NYHEDSBREV NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 12-2015"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR Kære læsere Med de e nummer af Inner Wheel siger redak onsgruppen tak for Inner Wheel-året Bladet indeholder bl.a. en opsamling på oplevelser fra forårets udflugter, instruk onsmøder og kædeoverrækkelser i distrikterne. Lene Schade siger farvel og Lena Pedersen siger goddag som na onalrepræsentant. Jeg vil som ansvarshavende redaktør også sige farvel og tak for opbakningen l og interessen for det nye informa onsmedie i Inner Wheel Danmark. Vi har nu ha den digitale version i 2 år og udgivet 2 årsskri er. Der har været startproblemer med udsendelse af Inner Wheel på mail. Det håber jeg vil være historie, når vi kommer hen i det nye Inner Wheel-år. De to årsskri er har fået rig g megen ros, både af Inner Wheel-medlemmer og af udenforstående, som har læst bladene. Tak for det. Jeg vil gerne beny e lejligheden l at sige tak l DISO erne i distrikterne for et godt samarbejde og l Andrea og Dorte for godt samarbejde i redak onsgruppen. Hjulet drejer en omgang, og jeg overgiver hermed opgaven som ansvarshavende redaktør l Pastna onalrepræsentant Lene Krüger Schade. Tak og god sommer l jer alle og god læsning. Dorte Allerup, Redaktør Andrea Welzel, Redaktør Annalise Larsen, Ansvarshavende redaktør/pastna onalrepræsentant Den afgående Na onalrepræsentant har ordet Hjulet drejer, og pludselig er der gået 2 år. Min d som Na onalrepræsentant er ved at rinde ud, og en ny Inner Wheel er skal tage roret. Det er d l et lille lbageblik. Det har været 2 fantas ske år. Der har været meget arbejde - men mange udfordringer - og rig g mange gode oplevelser og fremadre ede udviklings ltag. Jeg brændte meget for at vi fik nedsat en arbejdsgruppe, som skulle tage sig af Inner Wheel udvikling. Det materiale kan I finde på hjemmesiden, og vil være l gavn for alle jer, der vil gøre et stykke arbejde for jeres klub eller for distriktet. Arbejdsgruppen har gjort det rig g godt, og jeg håber materialet vil blive brugt fli gt. Jeg har været rundt l alle forårsdistriktsmøderne sidste år og i år (i år lå 2 dog på samme dag), og det har været en stor oplevelse. Jeg tror, at klubberne i Danmark med distriktsbestyrelserne i spidsen har stor fokus på udvikling og fællesskab og ikke mindst på sjove oplevelser. Et varieret program er præcis det, der får netop din klub l at være a rak v for nye medlemmer. 1 Jeg vil gerne nævne den sidst chartrede klub: Blokhus Inner Wheel Klub - de startede for 2½ år siden med 16 medlemmer, i dag er de 30. Det er en solstrålehistorie, som jeg gerne vil dele med jer alle. At det lige netop skulle være Conven on i mine 2 år som Na onalrepræsentant, gør det også helt specielt. Det var en fantas sk oplevelse at have så mange gæster, og vi har i lokal komiteen fået virkelig mange posi ve lkendegivelser for de dage i København. Jeg har fak sk fået at vide, at det er det flo este Conven on man har deltaget i. Tak l Local Conven on Commi ee gruppen og alle jer, der gjorde det muligt at servicere alle vores gæster. Alt i alt ser jeg lbage på 2 spændende år med udvikling og nye ltag. Ikke mindst med en kæmpe personlig oplevelse og erfaring, som aldrig vil forsvinde. Tak l alle jer, som har været med l at gøre disse 2 år l noget specielt. Rig g hjertelig llykke med kæden l Lena Pedersen, som jeg håber får lige så mange gode oplevelser, som jeg. Lena er virkelig klar l at stå i spidsen for Inner Wheel Danmark, og jeg ønsker hende alt mulig held og lykke. Lene Krüger Schade Na onalrepræsentant/na onalpræsident

2 Nu drejer hjulet snart igen Tillykke l alle de nye præsidenter og l alle de nye bestyrelser. Det sidste år har været meget spændende og begivenhedsrigt i lære ved Rådet med Lene Krüger Schade i spidsen. Den 16. Interna- onale Conven on, var arbejdskrævende, men også ube nget årets højdepunkt fyldt med spændende oplevelser. Rådsmøderne og Nordisk Rådsmøde har været meget lærerige, og har givet et meget stort indblik i, hvad der foregår i klubber og distrikter rundt i landet. Tak for den overvældende dag og store opbakning l både Lene Krüger Schade og mig i søndags ved kædeoverrækkelsen i Randers Østre. Stor tak l Randers Østre Inner Wheel og Rotary for det flo e arrangement I havde lavet for os. Som jeg sagde i søndags (red. 14. juni 2015), sammenligner jeg mit år som vicena onalrepræsentant med at være kadet på skibet Inner Wheel af Danmark. Jeg ser frem l at føre skibet videre sammen med den gode besætning om bord. I har vist os den llid, at skulle styre skibet, og der venter spændende opgaver, som jeg glæder mig rig g meget l at arbejde med i et godt team; Rådet og alle jer, som er lkny ede på forskellige poster. Min målsætning for det kommende år er: Na onalkædeoverrækkelsen i Randers den 14. juni 2015 Læs referatet her: h p://www.intern.innerwheel.dk/userfiles/file/ /referat_na onal_kaedeoverraekkelse_2015.pdf At styrke det sammenhold og den gejst vi har i rig g mange klubber e er vores Conven on og Meet the Danes At vise og udbygge kendskabet l, at Inner Wheel også er mere end livet i vores egen klub. Det har vi bl.a. fået IWI, vores nyhedsbrev og blad l at hjælpe med. At pleje vore medlemmer gennem interesse og engagement. Vi har ha en del udmeldelser i nogle klubber, det vil jeg gerne stoppe. Sam dig vil jeg bruge det sammenhold og den entusiasme l at inspirere og mo vere nye medlemmer. Jeg vil arbejde på at videreudvikle og styrke det samarbejde med Rotary, som bl.a. er udviklet omkring Rotary Familiens Dag. Vig gst af alt, vil jeg gerne styrke et samlet Dansk Inner Wheel. Mit sidejob/hjertebarn er jo projekt Dåseringe, og det vil jeg fortsat arbejde ihærdigt med. Det er et projekt, som virkelig gør opmærksom på Inner Wheel i mange kredse, både i Danmark og i udlandet. Inner Wheels tema for 2015/2016 ved Verdenspræsident Charlo e De Vos er: UNIQUE OG UNITED Mit mo o: SJOV, STYRKE OG SAMMENHOLD I og jeres familier ønskes en rig g glædelig og god sommer, den må da snart komme! På gensyn l august Mange sommerhilsner Lena Pedersen 2

3 Thisted Inner Wheel markerer 70 års dagen for Danmarks befrielse Den 5. maj a oldt Thisted Inner Wheel møde på museumscenter Hanstholm for at markere 70 års dagen for Danmarks befrielse. Mødet var arrangeret af ak vitetsudvalget, og man havde inviteret Thisted Rotary, så 51 nysgerrige og forventningsfulde deltagere mødte op. Museet er placeret i noget af Danmarks smukkeste natur på kanten af Vesterhavet og Na onalpark Thy i udkanten af Hanstholm. Præsident Kirsten Kanstrup bød velkommen, og dere er fortalte museumsleder Jens Andersen lidt om stedet. Han fortalte bl.a. at Hanstholm lå et strategisk godt sted for anlæggelse af en fæstning for tyskerne, idet man her har den korteste afstand l Kris anssand i Norge. Så ved at bygge et fæstningsanlæg med 4 meget store kanoner på hver side af Skagerak, kunne tyskerne forhindre engelske flådestyrker i at gå ind i de danske farvande. Kanonerne kunne skyde ud l en afstand på 55 km, næsten halvvejs l Norge. De store kanoner blev affyret 40 gange, men ramte aldrig et skib. Opførelsen af fæstningsanlægget med mange underjordiske bunkers startede i e eråret 1940 og var allerede færdiggjort i Vi blev vist rundt i den ene af de 4 kæmpemæssige bunkeranlæg, som i dag er lavet l et meget interessant museum. De fleste af rummene er ført lbage l deres oprindelige udseende, så man kan se, hvordan soldaterne levede. Væggene var meget tykke, mellem 1 og 5 meter. Vi var rundt og se køje-, toilet- og baderum, bunkersanlæggets egen vand- og elforsyning samt krudt- og kanonbetjeningen. Dele af filmen Olsen Banden i Jylland er optaget deroppe, så vi kunne alle nikke genkendende l flere effekter fra filmen. Vi havde meget tøj og fornu ige sko på, men på trods af det, frøs vi allesammen. Der er året rundt en konstant temperatur på under 10 grader i de underjordiske bunkers. Oven på bunkersanlægget er opført en moderne bygning i beton med græs på taget. Bygningen er delvist gravet ind i terrænet med store panoramavinduer mod vandet. Bygningen er således opført, så den falder bedst i med naturen. Sidste år besøgte ca personer museet, hvoraf ca. en erdedel var tyskere. E er en spændende rundvisning med stor spørgelyst, især fra mændene, havde ak vitetsudvalget arrangeret lækkert fiskebord i museets cafe, hvor der var smukt pyntede borde og lys i vinduerne. Præsident Kirsten Kanstrup havde diverse informa oner og præsident for Rotary Nina Yde takkede for invita onen. Vi slu ede af med at synge frihedssangen: En lærke le ed fra 1945, hvor de 3 sidste linjer lyder: Og byer blomstred i rødt og hvidt Og det var forår og Danmark frit, Ja, Danmark frit Det var meget smukt og stemningsfyldt. En stor tak skal lyde l ak vitetsudvalget for det vellykkede arrangement. Thisted Inner Wheel Ulla Bisgaard Fra venstre bagerst: Medlem af Rotary Allan Krogsgaard og hustru medlem af Inner Wheel Hanne Gade Forest fra venstre: Medlem af Rotary Benny Frederiksen, medlem af Rotary Gert Agesen og hustru Karen Margrethe AgesenYderst l højre medlem af Inner Wheel Ilse Haugård Fra venstre: Museumsleder Jens Andersen, medlem af Inner Wheel Karen Margrethe Daugård, medlem af Inner Wheel Karen Overgaard, ægtefælle Bent Grimstrup, medlem af Inner Wheel Anny Pedersen, medlem af Rotary Anders Overgaard, medlem af Rotary Allan Krogsgaard, præsident for Rotary Nina Yde, medlem af Inner Wheel Ulla Bisgaard (ego, med tørkædet), med ryggen l medlem af IW Ingelise Klemmensen og l højre medlem af Inner Wheel Ilse Haugård. 3

4 Ladywalk - nu også på Samsø E er opfordring fra Inner Wheel Danmark om at deltage i Ladywalk 2015, blev Samsø Inner Wheel enige om, at en del af os godt kunne tænke os det. Det nærmeste mødested var Århus, men da det var et a enarrangement ville det medføre, at vi ikke kunne komme hjem samme dag og derfor var nødt l at have en overnatning, det var vi ikke så stemte for. Så derfor henvendte undertegnede Je e Nielsen sig l Ladywalk og spurgte om det kunne lade sig gøre at deltage på Samsø. Der gik nogen d inden vi endelig fik grønt lys for at gå marchen på Samsø. Bluser og poser kunne a entes om søndagen i Århus. Vi kunne ikke nå at få trykt Inner Wheel logo på blusen, men vi var 10 deltagere fra Inner Wheel plus 15 andre kvinder fra Samsø, der gik 6 km. Det var en regnfuld tur, som nok ved de øvrige Ladywalk-arrangementer i hele landet. Vi blev alle våde, men humøret var højt og vi gennemførte. Dagli Brugsen i Ballen sponsorerede vand, chokolade og frugt, da vi var nået halvvejen. Ved vejs ende nød vi en dejlig grønsagssuppe på Brundby Hotel. Vi har fået lovning, at vi l næste år får lov l at deltage som et startsted, så vi håber, at vi kan blive mange flere kvinder, der vil deltage på Samsø. Med venlig hilsen Je e Nielsen - Samsø Inner Wheel Samsø set fra lu en 4

5 Besøg hos vores svenske venskabsklub, Lessebo-Hovmantorp Inner Wheel Klub Svenske flag, smil, glæde og varme knus, det var, hvad 9 piger fra Esbjerg Inner Wheel Klub blev modtaget med, da vi steg af toget i Hovmantorp fredag, den 5. juni om e ermiddagen e er 7½ mes togrejse. Gensynsglæden var stor, og det var også dejligt at hilse på de søde svenske piger, som havde besøgt os i Esbjerg for to år siden. Vi blev kørt l Lessebo Handpappersbruk, hvor en kaffepause gjorde godt, før vi fik en guidet rundvisning i frems lling af håndlavet papir. Det var spændende at følge frems llingen af papiret. Selv om julen er langt væk, fandt nogle fle ede julestjerner i tykt håndlavet papir vej l denne skribents taske. E er installering på Kosta Boda Art Hotel var der a ensmad i Glasbaren, hvor glas er det gennemgående materiale, brugt i borde, barstole, udsmykning i lo og på vægge, borde, skulpturer, skåle, håndvaske, tallerkener, ja, selv bunden i den indendørs pool har de flo este glasskulpturer, hvor farver og belysning skaber en enestående effekt. Det var helt fantas sk at bo på det flo e hotel! Lørdag kørte vi med vores svenske værter l Målerås Glasbruk, hvor vi beundrede stedets mange fine glaskrea oner. E er frokost på stedet gik turen lbage l Kosta. Her var der, ligesom om formiddagen, d l at shoppe i de forskellige outlets, som ligger lige op ad Kosta Glasbruk, og visakortene blev brugt fli gt. A enen bød på hy sill i Kosta Glasbruk med musikalsk underholdning og demonstra on af glaspustning, som nogle af deltagerne også fik lov l at prøve. Det er ikke så let, som det kan se ud l, skal jeg hilse og sige! Om søndagen så vi det arbejdende glasværksted på Kosta Glasbruk og kunne shoppe inden afrejsen. Det blev l en dlig frokost, madpakker fra hotellet, kage fra vores værter, kørsel l Hovmantorp sta on, og så varme farvelknus og tak l vores fantas sk søde og gæs rie værter. Det var sådan et dejligt genbesøg! I sin tale l vores svenske værtsklub sagde præsident Birthe Hesdorf bl.a.: I dag er vi sammen i det venskab og det fællesskab som et møde, som de e, er kulmina onen på. Venskab betyder, at man passer på hinanden, kerer sig om hverandre men der er jo langt mellem os! Men for at sikre, at nogen passer godt på jer, holder vagt omkring jer, har vi valgt at give jer denne gave, som vi håber fremadre et vil give jer gode minder og da de rig ge var optaget af at passe på vores dronning får I dem i miniudgave. Tusind tak for invita onen for ubrydeligt venskab og förtjusande samvær. Det var en uforglemmelig tur med herligt samvær, styrkelse af venskab og fine oplevelser. Tak l vores værter, og tak l vores eget planlægningsudvalg, hvis arbejde har været stort og omhyggeligt. Alt var lagt l re e med perfek on, både hinsidan og her! PS.: Esbjerg Inner Wheel Klubs gave l Lessebo- Hovmantorp Inner Wheel Klub var to gardere af træ, designet af Kay Bojesen. Charlo e Nielsen 5

6 100 året for kvindernes valgret i Sønderborg 7 kvindeorganisa oner, bl.a. Sønderborg Inner Wheel klub, fejrede den 5. juni året for kvindernes valgret i Danmark. Dagen blev fejret på Sønderborg slot med foredrag af bl.a. Inge Adriansen, dligere inspektør på Sønderborg slot. Hun fortalte om 30 års arbejde for at få valgre en l kvinder beslu et, før det endelig lykkedes i Poli ker Ellen Thrane Nørby var også blandt talerne. Hun fortalte om kvinder i dag. E er talerne gik forsamlingen på ca. 200 deltagere ned i slotshaven l en eg, der er plantet for nogle få år siden. Denne eg er blevet adopteret af de 7 kvindeorganisa oner i Sønderborg og omegn og vil være symbolet på 100 året for kvindernes valgret i Danmark. Ved Kvindernes Eg blev der afsløret en sten, som har fået indgraveret en plade med navne og omtale af Kvindernes Eg. Annalise Larsen -Sønderborg Inner Wheel klub Aabenraa Inner Wheel klub bere er Så er årets høst af dåseringe klar l at blive afleveret. 71,9 kg blev det l. Tidligere år har vi her fra Aabenraa Inner Wheel leveret l nogle hobbyfolk, og sendt pengene l projekt Dåseringe. Men nu ønsker hobbyfolket dog ikke flere, så disse dåseringe er på vej l en indsamler i Kollund. Tak l alle, der har bidraget, det er utrolig flot. ISO Kirsten Heisel. Aabenraa Inner Wheel klub 6

7 Distriktskædeoverrækkelse Fjeldsted Skovkro den Præsident for Ejby Inner Wheel Sidsel Kofoed bød velkommen, hvor hun tændte lys, og sam dig introducerede hun de fem plancher Ejby Inner Wheel har lavet over klubbens værdier. Den afgående Distriktspræsident Anne Marie Olsen holdt dere er tale. Hun synes, det har været et spændende og begivenhedsrigt år med mange dejlige klubbesøg samt Conven on på dansk grund, hvilket var en meget stor oplevelse. Udfordringen har bl.a. været at skaffe nye og fastholde gamle medlemmer i Inner Wheel samt at etablere og udbygge samarbejdet med Rotary. Here er takkede Anne Marie sin bestyrelse for et meget fint samarbejde. Hun takkede især Birthe Hartmann, der stopper som distriktskasserer og starter som rådskasserer den 1. juli Distriktspræsidentkæden blev here er videregivet l Vicedistriktspræsident Anne Elisabeth Nielsen fra Ejby Inner Wheel. Hun takkede for kæden og den llid, der dermed er vist hende. Det er med stor ydmyghed Anne vil påtage sig denne opgave. Hun glæder sig meget l de kommende klubbesøg og ser frem l at uddybe samarbejdet både med klubberne og med Rotary. Anne ønsker at fortsæ e det gode arbejde med at fastholde og øge medlemstallet, samt at fortsæ e og udbygge samarbejdet med Rotary. Slu eligt præsenteredes den nye distriktsbestyrelse som består af: Der blev dere er holdt tale af Pastdistriktspræsident Anne-Merete S ngsted, hun takkede af og videregav pastnålen l Anne Marie Olsen. Desuden takkede hun den dligere bestyrelse samt ikke mindst webmaster Dorthe Skov Mejer. Guvernør Leif Kenrad lykønskede Anne på egne og Max Ustrup vegne. Max skal være ny guvernør for Rotary i distrikt Leif vil fortsat fungere som kontaktperson mellem Rotary og Inner Wheel, hvorfor det fortsat ligger ham på sinde at udbygge samarbejdet og medvirke l synliggørelsen af de to organisa oner - ikke mindst lokalt. Leif Kenrad overrakte afslutningsvis et smukt rødt Rotary tørklæde l Anne Marie Olsen som tak for et godt samarbejde og et l Anne for deres frem dige samarbejde. Ordet blev givet videre l Vicena onalrepræsentant Lena Pedersen som overbragte en hilsen fra Na onalrepræsentant Lene Krüger Schade, med lykønskninger l den nye distriktsbestyrelse samt en tak l afgående Pastdistriktspræsident Anne-Merethe S ngsted og vores nye Pastdistriktspræsident Anne Marie Olsen. Der overbragtes gaver l de tre. E er spisningen var der underholdning ved Ruth og Rith, der klarer sagerne, hvis der er beskidt. Afslutning ved Sidsel Kofod samt udlevering af en lille gave l alle med fynske specialiteter. Referent Jeanne e Lykke Madsen Distriktspræsident Anne Elisabeth Nielsen Distriktssekretær Lene Pedersen Vicedistriktspræsident Charlo e Lemmergaard Distriktskasserer Ingemerete Juncker DISO Karen Margrethe Bay Pastdistriktspræsident Anne Marie Olsen Tak l distriktskasserer birthe hartmann 7

8 Odense Sct. Knud Inner Wheel Klub Vores møde i april gav e ertanke. Emnet var: Demens og hvad så. Foredragsholderen var Jennie Hemmingsen, demenskonsulent i Assens kommune. Hun er uddannet sygeplejerske og har taget flere e eruddannelser. Hun har været leder på et plejehjem for demente. Emnet er alvorligt, og mange af os kender nogle, der er demente, eller er på vej l at blive demente. Det er de pårørende, der bliver mest mærkede af det. Den demente er nok i starten klar over, at det kniber med at huske, men sygdommen giver også o e depressioner. Jennie Hemmingsen formåede i ord og billeder at forklare, hvad der sker, når man bliver dement, ja når hjernen skrumper og l sidst helt står af. Som dement kan man ikke udtrykke sig for eksempel fortælle sine omgivelser, hvad man ønsker, hvad man er bange for eller har behov for. Det giver adfærdsændringer, som kan være voldsomme, og sproget kan blive vulgært. Det kan især være meget pinligt for de pårørende. Der er ca demente og ca med Alzheimers. Det er den 5. mest dødelige sygdom. Det store antal ramte skyldes også, at vi bliver ældre, ja vi bliver fak sk rig g gamle. Vi fik en forklaring om hjernen, der vejer ca. 1,3 kg (mandens vejer lidt mere). Fra vi er år mister vi ca. 50 % af ledningsne et ved den almindelige aldringsproces. Fra vi er år mister vi ca. 10 % af hjernecellerne. De første tegn på demens er, at man glemmer a aler, navne på personer, og at man kan ikke komme i tanker om dem. Man kan ikke overskue ngene, ej heller udføre velkendte færdigheder. Man mister sociale færdigheder. Ens søvnrytme ændrer sig, dømmekra en nedsæ es, der er humørsvingninger, man får en pinlig hæmningsløs adfærd. Der er flere former for demens, og der er mange grunde l, at man bliver dement. Der er en arvelig disponering. Hjernen forandrer sig ved Alzheimers, og der kan gå helt op l år, inden det opdages. Jennie Hemmingsen var meget livlig og meget vidende inden for sit felt. Man kan søge hjælp i Demens alliancen og Alzheimers foreningen. ISO Liselo e Hansen Haderslev Inner Wheel Generalforsamling - Sidste møde med kliken Den 9. juni var det sidste møde i det gamle Inner Wheel år, og for Haderslev Inner Wheel også det sidste møde, før sammenlægningen af Haderslev og Haderslev Hertug Hans Inner Wheel. De to klubber har i en årrække ha fællesarrangementer, så det er hovedsageligt kendte ansigter, som mødes. Den unge byrådspoli ker Signe Knappe fra Haderslev Byråd s llede samme a en op l foredrag om kvinder og magt. Hun kom vidt omkring om at lære poli sk strategi - hvordan er det som mor at engagere sig i poli- 8 k? Hun mærker overhovedet ingen forskelsbehandling om man er mand eller kvinde. Det drejer sig om at være engageret og godt forberedt. Signe Knappe er formand for Børne- og Familieudvalget. Det giver stor indsigt, samt erkendelse af vanskelighederne omkring samarbejde med de forskellige instanser. Signe er meget begejstret for den model, man bruger, når man involverer nærmiljøet i arbejdet med børn og familier med behov, og synes o e det viser sig at være den bedste løsning. Signe har en bachelor i statskundskab, så for hende er poli k et naturligt valg, e er at have arbejdet i skolebestyrelsen. Signe har 4 børn. E er generalforsamlingen var det d at optage 4 nye medlemmer. Stort velkommen l Addi Søgaard, Connie Andersen, Nicole Arkil og Suzanne Brand. Haderslev Inner Wheel glæder sig over optagelsen, og den store interesse de har vist for vores klub. Dere er overlod Elsebeth Schmidt-Hansen kæden l Margit Christoffersen, som glæder sig l for første gang at løse opgaven, sam dig med at hun er sikker på god opbakning fra de garvede Inner Wheel ere. Den kommende bestyrelse blev præsenteret et spændende nyt år venter.

9 Instruk onstræf i Distrikt 46 i Middelfart Den 28. maj a oldt distrikt 46 sit årlige træf for kommende bestyrelsesmedlemmer på Hotel Severin i Middelfart. Birgit Jelstrup som af distriktet var blevet udvalgt l at deltage i arbejdsgruppen omkring IW -learning, introducerede hvad IW- learning kan bruges l i klubberne. Hun viste sam dig, hvor man kunne finde det på hjemmesiden. Det er bestemt et stykke arbejde vi kan få glæde af ude i klubberne. Inden vi gik i arbejdsgrupper blev der serveret en sandwich og drikkevarer. Dernæst fordelte man sig i de forskellige grupper. Præsident gruppen, sekretærgruppen, kasserergruppen og ISO gruppen. I de forskellige grupper blev der givet vejledning l det kommende års arbejde. Spørgelysten var stor og interessen for at alle blev sat godt ind i arbejdet giver en forventning l et godt arbejdsår i de nye bestyrelser i distrikt 46. Odense Sct. Knud Inner Wheel Klub Vores fødselsdagsudflugt gik i år l Broholm Slot, hvor ejeren Anne Lütken bød os velkommen. Det ældste af slo et er fra Siden er der bygget l, revet ned og restaureret flere gange. Broholm Slot ligger utroligt idyllisk med sin smukke park og dobbelte voldgrave og en gammel vandmølle. Anne Lütken tog os med på en rejse gennem næsten 700 års danmarkshistorie fra Christoffer den 2. l Margrethe den 2. og med mellemliggende 29 konger og 1 dronning som medspillere eller sta ster i Uldfeldt`ernes, Sheel`ernes og Sehested`ernes historie. Der blev fortalt mange sjove anekdoter om hendes forfædre. I slo ets baghave findes en speciel tregrenet gulstensbygning fra 1878, den er bygget af Kammerherre N.F.B. Sehested. Der findes en Old dssamling på old dsminder. Samlingen har været solgt l Odense Bys Museer og har stået i Den Fynske Landsby. Den er nu udlånt l Svendborg Museum, som har placeret den, hvor den hører hjemme. Den ældste del af slo et står intakt. Hele slo et har gennemgået en gennemgribende restaurering og er nu Slotshotel, forpagtet af Anne og Niels Bille-Brahe. Vi slu ede af med lækker middag i slo ets restaurant. På Broholm er der desuden et stort ridecenter ejet af Anne Lütken. Her bliver der holdt mesterskaber i dressurridning med deltagere fra hele Europa. Vi havde nogle hyggelige mer sammen. Vi var 28 Inner Wheelere. Det var fak sk vores 30 års jubilæum, da vores første møde var den 13. maj ISO - Liselo e Hansen Broholm Gods set fra lu en 9

10 Kvindernes dag den 8. marts 2015 i Sønderborg Den 8. marts var Inner Wheel Sønderborg med l at markere kvindedagen, der blev a oldt på Alssundgymnasiet i Sønderborg. Vi mødtes dligt om morgenen sammen med andre kvindelige organisa oner fra Sønderborg. Her fik vi anvist en plads, hvor vi kunne s lle vores bod op. I boden havde vi brochurer om Inner Wheel og eksemplarer af Inner Wheel Årsskri et. Vi var nogle stykker, der i løbet af dagen ski edes l at stå og udlevere materiale og fortælle om vores organisa on. Dagen bød på underholdning af forskellig slags. Bl.a. fortalte dligere museumsinspektør Inge Adriansen om kvindernes liv under 1. verdenskrig, mens mændene kæmpede ved fronten. Det var en rig g god dag, hvor vi fik kontakt l andre kvindeorganisa oner, og vi håber, at vi i frem den kan få et samarbejde med dem. Måske kan det blive en tradi- on, at vi hvert år deltager i fejringen af kvindedagen. Bodil Knudsen - Præsident Sønderborg Inner Wheel Foredrag ved Susanne Dal Gravesen, direktør for Bryd tavsheden ved Frederiksberg Inner Wheel Frederiksberg Inner Wheel havde på deres marts møde besøg af Susanne Dal Gravesen, der er direktør for Børn og Unge i voldsramte familier, nu omdøbt l Bryd Tavsheden. Hun står for den daglige ledelse i foreningen, og har specialiseret sig i forebyggelse af vold mod børn. Susanne Dal Gravesen er llige projektleder i Socialstyrelsen, hvor hun er i tæt samarbejde med kommuner og krisecentre. Hun er kommunal leder for sundhedspleje og familierådgivning, sundhedsplejerske og sygeplejerske med speciale i børn og psykiatri. Foreningen får midler fra statslig side l en administra on, der svarer l 3 fuld dsansa e og husleje m.v. De øvrige medarbejdere er alle sammen frivillige. Foreningen søger også midler hos private og ved forskellige fonde. Der er mulighed for anonym kontakt i Basen, et hus i København, fra mandag l torsdag mellem kl og 18.00, hvor de unge kan komme ind direkte fra gaden. Man kan også kontakte foreningen på telefon i hele landet eller via de sociale medier Facebook og Instagram, hvor mange unge deler holdninger, erfaringer og viden. Ved en undersøgelse af 8. klasses elever, havde hver 5. oplevet grænseoverskridende vold i familien. Vedr. kærestevold havde 10 % af gruppen årige været udsat for fysisk eller seksuel vold, og en undersøgelse viste, at det blev mere og mere acceptabelt blandt kærester. Hvad gør vold? Børn og unge som er udsat for vold får o e problemer med alkohol og stoffer. De begår også selv vold og kny er sig l bandemiljøer. De bliver destruk ve. Pigerne bliver o e dligt gravide. Vold sker i alle miljøer både i by og på land, hos rig og fa g. 10 FORTSÆTTER...

11 Volden er også en kulturel ng i samfundet. Man skal se den i forhold l d og kultur. Forebyggende ak viteter: Temadage i folkeskolen, hvor ressourcestærke personer er l stede Temadage for lærere, pædagoger m.fl. så de kan lære at opdage volden Ak vitet på de sociale medier Events Charityfester Kampagner Samarbejde med SSP O e er tvivlen årsag l, at der ikke bliver grebet ind i de og volden bliver anmeldt l de sociale myndigheder. I den anonyme rådgivning bliver det ikke meldt l myndighederne, selv om det er alvorligt, men der bliver rådgivet og spurgt ind l, om de har nogen de kan stø e sig l. Frederiksberg Inner Wheel overrakte Susanne Dal Gravesen en check på kr l forebyggelse af vold mod børn og unge. Disse penge er samlet ind på klubmøder, på Inner Wheel dagen og et Bring and Buy møde, hvor der holdes auk on over medbragte effekter. Gi e Lund Petersen har lagt hus l og lavet maden l sidstnævnte møde. Grethe Dresner Frederiksberg Inner Wheel, ISO Bornholms Inner Wheel klub fik ny præsident I forbindelse med klubbens ordinære generalforsamling fik Rønne Inner Wheel ny præsident. Præsident Inge- Birthe Foss overrakte ved den årlige kædeoverrækkelse præsidentkæden l sin e erfølger, Sonja Nielsen, med mange ønsker om et godt nyt år med al mulig lykke. Inner Wheel er verdens største kvindenetværk med over medlemmer; et netværk med muligheder for personlig udvikling og venskabelige rela oner. Øens klub tæller på nuværende dspunkt 31 medlemmer, og der er et stort fremmøde l de månedlige møder, med interessante foredrag eller andre spændende ak viteter. På folkemødet havde Rønne Inner Wheel lagt brochurer/foldere i Rotary s telt. I år var der tre flo e jubilæer 55 år: Inger Karlsen, 45 år: Kyhn, 30 år: Marie Ørum, plus der var flere medlemmer med 100 % fremmøde. Vores dona on i år på kr ,- gik l Blækspru en, et værested for psykisk syge og deres pårørende. Blækspru en s leder Stephen Mortensen fortalte, at værestedet har eksisteret siden 1991, hvor der var mange, der blev udskrevet fra hospitalet, og hvor der manglede lbud fra samfundet l den gruppe mennesker. Der er åbent 3 dage om ugen fra kl. 9 l kl.22. Aldersmæssigt spænder brugerne fra 4 mdr. l år, og på årsplan er der ca. 250 personer, der bruger værestedet. Ideen er hjælp l selvhjælp, der skal være noget at stå op l, og mange personer har en frivillighedsa ale, der betyder, at de f. eks. har fast job med at sæ e kaffe over, skrive notater, lave mad osv. Der er unge og ældre blandet, og man prøver at hjælpe med flex-job, hvis muligt. Stephen Mortensen slu er med at takke for dona onen og fortæller, at pengene vil blive brugt l børnene, l rejser og l udflugter. Ar klen sendes også l Bornholms Tidende

12 Conven on og en oplevelse rigere Først en stor tak for en god arrangeret Conven- on i København. E er Conven on havde jeg en dejlig oplevelse, som måske også kan glæde andre. Jeg havde meldt mig l Conven on sent i forløbet, på grund af at jeg har problemer med min hørelse og fungerer dårligt, når der er mange mennesker, der taler sam dig. Jeg havde meldt mig l pakkeafdelingen, hvor vi pakkede tasker l Conven on. Her var jeg sammen med mange søde Inner Wheel piger, og stemningen var god. Det var her, jeg overtalte mig selv l at deltage i Conven on. For som sagt er jeg klar over mine skavanker. Bare jeg fik et guldkorn med,var det godt. Jeg kunne bare holde mig i baggrunden, og se alle de glade mennesker der kom. På Hospitality Evening var jeg med på turen l Papirøen, hvilket passede mig fint. Det var en dejlig a en. På Galla-a enen sad jeg l bords med Mopelola Taiwo Adisa fra Nigeria (Lola). Lola skulle først afrejse mandag. Hun havde ikke nået at se så meget af København, og spurgte om jeg ville vise hende lidt i København. Mit engelsk er meget dårligt, så jeg tænkte hvordan klarer jeg det. Men jeg syntes også, at hvis jeg kunne gøre en forskel hun fik set København, så må e jeg prøve, om jeg kunne give hende et indtryk af byen. Jeg hentede Lola på hendes hotel søndag formiddag. Jeg kunne parkere gra s i København om søndagen. Vi kørte først l Amaliehaven, hvor det var udsigt l vores flo e Operahus. Jeg forklarede, at det var en gave fra vores afdøde skibsreder Mærsk McKinney Møller. Dere er besøgte vi museet på Amalienborg. Lola var interesseret i Prinsesse Benedikte, der havde navngivet vores Inner Wheel rose. Here er besøgte vi Marmorkirken, hvor vi sad en stund (Lola og jeg er begge kristne). Så var det d l lidt frokost. Vi gik l Gråbrødretorv. Jeg valgte et sted, hvor vi kunne sidde og nyde maden og stedets omgivelser. Det var lidt koldt, men der var varme under parasollerne. De fleste piger kan nok lide at gå i bu kker, så jeg tænkte at vi lige kunne tage en tur i Magasin. Det var ikke ramt ved siden af. Vi gik lidt rundt, og Lola fik købt en bluse. Jeg var med l at vælge den rig ge størrelse. Hun syntes det var dyrt i Danmark. Men alt skal ses under et, og vi har også et dyrt apparat i Danmark, som vi ikke vil undvære. Vi slu ede hjemme hos mig l en kop te, og hun så min have. Jeg havde desværre ikke nogen overnatningsplads, så dere er kørte jeg hende lbage l hendes hotel. Jeg syntes det var et dejligt guldkorn, som jeg var blevet beriget med. Lola og jeg var ca. samme alder. Trods mit dårlige engelsk, syntes jeg det var en dejlig oplevelse, og Lola var også glad for turen. Vi svingede godt og trods vores forskellighed, var vi også meget ens, vi grinede og hyggede os begge to. Hanne Sten, Kastrup Inner Wheel 12

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle

Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle Er dit barn en del af fællesskabet? Fællesskaber er for alle 2015 1 Glostrup Kommune arbejder på, at alle børn og unge er en del af fællesskaber fra de starter i dag lbud l de slu er deres skolegang. Det

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79

Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Hadsund Inner Wheel Klub Distrik 44 - Dans klub nr. 79 Mødested: Færgekroen, Færgevej 1, 9560 Hadsund 2. onsdag i hver måned - Afbud senest tirsdag kl. 16.00 på www.hadsundinnerwheel.dk Side 1 Onsdag,

Læs mere

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn.

Optimisten KGGO. Nr. 2 - apr Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. Optimisten Nr. 2 - apr. 2017 www.kggo.nu KGGO Kørestolsbrugere og Gangbesværede i Gråsten og omegn. 1 Tur med KGGO Sensommervejret er akkurat som ønsket til en god udflugt. Kl. 11 køres samlet fra Ahlmannsparken

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt!

Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Velkommen til den elektroniske udgave af Kildeskolenyt! Nu er det slut med spild af en masse papir og et Kildeskolenyt!, som kun kan læses af de få. Marts 2010 10. årgang nummer 3 Kildeskolen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende

Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare. 3. Præsentation af nye forældre/ pårørende Referat fra forældremøde d. 24/9-2013 kl. 19 på Cafe Klare 1. Velkomst Rigtig flot fremmøde af forældre. 2. Valg af referent & ordstyrer Referent: Michelle, ordstyrer: Elin 3. Præsentation af nye forældre/

Læs mere

Inspiration til klubberne

Inspiration til klubberne Disse inspirationssider er tænkt som gode ideer til at udvikle Inner Wheel i Danmark. Siderne skal være dynamiske, så gode ideer til ændringer sendes via distriktsbestyrelsen til Inner Wheel Danmarks webmaster.

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København

Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 21.-23. februar 2015 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne.

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne. Vi har haft følgende aktiviteter: 3 Søndag den 13. nov. 2011, Tyrolermusik i Agerbæk. Fredag den 25. nov. 2011, jul i city, herefter julefrokost på Britannia. Søndag den 11. dec 2011, jul i city Søndag

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Formandens beretning for 2016.

Formandens beretning for 2016. Formandens beretning for 2016. 2016 blev året hvor Skævinge Kunstforening kunne fejre sit 40 års jubilæum. Takket være sponsorater fra lokale virksomheder, Klub Lions Skævinge og penge fra Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

KNU September DEN 2015. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38 Årgang Nr. 382. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU September DEN 2015. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38 Årgang Nr. 382. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU September DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38 Årgang Nr. 382 Side 1 Tove Nielsen 3. september Lene Jørgensen 13. september Redaktionen

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland Nyhedsbrev for februar 2017 Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2017. Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. Læs mere om Folkevirkes mange

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 13-2015

NYHEDSBREV NR. 13-2015 NYHEDSBREV NR. 13-2015 Kære læsere Velkommen l et nyt Inner Wheel år. Hjulet har endnu engang drejet, og der er kommet nye kræ er på mange poster i klubberne. I redak onsgruppen har hjulet også fået en

Læs mere

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid

Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Tæt forældresamarbejde gavner undervisning og fritid Af Orla Nielsen i samtale med Lena Isager I flere klasser på Beder skole støtter forældrene op om skole-hjemsamarbejdet og deltager i traditionsrige

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede:

Greve afdeling. Referat af deltagerrådsmøde. Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest. Til stede: Greve afdeling Referat af deltagerrådsmøde Fredag den 8.maj 2015 kl. 9.00-10.00 i Stjerneborg Vest Til stede: Bygge og Anlæg: Mikkel Film og Foto: Victor og Sara Pædagogik og Kreativitet: Ayse og Annika

Læs mere

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Indledning: Velkommen til årets generalforsamling, og det er mig en glæde at kunne fortælle om de ting, der er sket i 2013 Dagmar har i 2013 besluttet

Læs mere