Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program Hvorfor er sprog vigtigt? Hvad er sprogpakken? Ludwig Wittgenstein"

Transkript

1 Ludwig Wittgenstein 1 2 Program Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige og sociale perspektiver Samfundsmæssige perspektiver Forskningsmæssige perspektiver Sprog - et tema i læreplanen Milepæle i barnets sproglige udvikling Hvad er sprogpakken? Begrundelser for Sprogpakken 4 dags kurser 6 dags kurser 3 Opfølgning 1

2 Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige, kognitive og sociale udvikling Sociale relationer etableres og udvikles igennem sproget Det giver barnet mulighed for at indgå i leg og at påvirke legen Barnets tanker, følelser, meninger og behov udtrykkes gennem sproget Ny viden tilegnes gennem sproget Viden og færdigheder udfordres igennem sproget Barnet får mulighed for at tale om - og forundres over sproget Omverdensforståelse/ deltagelse 4 Samfundsmæssige begrundelser: Vi lever i et informations og kommunikationssamfund Mange servicefunktioner ligger på nettet (NemId, DSB s rejseplaner, COOP, nyhedsbreve osv.) Kontakten til offentlige myndigheder foregår via kommunens/statens hjemmesider Mange indkøb foretages direkte fra computeren Det giver mulighed for at give sin mening til kende og blande sig i forskellige sociale og politiske debatter via blogs, Twitter og Facebook Vi kommunikerer i stor stil via s og ikke mindst.sms 5 Forskningsmæssige begrundelser: International og national opmærksomhed på forskning Ny viden om sprog, sprogtilegnelse og sproglige vanskeligheder Dokumentation af det sproglige fundaments betydning for barnets personlige, sociale og kognitive udvikling Forskning i læsning Ny viden om, hvordan børn tilegner sig det læste, det skrevne og det talte sprog. Læsestrategier og børns forudsætninger for læsning 6 2

3 7 Sprog i børnehaven Videoklip 1 Malegruppe 8 Videoklip 1. Summemøde: Hvad er det prisværdige i forhold til børns sproglige udvikling? Hvorfor er hverdagsrutinerne vigtige for sprogtilegnelse og sprogstimulering? Gode råd til pædagogen: Hvordan kan man yderligere arbejde med sprogstimulering i hverdagsrutinerne? 9 3

4 Milepæle i barnets sproglige udvikling Sprogtilegnelsen begynder Omkring uge Bleses et al Barnet udforsker taleorganet Pludre perioden 0-2 måneder: Refleksive vokaliseringer 2-4 måneder: Kurren 4-7 måneder: Vokalisk pludren 7-12 måneder: Kanonisk pludren/ de første ord 12 4

5 Sproget tager form måneder: Barnet benævner almindelige genstande. Ordforrådet vokser Ca. 2 år: Ca. 3 år: Ca. 4 år: Barnet forstår komplekse instruktioner - anvender 2-3 ords sætninger Barnet forstår enkle fortællinger, anvender sætninger, stiller spørgsmål anvender flertal og forholdsord (i, før, med..) Barnets sprog er etableret. Ordforråd og begreber skal udvikles og grammatikken bevidstgøres 13 Grammatiske milepæle Ca. 24 måneder: Barnet kombinerer ord og anvender ejefald (f.eks.: Mere mælk og Emma-s cykel) Ca. 25. måneder: Barnet skelner imellem ental og flertal (f.eks.: En giraf flere giraffer) Ca. 30 måneder: Barnet udtrykker sig i såvel nutid som datid ( fx pust-ede). Anvender både situationsafhængigt og situationsuafhængigt sprog 14 Sprog i børnhaven Videoklip 2 Frokost i børnehaven 15 5

6 Videoklip 2. Individuel overvejelse: Hvilke udfordringer i dette klip er genkendelige fra din egen hverdag? Udveksling med sidemanden: Hvad kan pædagogen gøre for at kvalificere spisesituationen med henblik på sprog? Hvad skal vi med en sprogpakke? Sprogpakken skal kvalificere pædagogers arbejde i forbindelse med at: Identificere de børn, hvor der er en formodning om, at de har behov for sprogstimulering Vælge den indsats og pædagogiske aktivitet, der skal iværksættes på baggrund af sprogvurderingens resultater Vejlede forældre om, hvordan de kan skabe et godt sprogligt miljø i hjemmet 18 6

7 Sprogpakken sætter fokus på det talte sprog Med særlig vægt på en række sproglige kompetencer Sprogforståelse Sprogproduktion Kommunikative kompetencer Lydelig opmærksomhed 19 Anbefalinger i sprogpakken Pædagogerne skal: 1. Have generel opmærksomhed på børn 2. Inddrage forældrene i overvejelserne 3. Sprogvurdere alle børn, hvor de har den mindste mistanke om mulige sproglige forsinkelser eller hvis de er i tvivl 20 Anbefalinger i sprogpakken Børn lærer sprog af voksne - derfor skal der være opmærksomhed på 1. Hvordan de voksne stiller sig til rådighed som sprogmodel (implicitte læringsstrategier bevidste ) 2. Hvordan de voksne bruger sproget til at støtte barnets sproglige udvikling i forbindelse med alle dagligdagens aktiviteter (eksplicitte læringsstrategier) 21 7

8 Forældrene i Sprogpakken Forældrene skal 1. involveres i processer omkring, hvordan barnets sprog skal understøttes og hvordan effekten er 2. inddrages aktivt i konkrete sprogunderstøttende aktiviteter 3. vejledes direkte i brugen af understøttende aktiviteter i hjemmet 22 Sprogpakken fremhæver tre sprogindsatser 1. Dialogisk læsning 2. Samtaler i hverdagen 3. Strukturerede aktiviteter 23 Understøttende sprogstrategier i Sprogpakken Strategier til alle former for samtale følg barnets interesse brug åbnende spørgsmål vent på barnets svar fortolk og udvide hvad barnet siger hjælp barnet med at sætte ord på forklar ord barnet ikke kender i forvejen relater til noget barnet kender udnyt de sproglige kompetencer barnet har i forvejen ret ikke barnets fejl direkte leg med sproget når det er muligt 24 8

9 Samtalerne i hverdagen Forskning peger på at mange pædagoger tror, at de taler meget mere med børnene, end de gør! Udfordring: Hvordan kan man på 4 dages kursus øge kvaliteten og kvantiteten af samtaler i hverdagen?

10 Begrundelse Servicestyrelsens krav til det samlede kursustilbud Er forskningsbaseret Er baseret på praksiseksempler Er praksisnært Er interaktivt Får varig effekt i praksis efter kursets ophør Sikrer løbende kvalitetssikring Indholdet på kurserne skal Være til gavn for alle børn Kunne bruges i forhold til børn med fokuserede behov Have særlig fokus på samarbejde med forældre Have fokus på tosprogede børn understøtte udvælgelsen af børn til sprogvurdering Hvad virker i efteruddannelse Ramme for udvikling af kurser og materialer ud fra forskningskortlægning Feedback, der forbindes med løbende evaluering. Få og klare lærings- og især færdighedsmål. Få og brugbare redskaber / instruktive strategier, der virker i praksis, og som passer ind i den organisatoriske kontekst og standarter for praksis. Den teoretiske viden skal forbindes direkte med praksis, og være baggrundsviden for de valgte strategier og redskaber. Der skal være mulighed for at inddrage og reflektere over egen forståelse og for analytiske samtaler

11 4 dages kurset 31 6 dagskurset kurset for nøglepersoner

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier

01-02-2012. Opsamling og kobling. Sprogpakken. Understøttende sprogstrategier & Samtaler i hverdagen. De 10 understøttende sprogstrategier Opsamling og kobling Sprogpakken Understøttende sprogstrategier & Hvad er centralt for børns sprogtilegnelse (jf. dag 1) At den voksne: skaber et rigt og varieret e sprogligt g miljø får barnet til at

Læs mere

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog

Sprogpakken praksis der gør en forskel. Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Sprogpakken praksis der gør en forskel Sprogstimulering i daginstitutioner Efteruddannelse, gå hjem-møder og undervisningsmateriale om børns sprog Hvad er sprogpakken? Sprogpakken er et initiativ iværksat

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige.

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Udvikling af sprog- og læsefærdigheder blandt de 3-6 årige. Indholdsfortegnelsen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder for de 3-6 årige... 4 Rammer og struktur for sprogarbejdet... 6 Den fysiske indretning...

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse

Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Forskningskortlægning Behov for sprogvurdering, effektive sprogindsatser og pædagogisk efteruddannelse Indholdsfortegnelse Forskningskortlægning / 1 1 Overordnet introduktion / 3 1.1 Baggrund / 3 1.2 Konceptet

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Praksisundersøgelse. Rapport

Praksisundersøgelse. Rapport Praksisundersøgelse Rapport Indhold 1. Baggrund... 3 2. Pilotundersøgelsen... 5 2.1. Den kvalitative spørgeskemaundersøgelse... 5 2.1.1. Besvarelser fra pædagoger... 5 2.1.2. Resultater... 6 2.1.2.1. Sprogvurdering

Læs mere

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk

Sprogvurdering. Hvorfor sprogvurderer man børn? Sprogvurdering - Sprogpakken.dk Sprogvurdering Risikofaktorer, Typer af sprogvurdering, Socialministeriets sprogvurderingsmateriale Hvorfor sprogvurderer man børn? Pædagoger har altid interesseret sig for børns sprog og børns sproglige

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år

Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Barnets sproglige udvikling fra 0-3 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune

Strategi og handleplan for sprog og læsning 0 18 år i Herning Kommune 1 Forord...3 1.1 Strategi og handleplanens opbygning...5 2. Politikker for sprog og læsning...6 2.1 Dagtilbudsområdet...6 2.2 Skoler...6 2.3 Fælles overordnet værdigrundlag...7 3. Strategi og handleplan

Læs mere

Tosprogede børn i dagtilbud

Tosprogede børn i dagtilbud Tosprogede børn i dagtilbud Teksten har fokus på tosprogede børns særlige udfordringer og ressourcer. Først beskrives børnenes udfordringer i forhold til deres andetsprogstilegnelse med vægt på sprogforståelse,

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sprog og læsning s. 3-6 Handleplan for sprog og læsning s. 7-25 1. Indledning s. 8 2. Dagtilbud

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Understøttende sprogstrategier

Understøttende sprogstrategier UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Understøttende sprogstrategier Dag- og fritidstilbud UNIVERSITY COLLEGE Understøttende sprogstrategier Strategier som voksne kan bruge til at støtte og udvikle den måde, som

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Email:annje@vejle.dk

Email:annje@vejle.dk Solsikkens børnehave Grønlandsvej 188 76-818 722 Hjemmeside: www. Solsikken.vejle.dk Email:annje@vejle.dk Pædagogiske lærerplaner. Det blev politisk besluttet i 2005, at alle daginstitutioner i Danmark,

Læs mere

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse

Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Side 1 Sprogtilegnelsesperspektivet i faget Dansk, kultur og kommunikation efter et år med den nye pædagoguddannelse Af Trine Krogh, Skolekonsulent, Glostrup Kommune Hans Månsson, Lektor, Kompetenceenheden

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING

HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Århus Kommune Børn og Unge Julie 9,1 år Søren 3,4 år Benjamin 7,0 år Marie 5,6 år Ida 7,8 år Thea 8,10 år HANDLINGSPLAN FOR SPROG OG LÆSNING Anna 3,7 år Magnus 10,7 år

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere