Kære udstiller. Velkommen til E-10. Ingeniøren Messer: Tlf.: Projektleder Bolette Westh Mobil:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære udstiller. Velkommen til E-10. Ingeniøren Messer: Tlf.: 33 26 53 80 Projektleder Bolette Westh Mobil: 28 87 20 20 E-mail: messer@ing."

Transkript

1 Kære udstiller Velkommen til E-10 Maj 2010 Idet vi takker for din tilmelding til Ingeniørens E-10 messe den september, har vi hermed fornøjelsen af at fremsende messens informations- og bestillingsmappe i forbindelse med din virksomheds deltagelse. I mappen vil du finde de informationer og bestillingsskemaer, du har behov for i forbindelse med den praktiske gennemførelse af arrangementet. Du bedes derfor venligst gennemgå mappen og være opmærksom på datoerne i afsnit 2. Den 22. september er der udstillerfest på Restaurant Skovbakken i Zoologisk Have. Mere information om udstillerfesten følger i en efterfølgende invitation. Har du spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte følgende: Ingeniøren Messer: Tlf.: Projektleder Bolette Westh Mobil: Odense Congress Center: Tlf.: Teamleder messer Michael Helm Mobil: Tekniske bestillinger Jane Bang Møller Tlf.: Vi glæder os til at byde dig velkommen som udstiller. Med venlig hilsen Ingeniøren Messer Bolette Westh Projektleder E-10.dk

2 1 Generelle oplysninger 2 Vigtige tider og deadlines 3 Svarskema til Ingeniøren 4 Udstillerliste 5 Stand- og oversigtsplan 6 Generelle regler og retningslinier 7 Bestilling af standopbygning 8 Bestilling af teknik 9 Bestilling af inventar & blomster 10 Bestilling af købmandsvarer, mad samt købekort 11 Diverse (overnatning) 12 DSV - Messespeditør

3 Checkliste for messedeltagelse STANDNR.: Standereservation og udformning reserveret areal, størrelse skitseforslag til indretning evt. kontakt til bureau eller opbygningsfirma godkendelse fra arrangør Standopbygning opbygning påbegyndes den: halplan standvægge skiltefriser gulvtæppe loft over stand konferencelokale transport af standmaterialer forsikring af standmaterialer diæter til opbygningspersonale transport/overnatning af personale Standinventar og installationer udstillingseffekter (bestilling, hjemtag. etc.) opbyg. af udstillingsmaterialer, plancher etc. brochuremateriale, prislister etc. brochureholdere, antal: plancher, fotostater, antal: belysning, antal spots o.l.: strømforsyning, 220/380V kwh:, amp.: trykluft, bar: vand/afløb telefon, ISDN, fax møbler/podier blomster, planter, udsmykning forsikring af udstillingseffekter Nedtagning af stand og hjemtransport nedtagning påbegyndes: afsluttes: transport/forsikring af standmaterialer og udstillingseffekter diæter, overnatning, transport af personale til nedtagning returnering af udstillingseffekter Økonomi rammebudget for udstilling kr.: betaling af standleje afregning med bureau / opbygningsfirma afregning for leje at teknik, standmateriel, strøm, møbler etc. afregning Opfølgning på messe rapport over messens forløb opfølgning af rapporter fra messen evaluering af messe reservation til næste gang, standstørrelse og placering: Egne notater Diverse huskeliste pressemeddelelse bestilling af adgangskort bestilling af udstillerkort/købekort udsende invitationer/adgangskort til kunder bemandingsplan, overnatning, diæter, transport for standpersonale uniformer, navneskilte til standpersonale fotografering af stand rengøring af stand i messeperioden traktement til besøgende: øl/vand, kaffe, snacks, chokolade/bolsjer glas, kopper, bestik, tallerkener, servietter, duge, sukker/fløde askebægre, papirkurv, affaldsspand nødhjælpskasse, hovedpinetabletter etc. evt. værktøj til udbedring af lette skader kontorartikler, papir, kuverter, frimærker rapportformularer

4 AFSNIT 1

5 Generelle oplysninger Det er vigtigt, at du læser følgende grundigt igennem, før du udstiller i Odense Congress Center. Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at alle udstillerne kan få optimale forhold under en udstilling. Udstilleren har det fulde ansvar for, at både generelle og evt. specielle regler, der måtte være gældende for den aktuelle messe, nøje overholdes. Ingen af de nævnte regler kan tilsidesættes uden forudgående, skriftlig aftale med Odense Congress Center. Adgangskort: Til invitation af egne gæster og som kuvertfyld har du mulighed for at bestille adgangskort. De kan bestilles vi vores hjemmeside, hvor du den 1. juni vil modtage login og password. Adgangskort skal bestilles senest den 25. juni Se afsnit 3. Affald: Mindre mængder ikke brændbart materiale kan afleveres i containere stillet til rådighed af messecentret. Større mængder kan bortskaffes fra standene for udstillerens regning. Brandbart materiale kan afleveres i de opstillede containere. Miljøaffald må ikke komme i containere, men skal afleveres i Teknisk Service. Miljøaffaldet vil blive bortskaffet udstillerens regning. Aflæsning: I hallerne er der store porte, hvor man kan køre direkte til. Der er ingen trin eller forhindringer, så alt materiel kan rulles direkte ind på standen. Læs også vedlagte omkring tider m.m. Afskærmning: De udstillede maskiner, anlæg og apparater af enhver art skal være forsynet med de i lovgivningen foreskrevne sikringsdele, uanset om det udstillede forevises i drift eller ej. Demonstrationer der udvikler støv, røg, damp, lugt, gas m.v. må kun foretages såfremt forureningen effektivt fjernes. Evt. demonstrationer af denne art skal anmeldes til og godkendes af Odense Congress Center senest 1 måned før messen. Se i øvrigt under Regler og retningslinier. Alarm: Uden for åbningstiderne er hallerne overvåget af nattevagt. Vi henleder dog opmærksomheden på afsnittet vedrørende forsikring. Annnoncer Messens logo til annonceillustration findes på hjemmesiden herefter klikkes på downloads. Ansvar/Beskadigelser: Udstilleren og dennes personale har fuld erstatningspligt for eventuelle skader på hallernes vægge, lofter, gulve, søjler, installationer m.v. samt på de til standene udlejede/udlånte materialer. Udstilleren hæfter ligeledes for enhver skade på personer og ting, som måtte forårsages af udstilleren og dennes personale eller udstillingsmateriel. Se i øvrigt under Regler og retningslinier. Arbejdstilsynet: Såvel i opbygnings-, udstillings- og nedtagningsperioden skal Arbejdstilsynets regler for brug af maskiner stilladser, lifte og værktøj overholdes. Se i øvrigt under Regler og retningslinier. Belysning: I udstillingsperioden er der normal rumbelysning i hallerne. det påhviler udstillerne at sørge for fornøden belysning på standen. Bestilling af teknik og inventar m.m.: Bestillingsskemaer vedrørende tekniske ydelser, standopbygning, tæppe, lys, inventar m.m. skal være indsendt til Odense Congress Center indenfor de angivne tidsfrister. Indsendes bestillingsskemaerne efter dette tidspunkt, opkræves et tillæg på 25 %. For sent bestilte ydelser udføres i den rækkefølge de indgår, men kan ikke garanteres udført rettidigt. Skemaerne Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

6 Generelle oplysninger udfyldes og faxes på nr eller mailes til Skemaerne er fremsendt direkte til udstilleren men kan også hentes på Odense Congress Centers hjemmeside vælg Messer&Udstillinger Blomster: Der er mulighed for at købe store grønne planter og blomster til udsmykning af standen. Benyt bestillingsskema 9. Brandvæsen: Læs venligst gældende regler fra brandmyndighederne. Det påhviler udstilleren at følge henstillinger fra brandvæsenets personale, som til enhver tid må have uhindret adgang til standen for at kontrollere, at alle myndigheds krav er overholdt. Læs venligst vedlagte regler fra Brandvæsenet. Brandskabe: Foran disse skal der være helt fri passage ud til nærmeste hovedgang. Læs venligst vedlagte regler fra Brandvæsenet. Cafeteria/Restaurant: Odense Congress Center udgiver en folder om mulighederne for såvel udstillere som besøgende. Ønskes særlig forplejning på standen bedes du kontakte vores Køkkenchef direkte for mulighederne på tlf Døgnstrøm: Strømmen i hallerne bliver afbrudt om natten. Har du brug for døgnstrøm, beder vi dig derfor skrive det på bestillingsskemaet. Døgnstrømmen vil være sluttet til fra første indrykningsdag til og med dagen efter udstillingens lukning kl medmindre du har af talt andet med Teknisk Service. El installationer: Bestilling af installationer samt leje af materiel kan ske ved fremsendelse af bestillingsskema til Teknisk Service. Bestillingsskemaet skal for at være gyldige være fuldt udfyldt, underskrevet samt ledsaget af planskitse med bindende placering af installationerne. Evt. ændringer vil ske for udstillerens regning. Benyt bestillingsskema 4. For alle hovedledninger, som bestilles i forbindelse med tilslutning til egne maskiner eller anden installation, kræver Stærkstrømsregulativet, at den fremførte hovedledning afsluttes i et CEE-/Eurostik. Løst monteringsmateriel (stik, ledning, stikdåser m.m.) kan ikke lejes, men kan købes i Teknisk Service. Emballage/tomgods: Emballage kan mod betaling opbevares af messespeditøren. Emballagen skal mærkes med udfyldt emballagemærke. Emballagemærker udleveres i Teknisk Service og ved DSV Messespeditøren bag hal C. Vi anbefaler at kontakte DSV såfremt du ønsker assistance til transport, opbevaring af større mængder m.m. For at undgå ventetid anbefales det at aftale assistance forud for messen. Fadølsanlæg: Vi gør venligst opmærksom på, at bestilling på fadøls- og kildevandsanlæg skal være foretaget forud for messen. Benyt bestillingsskema 7. Forsendelse: Forsendelser til standen på messen skal mærkes/adresseres som følger: ELEKTRONIK-10 Stand nr. og firmanavn c/o Odense Congress Center Ørbækvej 350 DK Odense SØ Vi gør opmærksom på, at vi ikke kvitterer for modtagelse, men kun anviser fragtføreren, hvor standarealet er placeret. Forsikring: Odense Congress Center påtager sig ikke noget ansvar (hverken direkte eller via forsikring) for det udstillede materiel. Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

7 Generelle oplysninger Vi anbefaler at du tager kontakt til dit firmas forsikringsselskab med hensyn til forsikring af egne eller lejede udstillingsgenstande. Se i øvrigt under Regler og retningslinier. Fotograf: Fotografering af stande og produkter må ikke finde sted uden udstillerens tilladelse. Udstilleren har udelukkende tilladelse til at fotografere sin egen stand. Odense Congress Center kan formidle kontakt til fotograf. Gulve: Alle haller har betongulv. Det er ikke tilladt at bore, sømme eller på anden måde beskadige gulvene. Under malerarbejde eller hvor der er risiko for oliespild skal gulvet afdækkes. Gulvtæpper: Ved bestilling af tæppe på standen er prisen inkl. pålægning og afdækning med plastfolie. Aftagelig tæppetape kan købes i Teknisk Service. Såfremt udstilleren benytter en anden tape end den hallen anbefaler, påhviler det udstilleren at fjerne tæppe og anvendt tape. I modsat fald vil tæppe og tape blive fjernet for udstillerens regning. Hotel: Odense Congress Center har eget hotel med 109 værelser. Kontakt hotellet direkte for bookning af værelser på tlf Højde (fri) i hallerne: Hal A 7 m Hal C 8 m Højde/bredde på porte: Hal A b: 4,40 x h: 4,80 m Hal C b: 4,75 x h: 4,40 m Højttaleranlæg/TV/Video: Støjniveauet må ikke overstige 85 db (A) målt 1 meter fra standen. Se i øvrigt under Regler og retningslinier. Intern transport: Vi anbefaler udstillerne til så vidt muligt selv at medbringe sække- eller rullevogne. Såfremt du har store udstillingsgenstande, der ikke kan transporteres ad de på halplanen indtegnede gange (som er min. 2 m brede), bedes du kontakte DSV senest 4 uger før messens afholdelse. Katalog: I messekataloget optages udstillere med navn, adresse, post/by, www-adr., samt sortiment (maks. 600 anslag). Oplysninger til kataloget kan gives direkte via internettet: 1. gå ind på 2. klik på for udstillere 3. klik på svarskema 4. Du bliver viderestillet til Udstillerlogin 5. Indtast password, som du modtager fra Ingeniøren på mail den 1. juni, og klik på login 6. Tjek at dine kontaktdata er korrekte og klik på acceptér eller ret Følg vejledning på sitet. Vær opmærksom på, at anførte oplysninger overføres direkte til kataloget. Oplysningerne skal være modtaget 25. juni Konferencer: I tilknytning til fagmessen arrangeres konferencer med fremtrædende branchefolk. Konferencerne på E-10 arrangeres af Ingeniøren Messer og samarbejdspartnere.konferenceprogramm et vil blive annonceret medio juni. Købekort: Der er mulighed for at købe i cafeteria og restaurant/hotel med samlet afregning på faktura efter messen. Dette kræver registrering og udlevering af et købekort, hvilket kan bestilles forud for messen. Købekortene udleveres ved personlig henvendelse i Teknisk Service. Det koster ikke noget at få udstedt købekort. Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

8 Generelle oplysninger Købmandsservice: Fra købmandsservice, som findes i forbindelse med Teknisk Service, har du mulighed for at købe diverse købmandsvarer. Vi gør opmærksom på, at bestilling på fadøls- og kildevandsanlæg skal ske forud for messen. Varer der bestilles inden kl , vil blive leveret til standen inden messestart den følgende dag. Kørsel i haller: Aflæsning i hallerne er kun tilladt i de i udstillerhåndbogen opgivne perioder. Parkering og kørsel på tæpper i hallerne er ikke tilladt. Leje/lån Udstilleren er ansvarlig for lejede/lånte effekter, så længe disse er i dennes varetægt. Musik og lyd: Ønskes der anvendt musik og lyd på standen skal udstilleren være opmærksom på Koda/Gramex reglerne. For yderligere information, se eller Det er dit eget ansvar, at deres regler for afspilning af musik bliver overholdt. Vi opfordrer dig til at informere naboerne om, hvilke lyddemonstrationer du vil foretage, hvor mange og hvor længe. Ved eventuelle klager fra arrangøren eller fra de omkringliggende stande, skal lyden dæmpes eller helt stoppes. Se i øvrigt under Regler og retningslinier. Nedtagning: Ingen udstiller må påbegynde nogen form for nedbrydning af standen eller fjernelse af udstillede produkter før messen er officielt slut. Netværk: Det er ikke tilladt at etablere nogen former for egne trådløse netværk på udstillingsområdet (eks. trådløse printere), da det forstyrrer Odense Congress Centers generelle trådløse netværk. Nødudgange/brand- og elskabe Ingen udstiller må beklæde, skjule eller lukke nødudgange samt brand- og elskabe. Der må heller ikke placeres udstillingsgenstande foran brand- og elskabe, nødudgange eller gangarealer. Ophold på udstillingsarealet: Under messen har standpersonale med udstillerkort adgang til udstillingsarealet 1 time før og efter messens officielle åbningstid. Ophængning i loft: Det er ikke tilladt udstilleren selv at ophænge udstillingsgenstande, skilte, bannere, standmateriel eller lign. i hallernes loft, vægge eller installationer. Af sikkerhedsmæssige årsager skal der min. 2 wirer til et banner, skilt eller lignende. Opbygning: Af standen kan tidligst påbegyndes på det i afsnit 2 angive tidspunkt. Opbygningsregler: Læs venligst vore Regler og retningslinier. Du er velkommen til at kontakte Teknisk Service, hvis du har spørgsmål. Vi anbefaler at du indsender tegninger af din stand for godkendelse. Ordensregler: Udstilleren er ansvarlig for sin stand og må overholde de regler og bestemmelser, der er fastsat af arrangøren, brandvæsen eller andre myndigheder. De udstillede produkter og standarealet skal være færdigindrettet i henhold til messens opbygningstider. Benyttelsesretten til standarealet er betinget af, at udstilleren overholder de fastsatte regler. Overtrædelse medfører, at arrangøren frit kan disponere over det tildelte udstillingsareal, uden at udstillerens pligt til at betale herfor bortfalder. Udstilleren eller dennes personale kan bortvises, såfremt de efter messearrangørens skøn overfor gæster, øvrige udstillere eller hallens personale optræder anstødeligt. Se i øvrigt under Regler og retningslinier. Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

9 Generelle oplysninger Overdækning af stande: Læs venligst vedlagte regler fra Brandvæsenet. Parkering: Der er fri parkering for udstillere og gæster. Porte og døre: I messecentret må ikke spærres, hverken indvendigt eller udvendigt og plomberingen må ikke brydes. Presse: Pressemateriale kan løbende indsendes i en pdffil løbende til Ingeniøren Messer på mail adressen, Logoer i denne forbindelse skal være på minimum 300 dpi. Ingeniøren Messer vil herefter videredistribuere materialet til relevante medier, og lægge dme på egen hjemmeside. Bemærk venligst, at vi ikke garanterer, at materialet bliver optaget i medierne. Produktpræsentation: Som udstiller er der mulighed for at præsentere jeres produkter og ydelser med produktpræsentationer, hvor de besøgende kan se produkter og vurdere virksomhedens potentiale som fremtidig samarbejdspartner. Vær opmærksom på, at der er begrænset plads her gælder først-til-mølle princippet. Præsentationerne foregår i lokale 22 og 23. Husk det er jeres eget ansvar at få sendt invitationer ud til produktpræsentationerne. Yderligere information i afsnit 3 Reklamationer: Har du reklamationer på leverancer, der bliver leveret gennem Odense Congress Center, skal vi have dem skriftligt inden udstillingen lukker. I modsat fald kan reklamationer ikke godtages. Rengøring af stande: Det påhviler udstillerne at renholde eget standareal samt at fjerne al affald i opbygnings- og nedtagningsperioder. Risiko: Med hensyn til brand, tyveri, vandskade, hærværk eller lignende henstår de udstillede genstande i alle tilfælde for udstillerens egen regning og risiko. Tab og skade på personer og/eller ting som forårsages af udstilleren eller dennes materiel, kan ikke på nogen måde lægges Odense Congress Center til ansvar, og udstilleren tilrådes selv at sørge for alle forsikringer desangående. Læs også under forsikring. Se i øvrigt under Regler og retningslinier. Spedition: Hvis du ønsker assistance ved fragtekspedition, af- og pålæsning samt opbevaring af tom emballage bedes du kontakte: DSV messespedition, Odense Mobil: Fax: Att.: Steen Thorvaldsson Vi gør opmærksom på, at Odense Congress Center ikke kan påtage sig at opbevare tom emballage, men henviser dette til DSV. For at undgå ventetid anbefales det at aftale assistance forud for messen. Spiritus/udskænkning Det er ikke tilladt udstilleren at udskænke alkoholiske drikke fra standen uden forudgående aftale med Odense Congress Center, der har spiritusbevillingen. Herudover henstiller vi samtlige udstillere om at begrænse udskænkningen på standene. Udskænkning af alkohol til unge under 18 år er naturligvis ikke tilladt. Standafgrænsning: (udnyttelse af standareal) Der henvises til 1.3 i Regler og retningslinier. Standbeskrivelse: Stand uden opbygning Leveres som et bart stykke gulv. Stande uden opbygning er beregnet til firmaernes egne opbygningssystemer. Odense Congress Center kan mod betaling, være behjælpelig med opbygning af stand. Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

10 Generelle oplysninger Stand med opbygning: Leveres med hvide vægge til nabo og bagvæg og med frise over åbne sider. Vægge og frise er hvide melaminplader i aluminiumsrammer. Ønsker du ikke disse ydelser bedes du venligst afkrydse dette på skema nr. 1. Udstillerne står selv for firmanavn, logo m.v. på skiltefriser. Standhøjde: Den normale højde på standvægge, friser og reklameskilte er 250 cm, hvilket svarer til de skillevægge, der udlejes af Odense Congress Center. Ønskes opbygning over 250 cm se regler herfor i messens specielle regler. Stande i to etager: Læs venligst vedlagte regler fra Brandvæsenet. Standmaterialer: Der må i standeopbygningen ikke indgå materialer som f.eks. pap, papir, tekstiler, plastprodukter m.m. som er let antændelige, eksplosive eller ved brand udvikler giftige luftarter. Ingen materialer må være mere brandbare end træ. Gardinstoffer skal således imprægneres mod brand ifølge Brandvæsenets og producenternes anvisninger. Læs venligst vedlagte regler fra Brandvæsenet. Standsskitse: På skema 1 kan du tegne en skitse af din stand. På denne skitse indtegnes alle tekniske installationer. HUSK at indsende skema 1 sammen med de øvrige bestillingsskemaer til Teknisk Service. Vi gør venligst opmærksom på at det ikke er tilstrækkeligt kun at udfylde skema 1, de øvrige relevante skemaer skal også udfyldes. Teknisk Service: Teknisk Service er udstillernes servicecenter under messen. Her besvares alle spørgsmål og ønsker i forbindelse med opbygning og afvikling af messen. Teknisk Service er placeret i Vandrehal 2 mellem hal A og C. Tekniske bestillinger: Har du spørgsmål vedrørende din standopbygning, bestillingsskemaer eller lignende er du velkommen til at kontakte vores Tekniske Koordinatorer på hverdage mellem kl på tlf Trykflasker: Der må ikke forefindes nogen form for trykflasker på standene uden forudgående aftale med Teknisk Service. Læs venligst vedlagte regler fra Brandvæsenet. Udstillerkort: Der bliver udsendt 10 stk. udstillerkort til hver udstiller medio august. Kortene er til brug ved indgang samt til udstillerparkeringen. Vagt: Der vil være nattevagt i udstillingshallerne fra torsdag den 16. september til og med fredag den 24. september kl Varebiler, lastbiler, trailerne m.v.: Ved ankomst i forbindelse med opbygning og nedtagning bliver du registreret når du ankommer. Lastbiler kan læsse og laste 1 time, varebiler og trailere en ½ time Video/TV/Film: I forbindelse med fremvisning af film, TV og video m.m. er udstilleren forpligtet til at sørge for tilstrækkeligt antal stå- eller siddepladser indenfor eget standareal. Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

11 AFSNIT 2

12 Vigtige tider og deadlines Opbygning af stande Hal C Hal A Torsdag kl Ingen opbygning Fredag kl kl Lørdag kl kl Søndag kl kl Mandag kl kl BEMÆRK: fra kl udelukkende mulighed for opbygning på eget standareal, da der pålægges gangtæpper. Udstilling Nedtagning af stande Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl I udstillingsperioden vil der være adgang til hallen for udstillere med synligt adgangskort 1 time før og efter den officielle åbningstid. Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Indsendelse af standskitse og tekniske bestillinger m.m. 6. august 2010 Herefter pålægges bestillingerne 25% Åbningstid i Teknisk Service: Følger opbygnings-, messe og nedtagningstider. Dog er der ikke åben lørdag den 25. september. Deadline: Aktivitet: Afsnit i mappen: Indsendes til: Bestilling af adgangskort 3 Ingeniøren A/S Katalogoplysninger Indsendelse af tekniske bestillinger inkl. standskitse (skema 1) Bestilling af købekort 10 Ingeniøren A/S via Odense Congress Center Att. Jane Bang Møller Odense Congress Center Att. Jane Bang Møller Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

13 AFSNIT 3

14 Svarskema til Ingeniøren Katalogoptagelse, virksomhedsbeskrivelse, produktområder og produktpræsentationer: Disse oplysninger opdateres via Password hertil fremsendes den 1. juni 2010 Produktnyheder: Dette afsnit skal danne grundlag for, at din virksomhed bliver eksponeret med produktnyheder og pressemeddelelser på Disse skal sendes som elektroniske filer (PDF) til følgende adresse: Adgangskort: Adgangskort til besøgende/gæster kan rekvireres på Adgangskort kan rekvireres uden beregning i ønsket antal. Adgangskortene sendes til udstillere medio august. Bemærk: Adgangskort sendes ikke automatisk ud i år. Du skal bestille dem, hvis du ønsker at sende invitationer ud til kunder og samarbejdspartnere. Såfremt der ønskes påtrykt logo (minimum 500 stk.) kan dette angives ved bestilling, og logo up-loades på din side på Udstillerkort: Der bliver udsendt 10 stk. udstillerkort til hver udstiller. Kortene er til brug ved indgang, til den specielle udstillerparkering samt ved køb i udstillercafeteriet. Ekstra udstillerkort kan rekvireres på PDF filerne med produktnyheder og pressemeddelelser kan sendes til Ingeniøren Messer løbende indtil 1. september HUSK - jo før der meldes tilbage, jo før kan Ingeniøren Messer levere det ønskede materiale. Alle henvendelser vedr. ovennævnte bedes rettet til Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

15 AFSNIT 4

16 Udstillerliste Firma Stand A.K.S. Finmekanik A-1522 ACTE A/S C-4936 Actec A/S C-3409 AI-TECH A/S - Danbit Systemer A/S C-4300 Altoo Measurement Science ApS C-3918 AMU Nordjylland C-4613 APC Asian Production & Components ApS C-3001 Arrow Danmark ApS C-3136 Avnet Abacus A/S C-3145 Avnet Memec A/S C-4518 AWILCO-MULTIPLEX ApSApS C-3545 Azitech ApS C-4610 BB Electronics A/S C-3331 Beas A/S C-4718 Beatronic Supply C-3539 Bennike & Wander A/S C-4118 BFI OPTILAS Nordic Operations C-3528 BHE A/S C-4628 Bleva C-3245 Bodyvision C-4800 Boll`s Rådgivning C-3631 Bomberg & Co. ApS C-4545 Cabcon C-3645 Cardeg Electronics C-3536 CellTech-Harring A/S A-1843 Chemo Electric A/S C-3754 CIM Industrial Systems A/S C-3828 Circle Consult ApS C-3300 CISS A-1624 Compomill Nordic Components C-4931 Craftec A/S C-4028 Crysberg A/S C-4510 Daimler Industri C-4928 Dansk Microbølge Teknik ApS C-4801 Data Respons C-4318 De Meco ApS C-5000 Delta Dansk Elektronik, Lys & Akustik C-3541 DeTech Electronics ApS C-4131 Develco A/S C-4139 Diatom A/S C-3201 DMG - Danish Manufacturing Group A/S C-5000 Downstream Technologies C-5031 DSE A/S C-3636 ECOMAL Denmark A/S C-5138 Eegholm A/S A-1822 Eegholm A/S C-3345 EKTOS A/S C-4901 Elcon Pcb Technology a/s C-3945 Elektronik & Data (Odsgard) Stand Firma Elektronik I Norden Elfa Elektronik A/S C-3554 Elmatica AS C-3054 Elprint ApS A-1921 Eltech Components A/S C-3507 Eltraco ApS C-4310 EMBASSY OF THE REPUBLIC OF POLAND C-4654 Eplax GmbH C-4701 EP-TeQ ApS C-3801 Erik Blichfeld A/S C-4554 ETK Elektronik A/S C-4710 EWE AB C-3654 Flux A/S C-3800 GHDesign ApS C-4304 GPV Electronics A/S C-3109 Hamamatsu Photonics Danmark C-3209 Hans Buch A/S C-3936 Hans Følsgaard A/S C-3301 Harting aps C-5054 Hin A/S C-4010 Hin A/S C-4110 Holms Finmekanik ApS C-5000 Hougaard & Koefoed C-5000 HPI Electronics A/S C-4945 Hytek C-4428 Innofour Scandinavia C-5031 Instruments A/S C-3009 INTERFLUX DANMARK ApS C-5110 IT-Tronic C-4254 JDSU Nordic C-3913 Jens-EMC ApS C-3531 Jørgensen & Co. A/S C-4328 Knitter-switch UK Ltd A-1722 Kompass Danmark A/S C-4100 Kontron Technology A/S C-4301 Leax A/S C-4718 Ledkon C-5129 Leica Microsystems A-1812 Lemo Denmark A/S C-3518 Liab Electronics ApS C-4445 Logos Test & Mesaurement A/S C-4501 Mascot AS C-4154 MB-Teknik A/S C-4500 M-Comp A/S A-1728 Mechatronic Brick ApS A-1822 Mechtronic ApS C-4718 Mediehuset Ingeniøren A/S Mekoprint A/S C-4754 Melsen Tryk A/S C-4539 Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

17 Udstillerliste Firma Stand Mentor Graphics C-5031 Metalwo A/S C-4700 Micro Technic A-S C-3639 Mikkelsen Electronics A/S C-3845 Mjølner Infortics A/S C-3900 ML System A/S C-4448 Molex Knutsen Danmark A/S C-4336 Motron A/S C-4000 Multiprint A/S C-4128 NABTO ApS A-1816 National Instruments Danmark C-3828 Nick Electronic ApS C-3910 Nohau Danmark A/S C-3818 Nordcad Systems A/S C-3228 Nortelco Electronics Denmark C-4101 Nu Horizons Electronic C-3029 Onrox ApS C-4548 PADS C-5031 PAJ Systemteknik C-4404 PartMiner Ltd. C-4900 Paul E Danchell A/S C-3000 Peter Jordan Nordic A/S C-4913 Peter Jordan Nordic A/S C-4918 PH JAKOBSEN C-4601 Phoenix Contact A/S C-4810 Powermec ApS C-3318 Powertechnic A/S C-4201 Prevas A/S C-3101 Print Production A/S C-3100 PrintTronic Struer A/S C-4718 Professionel Elektronik C-3810 Protec Electronics ApS C-5000 Recab ApS C-4604 Relias Engineering C-4901 RepComp C-4204 Rohde & Schwarz Danmark A/S C-3718 Rose Technology A/S C-3939 Rosenberger Danmark A/S C-3121 Firma Stand RS Components A-1734 Rutronik GmbH C-4636 Scanconnect C-4218 Scanditron Danmark A/S C-3501 Scanpocon A/S C-3128 Scansupply A/S C-4228 Sensor ECS C-4236 Seritronic I/S C-4436 Setiket A/S C-5000 SIBA Sikringer Danmark A/S C-3045 Silica an Avnet Company C-4518 Skaarup Imcase A/S C-3544 SMT Solutions ApS C-4001 Styromatic A/S C-3339 SVI Scandinavia ApS C-3745 Synopsys C-3118 Team Precision (Europe) ApS C-4813 Tech Media A/S TECH-LINK C-3500 Tekpartner ApS C-5001 Texim Europe B.V C-3736 The MathWorks C-4200 Thiim A/S A-1915 Thorkild Larsen A/S C-3354 Toptronic A/S C-5045 Torolex C-4648 TransElectro C-3036 Trescal A/S C-4631 Vactek A/S C-4513 Vallentin Elektronik C-4431 Varst Technology v/ Kelvin Var C-4921 Walbom A/S C-3131 Westerberg Komponenter A/S C-3321 Würth Elektronik EiSos Danmark C-3336 Würth Elektronik GmbH & Co. KG C-3336 ZENITECH C-3428 Zoma Electronic ApS C-4354 Opdateret maj 2010 Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

18 AFSNIT 5

19 Stand- og oversigtsplan I det følgende er vist den aktuelle halplan samt oversigtsplan over Odense Congress Center. Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ Tlf Fax

20 Oversigtsplan Odense Congress Center

21 Odense Congress Center Café 1. sal / lok. 21 Arrangørkontor 1. sal / lok. 22 Produktpræsentation 1. sal / lok. 23 Produktpræsentation Frokostbuffet/ restaurant V V4 V3 V2 Vandrehal A B C D E F V U Produkttorvet T S Stolerækker Scene Professionel Elektronik Café V1 Teknisk Service G H I J K L M N Public Hall Stolerækker R Q P O Ståborde Energi elektronik Hal C Foreløbig standplan - ret til ændringer forbeholdes mh/ Indgang Hal A

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinjer 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress Center. Udstilleren har altid

Læs mere

Eksempel på opbygget stand

Eksempel på opbygget stand Eksempel på opbygget stand Side 17 af 41 AUGUST 2012 Overligger nr. 2003 ½ standplade nr. 2001 Skiltefrise nr. 2002 Standplade nr. 2000 Odense Congress Center Ørbækvej 350 5220 Odense SØ Tlf. 6556 0100

Læs mere

www.occ.dk : teknik@ose.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer, se skema 1.1, og påfør standnummer på nærmeste stand overfor og ved siden af. Vi ønsker at

Læs mere

Standskitse 1. Internet. Deadline for bestilling: Herefter pålægges priserne 25 %. Husk kopi til eget brug!

Standskitse 1. Internet. Deadline for bestilling: Herefter pålægges priserne 25 %. Husk kopi til eget brug! www.occ.dk : teknik@occ.dk Standskitse 1 Indtegn skitse af standen nedenfor. Angiv alle tekniske monteringer (dog ikke VVS og trykluft, der i stedet angives på skema 4a). NB! Påfør standnummer på nærmeste

Læs mere

Generelle regler. for udstillere i:

Generelle regler. for udstillere i: 1 Generelle regler for udstillere i: 2 GENERELLE REGLER FOR UDSTILLERE Generelt: Udstilleren har det fulde ansvar for, at både generelle og evt. specielle regler, der måtte være gældende for den aktuelle

Læs mere

Bryllupsmesse 2014 Odense Congress Center

Bryllupsmesse 2014 Odense Congress Center Bryllupsmesse 2014 Odense Congress Center Udstilling: Søndag 2. februar kl. 12.00 16.00 Opbygning: Lørdag 1. februar kl. 14.00-17.00 Opbygning: Søndag 2. februar kl. 07.00-12.00 Nedtagning: Søndag 2. februar

Læs mere

Messe håndbog. LabDays

Messe håndbog. LabDays Messe håndbog LabDays 2015 Velkommen til LabDays 23. 24. september 2015 Scandinavian Congress Center Det er os en glæde med denne messehåndbog at byde velkommen til LabDays 2015 i Scandinavian Congress

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Udstillermappe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Vigtige datoer og deadlines s.3-5 Generel udstiller information s.6-10 Generel information gæsterne på messen s.8 Navneskilte til gæsterne på messen

Læs mere

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af

KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af KALUNDBORGMESSEN 2015 En af Sjællands største messer arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd og er en FORBRUGERMESSE bygget op om konceptet LAV BUDGET messe. Messen bliver afholdt i Kultur- og Idrætshallerne

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG 1 Indholdsfortegnelse Side LÆSEVEJLEDNING... 2 ADRESSER OG TELEFONNUMRE... 3 ÅBNINGSTIDER... 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 5 Introduktion... 5 Affald...

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2015

Udstillermappe. DSE Messe Aalborg 2015 Udstillermappe Hent den danske og engelske version som pdf på www.studerende.dk/dma15info Get the Danish and English version as pdf on www.studerende.dk/dma15info 2 Indhold Velkomst Om DSE Vigtige datoer

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune

Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Offentligt udbud Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Juli 2011 Tømning af bundfældningstanke i Billund Kommune Side 1 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 UDBUDSBETINGELSER 3 1.1 Indledning 3

Læs mere

Danmarks eneste specialmesse for campingfolket. Messehåndbog. Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. februar 2010

Danmarks eneste specialmesse for campingfolket. Messehåndbog. Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. februar 2010 Danmarks eneste specialmesse for campingfolket Messehåndbog Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. februar 2010 akkc.dk/camping2010 1. Velkomst og tjekliste/stikordsregister 2. Vigtige datoer, P-forhold

Læs mere

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken

Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken Velkommen til Boligforeningen Vanggården Grønneparken Feggesundvej Aggersundvej Sebbersundvej Information til nyere beboere Afdeling 8 Kære nye beboer. Vi byder jer hjerteligt velkommen i Boligforeningen

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12

Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Vilkår for mobilt bredbånd og bredbånd VERSION 12 Indhold Mobilt Bredbånd, prisliste... 4 Mobilt Bredbånd, produktspecifikke vilkår... 5 Musik, produktspecifikke vilkår... 8 Bredbånd og Telefoni, prisliste...

Læs mere

1. udgave, 20. august 2015

1. udgave, 20. august 2015 1. udgave, 20. august 2015 Udstillermanual Scandinavian Congress Center Aarhus 13. - 14. april 2016 2 INDEN SKOLEMESSEN Standinformationer Tilmelding og køb af stand sker online fra og med den 8. september

Læs mere

Symbion Servicebog. Velkommen til Symbion

Symbion Servicebog. Velkommen til Symbion Symbion Servicebog Velkommen til Symbion Symbion er Danmarks førende iværksættermiljø stedet hvor iværksættere bor, mødes, netværker og udvikler deres forretning til en sund og levedygtig vækstvirksomhed.

Læs mere

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE

OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE OKTOBER MØD OS PÅ KALUNDBORG- MESSEN - SE SIDE 18-19 Niels-Jørgen Trælle FORMAND Mail: formand@ka-net.dk Henning B. Obsen KASSERER Mail: hbo.kalundborg@danrevi.dk Mogens Houmølle Rørby Jørn Almdal sekretær,

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere