HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien."

Transkript

1 Nyhedsbrev nr Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode tilkendegivelser på festen. Tak til børn, forældre og personalet. Vores sidste skoledag var en nu tradition, som overordnet set var vellykket, vi evaluere på den og retter lidt til. Tanken var, at sammenkæde sidste og første skoledag, ved bl.a. at slutte sidste skoledag med et håndtryk og ønske om god ferie til alle elever samt med sangen ferie, ferie, ferie. Første skoledag indeholder samme dele bare ved sangen skole, skole, skole og et håndtryk med velkommen i skole og ønsket om et godt skoleår. HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Vi har været så heldige, at kunne skaffe midler til indkøb af nye energirigtige og rummelige køleskabe. De er nu klar til at blive taget i brug, efter sommerferien. Endnu engang tusinde tak til sponsorerne. Vi påregner i samarbejde med Tybjerg købmanden, at kunne tilbyde salg af mad, i form af grov flutes med pålæg og/eller salat, 1-2 gange om ugen. Det bliver i en prøveperiode frem til efteråret. Nærmere herom senere. Skoleåret Som tidligere nævnt, så er vi i gang med at skabe faste traditioner på vores dejlige skole. Dog aldrig så fastlåste, at der ikke er plads til forandring og forbedring. Vi har valgt, at afholde første skoledag som to sideløbende aktiviteter, og dog alligevel sammenfaldende. Vi har valgt, at opdele skolen i 0-3 klasse og 4-8 klasse, med hver sit program. Der er flere grunde til dette valg, men her er to hovedårsager. Vi er nu så mange elever, forældre og personaler på skolen, at vi ikke har et fælles lokale, hvor vi må og kan være på samme tidspunkt. Alene med 0-3 klasse, når vi med børn, forældre og søskende, op i nærheden af

2 maksimum, af hvad vi har tilladelse til. Vi kan desværre ikke løbe an på, at kunne være på plænen, da det danske sommervejr ikke altid er med os. En anden grund er, at jeg har talt med de ældste elever, som syntes at de snart er vokset fra programmet og måske ikke behøver have mor og far med mere. Jeg syntes dog stadig, at første skoledag, er en fælles skoledag på mange måder og har derfor lavet noget af programmet, som en fælles aktivitet og resten som særprogram. 0-3 klasse har forældre og søskende med, hvor imod 4-8 klasse kommer og starter med at hygge sig sammen i deres klasser med brunch. Der kommer liste ud i uge 32. på hvad hvert enkelt barn skal medbringe. Se i øvrigt det medsendte program for første skoledag. I det kommende skoleår har vi sat fokus på det tætte samarbejde omkring det enkelte barn. Derfor har vi inddelt personalet i kerneteam Dvs. en række voksne (pædagoger og lærere) der samarbejder tæt omkring en gruppe børn. Der er to kerneteam, et omkring 0-3 klasse og et omkring 4-8 klasse. Dette skulle bl.a. gøre, at vi får informationer omkring hele barnets dag på skolen, primært til de voksne, der er omkring barnet, så helheden i fritid og skoletid tilgodeses og koordineres. Der vil naturligvis være andre voksne omkring barnet, men det er kerneteamet der koordinere og har den primære kontakt og samarbejde med jer. Vi har også lagt kernedage ind, som giver personalet mulighed for, at planlægge hele dage med f.eks. dansk på tværs af årgange. Flere fag i kombination, på tværs af enkelte eller flere årgange. Ture ud af huset, hvor personalet ikke er afhængig af at skulle være tilbage til anden undervisning, midt i det hele, mm. Vi vil også af denne vej, vægte og højne muligheden for niveaudeling og udeskole. Der udmeldes fra kerneteamet, et grundskema i de perioder hvor der ikke er planlagt et særligt program. Ordene morgenbånd og eftermiddagsbånd er også ord, I finder på nogle skemaer. Morgenbånd er lagt ind, som to perioder. Første periode er fra påskeferien og til efterårsferien. Her er indholdet morgenbevægelse. Anden periode er fra efterårsferien og til påskeferien. Her er indholdet med fokus på læsning. Morgenbåndet er hver morgen, året rundt, hvis ikke andet meldes ud. Mandag og fredag er morgenbåndet, samling for hele skolen. Dette sker hvis ikke andet er meldt ud, i musiklokalet. 0-3 klasse har også eftermiddagsbånd, mandag til torsdag. I denne periode fokuseres på evaluering og opfølgning mv. Opfordring. Der er rigtig mange elever, der kommer for sent om morgenen, til undervisning. Det er ikke kun det/de barn/børn der kommer for sent, der mister sin undervisning, det er også resten af klassen. Der står også en velforberedt lærer, der har en undervisning, der skal nås og det er bestemt ikke rimeligt, at det fortsætter. Jeg skriver dette, da jeg igennem den sidste måned, har konstateret dette og det desværre ikke kun er en enkelt elev en enkelt gang eller to, det sker for, men ret mange og ret ofte. Et eksempel 2-3 børn kommer for sent, i mellem 5-10 minutter, dette gør at undervisningen først kommer i gang efter ca.12 minutter inden, der er ro og alle er på plads. Hvis det sker 2 gange pr. uge i snit

3 over 40 uger, så mister eleverne næsten en uges undervisning. Det er der ingen der kan være tjent med. (Dette er naturligvis også gældende i morgenbåndene) Fra næste skoleår vil forældrene til de børn, der gentagende gange kommer for sent, i første omgang, få en skriftlig besked fra skolen. Nyt fra Skolebestyrelsen: Vi er kommet godt i gang med arbejdet i de forskellige udvalg. PR arbejder på en plan for at promovere skolen, bygningsudvalg har sat en proces i gang vedrørende byggeri/udbygning, i denne proces bliver personalet selvfølgelig inddraget. Økonomiudvalget arbejder løbende på opfølgning af budget, samt er på sidelinjen i forhold til udbygning/byggeplaner. Aktivitetsudvalget arbejder på at få sat et samarbejde i gang med idrætsforeningen, hvilket der rigtigt bliver taget hul på efter ferien. Vi har været på kursus på Freinet skolen i Kbh, hvor vi så, hvordan mange børn kan være på lidt plads, og hvordan de arbejder i storgrupper på tværs af aldre. De arbejder også med KAN- fag og SKAL- fag, hvor børnene selv kan byde ind på forskellige typer værksteder. Spændende aften! Så alt i alt, keder vi os ikke ;-) På bestyrelsens vegne Med ønsket om en god sommer! Nyt fra Støtteforeningen Vi vil gerne takke alle der deltog i skolefesten d. 13/6-2013, og en stor tak til dem der hjalp os på den ene eller anden måde. Vi håber på lige så stor deltagelse en anden gang. Vi syntes det var en rigtig god fest hvor både elever og personale havde lagt mange timer i de forskellige boder. I weekenden den 22 & 23 juni, sendte vi elever fra 4-7 klasse til bondes marked. Her tjente de penge til deres klasse kasser. Endnu engang stor tak de elever og forældre. Sidste skoledag delte vi frugt ud til elever og personale, der kæmpede i fodboldkampe. Personlet havde klædt sig festligt ud. Det så ud til alle hyggede sig, og der blev spist godt af frugten vi havde fået sponsoreret af CH Interfrugt i Slagelse. Endnu engang tak for det. Der er stadig mulighed for at sponsorere en mountainbikes til skolen. Der vil være mulighed for at få en reklame på cyklen, hvis det ønskes. Prisen for 1 cykel er kr. 1350,00 Kontakt endelig Karina på telefon , hvis I har lyst til at være med. Vi har via Næstved Egnens Landbrugsfond fået midler til flere stole og klap borde. Vi nåede heldigvis at få dem leveret lige op til skolefesten, hvilket gjorde det muligt at vi alle kunne sidde ned og spise. Vi takker mange gange Næstved Egnens Landbrugsfond for dette. Støtteforeningen ønsker alle en god sommer og på gensyn efter sommerferien. Nyt vedr. elever: I juni måned er Mathias startet i 6. klasse. Velkommen til ham og hans forældre.

4 Julie fra 6. klasse har valgt, at stoppe efter sommerferien. Vi ønsker hende alt godt på den nye skole. Tak for samarbejdet til Julies forældre. Vi har flere henvendelser fra forældre til børn, der ønsker at komme på prøve i starten af det nye skoleår. Dejligt med denne interesse, og dejligt at opfordringerne til dette også stammer fra jer forældre, tak for det.. Nyt vedr. personalet Vi er nu færdige med ansættelsesproceduren vedr. ansættelse af vores nye lærere. Jeg har derfor den glæde, at oplyse jer alle om, at vi pr. 1. august 2013, har ansat Anne Grete Nielsen, som lærer her på skolen. Anne Grete kommer fra et job, som efterskolelærer i Vestjylland, hvor hun har været i 13 år. Hun er uddannet i Anne Grete har udover den faglige del, arbejdet rigtig meget med niveaudeling og teamsamarbejde. Her ud over har hun arbejdet med brobygnings- og praktikforløb til uddannelser og virksomheder. Anne Grete skal have undervisningen i skemaet, der var "mærket" XX dvs. i mellemtrinet og udskolingen. Hun bliver klasselærer i kommende 5-6 klasse. Vi glæder os til samarbejdet. I 1.klasse har Kristian været støttelærer i en periode, som afsluttes her til sommer. Kristian fortsætter i den kommende 1. klasse, som dansklærer og som en del af indskolingsteamet. Kristian har bl.a. dansk som linjefag. Kristians ansættelse er på halv tid. Den anden halvdel skal Kristian være i SFOén hver eftermiddagen. Kristian er ansat i begge stillinger i en tidsbegrænset periode indtil sommerferien Dejligt at Kristian vil blive hos os og viderefører hans engagement. Klub Vi vil i det nye skoleår også videreudvikle klubtilbuddet, for de elever der går i 4-8 klasse. Det kræver en viden om hvilket behov I og jeres børn har for et eftermiddagstilbud. Derfor vil vi gerne have en tilbagemelding fra jer vedr. ønsker og behov. Vi har nogle ideer om hvad vi vil og kan, men vi vil gerne starte med denne behovsundersøgelse. Vi vil også rigtig gerne hører jer, om I vil indgå som medhjælp, til at få et godt klubtilbud stablet på benene. Det kan både handle om hjælp til istandsættelse af lokaler til klub og bidrag til inventar,

5 f.eks en god gammel sofa osv, men også om praktisk deltagelse, som assistenter til klubpersonalet. Da vi ikke kender omfanget af jeres ønsker og behov, er det pt. svært at sige hvor lidt og hvor meget, men det kunne være en eftermiddag eller en aften om måneden. Det kunne også være konkrete aktiviteter I kunne byde ind med, en gang imellem, som kunne fange de unge. Jeg vil gerne have jeres respons med behov og evt. hjælp (alt er velkommen næsten ;-) Denne respons pr. mail til mig, inden udgangen af august måned. Vi regner med at hører fra alle. Vi glæder os rigtig meget til et godt samarbejde og givende år for alle. Rigtig god sommer, vi ses søndag den 11. august Mvh. Personalet mf. Tybjerg Privatskole.

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 6, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Emneuger og sommerfest. Efter nogle supergode projektdage/uger, blev der torsdag den 19. juni afholdt en fantastisk sommerfest. Der

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Osted Børnehave Blad nr.2 - Rokadeudgave 2014

Osted Børnehave Blad nr.2 - Rokadeudgave 2014 Osted Børnehave Blad nr.2 - Rokadeudgave 2014 NYT FRA OSTED BØRNEHAVE Efter en lang og varm sommer med masser af aktivitet i Osted børnehave, er vi nu i gang med den nye struktur. Nogen er flyttet stue,

Læs mere

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 2. Kære alle børn og forældre!

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 2. Kære alle børn og forældre! UGEBREV nr. 1 uge 33 Årgang 2 Kære alle børn og forældre! Velkommen tilbage til det andet år i skolens historie. Vi havde en fin opstartsdag mandag, som endte med hyggelig fødselsdagsfest på terrassen

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Uge 5 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå

Uge 5 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Uge 5 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på skolen

Læs mere

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 3. Kære alle børn og forældre! Skolestart

UGEBREV nr. 1 uge 33. Årgang 3. Kære alle børn og forældre! Skolestart UGEBREV nr. 1 uge 33 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Skolestart Vi havde en rigtig god dag den første skoledag i det nye skoleår. Dejligt vejr, glade børn og voksne og hele tre indvielser udover skolens

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET S E P T E M B E R 2 0 1 2 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Siden januar i år har skolen, børnehaven, klub og fritidsordning haft én og samme bestyrelse. Denne bestyrelse har endnu ikke fundet sig et navn,

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

August 2015. Kære forældre i overbygningen

August 2015. Kære forældre i overbygningen August 2015 Kære forældre i overbygningen Efter en god sommer er skolen nu igen blevet fyldt med liv, glade stemmer og aktive børn - noget vi alle har set frem til efter en uge med kun voksne på skolen.

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Maj og Juni 2010. Klub 144 er blevet indehaver af en 18 personers bus! Bussen skal ses som en uundværlig del af arbejdet med børn og unge gående i klubben. Bussens formål er at skabe oplevelser

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Nyhedsbrev uge 35 / 2015 Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Indhold Nyt fra Administrationen v. skoleleder Jesper Harrsen Nyt fra Kostafdelingen v. souschef Lotte Gjerulfsen Nyt

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 12. september 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 792 Næste uge: 15.september 16. september 17. september 19. september 20. september 4.kl. Børnetandpleje kl.9.00 Sex + samfund besøger 8.-

Læs mere