Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard? Formålet med hjemmehjælp Midlertidig eller varig hjemmehjælp? Hvem kan få hjemmehjælp? Hvordan tildeles hjemmehjælpen? Hvad kan du få hjemmehjælp til? Praktisk hjælp til rengøring Hjælp til indkøb Hjælp til vasketøj Hjælp til mad og drikke Personlig hjælp og pleje Frit valg af leverandør Fleksibel hjemmehjælp Erstatningshjælp Hvem udfører hjemmehjælpen? Hvornår udføres hjælpen? Hvordan udføres hjemmehjælpen? Klager Mål og opfølgning Andre oplysninger

3 1. Hvad er en kvalitetsstandard? En kvalitetsstandard er en information, om det politisk vedtagne serviceniveau for hjemmehjælp i Aabenraa Kommune. Kvalitetsstandarden skal: oplyse om de former for hjemmehjælp, kommunen tilbyder oplyse om dine rettigheder og pligter i forhold til at blive tildelt og modtage hjemmehjælp oplyse dig om det politisk fastsatte serviceniveau være vejledende for de medarbejdere, der udfører hjemmehjælpen. 2. Formålet med hjemmehjælp. I servicelovens 1 står blandt andet, at: hjemmehjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, hjemmehjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov, og afgørelse om hjemmehjælp træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. I servicelovens 83, stk. 1 står, at kommunen skal tilbyde: personlig hjælp og pleje hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, og madservice Formålet med hjemmehjælpen er, at fremme din mulighed for at klare dig selv eller lette din daglige tilværelse. Du skal blive selvhjulpen eller i stand til, at klare så mange opgaver som muligt. Hjemmehjælpen er således forebyggende og gives som hjælp til selvhjælp. Den leverandør du vælger, skal give dig hjemmehjælpen og tilrettelægge den i nært samarbejde med dig og støtte dig i at vedligeholde eller genvinde et fysisk eller psykisk funktionsniveau eller afhjælpe særlige sociale problemer. Hjælpen skal med andre ord være rehabiliterende for dig. Som hjemmehjælpsmodtager skal du i den udstrækning du kan, tage aktivt del i løsningen af de opgaver, du modtager hjælp til og i den sammenhæng træne de funktioner, du har svært ved at løse. 3

4 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp? Hjemmehjælpen gives som midlertidig hjemmehjælp eller som varig hjemmehjælp eller begge dele. Når behovet for hjemmehjælp er begrundet af en midlertidig funktionsnedsættelse, og det vurderes, at du på et senere tidspunkt igen vil kunne udføre opgaven, tildeles du midlertidig hjemmehjælp. Midlertidig hjemmehjælp gives i en forudbestemt tidsperiode med en slutdato. Der er mulighed for enten at forlænge eller afkorte perioden ved henvendelse til Visitation & Rehabilitering. Du skal betale for midlertidig hjemmehjælp. Prisen for hjemmehjælpen beregnes på grundlag af husstandsindkomsten. Når behovet for hjemmehjælp er begrundet af en varig funktionsnedsættelse og det er udelukket, at du igen vil kunne klare bestemte opgaver, tildeles du hjemmehjælp som varig hjælp. Du skal ikke betale for varig hjemmehjælp. 4. Hvem kan få hjemmehjælp? For at få hjemmehjælp, skal du være omfattet af personkredsen i servicelovens 83. Du er omfattet af personkredsen, hvis du bor eller opholder dig lovligt i Danmark og ikke kan udføre nødvendige praktiske opgaver eller personlig pleje på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 5. Hvordan tildeles hjemmehjælpen? Du kan henvende dig til Visitation & Rehabilitering på telefon Telefonen er åben på hverdage i følgende tidsrum: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Du kan også skrive til adressen: Aabenraa Kommune Visitation & Rehabilitering Skelbækvej Aabenraa. 4

5 Når du søger kommunen om hjemmehjælp, vil du blive kontaktet af en visitator inden for maksimalt 5 hverdage, efter Visitation & Rehabilitering har modtaget din henvendelse. Visitator er en faguddannet person der vurderer, hvor meget hjælp du kan tildeles. Visitator vurderer dit behov for hjælp på baggrund af din samlede situation. Den hjemmehjælp du tildeles, er alene rettet mod dig og dine behov, og er derfor ikke til pårørende, gæster eller logerende. Vurderingen vil som hovedregel blive foretaget ved et besøg i dit hjem, men den kan i akutte situationer også ske på baggrund af oplysninger, som visitator har modtaget fra andre fagpersoner eller samarbejdspartnere. Du er velkommen til at invitere pårørende eller en bisidder med, når du modtager besøg af visitator. I vurderingen indgår din husstands samlede ressourcer, og der tildeles ikke hjælp, hvis der er andre i husstanden, der kan udføre opgaven. Visitator vil også give dig råd og vejledning om hvilken hjælp, der eventuelt kunne være et alternativ eller et supplement til hjemmehjælpen. I vurderingen af behovet for hjælp, vil der blive lagt vægt på: Hvad du selv kan gøre? Kan andre i dit hjem udføre opgaverne eller hjælpe dig med at udføre opgaverne? Kan du udføre de praktiske opgaver ved, at dele opgaverne ud over en 14 dages periode? Kan forebyggende tilbud, som består af råd og vejledning om hvordan du kan hjælpe dig selv, betyde at du kan klare opgaven selv? Kan du anvende teknologiske redskaber/maskiner for eksempel en robotstøvsuger, en vaskemaskine og en opvaskemaskine? Kan trænende tilbud, så som genoptræning eller vedligeholdende træning, betyde at du igen kan komme til, at klare opgaverne helt eller delvist? Kan hjælpemidler eller boligændringer hjælpe dig til, at klare opgaverne helt eller delvist? Kan du klare opgaverne med støtte fra personale? Skal personalet klare opgaverne for dig? Alle de oplysninger, som visitator modtager om dig, skrives ind i kommunens sundhedsog omsorgssystem. Du vil modtage en skriftlig afgørelse, om den hjælp du er tildelt senest 3 uger efter, at Visitation & Rehabilitering har modtaget din ansøgning. Hjemmehjælpens omfang hvilke opgaver du er tildelt hjælp til og hjemmehjælpens formål vil fremgå af afgørelsen. 5

6 Hvis du ikke får den hjælp du har søgt om, skal afgørelsen være begrundet og klagemulighed skal fremgå. Se mere herom side 14. Afgørelsen om hjemmehjælp træffes efter gældende lovgivning, og tager som hovedregel udgangspunkt i Kommunens generelle serviceniveau, som er beskrevet nedenfor. Dit behov for hjemmehjælp bliver vurderet løbende efter behov, eller efter en individuelt fastsat periode af en visitator, som ringer til dig, eller kommer på besøg hos dig efter aftale. Leverandørens personale har pligt til, at give besked om ændringer i dit behov for hjælp til visitator. Visitation & Rehabilitering har ret til, at foretage mindre tilpasninger i den tildelte hjælp, uden at du får tilsendt en ny afgørelse. Du har dog ret til en ny skriftlig, begrundet afgørelse, hvis hele eller dele af den tildelte hjemmehjælp bortfalder. 6. Hvad kan du få hjemmehjælp til? 6.1. Praktisk hjælp til rengøring Omfatter som udgangspunkt hjælp til rengøring svarende til en 2-værelses lejlighed og gives som hovedregel hver 14. dag. Hjælpen kan indeholde: Gulvvask tørre støv af/afvaskning på vandrette flader, vindueskarme, borde, fjernsyn, radio og lignende efter behov. Aftørring/afvaskning af døre, billeder, spejle og lamper i nåhøjde. Fjernelse af spindelvæv. I badeværelset: afvaskning af håndvask og tilstødende væg, 50 cm over håndvask og ned til gulvet, eventuelt bord og toilet, badekar /bruseniche og tilstødende væg og øvrigt inventar. I køkkenet: aftørring/afvaskning med opvredet klud af køkkenbord og hårde hvidevarer udvendigt. Afvaskning af køleskab indvendigt 1 gang månedlig. Skift af sengetøj Afvaskning af hjælpemidler efter behov. 6

7 Hjælp til støvsugning, såfremt du eller en anden person i din husstand ikke er i stand til at blive selvhjulpen med støvsugning: ved at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, og ved at dele opgaverne op, og ved at anvende de nødvendige teknologiske redskaber/maskiner i form af for eksempel en traditionel støvsuger, en 3 i 1-støvsuger og en robotstøvsuger. I hjælpen indgår ikke Udvendig og indvendig pudsning af vinduer Hovedrengøring Rengøring efter håndværkere og ved flytning Rengøring efter husdyr Opvask og rengøring efter gæster Afvaskning af døre og paneler Aftørring af persienner og gardinvask Pudsning af kobber, messing m.m. Vende madrasser Tæppebankning Støvsugning af madrasser og møbler Aftørring af mange nipsgenstande, antikviteter og bøger Fjernelse af løse tæpper før gulvvask Hjælp til indkøb Omfatter hjælp eller støtte til at skrive indkøbsliste, hjælp til at bestille nødvendige dagligvarer, hos den/de private købmænd, som kommunen har aftale med. Desuden hjælp eller støtte til at sætte varer på plads. Du kan få hjælp til indkøb 1 gang ugentlig. I hjælpen indgår: Hjælp til at vurdere behovet for indkøb og skrive indkøbsliste Hjælp til bestilling af dagligvarer hos købmand Hjælp til at sætte varer på plads. Klage over fejl og mangler og dagligvarens kvalitet Hvis der konstateres fejl i form af manglende levering eller beskadigede varer, skal du klage til købmanden. Såfremt købmanden ikke retter op på fejlene, sendes klagen til Visitation & Rehabilitering Hjælp til vasketøj Hjælp til tøjvask omfatter hjælp/støtte til vask af dit tøj og linned. Hjælpen ydes i dagtimerne på hverdage mellem kl og kl på et tidspunkt, der er aftalt mellem dig og leverandøren, i sammenhæng med dine eventuelle øvrige 7

8 hjemmehjælpsydelser. I akutte situationer kan der foretages hjælp til vask af tøj, som er nødvendig for varetagelsen af personlig pleje. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Vask, tørring, sammenlægning og på-plads-lægning af tøj og linned. Der vaskes i din vaskemaskine eller i vaskeri, der hører til den ejendom, hvor du bor. Får du dit tøj vasket på vaskeri, kan du få hjemmehjælp til at samle/pakke vasketøjet før afhentning. I begrænset omfang vask af kropsbårne hjælpemidler i hånden. Hvilke aktiviteter indgår som standard ikke i ydelserne? Der benyttes ikke møntvaskeri Reparation af tøj Strygning og rulning af tøj Vask af tøj i hånden Gardinvask Bringe /hente tøj til renseri. Du kan eventuelt købe disse ydelser hos private leverandører Hjælp til mad og drikke Omfatter hjælp til de praktiske gøremål i forbindelse med anretning af mad og drikke. I hjælpen indgår: Af- og genbestilling af tildelt madservice efter sygehusindlæggelse og aflastningsophold Daglig tilberedning af kolde måltider (morgenmad, aftensmad og mellemmåltider) Opvarmning af mad i mikroovn el. lign. Anretning af måltider herunder dækning af bord Oprydning efter måltider, herunder aftørring af bord, opvask samt skift af affaldspose 1 gang daglig Sikre adgang til friske drikkevarer. I hjælpen indgår ikke: Fremstilling af varm mad Opvarmning af hovedmåltider efter kl. 17 Besøg i forbindelse med eftermiddagskaffe Tilberedning og anretning af mad og drikke til besøgende Oprydning og opvask efter besøgende Afhentning og udbringning af mad. For information om madservice henvises til gældende kvalitetsstandard for området. 8

9 6.5. Personlig hjælp og pleje Omfatter hjælp og/eller støtte til: Hjælp og støtte til daglig vask, bad, toiletbesøg og kropspleje og i den forbindelse oprydning og sengeredning 1 gang daglig Af- og påklædning Hjælp og støtte til indtagelse af mad og drikke Hjælp og støtte til forflytning/lejring/udspænding Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Observationsbesøg Hjælp til at skabe struktur og sammenhæng i daglige opgaver (primært til demente) Hjælp til tømning af postkasse og gennemgang af post 1 gang ugentlig. I hjælpen indgår ikke: Klipning af tånegle samt andre opgaver som fodplejere og fodterapeuter udfører Klipning af fingernegle hos diabetikere Oprulning af hår, samt andre opgaver som frisører udfører. Tidspunktet for levering af den tildelte hjemmehjælp planlægges efter aftale mellem dig og din leverandør. 7. Frit valg af leverandør Du kan vælge mellem de leverandører af hjemmehjælp, der er godkendt af Aabenraa Kommune til at udføre den form for hjælp, du er blevet tildelt. Det gælder dog ikke, hvis du bor i en plejebolig. Her er det altid medarbejderne på plejecentret, der leverer hjælpen. I situationer, hvor der er behov for hjemmehjælp med meget kort varsel, vil det som hovedregel være den kommunale hjemmepleje, som leverer hjemmehjælpen. Du vil senere få mulighed for at skifte til en privat leverandør. Visitator oplyser dig om, hvilke leverandører kommunen har aftale med. Du kan også få tilsendt Informationsmateriale om frit valg af leverandør. Du kan skifte leverandør, hvis du ønsker det. Hovedreglen er, at dit opsigelsesvarsel er den måned, hvori opsigelsen foretages i samt efterfølgende hele måned. Mens du venter på skift af leverandør, vil du selvfølgelig fortsat få hjælpen fra den leverandør, du hidtil har haft. 9

10 Selvom hjemmehjælpen kan leveres af både kommunale og private leverandører, er det kommunen der har ansvaret for, at du får den hjælp, du har behov for. Hvis du vælger en privat leverandører af hjemmehjælp, har leverandøren mulighed for at tilbyde dig at købe ekstra hjælp, såsom ekstra rengøring. Disse ydelser er uvedkommende for kommunen. Du kan også vælge en privat hjælper over 18 år, som du selv har udpeget til at udføre hjælpen. Den private hjælper, der som udgangspunkt ikke kan være en del af din husstand, skal godkendes, ansættes og lønnes af kommunen. Du kan bede om, at få informationsmateriale om ordningen udleveret af visitator. Endelig kan du under visse betingelser du skal blandt andet have behov for hjælp i mere end 20 timer om ugen vælge at få udbetalt tilskud fra kommunen og selv ansætte og aflønne en eller flere hjælpere. 8. Fleksibel hjemmehjælp Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du fra gang til gang kan bytte til andre former for hjemmehjælp end dem du er tildelt. Hjælperen skal dog kunne udføre den hjælp, du ønsker at bytte til inden for samme tid, som den hjælp du ønsker at bytte fra. Du kan ikke gemme overskydende tid. Du kan heller ikke senere kræve, at hjælp du har fravalgt bliver leveret. Hvis du ønsker, at bytte mellem personlig hjælp og pleje og hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, skal du være tildelt begge typer hjælp, og du skal have valgt den samme leverandør til at udføre begge typer hjælp. Hjælperen har pligt til at imødekomme ønsker om fleksibel hjemmehjælp. Hvis hjælperen er i tvivl, om hvorvidt det er forsvarligt, at du fravælger den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp, skal hjælperen give den hjælp, du blev tildelt af visitator. Hjælperen skal kunne løse den opgave, du ønsker at bytte til, uden risiko for din eller hjælperens sikkerhed og sundhed. Hvis du gentagne gange fravælger en bestemt hjælp, skal hjælperen give visitator besked om det. Visitator vil så vurdere, om du fortsat har brug for den tildelte hjælp. 9. Erstatningshjælp Leverandøren kan ikke aflyse din hjælp, men kan blive forhindret i at komme til det aftalte tidspunkt. 10

11 Hvis du får hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, skal leverandøren tilbyde, at du får hjælpen en anden dag, senest 5 hverdage efter den aftalte dag. Leverandøren skal kontakte dig herom senest samme dags morgen. Ved akut opståede situationer dog så hurtigt som muligt. Hvis du får personlig hjælp og pleje, skal hjælpen som hovedregel altid leveres den aftalte dag. Hjælp til personlige opgaver, der kun ydes 1-2 gange om ugen, skal dog ydes indenfor 2 hverdage. Der kan ikke kræves erstatningshjælp, når hjælpen ikke kunne leveres, fordi du var indlagt på aflastningsophold, ferie eller lignende. 10. Hvem udfører hjemmehjælpen? Faglært personale Som udgangspunkt udføres hjemmehjælpen af social- og sundhedsfagligt uddannet personale. Den praktiske hjælp udføres af medarbejdere med minimum et AMUrengøringskursus. I perioder kan der imidlertid være behov for vikarer. Derfor accepterer Aabenraa Kommune, at leverandørerne har ufaglært personale svarende til maksimalt 10 % af det samlede årsværk. Det ufaglærte personale må aldrig udgøre mere end 50 % af personalet. Alle nyansatte gennemfører et individuelt introduktionsprogram. Øvrige krav til det udførende personale Medarbejderen skal have en god håndhygiejne og må ikke bære ringe og smykker under arbejdet være påklædt passende til arbejdet og i tøj, der skal kunne vaskes ved op til 60 grader om nødvendigt tage fodtøj af i entre/bryggers afpasse sin adfærd i hjemmet til den enkelte borgers behov kunne tale, læse og skrive dansk. Medarbejderen må ikke ryge i hjemmet færdes i andre dele af boligen end der, hvor der skal udføres opgaver. Elever og studerende Leverandøren kan være ansvarlig for den praktiske uddannelse af social- og sundhedselever og studerende. Derfor kan hjælperen være ledsaget af elever/studerende, som i perioder også udfører den aftalte hjemmehjælp. 11

12 Straffeattest, tavshedspligt og meddelelsespligt Hjælperen har inden ansættelsen afleveret en straffeattest samt underskrevet en tavshedserklæring. Samtidig har hjælperen en pligt til, at give besked til Visitation & Rehabilitering, hvis der i forbindelse med leveringen af hjælpen opleves ændringer i din samlede situation. Legitimationskort Hjælperen skal bære synligt kort med legitimation med billede eller kunne fremvise det ved forespørgsel herom. Kendte medarbejdere Hjælpen skal leveres af en bestemt gruppe af medarbejdere, så du har mulighed for at kende de hjælpere, som arbejder i dit hjem. Hvis du er blind eller meget svagtseende gives telefonisk besked, hvis der kommer andre end de hjælpere du kender. Gaveforbud Hjælperen må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra dig. Du, hjælperne og hjælpernes ægtefælle og/eller andre pårørende må ikke låne hinanden penge eller sælge varer til hinanden. 11. Hvornår udføres hjælpen? Du skal have den tildelte hjælp til praktiske opgaver senest 10 hverdage efter, at du har givet Visitation & Rehabilitering besked om, hvilken leverandør du har valgt. Hjælp til personlige opgaver kan starte op inden for 1 døgn, hvis visitator eller en hjemmesygeplejerske vurderer, at der er behov herfor. Hjælp til praktiske opgaver gives som hovedregel i dagtimerne på hverdage mellem kl og kl Anretning og tilberedning af mad og hjælp til personlige opgaver kan bevilges udenfor dette tidsrum efter en konkret individuel vurdering. Leverandøren har dog ret til, at planlægge og udføre dele af den praktiske hjælp i aftentimerne i forbindelse med anden hjælp. Tidspunkterne for hvornår hjælpen kommer, aftales mellem dig og hjælperen. Leverandøren skal kontakte dig telefonisk, hvis det bliver nødvendigt at flytte en aftale mere end 1 time. Aftalt tidspunkt for praktisk hjælp er på en helligdag I forbindelse med helligdage aftales det mellem leverandøren og dig, om hjælpen skal leveres før eller efter helligdagene eller aflyses. 12

13 Leverandøren kommer ikke til det aftalte tidspunkt Hvis leverandøren ikke giver meddelelse om forsinkelse og ikke kommer til aftalt tidspunkt, skal du først kontakte leverandøren. Leverandørens telefonnummer fremgår af afgørelsen. Hvis du ikke kan få fat i leverandøren, kontakter du Visitation & Rehabilitering, telefon på følgende tidspunkter: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Husk også selv at melde afbud Det er vigtigt, at du melder afbud til din leverandør, hvis du for eksempel er bortrejst på tidspunktet for et aftalt besøg. Du skal melde afbud senest hverdagen før i leverandørens telefontid. Hvis du ikke har meldt afbud og ikke er at træffe, kontakter hjælperen dine pårørende af hensyn til din sikkerhed. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, kontakter hjælperen politiet. Leverandørens pligt til at imødekomme akut behov for hjælp Hjælperen skal altid imødekomme dit akutte behov for hjælp. 12. Hvordan udføres hjemmehjælpen? Hjemmehjælp er omfattet af arbejdsmiljøloven, hvor der står at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, det vil sige uden risiko for personalets sikkerhed og sundhed. Dette er nærmere beskrevet i pjecen Borgerens hjem en arbejdsplads, som visitator udleverer til dig. Du skal stille miljøvenlige rengøringsmidler med dansk varedeklaration og velfungerende redskaber, for eksempel en støvsuger, til rådighed for din leverandør. Leverandøren af hjemmehjælp skal senest 1 måned efter, at hjælpen er påbegyndt udarbejde en ArbejdsPladsVurdering (en APV). APV en kan vise, at det er nødvendigt at flytte eller fjerne møbler for at skabe tilstrækkelig plads til, at hjælperen kan udføre arbejdet. I forbindelse med hjælp til personlig pleje, kan det være nødvendigt at anvende arbejdsredskaber, for at hjælperen kan arbejde uden risiko for, at komme til skade. I så fald stiller Aabenraa Kommune disse til rådighed. Leverandøren af arbejdsredskaberne skal udlevere en instruks til hjælperen og borgeren om hjælpemidlets anvendelse. 13

14 I situationer hvor der ikke er nogen i husstanden, der kan åbne indgangsdøren, opsættes nøgleboks. Du skal være med til at bestemme nøgleboksens placering. Du har ansvar for, at lys- og adgangsforhold er i orden, og at sne er ryddet op til hjemmets dør. Erstatning for skader på ting Hvis hjemmehjælperen under arbejdet er så uheldig at ødelægge noget i dit hjem, er der mulighed for, at du kan få erstatning. Almindeligt slid på for eksempel støvsuger erstattes ikke. Når hjælpen skal leveres i en anden kommune Hvis du tager midlertidigt ophold i en anden kommune på grund af feriebesøg, ophold i sommerhus eller lignende, kan du få den nødvendige hjælp leveret i den anden kommune. Kontakt Visitation & Rehabilitering for yderligere oplysninger. 13. Klager Klage over afgørelsen Hvis du ikke bliver tildelt den hjemmehjælp, du har søgt om, kan du klage. Afgørelsen er vedlagt en klagevejledning, hvor du kan læse om klagemulighed, klagefrist med mere. Du skal klage til: Visitation & Rehabilitering Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Tlf : Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Du skal klage inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Der er ingen specielle krav til din klage. Du kan klage både skriftligt eller mundtligt ved en telefonhenvendelse eller ved personlig henvendelse. Klage over hjælpens udførelse Klager over mangler, uhensigtsmæssigheder og eventuel utilfredshed over hjælperen eller den måde hjælpen udføres på, rettes til leverandøren. Hvis leverandøren ikke retter op på manglerne, kan du klage til Visitation & Rehabilitering. 14

15 14. Mål og opfølgning Efter bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv., 1 og 2, skal kommunalbestyrelsen dels fastsætte operationelle mål for kvaliteten og styringen af hjemmehjælpen, dels for kvalitetskravene til leverandørerne og følge op på disse mål 1 gang årligt. Aabenraa Kommunes mål er følgende: Mål: Understøtte borgerens egenomsorg og størst mulig grad af selvhjulpethed Der er sammenhæng mellem afsatte ressourcer og det generelle serviceniveau, og den gennemsnitlige visiterede tid pr. hjemmehjælpsmodtager svarer til 3,0-3,5 time pr. uge. Målet sikres med følgende handlinger: Efter konkret individuel vurdering tildeles rehabiliterende indsatser med henblik på at reducere kompenserende indsatser Aabenraa Kommunens budget til hjemmehjælp udtrykker det af kommunalbestyrelsen vedtagne serviceniveau for hjemmehjælp. Kommunalbestyrelsens budgetramme til hjemmehjælp opdeles i 12/12 dele og deles med de vedtagne timepriser på området. Delingen giver et billede af, hvor mange hjemmehjælpsindsatser der er råd til at indkøbe hen over budgetåret. Det generelle serviceniveau fremgår af en kvalitetsstandard for hjemmehjælp og et dertilhørende indsatskatalog, som sætter rammen for indholdet i hjælpen, den generelle normtid og hyppighed, i forhold til borgerens helhedsvurdering. Vedtagne timepriser for hjemmehjælp hos kommunens egen leverandør overholder Det kontrolleres 1 gang pr. uge, at det samlede antal tildelte timer stemmer overens med det vedtagne budgetterede timetal. Visitator laver ca. 1 gang pr måned opfølgning på tildelte indsatser og leverede indsatser, sammenholdt med den generelle normtid. Der foretages 1 gang årligt efterberegning af budgetårets timepriser for hjemmehjælp, efter gældende regler. Timepriserne beregnes på baggrund af de 15

16 kravene til timeprisberegning. Der er sammenhæng mellem serviceniveau og afgørelser Borgerens klage over afgørelse indgår i forvaltningens kvalitetsudvikling. Der er sammenhæng mellem afgørelserne og leveringen Kvalitetskrav til leverandører og medarbejdernes kompetencer Tilsyn med hjemmeplejen i Aabenraa Kommune Borgerne er tilfreds med hjælpens omfang, udførelse og med hjælperne seneste opgjorte tal for det faktiske forbrug i hjemmeplejen. Timepriserne offentliggøres efter byrådets godkendelse på fritvalgsdatabasen. Tildeling af hjemmehjælp afgøres efter en konkret og individuel vurdering med baggrund i lovgivningen og med udgangspunkt i kommunens serviceniveau. Oplysninger der ligger til grund for afgørelserne, er dokumenteret i en helhedsvurdering der bygger på Fælles Sprog II. Helhedsvurderingen danner baggrund for tildelingen af indsatser jf. indsatskataloget. Afgørelser fra Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen indgår i Sundhed & Omsorg forvaltningens kvalitetsudvikling. Ved stikprøvekontrol følges op på, om leverandøren leverer den hjælp til borgerne, som de er blevet tildelt. Leverandøren skal 1 gang årligt sende en udfyldt fritvalgsblanket til kommunen, som blandt andet skal bruges til at undersøge, om kravet om, at maksimalt 10 % af det samlede årsværk udføres af ufaglært personale overholdes. For den kommunale leverandør, skal dette være indeholdt i efterberegningen af timepriser. Kvalitetsteamet i Ledelses- og Sundhedssekretariatet gennemfører 4 anmeldte ledelses- og medarbejderorienterede tilsyn samt 12 anmeldte tilsyn hos tilfældigt valgte borgere. Der sættes fokus på kvaliteten i udførelsen af den personlige og praktiske hjælp, demensområdet samt medarbejdernes kompenteceudvikling/efteruddannelse. Undersøgelsen af dette vil indgå i løbet af 2013 brugertilfredshedsundersøgelser. Målet er at mindst 85% af borgerne er tilfredse eller overvejende tilfredse. 16

17 15. Andre oplysninger Hvis du har behov for oplysninger, udover dem du finder i denne kvalitetsstandard, kan du kontakte: Aabenraa Kommune Visitation & Rehabilitering Skelbækvej Aabenraa Telefon Telefontid: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Til borgere i Middelfart Kommune

Til borgere i Middelfart Kommune Socialafdelingen Middelfart Kommune Skovgade 64 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 4. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-011001-1 Jonna.Soegaard@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget

Det betyder bl.a. at: Kirsten Moesgaard Formand for Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder Voksne hjemmeboende 2013-2014 Kære Borger Vi bliver ældre og lever sundere. Vi vil gerne være aktive og uafhængige af andres hjælp - altså være herre i eget liv. Derfor har vi i Vesthimmerlands

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere