Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse"

Transkript

1 Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter bliver født den 13. januar 1879 i Hesselager. Han bliver født som uægte søn af Konen Anne Cathrine Nielsen (38) af Hesselager og som barnefader udlagtes Hans Jensen af Hesselager. Jørgen Peter bliver døbt den 16. februar 1879 i Hesselager kirke. Faddere var: Pigen Kirsten Pedersen, Hesselager Hmd. Christen Jensen, Hesselager Hmd. Jakob Rasmussen, Hesselager Murer Mads Andersen, Hesselager Hmd. Lyder Rasmussens Hustru, Hesselager Jørgens liv Efter Jørgens fødsel lever han den første tid alene med sin moder og sin halvsøster Martine. Da Jørgen er 1 år er hans far (41 år) Tjenestekarl hos Gæstgiver Jens Peder Madsen i Hesselager. (FT 1880, Hesselager) Da Jørgen er 11 år, bor han hjemme hos sin far. Hans mor, Anne Cathrine, er da husbestyrerinde hos faderen. Faderen er på det tidspunkt Kludesamler. (FT 1890, Hesselager) Jørgen Peter træffes første gang i skoleprotokollen for Hesselager skole i vinteren 1891, han står som nr. 17 i listen. Hans fader opgives som Fragtmand Hans Jensen af Ny Hesselager. I vinteren 1891 gik han i skole, februar 12 dage, marts 10 dage heraf har han en c-fraværsdag og april 13 dage, heraf har han ligeledes en c-fraværsdag. Sommeren 1891 er han i protokollen som nr. 11, Hans Jensen er nu Husmand, denne titel har han i resten af Jørgen Peter skoletid. Skolen starter i maj 11 dage, juni 13 dage her har han en c-fraværsdag, juli 8 dage. Næste skolegang er vinter/sommer 1891/92, han står nu som nr. 6. Skolen starter i november med 12 dage, derpå december 10 dage og januar 11 dage, hvoraf han har en c-fraværsdag. Vinteren 1892 er han igen nr. 6. i protokollen. Februar 12 dage, marts 14 dage, heraf har han en a- fraværsdag og april 9 dage, heraf en c-fraværsdag. Næste periode er sommeren Nu er han nr. 4 i listen. Skolen begynder i maj 12 dage, juni 11 dage, juli 9 dage, i denne periode har han intet fravær. Næste periode er sommeren 1892, den starter i august 4 dage, september 7 dage, heraf en c fraværsdag. Efteråret 1892 starter skole oktober 13 dage, han er nu nr. 3 og har 2 c- fraværsdage, november 12 dage heraf har han en c-fraværsdag og december 10 dage. Vinteren 1893, skolen starter januar med 11 dage heraf har han en c-fraværsdag, februar 11 dage heraf har han to c-fravær, december 12 dage. Jørgen Peter har haft mulighed for at gå i skole i til sammen 247 skoledage, heraf har han haft 12 fraværsdage. Sommeren 1893 er Jørgen Peter gået ud af skolen. På lokalarkivet i Gudme fandtes en protokol med afgangseksamenskarakterer, men desværre begynder protokollen i 1893 lige efter at Jørgen har forladt skolen. Til daglig kaldes han altid kun Jørgen.

2 I 1893, som 14-årig kommer han i lærer som Møbelsnedker hos Snedkermester Andresen i Svendborg, efter en læretid på 4 år bliver han udlært i I 1897 bor han moder i Marstal, lægdnr. 86, her står hans pårørende, som Forladt Kone Kathrine Nielsen. Alle oplysninger overføres i samme liste til lægdnr. 52. Ifølge lægdsrullen 1897 Tilgangsliste V. Lægdnr. 52 Hesselager Nr. 47 er han på session første gang, han bliver målt til 65 = 170 cm, det oplyses endvidere, at han er platfodet. Han indkaldes atter til session i 1899, hvor han måles til 65½ = 171 cm. Jørgen lider af udlængsel, Hesselager bliver for lille for ham. Han begynder at planlægge at gå på valsen Han søger derfor Justitsministeriet om tilladelse til udrejse af Danmark. Jørgen havde en med flot håndskrift. Ansøgningen har følgende ordlyd: f. T. Svendborg, den 24 Maj 1899 Undertegnede værnepligtig af 3 52 V.47. Jørgen Peter Jensen, født 1879 i Hesselager, der paa Sessionen for 1899 i 3 Udskrivningskreds blev udskreven til E.K.9.T. og trak N o 1691, hvorefter jeg ikke bliver indkaldt, tillader sig herved ærbødigst at ansøge det høje Ministerium om Rejsetilladelse til Udlandet. Ærbødigst Jørgen Peter Jensen Der kommer derpå et brev af: 26/5 Rev ks N o 1078 Vpl III 52V47 Jørgen Peter Jensen har paa sessionen for 1899 erholdt Vedtegning EK9T og Ladt No 1691, hvorefter han under ordinære Forhold ikke vil blive indkaldt til Tjeneste. Mod den begjerte Reisetilladelse indtil den eventuelle Mødedag vides der herfra intet at erindre. Udskr. Rev. den 27 Mai 1899 H H Hansen Crt Det resulterer i, at han ikke bliver soldat, idet han modtager en udrejsetilladelse, som meddeles ham den 2/6 1899, det er Justitsministeriets sag nr.: 908/99 1. Sagen hedder 1125 i brevbogen, og Dette nummer passer ikke med Justitsministeriets journaler. Når man skal finde sådan et brev, skal man starte i Justitsministeriets Journal. Heri findes et navneregister. Der fandt jeg J. P. Jensen, i navneregistret findes et sidenummer i journalen, dette sidenummer fører frem til sagsnummeret, og på den side stod også nummeret på brevet, som derpå kan findes i Brevbogen. Man skal lige vide, at Lægdrullesager blev behandlet i Justitsministeriets 2. kontor i kontor er i dag Færdselskontoret Henning Karlby 2

3 Brevet fra Justitsministeriet havde følgende indhold: o 2. Juni Ø 1125 I anledning af at deres hertil indgivet Andragendemeddeler Justitsministeriet hermed hermed tilladelse til, at Værnepligtig af 3 Kreds 52 Lægd V. 47. Jørgen Peter Jensen, der paa Sessionen fra 1899 har erholdt Undtagning E. K.9.F. Lodtræknings No. 1691, hvorefter han under xxxxxxx Forfald ikke vil blive indkaldt til tjeneste, maa reise ud af Landet. Hvilket man ikke undlader at meddele Hos Obersten til Efterretning og vidner Bekjendtgjørelse for Paagjældende. P.M.X. (Underskrift) Til Chefen for 3. Udskrivningskreds. o Den 3. oktober 1900 bliver der udstedt Rejsepas af Herredsfogeden i Sund-Gudme Herred for Snedkersvend Jørg. Peder Jensen f. i Hesselager, høj, svær, blondt haar, blaa Øjne, dansk til Tyskland og Schwiets. I lægdsrullen af 1907 overføres han til Forst. (Reserven). Han bliver således aldrig indkaldt. Bryllup I kirkebogen for Gudme står der den 7. september 1902 om brylluppet mellem Jørgen Peter Jensen og Hedevig Antonia Hein Hansen, at hun bliver gift med Ungkarl Snedkersvend Jørgen Peter Jensen, som for tiden opholder sig i Duisburg i Tyskland. Efter Jørgen er blevet udlært som møbelsnedker, rejser han ifølge hans egne opgivelser på valsen i Tyskland, Schweiz og Østrig. Når man er på valsen, må man ikke i et tidsrum på 3 år og 1 dag være hjemme. Men 1901 må han have fået sig en kæreste hjemme i Hesselager, hun hedder Hedevig. Ved nytårstid 1902 må Jørgen have været en tur i Danmark eller også har Hedevig besøgt ham i Tyskland. Ved den lejlighed har de taget meget kærligt afsked. Ca. 8 måneder senere får Hedevig besked igennem til Jørgen, mens han opholder sig i Duisburg i Tyskland. Beskeden har nok været noget i retning af: Jeg er blevet gravid og venter dit barn. Jørgen er et rigtigt mandfolk, hans far og mor er aldrig blevet gift, og han ved sandsynligvis at Hedevigs forældre heller aldrig blev gift, så han beslutter øjeblikkelig at tage hjem til Hesselager for at gifte sig med Hedevig. Henning Karlby 3

4 Børn i familien Den 11. september 1902, 4 dage efter brylluppet, nedkommer Hedevig med en dreng, som får navnet Hans Jensen (efter Jørgens far). Han bliver hjemmedøbt den 1. oktober 1902 af Lærer M. Nielsen og han bliver fremstillet i Kirken den 19. oktober. Faddere var: Pigen Johanne Skovgaard af Gudme, Skibstømrer Sofus Nielsen og Hustru Marie Nielsen, Arbejdsmand Jens Hansen alle af Svendborg. Efter brylluppet drager Jørgen formentlig ikke tilbage til Tyskland for at fortsætte sit arbejde der. Han arbejdede formentlig, som modelsnedker på et bronzestøberi. Ifølge hans egne oplysninger om hans levnedsforløb, var han udrejst fra 1898 til 1902, hvis det passer har han været ude i de 3 år og 1 dag, der skal til for at være rigtig naver. Men det passer ikke med de faktiske oplysninger, for han har først fået rejsetilladelse i juni 1899, og han må have været på juleferie i Danmark i december 1901, hvis det er ham der har gjort Hedevig gravid med en nedkomst i begyndelsen af september Der kunne godt være ham, der er faderen, for hans ældste søn kommer fuldstændig til at ligne sin far. Det har tilsyneladende altid generet Jørgen, at hans forældre ikke er gift, altid når han selv omtaler forældrene i sit voksne liv, fortæller han, at de er ægtemand og hustru. Den 5. april 1905 ankommer det næste barn, det er en pige, som bliver døbt Johanne Katrine Jensen i Hjemmet den 5. april 1905 af Sognepræst Tommerup fra Hesselager kirke. Der er ingen faddere tilstede. Med den hurtige dåb har familien åbenbart vist, at der var noget galt, det viser sig nemlig, at Johanne kun bliver knap 4 måneder gammel, hun dør den 1. august 1905 i Ny Hesselager og begraves 6. august fra Hesselager kirke. Fra 1902 og til 1907 har Jørgen selvstændig snedkervirksomhed i Hesselager. Jørgen Peter Jensen har ikke søgt eller fået næringsbrev i hverken Gudme eller Hesselager sogne i perioden I henhold til lovgivningen på den tid, skulle man kun have næringsbrev, hvis man havde folk ansat. DVS. hvis Jørgen her drevet en enmandsvirksomhed, skulle han ikke løse næringsbrev. Næste gang Hedevig bliver gravid igen, er i slutningen af februar 1906 og den 20. november 1906 nedkommer hun med sin anden søn, som får navnet William Jensen. De bor nu i Ny Hesselager og William bliver døbt den 26. december Faddere var: Forældrene. Murer Knud Knudsen og Hustru af Ny Hesselager. Skovløber Andreas Hansen af Holmdrup. I 1907 flytter familien til Odense, hvor Hedevig bliver gravid for tredje gang. Den 18. oktober 1908 nedkommer hun med en datter, som får navnet Ellen Johanne Jensen. De bor da på Jagtvej 25 i Odense. Ellen bliver døbt i Sct. Knuds kirke den 26. december 1908 af Pastor Kock. Faddere var: Forældrene, Snedkerne H. Larsen og Schmelz, Odense. Ved ankomsten til Odense i 1907 bliver Jørgen ansat som modelsnedkersvend på Jernstøberiet M. P. Allerup i Odense. Han er snedkersvend indtil 1. juli 1917, hvor hans ansættelse ændres til Henning Karlby 4

5 Snedkermester i samme firma. Samtidig med ansættelsen, som snedkermester, melder han sig ind i Foreningen af Værkstedsfunktionærer i Danmark. Ved 2. almindelig ejendomsvurdering den 1. juli 1909 står Jørgen Peter som ejer af sin faders ejendom på matr. nr. 24 r. I protokollen står ejendommen på position 50. Ejer Jørgen P. Jensen, Snedker, anvendelsen er: Beboelse og værksted. Hartkorn ansættes stadig til 1½ Alb. Værdien af ejendommen er kr., men der er et fradrag i henhold til 7 2 på 700 kr. Afgiftspligtig værdi er herefter kr. I anmærkningen står 1 lejlighed til 150 kr. årlig lejeværdi og 1 lejlighed til 50 kr. årlig lejeværdi. Den 13. november 1915 sker der noget forfærdeligt i den lille familie, Hedevig dør fra sine 3 børn. Hedevig har været syg af tuberkulose i nogen tid. Hun har bl.a. tilbragt en tid på Tuberkulosesanatoriet i Nakkebølle ved Aastrup på Sydfyn. På det tidspunkt, hvor Hedevig dør, bor familien Bolbro Engvej 7, Odense. Ved den 3. almindelige ejendomsvurdering i 1916 tilhører matr. nr. 24 r af Hesselager by stadig Jørgen Peter. Ejendommen står som nr. 50 i protokollen, hartkorn er 1½ Alb. og arealet er 1/8 Tdl. Værdien er kr. Nu er der et fradrag på kr. i henhold til 7 4, dvs. afgiftspligtig værdi er 700 kr. Nu optræder for første gang en grundværdi den er sat til: 500 kr. På Nakkebølle har Hedevig fået en veninde blandt de andre patienter, hendes bedste veninde dernede fra hedder Ane Nielsine, hende har hun fået til at love, at hun vil tage sig af hendes børn, hvis Hedevig skulle dø af sygdommen, og hvis Ane overlever. Ane overlever, Ane er gift med Cigarmager Christian Marius Antonius Christensen. Historien fortæller, at Christian Marius har smittet hende med syfilis, så ud over at hun må kæmpe med tuberkulosen, må hun også kæmpe med en kønssygdom. Det medfører at den 7. maj 1914 får Ane bevilget separation. I bevillingen gives der Ane ret til at gifte sig igen, men Christian Marius får ikke en sådan tilladelse. Endelig skilsmisse bevilges den 6. januar Endelig den 13. november 1917 kan Ane så indfri sit løfte til Hedevig, idet hun da bliver gift med Jørgen, derefter kan hun tage sig af hans børn på fuld tid. Hendes sygdomme gør, at Ane aldrig får børn sammen med Jørgen. Det går dog ikke så godt, med hendes stedbørn, idet Hans ikke bryder sig om sin Stedmoder. Han kommer aldrig til at kunne lide hende og besøger hende kun af pligt, efter han er flyttet hjemme fra. Med William er det anderledes, han tager sin nye moder til sig og hun giver ham kælenavnet Nikmand. Jørgen bliver på et tidspunkt medlem af en bryderforening, hvad det var for en vides ikke, men i hans hjem fandtes et fotografi, hvor han står iklædt bryderdragt. Billedet er forsvundet en af de gange Ane flyttede efter Jørgens død. Jeg har søgt i Stadsarkivet i Odense efter oplysninger i de arkivalier, der Henning Karlby 5

6 er indleveret fra Atletklubben Olympia i Odense, oplysningerne starter omkring 1918, som på det tidspunkt havde en bryder afdeling, i 1961 blev bryderafdelingen udskilt i Brydeklubben Hercules. Oplysningerne i Stadsarkivet er meget sparsomme, der var intet, som viste, at Jørgen havde været medlem. Allerede året efter i 1918 bliver Jørgen medlem af Værkstedfunktionærforeningens bestyrelse i Odense afdelingen. Ved 4. almindelige ejendomsvurdering i 1920 i Hesselager står Snedker Jørgen P. Jensen som ejer af matr. nr. 24 r Hesselager by. Ejendommens areal sættes til 1 Skp. og værdien er nu 4.500, der er fradrag i henhold til 74 på kr. dvs. en afgiftspligtig værdi på og grundværdien er nu steget til kr. Ved den næste vurdering i 1925 er ejendommen solgt til V. Mortensen, Blikkenslager. I januar 1927 bliver han valgt til formand for Værkstedsfunktionærforeningen, og den 15. januar 1927 kan han som formand byde velkommen til sit første medlemsmøde. Han bliver i den følgende tid valgt som Kredsformand i Kreds Vest, lige som han bliver valgt ind i Hovedbestyrelsen. Den 1. juli 1942 bliver der en stor fest for Jørgen i anledning af, at han har været ansat som snedkermester hos M. P. Allerup i 25 år, som gave fra firmaet modtager han et standur med en sølvplade, hvor der er indgraveret hans jubilæumsdato. På billedet er det Jørgen, som sidder i trillebøren, billedet er fra jubilæet. Datteren Ellen er meget sin egen. I begyndelsen af 30 erne får Ellen kæresten gartneren Kaj Akselsen og det går hverken værre eller bedre end det plejer i familien, Ellen bliver gravid uden at være gift med Kaj. Men nu er den gal med den gamle, for han syntes ikke, at en gartner er fin nok til hans datter. Ellen bliver sendt til Horsens, hvor hun den 26. mar nedkommer med en datter, som får navnet Annelise Hein Jensen. Ellen er ikke glad for sit barn i begyndelsen, men hun bliver efter fødslen sendt ned til Hesselager, hvor hun kommer i huset hus en tømremester, som Jørgen Peter kender fra den gang han var snedkermester i Hesselager. Omkring 1940 flytter Ellen dog tilbage til Odense, og hun begynder at planlægge at hende og Kaj skal giftes på trods af Jørgen. Men kort før det trækker op til bryllup sker ulykken. I hovedvejskrydset Hjallesevej Allégade Reventlowsvej Munkebjergvej sker der ved 18-tiden om aftenen en færdselsulykke, som koster den 37 årige syerske Ellen Johanne Jensen, Hjallesevej 37 livet. Henning Karlby 6

7 Datteren Annelise, som på dette tidspunkt er 11 år, kommer derpå i pleje hos mormor Ane og morfar Jørgen, som tager sig af hendes opvækst og opdragelse, som det hedder på de tider. I 1949 rinder tiden ud for Jørgen, hans forbrug af store cigarer parret med en meget forurenet luft på støberier har mærket ham, så han dør 5. juni 1949 kl af cancer i tarmene med metastaser i leveren. Han dør hjemme i sin seng på adressen Godthåbsgade 31, Odense. Familien flytter rundt Fra 1902 til 1909 bor familien i Hesselager, se ovenfor matr. nr. 24 r. Fra 1909 og til 1917 bor de på Bolbro Engvej 7, der er her de bor, da Hedevig dør den 13. november I perioden på Bolbro Engvej står Jørgen Peter i Vejviseren med professionen: Tømrer. I 1917 tages de nye lejligheder i Arbejdernes Boligselskab på Store Glasvej 43 i brug og i slutningen af 1917 eller 1918 flytter familien ind her. De er optaget på denne adresse i Vejviseren for Ved Ellens konfirmation 8. oktober 1922 bor de St. Glasvej 43. Sct. Knuds sogn bor de stadig på Store Glasvej 43 1, i Vejviseren står kun lejerens navn, de øvrige beboere er ikke nævnt. De flytter til Læssøegade 146 i perioden , idet Jørgen Peter første gang findes i Vejviseren 1924 på denne adresse. Læssøegade 146 er et hus som Jørgen Peter selv lader bygge, den 9. juli 1923 ansøger Murermester L. Christensen, Langelinie 46, Odense, Bygningskommissionen, Byggesag 156/ om tilladelse til at opføre en Villa på Læssøegade nr I den forbindelse blev der udarbejdet både kloakplaner og ansøgt om forskellige dispensationer. I Vejviseren 1925 og 1927 bor der en Kedelsmed W. Jørgensen til leje på 1. sal på Læssøegade 146. Familien flytter fra Læssøegade mellem 1937 og 39, i 39 er der en ny ejer af ejendommen. I 1936 og 37 er lejeren på 1. sal på Læssøegade, Købmand W. Jensen, som er Jørgen Peters yngste søn. I Vejviseren fra 1939 bor familien på Munkebjergvej 15 1 I Vejviseren fra 1940 bor Købmand William Jensen, Rosengaardsvej 29, telefon I 1942 er Ingrid og William flyttet til Svendborg. I 1942 flytter J. P. Jensen til Godthåbsgade Ved hans død i 1949 boede de Godthåbsgade 31. Skatteoplysninger Mandtalsliste og Fortegnelse over den foreløbige Ansættelse af indkomst og Formue for Odense Kommune i Odense Skattekreds for Skatteaaret fra 1. April 1925 til 31. Marts 1926, skriver følgende Jørge Peters Skatteforhold, mens de bebor Læssøegade 146 Jørgen P. Jensen; Snedkerm.; Sidst Aars Indkomst: 4054 Kr.; Formue: 0 Kr.; Selvangivelse: Indkomst: 3953 Kr.; Formue: ; Ejendomsskyld: Kr.; Henning Karlby 7

8 William Jensen; Handelslærl.; Selvangivelse: Indkomst: 706 Kr.; Formue: 0; Skatteaaret fra 1. April 1936 til 31. Marts 1937, Jørg. P. Jensen, Værkfører, Hartkorn el. Grundskatnettoudbytte: 900; Ejendomsskyld: 4516/15.000; Værdi af Besætning/Værdi af Inventar: 3720/2745; Sidste år: Inkomst: 4048 Kr.; Formue: 2726 Kr.; Selvangivelse: Indkomst: 4261; Formue: 3015 Kr.; William Jensen; Købmand; Værdi af Besætning/Værdi af Inventar: 1583/0; Sidste år: Indkomst: 729/750 Kr.; Formue: 719/719 Kr.; Selvangivelse: Indkomst: 574; Formue: 170 Kr. Jørgen Peters egne levnedsbeskrivelser Henning Karlby 8

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse

Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby, - Levnedsbeskrivelse Ingrid Karlby bliver født den 27. juli 1909 i Aarhus Domsogn. Hun bliver født som anden datter til Købmand Anders Christian Laurits Karlby (født Pedersen) og Mathilde

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1

Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt - Fødte 1892-1906 1 1. FØDTE MANDKØN 1892. 1. 1892, 5. marts, Galdbjerg. Karl Johannes Nielsen. Husmand Niels Peter Hansen og Karen Mortensen, 34 Aar, Galdbjerg.

Læs mere

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Alle værnepligtige skulle indberette til lægdsformændene, når de flyttede. Flytninger er noteret i rullerne med krydshenvisninger, som gør det muligt

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

William Jensen, - Levnedsbeskrivelse

William Jensen, - Levnedsbeskrivelse William Jensen, - Levnedsbeskrivelse William Jensen blev født den 20. november 1906 i Ny Hesselager og døbt i Hesselager kirke den 26. december 1906. Han er søn af Snedker Jørgen Peter Jensen og Hustru

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe (skrevet af hans sønnedatter Inge Bredsig Larsen, 2012-12-19) 1873-10-21 Hans Peter Larsen (HPL) bliver født på Helnæs, en ø/halvø

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested.

Slægtsoptegnelser vedr. Edel Marie Kjær (1789-1839), gift med Anders Sehested, Broholm, og mor til N.F.B. Sehested. Brevkort (Luftfoto af Langholmsvej 4 o.a.) Landmandens juridiske håndbog, 1943-1945 Anden Verdenskrig i billeder og tekst, 1945 DVD: Dilettant i Gudbjerg 2009-02-25 CD-R: Holdbilleder GOG 2007/2008 Jubilæumsbog

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kirkebog - for Hesselager Sogn, 1920 1935, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Side 1. Hesselager Kirkebog, fødte Mandkøn 1920-1935. 1. 1920, 11. januar, Ny Hesselager, Henry Nellemann Hansen. Døbt i Kirken

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1913-1923, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1913-1923, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Fødte 1913-1923, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog 1913-1923 Gudme Herred, Svendborg amt. 1. 1913, 6. januar. Christian Gregers Amtorp Hansen, Gudbjerg, døbt i Kirken 16.

Læs mere

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1924-1934, Gudme Herred, Svendborg Amt 1

Gudbjerg Kirkebog Fødte 1924-1934, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog Fødte 1924-1934, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Gudbjerg Kirkebog 1924-1934 Gudme Herred, Svendborg amt. 1. 1924, 6. januar. Carl Christoffer Schødts, Gudbjerg, døbt i Kirken 18. april.

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Justitsministeriet (hvis De bor i Danmark) eller nærmeste danske repræsentation (hvis De bor

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008

Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Gudme Møbelfabrik: Luftfotos, kataloger, logo og skilt, 1948-2008 Vedr. Østifternes Haveselskab/Det Danske Haveselskab, Gudme og Vejstrup kredse: Årsrapporter, regnskaber, medlemslister, dagsordener,

Læs mere

12: Morfars far. 4: Farfar 5: Farmor 6: Morfar 7: Mormor

12: Morfars far. 4: Farfar 5: Farmor 6: Morfar 7: Mormor 8: Farfars far 9: Farfars mor 10: Farmors far 11: Farmors mor 12: Morfars far 13: Morfars mor 14: Mormors far 15: Mormors mor 4: Farfar 5: Farmor 6: Morfar 7: Mormor 2: Far 3: Mor 1 Proband 1 Proband Ane

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Et familienetværk i Varde

Et familienetværk i Varde 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca. 1907 til ca. 1917. Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Murermester Hans Enok Nielsen, Nr. Aaby.

Murermester Hans Enok Nielsen, Nr. Aaby. Murermester Hans Enok Nielsen, Nr. Aaby. Af Niels Erik Simonsen. MURERMESTER HANS ENOK NIELSEN, NR. AABY.... 1 AF NIELS ERIK SIMONSEN.... 1 HVORFOR?... 2 NYE OPLYSNINGER DUKKER OP... 2 FLERE NYE KILDER...

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Alfred og Marie, min farfar og farmor. Ane 4 og 5.

Alfred og Marie, min farfar og farmor. Ane 4 og 5. Alfred og Marie, min farfar og farmor. Ane 4 og 5. Alfred og Marie med Viggo Farfar Holger Alfred Hansen, normalt kaldet Alfred, er født i Damløkkehus i Otterup d. 5. juni 1895. Forældrene er Hans Laurids

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere