Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse"

Transkript

1 Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter bliver født den 13. januar 1879 i Hesselager. Han bliver født som uægte søn af Konen Anne Cathrine Nielsen (38) af Hesselager og som barnefader udlagtes Hans Jensen af Hesselager. Jørgen Peter bliver døbt den 16. februar 1879 i Hesselager kirke. Faddere var: Pigen Kirsten Pedersen, Hesselager Hmd. Christen Jensen, Hesselager Hmd. Jakob Rasmussen, Hesselager Murer Mads Andersen, Hesselager Hmd. Lyder Rasmussens Hustru, Hesselager Jørgens liv Efter Jørgens fødsel lever han den første tid alene med sin moder og sin halvsøster Martine. Da Jørgen er 1 år er hans far (41 år) Tjenestekarl hos Gæstgiver Jens Peder Madsen i Hesselager. (FT 1880, Hesselager) Da Jørgen er 11 år, bor han hjemme hos sin far. Hans mor, Anne Cathrine, er da husbestyrerinde hos faderen. Faderen er på det tidspunkt Kludesamler. (FT 1890, Hesselager) Jørgen Peter træffes første gang i skoleprotokollen for Hesselager skole i vinteren 1891, han står som nr. 17 i listen. Hans fader opgives som Fragtmand Hans Jensen af Ny Hesselager. I vinteren 1891 gik han i skole, februar 12 dage, marts 10 dage heraf har han en c-fraværsdag og april 13 dage, heraf har han ligeledes en c-fraværsdag. Sommeren 1891 er han i protokollen som nr. 11, Hans Jensen er nu Husmand, denne titel har han i resten af Jørgen Peter skoletid. Skolen starter i maj 11 dage, juni 13 dage her har han en c-fraværsdag, juli 8 dage. Næste skolegang er vinter/sommer 1891/92, han står nu som nr. 6. Skolen starter i november med 12 dage, derpå december 10 dage og januar 11 dage, hvoraf han har en c-fraværsdag. Vinteren 1892 er han igen nr. 6. i protokollen. Februar 12 dage, marts 14 dage, heraf har han en a- fraværsdag og april 9 dage, heraf en c-fraværsdag. Næste periode er sommeren Nu er han nr. 4 i listen. Skolen begynder i maj 12 dage, juni 11 dage, juli 9 dage, i denne periode har han intet fravær. Næste periode er sommeren 1892, den starter i august 4 dage, september 7 dage, heraf en c fraværsdag. Efteråret 1892 starter skole oktober 13 dage, han er nu nr. 3 og har 2 c- fraværsdage, november 12 dage heraf har han en c-fraværsdag og december 10 dage. Vinteren 1893, skolen starter januar med 11 dage heraf har han en c-fraværsdag, februar 11 dage heraf har han to c-fravær, december 12 dage. Jørgen Peter har haft mulighed for at gå i skole i til sammen 247 skoledage, heraf har han haft 12 fraværsdage. Sommeren 1893 er Jørgen Peter gået ud af skolen. På lokalarkivet i Gudme fandtes en protokol med afgangseksamenskarakterer, men desværre begynder protokollen i 1893 lige efter at Jørgen har forladt skolen. Til daglig kaldes han altid kun Jørgen.

2 I 1893, som 14-årig kommer han i lærer som Møbelsnedker hos Snedkermester Andresen i Svendborg, efter en læretid på 4 år bliver han udlært i I 1897 bor han moder i Marstal, lægdnr. 86, her står hans pårørende, som Forladt Kone Kathrine Nielsen. Alle oplysninger overføres i samme liste til lægdnr. 52. Ifølge lægdsrullen 1897 Tilgangsliste V. Lægdnr. 52 Hesselager Nr. 47 er han på session første gang, han bliver målt til 65 = 170 cm, det oplyses endvidere, at han er platfodet. Han indkaldes atter til session i 1899, hvor han måles til 65½ = 171 cm. Jørgen lider af udlængsel, Hesselager bliver for lille for ham. Han begynder at planlægge at gå på valsen Han søger derfor Justitsministeriet om tilladelse til udrejse af Danmark. Jørgen havde en med flot håndskrift. Ansøgningen har følgende ordlyd: f. T. Svendborg, den 24 Maj 1899 Undertegnede værnepligtig af 3 52 V.47. Jørgen Peter Jensen, født 1879 i Hesselager, der paa Sessionen for 1899 i 3 Udskrivningskreds blev udskreven til E.K.9.T. og trak N o 1691, hvorefter jeg ikke bliver indkaldt, tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høje Ministerium om Rejsetilladelse til Udlandet. Ærbødigst Jørgen Peter Jensen Der kommer derpå et brev af: 26/5 Rev ks N o 1078 Vpl III 52V47 Jørgen Peter Jensen har paa sessionen for 1899 erholdt Vedtegning EK9T og Ladt No 1691, hvorefter han under ordinære Forhold ikke vil blive indkaldt til Tjeneste. Mod den begjerte Reisetilladelse indtil den eventuelle Mødedag vides der herfra intet at erindre. Udskr. Rev. den 27 Mai 1899 H H Hansen Crt Det resulterer i, at han ikke bliver soldat, idet han modtager en udrejsetilladelse, som meddeles ham den 2/6 1899, det er Justitsministeriets sag nr.: 908/99 1. Sagen hedder 1125 i brevbogen, og Dette nummer passer ikke med Justitsministeriets journaler. Når man skal finde sådan et brev, skal man starte i Justitsministeriets Journal. Heri findes et navneregister. Der fandt jeg J. P. Jensen, i navneregistret findes et sidenummer i journalen, dette sidenummer fører frem til sagsnummeret, og på den side stod også nummeret på brevet, som derpå kan findes i Brevbogen. Man skal lige vide, at Lægdrullesager blev behandlet i Justitsministeriets 2. kontor i kontor er i dag Færdselskontoret Henning Karlby 2

3 Brevet fra Justitsministeriet havde følgende indhold: o 2. Juni Ø 1125 I anledning af at deres hertil indgivet Andragendemeddeler Justitsministeriet hermed hermed tilladelse til, at Værnepligtig af 3 Kreds 52 Lægd V. 47. Jørgen Peter Jensen, der paa Sessionen fra 1899 har erholdt Undtagning E. K.9.F. Lodtræknings No. 1691, hvorefter han under xxxxxxx Forfald ikke vil blive indkaldt til tjeneste, maa reise ud af Landet. Hvilket man ikke undlader at meddele Hos Obersten til Efterretning og vidner Bekjendtgjørelse for Paagjældende. P.M.X. (Underskrift) Til Chefen for 3. Udskrivningskreds. o Den 3. oktober 1900 bliver der udstedt Rejsepas af Herredsfogeden i Sund-Gudme Herred for Snedkersvend Jørg. Peder Jensen f. i Hesselager, høj, svær, blondt haar, blaa Øjne, dansk til Tyskland og Schwiets. I lægdsrullen af 1907 overføres han til Forst. (Reserven). Han bliver således aldrig indkaldt. Bryllup I kirkebogen for Gudme står der den 7. september 1902 om brylluppet mellem Jørgen Peter Jensen og Hedevig Antonia Hein Hansen, at hun bliver gift med Ungkarl Snedkersvend Jørgen Peter Jensen, som for tiden opholder sig i Duisburg i Tyskland. Efter Jørgen er blevet udlært som møbelsnedker, rejser han ifølge hans egne opgivelser på valsen i Tyskland, Schweiz og Østrig. Når man er på valsen, må man ikke i et tidsrum på 3 år og 1 dag være hjemme. Men 1901 må han have fået sig en kæreste hjemme i Hesselager, hun hedder Hedevig. Ved nytårstid 1902 må Jørgen have været en tur i Danmark eller også har Hedevig besøgt ham i Tyskland. Ved den lejlighed har de taget meget kærligt afsked. Ca. 8 måneder senere får Hedevig besked igennem til Jørgen, mens han opholder sig i Duisburg i Tyskland. Beskeden har nok været noget i retning af: Jeg er blevet gravid og venter dit barn. Jørgen er et rigtigt mandfolk, hans far og mor er aldrig blevet gift, og han ved sandsynligvis at Hedevigs forældre heller aldrig blev gift, så han beslutter øjeblikkelig at tage hjem til Hesselager for at gifte sig med Hedevig. Henning Karlby 3

4 Børn i familien Den 11. september 1902, 4 dage efter brylluppet, nedkommer Hedevig med en dreng, som får navnet Hans Jensen (efter Jørgens far). Han bliver hjemmedøbt den 1. oktober 1902 af Lærer M. Nielsen og han bliver fremstillet i Kirken den 19. oktober. Faddere var: Pigen Johanne Skovgaard af Gudme, Skibstømrer Sofus Nielsen og Hustru Marie Nielsen, Arbejdsmand Jens Hansen alle af Svendborg. Efter brylluppet drager Jørgen formentlig ikke tilbage til Tyskland for at fortsætte sit arbejde der. Han arbejdede formentlig, som modelsnedker på et bronzestøberi. Ifølge hans egne oplysninger om hans levnedsforløb, var han udrejst fra 1898 til 1902, hvis det passer har han været ude i de 3 år og 1 dag, der skal til for at være rigtig naver. Men det passer ikke med de faktiske oplysninger, for han har først fået rejsetilladelse i juni 1899, og han må have været på juleferie i Danmark i december 1901, hvis det er ham der har gjort Hedevig gravid med en nedkomst i begyndelsen af september Der kunne godt være ham, der er faderen, for hans ældste søn kommer fuldstændig til at ligne sin far. Det har tilsyneladende altid generet Jørgen, at hans forældre ikke er gift, altid når han selv omtaler forældrene i sit voksne liv, fortæller han, at de er ægtemand og hustru. Den 5. april 1905 ankommer det næste barn, det er en pige, som bliver døbt Johanne Katrine Jensen i Hjemmet den 5. april 1905 af Sognepræst Tommerup fra Hesselager kirke. Der er ingen faddere tilstede. Med den hurtige dåb har familien åbenbart vist, at der var noget galt, det viser sig nemlig, at Johanne kun bliver knap 4 måneder gammel, hun dør den 1. august 1905 i Ny Hesselager og begraves 6. august fra Hesselager kirke. Fra 1902 og til 1907 har Jørgen selvstændig snedkervirksomhed i Hesselager. Jørgen Peter Jensen har ikke søgt eller fået næringsbrev i hverken Gudme eller Hesselager sogne i perioden I henhold til lovgivningen på den tid, skulle man kun have næringsbrev, hvis man havde folk ansat. DVS. hvis Jørgen her drevet en enmandsvirksomhed, skulle han ikke løse næringsbrev. Næste gang Hedevig bliver gravid igen, er i slutningen af februar 1906 og den 20. november 1906 nedkommer hun med sin anden søn, som får navnet William Jensen. De bor nu i Ny Hesselager og William bliver døbt den 26. december Faddere var: Forældrene. Murer Knud Knudsen og Hustru af Ny Hesselager. Skovløber Andreas Hansen af Holmdrup. I 1907 flytter familien til Odense, hvor Hedevig bliver gravid for tredje gang. Den 18. oktober 1908 nedkommer hun med en datter, som får navnet Ellen Johanne Jensen. De bor da på Jagtvej 25 i Odense. Ellen bliver døbt i Sct. Knuds kirke den 26. december 1908 af Pastor Kock. Faddere var: Forældrene, Snedkerne H. Larsen og Schmelz, Odense. Ved ankomsten til Odense i 1907 bliver Jørgen ansat som modelsnedkersvend på Jernstøberiet M. P. Allerup i Odense. Han er snedkersvend indtil 1. juli 1917, hvor hans ansættelse ændres til Henning Karlby 4

5 Snedkermester i samme firma. Samtidig med ansættelsen, som snedkermester, melder han sig ind i Foreningen af Værkstedsfunktionærer i Danmark. Ved 2. almindelig ejendomsvurdering den 1. juli 1909 står Jørgen Peter som ejer af sin faders ejendom på matr. nr. 24 r. I protokollen står ejendommen på position 50. Ejer Jørgen P. Jensen, Snedker, anvendelsen er: Beboelse og værksted. Hartkorn ansættes stadig til 1½ Alb. Værdien af ejendommen er kr., men der er et fradrag i henhold til 7 2 på 700 kr. Afgiftspligtig værdi er herefter kr. I anmærkningen står 1 lejlighed til 150 kr. årlig lejeværdi og 1 lejlighed til 50 kr. årlig lejeværdi. Den 13. november 1915 sker der noget forfærdeligt i den lille familie, Hedevig dør fra sine 3 børn. Hedevig har været syg af tuberkulose i nogen tid. Hun har bl.a. tilbragt en tid på Tuberkulosesanatoriet i Nakkebølle ved Aastrup på Sydfyn. På det tidspunkt, hvor Hedevig dør, bor familien Bolbro Engvej 7, Odense. Ved den 3. almindelige ejendomsvurdering i 1916 tilhører matr. nr. 24 r af Hesselager by stadig Jørgen Peter. Ejendommen står som nr. 50 i protokollen, hartkorn er 1½ Alb. og arealet er 1/8 Tdl. Værdien er kr. Nu er der et fradrag på kr. i henhold til 7 4, dvs. afgiftspligtig værdi er 700 kr. Nu optræder for første gang en grundværdi den er sat til: 500 kr. På Nakkebølle har Hedevig fået en veninde blandt de andre patienter, hendes bedste veninde dernede fra hedder Ane Nielsine, hende har hun fået til at love, at hun vil tage sig af hendes børn, hvis Hedevig skulle dø af sygdommen, og hvis Ane overlever. Ane overlever, Ane er gift med Cigarmager Christian Marius Antonius Christensen. Historien fortæller, at Christian Marius har smittet hende med syfilis, så ud over at hun må kæmpe med tuberkulosen, må hun også kæmpe med en kønssygdom. Det medfører at den 7. maj 1914 får Ane bevilget separation. I bevillingen gives der Ane ret til at gifte sig igen, men Christian Marius får ikke en sådan tilladelse. Endelig skilsmisse bevilges den 6. januar Endelig den 13. november 1917 kan Ane så indfri sit løfte til Hedevig, idet hun da bliver gift med Jørgen, derefter kan hun tage sig af hans børn på fuld tid. Hendes sygdomme gør, at Ane aldrig får børn sammen med Jørgen. Det går dog ikke så godt, med hendes stedbørn, idet Hans ikke bryder sig om sin Stedmoder. Han kommer aldrig til at kunne lide hende og besøger hende kun af pligt, efter han er flyttet hjemme fra. Med William er det anderledes, han tager sin nye moder til sig og hun giver ham kælenavnet Nikmand. Jørgen bliver på et tidspunkt medlem af en bryderforening, hvad det var for en vides ikke, men i hans hjem fandtes et fotografi, hvor han står iklædt bryderdragt. Billedet er forsvundet en af de gange Ane flyttede efter Jørgens død. Jeg har søgt i Stadsarkivet i Odense efter oplysninger i de arkivalier, der Henning Karlby 5

6 er indleveret fra Atletklubben Olympia i Odense, oplysningerne starter omkring 1918, som på det tidspunkt havde en bryder afdeling, i 1961 blev bryderafdelingen udskilt i Brydeklubben Hercules. Oplysningerne i Stadsarkivet er meget sparsomme, der var intet, som viste, at Jørgen havde været medlem. Allerede året efter i 1918 bliver Jørgen medlem af Værkstedfunktionærforeningens bestyrelse i Odense afdelingen. Ved 4. almindelige ejendomsvurdering i 1920 i Hesselager står Snedker Jørgen P. Jensen som ejer af matr. nr. 24 r Hesselager by. Ejendommens areal sættes til 1 Skp. og værdien er nu 4.500, der er fradrag i henhold til 74 på kr. dvs. en afgiftspligtig værdi på og grundværdien er nu steget til kr. Ved den næste vurdering i 1925 er ejendommen solgt til V. Mortensen, Blikkenslager. I januar 1927 bliver han valgt til formand for Værkstedsfunktionærforeningen, og den 15. januar 1927 kan han som formand byde velkommen til sit første medlemsmøde. Han bliver i den følgende tid valgt som Kredsformand i Kreds Vest, lige som han bliver valgt ind i Hovedbestyrelsen. Den 1. juli 1942 bliver der en stor fest for Jørgen i anledning af, at han har været ansat som snedkermester hos M. P. Allerup i 25 år, som gave fra firmaet modtager han et standur med en sølvplade, hvor der er indgraveret hans jubilæumsdato. På billedet er det Jørgen, som sidder i trillebøren, billedet er fra jubilæet. Datteren Ellen er meget sin egen. I begyndelsen af 30 erne får Ellen kæresten gartneren Kaj Akselsen og det går hverken værre eller bedre end det plejer i familien, Ellen bliver gravid uden at være gift med Kaj. Men nu er den gal med den gamle, for han syntes ikke, at en gartner er fin nok til hans datter. Ellen bliver sendt til Horsens, hvor hun den 26. mar nedkommer med en datter, som får navnet Annelise Hein Jensen. Ellen er ikke glad for sit barn i begyndelsen, men hun bliver efter fødslen sendt ned til Hesselager, hvor hun kommer i huset hus en tømremester, som Jørgen Peter kender fra den gang han var snedkermester i Hesselager. Omkring 1940 flytter Ellen dog tilbage til Odense, og hun begynder at planlægge at hende og Kaj skal giftes på trods af Jørgen. Men kort før det trækker op til bryllup sker ulykken. I hovedvejskrydset Hjallesevej Allégade Reventlowsvej Munkebjergvej sker der ved 18-tiden om aftenen en færdselsulykke, som koster den 37 årige syerske Ellen Johanne Jensen, Hjallesevej 37 livet. Henning Karlby 6

7 Datteren Annelise, som på dette tidspunkt er 11 år, kommer derpå i pleje hos mormor Ane og morfar Jørgen, som tager sig af hendes opvækst og opdragelse, som det hedder på de tider. I 1949 rinder tiden ud for Jørgen, hans forbrug af store cigarer parret med en meget forurenet luft på støberier har mærket ham, så han dør 5. juni 1949 kl af cancer i tarmene med metastaser i leveren. Han dør hjemme i sin seng på adressen Godthåbsgade 31, Odense. Familien flytter rundt Fra 1902 til 1909 bor familien i Hesselager, se ovenfor matr. nr. 24 r. Fra 1909 og til 1917 bor de på Bolbro Engvej 7, der er her de bor, da Hedevig dør den 13. november I perioden på Bolbro Engvej står Jørgen Peter i Vejviseren med professionen: Tømrer. I 1917 tages de nye lejligheder i Arbejdernes Boligselskab på Store Glasvej 43 i brug og i slutningen af 1917 eller 1918 flytter familien ind her. De er optaget på denne adresse i Vejviseren for Ved Ellens konfirmation 8. oktober 1922 bor de St. Glasvej 43. Sct. Knuds sogn bor de stadig på Store Glasvej 43 1, i Vejviseren står kun lejerens navn, de øvrige beboere er ikke nævnt. De flytter til Læssøegade 146 i perioden , idet Jørgen Peter første gang findes i Vejviseren 1924 på denne adresse. Læssøegade 146 er et hus som Jørgen Peter selv lader bygge, den 9. juli 1923 ansøger Murermester L. Christensen, Langelinie 46, Odense, Bygningskommissionen, Byggesag 156/ om tilladelse til at opføre en Villa på Læssøegade nr I den forbindelse blev der udarbejdet både kloakplaner og ansøgt om forskellige dispensationer. I Vejviseren 1925 og 1927 bor der en Kedelsmed W. Jørgensen til leje på 1. sal på Læssøegade 146. Familien flytter fra Læssøegade mellem 1937 og 39, i 39 er der en ny ejer af ejendommen. I 1936 og 37 er lejeren på 1. sal på Læssøegade, Købmand W. Jensen, som er Jørgen Peters yngste søn. I Vejviseren fra 1939 bor familien på Munkebjergvej 15 1 I Vejviseren fra 1940 bor Købmand William Jensen, Rosengaardsvej 29, telefon I 1942 er Ingrid og William flyttet til Svendborg. I 1942 flytter J. P. Jensen til Godthåbsgade Ved hans død i 1949 boede de Godthåbsgade 31. Skatteoplysninger Mandtalsliste og Fortegnelse over den foreløbige Ansættelse af indkomst og Formue for Odense Kommune i Odense Skattekreds for Skatteaaret fra 1. April 1925 til 31. Marts 1926, skriver følgende Jørge Peters Skatteforhold, mens de bebor Læssøegade 146 Jørgen P. Jensen; Snedkerm.; Sidst Aars Indkomst: 4054 Kr.; Formue: 0 Kr.; Selvangivelse: Indkomst: 3953 Kr.; Formue: ; Ejendomsskyld: Kr.; Henning Karlby 7

8 William Jensen; Handelslærl.; Selvangivelse: Indkomst: 706 Kr.; Formue: 0; Skatteaaret fra 1. April 1936 til 31. Marts 1937, Jørg. P. Jensen, Værkfører, Hartkorn el. Grundskatnettoudbytte: 900; Ejendomsskyld: 4516/15.000; Værdi af Besætning/Værdi af Inventar: 3720/2745; Sidste år: Inkomst: 4048 Kr.; Formue: 2726 Kr.; Selvangivelse: Indkomst: 4261; Formue: 3015 Kr.; William Jensen; Købmand; Værdi af Besætning/Værdi af Inventar: 1583/0; Sidste år: Indkomst: 729/750 Kr.; Formue: 719/719 Kr.; Selvangivelse: Indkomst: 574; Formue: 170 Kr. Jørgen Peters egne levnedsbeskrivelser Henning Karlby 8

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen

Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen Jensine Cathrine Christensen bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel og Hustru Maren Larsen. Jensine

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Anne Kathrine Nielsen

Anne Kathrine Nielsen Anne Kathrine Nielsen Historie om Anne Kathrine begynder et års tid efter Christian VIII er kommet på tronen. Det var efter hans far Frederik den VI døde og var blevet bisat den 7. januar 1840. Christian

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen

Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen Jørgen Henrik Rich og Anna Cathrine Larsen mødte hinanden i Ringkøbing i 1912/13. I 1909 var Jørgen Henrik var vendt hjem fra Hamborg og naverrejser i Tyskland

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1874-1885 1 1. 1874, 21. januar. Christian Rasmussen, Døbt i Kirken 22. februar 1874. Smed Jens Rasmussen og Hustru Mette Marie Hansen, 32 Aar, Brændeskov.

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Oure Kirkebog 1835 1851 1 Side 2- Nr. - Aar og Fødsels Dato - Navn (Mandkjøn) - Daabens Dato Forældre Faddere Fol: - Anmærkninger 1835, 1 januar. Hans Hansen, Døbt i Kirken 2 marts. Husmand og Hjulmand

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1885-1891. 1

Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1885-1891. 1 Copulerede Gudbjerg Kirkebog 1885-1891. 1 5. 1885. Ungkarl Rasmus Poulsen af Brudager, 26 ¾ Aar, vacc. 27. juni 1859. Pigen Ane Kirstine Pedersen, opholdende sig for Faderen, Husmand Søren Pedersen af

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1

Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1 Gudbjerg Kirkebog Døbte Drenge og Pigebørn - 1885-1891 1-1885, 5. maj. Carl Gothard Rasmussen, døbt i Vantinge 31. maj 1885, Ugift, Marie Nielsen af Vantinge, Udlagt Barnefader, Ungkarl Rasmus Nielsen

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

5. februar 18435Anne Kathrine Nielsen

5. februar 18435Anne Kathrine Nielsen 5. februar 18435Anne Kathrine Nielsen Historie om Anne Kathrine begynder et års tid efter Christian VIII er kommet på tronen. Det var efter hans far Frederik den VI døde og var blevet bisat den 7. januar

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

CHRISTIAN RASMUSSENs børn

CHRISTIAN RASMUSSENs børn CHRISTIAN RASMUSSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Rasmus Olesen - Christian Rasmussen -børn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CHRISTIAN RASMUSSENS BØRN "1 Christian Rasmussens børn 1.2.2.1 Mette Kirstine

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter

Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter Ane F10 og F11 Jørgen Madsen og Juliane Marie Hansdatter Jørgen blev født 25 feb 1825 på Fladbjerg i Snøde på Langeland, Svendborg amt, søn af husfæster Mads Christiansen(1773-1829) og hustru Kirsten Rasmusdatter(1794-1832)

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere