Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune"

Transkript

1 Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

2 Indholdsfortegnelse Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 3 Besøg i graviditeten ved særlige behov... 3 Tidligt hjemmebesøg på dagen... 5 Etableringsbesøget... 7 Besøg ved 2-4 uger... 9 Besøg ved 2 måneder Besøg ved 4 måneder Besøg ved 8-10 måneder Ydelser til 0-6 årige børn og familier med særlige behov Andre aktiviteter end hjemmebesøg Mødregrupper Åbent Hus og individuel konsultation Mad og måltidsvejledning i grupper Forældre- fødselsforberedelse Ammekonsultation Småbørnskonsulentfunktionen Skolebørn Indskolingsundersøgelse 0. klasse Sundhedspædagogisk undervisning i 2. klasse Sundhedspædagogisk undervisning af 4. klasse Sundhedssamtaler og undersøgelse 6. klasse Eksperimentarium, udskolingssamtale og undersøgelse i 8.klasse Behovsundersøgelser i skolen Konsulentfunktionen i dagtilbud og skole Sorggrupper for børn Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

3 Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år Besøg i graviditeten ved særlige behov Graviditetsbesøg for familier med særlige behov Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 2013 Gravide forældre med særlige behov tilbydes dette besøg, herunder socialt udsatte og særligt sårbare gravide Formål At etablere kontakt til familien mhp. at danne et professionelt netværk. At yde støtte til praktiske tiltag, samt yde konkret rådgivning i forbindelse med den første tid hjemme med barnet. At støtte og vejlede familien, som har særlige udfordringer og behov. At forebygge mistrivsel hos barnet, herunder fremme forældre barn tilknytningen At fremme amning for at sikre spædbarnet en sund start Sundhedsfaglige retningslinjer Orientere om sundhedsplejerskeordningen, fødselsanmeldelsen og vores journalsystem. Indbyrdes forventningsafklaring og opbygning af tillidsforhold mellem sundhedsplejerske og familie Danne helhedsbillede af familiens livsbetingelser - behov og netværk samt deres ressourcer og begrænsninger. Drøfte graviditetsforløb med begge forældre. Vejlede i forældrerolle, familiedannelse og eventuel søskenderelation Vurdere og fremme den prænatale forældre-barn tilknytning Give viden om amning og amningens betydning og anden form for ernæring Give viden om det lille barns signaler og behov Observation af mors fysiske og psykiske tilstand i graviditeten med henblik på sundhedsfaglig støtte og vejledning. Drøftelse og vurdering af yderligere indsatser fx småbørnskonsulent, ammerådgivning, gravid-gruppe, mødrehjælp, socialrådgiver, familiehus. Spørgsmål til mors fysiske tilstand: kvalme/opkast smerter plukkeveer, bækkenproblemer vægtstigning, blodtryk Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

4 blødning kost træthed Hvor meget drikker du? Ryger du? Hvad tager du af medicin? Har du forbrug af hash eller hårde stoffer? Andet? Spørgsmål til forældrenes oplevelser og følelser: Hvordan oplever I graviditeten Var graviditeten planlagt? Hvilke tanker gjorde I jer da I fandt ud af I skulle være forældre? Har du været gravid før? Tidligere graviditets- og fødselsoplevelsers påvirkning på denne graviditet Hvilke forestillinger har forældrene om barnet? Forældrenes forhold til egen mor/ forældre: Hvordan beskrives forholdet til egen mor? Parforhold: Hvordan forbereder I jer sammen på at blive forældre Mad til barnet: Hvilke tanker har forældrene om ernæring til barnet? Anbefalinger og muligheder Sundhedsplejens tilbud evt. skriftligt materiale Sundhedsplejersken Der tilstræbes besøg omkring 24. graviditetsuge, ved særlige forhold tidligere. Der kan aflægges flere graviditetsbesøg ved behov. Det tilstræbes at aflægge besøget så begge forældre kan deltage Familien kontaktes inden besøget pr. telefon eller brev. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

5 Referencer REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning : en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. Tidligt hjemmebesøg på dagen Besøg ved udskrivelse indenfor 72 timer efter fødsel Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, nr. Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 2013 Familier der er udskrevet med en nyfødt indenfor 72 timer efter fødslen tilbydes dette tidlige besøg Formål At føre tilsyn med barnets trivsel i den første tid efter fødslen og dermed bidrage til at undgå genindlæggelser pga dehydrering og/eller ernæringsproblemer, gulsot og brystbetændelse hos moderen At støtte og vejlede familien gennem en tidlig indsats At fremme amning af det nyfødte barn At vurdere og fremme forældre-barn tilknytningen Tidligt hjemmebesøg på dagen efter fødsel. Undersøgelse og vejledning i forhold til: Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

6 Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes Vejning af barnet Vurdere om amning eller anden ernæring er sufficient Ved behov vejlede om ammeteknik Drøfte partnerens rolle ift. ernæring Observation af barnet med henblik på opsporing af icterus eller tegn på mistrivsel. Ved icterus indenfor de første 7 dage efter fødslen kan henvises til sygehuset med henblik på en blodprøve. Ved icterus efter 14. dagen henvises til egen læge med henblik på vurdering Vurdering af det nyfødte barns almentilstand Information om og støtte til at forældrene kan identificere barnets behov for mad, trøst, omsorg og kærlighed Vurdering af familiens psykiske velbefindende og relationen mellem forældre og barn Stillingtagen til det videre forløb, herunder henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen fx. ammekonsultation eller fra andre samarbejdspartnere fx vurdering på fødestedet Sundhedsplejersken. Modtager af elektronisk fødselsanmeldelse et døgn efter fødslen Familien kontaktes inden besøget pr. telefon eller brev og der aftales tidspunkt for besøg. Ved ændring af aftalen kontaktes familien. Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

7 SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 2. udgave (Version: 2,0) edn. Kbh.: Etableringsbesøget Etableringsbesøg i hjemmet Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, nr. Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 2013 Alle familier tilbydes dette besøg Formål At gennemgå problemstillinger eller mistanker opstået i relation til den postnatale screening, familiens historie eller hændelser i forbindelse med fødslen At vurdere problemstillinger, som ikke kan observeres umiddelbart i forbindelse med fødslen, som fx gulsot, kredsløbsinsufficiens, dehydrering, etc. At orientere sig om, hvorvidt forældrene har fået tilbudt de ordinære screeninger af barnet ved fødslen At drøfte temaer vedrørende omsorg, relationer og spædbarnspleje, etablering af amning eller anden ernæring til barnet, forebyggelse af allergi, mad og hvile til mor, vitaminer og jern, familiens trivsel, forebyggelse af vuggedød, herunder barnets udsættelse for passiv rygning i hjemmet ulykkes-forebyggelse (fald) og andet At identificere forældre, som kan have alvorlige problemer med relationen til og omsorgen for deres barn, fx depression, vold, misbrug, dårlig begavelse og psykiske problemer At informere om forebyggende sundhedstilbud, lokale netværk, fortrolighed, journalføring og databehandling At informere familien om hvor de kan hente yderligere oplysninger, hjælp og støtte, hvis nødvendigt Besøg tilbydes senest 7 dage efter udskrivelse hvis der ikke har været et tidligt barselsbesøg på 4-5 dagen og ellers senest når barnet er 14 dage gammelt. Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

8 Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes vægt, længde og hovedomfang kontakt, proportioner, tonus reaktioner og bevægemønstre barnets almentilstand kraniets facon, fontanellers form og størrelse, kraniefurer, evt. hæmatomer herunder vurdering af spor efter cupextractioner hudfarve, bleghed, icterus, cyanose, marmorering hud skallende, tørhed, knopper, hæmangiomer, infektioner ører misdannelser og placering øjne flåd, betændelse, sprængning, icterus, syn mund og mundhule stramt tungebånd-læbe-ganespalte-trøske hals fri bevægelighed vurderes i forhold til evt. klavikelfraktur og torticollis navle væskende, infektion blødning, granulom, brok genitialia eksterna- føles højre og venstre testes motorik lejring, symmetri i bevægelserne, muskeltonus hænder og fødder misdannelser reflekser sutte-søge, gribe, kravle, gang og moro-reflekser i maveleje undersøges hovedløft samt natesfurer Vurdering, vejledning, og drøftelse af: graviditet og fødsel ressourcer, netværk, forældreroller, søskende, familiens trivsel amning / kop/ flaske, herunder ammekonsultation relationen mellem forældre/barn, kontakt og tryghed sovestilling udeliv og indeliv varme, kulde, træk, barnevognsmiljø hudpleje, bad,hygiejne forebyggelse af ulykker/sikkerhed rygning opskrivning til dagpleje/vuggestue helbredsundersøgelser - vaccinationer, vitaminer/jern deltagelse i mødregruppe Efterfødselsreaktion og orientering om screening vha. Edinburgh skemaet ved 2mdr`s. besøg vurdering af om forældrene har brug for andre tilbud herunder vægtkontrol, behovsbesøg eller inddragelse af anden indsats Information om Åbent Hus/ Kostvejledningskurser/ammekonsultation Sundhedsplejersken Besøget tilbydes til alle senest 7 dage efter udskrivelse Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

9 Det tilstræbes at begge forældre deltager i besøget Familien kontaktes inden besøget pr. telefon eller brev Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 2. udgave (Version: 2,0) edn. Kbh.: Besøg ved 2-4 uger Hjemmebesøg ved 2-4 uger Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med børn på 2-4 uger tilbydes dette besøg Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

10 Formål Besøget har følgende sundhedsfremmende og forebyggende formål: At vurdere barnets trivsel og følge op på eventuel gulsot At vurdere og drøfte relationen mellem barnet og dets forældre At drøfte problemstillinger relateret til amning eller anden ernæring, barnets søvnmønstre og mors muligheder for at hvile, det spæde barns sprog og barnets reaktionsmønstre, herunder barnets behov for ro og stimulation samt andre omsorgsrelaterede emner At drøfte forældrenes oplevelser som familie, roller og forventninger og eventuelle søskendereaktioner At vurdere familiens behov for støttende foranstaltninger, herunder drøfte netværk, mødregrupper og andre tilbud i kommunen At orientere forældrene om de forebyggende helbredsundersøgelser hos den praktiserende læge. Såfremt barnet har fået hepatitis B-vaccine ved fødslen, gøres forældrene opmærksomme på, at næste vaccination gives ved 4-ugers-alderen Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes vægt, længde, hovedomfang tonus, reaktioner og bevægemønstre kontakt herunder, smiler, fokuserer, reagerer på støj og stærkt lys hud og navle mundhule inspiceres for trøske i maveleje undersøges hovedløft samt natesfurer i forhold til assymmetri kranie: form, asymmetri, fontanelle Vurdering, vejledning og drøftelse af: familiens oplevelser siden sidst amning / flaskegivning døgnrytme, barnets vågenperioder, sovestilling udvikling og stimulation herunder vigtigheden af maveleje forældreroller, efterfødselsreaktioner søskende Vejledning om undersøgelse hos egen læge: 5 ugers undersøgelse af barnet 8 ugers undersøgelse af mor Information om Åbent Hus og ammekonsultation Sundhedsplejersken Hvornår besøget tilbydes indenfor barnets 2-4 leveuge afhænger af en faglig vurdering. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

11 Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Besøg ved 2 måneder Hjemmebesøg til familier med spædbørn på 2 mdr. Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med et spædbarn på 2 mdr. Formål At forebygge, at amning ikke ophører før ønsket og planlagt At vurdere forældrenes mentale tilstand med henblik på at opspore og eventuelt henvise til diagnosticering og behandling af fødselsdepression/angst At vurdere og understøtte tilknytningen mellem barn og forældre At vejlede om barnets lejring både under søvn og i vågen tilstand med henblik på at forbygge flad nakke eller asymmetrisk hovedfacon At drøfte stimulation, ro og hvile samt barnets søvnmønster med henblik på støtte udviklingen af hensigtsmæssig døgnrytme for både barn og forældre Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes vægt, længde, hovedomfang Kraniefacon, fontanelle Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

12 Hud Motorisk udvikling: Bevægemønster, tonus, bugleje, hovedløft 45 gr. syn, fixere og følge genstand fra midten og 45 gr. bevæger hovedet frit fra side til side Psykisk udvikling: pludren, gensvar/tager initiativ til kontakt, reagerer på støj socialt smil, øjenkontakt kan barnet give udtryk for hvordan det har det og kan forældrene tolke barnets signaler Evne til selvregulering og reaktionsmønstre Vurdering, vejledning og drøftelse af: familiens oplevelser siden sidst amning / flaskegivning døgnrytme, barnets vågenperioder og signaler udvikling og stimulation herunder vigtigheden af maveleje forældreroller, efterfødselsreaktioner søskende vaccination ved 3 mdr. Screening for fødselsdepression: EPDS skema anvendes til screeningen Score 8-11: vurderes som udtryk for behov for yderligere støtte i form af en lytte-besøg med sundhedsplejersken, her kan evt. udfyldes et nyt skema. Partneren opfordres til at være med Score 12 og derover henviser sundhedsplejersken til egen læge som evt. henviser til psykologisk eller psykiatrisk bistand Sundhedsplejersken Far opfordres til at være til stede ved dette besøg, da der er tilbud om screening for fødselsdepression. Der tilbydes lytte-besøg måske flere besøg. Fra 2014 tilbydes psykoedukation i grupper. Referencer Videbech, Poul, 2012, Edinburgh skema. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

13 KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Besøg ved 4 måneder Hjemmebesøg til familier med spædbørn på 4 mdr. Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med et spædbarn på 4 mdr. Formål At forældrene føler sig velinformerede og trygge ved at begynde at tilbyde barnet anden mad end mælk, således at overgangsperioden forløber så problemfrit som muligt At tilbyde vejledning om spædbarnets ernæring, således at barnet kommer i gang med skemad på et tidspunkt, det er klar til det At drøfte fortsat amning i forhold til morens/familiens ønsker og behov At informere om supplerende jerntilskud fra 6 måneder, såfremt jernbehovet ikke dækkes gennem modermælkserstatning At vurdere barnets sproglige og psykomotoriske udvikling, herunder drøfte forebyggelse af ulykker samt vejlede forældrene om relevant stimulation Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes Vægt, længde og hovedomfang Kraniefacon og fontanelle Hud Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

14 Motorisk udvikling: Barnet har god hovedkontrol, når det sidder op. Det drejer hovedet efter lyd I bugleje løfter barnet hovedet 90 gr. og støtter på underarmene. Barnet begynder at vende sig fra mave til ryg og trækker selv med fra liggende til siddende, hvor hovedet følger med Barnet har øje-håndkoordination og griber sikkert ud efter ting med tværgreb, hvor tommelen begynder at komme med i grebet Barnet flytter ting fra hånd til hånd og putter ting i munden Det kan bevæge øjnene uden at bevæge hovedet Det kan begynde at drikke af kop og spise med ske Barnet er interesseret i og følger genstande og det følger legetøj, der falder inden for synsfeltet Psykisk udvikling og sociale kompetencer: Barnet pludrer varieret og med forskellig styrke, griner og hviner Kontaktpludrer tager selv initiativ til samtale og svarer på tiltale Barnet søger far, mor eller anden kendt person og begynder at reagere på fremmede Er interesseret i omgivelserne og sikker i kontakten Vurdering, vejledning og drøftelse af: Forældre/barn relationen Overgangskost opstart mellem uge. Fortsat amning Vitaminer, jern fra 6 mdr. Barnets psykomotoriske udvikling og stimulation Rytme i dagligdagen med barnet, søvn og vågenperioder Familiens trivsel, forældreroller-, samspil og søskendereaktion Vaccination og lægeundersøgelse ved 5 måneder Information om Åbent Hus/ Kostvejledningskurser Sundhedsplejersken Forældrene anbefales at deltage i kostvejledningskurser. Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

15 REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Besøg ved 8-10 måneder Hjemmebesøg til familier med børn på 8-10 måneder Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med børn på 8-10 mdr. Formål At vurdere og drøfte barnets mad i forhold til dets alder og udvikling At vurdere barnets psykomotoriske og sproglige udvikling og adfærd i samspil med forældrene At vejlede om forebyggelse af ulykker i relation til barnets stigende mobilitet At drøfte barnets pasning uden for hjemmet, herunder øget sygelighed og forebyggelse af infektioner At opfange børn med kontaktforstyrrelser, høre- og synsskader, utilfredsstillende udvikling (BOEL-prøve) Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes Vægt, længde og hovedomfang Kraniefacon og fontanelle Hud Motorisk udvikling: Barnet bevæger sig fra sted til sted eller rundt om egen akse enten ved at kravle eller krybe forlæns eller baglæns Barnet kan sidde selv og er på vej til at kravle og rejser sig ved støtte Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

16 Barnet slipper aktivt legetøj og bruger pincetgreb Barnet begynder at kunne vinke og klappe og er interesseret i at spise selv Psykisk udvikling og sociale kompetencer: Vokalisering og kommunikation( pludrer i tostavelsesremser i varieret styrke og længde, gentager forældrenes lyde, mimik og initiativ til socialt samspil og dialog) Tilknytningsadfærd Leg og fælles opmærksomhed Viser interesse for andre børn Temperament (grundstemning og affekter) BOEL-prøve Blik- Orienteret Efter Lyd: Barnet placeres på en af forældrenes skød med front imod sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken placerer sig i 1/2 til 3/4 m. afstand på gulvet i knæstilling. Sundhedsplejersken etablerer kontakt til barnet, taler og skaber god atmosfære. Hun registrerer om barnet småpludrer. Sundhedsplejersken fører griberen fra venstre mod højre, derefter op og ned. Barnet skal følge pindens position. Derefter rækkes pinden imod barnet, som forventes at gribe ud efter den og føre pinden til munden. Sundhedsplejersken rykker derefter hen imod barnet, i en afstand, der gør det muligt at få hænderne om bag barnet uden disse er i barnets synsfelt. Barnet må beholde den røde pind i hånden. Taber barnet pinden, rækkes den igen til barnet. Ved gentagelse af, at barnet taber pinden, lægger sundhedsplejersken pinden bag ryggen, således den er uden for barnets synsfelt. Sundhedsplejersken sætter klokker og bjælder på fingrene, et sæt på hver hånd. placerer hænder bag barnets hoved - ca. 20 cm. skråt bag barnets hoved. Hun sikrer sig øjenkontakt med barnet og præsenterer derefter lydgiverne for barnet. Dernæst præsenteres barnet for snurren. Snurren anvendes til opsporing af skelen. Den holdes i en afstand fra barnets øjne, således barnet ikke kan nå snurren. Hirschbergs test mod skelen: Med en pencillygte lyses mod barnets næserod. Og det vurderes, om lysrefleksen ligger symmetrisk i pupillerne på begge øjne. Såfremt barnet skeler henvises til øjenlæge. Vurdering, vejledning og drøftelse af: familiens oplevelser siden sidst reaktion over for fremmede tilknytningsadfærd Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

17 kost, herunder grovere og mere varieret, spise selv tænder og tandpleje amning / flaskegivning døgnrytme udvikling og stimulation herunder leg og fælles opmærksomhed sikkerhed, forebyggelse af ulykker forældreroller, pasning/ arbejde søskende opdragelse fødder, fodtøj sygdom vaccination og helbredsundersøgelser Sundhedsplejersken Der udføres BOEL-prøve ved dette besøg. Der afventes en metode for anden vurdering af barnets psykiske og emotionelle udvikling Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

18 Ydelser til 0-6 årige børn og familier med særlige behov Ydelser til 0-6 årige børn og familier med særlige behov Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005, kap.4, Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Børn 0-6 år og familier med særlige behov Formål At give ekstra støtte og vejledning til familier med særlige behov At vurdere og understøtte forældre-barn tilknytningen At vurdere trivsel og forebygge mistrivsel hos barnet At vurdere behovet for tværfaglig indsats Afhængig af konkret faglig vurdering, behov og problemstilling ydes ekstra besøg eller anden indsats fx telefonrådgivning, ammekonsultation, grupper med mere. Det kan være problematikker i forhold til barnets og familiens fysiske, psykiske, og sociale behov som udløser ekstra indsats. Hvis barnet undersøges afklædes barnet helt og hud og bevægeapparat vurderes Eksempler: Amme problematikker Vægttab hos barnet Fysisk sygdom, handicap hos barnet For tidlig fødsel og flerfold Forældres psykiske sygdom Relationelle problematikker og mistrivsel hos barnet Sociale belastninger 1 til 2 sundhedsplejersker Proceduren hos familier med massive problemstillinger vil være at 2 sundhedsplejersker samarbejder om at vurdere familiens samlede situation og barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Den ene sundhedsplejerske vil da ofte være en specialuddannet småbørnskonsulent. Lederen er orienteret/involveret omkring besøgene i disse familier. Ved behov for ugentlige besøg i mere end 3 uger orienteres leder om problematikken. Ved ugentlige besøg gennem 2mdr. skal andre samarbejdspartnere være inddraget evt. Pædagogisk Praktisk støtte, egen læge, sagsbehandlere mm. Lederen er orienteret/involveret omkring besøgene i disse familier. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

19 Med besøgende følger en stillingtagen til med hvilket formål besøget gives og dermed en registrering i Novax under den kategori, der er mest dækkende.begge sundhedsplejersker registrerer. Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. Revideret januar 2014 Andre aktiviteter end hjemmebesøg Mødregrupper Alle mødre med nyfødte tilbydes at deltage i en mødregruppe Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

20 Alle mødre med nyfødte børn Formål At være netværksskabende At få snakket om og delt oplevelser i forbindelse med børn, parforhold og forældreroller Sundhedsplejersken: Opretter gruppen i Novax Indkalder til første møde Er mødeleder ved første møde Sundhedsplejersken Første møde foregår oftest i sundhedsplejens lokaler, da dette er et neutralt sted at mødes for mødrene. Referencer Revideret januar 2014 Åbent Hus og individuel konsultation Sundhedspædagogisk undervisning og vejledning til gravide og familier med børn fra 0-3 år Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle gravide og familier med 0-3 årige Formål At give gravide og familier viden omkring forskellige sundhedsmæssige emner gennem undervisning, rådgivning og vejledning At være netværksskabende for gravide og familier Tilgængelighed i forhold til familierne Sundhedspædagogisk undervisning og vejledning omkring emner, der er relevante for gravide og familier med 0-3 årige børn. Eksempel på emner kan være: Søvn Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet 18. december 2013 Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Sundhedsplejens formål er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD

BESKRIVELSE. Sundhedsplejens TILBUD BESKRIVELSE Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF Sundhedsplejens TILBUD Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Hjemmebesøg til spæd- og småbørnsfamilier

Læs mere

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap

Sundhedspleje. Kvalitetsstandard. Social og Sundhed. Sundhedsloven 120-126. Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje Sundhedsloven 120-126 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Sundhedspleje 1. Overordnede rammer 1.1. Formål

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune

Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Kvalitetsrapport 2012-2014 Sundhedsplejen i Assens Kommune Indhold Forord... 3 Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 4 Antal fødsler fordelt på de fire områder... 4 For tidligt fødte... 4 Andelen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Solrød Sundhedstjeneste Børn og Unge Rådgivningen Højagervænget 35, 2680 Solrød Strand

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Vordingborg Kommune, Langgade 57 4780 Stege. Ledende sundhedsplejerske

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten, Egedal Kommune, Dronning Dagmarsvej 200 3650 Ølstykke. Tlf: 7259 6720.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/3250 Status for udviklingen på ungeområdet - uddannelseshjælp...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/3250 Status for udviklingen på ungeområdet - uddannelseshjælp...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 4. februar 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/3250 Status for udviklingen

Læs mere

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune Ydelseskatalog Sundhedsplejen i Rebild Kommune 0 Formål Sundhedsplejen i Rebild Kommune varetager opgaver i barnets hjem, i daginstitutioner, skoler og i lokalsamfundet. Definition af Sundhedspleje Sundhedsplejersken

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Viborg kommune er placeret i Familie & Rådgivning som er under Børn & Ungeforvaltningen. Sundhedsplejen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Børne- og Familiecenteret Vasen 14 B 7620 Lemvig tlf.: 96 63 13 30 Mail : bfc@lemvig.dk

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Sundhedsplejens årsrapport 2012

Sundhedsplejens årsrapport 2012 Sundhedsplejens årsrapport 2012 2 Indledning Sundhedsplejen er organiseret under opvækst og uddannelse under fagområdet dagtilbud. Sundhedsplejen består af 15 sundhedsplejersker svarende til 12, 5 fuldtidsstillinger.

Læs mere

Rubrik. Sundhedspleje. Indsatskatalog. Godkendt af Byrådet

Rubrik. Sundhedspleje. Indsatskatalog. Godkendt af Byrådet Rubrik Sundhedspleje Indsatskatalog Godkendt af Byrådet 18. december 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2018 Formål Sundhedsplejens formål er: At sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Børne-, kultur- og fritidsforvaltningen Horsedammen 42 2605 Brøndby Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Sønderborg Kommune Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg Helle Kirk Christensen

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 6 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017

https://www.skyfish.com/preview/ Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 https://www.skyfish.com/preview/10895272- Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2017 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for den kommunale sundhedstjeneste

Virksomhedsplan 2013 for den kommunale sundhedstjeneste Virksomhedsplan 2013 for den kommunale sundhedstjeneste 1 Virksomhedsplan... 4 Forord... 4 75 års jubilæum... 4 Organisationen... 4 Arbejdsmæssig struktur... 5 Opgavefordeling... 5 Lovgrundlag og målsætning...

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Sundhedsplejen forandring og udvikling... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Høje Taastrup Kommune Børne og ungerådgivningscenter Sundhedstjenesten Bygaden 2 2630

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Serviceområde: Sundhedsområdet

Serviceområde: Sundhedsområdet Serviceområde: Sundhedsområdet Fokusområde: Genoptræning efter sundhedslovens 140. Hvilke behov dækker ydelsen: Vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Samarbejde med jordemødre, fødegangen, barselsafsnit, patienthotellet i forhold til gravide og nyfødte

Samarbejde med jordemødre, fødegangen, barselsafsnit, patienthotellet i forhold til gravide og nyfødte Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen i Skive Kommune er placeret i Kultur- og Familieafdelingen Sundhedsplejen har egen sundhedsplejefaglig

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2016 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre pr. år At sikre børn og unge en

Læs mere

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015

Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Serviceprofil for Sundhedsplejen 2015 Formål Vi servicerer: Sundhedsplejens formål er: Ca. 450 spæd- og småbørn og deres forældre At sikre børn og unge en sund opvækst

Læs mere

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering

Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering Høringssvar Titel: sundhedsplejen til uddannelses- social og kulturudvalget. budget 2013-15 forslag nr.4: reduktion af sundhedsplejens normering 1 Reduktion i sundhedsplejen pr. 1.8. 2012 med 22 timer

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Sundhedsplejen i Herning Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Enestående viden om børns sundhed

Enestående viden om børns sundhed PRESSEMEDDELELSE Enestående viden om børns sundhed Region Hovedstaden udgiver Danmarks første børnesundhedsprofil med udgangspunkt i den kliniske database Børns Sundhed om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Randers kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder. Anne Lisse Buus Nielsen

Læs mere

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN

Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN Virksomhedsplan 2009 SUNDHEDSPLEJEN 1 Virksomhedsplan 2009 Juni 2008 blev vedtaget en ny lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Loven betyder, at sundhedsplejersker nu kan foretage ind

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune

Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen. Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme på skolen Marika Ouchicha Jensen Leder af Sundhedsplejen Glostrup Kommune Sundhed og Sundhedsfremme en utopi og/eller en udfordring? Forebyggelsens utopi

Læs mere

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse

Samtaler Individuelt/grupper/klasse. Samtale med barn og forældre individuelt Samtale Individuel/gruppe/klasse Indskoling Mellemgruppe Udskoling Klassetrin 0 0 1 Fleksibelt servicetilbud i skolesundhedstjenesten i Aalborg kommune skoleåret 2011-2012 Undersøgelser/screeninger og sundhedspædagogiske aktiviteter Orientering

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet Patientinformation Revideret Marts 2013 Side 12 Svangre-barselsafsnittet, Herning Hospitalsenheden Vest Kære forældre, hjertelig tillykke med jeres barn/børn.

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet Patientinformation Side 12 Revideret Juli 2015 Svangre-barselsafsnittet, Herning Hospitalsenheden Vest Side 11 Kære forældre, hjertelig tillykke med jeres barn/børn.

Læs mere

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet

For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet For tidligt fødte - børn på Barselsafsnittet Patientinformation Svangre-barselsafsnittet, Herning Hospitalsenheden Vest Kære forældre, hjertelig tillykke med jeres barn/børn. Denne vejledning er henvendt

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

for børn og unge 11-1

for børn og unge 11-1 Sundhedsfremme og forebyggelse er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter og omfatter Sundhedstjenestens, dvs. sundhedsplejens og tandplejens, indsatser over i aldersgruppen 0-18 år. På politikområdet

Læs mere

Sundhedsprofil fra fødsel til indskoling i Albertslund Kommune Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2016

Sundhedsprofil fra fødsel til indskoling i Albertslund Kommune Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2016 Sundhedsprofil fra fødsel til indskoling i Albertslund Kommune Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2016 Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed (SIF) Syddansk Universitet Ny viden om spædbørns

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Årsberetning for sundhedsplejen 2016

Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Sagsbehandler Grethe Stjernholm 20.10.2016 Årsberetning for sundhedsplejen 2016 Sundhedsplejens målgruppe udgør alle børn og unge i alderen 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard for Sundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Sundhedsplejen, Center Sundhed Mastruplundvej 2L 9530 Støvring Tlf.nr.: 99 88 84 50 Mail: centersundhed@rebild.dk

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <>

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel. på <<Sygehus>> Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Baggrundsspørgsmål Har du født tidligere? på GRAVIDITETEN Hvis ja, bedes du besvare spørgsmålene i spørgeskemaet ud fra dine oplevelser med din seneste

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune

Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen. Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen Skolesundhedsplejen i Rebild Kommune Kvalitetsstandard - Skolesundhedsplejen... 3 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Grundlag for Skolesundhedsplejen... 4 3. Skolesundhedsplejens

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til forældre 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov.

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Velkommen til sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Som led i dette arbejde

Læs mere

Sundhedsplejerskeprofil

Sundhedsplejerskeprofil Sundhedsplejerskeprofil Ringkøbing Skjern Kommune Sundhedsplejerskerne i Ringkøbing-Skjern kommune har udarbejdet en sundhedsplejerskeprofil. Dette for at beskrive de virksomheds- og funktionsområder som

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter indenfor tilbyder besøg til gravide og småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer for nybagte forældre, individuelle samtaler til skoleelever og pædagogisk undervisning

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Graviditet og fødsel er begivenheder, som giver store ændringer i livet.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Randers Kommune Biografgade 3, 8900 Randers Leder: Anne Lise Buus Tlf.

Læs mere

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov.

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Velkommen til sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses moderne børnefamiliers behov. Som led i dette arbejde

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Den Nationale Børnedatabase

Den Nationale Børnedatabase FÆLLESINDHOLD FOR INDBERETNING 2017 Den Nationale Børnedatabase Indberetning til Den Nationale Børnedatabase Udgiver Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse til gravide og familier med børn og unge i alderen 0-16 år.

Sundhedsfremme og forebyggelse til gravide og familier med børn og unge i alderen 0-16 år. Generel Klinisk Studieplan For modul 6 - Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sundhedsplejen, Skive Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sundhedsplejen

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen i Vesthimmerlands Kommune Børne- og skoleforvaltningen Hovedkontor: Aagade

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2011 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Organisering 4 Formål 4 Generelt om sundhedstjenestens ydelser 5

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Værd at vide om amning

Værd at vide om amning Informationspjece Værd at vide om amning "10 skridt mod vellykket amning" Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Jordemodercentrene Kære forældre... Med denne pjece henvender vi os til

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen

Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Trivselsvurdering tidlig opsporing Sundhedsplejen Formålet med trivselsskemaet er, at det skal være en hjælp til systematisk at italesætte det anede, som der så kan sættes flere og flere ord på efterhånden,

Læs mere

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år.

1. En generel sundhedsfremmende og forebyggende konsultativ indsats for børn og unge op til 18 år. S. 1 Kvalitetsstandard for Ergoterapi og Fysioterapi med Speciale i børn Område Lovgrundlag Målgruppe Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Sundhedsloven Forebyggende sundhedsydelser

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2010 Sundhed og Forebyggelse Indholdsfortegnelse Indledning 2 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 3 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 5 Sundhedsplejens

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere