fokus på udlejning Side Læs desuden inde i bladet: 3 Leder 20 Kommunalt kursus 22 Møde om PFA 24 Jubilarer i DFF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fokus på udlejning Side 8-19 www.danskformand.dk Læs desuden inde i bladet: 3 Leder 20 Kommunalt kursus 22 Møde om PFA 24 Jubilarer i DFF"

Transkript

1 december årgang fokus på udlejning 6 Side 8-19 Læs desuden inde i bladet: 3 Leder 20 Kommunalt kursus 22 Møde om PFA 24 Jubilarer i DFF Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmødet Side 8 Pitzner fusionerer tre firmaer Side 11 Loxam åbner i København Side 14 PERI vinder på unikke løsninger Side 17 Hünnebeck tilbage Side 20 Fuldt hus på kommunalt kursus Side 22 PFA går aldrig på pension Side 25 Jubilarer i DFF Side 26 Nyt fra hovedkontoret Tema i næste nummer: Snerydning. Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 31. januar Næste nummer udkommer den 23. februar Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition og tryk Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax kompetent dedikeret præcis Vinterklar? Bestil årstidens Worksafe beklædning og sikkerhedsudstyr hos os! Ring til kundeservice på eller bestil direkte på Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 31. januar Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001: :2008 Nye datoer for 2013 på shoppen! 2

3 Det halter stadig i byggebranchen På en storstilet razzia i byggebranchen for nylig kontrollerede Arbejdstilsynet, Skat og politiet byggepladser over hele landet. Det halter fortsat med arbejdsmiljøet på mange danske byggepladser. Der var mange reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet forventer at afgive 12 indstillinger til politiet for overtrædelse af anmeldepligten til RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Aktionen afspejler, at der i bygge- og anlægsbranchen fortsat er alvorlige problemer med sikkerheden for både danske og udenlandske virksomheder og med at få udenlandske virksomheder til at anmelde sig i RUT. På nogle af byggepladserne fandt tilsynet eksempler på fare for nedstyrtning, blyforurening og manglende uddannelse i opstilling af stilladser, siger Arbejdstilsynet. Udover arbejdsmiljø satte myndighederne fokus på momsog skatteforhold, arbejds- og opholdstilladelser og anmeldelse til RUT. DFF har nu udvekslet krav til den nye overenskomst med KL, på det kommunale område. Vi er overbevist om at Leder forhandlingerne bliver ekstremt vanskelige, for der er jo ingen midler at gøre godt med. Det bliver desværre nok endnu en kriseoverenskomst. Der er meget lidt at forhandle om i den offentlige sektor. Medlemmerne opfordres til at møde op på årsmøderne i afdelingerne og gøre deres indflydelse gældende. Det er vigtigt, at medlemmerne bakker vores afdelinger op til årsmøderne. Se hvor og hvornår i bladet eller på hjemmesiden. Se ligeledes de nye kontingentsatser fra DFF og IAK i bladet, og husk at meddele DFF når der sker ændringer i ansættelsesforhold. Det gælder også, når man går på efterløn eller på pension. Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand Det halter stadig alvorligt med sikkerheden på mange arbejdspladser. Her er sikkerheden dog i orden. 3

4 Beslutningsreferat Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet lørdag den 27. oktober 2012 på Hovedkontoret, Prags Boulevard DAGSORDEN 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. Regioner 05. FR 06. A-kassen 07. Budget og regnskab 08. Bladet 09. Orienteringen vedr. driften på kontoret 10. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 på Fjelsted Skovkro 11. Næste møder 12. Eventuelt Kim bød velkommen. Lars Hansen havde meldt afbud på grund af sygdom. DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra den 7. september Herefter blev referatet godkendt og underskrevet. 4 Faglige forhold Vi modtager ingen lønaftaler til behandling i øjeblikket. Landsformanden har været til forhandling for to af vores formænd, sammen med en repræsentant fra DSL (Danske Skov og Landskabsingeniører) Det drejede sig om vagtordningen i kommunen, som vi mener bliver misbrugt efter vores dispositionsvagtaftale i overenskomsten. Vi kunne ikke blive enige og afventer et nyt udspil fra kommunen. En driftschef er blevet fyret, og han blev fritstillet på stedet. Kommunen skulle i gang med en sparerunde. Landsformanden har skrevet til kommunen og bedt om, at medlemmet bliver fritstillet med seks måneders opsigelse samt to måneders godtgørelse. Det er blevet bevilget. En orientering om den sidste af de to 2a sager med aldersdiskriminering. Dansk Industri fik en frist til den 8. oktober til at komme med et modspil, og det har DI nu gjort, og sagen fortsætter. Dansk Formands Forening var i retten den 2. oktober vedr. sagen mod Dansk Redningskorps. Der bliver afsagt dom den 30. oktober Vi har ikke fået flere henvendelser fra formændene i Københavns Kommune. Dan Boye orienterede om forholdene i Københavns Kommune, det går meget langsomt, men det går den rigtige vej. Vi har lavet information til medlemmerne i næste blad vedr. den nye pensionsordning i PFA, og der er indkaldt til yderligere to møder i Aalborg og i Tarm. Der er mange af vores medlemmer, der først har reageret efter den 1. oktober, hvor de opdager, at de har skiftet pensionsselskab. Vi kan oplyse, at der har været holdt orienteringsmøder flere steder, og vi arrangerer flere møder på opfordring fra vores medlemmer, når blot vi kan samle et rimeligt antal. De medlemmer, som skifter pensionsselskab ifølge overenskomsten, får en personlig henvendelse fra PFA med henblik på, hvilken muligheder de har med den nye aftale.

5 Beslutningsreferat Overenskomsterne Vi har stadig ikke modtaget den underskrevne overenskomst med Dansk Asfalt Industri. Dialogen med Dansk Byggeri går meget langsomt. Kim synes ikke, DB virker interesseret i vores dialog. Kim har netop underskrevet og tilbagesendt aftalen om gennemsnits løngaranti til KL Formandsoverenskomsten. Der er overenskomstmøde med KL den 15. januar. Her deltager Lars, Dan og Kim. Driftslederoverenskomsten. Der er møde den 19. december. Holddriftsaftalen. Der er møde den 20. december. KTO Kim har fået en mail vedrørende fordeling af SBG13 fra FLD (fælles kommunale lønsystem). Bestyrelsen havde en dialog om fordelingen. Dan Boye sagde, at vi om nødvendigt kunne få aktindsigt i sagen. Det vil vi gøre såfremt det bliver nødvendigt. Regioner Der var ingen nyt. FR Næste møde i Fællesrepræsentationen er den 4. december 2012 hos DFF. A-kassen Vores arbejdsløshedstal er på 12 medlemmer. Vedrørende efterlønsreformen er der ikke sket noget siden sidst. Der var indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. oktober med henblik på sammenlægning med AAK, som er den tredje billigste A-kasse. Der blev givet et fyldigt referat på Landsrådsmødet. Budget og regnskab Budgettet for september måned 2012 blev gennemgået og taget til efterretning. Budgettet for 2013 blev gennemgået med en kontingentstigning på kr. 28,00 til aktive medlemmer, samt en stigning på kr. 15,00 til efterlønsmedlemmer som vedtaget på Landsrådsmødet. DRIFTSFORHOLD Bladet Fra nr. 1 næste år får vi nyt layout på medlemsbladet, samt ny opsætter på bladet. Hjemmesiden Lars har ryddet op på hjemmesiden. Nyt medlemssystem Den 6. december 2012 går vi i luften på det nye system, så er det endeligt slut med MySoft medlemssystemet. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 Landsformanden syntes mødet gik godt. Han fornemmede, at deltagerne fik en udmærket orientering omkring A-kasse fusionen. Vi fik et lidt højere kontingent end bestyrelsen havde indstillet til, men det kan vi ikke være utilfredse med. Afholdelse af foreningens årsmøder blev aftalt til alles tilfredshed. Der kom en lille ændring til afdeling Syd, da datoen faldt i Påsken, datoen blev flyttet 14 dage frem. Aarhus Afdeling den 14. februar (torsdag) Lolland-Falsters Afdeling den 23. februar (lørdag) Syd- og Vestsjælland Afdeling den 23. februar (lørdag) Randers Afdeling den 2. marts (lørdag) Københavns afdeling den 7. marts (torsdag) Bornholms Afdeling den 9. marts (lørdag) Midt Vest afdeling den 12. marts (tirsdag) Vestjyllands Afdeling den 15. marts (fredag) Afdeling Syd den 16. marts (lørdag) Nordjyllands Afdeling den 23. marts (lørdag) Næste møder Bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 Bestyrelsesmøde den 5. april 3013 Bestyrelsesmøde den 29. juni 2013 Forårsmøde med afdelingsformænd den 4. maj 2013 Eventuelt Ingen kommentarer 5

6 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: :10:55 Signat MESZ Vi bakker op om Dansk Formands Forening med, gerne med hvid skrift på rød baggrund byggepladsindretning Hvis det kan laves pænt med en container/mødefaciliteter tekst, så tænker jeg, vi gerne vil bruge Vi giver jer støtte. ner 6 til 40 container Kontor med eget toilet er m/bad, toilet og køkken 10 toiletcontainer Vi giver elementstøtter m/bad r m/bad og toilet Kontorcontainer m/tekøkken jer støtteog toilet mklædning til 8 mand Mandskabscontainer - når kvalitet og stabilitet er afgørende RE TIL www. ALT køb.dk og leje Tlf st Nørresundby T: /2012 da Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling Framaxafforskallingshjørne I Sikre hurtig skaktforskalling Sikker. Hurtig. Effektiv. Hurtig afforskalling Nem håndtering Doka Danmark ApS Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Mail: Kontor Arhus Høgemosevænget Trige Tel Fax

7

8 Pitzner-firmaer lægges sammen TEMA: Udlejning Lifte er blandt de produkter, som Pitzners medarbejder er specialister i. Tre Pitzner-firmaer lægges sammen til én virksomhed Med virkning fra den 1. januar 2013 lægges de tre virksomheder i Pitznergruppen AGJ Pitzner, Corona Pitzner og VMC Pitzner sammen i ét selskab. De tre virksomheder er i dag tre selvstændige aktieselskaber med hver deres bestyrelse. De tre virksomheder er på mange måder ganske forskellige, men alligevel er der også flere snitflader, som betyder, at der vil være en ikke uvæsentlig synergi ved at fusionere de tre firmaer og udnytte hinandens styrker. - Corona tilbyder fordelagtige løsninger indenfor salg, servicering og udlejning af entreprenørmateriel, primært lifte og primært i Københavns-området. AGJ udvikler og projekterer kundetilpassede modulog pavillonløsninger til salg eller udlejning. Endelig er VMC Danmarks største udlejer af stilladser og 8 arbejdsplatforme samt tilbyder løsninger inden for entreprenør- og byggemateriel, både salg, leje og servicering, forklarer administrerende direktør Ole Wamsler, der satte sig i chefstolen for et par år siden. Dansk Pitzner er således den største, danskejede virksomhed indenfor udlejning af entreprenørmateriel. Det betyder, at Pitzner altid tager udgangspunkt i gældende dansk lovgivning. Eksempelvis er modul- og pavilloner projekteret og produceret efter danske standarder med hensyn til f. eks. isolering og energioptimering. Det vil sige, at kunden kan være helt sikker på at få et produkt, der opfylder alle de krav, som danske myndigheder stiller, og som holder sig til dansk byggereglement. De bedste - Pitzner hører til blandt de mest fremtrædende aktører på det seriøse udlejningsmarked i Danmark. Vi er ikke de største, og det har vi for så vidt heller ingen ambition om at blive. Til gengæld ønsker vi at være de bedste på udvalgte områder, og derfor har vi markant fokus på hele tiden at dygtiggøre os indenfor eksempelvis lifte og arbejdsplatforme, eller indenfor vore kundetilpassede moduler og pavilloner, fortæller Ole Wamsler. Projektafdeling - Vi har i huset opbygget en væsentlig kompetence, som betyder, at vores medarbejdere er specialister på hver deres felt. For kunden betyder højere effektivitet blandt medarbejdere, at omkostningerne kan holdes nede, og at

9 TEMA: Udlejning Pitzner-firmaer lægges sammen Arbejdsplatforme som her på Copenhagen Towers er også en fokusområde. tallet på bundlinjen som oftes kan blive endnu mere interessant. Derfor har vi hele tiden fokus på at skaffe kunden merværdi igennem seriøs og professionel rådgivning. Når vi kender kundens behov for eksempelvis en lift til en given opgave, kan vi finde den lift, der passer nøjagtigt til opgaven, således at kundens medarbejdere ude på pladsen bliver så effektive som muligt. Vi udleverer ikke kun en lift til kunden. Vi ønsker at være kundens samarbejdspartner og sparre med kunden. Vi har etableret vores egen projektafdeling med en række erfarne og højt specialiserede medarbejdere, der er dygtige til at arbejde i helheder, og som har viden og kompetence til at overskue større projekter fra den første spæde begyndelse til målet. - Umiddelbart er vi måske dyrere på nogle områder end vores konkurrenter, men vi ønsker at være billigst i totalforløbet. Ved f. eks. at medarbejderne ude på en byggeplads bliver mere effektive, hvis de benytter den rigtige lift. Hvis personale i en pavillon bliver mere effektive, fordi de får nogle gode og miljøvenlige arbejdspladser og derfor finder sig godt til rette i nogle lokaler, der måske endda er så energirigtige, at der i forløbet spares penge på både strøm og varme. 68 pct. af Pitzners omsætning stammer fra kunder, der i det daglige ikke har noget med bygge og anlæg at gøre. Det er eksempelvis servicebranchen, der er storforbrugere af f. eks. lifte. Her er det ekstremt vigtigt, at medarbejderne arbejder på de mest optimale lifte, således at opgaven løses hurtigt, sikkert og effektivt. Sparepæren - Man kan sige, at vi er sparepæren i en sammenligning mellem en traditionel glødepære og en sparepære. Glødepæren er umiddelbart den billigste, men den bruger en masse strøm og er meget lidt energivenlig. Sparepæren er lidt dyrene, men til gengæld vil den set over pærens levetid bruge meget mindre energi og dermed i det lange løb være den billigste. Sådan ønsker vi at blive opfattet. Som en samarbejdspartner, der, når projektet er afsluttet, har være et økonomisk fornuftigt bekendtskab, og heldigvis oplever vi, at flere og flere af vores kunder ser langtsigtet på et samarbejde om udlejning af det rigtige materiel, siger Ole Wamsler, der sammen med den øvrige ledergruppe indenfor det seneste år har hevet 21 arbejdsdage ud af kalenderen for at drage i træningslejr. Formålet var simpelt hen at styrke kompetencen, og kursisterne blev både målt og vejet på deres kunnen af eksterne censorer som til en rigtig eksamen. Efterfølgende er der planlagt løbende efteruddannelse, således at Pitzner sikrer så højt et fagligt niveau i virksomheden, at den danskejede udlejningsvirksomhed fortsat kan tilføre kunderne merværdi i form af professionel rådgivning. Og selvfølgelig velholdt materiel til opgaven. 9

10 Pitzner-firmaer lægges sammen TEMA: Udlejning Administrerende direktør Ole Wamsler kom til Pitzner for et par år siden og bliver nu øverste chef for de tre fusionerede virksomheder. Nye saxlifte står klar til at hjælpe kunder i hele landet. Skurbyer & byggepladsindretning 10 Mandskabscontainer/mødefaciliteter Isoleret lagercontainer 6 til 40 container Kontor med eget toilet 1-rums beboelsescontainer m/bad, toilet og køkken 10 toiletcontainer m/bad 2-rums beboelsescontainer m/bad og toilet Kontorcontainer m/tekøkken og toilet Bad, toilet og omklædning til 8 mand Mandskabscontainer CONTAINERE TIL ALT køb og leje DC-SUPPLY A/S Virkelyst Nørresundby T:

11 TEMA: Udlejning Loxam i København I den lette hal bliver indrettet værksted, hvor medarbejderne kan reparere og yde service på maskinerne, således at de er klar til at blive lejet ud igen. Loxam tættere på kunderne i København Med en nyåbnet afdeling på Skudehavnsvej i Nordhavnen i København er Loxam nu kommet endnu tættere på kunderne. Byggeaktiviteten i området er voksende, og den bliver formentlig ikke mindre indenfor de næste årtier. Derfor er Loxam nu tæt på byggekranerne og de bygge- og entreprenørvirksomheder, der har travlt med at opføre bl.a. terminaler til krydstogtskibe, Metro, boliger og erhverv. - Vi holdt åbent hus i vores ny afdeling den 31. august, og siden er det gået over al forventning. Vi har rigtigt travlt med at servicere bestående kunder, som har opgaver herinde i København, men også mange nye kunder, der kan se store fordele ved at leje materiel så tæt på byggepladserne, siger afdelingsleder Claus Hewalo, der kom fra Loxams afdeling Holbæk, og som har næsten 25 års erfaring fra byggebranchen dels som konsulent og dels som afdelingsleder. Branchekendt - Jeg har et utroligt godt kendskab til branchen. Jeg kender de ønsker og behov, som formændene har ude på pladserne, og det er da en kæmpe fordel, at vi så at sige snakker det samme sprog, påpeger Claus Hewalo, der kom til en stor, tom parkeringsplads på Skudehavnsvej. - I løbet af ni dage fik vi opbygget en fuldt arbejdsdygtig afdeling. Vi har stillet en let hal op, hvor vi indretter værksted og plads til de maskiner og værktøj, som ikke kan tåle at stå ude i sne og regn. Kontor, administration, møderum og velfærdsfaciliteter er indrettet i moduler, som vi selv fører i vores omfattende sortiment. Udvalget Udvalget i den ny afdeling spænder lige fra de mindste boremaskiner til de største minigravere og andre maskiner, der kan transporteres på en trailer. Har kunderne behov, som ikke umiddelbart kan løses i Nordhavnen, skaffer Claus Hewalo og hans medarbejdere materiellet fra en af Loxams øvrige afdelinger i Storkøbenhavn, eller på Sjælland. Hvis bestillingen bliver afgivet inden kl. 12, vil maskinen som udgangspunkt være på byggepladsen 11

12 Loxam i København TEMA: Udlejning Materiel står klar til at blive afhentet af kunderne. næste morgen til arbejdstids begyndelse. Ekspeditionstiden på materiel, som findes på lager på Skudehavnsvej, er endnu kortere. Hurtigt ude - Hidtil har vi selvfølgelig haft et godt samarbejde med vores kunder i København, både dem der har adresse i hovedstaden og dem, der løser opgaver i byen, og med den ny afdeling er vi endnu mere interessante som samarbejdspartnere, fordi vi kan være hurtigt på pladsen med det materiel, de lige står og mangler, og fordi vores dygtige teknikere hurtigt er på pletten, hvis en maskine mod forventning strejker. Hvis det er et mindre problem, reparerer vi på stedet. Er der tale om en lidt større sag, tager vi maskinen med hjem og reparerer den og sørger til gengæld for, at der hurtigt bliver sat en anden ud på pladsen, så arbejdet kan gå videre. For kunden er det vigtigt, at mange medarbejdere ikke skal stå og vente på, at det rigtige materiel bliver bragt til veje. Det skal være på pladsen, når kunden har brug for det. Service - Vi oplever i stigende grad, at god service, fleksibilitet og parathed altså at vi er i nærheden er vigtigere end prisen. De fleste af vores kunder vil hellere betale den rigtige pris end have omkostninger ved, at folkene står og ven- Claus Hewalo er leder af den ny afdeling og kører rundt til byggepladser og kunder i København. 12 På en stor tavle registreres alle aftaler, både på materiel der skal ud til kunder, og på materiel der skal hentes hjem.

13 TEMA: Udlejning Loxam i København Vi har maskinerne - du har hænderne Når materiel har været lejet ud bliver det rengjort og set efter i sømmene, således at kunderne kan være sikre på kun at få udleveret fuldt funktionsdygtige maskiner. ter på en maskine uden at kunne komme videre. Det kan tit blive dyrere i den sidste ende, påpeger Claus Hewalo, der selv er aktivt ude på byggepladserne, lige som han besøger både eksisterende og nye kunder i København. Selv om Loxams nye afdeling først og fremmest er etableret med henblik på at servicere de mange professionelle kunder i nabolaget, så oplever Claus Hewalo, at rigtigt mange private fra det nordlige København kommer ind for at leje værktøj og småmaskiner til reparation og vedligehold af bygninger og grønne områder. Maskiner til store og små projekter Skal der anlægges en have, en park eller ryddes sne, så har vi maskinerne og materiellet. LOXAM RENTAL har alt i anlægs- og byggemaskiner, liftmateriel og mandskabsskure. Lad os bidrage til at dit projekt bliver en succes med vores topmoderne og brede kvalitets sortiment. Den gode dialog Kom forbi til en snak i en af vores 20 afdelinger eller ring på telefon: og få et tilbud på din lejeløsning. Aalborg Aarhus Aarhus Havn Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Kbh. Nordhavn Lynge Odense Roskilde Sakskøbing Slagelse Sønderborg Viborg Et godt tilbud om gratis morgenbrød og kaffe lokker mange tidlige kunder til afdelingen på Skudehavnsvej i Københavns nordhavn. Loxam A/S Tlf

14 Unikke løsninger TEMA: Udlejning PERI vinder på unikke løsninger Patenteret Skydeck forskallingssystem valgt til spektakulært universitetsbyggeri i Kolding Kolding har i mange år ønsket sig et universitet, så glæden var stor, da Syddansk Universitet besluttede at lægge en ny afdeling i byen. Nu er byggeriet godt i gang på Buen, og universitetet bliver med sin karakteristiske form en bygning, som byens borgere kan glæde sig over i generationer. En trekantet uddannelsesinstitution i seks etagers højde, og hvor de fem trekanter ligger forskudt ovenpå hinanden med et kæmpe atrium i midten. Byggeriet på den tidligere tømmerhandel-grund tæt på Kolding Fjord er således spektakulært i sig selv. Og det er mange af de tekniske løsninger også. F. eks. valgte EMR Murer & Entreprenør A/S det såkaldte bubbledeck, der sammen med PERIs patenterede Skydeck forskallingssystem har givet en både hurtig afforskalling og backpropping, 14 som holder den totale forskallingsmængde nede, og som betyder, at de traditionelle betonbjæler under loftet undgås. Bubbledeck er nemlig et dobbeltlaget huldæk, hvori der indstøbes en række store plastkugler. På den måde reduceres vægten af dækket, uden at det går ud over styrken. Skydeck - Vores patenterede Skydeck forskallingssystem består af en række mindre og brugervenlige kassetter, der hver især kun vejer op til 15 kg og derfor let kan bakses med af en enkelt medarbejder. Når dækket er støbt, og hærdningen er begyndt, fjernes Skydeck efter et par døgn, ved at kassetterne sænkes seks centimeter ned og lægges i baraller. Tilbage står multipropperne til at stive det nye dæk af, forklarer salgskonsulent hos PERI, Jørn Ari. De brugte kassetter gøres rene og forberedes til den næste støbning. Barallen med et helt sæt af kassetter flyttes let med en palleløfter, og kassetterne monteres igen. Med Skydeck er det lykkedes for EMR Murer & Entreprenør A/S at støbe kvm betondæk på bare seks og en halv måned. Henning Larsen Universitetsbyggeriet er tegnet af Henning Larsen Architects, der vandt opgaven i en konkurrence helt tilbage i Bygningen er placeret på Grønborg-grunden centralt i Kolding ved havnen, banegården og åen. Kolding Campus kommer til at indgå i fælles synergi med byens øvrige uddannelsesinstitutioner. Facaden er en integreret del af byg-

15 TEMA: Udlejning Unikke løsninger ningen og skaber et helt nyt udtryk. Indenfor i det fem etager høje atrium forskyder trapper og svalegange sig ind over hinanden, hvor den trekantede form gentager sit mønster i hele tiden nye positioner op gennem de forskellige etager. Syddansk Universitet i Kolding skal huse ca heltidsstuderende og 900 deltidsstuderende og bliver et kraftcenter indenfor kommunikation, design, kultur og sprog. Hver etage er indrettet på at skabe krydsfelter mellem lærere, forskere og studerende. Lavenergiuniversitet Bygningen er ikke kun markant i sin form og byggemåde. SDU i Kolding udføres som Danmarks og et af verdens første lavenergiuniversiteter, hvor det forventes at reducere energiforbruget med pct. i forhold til tilsvarende, traditionelle byggerier. Et kombineret varme- og kølepumpesystem, der bruger grundvand eller den nærliggende å til at regulere temperaturen i bygningen er fuldt integreret, således at det arbejder sammen med bygningens andre muligheder for f. eks. at bruge udeluften til køling. I designfasen har der løbende været regnet på at sikre alle arbejdspladser og undervisningsrum rigeligt med dagslys. Her balancerer arkitekterne på en knivsæg, fordi for meget lys også kan have negative konsekvenser, bl.a. i form af større varmetab og øgede krav til køling og ventilation. Facaden spiller en afgørende rolle. Den er udformet, således at den løser opgaverne og samtidig giver bygningen en markant, arkitektonisk profil. Facaden består af bevægelige, trekantede elementer, der kan regulere lysindfaldet for en højisoleret facade. Endelig vil der være solfangere, solceller, naturlig ventilation af atriet, mekanisk ventilation med et lavt energiforbrug, pc-udstyr med lavt forbrug, kølende betondæk og en række andre miljø- og energivenlige tiltag. Udfordrende Med flere end 40 år som byggeleder, har formand hos EMR Murer & Entreprenør A/S, Niels Bang Madsen, set det meste, men det trekantede universitet i Kolding er godt nok en af de mere usædvanlige opgaver, han har deltaget i. - Det trekantede byggeri stiller i sig 15

16 Unikke løsninger TEMA: Udlejning fagligt udfordrende projekter, hvor vi får brug for vores viden og erfaring, understreger Niels Bang Madsen, der selv er 70 år men ikke har planer om at aflevere nøglerne til firmabilen. - Byggeriet af Syddansk Universitet er spændende. Det er en udfordring, som jeg med min erfaring og viden er med til at løse igennem nøje planlægning. Så længe opgaverne er spændende, fortsætter jeg. Det spektakulære byggeri midt i Kolding forventes at stå færdigt sommeren selv en del store udfordringer, så det er vigtigt, at hele holdet hos os har stor erfaring og kompetence. Her er det vigtigt, at hver mand kender sin opgave, og at disciplinen er i orden. Vores folk kan deres kram, og de har gå-på-mod og kan tænke selv. Det er afgørende for, at en opgave som denne lykkes, siger Niels Bang Madsen, der trådte ind på byggepladsen i Kolding, efter at han havde været med til at færdiggøre et kvm stor logistikcenter i Landskrona. Højt fagligt niveau Hos EMR Murer & Entreprenør A/S har vi et meget højt fagligt niveau. Vores folk har været hos os i mange, mange år. De er dygtige, og de er rutinerede. Derfor påtager vi os også gerne 16

17 TEMA: Udlejning Hünnebeck er tilbage Pia Søgaard Nielsen har 15 års erfaring med Hünnebecks produkter og var et oplagt valg, da investorer skulle finde en kvalificeret person til at stå i spidsen for en relancering af de tyske kvalitetsprodukter i Danmark. En stor del af Dansk Montage Supplys materiel er helt nyt og netop hentet hjem fra Tyskland. Hünnebeck er tilbage på byggepladsen Chokbølgen rullede ind over de danske byggepladser, da Harsco Infrastructures i foråret meddelte, at den amerikanske virksomhed som følge af den globale finanskrise og dens virkning på bygge- og anlægsaktiviteterne havde valgt at nedlægge sin afdeling i Danmark og dermed i princippet lukke for både salg og udlejning af kvalitetsprodukterne fra tyske Hünnebeck. Alle de mange bygge- og entreprenørvirksomheder, der igennem mange år havde sværget til Hünnebecks ergonomisk rigtige, lette og betjeningsvenlige spindlere, stod nu med sikkerhedshjelmen på vej i postkassen. Gode råd var dyre, men handlekraftige personer med interesse og erfaring i byggebranchen tog i foråret udfordringen op. Stærkt tilbage I dag er Hünnebeck stærkt tilbage på de danske byggepladser, og udviklingen viser, at der både blev tænkt rigtigt, og at det tyske mærke står mindst lige så markant i markedet, som da amerikanerne valgte at lukke deres aktiviteter i Danmark. Måske endda stærkere. - Alle de gamle kunder er tilbage, og i tilgift har vi endda fået mange nye og flere kommer hele tiden til, smiler adm. direktør Pia Søgaard Nielsen i Dansk Montage Supply, der med stor velvilje fra Harsco Infrastructures overtog udlejning og salg af Hünnebecks produkter i Danmark. Personalet Pia Søgaard Nielsen er ikke uden grund stolt over, at det i løbet af ganske få måneder er lykkedes at få så solid grund under fødderne i domicilet i Onsild, kun et stenkast fra den nordjyske motorvej. Sammen med Lester Timmermann udgør hun det samlede faste personale i Dansk Montage Supply. Pia Søgaard Nielsen tager sig af det meste 17

18 Hünnebeck er tilbage TEMA: Udlejning Lester Timmermann sørger for service og vedligehold af alt materiel, således at det er i topform, når det skal ud til en ny kunde. af administrationen og alt salget, mens Lester Timmermann er ansvarlig for logistik samt ikke mindst den nødvendige service og vedligehold af materiellet. Succeshistorie Historien om Dansk Montage Supply er historien om en reaktion på de mange frustrerede henvendelser, der indløb på kontoret, da det blev kendt, at Harsco Infrastructures ville lukke ned i Danmark. Henvendelserne var udtryk for et reelt ønske om at fastholde Hünnebeck på byggepladserne, og da et par elementstøtter Tlf handlekraftige investorer fik sat skik på tallene og udarbejdet et budget, viste det sig, at det formentlig ville være forsvarligt at opbygge et dansk firma, der overtog Harsco salg og udlejning af materiellet. I løbet af et par dage blev beslutningen taget, og med Pia Søgaard Nielsen i direktørstolen var Dansk Montage Supply en kendsgerning i april. Med sig i bagagen havde direktøren 15 års med, gerne med hvid skrift på rød erfaring fra branchen det samme som baggrund Lester Timmermann i øvrigt. Og ikke så meget andet. For selv om Hvis det kan laves pænt med en kontormøblerne fra Harsco er blevet tekst, så tænker jeg, vi gerne vil genbrugt, var der Vi giver jer støtte - når kvalitet og stabilitet er afgørende bruge Vi giver jer støtte. så mange andre detaljer, der skulle falde i hak, at de første mange dage på kontoret blev lidt kaotiske. Heldigvis var huset på Søgere lige til at flytte ind i kun et forsvarligt hegn er sat op omkring e j e n d o m m e n, hvor Dansk Montage Supply opbevarer varenumre fra Hünnebeck og Protecto. Stædig indsats - Salg og udlejning er ikke et kerneprodukt for Harsco, og derfor blev det besluttet at lukke afdelingerne i Skandinavien, da følgerne af finanskrisen tvang amerikanerne til at trimme organisationen. Men vi har det bedste forhold til Harsco, som var meget behjælpelig i bestræbelserne på at videreføre Hünnebecks produkter i Danmark, fortæller Pia Søgaard Nielsen, der var noget spændt på, om det kunne lykkes at få etableret et forhold til de kunder, der nu i en periode var blevet vænnet til andre produkter. Og med en stædig indsats, hvor direktøren selv er ude på byggepladserne for at repræsentere firmaet, er det lykkedes for Dansk Montage Supply at reintroducere Hünnebeck i Danmark med stor succes. Topform - Med varenumre på lager hvoraf rigtigt mange er helt nye, så kan vi klare de fleste forespørgsler. Vi har

19 TEMA: Udlejning Hünnebeck er tilbage På lageret i Onsild, blot et stenkast fra den nordjyske motorvej, ligger materiel, som er er klar til at blive sendt afsted til de danske byggepladser. Det meste er dog heldigvis ude at arbejde. Spindlerne fra Hünnebeck er så populære, at alle de tidligere kunder nu er tilbage i folden og endnu fl ere er kommet til. entreret med en lokal vognmand, der er klar, når kunderne har brug for vores produkter. Desuden benytter vi Danske Fragtmænd. Det betyder, at vi er særdeles fleksible og tilbyder dagsleveringer af kvalitetsprodukter i hele landet, understreger Pia Søgaard Nielsen. Hjemme på værkstedet arbejder Lester Timmermann med den nødvendige service, vedligeholdelse og klargøring af materiel. Alt materiel, der kommer hjem fra en udlejning, gås efter med tættekam. Alt bliver rengjort og smurt, således at materiellet er i topform, når det skal videre til næste kunde. For Dansk Montage Supply er det nemlig afgørende, at kunden får glæde af sit materiel med det samme. Dårligt vedligeholdt materiel kan betyde dyre forsinkelser, og det ønsker hverken leverandør eller kunde. Løber ikke tør - Vi oplever heldigvis stor efterspørgsel på vores materiel, og skulle vi komme i en ekstrem situation, så har vi god backup hos en kollega i Sverige, så jeg er sikker på, at vi aldrig vil løbe tør, smiler Pia Søgaard Nielsen, der også gerne hjælper kunder med eventuelt indkøb af materiel hos Hünnebeck i Tyskland, lige som ejere af materiel naturligvis stadig har adgang til at købe reservedele til deres spindlere. - Dansk Montage Supply er kommet rigtigt godt ind på de danske byggepladser. Det er kunderne og deres behov, der bestemmer i hvilken retning, vores virksomhed skal udvikle sig. I Harscos tid havde vi en afdeling på Sjælland, og det har vi da en ambition om måske at få igen på sigt. Vi har i forvejen to biler på Sjælland hver uge, og jeg kan være på byggepladsen med timers varsel, så vi er fornuftigt dækket i øjeblikket, men ingen døre lukket. Vi er parat til fortsat fornuftig udvikling, fastslår Pia Søgaard Nielsen. Hos HLM finder du specialister i alt indenfor TEKNISK LANDMÅLING HLM / København Damhusdalen 39b DK-2610 Rødovre HLM Teknisk landmåling» Afsætning og indmåling af entreprenøropgaver» Beton og elementbyggeri» Mængdeberegninger og terrænmodeller» Maskinstyring Data, opsætning og kalibrering besøg os på HLM / Kalundborg Skolevej 16 DK-4490 Jerslev Tlf: Fax:

20 Kommunalkursus Michael Groser er underviser påp DFFs kommunale kursus på Hotel Svendborg. Nye vinde på materielgården Årets kommunale kursus på Hotel Svendborg var som sædvanligt fyldt til sidste plads, og mens der tidligere år har været meget streng fokus på den faglige undervisning, så bebudede underviser Michael Groser allerede på førstedagen, at der på flere måder ville blæse nye vinde på materielgården. Dels ville der blive indlagt mere tid til erfaringsudveksling, og dels ville der blive arbejdet meget mere i grupper. - Der blæser nye vinde på materielgården, og vi skal bl.a. fokusere på lederskab, kunne Michael Groser afsløre, da han og landsformand i Dansk Formands Forening, Kim Bøje Madsen, bød velkommen til deltagerne på Hotel Svendborg. Blå Stue og Grøn Stue Et af de nye tiltag på årets kommunale kursus var et gruppearbejde i form af en rollespil, hvor deltagerne blev delt op i to hold Blå Stue og Grøn Stue. 20 Arbejdet havde form som en decideret konkurrence, hvor der endda var præmier til det vindende hold. Formålet med spillet var, at deltagerne skulle reflektere over områder som ledelse, kommunikation, konfliktforebyggelse, effektivitet, samarbejde, forandringsparathed, trivsel og salg. Udfordringer Med gruppearbejdet, hvor de to hold blev stillet overfor de samme udfordringer, fik deltagerne mulighed til at tænke over, hvad der fungerer henholdsvis hæmmende eller befordrende i forhold til at opnå resultater indenfor strategisk ledelse, operationel ledelse, kommunikation på teamet generelt, forebyggelse og håndtering af konflikter, beherskelse af forandring processer, evnen til at træffe optimale beslutninger, evnen til at sætte mål og nå dem, evnen til at lære af deres fejl som en måde til at optimere holdets perfor- Dansk Formands Foreningslandsformand, Kim Bøje Madsen, bød velkommen til et fuldtegnet hold.

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. Side 209/7 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. februar 2015, kl. 16.30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013

Dansk Politiidrætsforbund. Danske Politimesterskaber i. Arrangør: Skydeudvalget DPIF. Skydning. den 18. & 19. juni 2013 Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i Skydning den 18. & 19. juni 2013 Arrangør: Skydeudvalget DPIF Kære kolleger På vegne af DPIF.s skydeudvalg glæder det mig at kunne byde velkommen til

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Fredag, den 4. oktober 2013 kl

Fredag, den 4. oktober 2013 kl Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark Frederiksberg, 4. oktober 2013 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag, den 4. oktober 2013 kl. 14.00-15.30 Mødet

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 3. november 2016, kl. 16.45 på Restaurant Skovbakken Bestyrelsen håber at se dig til temamøde, medlemstræf og generalforsamling. Torsdag den 3. november

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. Side 165/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014, kl. 16,30. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Aase Andersen, Arne

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 18

Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 18 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade 21A Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 43 beboere, fordelt på 34 lejemål

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

FAMILIELANDBRUGET VEST-JYLLAND. Regionsbestyrelsen

FAMILIELANDBRUGET VEST-JYLLAND. Regionsbestyrelsen 17-03-14 FAMILIELANDBRUGET VEST-JYLLAND Regionsbestyrelsen Telefon Fax Mobil Lone Andersen, Østergårdevej 16, Lyne, 6880 Tarm * 75 25 01 20 75 25 01 29 21 48 00 77 Preben Kristensen, Lovsangsdal 4, 7441

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

DANSK SKYTTE UNION PISTOLSEKTIONEN

DANSK SKYTTE UNION PISTOLSEKTIONEN DANSK SKYTTE UNION PISTOLSEKTIONEN DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ 25 METER GROV- SPORT & STANDARDPISTOL 02-05 september 2004 PÅ HANEBJERG SKYTTECENTER RESULTATLISTE 1 RESULTAT DM 25 METER 2004, INDIVIDUEL Sportspistol,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015

DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND. Danske Politimesterskaber i Skydning ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI. den 6. og 7. oktober 2015 DANSK POLITIIDRÆTSFORBUND Danske Politimesterskaber i Skydning den 6. og 7. oktober 2015 ARRANGØR: KOLDING OG VEJLE PI Velkommen til de danske politimesterskaber i skydning Så er det igen tid til de årlige

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2016

Repræsentantskabsmøde 2016 Lørdag d. 16. april 2016 på Hellebjerg Idrætsefterskole - cirka 30 deltog i mødet 1. Valg af dirigent. Henning Christiansen blev foreslået og valgt. Han kunne konstateret at repræsentantskabsmødet var

Læs mere