Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder"

Transkript

1 Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup, Tårnby og Vallensbæk med start d , er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til et sæt fælles kvalitetsstandarder, som fastlægger, hvorledes borgerne i de involverede kommuner kan forvente tilbud om tandregulering. Udgangspunktet er Sundhedsstyrelsens vejledning om tandregulering. Herunder skal arbejdsgruppen fremlægge forslag til: Hvordan der sikres et ensartet serviceniveau og den samme faglige vurdering i de deltagende kommuner. Hvordan samarbejdet/ henvisnings og screeningarbejdet tilrettelægges. Hvordan arbejdet med tandregulering tilrettelægges mellem de deltagende faggrupper, således byggende LEON princippet. Hvordan der sikres en fortsat faglig og rationel udvikling i behandlingsindsatsen og i tilrettelæggelse af arbejdet. Hvordan der kan sikres en fleksibel kapacitetsudnyttelse. Metode Gruppen har arbejdet med at skabe den overordnede ramme for en fremtidig proces med klinikdannelse med mest mulig involvering af de medarbejdere, der bliver berørt. Vi har meget bevidst holdt os til rammeformulering af hensyn til, at disse medarbejdere får bragt mest muligt af faglig viden og know-how i spil i omtalte proces. Dette er dels gjort ved hjælp af diverse vejledninger og bekendtgørelser fra Sundhedsstyrelsen og dels ved diskussion i gruppen, som består af repræsentanter fra de involverede kommuners overtandlæger, specialtandlæger, orto-tandplejere og ortoklinikassistenter. Overordnet er serviceniveauet for tandreguleringstilbuddet nøje beskrevet i Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005), bekendtgørelse om Tandpleje (nr. 727 af 15. juni 2007) samt Sundhedsstyrelsen vejledning om Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje, Overordnet er regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer beskrevet i Bekendtgørelsens bilag 1.

2 Overordnet ramme for oplæg Arbejdsgruppens forslag til det oplæg, som kommissoriet lægger op til fremgår af bilag 1. Det videre forløb Arbejdsgruppen foreslår, at det fortsatte arbejde med at udfylde rammen i detaljer overlades til det personale, der skal arbejde på de to fælleskommunale reguleringsklinikker. Af hensyn til det psyko-sociale arbejdsmiljø for personalet på de eksisterende tandreguleringsklinikker i de involverede kommuner, er det vigtigt, at man hurtigt efter, at beslutningen om etablering af en fælleskommunal tandreguleringsklinik er taget, får afklaret hvilket personale, der skal arbejde på stedet. Processen for at få denne personalegruppe til at etablere et fællesskab og et engagement i den nye arbejdsplads vil da kunne påbegyndes. Tårnby, d På vegne af gruppen, Annette Ludvigsen 2

3 Kommunikation/IT IT: Specialklinikken skal have EPJ/digital røntgen-foto/model. Systemet skal være fuldt integreret mellem almen journal og orto journal - for at sikre total overblik af den enkelte pt. 1 Kontakt til specialklinik skal være mulig via tlf. og mail. Kommunikation/patienter: Der udarbejdes standardbreve og fælles procedurer omkring journalføring og hygiejneinstruktion m.m. mellem specialklinik/hjem/lokal behandler. Kontakt til patienter via tlf., mail og sms. Kommunikation/personale: Etablere fast samarbejde og samme procedurer omkring journalføring og hygiejne mellem spec.tdl og lokalklinikker. Dette skal sikre god og entydig kommunikation. Spec.tdl. skal tilbyde konsulentbistand til lokale tdl. Efter retningslinier fra specialtandlægegruppen skal der være mulighed for direkte henvisning til spec.tdl. Kommunikation inden driftstart: Efter den endelige vedtagelse af projektet skal der være løbende fælles informationsmøder til personalet. Nedsættelse af arbejdsgruppe der varetager det psykiske arbejdsmiljø. Drift Ledelse: På specialklinikken skal der være en daglig administrative leder (ikke spec.tdl) og en faglig leder (spec.tdl.), som begge kan uddelegere opgaver. 2 Dokumentation/procedurer: Procedure for hygiejne og sterilisation udarbejdes ifølge gældende standarder. Journalføring udarbejdes ifølge bekendtgørelse 2006/2007. Arkivering af journaler og andet materiale efter gældende regler. Service: Nødbehandling skal generelt varetages af specialklinik for at sikre optimal korrektion af apparatur. Lokale aftaler kan foretages. Fælles vagtordning ifm ferier -evt i samarbejde med andre ortoklinikker Servicemål for ventetider i venteværelse, behandlingsstart, akuttider. Fleksible åbningstider. Klageprocedure og klagevej udarbejdes. Medarbejdere: Personalepolitikker udarbejdes med beskrivelse af information, sikkerhed, uddannelse samarbejde, ledelse, løn og arbejdstilrettelæggelse til sikring af attraktiv arbejdsplads. 3 3

4 Behandlingstilbud Den ortodontiske behandling skal være af god faglig kvalitet. Retningslinier for patientkooperation skal udarbejdes (udeblivelser, mundhyg, anvendelse af apparatur). Pt skal tilknyttes én specialtandlæge og et fast behandlerteam af KA/TP. Specialtandlæge kan uddelegere interceptive behandlinger til udvalgte tandlæger på lokalklinikker. Der skal udarbejdes flow-skemaer for behandlinger, kontroller, retention, røntgenkontrol af rodresorptioner mv. Behandlingstilbud skal være ens på alle klinikker / teams. Ortobetinget kirurgi skal foregå på ortoklinik på dertil indrettet kirurgisk klinik. Dette sker for at sikre optimale trækretninger på blotlagte tænder. Udvalgte tandlæger fra lokalklinikker købes ind hertil. Desuden skal der være mulighed for, at henvise til specialtandlæge i kirurgi. Tilknytning af lokal tandtekniker på ortoklinik samt mulighed for at sende specialopgaver til eksterne tandteknikere giver en optimal behandlingsvilkår. Visitationer Visitation af spec.tdl foregår decentralt min 2Xårl på hver lokalklinik. Ortodontisk undersøgelse foretages ved regelmæssige undersøgelser af lokalt tandplejepersonale. Ved behandlingskrævende tandstillingsfejl skal pt. visiteres af specialtandlæge. Decentral visitation af børn med tandstillingsfejl sker sammen med barnets sædvanlige tandlæge og evt. anden undersøger. Ved visitation af børn med tandstillingsfejl skal der foreligge relevante røntgenbilleder / oplysninger. Alle agenesitilfælde skal vurderes af spec. tdl. for vurdering af okklusion og overordnet behandlingsplan. Henvisninger til Regionstandpleje/Videnscenter sker efter aftale med specialtandlæge. Faggruppe-samarbejde Specialtandlæger imellem: Før opstart af samarbejde skal kalibreringsøvelser af SST's retningslinier finde sted mel.. involverede specialtandlæger. Løbende erfaringsudveksling, kalibrering og evaluering af behandlingsresultater specialtandlæger imellem, sikres ved jævnlige patient-konferencer. Specialklinik internt: Systematisk oplæring og uddelegering af jobfunktioner af TP og KA skal sikre LEON-princip. Oplæring skal finde sted til ensartet niveau. Kontinuerlig efter-/videreuddannelse og implementering af nye evidensbaserede arbejdsmetoder. Dette gælder for alle faggrupper. Kursusmidlerskal afsættes. Special-lokalklinik mellem: Ortodontisk undersøgelse foretages ved regelmæssige undersøgelser af lokalt tandplejepersonale. Ved behandlingskrævende tandstillingsfejl skal pt. visiteres af specialtandlæge. Hver spec.tdl varetager et lokalt område med et afstemt antal børn. Dette skal sikre ensartet opfølgning af visitationsobservationer og kontinuerlig kalibrering med og uddannelse af tandplejepersonale. 4

5 Kalibrering mel. specialtandlæge og tandplejepersonale, som varetager undersøgelser skal sikre, at børn med tandstillingsfejl ifølge SST's retningslinier bliver tilset af specialtandlæge. Tæt samarbejde mellem specialtandlæge og lokalklinik skal sikre rettidig udvælgelse af barn til ortodontisk behandling. Alle agenesitilfælde skal vurderes af specialtandlæge for vurdering af okklusion og overordnet behandlingsplan. Systematisk uddannelse af lokalt personale til interceptive behandlinger. Temamøder mellem special- og alle lokal-klinikker om faglige emner sker efter behov. Ansvarsfordeling skal klarlægges mht arbejdsopgaver, fx kirurgiske indgreb, ekstraktioner, seperationer, mundhygiejne ifm ortodontiske behandlinger. Lokalt tandplejepersonale såvel som personale på specialklinik skal tage et fælles ansvar for patient og behandlingsforløb. 1 Ved møde i projektgruppen d bliver det klart, at en vis justering bliver nødvendig i forhold det dokument, der er lagt frem fra arbejdsgruppen, der har arbejdet med IT. 2 Ved møde i projektgruppen den bliver det klart, at en vis justering af dette punkt kan blive nødvendig i forhold til det dokument, der er lagt frem fra arbejdsgruppen, som har arbejdet med organisation og samarbejde. 3 Ved mødet i projektgruppen den bliver det klart, at en vis justering af dette punkt kan blive nødvendig i forhold til det dokument, der er lagt frem af den arbejdsgruppe, som har arbejdet med organisation og samarbejde. 5

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007

1/20. Aabenraa Kommune. Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3. Kravspecifikation. 27. februar 2007 1/20 Aabenraa Kommune Udbud af udførelse af børn og unge tandpleje i BUT-distrikter 2 og 3 Kravspecifikation 27. februar 2007 2/20 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Udbudte distrikter, BUT-distrikt

Læs mere

Den politiske beslutning om at undersøge mulighederne for andre ordninger er taget på foranledning af specialtandlæge Søren Povlsen.

Den politiske beslutning om at undersøge mulighederne for andre ordninger er taget på foranledning af specialtandlæge Søren Povlsen. 1 I august 2008 besluttede økonomi- og erhvervsudvalget i Struer, at Struer Kommune skulle tage initiativ til at undersøge mulighederne for etablering af et fælleskommunalt samarbejde om tandreguleringsservice

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Tværkommunalt og tværsektorielt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Status rapport Juli 2014 Udarbejdet af: Projektleder Anne Ganner Bech 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011

Regional specialtandpleje. - aftalegrundlag for 2011 Regional specialtandpleje - aftalegrundlag for 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lovgrundlaget...3 3. Personkreds...4 4. Faglig bæredygtighed...5 5. Visitation...7 6. Opsøgende tandpleje...8

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring

Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Sønderborg Kommune Potentialeafklaring Offentlig-privat samarbejde om børne- og ungetandpleje Indhold 1. Indledning 3 2. Ledelsesresumé 3 3. Faktabeskrivelse 5 4. Samarbejde med privatpraktiserende tandlæger

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje

Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Personalepolitik For Herning Kommunale Tandpleje Indholdsfortegnelse Afspadsering fleksmuligheder Briller og høreværn Decentral ledelse og uddelegering Det gode arbejdsliv, den attraktive arbejdsplads

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012)

Hjørring Kommune. Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hjørring Kommune planlægningsfunktionen Hjørring Kommune Analyse af planlægningsfunktionen Handicap- og psykiatri Juni 2012 (revideret oktober 2012) WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER

Læs mere

Tandplejen. Årsrapport 2008

Tandplejen. Årsrapport 2008 Tandplejen Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Indledning s. 2 Nøgletal s. 3 Benchmarking Tandsundheden Intervaller Evaluering af Tandplejens Aftale 2008 Sundhedsfremme og forebyggelse i Specialtandplejen

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2009 Sag nr. Emne: bilag Region Hovedstaden UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET Afrapportering om kvalitet og patientsikkerhed 16. april 2009 1.

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere