Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Madudbringning til hjemmeboende (Sundhed og Omsorgsudvalget den 7. april 2014) Formålet med kvalitetsstandarderne er at give en tydelig og klar beskrivelse af de indsatser, der kan leveres indenfor madservice på ældreområdet, således at der er sammenhæng mellem de politisk besluttede målsætninger, de konkrete afgørelser om tildeling af indsatser og den mad, der leveres. ne bygger på Byrådets overordnede politiske beslutninger og målsætninger. Endelig er kvalitetsstandarden et politisk, administrativt og informativt styringsværktøj: Politisk, fordi standarden beskriver det politisk trufne serviceniveau for indsatserne til borgerne. Administrativt, et redskab, hvor myndighed stiller krav til kvaliteten Informativt, fordi kvalitetsstandarden oplyser borgeren om det serviceniveau, der er vedtaget, og gør det klart, hvad borgeren har ret til, når der er behov for hjælp til mad. Hermed er skabt en gennemsigtighed i forhold til borgerne, grundlag for dialog og en styrkelse af borgernes retssikkerhed. Lovgrundlag: 83 i Lov om Social service Er omfattet af frit valg Hvilke behov skal Et tilbud om delvis døgnforplejning efter behov og ønsker indsatsen dække: Hvad er formålet med indsatsen: At tilbyde, producere og levere en ernæringsrigtig sammensat mad til borgere der er visiteret til ydelsen Madudbringning Sundhedsfremme og forebyggelse At forebygge og udbedre konsekvenser af fejlernæring Modtagere af Borgere der er visiteret til indsatsen Madudbringning indsatsen Visitation Det er Sundhed & Omsorgs Visitation, som visiterer til ydelsen Madudbringning, og det sker efter en faglig og individuel vurdering. Der visiteres ud fra en helhedsvurdering af borgerens funktionsniveau. Vurderingen sker ved samtale 1

2 Hvad indgår i indsatsen? Kosten lever op til Anbefalinger for den danske Institutionskost, Det vil sige at hovedretten skal udgøre 30 % af dagens energibehov for ældre. Alle kostformer der fremgår af Anbefalinger for den danske Institutionskost skal kunne tilbydes Specielle diæter leveres efter henvisning fra læge eller diætist Leverandøren skal yde vejledning til Plejen i forhold til ernæring Informationsmateriale til borgere og personale, når plejens screeninger viser, at borgeren er i risikogruppe for fejlernæring Menuplanen skal være varieret og tage hensyn til borgerens fysiske, sociale, kulturelle og aldersmæssige forhold I forhold til madens indhold og variation henvises der til bilag 2, Krav til variationer i menuplanen. I menuplanlægningen skal der tages hensyn til de 4 årstider samt søndage og traditionelle danske højtidsdage Borgerne har mulighed for tilkøbsydelser, se bilag 3, Tilkøbsydelser i Madudbringningen i Esbjerg Kommune Portionsstørrelsen på hovedret og biret er beskrevet i bilag 4, Portionsstørrelser i Esbjerg Kommune Iværksættelse af ydelsen Madudbringning kan ske samme dag 2

3 Kvalitetsmål for indsatsen At producere og levere ernæringsrigtig og velsmagende mad til borgeren Maden fastholder eller forbedrer ernæringstilstanden og livskvaliteten hos borgerne Maden tilberedes, så flest næringsstoffer bevares Maden ser indbydende ud, dufter og smager godt Maden er målrettet borgernes behov og aktuelle sundhedstilstand Maden følger standarderne i Esbjerg Kommune og er næringsberegnet At vejlede og informere om ernæring, sundhed og leverandørens tilbud. Kvalitetsmål for råvarer Sikre kvalitet i menuplaner m.m. ved at tage afsæt i årstidernes råvarer Det skal tilstræbes at tilbuddet giver en oplevelse af hjemmelavet mad i størst mulig omfang Varedeklaration skal følge gældende regler for området Indsatsens omfang Der tilbydes måltider til alle årets dage Der kan købes hovedret uden biret. Der kan ikke købes biret og madpakke separat Der tilbydes særlige menuer ved højtider og mærkedage der følger de danske traditioner Fleksibilitet Afbestilling skal ske senest kl. 12 dagen før leveringen Ved akut bestilling og genbestilling skal der leveres mad samme dag Der kan bestilles gæsteportioner Leverandørens, kommunens og borgerens forpligtelser Leverandørens forpligtelse: Forsyningsforpligtelse til at tilbyde måltider til alle dage hele året Iværksættelse af ydelsen Madudbringning kan ske fra dag til dag Ved akut bestilling, senest kl , skal der leveres mad samme dag Bestiller kan til enhver tid få det leverede ernæringsberegnet Menuplanen fremsendes til borgerne inden opstart 3

4 Ved udbringning af kolde færdigretter, sætter chaufføren maden på køl/frost, såfremt borgeren er ude af stand til selv at gøre dette Ved leverance af kolde færdigretter stiller leverandøren mikroovn til rådighed, hvis borgeren ikke selv råder over en mikroovn Leverandøren skal tilstræbe, at udbringningen sker med faste chauffører med mindst mulig udskiftning Leverandøren skal opfylde Esbjerg Kommunes krav til handlemåde ved ankomst til låst dør. Beskrevet i bilag 1. Kommunens forpligtelse: Tilsyn med de ydelser leverandøren tilbyder jf. lov om tilsynspolitik pr. 1/ Borgerens forpligtelse: Ved afvigelser ud fra borgerens standardtilmelding, skal borgeren melde fra senest kl dagen for leveringen. Ved framelding senere vil borgeren blive opkrævet betaling Hvis borgeren ikke er hjemme på leveringstidspunktet betales et gebyr, hvis maden skal genleveres Hvad koster indsatsen? Borgerens egenbetaling bliver hvert år fastsat af byrådet i Esbjerg Kommune, der henvises til takstbladet Ligeledes er det er muligt at få oplyst Borgerens egenbetaling ved at kontakte Sundhed & Omsorgs Visitation eller den kan ses på Hvordan følges op på indsatsen? Brugertilfredshedsundersøgelser af maden gennemføres hvert andet år. Tilfredshedsgraden skal udgøre minimum 85 % Leverandøren foretager produkttest på udseende, duft, smag, konsistens og generel bedømmelse foretages ugentligt i forbindelse med produktion og levering. Resultater af prøvesmagning skal til enhver tid kunne fremvises Borgerne er til enhver tid velkomne til at kontakte leverandøren, og personalet vil være behjælpelig med at besvare spørgsmål 4

5 Lovgivning Opfylder den gældende lovgivning på området Bekendtgørelse om fødevarehygiejne nr. 28 af 23, januar 2008 Bekendtgørelse om egenkontrol nr. 795 af Levering til borgeren Leveringsform, kolde færdigretter en gang ugentligt Maden leveres altid på borgerens adresse. Hvor borgeren ikke selv har mulighed for at lukke op, udleveres en nøgle til leverandøren. Der skal underskrives nøglekvittering Leveringstider, kolde færdigretter udbringes mandag til fredag mellem kl Leveringsudstyr, maden skal leveres i engangsemballage Leveringen skal foretages under hensynstagen til de til enhver tid gældende regler. Leveringen skal foregå i lukkede biler, der til enhver tid kan opfylde danske lovgivningskrav til renlighed og hygiejne under hensynstagen til de transporterede produkters beskaffenhed Maden skal transporteres under forhold der gør at emballagen og maden ikke tager skade Skift af leverandør Der er 1 måneds opsigelse til d. 1. i en måned ved skift af leverandør 5

6 Krav til det udførende personalets kompetencer, arbejdsmiljø mv. Leverandøren sikrer at produktionen udføres af kostfagligt uddannet personale med kompetencer i forhold til udførelse af ydelsen. Kostfaglige elever kan også udføre ydelsen under vejledning. Medarbejderne skal være bekendt med ydelsens kvalitetsmål, fastlagt omfang og indhold Chaufførerne skal være velsoignerede og benytte passende arbejdsbeklædning, der tager hensyn til, at der arbejdes med levnedsmidler Chaufførerne skal bære synligt ID, som på tydelig og let genkendelig måde sikrer, at brugerne ved, hvem de står overfor Chaufførerne skal kunne tale og forstå dansk Leverandøren er som arbejdsgiver underlagt arbejdsmiljøloven og Fødevarestyrelsens love og regler Medarbejderne er omfattet af tavsheds-, observations- og meddelelsespligt Leverandøren er forpligtet til at opfylde Esbjerg kommunes gældende regler om uddannelse af elever og social hensyn herunder arbejdsprøvning, virksomhedspraktik mv. Klagemuligheder Ved utilfredshed med ydelsen kan leverandøren kontaktes Ved utilfredshed med leverandørens afgørelse på klager, kan myndigheden i Sundhed & Omsorg kontaktes 6

7 Bilag 1: Pligt til at reagerer ved ankomst til låst dør Pligt til at reagere ved ankomst til låst dør Esbjerg Kommune stiller krav om følgende handlemåde, hvis leverandørens medarbejder ankommer til en låst dør, hvor hjemmeplejen ikke har adgang, og hvor borgeren ikke svarer / ikke lukker op: Medarbejderen prøver at ringe pr. telefon til borgeren Medarbejderen prøver at kontakte pårørende for at høre, om de ved, hvor borgeren er Medarbejderen prøver at ringe på hos evt. naboer og høre, om de ved, hvor borgeren er Medarbejderen prøver at kontakte evt. vicevært Medarbejderen prøver at gå rundt om huset (ved et-plans-boliger) for at se, om det er muligt at se noget ind af et vindue Medarbejderen vurderer sammen med nærmeste leder, om der skal afventes et senere besøg samme dag for at se, om borgeren er hjemme. Hvis alle disse forsøg er forgæves, kontakter medarbejderen centeret / distriktets akutnr., hvorefter det er centeret eller hjemmesygeplejersken, der har ansvaret for, hvad der skal gøres. Hvis der ikke er adgang til boligen, og der er begrundet mistanke om, at borgeren er i boligen og har behov for hjælp, kontaktes politiet. Politiet tager stilling til, hvorvidt der skal bestilles låsesmed, eller døren skal brydes op og/eller der skal iværksættes en efterlysning. Hvis det lykkes at komme ind i boligen ved hjælp fra andre med en nøgle, skal der være 2 personer, som går ind sammen. Der kræves følgende handlemåde i følgende situationer: Borgeren er ikke i boligen så kontaktes hjemmesygeplejersken med henblik på evt. efterlysning Borgeren er i boligen, er syg og ikke i stand til at hjælpe sig selv så kontaktes hjemmesygeplejersken, egen læge, eller der ringes 112, afhængig af situationen Borgeren findes død så kontaktes egen læge / vagtlægen, der overtager sagen. Derefter informeres hjemmesygeplejersken med henblik på evt. videreformidling af informationen til andre leverandører, dokumentation o.l.. (Personalet skal blive i hjemmet indtil lægen er nået frem). Alle handlinger og resultater af en sådan udredning dokumenteres i borgerens CARE- journal. Hos borgere, der ikke har nøgleboks eller anden nøgleordning, kan der i de særlige tilfælde, hvor borgeren frasiger sig en sådan ordning, være behov for, at der udarbejdes en skriftlig aftale om, hvordan der skal reageres, hvis personalet kommer til en låst dør. Til brug for at udarbejde sådanne aftaler er der udarbejdet et skema, leverandøren kan udprinte direkte fra CARE. Efter underskrift fra borgeren, scannes dokumentet og arkiveres i CARE i mappen: Forholdsordrer. Myndighed & Faglig Udvikling Oktober Opdateret Januar

8 Bilag 2: Krav til variationer i menuplanen Ved højtider og mærkedage m.v. skal leverandøren tilbyde særlige menuer der følger de danske traditioner. I menuplanlægningen tages hensyn til de 4 årstider samt søndage og traditionelle danske højtidsdage. Menuplanerne skal indeholde et bredt udvalg af årstidens grøntsager. Menuplanplanerne skal opfylde følgende krav til variation: Kød -type Antal gange på 4 uger Fars 8 Oksekød/kalvekød 3 Svinekød 9 Fjerkræ 3 Fisk 4 Indmad 1 Biretter - type Antal gange på 4 uger Grøntsagssuppe 6-8 Mælkeretter 6 Frugtgrød/Frugtsuppe 7 Dessert 6-8 Forret 1 8

9 Bilag 3: Tilkøbsydelser i Madudbringningen i Esbjerg Kommune Ekstra indsatser Biret, såsom: Frugtgrød Flydende supper Mælkemad Desserter Forretter Madpakken kan sammensættes som følger: 2 ½ stykker rugbrød m/pålæg og 2 ½ stk. franskbrød m/ost 3 ½ stykker rugbrød m/pålæg og ½ stykke franskbrød m/ ost. 4 ½ stykker rugbrød m/ pålæg Gæsteportioner 9

10 Bilag 4: Portionsstørrelser i Esbjerg Kommune Hovedret (færdig mængde) Madudbringning Biret Madudbringning Kød, hel 100 g Budding 150 g Fars 120 g Fromage/fløde 90/30 g Bøf / karbonader m.m. 90 g Frugtgrød 200 g Sammenkogt (kød/sauce) 80/170 g Grøntsuppe 2½ dl Fisk, fars 110 g Frugtsuppe 2 dl Fisk 90 g Mælkegrød 2½ dl Sauce 1½- 2 dl Øllebrød 2 dl Stuvninger, fin f.eks. spinat 2 dl Henkogt frugt 125 g Stuvninger, grov f.eks. hvidkål 2½ dl Trifli (kompot/creme/fløde) 100/75/30 g Kartofler 150 g Frugttærte m/ tilbehør 125 g Kartoffelmos 250 g Æbleskiver m/tilbehør 4 stk. K:\AdmOkonomi\Brugere\Lisbeth Breindahl\Opgaver\Web\Håndbog for Sundhed Og Omsorg\Input\ og indsatsområder 2014\\Madudbringning hjemmeboende kvalitetsstandard 2014.docx Side 10 af 11

11 Hovedret (færdig mængde) Madudbringning Biret Madudbringning Ris/pasta 200 g Pandekager 2 stk. Grøntsager 75 g Pynt og tilbehør til biretter tillægges portionsstørrelsen. Survarer indgår i det enkelte måltid, men leveres i glas. Der leveres årligt op til 5 glas efter borgerens valg. 11

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Kapitel 2. Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet. Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Sundhed og Omsorg Udbud af madservice til hjemmeboende borgere på ældreområdet Kravspecifikation Kapitel 2 Indholdsfortegnelse 1 Madservice til hjemmeboende ældre 2 2

Læs mere

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation

MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I GENTOFTE KOMMUNE. Kravspecifikation MADLEVERANCE TIL VISITEREDE BRU- GERE I Kravspecifikation April 2011 KRAVSPECIFIKATION AF MAD TIL HJEMMEBOENDE I 1. KOSTPOLITIKKEN I...4 2. KRAVSPECIFIKATION...5 2.1 Målsætning.... 5 2.2 Valgmuligheder...

Læs mere

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice februar 2015 Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune

Læs mere

P Å M A D S E R V I C E

P Å M A D S E R V I C E E U - U D B U D P Å M A D S E R V I C E M E D U D B R I N G N I N G Æ L D R E A F D E L I N G E N, S I L K E B O R G K O M M U N E Silkeborg Kommune, 8. maj 2009 Sagsnr. 09/19926 1. INDLEDNING... 1 1.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for madservice i plejeboliger Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Ydelsesområde Målgruppe Lovgrundlag Ydelsens omfang Madservice til plejeboliger.

Læs mere

Rammeaftale Delaftale 2

Rammeaftale Delaftale 2 Rammeaftale Delaftale 2 Nærværende Rammeaftale er en integreret del af det samlede annonceringsmateriale. Rammeaftalen skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Rammeaftalen udfyldes af udbyder i tilfælde af

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG

Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG Version 2, oktober 2012 Udarbejdet af Kostforplejningen KOSTHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD.... 4 POLITIK... 4 Lovgivningen... 4 Ældrepolitikken... 4 Kost- og måltidskultur... 4 Kvalitetstandarder...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83.

Leverandørkrav. Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning. I henhold til: Lov om social service 83. Leverandørkrav Leverandører af personlig pleje og/ praktisk hjælp i Syddjurs Kommunes fritvalgsordning I henhold til: Lov om social service 83. Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere