Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14"

Transkript

1 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard? Formålet med hjemmehjælp Midlertidig eller varig hjemmehjælp? Hvem kan få hjemmehjælp? Hvordan tildeles hjemmehjælpen? Hvad kan du få hjemmehjælp til? Praktisk hjælp til rengøring Hjælp til indkøb Hjælp til vasketøj Hjælp til mad og drikke Personlig hjælp og pleje Frit valg af leverandør Fleksibel hjemmehjælp Erstatningshjælp Hvem udfører hjemmehjælpen? Hvornår udføres hjælpen? Hvordan udføres hjemmehjælpen? Klager Mål og opfølgning Andre oplysninger

3 1. Hvad er en kvalitetsstandard? En kvalitetsstandard er en information, om det politisk vedtagne serviceniveau for hjemmehjælp i Aabenraa Kommune. Kvalitetsstandarden skal: oplyse om de former for hjemmehjælp, kommunen tilbyder oplyse om dine rettigheder og pligter i forhold til at blive tildelt og modtage hjemmehjælp oplyse dig om det politisk fastsatte serviceniveau være vejledende for de medarbejdere, der udfører hjemmehjælpen. 2. Formålet med hjemmehjælp. I servicelovens 1 står blandt andet, at: hjemmehjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, hjemmehjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov, og afgørelse om hjemmehjælp træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. I servicelovens 83, stk. 1 står, at kommunen skal tilbyde: personlig hjælp og pleje hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, og madservice Formålet med hjemmehjælpen er, at fremme din mulighed for at klare dig selv eller lette din daglige tilværelse. Du skal blive selvhjulpen eller i stand til, at klare så mange opgaver som muligt. Hjemmehjælpen er således forebyggende og gives som hjælp til selvhjælp. Den leverandør du vælger, skal give dig hjemmehjælpen og tilrettelægge den i nært samarbejde med dig og støtte dig i at vedligeholde eller genvinde et fysisk eller psykisk funktionsniveau eller afhjælpe særlige sociale problemer. Hjælpen skal med andre ord være rehabiliterende for dig. Som hjemmehjælpsmodtager skal du i den udstrækning du kan, tage aktivt del i løsningen af de opgaver, du modtager hjælp til og i den sammenhæng træne de funktioner, du har svært ved at løse. 3

4 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp? Hjemmehjælpen gives som midlertidig hjemmehjælp eller som varig hjemmehjælp eller begge dele. Når behovet for hjemmehjælp er begrundet af en midlertidig funktionsnedsættelse, og det vurderes, at du på et senere tidspunkt igen vil kunne udføre opgaven, tildeles du midlertidig hjemmehjælp. Midlertidig hjemmehjælp gives i en forudbestemt tidsperiode med en slutdato. Der er mulighed for enten at forlænge eller afkorte perioden ved henvendelse til Visitation & Rehabilitering. Du skal betale for midlertidig hjemmehjælp. Prisen for hjemmehjælpen beregnes på grundlag af husstandsindkomsten. Når behovet for hjemmehjælp er begrundet af en varig funktionsnedsættelse og det er udelukket, at du igen vil kunne klare bestemte opgaver, tildeles du hjemmehjælp som varig hjælp. Du skal ikke betale for varig hjemmehjælp. 4. Hvem kan få hjemmehjælp? For at få hjemmehjælp, skal du være omfattet af personkredsen i servicelovens 83. Du er omfattet af personkredsen, hvis du bor eller opholder dig lovligt i Danmark og ikke kan udføre nødvendige praktiske opgaver eller personlig pleje på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 5. Hvordan tildeles hjemmehjælpen? Du kan henvende dig til Visitation & Rehabilitering på telefon Telefonen er åben på hverdage i følgende tidsrum: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Du kan også skrive til adressen: Aabenraa Kommune Visitation & Rehabilitering Skelbækvej Aabenraa. 4

5 Når du søger kommunen om hjemmehjælp, vil du blive kontaktet af en visitator inden for maksimalt 5 hverdage, efter Visitation & Rehabilitering har modtaget din henvendelse. Visitator er en faguddannet person der vurderer, hvor meget hjælp du kan tildeles. Visitator vurderer dit behov for hjælp på baggrund af din samlede situation. Den hjemmehjælp du tildeles, er alene rettet mod dig og dine behov, og er derfor ikke til pårørende, gæster eller logerende. Vurderingen vil som hovedregel blive foretaget ved et besøg i dit hjem, men den kan i akutte situationer også ske på baggrund af oplysninger, som visitator har modtaget fra andre fagpersoner eller samarbejdspartnere. Du er velkommen til at invitere pårørende eller en bisidder med, når du modtager besøg af visitator. I vurderingen indgår din husstands samlede ressourcer, og der tildeles ikke hjælp, hvis der er andre i husstanden, der kan udføre opgaven. Visitator vil også give dig råd og vejledning om hvilken hjælp, der eventuelt kunne være et alternativ eller et supplement til hjemmehjælpen. I vurderingen af behovet for hjælp, vil der blive lagt vægt på: Hvad du selv kan gøre? Kan andre i dit hjem udføre opgaverne eller hjælpe dig med at udføre opgaverne? Kan du udføre de praktiske opgaver ved, at dele opgaverne ud over en 14 dages periode? Kan forebyggende tilbud, som består af råd og vejledning om hvordan du kan hjælpe dig selv, betyde at du kan klare opgaven selv? Kan du anvende teknologiske redskaber/maskiner for eksempel en robotstøvsuger, en vaskemaskine og en opvaskemaskine? Kan trænende tilbud, så som genoptræning eller vedligeholdende træning, betyde at du igen kan komme til, at klare opgaverne helt eller delvist? Kan hjælpemidler eller boligændringer hjælpe dig til, at klare opgaverne helt eller delvist? Kan du klare opgaverne med støtte fra personale? Skal personalet klare opgaverne for dig? Alle de oplysninger, som visitator modtager om dig, skrives ind i kommunens sundhedsog omsorgssystem. Du vil modtage en skriftlig afgørelse, om den hjælp du er tildelt senest 3 uger efter, at Visitation & Rehabilitering har modtaget din ansøgning. Hjemmehjælpens omfang hvilke opgaver du er tildelt hjælp til og hjemmehjælpens formål vil fremgå af afgørelsen. 5

6 Hvis du ikke får den hjælp du har søgt om, skal afgørelsen være begrundet og klagemulighed skal fremgå. Se mere herom side 14. Afgørelsen om hjemmehjælp træffes efter gældende lovgivning, og tager som hovedregel udgangspunkt i Kommunens generelle serviceniveau, som er beskrevet nedenfor. Dit behov for hjemmehjælp bliver vurderet løbende efter behov, eller efter en individuelt fastsat periode af en visitator, som ringer til dig, eller kommer på besøg hos dig efter aftale. Leverandørens personale har pligt til, at give besked om ændringer i dit behov for hjælp til visitator. Visitation & Rehabilitering har ret til, at foretage mindre tilpasninger i den tildelte hjælp, uden at du får tilsendt en ny afgørelse. Du har dog ret til en ny skriftlig, begrundet afgørelse, hvis hele eller dele af den tildelte hjemmehjælp bortfalder. 6. Hvad kan du få hjemmehjælp til? 6.1. Praktisk hjælp til rengøring Omfatter som udgangspunkt hjælp til rengøring svarende til en 2-værelses lejlighed og gives som hovedregel hver 14. dag. Hjælpen kan indeholde: Gulvvask tørre støv af/afvaskning på vandrette flader, vindueskarme, borde, fjernsyn, radio og lignende efter behov. Aftørring/afvaskning af døre, billeder, spejle og lamper i nåhøjde. Fjernelse af spindelvæv. I badeværelset: afvaskning af håndvask og tilstødende væg, 50 cm over håndvask og ned til gulvet, eventuelt bord og toilet, badekar /bruseniche og tilstødende væg og øvrigt inventar. I køkkenet: aftørring/afvaskning med opvredet klud af køkkenbord og hårde hvidevarer udvendigt. Afvaskning af køleskab indvendigt 1 gang månedlig. Skift af sengetøj Afvaskning af hjælpemidler efter behov. 6

7 Hjælp til støvsugning, såfremt du eller en anden person i din husstand ikke er i stand til at blive selvhjulpen med støvsugning: ved at anvende mindre belastende arbejdsstillinger, og ved at dele opgaverne op, og ved at anvende de nødvendige teknologiske redskaber/maskiner i form af for eksempel en traditionel støvsuger, en 3 i 1-støvsuger og en robotstøvsuger. I hjælpen indgår ikke Udvendig og indvendig pudsning af vinduer Hovedrengøring Rengøring efter håndværkere og ved flytning Rengøring efter husdyr Opvask og rengøring efter gæster Afvaskning af døre og paneler Aftørring af persienner og gardinvask Pudsning af kobber, messing m.m. Vende madrasser Tæppebankning Støvsugning af madrasser og møbler Aftørring af mange nipsgenstande, antikviteter og bøger Fjernelse af løse tæpper før gulvvask Hjælp til indkøb Omfatter hjælp eller støtte til at skrive indkøbsliste, hjælp til at bestille nødvendige dagligvarer, hos den/de private købmænd, som kommunen har aftale med. Desuden hjælp eller støtte til at sætte varer på plads. Du kan få hjælp til indkøb 1 gang ugentlig. I hjælpen indgår: Hjælp til at vurdere behovet for indkøb og skrive indkøbsliste Hjælp til bestilling af dagligvarer hos købmand Hjælp til at sætte varer på plads. Klage over fejl og mangler og dagligvarens kvalitet Hvis der konstateres fejl i form af manglende levering eller beskadigede varer, skal du klage til købmanden. Såfremt købmanden ikke retter op på fejlene, sendes klagen til Visitation & Rehabilitering Hjælp til vasketøj Hjælp til tøjvask omfatter hjælp/støtte til vask af dit tøj og linned. Hjælpen ydes i dagtimerne på hverdage mellem kl og kl på et tidspunkt, der er aftalt mellem dig og leverandøren, i sammenhæng med dine eventuelle øvrige 7

8 hjemmehjælpsydelser. I akutte situationer kan der foretages hjælp til vask af tøj, som er nødvendig for varetagelsen af personlig pleje. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Vask, tørring, sammenlægning og på-plads-lægning af tøj og linned. Der vaskes i din vaskemaskine eller i vaskeri, der hører til den ejendom, hvor du bor. Får du dit tøj vasket på vaskeri, kan du få hjemmehjælp til at samle/pakke vasketøjet før afhentning. I begrænset omfang vask af kropsbårne hjælpemidler i hånden. Hvilke aktiviteter indgår som standard ikke i ydelserne? Der benyttes ikke møntvaskeri Reparation af tøj Strygning og rulning af tøj Vask af tøj i hånden Gardinvask Bringe /hente tøj til renseri. Du kan eventuelt købe disse ydelser hos private leverandører Hjælp til mad og drikke Omfatter hjælp til de praktiske gøremål i forbindelse med anretning af mad og drikke. I hjælpen indgår: Af- og genbestilling af tildelt madservice efter sygehusindlæggelse og aflastningsophold Daglig tilberedning af kolde måltider (morgenmad, aftensmad og mellemmåltider) Opvarmning af mad i mikroovn el. lign. Anretning af måltider herunder dækning af bord Oprydning efter måltider, herunder aftørring af bord, opvask samt skift af affaldspose 1 gang daglig Sikre adgang til friske drikkevarer. I hjælpen indgår ikke: Fremstilling af varm mad Opvarmning af hovedmåltider efter kl. 17 Besøg i forbindelse med eftermiddagskaffe Tilberedning og anretning af mad og drikke til besøgende Oprydning og opvask efter besøgende Afhentning og udbringning af mad. For information om madservice henvises til gældende kvalitetsstandard for området. 8

9 6.5. Personlig hjælp og pleje Omfatter hjælp og/eller støtte til: Hjælp og støtte til daglig vask, bad, toiletbesøg og kropspleje og i den forbindelse oprydning og sengeredning 1 gang daglig Af- og påklædning Hjælp og støtte til indtagelse af mad og drikke Hjælp og støtte til forflytning/lejring/udspænding Hjælp til kropsbårne hjælpemidler Observationsbesøg Hjælp til at skabe struktur og sammenhæng i daglige opgaver (primært til demente) Hjælp til tømning af postkasse og gennemgang af post 1 gang ugentlig. I hjælpen indgår ikke: Klipning af tånegle samt andre opgaver som fodplejere og fodterapeuter udfører Klipning af fingernegle hos diabetikere Oprulning af hår, samt andre opgaver som frisører udfører. Tidspunktet for levering af den tildelte hjemmehjælp planlægges efter aftale mellem dig og din leverandør. 7. Frit valg af leverandør Du kan vælge mellem de leverandører af hjemmehjælp, der er godkendt af Aabenraa Kommune til at udføre den form for hjælp, du er blevet tildelt. Det gælder dog ikke, hvis du bor i en plejebolig. Her er det altid medarbejderne på plejecentret, der leverer hjælpen. I situationer, hvor der er behov for hjemmehjælp med meget kort varsel, vil det som hovedregel være den kommunale hjemmepleje, som leverer hjemmehjælpen. Du vil senere få mulighed for at skifte til en privat leverandør. Visitator oplyser dig om, hvilke leverandører kommunen har aftale med. Du kan også få tilsendt Informationsmateriale om frit valg af leverandør. Du kan skifte leverandør, hvis du ønsker det. Hovedreglen er, at dit opsigelsesvarsel er den måned, hvori opsigelsen foretages i samt efterfølgende hele måned. Mens du venter på skift af leverandør, vil du selvfølgelig fortsat få hjælpen fra den leverandør, du hidtil har haft. 9

10 Selvom hjemmehjælpen kan leveres af både kommunale og private leverandører, er det kommunen der har ansvaret for, at du får den hjælp, du har behov for. Hvis du vælger en privat leverandører af hjemmehjælp, har leverandøren mulighed for at tilbyde dig at købe ekstra hjælp, såsom ekstra rengøring. Disse ydelser er uvedkommende for kommunen. Du kan også vælge en privat hjælper over 18 år, som du selv har udpeget til at udføre hjælpen. Den private hjælper, der som udgangspunkt ikke kan være en del af din husstand, skal godkendes, ansættes og lønnes af kommunen. Du kan bede om, at få informationsmateriale om ordningen udleveret af visitator. Endelig kan du under visse betingelser du skal blandt andet have behov for hjælp i mere end 20 timer om ugen vælge at få udbetalt tilskud fra kommunen og selv ansætte og aflønne en eller flere hjælpere. 8. Fleksibel hjemmehjælp Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du fra gang til gang kan bytte til andre former for hjemmehjælp end dem du er tildelt. Hjælperen skal dog kunne udføre den hjælp, du ønsker at bytte til inden for samme tid, som den hjælp du ønsker at bytte fra. Du kan ikke gemme overskydende tid. Du kan heller ikke senere kræve, at hjælp du har fravalgt bliver leveret. Hvis du ønsker, at bytte mellem personlig hjælp og pleje og hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, skal du være tildelt begge typer hjælp, og du skal have valgt den samme leverandør til at udføre begge typer hjælp. Hjælperen har pligt til at imødekomme ønsker om fleksibel hjemmehjælp. Hvis hjælperen er i tvivl, om hvorvidt det er forsvarligt, at du fravælger den tildelte hjælp til fordel for anden hjælp, skal hjælperen give den hjælp, du blev tildelt af visitator. Hjælperen skal kunne løse den opgave, du ønsker at bytte til, uden risiko for din eller hjælperens sikkerhed og sundhed. Hvis du gentagne gange fravælger en bestemt hjælp, skal hjælperen give visitator besked om det. Visitator vil så vurdere, om du fortsat har brug for den tildelte hjælp. 9. Erstatningshjælp Leverandøren kan ikke aflyse din hjælp, men kan blive forhindret i at komme til det aftalte tidspunkt. 10

11 Hvis du får hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, skal leverandøren tilbyde, at du får hjælpen en anden dag, senest 5 hverdage efter den aftalte dag. Leverandøren skal kontakte dig herom senest samme dags morgen. Ved akut opståede situationer dog så hurtigt som muligt. Hvis du får personlig hjælp og pleje, skal hjælpen som hovedregel altid leveres den aftalte dag. Hjælp til personlige opgaver, der kun ydes 1-2 gange om ugen, skal dog ydes indenfor 2 hverdage. Der kan ikke kræves erstatningshjælp, når hjælpen ikke kunne leveres, fordi du var indlagt på aflastningsophold, ferie eller lignende. 10. Hvem udfører hjemmehjælpen? Faglært personale Som udgangspunkt udføres hjemmehjælpen af social- og sundhedsfagligt uddannet personale. Den praktiske hjælp udføres af medarbejdere med minimum et AMUrengøringskursus. I perioder kan der imidlertid være behov for vikarer. Derfor accepterer Aabenraa Kommune, at leverandørerne har ufaglært personale svarende til maksimalt 10 % af det samlede årsværk. Det ufaglærte personale må aldrig udgøre mere end 50 % af personalet. Alle nyansatte gennemfører et individuelt introduktionsprogram. Øvrige krav til det udførende personale Medarbejderen skal have en god håndhygiejne og må ikke bære ringe og smykker under arbejdet være påklædt passende til arbejdet og i tøj, der skal kunne vaskes ved op til 60 grader om nødvendigt tage fodtøj af i entre/bryggers afpasse sin adfærd i hjemmet til den enkelte borgers behov kunne tale, læse og skrive dansk. Medarbejderen må ikke ryge i hjemmet færdes i andre dele af boligen end der, hvor der skal udføres opgaver. Elever og studerende Leverandøren kan være ansvarlig for den praktiske uddannelse af social- og sundhedselever og studerende. Derfor kan hjælperen være ledsaget af elever/studerende, som i perioder også udfører den aftalte hjemmehjælp. 11

12 Straffeattest, tavshedspligt og meddelelsespligt Hjælperen har inden ansættelsen afleveret en straffeattest samt underskrevet en tavshedserklæring. Samtidig har hjælperen en pligt til, at give besked til Visitation & Rehabilitering, hvis der i forbindelse med leveringen af hjælpen opleves ændringer i din samlede situation. Legitimationskort Hjælperen skal bære synligt kort med legitimation med billede eller kunne fremvise det ved forespørgsel herom. Kendte medarbejdere Hjælpen skal leveres af en bestemt gruppe af medarbejdere, så du har mulighed for at kende de hjælpere, som arbejder i dit hjem. Hvis du er blind eller meget svagtseende gives telefonisk besked, hvis der kommer andre end de hjælpere du kender. Gaveforbud Hjælperen må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra dig. Du, hjælperne og hjælpernes ægtefælle og/eller andre pårørende må ikke låne hinanden penge eller sælge varer til hinanden. 11. Hvornår udføres hjælpen? Du skal have den tildelte hjælp til praktiske opgaver senest 10 hverdage efter, at du har givet Visitation & Rehabilitering besked om, hvilken leverandør du har valgt. Hjælp til personlige opgaver kan starte op inden for 1 døgn, hvis visitator eller en hjemmesygeplejerske vurderer, at der er behov herfor. Hjælp til praktiske opgaver gives som hovedregel i dagtimerne på hverdage mellem kl og kl Anretning og tilberedning af mad og hjælp til personlige opgaver kan bevilges udenfor dette tidsrum efter en konkret individuel vurdering. Leverandøren har dog ret til, at planlægge og udføre dele af den praktiske hjælp i aftentimerne i forbindelse med anden hjælp. Tidspunkterne for hvornår hjælpen kommer, aftales mellem dig og hjælperen. Leverandøren skal kontakte dig telefonisk, hvis det bliver nødvendigt at flytte en aftale mere end 1 time. Aftalt tidspunkt for praktisk hjælp er på en helligdag I forbindelse med helligdage aftales det mellem leverandøren og dig, om hjælpen skal leveres før eller efter helligdagene eller aflyses. 12

13 Leverandøren kommer ikke til det aftalte tidspunkt Hvis leverandøren ikke giver meddelelse om forsinkelse og ikke kommer til aftalt tidspunkt, skal du først kontakte leverandøren. Leverandørens telefonnummer fremgår af afgørelsen. Hvis du ikke kan få fat i leverandøren, kontakter du Visitation & Rehabilitering, telefon på følgende tidspunkter: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Husk også selv at melde afbud Det er vigtigt, at du melder afbud til din leverandør, hvis du for eksempel er bortrejst på tidspunktet for et aftalt besøg. Du skal melde afbud senest hverdagen før i leverandørens telefontid. Hvis du ikke har meldt afbud og ikke er at træffe, kontakter hjælperen dine pårørende af hensyn til din sikkerhed. Hvis der er begrundet mistanke om, at der er noget galt, kontakter hjælperen politiet. Leverandørens pligt til at imødekomme akut behov for hjælp Hjælperen skal altid imødekomme dit akutte behov for hjælp. 12. Hvordan udføres hjemmehjælpen? Hjemmehjælp er omfattet af arbejdsmiljøloven, hvor der står at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, det vil sige uden risiko for personalets sikkerhed og sundhed. Dette er nærmere beskrevet i pjecen Borgerens hjem en arbejdsplads, som visitator udleverer til dig. Du skal stille miljøvenlige rengøringsmidler med dansk varedeklaration og velfungerende redskaber, for eksempel en støvsuger, til rådighed for din leverandør. Leverandøren af hjemmehjælp skal senest 1 måned efter, at hjælpen er påbegyndt udarbejde en ArbejdsPladsVurdering (en APV). APV en kan vise, at det er nødvendigt at flytte eller fjerne møbler for at skabe tilstrækkelig plads til, at hjælperen kan udføre arbejdet. I forbindelse med hjælp til personlig pleje, kan det være nødvendigt at anvende arbejdsredskaber, for at hjælperen kan arbejde uden risiko for, at komme til skade. I så fald stiller Aabenraa Kommune disse til rådighed. Leverandøren af arbejdsredskaberne skal udlevere en instruks til hjælperen og borgeren om hjælpemidlets anvendelse. 13

14 I situationer hvor der ikke er nogen i husstanden, der kan åbne indgangsdøren, opsættes nøgleboks. Du skal være med til at bestemme nøgleboksens placering. Du har ansvar for, at lys- og adgangsforhold er i orden, og at sne er ryddet op til hjemmets dør. Erstatning for skader på ting Hvis hjemmehjælperen under arbejdet er så uheldig at ødelægge noget i dit hjem, er der mulighed for, at du kan få erstatning. Almindeligt slid på for eksempel støvsuger erstattes ikke. Når hjælpen skal leveres i en anden kommune Hvis du tager midlertidigt ophold i en anden kommune på grund af feriebesøg, ophold i sommerhus eller lignende, kan du få den nødvendige hjælp leveret i den anden kommune. Kontakt Visitation & Rehabilitering for yderligere oplysninger. 13. Klager Klage over afgørelsen Hvis du ikke bliver tildelt den hjemmehjælp, du har søgt om, kan du klage. Afgørelsen er vedlagt en klagevejledning, hvor du kan læse om klagemulighed, klagefrist med mere. Du skal klage til: Visitation & Rehabilitering Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Tlf : Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Du skal klage inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Der er ingen specielle krav til din klage. Du kan klage både skriftligt eller mundtligt ved en telefonhenvendelse eller ved personlig henvendelse. Klage over hjælpens udførelse Klager over mangler, uhensigtsmæssigheder og eventuel utilfredshed over hjælperen eller den måde hjælpen udføres på, rettes til leverandøren. Hvis leverandøren ikke retter op på manglerne, kan du klage til Visitation & Rehabilitering. 14

15 14. Mål og opfølgning Efter bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv., 1 og 2, skal kommunalbestyrelsen dels fastsætte operationelle mål for kvaliteten og styringen af hjemmehjælpen, dels for kvalitetskravene til leverandørerne og følge op på disse mål 1 gang årligt. Aabenraa Kommunes mål er følgende: Mål: Understøtte borgerens egenomsorg og størst mulig grad af selvhjulpethed Der er sammenhæng mellem afsatte ressourcer og det generelle serviceniveau, og den gennemsnitlige visiterede tid pr. hjemmehjælpsmodtager svarer til 3,0-3,5 time pr. uge. Målet sikres med følgende handlinger: Efter konkret individuel vurdering tildeles rehabiliterende indsatser med henblik på at reducere kompenserende indsatser Aabenraa Kommunens budget til hjemmehjælp udtrykker det af kommunalbestyrelsen vedtagne serviceniveau for hjemmehjælp. Kommunalbestyrelsens budgetramme til hjemmehjælp opdeles i 12/12 dele og deles med de vedtagne timepriser på området. Delingen giver et billede af, hvor mange hjemmehjælpsindsatser der er råd til at indkøbe hen over budgetåret. Det generelle serviceniveau fremgår af en kvalitetsstandard for hjemmehjælp og et dertilhørende indsatskatalog, som sætter rammen for indholdet i hjælpen, den generelle normtid og hyppighed, i forhold til borgerens helhedsvurdering. Vedtagne timepriser for hjemmehjælp hos kommunens egen leverandør overholder Det kontrolleres 1 gang pr. uge, at det samlede antal tildelte timer stemmer overens med det vedtagne budgetterede timetal. Visitator laver ca. 1 gang pr måned opfølgning på tildelte indsatser og leverede indsatser, sammenholdt med den generelle normtid. Der foretages 1 gang årligt efterberegning af budgetårets timepriser for hjemmehjælp, efter gældende regler. Timepriserne beregnes på baggrund af de 15

16 kravene til timeprisberegning. Der er sammenhæng mellem serviceniveau og afgørelser Borgerens klage over afgørelse indgår i forvaltningens kvalitetsudvikling. Der er sammenhæng mellem afgørelserne og leveringen Kvalitetskrav til leverandører og medarbejdernes kompetencer Tilsyn med hjemmeplejen i Aabenraa Kommune Borgerne er tilfreds med hjælpens omfang, udførelse og med hjælperne seneste opgjorte tal for det faktiske forbrug i hjemmeplejen. Timepriserne offentliggøres efter byrådets godkendelse på fritvalgsdatabasen. Tildeling af hjemmehjælp afgøres efter en konkret og individuel vurdering med baggrund i lovgivningen og med udgangspunkt i kommunens serviceniveau. Oplysninger der ligger til grund for afgørelserne, er dokumenteret i en helhedsvurdering der bygger på Fælles Sprog II. Helhedsvurderingen danner baggrund for tildelingen af indsatser jf. indsatskataloget. Afgørelser fra Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen indgår i Sundhed & Omsorg forvaltningens kvalitetsudvikling. Ved stikprøvekontrol følges op på, om leverandøren leverer den hjælp til borgerne, som de er blevet tildelt. Leverandøren skal 1 gang årligt sende en udfyldt fritvalgsblanket til kommunen, som blandt andet skal bruges til at undersøge, om kravet om, at maksimalt 10 % af det samlede årsværk udføres af ufaglært personale overholdes. For den kommunale leverandør, skal dette være indeholdt i efterberegningen af timepriser. Kvalitetsteamet i Ledelses- og Sundhedssekretariatet gennemfører 4 anmeldte ledelses- og medarbejderorienterede tilsyn samt 12 anmeldte tilsyn hos tilfældigt valgte borgere. Der sættes fokus på kvaliteten i udførelsen af den personlige og praktiske hjælp, demensområdet samt medarbejdernes kompenteceudvikling/efteruddannelse. Undersøgelsen af dette vil indgå i løbet af 2013 brugertilfredshedsundersøgelser. Målet er at mindst 85% af borgerne er tilfredse eller overvejende tilfredse. 16

17 15. Andre oplysninger Hvis du har behov for oplysninger, udover dem du finder i denne kvalitetsstandard, kan du kontakte: Aabenraa Kommune Visitation & Rehabilitering Skelbækvej Aabenraa Telefon Telefontid: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2016/17

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2016/17 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2016/17 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger i Aabenraa Kommune

Kvalitetsstandard for plejeboliger i Aabenraa Kommune Kvalitetsstandard for plejeboliger i Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med plejebolig... 3 3. Hvad er en plejebolig?... 3 3.1. Servicearealer... 3

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje

Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Information om afløsning, aflastning og midlertidigt ophold til personer med særligt behov for omsorg og pleje Indholdsfortegnelse 1. Hvori består ydelsen?... 2 2. Hvem kan modtage ydelsen?... 3 3. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp 2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp (for borgere uden for plejecenter) Formålet med praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Kvalitetsstandard: Praktisk hjælp Indsatsens lovgrundlag 83 i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander til den indsats. Formålet

Læs mere

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp

NOTAT. Sekretariat og Udvikling. Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp NOTAT Social- og Sundhedsforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 15-08-2014 2013-20465 2014-107974 Borgerrettet kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk hjælp Køge Kommune har fokus på hverdagsliv,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere