Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema."

Transkript

1 Skemaet til de arbejdsmiljøprofessionelle Det mellemlange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER. Kvantitative krav. Den lange skala for kvantitative krav omfatter syv spørgsmål: 35a. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 35b. Er Deres arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op? 35c. Hvor ofte sker det, at De ikke når alle Deres arbejdsopgaver? 35e. Kommer De bagud med Deres arbejde? 35f. Hvor ofte kan De tage det stille og roligt og alligevel nå Deres arbejde? 35h. Har De tid nok til Deres arbejdsopgaver? 36e. Er det nødvendigt at arbejde over? Af disse syv spørgsmål udvalgte vi følgende fire til det mellemlange skema: 35a. Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt? 35b. Er Deres arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op? 35c. Hvor ofte sker det, at De ikke når alle Deres arbejdsopgaver? 36e. Er det nødvendigt at arbejde over? Alpha for denne skala er 0,65. Inter-item korrelationerne ligger mellem 0,22 og 0,44. Den korte skala forklarer 88% af variationen i den gamle skala. (Teoretiske muligheder: 82-91%). Som det fremgår af afsnittet om forskerskemaet, har vi gennemført senere analyser af hele problematikken omkring kvantitative krav. Disse analyser har ført til, at vi nu anbefaler at holde spørgsmål 35a og 36e ude fra den lange skala. Dertil kommer, at spørgsmålene 35c og 35e var næsten identiske i deres indhold. Efter at have studeret resultaterne for disse to spørgsmål nærmere valgte vi at beholde spørgsmål 35e ( komme bagud ). I en fremtidig udgave af det mellemlange skema vil vi således anbefale følgende fire spørgsmål om kvantitative krav i arbejdet. Ny mellemlang skala om kvantitative krav i arbejdet: 35b. Er Deres arbejde ujævnt fordelt, så at det hober sig op? 35e. Kommer De bagud med Deres arbejde? 35f. Hvor ofte kan De tage det stille og roligt og alligevel nå Deres arbejde? 35h. Har De tid nok til Deres arbejdsopgaver? Denne skala har en alpha på 0,74. Inter-item korrelationerne ligger mellem 0,34 og 0,52.

2 Dertil anbefaler vi, at man spørger særskilt om tempo. Hertil kan spørgsmål 35a anvendes. Disse anbefalinger er endnu ikke indarbejdet i det software, som er udgivet om det mellemlange skema. I fremtidige udgaver vil disse ændringer blive indført. Kognitive krav. Den lange skala for kognitive krav omfatter otte items: 36c. Skal De overskue mange ting på én gang i Deres arbejde? 36g. Kræver Deres arbejde, at De husker meget? 36h. Kræver Deres arbejde, at De er god til at få idéer? 36i. Kræver Deres arbejde, at De tager hurtige beslutninger? 36k. Kræver Deres arbejde, at De tager svære beslutninger? 36m. Skal De tage beslutninger af stor betydning for Deres arbejdsplads? 37e. Er Deres arbejde ansvarsfuldt? 39g. Kræver Deres arbejde stor viden? Af disse otte udvalgte vi følgende spørgsmål til det mellemlange skema: 36c. Skal De overskue mange ting på én gang i Deres arbejde? 36g. Kræver Deres arbejde, at De husker meget? 36h. Kræver Deres arbejde, at De er god til at få idéer? 36k. Kræver Deres arbejde, at De tager svære beslutninger? Alpha for denne skala er 0,78. Inter-item korrelationerne ligger mellem 0,42 og 0,53. Den korte skala forklarer 90% af variationen i den lange. (Teoretiske muligheder: 81-91%). Emotionelle krav. Den lange skala for emotionelle krav var på kun tre spørgsmål. Vi valgte derfor at beholde denne skala uforandret i det mellemlange skema: 36d. Bringer Deres arbejde Dem i følelsesmæssigt belastende situationer? 38a. Er Deres arbejde følelsesmæssigt belastende? 38e. Bliver De følelsesmæssigt berørt af Deres arbejde? Alpha er 0,87. Inter-item korrelationerne ligger mellem 0,63 og 0,71. Krav om at skjule følelser. Forskerskalaen var på kun to items. Vi valgte derfor at beholde denne skala i uændret form: 36p. Kræver Deres arbejde, at De lader være med at sige Deres mening? 38i. Kræver Deres arbejde, at De skjuler Deres følelser?

3 Denne skala har en alpha på 0,59. Inter-item korrelationen er 0,42. Sensoriske krav. Den lange skala om sensoriske krav er på fem spørgsmål: 36a. Er det nødvendigt at arbejde meget koncentreret? 36b. Medfører Deres arbejde, at De skal se meget tydeligt og præcist? 36j. Medfører Deres arbejde, at De skal styre Deres bevægelser f.eks. af arme eller hænder bevidst? 36l. Kræver Deres arbejde konstant opmærksomhed? 36n. Kræver Deres arbejde stor præcision? Vi valgte her at sløjfe det øverste spørgsmål, således at den mellemlange skala for sensoriske krav kom til at se således ud: 36b. Medfører Deres arbejde, at De skal se meget tydeligt og præcist? 36j. Medfører Deres arbejde, at De skal styre Deres bevægelser f.eks. af arme eller hænder bevidst? 36l. Kræver Deres arbejde konstant opmærksomhed? 36n. Kræver Deres arbejde stor præcision? Denne skala har en alpha på 0,66. Inter-item korrelationerne er på 0,27-0,46. Skalaen forklarer 96% af variationen i den gamle skala. (Teoretiske muligheder: 89-96%). Indflydelse. Forskerskalaen for indflydelse er på ikke mindre end ti items: 37a. Tager andre beslutninger om Deres arbejde? 37b. Har De stor indflydelse på beslutninger om Deres arbejde? 37c. Har De indflydelse på Deres arbejdstempo? 37d. Har De indflydelse på, hvem De arbejder sammen med? 37f. Har De indflydelse på mængden af Deres arbejde? 37g. Har De indflydelse på placeringen af Deres arbejdstid? 37l. Har De indflydelse på, HVORDAN De udfører Deres arbejde? 37m. Har De indflydelse på, HVAD De laver på Deres arbejde? 37n. Har De indflydelse på Deres arbejdsmiljø? 37o. Har De indflydelse på kvaliteten af Deres arbejde? Af disse ti spørgsmål valgte vi følgende fire til den mellemlange skala om indflydelse: 37b. Har De stor indflydelse på beslutninger om Deres arbejde? 37d. Har De indflydelse på, hvem De arbejder sammen med? 37f. Har De indflydelse på mængden af Deres arbejde? 37m. Har De indflydelse på, HVAD De laver på Deres arbejde?

4 Alpha for denne skala er 0,73. Inter-item korrelationerne ligger mellem 0,31 og 0,50. Den nye skala forklarer 85% af variationen i den gamle. (Teoretiske muligheder: 70-86%). Udviklingsmuligheder. Forskerskalaen for udviklingsmuligheder omfatter syv spørgsmål: 35g. Er Deres arbejde varieret? 35l. Kræver Deres arbejde en høj grad af kunnen eller færdigheder? 36q. Er det nødvendigt at gøre det samme igen og igen? 38c. Kræver Deres arbejde, at De er initiativrig? 38d. Har De muligheder for at lære noget nyt gennem Deres arbejde? 38f. Kan De bruge Deres kunnen eller færdigheder i Deres arbejde? 38g. Giver Deres arbejde Dem mulighed for at udvikle Deres evner? Af disse spørgsmål udvalgte vi følgende fire til det mellemlange skema: 35g. Er Deres arbejde varieret? 38c. Kræver Deres arbejde, at De er initiativrig? 38d. Har De muligheder for at lære noget nyt gennem Deres arbejde? 38f. Kan De bruge Deres kunnen eller færdigheder i Deres arbejde? Alpha for denne skala er 0,75. Inter-item korrelationerne ligger mellem 0,37 og 0,49. Skalaen forklarer 89% af variationen i den gamle skala. (Teoretiske muligheder: 85-92%). Frihedsgrader. Forskerskalaen for frihedsgrader i arbejdet omfatter fire spørgsmål, som går videre til det mellemlange skema: 37h. Kan De bestemme, hvornår De holder pauser? 37i. Kan De stort set tage Deres ferie, som det passer Dem? 37j. Kan De gå hen til en kollega for at snakke? 37k. Hvis De har brug for at gå et privat ærinde, kan De så forlade arbejdspladsen i en halv time uden at få særlig tilladelse? Alpha er 0,68, og inter-item korrelationerne ligger i intervallet 0,25-0,50. Mening i arbejdet. Forskerskalaen for mening i arbejdet omfatter tre spørgsmål. Disse tre spørgsmål anvendes ligeledes i skemaet for de arbejdsmiljøprofesionelle: 38h. Er Deres arbejdsopgaver meningsfulde? 38l. Føler De, at De yder en vigtig arbejdsindsats?

5 38m. Føler De Dem motiveret og engageret i Deres arbejde? Alpha er 0,77, og inter-item korrelationer ligger mellem 0,46 og 0,59. Involvering i arbejdspladsen. Forskerskalaen består af fire items, som også anvendes i det mellemlange skema: 38n. Kunne De tænke Dem at være på Deres nuværende arbejdsplads resten af Deres arbejdsliv? 38o. Nyder De at fortælle om Deres arbejdsplads til andre mennesker? 38p. Føler De, at arbejdspladsens problemer også er Deres? 38q. Synes De, at Deres arbejdsplads har stor personlig betydning for Dem? Alpha er 0,74, og inter-item korrelationerne ligger mellem 0,28 og 0,57. Forudsigelighed. Skalaen for forudsigelighed i forskerskemaet består af kun to spørgsmål, som også anvendes i det mellemlange skema: 39a. Får De på Deres arbejdsplads informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 39b. Får De al den information, De behøver, for at klare Deres arbejde godt? Alpha er 0,78, og inter-item korrelationen er 0,66. Rolle-klarhed. Også her består forskerskalaen af fire spørgsmål, som anvendes uændret i det mellemlange skema: 42a. Ved De præcist, hvor megen selvbestemmelse, De har i Deres arbejde? 42c. Er der klare mål for Deres arbejde? 42d. Ved De helt klart, hvad der er Deres ansvarsområder? 42f. Ved De nøjagtigt, hvad der forventes af Dem i Deres arbejde? Alpha er 0,77, og inter-item korrelationerne ligger i intervallet 0,37 til 0,58. Rolle-konflikter. Atter består forskerskalaen af fire items, som overføres uændret: 42b. Foretager De Dem noget i Deres arbejde, som bliver accepteret af nogle personer, men ikke af andre? 42e. Bliver der stillet modstridende krav til Dem i Deres arbejde?

6 42g. Må De somme tider gøre noget, der egentlig skulle have været gjort anderledes? 42h. Må De somme tider foretage Dem ting i Deres arbejde, som forekommer Dem unødvendige? Alpha er 0,72, og inter-item korrelationerne ligger i intervallet 0,30 til 0,52. Ledelseskvalitet. Skalaen for ledelseskvalitet i forskerskemaet består af otte spørgsmål: 56. I hvor høj grad kan man sige, at den nærmeste ledelse på Deres arbejdsplads a. - værdsætter medarbejderne og tager personlige hensyn? b. - sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? c. - prioriterer uddannelses- og personaleplanlægning højt? d. - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? e. - er god til at planlægge arbejdet? f. - er god til at fordele arbejdet? g. - er god til at løse konflikter? h. - er god til at kommunikere med medarbejderne? Af disse otte valgte vi følgende fire til det mellemlange skema: 56. I hvor høj grad kan man sige, at den nærmeste ledelse på Deres arbejdsplads b. - sørger for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? d. - prioriterer trivslen på arbejdspladsen højt? e. - er god til at planlægge arbejdet? g. - er god til at løse konflikter? Alpha for denne skala er 0,87. Inter-item korrelationerne ligger mellem 0,55 og 0,66. Den nye skala forklarer 96% af variationen i den gamle. (Teoretiske muligheder: 88-96%). Social støtte i arbejdet. Forskerskalaen består her af fire items, som opretholdes: 53a. Hvor ofte få De hjælp og støtte fra Deres kolleger? 53b. Hvor ofte er Deres kolleger villige til at lytte til Deres problemer med arbejdet? 53c. Hvor ofte får De hjælp og støtte fra Deres nærmeste overordnede? 53d. Hvor ofte er Deres nærmeste overordnede villig til at lytte til Deres problemer med arbejdet? Alpha er 0,74 og inter-item korrelationerne ligger i intervallet 0,24 til 0,54. Feedback i arbejdet.

7 Forskerskalaen for feedback består af kun to items, som også anvendes i det mellemlange skema: 53e. Hvor ofte taler De med Deres overordnede om, hvor godt de udfører Deres arbejde? 53f. Hvor ofte taler De med Deres kolleger om, hvor godt De udfører Deres arbejde? Alpha er 0,64, og inter-item korrelationen er 0,48. Sociale relationer i arbejdet. Også her består forskerskalaen af kun to items, som vi anvender igen: 55a. Arbejder De isoleret fra Deres kolleger? 55b. Har De muligheder for at tale med deres kolleger under arbejdet? Alpha for denne skala er 0,65, og inter-item korrelationen er 0,49. Socialt fællesskab i arbejdet. Forskerskalaen for socialt fællesskab består af tre items, som opretholdes uændret: 55c. Er der en god stemning mellem Dem og Deres kolleger? 55e. Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på Deres arbejdsplads? 55f. Føler De Dem som en del af et fællesskab på Deres arbejdsplads? Alpha er 0,80, og inter-item korrelationerne ligger mellem 0,51 og 0,63. Utryghed i arbejdet. Her anvendes ligeledes forskerskalaen, som er på fire items: 41. Er De bekymret for, at a. blive arbejdsløs? b. De på grund af ny teknik bliver overflødig? c. De får svært ved at finde et nyt job, hvis De bliver arbejdsløs? e. De mod Deres vilje forflyttes til andet arbejde? Alpha er 0,61, og inter-item korrelationerne ligger i intervallet 0,20 til 0,41. Tilfredshed med arbejdet. Forskerskalaen for tilfredshed består af syv items: 58. Angående Deres job i almindelighed. Hvor tilfreds er De med

8 b. Deres fremtidsudsigter i arbejdet? c. de mennesker, De arbejder sammen med? d. det fysiske arbejdsmiljø? e. måden, Deres afdeling ledes på? f. måden, Deres evner bruges på? g. de udfordringer og færdigheder, som Deres arbejde indebærer? h. Deres job som helhed, alt taget i betragtning? Af disse syv valgte vi følgende fire til det mellemlange skema: 58. Angående Deres job i almindelighed. Hvor tilfreds er De med b. Deres fremtidsudsigter i arbejdet? d. det fysiske arbejdsmiljø? f. måden, Deres evner bruges på? h. Deres job som helhed, alt taget i betragtning? Alpha for denne skala er 0,75. Inter-item korrelationerne ligger mellem 0,32 og 0,59. Den nye skala forklarer 92% af variationen i den gamle. (Teoretiske muligheder: 86-92%). B. SKALAER FOR INDIVIDUELLE FAKTORER. Short Form 36 skalaer. Der er tre SF-36 skalaer i forskerskemaet: Generelt helbred, mentalt helbred og vitalitet. Disse skalaer er baseret på henholdsvis 5, 5 og 4 spørgsmål. Egentlig skulle de to første af skalaerne forkortes til brug for det mellemlange skema, således at de kom til at omfatte fire spørgsmål. De tre SF-36 skalaer har imidlertid været anvendt i en lang række undersøgelser foretaget af AMI, SIF (DIKE) og andre forskningsinstitutter. Derudover anvendes de i mange lande, idet der er foretaget oversættelser til mange sprog. Vi valgte derfor at gøre en undtagelse fra reglen om, at skalaerne i det mellemlange skema skal baseres på maksimalt fire spørgsmål. De tre SF-36 skalaer anvendes således i deres oprindelige form. Generelt helbred. Skalaen for generelt helbred (GH) omfatter følgende fem spørgsmål: 7. Hvordan synes De, at Deres helbred er alt i alt? 11. Hvor rigtige eller forkerte er de følgende udsagn for Deres vedkommende? a. Jeg bliver nok lidt lettere syg end andre. b. Jeg er lige så rask som enhver anden, jeg kender. c. Jeg forventer, at mit helbred bliver dårligere.

9 a. Mit helbred er fremragende. Alpha er 0,75, og inter-item korrelationerne ligger mellem 0,25 og 0,62. Mentalt helbred. Skalaen for mentalt helbred omfatter fem spørgsmål: 10. Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger b. har De været meget nervøs? c. har De været så langt nede, at intet kunne opmuntre Dem? d. har De følt dem rolig og afslappet? f. har De været trist til mode? h. har De været glad og tilfreds? Alpha er 0,80, og inter-item korrelationerne ligger mellem 0,38 og 0,61. Vitalitet. Skalaen for vitalitet i SF-36 ser således ud: 10. Disse spørgsmål handler om, hvordan De har haft det i de sidste 4 uger. Hvor stor en del af tiden i de sidste 4 uger a. har De følt Dem veloplagt og fuld af liv? e. har De været fuld af energi? g. har De følt Dem udslidt? i. har De følt Dem træt? Alpha er 0,80, og inter-item korrelationerne ligger i området 0,35 til 0,74. Setterlinds stress-skalaer. Adfærdsmæssige stress-symptomer. Forskerskalaen for adfærdsmæsssige stress-symptomer omfatter følgende spørgsmål: 9. Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! a. Jeg har ikke haft lyst til at tale med nogen mennesker / har trukket mig tilbage fra andre. b. Jeg har ikke orket at beskæftige mig med andre.

10 c. Jeg har ikke haft tid til afslapning eller fornøjelser. d. Jeg har haft svært ved at opleve glæde. e. Jeg har trøstespist. f. Jeg har været lettere irritabel. g. Jeg har været initiativløs. h. Jeg har været forjaget. Heraf valgte vi følgende fire spørgsmål til det mellemlange skema: 9. Tag stilling til hver enkelt udsagn og sæt kryds ud for, hvor godt det har passet på Dem i de sidste 4 uger! b. Jeg har ikke orket at beskæftige mig med andre. c. Jeg har ikke haft tid til afslapning eller fornøjelser. f. Jeg har været lettere irritabel. g. Jeg har været initiativløs. Alpha for denne skala er 0,65. Inter-item korrelationerne ligger mellem 0,18 og 0,47. Skalaen forklarer 89% af variationen i den lange skala. (Teoretiske muligheder: 70-89%). Somatiske stress-symptomer. Forskerskalaen for somatiske stress-symptomer har følgende sammensætning: 13. Hvor ofte har De i de sidste 4 uger a. haft ondt i maven eller problemer med maven? b. haft trykken for brystet eller brystsmerter? c. haft hjertebanken? d. været stakåndet? e. været svimmel? f. haft spændinger i forskellige muskler? g. haft svedtendens? Heraf valgte vi følgende fire spørgsmål til det mellemlange skema: 13. Hvor ofte har De i de sidste 4 uger a. haft ondt i maven eller problemer med maven? b. haft trykken for brystet eller brystsmerter? e. været svimmel? f. haft spændinger i forskellige muskler? Alpha for denne skala er 0,62. Inter-item korrelationerne ligger mellem 0,26 og 0,37. Skalaen forklarer 86% af variationen i forskerskalaen. (Teoretiske muligheder: 77-90%).

11 Kognitive stress-symptomer. Vi beholdt skalaen for kognitive stress-symptomer fra forskerskemaet med følgende fire spørgsmål 13. Hvor ofte har De i de sidste 4 uger h. haft koncentrationsbesvær? i. haft svært ved at træffe beslutninger? j. haft svært ved at huske? k. haft svært ved at tænke klart? Alpha er 0,85, og inter-item korrelationerne ligger i intervallet 0,54 til 0,65. Sense of coherence. Vi valgte ikke at medtage sense of coherence i det mellemlange skema for arbejdsmiljøprofessionelle. Skalaen har betydning for analyser af sammenhænge på individniveau. For de arbejdsmiljøprofessionelle, som skal melde tilbage til arbejdspladserne, skønnede vi, at denne skala vil have begrænset interesse. Coping. Vi valgte ikke at inddrage coping spørgsmål i det mellemlange skema ud fra de samme overvejelse, som vi gjorde os om sense of coherence.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Forskerspørgeskemaet Det lange skema.

Forskerspørgeskemaet Det lange skema. Forskerspørgeskemaet Det lange skema. A. SKALAER FOR ARBEJDSRELATEREDE FAKTORER Kravskalaer: Kvantitative krav. Den oprindelige skala omfattede følgende otte spørgsmål: 35a. Er det nødvendigt at arbejde

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner?

Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Hvad betyder de forskellige dimensioner? Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø med AMI s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Hvad betyder de forskellige dimensioner? Formålet med dette papir er at give en kort beskrivelse af dimensionerne

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital

Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Spørgeskema til brug i forbindelse med afdækning af trivsel og social kapital Dette spørgeskema består af 60 spørgsmål og er udarbejdet ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFAs spørgeskema

Læs mere

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %)

62.) Er dit arbejde ujævnt fordelt,så det hober sig op? Altid (4): 5 (8.62 %) Ofte (3): 27 (46.55 %) APV kun for medarbejdere Svarene uden kommentarfelterne. Det samlede materiale skal nu bearbejdes i sikkerhedsudvalget (MJ og GE), og der vil blive udarbejder en handleplan på baggrund af dette. Krav i

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i

PUMA. Modelspørgeskema. Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i PUMA Modelspørgeskema Besvarelser fra 1. spørgeskemarunde i 1999-2000 Arbejdsmiljøinstituttet 2001 Forord I 1999-2000 udsendte Arbejdsmiljøinstituttet det første spørgeskema i forskningsprojektet PUMA

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmakologi og Farmakoterapi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 56 Antal inviterede respondenter: 9 Besvarelsesprocent: 62,2% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

3-Dækker II. Konstruktionen af skalaerne i Tre-dækker II.

3-Dækker II. Konstruktionen af skalaerne i Tre-dækker II. 3-Dækker II Konstruktionen af skalaerne i Tre-dækker II. Formålet med dette papir er at beskrive, hvordan vi er nået frem til de skalaer, der optræder i forbindelse med AMI s nye såkaldte Tre-dækker spørgeskema.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d.

Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Trivselsundersøgelse på Institut for Farmaci og Analytisk Kemi Besvarelser fordelt på TAP / VIP / Ph.d. Antal besvarelser: 96 Antal inviterede respondenter: 146 Besvarelsesprocent: 65,8% Baggrundsspørgsmål

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014

Arbejdsmiljøundersøgelsen 2014 Arbejdsmiljøundersøgelsen Udviklingen af arbejdsmiljøet fra - blandt læger med klinisk ansættelse på onkologiske afdelinger i Danmark - baseret på spørgeskemabaseret tværsnitsundersøgelser Baggrund FYO

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

1A. Kommer du bagud med dit arbejde?

1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 1A. Kommer du bagud med dit arbejde? 2 24 Alle svarpersoner (=46) 2 1 13 1 9 Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 1/44 1B. Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? 3 Alle svarpersoner (=46)

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning.

APV-KORTLÆGNING FYSISKE FORHOLD ERGONOMISKE FORHOLD. Arbejdsplads og omgivelser. Belysning. Støj/vibrationer. Rengøring. Passiv rygning. APV-KORTLÆGNING Arbejdsplads og omgivelser Skovvej 7 33/35 - Svar% 94,3 Dato: Maj 2015 FYSISKE FORHOLD 1. Indretning 91 3 2. Pladsforhold 82 9 3 3. Temperatur 67 30 3 4. Træk 82 12 5. Ventilation 79 12

Læs mere

De tre nye skemaer Opbygning og indhold

De tre nye skemaer Opbygning og indhold De tre nye skemaer Opbygning og indhold Jan Pejtersen AMI s nye spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø,. maj 006, kl. 6 Tredækker konceptet Forskere Arbejdsmiljøprofessionelle Virksomheder De vigtigste

Læs mere

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen

Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø. Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen Udviklingen i det psykiske arbejdsmiljø Konference om VIPS projektet Århus. 26-5-2008. Tage Søndergård Kristensen De tre sektorer ikke som vi troede Hallsten: I industrien er man ufri til at udføre en

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune

APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV 2008 APV-HANDLINGSPLAN Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Natur og miljøafdelingen Teknik- og Miljø Norddjurs Kommune APV-handlingsplan (På baggrund af APV gennemført i april 2008) Senest revideret dato:

Læs mere

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet:

Bilag 2. Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? Krav i arbejdet: Bilag 2 Dimensionerne i undersøgelsen Hvordan er de målt? I undersøgelsen anvendes en lang række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. Det kan være indflydelse i arbejdet, stress, social støtte osv.

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark

Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Bilag 1: Psykisk arbejdsmiljø i Post Danmark Arbejdsliv Indhold Indledning... 2 Definition af værdiskala... 3 1. Kvantitative krav... 5 2. Emotionelle krav... 6 3. Krav om at skjule følelser... 7 4. Sensoriske

Læs mere

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode

Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse smetode Bilag D. Tabeller i pjecer og på hjemmesiden. Antal respondenter og hvilke grupper der indgår. Foretagne test. Dimension Spørgsmål Opgørelse Støj og vibrationer i arbejdsmiljøet Høj støj Høreskadende støj

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015

NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledernes psykiske arbejdsmiljø Udvikling fra 2012 til 2015 Fra 2012 til 2015 har syv dimensioner udviklet sig signifikant negativt for lederne. Det drejer sig om:

Læs mere

Affald Plus Samlet

Affald Plus Samlet Side 1 Læsevejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab ved arbejdsmiljøet,

Læs mere

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand

Spørgeskema side 1 Dato: SF-36 Spørgeskema om helbredstilstand side 1 SF-36 om helbredstilstand Vejledning: Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Spørgeskema - PSYKISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018 - Brøndby Gymnasi... Side 1 af 22 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema

Læs mere

Arbejdsforhold og trivsel

Arbejdsforhold og trivsel Arbejdsforhold og trivsel NFA s spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø blandt timelønnede i virksomheder i bygge- og anlægsbranchen 7 Dette spørgeskema handler om arbejdsforhold i det firma, du er ansat i:

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Bus november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse 2009. Kulturforvaltningen 26. juni 2009 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivselsmålingen 2013

Trivselsmålingen 2013 Trivselsmålingen 2013 Skanderborg Kommune 25. februar 22. marts Udarbejdet af AM-Gruppen Trivselsmålingen, 2. version 25. februar 22. marts 2013 Rapporten er trykt af AM-Gruppen 16. april 2013 Sammenfatning

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Systematisk arbejdsmiljøarbejde. Trivselsundersøgelse - vejledning og handlingsplan Trivselsundersøgelse Vejledning til opgørelse af spørgeskema om det psykiske arbejdsmiljø med tillægsspørgsmål. Skema

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål.

Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er i stand til at udføre dine daglige gøremål. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen

Trivselsundersøgelse. Albertslund Kommune. Kulturforvaltningen 18. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Forord 2 Læservejledning 3 Overordnet sammenligning 4 Kvantitative krav 5 Arbejdstempo 6 Følelsesmæssige krav 7 Indflydelse 8 Udviklingsmuligheder 9 Mening i arbejdet

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Ovenpå. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Ovenpå Medarbejderrapport Ovenpå 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Julsøvej. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Julsøvej Medarbejderrapport Julsøvej 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Vuggestuen Pilehuset. Medarbejderrapport 2013 Trivselsrapport Børn og unge Vuggestuen Pilehuset Medarbejderrapport Vuggestuen Pilehuset 2 Trivselsrapport 2013 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Rapporten her er resultatet af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport

Trivselsrapport. Børn og unge. Terapi. Medarbejderrapport 2015 Trivselsrapport Børn og unge Terapi Medarbejderrapport Terapi 2 Trivselsrapport 2015 FORORD Kære medarbejder i Børn og Unge Velkommen til resultatet af trivselsundersøgelsen blandt medarbejderne i

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj 2011. Åbne fængsler '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Åbne fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016

Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 Rapporten er lavet d.04-10-2016 Svarfordelingsrapport: APV OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2016 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Undersøgelse: APV og trivselsundersøgelse 2016 Denne

Læs mere

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø

MSE A/S Entreprenørfirma. Datarapport Sjakkene. Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø Bilag 1 til redegørelse i AT-sag: 20110009553/3 MSE A/S Entreprenørfirma Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø 21. Marts 2011 Mads Bendixen Psykolog Artur Meinild Arbejdsmiljøkonsulent Indholdsfortegnelse

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE

TRIVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE 2011 TRVSELSRAPPORT BØRN OG UNGE Sct. Anna november 2011 0 NDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 2 2. Læsevejledning... 3 3. Overblik... 4 Kvantitative krav... 5 Arbejdstempo... 5 Følelsesmæssige krav... 6 ndflydelse...

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS

Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø. Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS Virksomhedens psykiske arbejdsmiljø - Udarbejdet af Ibsing & Fornitz ApS 09-04-2010 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Metode... 3 Overordnet sammenligning... 4 Dimensionen kvantitative krav... 5

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Antal besvarelser: 1.250 TRIVSELSUNDERSØGELSE Svarprocent: 83% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen for fremgår af flere forskellige rapporter: dels den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Hele Haderslev Kommune Antal besvarelser: 2.928 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Svarprocent: 81% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 for Haderslev Kommune

Læs mere

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11

2. maj Pensioner '11. Kriminalforsorgen '11 2. maj Pensioner '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den samme egenskab

Læs mere

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet:

Spørgeskema. Det er vigtigt, at alle etiske regler overholdes, når man bruger skemaet: Spørgeskema Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering og kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Når medarbejderne har udfyldt spørgeskemaerne, samles skemaerne

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Dit Helbred og Velbefindende

Dit Helbred og Velbefindende Løbe-nummer: Opstart Afslutning Dit Helbred og Velbefindende Dette spørgeskema handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over, hvordan du har det, og hvor godt du er

Læs mere

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. Velkommen til Norddjurs Kommunes Trivsels APV skema Det tager ca. 10 min. at svare på spørgsmålene. Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. 1. Generel

Læs mere

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11

Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 13. april Arresthusinspektør for Midt- og Nordjylland '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11

Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 2. maj Direktoratet, KUC, Fællesudg. '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Lyngby- Taarbæk Kommune

Lyngby- Taarbæk Kommune Lyngby- Taarbæk Kommune Trivselsmåling 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT Rambøll 15-11-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater på nøgleindikatorer. Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere