Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune"

Transkript

1 Sundhedsplejens kvalitetsstandarder for indsatser i Assens Kommune

2 Indholdsfortegnelse Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år... 3 Besøg i graviditeten ved særlige behov... 3 Tidligt hjemmebesøg på dagen... 5 Etableringsbesøget... 7 Besøg ved 2-4 uger... 9 Besøg ved 2 måneder Besøg ved 4 måneder Besøg ved 8-10 måneder Ydelser til 0-6 årige børn og familier med særlige behov Andre aktiviteter end hjemmebesøg Mødregrupper Åbent Hus og individuel konsultation Mad og måltidsvejledning i grupper Forældre- fødselsforberedelse Ammekonsultation Småbørnskonsulentfunktionen Skolebørn Indskolingsundersøgelse 0. klasse Sundhedspædagogisk undervisning i 2. klasse Sundhedspædagogisk undervisning af 4. klasse Sundhedssamtaler og undersøgelse 6. klasse Eksperimentarium, udskolingssamtale og undersøgelse i 8.klasse Behovsundersøgelser i skolen Konsulentfunktionen i dagtilbud og skole Sorggrupper for børn Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

3 Småbørnsområdet gravide og børn fra 0-6 år Besøg i graviditeten ved særlige behov Graviditetsbesøg for familier med særlige behov Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 2013 Gravide forældre med særlige behov tilbydes dette besøg, herunder socialt udsatte og særligt sårbare gravide Formål At etablere kontakt til familien mhp. at danne et professionelt netværk. At yde støtte til praktiske tiltag, samt yde konkret rådgivning i forbindelse med den første tid hjemme med barnet. At støtte og vejlede familien, som har særlige udfordringer og behov. At forebygge mistrivsel hos barnet, herunder fremme forældre barn tilknytningen At fremme amning for at sikre spædbarnet en sund start Sundhedsfaglige retningslinjer Orientere om sundhedsplejerskeordningen, fødselsanmeldelsen og vores journalsystem. Indbyrdes forventningsafklaring og opbygning af tillidsforhold mellem sundhedsplejerske og familie Danne helhedsbillede af familiens livsbetingelser - behov og netværk samt deres ressourcer og begrænsninger. Drøfte graviditetsforløb med begge forældre. Vejlede i forældrerolle, familiedannelse og eventuel søskenderelation Vurdere og fremme den prænatale forældre-barn tilknytning Give viden om amning og amningens betydning og anden form for ernæring Give viden om det lille barns signaler og behov Observation af mors fysiske og psykiske tilstand i graviditeten med henblik på sundhedsfaglig støtte og vejledning. Drøftelse og vurdering af yderligere indsatser fx småbørnskonsulent, ammerådgivning, gravid-gruppe, mødrehjælp, socialrådgiver, familiehus. Spørgsmål til mors fysiske tilstand: kvalme/opkast smerter plukkeveer, bækkenproblemer vægtstigning, blodtryk Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

4 blødning kost træthed Hvor meget drikker du? Ryger du? Hvad tager du af medicin? Har du forbrug af hash eller hårde stoffer? Andet? Spørgsmål til forældrenes oplevelser og følelser: Hvordan oplever I graviditeten Var graviditeten planlagt? Hvilke tanker gjorde I jer da I fandt ud af I skulle være forældre? Har du været gravid før? Tidligere graviditets- og fødselsoplevelsers påvirkning på denne graviditet Hvilke forestillinger har forældrene om barnet? Forældrenes forhold til egen mor/ forældre: Hvordan beskrives forholdet til egen mor? Parforhold: Hvordan forbereder I jer sammen på at blive forældre Mad til barnet: Hvilke tanker har forældrene om ernæring til barnet? Anbefalinger og muligheder Sundhedsplejens tilbud evt. skriftligt materiale Sundhedsplejersken Der tilstræbes besøg omkring 24. graviditetsuge, ved særlige forhold tidligere. Der kan aflægges flere graviditetsbesøg ved behov. Det tilstræbes at aflægge besøget så begge forældre kan deltage Familien kontaktes inden besøget pr. telefon eller brev. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

5 Referencer REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning : en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. Tidligt hjemmebesøg på dagen Besøg ved udskrivelse indenfor 72 timer efter fødsel Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, nr. Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 2013 Familier der er udskrevet med en nyfødt indenfor 72 timer efter fødslen tilbydes dette tidlige besøg Formål At føre tilsyn med barnets trivsel i den første tid efter fødslen og dermed bidrage til at undgå genindlæggelser pga dehydrering og/eller ernæringsproblemer, gulsot og brystbetændelse hos moderen At støtte og vejlede familien gennem en tidlig indsats At fremme amning af det nyfødte barn At vurdere og fremme forældre-barn tilknytningen Tidligt hjemmebesøg på dagen efter fødsel. Undersøgelse og vejledning i forhold til: Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

6 Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes Vejning af barnet Vurdere om amning eller anden ernæring er sufficient Ved behov vejlede om ammeteknik Drøfte partnerens rolle ift. ernæring Observation af barnet med henblik på opsporing af icterus eller tegn på mistrivsel. Ved icterus indenfor de første 7 dage efter fødslen kan henvises til sygehuset med henblik på en blodprøve. Ved icterus efter 14. dagen henvises til egen læge med henblik på vurdering Vurdering af det nyfødte barns almentilstand Information om og støtte til at forældrene kan identificere barnets behov for mad, trøst, omsorg og kærlighed Vurdering af familiens psykiske velbefindende og relationen mellem forældre og barn Stillingtagen til det videre forløb, herunder henvisning til yderligere indsatser fra Sundhedsplejen fx. ammekonsultation eller fra andre samarbejdspartnere fx vurdering på fødestedet Sundhedsplejersken. Modtager af elektronisk fødselsanmeldelse et døgn efter fødslen Familien kontaktes inden besøget pr. telefon eller brev og der aftales tidspunkt for besøg. Ved ændring af aftalen kontaktes familien. Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

7 SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 2. udgave (Version: 2,0) edn. Kbh.: Etableringsbesøget Etableringsbesøg i hjemmet Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, nr. Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen 2013 Alle familier tilbydes dette besøg Formål At gennemgå problemstillinger eller mistanker opstået i relation til den postnatale screening, familiens historie eller hændelser i forbindelse med fødslen At vurdere problemstillinger, som ikke kan observeres umiddelbart i forbindelse med fødslen, som fx gulsot, kredsløbsinsufficiens, dehydrering, etc. At orientere sig om, hvorvidt forældrene har fået tilbudt de ordinære screeninger af barnet ved fødslen At drøfte temaer vedrørende omsorg, relationer og spædbarnspleje, etablering af amning eller anden ernæring til barnet, forebyggelse af allergi, mad og hvile til mor, vitaminer og jern, familiens trivsel, forebyggelse af vuggedød, herunder barnets udsættelse for passiv rygning i hjemmet ulykkes-forebyggelse (fald) og andet At identificere forældre, som kan have alvorlige problemer med relationen til og omsorgen for deres barn, fx depression, vold, misbrug, dårlig begavelse og psykiske problemer At informere om forebyggende sundhedstilbud, lokale netværk, fortrolighed, journalføring og databehandling At informere familien om hvor de kan hente yderligere oplysninger, hjælp og støtte, hvis nødvendigt Besøg tilbydes senest 7 dage efter udskrivelse hvis der ikke har været et tidligt barselsbesøg på 4-5 dagen og ellers senest når barnet er 14 dage gammelt. Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

8 Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes vægt, længde og hovedomfang kontakt, proportioner, tonus reaktioner og bevægemønstre barnets almentilstand kraniets facon, fontanellers form og størrelse, kraniefurer, evt. hæmatomer herunder vurdering af spor efter cupextractioner hudfarve, bleghed, icterus, cyanose, marmorering hud skallende, tørhed, knopper, hæmangiomer, infektioner ører misdannelser og placering øjne flåd, betændelse, sprængning, icterus, syn mund og mundhule stramt tungebånd-læbe-ganespalte-trøske hals fri bevægelighed vurderes i forhold til evt. klavikelfraktur og torticollis navle væskende, infektion blødning, granulom, brok genitialia eksterna- føles højre og venstre testes motorik lejring, symmetri i bevægelserne, muskeltonus hænder og fødder misdannelser reflekser sutte-søge, gribe, kravle, gang og moro-reflekser i maveleje undersøges hovedløft samt natesfurer Vurdering, vejledning, og drøftelse af: graviditet og fødsel ressourcer, netværk, forældreroller, søskende, familiens trivsel amning / kop/ flaske, herunder ammekonsultation relationen mellem forældre/barn, kontakt og tryghed sovestilling udeliv og indeliv varme, kulde, træk, barnevognsmiljø hudpleje, bad,hygiejne forebyggelse af ulykker/sikkerhed rygning opskrivning til dagpleje/vuggestue helbredsundersøgelser - vaccinationer, vitaminer/jern deltagelse i mødregruppe Efterfødselsreaktion og orientering om screening vha. Edinburgh skemaet ved 2mdr`s. besøg vurdering af om forældrene har brug for andre tilbud herunder vægtkontrol, behovsbesøg eller inddragelse af anden indsats Information om Åbent Hus/ Kostvejledningskurser/ammekonsultation Sundhedsplejersken Besøget tilbydes til alle senest 7 dage efter udskrivelse Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

9 Det tilstræbes at begge forældre deltager i besøget Familien kontaktes inden besøget pr. telefon eller brev Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge. 2. udgave (Version: 2,0) edn. Kbh.: Besøg ved 2-4 uger Hjemmebesøg ved 2-4 uger Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med børn på 2-4 uger tilbydes dette besøg Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

10 Formål Besøget har følgende sundhedsfremmende og forebyggende formål: At vurdere barnets trivsel og følge op på eventuel gulsot At vurdere og drøfte relationen mellem barnet og dets forældre At drøfte problemstillinger relateret til amning eller anden ernæring, barnets søvnmønstre og mors muligheder for at hvile, det spæde barns sprog og barnets reaktionsmønstre, herunder barnets behov for ro og stimulation samt andre omsorgsrelaterede emner At drøfte forældrenes oplevelser som familie, roller og forventninger og eventuelle søskendereaktioner At vurdere familiens behov for støttende foranstaltninger, herunder drøfte netværk, mødregrupper og andre tilbud i kommunen At orientere forældrene om de forebyggende helbredsundersøgelser hos den praktiserende læge. Såfremt barnet har fået hepatitis B-vaccine ved fødslen, gøres forældrene opmærksomme på, at næste vaccination gives ved 4-ugers-alderen Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes vægt, længde, hovedomfang tonus, reaktioner og bevægemønstre kontakt herunder, smiler, fokuserer, reagerer på støj og stærkt lys hud og navle mundhule inspiceres for trøske i maveleje undersøges hovedløft samt natesfurer i forhold til assymmetri kranie: form, asymmetri, fontanelle Vurdering, vejledning og drøftelse af: familiens oplevelser siden sidst amning / flaskegivning døgnrytme, barnets vågenperioder, sovestilling udvikling og stimulation herunder vigtigheden af maveleje forældreroller, efterfødselsreaktioner søskende Vejledning om undersøgelse hos egen læge: 5 ugers undersøgelse af barnet 8 ugers undersøgelse af mor Information om Åbent Hus og ammekonsultation Sundhedsplejersken Hvornår besøget tilbydes indenfor barnets 2-4 leveuge afhænger af en faglig vurdering. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

11 Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Besøg ved 2 måneder Hjemmebesøg til familier med spædbørn på 2 mdr. Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med et spædbarn på 2 mdr. Formål At forebygge, at amning ikke ophører før ønsket og planlagt At vurdere forældrenes mentale tilstand med henblik på at opspore og eventuelt henvise til diagnosticering og behandling af fødselsdepression/angst At vurdere og understøtte tilknytningen mellem barn og forældre At vejlede om barnets lejring både under søvn og i vågen tilstand med henblik på at forbygge flad nakke eller asymmetrisk hovedfacon At drøfte stimulation, ro og hvile samt barnets søvnmønster med henblik på støtte udviklingen af hensigtsmæssig døgnrytme for både barn og forældre Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes vægt, længde, hovedomfang Kraniefacon, fontanelle Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

12 Hud Motorisk udvikling: Bevægemønster, tonus, bugleje, hovedløft 45 gr. syn, fixere og følge genstand fra midten og 45 gr. bevæger hovedet frit fra side til side Psykisk udvikling: pludren, gensvar/tager initiativ til kontakt, reagerer på støj socialt smil, øjenkontakt kan barnet give udtryk for hvordan det har det og kan forældrene tolke barnets signaler Evne til selvregulering og reaktionsmønstre Vurdering, vejledning og drøftelse af: familiens oplevelser siden sidst amning / flaskegivning døgnrytme, barnets vågenperioder og signaler udvikling og stimulation herunder vigtigheden af maveleje forældreroller, efterfødselsreaktioner søskende vaccination ved 3 mdr. Screening for fødselsdepression: EPDS skema anvendes til screeningen Score 8-11: vurderes som udtryk for behov for yderligere støtte i form af en lytte-besøg med sundhedsplejersken, her kan evt. udfyldes et nyt skema. Partneren opfordres til at være med Score 12 og derover henviser sundhedsplejersken til egen læge som evt. henviser til psykologisk eller psykiatrisk bistand Sundhedsplejersken Far opfordres til at være til stede ved dette besøg, da der er tilbud om screening for fødselsdepression. Der tilbydes lytte-besøg måske flere besøg. Fra 2014 tilbydes psykoedukation i grupper. Referencer Videbech, Poul, 2012, Edinburgh skema. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

13 KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Besøg ved 4 måneder Hjemmebesøg til familier med spædbørn på 4 mdr. Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med et spædbarn på 4 mdr. Formål At forældrene føler sig velinformerede og trygge ved at begynde at tilbyde barnet anden mad end mælk, således at overgangsperioden forløber så problemfrit som muligt At tilbyde vejledning om spædbarnets ernæring, således at barnet kommer i gang med skemad på et tidspunkt, det er klar til det At drøfte fortsat amning i forhold til morens/familiens ønsker og behov At informere om supplerende jerntilskud fra 6 måneder, såfremt jernbehovet ikke dækkes gennem modermælkserstatning At vurdere barnets sproglige og psykomotoriske udvikling, herunder drøfte forebyggelse af ulykker samt vejlede forældrene om relevant stimulation Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes Vægt, længde og hovedomfang Kraniefacon og fontanelle Hud Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

14 Motorisk udvikling: Barnet har god hovedkontrol, når det sidder op. Det drejer hovedet efter lyd I bugleje løfter barnet hovedet 90 gr. og støtter på underarmene. Barnet begynder at vende sig fra mave til ryg og trækker selv med fra liggende til siddende, hvor hovedet følger med Barnet har øje-håndkoordination og griber sikkert ud efter ting med tværgreb, hvor tommelen begynder at komme med i grebet Barnet flytter ting fra hånd til hånd og putter ting i munden Det kan bevæge øjnene uden at bevæge hovedet Det kan begynde at drikke af kop og spise med ske Barnet er interesseret i og følger genstande og det følger legetøj, der falder inden for synsfeltet Psykisk udvikling og sociale kompetencer: Barnet pludrer varieret og med forskellig styrke, griner og hviner Kontaktpludrer tager selv initiativ til samtale og svarer på tiltale Barnet søger far, mor eller anden kendt person og begynder at reagere på fremmede Er interesseret i omgivelserne og sikker i kontakten Vurdering, vejledning og drøftelse af: Forældre/barn relationen Overgangskost opstart mellem uge. Fortsat amning Vitaminer, jern fra 6 mdr. Barnets psykomotoriske udvikling og stimulation Rytme i dagligdagen med barnet, søvn og vågenperioder Familiens trivsel, forældreroller-, samspil og søskendereaktion Vaccination og lægeundersøgelse ved 5 måneder Information om Åbent Hus/ Kostvejledningskurser Sundhedsplejersken Forældrene anbefales at deltage i kostvejledningskurser. Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

15 REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Besøg ved 8-10 måneder Hjemmebesøg til familier med børn på 8-10 måneder Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle familier med børn på 8-10 mdr. Formål At vurdere og drøfte barnets mad i forhold til dets alder og udvikling At vurdere barnets psykomotoriske og sproglige udvikling og adfærd i samspil med forældrene At vejlede om forebyggelse af ulykker i relation til barnets stigende mobilitet At drøfte barnets pasning uden for hjemmet, herunder øget sygelighed og forebyggelse af infektioner At opfange børn med kontaktforstyrrelser, høre- og synsskader, utilfredsstillende udvikling (BOEL-prøve) Barnet undersøges vågent og afklædt. I undersøgelsen indgår vurdering af følgende: Barnet afklædes helt - huden og bevægeapparat vurderes Vægt, længde og hovedomfang Kraniefacon og fontanelle Hud Motorisk udvikling: Barnet bevæger sig fra sted til sted eller rundt om egen akse enten ved at kravle eller krybe forlæns eller baglæns Barnet kan sidde selv og er på vej til at kravle og rejser sig ved støtte Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

16 Barnet slipper aktivt legetøj og bruger pincetgreb Barnet begynder at kunne vinke og klappe og er interesseret i at spise selv Psykisk udvikling og sociale kompetencer: Vokalisering og kommunikation( pludrer i tostavelsesremser i varieret styrke og længde, gentager forældrenes lyde, mimik og initiativ til socialt samspil og dialog) Tilknytningsadfærd Leg og fælles opmærksomhed Viser interesse for andre børn Temperament (grundstemning og affekter) BOEL-prøve Blik- Orienteret Efter Lyd: Barnet placeres på en af forældrenes skød med front imod sundhedsplejersken. Sundhedsplejersken placerer sig i 1/2 til 3/4 m. afstand på gulvet i knæstilling. Sundhedsplejersken etablerer kontakt til barnet, taler og skaber god atmosfære. Hun registrerer om barnet småpludrer. Sundhedsplejersken fører griberen fra venstre mod højre, derefter op og ned. Barnet skal følge pindens position. Derefter rækkes pinden imod barnet, som forventes at gribe ud efter den og føre pinden til munden. Sundhedsplejersken rykker derefter hen imod barnet, i en afstand, der gør det muligt at få hænderne om bag barnet uden disse er i barnets synsfelt. Barnet må beholde den røde pind i hånden. Taber barnet pinden, rækkes den igen til barnet. Ved gentagelse af, at barnet taber pinden, lægger sundhedsplejersken pinden bag ryggen, således den er uden for barnets synsfelt. Sundhedsplejersken sætter klokker og bjælder på fingrene, et sæt på hver hånd. placerer hænder bag barnets hoved - ca. 20 cm. skråt bag barnets hoved. Hun sikrer sig øjenkontakt med barnet og præsenterer derefter lydgiverne for barnet. Dernæst præsenteres barnet for snurren. Snurren anvendes til opsporing af skelen. Den holdes i en afstand fra barnets øjne, således barnet ikke kan nå snurren. Hirschbergs test mod skelen: Med en pencillygte lyses mod barnets næserod. Og det vurderes, om lysrefleksen ligger symmetrisk i pupillerne på begge øjne. Såfremt barnet skeler henvises til øjenlæge. Vurdering, vejledning og drøftelse af: familiens oplevelser siden sidst reaktion over for fremmede tilknytningsadfærd Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

17 kost, herunder grovere og mere varieret, spise selv tænder og tandpleje amning / flaskegivning døgnrytme udvikling og stimulation herunder leg og fælles opmærksomhed sikkerhed, forebyggelse af ulykker forældreroller, pasning/ arbejde søskende opdragelse fødder, fodtøj sygdom vaccination og helbredsundersøgelser Sundhedsplejersken Der udføres BOEL-prøve ved dette besøg. Der afventes en metode for anden vurdering af barnets psykiske og emotionelle udvikling Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

18 Ydelser til 0-6 årige børn og familier med særlige behov Ydelser til 0-6 årige børn og familier med særlige behov Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005, kap.4, Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Fødeplan i Region Syddanmark version 1, februar 2011 Børn 0-6 år og familier med særlige behov Formål At give ekstra støtte og vejledning til familier med særlige behov At vurdere og understøtte forældre-barn tilknytningen At vurdere trivsel og forebygge mistrivsel hos barnet At vurdere behovet for tværfaglig indsats Afhængig af konkret faglig vurdering, behov og problemstilling ydes ekstra besøg eller anden indsats fx telefonrådgivning, ammekonsultation, grupper med mere. Det kan være problematikker i forhold til barnets og familiens fysiske, psykiske, og sociale behov som udløser ekstra indsats. Hvis barnet undersøges afklædes barnet helt og hud og bevægeapparat vurderes Eksempler: Amme problematikker Vægttab hos barnet Fysisk sygdom, handicap hos barnet For tidlig fødsel og flerfold Forældres psykiske sygdom Relationelle problematikker og mistrivsel hos barnet Sociale belastninger 1 til 2 sundhedsplejersker Proceduren hos familier med massive problemstillinger vil være at 2 sundhedsplejersker samarbejder om at vurdere familiens samlede situation og barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Den ene sundhedsplejerske vil da ofte være en specialuddannet småbørnskonsulent. Lederen er orienteret/involveret omkring besøgene i disse familier. Ved behov for ugentlige besøg i mere end 3 uger orienteres leder om problematikken. Ved ugentlige besøg gennem 2mdr. skal andre samarbejdspartnere være inddraget evt. Pædagogisk Praktisk støtte, egen læge, sagsbehandlere mm. Lederen er orienteret/involveret omkring besøgene i disse familier. Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

19 Med besøgende følger en stillingtagen til med hvilket formål besøget gives og dermed en registrering i Novax under den kategori, der er mest dækkende.begge sundhedsplejersker registrerer. Referencer KOCH, B.,f and KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING, Anbefalinger for spædbarnets ernæring : vejledning til sundhedspersonale. 3 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. REGION SYDDANMARK, maj, 2013-last update, Fødeplan i Region Syddanmark [Homepage of Region Syddanmark], [Online]. Available: REGION SYDDANMARK, 2012-last update, Ammepolitik - nyt fælles grundlag til at understøtte amning i Region Syddanmark. Available: SUNDHEDSSTYRELSEN, Amning: en håndbog for sundhedspersonale, Poulsen,Annette;Brot,Christine; 3 edn. København: SUNDHEDSSTYRELSEN and FØDEVARESTYRELSEN, Mad til spædbørn & småbørn. 14 edn. Kbh.: Sundhedsstyrelsen; Fødevarestyrelsen. SUNDHEDSSTYRELSEN, POULSEN, A. and BROT, C., eds, Anbefalinger for svangreomsorgen. 2. udgave, 1. oplag, 2013 edn. Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning. Revideret januar 2014 Andre aktiviteter end hjemmebesøg Mødregrupper Alle mødre med nyfødte tilbydes at deltage i en mødregruppe Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

20 Alle mødre med nyfødte børn Formål At være netværksskabende At få snakket om og delt oplevelser i forbindelse med børn, parforhold og forældreroller Sundhedsplejersken: Opretter gruppen i Novax Indkalder til første møde Er mødeleder ved første møde Sundhedsplejersken Første møde foregår oftest i sundhedsplejens lokaler, da dette er et neutralt sted at mødes for mødrene. Referencer Revideret januar 2014 Åbent Hus og individuel konsultation Sundhedspædagogisk undervisning og vejledning til gravide og familier med børn fra 0-3 år Lovgrundlag Sundhedsloven, Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Vejledning om Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Alle gravide og familier med 0-3 årige Formål At give gravide og familier viden omkring forskellige sundhedsmæssige emner gennem undervisning, rådgivning og vejledning At være netværksskabende for gravide og familier Tilgængelighed i forhold til familierne Sundhedspædagogisk undervisning og vejledning omkring emner, der er relevante for gravide og familier med 0-3 årige børn. Eksempel på emner kan være: Søvn Sundhedsplejens kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Omlægning af Sundhedsplejen... 1 Læsevejledning... 2 Kvalitetsstandard Sundhedspleje overordnede rammer...

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Sundhedsplejen Thisted kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Modul 6: Kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Svendborg Kommune. Yderligere oplysninger på www.sundhed.svendborg.dk Svendborg

Læs mere

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011

Sundhedspleje. Social og Sundhed. Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Sundhedspleje Indsatskatalog (uden tider) Godkendt af Byrådet den 21. december 2011 Social og Sundhed Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Oversigt over Sundhedsplejens

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Middelfart Kommune Dagtilbudsafdelingen Anlægsvej 4, 5592 Ejby Tlf.88885500

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhed og Forebyggelse Børne- og ungeregion Vest Børn- og ungeforvaltningen Ørbækvej

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Odense Kommune Børn- familieafdelingen Center for Sundhed Grønløkkevej

Læs mere

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014

Anamnese 1-5 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Anamnese 15 år sammenfatning fra vidensdelingsdag 2014 Hvilke symptomer: Årsag hvilke symptomer Debut og varighed Forværrende faktorer Forbedrende faktorer Tidligere lignende Traumer Døgnvariation Har

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Hvis du får fejl ved log in 5. Vitaminer og jern 6 Når dit barn sover 7 La vær og smit Vask hænder tit! 8 Efterfødselsreaktioner 9

Hvis du får fejl ved log in 5. Vitaminer og jern 6 Når dit barn sover 7 La vær og smit Vask hænder tit! 8 Efterfødselsreaktioner 9 Barnets bog Indhold Velkommen til Sundhedsplejen i Hedensted Kommune 3 Hvem kan få besøg af sundhedsplejersken? 4 Hvad tilbyder sundhedsplejersken? 4 Hvem samarbejder sundhedsplejersken med? 4 Barnets

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1

Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014. God sundhedspraksis. God sundhedspraksis side 1 Sundhedstjenesten Center for Børn, Unge og Familie 2014 God sundhedspraksis God sundhedspraksis side 1 INDLEDNING 3 ORGANISERING 5 FORMÅL 5 GENERELT OM SUNDHEDSTJENESTENS OPGAVER 6 SUNDHEDSOPGAVER TIL

Læs mere

Sundhedsplejerske profil

Sundhedsplejerske profil Sundhedsplejerske profil 1 Forord...... s. 3 Lovgrundlag... s. 3 Sundhedsplejens værdigrundlag bygger på intensionerne fra... s. 4 Sundhedsplejens vision... s. 4 Sundhed... s. 5 Sundhedsfremmende og forebyggelse...

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til forældre 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A)

PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) PATIENTOPLYSNINGSSKEMA (ARK A) Barnets/den unges fulde navn Cpr-nr. Fødested Er der behov for tolk Nej: Ja: Hvis ja, hvilket sprog Hvem har forældremyndigheden Fælles: Mor: Far: Mors fulde navn Cpr-nr.

Læs mere

Vejledning. om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

Vejledning. om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 201 1 Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge 201 1 Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Sundhedsstyrelsen

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten.

Tilbud om graviditetsbesøg. Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Ønsker du/i et graviditetsbesøg er du/i velkomne til at kontakte Sundhedstjenesten. Tilbud om graviditetsbesøg Sekretæren træffes mandag-torsdag kl. 8-14 på telefon nr. 7259 6720. E-mail: sundhedstjenensten@egekom.dk

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Sundhedsplejen i Tårnby

Sundhedsplejen i Tårnby Sundhedsplejen i Tårnby Sundhed i Skolen Skolesundhedsarbejdet i Tårnby Kommune Forord Dette katalog er en samlet oversigt over det sundhedsarbejde, som Tårnby kommunes sundhedsplejersker varetager på

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Økonomi Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk Hvad har barnet behov for? Evaluering Hvem er du? Præsentation af vores gruppe

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer 15. Barselsperioden Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen Gældende fra 1. oktober 2013 I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Bilag. Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011

Bilag. Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011 2 Bilag Sundhedstjenesten Virksomhedsplan 2010-2011 1 Præsentation af Sundhedstjenesten : Sundhedstjenesten består af 11 sundhedsplejersker, 2 sekretærer, en social pædagog, en projektleder for de kommende

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren

Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Sundhedsplan for Fritidscentret Byggeren Indhold Indledning... 3 Mad og måltider... 3 Fysisk aktivitet... 4 Søvn... 4 Mental sundhed... 5 Seksuel sundhed... 5 Alkohol... 6 Stoffer... 6 Tidsramme... 7 2

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Til skolens medarbejdere

Til skolens medarbejdere Til skolens medarbejdere Politikerne i Odense Kommunes Børn- og Ungeudvalg har besluttet, at skolerne i Odense Kommune hvert år skal gennemføre internetbaserede spørgeskemaundersøgelser blandt elever i

Læs mere

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 Høringsudkast, maj 2012 15. Barselsperioden Dette kapitel dækker de første to uger efter fødslen. Undersøgelsen af mor hos den praktiserende læge 8 uger efter fødslen er beskrevet i afsnit 4.6. Den forebyggende børneundersøgelse

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Fremtidens sundhedspleje i kommunerne

Fremtidens sundhedspleje i kommunerne Fremtidens sundhedspleje i kommunerne 1 Fremtidens sundhedspleje i kommunerne Foto: Lizette Kabré Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Aasted, Egedal og Filipsen Aps ISBN 87-7266-305-7

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution)

Har barnet boet hos andre under opvæksten? (hos familie eller på institution) SPØRGESKEMA Udfyld venligst alle spørgsmål nedenfor Lilita Thomsen Børne- og Ungdomspsykiater Tlf: (+45) 31 90 56 56 E-mail: lilitathomsen@gmail.com Telefontid på hverdage mellem kl. 16.00 og 18.00 Barnets

Læs mere

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer

15. Barselsperioden. 15.1 Barselsperiodens vigtigste elementer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 318 Offentligt Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen revideret kapitel 15 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier

Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge. Retningslinier Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Retningslinier 1995 I forbindelse med Folketingets vedtagelse af Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge i juni 1995, nedsatte Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Amning og rygning - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Amning og Rygning Amning er godt

Læs mere

Fødeplan for Region Sjælland

Fødeplan for Region Sjælland 11. februar 2011. Fødeplan for Region Sjælland Region Sjællands fødeplan er udfærdiget med baggrund i dels de af Regionsrådet politisk besluttede rammer dels faglige rammer udstukket af Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født

Patientinformation. Barselsklinikken. Et tilbud til dig, der har født Patientinformation Barselsklinikken Et tilbud til dig, der har født Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Barselsklinikken Barselsklinikken er et ambulant tilbud til dig der har født. Barselsklinikken kan

Læs mere

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre

Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Screeningsmanual for projekt Tidlig opsporing af fødselsdepression hos vordende forældre Det er op til den enkelte praksis at vælge hvilken procedure for udlevering af patientinformation og spørgeskemaer,

Læs mere

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen

15.1.1 Barnets trivsel og sundhed efter fødslen 15. Barselsperioden I barselsperioden fortsætter det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde med henblik på at styrke parrets forældrekompetencer. Indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte families

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0 Det fremtidige fødemiljø fra patient til rask gravid 2.0 Normalt forbinder man smerte med sygdom og død, og nu skal man forbinde den med glæde. Ditte, Jordemoder Problemfelt Mange gravide kvinder føler

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Tlf. 7257 7667 e-mail: dia@jammerbugt.dk

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Ledelsesforhold og kapacitet et øjebliksbillede

Ledelsesforhold og kapacitet et øjebliksbillede Ledelsesforhold og kapacitet et øjebliksbillede Sundhedsordningerne for børn og unge 1.1.2015 Marts 2015 Foreningen for ledere af sundhedsordninger for børn og unge i Danmark Indholdsfortegnelse Indledning...1

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra den kommunale sundhedspleje....

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere