Kvalitetsstandarder Krisecentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder Krisecentre"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Krisecentre

2 Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter lov om social service 109 og 139 samt bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og de ydelser, borgerne modtager under ophold på et kvindekrisecenter. Formålet med kvalitetsstandarden er således at gøre det gennemskueligt, hvad borgerne kan forvente af tilbuddet. Antal af pladser i det enkelte krisecenter og de fysiske rammer Indskrivningen på krisecentret og brugen af de fysiske rammer, skal være i overensstemmelse med de af kommunen godkendte forhold til ibrugtagning. Kvinderne tilbydes enkeltværelser af varierende størrelse afhængig af antal af medfølgende børn. Værelserne er møblerede, og det skal tilstræbes, at der som minimum er seng, skrivebord med stol og garderobeskab. Alle værelser skal kunne aflåses med en nøgle, der kun passer til de pågældende værelser. Der er adgang til køkken med mulighed for madlavning og fælles spisning. Der er fælles stue med tv og legeværelse med legetøj til mindre børn og opholdsrum med aktivitetsmuligheder for større børn. Der skal være adgang til vaskemaskine, tørretumbler og telefon mod betaling. Det bør tilstræbes, at der er internetadgang. De fysiske rammer skal tage vare på kvindernes og børnenes sikkerhed herunder brandsikkerhed - og sundhed. Der skal installeres relevant sikkerhedsudstyr i forhold til mindre børn, f.eks. børnegitre ved trappeafsatser, afskærmning ved komfur m.v. Krav om serviceinformation Ved ankomsten udleverer krisecentret information til kvinderne i form af servicedeklaration med beskrivelse af, hvor mange personer der kan bo på krisecentret, de fysiske rammer og hvilke ydelser og tilbud der gives kvinder og børn på centret. I forhold til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk er krisecentret forpligtet til at anvende autoriserede tolke for at tilgodese de særlige sprogproblemer, der kan opstå i kontakten til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. 2/6

3 Overordnede målsætning for krisecentrets virksomhed Kvindekrisecentret tilbyder midlertidigt ophold, til voldsramte kvinder og deres børn. I forbindelse med opholdet tilbydes kriseintervention og rådgivning. Formålet med opholdet er: at sikre at kvinderne og deres børn mod yderligere overlast at støtte kvinderne til selv at håndtere deres situation Der arbejdes under opholdet ud fra: at indsatsen bliver koordineret og sammenhængende med øvrige indsatser at indsatsen samordnes til en helhed, og afpasses efter den enkelte families behov. At indsatsen målrettes stabilisering af kvindens og børnenes akutte situation og efterfølgende yder støtte til udflytning til egen bolig. Krisecentret er ikke nogen behandlingstilbud, og derfor ydes der ikke nogen former for behandling. Beskrivelse af de ydelser og tilbud, der skal tilbydes kvinder og børn på krisecentret Kerneydelser: beskyttet ophold kriseintervention til kvinder og medfølgende børn omsorg og aktiverende støtte samvær med andre kvinder aktiviteter for medfølgende børn Delydelser: faste beboermøder faste børnemøder rådgivning, individuelt og i gruppe rådgivning til etniske minoritetsgruppers specielle behov rådgivning af andre relevante (familie, venner, etc.) efter kvindens ønske. ambulant rådgivning ved personligt fremmøde telefonisk rådgivning Umiddelbart efter indflytning skal kvinden tilbydes en individuel samtale med en socialfaglig medarbejder på krisecentret. Formålet med denne samtale er at afdække kvindens behov for hjælp herunder formidle kontakt til kommune, politi m.v. Krisecentret har et obligatorisk samarbejde med Frederikssund kommunes Familie-afdeling med henblik på tilsyn med børn og støtte til børn med trivselsproblemer. (Kvinderne gøres under opholdet opmærksom på, at krisecentret har skærpet indberetningspligt). Ved indflytning af nye børn og unge under 18 år er krisecentret forpligtet til at orientere Frederikssund Kommune om børn og de unges ophold på centret. Der samarbejdes ligeledes med Social Service i Frederikssund kommune med henblik på støtte til kvinden både i den akutte situation, herunder støtte via ansøgning om supplerende ydelser (psykolog-hjælp, tolke-bistand mv.) og med 3/6

4 henblik på reetablering i egen bolig. Det er en målsætning, at ophold på et krisecenter ikke varer længere end 3 måneder. Psykologbehandling til børn på kvindekrisecenter Kommunalbestyrelsen forpligtes efter 109, stk. 5, til at tilbyde psykologbehandling til børn, som følger med deres mor på krisecenter. Forpligtelsen gælder uanset opholdets varighed. Behandlingen skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængig af barnets behov. Det er et krav, at behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Behandlingen skal iværksættes under barnets ophold på krisecenteret eller i umiddelbar forlængelse heraf. Opholds og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på krisecentre Personer der har ophold på krisecentret betaler for kost og logi af deres indtægt (egenbetaling). Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen. Betaling for logi er 80 kr. i døgnet. Betales til anden husleje ses bort fra logibetaling, der i stedet dækkes af kvindens hjemkommune. Børn betaler ikke for logi. Hvis der er fælles husholdning i krisecentret, er kostpris for voksne 70 kr. i døgnet. 30 kr. for børn under 18 år. Kvinderne betaler kostprisen til den fælles husholdning. Egenbetalingen fratrækkes døgntaksten for ophold på krisecentret. Krisecentret inddrager kvindens egenbetaling. Procedure for, hvorledes borgeren kan henvende sig til et krisecenter, og hvem, der kan få ophold på et krisecenter Kvinderne frit kan henvende sig til kvindekrisecentret og anmode om optagelse. Optagelse kan ligeledes ske efter henvisning fra offentlige myndigheder. Der skal kunne rettes henvendelse til krisecentret om optagelse døgnet rundt. Kontaktoplysninger herunder telefonvagt skal fremgå af det informationsmateriale, som centret skal udarbejde. Det er lederen af krisecentret, der træffer afgørelse om optagelse. I tilfælde af overbelægning skal personalet henvise til andre krisecentre. En kvinde må aldrig efterlades uden en løsning for den akutte situation. Ved modtagelsen af kvinden og eventuelle børn vurderer krisecentret, om der er behov for lægehjælp. Fællesfaciliteter Fællesfaciliteterne skal tilgodese både kvinder og medfølgende børns behov. Der skal være mulighed for udendørs aktiviteter. 4/6

5 Der skal desuden være mødefaciliteter til kvindernes møder med kommuner, samtaler mellem ansatte og beboere. Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse for personalet på krisecentrene Ansatte på krisecentret forudsættes at have særlig viden om og erfaring med vold, og voldens konsekvenser for den enkelte og familien. Der forudsættes kompetencer med fokus på sorg- og kriseintervention, kommunikation og konflikthåndtering. For at sikre den faglig kvalitet skal personalet tilbydes supervision og efteruddannelse. Medarbejdere skal tilbydes en årlig medarbejderudviklingssamtale. Frivillige medarbejdere skal have en jobfunktion beskrevet med indhold og afgrænsninger i forhold til det faste personales arbejdsopgaver. Værdier og normer som indsatsen bygger på Det er den enkelte kvinde, som er centrum for indsatsen. Hun skal mødes med forståelse og respekt samt modtage omsorg og støtte til at komme videre med sit liv. Medfølgende børn har krav på skærpet opmærksomhed og særlig indsats for at fremme deres trivsel. Brugerindflydelse Brugerinvolvering bør være en naturlig og central del af indsatsen idet brugere af sociale tilbud skal have indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddet. Dette foregår ved nedsættelse af et beboerråd eller gennem faste beboer- og børnemøder Klagemuligheder: Klage over konkrete forhold vedrørende hjælpen under et ophold på kvindekrisecentret skal i første omgang rettes til leder af krisecentret. Ved utilfredshed med lederens behandling eller afgørelse af klagen indsendes denne til Frederikssund Kommune, Social Service, Torvet 2, 3600 Frederikssund. Klage over personalets adfærd rettes ligeledes til Social Service. Tilsyn, Tilbudsportal og revision af Kvalitetsstandarder Frederikssund Kommune er ansvarlig for det generelle driftsorienterede tilsyn, 5/6

6 og foranstalter både anmeldt og uanmeldt tilsyn minimum en gang om året. Frederikssund kommune fører tilsyn med forhold hvorunder børn og unge under 18 år i kommunen lever. Ved ændringer i tilbuddet skal Krisecentret opdatere oplysningerne til Tilbudsportalen. Ændringerne skal godkendes af Frederikssund Kommune Kvalitetsstandarderne skal revideres mindst hvert andet år og kommunalbestyrelsen påser, at forholdene i kvindekrisecentret er i overensstemmelse med den fastsatte standard. Ved revision af kvalitetsstandarden inddrages repræsentanter for brugerne af krisecentret. Den fremtidige indsats på kvindekrisecenterområdet Frederikssund kommune forestiller sig ikke selv at drive - eller have driftsoverenskomst med - et krisecenter, men fortsat løse sit forsyningsansvar igennem brug af krisecentre, der er godkendt på Tilbudsportalen. 6/6

Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016

Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016 Kvalitetsstandard Roskilde Kvindekrisecenter 2014-2016 Side2/6 Baggrund Denne kvalitetsstandard indeholder en samlet information om de tilbud og ydelser, som borgere tilbydes ved ophold i Roskilde Kvindekrisecenter.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Sønderborg Kvinde- og Kvindekrisecenter Anmeldt tilsyn Den 31. maj 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter:... 3 Bestyrelsesrepræsentanter...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Lov om social service

Lov om social service Lov nr. 573 af 24. juni 2005 Lov om social service VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Socialmin.,

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED

Stevns Kommune. Kvalitetsstandard. for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af voksne stofmisbrugere MYNDIGHED Stevns Kommune Sundhedsafdeligen Bjælkerupvej 32 4660 Store Heddinge Tlf.nr. 56 57 57 57 UDFØRER Køge Rådgivnings-

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere