fokus på udlejning Side Læs desuden inde i bladet: 3 Leder 20 Kommunalt kursus 22 Møde om PFA 24 Jubilarer i DFF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fokus på udlejning Side 8-19 www.danskformand.dk Læs desuden inde i bladet: 3 Leder 20 Kommunalt kursus 22 Møde om PFA 24 Jubilarer i DFF"

Transkript

1 december årgang fokus på udlejning 6 Side 8-19 Læs desuden inde i bladet: 3 Leder 20 Kommunalt kursus 22 Møde om PFA 24 Jubilarer i DFF Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmødet Side 8 Pitzner fusionerer tre firmaer Side 11 Loxam åbner i København Side 14 PERI vinder på unikke løsninger Side 17 Hünnebeck tilbage Side 20 Fuldt hus på kommunalt kursus Side 22 PFA går aldrig på pension Side 25 Jubilarer i DFF Side 26 Nyt fra hovedkontoret Tema i næste nummer: Snerydning. Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 31. januar Næste nummer udkommer den 23. februar Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition og tryk Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax kompetent dedikeret præcis Vinterklar? Bestil årstidens Worksafe beklædning og sikkerhedsudstyr hos os! Ring til kundeservice på eller bestil direkte på Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 31. januar Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001: :2008 Nye datoer for 2013 på shoppen! 2

3 Det halter stadig i byggebranchen På en storstilet razzia i byggebranchen for nylig kontrollerede Arbejdstilsynet, Skat og politiet byggepladser over hele landet. Det halter fortsat med arbejdsmiljøet på mange danske byggepladser. Der var mange reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet forventer at afgive 12 indstillinger til politiet for overtrædelse af anmeldepligten til RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Aktionen afspejler, at der i bygge- og anlægsbranchen fortsat er alvorlige problemer med sikkerheden for både danske og udenlandske virksomheder og med at få udenlandske virksomheder til at anmelde sig i RUT. På nogle af byggepladserne fandt tilsynet eksempler på fare for nedstyrtning, blyforurening og manglende uddannelse i opstilling af stilladser, siger Arbejdstilsynet. Udover arbejdsmiljø satte myndighederne fokus på momsog skatteforhold, arbejds- og opholdstilladelser og anmeldelse til RUT. DFF har nu udvekslet krav til den nye overenskomst med KL, på det kommunale område. Vi er overbevist om at Leder forhandlingerne bliver ekstremt vanskelige, for der er jo ingen midler at gøre godt med. Det bliver desværre nok endnu en kriseoverenskomst. Der er meget lidt at forhandle om i den offentlige sektor. Medlemmerne opfordres til at møde op på årsmøderne i afdelingerne og gøre deres indflydelse gældende. Det er vigtigt, at medlemmerne bakker vores afdelinger op til årsmøderne. Se hvor og hvornår i bladet eller på hjemmesiden. Se ligeledes de nye kontingentsatser fra DFF og IAK i bladet, og husk at meddele DFF når der sker ændringer i ansættelsesforhold. Det gælder også, når man går på efterløn eller på pension. Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand Det halter stadig alvorligt med sikkerheden på mange arbejdspladser. Her er sikkerheden dog i orden. 3

4 Beslutningsreferat Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet lørdag den 27. oktober 2012 på Hovedkontoret, Prags Boulevard DAGSORDEN 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. Regioner 05. FR 06. A-kassen 07. Budget og regnskab 08. Bladet 09. Orienteringen vedr. driften på kontoret 10. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 på Fjelsted Skovkro 11. Næste møder 12. Eventuelt Kim bød velkommen. Lars Hansen havde meldt afbud på grund af sygdom. DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra den 7. september Herefter blev referatet godkendt og underskrevet. 4 Faglige forhold Vi modtager ingen lønaftaler til behandling i øjeblikket. Landsformanden har været til forhandling for to af vores formænd, sammen med en repræsentant fra DSL (Danske Skov og Landskabsingeniører) Det drejede sig om vagtordningen i kommunen, som vi mener bliver misbrugt efter vores dispositionsvagtaftale i overenskomsten. Vi kunne ikke blive enige og afventer et nyt udspil fra kommunen. En driftschef er blevet fyret, og han blev fritstillet på stedet. Kommunen skulle i gang med en sparerunde. Landsformanden har skrevet til kommunen og bedt om, at medlemmet bliver fritstillet med seks måneders opsigelse samt to måneders godtgørelse. Det er blevet bevilget. En orientering om den sidste af de to 2a sager med aldersdiskriminering. Dansk Industri fik en frist til den 8. oktober til at komme med et modspil, og det har DI nu gjort, og sagen fortsætter. Dansk Formands Forening var i retten den 2. oktober vedr. sagen mod Dansk Redningskorps. Der bliver afsagt dom den 30. oktober Vi har ikke fået flere henvendelser fra formændene i Københavns Kommune. Dan Boye orienterede om forholdene i Københavns Kommune, det går meget langsomt, men det går den rigtige vej. Vi har lavet information til medlemmerne i næste blad vedr. den nye pensionsordning i PFA, og der er indkaldt til yderligere to møder i Aalborg og i Tarm. Der er mange af vores medlemmer, der først har reageret efter den 1. oktober, hvor de opdager, at de har skiftet pensionsselskab. Vi kan oplyse, at der har været holdt orienteringsmøder flere steder, og vi arrangerer flere møder på opfordring fra vores medlemmer, når blot vi kan samle et rimeligt antal. De medlemmer, som skifter pensionsselskab ifølge overenskomsten, får en personlig henvendelse fra PFA med henblik på, hvilken muligheder de har med den nye aftale.

5 Beslutningsreferat Overenskomsterne Vi har stadig ikke modtaget den underskrevne overenskomst med Dansk Asfalt Industri. Dialogen med Dansk Byggeri går meget langsomt. Kim synes ikke, DB virker interesseret i vores dialog. Kim har netop underskrevet og tilbagesendt aftalen om gennemsnits løngaranti til KL Formandsoverenskomsten. Der er overenskomstmøde med KL den 15. januar. Her deltager Lars, Dan og Kim. Driftslederoverenskomsten. Der er møde den 19. december. Holddriftsaftalen. Der er møde den 20. december. KTO Kim har fået en mail vedrørende fordeling af SBG13 fra FLD (fælles kommunale lønsystem). Bestyrelsen havde en dialog om fordelingen. Dan Boye sagde, at vi om nødvendigt kunne få aktindsigt i sagen. Det vil vi gøre såfremt det bliver nødvendigt. Regioner Der var ingen nyt. FR Næste møde i Fællesrepræsentationen er den 4. december 2012 hos DFF. A-kassen Vores arbejdsløshedstal er på 12 medlemmer. Vedrørende efterlønsreformen er der ikke sket noget siden sidst. Der var indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. oktober med henblik på sammenlægning med AAK, som er den tredje billigste A-kasse. Der blev givet et fyldigt referat på Landsrådsmødet. Budget og regnskab Budgettet for september måned 2012 blev gennemgået og taget til efterretning. Budgettet for 2013 blev gennemgået med en kontingentstigning på kr. 28,00 til aktive medlemmer, samt en stigning på kr. 15,00 til efterlønsmedlemmer som vedtaget på Landsrådsmødet. DRIFTSFORHOLD Bladet Fra nr. 1 næste år får vi nyt layout på medlemsbladet, samt ny opsætter på bladet. Hjemmesiden Lars har ryddet op på hjemmesiden. Nyt medlemssystem Den 6. december 2012 går vi i luften på det nye system, så er det endeligt slut med MySoft medlemssystemet. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 Landsformanden syntes mødet gik godt. Han fornemmede, at deltagerne fik en udmærket orientering omkring A-kasse fusionen. Vi fik et lidt højere kontingent end bestyrelsen havde indstillet til, men det kan vi ikke være utilfredse med. Afholdelse af foreningens årsmøder blev aftalt til alles tilfredshed. Der kom en lille ændring til afdeling Syd, da datoen faldt i Påsken, datoen blev flyttet 14 dage frem. Aarhus Afdeling den 14. februar (torsdag) Lolland-Falsters Afdeling den 23. februar (lørdag) Syd- og Vestsjælland Afdeling den 23. februar (lørdag) Randers Afdeling den 2. marts (lørdag) Københavns afdeling den 7. marts (torsdag) Bornholms Afdeling den 9. marts (lørdag) Midt Vest afdeling den 12. marts (tirsdag) Vestjyllands Afdeling den 15. marts (fredag) Afdeling Syd den 16. marts (lørdag) Nordjyllands Afdeling den 23. marts (lørdag) Næste møder Bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 Bestyrelsesmøde den 5. april 3013 Bestyrelsesmøde den 29. juni 2013 Forårsmøde med afdelingsformænd den 4. maj 2013 Eventuelt Ingen kommentarer 5

6 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: :10:55 Signat MESZ Vi bakker op om Dansk Formands Forening med, gerne med hvid skrift på rød baggrund byggepladsindretning Hvis det kan laves pænt med en container/mødefaciliteter tekst, så tænker jeg, vi gerne vil bruge Vi giver jer støtte. ner 6 til 40 container Kontor med eget toilet er m/bad, toilet og køkken 10 toiletcontainer Vi giver elementstøtter m/bad r m/bad og toilet Kontorcontainer m/tekøkken jer støtteog toilet mklædning til 8 mand Mandskabscontainer - når kvalitet og stabilitet er afgørende RE TIL www. ALT køb.dk og leje Tlf st Nørresundby T: /2012 da Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling Framaxafforskallingshjørne I Sikre hurtig skaktforskalling Sikker. Hurtig. Effektiv. Hurtig afforskalling Nem håndtering Doka Danmark ApS Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Mail: Kontor Arhus Høgemosevænget Trige Tel Fax

7

8 Pitzner-firmaer lægges sammen TEMA: Udlejning Lifte er blandt de produkter, som Pitzners medarbejder er specialister i. Tre Pitzner-firmaer lægges sammen til én virksomhed Med virkning fra den 1. januar 2013 lægges de tre virksomheder i Pitznergruppen AGJ Pitzner, Corona Pitzner og VMC Pitzner sammen i ét selskab. De tre virksomheder er i dag tre selvstændige aktieselskaber med hver deres bestyrelse. De tre virksomheder er på mange måder ganske forskellige, men alligevel er der også flere snitflader, som betyder, at der vil være en ikke uvæsentlig synergi ved at fusionere de tre firmaer og udnytte hinandens styrker. - Corona tilbyder fordelagtige løsninger indenfor salg, servicering og udlejning af entreprenørmateriel, primært lifte og primært i Københavns-området. AGJ udvikler og projekterer kundetilpassede modulog pavillonløsninger til salg eller udlejning. Endelig er VMC Danmarks største udlejer af stilladser og 8 arbejdsplatforme samt tilbyder løsninger inden for entreprenør- og byggemateriel, både salg, leje og servicering, forklarer administrerende direktør Ole Wamsler, der satte sig i chefstolen for et par år siden. Dansk Pitzner er således den største, danskejede virksomhed indenfor udlejning af entreprenørmateriel. Det betyder, at Pitzner altid tager udgangspunkt i gældende dansk lovgivning. Eksempelvis er modul- og pavilloner projekteret og produceret efter danske standarder med hensyn til f. eks. isolering og energioptimering. Det vil sige, at kunden kan være helt sikker på at få et produkt, der opfylder alle de krav, som danske myndigheder stiller, og som holder sig til dansk byggereglement. De bedste - Pitzner hører til blandt de mest fremtrædende aktører på det seriøse udlejningsmarked i Danmark. Vi er ikke de største, og det har vi for så vidt heller ingen ambition om at blive. Til gengæld ønsker vi at være de bedste på udvalgte områder, og derfor har vi markant fokus på hele tiden at dygtiggøre os indenfor eksempelvis lifte og arbejdsplatforme, eller indenfor vore kundetilpassede moduler og pavilloner, fortæller Ole Wamsler. Projektafdeling - Vi har i huset opbygget en væsentlig kompetence, som betyder, at vores medarbejdere er specialister på hver deres felt. For kunden betyder højere effektivitet blandt medarbejdere, at omkostningerne kan holdes nede, og at

9 TEMA: Udlejning Pitzner-firmaer lægges sammen Arbejdsplatforme som her på Copenhagen Towers er også en fokusområde. tallet på bundlinjen som oftes kan blive endnu mere interessant. Derfor har vi hele tiden fokus på at skaffe kunden merværdi igennem seriøs og professionel rådgivning. Når vi kender kundens behov for eksempelvis en lift til en given opgave, kan vi finde den lift, der passer nøjagtigt til opgaven, således at kundens medarbejdere ude på pladsen bliver så effektive som muligt. Vi udleverer ikke kun en lift til kunden. Vi ønsker at være kundens samarbejdspartner og sparre med kunden. Vi har etableret vores egen projektafdeling med en række erfarne og højt specialiserede medarbejdere, der er dygtige til at arbejde i helheder, og som har viden og kompetence til at overskue større projekter fra den første spæde begyndelse til målet. - Umiddelbart er vi måske dyrere på nogle områder end vores konkurrenter, men vi ønsker at være billigst i totalforløbet. Ved f. eks. at medarbejderne ude på en byggeplads bliver mere effektive, hvis de benytter den rigtige lift. Hvis personale i en pavillon bliver mere effektive, fordi de får nogle gode og miljøvenlige arbejdspladser og derfor finder sig godt til rette i nogle lokaler, der måske endda er så energirigtige, at der i forløbet spares penge på både strøm og varme. 68 pct. af Pitzners omsætning stammer fra kunder, der i det daglige ikke har noget med bygge og anlæg at gøre. Det er eksempelvis servicebranchen, der er storforbrugere af f. eks. lifte. Her er det ekstremt vigtigt, at medarbejderne arbejder på de mest optimale lifte, således at opgaven løses hurtigt, sikkert og effektivt. Sparepæren - Man kan sige, at vi er sparepæren i en sammenligning mellem en traditionel glødepære og en sparepære. Glødepæren er umiddelbart den billigste, men den bruger en masse strøm og er meget lidt energivenlig. Sparepæren er lidt dyrene, men til gengæld vil den set over pærens levetid bruge meget mindre energi og dermed i det lange løb være den billigste. Sådan ønsker vi at blive opfattet. Som en samarbejdspartner, der, når projektet er afsluttet, har være et økonomisk fornuftigt bekendtskab, og heldigvis oplever vi, at flere og flere af vores kunder ser langtsigtet på et samarbejde om udlejning af det rigtige materiel, siger Ole Wamsler, der sammen med den øvrige ledergruppe indenfor det seneste år har hevet 21 arbejdsdage ud af kalenderen for at drage i træningslejr. Formålet var simpelt hen at styrke kompetencen, og kursisterne blev både målt og vejet på deres kunnen af eksterne censorer som til en rigtig eksamen. Efterfølgende er der planlagt løbende efteruddannelse, således at Pitzner sikrer så højt et fagligt niveau i virksomheden, at den danskejede udlejningsvirksomhed fortsat kan tilføre kunderne merværdi i form af professionel rådgivning. Og selvfølgelig velholdt materiel til opgaven. 9

10 Pitzner-firmaer lægges sammen TEMA: Udlejning Administrerende direktør Ole Wamsler kom til Pitzner for et par år siden og bliver nu øverste chef for de tre fusionerede virksomheder. Nye saxlifte står klar til at hjælpe kunder i hele landet. Skurbyer & byggepladsindretning 10 Mandskabscontainer/mødefaciliteter Isoleret lagercontainer 6 til 40 container Kontor med eget toilet 1-rums beboelsescontainer m/bad, toilet og køkken 10 toiletcontainer m/bad 2-rums beboelsescontainer m/bad og toilet Kontorcontainer m/tekøkken og toilet Bad, toilet og omklædning til 8 mand Mandskabscontainer CONTAINERE TIL ALT køb og leje DC-SUPPLY A/S Virkelyst Nørresundby T:

11 TEMA: Udlejning Loxam i København I den lette hal bliver indrettet værksted, hvor medarbejderne kan reparere og yde service på maskinerne, således at de er klar til at blive lejet ud igen. Loxam tættere på kunderne i København Med en nyåbnet afdeling på Skudehavnsvej i Nordhavnen i København er Loxam nu kommet endnu tættere på kunderne. Byggeaktiviteten i området er voksende, og den bliver formentlig ikke mindre indenfor de næste årtier. Derfor er Loxam nu tæt på byggekranerne og de bygge- og entreprenørvirksomheder, der har travlt med at opføre bl.a. terminaler til krydstogtskibe, Metro, boliger og erhverv. - Vi holdt åbent hus i vores ny afdeling den 31. august, og siden er det gået over al forventning. Vi har rigtigt travlt med at servicere bestående kunder, som har opgaver herinde i København, men også mange nye kunder, der kan se store fordele ved at leje materiel så tæt på byggepladserne, siger afdelingsleder Claus Hewalo, der kom fra Loxams afdeling Holbæk, og som har næsten 25 års erfaring fra byggebranchen dels som konsulent og dels som afdelingsleder. Branchekendt - Jeg har et utroligt godt kendskab til branchen. Jeg kender de ønsker og behov, som formændene har ude på pladserne, og det er da en kæmpe fordel, at vi så at sige snakker det samme sprog, påpeger Claus Hewalo, der kom til en stor, tom parkeringsplads på Skudehavnsvej. - I løbet af ni dage fik vi opbygget en fuldt arbejdsdygtig afdeling. Vi har stillet en let hal op, hvor vi indretter værksted og plads til de maskiner og værktøj, som ikke kan tåle at stå ude i sne og regn. Kontor, administration, møderum og velfærdsfaciliteter er indrettet i moduler, som vi selv fører i vores omfattende sortiment. Udvalget Udvalget i den ny afdeling spænder lige fra de mindste boremaskiner til de største minigravere og andre maskiner, der kan transporteres på en trailer. Har kunderne behov, som ikke umiddelbart kan løses i Nordhavnen, skaffer Claus Hewalo og hans medarbejdere materiellet fra en af Loxams øvrige afdelinger i Storkøbenhavn, eller på Sjælland. Hvis bestillingen bliver afgivet inden kl. 12, vil maskinen som udgangspunkt være på byggepladsen 11

12 Loxam i København TEMA: Udlejning Materiel står klar til at blive afhentet af kunderne. næste morgen til arbejdstids begyndelse. Ekspeditionstiden på materiel, som findes på lager på Skudehavnsvej, er endnu kortere. Hurtigt ude - Hidtil har vi selvfølgelig haft et godt samarbejde med vores kunder i København, både dem der har adresse i hovedstaden og dem, der løser opgaver i byen, og med den ny afdeling er vi endnu mere interessante som samarbejdspartnere, fordi vi kan være hurtigt på pladsen med det materiel, de lige står og mangler, og fordi vores dygtige teknikere hurtigt er på pletten, hvis en maskine mod forventning strejker. Hvis det er et mindre problem, reparerer vi på stedet. Er der tale om en lidt større sag, tager vi maskinen med hjem og reparerer den og sørger til gengæld for, at der hurtigt bliver sat en anden ud på pladsen, så arbejdet kan gå videre. For kunden er det vigtigt, at mange medarbejdere ikke skal stå og vente på, at det rigtige materiel bliver bragt til veje. Det skal være på pladsen, når kunden har brug for det. Service - Vi oplever i stigende grad, at god service, fleksibilitet og parathed altså at vi er i nærheden er vigtigere end prisen. De fleste af vores kunder vil hellere betale den rigtige pris end have omkostninger ved, at folkene står og ven- Claus Hewalo er leder af den ny afdeling og kører rundt til byggepladser og kunder i København. 12 På en stor tavle registreres alle aftaler, både på materiel der skal ud til kunder, og på materiel der skal hentes hjem.

13 TEMA: Udlejning Loxam i København Vi har maskinerne - du har hænderne Når materiel har været lejet ud bliver det rengjort og set efter i sømmene, således at kunderne kan være sikre på kun at få udleveret fuldt funktionsdygtige maskiner. ter på en maskine uden at kunne komme videre. Det kan tit blive dyrere i den sidste ende, påpeger Claus Hewalo, der selv er aktivt ude på byggepladserne, lige som han besøger både eksisterende og nye kunder i København. Selv om Loxams nye afdeling først og fremmest er etableret med henblik på at servicere de mange professionelle kunder i nabolaget, så oplever Claus Hewalo, at rigtigt mange private fra det nordlige København kommer ind for at leje værktøj og småmaskiner til reparation og vedligehold af bygninger og grønne områder. Maskiner til store og små projekter Skal der anlægges en have, en park eller ryddes sne, så har vi maskinerne og materiellet. LOXAM RENTAL har alt i anlægs- og byggemaskiner, liftmateriel og mandskabsskure. Lad os bidrage til at dit projekt bliver en succes med vores topmoderne og brede kvalitets sortiment. Den gode dialog Kom forbi til en snak i en af vores 20 afdelinger eller ring på telefon: og få et tilbud på din lejeløsning. Aalborg Aarhus Aarhus Havn Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Kbh. Nordhavn Lynge Odense Roskilde Sakskøbing Slagelse Sønderborg Viborg Et godt tilbud om gratis morgenbrød og kaffe lokker mange tidlige kunder til afdelingen på Skudehavnsvej i Københavns nordhavn. Loxam A/S Tlf

14 Unikke løsninger TEMA: Udlejning PERI vinder på unikke løsninger Patenteret Skydeck forskallingssystem valgt til spektakulært universitetsbyggeri i Kolding Kolding har i mange år ønsket sig et universitet, så glæden var stor, da Syddansk Universitet besluttede at lægge en ny afdeling i byen. Nu er byggeriet godt i gang på Buen, og universitetet bliver med sin karakteristiske form en bygning, som byens borgere kan glæde sig over i generationer. En trekantet uddannelsesinstitution i seks etagers højde, og hvor de fem trekanter ligger forskudt ovenpå hinanden med et kæmpe atrium i midten. Byggeriet på den tidligere tømmerhandel-grund tæt på Kolding Fjord er således spektakulært i sig selv. Og det er mange af de tekniske løsninger også. F. eks. valgte EMR Murer & Entreprenør A/S det såkaldte bubbledeck, der sammen med PERIs patenterede Skydeck forskallingssystem har givet en både hurtig afforskalling og backpropping, 14 som holder den totale forskallingsmængde nede, og som betyder, at de traditionelle betonbjæler under loftet undgås. Bubbledeck er nemlig et dobbeltlaget huldæk, hvori der indstøbes en række store plastkugler. På den måde reduceres vægten af dækket, uden at det går ud over styrken. Skydeck - Vores patenterede Skydeck forskallingssystem består af en række mindre og brugervenlige kassetter, der hver især kun vejer op til 15 kg og derfor let kan bakses med af en enkelt medarbejder. Når dækket er støbt, og hærdningen er begyndt, fjernes Skydeck efter et par døgn, ved at kassetterne sænkes seks centimeter ned og lægges i baraller. Tilbage står multipropperne til at stive det nye dæk af, forklarer salgskonsulent hos PERI, Jørn Ari. De brugte kassetter gøres rene og forberedes til den næste støbning. Barallen med et helt sæt af kassetter flyttes let med en palleløfter, og kassetterne monteres igen. Med Skydeck er det lykkedes for EMR Murer & Entreprenør A/S at støbe kvm betondæk på bare seks og en halv måned. Henning Larsen Universitetsbyggeriet er tegnet af Henning Larsen Architects, der vandt opgaven i en konkurrence helt tilbage i Bygningen er placeret på Grønborg-grunden centralt i Kolding ved havnen, banegården og åen. Kolding Campus kommer til at indgå i fælles synergi med byens øvrige uddannelsesinstitutioner. Facaden er en integreret del af byg-

15 TEMA: Udlejning Unikke løsninger ningen og skaber et helt nyt udtryk. Indenfor i det fem etager høje atrium forskyder trapper og svalegange sig ind over hinanden, hvor den trekantede form gentager sit mønster i hele tiden nye positioner op gennem de forskellige etager. Syddansk Universitet i Kolding skal huse ca heltidsstuderende og 900 deltidsstuderende og bliver et kraftcenter indenfor kommunikation, design, kultur og sprog. Hver etage er indrettet på at skabe krydsfelter mellem lærere, forskere og studerende. Lavenergiuniversitet Bygningen er ikke kun markant i sin form og byggemåde. SDU i Kolding udføres som Danmarks og et af verdens første lavenergiuniversiteter, hvor det forventes at reducere energiforbruget med pct. i forhold til tilsvarende, traditionelle byggerier. Et kombineret varme- og kølepumpesystem, der bruger grundvand eller den nærliggende å til at regulere temperaturen i bygningen er fuldt integreret, således at det arbejder sammen med bygningens andre muligheder for f. eks. at bruge udeluften til køling. I designfasen har der løbende været regnet på at sikre alle arbejdspladser og undervisningsrum rigeligt med dagslys. Her balancerer arkitekterne på en knivsæg, fordi for meget lys også kan have negative konsekvenser, bl.a. i form af større varmetab og øgede krav til køling og ventilation. Facaden spiller en afgørende rolle. Den er udformet, således at den løser opgaverne og samtidig giver bygningen en markant, arkitektonisk profil. Facaden består af bevægelige, trekantede elementer, der kan regulere lysindfaldet for en højisoleret facade. Endelig vil der være solfangere, solceller, naturlig ventilation af atriet, mekanisk ventilation med et lavt energiforbrug, pc-udstyr med lavt forbrug, kølende betondæk og en række andre miljø- og energivenlige tiltag. Udfordrende Med flere end 40 år som byggeleder, har formand hos EMR Murer & Entreprenør A/S, Niels Bang Madsen, set det meste, men det trekantede universitet i Kolding er godt nok en af de mere usædvanlige opgaver, han har deltaget i. - Det trekantede byggeri stiller i sig 15

16 Unikke løsninger TEMA: Udlejning fagligt udfordrende projekter, hvor vi får brug for vores viden og erfaring, understreger Niels Bang Madsen, der selv er 70 år men ikke har planer om at aflevere nøglerne til firmabilen. - Byggeriet af Syddansk Universitet er spændende. Det er en udfordring, som jeg med min erfaring og viden er med til at løse igennem nøje planlægning. Så længe opgaverne er spændende, fortsætter jeg. Det spektakulære byggeri midt i Kolding forventes at stå færdigt sommeren selv en del store udfordringer, så det er vigtigt, at hele holdet hos os har stor erfaring og kompetence. Her er det vigtigt, at hver mand kender sin opgave, og at disciplinen er i orden. Vores folk kan deres kram, og de har gå-på-mod og kan tænke selv. Det er afgørende for, at en opgave som denne lykkes, siger Niels Bang Madsen, der trådte ind på byggepladsen i Kolding, efter at han havde været med til at færdiggøre et kvm stor logistikcenter i Landskrona. Højt fagligt niveau Hos EMR Murer & Entreprenør A/S har vi et meget højt fagligt niveau. Vores folk har været hos os i mange, mange år. De er dygtige, og de er rutinerede. Derfor påtager vi os også gerne 16

17 TEMA: Udlejning Hünnebeck er tilbage Pia Søgaard Nielsen har 15 års erfaring med Hünnebecks produkter og var et oplagt valg, da investorer skulle finde en kvalificeret person til at stå i spidsen for en relancering af de tyske kvalitetsprodukter i Danmark. En stor del af Dansk Montage Supplys materiel er helt nyt og netop hentet hjem fra Tyskland. Hünnebeck er tilbage på byggepladsen Chokbølgen rullede ind over de danske byggepladser, da Harsco Infrastructures i foråret meddelte, at den amerikanske virksomhed som følge af den globale finanskrise og dens virkning på bygge- og anlægsaktiviteterne havde valgt at nedlægge sin afdeling i Danmark og dermed i princippet lukke for både salg og udlejning af kvalitetsprodukterne fra tyske Hünnebeck. Alle de mange bygge- og entreprenørvirksomheder, der igennem mange år havde sværget til Hünnebecks ergonomisk rigtige, lette og betjeningsvenlige spindlere, stod nu med sikkerhedshjelmen på vej i postkassen. Gode råd var dyre, men handlekraftige personer med interesse og erfaring i byggebranchen tog i foråret udfordringen op. Stærkt tilbage I dag er Hünnebeck stærkt tilbage på de danske byggepladser, og udviklingen viser, at der både blev tænkt rigtigt, og at det tyske mærke står mindst lige så markant i markedet, som da amerikanerne valgte at lukke deres aktiviteter i Danmark. Måske endda stærkere. - Alle de gamle kunder er tilbage, og i tilgift har vi endda fået mange nye og flere kommer hele tiden til, smiler adm. direktør Pia Søgaard Nielsen i Dansk Montage Supply, der med stor velvilje fra Harsco Infrastructures overtog udlejning og salg af Hünnebecks produkter i Danmark. Personalet Pia Søgaard Nielsen er ikke uden grund stolt over, at det i løbet af ganske få måneder er lykkedes at få så solid grund under fødderne i domicilet i Onsild, kun et stenkast fra den nordjyske motorvej. Sammen med Lester Timmermann udgør hun det samlede faste personale i Dansk Montage Supply. Pia Søgaard Nielsen tager sig af det meste 17

18 Hünnebeck er tilbage TEMA: Udlejning Lester Timmermann sørger for service og vedligehold af alt materiel, således at det er i topform, når det skal ud til en ny kunde. af administrationen og alt salget, mens Lester Timmermann er ansvarlig for logistik samt ikke mindst den nødvendige service og vedligehold af materiellet. Succeshistorie Historien om Dansk Montage Supply er historien om en reaktion på de mange frustrerede henvendelser, der indløb på kontoret, da det blev kendt, at Harsco Infrastructures ville lukke ned i Danmark. Henvendelserne var udtryk for et reelt ønske om at fastholde Hünnebeck på byggepladserne, og da et par elementstøtter Tlf handlekraftige investorer fik sat skik på tallene og udarbejdet et budget, viste det sig, at det formentlig ville være forsvarligt at opbygge et dansk firma, der overtog Harsco salg og udlejning af materiellet. I løbet af et par dage blev beslutningen taget, og med Pia Søgaard Nielsen i direktørstolen var Dansk Montage Supply en kendsgerning i april. Med sig i bagagen havde direktøren 15 års med, gerne med hvid skrift på rød erfaring fra branchen det samme som baggrund Lester Timmermann i øvrigt. Og ikke så meget andet. For selv om Hvis det kan laves pænt med en kontormøblerne fra Harsco er blevet tekst, så tænker jeg, vi gerne vil genbrugt, var der Vi giver jer støtte - når kvalitet og stabilitet er afgørende bruge Vi giver jer støtte. så mange andre detaljer, der skulle falde i hak, at de første mange dage på kontoret blev lidt kaotiske. Heldigvis var huset på Søgere lige til at flytte ind i kun et forsvarligt hegn er sat op omkring e j e n d o m m e n, hvor Dansk Montage Supply opbevarer varenumre fra Hünnebeck og Protecto. Stædig indsats - Salg og udlejning er ikke et kerneprodukt for Harsco, og derfor blev det besluttet at lukke afdelingerne i Skandinavien, da følgerne af finanskrisen tvang amerikanerne til at trimme organisationen. Men vi har det bedste forhold til Harsco, som var meget behjælpelig i bestræbelserne på at videreføre Hünnebecks produkter i Danmark, fortæller Pia Søgaard Nielsen, der var noget spændt på, om det kunne lykkes at få etableret et forhold til de kunder, der nu i en periode var blevet vænnet til andre produkter. Og med en stædig indsats, hvor direktøren selv er ude på byggepladserne for at repræsentere firmaet, er det lykkedes for Dansk Montage Supply at reintroducere Hünnebeck i Danmark med stor succes. Topform - Med varenumre på lager hvoraf rigtigt mange er helt nye, så kan vi klare de fleste forespørgsler. Vi har

19 TEMA: Udlejning Hünnebeck er tilbage På lageret i Onsild, blot et stenkast fra den nordjyske motorvej, ligger materiel, som er er klar til at blive sendt afsted til de danske byggepladser. Det meste er dog heldigvis ude at arbejde. Spindlerne fra Hünnebeck er så populære, at alle de tidligere kunder nu er tilbage i folden og endnu fl ere er kommet til. entreret med en lokal vognmand, der er klar, når kunderne har brug for vores produkter. Desuden benytter vi Danske Fragtmænd. Det betyder, at vi er særdeles fleksible og tilbyder dagsleveringer af kvalitetsprodukter i hele landet, understreger Pia Søgaard Nielsen. Hjemme på værkstedet arbejder Lester Timmermann med den nødvendige service, vedligeholdelse og klargøring af materiel. Alt materiel, der kommer hjem fra en udlejning, gås efter med tættekam. Alt bliver rengjort og smurt, således at materiellet er i topform, når det skal videre til næste kunde. For Dansk Montage Supply er det nemlig afgørende, at kunden får glæde af sit materiel med det samme. Dårligt vedligeholdt materiel kan betyde dyre forsinkelser, og det ønsker hverken leverandør eller kunde. Løber ikke tør - Vi oplever heldigvis stor efterspørgsel på vores materiel, og skulle vi komme i en ekstrem situation, så har vi god backup hos en kollega i Sverige, så jeg er sikker på, at vi aldrig vil løbe tør, smiler Pia Søgaard Nielsen, der også gerne hjælper kunder med eventuelt indkøb af materiel hos Hünnebeck i Tyskland, lige som ejere af materiel naturligvis stadig har adgang til at købe reservedele til deres spindlere. - Dansk Montage Supply er kommet rigtigt godt ind på de danske byggepladser. Det er kunderne og deres behov, der bestemmer i hvilken retning, vores virksomhed skal udvikle sig. I Harscos tid havde vi en afdeling på Sjælland, og det har vi da en ambition om måske at få igen på sigt. Vi har i forvejen to biler på Sjælland hver uge, og jeg kan være på byggepladsen med timers varsel, så vi er fornuftigt dækket i øjeblikket, men ingen døre lukket. Vi er parat til fortsat fornuftig udvikling, fastslår Pia Søgaard Nielsen. Hos HLM finder du specialister i alt indenfor TEKNISK LANDMÅLING HLM / København Damhusdalen 39b DK-2610 Rødovre HLM Teknisk landmåling» Afsætning og indmåling af entreprenøropgaver» Beton og elementbyggeri» Mængdeberegninger og terrænmodeller» Maskinstyring Data, opsætning og kalibrering besøg os på HLM / Kalundborg Skolevej 16 DK-4490 Jerslev Tlf: Fax:

20 Kommunalkursus Michael Groser er underviser påp DFFs kommunale kursus på Hotel Svendborg. Nye vinde på materielgården Årets kommunale kursus på Hotel Svendborg var som sædvanligt fyldt til sidste plads, og mens der tidligere år har været meget streng fokus på den faglige undervisning, så bebudede underviser Michael Groser allerede på førstedagen, at der på flere måder ville blæse nye vinde på materielgården. Dels ville der blive indlagt mere tid til erfaringsudveksling, og dels ville der blive arbejdet meget mere i grupper. - Der blæser nye vinde på materielgården, og vi skal bl.a. fokusere på lederskab, kunne Michael Groser afsløre, da han og landsformand i Dansk Formands Forening, Kim Bøje Madsen, bød velkommen til deltagerne på Hotel Svendborg. Blå Stue og Grøn Stue Et af de nye tiltag på årets kommunale kursus var et gruppearbejde i form af en rollespil, hvor deltagerne blev delt op i to hold Blå Stue og Grøn Stue. 20 Arbejdet havde form som en decideret konkurrence, hvor der endda var præmier til det vindende hold. Formålet med spillet var, at deltagerne skulle reflektere over områder som ledelse, kommunikation, konfliktforebyggelse, effektivitet, samarbejde, forandringsparathed, trivsel og salg. Udfordringer Med gruppearbejdet, hvor de to hold blev stillet overfor de samme udfordringer, fik deltagerne mulighed til at tænke over, hvad der fungerer henholdsvis hæmmende eller befordrende i forhold til at opnå resultater indenfor strategisk ledelse, operationel ledelse, kommunikation på teamet generelt, forebyggelse og håndtering af konflikter, beherskelse af forandring processer, evnen til at træffe optimale beslutninger, evnen til at sætte mål og nå dem, evnen til at lære af deres fejl som en måde til at optimere holdets perfor- Dansk Formands Foreningslandsformand, Kim Bøje Madsen, bød velkommen til et fuldtegnet hold.

Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19

Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19 Juni 2012 105. årgang Fokus på sikkerhed Tema om sikkerhed og kommunikation side 8-19 3 Læs desuden inde i bladet: 4 Referat fra bestyrelsesmødet 20 Munck får en fiber 24 DFF fik ny bestyrelse 23 Program

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Broen. Læs mere side 16. www.danskformand.dk

Broen. Læs mere side 16. www.danskformand.dk December 2011 104. årgang 6 Broen Læs mere side 16 Læs desuden inde i bladet: 3 Lederen 6 Industriens Hus i total makeover 12 Graffittiens overmænd 22 Se næste års jubilarer Fagorganisation for arbejdsledere

Læs mere

Friis opstår på ruinerne af Magasin

Friis opstår på ruinerne af Magasin Februar 2009 102. årgang 1 Læs desuden inde i bladet: 11 På vej ind på byggepladserne 10 Mange tilbud om kurser 16 Første årsmøde 21 Struktøruddannelsen er bred Friis opstår på ruinerne af Magasin Side

Læs mere

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk

NKI vil vokse sig ud af krisen. Side 14. www.danskformand.dk Juni 2009 102. årgang 3 NKI vil vokse sig ud af krisen Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd lærte om samarbejde 9 Holder styr på murerne 17 Cramo vil være kendt 20 Struktør er kvalitetsstempel

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Den Blå Planet tager form

Den Blå Planet tager form Februar 2012 105. årgang 1 Den Blå Planet tager form Læs mere side 14-15 Læs desuden inde i bladet: 6 Uponor åbner nyt akademi 8 Naturen tog fusen på Falster 16 Århus først med årsmøderne 18 DFF i forbrugsforening

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Messe kom godt i vejret

Messe kom godt i vejret December 2009 102. årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour 09 20 Kursus med Enneagram Fagorganisation

Læs mere

Bogholderen blev formand

Bogholderen blev formand Juni 2011 104. årgang 3 Bogholderen blev formand Læs mere side 14-15 Læs desuden inde i bladet: 8 Kommunalkursus 9 LEAN med på klipperen 17 Nyt entreprenørselskab Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

4000 så nyt på Rørcenterdagene. Side 21. www.danskformand.dk

4000 så nyt på Rørcenterdagene. Side 21. www.danskformand.dk August 2009 102. årgang 4 4000 så nyt på Rørcenterdagene Side 21 Læs desuden inde i bladet: 12 Formand del af et netværk 6 Kursus giver godt værktøj 8 Beton spules af med vand 16 Landsmøde med messe Fagorganisation

Læs mere

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk

På besøg på Agromek. Reportage side 7-10. www.danskformand.dk December 2010 103. årgang 6 På besøg på Agromek Reportage side 7-10 Læs desuden inde i bladet: 3 Krisen kradser stadig 4 Specialister i fodboldbaner 14 Medlem fik ret i retten 16 Kursus om stress Fagorganisation

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem

Arbejdsmiljø FORMANDSBLADET TEMA: Tjekker materiel på eget værksted. Frederikshavn har styr på grejet. Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 3 juni 2014 Tjekker materiel på eget værksted Frederikshavn har styr på grejet Sundhedshuse bygges efter nyt pointsystem TEMA: Arbejdsmiljø INDHOLD:

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

Bro glider over følsom natur

Bro glider over følsom natur April 2010 103. årgang Bro glider over følsom natur 2 Side 14 Læs desuden inde i bladet: 6 Formænd med ny baggrund 9 Lille fremgang i Randers 10 Livlig debat i Sønderborg 19 Havneprojekt til 1,3 mia. kr.

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

TEMA: Teknologi FORMANDSBLADET SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ

TEMA: Teknologi FORMANDSBLADET SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ 4 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 4 August 2015 SIDE 6 FORMANDEN FÅR NYT OVERBLIK MED TABLET SIDE 11: DANSK TOPKVALITET MED TIL AT SIKRE BEDRE MILJØ TEMA: Teknologi LÆS

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Nyt domicil bygger på medarbejdere

Nyt domicil bygger på medarbejdere MEDLEMSBLAD FOR KREDS ØST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / DECEMBER 2014 Nyt domicil bygger på medarbejdere Opførelsen af BankNordiks 3.700 kvadratmeter store hovedsæde på en bakke midt i Tórshavn

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere