NYHEDSBREV NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 12-2015"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR Kære læsere Med de e nummer af Inner Wheel siger redak onsgruppen tak for Inner Wheel-året Bladet indeholder bl.a. en opsamling på oplevelser fra forårets udflugter, instruk onsmøder og kædeoverrækkelser i distrikterne. Lene Schade siger farvel og Lena Pedersen siger goddag som na onalrepræsentant. Jeg vil som ansvarshavende redaktør også sige farvel og tak for opbakningen l og interessen for det nye informa onsmedie i Inner Wheel Danmark. Vi har nu ha den digitale version i 2 år og udgivet 2 årsskri er. Der har været startproblemer med udsendelse af Inner Wheel på mail. Det håber jeg vil være historie, når vi kommer hen i det nye Inner Wheel-år. De to årsskri er har fået rig g megen ros, både af Inner Wheel-medlemmer og af udenforstående, som har læst bladene. Tak for det. Jeg vil gerne beny e lejligheden l at sige tak l DISO erne i distrikterne for et godt samarbejde og l Andrea og Dorte for godt samarbejde i redak onsgruppen. Hjulet drejer en omgang, og jeg overgiver hermed opgaven som ansvarshavende redaktør l Pastna onalrepræsentant Lene Krüger Schade. Tak og god sommer l jer alle og god læsning. Dorte Allerup, Redaktør Andrea Welzel, Redaktør Annalise Larsen, Ansvarshavende redaktør/pastna onalrepræsentant Den afgående Na onalrepræsentant har ordet Hjulet drejer, og pludselig er der gået 2 år. Min d som Na onalrepræsentant er ved at rinde ud, og en ny Inner Wheel er skal tage roret. Det er d l et lille lbageblik. Det har været 2 fantas ske år. Der har været meget arbejde - men mange udfordringer - og rig g mange gode oplevelser og fremadre ede udviklings ltag. Jeg brændte meget for at vi fik nedsat en arbejdsgruppe, som skulle tage sig af Inner Wheel udvikling. Det materiale kan I finde på hjemmesiden, og vil være l gavn for alle jer, der vil gøre et stykke arbejde for jeres klub eller for distriktet. Arbejdsgruppen har gjort det rig g godt, og jeg håber materialet vil blive brugt fli gt. Jeg har været rundt l alle forårsdistriktsmøderne sidste år og i år (i år lå 2 dog på samme dag), og det har været en stor oplevelse. Jeg tror, at klubberne i Danmark med distriktsbestyrelserne i spidsen har stor fokus på udvikling og fællesskab og ikke mindst på sjove oplevelser. Et varieret program er præcis det, der får netop din klub l at være a rak v for nye medlemmer. 1 Jeg vil gerne nævne den sidst chartrede klub: Blokhus Inner Wheel Klub - de startede for 2½ år siden med 16 medlemmer, i dag er de 30. Det er en solstrålehistorie, som jeg gerne vil dele med jer alle. At det lige netop skulle være Conven on i mine 2 år som Na onalrepræsentant, gør det også helt specielt. Det var en fantas sk oplevelse at have så mange gæster, og vi har i lokal komiteen fået virkelig mange posi ve lkendegivelser for de dage i København. Jeg har fak sk fået at vide, at det er det flo este Conven on man har deltaget i. Tak l Local Conven on Commi ee gruppen og alle jer, der gjorde det muligt at servicere alle vores gæster. Alt i alt ser jeg lbage på 2 spændende år med udvikling og nye ltag. Ikke mindst med en kæmpe personlig oplevelse og erfaring, som aldrig vil forsvinde. Tak l alle jer, som har været med l at gøre disse 2 år l noget specielt. Rig g hjertelig llykke med kæden l Lena Pedersen, som jeg håber får lige så mange gode oplevelser, som jeg. Lena er virkelig klar l at stå i spidsen for Inner Wheel Danmark, og jeg ønsker hende alt mulig held og lykke. Lene Krüger Schade Na onalrepræsentant/na onalpræsident

2 Nu drejer hjulet snart igen Tillykke l alle de nye præsidenter og l alle de nye bestyrelser. Det sidste år har været meget spændende og begivenhedsrigt i lære ved Rådet med Lene Krüger Schade i spidsen. Den 16. Interna- onale Conven on, var arbejdskrævende, men også ube nget årets højdepunkt fyldt med spændende oplevelser. Rådsmøderne og Nordisk Rådsmøde har været meget lærerige, og har givet et meget stort indblik i, hvad der foregår i klubber og distrikter rundt i landet. Tak for den overvældende dag og store opbakning l både Lene Krüger Schade og mig i søndags ved kædeoverrækkelsen i Randers Østre. Stor tak l Randers Østre Inner Wheel og Rotary for det flo e arrangement I havde lavet for os. Som jeg sagde i søndags (red. 14. juni 2015), sammenligner jeg mit år som vicena onalrepræsentant med at være kadet på skibet Inner Wheel af Danmark. Jeg ser frem l at føre skibet videre sammen med den gode besætning om bord. I har vist os den llid, at skulle styre skibet, og der venter spændende opgaver, som jeg glæder mig rig g meget l at arbejde med i et godt team; Rådet og alle jer, som er lkny ede på forskellige poster. Min målsætning for det kommende år er: Na onalkædeoverrækkelsen i Randers den 14. juni 2015 Læs referatet her: h p://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/ /referat_na onal_kaedeoverraekkelse_2015.pdf At styrke det sammenhold og den gejst vi har i rig g mange klubber e er vores Conven on og Meet the Danes At vise og udbygge kendskabet l, at Inner Wheel også er mere end livet i vores egen klub. Det har vi bl.a. fået IWI, vores nyhedsbrev og blad l at hjælpe med. At pleje vore medlemmer gennem interesse og engagement. Vi har ha en del udmeldelser i nogle klubber, det vil jeg gerne stoppe. Sam dig vil jeg bruge det sammenhold og den entusiasme l at inspirere og mo vere nye medlemmer. Jeg vil arbejde på at videreudvikle og styrke det samarbejde med Rotary, som bl.a. er udviklet omkring Rotary Familiens Dag. Vig gst af alt, vil jeg gerne styrke et samlet Dansk Inner Wheel. Mit sidejob/hjertebarn er jo projekt Dåseringe, og det vil jeg fortsat arbejde ihærdigt med. Det er et projekt, som virkelig gør opmærksom på Inner Wheel i mange kredse, både i Danmark og i udlandet. Inner Wheels tema for 2015/2016 ved Verdenspræsident Charlo e De Vos er: UNIQUE OG UNITED Mit mo o: SJOV, STYRKE OG SAMMENHOLD I og jeres familier ønskes en rig g glædelig og god sommer, den må da snart komme! På gensyn l august Mange sommerhilsner Lena Pedersen 2

3 Thisted Inner Wheel markerer 70 års dagen for Danmarks befrielse Den 5. maj a oldt Thisted Inner Wheel møde på museumscenter Hanstholm for at markere 70 års dagen for Danmarks befrielse. Mødet var arrangeret af ak vitetsudvalget, og man havde inviteret Thisted Rotary, så 51 nysgerrige og forventningsfulde deltagere mødte op. Museet er placeret i noget af Danmarks smukkeste natur på kanten af Vesterhavet og Na onalpark Thy i udkanten af Hanstholm. Præsident Kirsten Kanstrup bød velkommen, og dere er fortalte museumsleder Jens Andersen lidt om stedet. Han fortalte bl.a. at Hanstholm lå et strategisk godt sted for anlæggelse af en fæstning for tyskerne, idet man her har den korteste afstand l Kris anssand i Norge. Så ved at bygge et fæstningsanlæg med 4 meget store kanoner på hver side af Skagerak, kunne tyskerne forhindre engelske flådestyrker i at gå ind i de danske farvande. Kanonerne kunne skyde ud l en afstand på 55 km, næsten halvvejs l Norge. De store kanoner blev affyret 40 gange, men ramte aldrig et skib. Opførelsen af fæstningsanlægget med mange underjordiske bunkers startede i e eråret 1940 og var allerede færdiggjort i Vi blev vist rundt i den ene af de 4 kæmpemæssige bunkeranlæg, som i dag er lavet l et meget interessant museum. De fleste af rummene er ført lbage l deres oprindelige udseende, så man kan se, hvordan soldaterne levede. Væggene var meget tykke, mellem 1 og 5 meter. Vi var rundt og se køje-, toilet- og baderum, bunkersanlæggets egen vand- og elforsyning samt krudt- og kanonbetjeningen. Dele af filmen Olsen Banden i Jylland er optaget deroppe, så vi kunne alle nikke genkendende l flere effekter fra filmen. Vi havde meget tøj og fornu ige sko på, men på trods af det, frøs vi allesammen. Der er året rundt en konstant temperatur på under 10 grader i de underjordiske bunkers. Oven på bunkersanlægget er opført en moderne bygning i beton med græs på taget. Bygningen er delvist gravet ind i terrænet med store panoramavinduer mod vandet. Bygningen er således opført, så den falder bedst i med naturen. Sidste år besøgte ca personer museet, hvoraf ca. en erdedel var tyskere. E er en spændende rundvisning med stor spørgelyst, især fra mændene, havde ak vitetsudvalget arrangeret lækkert fiskebord i museets cafe, hvor der var smukt pyntede borde og lys i vinduerne. Præsident Kirsten Kanstrup havde diverse informa oner og præsident for Rotary Nina Yde takkede for invita onen. Vi slu ede af med at synge frihedssangen: En lærke le ed fra 1945, hvor de 3 sidste linjer lyder: Og byer blomstred i rødt og hvidt Og det var forår og Danmark frit, Ja, Danmark frit Det var meget smukt og stemningsfyldt. En stor tak skal lyde l ak vitetsudvalget for det vellykkede arrangement. Thisted Inner Wheel Ulla Bisgaard Fra venstre bagerst: Medlem af Rotary Allan Krogsgaard og hustru medlem af Inner Wheel Hanne Gade Forest fra venstre: Medlem af Rotary Benny Frederiksen, medlem af Rotary Gert Agesen og hustru Karen Margrethe AgesenYderst l højre medlem af Inner Wheel Ilse Haugård Fra venstre: Museumsleder Jens Andersen, medlem af Inner Wheel Karen Margrethe Daugård, medlem af Inner Wheel Karen Overgaard, ægtefælle Bent Grimstrup, medlem af Inner Wheel Anny Pedersen, medlem af Rotary Anders Overgaard, medlem af Rotary Allan Krogsgaard, præsident for Rotary Nina Yde, medlem af Inner Wheel Ulla Bisgaard (ego, med tørkædet), med ryggen l medlem af IW Ingelise Klemmensen og l højre medlem af Inner Wheel Ilse Haugård. 3

4 Ladywalk - nu også på Samsø E er opfordring fra Inner Wheel Danmark om at deltage i Ladywalk 2015, blev Samsø Inner Wheel enige om, at en del af os godt kunne tænke os det. Det nærmeste mødested var Århus, men da det var et a enarrangement ville det medføre, at vi ikke kunne komme hjem samme dag og derfor var nødt l at have en overnatning, det var vi ikke så stemte for. Så derfor henvendte undertegnede Je e Nielsen sig l Ladywalk og spurgte om det kunne lade sig gøre at deltage på Samsø. Der gik nogen d inden vi endelig fik grønt lys for at gå marchen på Samsø. Bluser og poser kunne a entes om søndagen i Århus. Vi kunne ikke nå at få trykt Inner Wheel logo på blusen, men vi var 10 deltagere fra Inner Wheel plus 15 andre kvinder fra Samsø, der gik 6 km. Det var en regnfuld tur, som nok ved de øvrige Ladywalk-arrangementer i hele landet. Vi blev alle våde, men humøret var højt og vi gennemførte. Dagli Brugsen i Ballen sponsorerede vand, chokolade og frugt, da vi var nået halvvejen. Ved vejs ende nød vi en dejlig grønsagssuppe på Brundby Hotel. Vi har fået lovning, at vi l næste år får lov l at deltage som et startsted, så vi håber, at vi kan blive mange flere kvinder, der vil deltage på Samsø. Med venlig hilsen Je e Nielsen - Samsø Inner Wheel Samsø set fra lu en 4

5 Besøg hos vores svenske venskabsklub, Lessebo-Hovmantorp Inner Wheel Klub Svenske flag, smil, glæde og varme knus, det var, hvad 9 piger fra Esbjerg Inner Wheel Klub blev modtaget med, da vi steg af toget i Hovmantorp fredag, den 5. juni om e ermiddagen e er 7½ mes togrejse. Gensynsglæden var stor, og det var også dejligt at hilse på de søde svenske piger, som havde besøgt os i Esbjerg for to år siden. Vi blev kørt l Lessebo Handpappersbruk, hvor en kaffepause gjorde godt, før vi fik en guidet rundvisning i frems lling af håndlavet papir. Det var spændende at følge frems llingen af papiret. Selv om julen er langt væk, fandt nogle fle ede julestjerner i tykt håndlavet papir vej l denne skribents taske. E er installering på Kosta Boda Art Hotel var der a ensmad i Glasbaren, hvor glas er det gennemgående materiale, brugt i borde, barstole, udsmykning i lo og på vægge, borde, skulpturer, skåle, håndvaske, tallerkener, ja, selv bunden i den indendørs pool har de flo este glasskulpturer, hvor farver og belysning skaber en enestående effekt. Det var helt fantas sk at bo på det flo e hotel! Lørdag kørte vi med vores svenske værter l Målerås Glasbruk, hvor vi beundrede stedets mange fine glaskrea oner. E er frokost på stedet gik turen lbage l Kosta. Her var der, ligesom om formiddagen, d l at shoppe i de forskellige outlets, som ligger lige op ad Kosta Glasbruk, og visakortene blev brugt fli gt. A enen bød på hy sill i Kosta Glasbruk med musikalsk underholdning og demonstra on af glaspustning, som nogle af deltagerne også fik lov l at prøve. Det er ikke så let, som det kan se ud l, skal jeg hilse og sige! Om søndagen så vi det arbejdende glasværksted på Kosta Glasbruk og kunne shoppe inden afrejsen. Det blev l en dlig frokost, madpakker fra hotellet, kage fra vores værter, kørsel l Hovmantorp sta on, og så varme farvelknus og tak l vores fantas sk søde og gæs rie værter. Det var sådan et dejligt genbesøg! I sin tale l vores svenske værtsklub sagde præsident Birthe Hesdorf bl.a.: I dag er vi sammen i det venskab og det fællesskab som et møde, som de e, er kulmina onen på. Venskab betyder, at man passer på hinanden, kerer sig om hverandre men der er jo langt mellem os! Men for at sikre, at nogen passer godt på jer, holder vagt omkring jer, har vi valgt at give jer denne gave, som vi håber fremadre et vil give jer gode minder og da de rig ge var optaget af at passe på vores dronning får I dem i miniudgave. Tusind tak for invita onen for ubrydeligt venskab og förtjusande samvær. Det var en uforglemmelig tur med herligt samvær, styrkelse af venskab og fine oplevelser. Tak l vores værter, og tak l vores eget planlægningsudvalg, hvis arbejde har været stort og omhyggeligt. Alt var lagt l re e med perfek on, både hinsidan og her! PS.: Esbjerg Inner Wheel Klubs gave l Lessebo- Hovmantorp Inner Wheel Klub var to gardere af træ, designet af Kay Bojesen. Charlo e Nielsen 5

6 100 året for kvindernes valgret i Sønderborg 7 kvindeorganisa oner, bl.a. Sønderborg Inner Wheel klub, fejrede den 5. juni året for kvindernes valgret i Danmark. Dagen blev fejret på Sønderborg slot med foredrag af bl.a. Inge Adriansen, dligere inspektør på Sønderborg slot. Hun fortalte om 30 års arbejde for at få valgre en l kvinder beslu et, før det endelig lykkedes i Poli ker Ellen Thrane Nørby var også blandt talerne. Hun fortalte om kvinder i dag. E er talerne gik forsamlingen på ca. 200 deltagere ned i slotshaven l en eg, der er plantet for nogle få år siden. Denne eg er blevet adopteret af de 7 kvindeorganisa oner i Sønderborg og omegn og vil være symbolet på 100 året for kvindernes valgret i Danmark. Ved Kvindernes Eg blev der afsløret en sten, som har fået indgraveret en plade med navne og omtale af Kvindernes Eg. Annalise Larsen -Sønderborg Inner Wheel klub Aabenraa Inner Wheel klub bere er Så er årets høst af dåseringe klar l at blive afleveret. 71,9 kg blev det l. Tidligere år har vi her fra Aabenraa Inner Wheel leveret l nogle hobbyfolk, og sendt pengene l projekt Dåseringe. Men nu ønsker hobbyfolket dog ikke flere, så disse dåseringe er på vej l en indsamler i Kollund. Tak l alle, der har bidraget, det er utrolig flot. ISO Kirsten Heisel. Aabenraa Inner Wheel klub 6

7 Distriktskædeoverrækkelse Fjeldsted Skovkro den Præsident for Ejby Inner Wheel Sidsel Kofoed bød velkommen, hvor hun tændte lys, og sam dig introducerede hun de fem plancher Ejby Inner Wheel har lavet over klubbens værdier. Den afgående Distriktspræsident Anne Marie Olsen holdt dere er tale. Hun synes, det har været et spændende og begivenhedsrigt år med mange dejlige klubbesøg samt Conven on på dansk grund, hvilket var en meget stor oplevelse. Udfordringen har bl.a. været at skaffe nye og fastholde gamle medlemmer i Inner Wheel samt at etablere og udbygge samarbejdet med Rotary. Here er takkede Anne Marie sin bestyrelse for et meget fint samarbejde. Hun takkede især Birthe Hartmann, der stopper som distriktskasserer og starter som rådskasserer den 1. juli Distriktspræsidentkæden blev here er videregivet l Vicedistriktspræsident Anne Elisabeth Nielsen fra Ejby Inner Wheel. Hun takkede for kæden og den llid, der dermed er vist hende. Det er med stor ydmyghed Anne vil påtage sig denne opgave. Hun glæder sig meget l de kommende klubbesøg og ser frem l at uddybe samarbejdet både med klubberne og med Rotary. Anne ønsker at fortsæ e det gode arbejde med at fastholde og øge medlemstallet, samt at fortsæ e og udbygge samarbejdet med Rotary. Slu eligt præsenteredes den nye distriktsbestyrelse som består af: Der blev dere er holdt tale af Pastdistriktspræsident Anne-Merete S ngsted, hun takkede af og videregav pastnålen l Anne Marie Olsen. Desuden takkede hun den dligere bestyrelse samt ikke mindst webmaster Dorthe Skov Mejer. Guvernør Leif Kenrad lykønskede Anne på egne og Max Ustrup vegne. Max skal være ny guvernør for Rotary i distrikt Leif vil fortsat fungere som kontaktperson mellem Rotary og Inner Wheel, hvorfor det fortsat ligger ham på sinde at udbygge samarbejdet og medvirke l synliggørelsen af de to organisa oner - ikke mindst lokalt. Leif Kenrad overrakte afslutningsvis et smukt rødt Rotary tørklæde l Anne Marie Olsen som tak for et godt samarbejde og et l Anne for deres frem dige samarbejde. Ordet blev givet videre l Vicena onalrepræsentant Lena Pedersen som overbragte en hilsen fra Na onalrepræsentant Lene Krüger Schade, med lykønskninger l den nye distriktsbestyrelse samt en tak l afgående Pastdistriktspræsident Anne-Merethe S ngsted og vores nye Pastdistriktspræsident Anne Marie Olsen. Der overbragtes gaver l de tre. E er spisningen var der underholdning ved Ruth og Rith, der klarer sagerne, hvis der er beskidt. Afslutning ved Sidsel Kofod samt udlevering af en lille gave l alle med fynske specialiteter. Referent Jeanne e Lykke Madsen Distriktspræsident Anne Elisabeth Nielsen Distriktssekretær Lene Pedersen Vicedistriktspræsident Charlo e Lemmergaard Distriktskasserer Ingemerete Juncker DISO Karen Margrethe Bay Pastdistriktspræsident Anne Marie Olsen Tak l distriktskasserer birthe hartmann 7

8 Odense Sct. Knud Inner Wheel Klub Vores møde i april gav e ertanke. Emnet var: Demens og hvad så. Foredragsholderen var Jennie Hemmingsen, demenskonsulent i Assens kommune. Hun er uddannet sygeplejerske og har taget flere e eruddannelser. Hun har været leder på et plejehjem for demente. Emnet er alvorligt, og mange af os kender nogle, der er demente, eller er på vej l at blive demente. Det er de pårørende, der bliver mest mærkede af det. Den demente er nok i starten klar over, at det kniber med at huske, men sygdommen giver også o e depressioner. Jennie Hemmingsen formåede i ord og billeder at forklare, hvad der sker, når man bliver dement, ja når hjernen skrumper og l sidst helt står af. Som dement kan man ikke udtrykke sig for eksempel fortælle sine omgivelser, hvad man ønsker, hvad man er bange for eller har behov for. Det giver adfærdsændringer, som kan være voldsomme, og sproget kan blive vulgært. Det kan især være meget pinligt for de pårørende. Der er ca demente og ca med Alzheimers. Det er den 5. mest dødelige sygdom. Det store antal ramte skyldes også, at vi bliver ældre, ja vi bliver fak sk rig g gamle. Vi fik en forklaring om hjernen, der vejer ca. 1,3 kg (mandens vejer lidt mere). Fra vi er år mister vi ca. 50 % af ledningsne et ved den almindelige aldringsproces. Fra vi er år mister vi ca. 10 % af hjernecellerne. De første tegn på demens er, at man glemmer a aler, navne på personer, og at man kan ikke komme i tanker om dem. Man kan ikke overskue ngene, ej heller udføre velkendte færdigheder. Man mister sociale færdigheder. Ens søvnrytme ændrer sig, dømmekra en nedsæ es, der er humørsvingninger, man får en pinlig hæmningsløs adfærd. Der er flere former for demens, og der er mange grunde l, at man bliver dement. Der er en arvelig disponering. Hjernen forandrer sig ved Alzheimers, og der kan gå helt op l år, inden det opdages. Jennie Hemmingsen var meget livlig og meget vidende inden for sit felt. Man kan søge hjælp i Demens alliancen og Alzheimers foreningen. ISO Liselo e Hansen Haderslev Inner Wheel Generalforsamling - Sidste møde med kliken Den 9. juni var det sidste møde i det gamle Inner Wheel år, og for Haderslev Inner Wheel også det sidste møde, før sammenlægningen af Haderslev og Haderslev Hertug Hans Inner Wheel. De to klubber har i en årrække ha fællesarrangementer, så det er hovedsageligt kendte ansigter, som mødes. Den unge byrådspoli ker Signe Knappe fra Haderslev Byråd s llede samme a en op l foredrag om kvinder og magt. Hun kom vidt omkring om at lære poli sk strategi - hvordan er det som mor at engagere sig i poli- 8 k? Hun mærker overhovedet ingen forskelsbehandling om man er mand eller kvinde. Det drejer sig om at være engageret og godt forberedt. Signe Knappe er formand for Børne- og Familieudvalget. Det giver stor indsigt, samt erkendelse af vanskelighederne omkring samarbejde med de forskellige instanser. Signe er meget begejstret for den model, man bruger, når man involverer nærmiljøet i arbejdet med børn og familier med behov, og synes o e det viser sig at være den bedste løsning. Signe har en bachelor i statskundskab, så for hende er poli k et naturligt valg, e er at have arbejdet i skolebestyrelsen. Signe har 4 børn. E er generalforsamlingen var det d at optage 4 nye medlemmer. Stort velkommen l Addi Søgaard, Connie Andersen, Nicole Arkil og Suzanne Brand. Haderslev Inner Wheel glæder sig over optagelsen, og den store interesse de har vist for vores klub. Dere er overlod Elsebeth Schmidt-Hansen kæden l Margit Christoffersen, som glæder sig l for første gang at løse opgaven, sam dig med at hun er sikker på god opbakning fra de garvede Inner Wheel ere. Den kommende bestyrelse blev præsenteret et spændende nyt år venter.

9 Instruk onstræf i Distrikt 46 i Middelfart Den 28. maj a oldt distrikt 46 sit årlige træf for kommende bestyrelsesmedlemmer på Hotel Severin i Middelfart. Birgit Jelstrup som af distriktet var blevet udvalgt l at deltage i arbejdsgruppen omkring IW -learning, introducerede hvad IW- learning kan bruges l i klubberne. Hun viste sam dig, hvor man kunne finde det på hjemmesiden. Det er bestemt et stykke arbejde vi kan få glæde af ude i klubberne. Inden vi gik i arbejdsgrupper blev der serveret en sandwich og drikkevarer. Dernæst fordelte man sig i de forskellige grupper. Præsident gruppen, sekretærgruppen, kasserergruppen og ISO gruppen. I de forskellige grupper blev der givet vejledning l det kommende års arbejde. Spørgelysten var stor og interessen for at alle blev sat godt ind i arbejdet giver en forventning l et godt arbejdsår i de nye bestyrelser i distrikt 46. Odense Sct. Knud Inner Wheel Klub Vores fødselsdagsudflugt gik i år l Broholm Slot, hvor ejeren Anne Lütken bød os velkommen. Det ældste af slo et er fra Siden er der bygget l, revet ned og restaureret flere gange. Broholm Slot ligger utroligt idyllisk med sin smukke park og dobbelte voldgrave og en gammel vandmølle. Anne Lütken tog os med på en rejse gennem næsten 700 års danmarkshistorie fra Christoffer den 2. l Margrethe den 2. og med mellemliggende 29 konger og 1 dronning som medspillere eller sta ster i Uldfeldt`ernes, Sheel`ernes og Sehested`ernes historie. Der blev fortalt mange sjove anekdoter om hendes forfædre. I slo ets baghave findes en speciel tregrenet gulstensbygning fra 1878, den er bygget af Kammerherre N.F.B. Sehested. Der findes en Old dssamling på old dsminder. Samlingen har været solgt l Odense Bys Museer og har stået i Den Fynske Landsby. Den er nu udlånt l Svendborg Museum, som har placeret den, hvor den hører hjemme. Den ældste del af slo et står intakt. Hele slo et har gennemgået en gennemgribende restaurering og er nu Slotshotel, forpagtet af Anne og Niels Bille-Brahe. Vi slu ede af med lækker middag i slo ets restaurant. På Broholm er der desuden et stort ridecenter ejet af Anne Lütken. Her bliver der holdt mesterskaber i dressurridning med deltagere fra hele Europa. Vi havde nogle hyggelige mer sammen. Vi var 28 Inner Wheelere. Det var fak sk vores 30 års jubilæum, da vores første møde var den 13. maj ISO - Liselo e Hansen Broholm Gods set fra lu en 9

10 Kvindernes dag den 8. marts 2015 i Sønderborg Den 8. marts var Inner Wheel Sønderborg med l at markere kvindedagen, der blev a oldt på Alssundgymnasiet i Sønderborg. Vi mødtes dligt om morgenen sammen med andre kvindelige organisa oner fra Sønderborg. Her fik vi anvist en plads, hvor vi kunne s lle vores bod op. I boden havde vi brochurer om Inner Wheel og eksemplarer af Inner Wheel Årsskri et. Vi var nogle stykker, der i løbet af dagen ski edes l at stå og udlevere materiale og fortælle om vores organisa on. Dagen bød på underholdning af forskellig slags. Bl.a. fortalte dligere museumsinspektør Inge Adriansen om kvindernes liv under 1. verdenskrig, mens mændene kæmpede ved fronten. Det var en rig g god dag, hvor vi fik kontakt l andre kvindeorganisa oner, og vi håber, at vi i frem den kan få et samarbejde med dem. Måske kan det blive en tradi- on, at vi hvert år deltager i fejringen af kvindedagen. Bodil Knudsen - Præsident Sønderborg Inner Wheel Foredrag ved Susanne Dal Gravesen, direktør for Bryd tavsheden ved Frederiksberg Inner Wheel Frederiksberg Inner Wheel havde på deres marts møde besøg af Susanne Dal Gravesen, der er direktør for Børn og Unge i voldsramte familier, nu omdøbt l Bryd Tavsheden. Hun står for den daglige ledelse i foreningen, og har specialiseret sig i forebyggelse af vold mod børn. Susanne Dal Gravesen er llige projektleder i Socialstyrelsen, hvor hun er i tæt samarbejde med kommuner og krisecentre. Hun er kommunal leder for sundhedspleje og familierådgivning, sundhedsplejerske og sygeplejerske med speciale i børn og psykiatri. Foreningen får midler fra statslig side l en administra on, der svarer l 3 fuld dsansa e og husleje m.v. De øvrige medarbejdere er alle sammen frivillige. Foreningen søger også midler hos private og ved forskellige fonde. Der er mulighed for anonym kontakt i Basen, et hus i København, fra mandag l torsdag mellem kl og 18.00, hvor de unge kan komme ind direkte fra gaden. Man kan også kontakte foreningen på telefon i hele landet eller via de sociale medier Facebook og Instagram, hvor mange unge deler holdninger, erfaringer og viden. Ved en undersøgelse af 8. klasses elever, havde hver 5. oplevet grænseoverskridende vold i familien. Vedr. kærestevold havde 10 % af gruppen årige været udsat for fysisk eller seksuel vold, og en undersøgelse viste, at det blev mere og mere acceptabelt blandt kærester. Hvad gør vold? Børn og unge som er udsat for vold får o e problemer med alkohol og stoffer. De begår også selv vold og kny er sig l bandemiljøer. De bliver destruk ve. Pigerne bliver o e dligt gravide. Vold sker i alle miljøer både i by og på land, hos rig og fa g. 10 FORTSÆTTER...

11 Volden er også en kulturel ng i samfundet. Man skal se den i forhold l d og kultur. Forebyggende ak viteter: Temadage i folkeskolen, hvor ressourcestærke personer er l stede Temadage for lærere, pædagoger m.fl. så de kan lære at opdage volden Ak vitet på de sociale medier Events Charityfester Kampagner Samarbejde med SSP O e er tvivlen årsag l, at der ikke bliver grebet ind i de og volden bliver anmeldt l de sociale myndigheder. I den anonyme rådgivning bliver det ikke meldt l myndighederne, selv om det er alvorligt, men der bliver rådgivet og spurgt ind l, om de har nogen de kan stø e sig l. Frederiksberg Inner Wheel overrakte Susanne Dal Gravesen en check på kr l forebyggelse af vold mod børn og unge. Disse penge er samlet ind på klubmøder, på Inner Wheel dagen og et Bring and Buy møde, hvor der holdes auk on over medbragte effekter. Gi e Lund Petersen har lagt hus l og lavet maden l sidstnævnte møde. Grethe Dresner Frederiksberg Inner Wheel, ISO Bornholms Inner Wheel klub fik ny præsident I forbindelse med klubbens ordinære generalforsamling fik Rønne Inner Wheel ny præsident. Præsident Inge- Birthe Foss overrakte ved den årlige kædeoverrækkelse præsidentkæden l sin e erfølger, Sonja Nielsen, med mange ønsker om et godt nyt år med al mulig lykke. Inner Wheel er verdens største kvindenetværk med over medlemmer; et netværk med muligheder for personlig udvikling og venskabelige rela oner. Øens klub tæller på nuværende dspunkt 31 medlemmer, og der er et stort fremmøde l de månedlige møder, med interessante foredrag eller andre spændende ak viteter. På folkemødet havde Rønne Inner Wheel lagt brochurer/foldere i Rotary s telt. I år var der tre flo e jubilæer 55 år: Inger Karlsen, 45 år: Kyhn, 30 år: Marie Ørum, plus der var flere medlemmer med 100 % fremmøde. Vores dona on i år på kr ,- gik l Blækspru en, et værested for psykisk syge og deres pårørende. Blækspru en s leder Stephen Mortensen fortalte, at værestedet har eksisteret siden 1991, hvor der var mange, der blev udskrevet fra hospitalet, og hvor der manglede lbud fra samfundet l den gruppe mennesker. Der er åbent 3 dage om ugen fra kl. 9 l kl.22. Aldersmæssigt spænder brugerne fra 4 mdr. l år, og på årsplan er der ca. 250 personer, der bruger værestedet. Ideen er hjælp l selvhjælp, der skal være noget at stå op l, og mange personer har en frivillighedsa ale, der betyder, at de f. eks. har fast job med at sæ e kaffe over, skrive notater, lave mad osv. Der er unge og ældre blandet, og man prøver at hjælpe med flex-job, hvis muligt. Stephen Mortensen slu er med at takke for dona onen og fortæller, at pengene vil blive brugt l børnene, l rejser og l udflugter. Ar klen sendes også l Bornholms Tidende

12 Conven on og en oplevelse rigere Først en stor tak for en god arrangeret Conven- on i København. E er Conven on havde jeg en dejlig oplevelse, som måske også kan glæde andre. Jeg havde meldt mig l Conven on sent i forløbet, på grund af at jeg har problemer med min hørelse og fungerer dårligt, når der er mange mennesker, der taler sam dig. Jeg havde meldt mig l pakkeafdelingen, hvor vi pakkede tasker l Conven on. Her var jeg sammen med mange søde Inner Wheel piger, og stemningen var god. Det var her, jeg overtalte mig selv l at deltage i Conven on. For som sagt er jeg klar over mine skavanker. Bare jeg fik et guldkorn med,var det godt. Jeg kunne bare holde mig i baggrunden, og se alle de glade mennesker der kom. På Hospitality Evening var jeg med på turen l Papirøen, hvilket passede mig fint. Det var en dejlig a en. På Galla-a enen sad jeg l bords med Mopelola Taiwo Adisa fra Nigeria (Lola). Lola skulle først afrejse mandag. Hun havde ikke nået at se så meget af København, og spurgte om jeg ville vise hende lidt i København. Mit engelsk er meget dårligt, så jeg tænkte hvordan klarer jeg det. Men jeg syntes også, at hvis jeg kunne gøre en forskel hun fik set København, så må e jeg prøve, om jeg kunne give hende et indtryk af byen. Jeg hentede Lola på hendes hotel søndag formiddag. Jeg kunne parkere gra s i København om søndagen. Vi kørte først l Amaliehaven, hvor det var udsigt l vores flo e Operahus. Jeg forklarede, at det var en gave fra vores afdøde skibsreder Mærsk McKinney Møller. Dere er besøgte vi museet på Amalienborg. Lola var interesseret i Prinsesse Benedikte, der havde navngivet vores Inner Wheel rose. Here er besøgte vi Marmorkirken, hvor vi sad en stund (Lola og jeg er begge kristne). Så var det d l lidt frokost. Vi gik l Gråbrødretorv. Jeg valgte et sted, hvor vi kunne sidde og nyde maden og stedets omgivelser. Det var lidt koldt, men der var varme under parasollerne. De fleste piger kan nok lide at gå i bu kker, så jeg tænkte at vi lige kunne tage en tur i Magasin. Det var ikke ramt ved siden af. Vi gik lidt rundt, og Lola fik købt en bluse. Jeg var med l at vælge den rig ge størrelse. Hun syntes det var dyrt i Danmark. Men alt skal ses under et, og vi har også et dyrt apparat i Danmark, som vi ikke vil undvære. Vi slu ede hjemme hos mig l en kop te, og hun så min have. Jeg havde desværre ikke nogen overnatningsplads, så dere er kørte jeg hende lbage l hendes hotel. Jeg syntes det var et dejligt guldkorn, som jeg var blevet beriget med. Lola og jeg var ca. samme alder. Trods mit dårlige engelsk, syntes jeg det var en dejlig oplevelse, og Lola var også glad for turen. Vi svingede godt og trods vores forskellighed, var vi også meget ens, vi grinede og hyggede os begge to. Hanne Sten, Kastrup Inner Wheel 12

NYHEDSBREV NR. 8-2014

NYHEDSBREV NR. 8-2014 NYHEDSBREV NR. 8-2014 Kære læsere Her udkommer et nyt IWI - og et nyt Inner Wheel år er startet. Et år er gået med det nye IWI, som du kan se, så er der rig g mange ar kler med i de e nummer og det er

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 11-2015

NYHEDSBREV NR. 11-2015 NYHEDSBREV NR. 11-2015 Kære læsere IWI News Maj 2015 udkommer senere end planlagt. Der kom en Conven on i København ind i planlægningen og forsinkede arbejdet. Et tænkt særnummer om Conven on bliver ikke

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 130 September 2012 INNER WHEEL 34. Årgang Dannebrog Sommerstemning i Legoland juli 2012 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Sommertræf i Odsherred...7 Hvem bestemmer

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 121 Juni 2010. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL Nr. 121 Juni 2010 31. Årgang I midten af april kunne en meget stolt National Repræsentant overrække kommunikationschef Line Grove Hermansen fra SOS-Børnebyerne en check

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4-2014

NYHEDSBREV NR. 4-2014 NYHEDSBREV NR. 4-2014 Du har nu modtaget en ny IWI, denne gang med emne Sundhed +40. Temaet blev valgt blandt de indkomne forslag, som klubberne fik fremsendt sidste år. I sidste nummer bragte vi en ar

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 133 Juni 2013 INNER WHEEL 34. Årgang HKH Kronprinsesse Mary Protector for 16th Convention in Denmark may 2015 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 IW-Nyt s historie...6

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 9-2015

NYHEDSBREV NR. 9-2015 NYHEDSBREV NR. 9-2015 Kære læsere Julen er forbi, nytår har ringet ind og vi er alle på vore pladser igen. Samdigt er der nogen, der har skrevet den ene eller anden arkel, mens andre har flig taget billeder.

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 129 Juni 2012. 33. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 129 Juni 2012 INNER WHEEL 33. Årgang Den danske delegation til Convention april 2012 2 3 Indhold Stafetten...6 Rågeleje...14 Golfturneringer...17-19 Beretning fra D46 - Convention...20

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2014

NYHEDSBREV NR. 7-2014 NYHEDSBREV NR. 7-2014 Kære læsere Nyder du sensommeren? Her udkommer et nyt IWI - og et nyt Inner Wheel år er startet. Et år er gået med det nye IWI, som nyhedsbrev på nettet. Og vi er blevet en del klogere

Læs mere

BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING

BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING BORGERBLADET NYT FRA HERSLEV SOGNS BORGERFORENING Nr. 2 September 2014 37. Årgang Borgerbladet: Ansvarshavende redaktør: Torsten Lund, tlf.: 2333 8913 Tryk : PR OFFSET, 7000 Fredericia. Hvis du ikke har

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen Indhold Ja, så er efteråret kommet og jeg skal til at redigere

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 132 Marts 2013. 34. Årgang. Lena Pedersen og Kirsten Egelund Andersen (begge Randers Østre IW) overrækker dåseringepenge

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 132 Marts 2013. 34. Årgang. Lena Pedersen og Kirsten Egelund Andersen (begge Randers Østre IW) overrækker dåseringepenge INNER WHEEL DANMARK Nr. 132 Marts 2013 INNER WHEEL 34. Årgang Lena Pedersen og Kirsten Egelund Andersen (begge Randers Østre IW) overrækker dåseringepenge 2 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Et

Læs mere

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen

December 2007 version 2. MG Nyhedsbrev. Nyt fra Myasteni-gruppen December 2007 version 2 MG Nyhedsbrev Nyt fra Myasteni-gruppen Indhold: Indhold...1 Den nye direktør: Turbulent sommer.2 NRMG Nordisk MG Råd...3 Introkursus...4 At springe ud...5 Udflugt Nordsjælland...6

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Aabenraa Krisecenter

ÅRSRAPPORT 2012 Aabenraa Krisecenter ÅRSRAPPORT Aabenraa Krisecenter 1 At turde er at miste fodfæstet et øjeblik. Ikke at turde er at miste livet ( Søren Kirkegaard ) 2 Forord Vi har i haft i alt 500 henvendelser fra kvinder eller andre,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

LAP ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER EN GOD SOMMER. Demostration. Høring. Ekstern LAP pris!

LAP ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER EN GOD SOMMER. Demostration. Høring. Ekstern LAP pris! Demostration Høring Ekstern LAP pris! LAP ØNSKER ALLE SINE MEDLEMMER EN GOD SOMMER SOMMER 2012 NR.2 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Leder 03 Havearbejde og depression

Læs mere

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen:

Formanden præsenterede bestyrelsen der var til stede på konferencen: Notatreferat fra konference 2014 for social- og sundhedsassistentklubbens medlemmer mandag den 31. marts tirsdag den 1. april på Pejsegården i Brædstrup Tema: Livsfarlig ledelse Der var ca. 75 fremmødte

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP

33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP 33. ÅRGANG JUNI Nr. 5 2014 KONTAKTBLAD FOR TYBJERG - AVERSI - TYVELSE - SANDBY - VRANGSTRUP FORENINGER & KONTAKTPERSONER MENIGHEDSRÅDENE I TYBJERG, AVERSI, TYVELSE OG VRANGRSTUP Formand: Ida Laustsen tlf.

Læs mere

17. årgang Nr. 1 Februar 2013 NET- DATING. side 7

17. årgang Nr. 1 Februar 2013 NET- DATING. side 7 ulf nyt 17. årgang Nr. 1 Februar 2013 A NET- DATING side 7 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf. 75 72 46 88. E-mail:

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere