NYHEDSBREV OM LEDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV OM LEDELSE"

Transkript

1 NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni årgang Udsendes til flere end Kære læser! Hvorfor kuldsejler mange projeker eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller har store budgetoverskridelser? Vi sætter i en artikel fokus på ledelsens strategiske styring af projekter. Og så kommer vi ikke uden om, at det er ved at være ferietid. Få inspiration til, hvordan du kan undgå at tage arbejdet med på ferie i år. Per Kampp, Head of Group QHSE i DONG Energy har overtaget stafetten og svarer på 5 skarpe spørgsmål til en leder. Vi gør også opmærksom på, at du på vore hjemmeside kan læse alle de gode artikler, som vi tidligere har bragt her i nyhedsbrevet Rigtig god sommer! Susanne Teglkamp Direktør og redaktør Indhold i dette nummer: 1. Ledelsens udvælgelse af projekter 2. Udvikling af ledermøderne - ½ dags seminar for ledergruppen 3. Kend og brug hinanden bedre i ledergruppen 4. Skal dit arbejde også med på ferie i år? 5. Gør den svære samtale lettere - ½-dags kursus 6. 5 skarpe til en leder 7. De 5 mest læste artikler i maj måned 8. Danske virksomheder har Europas bedste arbejdsmiljø en udvalgt artikel fra Business.dk 9. Lederstillinger Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbrevet fremover, kan du blot afmelde det på

2 1. Ledelsens udvælgelse af projekter Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Hun har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent og ledelsesrådgiver. Susanne arbejder som udgangspunkt med ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at hun møder lederne på deres bane, tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til udfordringerne. Se mere på Lige vendt hjem fra 2. modul af Executive Management Programme, INSEAD/Business Kolding er mit hoved fyldt med mange spændende input og inspiration. Dette indlæg er kraftigt inspireret af et af temaerne på andet modul: Innovation. Vi blev ført igennem temaet af Professor Manuel Sosa ved INSEAD Hvorfor kuldsejler mange projekter undervejs eller i bedste fald bliver meget forsinkede eller overskrider budgetterne? Hvorfor får projekterne ikke den effekt, som man havde tiltænkt dem? Et af svarene hænger sammen med ledelsen strategiske styring af projekterne eller mangel på styring. Hvem sætter de nye projekter i søen? I de fleste virksomheder sættes løbende nye projekter i gang. Projekterne kan have meget forskellig karakter lige fra de store strategiske udviklingsprojekter, der skal sikre forretningen fremadrettet, til mindre projekter, der handler om at forbedre eksisterende produkter eller forretningsgange. Men hvem er det egentlig, der sætter de nye projekter i søen? Er det den enkelte afdeling eller medarbejder, der brænder for en idé eller er det ledelsen, der suverænt beslutter hvilke projekter, der skal sættes i gang eller hvilke der skal have dødsstødet? Spørgsmålet er interessant, fordi der er risici både ved en topstyret og en decentral beslutnings kompetence for igangsættelse af nye projekter. Hvis igangsættelse af nye projekter overlades helt til det decentrale initiativ, så er sandsynligheden for at projekterne kommer i mål rimelig stor. Risikoen er at der bruges kræfter på projekter, der reelt ikke er behov for eller som ikke understøtter virksomhedens strategi. Hvis beslutningsprocessen omkring ny projekter udelukkende ligger på direktionsniveau, så sikrer man, at der er overensstemmelse mellem projektporteføljen og virksomhedens forretningsstrategi. Til gengæld kan en meget topstyret beslutningsproces medføre at de gode ideer, der er rundt i organisationen får trange kår. Vi risikerer at gå glip af en masse initiativ og potentielle gode forretnings ideer. Løsningen er som så mange ting i livet hverken sort eller hvid. Løsningen er en topstyret beslutningsproces kombineret med plads til at igangsætte projekter i mindre skala på decentralt niveau. Projekter i mindre skala defineres ud fra hvor mange ressourcer tidsmæssigt og økonomisk det er i orden at bruge, uden at man skal have godkendelse fra direktionen.

3 Hvilke projekter skal leve og hvilke skal dø? Det er sjældent projekt ideer der mangler. Som regel er der langt flere projekt ideer end der er ressourcer til at gennemføre dem. Hvis ikke der sker en ledelsesmæssig prioritering øges risikoen for forsinkelse i projekterne, at det er de forkerte projekter, der nyder fremme, at projektomkostningerne stiger. Så der er alt mulig grund til at have en stram ledelsesmæssig styring af hvilke projekter der skal leve og hvile der skal dø eller med andre ord: at ledelsen sammensætter projektporteføljen. Ledelsesmæssigt mod For at træffe de rigtige beslutninger ved sammensætningen af projektporteføljen kræves en række ledelsesmæssige kompetencer, herunder mod. Mod til at skære projektporteføljen til også selvom det vil gøre nogle afdelinger eller medarbejdere sure. De rette tilvalg og fravalg kan være afgørende for virksomhedens resultater. Overblik Det kræver også overblik over de projekter der er i gang, hvilke der er nødvendige og ikke mindst overblik over de ressourcer, der er til rådighed. Systematik og transparens En god beslutningsproces indeholder bl.a. systematik og transparens. Systematik for så vidt angår hvornår og hvordan man udvælger projekterne og evaluerer dem. Transparens for så vidt angår hvem der har beslutningskompetencen og efter hvilke kriterier projekter vælges til eller fra. Sammenhæng til forretningsstrategien At udvælge de rette projekter er en benhård prioritering. Hvis ikke man har en klar forretningsstrategi, så kan det være svært at foretage en prioritering og så er det man kan se projekter der går i alle retninger og uden sammenhæng på tværs i organisationen. Kriterier for udvælgelse af projekter Til at støtte sig i udvælgelsesprocessen er det en rigtig god idé, hvis ledelsen har fastlagt de kriterier, som vil blive lagt til grund for beslutning om at igangsætte et projekt. Følgende kriterier kan med god fordel inddrages: Projektets match til forretningsstrategien. Projektøkonomien, hvad koster det at udvikle og gennemføre projektet? Organisationens formåen, det vil sige, er der de nødvendige kompetencer til stede i organisationen? Hvilken værdi tilfører projektet i forhold til kunderne? I den forbindelse skal kunderne forstås bredt, det vil sige at der kan være tale om både eksterne og interne kunder Hvilken risiko er der for at projektet fejler? Har vi råd til et højrisiko projekt? Er der konkurrenter, der arbejder på at udvikle tilsvarende projekter? Hvor stor betydning har konkurrencen for vores projekts succes? Stiller projektet krav til omgivelserne? Har vi brug for nye faciliteter, lokaler, maskiner, programmer, processer? Hvordan vil projektet påvirke vores forretning på kort sigt og på lang sigt? Hvordan er timingen for gennemførelse af projektet? Er der trends, der arbejder for eller imod igangsættelses af projektet? Lad ikke mavefornemmelserne stå alene Meget ofte sker der det, at man som ledelse er presset i tid og man skal træffe beslutning på et ufuldkomment grundlag. Det er et ledelsesvilkår. Mange ledere vælger at bruge mavefor-

4 nemmelsen i de situationer. Og det redskab skal man selvfølgelig ikke undervurdere. Men jeg vil gerne slå til lyd for at supplere mavefornemmelserne med lidt systematik og ikke mindst hele tiden at holde beslutninger om igangsættelse af projekter op imod forretningsstrategien. På den måde kvalificerer ledelsen sine beslutninger og øger chancen for at få succes med projekterne betragteligt. Business Koldings toplederuddannelse, Executive Management Programme er blevet oprettet og drives i samarbejde med INSEAD. Uddannelsen fokuserer udelukkende på strategi, innovation og ledelse og er designet til topledere. Programmet er opdelt i fire moduler, hvoraf to foregår i Danmark og to på INSEAD i Frankrig med professorer fra INSEAD. Læs mere på 2. Udvikling af ledermøderne ½-dags seminar for ledergruppen Ledergruppen er basen for vores virke. Det er her vi skaber fælles fodslag om mål og strategier. Det er her, vi drøfter konkrete problemstillinger og udfordringer. Den tid vi bruger i ledergruppen og ikke mindst, hvordan vi bruger den, har stor betydning for virksomhedens udvikling og resultater. Teglkamp & Co har udviklet et lederseminar, som sætter fokus på ledermøderne, på at gøre dem bedre, mere relevante og interessante at deltage i. Gå ind på vores hjemmeside og læs mere. 3. Kend og brug hinanden bedre i ledergruppen Al erfaring og undersøgelser viser, at der er en tæt sammenhæng mellem graden af kendskab til hinanden og den succes ledergruppen opnår. Teglkamp & Co. tilbyder et ½ dags seminar kombineret med et individuelt sparringsmøde, som sætter fokus på ledergruppens teamprofil og hvorledes de personlige kompetencer bedst muligt kommer i spil i ledergruppen. Gå ind på vores hjemmeside og læs mere.

5 4. Skal dit arbejde også med på ferie i år? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det offentlige. Hun har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent og ledelsesrådgiver. Susanne arbejder som udgangspunkt med ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at hun møder lederne på deres bane, tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud fra en praktisk tilgang til udfordringerne. Se mere på Hvis ikke du allerede har gjort det, så er det ved at være tid for at planlægge årets sommerferie. Og for rigtig mange er planlægningen ikke gjort med at få bestilt rejsen. Der er også brug for at planlægge arbejdet op til sommerferien, hvis ikke man endnu et år vil have arbejdet med på sommerferie. I 2010 gennemførte jeg en undersøgelse, der viste at 4 ud af 5 havde arbejdet i løbet af deres ferie. I gennemsnit brugte deltagerne i undersøgelsen 1 dag af deres ferie på at arbejde. Jeg skal bare lige tjekke mailen I dag har vi mulighed for at være på døgnet rundt. Det er ikke teknologien kun os selv, der sætter grænserne. Min undersøgelse fra 2010 viste også, at de fleste lige skal ind og tjekke deres mail mindst en gang dagligt og nogle gange flere gange. Det er ikke sikkert, at det lige at tjekke mailen tager så lang tid i sig selv. Men begynder du først at besvare de forskellige mails, så kan tiden hurtig løbe op. Og besvarer du ikke de mails, der måske ligger og kalder på et svar, så kan du meget let risikere, at du går og tænker på arbejdet og måske endda bliver lidt stresset over, at du ved der ligger mails, som du burde gå ind og besvare. Der er ikke andre til at lave mit arbejde Hvorfor er det lige, at vi ikke kan holde os væk fra arbejdet, når nu vi har ferie? Den mest almindelige grund er faktisk, at vi er glade for vores arbejde. I min undersøgelse oplyser halvdelen af de adspurgte, at årsagen til at de har arbejdet i deres ferie er, at de godt kan lide deres arbejde. Men der er også en temmelig stor gruppe nærmere bestemt hver 3. der oplyser, at de er nødt til at arbejde i deres ferie, fordi der ikke er andre til at lave deres arbejde, mens de er væk. Jeg bliver stresset, når jeg ved, der ligger en masse arbejde! Når jeg taler med folk om det at koble af og holde helt ferie, så er der mange, der siger, at det faktisk ville stresse dem meget mere, hvis ikke de måtte gå ind og læse mails undervejs i ferien og lige ordne de mest presserende ting. Løsningen til at undgå stress over bunkerne af opgaver, der ligger til en, når man kommer tilbage fra ferie, kan godt være en anden end bare at arbejde i løbet af ferien. Løsningen kan bl.a. hedde planlægning, delegering og at sætte Out

6 of office -assistenten på mailen. Mange gange vil man opleve, at problemerne alligevel er blevet løst i ferien, selvom man ikke selv har været involveret. Hvorfor er det en god idé at holde arbejdsfri? Der er mange gode grunde til, at du bør overveje, om ikke du skulle lade dit arbejde blive hjemme i år, når du tager af sted på ferie. En væsentlig grund er, at når du lige skal lytte din telefonsvarer af og lige tjekke dine mails, så mister din familie dit nærvær. Spørg din familie - de vil sikkert nikke bekræftende! Men det er ikke bare din familie, der mister. Du mister jo også noget i forhold til din familie. Du går glip af nogle af de gode øjeblikke og oplevelser, man kan have sammen som familie, fordi du har dine tanker og din opmærksomhed på dit arbejde. Det er ikke kun på grund af nærværet, det er en rigtig god idé at holde arbejdsfri. Ligesom din PCer kører langsommere, hvis du har rigtig mange programmer kørende samtidig, sådan kan man lidt forsimplet sige, at din hjerne også fungerer. Du har sikkert også oplevet, at dine bedste ideer, har du fået, når du gik tur med hunden, stod under bruseren eller lavede mad alt sammen noget, der ikke har det fjerneste med dit arbejde at gøre. Så hvis du vil arbejde mere effektivt og få flere ideer, så skal du give din hjerne fri en gang imellem. Det giver altså god mening, at holde fri fra dit arbejde, når du har ferie. Hvordan kan jeg holde ferie uden at tage arbejdet med? Hvis du har besluttet dig for, at i år vil du prøve at holde arbejdsfri i ferien, så er der en række ting du kan gøre for at sikre, at din beslutning bliver en succes: 1. Du skal starte med at planlægge og prioritere dit arbejde op til ferien. Hvad skal du nå at gøre færdig og hvad kan vente til efter ferien? 2. Hvem kan du eventuelt få til at tage over på de vigtigste områder, mens du er på ferie? Du kan jo gøre gengæld, når din kollega skal på ferie. 3. Lad være med at starte nye ting op, der kræver, at du arbejder med dem i ferien. 4. Læg besked på din telefonsvarer og din mail, at du er på ferie og først besvarer henvendelser, når du er tilbage igen. På den måde afstemmer du forventningerne. Du kan samtidig også henvise til en kollega, hvis der er en sådan, der kan tage over for dig. 5. Sørg så vidt muligt at holde de 2 første arbejdsdage efter ferien fri for møder, så du kan få tid til at sætte dig ind i, hvad der er sket, mens du har holdt ferie. 6. Hvis ikke du helt tør slippe arbejdet i din ferie, så rationer den tid du bruger på arbejdet. Se f.eks. kun mails hver 2. eller 3. dag. Lad være med at lytte din telefonsvarer af mere end et par gange om ugen. Du har jo lagt besked om at du er på ferie, så de færreste forventer faktisk at få svar fra folk, mens de er på ferie. Rigtig god ferie! 5. Gør den svære samtale lettere ½-dags kursus for ledere Der er nogle samtaler, som er sværere at tage end andre. Det kan eksempelvis være samtalen med den meget vanskelige medarbejder, samtalen med den meget sårbare medarbejder, samtalen med en medarbejder ved mistanke om misbrugsproblem. Teglkamp & Co. tilbyder ½- dags kursus, hvor du både får teori og praktisk træning i at gennemføre den svære samtale. Gå ind på vores hjemmeside og læs mere.

7 6. 5 skarpe til en leder Per Kampp er 49 år og Head of Group QHSE i DONG Energy. På gruppe niveau arbejder afdelingen med kvalitet, arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø, og har tillige ansvar for records management. Han startede sin ledergerning i Forsvaret, og har haft lederstillinger indenfor luftfartsbranchen inden han for 2 år siden skiftede til DONG Energy. 1) Hvorfor blev du leder? Rollen som leder har for mig ikke været noget bevidst valg, men vel mere noget som jeg naturligt gled over i, eftersom jeg altid har haft lyst og drivkraft til at påvirke aktiviteter og processer. At sidde i enden af en proces kan være fint, men jeg har altid søgt derhen, hvor det var muligt at påvirke og sikre arbejdets optimering. For mig skal et job være både spændende, afvekslende, udviklende og udfordrende. Et lederjob dækker disse områder på glimrende vis og integrerer et menneskelige aspekt. 2) Hvad er de største faldgruber for en leder? At blive udnævnt til leder i sin nuværende afdeling eller organisation vil ofte give relationsmæssige udfordringer, som et skift til et andet firma ikke giver. Man skal gøre sig klart, at relationer til tidligere kollegaer er blevet grundlæggende forandret, når man udnævnes til leder eller forfremmes som leder. Dette skal man forholde sig til lige fra starten og ikke forvente, at deres syn på én er det samme - selv i situationer hvor det ikke umiddelbart burde være aktuelt. Relationer skal genforhandles, og man skal skabe sig et frirum til at udøve sin ledelse. I sine tidligere relationer vil en leder både have nogle personer, man har sympati for, og nogle hvor det modsatte er tilfældet. Det er vigtigt, at man fra starten viser, at man som leder forstår at inddrage begge persongrupper ud fra den faglighed, de besidder, og at dette er synligt. Endeligt så vil ikke alle beslutninger være populære, og får man fokus på at være populær, kan man hurtigt miste både troværdighed og handlekraft. 3) Hvilke karakteregenskaber lægger du vægt på hos en leder? En leder skal være ærlig og autentisk. Vi er alle lige så forskellige som ledere, som vi er som mennesker, men hvordan du end er som leder, så må dine medarbejdere ikke være usikre på, hvor de har dig. Uden dette på plads vil det være svært at motivere og skabe et positivt og tillidsfuldt arbejdsklima. En leder skal kunne formidle en optimisme, et engagement og en tro på, at man sammen kan skabe resultater. Dette er vigtigt, både når arbejdspladsen har medgang, men nok endnu vigtigere når man har modgang.

8 Vi tilbringer halvdelen af vores vågne timer på arbejde. Dette er jeg meget bevidst om, og en arbejdsplads uden smil er for mig utænkelig. En leder skal derfor hverken tage dårligt humør eller negative følelser med på arbejde. 4) Hvordan håndterer du stress? Som leder er man oftest i stand til at fylde døgnets 24 timer med arbejde. For mig er det vigtigt, at jeg tager mig tid til at skabe mig mentale frirum, hvor jeg er i stand til at koble arbejde fra. En struktureret tilgang til arbejdsopgaverne er ikke altid nok for at kunne holde den langvarige og negative stress fra livet. Uddelegering af opgaver, som man egentligt selv syntes man burde gøre, er også en forudsætning, samt ikke mindst accept af at alt ikke nødvendigvis behøver at være 100 %. Endeligt skal man kunne sige fra til opgaver. Nu er stress ikke kun dårligt. Den "positive" stress forsøger jeg til gengæld at bruge til at yde en ekstra fokuseret indsats når det gælder. 5) Hvilke råd vil du give til nyudnævnte ledere, der gerne vil godt på vej? At være sig selv er det bedste udgangspunkt, når man starter som leder. Der følger nye opgaver med, når man bliver leder, men som udgangspunkt er man blevet valgt ud fra den person man er, og det skal man ikke forsøge at ændre på som det første. Vi har alle både gode og dårlige ledelsesmæssige sider. Vær bevidst og ærlig omkring dine egne sider, og ikke mindst om hvordan du vil arbejde med dem på den korte og lange bane. Genbesøg gerne disse med jævne mellemrum. Man vil oftest have resultatmål som leder - lav eventuelt dine egne "resultatmål" og en strategi for din ledelse. Skab et netværk, hvor du kan få sparring omkring ledelsesmæssige udfordringer. Sørg for at få skabt et godt forhold til din HR partner. Personalesager kan tage tid og dræne for energi, og det er ikke alle som er planlagte. Endeligt er det vigtigt, at man ikke bliver frustreret, når ikke alt lykkedes - ledelse kan man ikke lægge ind i et Excel skema - og godt det samme. 7. De 5 meste læste artikler i maj måned Vi har samlet de 5 mest downloadede artikler og undersøgelser fra vores hjemmeside i maj måned: Undersøgelse af hvordan afskedigelser håndteres og opleves Kære Chef - glem at jeg sendte en ansøgning Undersøgelse af fusioner og store organisationsændringer Megatrends - et avanceret kig i krystalkuglen Drop MUS og indfør samtalen! Du kan læse dem på

9 8. Danske virksomheder har Europas bedste arbejdsmiljø Bragt i Business.dk fredag den 27. maj 2011 Af Rikke Brøndum Hvad danske virksomheder mangler i vækst, indhenter de på arbejdsmiljø. For ottende gang bliver Europas bedste arbejdspladser kåret, og danske virksomheder er i top med 26 ud af 100 pladser. Mens væksten i danske virksomheder halter i forhold til udviklingen i andre europæiske lande, ser billedet anderledes ud, når det gælder arbejdsmiljøet. Det internationale konsulentbureau Great Place To Work har undersøgt arbejdsklimaet på mere end virksomheder i hele Europa fordelt i tre kategorier, og for første gang har en dansk virksomhed vundet i kategorien små og mellemstore virksomheder, nemlig Frøs Herreds Sparekasse. Men også på de øvrige lister er danske virksomheder i top. Samlet set er der således 26 danske arbejdspladser blandt de 100 pladser, som de tre kategorier udgør. Det er kun overgået af Tyskland, som i år sætter den foreløbige rekord med 27 arbejdspladser tilsammen på de tre lister.»danmark har altid været godt repræsenteret på listerne, selv om vi er et lille land, og nu kan vi så for første gang bryste os af at have Europas bedste arbejdsplads for de små og mellemstore virksomheders vedkommende. Til forskel fra nogle af de andre lande klarer vi os godt i alle kategorier, og det skyldes blandt andet traditionen for flade ledelsesstrukturer, og at vi historisk er vant til at være involverende og have en åben dialog om tingene. Så vi har på forhånd nogle gode forudsætninger for at klare os godt,«siger Liselotte Jensen, vice-direktør i Great Place to Work i Danmark. Sælger Danmark i udlandet Siden konkurrencen blev udskrevet på europæisk niveau i 2003, har Danmark da også ligget højt placeret af selvsamme årsager. Årsager, som virksomhederne med fordel kan bruge, når de skal rekruttere medarbejdere i udlandet, lyder det fra Branding Denmark, en enhed under Økonomi- og Erhvervsministeriet, der arbejder med at styrke Danmarks ry i udlandet.»vi ved fra en større undersøgelse blandt udenlandske medarbejdere i Danmark, at de fremhæver work life-balance, fleksibilitet, tillid, værdsættelse og selvstændighed samt den uformelle arbejdsatmosfære. Det er oplagte aspekter at fremhæve ved den enkelte arbejdsplads rekruttering af udenlandsk arbejdskraft,«siger markedsføringschef Pia Loft. Finansgiganten ATP, der i 2009 og 2010 vandt den danske konkurrence, og som sidste år modtog en af de europæiske specialpriser, Work Life Balance, er én af de virsomheder, der har kunnet mærke effekten at nå til tops i konkurrencen.»vi kan se det på et stigende antal uopfordrede ansøgninger, og det giver os goodwill i både ind- og udland, hvor vores kolleger spørger til, hvordan vi gør for at opnå den grad af medarbejdertilfredshed. Men også internt har konkurrencen haft en stor effekt, fordi det har været med til at skærpe ledelsens opmærksomhed på, hvor meget arbejdsmiljøet betyder for effektiviteten,«siger HR-udviklingschef Pernille Sefort. ATP står ikke alene med dén oplevelse. De virksomheder i Europa, som tidligere har vundet i konkurrencen, modtager nemlig i gennemsnit næsten fem uopfordrede ansøgninger for hver medarbejder, de har ansat, oplyser Great Place To Work. Tilsammen har de 100 bedste arbejdspladser i Europa skabt nye job det forgangne år. I dag finder den europæiske konkurrence sted i Paris.

10 Artiklen er bragt med tilladelse fra Business.dk. Du kan læse flere artikler på eller på 9. Opslåede lederstillinger Vil du have et overblik over ledige lederstillinger? Så gå ind på vores site Vi har lavet en aftale med både Jobindex og StepStone. Det betyder, at vi på vores site har samlet de ledige lederstillinger, der er slået op på henholdsvis Jobindex og StepStone. Held og lykke med jobjagten!

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Juni 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi gør ofte ting unødigt kompliceret, derfor støver vi et gammelt men særdeles relevant princip af: KISS eller Keep It

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

Hvordan kan man kende en leder?

Hvordan kan man kende en leder? Hvordan kan man kende en leder? Susanne Teglkamp, er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv

Læs mere

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag

Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Undersøgelse af lederes udfordringer og vilkår i dag Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I maj, juni og juli måned 2007 gennemførte Teglkamp & Co. en større internetbaseret undersøgelse af

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! I dette nummer har vi 2 forskellige indslag omkring pauser på arbejdet. Det ene er en artikel inspireret af den debat

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2008 5. årgang Udsendes til flere end 4.500 Kære læser! Ofte har vi kun ganske få sekunder til at præsentere os selv eller den virksomhed, vi kommer fra. Den første artikel

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2011 8. årgang Udsendes til flere end 5.700 Kære læser! Ingen tvivl i mit sind, vi kan blive bedre ledere, hvis vi tør lade os udfordre. Læs artiklen og lad mig udfordre

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Februar 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for min nye undersøgelse om ledergruppen anno 2013. Jeg håber, at du også vil bruge

Læs mere

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse

Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Udviklingssamtaler resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvordan virksomheder

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE September 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! Vi foretager hele tiden valg. Nogle gange står valget, om vi fortsat har lyst til at være ansat i virksomheden, vi

Læs mere

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse

Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Når arbejdspladsen udfordres resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvordan ledelse og medarbejdere oplever,

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Vi lægger ud med en særdeles spændende og også meget tragisk historie. Den handler om tragedien på Mount Everest i 1996

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2015 12. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! I dette nummer af nyhedsbrevet tager vi hul på en længere artikelserie nærmere bestemt 7 artikler over temaet: Ledergruppens

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200

NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200 NYHEDSBREV OM LEDELSE April 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.200 Kære læser! Vi vil godt starte med at henlede jeres opmærksomhed på et helt nyt initiativ, som os bekendt ikke er set før i Danmark,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2006 3. årgang Kære læser! Får du taget dig tid til udvikling af dig selv som leder? Rigtig mange forsømmer det ofte med den begrundelse, at det er svært at få sat tid af til

Læs mere

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse

Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Respekt omkring den vanskelige samtale resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af håndtering og erfaringer

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE MAJ 2005 Kære læser! De fleste af os har sikker på eet eller andet tidspunkt overvejet at få foden under eget bord. Nogle af os gør noget ved det, men langt de fleste lader det blive

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2014 11. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! Allerførst vil jeg gerne slå et slag for et nyt inspirationsmøde, som jeg udbyder: Hvad kan ledere lære af militær ledelse?

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Så er ferien slut og du har forhåbentligt nydt en god ferie uden arbejde eller hvad? Vi vil meget gerne have dig til

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2007 4. årgang Kære læser! Så er ferien slut for de fleste og vi skal til at tage fat igen. Vi lægger ud lige på og hårdt med en artikel om de forhold, man som virksomhed skal

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE APRIL 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE APRIL 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE APRIL 2005 Kære læser! De fleste organisationer arbejder i dag projektorienteret. Det stiller store krav til ledelsen. Artiklen i dette nummer handler om lederens udfordringer som

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Strategidag 08 Bestyrelser

Strategidag 08 Bestyrelser Strategidag 08 Bestyrelser Fredag den 25. april 2008 Bente Zinck b.zinck@terranavtica.com www.terranavtica.com Tel: +45 30 13 51 00 Bestyrelse i Terra Navtica A/S Program: Kort præsentation af Terra Navtica

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser?

Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Hvordan skaber man en af Danmarks Bedste Arbejdspladser? Ditte Vigsø Great Place to Work Institute Danmark 11. november 2009 Hvad er en god arbejdsplads -for dig? 1 Hvorfor skabe en god arbejdsplads? Her

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Vi fik i

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Marts 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Martsnummeret af Nyhedsbrev om ledelse kommer sammen med foråret. Det vil du bl.a. kunne mærke på de mange spændende

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2013 10. årgang Udsendes til godt 5.900 Kære læser! I anledning af, at vi er gået ind i december måned, bringer vi bringer to artikler, der handler om forskellige ledelsesmæssige

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation

Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Alfred - ledelse Arbejdsglæde og motivation Klinikpersonalets uddannelsesdag 13. Maj & 20. maj 2014 Middelfart & Køge Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS alfred@alfred.as www.alfred.as

Læs mere

Salg til kommuner - uden udbud

Salg til kommuner - uden udbud Salg til kommuner - uden udbud Stefan Ising, director Væksthus Hovedstaden Den 30. august 2012 www.isingconsult.dk Bygge og anlæg EU-udbud: ca. 37 mio. kr. Licitation efter tilbudsloven: 3 mio. kr. Varekøb

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

GRATIS HR & HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU?

GRATIS HR & HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU? GRATIS HR & GRATIS HR & LEDELSESTILBUD LEDELSESTILBUD HVAD KAN DU - OG HVAD MÅ DU? INSPIRATION TIL GOD PERSONALE LEDELSE HVAD MÅ DU..? Ifølge loven og reglerne.. HVAD KAN DU? Den gode måde at drive ledelse

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere

Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. - Viden skaber tilfredse medarbejdere Tilfredse medarbejdere gør en forskel, også på bundlinien. PERSONALEAFDELINGEN har undersøgt danske virksomheders viden om medarbejder tilfredshed 77% af de adspurgte, undersøger medarbejdernes tilfredshed

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Brug for en ny medarbejder her og nu?

Brug for en ny medarbejder her og nu? København Brug for en ny medarbejder her og nu? Få hjælp til rekruttering - spar tid og penge Jobcenter København leverer dine kommende medarbejdere - hurtigt og gratis. Vi kalder det Kvikservice. Ring

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Spilder vi tiden med MU-Samtaler 1 - Giv plads til de uformelle samtaler 4 - Tillid kan give usikkerhed 5 2015-2. SPILDER VI TIDEN MED MU-SAMTALER? Undersøgelser,

Læs mere