Bolbro Sogn 1. Februar Marts April årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bolbro Sogn 1. Februar Marts April 2015. 13 årgang"

Transkript

1 Bolbro Sogn 1 Februar Marts April årgang

2 Indholdsfortegnelse Om næstekærlighed 3 Kirke og sognehus 4-9 Bl.a.: Budget og regnskab Påskefrokost Fastelavnsfest Sogneaften Sogneindsamling Betydning 10 Gudstjenester i kirken 11 Med andre øjne 12 Sognepræst Hans J. Jeppesen Møllemarksvej 22, 5200 Odense V Tlf Sognepræst Aage Møller Dybdevej 30, 5200 Odense V Tlf Sognepræst Regina Ljung Rismarksvej 37, 5200 Odense V Tlf km.dk Træffetid: Kl undtagen fredag. Torsdag tillige Lørdag efter aftale. Træffetid: Kl undtagen mandag. Onsdag tillige Lørdag efter aftale. Træffetid: Kl undtagen mandag. Tirsdag tillige Lørdag efter aftale. Hjemmeside for Bolbro Sogn er: Organist Marianne Hammer Hannerupgårdsvej Odense M, Tlf Tlf. i kirken Bolbro Sogn 1 Februar Marts April årgang Første kirketjener: Kjeld Nielsen Bogensevej Odense N Tlf. i kirken Tlf Kirketjener Kirsten Bøg Jensen Ny Vestergade Broby Tlf Bolbro kirke Kirkekontor Stadionvej Odense V Tlf Åbent mandag torsdag kl. 9-13, fredag kl. 9-12, torsdag tillige kl Henvendelse om attester sker til kirkekontoret. Kordegn Karl Ejvind Larsen Tlf. i kirken Menighedsrådsformand Kirsten Bredkjær Jensen Møllemarksvej 57, 5200 Odense V. Tlf Næstformand Karin Wermuth Provstebakken 9B, 5200 Odense V. Tlf Kasserer Gitte Muhlig Rolf Krakes Vej 39, 5200 Odense V. Tlf Kirkeværge Jens Aage Hansen, Bragesvej 18, 5200 Odense V. Tlf Bolbro Sogn nr

3 Om næstekærlighed Aage Møller Dengang de syriske flygtninge begyndte at vælte ind over landets grænser i efteråret, og kritiske røster rejste sig imod en uhæmmet indvandring, udtalte én eller flere biskopper (vist ikke den fynske) noget i retning af, at vi burde vise næstekærlighed. Med det mentes, at vi ikke burde afvise asylansøgere og slet ikke sende flygtninge hjem. Udsagn om næstekærlighed stammer fra Lukasevangeliet, hvor Jesus med lignelsen om den barmhjertige samaritaner, der samler en mishandlet jøde op, fortolker begrebet næstekærlighed. Ifølge lignelsen var samaritaneren Bolbro Sogn nr den næste, det medmenneske, som jøden burde elske. Det siges ikke, at samaritaneren elskede sin næste. Samaritaneren gjorde en god gerning, men at den var kærlig, står der ikke noget om. Det er ikke samaritanerens gode gerning, som er emnet for Jesus. Spørgsmålet var, om den mishandlede jøde ville tage imod samaritanerens godhed på en måde, så jøden ville takke og anerkende samaritaneren, når jøden var kommet til hægterne igen. Jøder foragtede generelt samaritanere. Spørgsmålet var, om jøden virkelig ville lukke samaritaneren ind i sit liv, tage imod ham, for det er det, som kærligheden er. Ville jøden elske sin næste, samaritaneren? - hvad han naturligvis burde. Det er en hovedsag i kristendommen, eller rettere: Det er hovedsagen, at kærlighed er en gave, altid noget, vi får, Guds nåde med kirkens ord. Ingen af os skaber kærligheden. Vi ved udmærket, at det intet nytter at kræve kærlighed. Kærligheden må komme af sig selv, som en overraskelse, som en glæde, som det er op til os at give videre. Kærlighed er altid dybt personlig og aldrig et abstrakt krav. Den mishandlede og hjulpne jøde burde se samaritaneren som barmhjertig, dvs. som ham, der bragte kærlighed. Biskoppen tager samaritanerens gode gerning til indtægt for sin vilje til at gøre gode gerninger over for dem, der banker på landets dør, samtidig med, at biskoppen antyder, at disse gerninger er næstekærlige, når biskoppen nu selv skal sige det. Men biskoppen burde være varsom med at henvise til religiøse begreber og skriftsteder i en politisk sammenhæng. Der findes nemlig andre religiøse udsagn, f.eks. dette af Jesus, at folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være, som måske er mindre flatterende for en person, der hører til i toppen af samfundet. Det er nemt at være velgører på andres bekostning, som folk i toppen af samfundet er det På andres bekostning! Hvis en biskop endelig skulle gøre noget, som har med biskoppens fag og kompetence at gøre, var det vel at bekæmpe islam. Det er vi præster, inklusive biskopperne, forpligtigede til ifølge vores præsteløfte. Det er islam, der danner fejlslagne stater, der jager deres egne på flugt. Var det ikke næstekærligt at begynde ved ondets rod? Ligesom Jesus, der udsatte sig for døden for at fastholde kærligheden imod enhver fundamentalisme. 3

4 Kirke og Sognehus Bolbro Kirkes budget og regnskab Regnskab 2013 Budget 2013 Budget Fælles indtægter i alt - ligning m.m Udgifter kirkebygning og sognehus inkl. løn Udgifter kirkelige aktiviteter inkl. løn Præsteboliger - boligbidrag Administration og fællesudgifter inkl. løn Finansielle poster (renteindtægt) -598, Driftsudgifter i alt E Anlægsramme(merforbrug) Samlet lønudgift ( Er fordelt på kontiene) Kr Forklaringer 1. januar 2011 blev der indført en ny kontoplan i 2 dimensioner. Hhv. art og formål. Ovenstående er dannet af formålsplanen. Lønudgiften er delt ud på de enkelte udgiftskonti, efter bedste skøn. Herunder vises, hvorledes tallene for konto 2 fremkommer. Her er der brugt 2 cifre, hvorved man kan underopdele kontoen. Kirkebygning og sognehus Regnskab 2011 Budget 2011 Budget Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognehus Kirkekontor (uden for kirke og sognehus) Tjenstlige lokaler i præstegård Konto 1: Kirkeligning fra kirkeskat Konto 2: Alle udgifter vedr. vedligeholdelse, skatter, varme, el, rengøring, løn m.m. der vedrører bygninger. Konto 3: Gudstjenester, møder, undervisning konfirmander, annoncering, kirkeblad, hjemmeside, løn m.m. Konto 5: Vedligeholdelse af præsteboliger, græsklipning minus præsternes leje. Konto 6: Udgifter menighedsrådsmøde, kontorer, kursus, telefonbogsannoncer, telefoner, løn m.m. Konto 7: Renteudgift og renteindtægt. Lokalforum Bolbros planer for 2015 Bestyrelsen i Lokalforum Bolbro har konstitueret sig med Signe Bøgh formand, Hanne Syrak kasserer, Pia Estad sekretær, Gitte Muhlig og Lars Bo Nygaard medlemmer Bestyrelsen havde i november inviteret Velfærdschef Annette Lund og Annette Langhoff til bestyrelsesmøde. Mødet endte med at lokalforum efter ansøgning i 2015 kan støttes med en driftsbevilling bl.a. til afholdelse af 4 møder, hvor der typisk deltager ca. 30 på hvert møde. Møderne er åbne for alle med interesse for Bolbros fremtid. Det letter bestyrelsen for fundraising arbejde i det kommende år. Hvis Lokalforum Bolbro skal være områdets talerør, er det vigtigt at så mange som muligt deltager i arbejdet. Foreningerne har været godt repræsenteret, men der mangler deltagere fra boligforeninger, erhverv og institutioner. Derfor har Lokalforums bestyrelse besluttet at invitere de tre grupperinger til møder med bestyrelsen i januar med henblik på at få et tættere samarbejde og få inddraget flere i Lokalforums arbejde. Fortsættes på næste side 4 Bolbro Sogn nr

5 Der arbejdes med egnsspillet (læs bagsiden), og der er i forstadspuljen søgt penge til Bolbrodagen 2015, svar forventes i februar. I forbindelse med letbanen har byrådet afsat 25 mill. til en plads foran Stadion. Lokalforum har været i kontakt med planlæggerne med henblik på, at beboerne i Bolbro/Højstrup får indflydelse på, hvordan pladsen kommer til at se ud. Vi er nu med på interessentlisten, men arbejdet med planlægning går først i gang i Har du gode ideer og tanker eller vil du gerne inviteres til kommende møder, så skriv til Hanne Syrak Påskemusik i kirken Palmesøndag den 29. marts kl indledes påskeugen med en musikgudstjeneste i Bolbro Kirke. Kirkens ungdomskor vil sammen med voksenkoret fremføre musik, som handler om passionstidens og påskens dramatiske begivenheder. Koret ledes af organist Marianne Hammer, som også spiller orgelmusik, der knytter sig til påsketiden. Sognepræst Han Jørgen Jeppesen prædiker, og alle er velkomne denne aften. Marianne Hammer Vellykket julebasar Spaghettigudstjeneste og frokost Kirkelig vejviser Onsdag den 28. januar kl personer var vi ved julefrokosten den 23. november. Flere har vi ikke været, og det var også, hvad der var plads til. Stemningen var høj, og der blev snakket på livet løs, foruden at vi sang en håndfuld sange. I sognehusets forhal var bordet fyldt med juledekorationer, der blev revet bort, og basaren tilbød meget forskelligt. Salget af dekorationer gav kr., basaren gav kr., salg af vin, øl og vand 740 kr. og adgangen til frokosten gav kr. (40 kr. pr voksen og 10 kr. pr. barn). Tak til alle de aktive bag basaren, bag dekorationerne og frokosten. Onsdag den 25. marts kl Tilmelding er ikke nødvendig. Husk: menighedsrådet serverer og betaler. Det er altså gratis. Menuen i kirken består af en gudstjeneste på en halv time med en fortællende prædiken. Menuen i sognehuset består af pasta med kødsovs, råkost, flûtes, samt is som dessert til børnene og kaffe til de voksne. Alle er velkomne, ikke kun børnefamilier. Fastelavnsfest i Bolbro Kirke Søndag den 15. februar 2015 kl Traditionen tro holder vi fast ved den årlige fastelavnsfest. Derfor er det med stor glæde, at vi igen inviterer børn og voksne. Vi starter kl. 13 med en familiegudstjeneste i kirken, og vi går derefter over til sognehuset, hvor børnene slår katten af tønden. Når kåringen af konger og dronninger er gjort, så vil der være underholdning i salen ved Frank Fumlefod, og programmet slutter med fastelavnsboller og sodavand, kaffe eller te. Velkommen til alle. Bolbro Sogn nr Brød til verden Søndag den 22. februar kl Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste og fortsætter i sognehuset med ostebord, amerikansk lotteri og bankospil. Entré: 25 kr. Spillekort købes særskilt. Alle indkomne kroner og ører sendes til Folkekirkens Nødhjælps kampagne. Kom og vær med! Det har altid været både muntert og hyggeligt. 5

6 Kirke og Sognehus Bolbro Seniorklub Bolbro Seniorklub har eksisteret i mere end 48 år og er dermed en af byens ældste klubber for førtidspensionister, efterlønsmodtagere og pensionister. Klubben er folkelig med en selvstændig bestyrelse. Klubben lægger vægt på samværet og på, at der gives oplysning om vidt forskellige emner. Tit er der vel noget højskoleagtigt over møderne. Man behøver ikke at bo i Bolbro sogn for at være medlem. Torsdag den 29. januar kl Pakkebanko Torsdag den 5. februar kl Vandring på Caminoen med Anne Juul Jensen og hendes billeder. Torsdag den 12. februar kl Swingtetten spiller op til fastelavn Torsdag den 26. februar kl Gyldensteen Strand Viggo Lind fortæller med billeder Torsdag den 5. marts kl USA, 50 stater uendelige muligheder Kirsten Skjold fortæller Torsdag den 12. marts kl Vos to Jørgen og Erik spiller Torsdag den 26. marts kl Fugle, natur og kultur i Uganda ved Bodil og Hans Rytter Torsdag den 9. april kl I Osvalds viseunivers med Stig Nørregård Torsdag den 23. april kl Ramses II s rige i Ægypten Jørgen Rasmussen fortæller og viser billeder Torsdag den 30. april kl Pakkebanko Efter en begivenhedsrig efterårssæson med bl.a. en ekstra udflugt tager vi fat på forårssæsonen. Vi bevæger os lidt længere ud i forskellige retninger end tidligere, f.eks. ved at skrue op for antallet af dage med musik. Møderne foregår i Bolbro Sognehus, Stadionvej 68, bag kirken. Formand: Aage Møller, tlf Næstformand: Gudrun Nyholm Jensen, tlf Prisen for at være medlem er 100 kr. for et helt år. Medlemmerne medbringer kop og brød. Kaffe/te koster 15 kr. Bestyrelsen Store torsdag Store Torsdag, Damekredsen ved Bolbro kirke, er en månedlig sammenkomst for sognets ældre med følgende forløb: 1) Kort gudstjeneste i kirken. 2) Kaffebord i sognehuset, pris 25,-kr. 3) Oplysende eller underholdende indslag. Alle er velkomne. Torsdag den 19. februar kl Pastor Hans Jørgen Jeppesen taler i kirken. Underholdning ved Odense Underholdningsorkester. Torsdag den 19. marts kl Pastor Regina Ljung taler i kirken. Billedforedrag ved stadsarkivar Jørgen Thomsen: Odense under besættelsen. Torsdag 16. april Altergangsgudstjeneste ved pastor Hans Jørgen Jeppesen Underholdning ved Altuskoret ledet af Jytte Damholm. Damekredsen Julehjælp Menighedsplejen ved Bolbro Kirke modtog 34 ansøgninger om julehjælp. 29 ansøgninger om julehjælp blev imødekommet. 6 Bolbro Sogn nr

7 Påskebasar Søndag den 22. marts kl På basaren kan der købes påskedekorationer. Desuden sælger vi det håndarbejde, som vi har lavet i vinterens løb såsom quiltede grydelapper, strikkede sokker, huer, børnetrøjer, forklæder m.m. Indtægten går til Bolbro Sogns Menighedspleje, som giver økonomisk hjælp både til jul, konfirmation og barnedåb. Kig ind! Nørkledamerne. KIRKENS KORSHÆR HØJSTRUP GENBRUG Vi ligger på Højstrupvej 20 - tæt ved stadion Åbningstider: Mandag til torsdag Butikken er et besøg værd! På personalets vegne, Anja Hansen Påskefrokost Søndag den 22. marts kl byder menighedsrådet på en lækker påskefrokost. Vi giver os god tid og synger eventuelt et par sange. Pris for voksne: 40 kr., og for børn: 10 kr. Drikkevarer betales særskilt. Dagens indtægt går til Bolbro Sogns Menighedspleje. Ansøgning om konfirmationshjælp Ansøgningsskema kan afhentes på kirkekontoret i kontorets normale åbningstid. Det udfyldte ansøgningsskema skal indsendes til Menighedsplejen ved Bolbro Kirke senest en måned før konfirmationsdagen. Konfirmationshjælp gives primært til enlige forsørgere med unge, som skal konfirmeres i Bolbro Kirke. Hvis du har eventuelle spørgsmål vedr. udfyldelse af ansøgningsskemaet, kan du kontakte kordegn Karl Larsen, tlf Sogneaften i Bolbro Kirke/Sognehus Onsdag 11. marts kl årsdagen for kvinders stemmeret - Hvordan går det så lige henne hos kvinderne? ved Christine Feldthaus I 2015 er det 100 år siden Danmark fik en stor grundlovsændring, der bl.a. betød, at kvinder fik stemmeret. Det skal fejres. Kom og hør livsstilsekspert Christine Feldthaus give sit humoristiske og aktuelle blik på moderne kønsroller og lad os få overblik over, hvor meget mande- og kvinderollen har udviklet sig siden Christine blev født i Bølgerne går ofte højt i debatten men hvem har egentlig bukserne på i hjemmet, og hvordan gik det til, at mændene næsten har besat køkkenet og er begyndt at lægge perleplader! Mens mor springer faldskærm og er til motorlære? Mænd er hjertelig velkomne især hvis de er i stand til at grine lidt af sig selv. Det gælder i øvrigt også kvinderne. Kom og deltag i foredrag og livlig debat. Arrangeret af DOF Paarup Aftenskole i samarbejde med Bolbro Kirke. Bobro Kirke / Sognehus, Stadionvej 68. Pris 145 kr. Bolbro Sogn nr

8 Kirke og Sognehus Har du et par timer tilovers søndag formiddag den 8. marts? I bekræftende fald er du meget velkommen som indsamler ved Sogneindsamlingen, arrangeret af Folkekirkens Nødhjælp. Som alle ved, står Folkekirkens Nødhjælp altid klar til at drage ud i verden ved akut opståede katastrofer f.eks. jordskælv, oversvømmelser etc. Desuden gør organisationen generelt et meget stort stykke arbejde for at hjælpe de folkeslag, der i den helt almindelige hverdag slås med ekstrem fattigdom og sygdom. Temaet for indsamlingen er derfor denne gang Giv os i dag., da man i store dele af verden ikke blot mangler brød, men også tag over hovedet eller i det mindste tøj på kroppen og et tæppe at sidde på, medicin, rent vand eller andre helt basale ting i tilværelsen. Det kan også være bistand til at komme i gang med en eller anden form for beskæftigelse med henblik på at komme tættere på at kunne brødføde sig selv og sine nærmeste. Med det in mente giver det rigtig god mening at støtte op omkring sogneindsamlingen. De beløb, der for os er ubetydelige, kan gøre en kolossal forskel for dem, som absolut intet har! På oplevelse i nærområdet Til trods for det sene tidspunkt på året 23. oktober kunne 44 af seniorklubbens medlemmer nyde det dejligste vejr på en udflugt til Hindsholm. Vi nåede op til Korshavn og kørte via Dalbybugten og Munkebo tilbage til Odense, hvor kaffen blev indtaget i Det Nordatlantiske Hus. Her var der lejlighed til at se på mange grønlandske effekter. Efter kaffen fik vi set endnu mere af det nye havneområde for til sidst at gøre en tur op ad Stige ø. Aage Møller Vi vil være at finde i sognehuset fra kl. 10. Vil du gerne hente rutemateriale tidligere på morgenen, er dette også muligt. Ring blot til Bolbro Kirke på tlf.: eller send en mail til vores kordegn på så vil vi være tilstede på det ønskede tidspunkt. Går du en hel rute, tager det 2-3 timer, men mindre kan også gøre det. Gå blot, så længe du har lyst/mulighed for det. Vi er taknemmelige for hver en husstand, der bliver besøgt. Det er ikke realistisk, at man i hjemmene har særligt mange kontanter, hvis overhovedet nogen! I vil derfor medbringe materiale, der informerer om, hvorledes man donerer et beløb via sin smartphone o.lign. Vel retur i sognehuset takker vi for indsatsen med varm kakao og kaffebord. Vel mødt til en dejlig og hyggelig søndag den 8. marts. Lene Boesen Julestuen på Provstegaardshjemmet lørdag den 29. november, lørdagen før 1. søndag i advent. Det var en rigtig hyggelig dag med mange gæster. Flotte gevinster fine dekorationer og dejlig musik. Alt i alt en dejlig dag. Hanne Hejfel, terapien 8 Bolbro Sogn nr

9 Gyldensteen Strand Torsdag den 26. februar kl Dåbskjole lånes ud Gennem de sidste par år har Gyldensteen Strand på Nordfyn undergået en forvandling, vi for år tilbage ikke troede var realistisk. Den naturperle det er blevet til, kan vi alle glæde os over. Fuglene har indtaget de tidligere agre, der nu er lagt under vand, og det i et omfang vi næppe havde forestillet os. Denne forvandling vil naturfotograf Viggo Lind beskrive gennem billeder af landskaberne, dyrelivet og mange luftfotos. F.eks. er der luftfotos fra selve åbningen af digerne den 29. marts., hvor ca mennesker havde taget turen ud til Gyldensteen Strand. Det var en festdag. Da området ligger som nabo til Æbelø, vil der også blive vist nogle nye billeder herfra. Aage Møller Æbelø set fra Gyldensteen Skal barnet døbes i Bolbro Kirke, kan man låne en dåbskjole. Ønsker man at låne en kjole, henvender man sig på kirkekontoret. Det er gratis, men vi vil gerne, at man skriver lidt i den logbog (f.eks. navn, dato og billede), der følger kjolerne. Kjolerne er syet af Vibeke og Jytte på opfordring af menighedsrådet. Juleafslutning Vi har en efterhånden lang tradition for at holde en juleafslutning i kirken med dagplejebørn fra Bolbro området. Vi begynder med et krybbespil i kirken, som opføres af Bolbro Børnehus, der kan det der med at optræde på de skrå brædder. På billedet er skuespillerne ved at gøre klar. Efter krybbespillet får dagplejebørnene noget at styrke sig på i sognehuset, hvor der også leges og danses om juletræ. Det er frivillige ved kirken, der varter op. Aage Møller Åbent Hus Vi mødes i Bolbro Sognehus hver tirsdag kl til hygge og håndarbejde, som man behager. Kom endelig! Nørkledamerne Bolbro Sogn nr

10 Kirke og Sognehus Betydning 10 En dansk statsminister blev for nogle år siden karikeret i en revy med følgende bemærkning: Det forstår jeg godt, men hvad betyder det? Og det var jo morsomt, syntes offentligheden, at manden forstod noget uden at vide, hvad det betød. Men hvis vi nu vender sætningen om, så udtrykker den faktisk meget præcist vort forhold til meget af det helt centrale i kristendommen. Sådan at vi altså siger: Det forstår vi ikke, men vi ved godt, hvad det betyder. Opstandelsen, f.eks. Vi forstår ikke, at den korsfæstede Jesus blev vakt til live og vandrede ud af sin grav, men vi ved egentlig godt, hvad det betyder. Vi kan i hvert fald fornemme, at budskabet om opstandelsen giver os et håb, som fuldstændig sprænger rammerne for, hvad vi ellers kan håbe på. Og vi fornemmer også tydeligt, at hvis vi ikke blot ved, hvad budskabet om Jesu opstandelse betyder, men at budskabet i fundamental forstand vandt betydning for os, så ville det give os en ro og en balance i tilværelsen, som intet andet i denne verden kan give os. Hvordan kan da budskabet om Jesu genopstandelse vinde betydning for os? Ja, ét er sikkert: Betydningen vindes ikke med argumenter og beviser og gode grunde! For det er lige så umuligt at argumentere et andet menneske ind i kristendommen, som det er at argumentere en anden ind i en forelskelse. Nej, vi må om den opstandne Kristus sige, hvad Grundtvig spurgte påskeblomsten: Hvem er du velkommen gave? For ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad du betyder. Grundtvig havde påskeblomsten kær, men det var dog håbløst at diskutere med andre, om man sådan kunne have ret i det. Man kan ikke argumentere for, at påskeblomsten er kær, men man kan fryde sig ved dens gule pragt, hvis man har kær, hvad den betyder. Påskeblomst, men er det sandt, spørger Grundtvig, har vi noget at betyde? Vel har vi travlt med mange ting og flyver og farer rundt i vort korte, forpustede liv, men har vi noget at betyde? Vel kan den og den anses for at være et betydeligt menneske, men har vi noget at betyde? Ja, det kan vi netop ikke vide, og derfor har vi så travlt og bruger al tid og kraft og flid på at udrette en hel masse for at opnå betydning, så andre kan anse os for at være betydningsfulde. I stedet skulle vi lige omvendt sige, at det ikke drejer sig om, hvad vi i egne øjne betyder, men det drejer sig om, at vi blev en velkommen gave for hver den, vi mødte på vor vej. Ja, men blev vi da en sådan velkommen gave? Næh, sådan gik det vist ikke, fordi vi var så optagede af at komme til at betyde noget i egne øjne, at vi ikke kunne få øje på den, hvem vi skulle være en velkommen gave for. Hvordan kan Kristi opstandelse da vinde betydning for os? Svaret er, at jo mere et menneske i bogstaveligste forstand er på nulpunktet, jo mere er den korsfæstede og opstandne en velkommen gave! For hvem er glæden nemlig i sandhed en velkommen gave? Det er den for den, der kender til sorgen, og som ved, hvor skrøbelig en ting glæden er: Hvor let den lader sig kue af bekymring eller blot af ren ligegyldighed. For hvem er varmen i sandhed en velkommen gave? Det er den for den, der bittert har måttet erfare den menneskelige kulde. Ja, hvem kan i sandhed glæde sig over frelsen? Det kan den, der fra sig selv kender til, hvad det er at være fortabt. Hvem kan glæde sig over tilgivelsen? Det kan den, der har behov for tilgivelse! Så for alle os, der bekymret, måske angste, spørger, om vi har noget at betyde, er den korsfæstede og opstandne i sandhed en velkommen gave. Og deri ligger al betydning. Regina Ljung Bolbro Sogn nr

11 GUDSTJENESTER I KIRKEN JAN./FEB. MARTS APRIL MAJ Onsdag den 28. januar Kl Møller Spaghettigudstjeneste Søndag den 1. februar Septuagesima Matt. 20, 1-16 Indsamling: Dansk Sømands- og Udlandskirker Onsdag den 4. februar Kl Ljung Aftengudstjeneste Søndag den 1. marts 2.s.i fasten Matt. 15, Kl Jeppesen Indsamling: KFUM s sociale arbejde Onsdag den 4. marts Kl Møller Aftengudstjeneste Søndag den 8. marts 3.s.i fasten Matt. 11, Kl Møller Torsdag den 2. april Skærtorsdag Matt. 26, Kl Jeppesen Fredag den 3. april Langfredag Jesu lidelseshistorie Søndag den 5. april Påskedag Mark. 16, 1-8 Kl Møller Indsamling: Menighedsplejen ved Bolbro Kirke Fredag den 1. maj Store bededag Matt. 3, 1-10 Kl Jeppesen Indlæg til bladet modtages gerne - sendes til redaktøren Aage Møller Søndag den 8. februar Seksagesima Mark. 4, 1-20 Kl Jeppesen Søndag den 15. februar Fastelavn Matt. 3, Kl Møller Kl Møller Familiegudstjeneste/ fastelavn Søndag den 22. februar 1.s.i fasten Matt. 4, 1-11 Kl Jeppesen Brød til Verden Søndag den 15. marts Midfaste Joh. 6, 1-15 Søndag den 22. marts Marias bebudelsesdag Luk. 1, Kl Jeppesen Påskefrokost og -basar Onsdag den 25. marts Kl Møller Spaghettigudstjeneste Søndag den 29. marts Palmesøndag Matt. 21, 1-9 Kl Jeppesen Påskemusikgudstjeneste Mandag den 6. april 2. påskedag Luk. 24, Søndag den 12. april 1.s.e.påske Joh. 20, Kl Møller Søndag den 19. april 2.s.e.påske Joh. 10, Kl Møller Søndag den 26. april 3.s.e.påske Joh. 16, Kirkebil for gangbesværede Bestilling af kirkebil Til gudstjenester og Store Torsdags-møder kan gangbesværede blive kørt til og fra kirken. Kirken betaler for kørslen. Der bestilles kirkebil på kirkekontoret til søndagsgudstjenester senest fredag kl. 12 på tlf Provstegårdshjemmet På Provstegaardshjemmet holdes gudstjeneste hver fredag kl med altergang den første fredag i måneden ved undertegnede. Fredag den 6. februar leder Regina Ljung gudstjenesten, den 13. marts gør Bo Haug. Op til påsken holder vi gudstjenesten onsdag den 1. april kl Aage Møller Egmonthjemmet Gudstjenester Tirsdag den 10. februar kl Tirsdag den 10. marts kl Tirsdag den 14. april kl ved pastor Regina Ljung. Afbestilling af kirkebil Hvis man har bestilt kirkebil, og derefter bliver forhindret, kan man nu ringe afbud direkte til Taxa tlf Bolbro Sogn nr

12 Bolbro Sogn Udgiver af bladet Bolbro Kirke Redaktion Jørgen Kjær Thomsen Torben G. Rasmussen Hans Jørgen Jeppesen Aage Møller, ansvarshavende redaktør Layout: Business Reklamebureau Tryk: Clausen Offset ApS Forside Torben G. Rasmussen Deadline 20. marts 2015 Næste omdeling april Uregelmæssigheder i omdelingen bedes meddelt kirkekontoret Tlf Menighedsrådsmøder Onsdag den 18. februar kl Onsdag den 18. marts kl Onsdag den 15. april kl s møder er offentlige og afholdes i Bolbro sognehus. En fortegnelse over de sager, der behandles på menighedsrådets møde, er opslået i våbenhuset. Med andre øjne Møde i Lokalforum Bolbro torsdag den 4. december 2014 Torsdag den 4. december blev det første møde efter den stiftende generalforsamling holdt. Formand Signe Bøgh bød velkommen og informerede om Lokalforum Bolbros formål og vedtægter, samt om de igangværende arbejdsgrupper og fremtidige initiativer. Lokalforum er udelukkende drevet af frivilligt engagement, og derfor bliver foreningen stærkere i takt med at flere har lyst til at være med. En af de igangværende arbejdsgrupper er hjemmesiden Karsten Langer er ansvarlig for Bolbro.net og opfordrer alle til at komme med materiale til hjemmesiden, så den kan holdes opdateret. Deltagerne på mødet drøftede ideer til, hvordan Lokalforum i højere grad kan få gjort opmærksom på sin eksistens, så alle bolbroborgere bliver klar over, hvad Lokalforum er og kan. Der var enighed om at udvide webgruppen til at være en kommunikationsgruppe, så sidder der en eller flere derude med interesse for kommunikation, grafisk layout og evt. IT, er de meget velkommen til at kontakte os i bestyrelsen Odense Kommunes planer for Bolbro, blev præsenteret af Anette Langhoff fra Velfærdseksperimentariet. Planen er i januar at lave opsøgende arbejde i Bolbro for at komme i dialog med borgerne omkring velfærd og samtidigt at skabe mulighed for forskellige aktiviteter. Så har man forslag og ønsker, er det Anette Langhoff, man kan kontakte. Søndag den 10. maj skal der være egnsspil i Bolbro. Barn og ung i 50 ne er temaet og der skal bruges rigtig mange statister og skuespillere. Er du interesseret i at prøve kræfter med de skrå brædder, så kontakt Gunnar fra Nedergadeteateret, Lysningen er det område i Elmelund Skov, som Lokalforum Bolbro har fået stillet til rådighed. Der er pt en bålhytte som bliver brugt af skoler og institutioner. Men det er hensigten at alle skal kunne bruge den. Den kan bookes på Til foråret vil der blive opsat borde og bænke. Så tag ud og besøg lysningen i Elmelundskoven. Næste møde i Lokalforum Bolbro er den på værestedet Mælkevejen, Højstrupvej. Denne dag er der samtidig generalforsamling. Sæt kryds i kalenderen og kontakt Lokalforum, så du kan få program tilsendt. Gitte Muhlig

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke.

Sankt Lukas Kirke FASTE - PÅSKE - PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010. www.sktlukaskirke. Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2010 FASTE - PÅSKE - PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver....................

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015

Marsk & Muld. Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 Marsk & Muld Farup Sogneblad 20. årgang Nr. 2 februar-marts 2015 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13 Sognepræst Flemming Strandvejen 114, 8000 Århus C Træffes på Tlf. 86 14 35 80 undtagen mandag E-mail: fbk@km.dk Kordegn Jóna Ellendersen Kordegnekontoret, indgang østre sidedør. Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG HØST MARTS 2008 25. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 3 Landsbyerne dyster i paratviden og faglige evner Side 13 GYMO 82 har 25 års jubilæum Side 20 Skolebestyrelsen præsenteret Side 22 Afsked

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Februar 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bøgebjerg messe Bøgebjergskolen Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening Bøgebjergfesten - Egnsfesten Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14.

Sognenyt. Haslund-Ølst. Kristrup og. derfor er det dig, han sender, Livets Gud har dine hænder, når din næste lider nød. Side 10-14. Sognenyt Kristrup og Haslund-Ølst Marts, april og maj 2011 9. årgang, nr. 2 Til alle husstande i Kristrup, Haslund og Ølst sogne Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011

FARVER. Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Nummer 36 9. Årgang Marts 2011 Dagplejebørnene laver juledekorationer Billedværksteds-holdet med deres kassekunst LÆS OM: KirkeNyt, gudstjenester, traveture, Lokalbladets Stormøde, dagplejen, indskrivning

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST Marts 2010 27. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 HØST-Hallen er indviet Side 9 Jiu-jitsu og volleyball er i gang; med plads til dig Side 14 Sommergymnastik Side 14 Påskegymnastik Redaktøren

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm MARTS APRIL MAJ 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling Ny Domprovst Gøglerdag

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

FORMAND/KONTAKTPERSON

FORMAND/KONTAKTPERSON Nr. 140 24. årgang Februar 2012 FORENING FORMAND/KONTAKTPERSON Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 74 45 83 59 Skolevænget 12a Børnehuset Ketty Jørgensen 74 45 86 37 Skolevænget 14 Bådelaug

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere