NYHEDSBREV NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 12-2015"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR Kære læsere Med de e nummer af Inner Wheel siger redak onsgruppen tak for Inner Wheel-året Bladet indeholder bl.a. en opsamling på oplevelser fra forårets udflugter, instruk onsmøder og kædeoverrækkelser i distrikterne. Lene Schade siger farvel og Lena Pedersen siger goddag som na onalrepræsentant. Jeg vil som ansvarshavende redaktør også sige farvel og tak for opbakningen l og interessen for det nye informa onsmedie i Inner Wheel Danmark. Vi har nu ha den digitale version i 2 år og udgivet 2 årsskri er. Der har været startproblemer med udsendelse af Inner Wheel på mail. Det håber jeg vil være historie, når vi kommer hen i det nye Inner Wheel-år. De to årsskri er har fået rig g megen ros, både af Inner Wheel-medlemmer og af udenforstående, som har læst bladene. Tak for det. Jeg vil gerne beny e lejligheden l at sige tak l DISO erne i distrikterne for et godt samarbejde og l Andrea og Dorte for godt samarbejde i redak onsgruppen. Hjulet drejer en omgang, og jeg overgiver hermed opgaven som ansvarshavende redaktør l Pastna onalrepræsentant Lene Krüger Schade. Tak og god sommer l jer alle og god læsning. Dorte Allerup, Redaktør Andrea Welzel, Redaktør Annalise Larsen, Ansvarshavende redaktør/pastna onalrepræsentant Den afgående Na onalrepræsentant har ordet Hjulet drejer, og pludselig er der gået 2 år. Min d som Na onalrepræsentant er ved at rinde ud, og en ny Inner Wheel er skal tage roret. Det er d l et lille lbageblik. Det har været 2 fantas ske år. Der har været meget arbejde - men mange udfordringer - og rig g mange gode oplevelser og fremadre ede udviklings ltag. Jeg brændte meget for at vi fik nedsat en arbejdsgruppe, som skulle tage sig af Inner Wheel udvikling. Det materiale kan I finde på hjemmesiden, og vil være l gavn for alle jer, der vil gøre et stykke arbejde for jeres klub eller for distriktet. Arbejdsgruppen har gjort det rig g godt, og jeg håber materialet vil blive brugt fli gt. Jeg har været rundt l alle forårsdistriktsmøderne sidste år og i år (i år lå 2 dog på samme dag), og det har været en stor oplevelse. Jeg tror, at klubberne i Danmark med distriktsbestyrelserne i spidsen har stor fokus på udvikling og fællesskab og ikke mindst på sjove oplevelser. Et varieret program er præcis det, der får netop din klub l at være a rak v for nye medlemmer. 1 Jeg vil gerne nævne den sidst chartrede klub: Blokhus Inner Wheel Klub - de startede for 2½ år siden med 16 medlemmer, i dag er de 30. Det er en solstrålehistorie, som jeg gerne vil dele med jer alle. At det lige netop skulle være Conven on i mine 2 år som Na onalrepræsentant, gør det også helt specielt. Det var en fantas sk oplevelse at have så mange gæster, og vi har i lokal komiteen fået virkelig mange posi ve lkendegivelser for de dage i København. Jeg har fak sk fået at vide, at det er det flo este Conven on man har deltaget i. Tak l Local Conven on Commi ee gruppen og alle jer, der gjorde det muligt at servicere alle vores gæster. Alt i alt ser jeg lbage på 2 spændende år med udvikling og nye ltag. Ikke mindst med en kæmpe personlig oplevelse og erfaring, som aldrig vil forsvinde. Tak l alle jer, som har været med l at gøre disse 2 år l noget specielt. Rig g hjertelig llykke med kæden l Lena Pedersen, som jeg håber får lige så mange gode oplevelser, som jeg. Lena er virkelig klar l at stå i spidsen for Inner Wheel Danmark, og jeg ønsker hende alt mulig held og lykke. Lene Krüger Schade Na onalrepræsentant/na onalpræsident

2 Nu drejer hjulet snart igen Tillykke l alle de nye præsidenter og l alle de nye bestyrelser. Det sidste år har været meget spændende og begivenhedsrigt i lære ved Rådet med Lene Krüger Schade i spidsen. Den 16. Interna- onale Conven on, var arbejdskrævende, men også ube nget årets højdepunkt fyldt med spændende oplevelser. Rådsmøderne og Nordisk Rådsmøde har været meget lærerige, og har givet et meget stort indblik i, hvad der foregår i klubber og distrikter rundt i landet. Tak for den overvældende dag og store opbakning l både Lene Krüger Schade og mig i søndags ved kædeoverrækkelsen i Randers Østre. Stor tak l Randers Østre Inner Wheel og Rotary for det flo e arrangement I havde lavet for os. Som jeg sagde i søndags (red. 14. juni 2015), sammenligner jeg mit år som vicena onalrepræsentant med at være kadet på skibet Inner Wheel af Danmark. Jeg ser frem l at føre skibet videre sammen med den gode besætning om bord. I har vist os den llid, at skulle styre skibet, og der venter spændende opgaver, som jeg glæder mig rig g meget l at arbejde med i et godt team; Rådet og alle jer, som er lkny ede på forskellige poster. Min målsætning for det kommende år er: Na onalkædeoverrækkelsen i Randers den 14. juni 2015 Læs referatet her: h p://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/ /referat_na onal_kaedeoverraekkelse_2015.pdf At styrke det sammenhold og den gejst vi har i rig g mange klubber e er vores Conven on og Meet the Danes At vise og udbygge kendskabet l, at Inner Wheel også er mere end livet i vores egen klub. Det har vi bl.a. fået IWI, vores nyhedsbrev og blad l at hjælpe med. At pleje vore medlemmer gennem interesse og engagement. Vi har ha en del udmeldelser i nogle klubber, det vil jeg gerne stoppe. Sam dig vil jeg bruge det sammenhold og den entusiasme l at inspirere og mo vere nye medlemmer. Jeg vil arbejde på at videreudvikle og styrke det samarbejde med Rotary, som bl.a. er udviklet omkring Rotary Familiens Dag. Vig gst af alt, vil jeg gerne styrke et samlet Dansk Inner Wheel. Mit sidejob/hjertebarn er jo projekt Dåseringe, og det vil jeg fortsat arbejde ihærdigt med. Det er et projekt, som virkelig gør opmærksom på Inner Wheel i mange kredse, både i Danmark og i udlandet. Inner Wheels tema for 2015/2016 ved Verdenspræsident Charlo e De Vos er: UNIQUE OG UNITED Mit mo o: SJOV, STYRKE OG SAMMENHOLD I og jeres familier ønskes en rig g glædelig og god sommer, den må da snart komme! På gensyn l august Mange sommerhilsner Lena Pedersen 2

3 Thisted Inner Wheel markerer 70 års dagen for Danmarks befrielse Den 5. maj a oldt Thisted Inner Wheel møde på museumscenter Hanstholm for at markere 70 års dagen for Danmarks befrielse. Mødet var arrangeret af ak vitetsudvalget, og man havde inviteret Thisted Rotary, så 51 nysgerrige og forventningsfulde deltagere mødte op. Museet er placeret i noget af Danmarks smukkeste natur på kanten af Vesterhavet og Na onalpark Thy i udkanten af Hanstholm. Præsident Kirsten Kanstrup bød velkommen, og dere er fortalte museumsleder Jens Andersen lidt om stedet. Han fortalte bl.a. at Hanstholm lå et strategisk godt sted for anlæggelse af en fæstning for tyskerne, idet man her har den korteste afstand l Kris anssand i Norge. Så ved at bygge et fæstningsanlæg med 4 meget store kanoner på hver side af Skagerak, kunne tyskerne forhindre engelske flådestyrker i at gå ind i de danske farvande. Kanonerne kunne skyde ud l en afstand på 55 km, næsten halvvejs l Norge. De store kanoner blev affyret 40 gange, men ramte aldrig et skib. Opførelsen af fæstningsanlægget med mange underjordiske bunkers startede i e eråret 1940 og var allerede færdiggjort i Vi blev vist rundt i den ene af de 4 kæmpemæssige bunkeranlæg, som i dag er lavet l et meget interessant museum. De fleste af rummene er ført lbage l deres oprindelige udseende, så man kan se, hvordan soldaterne levede. Væggene var meget tykke, mellem 1 og 5 meter. Vi var rundt og se køje-, toilet- og baderum, bunkersanlæggets egen vand- og elforsyning samt krudt- og kanonbetjeningen. Dele af filmen Olsen Banden i Jylland er optaget deroppe, så vi kunne alle nikke genkendende l flere effekter fra filmen. Vi havde meget tøj og fornu ige sko på, men på trods af det, frøs vi allesammen. Der er året rundt en konstant temperatur på under 10 grader i de underjordiske bunkers. Oven på bunkersanlægget er opført en moderne bygning i beton med græs på taget. Bygningen er delvist gravet ind i terrænet med store panoramavinduer mod vandet. Bygningen er således opført, så den falder bedst i med naturen. Sidste år besøgte ca personer museet, hvoraf ca. en erdedel var tyskere. E er en spændende rundvisning med stor spørgelyst, især fra mændene, havde ak vitetsudvalget arrangeret lækkert fiskebord i museets cafe, hvor der var smukt pyntede borde og lys i vinduerne. Præsident Kirsten Kanstrup havde diverse informa oner og præsident for Rotary Nina Yde takkede for invita onen. Vi slu ede af med at synge frihedssangen: En lærke le ed fra 1945, hvor de 3 sidste linjer lyder: Og byer blomstred i rødt og hvidt Og det var forår og Danmark frit, Ja, Danmark frit Det var meget smukt og stemningsfyldt. En stor tak skal lyde l ak vitetsudvalget for det vellykkede arrangement. Thisted Inner Wheel Ulla Bisgaard Fra venstre bagerst: Medlem af Rotary Allan Krogsgaard og hustru medlem af Inner Wheel Hanne Gade Forest fra venstre: Medlem af Rotary Benny Frederiksen, medlem af Rotary Gert Agesen og hustru Karen Margrethe AgesenYderst l højre medlem af Inner Wheel Ilse Haugård Fra venstre: Museumsleder Jens Andersen, medlem af Inner Wheel Karen Margrethe Daugård, medlem af Inner Wheel Karen Overgaard, ægtefælle Bent Grimstrup, medlem af Inner Wheel Anny Pedersen, medlem af Rotary Anders Overgaard, medlem af Rotary Allan Krogsgaard, præsident for Rotary Nina Yde, medlem af Inner Wheel Ulla Bisgaard (ego, med tørkædet), med ryggen l medlem af IW Ingelise Klemmensen og l højre medlem af Inner Wheel Ilse Haugård. 3

4 Ladywalk - nu også på Samsø E er opfordring fra Inner Wheel Danmark om at deltage i Ladywalk 2015, blev Samsø Inner Wheel enige om, at en del af os godt kunne tænke os det. Det nærmeste mødested var Århus, men da det var et a enarrangement ville det medføre, at vi ikke kunne komme hjem samme dag og derfor var nødt l at have en overnatning, det var vi ikke så stemte for. Så derfor henvendte undertegnede Je e Nielsen sig l Ladywalk og spurgte om det kunne lade sig gøre at deltage på Samsø. Der gik nogen d inden vi endelig fik grønt lys for at gå marchen på Samsø. Bluser og poser kunne a entes om søndagen i Århus. Vi kunne ikke nå at få trykt Inner Wheel logo på blusen, men vi var 10 deltagere fra Inner Wheel plus 15 andre kvinder fra Samsø, der gik 6 km. Det var en regnfuld tur, som nok ved de øvrige Ladywalk-arrangementer i hele landet. Vi blev alle våde, men humøret var højt og vi gennemførte. Dagli Brugsen i Ballen sponsorerede vand, chokolade og frugt, da vi var nået halvvejen. Ved vejs ende nød vi en dejlig grønsagssuppe på Brundby Hotel. Vi har fået lovning, at vi l næste år får lov l at deltage som et startsted, så vi håber, at vi kan blive mange flere kvinder, der vil deltage på Samsø. Med venlig hilsen Je e Nielsen - Samsø Inner Wheel Samsø set fra lu en 4

5 Besøg hos vores svenske venskabsklub, Lessebo-Hovmantorp Inner Wheel Klub Svenske flag, smil, glæde og varme knus, det var, hvad 9 piger fra Esbjerg Inner Wheel Klub blev modtaget med, da vi steg af toget i Hovmantorp fredag, den 5. juni om e ermiddagen e er 7½ mes togrejse. Gensynsglæden var stor, og det var også dejligt at hilse på de søde svenske piger, som havde besøgt os i Esbjerg for to år siden. Vi blev kørt l Lessebo Handpappersbruk, hvor en kaffepause gjorde godt, før vi fik en guidet rundvisning i frems lling af håndlavet papir. Det var spændende at følge frems llingen af papiret. Selv om julen er langt væk, fandt nogle fle ede julestjerner i tykt håndlavet papir vej l denne skribents taske. E er installering på Kosta Boda Art Hotel var der a ensmad i Glasbaren, hvor glas er det gennemgående materiale, brugt i borde, barstole, udsmykning i lo og på vægge, borde, skulpturer, skåle, håndvaske, tallerkener, ja, selv bunden i den indendørs pool har de flo este glasskulpturer, hvor farver og belysning skaber en enestående effekt. Det var helt fantas sk at bo på det flo e hotel! Lørdag kørte vi med vores svenske værter l Målerås Glasbruk, hvor vi beundrede stedets mange fine glaskrea oner. E er frokost på stedet gik turen lbage l Kosta. Her var der, ligesom om formiddagen, d l at shoppe i de forskellige outlets, som ligger lige op ad Kosta Glasbruk, og visakortene blev brugt fli gt. A enen bød på hy sill i Kosta Glasbruk med musikalsk underholdning og demonstra on af glaspustning, som nogle af deltagerne også fik lov l at prøve. Det er ikke så let, som det kan se ud l, skal jeg hilse og sige! Om søndagen så vi det arbejdende glasværksted på Kosta Glasbruk og kunne shoppe inden afrejsen. Det blev l en dlig frokost, madpakker fra hotellet, kage fra vores værter, kørsel l Hovmantorp sta on, og så varme farvelknus og tak l vores fantas sk søde og gæs rie værter. Det var sådan et dejligt genbesøg! I sin tale l vores svenske værtsklub sagde præsident Birthe Hesdorf bl.a.: I dag er vi sammen i det venskab og det fællesskab som et møde, som de e, er kulmina onen på. Venskab betyder, at man passer på hinanden, kerer sig om hverandre men der er jo langt mellem os! Men for at sikre, at nogen passer godt på jer, holder vagt omkring jer, har vi valgt at give jer denne gave, som vi håber fremadre et vil give jer gode minder og da de rig ge var optaget af at passe på vores dronning får I dem i miniudgave. Tusind tak for invita onen for ubrydeligt venskab og förtjusande samvær. Det var en uforglemmelig tur med herligt samvær, styrkelse af venskab og fine oplevelser. Tak l vores værter, og tak l vores eget planlægningsudvalg, hvis arbejde har været stort og omhyggeligt. Alt var lagt l re e med perfek on, både hinsidan og her! PS.: Esbjerg Inner Wheel Klubs gave l Lessebo- Hovmantorp Inner Wheel Klub var to gardere af træ, designet af Kay Bojesen. Charlo e Nielsen 5

6 100 året for kvindernes valgret i Sønderborg 7 kvindeorganisa oner, bl.a. Sønderborg Inner Wheel klub, fejrede den 5. juni året for kvindernes valgret i Danmark. Dagen blev fejret på Sønderborg slot med foredrag af bl.a. Inge Adriansen, dligere inspektør på Sønderborg slot. Hun fortalte om 30 års arbejde for at få valgre en l kvinder beslu et, før det endelig lykkedes i Poli ker Ellen Thrane Nørby var også blandt talerne. Hun fortalte om kvinder i dag. E er talerne gik forsamlingen på ca. 200 deltagere ned i slotshaven l en eg, der er plantet for nogle få år siden. Denne eg er blevet adopteret af de 7 kvindeorganisa oner i Sønderborg og omegn og vil være symbolet på 100 året for kvindernes valgret i Danmark. Ved Kvindernes Eg blev der afsløret en sten, som har fået indgraveret en plade med navne og omtale af Kvindernes Eg. Annalise Larsen -Sønderborg Inner Wheel klub Aabenraa Inner Wheel klub bere er Så er årets høst af dåseringe klar l at blive afleveret. 71,9 kg blev det l. Tidligere år har vi her fra Aabenraa Inner Wheel leveret l nogle hobbyfolk, og sendt pengene l projekt Dåseringe. Men nu ønsker hobbyfolket dog ikke flere, så disse dåseringe er på vej l en indsamler i Kollund. Tak l alle, der har bidraget, det er utrolig flot. ISO Kirsten Heisel. Aabenraa Inner Wheel klub 6

7 Distriktskædeoverrækkelse Fjeldsted Skovkro den Præsident for Ejby Inner Wheel Sidsel Kofoed bød velkommen, hvor hun tændte lys, og sam dig introducerede hun de fem plancher Ejby Inner Wheel har lavet over klubbens værdier. Den afgående Distriktspræsident Anne Marie Olsen holdt dere er tale. Hun synes, det har været et spændende og begivenhedsrigt år med mange dejlige klubbesøg samt Conven on på dansk grund, hvilket var en meget stor oplevelse. Udfordringen har bl.a. været at skaffe nye og fastholde gamle medlemmer i Inner Wheel samt at etablere og udbygge samarbejdet med Rotary. Here er takkede Anne Marie sin bestyrelse for et meget fint samarbejde. Hun takkede især Birthe Hartmann, der stopper som distriktskasserer og starter som rådskasserer den 1. juli Distriktspræsidentkæden blev here er videregivet l Vicedistriktspræsident Anne Elisabeth Nielsen fra Ejby Inner Wheel. Hun takkede for kæden og den llid, der dermed er vist hende. Det er med stor ydmyghed Anne vil påtage sig denne opgave. Hun glæder sig meget l de kommende klubbesøg og ser frem l at uddybe samarbejdet både med klubberne og med Rotary. Anne ønsker at fortsæ e det gode arbejde med at fastholde og øge medlemstallet, samt at fortsæ e og udbygge samarbejdet med Rotary. Slu eligt præsenteredes den nye distriktsbestyrelse som består af: Der blev dere er holdt tale af Pastdistriktspræsident Anne-Merete S ngsted, hun takkede af og videregav pastnålen l Anne Marie Olsen. Desuden takkede hun den dligere bestyrelse samt ikke mindst webmaster Dorthe Skov Mejer. Guvernør Leif Kenrad lykønskede Anne på egne og Max Ustrup vegne. Max skal være ny guvernør for Rotary i distrikt Leif vil fortsat fungere som kontaktperson mellem Rotary og Inner Wheel, hvorfor det fortsat ligger ham på sinde at udbygge samarbejdet og medvirke l synliggørelsen af de to organisa oner - ikke mindst lokalt. Leif Kenrad overrakte afslutningsvis et smukt rødt Rotary tørklæde l Anne Marie Olsen som tak for et godt samarbejde og et l Anne for deres frem dige samarbejde. Ordet blev givet videre l Vicena onalrepræsentant Lena Pedersen som overbragte en hilsen fra Na onalrepræsentant Lene Krüger Schade, med lykønskninger l den nye distriktsbestyrelse samt en tak l afgående Pastdistriktspræsident Anne-Merethe S ngsted og vores nye Pastdistriktspræsident Anne Marie Olsen. Der overbragtes gaver l de tre. E er spisningen var der underholdning ved Ruth og Rith, der klarer sagerne, hvis der er beskidt. Afslutning ved Sidsel Kofod samt udlevering af en lille gave l alle med fynske specialiteter. Referent Jeanne e Lykke Madsen Distriktspræsident Anne Elisabeth Nielsen Distriktssekretær Lene Pedersen Vicedistriktspræsident Charlo e Lemmergaard Distriktskasserer Ingemerete Juncker DISO Karen Margrethe Bay Pastdistriktspræsident Anne Marie Olsen Tak l distriktskasserer birthe hartmann 7

8 Odense Sct. Knud Inner Wheel Klub Vores møde i april gav e ertanke. Emnet var: Demens og hvad så. Foredragsholderen var Jennie Hemmingsen, demenskonsulent i Assens kommune. Hun er uddannet sygeplejerske og har taget flere e eruddannelser. Hun har været leder på et plejehjem for demente. Emnet er alvorligt, og mange af os kender nogle, der er demente, eller er på vej l at blive demente. Det er de pårørende, der bliver mest mærkede af det. Den demente er nok i starten klar over, at det kniber med at huske, men sygdommen giver også o e depressioner. Jennie Hemmingsen formåede i ord og billeder at forklare, hvad der sker, når man bliver dement, ja når hjernen skrumper og l sidst helt står af. Som dement kan man ikke udtrykke sig for eksempel fortælle sine omgivelser, hvad man ønsker, hvad man er bange for eller har behov for. Det giver adfærdsændringer, som kan være voldsomme, og sproget kan blive vulgært. Det kan især være meget pinligt for de pårørende. Der er ca demente og ca med Alzheimers. Det er den 5. mest dødelige sygdom. Det store antal ramte skyldes også, at vi bliver ældre, ja vi bliver fak sk rig g gamle. Vi fik en forklaring om hjernen, der vejer ca. 1,3 kg (mandens vejer lidt mere). Fra vi er år mister vi ca. 50 % af ledningsne et ved den almindelige aldringsproces. Fra vi er år mister vi ca. 10 % af hjernecellerne. De første tegn på demens er, at man glemmer a aler, navne på personer, og at man kan ikke komme i tanker om dem. Man kan ikke overskue ngene, ej heller udføre velkendte færdigheder. Man mister sociale færdigheder. Ens søvnrytme ændrer sig, dømmekra en nedsæ es, der er humørsvingninger, man får en pinlig hæmningsløs adfærd. Der er flere former for demens, og der er mange grunde l, at man bliver dement. Der er en arvelig disponering. Hjernen forandrer sig ved Alzheimers, og der kan gå helt op l år, inden det opdages. Jennie Hemmingsen var meget livlig og meget vidende inden for sit felt. Man kan søge hjælp i Demens alliancen og Alzheimers foreningen. ISO Liselo e Hansen Haderslev Inner Wheel Generalforsamling - Sidste møde med kliken Den 9. juni var det sidste møde i det gamle Inner Wheel år, og for Haderslev Inner Wheel også det sidste møde, før sammenlægningen af Haderslev og Haderslev Hertug Hans Inner Wheel. De to klubber har i en årrække ha fællesarrangementer, så det er hovedsageligt kendte ansigter, som mødes. Den unge byrådspoli ker Signe Knappe fra Haderslev Byråd s llede samme a en op l foredrag om kvinder og magt. Hun kom vidt omkring om at lære poli sk strategi - hvordan er det som mor at engagere sig i poli- 8 k? Hun mærker overhovedet ingen forskelsbehandling om man er mand eller kvinde. Det drejer sig om at være engageret og godt forberedt. Signe Knappe er formand for Børne- og Familieudvalget. Det giver stor indsigt, samt erkendelse af vanskelighederne omkring samarbejde med de forskellige instanser. Signe er meget begejstret for den model, man bruger, når man involverer nærmiljøet i arbejdet med børn og familier med behov, og synes o e det viser sig at være den bedste løsning. Signe har en bachelor i statskundskab, så for hende er poli k et naturligt valg, e er at have arbejdet i skolebestyrelsen. Signe har 4 børn. E er generalforsamlingen var det d at optage 4 nye medlemmer. Stort velkommen l Addi Søgaard, Connie Andersen, Nicole Arkil og Suzanne Brand. Haderslev Inner Wheel glæder sig over optagelsen, og den store interesse de har vist for vores klub. Dere er overlod Elsebeth Schmidt-Hansen kæden l Margit Christoffersen, som glæder sig l for første gang at løse opgaven, sam dig med at hun er sikker på god opbakning fra de garvede Inner Wheel ere. Den kommende bestyrelse blev præsenteret et spændende nyt år venter.

9 Instruk onstræf i Distrikt 46 i Middelfart Den 28. maj a oldt distrikt 46 sit årlige træf for kommende bestyrelsesmedlemmer på Hotel Severin i Middelfart. Birgit Jelstrup som af distriktet var blevet udvalgt l at deltage i arbejdsgruppen omkring IW -learning, introducerede hvad IW- learning kan bruges l i klubberne. Hun viste sam dig, hvor man kunne finde det på hjemmesiden. Det er bestemt et stykke arbejde vi kan få glæde af ude i klubberne. Inden vi gik i arbejdsgrupper blev der serveret en sandwich og drikkevarer. Dernæst fordelte man sig i de forskellige grupper. Præsident gruppen, sekretærgruppen, kasserergruppen og ISO gruppen. I de forskellige grupper blev der givet vejledning l det kommende års arbejde. Spørgelysten var stor og interessen for at alle blev sat godt ind i arbejdet giver en forventning l et godt arbejdsår i de nye bestyrelser i distrikt 46. Odense Sct. Knud Inner Wheel Klub Vores fødselsdagsudflugt gik i år l Broholm Slot, hvor ejeren Anne Lütken bød os velkommen. Det ældste af slo et er fra Siden er der bygget l, revet ned og restaureret flere gange. Broholm Slot ligger utroligt idyllisk med sin smukke park og dobbelte voldgrave og en gammel vandmølle. Anne Lütken tog os med på en rejse gennem næsten 700 års danmarkshistorie fra Christoffer den 2. l Margrethe den 2. og med mellemliggende 29 konger og 1 dronning som medspillere eller sta ster i Uldfeldt`ernes, Sheel`ernes og Sehested`ernes historie. Der blev fortalt mange sjove anekdoter om hendes forfædre. I slo ets baghave findes en speciel tregrenet gulstensbygning fra 1878, den er bygget af Kammerherre N.F.B. Sehested. Der findes en Old dssamling på old dsminder. Samlingen har været solgt l Odense Bys Museer og har stået i Den Fynske Landsby. Den er nu udlånt l Svendborg Museum, som har placeret den, hvor den hører hjemme. Den ældste del af slo et står intakt. Hele slo et har gennemgået en gennemgribende restaurering og er nu Slotshotel, forpagtet af Anne og Niels Bille-Brahe. Vi slu ede af med lækker middag i slo ets restaurant. På Broholm er der desuden et stort ridecenter ejet af Anne Lütken. Her bliver der holdt mesterskaber i dressurridning med deltagere fra hele Europa. Vi havde nogle hyggelige mer sammen. Vi var 28 Inner Wheelere. Det var fak sk vores 30 års jubilæum, da vores første møde var den 13. maj ISO - Liselo e Hansen Broholm Gods set fra lu en 9

10 Kvindernes dag den 8. marts 2015 i Sønderborg Den 8. marts var Inner Wheel Sønderborg med l at markere kvindedagen, der blev a oldt på Alssundgymnasiet i Sønderborg. Vi mødtes dligt om morgenen sammen med andre kvindelige organisa oner fra Sønderborg. Her fik vi anvist en plads, hvor vi kunne s lle vores bod op. I boden havde vi brochurer om Inner Wheel og eksemplarer af Inner Wheel Årsskri et. Vi var nogle stykker, der i løbet af dagen ski edes l at stå og udlevere materiale og fortælle om vores organisa on. Dagen bød på underholdning af forskellig slags. Bl.a. fortalte dligere museumsinspektør Inge Adriansen om kvindernes liv under 1. verdenskrig, mens mændene kæmpede ved fronten. Det var en rig g god dag, hvor vi fik kontakt l andre kvindeorganisa oner, og vi håber, at vi i frem den kan få et samarbejde med dem. Måske kan det blive en tradi- on, at vi hvert år deltager i fejringen af kvindedagen. Bodil Knudsen - Præsident Sønderborg Inner Wheel Foredrag ved Susanne Dal Gravesen, direktør for Bryd tavsheden ved Frederiksberg Inner Wheel Frederiksberg Inner Wheel havde på deres marts møde besøg af Susanne Dal Gravesen, der er direktør for Børn og Unge i voldsramte familier, nu omdøbt l Bryd Tavsheden. Hun står for den daglige ledelse i foreningen, og har specialiseret sig i forebyggelse af vold mod børn. Susanne Dal Gravesen er llige projektleder i Socialstyrelsen, hvor hun er i tæt samarbejde med kommuner og krisecentre. Hun er kommunal leder for sundhedspleje og familierådgivning, sundhedsplejerske og sygeplejerske med speciale i børn og psykiatri. Foreningen får midler fra statslig side l en administra on, der svarer l 3 fuld dsansa e og husleje m.v. De øvrige medarbejdere er alle sammen frivillige. Foreningen søger også midler hos private og ved forskellige fonde. Der er mulighed for anonym kontakt i Basen, et hus i København, fra mandag l torsdag mellem kl og 18.00, hvor de unge kan komme ind direkte fra gaden. Man kan også kontakte foreningen på telefon i hele landet eller via de sociale medier Facebook og Instagram, hvor mange unge deler holdninger, erfaringer og viden. Ved en undersøgelse af 8. klasses elever, havde hver 5. oplevet grænseoverskridende vold i familien. Vedr. kærestevold havde 10 % af gruppen årige været udsat for fysisk eller seksuel vold, og en undersøgelse viste, at det blev mere og mere acceptabelt blandt kærester. Hvad gør vold? Børn og unge som er udsat for vold får o e problemer med alkohol og stoffer. De begår også selv vold og kny er sig l bandemiljøer. De bliver destruk ve. Pigerne bliver o e dligt gravide. Vold sker i alle miljøer både i by og på land, hos rig og fa g. 10 FORTSÆTTER...

11 Volden er også en kulturel ng i samfundet. Man skal se den i forhold l d og kultur. Forebyggende ak viteter: Temadage i folkeskolen, hvor ressourcestærke personer er l stede Temadage for lærere, pædagoger m.fl. så de kan lære at opdage volden Ak vitet på de sociale medier Events Charityfester Kampagner Samarbejde med SSP O e er tvivlen årsag l, at der ikke bliver grebet ind i de og volden bliver anmeldt l de sociale myndigheder. I den anonyme rådgivning bliver det ikke meldt l myndighederne, selv om det er alvorligt, men der bliver rådgivet og spurgt ind l, om de har nogen de kan stø e sig l. Frederiksberg Inner Wheel overrakte Susanne Dal Gravesen en check på kr l forebyggelse af vold mod børn og unge. Disse penge er samlet ind på klubmøder, på Inner Wheel dagen og et Bring and Buy møde, hvor der holdes auk on over medbragte effekter. Gi e Lund Petersen har lagt hus l og lavet maden l sidstnævnte møde. Grethe Dresner Frederiksberg Inner Wheel, ISO Bornholms Inner Wheel klub fik ny præsident I forbindelse med klubbens ordinære generalforsamling fik Rønne Inner Wheel ny præsident. Præsident Inge- Birthe Foss overrakte ved den årlige kædeoverrækkelse præsidentkæden l sin e erfølger, Sonja Nielsen, med mange ønsker om et godt nyt år med al mulig lykke. Inner Wheel er verdens største kvindenetværk med over medlemmer; et netværk med muligheder for personlig udvikling og venskabelige rela oner. Øens klub tæller på nuværende dspunkt 31 medlemmer, og der er et stort fremmøde l de månedlige møder, med interessante foredrag eller andre spændende ak viteter. På folkemødet havde Rønne Inner Wheel lagt brochurer/foldere i Rotary s telt. I år var der tre flo e jubilæer 55 år: Inger Karlsen, 45 år: Kyhn, 30 år: Marie Ørum, plus der var flere medlemmer med 100 % fremmøde. Vores dona on i år på kr ,- gik l Blækspru en, et værested for psykisk syge og deres pårørende. Blækspru en s leder Stephen Mortensen fortalte, at værestedet har eksisteret siden 1991, hvor der var mange, der blev udskrevet fra hospitalet, og hvor der manglede lbud fra samfundet l den gruppe mennesker. Der er åbent 3 dage om ugen fra kl. 9 l kl.22. Aldersmæssigt spænder brugerne fra 4 mdr. l år, og på årsplan er der ca. 250 personer, der bruger værestedet. Ideen er hjælp l selvhjælp, der skal være noget at stå op l, og mange personer har en frivillighedsa ale, der betyder, at de f. eks. har fast job med at sæ e kaffe over, skrive notater, lave mad osv. Der er unge og ældre blandet, og man prøver at hjælpe med flex-job, hvis muligt. Stephen Mortensen slu er med at takke for dona onen og fortæller, at pengene vil blive brugt l børnene, l rejser og l udflugter. Ar klen sendes også l Bornholms Tidende

12 Conven on og en oplevelse rigere Først en stor tak for en god arrangeret Conven- on i København. E er Conven on havde jeg en dejlig oplevelse, som måske også kan glæde andre. Jeg havde meldt mig l Conven on sent i forløbet, på grund af at jeg har problemer med min hørelse og fungerer dårligt, når der er mange mennesker, der taler sam dig. Jeg havde meldt mig l pakkeafdelingen, hvor vi pakkede tasker l Conven on. Her var jeg sammen med mange søde Inner Wheel piger, og stemningen var god. Det var her, jeg overtalte mig selv l at deltage i Conven on. For som sagt er jeg klar over mine skavanker. Bare jeg fik et guldkorn med,var det godt. Jeg kunne bare holde mig i baggrunden, og se alle de glade mennesker der kom. På Hospitality Evening var jeg med på turen l Papirøen, hvilket passede mig fint. Det var en dejlig a en. På Galla-a enen sad jeg l bords med Mopelola Taiwo Adisa fra Nigeria (Lola). Lola skulle først afrejse mandag. Hun havde ikke nået at se så meget af København, og spurgte om jeg ville vise hende lidt i København. Mit engelsk er meget dårligt, så jeg tænkte hvordan klarer jeg det. Men jeg syntes også, at hvis jeg kunne gøre en forskel hun fik set København, så må e jeg prøve, om jeg kunne give hende et indtryk af byen. Jeg hentede Lola på hendes hotel søndag formiddag. Jeg kunne parkere gra s i København om søndagen. Vi kørte først l Amaliehaven, hvor det var udsigt l vores flo e Operahus. Jeg forklarede, at det var en gave fra vores afdøde skibsreder Mærsk McKinney Møller. Dere er besøgte vi museet på Amalienborg. Lola var interesseret i Prinsesse Benedikte, der havde navngivet vores Inner Wheel rose. Here er besøgte vi Marmorkirken, hvor vi sad en stund (Lola og jeg er begge kristne). Så var det d l lidt frokost. Vi gik l Gråbrødretorv. Jeg valgte et sted, hvor vi kunne sidde og nyde maden og stedets omgivelser. Det var lidt koldt, men der var varme under parasollerne. De fleste piger kan nok lide at gå i bu kker, så jeg tænkte at vi lige kunne tage en tur i Magasin. Det var ikke ramt ved siden af. Vi gik lidt rundt, og Lola fik købt en bluse. Jeg var med l at vælge den rig ge størrelse. Hun syntes det var dyrt i Danmark. Men alt skal ses under et, og vi har også et dyrt apparat i Danmark, som vi ikke vil undvære. Vi slu ede hjemme hos mig l en kop te, og hun så min have. Jeg havde desværre ikke nogen overnatningsplads, så dere er kørte jeg hende lbage l hendes hotel. Jeg syntes det var et dejligt guldkorn, som jeg var blevet beriget med. Lola og jeg var ca. samme alder. Trods mit dårlige engelsk, syntes jeg det var en dejlig oplevelse, og Lola var også glad for turen. Vi svingede godt og trods vores forskellighed, var vi også meget ens, vi grinede og hyggede os begge to. Hanne Sten, Kastrup Inner Wheel 12

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang Distriktspræsident Lis Spurré: IW året går på hæld så dette Nyhedsbrev, bliver det sidste i dette IW år. Vi skal snart igen have hjulet til at dreje. For mit vedkommende

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 8-2014

NYHEDSBREV NR. 8-2014 NYHEDSBREV NR. 8-2014 Kære læsere Her udkommer et nyt IWI - og et nyt Inner Wheel år er startet. Et år er gået med det nye IWI, som du kan se, så er der rig g mange ar kler med i de e nummer og det er

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 11-2015

NYHEDSBREV NR. 11-2015 NYHEDSBREV NR. 11-2015 Kære læsere IWI News Maj 2015 udkommer senere end planlagt. Der kom en Conven on i København ind i planlægningen og forsinkede arbejdet. Et tænkt særnummer om Conven on bliver ikke

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN

OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN OPLEVELSER I UNIKKE OMGIVELSER FIRMAEVENTS EGESKOV DET LEVENDE SLOT PÅ FYN DET PERFEKTE STED AT MØDES Unikke omgivelser til dit arrangement Egeskov er den perfekte ramme om Jeres næste arrangement. Med

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2011, nr. 3 Velkommen til majmødet. Tirsdag, den 17. maj kl. 17 eller 18 hos Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, 5500 Middelfart til Drop multi-tasking - planlæg bedre og få

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste i den verdensberømte

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2015-16 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2015-16 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2015-16 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 1 FORORD 2 NY INNER WHEEL ROSE 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER I IW 2015-2016 5 DANSK INNER WHEEL

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kulturkonference 2013

Kulturkonference 2013 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kulturelt Samråd Thisted inviterer til Kulturkonference 2013 Fredag den 20. søndag den 22.

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk

Nytårsmenu roser: Varna Palæet, Ørneredevej 3, DK - 8000 Aarhus C. Tlf.+ 45 86 14 04 00, E-mail : info@varna.dk Nytårsmenu roser: Hej Palle Det var en fantastisk menu og super mad en stor succes Erik Luplau Tak for en velorganiseret og velsmagende menu, der fik meget ros både for køkkenpersonalet og for alle nydende

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010

17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010 17 dages vinterrejse l Las Vegas og Hawaii 2. 18. november 2010 Dag 1 Vi mødes i Københavns Lu havn kl. 11.30 og flyver med Delta Airlines l New York kl. 13.20. Herfra er der en kort flyvetur l Las Vegas,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Velkommen 4 Tilmelding og priser 5 Personale 6 7 Åbnings der og lukkedage 8 Tabulex SFO 9 Dagligdagen i SFO en 10 12 Tradi oner 13 Væksthuset 14

Velkommen 4 Tilmelding og priser 5 Personale 6 7 Åbnings der og lukkedage 8 Tabulex SFO 9 Dagligdagen i SFO en 10 12 Tradi oner 13 Væksthuset 14 Velkommen 4 Tilmelding og priser 5 Personale 6 7 Åbnings der og lukkedage 8 Tabulex SFO 9 Dagligdagen i SFO en 10 12 Tradi oner 13 Væksthuset 14 Mariahuset 15 Mål og indholdsbeskrivelse 17 19 Kære børn

Læs mere

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG

EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG EFTERÅRSKURSUS KIRKENS GENBRUG den 8. 9. og 10. oktober 2014 GENBRUG I ØST & VEST Samvirkende Menighedsplejer har i år fornøjelsen af at indbyde til inspirationskursus rettet mod frivillige i Kirkens Genbrug.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Mauritius

Inspiration Rejsemål: Mauritius Inspiration Rejsemål: Mauritius Mauritius er en østat, der ligger i den vestlige del af det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen har et areal på ca. 1900 km². Store dele af øen er dækket af

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5 NYHEDSBREV I 2013 SCLEROSEFORENINGEN LOKALAFDELING NORDVESTSJÆLLAND HVA SKER DER? Indhold Kalender/overblik til køleskabslågen side 2 Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3 Lidt kort & rigtig godt

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011

Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Invitation til DUSK-netsamling i Mariagerfjord d. 1. til 3. april 2011 Mariagerfjord Ungdomsråd og UngMariagerfjord byder alle velkommen til DUSKnetsamling i Hadsund, fredag d. 1. til søndag d. 3. april

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 6 ~ Nr. 2. Marts 2007 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth kan træffes personligt: Mandag kl. 9.00 13.00 samt efter nærmere aftale

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER

ATTRAKTIVE RASTEPLADSER ATTRAKTIVE RASTEPLADSER Langturschaufførens bud på den gode rasteplads Undersøgelsen er gennemført med stø e fra FDE-Fonden Indledning Danske langturschauffører skal i deres arbejde overholde en række

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere