Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune"

Transkript

1 Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

2 Indholdsfortegnelse Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 3 Besøg i graviditeten ved særlige behov... 3 Tidligt hjemmebesøg på dagen... 5 Etableringsbesøget... 7 Besøg ved 2-4 uger... 9 Besøg ved 2 måneder Besøg ved 4 måneder Besøg ved 8-10 måneder Ydelser til 0-6 årige børn og familier med særlige behov Andre aktiviteter end hjemmebesøg Mødregrupper Åbent Hus og individuel konsultation Mad og måltidsvejledning i grupper Forældre- fødselsforberedelse Ammekonsultation Småbørnskonsulentfunktionen Skolebørn Indskolingsundersøgelse 0. klasse Sundhedspædagogisk undervisning i 2. klasse Sundhedspædagogisk undervisning af 4. klasse Sundhedssamtaler og undersøgelse 6. klasse Eksperimentarium, udskolingssamtale og undersøgelse i 8.klasse Behovsundersøgelser i skolen Konsulentfunktionen i dagtilbud og skole Sorggrupper for børn Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

3 Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år Besøg i graviditeten ved særlige behov Graviditetsbesøg for familier med særlige behov Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 2013 Gravide forældre med særlige behov tilbydes dette besøg, herunder socialt udsatte og særligt sårbare gravide Formål At etablere kontakt til familien mhp. at danne et professionelt netværk. At yde støtte til praktiske tiltag, samt yde konkret rådgivning i forbindelse med den første tid hjemme med barnet. At støtte og vejlede familien, som har særlige udfordringer og behov. At forebygge mistrivsel hos barnet, herunder fremme forældre barn tilknytningen At fremme amning for at sikre spædbarnet en sund start Sundhedsfaglige retningslinjer Orientere om sundhedsplejerskeordningen, fødselsanmeldelsen og vores journalsystem. Indbyrdes forventningsafklaring og opbygning af tillidsforhold mellem sundhedsplejerske og familie Danne helhedsbillede af familiens livsbetingelser - behov og netværk samt deres ressourcer og begrænsninger. Drøfte graviditetsforløb med begge forældre. Vejlede i forældrerolle, familiedannelse og eventuel søskenderelation Vurdere og fremme den prænatale forældre-barn tilknytning Give viden om amning og amningens betydning og anden form for ernæring Give viden om det lille barns signaler og behov Observation af mors fysiske og psykiske tilstand i graviditeten med henblik på sundhedsfaglig støtte og vejledning. Drøftelse og vurdering af yderligere indsatser fx småbørnskonsulent, ammerådgivning, gravid-gruppe, mødrehjælp, socialrådgiver, familiehus. Spørgsmål til mors fysiske tilstand: kvalme/opkast smerter plukkeveer, bækkenproblemer vægtstigning, blodtryk Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

4 blødning kost træthed Hvor meget drikker du? Ryger du? Hvad tager du af medicin? Har du forbrug af hash eller hårde stoffer? Andet? Spørgsmål til forældrenes oplevelser og følelser: Hvordan oplever I graviditeten Var graviditeten planlagt? Hvilke tanker gjorde I jer da I fandt ud af I skulle være forældre? Har du været gravid før? Tidligere graviditets- og fødselsoplevelsers påvirkning på denne graviditet Hvilke forestillinger har forældrene om barnet? Forældrenes forhold til egen mor/ forældre: Hvordan beskrives forholdet til egen mor? Parforhold: Hvordan forbereder I jer sammen på at blive forældre Mad til barnet: Hvilke tanker har forældrene om ernæring til barnet? Anbefalinger og muligheder Sundhedsplejens tilbud evt. skriftligt materiale Sundhedsplejersken Der tilstræbes besøg omkring 24. graviditetsuge, ved særlige forhold tidligere. Der kan aflægges flere graviditetsbesøg ved behov. Det tilstræbes at aflægge besøget så begge forældre kan deltage Familien kontaktes inden besøget pr. telefon eller brev. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

5 Referencer REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning : en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. Tidligt hjemmebesøg på dagen Besøg ved udskrivelse indenfor 72 timer efter fødsel Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, nr. Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 2013 Familier der er udskrevet med en nyfødt indenfor 72 timer efter fødslen tilbydes dette tidlige besøg Formål At føre tilsyn med barnets trivsel i den første tid efter fødslen og dermed bidrage til at undgå genindlæggelser pga dehydrering og/eller ernæringsproblemer, gulsot og brystbetændelse hos moderen At støtte og vejlede familien gennem en tidlig indsats At fremme amning af det nyfødte barn At vurdere og fremme forældre-barn tilknytningen Tidligt hjemmebesøg på dagen efter fødsel. Undersøgelse og vejledning i forhold til: Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

6 Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes Vejning af barnet Vurdere om amning eller anden ernæring er sufficient Ved behov vejlede om ammeteknik Drøfte partnerens rolle ift. ernæring Observation af barnet med henblik på opsporing af icterus eller tegn på mistrivsel. Ved icterus indenfor de første 7 dage efter fødslen kan henvises til sygehuset med henblik på en blodprøve. Ved icterus efter 14. dagen henvises til egen læge med henblik på vurdering Vurdering af det nyfødte barns almentilstand Information om og støtte til at forældrene kan identificere barnets behov for mad, trøst, omsorg og kærlighed Vurdering af familiens psykiske velbefindende og relationen mellem forældre og barn Stillingtagen til det videre forløb, herunder henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen fx. ammekonsultation eller fra andre samarbejdspartnere fx vurdering på fødestedet Sundhedsplejersken. Modtager af elektronisk fødselsanmeldelse et døgn efter fødslen Familien kontaktes inden besøget pr. telefon eller brev og der aftales tidspunkt for besøg. Ved ændring af aftalen kontaktes familien. Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

7 SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 2. udgave (Version: 2,0) edn. Kbh.: Etableringsbesøget Etableringsbesøg i hjemmet Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, nr. Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 2013 Alle familier tilbydes dette besøg Formål At gennemgå problemstillinger eller mistanker opstået i relation til den postnatale screening, familiens historie eller hændelser i forbindelse med fødslen At vurdere problemstillinger, som ikke kan observeres umiddelbart i forbindelse med fødslen, som fx gulsot, kredsløbsinsufficiens, dehydrering, etc. At orientere sig om, hvorvidt forældrene har fået tilbudt de ordinære screeninger af barnet ved fødslen At drøfte temaer vedrørende omsorg, relationer og spædbarnspleje, etablering af amning eller anden ernæring til barnet, forebyggelse af allergi, mad og hvile til mor, vitaminer og jern, familiens trivsel, forebyggelse af vuggedød, herunder barnets udsættelse for passiv rygning i hjemmet ulykkes-forebyggelse (fald) og andet At identificere forældre, som kan have alvorlige problemer med relationen til og omsorgen for deres barn, fx depression, vold, misbrug, dårlig begavelse og psykiske problemer At informere om forebyggende sundhedstilbud, lokale netværk, fortrolighed, journalføring og databehandling At informere familien om hvor de kan hente yderligere oplysninger, hjælp og støtte, hvis nødvendigt Besøg tilbydes senest 7 dage efter udskrivelse hvis der ikke har været et tidligt barselsbesøg på 4-5 dagen og ellers senest når barnet er 14 dage gammelt. Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

8 Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes vægt, længde og hovedomfang kontakt, proportioner, tonus reaktioner og bevægemønstre barnets almentilstand kraniets facon, fontanellers form og størrelse, kraniefurer, evt. hæmatomer herunder vurdering af spor efter cupextractioner hudfarve, bleghed, icterus, cyanose, marmorering hud skallende, tørhed, knopper, hæmangiomer, infektioner ører misdannelser og placering øjne flåd, betændelse, sprængning, icterus, syn mund og mundhule stramt tungebånd-læbe-ganespalte-trøske hals fri bevægelighed vurderes i forhold til evt. klavikelfraktur og torticollis navle væskende, infektion blødning, granulom, brok genitialia eksterna- føles højre og venstre testes motorik lejring, symmetri i bevægelserne, muskeltonus hænder og fødder misdannelser reflekser sutte-søge, gribe, kravle, gang og moro-reflekser i maveleje undersøges hovedløft samt natesfurer Vurdering, vejledning, og drøftelse af: graviditet og fødsel ressourcer, netværk, forældreroller, søskende, familiens trivsel amning / kop/ flaske, herunder ammekonsultation relationen mellem forældre/barn, kontakt og tryghed sovestilling udeliv og indeliv varme, kulde, træk, barnevognsmiljø hudpleje, bad,hygiejne forebyggelse af ulykker/sikkerhed rygning opskrivning til dagpleje/vuggestue helbredsundersøgelser - vaccinationer, vitaminer/jern deltagelse i mødregruppe Efterfødselsreaktion og orientering om screening vha. Edinburgh skemaet ved 2mdr`s. besøg vurdering af om forældrene har brug for andre tilbud herunder vægtkontrol, behovsbesøg eller inddragelse af anden indsats Information om Åbent Hus/ Kostvejledningskurser/ammekonsultation Sundhedsplejersken Besøget tilbydes til alle senest 7 dage efter udskrivelse Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

9 Det tilstræbes at begge forældre deltager i besøget Familien kontaktes inden besøget pr. telefon eller brev Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 2. udgave (Version: 2,0) edn. Kbh.: Besøg ved 2-4 uger Hjemmebesøg ved 2-4 uger Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med børn på 2-4 uger tilbydes dette besøg Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

10 Formål Besøget har følgende sundhedsfremmende og forebyggende formål: At vurdere barnets trivsel og følge op på eventuel gulsot At vurdere og drøfte relationen mellem barnet og dets forældre At drøfte problemstillinger relateret til amning eller anden ernæring, barnets søvnmønstre og mors muligheder for at hvile, det spæde barns sprog og barnets reaktionsmønstre, herunder barnets behov for ro og stimulation samt andre omsorgsrelaterede emner At drøfte forældrenes oplevelser som familie, roller og forventninger og eventuelle søskendereaktioner At vurdere familiens behov for støttende foranstaltninger, herunder drøfte netværk, mødregrupper og andre tilbud i kommunen At orientere forældrene om de forebyggende helbredsundersøgelser hos den praktiserende læge. Såfremt barnet har fået hepatitis B-vaccine ved fødslen, gøres forældrene opmærksomme på, at næste vaccination gives ved 4-ugers-alderen Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes vægt, længde, hovedomfang tonus, reaktioner og bevægemønstre kontakt herunder, smiler, fokuserer, reagerer på støj og stærkt lys hud og navle mundhule inspiceres for trøske i maveleje undersøges hovedløft samt natesfurer i forhold til assymmetri kranie: form, asymmetri, fontanelle Vurdering, vejledning og drøftelse af: familiens oplevelser siden sidst amning / flaskegivning døgnrytme, barnets vågenperioder, sovestilling udvikling og stimulation herunder vigtigheden af maveleje forældreroller, efterfødselsreaktioner søskende Vejledning om undersøgelse hos egen læge: 5 ugers undersøgelse af barnet 8 ugers undersøgelse af mor Information om Åbent Hus og ammekonsultation Sundhedsplejersken Hvornår besøget tilbydes indenfor barnets 2-4 leveuge afhænger af en faglig vurdering. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

11 Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Besøg ved 2 måneder Hjemmebesøg til familier med spædbørn på 2 mdr. Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med et spædbarn på 2 mdr. Formål At forebygge, at amning ikke ophører før ønsket og planlagt At vurdere forældrenes mentale tilstand med henblik på at opspore og eventuelt henvise til diagnosticering og behandling af fødselsdepression/angst At vurdere og understøtte tilknytningen mellem barn og forældre At vejlede om barnets lejring både under søvn og i vågen tilstand med henblik på at forbygge flad nakke eller asymmetrisk hovedfacon At drøfte stimulation, ro og hvile samt barnets søvnmønster med henblik på støtte udviklingen af hensigtsmæssig døgnrytme for både barn og forældre Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes vægt, længde, hovedomfang Kraniefacon, fontanelle Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

12 Hud Motorisk udvikling: Bevægemønster, tonus, bugleje, hovedløft 45 gr. syn, fixere og følge genstand fra midten og 45 gr. bevæger hovedet frit fra side til side Psykisk udvikling: pludren, gensvar/tager initiativ til kontakt, reagerer på støj socialt smil, øjenkontakt kan barnet give udtryk for hvordan det har det og kan forældrene tolke barnets signaler Evne til selvregulering og reaktionsmønstre Vurdering, vejledning og drøftelse af: familiens oplevelser siden sidst amning / flaskegivning døgnrytme, barnets vågenperioder og signaler udvikling og stimulation herunder vigtigheden af maveleje forældreroller, efterfødselsreaktioner søskende vaccination ved 3 mdr. Screening for fødselsdepression: EPDS skema anvendes til screeningen Score 8-11: vurderes som udtryk for behov for yderligere støtte i form af en lytte-besøg med sundhedsplejersken, her kan evt. udfyldes et nyt skema. Partneren opfordres til at være med Score 12 og derover henviser sundhedsplejersken til egen læge som evt. henviser til psykologisk eller psykiatrisk bistand Sundhedsplejersken Far opfordres til at være til stede ved dette besøg, da der er tilbud om screening for fødselsdepression. Der tilbydes lytte-besøg måske flere besøg. Fra 2014 tilbydes psykoedukation i grupper. Referencer Videbech, Poul, 2012, Edinburgh skema. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

13 KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Besøg ved 4 måneder Hjemmebesøg til familier med spædbørn på 4 mdr. Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med et spædbarn på 4 mdr. Formål At forældrene føler sig velinformerede og trygge ved at begynde at tilbyde barnet anden mad end mælk, således at overgangsperioden forløber så problemfrit som muligt At tilbyde vejledning om spædbarnets ernæring, således at barnet kommer i gang med skemad på et tidspunkt, det er klar til det At drøfte fortsat amning i forhold til morens/familiens ønsker og behov At informere om supplerende jerntilskud fra 6 måneder, såfremt jernbehovet ikke dækkes gennem modermælkserstatning At vurdere barnets sproglige og psykomotoriske udvikling, herunder drøfte forebyggelse af ulykker samt vejlede forældrene om relevant stimulation Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes Vægt, længde og hovedomfang Kraniefacon og fontanelle Hud Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

14 Motorisk udvikling: Barnet har god hovedkontrol, når det sidder op. Det drejer hovedet efter lyd I bugleje løfter barnet hovedet 90 gr. og støtter på underarmene. Barnet begynder at vende sig fra mave til ryg og trækker selv med fra liggende til siddende, hvor hovedet følger med Barnet har øje-håndkoordination og griber sikkert ud efter ting med tværgreb, hvor tommelen begynder at komme med i grebet Barnet flytter ting fra hånd til hånd og putter ting i munden Det kan bevæge øjnene uden at bevæge hovedet Det kan begynde at drikke af kop og spise med ske Barnet er interesseret i og følger genstande og det følger legetøj, der falder inden for synsfeltet Psykisk udvikling og sociale kompetencer: Barnet pludrer varieret og med forskellig styrke, griner og hviner Kontaktpludrer tager selv initiativ til samtale og svarer på tiltale Barnet søger far, mor eller anden kendt person og begynder at reagere på fremmede Er interesseret i omgivelserne og sikker i kontakten Vurdering, vejledning og drøftelse af: Forældre/barn relationen Overgangskost opstart mellem uge. Fortsat amning Vitaminer, jern fra 6 mdr. Barnets psykomotoriske udvikling og stimulation Rytme i dagligdagen med barnet, søvn og vågenperioder Familiens trivsel, forældreroller-, samspil og søskendereaktion Vaccination og lægeundersøgelse ved 5 måneder Information om Åbent Hus/ Kostvejledningskurser Sundhedsplejersken Forældrene anbefales at deltage i kostvejledningskurser. Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

15 REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Besøg ved 8-10 måneder Hjemmebesøg til familier med børn på 8-10 måneder Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med børn på 8-10 mdr. Formål At vurdere og drøfte barnets mad i forhold til dets alder og udvikling At vurdere barnets psykomotoriske og sproglige udvikling og adfærd i samspil med forældrene At vejlede om forebyggelse af ulykker i relation til barnets stigende mobilitet At drøfte barnets pasning uden for hjemmet, herunder øget sygelighed og forebyggelse af infektioner At opfange børn med kontaktforstyrrelser, høre- og synsskader, utilfredsstillende udvikling (BOEL-prøve) Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes Vægt, længde og hovedomfang Kraniefacon og fontanelle Hud Motorisk udvikling: Barnet bevæger sig fra sted til sted eller rundt om egen akse enten ved at kravle eller krybe forlæns eller baglæns Barnet kan sidde selv og er på vej til at kravle og rejser sig ved støtte Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

16 Barnet slipper aktivt legetøj og bruger pincetgreb Barnet begynder at kunne vinke og klappe og er interesseret i at spise selv Psykisk udvikling og sociale kompetencer: Vokalisering og kommunikation( pludrer i tostavelsesremser i varieret styrke og længde, gentager forældrenes lyde, mimik og initiativ til socialt samspil og dialog) Tilknytningsadfærd Leg og fælles opmærksomhed Viser interesse for andre børn Temperament (grundstemning og affekter) BOEL-prøve Blik- Orienteret Efter Lyd: Barnet placeres på en af forældrenes skød med front imod sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken placerer sig i 1/2 til 3/4 m. afstand på gulvet i knæstilling. Sundhedsplejersken etablerer kontakt til barnet, taler og skaber god atmosfære. Hun registrerer om barnet småpludrer. Sundhedsplejersken fører griberen fra venstre mod højre, derefter op og ned. Barnet skal følge pindens position. Derefter rækkes pinden imod barnet, som forventes at gribe ud efter den og føre pinden til munden. Sundhedsplejersken rykker derefter hen imod barnet, i en afstand, der gør det muligt at få hænderne om bag barnet uden disse er i barnets synsfelt. Barnet må beholde den røde pind i hånden. Taber barnet pinden, rækkes den igen til barnet. Ved gentagelse af, at barnet taber pinden, lægger sundhedsplejersken pinden bag ryggen, således den er uden for barnets synsfelt. Sundhedsplejersken sætter klokker og bjælder på fingrene, et sæt på hver hånd. placerer hænder bag barnets hoved - ca. 20 cm. skråt bag barnets hoved. Hun sikrer sig øjenkontakt med barnet og præsenterer derefter lydgiverne for barnet. Dernæst præsenteres barnet for snurren. Snurren anvendes til opsporing af skelen. Den holdes i en afstand fra barnets øjne, således barnet ikke kan nå snurren. Hirschbergs test mod skelen: Med en pencillygte lyses mod barnets næserod. Og det vurderes, om lysrefleksen ligger symmetrisk i pupillerne på begge øjne. Såfremt barnet skeler henvises til øjenlæge. Vurdering, vejledning og drøftelse af: familiens oplevelser siden sidst reaktion over for fremmede tilknytningsadfærd Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

17 kost, herunder grovere og mere varieret, spise selv tænder og tandpleje amning / flaskegivning døgnrytme udvikling og stimulation herunder leg og fælles opmærksomhed sikkerhed, forebyggelse af ulykker forældreroller, pasning/ arbejde søskende opdragelse fødder, fodtøj sygdom vaccination og helbredsundersøgelser Sundhedsplejersken Der udføres BOEL-prøve ved dette besøg. Der afventes en metode for anden vurdering af barnets psykiske og emotionelle udvikling Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

18 Ydelser til 0-6 årige børn og familier med særlige behov Ydelser til 0-6 årige børn og familier med særlige behov Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005, kap.4, Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Børn 0-6 år og familier med særlige behov Formål At give ekstra støtte og vejledning til familier med særlige behov At vurdere og understøtte forældre-barn tilknytningen At vurdere trivsel og forebygge mistrivsel hos barnet At vurdere behovet for tværfaglig indsats Afhængig af konkret faglig vurdering, behov og problemstilling ydes ekstra besøg eller anden indsats fx telefonrådgivning, ammekonsultation, grupper med mere. Det kan være problematikker i forhold til barnets og familiens fysiske, psykiske, og sociale behov som udløser ekstra indsats. Hvis barnet undersøges afklædes barnet helt og hud og bevægeapparat vurderes Eksempler: Amme problematikker Vægttab hos barnet Fysisk sygdom, handicap hos barnet For tidlig fødsel og flerfold Forældres psykiske sygdom Relationelle problematikker og mistrivsel hos barnet Sociale belastninger 1 til 2 sundhedsplejersker Proceduren hos familier med massive problemstillinger vil være at 2 sundhedsplejersker samarbejder om at vurdere familiens samlede situation og barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Den ene sundhedsplejerske vil da ofte være en specialuddannet småbørnskonsulent. Lederen er orienteret/involveret omkring besøgene i disse familier. Ved behov for ugentlige besøg i mere end 3 uger orienteres leder om problematikken. Ved ugentlige besøg gennem 2mdr. skal andre samarbejdspartnere være inddraget evt. Pædagogisk Praktisk støtte, egen læge, sagsbehandlere mm. Lederen er orienteret/involveret omkring besøgene i disse familier. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

19 Med besøgende følger en stillingtagen til med hvilket formål besøget gives og dermed en registrering i Novax under den kategori, der er mest dækkende.begge sundhedsplejersker registrerer. Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. Revideret januar 2014 Andre aktiviteter end hjemmebesøg Mødregrupper Alle mødre med nyfødte tilbydes at deltage i en mødregruppe Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

20 Alle mødre med nyfødte børn Formål At være netværksskabende At få snakket om og delt oplevelser i forbindelse med børn, parforhold og forældreroller Sundhedsplejersken: Opretter gruppen i Novax Indkalder til første møde Er mødeleder ved første møde Sundhedsplejersken Første møde foregår oftest i sundhedsplejens lokaler, da dette er et neutralt sted at mødes for mødrene. Referencer Revideret januar 2014 Åbent Hus og individuel konsultation Sundhedspædagogisk undervisning og vejledning til gravide og familier med børn fra 0-3 år Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle gravide og familier med 0-3 årige Formål At give gravide og familier viden omkring forskellige sundhedsmæssige emner gennem undervisning, rådgivning og vejledning At være netværksskabende for gravide og familier Tilgængelighed i forhold til familierne Sundhedspædagogisk undervisning og vejledning omkring emner, der er relevante for gravide og familier med 0-3 årige børn. Eksempel på emner kan være: Søvn Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Børns sundhed 1 Indholdfortegnelse

Læs mere

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn

Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Sundhed blandt børn i Region Hovedstaden, data fra sundhedsplejen om graviditet, spædbørn og indskolingsbørn Sundhed blandt børn

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Fødeplan i Region Syddanmark

Fødeplan i Region Syddanmark i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Version 1, februar 2011 Forord en for Region Syddanmark er udarbejdet af Region Syddanmark med deltagelse af repræsentanter fra kommuner, almenpraksis og de 4 sygehusenheder.

Læs mere

Mødeguiden. Professionelle

Mødeguiden. Professionelle Mødeguiden Professionelle Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år

sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2012 sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2012 Sunde børn Til forældre med børn i alderen 0-3 år Redaktionen er afsluttet den 15. november

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bo og Naboskab Møn, Topasvænget 7-12, 4780 Stege Kim Petersen, Mette Høgh

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Komiteen for Sundhedsoplysning

Komiteen for Sundhedsoplysning ÅRSBERETNING 2011 Indhold Indledning 1 Projektudvikling 5 Forlagsvirksomhed 23 Om Komiteen 39 Tilskud og bevillinger 40 Organisation 41 DET SIGER MEDLEMMERNE OM KOMITEENS ARBEJDE Lægeforeningen: Komiteen

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere