Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision"

Transkript

1 Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision Liv, kvalitet og variation

2 Dette hæfte indeholder en uddybende beskrivelse af de visioner for omdannelsen af Odense Havn, som indgår i byomdannelsesplanen (vedtaget af Odense Byråd i 2003) og kommuneplanen (vedtaget af Odense Byråd i 2004). INDHOLD side Forord 2 Visionen 4-17 Havnen for alle 6 Havnen for alle- men også med en særlig profil 8 Liv året rundt og det meste af døgnet 10 Liv, arkitektur og historiefortælling 12 Aktive strøg, aktive facader 14 Aktiviteter til vands - rekreative områder til lands 16 Oversigtskort 18 Hvor er vi nu - oktober Den videre proces 20 2 Byomdannelsesplanen Principskitse for anlæg af nye kanaler og øst-vest gående promenade fra Skibhuskvarteret til Åløkkeskoven. Stemningsbilleder fra andre havneområder i verden. Sådan kan det også blive på Odense Havn.

3 Forord Omdannelsen af Odense indre havn er i fuld gang. Med dette hæfte ønsker at fortælle om Odense Kommunes planer for den nye bydel i den indre havn Vi ønsker også at, invitere og inspirere investorer og andre private aktører til at støtte op om visionen og udvikle området til gavn for den enkelte og byen som helhed. Med det gradvise ophør af havnedriften i den indre havn og den påbegyndte omdannelse er der skabt basis for en ny attraktion i byen: adgang til vand. Byrådet lægger derfor vægt på, at området udvikles med en række aktiviteter til vands og til lands - til glæde for så mange som muligt. At bo og arbejde ved vandet tiltrækker mange. Et af målene med omdannelsen er at udnytte dette til at skabe et område med spændende boliger og kreative arbejdspladser, uddannelsessteder, service, butikker og kultur- og fritidsaktiviteter, der giver nyt liv og økonomisk fremgang til hele Odense - på vej mod Odense som Danmarks kreative by. Omdannelsen bidrager finansielt til at udvikle det nye havneafsnit ved Lindøværftet. Den indre havn skal dog fortsat kunne fungere som erhvervshavn, så længe der er eksistensgrundlag for det. Jan Boye Borgmester Anker Boye Rådmand 3

4 VISIONEN En levende ny bydel ved vandet Aktiviteter for alle byens borgere Fritidsmuligheder til vands og til lands Spændende bo- og arbejdsområder Kreativ bydel - blanding af virksomheder, inspirerende miljøer, mødesteder og samspil med kunst og kultur Liv mellem husene - året rundt og hele dagen/ aftenen igennem Rart at færdes og opholde sig Tilbagevendende festivals og lejlighedsvise større arrangementer Aktive kunstnere og kunsthåndværkere med tilhørende gallerier og butikker Genanvendelse af historiske bygninger og bevaring af havnens histories udtryk Plads og faciliteter til fritidssejlads, mindre krydstogtskibe og lignende erhvervssejlads Kajstrækninger til gamle træskibe og et mindre antal pladser til nye typer husbåde Spændende boliger, både ejer- og lejeboli Innovative virksom Uddannelsestede Ungdomsbolig Events - fest Vandkultu Markede Gadeid Udsti Hon Bå Bå S k A V B C Pr Of His Gena Varier Udsigts Feriebol Lystbådeh Naturlegepla Renoveret vol 4

5 ger heder r er ivaller rhus r ræt llinger nørkaj depladser debyggeri ejlads med dragebåde, optimistjoller, ajakker mv. telier ærksteder utikker aféer omenader fentlige pladser og kajer toriske spor nvendte siloer et byggeri steder iger avn ds dsted Vision til virkelighed På de følgende sider beskrives nogle af de hovedelementer, som Odense Kommune lægger vægt på i planlægningen og igangsætningen af initiativer på Havnen. Skal visionen blive til virkelighed, må også mange private parter være med til at følge op på visionens hovedlinjer. 5

6 Havnen for alle Byens borgere Kajstrækningerne (især dem hvor der er god udsigt og mulighed for sol) skal være offentligt tilgængelige, så alle har mulighed for at opleve vandet i den indre havn. Havnepladsen er et oplagt sted for både daglig rekreation og for større begivenheder og events. Som supplement bør der indrettes en række mindre byrum i området, som kan benyttes til flere forskellige formål. Vandkulturhuset bliver et særligt trækplaster. Også andre faciliteter, der henvender sig bredt til byens borgere skal etableres og blive levedygtige - f.eks. aktiviteter til vands, caféer, restauranter og specialbutikker. Nabobydeles beboere Beboere i de nærliggende bydele (f.eks. Skibhusene) vil med de rette faciliteter på havnen kunne bidrage væsentligt til det daglige liv i området. Udviklingen af havnen bliver på den måde også en løftestang for naboområderne. Uderum med bænke og borde og grillpladser hvor aftensolen kan nydes til den medbragte mad. Områdets egne beboere og brugere Samtidig med at området skal være et sted for alle, skal det være et godt sted at bo og arbejde. Hertil hører bl.a. butikker, daginstitutioner og anden service. Der skal derfor også være plads til at der kan bygges eventuelle nødvendige institutioner som børnehave, skole mv Der er også brug for halvoffentlige uderum og uderum med mere privat karakter. Dette kan imødekommes ved, at grænserne mellem de offentlige rum og rummene med privat karakter markeres gennem den arkitektoniske udformning. Igangsat eller planlagt - Stor offentlig havneplads og promenade ud langs midtermolen - Øst-vest promenade - Vandkulturhuset - Plan for de større gader i bymidten og området mellem by og havn (f.eks. stibro mellem Jernbanegade og Lerchesgade) - Almennyttige boliger ved havnepladsen - Ejerboliger ved Englandsgade og»frigoskandiagrunden«åbne offentlige rum ud til vandet, hvor udsigt, havnens store rum og bygningsanlæg kan nydes i fulde drag. Havnepladsen kan bruges til meget, også til store events. Her et billede fra Havnekulturfestivalen

7 Turister og andre besøgende Havneområdet vil - som en levende ny bydel - være en turistattraktion i sig selv. Dette kan udnyttes ved at supplere med enkelte mere direkte turisttilbud som f.eks. byferielejligheder. Billeder af byferie bebyggelse i Kolding Tilgængelighed i top Det skal være let at komme til området og rundt i området. Cyklister og fodgængere skal kunne komme sikkert og hurtigt fra bymidten til havnen over jernbanen. Det skal en stibro mellem Jernbanegade og Lerchesgade sørge for. Den er lige nu i støbeskeen Til Skibhuskvarteret skal der være gode fodgængerforbindelser - flere end der er i dag. Bybussernes linienet skal justeres, så en eller flere bybuslinier lægger vejen forbi havnen. Bilerne kan parkere under havnepladsen, og det bør overvejes at etablere flere p-pladser enten under jorden eller i p-huse. Private p- kældre skulle gerne kunne benyttes til offentlig parkering i de tidsrum, hvor de ikke er i brug af de private ejere. Dette vil især være relevant i forbindelse med større arrangementer. Blandet befolkningssammensætning Som storby skal Odense kunne honorere krav om en passende bolig til ressourcestærke personer og kreative mennesker af forskellig slags. Boliger på havnen skal være med til at dække dette behov. Målet om et levende byområde forudsætter dog, at der er mange forskellige typer mennesker i området. Det er derfor vigtigt, at det ikke kun er de mest ressourcestærke, der kommer til at bo og virke på havnen. Derfor skal der også bygges boliger til unge, til studerende, til ældre og almennyttige boliger. Skal sikres eller udvikles - God kollektiv trafik til og fra området - Plan for samspil og sammenhæng til Skibhuskvarteret, Åløkkekvarteret mv. - Udvikling af del af vestsiden til ferieby Ide til placering og udformning af stibro over jernbanen, som forbinder city med Havnen via Lerchesgade. Bør overvejes - Etablering af ungdomsboliger - Opførelse af utraditionelle boligtyper med differentieret pris/lejeniveau - Flere offentlige p-pladser 7

8 Havnen for alle - men også med en særlig profil Kreativ bydel Som et led i byens overordnede vision skal området udvikles til en»kreativ«bydel. Og potentialet er til stede. Virksomheder inden for den»kreative«branche har slået sig ned på havnen, og flere kunstnere har deres virke her. Der er både ledige bygninger og bygninger, der forventes at blive ledige, begge er meget egnede til ombygning til spændende arbejds- og mødesteder og utraditionelle boliger. Potentialet udbygges med placeringen af et Innovationens Hus, Havnegade 29. Eksisterende virksomheder, som miljømæssigt ikke er til gene for områdets fremtidige brug, bør bevares. Det drejer sig især om de virksomheder, der medvirker til at skabe liv og variation, har tilknytning til det maritime eller i øvrigt er med til at bevare indtrykket af området som et havneområde. Potentialet skal udvikles I udviklingen af den kreative bydel er det vigtigt at lægge vægt på: - Uddannelsesinstitutioner til området - At kunstnere/kunsthåndværkere og andre kulturelle/kreative mennesker har deres virke i området - Spændende miljø at færdes i og offentlige mødesteder (pladser, små torve, caféer, restauranter etc.) - Lokale mødefora, netværksdannelser etc. - Plads til ungdomskulturen - Kunst som del af udformningen af området Dette skal sikre, at der sker tilflytning af vækstlagsfirmaer, især videnstunge og kreative brancher. Nye typer arbejdspladser ved genanvendelse af bygninger Brandts Klædefabrik i Odense bymidte er et strålende eksempel på, at man ved at genanvende gamle industribygninger kan opnå helt andre miljøer og kvaliteter end ved at bygge nyt. Når områderne med de mest interessante bygninger forlades af de nuværende virksomheder, er det derfor håbet, at private investorer har øje for denne sammenhæng. Og at det kan trække interessante nye virksomheder til området. Odense Kommune kan evt. medvirke ved at opkøbe bygninger og midlertidigt stille disse til rådighed for kreative aktiviteter, indtil en endelig anvendelse og investor er fundet. Igangsat eller planlagt - Tilflytning af»kreative«virksomheder til havnen, f.eks. Nørgaard Mikkelsen - Etablering af Innovationens Hus, Havnegade 29 - Oplæg om moderne kunst på havnen - udarbejdet for Odense Kommune af kunstneren Poul Weile Plade-indspilningsstudie ved Nørrevoldgade Gøteborg. Bygninger på havnen genanvendt til bl.a. uddannelsesinstitution og»fristed«for kunstner, galleri mv. (det øverste billede). 8 Midlertidig brug af pakhus (Havnekulturfestivallen 2006)

9 Forbindelsen mellem bymidten og kulturøen - via Lerchesgade -skal udvikles med vægt på kulturelle og kreative aktiviteter. Kulturøen Bygningsmassen omkring Sverigesgade rummer et stort potentiale til kulturelle og kreative formål. Ligesom enkelte bygninger på FAF-halvøen og kulturøen. FAF-halvøen Sverigesgade Havnegade Ved Havnegade kan de allerede eksisterende kultur- og fritidsaktiviteter styrkes med nye tiltag. Kunst og frirum At skabe gode rammer for kunstnere og kunsthåndværkere i området kan f.eks. gøres ved at indrette atelierboliger og kunstnerkollegier og sikre, at enkelte bygninger får lov at stå uberørte. De vil på den måde være rimelige at leje sig ind i til etablering af atelier og værksteder. Opførelse af atelierboliger og kunstnerkollegier kan være en opgave for fonde og andre institutionelle investorer. Sikring af bygninger til atelier og værksteder kan være en opgave for kommunen i overensstemmelse med målene i byens kulturstrategi. Som bymidten har sine skulpturer med udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr kunne havnen have sit kunstneriske program. Et program, hvor den moderne kunst inddrages aktivt i udformningen af området. Dette kan være med til at tiltrække imagevirksomheder og gøre stedet til et udflugtsmål for byen og regionen. Skal sikres eller udvikles - Markedsføring for at tiltrække de rette virksomheder - Fortrinsret til kreative virksomheder og virksomheder, der skaber byliv, ved salg af arealer til nyt byggeri mv. - Strategi for kunst som integreret del af området Eksempel på kunstnerisk udsmykning, der også tjener et praktisk formål. Lysskulptur på havneplads i Hamborg. Bør overvejes - Udpegning af specielle områder eller bygninger til vækstlagsfirmaer og kulturel virksomhed. Evt. opkøb for at sikre dette - Opførelse af atelierboliger og kunstnerkollegier 9

10 Liv året rundt og det meste af døgnet Årstid og brug af området Havnen skal være et levende område - også når der ikke er sol og sommer. Liv året rundt skabes ved at etablere faciliteter, events- og arrangementer, der udnytter de forskellige årstider, og som kan bruges hele året. Områdets kommende caféer, restauranter, butikker, fritids- og foreningsaktiviteter bidrager til dette liv. Og Vandkulturhuset er en vigtig brik som årstidsuafhængig aktivitet. område ved at tilføre kunstig vandgennemstrømning. Dette skal vurderes nærmere. Havnen fryser sjældent til, men det vil være muligt at lave en skøjtebane til lands, f.eks. på den store havneplads. En skøjtebane hører helt naturligt til på havnen og vil give et godt tilskud til livet om vinteren. Som vinterattraktion kan der også arbejdes med belysningen og særlige lysskulpturer til lands og til vands. Særlige sæsonfaciliteter Livet om sommeren vil kunne øges ved f.eks. at etablere en eller flere sandstrande og beachvolleybaner. Badevandskvalitet kan måske skabes i et afgrænset Igangsat eller planlagt»for Sejl i 1000 år«arrangementer er afholdt 3 år i træk - Havnekulturfestival afholdt i Vandkulturhus planlagt som helårsfacilitet Forår Sommer 10 Solen begynder at titte frem. Men det er stadig bedst indendørs i havnens caféer og restauranter. Sejlerfolket begynder at rigge til. Optimistjollerne og dragebådene er allerede på vandet. Havnepladsen kommer nu rigtig i brug. Og det er måske tiden til en større kulturfestival. Den anlagte sandstrand er et hit, også selv om der ikke kan bades i vandet, men så kan det bruges til så meget andet.

11 Events - og arrangementer Havnen har allerede dannet ramme om en række arrangementer. Dette kunne udvikles til et program for events og begivenheder året rundt. Arrangør kan f.eks. være et netværk bestående af virksomheder, brugere og foreninger i og omkring området bistået af kommunens eventkontor. Det er ambitionen, at der også skal være liv i bydelen om aftenen. Det vil sige, at der f.eks. skal være kulturarrangementer, aftenundervisning og foreningsliv, og der skal etableres et egentligt café- og restaurantmiljø i området. Livet til daglig Kontorer skaber liv i korte perioder af døgnet. Boliger lidt mere, dog især om morgenen og ved eftermiddagstid. Uddannelsesinstitutioner giver liv i et lidt længere tidsrum. Med en række fritidsaktiviteter med tilknytning til vandet vil også de»døde«perioder på dagen kunne fyldes med liv. Skal sikres eller udvikles - Events og arrangementer hele året - Tilbagevendende, større festivals - Passende blanding, dvs. ikke for store områder med samme funktioner - Passende sammensætning af forskellige funktioner - Beachvolleybaner - Sandstrande Bør overvejes - Speciel lyssætning om vinteren - Skøjtebane Den årlige beachvolley sommerturnering er et stort tilløbsstykke. Efterår Nu er det tiden at slentre langs kajerne og kigge inden for i alle de arbejdende kunstner- og kunsthåndværkerværksteder. Og måske bliver der i år igen en større maritim festival, f.eks. som»for sejl i 1000 år«vinter Byens skøjtebane nr. 2 bliver flittigt brugt. Enkelte står og fisker fra molerne. Indendørs er der forestillinger og begivenheder i nogle af pakhusene, og Vandkulturhuset er også velbesøgt på denne årstid. 11

12 Liv, arkitektur og historiefortælling Omgivelser med variation og kvalitet Havnens delområder udvikles med hver sin karakter i bebyggelsen, så de appellerer til forskellige typer virksomheder og mennesker og dermed til liv og mangfoldighed. De enkelte delområder skal have en passende størrelse og variation. Der skal være afbalanceret variation både i indhold og form, og mellem variation og helhed. Delområderne holdes sammen af et designkoncept for hele havnen (kajer, gader og pladser). Igangsat eller planlagt Udformning der afspejler stedets karakter og stimulerer til byliv Arkitekturen skal optage og fortolke træk fra området, samtidig med at der tilføres nutidig arkitektur. Stedets karakter kan udtrykkes i bygningsform, materialevalg og stoflighed, farver, detaljer eller andet. Der skal være et samspil mellem stramhed og variation, tæthed og åbenhed, gammelt og nyt, højt og lavt. På hver kaj eller pier bevares en eller flere siloer som kendemærke og som karaktergivende bygningsanlæg. Stueetagerne mod strøgene på kajanlæg, pladser og gader skal udformes og detaljeres, så de set med en fodgængers øjne er spændende at se på og opholde sig ved. - Forskelligartet arkitektur i de første byggerier på havnen - Beton, jern og træ er valgt som hovedmaterialer til belægninger, kajkanter og broanlæg mv. - Trappeanlæg ved den gamle Toldbod, ved Havnepladsen og nord for Nørgaard Mikkelsens byggeri - Rapport udarbejdet med gennemgang af eksisterende bygninger mht. arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi og egnethed til genanvendelse - Bog udgivet på dansk og engelsk om havnens historie Eksempel på brug af maritimt element i den landskabelige udformning. 12

13 Solrige strøg og variation i størrelse, form og funktion af pladser Der skal fokuseres særligt på at indrette de mest solrige strøg og pladser til ophold og aktiviteter. Strøgene og de små og store pladser skal ses i sammenhæng og udformes som steder, man har lyst til at gå og opholde sig. Nogle pladser kan være rettet mod alle, mens andre kan være rettet mod særlige brugere, f.eks. fritidssejlere. Der skal indgå både pladser med hård belægning og pladser med grus eller græs og træer, og steder der inviterer til leg og bevægelse. Hvor det er attraktivt at få kontakt med vandet, skal der etableres trappeanlæg, gangbroer, isætningsramper for småbåde og lignende. Historiefortælling - en del af bydelens liv og udformning Tidligere tiders liv og bygningskultur er en vigtig del af havnens identitet nu og i fremtiden. Fra det sene 1700-tal og frem til anden halvdel af 1800-tallet var området ved Næsbyhoved Sø, Voldstedet og kanalen et af de velhavende odenseaneres foretrukne udflugtsmål og tilholdssted. Med dampskibenes ankomst fik havnen vokseværk, og industrihavnen tog form. Områdets historie som industrihavn er et meget vigtigt led i byens udviklingshistorie. De vigtigste bygninger, som fortæller denne historie, skal bevares og føres ind i nutid og fremtid. Det gælder Toldboden, som er fredet, flere af havnens højlagre/siloer, planlagre og andre bygninger af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi eller af værdi til genanvendelse. Der skal også udvælges pullerter, jernbanespor, kraner og andet, som kan indgå i fortællingen. Spor af historien kan være et sammenbindende træk for havneområdet og et af de elementer, der gør området til noget helt særligt. Skal sikres eller udvikles - Designkoncept for hele havnen (kajer, gader og pladser, belysning mv.) - Brug af kunstnere i udformningen af specielle anlæg som f.eks. broer, belysning, pladser og trappeanlæg - Strategi for bevaring og genanvendelse af de vigtigste bygninger og andre historiske spor Bygningskompleks ved Sverigesgade med både historisk og arkitektonisk værdi og som ressource til ny anvendelse Også mindre arkitektonisk interessante bygninger kan med fordel bevares f. eks. i kombination med nyt byggeri - til en ny og flot helhed. 13

14 Aktive strøg, aktive facader Primære strøg Særlige steder Området ved Gammelsø udvikles sammen med skovene og voldstedet til et stort - primært grønt og blåt - udflugtsrum Bygninger, der sker noget i, er væsentlige for livet i området. Det behøver ikke kun at være»store ting«, en lille butik, et galleri, en café og en solbeskinnet plads med siddemulighed giver også liv og karakter. Ved at placere funktioner, som tiltrækker mennesker, i nærheden af hinanden og langs bestemte strøg skabes en berigende intensitet. Derfor ønskes aktiviteter primært placeret: - på begge sider af den øst-vest gående promenade - langs strøget fra bymidten og ud på spidsen af Kulturøen - langs østkajen og omkring havnepladsen Der skulle dog gerne komme så mange livgivende funktioner, at der vil være behov for at brede dem ud over flere strøg i området. Liv og bevægelse langs molerne og langs promenaden kan stimuleres ved at placere særlige tiltrækkende faciliteter på de enkelte spidser (som f.eks. Vandkulturhuset på spidsen af Kulturøen) og i promenadens udgangspunkt i øst og vest. Det er desuden fornuftigt at placere offentlige aktiviteter, pladser mv., hvor der er god udsigt, f.eks. i bunden af bassinerne. Vest Steder med særlig flot udsigt Igangsat eller planlagt - Aftale indgået med den private udbygger på Frigoscandiagrunden om aktive stueetager ud mod promenaden - Vandtrappe på det flotte udsigtssted i bunden af bassin 2 ud for den gamle toldbod Eksempel på videreudvikling af området til med nye strøg i tillæg til hovedstrøgene. Hyggelige og indbydende miljøer og faciliteter i samspil med vand er vigtige. 14 Et vandkulturhus på havnen vil være en særlig attraktion.

15 Aktive og indbydende stueetager Alfa og omega i at skabe en levende bydel er publikumsrettede aktiviteter i stueetagerne langs strøgene. Der må ikke være for langt mellem de enkelte aktiviteter. Facaderne skal gøres så korte som mulig eller opdeles. Kort sagt, der skal være mange indgange. Øst Hvor det ikke er muligt at få udadvendte funktioner skal facaderne være»åbne«og indbydende. Man skal kunne se at der er liv i husene. Det gør dem mere spændende at færdes langs. Skal sikres eller udvikles - Program for anvendelse af stueetager og strategier for at sikre og fastholde en anvendelse til udadvendte funktioner - Nærmere retningslinjer for udformning af facader mod de vigtigste strøg Bør overvejes - Aftaler med private bygherrer og udviklere til fremme af udadvendt anvendelse af stuetager, f.eks. lav startleje eller mere permanent reduceret lejeniveau Ny bebyggelse på Norra Hamnen i Helsingborg med udadvendte funktioner i stueetager ud mod promenade og vandet. 15

16 Aktiviteter til vands - rekreative områder til lands Fortsat skibe og sejlads i havnen Vand er spændende - en attraktion i sig selv. Men mere spændende, når der er liv og aktivitet på vandet. Skibe, der ligger til ude af kanalen f.eks. ved Norgekaj, skal ind at vende i svajebassinet mellem molerne og Næsbyhoved området. Så selv når den egentlige havnedrift ophører i omdannelsesområdet, vil der fortsat komme større skibe i området. Området vil forhåbentlig med tiden blive interessant som destination for mindre krydstogtskibe og tiltrække flere lystsejlere. Igangsat eller planlagt - Ny liggeplads for lystsejlere ved midtermolen - Forsøgsprojekt med vandcykler og bådudlejning - Havneregulativ (ordensreglement for bådebroer) Gode faciliteter for vandsport og fritidsaktiviteter Når kajstrækningerne bliver frigjort for erhvervsmæssig havnedrift bliver der mulighed for, at vandsports kan dyrkes tæt ved byen og dermed få et større publikum, f.eks. sejlads med dragebådse og optimistjoller. Der bliver også plads til aktiviteter som kajakpolo, der ikke tidligere har kunnet rummes i Odense (?). Områdets størrelse er desuden passende til, at man kan få en spændende oplevelse ved at bevæge sig rundt i Havnen på vandcykel, i robåde, kanoer, kajakker mv. Vandaktiviteter kræver også plads på land. Bl.a. skal det sikres, at der er en eller flere ophalerpladser. Med øget fritidsmæssig brug af vandet skabes der grundlag for maritime butikker og maritime servicevirksomheder i området. Fastliggende skibe giver også liv og miljø Ældre træskibe, der traditionelt har ligget i havnen, skal der fortsat være plads til, og der skal gerne komme flere til, f.eks. restaurantskibe, som det kendes fra Christianshavns Kanal i København, og også gerne skibe, hvor der sælges produkter (f.eks. fisk eller specielle produkter fra øerne rundt omkring i Danmark). Nye typer husbåde skal der kun være få pladser til, da de ikke giver meget mere liv og miljø end en ganske almindelig bolig. 16 Der skal indrettes en flot honnørkaj, så byen kan tage pænt imod royalt og anden prominent skibsbesøg.

17 Det grønne er unikt for Odense og også for Odense Havn Havnen er unik i den forstand, at den på den ene side er en del af city og på den anden side grænser op til skove og naturområder. Og det skal udnyttes Voldstedet i Næsbyhoved udvikles som attraktion, og engarealerne mellem skovene kan udformes, så de på en gang kan være friareal til bebyggelsen på havnen (i form af boldbaner mv.) og f.eks. være legepark til gavn for alle byens børn og daginstitutioner. Nye bådepladser anlagt ved midtermolen Området kan sammen med feriebyen og Vandkulturhuset blive en ny feriedestination i Odense. Skal sikres eller udvikles - Samlet udspil for udnyttelse af kajstrækningerne med tilhørende nødvendige landanlæg - Etablering af honnørkaj - Lokaler til maritime foreninger og foreninger, der bruger vandet til sportsaktiviteter - Gammelsø området som rekreationsrum Idéskitse til udformning af arealet mellem skovene. Det bliver ikke nødvendigvis sådan i sin endelige form, men idéen om området som rekreationsrum skal fastholdes. 17

18 Bassin 3 Næsbyhoved Skov Sverigesgade Havnegade Gammelsø FAF-halvøen Unicon - grunden Bassin 2 Havnepladsen Midtermolen Bassin 1 Nørrevoldgade Åløkkeskoven Kultur-øen Ny kanal Frigoskandia - grunden Toldbodgade Thomas B Thriges Gade Lerchesgade Byomdannelsesområdet, jf. byomdannelsesplan. 18

19 Hvor er vi i dag oktober 2006 Havnepladsen Nye boliger og kontorer på midtermolen Billede fra havnekulturfestivalen 2006 Status på omdannelsen Byrådet vedtog omdannelsesplanen for den inderste del af Odense Havn i Herefter købte Odense Kommune en del af området af Odense Havn, med henblik på byggemodning og videresalg til private investorer. Byggemodningen af dette område med nye kanaler og en stor havneplads mv. er stort set færdig, og næsten alle grunde er solgt. Odense Havn har solgt et større areal direkte til en privat investor (Frigoscandiagrunden). Lokalplan er vedtaget. Der er forhandlinger i gang om salg af yderligere arealer. En stor del af omdannelsesområdet er dog ikke solgt eller detailplanlagt. På dele af området er der eksisterende havnevirksomheder, og tidspunktet for mulig omdannelse er derfor (til dels) afhængig af disse virksomheders fremtidsplaner. I alt skønnes området at kunne rumme etagemeter (i alt nybyggeri og genanvendelse af eksisterende bygninger). Anvendes 1/3 heraf til boliger, svarer det til ca boliger. Andre aktiviteter Waterfront Communities Projects Odense Kommune har sammen med 8 andre byer rundt om Nordsøen udviklet et grundlag, til at sikre en vellykket omdannelse fra udtjente erhvervshave til nye bydele. En af de vigtige lærepunkter herfra er, at udover at sikre god og unik arkitektur af bygninger og pladser, så skal der tages en række andre initiativer for at opnå en samlet vellykket omdannelse. I Odense drejer det sig f.eks. om: - Kultur og historie som aspekt i udviklingen af området - Værktøjer til vurdering af miljøforhold - Udviklingsarbejde vedr. Gammelsø, genetablering af sø - Vurdering af vandkvalitet mv. Der gennemføres også midlertidige aktiviteter f.eks. Havnekulturfestival 2006, lydguides (informationer via mobiltelefonen), vandcykler mv. Der er udarbejdet en særlig hjemmeside (www.odense.dk/havnen), og der opsættes en interaktiv infostander på havnepladsen. Alt sammen med det mål at vise vej mod visionen og synliggøre området. Enkelte af aktiviteterne er medfinansieret af EU via Interreg IIIb programmet. F.eks. Havnekulturfestivalen, Vandcykler Infostander og Lydguides 19

20 Vision til virkelighed - den videre proces..... Nogle af de»midlertidige aktiviteter«skal gerne udvikle sig til permanente aktiviteter og inspirere til, at der kommer en række private aktiviteter. Omdannelsen fortsætter ved, at der udarbejdes rammelokalplaner og mere detaljerede lokalplaner for mindre områder. Salg af areal til nyt byggeri forventes at ske direkte fra Odense Havn til kommende investorer. Byggemodning skal ske i samarbejde med Odense Kommune efter fælles standarder og designregler. Dette hæfte og byomdannelsesplanens fysiske hovedgreb vil sammen med nærmere retningslinjer og planskitser, der udarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, være grundlaget for forhandlinger om salg af arealer, udarbejdelse af lokalplaner mv. Vigtige procesmål: - Markedsføring, synliggørelse af området - Midlertidige aktiviteter, der viser vej mod visionen - Alternative skitser og åben dialog om udformning af delområder - Salg af arealer til de rette funktioner Du er velkommen til at komme med kommentarer til hæftet og idéer og forslag til den videre omdannelse af havneområdet. De kan sendes til: Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Nørregade Postboks 710, 5100 Odense C eller mailes til Oktober 2006

dansk Friluftsliv Dansk forum for natur- og friluftsliv nr. 71, oktober 2007, pris: 40 kr.

dansk Friluftsliv Dansk forum for natur- og friluftsliv nr. 71, oktober 2007, pris: 40 kr. dansk Friluftsliv Dansk forum for natur- og friluftsliv nr. 71, oktober 2007, pris: 40 kr. Dansk Forum for Natur- og friluftsliv www.danskfriluftsliv.dk Formand: Mads Brodersen, tlf. 64 48 15 85 info@friluftsskole.dk

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 3

Indholdsfortegnelse. Forord 3 Indholdsfortegnelse Forord 3 Byomdannelsesplanen Om byomdannelsesplanen 4 Det videre arbejde 4 Havneforum 2002 5 Visioner Hvad vil vi med havnen? 6 De store træk 6 Vandet 6 Turisme, sport, fritid og rekreation

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1

Jessens Mole 7-9. Prospekt for Byggefelt 1 Jessens Mole 7-9 Prospekt for Byggefelt 1 december 2014 Fremtidens Havn Udviklingsplan for Svendborg Havn Område 2 Nordre Kaj ØSTRE HAVNEVEJ Område 3 Østre Kaj TOLDBODVEJ JESSENS MOLE Område1 Jessens mole

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015.

Guide på turen var Torsten Bo Jørgensen fra COWI, som også har dokumenteret alle møder med lokale aktører i rapport af 7. april 2015. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 265444 Brevid. 2098757 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Kultur- og Idrætsudvalgets studietur marts 2015 Sammenfatning 28. april 2015 Kultur-

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt

Halmtorvet. - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Halmtorvet - Et kulturanalytisk evalueringsprojekt Af Maria Kristiansen, Tue Clausen og Lars Salomonsson Christensen Målet med dette evalueringsprojekt er at undersøge, om intentionerne bag byfornyelsen

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling.

Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn. Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk restaurant i Nordatlantisk Hus på Odense Havn Forpagtningsaftalen er det første år til forhandling. Nordatlantisk Hus på Odense Havn inviterer hermed interesserede restauratører til at byde

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

NYHEDSBREV. Liveable City

NYHEDSBREV. Liveable City NYHEDSBREV Liveable City Nr. 8- november 2006 Indhold Side 3 Merry Christmas & Happy New Year Side 4 Bymidtens flotteste butiksfacade Side 5 Gavlmaleri på teaterhuset Side 6 Markedsbod og lyssøjler Side

Læs mere

729m² Kontorlokaler udlejes

729m² Kontorlokaler udlejes Sag 18.011 Drejerværkstedet Værkmestergade 9-13, Aarhus C 729m² Kontorlokaler udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

VISIONER FOR HAVNE. Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden.

VISIONER FOR HAVNE. Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden. VISIONER FOR HAVNE 1 Kanonbådsvej 12. 1437 København K. Telefon 32 83 03 30. Fax 32 83 03 31. E-mail: fonden@loa-fonden.dk. www.loa-fonden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Visioner for havne Indledning... s. 3 Nye

Læs mere

34.787 2.398 2.398 2.398

34.787 2.398 2.398 2.398 Kultur og Fritid: 1.000 kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter 2.982 2.398 2.398 2.398 31.805 34.787 2.398 2.398 2.398 + = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN Hvem vil ikke gerne bo på havnen midt i storbyen. Velkommen til Havnehuset. Pejlemærket for et større byfornyelsesprojekt i Nordhavnen, Østerbros nye mondæne kvarter. Og

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE

Arbejder for Odense. STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Arbejder for Odense STEEN MØLLER ny borgmester ARBEJDER FOR ODENSE Den absolut største udfordring for Odense lige nu er, at vi mang ler arbejds pladser. Det er vigtigt at de kommende års byggerier giver

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005. Erhvervsudvikling på Dragør Havn

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005. Erhvervsudvikling på Dragør Havn Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005 Erhvervsudvikling på Dragør Havn Planen er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik i maj/juni 2009 2 Erhvervsudvikling på Dragør Havn

Læs mere

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S

Præmieret 2008 Adresse Englandsgade 2-12 Bygherre Fyns almennyttige Boligselskab Arkitekt Frede Nielsens Tegnestue Ingeniør Henry Jensen A/S GODT BYGGERI ODENSE 2008 BÆREDYGTIGHED Byggeriet i byen kommer os alle ved, fordi det påvirker byens rum og dermed er med til at sætte rammerne for hverdagens liv. Godt byggeri har et socialt ansvar -

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk

Idéforslag til Kongsgaarden - Wonderland Design ApS - Hammer Odde 3-8210 Aarhus V - 30 70 30 84 - malou@wonderland-design.dk Tematiseret oplevelsesattraktion Julemandens Kongsgaard er en oplevelsesattraktion tematiseret i tråd med julens univers. Den indeholder museum, stor udendørs legeplads, indendørs legeland, arbejdende

Læs mere

Kan vi tænke større - sammen?

Kan vi tænke større - sammen? Kan vi tænke større - sammen? Creo Arkitekter A/S Hans Toksvig Larsen Adm. Direktør, Arkitekt MAA 23. september 2014 Creo Arkitekter A/S Medlem af Danske Ark www.creoarkitekter.dk Afhængighed Hvem trækker

Læs mere

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme

Den Hvide Kødby. - udvikling som kreativ bydel. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme Den Hvide Kødby - udvikling som kreativ bydel www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- & Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme 04.09.2007 Arkitekturen Den Hvide Kødby blev tegnet i 1930 af stadsarkitekt

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Bydelen som spilleplade

Bydelen som spilleplade Bydelen som spilleplade Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og

Læs mere

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013

Ejendomskonferencen 2013 Aarhus. 7. marts 2013 Ejendomskonferencen 2013 Aarhus 7. marts 2013 Ejendomsinvestering - muligheder & udfordringer Bricks, hvem er vi Hvad har vi udrettet Eksempler på godt og ondt Styrke & udfordringer I Bricks og ejendomsbranchen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN

HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVOR ØRESUND MØDER KØBENHAVNS HAVN HVA DRIKKER MØLR -siloen er blevet et velkendt bygningsværk for mange Københavnere og et folkeligt ikon for Nordhavnen. Siloen er den største industribygning i Nordhavnen

Læs mere

Midlertidig anvendelse af sted

Midlertidig anvendelse af sted [Veje til den socialt bæredygtige by] [Helsingør] [58. byplanmøde 2008] [Metodeudvikling - fremtidens byfornyelse under Velfærdsministeriet i samarbejde med Aalborg Kommune] [Anne Mette Boye] [metopos

Læs mere

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn

En havn. af muligheder. Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn En havn af muligheder Visioner for mere liv ved og i Københavns Havn 1 2 Forord en havn af muligheder Et kæmpe potentiale Med denne vision ønsker Københavns Kommune at sætte fokus på det kæmpe potentiale,

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Stephen Willacy, Stadsarkitekt:

Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Stephen Willacy, Stadsarkitekt: Aarhus står over for en ganske overvældende udvikling, hvor byens fysiske rammer udvides, og bykernen fortættes. Det er helt unikt, og der ligger et stort arbejde i at sikre

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn. - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn

11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn. - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn 11. oktober 2012 Borgermøde på Lemvig havn - Løse idéer l udvikling af ak viteter på Lemvig Havn Løse ideer fra Borgermøde på Lemvig Havn 11. oktober 2012, frasorterede ideer efter trin 3 Friluftsfitness

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Idékatalog til udvikling af Hou Havn

Idékatalog til udvikling af Hou Havn Idékatalog til udvikling af Hou Havn Til Odder Kommune Udarbejdet af Hou Fællesforum Januar 2011 Kontaktpersoner for Hou Fællesforum Formand Jon Jensen markfoged@jensen.mail.dk Næstformand Ryan Moric ryan@moric.dk

Læs mere

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee

Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg. til havns - ProJektBeskrIveLsee Indre By LokaLudvaLg ChrIstIanshavns LokaLudvaLg til havns - ProJektBeskrIveLsee KOLOFON: LasC studio Johannes Schotanus Jonas Labbé Gitte Kolbeck Kjær I dialog og udvikling med: KONTAKTOPLYSNINGER: LASC

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003

DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003 DEBATOPLÆG TIL DEN BLÅ PLAN FOR KØBENHAVNS HAVN JUNI 2003 DEN BLÅ PLAN 1 Fra kommuneplan til blå plan Kommuneplanen er den overordnede ramme for brug og udvikling af havneområderne. Men den foreskriver

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere