DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Klinisk Ernæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSKE. Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab www.dske.dk for Klinisk Ernæring www.dske.dk"

Transkript

1 DSKE DSKE Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Klinisk Ernæring Dansk Selskab for Klinisk Ernæring INITIATIVMØDE - DSKE Der er (også) god økonomi i at interessere sig for de underernærede ERNÆRING TIL DEN INTENSIVE PATIENT møde arrangeret af Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) møde arrangeret af Tid: 26. marts 2008 kl Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) OG Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Sted: Det Biovidenskabelige Fakultet, indgang via Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg C, auditorium 3-14 (lige indenfor hovedindgangen, skråt til venstre) Tid: torsdag d. 7. oktober 2010 kl Fedme problemstillingen fylder meget i debatten i det danske samfund hvilket er særdeles relevant, da det er et stort problem. Sted: Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet, indgang via Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg I diskussionen overses det dog alt for ofte, at der også er nogle, C, der har det helt modsatte problem nemlig at de er underernærede. Den dårlige ernæringstilstand ses auditorium ofte blandt? syge (oplyses også senere) de der ikke er indlagt - og blandt ældre. Undersøgelser har fx vist, at det drejer sig om ca. hver tredje af de ældre, der henvender sig til den praktiserende læge. Patienter og ældre i dårlig ernæringstilstand har øget behov for hjemmehjælp, øget antal af hospitals-indlæggelser, længere indlæggelsestid, flere komplikationer m.m. Underernæringen kan således være mere belastende for samfundsøkonomien end Der er fedmen stigende er. Det opmærksomhed vil Initiativmødet på optimering sætte fokus af på. ernæring til patienter på intensive afdelinger. Tidligere var parenteral ernæring det hyppigst anvendte, men nu går udviklingen mod mere og mere enteral ernæring, oftest via sonde. Parenteral ernæring bliver så anvendt til at toppe op med, så de beregnede behov kan dækkes. Der er dog mange problemer i dette. Behovsberegningen Program indeholder mange skøn, monitoreringen er ligeledes dårligt undersøgt, men nogle gevinster er dog dokumenteret. Programmet indeholder Welcome udvalgte by Jens områder, Rikardt hvor Andersen, der fokuseres MD, Assoc på det Prof, nuværende IHE, University teoretiske of Copenhagen, grundlag og praktiske Chairman løsningsmodeller. DSKE The impact of malnutrition on health care cost and economic considerations for the use of oral nutritional supplements by Christine Russell, Treasurer BAPEN Program Break Mødeleder: Afdelingslæge, Jørgen Wiis, Anæstesiologisk Intensiv Afd 4131, Rigshospitalet The impact of malnutrition on health care cost and the economic consideration for use of a hospital menu in Danish/European patients by Professor Jens Kondrup, Dr Sci Med, IHE, University of Copenhagen Velkommen Jens Rikardt Andersen, formand DSKE Evidensen for glutamin til kritisk syge den intensive synsvinkel The impact of malnutrition on health care cost and economic considerations for intervention among old Else Tønnesen, overlæge, professor, dr.med., Århus Universitetshospital, Nørrebrogade, Intensiv Terapi Danish people by Consultant Lars Ovesen, MD, Vestsjælland Hospital, Slagelse afd Discussion and conclusion by Jens Rikardt Andersen, MD, Assoc Prof, IHE, University of Copenhagen, Kaffe pause Chairman DSKE Indirekte kalorimetri hvad er det og hvordan bruges det i praksis? Tom Hartvig, overlæge, Anæstesiologisk Intensiv Afd 4131, Rigshospitalet Christine Russels foredrag vil være på engelsk de øvrige indlæg vil være på dansk, men bruge slides på engelsk Metoder til monitorering af ernæring på intensiv afdeling energi, protein, mikronæringsstoffer Jørgen Wiis, stud scient Mathilde Jo Allingstrup, stud scient Negar Esmailzadeh Det er gratis at deltage i Initiativmødet og tilmelding er ikke nødvendig. Det er gratis at deltage i mødet og tilmelding er ikke nødvendig.

2 NUTRICIA-legatet Blev uddelt ved årsmødet til Klinisk diætist Clara Sørensen, Sydvestjysk sygehus Grindsted. De kr. skal anvendes til et kvalitetsudviklingsprojekt, hvor patientens oplevelser er inddraget ved at anvende BIKVA-modellen som bygger på Brugerinddragelse i Kvalitetsvurderingen. Evalueringen tager udgangspunkt i de problemstillinger, patienterne finder af betydning, men også det personale, der har patientkontakten, samt ledere og evt. andre interessenter inddrages. Årsmødet 28/5-10, Rigshospitalet I det faglige program var der indlæg af professor Claude Pichard fra Geneve, som er en af de helt store på verdensplan indenfor klinisk ernæring. Hans slides kan ses på selskabets hjemmeside. Han fokuserede på det faktum, at der tabes LBM (Lean body mass) ved metabolisk stress også uden forudgående sygdom. Et eksempel var en tidligere rask kvinde på 60 kg med pneumoni. Der var målt et energiunderskud på ca kcal på 1 uge, hvilket betød tab af 4 kg LBM og ½ kg fedt. Da der samtidig var ca. 3½ kg væskeretention, var vægten ikke dramatisk ændret.. Dette helt almindelige eksempel kan afsløres ved dexa-skanninger, men bio-impedans er lettere og billigere. Korrelationen til dexa-resultater er god, og i den schweiziske dagligdag er målingerne velfungerende. Man kan så måle på udvalgte patientgrupper, før/efter intervention eller bedømme sarkopenigrad ved sammenligning med normalmateriale. Resistens er et måleudtryk for vand i forhold til fedt. Det kan sammenlignes med at der er forsinkelser i bytrafikken pga. trafik-tæthed. Reduktans er et andet måleudtryk ved bio-impedans. Måler især de elektriske potentialer i cellemembranerne og kan sammenlignes med trafiklysene i en by. Den væsentligste svaghed ved bio-impedansmåling er følsomheden for abnorm hydrering, især ved hurtige ændringer i denne. Målinger på kropssammensætningen viser helt klart: - at det er tab af LBM, også selv om vægten stiger - at tabt LBM gendannes over meget lang tid, hyppigt 40 dage efter kirurgi I Geneve har alle diætister en bio-impedans-måler med sig rundt, og der måles på alle patienter i ernæringsterapi med mulighed for at tilføjebemærkninger på målearket, f.eks. ødemer eller andre måleusikkerheder. Køkkenchefen på Hvidovre Hospital, Mogens Fonseca fortalte om deres erfaringer med kostkonceptet, hvor patienterne bestiller mad direkte i køkkenet. Nu bestiller ca. 50 % af patienterne selv. Der har været meget arbejde med at nedbryde gamle vaner og rutiner, men der er opnået 40 tons mindre madspild årligt, og den uautoriserede adgang til mad er kraftigt reduceret. Desuden er mængden af kost efter aftale reduceret kraftigt. Der har været tale om meget konstante udviklinger siden introduktionen af dette system. Der er fortsat ingen opgørelser over, hvorledes det går de underernærede i dette system. Professor Jens Kondrup fra Københavns Universitet og Rigshospitalet fortalte om de nu ændrede anbefalinger mht. protein/aminosyrer. Udover nitrogenbalance er der nu inkluderet nogle funktionskriterier, herunder generelle health estimates. Anbefalingen er nu at der gives 22 % essentielle AA, tidligere 13 %, og ny resultater synes at vise, at de kognitive funktioner (bedømt ved reaktionstid) bedres ved øget proteinindtagelse. Muskelstyrke og arbejdskapacitet ser også ud til at bedres hos raske ældre ved øget proteinindtagelse. Lignende er vist hos ældre patienter efter hoftefraktur. GENERALFORSAMLING EN: 1. Valg af dirigent og referent. Som dirigent vælges Jens Kondrup og som referent Lise Munk Plum Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og varslet ifølge foreningens vedtægter. 2. Formandens beretning. Det vigtigste der hændte i foreningsåret var at DSKE fik MNI-prisen ved ESPENkongressen i Wien. Vi andre troede ikke rigtig på, at det kunne betale sig at lægge billet ind på den med en poster, men Henrik Højgaard lagde stor energi i det som vort medlem i ESPEN council og det lykkedes. Kun Storbritannien har fået prisen tidligere.

3 Det var en stor dag i Wien. Der fulgte så Euro med i kølvandet og bestyrelsen besluttede at anvende halvdelen på at forsøge at få Danmark til at være styrende og databaseoprettende i et ESPEN-projekt, hvor der udvikles optimale guidelines for vanlig praksis. Dette er i direkte fortsættelse af Danmarks førende rolle i udviklingen af screeningssystemer (NRS 2002) og andre organisatoriske initiativer. Den anden halvdel besluttede bestyrelsen at anvende til medlemsrelaterede aktiviteter. Vi har sendt forespørgsel til alle medlemmer, og har fået en del svar og gode forslag, som vi tager stilling til i den nye bestyrelse. Bestyrelsens arbejde: Vi holder nu 1 længere-varende møde årligt, samt et kort møde før alle initiativmøder. Vi har eksperimenteret med andre mødeformer, med er endt op med dette. Fremmødet har været vekslende og noget geografisk bestemt. Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der skal forsøge at udarbejde nationale guidelines for ernæring af patienter med dysfagi. Det er ikke let, men vi påregner at gruppen barsler i slutningen af Vi skal nu sige farvel til en række bestyrelsesmedlemmer, som har gjort en kæmpe indsats gennem de 6 år, de har været bestyrelsesmedlemmer. Mette Holst har været sekretær i 2 perioder og har været en ildsjæl til at få organisationen og hjemmesiden til at fungere. Tusinde tak for indsatsen, Mette. Inge Nordgaard-Lassen har været næstformand i 4 år og har også gjort en solid indsats. Tak for det, Inge. Anne Marie Beck har også siddet hele sin 6-årige funktionsperiode og har været meget initiativrig, både organisatorisk, ved mødearrangementer og ved at deltage i spørgeskemaundersøgelser til medlemmerne. Endvidere har Anne Marie været utrættelig i indsatsen med at nappe formanden i haserne, når tingene gik for langsomt. Tak for en stor indsats Anne Marie. Initiativmøder: 15. september 2009 i Skejby hørte vi om behandlingen af svær overvægt. Der var ca. 60 tilhørere, som blev opdateret om overvejende kirurgisk adipositasbehandling 2. december 2009 møde i København om mikronæringsstoffer. Hovedindlægget var ved Jerk Langer om kosttilskud og naturlægemidler. Der var 35 deltagere. 9. marts 2010 møde i Skejby om ernæringsterapi ved leversygdom. Der var mange positive tilbagemeldinger og Medicinsk afd. V i Nørregade skal have tak for at levere en stribe opdaterede indlæg af høj klasse. Der var ca. 40 deltagere. Efteruddannelsesdage: 10/2-10 fælles for sygeplejersker og diætister i Skejby. Der var 130 deltagere til det store regnestykke og tilbagemeldingerne var gode. Der er ingen tvivl om, at vi skal fortsætte med dette, årlige initiativ, som måske skal udvides i lyset af medlemmernes tilbagemeldinger om hvad vi skal bruge de Euro til. Det ser den nye bestyrelse som nævnt på. Nordisk Nutritions Akademi: Har nu afløst det tidligere Skandinaviske Nutritions Akademi. Der er foregået et skift af sponsorer (nu Nestlé og Baxter). Det er som tidligere et uddannelsesprogram over 2 år med 6 sessioner i de skandinaviske/nordiske lande af 3 dages varighed. Uddannelsen er rettet mod klinisk ernæring, dvs. ernæringsterapi, og der indgår et deltagerprojekt, som afrapporteres i forbindelse med ESPENkongressen i Göteborg i september Der er 20 uddannelsespladser i alt. Der er fortsat tale om et svensk baseret projekt. Der er 3 danske vejledere, 2 norske og 4 svenske. ESPEN: Blokmedlemskabs-ordningen kører fortsat, men vi har ikke mere end godt 30 medlemmer. Blokmedlemmer betyder medlemmer af ESPEN, der også er medlemmer af DSKE, får en kontingent-reduktion fra 100 til 75 euro årligt (fordi vi opkræver kontingentet lokalt). Det er visionen, at få nogle af ESPENs uddannelsesaktiviteter til Danmark, især de eksaminer, der er tilknyttet kurserne. Jens Kondrup og Henrik Højgaard er blevet akkrediteret til at forestå sådanne aktiviteter. Mødet i Wien var til at blive helt høj af. Vi var overdådigt repræsenteret trods de få danske medlemmer, både blandt invited speakers og med et højt antal indlæg og posters. Danmark var ca. nr på listerne, selv om vi er blandt de mindste nationer. Flot af Danmark! Økonomien: Er jo rimelig pga. MNI-grant på Euro. Vi har fortsat forsøgt at få EAN-betaling til at fungere, men har måttet opgive. Det er for dyrt og arbejdsbelastende. Vi er af Dansk Medicinsk Selskab blevet opkrævet et gebyr for administration af medlemsindbetalingerne på 50 kr. for

4 ikke-læger og 150 kr. for læger (dækker dog også andre kontingentopkrævninger). Hjemmesiden: Er blevet bedre (og dyrere). Der er lagt en stor indsats fra sekretariatet i oprettelse af nye funktioner og pasning af de eksisterende. Nogle har ment, at den er for kedelig, men bestyrelsen har prioriteret at få den opdateret og fungerende efter hensigten. Så er der ikke blevet tid og råd til at bedre det kunstneriske indhold. Tak til Malene i Ålborg, som får uploadning mv. til at glide. Vi mener selv, at vi har fået et fungerende system ikke prangende, men fungerende. Sekretariatsfunktionen: Har været velfungerende takket være Mette Holst og Malene Frendrup tak for indsatsen. 3. Forelæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent Foreningens kasserer Kent Haderslev fremlægger det reviderede regnskab for 2009 og de kommentarer, som revisorerne har indgivet. Regnskabet godkendes af generalforsamlingen. Foreningen har i 2009 haft 305 betalende medlemmer. Kontingentet fastholdes uændret som foreslået af bestyrelsen til 250 kr. årligt. 4. Valg til formandspost og bestyrelse Jens Rikardt Andersen genvælges som formand for en (sidste) 2 årig periode Per Ivarsen (læge) genvælges til bestyrelsen. Jørgen Wiis (læge), Søren Lyhne (læge) nyvælges til bestyrelsen, Paula Patursson (diætist) og Lise Munk Plum (sygeplejerske) vælges til bestyrelsen. Benedicte Vibjerg Wilson (læge) vælges som suppleant til bestyrelsen Der blev ikke valgt en suppleant for sygeplejerskerne. 5. Valg af revisor og revisorsuppleant Jan Eriksen genvælges som revisor. 6. Eventuelt Ingen punkter Dirigenten afslutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden. Senere har bestyrelsen så konstitueret sig. Se nedenstående. MØDER OG KONGRESSER Næste ESPEN-kongres bliver i Nice 5-8/ Se ESPEN-2011 bliver i Göteborg, 2-5/9-11. ASPEN-møde: 29/1-1/2-11 i Vancouver. Der er årsmøde-dske i Århus fredag 27/5-11. ESPEN: Check ESPENs hjemmeside. Der er også kurser at melde sig til, e-learningkurser, hvis du er medlem. Disse kurser LLL (Life Long Learning) kan i øvrigt anbefales, og de bliver konstant forbedret. Hvis du ikke er medlem af ESPEN, så se på Hvordan du bliver blokmedlem. Næste nyhedsbrev: november-10. Indlæg er meget velkomne og sendes til formanden, som også er ansvarshavende redaktør mail-adresse: I øvrigt er der god plads til dit indlæg også i næste nyhedsbrev.

5 BESTYRELSEN i DSKE Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Jens Rikardt Andersen Kent Haderslev Tina Beermann Sanne Dam-Larsen Overlæge, Lektor Overlæge, dr.med., PhD Ledende diætist, Cand Scient 1. reservelæge, PhD (Klinisk Ernæring), Ernæringsenheden 5711 Med gastroenterol klinik C/A, 2121 Center for Ernæring og Tarmsygdomme, Medicinsk Center, Hepatologisk Klinik A, 2121 Aalborg Sygehus Syd Institut for Human Ernæring, Hobrovej Københavns Universitet Rolighedsvej 30, 1958 FC 9000 Aalborg Tlf.: / Tlf Tlf.: Tlf.: Overlæge, PhD. Per Ivarsen, Nefrologisk afd C, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdsvej, 8200 Århus N Overlæge, PhD. Søren Lyhne, Medicinsk afd Regionshospitalet i Randers, Skovlyvej 1, 8939 Randers Afdelingslæge Jørgen Wiis, Anæstesiologisk Intensiv afd 4131, Abdominalcentret, Bestyrelsen i øvrigt: Forsknings- og kvalitetskoordinator, sygeplejerske Bettina Eskesen, MPH, Karkirurgisk Center, Kolding Sygehus, Skovvangen 2-8, 6000 Kolding Klinisk sygeplejespecialist Lise Munk Plum, Kirurgisk gastroenterologisk Klinik C, Rigshospitalet 2123, Blegdamsvej Cand Scient (klinisk ernæring), klinisk diætist Poula Patursson, Børneernæringsenheden 4094, Rigshospitalet, Blegdamsvej

DIÆTISTEN. FOKUS på proteinrig kost. Læs Peter Marckmanns Proteinrig kost flere minusser end plusser på side 18

DIÆTISTEN. FOKUS på proteinrig kost. Læs Peter Marckmanns Proteinrig kost flere minusser end plusser på side 18 Nr. 131. Oktober 2014. 22. årgang DIÆTISTEN FOKUS på proteinrig kost Læs Peter Marckmanns Proteinrig kost flere minusser end plusser på side 18 Bliv skarpere og mere præcis med NCP. Læs artiklen med medlemmers

Læs mere

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet

LEVERNYT Leverforeningen Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet LEVERNYT Leverforeningen Nr. 2 Maj 2014 Side 6 Taknemmelig og nye prioriteringer i livet REFERAT FRA GENERALFORSAMLING RyGNING OG LEvERcIRROSE SOMMERUDFLUGT 2 L E d E R hvor der er håb, er der en vej Af

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Ny Rammeplan for IBS med Low FODMAP Vi tager temperaturen på Low FODMAP diæten

DIÆTISTEN FOKUS. Ny Rammeplan for IBS med Low FODMAP Vi tager temperaturen på Low FODMAP diæten Nr. 134. April 2015. 23. årgang DIÆTISTEN FOKUS Ny Rammeplan for IBS med Low FODMAP Vi tager temperaturen på Low FODMAP diæten Nutrition Care Proces and Model styrker kliniske diætisters fagidentitet og

Læs mere

DIÆTISTEN DIÆTISTERS ARBEJDE OG STUDIER I UDLANDET. Ildsjæle i junglen. Diætister i Sierra Leone Læs mere på side 5

DIÆTISTEN DIÆTISTERS ARBEJDE OG STUDIER I UDLANDET. Ildsjæle i junglen. Diætister i Sierra Leone Læs mere på side 5 Nr. 108. December 2010. 18. årgang DIÆTISTEN DIÆTISTERS ARBEJDE OG STUDIER I UDLANDET Ildsjæle i junglen. Diætister i Sierra Leone Læs mere på side 5 FaKD vinder principiel sag om titlen "diætist" Læs

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

TEMA. Ernæringsprojekter NO. 73. FEBRUAR 2005. 13. Å RGANG

TEMA. Ernæringsprojekter NO. 73. FEBRUAR 2005. 13. Å RGANG TEMA Ernæringsprojekter NO. 73. FEBRUAR 2005. 13. Å RGANG Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske Diætister Emdrupvej 28A 2100 København Ø. Tlf.: 33 32 00 39 Mandag - torsdag

Læs mere

NO. 80. APRIL 2006. 14. ÅRGANG. Ældre patienter skal følges ordentlig hjem fra sygehuset! Når unge udvikler et sygeligt forhold til mad

NO. 80. APRIL 2006. 14. ÅRGANG. Ældre patienter skal følges ordentlig hjem fra sygehuset! Når unge udvikler et sygeligt forhold til mad NO. 80. APRIL 2006. 14. ÅRGANG Ældre patienter skal følges ordentlig hjem fra sygehuset! Når unge udvikler et sygeligt forhold til mad Foreningen af Kliniske Diætister SEKRETARIAT Foreningen af Kliniske

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk

Ernæring til kræftpatienter. resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013. LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Ernæring til kræftpatienter resumé fra 2 temadage for sygeplejersker Efteråret 2013 LÆS MERE PÅ kostogcancer.dk Kulhydrat Fedt Protein Sondeernæring/ parenteral ernæring Ernæring til kræftpatienter I et

Læs mere

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6

DIÆTISTEN. Reportage fra de Nordiske diætistdage i Bergen Læs mere side 6 Nr. 129. Juni 2014. 22. årgang DIÆTISTEN FOKUS Regeringens ældremilliard betyder mere arbejde til kliniske diætister Læs mere om det og ernæringsindsatsen til de ældre borgere på side 12 Reportage fra

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK

ÅRSBERETNING 2007 DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB WWW.DPSNET.DK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 3 1. Formandens beretning...3 1.1. DPS struktur... 3 1.2. Medlemstal... 3 1.3. Medlemsmøder... 3 1.4. Bestyrelsen pr.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet

DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER. Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Nr. 109. Februar 2011. 19. årgang DIÆTISTEN REHABILITERING AF HJERTEPATIENTER Hjerterehabilitering på Bispebjerg Hospital: Tværfaglighed og helhedssyn i højsædet Læs mere på side 5 Mangelfuld rehabilitering

Læs mere

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk Bedre mad til syge Hvorfor? Hvordan? Forfatter, udgiver, ansvarlige institution & copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

JANUAR 2003 11. ÅRGANG

JANUAR 2003 11. ÅRGANG DA Dansk Selskab for INFO Anæstesiologi og Intensiv Medicin Ekstraordinær generalforsamling 3 Referat fra generalforsamlingen 7 Spørgeskema vedrørende efteruddannelse Midt Opdatering fra Anæstesiudvalget

Læs mere

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening

angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud Ny forskning i panikangst Undersøgelsesgaranti smuldrer Ny paraplyforening Foto: Konstantin Binder/Wikimedia Commons (GNU Free Documentation) Nr. 21 juli 2008 www.angstforeningen.dk Tema: ADHD og angstlidelser Fløjkrig mellem KAT og Freud 8 Ny forskning i panikangst 11 Undersøgelsesgaranti

Læs mere

Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010. nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Lungenyt

Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010. nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad. Lungenyt Særnummer: Lungenyt og årsberetning for 2009-2010 nr. 2 maj 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Frivillige fællesskaber 'Spørg os' har fået nyt spørgepanel Årsmøde 2010 leder Sammenhængskraft

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012

NYHEDSBREV 3. 14. årgang september 2012 NYHEDSBREV 3 Et levet liv sætter sine spor Således sagde social og integrationsminister Karen Hækkerup i sin tale på DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand, som indledning til næste dags

Læs mere

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt PROPANYT NR. 1 FEBRUAR 2014 Landsmøde Knæk Cancer kampagnen Tænk godt Nr. 1 februar 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA. Diætister i kommuner. Parløb med patienterne i Holstebro. Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland

DIÆTISTEN TEMA. Diætister i kommuner. Parløb med patienterne i Holstebro. Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland Nr. 95. oktober 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA Diætister i kommuner Parløb med patienterne i Holstebro Læs mere på side 5 Gratis kostvejledning til ældre i Himmerland Læs mere på side 9 Ernæring på tværs

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere