Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision"

Transkript

1 Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision Liv, kvalitet og variation

2 Dette hæfte indeholder en uddybende beskrivelse af de visioner for omdannelsen af Odense Havn, som indgår i byomdannelsesplanen (vedtaget af Odense Byråd i 2003) og kommuneplanen (vedtaget af Odense Byråd i 2004). INDHOLD side Forord 2 Visionen 4-17 Havnen for alle 6 Havnen for alle- men også med en særlig profil 8 Liv året rundt og det meste af døgnet 10 Liv, arkitektur og historiefortælling 12 Aktive strøg, aktive facader 14 Aktiviteter til vands - rekreative områder til lands 16 Oversigtskort 18 Hvor er vi nu - oktober Den videre proces 20 2 Byomdannelsesplanen Principskitse for anlæg af nye kanaler og øst-vest gående promenade fra Skibhuskvarteret til Åløkkeskoven. Stemningsbilleder fra andre havneområder i verden. Sådan kan det også blive på Odense Havn.

3 Forord Omdannelsen af Odense indre havn er i fuld gang. Med dette hæfte ønsker at fortælle om Odense Kommunes planer for den nye bydel i den indre havn Vi ønsker også at, invitere og inspirere investorer og andre private aktører til at støtte op om visionen og udvikle området til gavn for den enkelte og byen som helhed. Med det gradvise ophør af havnedriften i den indre havn og den påbegyndte omdannelse er der skabt basis for en ny attraktion i byen: adgang til vand. Byrådet lægger derfor vægt på, at området udvikles med en række aktiviteter til vands og til lands - til glæde for så mange som muligt. At bo og arbejde ved vandet tiltrækker mange. Et af målene med omdannelsen er at udnytte dette til at skabe et område med spændende boliger og kreative arbejdspladser, uddannelsessteder, service, butikker og kultur- og fritidsaktiviteter, der giver nyt liv og økonomisk fremgang til hele Odense - på vej mod Odense som Danmarks kreative by. Omdannelsen bidrager finansielt til at udvikle det nye havneafsnit ved Lindøværftet. Den indre havn skal dog fortsat kunne fungere som erhvervshavn, så længe der er eksistensgrundlag for det. Jan Boye Borgmester Anker Boye Rådmand 3

4 VISIONEN En levende ny bydel ved vandet Aktiviteter for alle byens borgere Fritidsmuligheder til vands og til lands Spændende bo- og arbejdsområder Kreativ bydel - blanding af virksomheder, inspirerende miljøer, mødesteder og samspil med kunst og kultur Liv mellem husene - året rundt og hele dagen/ aftenen igennem Rart at færdes og opholde sig Tilbagevendende festivals og lejlighedsvise større arrangementer Aktive kunstnere og kunsthåndværkere med tilhørende gallerier og butikker Genanvendelse af historiske bygninger og bevaring af havnens histories udtryk Plads og faciliteter til fritidssejlads, mindre krydstogtskibe og lignende erhvervssejlads Kajstrækninger til gamle træskibe og et mindre antal pladser til nye typer husbåde Spændende boliger, både ejer- og lejeboli Innovative virksom Uddannelsestede Ungdomsbolig Events - fest Vandkultu Markede Gadeid Udsti Hon Bå Bå S k A V B C Pr Of His Gena Varier Udsigts Feriebol Lystbådeh Naturlegepla Renoveret vol 4

5 ger heder r er ivaller rhus r ræt llinger nørkaj depladser debyggeri ejlads med dragebåde, optimistjoller, ajakker mv. telier ærksteder utikker aféer omenader fentlige pladser og kajer toriske spor nvendte siloer et byggeri steder iger avn ds dsted Vision til virkelighed På de følgende sider beskrives nogle af de hovedelementer, som Odense Kommune lægger vægt på i planlægningen og igangsætningen af initiativer på Havnen. Skal visionen blive til virkelighed, må også mange private parter være med til at følge op på visionens hovedlinjer. 5

6 Havnen for alle Byens borgere Kajstrækningerne (især dem hvor der er god udsigt og mulighed for sol) skal være offentligt tilgængelige, så alle har mulighed for at opleve vandet i den indre havn. Havnepladsen er et oplagt sted for både daglig rekreation og for større begivenheder og events. Som supplement bør der indrettes en række mindre byrum i området, som kan benyttes til flere forskellige formål. Vandkulturhuset bliver et særligt trækplaster. Også andre faciliteter, der henvender sig bredt til byens borgere skal etableres og blive levedygtige - f.eks. aktiviteter til vands, caféer, restauranter og specialbutikker. Nabobydeles beboere Beboere i de nærliggende bydele (f.eks. Skibhusene) vil med de rette faciliteter på havnen kunne bidrage væsentligt til det daglige liv i området. Udviklingen af havnen bliver på den måde også en løftestang for naboområderne. Uderum med bænke og borde og grillpladser hvor aftensolen kan nydes til den medbragte mad. Områdets egne beboere og brugere Samtidig med at området skal være et sted for alle, skal det være et godt sted at bo og arbejde. Hertil hører bl.a. butikker, daginstitutioner og anden service. Der skal derfor også være plads til at der kan bygges eventuelle nødvendige institutioner som børnehave, skole mv Der er også brug for halvoffentlige uderum og uderum med mere privat karakter. Dette kan imødekommes ved, at grænserne mellem de offentlige rum og rummene med privat karakter markeres gennem den arkitektoniske udformning. Igangsat eller planlagt - Stor offentlig havneplads og promenade ud langs midtermolen - Øst-vest promenade - Vandkulturhuset - Plan for de større gader i bymidten og området mellem by og havn (f.eks. stibro mellem Jernbanegade og Lerchesgade) - Almennyttige boliger ved havnepladsen - Ejerboliger ved Englandsgade og»frigoskandiagrunden«åbne offentlige rum ud til vandet, hvor udsigt, havnens store rum og bygningsanlæg kan nydes i fulde drag. Havnepladsen kan bruges til meget, også til store events. Her et billede fra Havnekulturfestivalen

7 Turister og andre besøgende Havneområdet vil - som en levende ny bydel - være en turistattraktion i sig selv. Dette kan udnyttes ved at supplere med enkelte mere direkte turisttilbud som f.eks. byferielejligheder. Billeder af byferie bebyggelse i Kolding Tilgængelighed i top Det skal være let at komme til området og rundt i området. Cyklister og fodgængere skal kunne komme sikkert og hurtigt fra bymidten til havnen over jernbanen. Det skal en stibro mellem Jernbanegade og Lerchesgade sørge for. Den er lige nu i støbeskeen Til Skibhuskvarteret skal der være gode fodgængerforbindelser - flere end der er i dag. Bybussernes linienet skal justeres, så en eller flere bybuslinier lægger vejen forbi havnen. Bilerne kan parkere under havnepladsen, og det bør overvejes at etablere flere p-pladser enten under jorden eller i p-huse. Private p- kældre skulle gerne kunne benyttes til offentlig parkering i de tidsrum, hvor de ikke er i brug af de private ejere. Dette vil især være relevant i forbindelse med større arrangementer. Blandet befolkningssammensætning Som storby skal Odense kunne honorere krav om en passende bolig til ressourcestærke personer og kreative mennesker af forskellig slags. Boliger på havnen skal være med til at dække dette behov. Målet om et levende byområde forudsætter dog, at der er mange forskellige typer mennesker i området. Det er derfor vigtigt, at det ikke kun er de mest ressourcestærke, der kommer til at bo og virke på havnen. Derfor skal der også bygges boliger til unge, til studerende, til ældre og almennyttige boliger. Skal sikres eller udvikles - God kollektiv trafik til og fra området - Plan for samspil og sammenhæng til Skibhuskvarteret, Åløkkekvarteret mv. - Udvikling af del af vestsiden til ferieby Ide til placering og udformning af stibro over jernbanen, som forbinder city med Havnen via Lerchesgade. Bør overvejes - Etablering af ungdomsboliger - Opførelse af utraditionelle boligtyper med differentieret pris/lejeniveau - Flere offentlige p-pladser 7

8 Havnen for alle - men også med en særlig profil Kreativ bydel Som et led i byens overordnede vision skal området udvikles til en»kreativ«bydel. Og potentialet er til stede. Virksomheder inden for den»kreative«branche har slået sig ned på havnen, og flere kunstnere har deres virke her. Der er både ledige bygninger og bygninger, der forventes at blive ledige, begge er meget egnede til ombygning til spændende arbejds- og mødesteder og utraditionelle boliger. Potentialet udbygges med placeringen af et Innovationens Hus, Havnegade 29. Eksisterende virksomheder, som miljømæssigt ikke er til gene for områdets fremtidige brug, bør bevares. Det drejer sig især om de virksomheder, der medvirker til at skabe liv og variation, har tilknytning til det maritime eller i øvrigt er med til at bevare indtrykket af området som et havneområde. Potentialet skal udvikles I udviklingen af den kreative bydel er det vigtigt at lægge vægt på: - Uddannelsesinstitutioner til området - At kunstnere/kunsthåndværkere og andre kulturelle/kreative mennesker har deres virke i området - Spændende miljø at færdes i og offentlige mødesteder (pladser, små torve, caféer, restauranter etc.) - Lokale mødefora, netværksdannelser etc. - Plads til ungdomskulturen - Kunst som del af udformningen af området Dette skal sikre, at der sker tilflytning af vækstlagsfirmaer, især videnstunge og kreative brancher. Nye typer arbejdspladser ved genanvendelse af bygninger Brandts Klædefabrik i Odense bymidte er et strålende eksempel på, at man ved at genanvende gamle industribygninger kan opnå helt andre miljøer og kvaliteter end ved at bygge nyt. Når områderne med de mest interessante bygninger forlades af de nuværende virksomheder, er det derfor håbet, at private investorer har øje for denne sammenhæng. Og at det kan trække interessante nye virksomheder til området. Odense Kommune kan evt. medvirke ved at opkøbe bygninger og midlertidigt stille disse til rådighed for kreative aktiviteter, indtil en endelig anvendelse og investor er fundet. Igangsat eller planlagt - Tilflytning af»kreative«virksomheder til havnen, f.eks. Nørgaard Mikkelsen - Etablering af Innovationens Hus, Havnegade 29 - Oplæg om moderne kunst på havnen - udarbejdet for Odense Kommune af kunstneren Poul Weile Plade-indspilningsstudie ved Nørrevoldgade Gøteborg. Bygninger på havnen genanvendt til bl.a. uddannelsesinstitution og»fristed«for kunstner, galleri mv. (det øverste billede). 8 Midlertidig brug af pakhus (Havnekulturfestivallen 2006)

9 Forbindelsen mellem bymidten og kulturøen - via Lerchesgade -skal udvikles med vægt på kulturelle og kreative aktiviteter. Kulturøen Bygningsmassen omkring Sverigesgade rummer et stort potentiale til kulturelle og kreative formål. Ligesom enkelte bygninger på FAF-halvøen og kulturøen. FAF-halvøen Sverigesgade Havnegade Ved Havnegade kan de allerede eksisterende kultur- og fritidsaktiviteter styrkes med nye tiltag. Kunst og frirum At skabe gode rammer for kunstnere og kunsthåndværkere i området kan f.eks. gøres ved at indrette atelierboliger og kunstnerkollegier og sikre, at enkelte bygninger får lov at stå uberørte. De vil på den måde være rimelige at leje sig ind i til etablering af atelier og værksteder. Opførelse af atelierboliger og kunstnerkollegier kan være en opgave for fonde og andre institutionelle investorer. Sikring af bygninger til atelier og værksteder kan være en opgave for kommunen i overensstemmelse med målene i byens kulturstrategi. Som bymidten har sine skulpturer med udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr kunne havnen have sit kunstneriske program. Et program, hvor den moderne kunst inddrages aktivt i udformningen af området. Dette kan være med til at tiltrække imagevirksomheder og gøre stedet til et udflugtsmål for byen og regionen. Skal sikres eller udvikles - Markedsføring for at tiltrække de rette virksomheder - Fortrinsret til kreative virksomheder og virksomheder, der skaber byliv, ved salg af arealer til nyt byggeri mv. - Strategi for kunst som integreret del af området Eksempel på kunstnerisk udsmykning, der også tjener et praktisk formål. Lysskulptur på havneplads i Hamborg. Bør overvejes - Udpegning af specielle områder eller bygninger til vækstlagsfirmaer og kulturel virksomhed. Evt. opkøb for at sikre dette - Opførelse af atelierboliger og kunstnerkollegier 9

10 Liv året rundt og det meste af døgnet Årstid og brug af området Havnen skal være et levende område - også når der ikke er sol og sommer. Liv året rundt skabes ved at etablere faciliteter, events- og arrangementer, der udnytter de forskellige årstider, og som kan bruges hele året. Områdets kommende caféer, restauranter, butikker, fritids- og foreningsaktiviteter bidrager til dette liv. Og Vandkulturhuset er en vigtig brik som årstidsuafhængig aktivitet. område ved at tilføre kunstig vandgennemstrømning. Dette skal vurderes nærmere. Havnen fryser sjældent til, men det vil være muligt at lave en skøjtebane til lands, f.eks. på den store havneplads. En skøjtebane hører helt naturligt til på havnen og vil give et godt tilskud til livet om vinteren. Som vinterattraktion kan der også arbejdes med belysningen og særlige lysskulpturer til lands og til vands. Særlige sæsonfaciliteter Livet om sommeren vil kunne øges ved f.eks. at etablere en eller flere sandstrande og beachvolleybaner. Badevandskvalitet kan måske skabes i et afgrænset Igangsat eller planlagt»for Sejl i 1000 år«arrangementer er afholdt 3 år i træk - Havnekulturfestival afholdt i Vandkulturhus planlagt som helårsfacilitet Forår Sommer 10 Solen begynder at titte frem. Men det er stadig bedst indendørs i havnens caféer og restauranter. Sejlerfolket begynder at rigge til. Optimistjollerne og dragebådene er allerede på vandet. Havnepladsen kommer nu rigtig i brug. Og det er måske tiden til en større kulturfestival. Den anlagte sandstrand er et hit, også selv om der ikke kan bades i vandet, men så kan det bruges til så meget andet.

11 Events - og arrangementer Havnen har allerede dannet ramme om en række arrangementer. Dette kunne udvikles til et program for events og begivenheder året rundt. Arrangør kan f.eks. være et netværk bestående af virksomheder, brugere og foreninger i og omkring området bistået af kommunens eventkontor. Det er ambitionen, at der også skal være liv i bydelen om aftenen. Det vil sige, at der f.eks. skal være kulturarrangementer, aftenundervisning og foreningsliv, og der skal etableres et egentligt café- og restaurantmiljø i området. Livet til daglig Kontorer skaber liv i korte perioder af døgnet. Boliger lidt mere, dog især om morgenen og ved eftermiddagstid. Uddannelsesinstitutioner giver liv i et lidt længere tidsrum. Med en række fritidsaktiviteter med tilknytning til vandet vil også de»døde«perioder på dagen kunne fyldes med liv. Skal sikres eller udvikles - Events og arrangementer hele året - Tilbagevendende, større festivals - Passende blanding, dvs. ikke for store områder med samme funktioner - Passende sammensætning af forskellige funktioner - Beachvolleybaner - Sandstrande Bør overvejes - Speciel lyssætning om vinteren - Skøjtebane Den årlige beachvolley sommerturnering er et stort tilløbsstykke. Efterår Nu er det tiden at slentre langs kajerne og kigge inden for i alle de arbejdende kunstner- og kunsthåndværkerværksteder. Og måske bliver der i år igen en større maritim festival, f.eks. som»for sejl i 1000 år«vinter Byens skøjtebane nr. 2 bliver flittigt brugt. Enkelte står og fisker fra molerne. Indendørs er der forestillinger og begivenheder i nogle af pakhusene, og Vandkulturhuset er også velbesøgt på denne årstid. 11

12 Liv, arkitektur og historiefortælling Omgivelser med variation og kvalitet Havnens delområder udvikles med hver sin karakter i bebyggelsen, så de appellerer til forskellige typer virksomheder og mennesker og dermed til liv og mangfoldighed. De enkelte delområder skal have en passende størrelse og variation. Der skal være afbalanceret variation både i indhold og form, og mellem variation og helhed. Delområderne holdes sammen af et designkoncept for hele havnen (kajer, gader og pladser). Igangsat eller planlagt Udformning der afspejler stedets karakter og stimulerer til byliv Arkitekturen skal optage og fortolke træk fra området, samtidig med at der tilføres nutidig arkitektur. Stedets karakter kan udtrykkes i bygningsform, materialevalg og stoflighed, farver, detaljer eller andet. Der skal være et samspil mellem stramhed og variation, tæthed og åbenhed, gammelt og nyt, højt og lavt. På hver kaj eller pier bevares en eller flere siloer som kendemærke og som karaktergivende bygningsanlæg. Stueetagerne mod strøgene på kajanlæg, pladser og gader skal udformes og detaljeres, så de set med en fodgængers øjne er spændende at se på og opholde sig ved. - Forskelligartet arkitektur i de første byggerier på havnen - Beton, jern og træ er valgt som hovedmaterialer til belægninger, kajkanter og broanlæg mv. - Trappeanlæg ved den gamle Toldbod, ved Havnepladsen og nord for Nørgaard Mikkelsens byggeri - Rapport udarbejdet med gennemgang af eksisterende bygninger mht. arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi og egnethed til genanvendelse - Bog udgivet på dansk og engelsk om havnens historie Eksempel på brug af maritimt element i den landskabelige udformning. 12

13 Solrige strøg og variation i størrelse, form og funktion af pladser Der skal fokuseres særligt på at indrette de mest solrige strøg og pladser til ophold og aktiviteter. Strøgene og de små og store pladser skal ses i sammenhæng og udformes som steder, man har lyst til at gå og opholde sig. Nogle pladser kan være rettet mod alle, mens andre kan være rettet mod særlige brugere, f.eks. fritidssejlere. Der skal indgå både pladser med hård belægning og pladser med grus eller græs og træer, og steder der inviterer til leg og bevægelse. Hvor det er attraktivt at få kontakt med vandet, skal der etableres trappeanlæg, gangbroer, isætningsramper for småbåde og lignende. Historiefortælling - en del af bydelens liv og udformning Tidligere tiders liv og bygningskultur er en vigtig del af havnens identitet nu og i fremtiden. Fra det sene 1700-tal og frem til anden halvdel af 1800-tallet var området ved Næsbyhoved Sø, Voldstedet og kanalen et af de velhavende odenseaneres foretrukne udflugtsmål og tilholdssted. Med dampskibenes ankomst fik havnen vokseværk, og industrihavnen tog form. Områdets historie som industrihavn er et meget vigtigt led i byens udviklingshistorie. De vigtigste bygninger, som fortæller denne historie, skal bevares og føres ind i nutid og fremtid. Det gælder Toldboden, som er fredet, flere af havnens højlagre/siloer, planlagre og andre bygninger af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi eller af værdi til genanvendelse. Der skal også udvælges pullerter, jernbanespor, kraner og andet, som kan indgå i fortællingen. Spor af historien kan være et sammenbindende træk for havneområdet og et af de elementer, der gør området til noget helt særligt. Skal sikres eller udvikles - Designkoncept for hele havnen (kajer, gader og pladser, belysning mv.) - Brug af kunstnere i udformningen af specielle anlæg som f.eks. broer, belysning, pladser og trappeanlæg - Strategi for bevaring og genanvendelse af de vigtigste bygninger og andre historiske spor Bygningskompleks ved Sverigesgade med både historisk og arkitektonisk værdi og som ressource til ny anvendelse Også mindre arkitektonisk interessante bygninger kan med fordel bevares f. eks. i kombination med nyt byggeri - til en ny og flot helhed. 13

14 Aktive strøg, aktive facader Primære strøg Særlige steder Området ved Gammelsø udvikles sammen med skovene og voldstedet til et stort - primært grønt og blåt - udflugtsrum Bygninger, der sker noget i, er væsentlige for livet i området. Det behøver ikke kun at være»store ting«, en lille butik, et galleri, en café og en solbeskinnet plads med siddemulighed giver også liv og karakter. Ved at placere funktioner, som tiltrækker mennesker, i nærheden af hinanden og langs bestemte strøg skabes en berigende intensitet. Derfor ønskes aktiviteter primært placeret: - på begge sider af den øst-vest gående promenade - langs strøget fra bymidten og ud på spidsen af Kulturøen - langs østkajen og omkring havnepladsen Der skulle dog gerne komme så mange livgivende funktioner, at der vil være behov for at brede dem ud over flere strøg i området. Liv og bevægelse langs molerne og langs promenaden kan stimuleres ved at placere særlige tiltrækkende faciliteter på de enkelte spidser (som f.eks. Vandkulturhuset på spidsen af Kulturøen) og i promenadens udgangspunkt i øst og vest. Det er desuden fornuftigt at placere offentlige aktiviteter, pladser mv., hvor der er god udsigt, f.eks. i bunden af bassinerne. Vest Steder med særlig flot udsigt Igangsat eller planlagt - Aftale indgået med den private udbygger på Frigoscandiagrunden om aktive stueetager ud mod promenaden - Vandtrappe på det flotte udsigtssted i bunden af bassin 2 ud for den gamle toldbod Eksempel på videreudvikling af området til med nye strøg i tillæg til hovedstrøgene. Hyggelige og indbydende miljøer og faciliteter i samspil med vand er vigtige. 14 Et vandkulturhus på havnen vil være en særlig attraktion.

15 Aktive og indbydende stueetager Alfa og omega i at skabe en levende bydel er publikumsrettede aktiviteter i stueetagerne langs strøgene. Der må ikke være for langt mellem de enkelte aktiviteter. Facaderne skal gøres så korte som mulig eller opdeles. Kort sagt, der skal være mange indgange. Øst Hvor det ikke er muligt at få udadvendte funktioner skal facaderne være»åbne«og indbydende. Man skal kunne se at der er liv i husene. Det gør dem mere spændende at færdes langs. Skal sikres eller udvikles - Program for anvendelse af stueetager og strategier for at sikre og fastholde en anvendelse til udadvendte funktioner - Nærmere retningslinjer for udformning af facader mod de vigtigste strøg Bør overvejes - Aftaler med private bygherrer og udviklere til fremme af udadvendt anvendelse af stuetager, f.eks. lav startleje eller mere permanent reduceret lejeniveau Ny bebyggelse på Norra Hamnen i Helsingborg med udadvendte funktioner i stueetager ud mod promenade og vandet. 15

16 Aktiviteter til vands - rekreative områder til lands Fortsat skibe og sejlads i havnen Vand er spændende - en attraktion i sig selv. Men mere spændende, når der er liv og aktivitet på vandet. Skibe, der ligger til ude af kanalen f.eks. ved Norgekaj, skal ind at vende i svajebassinet mellem molerne og Næsbyhoved området. Så selv når den egentlige havnedrift ophører i omdannelsesområdet, vil der fortsat komme større skibe i området. Området vil forhåbentlig med tiden blive interessant som destination for mindre krydstogtskibe og tiltrække flere lystsejlere. Igangsat eller planlagt - Ny liggeplads for lystsejlere ved midtermolen - Forsøgsprojekt med vandcykler og bådudlejning - Havneregulativ (ordensreglement for bådebroer) Gode faciliteter for vandsport og fritidsaktiviteter Når kajstrækningerne bliver frigjort for erhvervsmæssig havnedrift bliver der mulighed for, at vandsports kan dyrkes tæt ved byen og dermed få et større publikum, f.eks. sejlads med dragebådse og optimistjoller. Der bliver også plads til aktiviteter som kajakpolo, der ikke tidligere har kunnet rummes i Odense (?). Områdets størrelse er desuden passende til, at man kan få en spændende oplevelse ved at bevæge sig rundt i Havnen på vandcykel, i robåde, kanoer, kajakker mv. Vandaktiviteter kræver også plads på land. Bl.a. skal det sikres, at der er en eller flere ophalerpladser. Med øget fritidsmæssig brug af vandet skabes der grundlag for maritime butikker og maritime servicevirksomheder i området. Fastliggende skibe giver også liv og miljø Ældre træskibe, der traditionelt har ligget i havnen, skal der fortsat være plads til, og der skal gerne komme flere til, f.eks. restaurantskibe, som det kendes fra Christianshavns Kanal i København, og også gerne skibe, hvor der sælges produkter (f.eks. fisk eller specielle produkter fra øerne rundt omkring i Danmark). Nye typer husbåde skal der kun være få pladser til, da de ikke giver meget mere liv og miljø end en ganske almindelig bolig. 16 Der skal indrettes en flot honnørkaj, så byen kan tage pænt imod royalt og anden prominent skibsbesøg.

17 Det grønne er unikt for Odense og også for Odense Havn Havnen er unik i den forstand, at den på den ene side er en del af city og på den anden side grænser op til skove og naturområder. Og det skal udnyttes Voldstedet i Næsbyhoved udvikles som attraktion, og engarealerne mellem skovene kan udformes, så de på en gang kan være friareal til bebyggelsen på havnen (i form af boldbaner mv.) og f.eks. være legepark til gavn for alle byens børn og daginstitutioner. Nye bådepladser anlagt ved midtermolen Området kan sammen med feriebyen og Vandkulturhuset blive en ny feriedestination i Odense. Skal sikres eller udvikles - Samlet udspil for udnyttelse af kajstrækningerne med tilhørende nødvendige landanlæg - Etablering af honnørkaj - Lokaler til maritime foreninger og foreninger, der bruger vandet til sportsaktiviteter - Gammelsø området som rekreationsrum Idéskitse til udformning af arealet mellem skovene. Det bliver ikke nødvendigvis sådan i sin endelige form, men idéen om området som rekreationsrum skal fastholdes. 17

18 Bassin 3 Næsbyhoved Skov Sverigesgade Havnegade Gammelsø FAF-halvøen Unicon - grunden Bassin 2 Havnepladsen Midtermolen Bassin 1 Nørrevoldgade Åløkkeskoven Kultur-øen Ny kanal Frigoskandia - grunden Toldbodgade Thomas B Thriges Gade Lerchesgade Byomdannelsesområdet, jf. byomdannelsesplan. 18

19 Hvor er vi i dag oktober 2006 Havnepladsen Nye boliger og kontorer på midtermolen Billede fra havnekulturfestivalen 2006 Status på omdannelsen Byrådet vedtog omdannelsesplanen for den inderste del af Odense Havn i Herefter købte Odense Kommune en del af området af Odense Havn, med henblik på byggemodning og videresalg til private investorer. Byggemodningen af dette område med nye kanaler og en stor havneplads mv. er stort set færdig, og næsten alle grunde er solgt. Odense Havn har solgt et større areal direkte til en privat investor (Frigoscandiagrunden). Lokalplan er vedtaget. Der er forhandlinger i gang om salg af yderligere arealer. En stor del af omdannelsesområdet er dog ikke solgt eller detailplanlagt. På dele af området er der eksisterende havnevirksomheder, og tidspunktet for mulig omdannelse er derfor (til dels) afhængig af disse virksomheders fremtidsplaner. I alt skønnes området at kunne rumme etagemeter (i alt nybyggeri og genanvendelse af eksisterende bygninger). Anvendes 1/3 heraf til boliger, svarer det til ca boliger. Andre aktiviteter Waterfront Communities Projects Odense Kommune har sammen med 8 andre byer rundt om Nordsøen udviklet et grundlag, til at sikre en vellykket omdannelse fra udtjente erhvervshave til nye bydele. En af de vigtige lærepunkter herfra er, at udover at sikre god og unik arkitektur af bygninger og pladser, så skal der tages en række andre initiativer for at opnå en samlet vellykket omdannelse. I Odense drejer det sig f.eks. om: - Kultur og historie som aspekt i udviklingen af området - Værktøjer til vurdering af miljøforhold - Udviklingsarbejde vedr. Gammelsø, genetablering af sø - Vurdering af vandkvalitet mv. Der gennemføres også midlertidige aktiviteter f.eks. Havnekulturfestival 2006, lydguides (informationer via mobiltelefonen), vandcykler mv. Der er udarbejdet en særlig hjemmeside (www.odense.dk/havnen), og der opsættes en interaktiv infostander på havnepladsen. Alt sammen med det mål at vise vej mod visionen og synliggøre området. Enkelte af aktiviteterne er medfinansieret af EU via Interreg IIIb programmet. F.eks. Havnekulturfestivalen, Vandcykler Infostander og Lydguides 19

20 Vision til virkelighed - den videre proces..... Nogle af de»midlertidige aktiviteter«skal gerne udvikle sig til permanente aktiviteter og inspirere til, at der kommer en række private aktiviteter. Omdannelsen fortsætter ved, at der udarbejdes rammelokalplaner og mere detaljerede lokalplaner for mindre områder. Salg af areal til nyt byggeri forventes at ske direkte fra Odense Havn til kommende investorer. Byggemodning skal ske i samarbejde med Odense Kommune efter fælles standarder og designregler. Dette hæfte og byomdannelsesplanens fysiske hovedgreb vil sammen med nærmere retningslinjer og planskitser, der udarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, være grundlaget for forhandlinger om salg af arealer, udarbejdelse af lokalplaner mv. Vigtige procesmål: - Markedsføring, synliggørelse af området - Midlertidige aktiviteter, der viser vej mod visionen - Alternative skitser og åben dialog om udformning af delområder - Salg af arealer til de rette funktioner Du er velkommen til at komme med kommentarer til hæftet og idéer og forslag til den videre omdannelse af havneområdet. De kan sendes til: Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Nørregade Postboks 710, 5100 Odense C eller mailes til Oktober 2006

Havnen i Odense. bydel ved vandet

Havnen i Odense. bydel ved vandet Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision Liv, kvalitet og variation Dette hæfte indeholder en uddybende beskrivelse af de visioner for omdannelsen af Odense Havn, som indgår i byomdannelsesplanen

Læs mere

Odense Havn. En levende bydel ved vandet

Odense Havn. En levende bydel ved vandet Odense Havn Odense Havn En levende bydel ved vandet ODENSE HAVN Odenses 200 år gamle industrihavn er ved at blive omdannet til et attraktivt havneområde med boliger, erhverv, kultur, cafeer og rekreation.

Læs mere

dansk Friluftsliv Dansk forum for natur- og friluftsliv nr. 71, oktober 2007, pris: 40 kr.

dansk Friluftsliv Dansk forum for natur- og friluftsliv nr. 71, oktober 2007, pris: 40 kr. dansk Friluftsliv Dansk forum for natur- og friluftsliv nr. 71, oktober 2007, pris: 40 kr. Dansk Forum for Natur- og friluftsliv www.danskfriluftsliv.dk Formand: Mads Brodersen, tlf. 64 48 15 85 info@friluftsskole.dk

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN Borgermøde 12. november 2013 HVAD FIK VI UD AF BORGERMØDET DEN 28. AUGUST? Havn og udsigt / fyrtårn Bilfri promenade hele vejen langs vandkanten Adskillelse mellem færgehavn

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3

Indholdsfortegnelse. Forord 3 Indholdsfortegnelse Forord 3 Byomdannelsesplanen Om byomdannelsesplanen 4 Det videre arbejde 4 Havneforum 2002 5 Visioner Hvad vil vi med havnen? 6 De store træk 6 Vandet 6 Turisme, sport, fritid og rekreation

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

Strategi for maritim kulturarv

Strategi for maritim kulturarv 54 Strategi for maritim kulturarv Baggrund Svendborg Havn har i århundreder været udgangspunkt for vækst og udvikling for Sydfyn, og heldigvis kan havnens centrale rolle stadig enkeltbygninger. Tilsammen

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010

Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010 Østre Havn Planprincipper og procesforløb - september 2010 Nyhavnsgade kvarteret Kig til promenaden i Nyhavnsgade kvarteret B y l i v Kulturarv V i d e n b y B æ r e - dygtighed L i l l e Manhattan Kvartersinddeling

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Havne, færgelejer og promenader

Havne, færgelejer og promenader Havne, færgelejer og promenader Uddybning af havnebassin og renovering af kaj i Næstved Havn, 2011-2012. 2 HAVNE, FÆRGELEJER OG PROMENADER Lystbådehavn i Juelsminde. Få et attraktivt havnemiljø Gamle havneområder

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. august 2017 Klik her for at angive tekst. Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m2. BYENS HUS BYENS BYGGERI UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium og Skuespiluddannelsen

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune

arkitekturpolitik for Ballerup Kommune arkitekturpolitik for Ballerup Kommune indhold 3 5 6 12 13 14 15 16 17 18 vision og idégrundlag arkitektoniske indsatsområder byens rum boligområder erhvervsområder landskaber og grønne områder bevaringsværdier

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m KOMBiNER BOliG OG ERhVERV ByG ÉN EllER FlERE BOliGER P3 ej Køgev 10 14 15 < 100 m n nhav Købe Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde de Kreative familieboliger give mulighed for plads til både

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

Københavns Tømrerlaug

Københavns Tømrerlaug Københavns Tømrerlaug tømrerprisen 2010 Grøn og blå storby København skal være en grøn og blå storby. Så vi har sat det mål for 2015, at 90 procent af alle københavnere skal kunne gå til en park, en strand,

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere

PIER PROJEKT MARIELYST

PIER PROJEKT MARIELYST PIER PROJEKT MARIELYST 1 2 MARIELYST HELHEDSPLAN ER BAGGRUNDEN FOR ARBEJDET MED AT REALISERE EN PIER ANLÆG AF EN PIER ET AF DE SIDSTE OG MEST VIGTIGE, FYSISKE, ELEMENTER I HELHEDSPLANEN GULDBORGSUND BYRÅD

Læs mere

Invitation til debat. Kommuneplan 2009-2021. Fremtidens Odense kort fortalt

Invitation til debat. Kommuneplan 2009-2021. Fremtidens Odense kort fortalt Invitation til debat Kommuneplan 2009-2021 Fremtidens Odense kort fortalt Kommuneplan 2009-2021 Debatperiode Du sidder her med byrådets forslag til konkrete planer for, hvordan Odense skal udvikle sig

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016

Tillæg nr FORSLAG KOMMUNEPLAN Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 Tillæg nr. 13 - FORSLAG KOMMUNEPLAN 2013 Helhedsplan for DSB-arealerne i Nyborg Havn 2016 maj 2016 Redegørelse Baggrund Den tidligere helhedsplan for DSB-arealerne fra 2005 har vist sig vanskelig at realisere,

Læs mere

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller ODEON BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca.

Læs mere

Plads til industrien? Natur og Miljø Konference, Envina 2017

Plads til industrien? Natur og Miljø Konference, Envina 2017 Plads til industrien? Natur og Miljø Konference, Envina 2017 Befolkningsprognose Dagens tekst Lidt forhistorie Noget om erhvervshavnen og eksisterende virksomheder Nogle konkrete miljøudfordringer, og

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK

BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK BYUDVIKLING I HAVNEOMRÅDET I HOLBÆK Dagsorden 1) Velkommen og introduktion til havnegruppen 2) Gennemgang af eksisterende planer og visioner 3) Allerede igangsatte initiativer og projekter 4) Synspunkter

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

KVARTERPLAN BY - HAVN

KVARTERPLAN BY - HAVN KVARTRPAN BY - HAVN Vision Visionen er at udvikle en sammenhængende midtby med bylivet i fokus og centrum og havn som vigtige elementer. Odenses store skridt fremad Odense har i mange år udviklet gode

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan

Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20. Holbæk Havn. Visionsplan Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 1 af 20 Holbæk Havn Visionsplan Kontaktgruppen for havnens beboere Visioner, idéer og forslag. Juni 2013 Filnavn: Plan-4-juni.pdf Side 2 af 20 Krags Brygge bør føres igennem.

Læs mere