DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab www.dske.dk for Klinisk Ernæring www.dske.dk"

Transkript

1 DSKE DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Klinisk Ernæring INITIATIVMØDE - DSKE Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede ERNÆRING TIL DEN INTENSIVE PATIENT møde arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) møde arrangeret af Tid: 26. marts 2008 kl Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) OG Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Sted: Det Biovidenskabelige Fakultet, indgang via Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg C, auditorium 3-14 (lige indenfor hovedindgangen, skråt til venstre) Tid: torsdag d. 7. oktober 2010 kl Fedme problemstillingen fylder meget i debatten i det danske samfund hvilket er særdeles relevant, da det er et stort problem. Sted: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet, indgang via Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg I diskussionen overses det dog alt for ofte, at der også er nogle, C, der har det helt modsatte problem nemlig at de er underernærede. Den dårlige ernæringstilstand ses auditorium ofte blandt? syge (oplyses også senere) de der ikke er indlagt - og blandt ældre. Undersøgelser har fx vist, at det drejer sig om ca. hver tredje af de ældre, der henvender sig til den praktiserende læge. Patienter og ældre i dårlig ernæringstilstand har øget behov for hjemmehjælp, øget antal af hospitals-indlæggelser, længere indlæggelsestid, flere komplikationer m.m. Underernæringen kan således være mere belastende for samfundsøkonomien end Der er fedmen stigende er. Det opmærksomhed vil Initiativmødet på optimering sætte fokus af på. ernæring til patienter på intensive afdelinger. Tidligere var parenteral ernæring det hyppigst anvendte, men nu går udviklingen mod mere og mere enteral ernæring, oftest via sonde. Parenteral ernæring bliver så anvendt til at toppe op med, så de beregnede behov kan dækkes. Der er dog mange problemer i dette. Behovsberegningen Program indeholder mange skøn, monitoreringen er ligeledes dårligt undersøgt, men nogle gevinster er dog dokumenteret. Programmet indeholder Welcome udvalgte by Jens områder, Rikardt hvor Andersen, der fokuseres MD, Assoc på det Prof, nuværende IHE, University teoretiske of Copenhagen, grundlag og praktiske Chairman løsningsmodeller. DSKE The impact of malnutrition on health care cost and economic considerations for the use of oral nutritional supplements by Christine Russell, Treasurer BAPEN Program Break Mødeleder: Afdelingslæge, Jørgen Wiis, Anæstesiologisk Intensiv Afd 4131, Rigshospitalet The impact of malnutrition on health care cost and the economic consideration for use of a hospital menu in Danish/European patients by Professor Jens Kondrup, Dr Sci Med, IHE, University of Copenhagen Velkommen Jens Rikardt Andersen, formand DSKE Evidensen for glutamin til kritisk syge den intensive synsvinkel The impact of malnutrition on health care cost and economic considerations for intervention among old Else Tønnesen, overlæge, professor, dr.med., Århus Universitetshospital, Nørrebrogade, Intensiv Terapi Danish people by Consultant Lars Ovesen, MD, Vestsjælland Hospital, Slagelse afd Discussion and conclusion by Jens Rikardt Andersen, MD, Assoc Prof, IHE, University of Copenhagen, Kaffe pause Chairman DSKE Indirekte kalorimetri hvad er det og hvordan bruges det i praksis? Tom Hartvig, overlæge, Anæstesiologisk Intensiv Afd 4131, Rigshospitalet Christine Russels foredrag vil være på engelsk de øvrige indlæg vil være på dansk, men bruge slides på engelsk Metoder til monitorering af ernæring på intensiv afdeling energi, protein, mikronæringsstoffer Jørgen Wiis, stud scient Mathilde Jo Allingstrup, stud scient Negar Esmailzadeh Det er gratis at deltage i Initiativmødet og tilmelding er ikke nødvendig. Det er gratis at deltage i mødet og tilmelding er ikke nødvendig.

2 NUTRICIA-legatet Blev uddelt ved årsmødet til Klinisk diætist Clara Sørensen, Sydvestjysk sygehus Grindsted. De kr. skal anvendes til et kvalitetsudviklingsprojekt, hvor patientens oplevelser er inddraget ved at anvende BIKVA-modellen som bygger på Brugerinddragelse i Kvalitetsvurderingen. Evalueringen tager udgangspunkt i de problemstillinger, patienterne finder af betydning, men også det personale, der har patientkontakten, samt ledere og evt. andre interessenter inddrages. Årsmødet 28/5-10, Rigshospitalet I det faglige program var der indlæg af professor Claude Pichard fra Geneve, som er en af de helt store på verdensplan indenfor klinisk ernæring. Hans slides kan ses på selskabets hjemmeside. Han fokuserede på det faktum, at der tabes LBM (Lean body mass) ved metabolisk stress også uden forudgående sygdom. Et eksempel var en tidligere rask kvinde på 60 kg med pneumoni. Der var målt et energiunderskud på ca kcal på 1 uge, hvilket betød tab af 4 kg LBM og ½ kg fedt. Da der samtidig var ca. 3½ kg væskeretention, var vægten ikke dramatisk ændret.. Dette helt almindelige eksempel kan afsløres ved dexa-skanninger, men bio-impedans er lettere og billigere. Korrelationen til dexa-resultater er god, og i den schweiziske dagligdag er målingerne velfungerende. Man kan så måle på udvalgte patientgrupper, før/efter intervention eller bedømme sarkopenigrad ved sammenligning med normalmateriale. Resistens er et måleudtryk for vand i forhold til fedt. Det kan sammenlignes med at der er forsinkelser i bytrafikken pga. trafik-tæthed. Reduktans er et andet måleudtryk ved bio-impedans. Måler især de elektriske potentialer i cellemembranerne og kan sammenlignes med trafiklysene i en by. Den væsentligste svaghed ved bio-impedansmåling er følsomheden for abnorm hydrering, især ved hurtige ændringer i denne. Målinger på kropssammensætningen viser helt klart: - at det er tab af LBM, også selv om vægten stiger - at tabt LBM gendannes over meget lang tid, hyppigt 40 dage efter kirurgi I Geneve har alle diætister en bio-impedans-måler med sig rundt, og der måles på alle patienter i ernæringsterapi med mulighed for at tilføjebemærkninger på målearket, f.eks. ødemer eller andre måleusikkerheder. Køkkenchefen på Hvidovre Hospital, Mogens Fonseca fortalte om deres erfaringer med kostkonceptet, hvor patienterne bestiller mad direkte i køkkenet. Nu bestiller ca. 50 % af patienterne selv. Der har været meget arbejde med at nedbryde gamle vaner og rutiner, men der er opnået 40 tons mindre madspild årligt, og den uautoriserede adgang til mad er kraftigt reduceret. Desuden er mængden af kost efter aftale reduceret kraftigt. Der har været tale om meget konstante udviklinger siden introduktionen af dette system. Der er fortsat ingen opgørelser over, hvorledes det går de underernærede i dette system. Professor Jens Kondrup fra Københavns Universitet og Rigshospitalet fortalte om de nu ændrede anbefalinger mht. protein/aminosyrer. Udover nitrogenbalance er der nu inkluderet nogle funktionskriterier, herunder generelle health estimates. Anbefalingen er nu at der gives 22 % essentielle AA, tidligere 13 %, og ny resultater synes at vise, at de kognitive funktioner (bedømt ved reaktionstid) bedres ved øget proteinindtagelse. Muskelstyrke og arbejdskapacitet ser også ud til at bedres hos raske ældre ved øget proteinindtagelse. Lignende er vist hos ældre patienter efter hoftefraktur. GENERALFORSAMLING EN: 1. Valg af dirigent og referent. Som dirigent vælges Jens Kondrup og som referent Lise Munk Plum Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og varslet ifølge foreningens vedtægter. 2. Formandens beretning. Det vigtigste der hændte i foreningsåret var at DSKE fik MNI-prisen ved ESPENkongressen i Wien. Vi andre troede ikke rigtig på, at det kunne betale sig at lægge billet ind på den med en poster, men Henrik Højgaard lagde stor energi i det som vort medlem i ESPEN council og det lykkedes. Kun Storbritannien har fået prisen tidligere.

3 Det var en stor dag i Wien. Der fulgte så Euro med i kølvandet og bestyrelsen besluttede at anvende halvdelen på at forsøge at få Danmark til at være styrende og databaseoprettende i et ESPEN-projekt, hvor der udvikles optimale guidelines for vanlig praksis. Dette er i direkte fortsættelse af Danmarks førende rolle i udviklingen af screeningssystemer (NRS 2002) og andre organisatoriske initiativer. Den anden halvdel besluttede bestyrelsen at anvende til medlemsrelaterede aktiviteter. Vi har sendt forespørgsel til alle medlemmer, og har fået en del svar og gode forslag, som vi tager stilling til i den nye bestyrelse. Bestyrelsens arbejde: Vi holder nu 1 længere-varende møde årligt, samt et kort møde før alle initiativmøder. Vi har eksperimenteret med andre mødeformer, med er endt op med dette. Fremmødet har været vekslende og noget geografisk bestemt. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal forsøge at udarbejde nationale guidelines for ernæring af patienter med dysfagi. Det er ikke let, men vi påregner at gruppen barsler i slutningen af Vi skal nu sige farvel til en række bestyrelsesmedlemmer, som har gjort en kæmpe indsats gennem de 6 år, de har været bestyrelsesmedlemmer. Mette Holst har været sekretær i 2 perioder og har været en ildsjæl til at få organisationen og hjemmesiden til at fungere. Tusinde tak for indsatsen, Mette. Inge Nordgaard-Lassen har været næstformand i 4 år og har også gjort en solid indsats. Tak for det, Inge. Anne Marie Beck har også siddet hele sin 6-årige funktionsperiode og har været meget initiativrig, både organisatorisk, ved mødearrangementer og ved at deltage i spørgeskemaundersøgelser til medlemmerne. Endvidere har Anne Marie været utrættelig i indsatsen med at nappe formanden i haserne, når tingene gik for langsomt. Tak for en stor indsats Anne Marie. Initiativmøder: 15. september 2009 i Skejby hørte vi om behandlingen af svær overvægt. Der var ca. 60 tilhørere, som blev opdateret om overvejende kirurgisk adipositasbehandling 2. december 2009 møde i København om mikronæringsstoffer. Hovedindlægget var ved Jerk Langer om kosttilskud og naturlægemidler. Der var 35 deltagere. 9. marts 2010 møde i Skejby om ernæringsterapi ved leversygdom. Der var mange positive tilbagemeldinger og Medicinsk afd. V i Nørregade skal have tak for at levere en stribe opdaterede indlæg af høj klasse. Der var ca. 40 deltagere. Efteruddannelsesdage: 10/2-10 fælles for sygeplejersker og diætister i Skejby. Der var 130 deltagere til det store regnestykke og tilbagemeldingerne var gode. Der er ingen tvivl om, at vi skal fortsætte med dette, årlige initiativ, som måske skal udvides i lyset af medlemmernes tilbagemeldinger om hvad vi skal bruge de Euro til. Det ser den nye bestyrelse som nævnt på. Nordisk Nutritions Akademi: Har nu afløst det tidligere Skandinaviske Nutritions Akademi. Der er foregået et skift af sponsorer (nu Nestlé og Baxter). Det er som tidligere et uddannelsesprogram over 2 år med 6 sessioner i de skandinaviske/nordiske lande af 3 dages varighed. Uddannelsen er rettet mod klinisk ernæring, dvs. ernæringsterapi, og der indgår et deltagerprojekt, som afrapporteres i forbindelse med ESPENkongressen i Göteborg i september Der er 20 uddannelsespladser i alt. Der er fortsat tale om et svensk baseret projekt. Der er 3 danske vejledere, 2 norske og 4 svenske. ESPEN: Blokmedlemskabs-ordningen kører fortsat, men vi har ikke mere end godt 30 medlemmer. Blokmedlemmer betyder medlemmer af ESPEN, der også er medlemmer af DSKE, får en kontingent-reduktion fra 100 til 75 euro årligt (fordi vi opkræver kontingentet lokalt). Det er visionen, at få nogle af ESPENs uddannelsesaktiviteter til Danmark, især de eksaminer, der er tilknyttet kurserne. Jens Kondrup og Henrik Højgaard er blevet akkrediteret til at forestå sådanne aktiviteter. Mødet i Wien var til at blive helt høj af. Vi var overdådigt repræsenteret trods de få danske medlemmer, både blandt invited speakers og med et højt antal indlæg og posters. Danmark var ca. nr på listerne, selv om vi er blandt de mindste nationer. Flot af Danmark! Økonomien: Er jo rimelig pga. MNI-grant på Euro. Vi har fortsat forsøgt at få EAN-betaling til at fungere, men har måttet opgive. Det er for dyrt og arbejdsbelastende. Vi er af Dansk Medicinsk Selskab blevet opkrævet et gebyr for administration af medlemsindbetalingerne på 50 kr. for

4 ikke-læger og 150 kr. for læger (dækker dog også andre kontingentopkrævninger). Hjemmesiden: Er blevet bedre (og dyrere). Der er lagt en stor indsats fra sekretariatet i oprettelse af nye funktioner og pasning af de eksisterende. Nogle har ment, at den er for kedelig, men bestyrelsen har prioriteret at få den opdateret og fungerende efter hensigten. Så er der ikke blevet tid og råd til at bedre det kunstneriske indhold. Tak til Malene i Ålborg, som får uploadning mv. til at glide. Vi mener selv, at vi har fået et fungerende system ikke prangende, men fungerende. Sekretariatsfunktionen: Har været velfungerende takket være Mette Holst og Malene Frendrup tak for indsatsen. 3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent Foreningens kasserer Kent Haderslev fremlægger det reviderede regnskab for 2009 og de kommentarer, som revisorerne har indgivet. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. Foreningen har i 2009 haft 305 betalende medlemmer. Kontingentet fastholdes uændret som foreslået af bestyrelsen til 250 kr. årligt. 4. Valg til formandspost og bestyrelse Jens Rikardt Andersen genvælges som formand for en (sidste) 2 årig periode Per Ivarsen (læge) genvælges til bestyrelsen. Jørgen Wiis (læge), Søren Lyhne (læge) nyvælges til bestyrelsen, Paula Patursson (diætist) og Lise Munk Plum (sygeplejerske) vælges til bestyrelsen. Benedicte Vibjerg Wilson (læge) vælges som suppleant til bestyrelsen Der blev ikke valgt en suppleant for sygeplejerskerne. 5. Valg af revisor og revisorsuppleant Jan Eriksen genvælges som revisor. 6. Eventuelt Ingen punkter Dirigenten afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden. Senere har bestyrelsen så konstitueret sig. Se nedenstående. MØDER OG KONGRESSER Næste ESPEN-kongres bliver i Nice 5-8/ Se ESPEN-2011 bliver i Göteborg, 2-5/9-11. ASPEN-møde: 29/1-1/2-11 i Vancouver. Der er årsmøde-dske i Århus fredag 27/5-11. ESPEN: Check ESPENs hjemmeside. Der er også kurser at melde sig til, e-learningkurser, hvis du er medlem. Disse kurser LLL (Life Long Learning) kan i øvrigt anbefales, og de bliver konstant forbedret. Hvis du ikke er medlem af ESPEN, så se på Hvordan du bliver blokmedlem. Næste nyhedsbrev: november-10. Indlæg er meget velkomne og sendes til formanden, som også er ansvarshavende redaktør mail-adresse: I øvrigt er der god plads til dit indlæg også i næste nyhedsbrev.

5 BESTYRELSEN i DSKE Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Jens Rikardt Andersen Kent Haderslev Tina Beermann Sanne Dam-Larsen Overlæge, Lektor Overlæge, dr.med., PhD Ledende diætist, Cand Scient 1. reservelæge, PhD (Klinisk Ernæring), Ernæringsenheden 5711 Med gastroenterol klinik C/A, 2121 Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Medicinsk Center, Hepatologisk Klinik A, 2121 Aalborg Sygehus Syd Institut for Human Ernæring, Hobrovej Københavns Universitet Rolighedsvej 30, 1958 FC 9000 Aalborg Tlf.: / Tlf Tlf.: Tlf.: Overlæge, PhD. Per Ivarsen, Nefrologisk afd C, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N Overlæge, PhD. Søren Lyhne, Medicinsk afd Regionshospitalet i Randers, Skovlyvej 1, 8939 Randers Afdelingslæge Jørgen Wiis, Anæstesiologisk Intensiv afd 4131, Abdominalcentret, Bestyrelsen i øvrigt: Forsknings- og kvalitetskoordinator, sygeplejerske Bettina Eskesen, MPH, Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding Klinisk sygeplejespecialist Lise Munk Plum, Kirurgisk gastroenterologisk Klinik C, Rigshospitalet 2123, Blegdamsvej Cand Scient (klinisk ernæring), klinisk diætist Poula Patursson, Børneernæringsenheden 4094, Rigshospitalet, Blegdamsvej

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab www.dske.dk for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE OG/ELLER DIABETES

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab www.dske.dk for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE OG/ELLER DIABETES DSKE DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab www.dske.dk for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE ERNÆRING Der er (også) TIL god økonomi PATIENTEN i at interessere MED sig HJERTE-KAR-SYGDOM

Læs mere

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. 19. årsmøde: fredag d. 28.05.2010 kl.

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. 19. årsmøde: fredag d. 28.05.2010 kl. DSKE DSKE Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede 19. årsmøde: fredag d. 28.05.2010 kl. 9-18 møde arrangeret af (DSKE) Rigshospitalet, Auditorium 1 Tid: 26. marts 2008 kl. 16-18.30

Læs mere

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk DSKE DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Læs mere

DSKE DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Velkommen til initiativmøde

DSKE DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Velkommen til initiativmøde DSKE DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede møde arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) Sted: Det Biovidenskabelige

Læs mere

DSKE DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE

DSKE DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE DSKE DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE Kosttilskud sporstoffer, mineraler vitaminer. Hvilke behov dækkes? Der er (også)

Læs mere

DSKE. møde arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) Tid: 26. marts 2008 kl

DSKE. møde arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) Tid: 26. marts 2008 kl DSKE www.dske.dk Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede møde arrangeret af (DSKE) Tid: 26. marts 2008 kl. 16-18.30 Sted: Det Biovidenskabelige Fakultet, indgang via Thorvaldsensvej

Læs mere

DSKE. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING fredag 16. maj 2008 kl , Rigshospitalet,

DSKE. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING fredag 16. maj 2008 kl , Rigshospitalet, DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING fredag 16. maj

Læs mere

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Via selskabets medlemskab af LVS (lægevidenskabelige selskaber), tidl. DMS (dansk medicinsk selskab) har vi fået fremsendt en lang række muligheder for at kommentere store rapporter om alt mellem himmel

Læs mere

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Behandling af svær overvægt. Initiativmøde arrangeret af

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring  Behandling af svær overvægt. Initiativmøde arrangeret af DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Program: Behandling af svær overvægt Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede Initiativmøde arrangeret af Dansk Selskab for

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE?

ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? ERNÆRING TIL ÆLDRE PT. EFTER UDSKRIVELSEN HAR VI NOGEN EVIDENS OG HVAD ER ERFARINGERNE? Anne Marie Beck IHE, LIFE Dias 1 Lidt baggrund Ernæringstilstand - rehabilitering Charlton K. et al. JNH&A 2010 33

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE. Immunonutrition. Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 16.30 19.

DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE. Immunonutrition. Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 16.30 19. DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk INITIATIVMØDE - DSKE Immunonutrition Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 16.30 19.00 i DNC (Palle Juul Jensen) Auditoriet, bygning 10, Aarhus Universitetshospital,

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

TILORIENTERING RrcsHospr,or-er

TILORIENTERING RrcsHospr,or-er tb TILORIENTERING RrcsHospr,or-er cr Professor Niels Tygstrup og 1. reservelæee Jens Kondrup medicinsk afdeling A. Tll Fu-møds den r f ii ts}{i $'+t {l lltåf, tt 3 t {i ilt. i$fl$ r-it jourriål ni".: DI

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK

U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK PROGRAM U-KURSUS I INTRAPARTAL OBSTETRIK 12.12.12 14.12.2012 Kursussted: Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29 Klinikbygningen indgang 50 Lokale Marie Krogh Kursusledelse: Overlæge, ph.d. Jan

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

DSKE INITIATIVMØDE - DSKE. Dansk Gerontologisk Selskab i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Ernæring REHABILITERING - Ernæring og træning

DSKE INITIATIVMØDE - DSKE. Dansk Gerontologisk Selskab i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Ernæring REHABILITERING - Ernæring og træning DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring www.dske.dk Se også årsmødeprogram og indkaldelse til generalforsamling i dette nyhedsbrev INITIATIVMØDE - DSKE Dansk Gerontologisk Selskab i samarbejde med Dansk

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia.

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia. Referat fra generalforsamling FSDS Den 6. november 2015 kl. 16.30-18.00 Trinity i Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

MORE; Et interventionsprojekt målrettet spiseudfordringer hos syge

MORE; Et interventionsprojekt målrettet spiseudfordringer hos syge MORE; Et interventionsprojekt målrettet spiseudfordringer hos syge Tina Beermann, Ledende Klinisk Diætist, Cand Scient i klinisk Ernæring og Mette Holst, Klinisk Sygeplejespecialist i Ernæring, Ph.d. Center

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf ,

Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf , Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, tlf. 33212800, e-mail post@jordbrugsakademikerne.dk Referat Foredrag og Debatmøde ved Kathrine Richardson samt Generalforsamling

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Program. Respirationsfysioterapi Grundlæggende viden og klinisk praksis

Program. Respirationsfysioterapi Grundlæggende viden og klinisk praksis Program Respirationsfysioterapi Grundlæggende viden og klinisk praksis 22.-24. januar og 6. marts 2018 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen, lokale 11 Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Ide og formål:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter af november 2014 for. Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI)

Vedtægter af november 2014 for. Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI) Vedtægter af november 2014 for Dansk Institut For Immaterialretsuddannelse (DIFI) Indhold 1. Navn, hjemsted og formål 2. Medlemskab og kontingent 3. Code of Conduct 4. Bestyrelse 5. Generalforsamling 6.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere