Kvalitetsstandarder for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for"

Transkript

1 Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

2 Kvalitetsstandarder hvad kan de bruges til? Formålet med kvalitetsstandarderne er at give enkel og klar information om, hvad Københavns Kommunes tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning til borgere over 65 år indeholder. Kommunen vil synliggøre, hvilket serviceniveau du som borger kan forvente på træningsområdet. Kvalitetsstandarderne er med til at vise en sammenhæng mellem de politiske mål og de konkrete tilbud, du som borger kan modtage. Og de medvirker ikke mindst til at sikre en ensartet service, uanset hvor i Københavns Kommune du bor, og på hvilket træningscenter du modtager genoptræning. Kvalitetsstandarderne beskriver det aktuelle serviceniveau på træningsområdet ifølge Lov om Social Service i Københavns Kommune. De skal én gang årligt revideres og godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Målsætninger for træningsområdet i Københavns Kommune Københavns Kommune tilbyder træning til dig, der på grund af sygdom eller ulykke har problemer med at klare dig selv i hverdagen og derfor har behov for træning for at gøre dig så selvhjulpen som muligt. Københavns Kommunes træningstilbud er en del af en sammenhængende og effektiv strategi for at give dig de bedste muligheder for at opretholde et selvstændigt og aktivt liv på dine egne præmisser. Det kommunale træningstilbud indgår derfor sammen med kommunens øvrige tilbud i en samlet indsats for at bringe dig tilbage til eller så tæt på det funktionsniveau, du havde, inden sygdommen eller ulykken opstod. Det vil med andre ord sige, at bevillingen af et træningsforløb vurderes i sammenhæng med de behov, du i øvrigt har for hjælp i dagligdagen, eksempelvis personlig og praktisk hjælp. Det koordinerede og sammenhængende tilbud giver dig den størst mulige tryghed for, at du får en hjælp, som er målrettet netop dine behov og ressourcer. Træning ifølge Sundhedsloven I 2007 får kommunerne endvidere ansvaret for den genoptræning, der foregår i umiddelbar forlængelse af et sygehusophold. Denne træning finder sted dels på sygehusene og dels på kommunens træningsenheder. Genoptræning ifølge Sundhedsloven er ikke inkluderet i de nærværende kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning

3 Hvilken slags træning kan du få i Københavns Kommune? Du kan som borger over 65 år modtage to former for træning: Genoptræning Vedligeholdende træning Hvem tildeler træningsydelsen? Har du behov for et genoptræningsforløb eller vedligeholdende træning skal du, din læge eller dine pårørende rette henvendelse til dit lokale pensions- og omsorgskontor. Du vil herefter blive kontaktet af en visitator, som på baggrund af en individuel funktionsvurdering vil tildele dig vedligeholdende træning eller et genoptræningsforløb eller evt. give dig et begrundet afslag. Bor du i plejebolig og har behov for genoptræning eller vedligeholdende træning, skal du eller dine pårørende rette henvendelse til plejehjemmets personale. Personalet vil herefter sørge for, at du bliver vurderet og at du modtager den træning, du har behov for. Forudsætninger for et godt udbytte af dit træningsforløb For at sikre det bedst mulige udbytte af indsatsen er det en forudsætning, at du er motiveret for at yde en aktiv træningsindsats også sammen med andre på et hold. Transport til og fra træning Hvis du skal træne på et af kommunens træningscentre, daghjem, dagcentre eller anden kommunal institution, kan der bevilges transport til og fra træning efter behov. Transport kan bevilges for hele eller dele af perioden, som træningsforløbet varer. Det er den enkelte terapeut på træningsenheden, som sammen med dig vurderer, om du har behov for at få bevilget transport, eller om du f.eks. som led i din træning selv skal gå eller tage bussen til træning. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning

4 Kvalitetsstandarder for genoptræning Hvad er formålet med ydelsen genoptræning? Det overordnede formål med et genoptræningsforløb er at forbedre dine muligheder for at kunne leve et aktivt, meningsfuldt og værdigt liv på dine egne præmisser. Det indebærer bl.a., at: Du fastholder eller forbedrer dit funktions- og færdighedsniveau Du genopdager dine ressourcer og finder ud af hvordan du bedst udnytter dem Du får hjælp til selvhjælp Du bliver mindre afhængig af andres hjælp Hvilke genoptræningsydelser kan du få? Hvis du har behov for genoptræning, kan du blive visiteret til et af disse tre genoptræningsforløb: Genoptræningsforløb 1: Træning på hold Genoptræningsforløb 2: Individuel træning Genoptræningsforløb 3: Kombination af individuel- og holdtræning Genoptrænings forløb Forløb 1: Træning på hold Forløb 2: Individuel træning Forløb 3: Kombination af individuel- og holdtræning Variable elementer af genoptræningsforløb Træning på hold, max. 24 gange á 1 time Individuel træning, max. 8 gange á 1 time Individuel træning, max. 8 gange á 1 time Træning på hold, max. 16 gange á 1 time Faste elementer af alle genoptræningsforl øb Forløbstilrettelæggelse Individuel rådgivning og vejledning Dokumentation, evaluering og opfølgning Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning

5 Fælles for alle tre genoptræningsforløb er, At ydelsen udføres af personale, som er enten fysio- eller ergoterapeuter At forløbet tilrettelægges i et samarbejde mellem dig og terapeuten At et genoptræningsforløb altid er et målrettet og tidsbegrænset tilbud At et eventuelt yderligere behov for genoptræning efter et afsluttet forløb vurderes ved en revisitation At du altid modtager en individuel rådgivning og vejledning, eksempelvis i forhold til at kunne overføre træningsresultaterne til de hjemlige omgivelser At du skal deltage i tests af din funktionsevne, som bruges til at tilrettelægge og evaluere dit genoptræningsforløb At udvikling i dit genoptræningsforløb dokumenteres løbende i din journal. Ventetider Kommunen tilstræber, at der går så kort tid som muligt, fra du, din læge eller dine pårørende kontakter dit lokale pensions- og omsorgskontor med henblik på, at du bliver visiteret til et genoptræningsforløb, til du kan påbegynde træningen. Der skelnes mellem, hvorvidt din funktionsnedsættelse er opstået akut eller langsomt, idet det har betydning for den effekt, der kan opnås med genoptræningsindsatsen. Hvis du har en akut opstået funktionsnedsættelse, må der maksimalt gå 2 uger fra første henvendelse til pensions- og omsorgskontoret, til du bliver tilbudt din første træningstime. En akut opstået funktionsnedsættelse kan eksempelvis skyldes en korterevarende sygdom som influenza eller lignende. Hvis du har en langsomt opstået funktionsnedsættelse, må der maksimalt gå 4 uger fra første henvendelse til pensions- og omsorgskontoret, til du bliver tilbudt din første træningstime. En langsomt opstået funktionsnedsættelse kan eksempelvis være, hvis du i længere tid har været inaktiv og derfor har problemer med at klare dig selv. Det er visitatoren, der vurderer, om din funktionsnedsættelse er opstået akut eller langsomt. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning

6 Genoptræningsforløb 1: Træning på hold Hvem kan modtage et genoptræningsforløb på hold? Du kan blive tildelt et genoptræningsforløb på hold, hvis du aktuelt har været udsat for en sygdom eller hændelse, der har medført en funktionsnedsættelse som gør, at du har svært ved at klare dig selv i dagligdagen. Du skal kunne profitere af en træningsindsats på hold. Hvor foregår træningen? Træningen foregår på et af kommunens træningscentre. Træningen kan finde sted indendørs og/eller udendørs alt efter behov. Bor du i plejebolig, kan træningen foregå på plejehjemmet. Hvor meget træning kan du få? Du kan modtage træning på hold i maksimalt 24 timer. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning

7 Genoptræningsforløb 2: Individuel træning Hvem kan modtage en individuel genoptræningsindsats? Du kan blive tildelt et individuelt træningsforløb, hvis du aktuelt har været udsat for en sygdom eller hændelse, der har medført et funktionstab som gør, at du har svært ved at klare dig selv i dagligdagen. Din funktionsnedsættelse skal være af en sådan karakter, at du ikke vil kunne opnå målet med dit træningsforløb ved at modtage en holdindsats. Hvor foregår træningen? Træningen kan foregå på et af kommunens træningscentre eller i dit eget hjem og/eller nærmiljø, alt efter behov og formål med indsatsen. Bor du i plejebolig, kan træningen foregå på plejehjemmet. Hvor meget træning kan du få? Du kan modtage individuel træning i maksimalt 8 timer. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning

8 Genoptræningsforløb 3: Kombination af individuel og holdtræning Hvem kan modtage et kombinationsforløb, der foregår individuelt og på hold? Du kan blive tildelt et træningsforløb, som kombinerer holdtræning med en individuel træningsindsats, hvis du aktuelt har været udsat for en sygdom eller hændelse, der har medført et funktionstab som gør, at du har svært ved at klare dig selv i dagligdagen. Du skal for at få tildelt dette kombinationsforløb ikke kunne opnå målet med din genoptræning ved udelukkende at modtage en holdindsats eller en individuel indsats. Hvor foregår træningen? Træningen foregår på et af kommunens træningscentre, evt. kombineret med træning i hjemmet og/eller nærmiljøet alt efter behov. Bor du i plejebolig, kan træningen foregå på plejehjemmet. Hvor meget træning kan du få? Du kan modtage træning på hold i maksimalt 16 timer og individuel træning i maksimalt 8 timer. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning

9 Kvalitetsstandarder for vedligeholdende træning Vedligeholdende træning Hvem kan modtage vedligeholdende træning? Du kan modtage vedligeholdende træning, hvis du har behov for at vedligeholde funktioner og for at forebygge, at du mister evnen til at udføre daglige gøremål. Hvor foregår træningen? Træningen foregår på kommunens daghjem, dagcentre, plejehjem og i hjemmeplejen. Den vedligeholdende træning kan foregå individuelt og på hold. Den vedligeholdende træning udføres som udgangspunkt af social- og sundhedsfagligt uddannet personale som social- og sundhedsassistenter og pædagoger. Hvor meget træning kan du få? Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015

Udkast til. Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Udkast til Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2015 Indhold Indledning...4 Ældrepolitiske pejlemærker...4 Kvalitetsstandarder...5 Sundhed og forebyggelse...7 Demensvejledning...7 Forebyggende hjemmebesøg

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere