Bolbro Sogn 1. Februar Marts April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bolbro Sogn 1. Februar Marts April 2015. 13 årgang"

Transkript

1 Bolbro Sogn 1 Februar Marts April årgang

2 Indholdsfortegnelse Om næstekærlighed 3 Kirke og sognehus 4-9 Bl.a.: Budget og regnskab Påskefrokost Fastelavnsfest Sogneaften Sogneindsamling Betydning 10 Gudstjenester i kirken 11 Med andre øjne 12 Sognepræst Hans J. Jeppesen Møllemarksvej 22, 5200 Odense V Tlf Sognepræst Aage Møller Dybdevej 30, 5200 Odense V Tlf Sognepræst Regina Ljung Rismarksvej 37, 5200 Odense V Tlf km.dk Træffetid: Kl undtagen fredag. Torsdag tillige Lørdag efter aftale. Træffetid: Kl undtagen mandag. Onsdag tillige Lørdag efter aftale. Træffetid: Kl undtagen mandag. Tirsdag tillige Lørdag efter aftale. Hjemmeside for Bolbro Sogn er: Organist Marianne Hammer Hannerupgårdsvej Odense M, Tlf Tlf. i kirken Bolbro Sogn 1 Februar Marts April årgang Første kirketjener: Kjeld Nielsen Bogensevej Odense N Tlf. i kirken Tlf Kirketjener Kirsten Bøg Jensen Ny Vestergade Broby Tlf Bolbro kirke Kirkekontor Stadionvej Odense V Tlf Åbent mandag torsdag kl. 9-13, fredag kl. 9-12, torsdag tillige kl Henvendelse om attester sker til kirkekontoret. Kordegn Karl Ejvind Larsen Tlf. i kirken Menighedsrådsformand Kirsten Bredkjær Jensen Møllemarksvej 57, 5200 Odense V. Tlf Næstformand Karin Wermuth Provstebakken 9B, 5200 Odense V. Tlf Kasserer Gitte Muhlig Rolf Krakes Vej 39, 5200 Odense V. Tlf Kirkeværge Jens Aage Hansen, Bragesvej 18, 5200 Odense V. Tlf Bolbro Sogn nr

3 Om næstekærlighed Aage Møller Dengang de syriske flygtninge begyndte at vælte ind over landets grænser i efteråret, og kritiske røster rejste sig imod en uhæmmet indvandring, udtalte én eller flere biskopper (vist ikke den fynske) noget i retning af, at vi burde vise næstekærlighed. Med det mentes, at vi ikke burde afvise asylansøgere og slet ikke sende flygtninge hjem. Udsagn om næstekærlighed stammer fra Lukasevangeliet, hvor Jesus med lignelsen om den barmhjertige samaritaner, der samler en mishandlet jøde op, fortolker begrebet næstekærlighed. Ifølge lignelsen var samaritaneren Bolbro Sogn nr den næste, det medmenneske, som jøden burde elske. Det siges ikke, at samaritaneren elskede sin næste. Samaritaneren gjorde en god gerning, men at den var kærlig, står der ikke noget om. Det er ikke samaritanerens gode gerning, som er emnet for Jesus. Spørgsmålet var, om den mishandlede jøde ville tage imod samaritanerens godhed på en måde, så jøden ville takke og anerkende samaritaneren, når jøden var kommet til hægterne igen. Jøder foragtede generelt samaritanere. Spørgsmålet var, om jøden virkelig ville lukke samaritaneren ind i sit liv, tage imod ham, for det er det, som kærligheden er. Ville jøden elske sin næste, samaritaneren? - hvad han naturligvis burde. Det er en hovedsag i kristendommen, eller rettere: Det er hovedsagen, at kærlighed er en gave, altid noget, vi får, Guds nåde med kirkens ord. Ingen af os skaber kærligheden. Vi ved udmærket, at det intet nytter at kræve kærlighed. Kærligheden må komme af sig selv, som en overraskelse, som en glæde, som det er op til os at give videre. Kærlighed er altid dybt personlig og aldrig et abstrakt krav. Den mishandlede og hjulpne jøde burde se samaritaneren som barmhjertig, dvs. som ham, der bragte kærlighed. Biskoppen tager samaritanerens gode gerning til indtægt for sin vilje til at gøre gode gerninger over for dem, der banker på landets dør, samtidig med, at biskoppen antyder, at disse gerninger er næstekærlige, når biskoppen nu selv skal sige det. Men biskoppen burde være varsom med at henvise til religiøse begreber og skriftsteder i en politisk sammenhæng. Der findes nemlig andre religiøse udsagn, f.eks. dette af Jesus, at folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, som måske er mindre flatterende for en person, der hører til i toppen af samfundet. Det er nemt at være velgører på andres bekostning, som folk i toppen af samfundet er det På andres bekostning! Hvis en biskop endelig skulle gøre noget, som har med biskoppens fag og kompetence at gøre, var det vel at bekæmpe islam. Det er vi præster, inklusive biskopperne, forpligtigede til ifølge vores præsteløfte. Det er islam, der danner fejlslagne stater, der jager deres egne på flugt. Var det ikke næstekærligt at begynde ved ondets rod? Ligesom Jesus, der udsatte sig for døden for at fastholde kærligheden imod enhver fundamentalisme. 3

4 Kirke og Sognehus Bolbro Kirkes budget og regnskab Regnskab 2013 Budget 2013 Budget Fælles indtægter i alt - ligning m.m Udgifter kirkebygning og sognehus inkl. løn Udgifter kirkelige aktiviteter inkl. løn Præsteboliger - boligbidrag Administration og fællesudgifter inkl. løn Finansielle poster (renteindtægt) -598, Driftsudgifter i alt E Anlægsramme(merforbrug) Samlet lønudgift ( Er fordelt på kontiene) Kr Forklaringer 1. januar 2011 blev der indført en ny kontoplan i 2 dimensioner. Hhv. art og formål. Ovenstående er dannet af formålsplanen. Lønudgiften er delt ud på de enkelte udgiftskonti, efter bedste skøn. Herunder vises, hvorledes tallene for konto 2 fremkommer. Her er der brugt 2 cifre, hvorved man kan underopdele kontoen. Kirkebygning og sognehus Regnskab 2011 Budget 2011 Budget Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognehus Kirkekontor (uden for kirke og sognehus) Tjenstlige lokaler i præstegård Konto 1: Kirkeligning fra kirkeskat Konto 2: Alle udgifter vedr. vedligeholdelse, skatter, varme, el, rengøring, løn m.m. der vedrører bygninger. Konto 3: Gudstjenester, møder, undervisning konfirmander, annoncering, kirkeblad, hjemmeside, løn m.m. Konto 5: Vedligeholdelse af præsteboliger, græsklipning minus præsternes leje. Konto 6: Udgifter menighedsrådsmøde, kontorer, kursus, telefonbogsannoncer, telefoner, løn m.m. Konto 7: Renteudgift og renteindtægt. Lokalforum Bolbros planer for 2015 Bestyrelsen i Lokalforum Bolbro har konstitueret sig med Signe Bøgh formand, Hanne Syrak kasserer, Pia Estad sekretær, Gitte Muhlig og Lars Bo Nygaard medlemmer Bestyrelsen havde i november inviteret Velfærdschef Annette Lund og Annette Langhoff til bestyrelsesmøde. Mødet endte med at lokalforum efter ansøgning i 2015 kan støttes med en driftsbevilling bl.a. til afholdelse af 4 møder, hvor der typisk deltager ca. 30 på hvert møde. Møderne er åbne for alle med interesse for Bolbros fremtid. Det letter bestyrelsen for fundraising arbejde i det kommende år. Hvis Lokalforum Bolbro skal være områdets talerør, er det vigtigt at så mange som muligt deltager i arbejdet. Foreningerne har været godt repræsenteret, men der mangler deltagere fra boligforeninger, erhverv og institutioner. Derfor har Lokalforums bestyrelse besluttet at invitere de tre grupperinger til møder med bestyrelsen i januar med henblik på at få et tættere samarbejde og få inddraget flere i Lokalforums arbejde. Fortsættes på næste side 4 Bolbro Sogn nr

5 Der arbejdes med egnsspillet (læs bagsiden), og der er i forstadspuljen søgt penge til Bolbrodagen 2015, svar forventes i februar. I forbindelse med letbanen har byrådet afsat 25 mill. til en plads foran Stadion. Lokalforum har været i kontakt med planlæggerne med henblik på, at beboerne i Bolbro/Højstrup får indflydelse på, hvordan pladsen kommer til at se ud. Vi er nu med på interessentlisten, men arbejdet med planlægning går først i gang i Har du gode ideer og tanker eller vil du gerne inviteres til kommende møder, så skriv til Hanne Syrak Påskemusik i kirken Palmesøndag den 29. marts kl indledes påskeugen med en musikgudstjeneste i Bolbro Kirke. Kirkens ungdomskor vil sammen med voksenkoret fremføre musik, som handler om passionstidens og påskens dramatiske begivenheder. Koret ledes af organist Marianne Hammer, som også spiller orgelmusik, der knytter sig til påsketiden. Sognepræst Han Jørgen Jeppesen prædiker, og alle er velkomne denne aften. Marianne Hammer Vellykket julebasar Spaghettigudstjeneste og frokost Kirkelig vejviser Onsdag den 28. januar kl personer var vi ved julefrokosten den 23. november. Flere har vi ikke været, og det var også, hvad der var plads til. Stemningen var høj, og der blev snakket på livet løs, foruden at vi sang en håndfuld sange. I sognehusets forhal var bordet fyldt med juledekorationer, der blev revet bort, og basaren tilbød meget forskelligt. Salget af dekorationer gav kr., basaren gav kr., salg af vin, øl og vand 740 kr. og adgangen til frokosten gav kr. (40 kr. pr voksen og 10 kr. pr. barn). Tak til alle de aktive bag basaren, bag dekorationerne og frokosten. Onsdag den 25. marts kl Tilmelding er ikke nødvendig. Husk: menighedsrådet serverer og betaler. Det er altså gratis. Menuen i kirken består af en gudstjeneste på en halv time med en fortællende prædiken. Menuen i sognehuset består af pasta med kødsovs, råkost, flûtes, samt is som dessert til børnene og kaffe til de voksne. Alle er velkomne, ikke kun børnefamilier. Fastelavnsfest i Bolbro Kirke Søndag den 15. februar 2015 kl Traditionen tro holder vi fast ved den årlige fastelavnsfest. Derfor er det med stor glæde, at vi igen inviterer børn og voksne. Vi starter kl. 13 med en familiegudstjeneste i kirken, og vi går derefter over til sognehuset, hvor børnene slår katten af tønden. Når kåringen af konger og dronninger er gjort, så vil der være underholdning i salen ved Frank Fumlefod, og programmet slutter med fastelavnsboller og sodavand, kaffe eller te. Velkommen til alle. Bolbro Sogn nr Brød til verden Søndag den 22. februar kl Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste og fortsætter i sognehuset med ostebord, amerikansk lotteri og bankospil. Entré: 25 kr. Spillekort købes særskilt. Alle indkomne kroner og ører sendes til Folkekirkens Nødhjælps kampagne. Kom og vær med! Det har altid været både muntert og hyggeligt. 5

6 Kirke og Sognehus Bolbro Seniorklub Bolbro Seniorklub har eksisteret i mere end 48 år og er dermed en af byens ældste klubber for førtidspensionister, efterlønsmodtagere og pensionister. Klubben er folkelig med en selvstændig bestyrelse. Klubben lægger vægt på samværet og på, at der gives oplysning om vidt forskellige emner. Tit er der vel noget højskoleagtigt over møderne. Man behøver ikke at bo i Bolbro sogn for at være medlem. Torsdag den 29. januar kl Pakkebanko Torsdag den 5. februar kl Vandring på Caminoen med Anne Juul Jensen og hendes billeder. Torsdag den 12. februar kl Swingtetten spiller op til fastelavn Torsdag den 26. februar kl Gyldensteen Strand Viggo Lind fortæller med billeder Torsdag den 5. marts kl USA, 50 stater uendelige muligheder Kirsten Skjold fortæller Torsdag den 12. marts kl Vos to Jørgen og Erik spiller Torsdag den 26. marts kl Fugle, natur og kultur i Uganda ved Bodil og Hans Rytter Torsdag den 9. april kl I Osvalds viseunivers med Stig Nørregård Torsdag den 23. april kl Ramses II s rige i Ægypten Jørgen Rasmussen fortæller og viser billeder Torsdag den 30. april kl Pakkebanko Efter en begivenhedsrig efterårssæson med bl.a. en ekstra udflugt tager vi fat på forårssæsonen. Vi bevæger os lidt længere ud i forskellige retninger end tidligere, f.eks. ved at skrue op for antallet af dage med musik. Møderne foregår i Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, bag kirken. Formand: Aage Møller, tlf Næstformand: Gudrun Nyholm Jensen, tlf Prisen for at være medlem er 100 kr. for et helt år. Medlemmerne medbringer kop og brød. Kaffe/te koster 15 kr. Bestyrelsen Store torsdag Store Torsdag, Damekredsen ved Bolbro kirke, er en månedlig sammenkomst for sognets ældre med følgende forløb: 1) Kort gudstjeneste i kirken. 2) Kaffebord i sognehuset, pris 25,-kr. 3) Oplysende eller underholdende indslag. Alle er velkomne. Torsdag den 19. februar kl Pastor Hans Jørgen Jeppesen taler i kirken. Underholdning ved Odense Underholdningsorkester. Torsdag den 19. marts kl Pastor Regina Ljung taler i kirken. Billedforedrag ved stadsarkivar Jørgen Thomsen: Odense under besættelsen. Torsdag 16. april Altergangsgudstjeneste ved pastor Hans Jørgen Jeppesen Underholdning ved Altuskoret ledet af Jytte Damholm. Damekredsen Julehjælp Menighedsplejen ved Bolbro Kirke modtog 34 ansøgninger om julehjælp. 29 ansøgninger om julehjælp blev imødekommet. 6 Bolbro Sogn nr

7 Påskebasar Søndag den 22. marts kl På basaren kan der købes påskedekorationer. Desuden sælger vi det håndarbejde, som vi har lavet i vinterens løb såsom quiltede grydelapper, strikkede sokker, huer, børnetrøjer, forklæder m.m. Indtægten går til Bolbro Sogns Menighedspleje, som giver økonomisk hjælp både til jul, konfirmation og barnedåb. Kig ind! Nørkledamerne. KIRKENS KORSHÆR HØJSTRUP GENBRUG Vi ligger på Højstrupvej 20 - tæt ved stadion Åbningstider: Mandag til torsdag Butikken er et besøg værd! På personalets vegne, Anja Hansen Påskefrokost Søndag den 22. marts kl byder menighedsrådet på en lækker påskefrokost. Vi giver os god tid og synger eventuelt et par sange. Pris for voksne: 40 kr., og for børn: 10 kr. Drikkevarer betales særskilt. Dagens indtægt går til Bolbro Sogns Menighedspleje. Ansøgning om konfirmationshjælp Ansøgningsskema kan afhentes på kirkekontoret i kontorets normale åbningstid. Det udfyldte ansøgningsskema skal indsendes til Menighedsplejen ved Bolbro Kirke senest en måned før konfirmationsdagen. Konfirmationshjælp gives primært til enlige forsørgere med unge, som skal konfirmeres i Bolbro Kirke. Hvis du har eventuelle spørgsmål vedr. udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan du kontakte kordegn Karl Larsen, tlf Sogneaften i Bolbro Kirke/Sognehus Onsdag 11. marts kl årsdagen for kvinders stemmeret - Hvordan går det så lige henne hos kvinderne? ved Christine Feldthaus I 2015 er det 100 år siden Danmark fik en stor grundlovsændring, der bl.a. betød, at kvinder fik stemmeret. Det skal fejres. Kom og hør livsstilsekspert Christine Feldthaus give sit humoristiske og aktuelle blik på moderne kønsroller og lad os få overblik over, hvor meget mande- og kvinderollen har udviklet sig siden Christine blev født i Bølgerne går ofte højt i debatten men hvem har egentlig bukserne på i hjemmet, og hvordan gik det til, at mændene næsten har besat køkkenet og er begyndt at lægge perleplader! Mens mor springer faldskærm og er til motorlære? Mænd er hjertelig velkomne især hvis de er i stand til at grine lidt af sig selv. Det gælder i øvrigt også kvinderne. Kom og deltag i foredrag og livlig debat. Arrangeret af DOF Paarup Aftenskole i samarbejde med Bolbro Kirke. Bobro Kirke / Sognehus, Stadionvej 68. Pris 145 kr. Bolbro Sogn nr

8 Kirke og Sognehus Har du et par timer tilovers søndag formiddag den 8. marts? I bekræftende fald er du meget velkommen som indsamler ved Sogneindsamlingen, arrangeret af Folkekirkens Nødhjælp. Som alle ved, står Folkekirkens Nødhjælp altid klar til at drage ud i verden ved akut opståede katastrofer f.eks. jordskælv, oversvømmelser etc. Desuden gør organisationen generelt et meget stort stykke arbejde for at hjælpe de folkeslag, der i den helt almindelige hverdag slås med ekstrem fattigdom og sygdom. Temaet for indsamlingen er derfor denne gang Giv os i dag., da man i store dele af verden ikke blot mangler brød, men også tag over hovedet eller i det mindste tøj på kroppen og et tæppe at sidde på, medicin, rent vand eller andre helt basale ting i tilværelsen. Det kan også være bistand til at komme i gang med en eller anden form for beskæftigelse med henblik på at komme tættere på at kunne brødføde sig selv og sine nærmeste. Med det in mente giver det rigtig god mening at støtte op omkring sogneindsamlingen. De beløb, der for os er ubetydelige, kan gøre en kolossal forskel for dem, som absolut intet har! På oplevelse i nærområdet Til trods for det sene tidspunkt på året 23. oktober kunne 44 af seniorklubbens medlemmer nyde det dejligste vejr på en udflugt til Hindsholm. Vi nåede op til Korshavn og kørte via Dalbybugten og Munkebo tilbage til Odense, hvor kaffen blev indtaget i Det Nordatlantiske Hus. Her var der lejlighed til at se på mange grønlandske effekter. Efter kaffen fik vi set endnu mere af det nye havneområde for til sidst at gøre en tur op ad Stige ø. Aage Møller Vi vil være at finde i sognehuset fra kl. 10. Vil du gerne hente rutemateriale tidligere på morgenen, er dette også muligt. Ring blot til Bolbro Kirke på tlf.: eller send en mail til vores kordegn på så vil vi være tilstede på det ønskede tidspunkt. Går du en hel rute, tager det 2-3 timer, men mindre kan også gøre det. Gå blot, så længe du har lyst/mulighed for det. Vi er taknemmelige for hver en husstand, der bliver besøgt. Det er ikke realistisk, at man i hjemmene har særligt mange kontanter, hvis overhovedet nogen! I vil derfor medbringe materiale, der informerer om, hvorledes man donerer et beløb via sin smartphone o.lign. Vel retur i sognehuset takker vi for indsatsen med varm kakao og kaffebord. Vel mødt til en dejlig og hyggelig søndag den 8. marts. Lene Boesen Julestuen på Provstegaardshjemmet lørdag den 29. november, lørdagen før 1. søndag i advent. Det var en rigtig hyggelig dag med mange gæster. Flotte gevinster fine dekorationer og dejlig musik. Alt i alt en dejlig dag. Hanne Hejfel, terapien 8 Bolbro Sogn nr

9 Gyldensteen Strand Torsdag den 26. februar kl Dåbskjole lånes ud Gennem de sidste par år har Gyldensteen Strand på Nordfyn undergået en forvandling, vi for år tilbage ikke troede var realistisk. Den naturperle det er blevet til, kan vi alle glæde os over. Fuglene har indtaget de tidligere agre, der nu er lagt under vand, og det i et omfang vi næppe havde forestillet os. Denne forvandling vil naturfotograf Viggo Lind beskrive gennem billeder af landskaberne, dyrelivet og mange luftfotos. F.eks. er der luftfotos fra selve åbningen af digerne den 29. marts., hvor ca mennesker havde taget turen ud til Gyldensteen Strand. Det var en festdag. Da området ligger som nabo til Æbelø, vil der også blive vist nogle nye billeder herfra. Aage Møller Æbelø set fra Gyldensteen Skal barnet døbes i Bolbro Kirke, kan man låne en dåbskjole. Ønsker man at låne en kjole, henvender man sig på kirkekontoret. Det er gratis, men vi vil gerne, at man skriver lidt i den logbog (f.eks. navn, dato og billede), der følger kjolerne. Kjolerne er syet af Vibeke og Jytte på opfordring af menighedsrådet. Juleafslutning Vi har en efterhånden lang tradition for at holde en juleafslutning i kirken med dagplejebørn fra Bolbro området. Vi begynder med et krybbespil i kirken, som opføres af Bolbro Børnehus, der kan det der med at optræde på de skrå brædder. På billedet er skuespillerne ved at gøre klar. Efter krybbespillet får dagplejebørnene noget at styrke sig på i sognehuset, hvor der også leges og danses om juletræ. Det er frivillige ved kirken, der varter op. Aage Møller Åbent Hus Vi mødes i Bolbro Sognehus hver tirsdag kl til hygge og håndarbejde, som man behager. Kom endelig! Nørkledamerne Bolbro Sogn nr

10 Kirke og Sognehus Betydning 10 En dansk statsminister blev for nogle år siden karikeret i en revy med følgende bemærkning: Det forstår jeg godt, men hvad betyder det? Og det var jo morsomt, syntes offentligheden, at manden forstod noget uden at vide, hvad det betød. Men hvis vi nu vender sætningen om, så udtrykker den faktisk meget præcist vort forhold til meget af det helt centrale i kristendommen. Sådan at vi altså siger: Det forstår vi ikke, men vi ved godt, hvad det betyder. Opstandelsen, f.eks. Vi forstår ikke, at den korsfæstede Jesus blev vakt til live og vandrede ud af sin grav, men vi ved egentlig godt, hvad det betyder. Vi kan i hvert fald fornemme, at budskabet om opstandelsen giver os et håb, som fuldstændig sprænger rammerne for, hvad vi ellers kan håbe på. Og vi fornemmer også tydeligt, at hvis vi ikke blot ved, hvad budskabet om Jesu opstandelse betyder, men at budskabet i fundamental forstand vandt betydning for os, så ville det give os en ro og en balance i tilværelsen, som intet andet i denne verden kan give os. Hvordan kan da budskabet om Jesu genopstandelse vinde betydning for os? Ja, ét er sikkert: Betydningen vindes ikke med argumenter og beviser og gode grunde! For det er lige så umuligt at argumentere et andet menneske ind i kristendommen, som det er at argumentere en anden ind i en forelskelse. Nej, vi må om den opstandne Kristus sige, hvad Grundtvig spurgte påskeblomsten: Hvem er du velkommen gave? For ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad du betyder. Grundtvig havde påskeblomsten kær, men det var dog håbløst at diskutere med andre, om man sådan kunne have ret i det. Man kan ikke argumentere for, at påskeblomsten er kær, men man kan fryde sig ved dens gule pragt, hvis man har kær, hvad den betyder. Påskeblomst, men er det sandt, spørger Grundtvig, har vi noget at betyde? Vel har vi travlt med mange ting og flyver og farer rundt i vort korte, forpustede liv, men har vi noget at betyde? Vel kan den og den anses for at være et betydeligt menneske, men har vi noget at betyde? Ja, det kan vi netop ikke vide, og derfor har vi så travlt og bruger al tid og kraft og flid på at udrette en hel masse for at opnå betydning, så andre kan anse os for at være betydningsfulde. I stedet skulle vi lige omvendt sige, at det ikke drejer sig om, hvad vi i egne øjne betyder, men det drejer sig om, at vi blev en velkommen gave for hver den, vi mødte på vor vej. Ja, men blev vi da en sådan velkommen gave? Næh, sådan gik det vist ikke, fordi vi var så optagede af at komme til at betyde noget i egne øjne, at vi ikke kunne få øje på den, hvem vi skulle være en velkommen gave for. Hvordan kan Kristi opstandelse da vinde betydning for os? Svaret er, at jo mere et menneske i bogstaveligste forstand er på nulpunktet, jo mere er den korsfæstede og opstandne en velkommen gave! For hvem er glæden nemlig i sandhed en velkommen gave? Det er den for den, der kender til sorgen, og som ved, hvor skrøbelig en ting glæden er: Hvor let den lader sig kue af bekymring eller blot af ren ligegyldighed. For hvem er varmen i sandhed en velkommen gave? Det er den for den, der bittert har måttet erfare den menneskelige kulde. Ja, hvem kan i sandhed glæde sig over frelsen? Det kan den, der fra sig selv kender til, hvad det er at være fortabt. Hvem kan glæde sig over tilgivelsen? Det kan den, der har behov for tilgivelse! Så for alle os, der bekymret, måske angste, spørger, om vi har noget at betyde, er den korsfæstede og opstandne i sandhed en velkommen gave. Og deri ligger al betydning. Regina Ljung Bolbro Sogn nr

11 GUDSTJENESTER I KIRKEN JAN./FEB. MARTS APRIL MAJ Onsdag den 28. januar Kl Møller Spaghettigudstjeneste Søndag den 1. februar Septuagesima Matt. 20, 1-16 Indsamling: Dansk Sømands- og Udlandskirker Onsdag den 4. februar Kl Ljung Aftengudstjeneste Søndag den 1. marts 2.s.i fasten Matt. 15, Kl Jeppesen Indsamling: KFUM s sociale arbejde Onsdag den 4. marts Kl Møller Aftengudstjeneste Søndag den 8. marts 3.s.i fasten Matt. 11, Kl Møller Torsdag den 2. april Skærtorsdag Matt. 26, Kl Jeppesen Fredag den 3. april Langfredag Jesu lidelseshistorie Søndag den 5. april Påskedag Mark. 16, 1-8 Kl Møller Indsamling: Menighedsplejen ved Bolbro Kirke Fredag den 1. maj Store bededag Matt. 3, 1-10 Kl Jeppesen Indlæg til bladet modtages gerne - sendes til redaktøren Aage Møller Søndag den 8. februar Seksagesima Mark. 4, 1-20 Kl Jeppesen Søndag den 15. februar Fastelavn Matt. 3, Kl Møller Kl Møller Familiegudstjeneste/ fastelavn Søndag den 22. februar 1.s.i fasten Matt. 4, 1-11 Kl Jeppesen Brød til Verden Søndag den 15. marts Midfaste Joh. 6, 1-15 Søndag den 22. marts Marias bebudelsesdag Luk. 1, Kl Jeppesen Påskefrokost og -basar Onsdag den 25. marts Kl Møller Spaghettigudstjeneste Søndag den 29. marts Palmesøndag Matt. 21, 1-9 Kl Jeppesen Påskemusikgudstjeneste Mandag den 6. april 2. påskedag Luk. 24, Søndag den 12. april 1.s.e.påske Joh. 20, Kl Møller Søndag den 19. april 2.s.e.påske Joh. 10, Kl Møller Søndag den 26. april 3.s.e.påske Joh. 16, Kirkebil for gangbesværede Bestilling af kirkebil Til gudstjenester og Store Torsdags-møder kan gangbesværede blive kørt til og fra kirken. Kirken betaler for kørslen. Der bestilles kirkebil på kirkekontoret til søndagsgudstjenester senest fredag kl. 12 på tlf Provstegårdshjemmet På Provstegaardshjemmet holdes gudstjeneste hver fredag kl med altergang den første fredag i måneden ved undertegnede. Fredag den 6. februar leder Regina Ljung gudstjenesten, den 13. marts gør Bo Haug. Op til påsken holder vi gudstjenesten onsdag den 1. april kl Aage Møller Egmonthjemmet Gudstjenester Tirsdag den 10. februar kl Tirsdag den 10. marts kl Tirsdag den 14. april kl ved pastor Regina Ljung. Afbestilling af kirkebil Hvis man har bestilt kirkebil, og derefter bliver forhindret, kan man nu ringe afbud direkte til Taxa tlf Bolbro Sogn nr

12 Bolbro Sogn Udgiver af bladet Bolbro Kirke Redaktion Jørgen Kjær Thomsen Torben G. Rasmussen Hans Jørgen Jeppesen Aage Møller, ansvarshavende redaktør Layout: Business Reklamebureau Tryk: Clausen Offset ApS Forside Torben G. Rasmussen Deadline 20. marts 2015 Næste omdeling april Uregelmæssigheder i omdelingen bedes meddelt kirkekontoret Tlf Menighedsrådsmøder Onsdag den 18. februar kl Onsdag den 18. marts kl Onsdag den 15. april kl s møder er offentlige og afholdes i Bolbro sognehus. En fortegnelse over de sager, der behandles på menighedsrådets møde, er opslået i våbenhuset. Med andre øjne Møde i Lokalforum Bolbro torsdag den 4. december 2014 Torsdag den 4. december blev det første møde efter den stiftende generalforsamling holdt. Formand Signe Bøgh bød velkommen og informerede om Lokalforum Bolbros formål og vedtægter, samt om de igangværende arbejdsgrupper og fremtidige initiativer. Lokalforum er udelukkende drevet af frivilligt engagement, og derfor bliver foreningen stærkere i takt med at flere har lyst til at være med. En af de igangværende arbejdsgrupper er hjemmesiden Karsten Langer er ansvarlig for Bolbro.net og opfordrer alle til at komme med materiale til hjemmesiden, så den kan holdes opdateret. Deltagerne på mødet drøftede ideer til, hvordan Lokalforum i højere grad kan få gjort opmærksom på sin eksistens, så alle bolbroborgere bliver klar over, hvad Lokalforum er og kan. Der var enighed om at udvide webgruppen til at være en kommunikationsgruppe, så sidder der en eller flere derude med interesse for kommunikation, grafisk layout og evt. IT, er de meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen Odense Kommunes planer for Bolbro, blev præsenteret af Anette Langhoff fra Velfærdseksperimentariet. Planen er i januar at lave opsøgende arbejde i Bolbro for at komme i dialog med borgerne omkring velfærd og samtidigt at skabe mulighed for forskellige aktiviteter. Så har man forslag og ønsker, er det Anette Langhoff, man kan kontakte. Søndag den 10. maj skal der være egnsspil i Bolbro. Barn og ung i 50 ne er temaet og der skal bruges rigtig mange statister og skuespillere. Er du interesseret i at prøve kræfter med de skrå brædder, så kontakt Gunnar fra Nedergadeteateret, Lysningen er det område i Elmelund Skov, som Lokalforum Bolbro har fået stillet til rådighed. Der er pt en bålhytte som bliver brugt af skoler og institutioner. Men det er hensigten at alle skal kunne bruge den. Den kan bookes på Til foråret vil der blive opsat borde og bænke. Så tag ud og besøg lysningen i Elmelundskoven. Næste møde i Lokalforum Bolbro er den på værestedet Mælkevejen, Højstrupvej. Denne dag er der samtidig generalforsamling. Sæt kryds i kalenderen og kontakt Lokalforum, så du kan få program tilsendt. Gitte Muhlig

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Februar 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Vipperød. Vipperød Menigjedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk KOmmune

ÅRSBUDGET 2013. Vipperød. Vipperød Menigjedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk KOmmune ÅRSBUDGET 213 for under Menigjedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk KOmmune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Sognegård den 23 / 1 212 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST

TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST TINGBJERG KIRKE NR. 94 MARTS - AUGUST 2010 De uventede møder Ganske ofte er det de møder, som man umiddelbart ikke regner for noget, der bliver de afgørende i ens liv. Et særligt menneske på det rette

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Måløv Kirkekasse. Måløv Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Ballerup Kommune ÅRSBUDGET 215 for Måløv Kirkekasse under Måløv Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Ballerup Kommune Myndighedskode: 7188 CVR nummer: 65324911 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612

REGNSKABSTAL 2012. for Skåde Sogns Menighedsråd. i Århus Søndre Provsti. i Århus Kommune. Myndighedskode 8104. CVR-nr. 35889612 REGNSKABSTAL for Skåde Sogns Menighedsråd i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 8104 CVR-nr. 35889612 Skåde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 35889612,, Afleveret d. 27-03-2013 09:20 Side 1 1

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød

ÅRSBUDGET 2014. Uvelse Kirkekasse. Uvelse Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød ÅRSBUDGET 214 for under Uvelse Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Myndighedskode: 7422 CVR nummer: 66264513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Uvelse den 2 / 1 213 Vibeke Hansen menighedsrådsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode 7499. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7499 CVR-nr. 25052013 Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25052013,, Afleveret

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI NR. 97 - FEBR.-MAR.-APR. 2011 Tag jer derfor af hverandre, ligesom også Kristus har taget sig af os, til Guds ære (Rom.15,7) Siden 1. september

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ordrup Kirkekasse. Ordrup Menighedsråd. Gentofte Provsti. Gentofte Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ordrup Menighedsråd i Gentofte Provsti i Gentofte Kommune Myndighedskode: 7115 CVR nummer: 12115512 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ordrup den 4 / 9 21 Inés Wandel menighedsrådsformand

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Kirkekassen. Skt. Nicolai Kirke. Kolding Provsti. Kolding Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Skt. Nicolai Kirke i Kolding Provsti i Kolding Kommune Myndighedskode: 621 CVR nummer: 368716 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kolding den 18 / 9 213 Hans Krab-Koed menighedsrådsformand

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Langenæs sogns kirkekasse. Langenæs Sogns Menighedsråd. Århus Domprovsti. Århus Kommune ÅRSBUDGET 15 for Langenæs sogns kirkekasse under Langenæs Sogns Menighedsråd i Århus Domprovsti i Århus Kommune Myndighedskode: 8119 CVR nummer: 69461 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 1 / 5 14

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner ÅRSBUDGET 214 for under i i Greve og Solrød kommuner Myndighedskode: 4513 CVR nummer: 312712 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Lokalforum - Referat af møde 26-9-2013

Lokalforum - Referat af møde 26-9-2013 Lokalforum - Referat af møde 26-9-2013 Velkomst til Tarup Ungdomsskole v. Jan Mikael Provstegårdsskolen Anders Nielsen leder på skolen/ afbud i dag. Jan Mikael orienterer om, at Karsten Langer som er ansvarlig

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ansgars menighedsråd. Ansgars Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ansgars menighedsråd. Ansgars Sogns Menighedsråd. Odense Sankt Knuds Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 215 for Ansgars menighedsråd under Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7775 CVR nummer: 148914 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 21 for Faxe under Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 722 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 12 / 6 214 menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 213 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 29 / 5 212 Carl Erik

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hedensted Provsti. Hedensted Provstiudvalg. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915

REGNSKABSTAL 2012. for Stenløse Sogns Menighedsråd. i Hjallese Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7791. CVR-nr. 40174915 REGNSKABSTAL for Stenløse Sogns Menighedsråd i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7791 CVR-nr. 40174915 Stenløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40174915,, Afleveret d. 26-03-2013 14:11 Side

Læs mere

REGNSKABSTAL 2012. for Kregme Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Halsnæs Kommune. Myndighedskode 7399. CVR-nr.

REGNSKABSTAL 2012. for Kregme Sogns Menighedsråd. i Frederiksværk Provsti. i Halsnæs Kommune. Myndighedskode 7399. CVR-nr. REGNSKABSTAL for Kregme Sogns Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode 7399 CVR-nr. 54664613 Kregme Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54664613,, Afleveret d. 27-03-2013 16:14 Side

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 88217 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune ÅRSBUDGET 215 for Farum Sogns Kirkekasse under Farum Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7414 CVR nummer: 16218936 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den /

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere