Seminar for medarbejdere på internationale kontorer. Sandbjerg Gods oktober 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seminar for medarbejdere på internationale kontorer. Sandbjerg Gods 27. 29. oktober 2008"

Transkript

1 Seminar for medarbejdere på internationale kontorer Sandbjerg Gods oktober 2008

2 Seminar for medarbejdere på internationale kontorer Målgruppe Ledere og administrative medarbejdere ved internationale kontorer på de videregående uddannelsesinstitutioner, samt andre som dagligt beskæftiger sig med internationalisering af de videregående uddannelser. Formål Seminaret har til formål at være et forum for ajourføring af viden, inspirationskilde og erfaringsudveksling for medarbejdere med erfaring indenfor det internationale uddannelsesområde, samt at introducere nye medarbejdere til internationalisering. Udgangspunktet er hverdagen på de danske uddannelsesinstitutioner og de muligheder og problemer, der kan udledes deraf. Formålet er, at deltagerne gennem oplæg, erfaringsudveksling og networking vil tage inspiration, idéer og redskaber med hjem som kan bruges i det daglige arbejde med partnerinstitutioner, institutter og andre administrative enheder. Arbejdsform Seminarformen vil veksle mellem workshops, eksterne oplægsholdere, networking og diskussion. Seminarformen kræver en aktiv deltagelse. Workshops Der er mulighed for at deltage i to workshops. Planlægningsgruppe Shirley Pollak, Danmarks Pædagogiske Universitet, Christina Eslykke, Syddansk Universitet, Patrizia Marchegiani, Aarhus Universitet, Lisbet Bogh Sønderby, Københavns Universitet, Tid oktober 2008 Sted Sandbjerg Gods, Sønderborg Tilmeldingsfrist På senest fredag den 26. september 2008 Deltagergebyr 5.900,00 kr Bemærk Efter tilmeldingsfristens udløb udsendes skema hvor deltagerne skal prioritere hvilke workshops man ønsker at deltage i.

3 Program oktober 2008 Mandag den 27. oktober Ankomst og frokost Velkomst og præsentation af emnet og deltagerne Danske Universiteter v/wilbert van der Meer, Danske Universiteter Kaffepause Branding Danmark v/michael Huss Svejstrup, Økonomi & Erhvervsministeriet Middag Samtaler med udenlandske studerende hvad er de juridiske/etiske rammer og hvor går grænsen for dig og for dem? v/dina Andersen, Vejledningscentret, Syddansk Universitet Tirsdag den 28. oktober Morgenmad Den studerendes erfaring med overgangen fra internationalt studie til global virksomhed. v/danfoss Opholdstilladelser til studerende v/henriette Skouenborg, Udlændingeservice Frokost Walk and Talk Workshops Kaffepause Workshops Drink før middagen Festmiddag Onsdag den 29. Oktober Morgenmad ECTS længe leve mobilitet og anerkendelse v/christiane Misslbeck-Winberg, CIRIUS Fra Lissabon konvention til konkret vurdering v/inger Bruun, CIRIUS Opsamling og evaluering Afrejse Se yderligere beskrivelse af indhold herunder

4 Beskrivelse af hovedtemaet: Internationalisering - Kvalitet og Relevans Årets Sandbjergseminar tager udgangspunkt i kravet om kvalitet og relevans i universiteters virksomhed, som i stigende grad også præger den danske dagsorden. Med fokus på universiteternes internationaliseringsbestræbelser vil vi forholde os til de to begreber fra forskellige vinkler, såsom: Fremstår Danmark som en relevant samarbejdspartner af høj kvalitet for resten af verden? Er et internationalt studie relevant for en global virksomhed? Hvordan yder man høj kvalitet i vejledning af den enkelte studerende? Er de europæiske værktøjer relevante for kvalitetsudviklingen af danske universiteters internationale arbejde? Vi vil diskutere begrebernes betydning på baggrund af konkret praksis og prøve at finde frem til meningsfulde definitioner af kvalitet og relevans i forskellige kontekster. Danske Universiteter, Wilbert van der Meer, Danske Universiteter Pr. 1. januar 2008 blev Rektorkollegiet til Danske Universiteter Universities Denmark. Hvorfor det og hvad har det betydet? Hvad laver Danske Universiteter overhovedet og hvilken rolle spiller Danske Universiteter internationalt og for internationalisering i Danmark? Branding Danmark, Michael Huss Svejstrup, Økonomi og Erhvervsministeriet For at stå stærkt i den globale konkurrence om tiltrækning af kreative og kompetente medarbejdere, turister, studerende, investeringer og globale markedsandele indgik regeringen i april 2007 et forlig med en række af Folketingets partier om en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Der er i handlingsplanen afsat 412 mio. kr over en 4-årig periode til en række initiativer, der skal være med til at gøre danske styrker og kompetencer mere kendte og attraktive for resten af verden. Det er Branding Danmark sekretariatet i Økonomi- og Erhvervsministeriet, der koordinerer den tværministerielle branding-indsats. CIRIUS har indstationeret en medarbejder i sekretariat, Michael Huss Svejstrup. Michael vil komme og fortælle om nation branding, sekretariatets opgaver og udfordringer samt give en status på det første års branding arbejde. Samtaler med udenlandske studerende hvad er de juridiske/etiske rammer og hvor går grænsen for dig og for dem? Dina Andersen, Vejledningscentret, Syddansk Universitet I arbejdet med udenlandske studerende opstår der ofte dilemmaer, der handler om, hvor langt man som universitetsansat skal gå i sin hjælp og støtte til den enkelte studerende. Vi vil derfor starte med at se på grundlaget for vejledning, som disse samtaler ofte har karakter af. Vi vil kort se på relevante regler i forvaltningsloven, vejledningsloven og universitetsloven. Da lovene kun regulerer ganske få områder, er der behov for udfyldende retningslinjer, og dem finder vi i de etiske principper for vejledning. Når dette grundlag er på plads, kan vi gå over til at arbejde med selve samtalen med den studerende, og hvordan vi tackler forskellige problematikker i den forbindelse. Ud fra konkrete refererede situationer vil vi arbejde med at sætte grænser for én selv og for andre, og sætte fokus på nødvendigheden af at have en klar afgrænsning af kompetenceområde i den arbejdsfunktion du som medarbejder sidder i. Den studerendes erfaring med overgangen fra internationalt studie til global virksomhed, Danfoss Der bliver mulighed for at høre og diskutere de oplevelser som et par ansatte i Danfoss Graduate Programme har haft i det spænd der ligger mellem det teoretiske studie og den praktiske hverdag i jobbet. Derudover vil der komme input til hvordan en international virksomhed som Danfoss ser på internationaliseringen af danske universiteter, og ikke mindst hvilken betydning og værdi det har i forbindelse med rekruttering af nye danske og internationale medarbejdere. Opholdstilladelser til studerende, Henriette Skouenborg, Udlændingeservice Henriette Skouenborg fra Udlændingeservice vil holde et oplæg om regler, sagsbehandling og problemstillinger i forbindelse med studerendes ansøgninger om opholdstilladelser. Der vil være mulighed for spørgsmål og diskussion efter præsentationen.

5 ECTS længe leve mobilitet og anerkendelse, Christiane Misslbeck-Winberg, CIRIUS ECTS har gennem årene udviklet sig til et vigtigt nationalt såvel som internationalt transparensværktøj, når det gælder vurdering og anerkendelse af danske og udenlandske uddannelsesforløb og -kvalifikationer. I denne workshop vil vi i en kort introduktion gennemgå de vigtigste transparensværktøjer (ECTS, Diploma Supplement, kvalifikationsrammer), vi vil se på udviklingen af ECTS fra den spæde start frem til i dag, vi vil prøve at identificere og diskutere problemstillinger, når merit skal overføres, og endelig vil vi kaste os ud i et forsøg på at etablere den gode procedure, når et uddannelsesforløb skal pointsættes. Tag gerne konkrete sager med fra jeres institutioner, som I synes kunne være interessante at diskutere i workshoppen eller efterfølgende med mig. Det kunne fx dreje sig om problemer med meritoverførsel eller pointsætning af uddannelsesforløb. Fra Lissabon Konvention til konkret vurdering, Inger Bruun, CIRIUS Lissabon-konventionen siger, at en udenlandsk uddannelse skal anerkendes på linje med landets egne kvalifikationer, hvis der ikke kan påvises væsentlige forskelle. Hvordan arbejder vi med begrebet væsentlige forskelle i praksis, når vi anerkender uddannelser - enten det er med henblik på job, eller det er med henblik på at kunne fortsætte sin uddannelse i Danmark. Workshops Karrierevejledning, Helle Warburg, Afdelingen for Uddannelse og Studerende, Danmarks Tekniske Universitet I takt med at universiteterne optager flere og flere internationale masterstuderende, og efterspørgslen fra erhvervslivet efter højtuddannede stiger, bliver karrierevejledning for internationale studerende mere og mere aktuel. Karrierecenteret på DTU har udviklet aktiviteter målrettet DTU s internationale studerende. På workshoppen kan du høre om, hvilke aktiviteter Karrierecenteret tilbyder sine studerende og diskutere hvilke indflydelse kulturelle og sproglige barrierer har på den karrierevejledning, vi tilbyder vores internationale studerende. Retlige rammer for universiteternes bistand til udenlandske studerende og lærere m.h.t. at finde bolig i Danmark, Claus Hagen Jensen, Aarhus Universitet Universiteterne hjælper på forskellig måde udenlandske studerende og lærere med at få en bolig under deres ophold i Danmark. Denne aktivitet rejser også retlige spørgsmål, og intentionen med seminaret er at sætte fokus på disse. Udgangspunktet er det helt fundamentale spørgsmål, om der overhovedet er tale om en lovlig aktivitet for universiteterne, der grundlæggende arbejder ud fra universitetsloven. Dernæst rejser situationen en række spørgsmål om universitets forhold til den udenlandske boligsøgende. Der tages bl.a. spørgsmål op om: Hvilke retsregler er bestemmelse for forholdet? Hvem er ansvarlig for f.eks. brandkrav, hvis universitetet lejer boligen til den udenlandske gæst? Kan man bede udlændingen underskrive lejekontrakt på en bolig, som han eller hun ikke har set? Kan der opkræves et administrationsgebyr af den boligsøgende, og i bekræftende fald - hvordan beregnes dette? Engelsk sprogtest IELTS, Kirsten Louise Feddersen, EDU Danmark IELTS - International English Language Testing System - tilbyder sprogtests til studerende i hele verden på videregående uddannelsesniveau. Den danske administrator af testen, EDU Danmark, fortæller om, hvad testen går ud på, hvordan den er opbygget, hvilket niveau den ligger på og de praktiske aspekter omkring sikkerhed og vurdering. Der vil ligeledes blive fortalt om, hvordan IELTS resultater fremover kan verificeres ved hjælp af et online-system.

6 Web 2.0 som arbejdsredskab, Patrizia Marchegiani, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Workshoppen vil give et overblik over de mest brugte online medier og definere begreber som web 2.0. Såkaldte social online communities opfattes ofte som regulære tidsrøvere, men de rummer et stort potentiale for en anderledes direkte og effektiv kommunikation med studerende. Vi vil derfor præsentere konkrete bud på hvordan man kan bruge web-baserede kommunikationskanaler i det daglige internationale arbejde. Newcomer Session, Christina Eslykke, Syddansk Universitet & Shirley Pollak, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Når man er nyansat inden for det internationale område, kan det være lidt af en jungle at finde rundt i de forskellige organisationer og organer til fremme af internationalisering på nationalt såvel som internationalt plan. Workshoppen henvender sig til dem, som gerne vil have et overblik og en bedre forståelse af diverse organers og organisationers funktion i forhold til internationalisering på de videregående uddannelsesinstitutioner. Aalborg Universitets praktikmodel, Gitte Nørgaard Jensen & Christina Dellgren Larsen, Aalborg Universitet Workshoppen vil på baggrund af Aalborg Universitets praktikmodel tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvorfor praktik / praktik i udlandet? Hvad er praktikkoordinatorernes rolle? Hvordan kvalitetssikres praktikopholdet? ERASMUS praktik hvem og hvor? Workshoppen tager udgangspunkt i ovenstående spørgsmål og vil være en kombination af oplæg og diskussion.

7 Praktiske oplysninger Tilmelding Elektronisk tilmelding foretages på senest 26. september Klik hér for at komme til kursustilmeldingen Pris 5.900,00 kr. Faktura fremsendes ca. 2 uger før kursusstart. Afbud Hvis afbud gives senere end 14 dage før seminar/kursus, vil minimum indkvarteringsomkostningerne blive faktureret. Institutionerne må selvfølgelig gerne, efter forudgående aftale med sekretariatet, stille med en relevant afløser. Vi skal samtidig henstille til, at eventuelle afbud meddeles i så god tid som muligt til sekretariatet. Generelt Hvis det enkelte arrangement overtegnes, opretter den aktuelle planlægningsgruppe i samarbejde med de enkelte institutioner en forholdsmæssig deltagelse. Venteliste Der vil ved overtegning af kursus/seminar blive oprettet venteliste til det aktuelle arrangement. Eventuelle ventelister nulstilles efter arrangementets afslutning. Indkvartering Der indkvarteres på enkeltværelse med bad/toilet Transport Deltagere opfordres til selv at undersøge afgangs- og ankomsttiderne med hhv. tog/fly. Vej til Sandbjerg Tog: Fly: Sønderborg Taxa, tlf.: Fra Aabenraa: Kør mod Sønderborg, 8 km før Sønderborg køres ud af 3. vej i rundkørslen, og et skilt viser mod højre Sandbjerg 3 km. Fra Bøjden-Fynshav: Drej mod Aabenraa umiddelbart efter broen over Alssund. I Ragebøl 4,2 km fra Sønderborg viser et vejskilt mod højre Sandbjerg 3 km Stedet Arrangementet afholdes på: Sandbjerg Gods, Sandbjergvej Sønderborg, tlf.: AEU-sekretariat Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M HR-udvikling Torben Knudsen Tlf: Mob: Mail:

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området

Studie- og praktikophold i udlandet. Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger til en styrket indsats på området Studie- og praktikophold i udlandet Undersøgelser af studerendes udbytte og anbefalinger

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner

Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer. Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder og forskningsinstitutioner Højtuddannede rekrutteret i udlandet gode eksempler og erfaringer Fra 15 danske virksomheder

Læs mere

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016

KURSUSKATALOG. naturligvis 2016 KURSUSKATALOG naturligvis 2016 INDHOLD 8. marts 2016 5 Arbejdsmiljø 6 Det strategiske lederskab 8 Diskrimination er et fælles fagligt anliggende 10 Farvel til flinkeskolen 12 Farvel til flinkeskolen -

Læs mere

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Projekt 5.1 Projektrapport: Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er Rapport om projektet Vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser i CVU er

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

PIST praktikforløb for internationale Studerende

PIST praktikforløb for internationale Studerende PIST praktikforløb for internationale Studerende Til offentlige og private virksomheder der, overvejer at tage internationale studerende fra erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne i praktik

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder

uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder uddannelser, netværk, seminarer og fyraftensmøder kursuskatalog, 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse foto: christer holte foto: christer holte 12 18 foto: christer holte 4 4 Uddannelser DUFs uddannelser

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere