Bolbro Sogn 1. Februar Marts April årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bolbro Sogn 1. Februar Marts April 2015. 13 årgang"

Transkript

1 Bolbro Sogn 1 Februar Marts April årgang

2 Indholdsfortegnelse Om næstekærlighed 3 Kirke og sognehus 4-9 Bl.a.: Budget og regnskab Påskefrokost Fastelavnsfest Sogneaften Sogneindsamling Betydning 10 Gudstjenester i kirken 11 Med andre øjne 12 Sognepræst Hans J. Jeppesen Møllemarksvej 22, 5200 Odense V Tlf Sognepræst Aage Møller Dybdevej 30, 5200 Odense V Tlf Sognepræst Regina Ljung Rismarksvej 37, 5200 Odense V Tlf km.dk Træffetid: Kl undtagen fredag. Torsdag tillige Lørdag efter aftale. Træffetid: Kl undtagen mandag. Onsdag tillige Lørdag efter aftale. Træffetid: Kl undtagen mandag. Tirsdag tillige Lørdag efter aftale. Hjemmeside for Bolbro Sogn er: Organist Marianne Hammer Hannerupgårdsvej Odense M, Tlf Tlf. i kirken Bolbro Sogn 1 Februar Marts April årgang Første kirketjener: Kjeld Nielsen Bogensevej Odense N Tlf. i kirken Tlf Kirketjener Kirsten Bøg Jensen Ny Vestergade Broby Tlf Bolbro kirke Kirkekontor Stadionvej Odense V Tlf Åbent mandag torsdag kl. 9-13, fredag kl. 9-12, torsdag tillige kl Henvendelse om attester sker til kirkekontoret. Kordegn Karl Ejvind Larsen Tlf. i kirken Menighedsrådsformand Kirsten Bredkjær Jensen Møllemarksvej 57, 5200 Odense V. Tlf Næstformand Karin Wermuth Provstebakken 9B, 5200 Odense V. Tlf Kasserer Gitte Muhlig Rolf Krakes Vej 39, 5200 Odense V. Tlf Kirkeværge Jens Aage Hansen, Bragesvej 18, 5200 Odense V. Tlf Bolbro Sogn nr

3 Om næstekærlighed Aage Møller Dengang de syriske flygtninge begyndte at vælte ind over landets grænser i efteråret, og kritiske røster rejste sig imod en uhæmmet indvandring, udtalte én eller flere biskopper (vist ikke den fynske) noget i retning af, at vi burde vise næstekærlighed. Med det mentes, at vi ikke burde afvise asylansøgere og slet ikke sende flygtninge hjem. Udsagn om næstekærlighed stammer fra Lukasevangeliet, hvor Jesus med lignelsen om den barmhjertige samaritaner, der samler en mishandlet jøde op, fortolker begrebet næstekærlighed. Ifølge lignelsen var samaritaneren Bolbro Sogn nr den næste, det medmenneske, som jøden burde elske. Det siges ikke, at samaritaneren elskede sin næste. Samaritaneren gjorde en god gerning, men at den var kærlig, står der ikke noget om. Det er ikke samaritanerens gode gerning, som er emnet for Jesus. Spørgsmålet var, om den mishandlede jøde ville tage imod samaritanerens godhed på en måde, så jøden ville takke og anerkende samaritaneren, når jøden var kommet til hægterne igen. Jøder foragtede generelt samaritanere. Spørgsmålet var, om jøden virkelig ville lukke samaritaneren ind i sit liv, tage imod ham, for det er det, som kærligheden er. Ville jøden elske sin næste, samaritaneren? - hvad han naturligvis burde. Det er en hovedsag i kristendommen, eller rettere: Det er hovedsagen, at kærlighed er en gave, altid noget, vi får, Guds nåde med kirkens ord. Ingen af os skaber kærligheden. Vi ved udmærket, at det intet nytter at kræve kærlighed. Kærligheden må komme af sig selv, som en overraskelse, som en glæde, som det er op til os at give videre. Kærlighed er altid dybt personlig og aldrig et abstrakt krav. Den mishandlede og hjulpne jøde burde se samaritaneren som barmhjertig, dvs. som ham, der bragte kærlighed. Biskoppen tager samaritanerens gode gerning til indtægt for sin vilje til at gøre gode gerninger over for dem, der banker på landets dør, samtidig med, at biskoppen antyder, at disse gerninger er næstekærlige, når biskoppen nu selv skal sige det. Men biskoppen burde være varsom med at henvise til religiøse begreber og skriftsteder i en politisk sammenhæng. Der findes nemlig andre religiøse udsagn, f.eks. dette af Jesus, at folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, som måske er mindre flatterende for en person, der hører til i toppen af samfundet. Det er nemt at være velgører på andres bekostning, som folk i toppen af samfundet er det På andres bekostning! Hvis en biskop endelig skulle gøre noget, som har med biskoppens fag og kompetence at gøre, var det vel at bekæmpe islam. Det er vi præster, inklusive biskopperne, forpligtigede til ifølge vores præsteløfte. Det er islam, der danner fejlslagne stater, der jager deres egne på flugt. Var det ikke næstekærligt at begynde ved ondets rod? Ligesom Jesus, der udsatte sig for døden for at fastholde kærligheden imod enhver fundamentalisme. 3

4 Kirke og Sognehus Bolbro Kirkes budget og regnskab Regnskab 2013 Budget 2013 Budget Fælles indtægter i alt - ligning m.m Udgifter kirkebygning og sognehus inkl. løn Udgifter kirkelige aktiviteter inkl. løn Præsteboliger - boligbidrag Administration og fællesudgifter inkl. løn Finansielle poster (renteindtægt) -598, Driftsudgifter i alt E Anlægsramme(merforbrug) Samlet lønudgift ( Er fordelt på kontiene) Kr Forklaringer 1. januar 2011 blev der indført en ny kontoplan i 2 dimensioner. Hhv. art og formål. Ovenstående er dannet af formålsplanen. Lønudgiften er delt ud på de enkelte udgiftskonti, efter bedste skøn. Herunder vises, hvorledes tallene for konto 2 fremkommer. Her er der brugt 2 cifre, hvorved man kan underopdele kontoen. Kirkebygning og sognehus Regnskab 2011 Budget 2011 Budget Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognehus Kirkekontor (uden for kirke og sognehus) Tjenstlige lokaler i præstegård Konto 1: Kirkeligning fra kirkeskat Konto 2: Alle udgifter vedr. vedligeholdelse, skatter, varme, el, rengøring, løn m.m. der vedrører bygninger. Konto 3: Gudstjenester, møder, undervisning konfirmander, annoncering, kirkeblad, hjemmeside, løn m.m. Konto 5: Vedligeholdelse af præsteboliger, græsklipning minus præsternes leje. Konto 6: Udgifter menighedsrådsmøde, kontorer, kursus, telefonbogsannoncer, telefoner, løn m.m. Konto 7: Renteudgift og renteindtægt. Lokalforum Bolbros planer for 2015 Bestyrelsen i Lokalforum Bolbro har konstitueret sig med Signe Bøgh formand, Hanne Syrak kasserer, Pia Estad sekretær, Gitte Muhlig og Lars Bo Nygaard medlemmer Bestyrelsen havde i november inviteret Velfærdschef Annette Lund og Annette Langhoff til bestyrelsesmøde. Mødet endte med at lokalforum efter ansøgning i 2015 kan støttes med en driftsbevilling bl.a. til afholdelse af 4 møder, hvor der typisk deltager ca. 30 på hvert møde. Møderne er åbne for alle med interesse for Bolbros fremtid. Det letter bestyrelsen for fundraising arbejde i det kommende år. Hvis Lokalforum Bolbro skal være områdets talerør, er det vigtigt at så mange som muligt deltager i arbejdet. Foreningerne har været godt repræsenteret, men der mangler deltagere fra boligforeninger, erhverv og institutioner. Derfor har Lokalforums bestyrelse besluttet at invitere de tre grupperinger til møder med bestyrelsen i januar med henblik på at få et tættere samarbejde og få inddraget flere i Lokalforums arbejde. Fortsættes på næste side 4 Bolbro Sogn nr

5 Der arbejdes med egnsspillet (læs bagsiden), og der er i forstadspuljen søgt penge til Bolbrodagen 2015, svar forventes i februar. I forbindelse med letbanen har byrådet afsat 25 mill. til en plads foran Stadion. Lokalforum har været i kontakt med planlæggerne med henblik på, at beboerne i Bolbro/Højstrup får indflydelse på, hvordan pladsen kommer til at se ud. Vi er nu med på interessentlisten, men arbejdet med planlægning går først i gang i Har du gode ideer og tanker eller vil du gerne inviteres til kommende møder, så skriv til Hanne Syrak Påskemusik i kirken Palmesøndag den 29. marts kl indledes påskeugen med en musikgudstjeneste i Bolbro Kirke. Kirkens ungdomskor vil sammen med voksenkoret fremføre musik, som handler om passionstidens og påskens dramatiske begivenheder. Koret ledes af organist Marianne Hammer, som også spiller orgelmusik, der knytter sig til påsketiden. Sognepræst Han Jørgen Jeppesen prædiker, og alle er velkomne denne aften. Marianne Hammer Vellykket julebasar Spaghettigudstjeneste og frokost Kirkelig vejviser Onsdag den 28. januar kl personer var vi ved julefrokosten den 23. november. Flere har vi ikke været, og det var også, hvad der var plads til. Stemningen var høj, og der blev snakket på livet løs, foruden at vi sang en håndfuld sange. I sognehusets forhal var bordet fyldt med juledekorationer, der blev revet bort, og basaren tilbød meget forskelligt. Salget af dekorationer gav kr., basaren gav kr., salg af vin, øl og vand 740 kr. og adgangen til frokosten gav kr. (40 kr. pr voksen og 10 kr. pr. barn). Tak til alle de aktive bag basaren, bag dekorationerne og frokosten. Onsdag den 25. marts kl Tilmelding er ikke nødvendig. Husk: menighedsrådet serverer og betaler. Det er altså gratis. Menuen i kirken består af en gudstjeneste på en halv time med en fortællende prædiken. Menuen i sognehuset består af pasta med kødsovs, råkost, flûtes, samt is som dessert til børnene og kaffe til de voksne. Alle er velkomne, ikke kun børnefamilier. Fastelavnsfest i Bolbro Kirke Søndag den 15. februar 2015 kl Traditionen tro holder vi fast ved den årlige fastelavnsfest. Derfor er det med stor glæde, at vi igen inviterer børn og voksne. Vi starter kl. 13 med en familiegudstjeneste i kirken, og vi går derefter over til sognehuset, hvor børnene slår katten af tønden. Når kåringen af konger og dronninger er gjort, så vil der være underholdning i salen ved Frank Fumlefod, og programmet slutter med fastelavnsboller og sodavand, kaffe eller te. Velkommen til alle. Bolbro Sogn nr Brød til verden Søndag den 22. februar kl Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste og fortsætter i sognehuset med ostebord, amerikansk lotteri og bankospil. Entré: 25 kr. Spillekort købes særskilt. Alle indkomne kroner og ører sendes til Folkekirkens Nødhjælps kampagne. Kom og vær med! Det har altid været både muntert og hyggeligt. 5

6 Kirke og Sognehus Bolbro Seniorklub Bolbro Seniorklub har eksisteret i mere end 48 år og er dermed en af byens ældste klubber for førtidspensionister, efterlønsmodtagere og pensionister. Klubben er folkelig med en selvstændig bestyrelse. Klubben lægger vægt på samværet og på, at der gives oplysning om vidt forskellige emner. Tit er der vel noget højskoleagtigt over møderne. Man behøver ikke at bo i Bolbro sogn for at være medlem. Torsdag den 29. januar kl Pakkebanko Torsdag den 5. februar kl Vandring på Caminoen med Anne Juul Jensen og hendes billeder. Torsdag den 12. februar kl Swingtetten spiller op til fastelavn Torsdag den 26. februar kl Gyldensteen Strand Viggo Lind fortæller med billeder Torsdag den 5. marts kl USA, 50 stater uendelige muligheder Kirsten Skjold fortæller Torsdag den 12. marts kl Vos to Jørgen og Erik spiller Torsdag den 26. marts kl Fugle, natur og kultur i Uganda ved Bodil og Hans Rytter Torsdag den 9. april kl I Osvalds viseunivers med Stig Nørregård Torsdag den 23. april kl Ramses II s rige i Ægypten Jørgen Rasmussen fortæller og viser billeder Torsdag den 30. april kl Pakkebanko Efter en begivenhedsrig efterårssæson med bl.a. en ekstra udflugt tager vi fat på forårssæsonen. Vi bevæger os lidt længere ud i forskellige retninger end tidligere, f.eks. ved at skrue op for antallet af dage med musik. Møderne foregår i Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, bag kirken. Formand: Aage Møller, tlf Næstformand: Gudrun Nyholm Jensen, tlf Prisen for at være medlem er 100 kr. for et helt år. Medlemmerne medbringer kop og brød. Kaffe/te koster 15 kr. Bestyrelsen Store torsdag Store Torsdag, Damekredsen ved Bolbro kirke, er en månedlig sammenkomst for sognets ældre med følgende forløb: 1) Kort gudstjeneste i kirken. 2) Kaffebord i sognehuset, pris 25,-kr. 3) Oplysende eller underholdende indslag. Alle er velkomne. Torsdag den 19. februar kl Pastor Hans Jørgen Jeppesen taler i kirken. Underholdning ved Odense Underholdningsorkester. Torsdag den 19. marts kl Pastor Regina Ljung taler i kirken. Billedforedrag ved stadsarkivar Jørgen Thomsen: Odense under besættelsen. Torsdag 16. april Altergangsgudstjeneste ved pastor Hans Jørgen Jeppesen Underholdning ved Altuskoret ledet af Jytte Damholm. Damekredsen Julehjælp Menighedsplejen ved Bolbro Kirke modtog 34 ansøgninger om julehjælp. 29 ansøgninger om julehjælp blev imødekommet. 6 Bolbro Sogn nr

7 Påskebasar Søndag den 22. marts kl På basaren kan der købes påskedekorationer. Desuden sælger vi det håndarbejde, som vi har lavet i vinterens løb såsom quiltede grydelapper, strikkede sokker, huer, børnetrøjer, forklæder m.m. Indtægten går til Bolbro Sogns Menighedspleje, som giver økonomisk hjælp både til jul, konfirmation og barnedåb. Kig ind! Nørkledamerne. KIRKENS KORSHÆR HØJSTRUP GENBRUG Vi ligger på Højstrupvej 20 - tæt ved stadion Åbningstider: Mandag til torsdag Butikken er et besøg værd! På personalets vegne, Anja Hansen Påskefrokost Søndag den 22. marts kl byder menighedsrådet på en lækker påskefrokost. Vi giver os god tid og synger eventuelt et par sange. Pris for voksne: 40 kr., og for børn: 10 kr. Drikkevarer betales særskilt. Dagens indtægt går til Bolbro Sogns Menighedspleje. Ansøgning om konfirmationshjælp Ansøgningsskema kan afhentes på kirkekontoret i kontorets normale åbningstid. Det udfyldte ansøgningsskema skal indsendes til Menighedsplejen ved Bolbro Kirke senest en måned før konfirmationsdagen. Konfirmationshjælp gives primært til enlige forsørgere med unge, som skal konfirmeres i Bolbro Kirke. Hvis du har eventuelle spørgsmål vedr. udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan du kontakte kordegn Karl Larsen, tlf Sogneaften i Bolbro Kirke/Sognehus Onsdag 11. marts kl årsdagen for kvinders stemmeret - Hvordan går det så lige henne hos kvinderne? ved Christine Feldthaus I 2015 er det 100 år siden Danmark fik en stor grundlovsændring, der bl.a. betød, at kvinder fik stemmeret. Det skal fejres. Kom og hør livsstilsekspert Christine Feldthaus give sit humoristiske og aktuelle blik på moderne kønsroller og lad os få overblik over, hvor meget mande- og kvinderollen har udviklet sig siden Christine blev født i Bølgerne går ofte højt i debatten men hvem har egentlig bukserne på i hjemmet, og hvordan gik det til, at mændene næsten har besat køkkenet og er begyndt at lægge perleplader! Mens mor springer faldskærm og er til motorlære? Mænd er hjertelig velkomne især hvis de er i stand til at grine lidt af sig selv. Det gælder i øvrigt også kvinderne. Kom og deltag i foredrag og livlig debat. Arrangeret af DOF Paarup Aftenskole i samarbejde med Bolbro Kirke. Bobro Kirke / Sognehus, Stadionvej 68. Pris 145 kr. Bolbro Sogn nr

8 Kirke og Sognehus Har du et par timer tilovers søndag formiddag den 8. marts? I bekræftende fald er du meget velkommen som indsamler ved Sogneindsamlingen, arrangeret af Folkekirkens Nødhjælp. Som alle ved, står Folkekirkens Nødhjælp altid klar til at drage ud i verden ved akut opståede katastrofer f.eks. jordskælv, oversvømmelser etc. Desuden gør organisationen generelt et meget stort stykke arbejde for at hjælpe de folkeslag, der i den helt almindelige hverdag slås med ekstrem fattigdom og sygdom. Temaet for indsamlingen er derfor denne gang Giv os i dag., da man i store dele af verden ikke blot mangler brød, men også tag over hovedet eller i det mindste tøj på kroppen og et tæppe at sidde på, medicin, rent vand eller andre helt basale ting i tilværelsen. Det kan også være bistand til at komme i gang med en eller anden form for beskæftigelse med henblik på at komme tættere på at kunne brødføde sig selv og sine nærmeste. Med det in mente giver det rigtig god mening at støtte op omkring sogneindsamlingen. De beløb, der for os er ubetydelige, kan gøre en kolossal forskel for dem, som absolut intet har! På oplevelse i nærområdet Til trods for det sene tidspunkt på året 23. oktober kunne 44 af seniorklubbens medlemmer nyde det dejligste vejr på en udflugt til Hindsholm. Vi nåede op til Korshavn og kørte via Dalbybugten og Munkebo tilbage til Odense, hvor kaffen blev indtaget i Det Nordatlantiske Hus. Her var der lejlighed til at se på mange grønlandske effekter. Efter kaffen fik vi set endnu mere af det nye havneområde for til sidst at gøre en tur op ad Stige ø. Aage Møller Vi vil være at finde i sognehuset fra kl. 10. Vil du gerne hente rutemateriale tidligere på morgenen, er dette også muligt. Ring blot til Bolbro Kirke på tlf.: eller send en mail til vores kordegn på så vil vi være tilstede på det ønskede tidspunkt. Går du en hel rute, tager det 2-3 timer, men mindre kan også gøre det. Gå blot, så længe du har lyst/mulighed for det. Vi er taknemmelige for hver en husstand, der bliver besøgt. Det er ikke realistisk, at man i hjemmene har særligt mange kontanter, hvis overhovedet nogen! I vil derfor medbringe materiale, der informerer om, hvorledes man donerer et beløb via sin smartphone o.lign. Vel retur i sognehuset takker vi for indsatsen med varm kakao og kaffebord. Vel mødt til en dejlig og hyggelig søndag den 8. marts. Lene Boesen Julestuen på Provstegaardshjemmet lørdag den 29. november, lørdagen før 1. søndag i advent. Det var en rigtig hyggelig dag med mange gæster. Flotte gevinster fine dekorationer og dejlig musik. Alt i alt en dejlig dag. Hanne Hejfel, terapien 8 Bolbro Sogn nr

9 Gyldensteen Strand Torsdag den 26. februar kl Dåbskjole lånes ud Gennem de sidste par år har Gyldensteen Strand på Nordfyn undergået en forvandling, vi for år tilbage ikke troede var realistisk. Den naturperle det er blevet til, kan vi alle glæde os over. Fuglene har indtaget de tidligere agre, der nu er lagt under vand, og det i et omfang vi næppe havde forestillet os. Denne forvandling vil naturfotograf Viggo Lind beskrive gennem billeder af landskaberne, dyrelivet og mange luftfotos. F.eks. er der luftfotos fra selve åbningen af digerne den 29. marts., hvor ca mennesker havde taget turen ud til Gyldensteen Strand. Det var en festdag. Da området ligger som nabo til Æbelø, vil der også blive vist nogle nye billeder herfra. Aage Møller Æbelø set fra Gyldensteen Skal barnet døbes i Bolbro Kirke, kan man låne en dåbskjole. Ønsker man at låne en kjole, henvender man sig på kirkekontoret. Det er gratis, men vi vil gerne, at man skriver lidt i den logbog (f.eks. navn, dato og billede), der følger kjolerne. Kjolerne er syet af Vibeke og Jytte på opfordring af menighedsrådet. Juleafslutning Vi har en efterhånden lang tradition for at holde en juleafslutning i kirken med dagplejebørn fra Bolbro området. Vi begynder med et krybbespil i kirken, som opføres af Bolbro Børnehus, der kan det der med at optræde på de skrå brædder. På billedet er skuespillerne ved at gøre klar. Efter krybbespillet får dagplejebørnene noget at styrke sig på i sognehuset, hvor der også leges og danses om juletræ. Det er frivillige ved kirken, der varter op. Aage Møller Åbent Hus Vi mødes i Bolbro Sognehus hver tirsdag kl til hygge og håndarbejde, som man behager. Kom endelig! Nørkledamerne Bolbro Sogn nr

10 Kirke og Sognehus Betydning 10 En dansk statsminister blev for nogle år siden karikeret i en revy med følgende bemærkning: Det forstår jeg godt, men hvad betyder det? Og det var jo morsomt, syntes offentligheden, at manden forstod noget uden at vide, hvad det betød. Men hvis vi nu vender sætningen om, så udtrykker den faktisk meget præcist vort forhold til meget af det helt centrale i kristendommen. Sådan at vi altså siger: Det forstår vi ikke, men vi ved godt, hvad det betyder. Opstandelsen, f.eks. Vi forstår ikke, at den korsfæstede Jesus blev vakt til live og vandrede ud af sin grav, men vi ved egentlig godt, hvad det betyder. Vi kan i hvert fald fornemme, at budskabet om opstandelsen giver os et håb, som fuldstændig sprænger rammerne for, hvad vi ellers kan håbe på. Og vi fornemmer også tydeligt, at hvis vi ikke blot ved, hvad budskabet om Jesu opstandelse betyder, men at budskabet i fundamental forstand vandt betydning for os, så ville det give os en ro og en balance i tilværelsen, som intet andet i denne verden kan give os. Hvordan kan da budskabet om Jesu genopstandelse vinde betydning for os? Ja, ét er sikkert: Betydningen vindes ikke med argumenter og beviser og gode grunde! For det er lige så umuligt at argumentere et andet menneske ind i kristendommen, som det er at argumentere en anden ind i en forelskelse. Nej, vi må om den opstandne Kristus sige, hvad Grundtvig spurgte påskeblomsten: Hvem er du velkommen gave? For ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad du betyder. Grundtvig havde påskeblomsten kær, men det var dog håbløst at diskutere med andre, om man sådan kunne have ret i det. Man kan ikke argumentere for, at påskeblomsten er kær, men man kan fryde sig ved dens gule pragt, hvis man har kær, hvad den betyder. Påskeblomst, men er det sandt, spørger Grundtvig, har vi noget at betyde? Vel har vi travlt med mange ting og flyver og farer rundt i vort korte, forpustede liv, men har vi noget at betyde? Vel kan den og den anses for at være et betydeligt menneske, men har vi noget at betyde? Ja, det kan vi netop ikke vide, og derfor har vi så travlt og bruger al tid og kraft og flid på at udrette en hel masse for at opnå betydning, så andre kan anse os for at være betydningsfulde. I stedet skulle vi lige omvendt sige, at det ikke drejer sig om, hvad vi i egne øjne betyder, men det drejer sig om, at vi blev en velkommen gave for hver den, vi mødte på vor vej. Ja, men blev vi da en sådan velkommen gave? Næh, sådan gik det vist ikke, fordi vi var så optagede af at komme til at betyde noget i egne øjne, at vi ikke kunne få øje på den, hvem vi skulle være en velkommen gave for. Hvordan kan Kristi opstandelse da vinde betydning for os? Svaret er, at jo mere et menneske i bogstaveligste forstand er på nulpunktet, jo mere er den korsfæstede og opstandne en velkommen gave! For hvem er glæden nemlig i sandhed en velkommen gave? Det er den for den, der kender til sorgen, og som ved, hvor skrøbelig en ting glæden er: Hvor let den lader sig kue af bekymring eller blot af ren ligegyldighed. For hvem er varmen i sandhed en velkommen gave? Det er den for den, der bittert har måttet erfare den menneskelige kulde. Ja, hvem kan i sandhed glæde sig over frelsen? Det kan den, der fra sig selv kender til, hvad det er at være fortabt. Hvem kan glæde sig over tilgivelsen? Det kan den, der har behov for tilgivelse! Så for alle os, der bekymret, måske angste, spørger, om vi har noget at betyde, er den korsfæstede og opstandne i sandhed en velkommen gave. Og deri ligger al betydning. Regina Ljung Bolbro Sogn nr

11 GUDSTJENESTER I KIRKEN JAN./FEB. MARTS APRIL MAJ Onsdag den 28. januar Kl Møller Spaghettigudstjeneste Søndag den 1. februar Septuagesima Matt. 20, 1-16 Indsamling: Dansk Sømands- og Udlandskirker Onsdag den 4. februar Kl Ljung Aftengudstjeneste Søndag den 1. marts 2.s.i fasten Matt. 15, Kl Jeppesen Indsamling: KFUM s sociale arbejde Onsdag den 4. marts Kl Møller Aftengudstjeneste Søndag den 8. marts 3.s.i fasten Matt. 11, Kl Møller Torsdag den 2. april Skærtorsdag Matt. 26, Kl Jeppesen Fredag den 3. april Langfredag Jesu lidelseshistorie Søndag den 5. april Påskedag Mark. 16, 1-8 Kl Møller Indsamling: Menighedsplejen ved Bolbro Kirke Fredag den 1. maj Store bededag Matt. 3, 1-10 Kl Jeppesen Indlæg til bladet modtages gerne - sendes til redaktøren Aage Møller Søndag den 8. februar Seksagesima Mark. 4, 1-20 Kl Jeppesen Søndag den 15. februar Fastelavn Matt. 3, Kl Møller Kl Møller Familiegudstjeneste/ fastelavn Søndag den 22. februar 1.s.i fasten Matt. 4, 1-11 Kl Jeppesen Brød til Verden Søndag den 15. marts Midfaste Joh. 6, 1-15 Søndag den 22. marts Marias bebudelsesdag Luk. 1, Kl Jeppesen Påskefrokost og -basar Onsdag den 25. marts Kl Møller Spaghettigudstjeneste Søndag den 29. marts Palmesøndag Matt. 21, 1-9 Kl Jeppesen Påskemusikgudstjeneste Mandag den 6. april 2. påskedag Luk. 24, Søndag den 12. april 1.s.e.påske Joh. 20, Kl Møller Søndag den 19. april 2.s.e.påske Joh. 10, Kl Møller Søndag den 26. april 3.s.e.påske Joh. 16, Kirkebil for gangbesværede Bestilling af kirkebil Til gudstjenester og Store Torsdags-møder kan gangbesværede blive kørt til og fra kirken. Kirken betaler for kørslen. Der bestilles kirkebil på kirkekontoret til søndagsgudstjenester senest fredag kl. 12 på tlf Provstegårdshjemmet På Provstegaardshjemmet holdes gudstjeneste hver fredag kl med altergang den første fredag i måneden ved undertegnede. Fredag den 6. februar leder Regina Ljung gudstjenesten, den 13. marts gør Bo Haug. Op til påsken holder vi gudstjenesten onsdag den 1. april kl Aage Møller Egmonthjemmet Gudstjenester Tirsdag den 10. februar kl Tirsdag den 10. marts kl Tirsdag den 14. april kl ved pastor Regina Ljung. Afbestilling af kirkebil Hvis man har bestilt kirkebil, og derefter bliver forhindret, kan man nu ringe afbud direkte til Taxa tlf Bolbro Sogn nr

12 Bolbro Sogn Udgiver af bladet Bolbro Kirke Redaktion Jørgen Kjær Thomsen Torben G. Rasmussen Hans Jørgen Jeppesen Aage Møller, ansvarshavende redaktør Layout: Business Reklamebureau Tryk: Clausen Offset ApS Forside Torben G. Rasmussen Deadline 20. marts 2015 Næste omdeling april Uregelmæssigheder i omdelingen bedes meddelt kirkekontoret Tlf Menighedsrådsmøder Onsdag den 18. februar kl Onsdag den 18. marts kl Onsdag den 15. april kl s møder er offentlige og afholdes i Bolbro sognehus. En fortegnelse over de sager, der behandles på menighedsrådets møde, er opslået i våbenhuset. Med andre øjne Møde i Lokalforum Bolbro torsdag den 4. december 2014 Torsdag den 4. december blev det første møde efter den stiftende generalforsamling holdt. Formand Signe Bøgh bød velkommen og informerede om Lokalforum Bolbros formål og vedtægter, samt om de igangværende arbejdsgrupper og fremtidige initiativer. Lokalforum er udelukkende drevet af frivilligt engagement, og derfor bliver foreningen stærkere i takt med at flere har lyst til at være med. En af de igangværende arbejdsgrupper er hjemmesiden Karsten Langer er ansvarlig for Bolbro.net og opfordrer alle til at komme med materiale til hjemmesiden, så den kan holdes opdateret. Deltagerne på mødet drøftede ideer til, hvordan Lokalforum i højere grad kan få gjort opmærksom på sin eksistens, så alle bolbroborgere bliver klar over, hvad Lokalforum er og kan. Der var enighed om at udvide webgruppen til at være en kommunikationsgruppe, så sidder der en eller flere derude med interesse for kommunikation, grafisk layout og evt. IT, er de meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen Odense Kommunes planer for Bolbro, blev præsenteret af Anette Langhoff fra Velfærdseksperimentariet. Planen er i januar at lave opsøgende arbejde i Bolbro for at komme i dialog med borgerne omkring velfærd og samtidigt at skabe mulighed for forskellige aktiviteter. Så har man forslag og ønsker, er det Anette Langhoff, man kan kontakte. Søndag den 10. maj skal der være egnsspil i Bolbro. Barn og ung i 50 ne er temaet og der skal bruges rigtig mange statister og skuespillere. Er du interesseret i at prøve kræfter med de skrå brædder, så kontakt Gunnar fra Nedergadeteateret, Lysningen er det område i Elmelund Skov, som Lokalforum Bolbro har fået stillet til rådighed. Der er pt en bålhytte som bliver brugt af skoler og institutioner. Men det er hensigten at alle skal kunne bruge den. Den kan bookes på Til foråret vil der blive opsat borde og bænke. Så tag ud og besøg lysningen i Elmelundskoven. Næste møde i Lokalforum Bolbro er den på værestedet Mælkevejen, Højstrupvej. Denne dag er der samtidig generalforsamling. Sæt kryds i kalenderen og kontakt Lokalforum, så du kan få program tilsendt. Gitte Muhlig

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg Se, nu stiger solen, 754 I døden Jesus blunded, 221 Stat op, min sjæl, i morgengry, 224 En liden stund, 540 Nu takker alle Gud, 11 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Traditioner i Børnehuset Viften.

Traditioner i Børnehuset Viften. Traditioner i Børnehuset Viften. Fastelavn: Vi holder fastelavnsfest i Børnehuset fastelavns mandag. Hver gruppe har deres egen tønde som de skal slå ned grupperne er rundt omkring i huset. Vi er alle

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Bolbro Sogn 3. August September Oktober 2015 13. årgang

Bolbro Sogn 3. August September Oktober 2015 13. årgang Bolbro Sogn 3 August September Oktober 2015 13. årgang Indholdsfortegnelse Trofastheden 3 Kirke og sognehus 4-9 Bl.a.: Konfirmandudflugt Koncert i kirken Sogneaften Loppemarked Studiekreds Opgøret med

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Dybt hælder året i sin gang... Den sommer, som vi ikke så ret meget til i år, er ved at være til ende. Mens disse linjer skrives, er himlen

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Det var vissent, det var krøllet. Det havde lagt sig til at dø i jordhøjde. Det var symbolet på alt, hvad vi som mennesker med vores fornuft ser som

Det var vissent, det var krøllet. Det havde lagt sig til at dø i jordhøjde. Det var symbolet på alt, hvad vi som mennesker med vores fornuft ser som PRÆDIKEN PÅSKEDAG 8.APRIL 2012 AASTRUP KL. 9 (DÅB) VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl.118,19-29; 1.Pet. 1,3-9; Matth. 28,1-8 Salmer: 218,233,241,227,234 Kom, hjerte med hvad dødt du har, Hvad du med sorg

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN

Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN 2. påskedag 2014, Hurup og Agger Johs. 20, 1-18 Opstandne Herre og frelser mød mig midt i livet og tag mig til dig i evighed. AMEN Når vi sidder i præsteværelset i præstegården og taler sammen om den barnedåb,

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Bolbro Sogn 4. November December 2015 13. årgang Januar 2016 14. årgang

Bolbro Sogn 4. November December 2015 13. årgang Januar 2016 14. årgang Bolbro Sogn 4 November December 2015 13. årgang Januar 2016 14. årgang Indholdsfortegnelse Uden gudstjenesten ingen lykkelig fremtid 3 Kirke og sognehus 4-9 Bl.a.: Bolbrodagen Julearrangementer Sogneaften

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os del i den kærlighed, som overvinder døden. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Giv os del i den kærlighed, som overvinder døden. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. Palmesøndag II 20. marts 2016 Sundkirken 10 Salmer: 84 Gør døren høj 57 Herre, fordi du 151 Med sin alabasterkrukke 380 Op dog, Zion 217 Min Jesus lad 173 Ét vidste han Bøn: Vor Gud og far Giv os del i

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes.

hjulpet dem. Men Jesus tvister fortællingen, og tvinger den lovkyndige til at pege på samaritaneren som en, der skal elskes. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. sept. 2017 HØST Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: 3 Mos 19,1-2+9-18; Gal 2,16-21; Luk 10,23-37 Salmer: SK: Nu går vi glad * 447 * 730 * 729 * 728 LL: Nu

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt

/ Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl Matt Prædiken holdt i Haderslev Domkirke søndag 15. februar 2015 af sognepræst Henning Wehner 402-441 - 450-192 / 142-208 29 Fastelavn 15. februar 2015 Dom kl.10.00 Matt 3.13-17 Ved gudstjenesten i dag handler

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

ARENDSE NYT. April 201

ARENDSE NYT. April 201 ARENDSE NYT April 201 Indholdsfortegnelse April 2012 Forside Indholdsfortegnelse Vi siger farvel Forstanders indlæg En mere aktiv hverdag Nye medarbejdere Fødselsdag i april Set og sket i april Aktivitetsplan

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere