Kirkenyt. Kirken har holdt i 600 år og skal løbende vedligeholdes. Malermester Chrisiong fra Åsum ses her i færd med at kalke det øverste af tårnet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkenyt. Kirken har holdt i 600 år og skal løbende vedligeholdes. Malermester Chrisiong fra Åsum ses her i færd med at kalke det øverste af tårnet."

Transkript

1 Kirkenyt Seden Sogn Årgang 59 Nr. 3 September, oktober og november 2013 Kirken har holdt i 600 år og skal løbende vedligeholdes. Malermester Chrisiong fra Åsum ses her i færd med at kalke det øverste af tårnet.

2 Info Præsten har ordet Sognepræst Kirkebogsfører, begravelses- og vielsesmyndighed N. H. Ellekilde Mindelundsvej 45, 5240 Odense NØ Telefon Telefontid: tirsdag, onsdag og fredag kl , torsdag kl Mail: Sognepræst barselsvikar Anne Kathrine Rafn Hauge Træffes i sognehuset, Mindelundsvej 110 efter aftale. Telefon Mail: Kirkekontor Kordegn Ellen Rasmussen Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ Telefon Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl Mail: Organist Hans Brehm Mobil Graver Leif Hansen Mindelundsvej 110, 5240 Odense NØ Telefon , mobil Kl undtagen mandag. Kirkenyt Udgives af Seden Menighedsråd. Bladet udkommer 4 gange om året og husstandsomdeles i Seden Sogn. Næste nr. udkommer uge Ansvarshavende redaktør: Sognepræst N. H. Ellekilde Hvem er jeg En selvpræsentation af barselsvikar sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge. Præster er normalt tæt knyttet til deres hjemsogne, bor og arbejder samme sted og når i løbet af et arbejdsliv at følge sognets familier fra vugge til grav som en dame sagde, da min mor gik på pension: Du er jo med på alle vores familiefotos! Så er det jo afsløret, at jeg er»født ind i firmaet«: Begge mine forældre var præster, om end på ret forskellige steder. Min mor var klassisk travl landpræst med præstegård og både kontor, kirkebøger og konfirmandstue hjemme, mens min far var bypræst med flere kolleger, kordegn, sognemedhjælper og kontor i kirken. Senere fik han nogle år i Menighedsplejerne, men ville faktisk til at være præst igen, da han døde i Min mor derimod blev 37 år i sin stilling indtil hun gik på pension sidste sommer»for at passe børnebørn!«. Når hun ikke nåede at dø af kedsomhed ved at være samme sted så længe, skyldes det først og fremmest et godt bibliotek, 3 uvorne unger ( jeg er den ældste ), og at hun blev udnævnt til provst omtrent samtidigt med, at jeg kom på gymnasiet. Mit»præsteliv«er ret forskelligt fra mine forældres: Jeg er karrierevikar, og som sådan er jeg»her og der og alle vegne«. Seden-Åsum er min 10. præstestilling siden 2009, og herudover har jeg også været konfirmandlærer og afløst ved sygdom. Sidst, jeg talte op, havde jeg stået for alteret i mindst 27 forskellige kirker og 7 kapeller ( og så medregner vi ikke alle de prøveprædikener, der hører med, når man skifter stilling 2-3 gange om året). Det er blevet til 17 forskellige konfirmandhold på 4 år og så mange menighedsrødder, at jeg aldrig kan huske,»hvem der hører til hvor«når jeg 2

3 møder dem på gaden. Mine børn (vi har 4) kan aldrig huske, hvor jeg arbejder, og min mand bager ikke småkager til menighedrådsmøderne ( det gjorde min far nu heller ikke ) Når jeg har valgt et så omflakkende liv, er det ikke kun fordi, jeg morer mig storartet ved hele tiden at prøve noget nyt ( for det gør jeg!). Det skyldes også, at der ikke er særligt mange faste fuldtidsstillinger uden præstegård. Sådan én er jeg vokset op i, så jeg ved hvad det vil sige at»bo til leje i sit arbejde«og det er altså ikke lige mig at skulle bede andre om tilladelse til at male mit køkken, altid at holde entreen opryddet ( for der kan jo komme nogen ) og have både dybt fortrolige samtaler og offentlige møder i det hus, hvor mine børn gerne skulle kunne løbe nøgne rundt og skrige som vilde. Så: Ingen præstegård! og altså heller ikke den tætte»vugge til grav«-tilknytning til et enkelt pastorat. Men: En meget bred berøringsflade med mange forskellige sogne, og et stort indblik i, hvor forskelligt man kan gå til de samme opgaver, udfordinger og problemer. Det giver en stor rutine at komme så meget rundt, og en bevidsthed om, hvor vigtigt det er altid at være professionel i mødet med såvel medarbejdere som menighed. Desuden giver det mig lejlighed til at hugge andres idéer, prøve skøre indfald af og samarbejde med mange meget dygtige mennesker. Anne Kathrine Refn Hauge Velkommen Seden menighedsråd og personalet hilser hermed Anne Kathrine velkommen. Anne Kathrine skal, som det fremgår, være barselsvikar for Lise Marie Ranum, som går på barselsorlov fra 1. september. Hun skal fungere sideordnet med Nils Holger Ellekilde, som fortsat er kirkebogsførende sognepræst i sognet. Seden menighedsråd Kirkelig vejviser Fødselsanmeldelse faderskab Er forældrene gift, afleveres ingen fødselsanmeldelse. Er forældrene ikke gift, og der ønskes fælles forældremyndighed, afleveres der senest 14 dage efter fødslen en omsorgs- og ansvarserklæring på kirkekontoret. Erklæringen kan findes på Dåb Dåb kan foretages i enhver kirke landet over. Man henvender sig til præst/kirkekontor ved den kirke, hvor barnet ønskes døbt. Navngivning (uden dåb) Til præst/kirkekontor i moderens bopælssogn. Husk, at et barn skal have navn enten ved dåb eller navngivning, inden det bliver 6 måneder. Vielse Til ægteskabskontoret på rådhuset i bopælskommunen, hvor den såkaldte prøvelse af ægteskabsbetingelserne finder sted, skal medbringes dåbs- eller navneattester, personnummerbevis og evt. skilsmissebevilling. Ægteskabskontoret udsteder en prøvelsesattest, som skal medbringes til præst/kirkekontor, hvor vielsen skal finde sted. Brudeparret skal tillige have en samtale med den præst, der skal foretage vielsen. Dødsfald og begravelse/bisættelse Det normale vil nok være, at man har en begravelsesforretning eller en bedemand til at sørge for de praktiske ting. De pårørende aftaler det fornødne med den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen. Uanset om man ønsker begravelse eller bisættelse, kan man altid få det fra sin sognekirke. 3

4 Arrangementer i Seden Konfirmationsdatoer For de næste 4 år er datoerne som følger 2014 A-klassen St. Bededag den 16. maj kl B-klassen Søndag den 18. maj kl C-klassen Søndag den 11. maj kl A-klassen St. Bededag den 1. maj kl B-klassen Søndag den 3. maj kl C-klassen Søndag den 10. maj kl Seden og Åsum sogne Der arrangeres velkomstaftener i præstegården efter sommerferien, og den egentlige tilmelding foregår på disse aftener. Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og ungdomsinstitutioner bedes tilmeldt hos kirkekontoret. Hvis den tildelte dato er ubekvem på grund af anden konfirmation i familien, kan enkelte omflytninger arrangeres, men kun efter aftale med sognepræsten Y-klassen St. Bededag den 22. april kl Z-klassen Søndag den 1. maj kl A-klassen St. Bededag den 12. maj kl B-klassen Søndag den 14. maj kl C-klassen Søndag den 7. maj kl Klasserne er alle på Seden Skole. Udensogns børn, som går i disse klasser er velkomne både til undervisning og til konfirmation i vore to kirker. Indensogns børn, der går i skoler inde i byen, undervises normalt med deres klasse derinde, men kan godt blive konfirmeret her i deres hjemsogn. Hvenekilden Der holdes andagter på Hvenekilden efter det samme skema, som vi plejer, nemlig den anden tirsdag hver måned. Det bliver således: Tirsdag den 10. september.... kl Tirsdag den 8. oktober kl Tirsdag den 12. november.... kl Tirsdag den 10. december.... kl

5 Baby salmesang Babysalmesanger er startet op, men man kan stadig nå at være med. Babysalmesang er for unge mødre eller fædre med deres børn, fra børnene er helt små, til de begynder at kravle. Der behøves ikke tilmelding, man kan blot møde op. Foregår om tirsdagen i Seden Kirke fra kl Efter kirken er der kaffe og hygge i Sognegården Mindelundsvej 110. Babysalmesangen varetages af sognemedhjælper Helle V. Skov, telefon , mobil , Har du en god sangstemme og vil du gerne synge i kor? Så henvend dig til kirkens organist Hans Brehm på telefon Koret synger i gennemsnit en gang om måneden, og øver hver mandag aften. Høstgudstjeneste Efterårets festlige og traditionelle høstgudstjeneste finder sted i Seden Kirke søndag den 29. september kl Seden og Åsum kirke kor medvirker. Og der er kirkekaffe bagefter Sognecafe i Seden Start torsdag den 5. september kl i Sognegården, Mindelundsvej 110 Og foregår derefter den første torsdag i hver måned. Der vil være syng-sammen, foredrag, og andre indslag hen ad vejen. Deltagerne kan komme med forslag til indholdet. Der er fælles kaffebord. Tag din nabo, ven, veninde under armen og mød op. Arrangementet er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. Venlig hilsen fra arrangørerne Vera Brik tlf og Hans Brehm Allehelgens aften Søndag den 3. november kl En smuk og stemningfuld aften, hvor vi mindes dem, vi har mistet siden Allehelgen sidste år. Dem der er døde i vores sogn, og dem som stammer herfra og derfor har fået gravsted på vores kirkegård. Vi læser deres navne op i kirken. Undervejs er der musik for violin og klaver, ved Kirstine Sand og Marie Sønderby, som begge er uddannet på musikkonservatoriet i Odense. 5

6 Willy Egmose i Seden Kirke Musikaften i Seden Kirke Onsdag den 13. november kl Ved Willy Egmose og Tina Lynderup Tina Lynderup er skolet sanger og har modtaget sangundervisning løbende gennem kommunale musikskoler og kirkemusikskoler. Går for tiden hos docent Armeen Rasmussen på Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg. Siden 1990 har hun hyppigt medvirket som solosanger ved kirkekoncerter og kirkelige handlinger. Og hun har medvirket ved større arrangmenter med kor og symfoniorkester, f.eks med Skjern Operaen og med Nordvestjysk Symfoniorkester. Willy Egmose har kirkemusikalsk embedseksamen og har været fast ansat som organist ved Skjern kirke siden Han har sideløbende været aktiv jazzmusiker, og i de sidste mange år har han arbejdet med at lade de to verdener mødes. Det er sket gennem den musik, han har spillet, hans korarbejde, og inden for de seneste år også gennem hans arbejde som melodikomponist til fællessang. Han har i sine melodier benyttet elementer fra jazzmusikken, men har samtidig forsøgt at bevare kontakten med de kirkemusikalske rødder. I år 2000 udkom»salmer og Sange i skole og kirke«, en rytmisk orienteret salmebog, som Willy Egmose har været initiativtager til. Det er også væsentligt at nævne, at både Den Danske Salmebog (2003) og Højskolesangbogen (2006) indeholder melodier af Willy Egmose. Willy Egmose har modtaget flere priser indenfor kultur og musik i Vestjylland, bl.a. Ringkøbing Amts Musikpris i Det har været meget svært at få dette arrangement på benene. Alt tegner til en stor aften og vi håber, at rigtigt mange vil komme og få denne musikalske oplevelse med. Arrangementer i Åsum Tirsdagscaféer 8. oktober kl Fredede og bevaringsværdige bygninger i Åsum Jan Bo Jensen, Museumsinspektør 5. november kl Livredende førstehjælp Hjertestarter Ingrid Simonsen, Røde Kors 3. december kl Julestue Anne Kathrine Rafn Hauge og Hans Brehm 6 Sogneaftener Tirsdag 1. oktober kl Et oplæg om Odense og os politik? Jane Jegind Torsdag 28. november kl Fodbold Richard Møller Nielsen Søndag d. 15. december kl. 14 Julekoncert Harmonikaorkester

7 Siden sidst i Seden og Åsum Døbte, fremstillede 19. maj 2013 Seden Frigg Lisa Bang Bentzen, Sandagervej juni 2013 Seden Noah Kaa Nielsen, Bjerggårdshaven juni 2013 Seden Oliver Eling Andersson, Malmøgade juni 2013 Seden William Mikkel Trolle, Hvenekildeløkken 18B 9. juni 2013 Seden David Hvidtfeldt-Svensson, Tværvej juni 2013 Seden Filippa Noor Kobstrup Illum, Henriettevej juli 2013 Seden Liam Vinther Lorenzen, Odensevej august 2013 Seden Caroline Emmy Jørgensen Wogelius, Krogsløkkeparken maj 2013 Åsum Bertram Nyborg Svensson, Åsumvej 397 Viede, kirkelig velsignede 16. juni 2013 Seden Sara Illum og Stefan Kobstrup, Henriettevej 61 Døde, begravede, bisatte 5. maj 2013 Seden Grethe Elise Rasmussen. Fridasholmvej maj 2013 Seden Erling Felix Schmidt, Strand Allé maj 2013 Seden Bent Arne Størup, Kragenæsvej 12 B 1. juni 2013 Seden Alice Kristensen, Borsvinget 25 B 5. juni 2013 Seden Carl Erik Rosenkrantz Jakobsen, Hvenekildehaven juni 2013 Seden Finn Allan Larsen, Bullerupvej juni 2013 Seden Helene Lund Østergaard, Pilegårdvænget juni 2013 Seden Grethe Schmidt Jakobsen, Bjerggårdshaven juni 2013 Seden Kjeld Raabye Christoffersen, Nyhøjen juli 2013 Seden Erene Hansen, Fridasholmvej 8 4. juli 2013 Seden Jens Aage Nielsen, Vanddråben juli 2013 Seden Elke Asmussen, Fridasholmvej juli 2013 Seden Solveig Skovlund Hansen, Tværvej juli 2013 Seden Peter Holger Pedersen, Fridasholmvej juli 2013 Seden Inger Alice Meier, Strandvejen juli 2013 Seden Ole Ib Larsen, Poppelhaven juli 2013 Seden Bent Martin Sørensen, Strandvejen juli 2013 Seden Ellen Harrit Rudbæk Knudsen, Nyborgvej juli 2013 Seden Anna Marie Knudsen, Elmelundsvej 8 B 13. juli 2013 Åsum Jørgen Jørgensen, Vollsmose Alle 40 C 7

8 Gudstjenester Seden Åsum SEPTEMBER Søndag s.e.trin. kl NHE + AH kl NHE + AH Præsteindsættelse Præsteindsættelse Søndag s.e.trin kl AH kl Søndag s.e.trin. kl NHE kl NHE Lørdag 28. kl NHE Høstgudstjeneste Søndag s.e.trin. kl NHE Se lørdag Høstgudstjeneste Kor og kirkekaffe OKTOBER Søndag s.e.trin. kl LBM Ingen Søndag s.e.trin kl AH kl AH Søndag s.e.trin. kl NHE kl NHE Søndag s.e.trin kl AH kl AH Kor og kirkekaffe Kor NOVEMBER Søndag 3. Alle helgens dag kl NHE kl NHE Søndag s.e.trin. kl AH kl AH Søndag s.e.trin kl NHE kl NHE Søndag 24. Sidste s. i kirkeåret kl AH kl AH Kor og kirkekaffe Kor DECEMBER Søndag 1. 1.s.i advent kl NHE kl NHE Søndag 8. 2.s.i advent kl AH kl AH Søndag s. i advent Ingen kl NHE Fælles julekoncert ProGrafisk ApS AH Anne Kathrine Rafn Hauge LBM Lene Bischoff-Mikkelsen NHE Nils H. Ellekilde

Kirkenyt. Seden Sogn Årgang 59 Nr. 4 December 2013, januar og februar 2014. Seden Menighedsråd ønsker alle i sognet glædelig jul og et godt nytår.

Kirkenyt. Seden Sogn Årgang 59 Nr. 4 December 2013, januar og februar 2014. Seden Menighedsråd ønsker alle i sognet glædelig jul og et godt nytår. Kirkenyt Seden Sogn Årgang 59 Nr. 4 December 2013, januar og februar 2014 Seden Menighedsråd ønsker alle i sognet glædelig jul og et godt nytår. Info Fra menighedsrådet Sognepræst Kirkebogsfører, begravelses-

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Aasum Sogneblad Nr. 33 2009 September, oktober og november 2009 8. årgang Indhold i dette nummer: Nyt fra redaktionen Side 3 Fra kirken Side 4 Aasum Sogns Beboerforening Side 14 Arrangementer i Seden Side

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang

Aasum Sogneblad. Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Aasum Sogneblad Nr. 28 2008 Juni, juli og august 2008 7. årgang Bladet udgives af: Aasum Sogns Menighedsråd, Aasum Sogns Beboerforening, Aasum Bylaug og Aasum Idrætsforening. Redaktionsudvalget: Hjalmar

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009

KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 KIRKEBLADET NR. 17 OKTOBER NOVEMBER 2009 TEMA: BEGRAVELSE LÆS OGSÅ OM: Alle Helgens Aften Spil Dansk Dagen Gud og Spaghetti Tirsdags Café - og meget mere TERSLØSE SKELLEBJERG NILØSE RUDS VEDBY FILADELFIA

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2014

JUNI JULI AUGUST 2014 1 JUNI JULI AUGUST 2014 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive Omsorgs- og ansvarserklæring

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

www.dianalundkirker.dk

www.dianalundkirker.dk Kirke blad Blad nr. 40 juni juli august 2015 hvile www.dianalundkirker.dk Facebook: Dianalundkirker Tersløse Skellebjerg Niløse Filadelfia Til eftertanke 6:1 kuren! Kender du den? 6:1 kuren? Neeej siger

Læs mere

AGRI-EGENS / KNEBEL-ROLSØ / TVED-HELGENÆS-VISTOFT SEPTEMBER - DECEMBER

AGRI-EGENS / KNEBEL-ROLSØ / TVED-HELGENÆS-VISTOFT SEPTEMBER - DECEMBER Kirkebladet Fra Vrinners Kirke. Foto: Søren Kirkemann AGRI-EGENS / KNEBEL-ROLSØ / TVED-HELGENÆS-VISTOFT SEPTEMBER - DECEMBER 2013 www.mols-helgenaes.dk INDHOLD 4 Særlige gudstjenester 5 Sammenkomster 6

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Dalby og Stubberup sogne

Dalby og Stubberup sogne Dalby og Stubberup sogne www.dalby-stubberupkirker.dk 57. årgang Nr. 4 September oktober november 2014 Velkommen til vores nye organist, Martin Høier Fredag d. 1. august tiltrådte Martin Høier som organist

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. September 2013 Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 2 76. ÅRGANG NØRRE AABY September 2013 Konfirmationstale 2013 Kærligheden er alfa og omega, ja kærligheden er det vigtigste. Men hvad er kærlighed? Paulus formulerer det

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad

Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 9. ÅRGANG 2008 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Redaktionen Kirkebladet udgives af menighedsrådet i Vejlby-Strib- Røjleskov pastorat Ansvarshavende redaktør: Anette

Læs mere

SOGNENYT SOMMER 2010 HORNSTRUP

SOGNENYT SOMMER 2010 HORNSTRUP SOGNENYT SOMMER 2010 HORNSTRUP Konfirmander hygger gerne med Jesus Forleden var en overskrift i Ugeavisen Malene fryser gerne for Jesus. Og der stod videre: Hvis man tror nok, så går man gerne i det kolde

Læs mere