fokus på udlejning Side Læs desuden inde i bladet: 3 Leder 20 Kommunalt kursus 22 Møde om PFA 24 Jubilarer i DFF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fokus på udlejning Side 8-19 www.danskformand.dk Læs desuden inde i bladet: 3 Leder 20 Kommunalt kursus 22 Møde om PFA 24 Jubilarer i DFF"

Transkript

1 december årgang fokus på udlejning 6 Side 8-19 Læs desuden inde i bladet: 3 Leder 20 Kommunalt kursus 22 Møde om PFA 24 Jubilarer i DFF Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Indholdsfortegnelse: Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Side 3 Leder Side 4 Referat fra bestyrelsesmødet Side 8 Pitzner fusionerer tre firmaer Side 11 Loxam åbner i København Side 14 PERI vinder på unikke løsninger Side 17 Hünnebeck tilbage Side 20 Fuldt hus på kommunalt kursus Side 22 PFA går aldrig på pension Side 25 Jubilarer i DFF Side 26 Nyt fra hovedkontoret Tema i næste nummer: Snerydning. Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 31. januar Næste nummer udkommer den 23. februar Layout & Sats Hesselberg Reklame Frederikshavnsvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition og tryk Rosendahls Mediaservice Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Conny Rita Pallesen Tlf Fax kompetent dedikeret præcis Vinterklar? Bestil årstidens Worksafe beklædning og sikkerhedsudstyr hos os! Ring til kundeservice på eller bestil direkte på Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 31. januar Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001: :2008 Nye datoer for 2013 på shoppen! 2

3 Det halter stadig i byggebranchen På en storstilet razzia i byggebranchen for nylig kontrollerede Arbejdstilsynet, Skat og politiet byggepladser over hele landet. Det halter fortsat med arbejdsmiljøet på mange danske byggepladser. Der var mange reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet forventer at afgive 12 indstillinger til politiet for overtrædelse af anmeldepligten til RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere). Aktionen afspejler, at der i bygge- og anlægsbranchen fortsat er alvorlige problemer med sikkerheden for både danske og udenlandske virksomheder og med at få udenlandske virksomheder til at anmelde sig i RUT. På nogle af byggepladserne fandt tilsynet eksempler på fare for nedstyrtning, blyforurening og manglende uddannelse i opstilling af stilladser, siger Arbejdstilsynet. Udover arbejdsmiljø satte myndighederne fokus på momsog skatteforhold, arbejds- og opholdstilladelser og anmeldelse til RUT. DFF har nu udvekslet krav til den nye overenskomst med KL, på det kommunale område. Vi er overbevist om at Leder forhandlingerne bliver ekstremt vanskelige, for der er jo ingen midler at gøre godt med. Det bliver desværre nok endnu en kriseoverenskomst. Der er meget lidt at forhandle om i den offentlige sektor. Medlemmerne opfordres til at møde op på årsmøderne i afdelingerne og gøre deres indflydelse gældende. Det er vigtigt, at medlemmerne bakker vores afdelinger op til årsmøderne. Se hvor og hvornår i bladet eller på hjemmesiden. Se ligeledes de nye kontingentsatser fra DFF og IAK i bladet, og husk at meddele DFF når der sker ændringer i ansættelsesforhold. Det gælder også, når man går på efterløn eller på pension. Til slut vil jeg gerne på foreningens vegne ønske alle vores medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Kim Bøje Madsen Landsformand Det halter stadig alvorligt med sikkerheden på mange arbejdspladser. Her er sikkerheden dog i orden. 3

4 Beslutningsreferat Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet lørdag den 27. oktober 2012 på Hovedkontoret, Prags Boulevard DAGSORDEN 01. Faglige forhold 02. Overenskomsterne 03. KTO 04. Regioner 05. FR 06. A-kassen 07. Budget og regnskab 08. Bladet 09. Orienteringen vedr. driften på kontoret 10. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 på Fjelsted Skovkro 11. Næste møder 12. Eventuelt Kim bød velkommen. Lars Hansen havde meldt afbud på grund af sygdom. DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra den 7. september Herefter blev referatet godkendt og underskrevet. 4 Faglige forhold Vi modtager ingen lønaftaler til behandling i øjeblikket. Landsformanden har været til forhandling for to af vores formænd, sammen med en repræsentant fra DSL (Danske Skov og Landskabsingeniører) Det drejede sig om vagtordningen i kommunen, som vi mener bliver misbrugt efter vores dispositionsvagtaftale i overenskomsten. Vi kunne ikke blive enige og afventer et nyt udspil fra kommunen. En driftschef er blevet fyret, og han blev fritstillet på stedet. Kommunen skulle i gang med en sparerunde. Landsformanden har skrevet til kommunen og bedt om, at medlemmet bliver fritstillet med seks måneders opsigelse samt to måneders godtgørelse. Det er blevet bevilget. En orientering om den sidste af de to 2a sager med aldersdiskriminering. Dansk Industri fik en frist til den 8. oktober til at komme med et modspil, og det har DI nu gjort, og sagen fortsætter. Dansk Formands Forening var i retten den 2. oktober vedr. sagen mod Dansk Redningskorps. Der bliver afsagt dom den 30. oktober Vi har ikke fået flere henvendelser fra formændene i Københavns Kommune. Dan Boye orienterede om forholdene i Københavns Kommune, det går meget langsomt, men det går den rigtige vej. Vi har lavet information til medlemmerne i næste blad vedr. den nye pensionsordning i PFA, og der er indkaldt til yderligere to møder i Aalborg og i Tarm. Der er mange af vores medlemmer, der først har reageret efter den 1. oktober, hvor de opdager, at de har skiftet pensionsselskab. Vi kan oplyse, at der har været holdt orienteringsmøder flere steder, og vi arrangerer flere møder på opfordring fra vores medlemmer, når blot vi kan samle et rimeligt antal. De medlemmer, som skifter pensionsselskab ifølge overenskomsten, får en personlig henvendelse fra PFA med henblik på, hvilken muligheder de har med den nye aftale.

5 Beslutningsreferat Overenskomsterne Vi har stadig ikke modtaget den underskrevne overenskomst med Dansk Asfalt Industri. Dialogen med Dansk Byggeri går meget langsomt. Kim synes ikke, DB virker interesseret i vores dialog. Kim har netop underskrevet og tilbagesendt aftalen om gennemsnits løngaranti til KL Formandsoverenskomsten. Der er overenskomstmøde med KL den 15. januar. Her deltager Lars, Dan og Kim. Driftslederoverenskomsten. Der er møde den 19. december. Holddriftsaftalen. Der er møde den 20. december. KTO Kim har fået en mail vedrørende fordeling af SBG13 fra FLD (fælles kommunale lønsystem). Bestyrelsen havde en dialog om fordelingen. Dan Boye sagde, at vi om nødvendigt kunne få aktindsigt i sagen. Det vil vi gøre såfremt det bliver nødvendigt. Regioner Der var ingen nyt. FR Næste møde i Fællesrepræsentationen er den 4. december 2012 hos DFF. A-kassen Vores arbejdsløshedstal er på 12 medlemmer. Vedrørende efterlønsreformen er der ikke sket noget siden sidst. Der var indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. oktober med henblik på sammenlægning med AAK, som er den tredje billigste A-kasse. Der blev givet et fyldigt referat på Landsrådsmødet. Budget og regnskab Budgettet for september måned 2012 blev gennemgået og taget til efterretning. Budgettet for 2013 blev gennemgået med en kontingentstigning på kr. 28,00 til aktive medlemmer, samt en stigning på kr. 15,00 til efterlønsmedlemmer som vedtaget på Landsrådsmødet. DRIFTSFORHOLD Bladet Fra nr. 1 næste år får vi nyt layout på medlemsbladet, samt ny opsætter på bladet. Hjemmesiden Lars har ryddet op på hjemmesiden. Nyt medlemssystem Den 6. december 2012 går vi i luften på det nye system, så er det endeligt slut med MySoft medlemssystemet. Landsrådsmøde den 6. oktober 2012 Landsformanden syntes mødet gik godt. Han fornemmede, at deltagerne fik en udmærket orientering omkring A-kasse fusionen. Vi fik et lidt højere kontingent end bestyrelsen havde indstillet til, men det kan vi ikke være utilfredse med. Afholdelse af foreningens årsmøder blev aftalt til alles tilfredshed. Der kom en lille ændring til afdeling Syd, da datoen faldt i Påsken, datoen blev flyttet 14 dage frem. Aarhus Afdeling den 14. februar (torsdag) Lolland-Falsters Afdeling den 23. februar (lørdag) Syd- og Vestsjælland Afdeling den 23. februar (lørdag) Randers Afdeling den 2. marts (lørdag) Københavns afdeling den 7. marts (torsdag) Bornholms Afdeling den 9. marts (lørdag) Midt Vest afdeling den 12. marts (tirsdag) Vestjyllands Afdeling den 15. marts (fredag) Afdeling Syd den 16. marts (lørdag) Nordjyllands Afdeling den 23. marts (lørdag) Næste møder Bestyrelsesmøde den 8. februar 2013 Bestyrelsesmøde den 5. april 3013 Bestyrelsesmøde den 29. juni 2013 Forårsmøde med afdelingsformænd den 4. maj 2013 Eventuelt Ingen kommentarer 5

6 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: :10:55 Signat MESZ Vi bakker op om Dansk Formands Forening med, gerne med hvid skrift på rød baggrund byggepladsindretning Hvis det kan laves pænt med en container/mødefaciliteter tekst, så tænker jeg, vi gerne vil bruge Vi giver jer støtte. ner 6 til 40 container Kontor med eget toilet er m/bad, toilet og køkken 10 toiletcontainer Vi giver elementstøtter m/bad r m/bad og toilet Kontorcontainer m/tekøkken jer støtteog toilet mklædning til 8 mand Mandskabscontainer - når kvalitet og stabilitet er afgørende RE TIL www. ALT køb.dk og leje Tlf st Nørresundby T: /2012 da Sæt din lid til vor kompetence inden for forskalling Framaxafforskallingshjørne I Sikre hurtig skaktforskalling Sikker. Hurtig. Effektiv. Hurtig afforskalling Nem håndtering Doka Danmark ApS Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Mail: Kontor Arhus Høgemosevænget Trige Tel Fax

7

8 Pitzner-firmaer lægges sammen TEMA: Udlejning Lifte er blandt de produkter, som Pitzners medarbejder er specialister i. Tre Pitzner-firmaer lægges sammen til én virksomhed Med virkning fra den 1. januar 2013 lægges de tre virksomheder i Pitznergruppen AGJ Pitzner, Corona Pitzner og VMC Pitzner sammen i ét selskab. De tre virksomheder er i dag tre selvstændige aktieselskaber med hver deres bestyrelse. De tre virksomheder er på mange måder ganske forskellige, men alligevel er der også flere snitflader, som betyder, at der vil være en ikke uvæsentlig synergi ved at fusionere de tre firmaer og udnytte hinandens styrker. - Corona tilbyder fordelagtige løsninger indenfor salg, servicering og udlejning af entreprenørmateriel, primært lifte og primært i Københavns-området. AGJ udvikler og projekterer kundetilpassede modulog pavillonløsninger til salg eller udlejning. Endelig er VMC Danmarks største udlejer af stilladser og 8 arbejdsplatforme samt tilbyder løsninger inden for entreprenør- og byggemateriel, både salg, leje og servicering, forklarer administrerende direktør Ole Wamsler, der satte sig i chefstolen for et par år siden. Dansk Pitzner er således den største, danskejede virksomhed indenfor udlejning af entreprenørmateriel. Det betyder, at Pitzner altid tager udgangspunkt i gældende dansk lovgivning. Eksempelvis er modul- og pavilloner projekteret og produceret efter danske standarder med hensyn til f. eks. isolering og energioptimering. Det vil sige, at kunden kan være helt sikker på at få et produkt, der opfylder alle de krav, som danske myndigheder stiller, og som holder sig til dansk byggereglement. De bedste - Pitzner hører til blandt de mest fremtrædende aktører på det seriøse udlejningsmarked i Danmark. Vi er ikke de største, og det har vi for så vidt heller ingen ambition om at blive. Til gengæld ønsker vi at være de bedste på udvalgte områder, og derfor har vi markant fokus på hele tiden at dygtiggøre os indenfor eksempelvis lifte og arbejdsplatforme, eller indenfor vore kundetilpassede moduler og pavilloner, fortæller Ole Wamsler. Projektafdeling - Vi har i huset opbygget en væsentlig kompetence, som betyder, at vores medarbejdere er specialister på hver deres felt. For kunden betyder højere effektivitet blandt medarbejdere, at omkostningerne kan holdes nede, og at

9 TEMA: Udlejning Pitzner-firmaer lægges sammen Arbejdsplatforme som her på Copenhagen Towers er også en fokusområde. tallet på bundlinjen som oftes kan blive endnu mere interessant. Derfor har vi hele tiden fokus på at skaffe kunden merværdi igennem seriøs og professionel rådgivning. Når vi kender kundens behov for eksempelvis en lift til en given opgave, kan vi finde den lift, der passer nøjagtigt til opgaven, således at kundens medarbejdere ude på pladsen bliver så effektive som muligt. Vi udleverer ikke kun en lift til kunden. Vi ønsker at være kundens samarbejdspartner og sparre med kunden. Vi har etableret vores egen projektafdeling med en række erfarne og højt specialiserede medarbejdere, der er dygtige til at arbejde i helheder, og som har viden og kompetence til at overskue større projekter fra den første spæde begyndelse til målet. - Umiddelbart er vi måske dyrere på nogle områder end vores konkurrenter, men vi ønsker at være billigst i totalforløbet. Ved f. eks. at medarbejderne ude på en byggeplads bliver mere effektive, hvis de benytter den rigtige lift. Hvis personale i en pavillon bliver mere effektive, fordi de får nogle gode og miljøvenlige arbejdspladser og derfor finder sig godt til rette i nogle lokaler, der måske endda er så energirigtige, at der i forløbet spares penge på både strøm og varme. 68 pct. af Pitzners omsætning stammer fra kunder, der i det daglige ikke har noget med bygge og anlæg at gøre. Det er eksempelvis servicebranchen, der er storforbrugere af f. eks. lifte. Her er det ekstremt vigtigt, at medarbejderne arbejder på de mest optimale lifte, således at opgaven løses hurtigt, sikkert og effektivt. Sparepæren - Man kan sige, at vi er sparepæren i en sammenligning mellem en traditionel glødepære og en sparepære. Glødepæren er umiddelbart den billigste, men den bruger en masse strøm og er meget lidt energivenlig. Sparepæren er lidt dyrene, men til gengæld vil den set over pærens levetid bruge meget mindre energi og dermed i det lange løb være den billigste. Sådan ønsker vi at blive opfattet. Som en samarbejdspartner, der, når projektet er afsluttet, har være et økonomisk fornuftigt bekendtskab, og heldigvis oplever vi, at flere og flere af vores kunder ser langtsigtet på et samarbejde om udlejning af det rigtige materiel, siger Ole Wamsler, der sammen med den øvrige ledergruppe indenfor det seneste år har hevet 21 arbejdsdage ud af kalenderen for at drage i træningslejr. Formålet var simpelt hen at styrke kompetencen, og kursisterne blev både målt og vejet på deres kunnen af eksterne censorer som til en rigtig eksamen. Efterfølgende er der planlagt løbende efteruddannelse, således at Pitzner sikrer så højt et fagligt niveau i virksomheden, at den danskejede udlejningsvirksomhed fortsat kan tilføre kunderne merværdi i form af professionel rådgivning. Og selvfølgelig velholdt materiel til opgaven. 9

10 Pitzner-firmaer lægges sammen TEMA: Udlejning Administrerende direktør Ole Wamsler kom til Pitzner for et par år siden og bliver nu øverste chef for de tre fusionerede virksomheder. Nye saxlifte står klar til at hjælpe kunder i hele landet. Skurbyer & byggepladsindretning 10 Mandskabscontainer/mødefaciliteter Isoleret lagercontainer 6 til 40 container Kontor med eget toilet 1-rums beboelsescontainer m/bad, toilet og køkken 10 toiletcontainer m/bad 2-rums beboelsescontainer m/bad og toilet Kontorcontainer m/tekøkken og toilet Bad, toilet og omklædning til 8 mand Mandskabscontainer CONTAINERE TIL ALT køb og leje DC-SUPPLY A/S Virkelyst Nørresundby T:

11 TEMA: Udlejning Loxam i København I den lette hal bliver indrettet værksted, hvor medarbejderne kan reparere og yde service på maskinerne, således at de er klar til at blive lejet ud igen. Loxam tættere på kunderne i København Med en nyåbnet afdeling på Skudehavnsvej i Nordhavnen i København er Loxam nu kommet endnu tættere på kunderne. Byggeaktiviteten i området er voksende, og den bliver formentlig ikke mindre indenfor de næste årtier. Derfor er Loxam nu tæt på byggekranerne og de bygge- og entreprenørvirksomheder, der har travlt med at opføre bl.a. terminaler til krydstogtskibe, Metro, boliger og erhverv. - Vi holdt åbent hus i vores ny afdeling den 31. august, og siden er det gået over al forventning. Vi har rigtigt travlt med at servicere bestående kunder, som har opgaver herinde i København, men også mange nye kunder, der kan se store fordele ved at leje materiel så tæt på byggepladserne, siger afdelingsleder Claus Hewalo, der kom fra Loxams afdeling Holbæk, og som har næsten 25 års erfaring fra byggebranchen dels som konsulent og dels som afdelingsleder. Branchekendt - Jeg har et utroligt godt kendskab til branchen. Jeg kender de ønsker og behov, som formændene har ude på pladserne, og det er da en kæmpe fordel, at vi så at sige snakker det samme sprog, påpeger Claus Hewalo, der kom til en stor, tom parkeringsplads på Skudehavnsvej. - I løbet af ni dage fik vi opbygget en fuldt arbejdsdygtig afdeling. Vi har stillet en let hal op, hvor vi indretter værksted og plads til de maskiner og værktøj, som ikke kan tåle at stå ude i sne og regn. Kontor, administration, møderum og velfærdsfaciliteter er indrettet i moduler, som vi selv fører i vores omfattende sortiment. Udvalget Udvalget i den ny afdeling spænder lige fra de mindste boremaskiner til de største minigravere og andre maskiner, der kan transporteres på en trailer. Har kunderne behov, som ikke umiddelbart kan løses i Nordhavnen, skaffer Claus Hewalo og hans medarbejdere materiellet fra en af Loxams øvrige afdelinger i Storkøbenhavn, eller på Sjælland. Hvis bestillingen bliver afgivet inden kl. 12, vil maskinen som udgangspunkt være på byggepladsen 11

12 Loxam i København TEMA: Udlejning Materiel står klar til at blive afhentet af kunderne. næste morgen til arbejdstids begyndelse. Ekspeditionstiden på materiel, som findes på lager på Skudehavnsvej, er endnu kortere. Hurtigt ude - Hidtil har vi selvfølgelig haft et godt samarbejde med vores kunder i København, både dem der har adresse i hovedstaden og dem, der løser opgaver i byen, og med den ny afdeling er vi endnu mere interessante som samarbejdspartnere, fordi vi kan være hurtigt på pladsen med det materiel, de lige står og mangler, og fordi vores dygtige teknikere hurtigt er på pletten, hvis en maskine mod forventning strejker. Hvis det er et mindre problem, reparerer vi på stedet. Er der tale om en lidt større sag, tager vi maskinen med hjem og reparerer den og sørger til gengæld for, at der hurtigt bliver sat en anden ud på pladsen, så arbejdet kan gå videre. For kunden er det vigtigt, at mange medarbejdere ikke skal stå og vente på, at det rigtige materiel bliver bragt til veje. Det skal være på pladsen, når kunden har brug for det. Service - Vi oplever i stigende grad, at god service, fleksibilitet og parathed altså at vi er i nærheden er vigtigere end prisen. De fleste af vores kunder vil hellere betale den rigtige pris end have omkostninger ved, at folkene står og ven- Claus Hewalo er leder af den ny afdeling og kører rundt til byggepladser og kunder i København. 12 På en stor tavle registreres alle aftaler, både på materiel der skal ud til kunder, og på materiel der skal hentes hjem.

13 TEMA: Udlejning Loxam i København Vi har maskinerne - du har hænderne Når materiel har været lejet ud bliver det rengjort og set efter i sømmene, således at kunderne kan være sikre på kun at få udleveret fuldt funktionsdygtige maskiner. ter på en maskine uden at kunne komme videre. Det kan tit blive dyrere i den sidste ende, påpeger Claus Hewalo, der selv er aktivt ude på byggepladserne, lige som han besøger både eksisterende og nye kunder i København. Selv om Loxams nye afdeling først og fremmest er etableret med henblik på at servicere de mange professionelle kunder i nabolaget, så oplever Claus Hewalo, at rigtigt mange private fra det nordlige København kommer ind for at leje værktøj og småmaskiner til reparation og vedligehold af bygninger og grønne områder. Maskiner til store og små projekter Skal der anlægges en have, en park eller ryddes sne, så har vi maskinerne og materiellet. LOXAM RENTAL har alt i anlægs- og byggemaskiner, liftmateriel og mandskabsskure. Lad os bidrage til at dit projekt bliver en succes med vores topmoderne og brede kvalitets sortiment. Den gode dialog Kom forbi til en snak i en af vores 20 afdelinger eller ring på telefon: og få et tilbud på din lejeløsning. Aalborg Aarhus Aarhus Havn Bårse Fredericia Frederikssund Greve Herning Hillerød Holbæk Kalundborg Karlslunde Kbh. Nordhavn Lynge Odense Roskilde Sakskøbing Slagelse Sønderborg Viborg Et godt tilbud om gratis morgenbrød og kaffe lokker mange tidlige kunder til afdelingen på Skudehavnsvej i Københavns nordhavn. Loxam A/S Tlf

14 Unikke løsninger TEMA: Udlejning PERI vinder på unikke løsninger Patenteret Skydeck forskallingssystem valgt til spektakulært universitetsbyggeri i Kolding Kolding har i mange år ønsket sig et universitet, så glæden var stor, da Syddansk Universitet besluttede at lægge en ny afdeling i byen. Nu er byggeriet godt i gang på Buen, og universitetet bliver med sin karakteristiske form en bygning, som byens borgere kan glæde sig over i generationer. En trekantet uddannelsesinstitution i seks etagers højde, og hvor de fem trekanter ligger forskudt ovenpå hinanden med et kæmpe atrium i midten. Byggeriet på den tidligere tømmerhandel-grund tæt på Kolding Fjord er således spektakulært i sig selv. Og det er mange af de tekniske løsninger også. F. eks. valgte EMR Murer & Entreprenør A/S det såkaldte bubbledeck, der sammen med PERIs patenterede Skydeck forskallingssystem har givet en både hurtig afforskalling og backpropping, 14 som holder den totale forskallingsmængde nede, og som betyder, at de traditionelle betonbjæler under loftet undgås. Bubbledeck er nemlig et dobbeltlaget huldæk, hvori der indstøbes en række store plastkugler. På den måde reduceres vægten af dækket, uden at det går ud over styrken. Skydeck - Vores patenterede Skydeck forskallingssystem består af en række mindre og brugervenlige kassetter, der hver især kun vejer op til 15 kg og derfor let kan bakses med af en enkelt medarbejder. Når dækket er støbt, og hærdningen er begyndt, fjernes Skydeck efter et par døgn, ved at kassetterne sænkes seks centimeter ned og lægges i baraller. Tilbage står multipropperne til at stive det nye dæk af, forklarer salgskonsulent hos PERI, Jørn Ari. De brugte kassetter gøres rene og forberedes til den næste støbning. Barallen med et helt sæt af kassetter flyttes let med en palleløfter, og kassetterne monteres igen. Med Skydeck er det lykkedes for EMR Murer & Entreprenør A/S at støbe kvm betondæk på bare seks og en halv måned. Henning Larsen Universitetsbyggeriet er tegnet af Henning Larsen Architects, der vandt opgaven i en konkurrence helt tilbage i Bygningen er placeret på Grønborg-grunden centralt i Kolding ved havnen, banegården og åen. Kolding Campus kommer til at indgå i fælles synergi med byens øvrige uddannelsesinstitutioner. Facaden er en integreret del af byg-

15 TEMA: Udlejning Unikke løsninger ningen og skaber et helt nyt udtryk. Indenfor i det fem etager høje atrium forskyder trapper og svalegange sig ind over hinanden, hvor den trekantede form gentager sit mønster i hele tiden nye positioner op gennem de forskellige etager. Syddansk Universitet i Kolding skal huse ca heltidsstuderende og 900 deltidsstuderende og bliver et kraftcenter indenfor kommunikation, design, kultur og sprog. Hver etage er indrettet på at skabe krydsfelter mellem lærere, forskere og studerende. Lavenergiuniversitet Bygningen er ikke kun markant i sin form og byggemåde. SDU i Kolding udføres som Danmarks og et af verdens første lavenergiuniversiteter, hvor det forventes at reducere energiforbruget med pct. i forhold til tilsvarende, traditionelle byggerier. Et kombineret varme- og kølepumpesystem, der bruger grundvand eller den nærliggende å til at regulere temperaturen i bygningen er fuldt integreret, således at det arbejder sammen med bygningens andre muligheder for f. eks. at bruge udeluften til køling. I designfasen har der løbende været regnet på at sikre alle arbejdspladser og undervisningsrum rigeligt med dagslys. Her balancerer arkitekterne på en knivsæg, fordi for meget lys også kan have negative konsekvenser, bl.a. i form af større varmetab og øgede krav til køling og ventilation. Facaden spiller en afgørende rolle. Den er udformet, således at den løser opgaverne og samtidig giver bygningen en markant, arkitektonisk profil. Facaden består af bevægelige, trekantede elementer, der kan regulere lysindfaldet for en højisoleret facade. Endelig vil der være solfangere, solceller, naturlig ventilation af atriet, mekanisk ventilation med et lavt energiforbrug, pc-udstyr med lavt forbrug, kølende betondæk og en række andre miljø- og energivenlige tiltag. Udfordrende Med flere end 40 år som byggeleder, har formand hos EMR Murer & Entreprenør A/S, Niels Bang Madsen, set det meste, men det trekantede universitet i Kolding er godt nok en af de mere usædvanlige opgaver, han har deltaget i. - Det trekantede byggeri stiller i sig 15

16 Unikke løsninger TEMA: Udlejning fagligt udfordrende projekter, hvor vi får brug for vores viden og erfaring, understreger Niels Bang Madsen, der selv er 70 år men ikke har planer om at aflevere nøglerne til firmabilen. - Byggeriet af Syddansk Universitet er spændende. Det er en udfordring, som jeg med min erfaring og viden er med til at løse igennem nøje planlægning. Så længe opgaverne er spændende, fortsætter jeg. Det spektakulære byggeri midt i Kolding forventes at stå færdigt sommeren selv en del store udfordringer, så det er vigtigt, at hele holdet hos os har stor erfaring og kompetence. Her er det vigtigt, at hver mand kender sin opgave, og at disciplinen er i orden. Vores folk kan deres kram, og de har gå-på-mod og kan tænke selv. Det er afgørende for, at en opgave som denne lykkes, siger Niels Bang Madsen, der trådte ind på byggepladsen i Kolding, efter at han havde været med til at færdiggøre et kvm stor logistikcenter i Landskrona. Højt fagligt niveau Hos EMR Murer & Entreprenør A/S har vi et meget højt fagligt niveau. Vores folk har været hos os i mange, mange år. De er dygtige, og de er rutinerede. Derfor påtager vi os også gerne 16

17 TEMA: Udlejning Hünnebeck er tilbage Pia Søgaard Nielsen har 15 års erfaring med Hünnebecks produkter og var et oplagt valg, da investorer skulle finde en kvalificeret person til at stå i spidsen for en relancering af de tyske kvalitetsprodukter i Danmark. En stor del af Dansk Montage Supplys materiel er helt nyt og netop hentet hjem fra Tyskland. Hünnebeck er tilbage på byggepladsen Chokbølgen rullede ind over de danske byggepladser, da Harsco Infrastructures i foråret meddelte, at den amerikanske virksomhed som følge af den globale finanskrise og dens virkning på bygge- og anlægsaktiviteterne havde valgt at nedlægge sin afdeling i Danmark og dermed i princippet lukke for både salg og udlejning af kvalitetsprodukterne fra tyske Hünnebeck. Alle de mange bygge- og entreprenørvirksomheder, der igennem mange år havde sværget til Hünnebecks ergonomisk rigtige, lette og betjeningsvenlige spindlere, stod nu med sikkerhedshjelmen på vej i postkassen. Gode råd var dyre, men handlekraftige personer med interesse og erfaring i byggebranchen tog i foråret udfordringen op. Stærkt tilbage I dag er Hünnebeck stærkt tilbage på de danske byggepladser, og udviklingen viser, at der både blev tænkt rigtigt, og at det tyske mærke står mindst lige så markant i markedet, som da amerikanerne valgte at lukke deres aktiviteter i Danmark. Måske endda stærkere. - Alle de gamle kunder er tilbage, og i tilgift har vi endda fået mange nye og flere kommer hele tiden til, smiler adm. direktør Pia Søgaard Nielsen i Dansk Montage Supply, der med stor velvilje fra Harsco Infrastructures overtog udlejning og salg af Hünnebecks produkter i Danmark. Personalet Pia Søgaard Nielsen er ikke uden grund stolt over, at det i løbet af ganske få måneder er lykkedes at få så solid grund under fødderne i domicilet i Onsild, kun et stenkast fra den nordjyske motorvej. Sammen med Lester Timmermann udgør hun det samlede faste personale i Dansk Montage Supply. Pia Søgaard Nielsen tager sig af det meste 17

18 Hünnebeck er tilbage TEMA: Udlejning Lester Timmermann sørger for service og vedligehold af alt materiel, således at det er i topform, når det skal ud til en ny kunde. af administrationen og alt salget, mens Lester Timmermann er ansvarlig for logistik samt ikke mindst den nødvendige service og vedligehold af materiellet. Succeshistorie Historien om Dansk Montage Supply er historien om en reaktion på de mange frustrerede henvendelser, der indløb på kontoret, da det blev kendt, at Harsco Infrastructures ville lukke ned i Danmark. Henvendelserne var udtryk for et reelt ønske om at fastholde Hünnebeck på byggepladserne, og da et par elementstøtter Tlf handlekraftige investorer fik sat skik på tallene og udarbejdet et budget, viste det sig, at det formentlig ville være forsvarligt at opbygge et dansk firma, der overtog Harsco salg og udlejning af materiellet. I løbet af et par dage blev beslutningen taget, og med Pia Søgaard Nielsen i direktørstolen var Dansk Montage Supply en kendsgerning i april. Med sig i bagagen havde direktøren 15 års med, gerne med hvid skrift på rød erfaring fra branchen det samme som baggrund Lester Timmermann i øvrigt. Og ikke så meget andet. For selv om Hvis det kan laves pænt med en kontormøblerne fra Harsco er blevet tekst, så tænker jeg, vi gerne vil genbrugt, var der Vi giver jer støtte - når kvalitet og stabilitet er afgørende bruge Vi giver jer støtte. så mange andre detaljer, der skulle falde i hak, at de første mange dage på kontoret blev lidt kaotiske. Heldigvis var huset på Søgere lige til at flytte ind i kun et forsvarligt hegn er sat op omkring e j e n d o m m e n, hvor Dansk Montage Supply opbevarer varenumre fra Hünnebeck og Protecto. Stædig indsats - Salg og udlejning er ikke et kerneprodukt for Harsco, og derfor blev det besluttet at lukke afdelingerne i Skandinavien, da følgerne af finanskrisen tvang amerikanerne til at trimme organisationen. Men vi har det bedste forhold til Harsco, som var meget behjælpelig i bestræbelserne på at videreføre Hünnebecks produkter i Danmark, fortæller Pia Søgaard Nielsen, der var noget spændt på, om det kunne lykkes at få etableret et forhold til de kunder, der nu i en periode var blevet vænnet til andre produkter. Og med en stædig indsats, hvor direktøren selv er ude på byggepladserne for at repræsentere firmaet, er det lykkedes for Dansk Montage Supply at reintroducere Hünnebeck i Danmark med stor succes. Topform - Med varenumre på lager hvoraf rigtigt mange er helt nye, så kan vi klare de fleste forespørgsler. Vi har

19 TEMA: Udlejning Hünnebeck er tilbage På lageret i Onsild, blot et stenkast fra den nordjyske motorvej, ligger materiel, som er er klar til at blive sendt afsted til de danske byggepladser. Det meste er dog heldigvis ude at arbejde. Spindlerne fra Hünnebeck er så populære, at alle de tidligere kunder nu er tilbage i folden og endnu fl ere er kommet til. entreret med en lokal vognmand, der er klar, når kunderne har brug for vores produkter. Desuden benytter vi Danske Fragtmænd. Det betyder, at vi er særdeles fleksible og tilbyder dagsleveringer af kvalitetsprodukter i hele landet, understreger Pia Søgaard Nielsen. Hjemme på værkstedet arbejder Lester Timmermann med den nødvendige service, vedligeholdelse og klargøring af materiel. Alt materiel, der kommer hjem fra en udlejning, gås efter med tættekam. Alt bliver rengjort og smurt, således at materiellet er i topform, når det skal videre til næste kunde. For Dansk Montage Supply er det nemlig afgørende, at kunden får glæde af sit materiel med det samme. Dårligt vedligeholdt materiel kan betyde dyre forsinkelser, og det ønsker hverken leverandør eller kunde. Løber ikke tør - Vi oplever heldigvis stor efterspørgsel på vores materiel, og skulle vi komme i en ekstrem situation, så har vi god backup hos en kollega i Sverige, så jeg er sikker på, at vi aldrig vil løbe tør, smiler Pia Søgaard Nielsen, der også gerne hjælper kunder med eventuelt indkøb af materiel hos Hünnebeck i Tyskland, lige som ejere af materiel naturligvis stadig har adgang til at købe reservedele til deres spindlere. - Dansk Montage Supply er kommet rigtigt godt ind på de danske byggepladser. Det er kunderne og deres behov, der bestemmer i hvilken retning, vores virksomhed skal udvikle sig. I Harscos tid havde vi en afdeling på Sjælland, og det har vi da en ambition om måske at få igen på sigt. Vi har i forvejen to biler på Sjælland hver uge, og jeg kan være på byggepladsen med timers varsel, så vi er fornuftigt dækket i øjeblikket, men ingen døre lukket. Vi er parat til fortsat fornuftig udvikling, fastslår Pia Søgaard Nielsen. Hos HLM finder du specialister i alt indenfor TEKNISK LANDMÅLING HLM / København Damhusdalen 39b DK-2610 Rødovre HLM Teknisk landmåling» Afsætning og indmåling af entreprenøropgaver» Beton og elementbyggeri» Mængdeberegninger og terrænmodeller» Maskinstyring Data, opsætning og kalibrering besøg os på HLM / Kalundborg Skolevej 16 DK-4490 Jerslev Tlf: Fax:

20 Kommunalkursus Michael Groser er underviser påp DFFs kommunale kursus på Hotel Svendborg. Nye vinde på materielgården Årets kommunale kursus på Hotel Svendborg var som sædvanligt fyldt til sidste plads, og mens der tidligere år har været meget streng fokus på den faglige undervisning, så bebudede underviser Michael Groser allerede på førstedagen, at der på flere måder ville blæse nye vinde på materielgården. Dels ville der blive indlagt mere tid til erfaringsudveksling, og dels ville der blive arbejdet meget mere i grupper. - Der blæser nye vinde på materielgården, og vi skal bl.a. fokusere på lederskab, kunne Michael Groser afsløre, da han og landsformand i Dansk Formands Forening, Kim Bøje Madsen, bød velkommen til deltagerne på Hotel Svendborg. Blå Stue og Grøn Stue Et af de nye tiltag på årets kommunale kursus var et gruppearbejde i form af en rollespil, hvor deltagerne blev delt op i to hold Blå Stue og Grøn Stue. 20 Arbejdet havde form som en decideret konkurrence, hvor der endda var præmier til det vindende hold. Formålet med spillet var, at deltagerne skulle reflektere over områder som ledelse, kommunikation, konfliktforebyggelse, effektivitet, samarbejde, forandringsparathed, trivsel og salg. Udfordringer Med gruppearbejdet, hvor de to hold blev stillet overfor de samme udfordringer, fik deltagerne mulighed til at tænke over, hvad der fungerer henholdsvis hæmmende eller befordrende i forhold til at opnå resultater indenfor strategisk ledelse, operationel ledelse, kommunikation på teamet generelt, forebyggelse og håndtering af konflikter, beherskelse af forandring processer, evnen til at træffe optimale beslutninger, evnen til at sætte mål og nå dem, evnen til at lære af deres fejl som en måde til at optimere holdets perfor- Dansk Formands Foreningslandsformand, Kim Bøje Madsen, bød velkommen til et fuldtegnet hold.

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Det komplette tilbud til kølebranchen.

Det komplette tilbud til kølebranchen. kølemiddelprogram Det komplette tilbud til kølebranchen. Omfattende kølemiddelprogram leveret via et landsdækkende net af depoter. 2 Danmarks bredeste forhandlernet af kølemidler. AGA tilbyder et komplet

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere