Information om de regionale arbejdsmarkedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information om de regionale arbejdsmarkedsråd"

Transkript

1 N O T A T Infrmatin m de reginale arbejdsmarkedsråd 18. december 2014 Gegrafisk inddeling af de reginale arbejdsmarkedsråd De tte reginale arbejdsmarkedsråd vil have følgende gegrafiske inddeling: RAR Nrdjylland: Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjrd, Mrsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland g Aalbrg. RAR Vestjylland: Herning, Hlstebr, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing- Skjern, Skive, Struer g Vibrg. RAR Østjylland: Favrskv, Hedensted, Hrsens, Nrddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkebrg, Skanderbrg, Syddjurs g Aarhus. RAR Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Klding, Middelfart, Sønderbrg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle g Aabenraa. RAR Fyn: Assens, Faabrg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nrdfyn, Nybrg, Odense, Svendbrg g Ærø. RAR Sjælland: Faxe, Greve, Guldbrgsund, Hlbæk, Kalundbrg, Køge, Lejre, Llland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Rskilde, Slagelse, Slrød, Srø, Stevns g Vrdingbrg. RAR Hvedstaden: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensbrg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentfte, Gladsaxe, Glstrup, Gribskv, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidvre, Høje-Taastrup, Hørshlm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødvre, Rudersdal, Tårnby g Vallensbæk. RAR Brnhlm: Brnhlm Betjening af de reginale arbejdsmarkedsråd RAR Nrdjylland, RAR Vestjylland g RAR Østjylland betjenes af det decentrale arbejdsmarkedskntr i Aalbrg. RAR Sydjylland g RAR Fyn betjenes af det decentrale arbejdsmarkedskntr i Odense

2 RAR Sjælland, RAR Hvedstaden g RAR Brnhlm betjenes af det decentrale arbejdsmarkedskntr i Rskilde. De decentrale arbejdsmarkedskntrer er reginalt placerede kntrer under Styrelsen fr Arbejdsmarked g Rekruttering. Det arbejdsmarkedskntr, sm har ansvaret fr det enkelte reginale arbejdsmarkedsråd, vil tage kntakt til de udpegede medlemmer g suppleanter med henblik på afhldelse af det første møde i rådet. De reginale arbejdsmarkedsråds pgaver Det reginale arbejdsmarkedsråd skal varetager følgende pgaver: 1. Indgår i et samspil med kmmunerne g understøtte beskæftigelsesindsatsen på tværs af kmmunerne. Det indebærer, at rådet skal understøtte en effektiv g sammenhængende beskæftigelsesindsats på tværs af kmmunegrænser, fagmråder g arbejdsløshedskasser. 2. Rådgiver g går i dialg med kmmunerne m udviklingen af beskæftigelsesindsatsen. Det indebærer, at rådet skal understøtte g rådgive kmmuner g arbejdsløshedskasser i frbindelse med udvikling af beskæftigelsesindsatsen. Rådet rienteres m de kmmunale beskæftigelsesplaner g kan henvende sig til kmmunerne med bemærkninger hertil. Rådet har en rådgivende funktin i frhld til bl.a. at bidrage med parternes viden m arbejdsmarkedet. 3. Samarbejder g krdinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser g andre aktører, herunder VEU-centre g de reginale Vækstfra. Det indebærer, at rådet skal indgå i en krdinatin af beskæftigelses- uddannelses- g erhvervsmrådet via et samarbejde med VEU-centrene g reginerne/de reginale vækstfra, herunder sikre en drøftelse af, hvrdan man bedst muligt kan understøtte g krdinere en reginal udvikling i retning af, at flest mulige ledige kan kmme i beskæftigelse, f.eks. i frbindelse med infrastrukturinvesteringerne i den enkelte regin, eller hvrdan den reginale indsats sm varetages af de lkale jbcentre, uddannelsesinstitutiner g væksthuse - kan bidrage til en krdineret pkvalificering af de ledige f.eks. via midler fra Scialfnden. Rådet kan indgå en partnerskabsaftale med de reginale vækstfra jf. Regeringens vækstpartnerskabsaftale med de reginale vækstfra. Rådet krdinerer endvidere uddannelses- g erhvervsvejledningen. 4. Krdinerer virksmhedsindsatsen g indsatsen rettet md mråder med mangel på arbejdskraft g mråder med høj ledighed. Det indebærer, at rådet skal understøtte, at kmmunerne samarbejder i frhld til virksmhedsindsatsen, g at kmmunerne i beskæftigelsesindsatsen har f- 2

3 kus på mråder med mangel på arbejdskraft g på mråder med høj ledighed. 5. Gdkender den reginale psitivliste fr den reginale uddannelsespulje. Det indebærer, at rådet drøfter g gdkender psitivlisten fr den reginale uddannelsespulje, jf. 33 b i lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. 6. Varetager pgaver, sm efter anden lvgivning er henlagt til rådene. Det indebærer, at rådet vertager pgaver, sm det nuværende reginale beskæftigelsesråd g det lkale beskæftigelsesråd har efter denne g andre lve: Mdtager underretninger m varsling af større afskedigelser efter varslingslven. Træffer afgørelse m, hvrvidt betingelsen m merbeskæftigelse er pfyldt ved ansættelse med løntilskud hs private arbejdsgivere, der ikke er mfattet af en kllektiv verenskmst, jf. lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. Træffer afgørelse m dispensatin fra rimelighedskravet fr persner, der er i virksmhedspraktik g nytteindsats jf. lv m en aktiv beskæftigelsesindsats. Gdkender arbejdsfrdelingsrdninger i frbindelse med virksmheder, sm i en peride har nedsat prduktin, jf. lv m arbejdsløshedsfrsikring m.v. Afgiver udtalelse til Styrelsen fr Arbejdsmarked g Rekruttering i sager m meddelelse af phldstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsbrgere. Derudver videreføres praksis i regi af de reginale arbejdsmarkedsråd, hvrefter de lkale beskæftigelsesråd afgiver udtalelse til Kriminalfrsrgen m etablering af pladser til samfundstjeneste. Oversigt ver medlemmer g suppleanter til de reginale arbejdsmarkedsråd RAR Nrdjylland DA Frede A. Hansen Birgitte Messmann Nielsen DA Bjarne Smedegaard - DA Kurt F. Sørensen - DA Jacb Bøhme Christensen - DA Birgit Frederiksen - DA Ann B. Pulsen Jens Trldbrg 3

4 LO Lars Christensen Lene Haugbølle LO Aase Quist Kim Jacbsen LO Mette Pedersen Ivan Ziegler LO Jørn Larsen Ole Madsen LO Peter Thyregd Charltte Enevldsen FTF Søren Eriksen Britta Mølgaard Akademikerne Ole Lidegaard Christian Vlmer Nielsen Lederne Karina Fisker Steen Knørr Kmmune Finn Cillebrg Henrik Christensen Kmmune Mai-Britt Iversen Birgit Hansen Kmmune Ulla Vestergaard Lene Hansen Kmmune Gert Fischer Bøje Hlmsgaard Lundtft Kmmune Jørgen Christensen Danny Juul Jensen DH Jette Myglegaard Inger Steen Møller Reginsråd Bente Bang Arne Nielsen RAR Vestjylland DA Jens Ladefged - DA Mgens Lindhard - DA Jeanette Duvander Jhn Hermansen DA Tve Kjeldsen - DA Keld Sandahl - DA Ann B. Pulsen Jens Trldbrg LO Ryan Pulsen Tmmy Christensen LO Helge Albertsen Hanne Ebbesen LO Birgitte Nielsen Jens Klaris LO Karin Østerby Marianne Køpke LO Claus Clavilla Jens Ole M. Olesen FTF Helen Sørensen Thr Jensen Akademikerne Ib Kngstad Anders K. Kristensen Lederne Bjarne Kragh Jensen Aage Mørch Sørensen Kmmune Kenneth Br Lars Stampe Kmmune Jørgen Vedel Eriksen Pia Vestergaard Kmmune Mads Jakbsen Arne Lindgren Kmmune Bent Brdersen Annette Msegaard Kmmune Trsten Nielsen Simn Vanggard Nielsen DH Ole Jhnsen Bente Castenschild Reginsråd Ulla Diderichsen Steen Jakbsen RAR Østjylland DA Annette Vittrup Søren Vanting DA Per Laursen - DA Maja Bangsgaard - 4

5 DA Peehr Svenssn - DA Jacb Beck Wätjen Agnetha Nielsen DA Ann B. Pulsen Jens Trldbrg LO Lydia Frydia Callesen Ole V. Christiansen LO Hans A. Sørensen Peter Kann LO Henrik Leth Ulla Gram LO Inge Jensen-Pedersen Jan Leth Nilesen LO Vigg Thinggård Drthe Hindbrg FTF Thr Jensen Helen Sørensen Akademikerne Anna Maria Pålssn Mette Hvid Jhannesen Lederne Kirsten Hvid Schmidt Jørgen Munch Kmmune Hans Halvrsen Esben Kullberg Kmmune Thmas Medm Jørgen Madsen Kmmune Peter Sørensen Henrik Alleslev Kmmune Claus Wistft Christian Bldsen Kmmune Søren Erik Pedersen Jens Mejlvang DH Finn Amby Hanne Skallebæk Reginsråd Ole Jepsen Hanne Red RAR Sydjylland DA B Beck Jørgensen - DA Lene Stejnicher - DA Jens Gaarde Gad - DA Azael Carl Bakit Larsen - DA Ann B. Pulsen Jens Trldbrg DA Sten Jensen - LO Marita Geinitz Henny Kristiansen LO Lars M. Bjørnhardt Ruth Nykjær LO Kjeld Agervig Jakbsen Kurt Almestrand LO Cnnie Andersen Marianne Lauridsen LO Ole Kjær Peder Pedersen FTF Brian Erreb-Jensen Hanne Nielsen Akademikerne Mads Henriksen Birgit Kjærside Strm Lederne Lars Møldrup Kirsten Nybe Hansen Kmmune Gitte Ottsen Steen Writs Ørts Kmmune Diana Mse Olsen Jørgen Thøgersen Kmmune Henrik Vallø Frank Schmidt-Hansen Kmmune Bjarne Jensen Anni B. Tyrrestrup Kmmune Thmas Andresen Erik Buhl Nielsen DH Ellen Dall Thrsten Lücke Reginsråd Preben Jensen Mette Bssen Linnet 5

6 RAR Fyn DA Erling Møller Nielsen - DA Jan Steffensen Lene Munter DA Merete Nielsen - DA Bjarne Dideriksen - DA Charltte Stigkjær Jacbsen - DA Simn Neergaard-Hlm Ann B. Pulsen LO Stig Møller Bjarne Elnegaard LO Nina Skv-Lauridsen Susan Bøg Nielsen LO Martin Rasmussen Helle Nielsen LO Anne Mette Markussen Rger Lundberg LO Kent Madsen Jannik Frank Petersen FTF Anne Jørgensen Peter Lund Andersen Akademikerne Per Diget Finn Udsen Lederne Karsten Kjærby Christiansen Svend Erik Larsen Kmmune Vibeke Ejlertsen Brun Hansen Kmmune B Hansen Hans Stavnsager Kmmune Bjarne Nielsen Dan Gørtz Kmmune Steen Møller Henrik Nielsen Kmmune Anne Møllegaard Mrtensen Jens Munk DH Erik Vind Frst Lisbeth Hansen Reginsråd Pia Tørving Pul Andersen RAR Sjælland DA Flemming Krnsten - DA Helge Lynge Larsen - DA - - DA Helle Jürgensen - DA Lars Lyngby Sørensen - DA Jens Trldbrg Jørgen Bang-Petersen LO Jane Møller Anders Ellegaard LO Jhn Larsen Mads Theilgaard Kfed LO Annette Elvensø Estrid Husen LO Carsten Blch Nielsen Claus Jensen LO Lene Ertner Henrik Tnnesen FTF Per Struwe Rikke Kristensen Akademikerne Camilla Gregersen Rnald Karlsen Lederne Helle Bjerregaard Andresen Villy Helmer Jørgensen Kmmune Gert Jørgensen Flemming Christensen Kmmune Erik Kjelgaard Githa Nelander Kmmune Drte Nybjerg Mgens Haugaard Nielsen Kmmune Marie Stærke Knud Erik Hansen 6

7 Kmmune Jy Mgensen Hanne Brøndel DH Merete Hrnecker Søren Munk Reginsråd Jan Hendeliwitz Susanne Lundvald RAR Hvedstaden DA Benny Max - DA Leif Elken - DA Rikke Rye Mrten T. Højberg DA Michael Hinca - DA Ltte Hjrtlund Andersen - DA Jens Trldbrg Jørgen Bang-Petersen LO Jhn Westhausen Jette Gttlieb LO Lene Lindberg Bjarne Høpner LO Christian Grønnemark Frits Nielsen LO Mrten Skv Christiansen Winnie Axelsen LO Cnnie Abel René Nielsen FTF Alice Linning Mrten Bay Akademikerne Lars Qvistgaard Bjarne Rye Nielsen Lederne Maria Rse Thyrén Henning Kkhlm Brænder Kmmune Ole Bjørstrp Jesper Würtzen Kmmune Marie-Luise Andreassen Henrik Brade Jhansen Kmmune Flemming Brank Anette Eriksen Kmmune Kåre Harder Olesen Mette Engelbrecht Kmmune Flemming Hlst Allan Berg Mrtensen DH Alida Fabricius Faustrup - Reginsråd Marianne Stendell Trmd Olsen RAR Brnhlm Udpegningen er endnu ikke på plads. 7

3F PMF HK NNF HK 3F DEF 3F Dansk Metal

3F PMF HK NNF HK 3F DEF 3F Dansk Metal /%5XGSHJQLQJHURJNRQVWLWXHULQJHU 5HJLRQ $UEHMGVJLYHU /2SODGVHUQH.RQVWLWXHULQJ 0 G\SSLJKHG.RPPXQH SODGVHUQH EHV WWHVDI PY EHV WWHVDI 5HJLRQ +RYHGVWDGHQ 6M OODQG Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R

KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Advokatkredsbestyrelser...6 Advokatnævnet...8 Ankestyrelsen...9 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg...12 ATP, repræsentantskab...14 ATP, repræsentantskab og

Læs mere

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre. Deltagerliste. Hotel Nyborg Strand

Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre. Deltagerliste. Hotel Nyborg Strand Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference Forandringer i omsorgen for ældre Deltagerliste Hotel Nyborg Strand Den 11. og 12. maj 2015 Albertslund Ældreråd Ja Bente Clausen U Æ Albertslund Ældreråd

Læs mere

Ungdomsskoler i Danmark - Udsendt d. 12. januar 2012

Ungdomsskoler i Danmark - Udsendt d. 12. januar 2012 Ungdomsskoler i Danmark - Udsendt d. 12. januar 2012 1 Ungdomsskoler i Danmark. A Albertslund Kommune Albertslund Ungdomsskole Liljens Kvarter 2 2620 Albertslund Tlf.: 43 64 22 15 E-mail: ungdomsskolen@albertslund.dk

Læs mere

jobcamp 14 - opdateret deltagerliste

jobcamp 14 - opdateret deltagerliste jobcamp 14 - opdateret deltagerliste Kommune Albertslund Kommune Danni Olsen, kommunalbestyrelsesmedlem 3 Jan Eriksen, afdelingschef 2 Lene Rygaard Jessen, kommunalbestyrelsesmedlem 3 Lisa Overgaard, konsulent

Læs mere

Kommune Borgmester Parti Øvrige hverv Post Bestyrelseshonorar Albertslund Kommune Steen Christiansen A Kommunekontaktråd Hovedstaden Formand

Kommune Borgmester Parti Øvrige hverv Post Bestyrelseshonorar Albertslund Kommune Steen Christiansen A Kommunekontaktråd Hovedstaden Formand Kommune Borgmester Parti Øvrige hverv Post Bestyrelseshonorar Albertslund Kommune Steen Christiansen A Kommunekontaktråd Hovedstaden Formand 200.000,00 Albertslund Kommune Steen Christiansen A Kommunernes

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Tilmeldte pr. 28. oktober kl. 13

Tilmeldte pr. 28. oktober kl. 13 Tilmeldte pr. 28. oktober kl. 13 Kommune Navn Deltager Albertslund Birgitte Lund Mandag d. 17. november på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 Kbh. S Allerød Klavs Jørgensen Mandag

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \

PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ E/ *r PROJEKTBESKRIVELSE? SSfø \ 6 juni 2012 Brug for alle - indsats til udsatte kontanthjælpsmod- J 20120000313 tage re 2 kt Problemstilling Målgruppen for initiativet Brug for alle er kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September

Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September Deltagerliste til Digitaliseringsmessen 10 - pr. 6. September arbejdsplads fornavn efternavn 3blondes Gitte Corfitzen 4D Konsulenterne Lone Nerup 4D Konsulenterne Morten Baron 4D Systems Thomas Rind A-2

Læs mere

KL's Erhvervskonference 2013 Deltagerliste

KL's Erhvervskonference 2013 Deltagerliste KL's Erhvervskonference 2013 Deltagerliste Session CBS Executive Mette Blach Støyer, Program Director 1 3F David Gibson, Næstformand 2 Albertslund Kommune Michelle Baadsgaard, Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Værd at vide om. Spastikerforeningen

Værd at vide om. Spastikerforeningen Værd at vide om Spastikerforeningen 1 2 Værd at vide om Spastikerforeningen Side 4 Side 25 Side 26 Side 29 Side 30 Side 38 Kredse og tillidsfolk SPU - Spastikerforeningens Ungdomsafdeling Hovedbestyrelse

Læs mere

MedComs oversigt over kommunernes systemer og lokationsnumre

MedComs oversigt over kommunernes systemer og lokationsnumre MedComs oversigt over kommunernes systemer og lokationsnumre Udskrevet: 2015-08-25 Oversigten genereres automatisk i MedCom's kommunedatabase og viser alle enheder i kommune, der har et lokationsnummer.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

28.-29.-30.-31. MAJ Ø E. Danmarks Veteran Motorcykleklub

28.-29.-30.-31. MAJ Ø E. Danmarks Veteran Motorcykleklub 28.-29.-30.-31. MAJ T SK N L Ø E B G A 2014 E Program & Deltagerliste København Middelfart Rebild Skagen Danmarks Veteran Motorcykleklub Skagenløb 2014 49. gange i DVM regi Maskinkontrol i 2013 Christian

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Digital forandringsledelse i folkeskolen Deltagerliste og gruppeoversigt

Digital forandringsledelse i folkeskolen Deltagerliste og gruppeoversigt Digital forandringsledelse i folkeskolen Deltagerliste og gruppeoversigt Gruppe 1 - Nordjylland Frederikshavn Skoleleder Kaj Erik Jensen Frydenstrandskolen kaej@frederikshavn.dk Hjørring Skoleleder Hans

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR SYDDANMARK S E P T E M B E R BLÅ BOG KKR SYDDANMARK SEPTEMBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...4 KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark...5 Bestyrelsen for Ungeafdelingen for Specialundervisning og Særligt tilrettelagt

Læs mere

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT

PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT PROGRAM DM i FIRMAIDRÆT Bowling Den 18. 20. marts 2011 i Aalborg Velkommen til Aalborg Jeg er meget glad for at kunne byde 600 bowlingspillere velkommen til DM i Aalborg og samtidig stolt over at kunne

Læs mere

Kommuner, byggeri, anlæg og drift

Kommuner, byggeri, anlæg og drift HFB 2012 Albertslund Kommune... 2 Hvidovre Kommune...40 Slagelse Kommune... 80 Allerød Kommune... 3 Høje Taastrup Kommune...41 Solrød Kommune...81 Assens Kommune... 4 Hørsholm Kommune...42 Sorø Kommune...82

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommune/Organisation/Virksomhed Deltagertype Minikonference Middag. Kirsten Dueholm Hansen, Salgskonsulent. Pernille Schou, Salgskonsulent

Kommune/Organisation/Virksomhed Deltagertype Minikonference Middag. Kirsten Dueholm Hansen, Salgskonsulent. Pernille Schou, Salgskonsulent Deltagerliste Opdateret den 8. maj 05, kl. 0.00 Kommune/Organisation/Virksomhed Deltagertype Minikonference Middag ActivCare A/S Kirsten Dueholm Hansen, Salgskonsulent Pernille Schou, Salgskonsulent Albertslund

Læs mere

Assens Kommune Torben Christiansen

Assens Kommune Torben Christiansen Kommune Fornavn Efternavn Titel Albertslund Kommune Anne-Line Mortensen Fuldmægtig Albertslund Kommune Birgitte Lund It projekt- og proceskonsulent Albertslund Kommune Claus Tom Christensen It-konsulent

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

København Middelfart Rebild Skagen

København Middelfart Rebild Skagen SKAGENLØBET 16. - 19. 19. MAJ København 2012 Middelfart Rebild Skagen Danmarks Veteran Motorcykleklub Forsiden denne gang er en hyldest til de unge medlemmer af vores klub, der vil være med til at føre

Læs mere