Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision"

Transkript

1 Havnen i Odense - ny levende bydel ved vandet Vision Liv, kvalitet og variation

2 Dette hæfte indeholder en uddybende beskrivelse af de visioner for omdannelsen af Odense Havn, som indgår i byomdannelsesplanen (vedtaget af Odense Byråd i 2003) og kommuneplanen (vedtaget af Odense Byråd i 2004). INDHOLD side Forord 2 Visionen 4-17 Havnen for alle 6 Havnen for alle- men også med en særlig profil 8 Liv året rundt og det meste af døgnet 10 Liv, arkitektur og historiefortælling 12 Aktive strøg, aktive facader 14 Aktiviteter til vands - rekreative områder til lands 16 Oversigtskort 18 Hvor er vi nu - oktober Den videre proces 20 2 Byomdannelsesplanen Principskitse for anlæg af nye kanaler og øst-vest gående promenade fra Skibhuskvarteret til Åløkkeskoven. Stemningsbilleder fra andre havneområder i verden. Sådan kan det også blive på Odense Havn.

3 Forord Omdannelsen af Odense indre havn er i fuld gang. Med dette hæfte ønsker at fortælle om Odense Kommunes planer for den nye bydel i den indre havn Vi ønsker også at, invitere og inspirere investorer og andre private aktører til at støtte op om visionen og udvikle området til gavn for den enkelte og byen som helhed. Med det gradvise ophør af havnedriften i den indre havn og den påbegyndte omdannelse er der skabt basis for en ny attraktion i byen: adgang til vand. Byrådet lægger derfor vægt på, at området udvikles med en række aktiviteter til vands og til lands - til glæde for så mange som muligt. At bo og arbejde ved vandet tiltrækker mange. Et af målene med omdannelsen er at udnytte dette til at skabe et område med spændende boliger og kreative arbejdspladser, uddannelsessteder, service, butikker og kultur- og fritidsaktiviteter, der giver nyt liv og økonomisk fremgang til hele Odense - på vej mod Odense som Danmarks kreative by. Omdannelsen bidrager finansielt til at udvikle det nye havneafsnit ved Lindøværftet. Den indre havn skal dog fortsat kunne fungere som erhvervshavn, så længe der er eksistensgrundlag for det. Jan Boye Borgmester Anker Boye Rådmand 3

4 VISIONEN En levende ny bydel ved vandet Aktiviteter for alle byens borgere Fritidsmuligheder til vands og til lands Spændende bo- og arbejdsområder Kreativ bydel - blanding af virksomheder, inspirerende miljøer, mødesteder og samspil med kunst og kultur Liv mellem husene - året rundt og hele dagen/ aftenen igennem Rart at færdes og opholde sig Tilbagevendende festivals og lejlighedsvise større arrangementer Aktive kunstnere og kunsthåndværkere med tilhørende gallerier og butikker Genanvendelse af historiske bygninger og bevaring af havnens histories udtryk Plads og faciliteter til fritidssejlads, mindre krydstogtskibe og lignende erhvervssejlads Kajstrækninger til gamle træskibe og et mindre antal pladser til nye typer husbåde Spændende boliger, både ejer- og lejeboli Innovative virksom Uddannelsestede Ungdomsbolig Events - fest Vandkultu Markede Gadeid Udsti Hon Bå Bå S k A V B C Pr Of His Gena Varier Udsigts Feriebol Lystbådeh Naturlegepla Renoveret vol 4

5 ger heder r er ivaller rhus r ræt llinger nørkaj depladser debyggeri ejlads med dragebåde, optimistjoller, ajakker mv. telier ærksteder utikker aféer omenader fentlige pladser og kajer toriske spor nvendte siloer et byggeri steder iger avn ds dsted Vision til virkelighed På de følgende sider beskrives nogle af de hovedelementer, som Odense Kommune lægger vægt på i planlægningen og igangsætningen af initiativer på Havnen. Skal visionen blive til virkelighed, må også mange private parter være med til at følge op på visionens hovedlinjer. 5

6 Havnen for alle Byens borgere Kajstrækningerne (især dem hvor der er god udsigt og mulighed for sol) skal være offentligt tilgængelige, så alle har mulighed for at opleve vandet i den indre havn. Havnepladsen er et oplagt sted for både daglig rekreation og for større begivenheder og events. Som supplement bør der indrettes en række mindre byrum i området, som kan benyttes til flere forskellige formål. Vandkulturhuset bliver et særligt trækplaster. Også andre faciliteter, der henvender sig bredt til byens borgere skal etableres og blive levedygtige - f.eks. aktiviteter til vands, caféer, restauranter og specialbutikker. Nabobydeles beboere Beboere i de nærliggende bydele (f.eks. Skibhusene) vil med de rette faciliteter på havnen kunne bidrage væsentligt til det daglige liv i området. Udviklingen af havnen bliver på den måde også en løftestang for naboområderne. Uderum med bænke og borde og grillpladser hvor aftensolen kan nydes til den medbragte mad. Områdets egne beboere og brugere Samtidig med at området skal være et sted for alle, skal det være et godt sted at bo og arbejde. Hertil hører bl.a. butikker, daginstitutioner og anden service. Der skal derfor også være plads til at der kan bygges eventuelle nødvendige institutioner som børnehave, skole mv Der er også brug for halvoffentlige uderum og uderum med mere privat karakter. Dette kan imødekommes ved, at grænserne mellem de offentlige rum og rummene med privat karakter markeres gennem den arkitektoniske udformning. Igangsat eller planlagt - Stor offentlig havneplads og promenade ud langs midtermolen - Øst-vest promenade - Vandkulturhuset - Plan for de større gader i bymidten og området mellem by og havn (f.eks. stibro mellem Jernbanegade og Lerchesgade) - Almennyttige boliger ved havnepladsen - Ejerboliger ved Englandsgade og»frigoskandiagrunden«åbne offentlige rum ud til vandet, hvor udsigt, havnens store rum og bygningsanlæg kan nydes i fulde drag. Havnepladsen kan bruges til meget, også til store events. Her et billede fra Havnekulturfestivalen

7 Turister og andre besøgende Havneområdet vil - som en levende ny bydel - være en turistattraktion i sig selv. Dette kan udnyttes ved at supplere med enkelte mere direkte turisttilbud som f.eks. byferielejligheder. Billeder af byferie bebyggelse i Kolding Tilgængelighed i top Det skal være let at komme til området og rundt i området. Cyklister og fodgængere skal kunne komme sikkert og hurtigt fra bymidten til havnen over jernbanen. Det skal en stibro mellem Jernbanegade og Lerchesgade sørge for. Den er lige nu i støbeskeen Til Skibhuskvarteret skal der være gode fodgængerforbindelser - flere end der er i dag. Bybussernes linienet skal justeres, så en eller flere bybuslinier lægger vejen forbi havnen. Bilerne kan parkere under havnepladsen, og det bør overvejes at etablere flere p-pladser enten under jorden eller i p-huse. Private p- kældre skulle gerne kunne benyttes til offentlig parkering i de tidsrum, hvor de ikke er i brug af de private ejere. Dette vil især være relevant i forbindelse med større arrangementer. Blandet befolkningssammensætning Som storby skal Odense kunne honorere krav om en passende bolig til ressourcestærke personer og kreative mennesker af forskellig slags. Boliger på havnen skal være med til at dække dette behov. Målet om et levende byområde forudsætter dog, at der er mange forskellige typer mennesker i området. Det er derfor vigtigt, at det ikke kun er de mest ressourcestærke, der kommer til at bo og virke på havnen. Derfor skal der også bygges boliger til unge, til studerende, til ældre og almennyttige boliger. Skal sikres eller udvikles - God kollektiv trafik til og fra området - Plan for samspil og sammenhæng til Skibhuskvarteret, Åløkkekvarteret mv. - Udvikling af del af vestsiden til ferieby Ide til placering og udformning af stibro over jernbanen, som forbinder city med Havnen via Lerchesgade. Bør overvejes - Etablering af ungdomsboliger - Opførelse af utraditionelle boligtyper med differentieret pris/lejeniveau - Flere offentlige p-pladser 7

8 Havnen for alle - men også med en særlig profil Kreativ bydel Som et led i byens overordnede vision skal området udvikles til en»kreativ«bydel. Og potentialet er til stede. Virksomheder inden for den»kreative«branche har slået sig ned på havnen, og flere kunstnere har deres virke her. Der er både ledige bygninger og bygninger, der forventes at blive ledige, begge er meget egnede til ombygning til spændende arbejds- og mødesteder og utraditionelle boliger. Potentialet udbygges med placeringen af et Innovationens Hus, Havnegade 29. Eksisterende virksomheder, som miljømæssigt ikke er til gene for områdets fremtidige brug, bør bevares. Det drejer sig især om de virksomheder, der medvirker til at skabe liv og variation, har tilknytning til det maritime eller i øvrigt er med til at bevare indtrykket af området som et havneområde. Potentialet skal udvikles I udviklingen af den kreative bydel er det vigtigt at lægge vægt på: - Uddannelsesinstitutioner til området - At kunstnere/kunsthåndværkere og andre kulturelle/kreative mennesker har deres virke i området - Spændende miljø at færdes i og offentlige mødesteder (pladser, små torve, caféer, restauranter etc.) - Lokale mødefora, netværksdannelser etc. - Plads til ungdomskulturen - Kunst som del af udformningen af området Dette skal sikre, at der sker tilflytning af vækstlagsfirmaer, især videnstunge og kreative brancher. Nye typer arbejdspladser ved genanvendelse af bygninger Brandts Klædefabrik i Odense bymidte er et strålende eksempel på, at man ved at genanvende gamle industribygninger kan opnå helt andre miljøer og kvaliteter end ved at bygge nyt. Når områderne med de mest interessante bygninger forlades af de nuværende virksomheder, er det derfor håbet, at private investorer har øje for denne sammenhæng. Og at det kan trække interessante nye virksomheder til området. Odense Kommune kan evt. medvirke ved at opkøbe bygninger og midlertidigt stille disse til rådighed for kreative aktiviteter, indtil en endelig anvendelse og investor er fundet. Igangsat eller planlagt - Tilflytning af»kreative«virksomheder til havnen, f.eks. Nørgaard Mikkelsen - Etablering af Innovationens Hus, Havnegade 29 - Oplæg om moderne kunst på havnen - udarbejdet for Odense Kommune af kunstneren Poul Weile Plade-indspilningsstudie ved Nørrevoldgade Gøteborg. Bygninger på havnen genanvendt til bl.a. uddannelsesinstitution og»fristed«for kunstner, galleri mv. (det øverste billede). 8 Midlertidig brug af pakhus (Havnekulturfestivallen 2006)

9 Forbindelsen mellem bymidten og kulturøen - via Lerchesgade -skal udvikles med vægt på kulturelle og kreative aktiviteter. Kulturøen Bygningsmassen omkring Sverigesgade rummer et stort potentiale til kulturelle og kreative formål. Ligesom enkelte bygninger på FAF-halvøen og kulturøen. FAF-halvøen Sverigesgade Havnegade Ved Havnegade kan de allerede eksisterende kultur- og fritidsaktiviteter styrkes med nye tiltag. Kunst og frirum At skabe gode rammer for kunstnere og kunsthåndværkere i området kan f.eks. gøres ved at indrette atelierboliger og kunstnerkollegier og sikre, at enkelte bygninger får lov at stå uberørte. De vil på den måde være rimelige at leje sig ind i til etablering af atelier og værksteder. Opførelse af atelierboliger og kunstnerkollegier kan være en opgave for fonde og andre institutionelle investorer. Sikring af bygninger til atelier og værksteder kan være en opgave for kommunen i overensstemmelse med målene i byens kulturstrategi. Som bymidten har sine skulpturer med udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr kunne havnen have sit kunstneriske program. Et program, hvor den moderne kunst inddrages aktivt i udformningen af området. Dette kan være med til at tiltrække imagevirksomheder og gøre stedet til et udflugtsmål for byen og regionen. Skal sikres eller udvikles - Markedsføring for at tiltrække de rette virksomheder - Fortrinsret til kreative virksomheder og virksomheder, der skaber byliv, ved salg af arealer til nyt byggeri mv. - Strategi for kunst som integreret del af området Eksempel på kunstnerisk udsmykning, der også tjener et praktisk formål. Lysskulptur på havneplads i Hamborg. Bør overvejes - Udpegning af specielle områder eller bygninger til vækstlagsfirmaer og kulturel virksomhed. Evt. opkøb for at sikre dette - Opførelse af atelierboliger og kunstnerkollegier 9

10 Liv året rundt og det meste af døgnet Årstid og brug af området Havnen skal være et levende område - også når der ikke er sol og sommer. Liv året rundt skabes ved at etablere faciliteter, events- og arrangementer, der udnytter de forskellige årstider, og som kan bruges hele året. Områdets kommende caféer, restauranter, butikker, fritids- og foreningsaktiviteter bidrager til dette liv. Og Vandkulturhuset er en vigtig brik som årstidsuafhængig aktivitet. område ved at tilføre kunstig vandgennemstrømning. Dette skal vurderes nærmere. Havnen fryser sjældent til, men det vil være muligt at lave en skøjtebane til lands, f.eks. på den store havneplads. En skøjtebane hører helt naturligt til på havnen og vil give et godt tilskud til livet om vinteren. Som vinterattraktion kan der også arbejdes med belysningen og særlige lysskulpturer til lands og til vands. Særlige sæsonfaciliteter Livet om sommeren vil kunne øges ved f.eks. at etablere en eller flere sandstrande og beachvolleybaner. Badevandskvalitet kan måske skabes i et afgrænset Igangsat eller planlagt»for Sejl i 1000 år«arrangementer er afholdt 3 år i træk - Havnekulturfestival afholdt i Vandkulturhus planlagt som helårsfacilitet Forår Sommer 10 Solen begynder at titte frem. Men det er stadig bedst indendørs i havnens caféer og restauranter. Sejlerfolket begynder at rigge til. Optimistjollerne og dragebådene er allerede på vandet. Havnepladsen kommer nu rigtig i brug. Og det er måske tiden til en større kulturfestival. Den anlagte sandstrand er et hit, også selv om der ikke kan bades i vandet, men så kan det bruges til så meget andet.

11 Events - og arrangementer Havnen har allerede dannet ramme om en række arrangementer. Dette kunne udvikles til et program for events og begivenheder året rundt. Arrangør kan f.eks. være et netværk bestående af virksomheder, brugere og foreninger i og omkring området bistået af kommunens eventkontor. Det er ambitionen, at der også skal være liv i bydelen om aftenen. Det vil sige, at der f.eks. skal være kulturarrangementer, aftenundervisning og foreningsliv, og der skal etableres et egentligt café- og restaurantmiljø i området. Livet til daglig Kontorer skaber liv i korte perioder af døgnet. Boliger lidt mere, dog især om morgenen og ved eftermiddagstid. Uddannelsesinstitutioner giver liv i et lidt længere tidsrum. Med en række fritidsaktiviteter med tilknytning til vandet vil også de»døde«perioder på dagen kunne fyldes med liv. Skal sikres eller udvikles - Events og arrangementer hele året - Tilbagevendende, større festivals - Passende blanding, dvs. ikke for store områder med samme funktioner - Passende sammensætning af forskellige funktioner - Beachvolleybaner - Sandstrande Bør overvejes - Speciel lyssætning om vinteren - Skøjtebane Den årlige beachvolley sommerturnering er et stort tilløbsstykke. Efterår Nu er det tiden at slentre langs kajerne og kigge inden for i alle de arbejdende kunstner- og kunsthåndværkerværksteder. Og måske bliver der i år igen en større maritim festival, f.eks. som»for sejl i 1000 år«vinter Byens skøjtebane nr. 2 bliver flittigt brugt. Enkelte står og fisker fra molerne. Indendørs er der forestillinger og begivenheder i nogle af pakhusene, og Vandkulturhuset er også velbesøgt på denne årstid. 11

12 Liv, arkitektur og historiefortælling Omgivelser med variation og kvalitet Havnens delområder udvikles med hver sin karakter i bebyggelsen, så de appellerer til forskellige typer virksomheder og mennesker og dermed til liv og mangfoldighed. De enkelte delområder skal have en passende størrelse og variation. Der skal være afbalanceret variation både i indhold og form, og mellem variation og helhed. Delområderne holdes sammen af et designkoncept for hele havnen (kajer, gader og pladser). Igangsat eller planlagt Udformning der afspejler stedets karakter og stimulerer til byliv Arkitekturen skal optage og fortolke træk fra området, samtidig med at der tilføres nutidig arkitektur. Stedets karakter kan udtrykkes i bygningsform, materialevalg og stoflighed, farver, detaljer eller andet. Der skal være et samspil mellem stramhed og variation, tæthed og åbenhed, gammelt og nyt, højt og lavt. På hver kaj eller pier bevares en eller flere siloer som kendemærke og som karaktergivende bygningsanlæg. Stueetagerne mod strøgene på kajanlæg, pladser og gader skal udformes og detaljeres, så de set med en fodgængers øjne er spændende at se på og opholde sig ved. - Forskelligartet arkitektur i de første byggerier på havnen - Beton, jern og træ er valgt som hovedmaterialer til belægninger, kajkanter og broanlæg mv. - Trappeanlæg ved den gamle Toldbod, ved Havnepladsen og nord for Nørgaard Mikkelsens byggeri - Rapport udarbejdet med gennemgang af eksisterende bygninger mht. arkitektonisk værdi, kulturhistorisk værdi og egnethed til genanvendelse - Bog udgivet på dansk og engelsk om havnens historie Eksempel på brug af maritimt element i den landskabelige udformning. 12

13 Solrige strøg og variation i størrelse, form og funktion af pladser Der skal fokuseres særligt på at indrette de mest solrige strøg og pladser til ophold og aktiviteter. Strøgene og de små og store pladser skal ses i sammenhæng og udformes som steder, man har lyst til at gå og opholde sig. Nogle pladser kan være rettet mod alle, mens andre kan være rettet mod særlige brugere, f.eks. fritidssejlere. Der skal indgå både pladser med hård belægning og pladser med grus eller græs og træer, og steder der inviterer til leg og bevægelse. Hvor det er attraktivt at få kontakt med vandet, skal der etableres trappeanlæg, gangbroer, isætningsramper for småbåde og lignende. Historiefortælling - en del af bydelens liv og udformning Tidligere tiders liv og bygningskultur er en vigtig del af havnens identitet nu og i fremtiden. Fra det sene 1700-tal og frem til anden halvdel af 1800-tallet var området ved Næsbyhoved Sø, Voldstedet og kanalen et af de velhavende odenseaneres foretrukne udflugtsmål og tilholdssted. Med dampskibenes ankomst fik havnen vokseværk, og industrihavnen tog form. Områdets historie som industrihavn er et meget vigtigt led i byens udviklingshistorie. De vigtigste bygninger, som fortæller denne historie, skal bevares og føres ind i nutid og fremtid. Det gælder Toldboden, som er fredet, flere af havnens højlagre/siloer, planlagre og andre bygninger af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdi eller af værdi til genanvendelse. Der skal også udvælges pullerter, jernbanespor, kraner og andet, som kan indgå i fortællingen. Spor af historien kan være et sammenbindende træk for havneområdet og et af de elementer, der gør området til noget helt særligt. Skal sikres eller udvikles - Designkoncept for hele havnen (kajer, gader og pladser, belysning mv.) - Brug af kunstnere i udformningen af specielle anlæg som f.eks. broer, belysning, pladser og trappeanlæg - Strategi for bevaring og genanvendelse af de vigtigste bygninger og andre historiske spor Bygningskompleks ved Sverigesgade med både historisk og arkitektonisk værdi og som ressource til ny anvendelse Også mindre arkitektonisk interessante bygninger kan med fordel bevares f. eks. i kombination med nyt byggeri - til en ny og flot helhed. 13

14 Aktive strøg, aktive facader Primære strøg Særlige steder Området ved Gammelsø udvikles sammen med skovene og voldstedet til et stort - primært grønt og blåt - udflugtsrum Bygninger, der sker noget i, er væsentlige for livet i området. Det behøver ikke kun at være»store ting«, en lille butik, et galleri, en café og en solbeskinnet plads med siddemulighed giver også liv og karakter. Ved at placere funktioner, som tiltrækker mennesker, i nærheden af hinanden og langs bestemte strøg skabes en berigende intensitet. Derfor ønskes aktiviteter primært placeret: - på begge sider af den øst-vest gående promenade - langs strøget fra bymidten og ud på spidsen af Kulturøen - langs østkajen og omkring havnepladsen Der skulle dog gerne komme så mange livgivende funktioner, at der vil være behov for at brede dem ud over flere strøg i området. Liv og bevægelse langs molerne og langs promenaden kan stimuleres ved at placere særlige tiltrækkende faciliteter på de enkelte spidser (som f.eks. Vandkulturhuset på spidsen af Kulturøen) og i promenadens udgangspunkt i øst og vest. Det er desuden fornuftigt at placere offentlige aktiviteter, pladser mv., hvor der er god udsigt, f.eks. i bunden af bassinerne. Vest Steder med særlig flot udsigt Igangsat eller planlagt - Aftale indgået med den private udbygger på Frigoscandiagrunden om aktive stueetager ud mod promenaden - Vandtrappe på det flotte udsigtssted i bunden af bassin 2 ud for den gamle toldbod Eksempel på videreudvikling af området til med nye strøg i tillæg til hovedstrøgene. Hyggelige og indbydende miljøer og faciliteter i samspil med vand er vigtige. 14 Et vandkulturhus på havnen vil være en særlig attraktion.

15 Aktive og indbydende stueetager Alfa og omega i at skabe en levende bydel er publikumsrettede aktiviteter i stueetagerne langs strøgene. Der må ikke være for langt mellem de enkelte aktiviteter. Facaderne skal gøres så korte som mulig eller opdeles. Kort sagt, der skal være mange indgange. Øst Hvor det ikke er muligt at få udadvendte funktioner skal facaderne være»åbne«og indbydende. Man skal kunne se at der er liv i husene. Det gør dem mere spændende at færdes langs. Skal sikres eller udvikles - Program for anvendelse af stueetager og strategier for at sikre og fastholde en anvendelse til udadvendte funktioner - Nærmere retningslinjer for udformning af facader mod de vigtigste strøg Bør overvejes - Aftaler med private bygherrer og udviklere til fremme af udadvendt anvendelse af stuetager, f.eks. lav startleje eller mere permanent reduceret lejeniveau Ny bebyggelse på Norra Hamnen i Helsingborg med udadvendte funktioner i stueetager ud mod promenade og vandet. 15

16 Aktiviteter til vands - rekreative områder til lands Fortsat skibe og sejlads i havnen Vand er spændende - en attraktion i sig selv. Men mere spændende, når der er liv og aktivitet på vandet. Skibe, der ligger til ude af kanalen f.eks. ved Norgekaj, skal ind at vende i svajebassinet mellem molerne og Næsbyhoved området. Så selv når den egentlige havnedrift ophører i omdannelsesområdet, vil der fortsat komme større skibe i området. Området vil forhåbentlig med tiden blive interessant som destination for mindre krydstogtskibe og tiltrække flere lystsejlere. Igangsat eller planlagt - Ny liggeplads for lystsejlere ved midtermolen - Forsøgsprojekt med vandcykler og bådudlejning - Havneregulativ (ordensreglement for bådebroer) Gode faciliteter for vandsport og fritidsaktiviteter Når kajstrækningerne bliver frigjort for erhvervsmæssig havnedrift bliver der mulighed for, at vandsports kan dyrkes tæt ved byen og dermed få et større publikum, f.eks. sejlads med dragebådse og optimistjoller. Der bliver også plads til aktiviteter som kajakpolo, der ikke tidligere har kunnet rummes i Odense (?). Områdets størrelse er desuden passende til, at man kan få en spændende oplevelse ved at bevæge sig rundt i Havnen på vandcykel, i robåde, kanoer, kajakker mv. Vandaktiviteter kræver også plads på land. Bl.a. skal det sikres, at der er en eller flere ophalerpladser. Med øget fritidsmæssig brug af vandet skabes der grundlag for maritime butikker og maritime servicevirksomheder i området. Fastliggende skibe giver også liv og miljø Ældre træskibe, der traditionelt har ligget i havnen, skal der fortsat være plads til, og der skal gerne komme flere til, f.eks. restaurantskibe, som det kendes fra Christianshavns Kanal i København, og også gerne skibe, hvor der sælges produkter (f.eks. fisk eller specielle produkter fra øerne rundt omkring i Danmark). Nye typer husbåde skal der kun være få pladser til, da de ikke giver meget mere liv og miljø end en ganske almindelig bolig. 16 Der skal indrettes en flot honnørkaj, så byen kan tage pænt imod royalt og anden prominent skibsbesøg.

17 Det grønne er unikt for Odense og også for Odense Havn Havnen er unik i den forstand, at den på den ene side er en del af city og på den anden side grænser op til skove og naturområder. Og det skal udnyttes Voldstedet i Næsbyhoved udvikles som attraktion, og engarealerne mellem skovene kan udformes, så de på en gang kan være friareal til bebyggelsen på havnen (i form af boldbaner mv.) og f.eks. være legepark til gavn for alle byens børn og daginstitutioner. Nye bådepladser anlagt ved midtermolen Området kan sammen med feriebyen og Vandkulturhuset blive en ny feriedestination i Odense. Skal sikres eller udvikles - Samlet udspil for udnyttelse af kajstrækningerne med tilhørende nødvendige landanlæg - Etablering af honnørkaj - Lokaler til maritime foreninger og foreninger, der bruger vandet til sportsaktiviteter - Gammelsø området som rekreationsrum Idéskitse til udformning af arealet mellem skovene. Det bliver ikke nødvendigvis sådan i sin endelige form, men idéen om området som rekreationsrum skal fastholdes. 17

18 Bassin 3 Næsbyhoved Skov Sverigesgade Havnegade Gammelsø FAF-halvøen Unicon - grunden Bassin 2 Havnepladsen Midtermolen Bassin 1 Nørrevoldgade Åløkkeskoven Kultur-øen Ny kanal Frigoskandia - grunden Toldbodgade Thomas B Thriges Gade Lerchesgade Byomdannelsesområdet, jf. byomdannelsesplan. 18

19 Hvor er vi i dag oktober 2006 Havnepladsen Nye boliger og kontorer på midtermolen Billede fra havnekulturfestivalen 2006 Status på omdannelsen Byrådet vedtog omdannelsesplanen for den inderste del af Odense Havn i Herefter købte Odense Kommune en del af området af Odense Havn, med henblik på byggemodning og videresalg til private investorer. Byggemodningen af dette område med nye kanaler og en stor havneplads mv. er stort set færdig, og næsten alle grunde er solgt. Odense Havn har solgt et større areal direkte til en privat investor (Frigoscandiagrunden). Lokalplan er vedtaget. Der er forhandlinger i gang om salg af yderligere arealer. En stor del af omdannelsesområdet er dog ikke solgt eller detailplanlagt. På dele af området er der eksisterende havnevirksomheder, og tidspunktet for mulig omdannelse er derfor (til dels) afhængig af disse virksomheders fremtidsplaner. I alt skønnes området at kunne rumme etagemeter (i alt nybyggeri og genanvendelse af eksisterende bygninger). Anvendes 1/3 heraf til boliger, svarer det til ca boliger. Andre aktiviteter Waterfront Communities Projects Odense Kommune har sammen med 8 andre byer rundt om Nordsøen udviklet et grundlag, til at sikre en vellykket omdannelse fra udtjente erhvervshave til nye bydele. En af de vigtige lærepunkter herfra er, at udover at sikre god og unik arkitektur af bygninger og pladser, så skal der tages en række andre initiativer for at opnå en samlet vellykket omdannelse. I Odense drejer det sig f.eks. om: - Kultur og historie som aspekt i udviklingen af området - Værktøjer til vurdering af miljøforhold - Udviklingsarbejde vedr. Gammelsø, genetablering af sø - Vurdering af vandkvalitet mv. Der gennemføres også midlertidige aktiviteter f.eks. Havnekulturfestival 2006, lydguides (informationer via mobiltelefonen), vandcykler mv. Der er udarbejdet en særlig hjemmeside (www.odense.dk/havnen), og der opsættes en interaktiv infostander på havnepladsen. Alt sammen med det mål at vise vej mod visionen og synliggøre området. Enkelte af aktiviteterne er medfinansieret af EU via Interreg IIIb programmet. F.eks. Havnekulturfestivalen, Vandcykler Infostander og Lydguides 19

20 Vision til virkelighed - den videre proces..... Nogle af de»midlertidige aktiviteter«skal gerne udvikle sig til permanente aktiviteter og inspirere til, at der kommer en række private aktiviteter. Omdannelsen fortsætter ved, at der udarbejdes rammelokalplaner og mere detaljerede lokalplaner for mindre områder. Salg af areal til nyt byggeri forventes at ske direkte fra Odense Havn til kommende investorer. Byggemodning skal ske i samarbejde med Odense Kommune efter fælles standarder og designregler. Dette hæfte og byomdannelsesplanens fysiske hovedgreb vil sammen med nærmere retningslinjer og planskitser, der udarbejdes af By- og Kulturforvaltningen, være grundlaget for forhandlinger om salg af arealer, udarbejdelse af lokalplaner mv. Vigtige procesmål: - Markedsføring, synliggørelse af området - Midlertidige aktiviteter, der viser vej mod visionen - Alternative skitser og åben dialog om udformning af delområder - Salg af arealer til de rette funktioner Du er velkommen til at komme med kommentarer til hæftet og idéer og forslag til den videre omdannelse af havneområdet. De kan sendes til: Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Nørregade Postboks 710, 5100 Odense C eller mailes til Oktober 2006

Indholdsfortegnelse. Forord 3

Indholdsfortegnelse. Forord 3 Indholdsfortegnelse Forord 3 Byomdannelsesplanen Om byomdannelsesplanen 4 Det videre arbejde 4 Havneforum 2002 5 Visioner Hvad vil vi med havnen? 6 De store træk 6 Vandet 6 Turisme, sport, fritid og rekreation

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer

Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer Værdistigninger i byudviklingsprojekter inspiration til økonomiske vurderinger af planer Miljøministeriet Realdania 2 KOLOFON UDGIVET AF: PLAN09 KONSULENT: NIRAS Konsulenterne FOTOS: Såfremt andet ikke

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling Arealudviklingsselskabet I/S Status over byudvikling Indhold Side 5 7 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 13 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 24 24 25 26 28 Forord Københavns Havn Hovedopgaver og fokusområder

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO

ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO ØSTERBRO ET FEDT STED AT BO Østre Plads. Pjentedamsgade. VIDSTE DU AT Områdefornyelsen blev sat i gang i 2012 og strækker sig til 2016, så vi er næsten halvvejs. Målet med områdefornyelsen er at udvikle

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By"

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - Vores By Københavns Kommune Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Teknisk rapport Maj 08 2 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Kolofon Titel: Miljøvurdering og VVM for Carlsberg

Læs mere

Samlingen af resuméer indeholder følgende temaer, som der hører et eller flere bilag til:

Samlingen af resuméer indeholder følgende temaer, som der hører et eller flere bilag til: JANUAR 2010 Introduktion Dette dokument består af resuméer af de bilag, som er stillet til rådighed i forbindelse med konkurrencen for Køge Kyst. Alle resuméer er oversat til engelsk ligesom hele partnerskabsaftalen

Læs mere