Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde Hverdagens aktiviteter Måltider, mad og drikke Måltider, mad og drikke Personlig hygiejne Bad Øvre toilette/ Nedre toilette Af og påklædning Toiletbesøg & Kateter-/stomipleje Mobilitet Forflytning Færden, indendørs Færden, udendørs Husførelse Rengøring Tøjvask Indkøb Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket Rådgive / vejlede personer i borgerens netværk, så de handler passende i relation til borgeren Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger Sikre/udføre Praktiske opgaver Rengøring Rengøring Tøjvask Tøjvask Indkøb Indkøb Mad Mad Andre praktiske opgaver Diverse Personlige opgaver Personlig hygiejne Bad...27

2 Øvre toilette/ Nedre toilette Af og påklædning Toiletbesøg & Kateter/stomipleje Indtagelse af mad og drikke herunder medicingivning Indtagelse af mad, drikke og medicin Helbred/sygdom/sundhedsfremme/forebyggelse Tilsyns-/omsorgsbesøg Fast vagt Medicingivning Mobilitet Forflytning Vending / lejring Af-/udspænding Ledsagelse struktur og sammenhæng Struktur og sammenhæng Udvikle/fastholde 1.1 Hverdagens aktiviteter 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 ) 2. Oplæring eller vejledning i nødvendige personlige eller praktiske opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. 3. Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At udvikle/fastholde hverdagens aktiviteter, som borgeren ikke selv magter. 4. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Måltider, mad og drikke, herunder: - Indtage mad og drikke. - Tilberede / anrette mad/drikke. - Opvask / oprydning i relation til måltider/mad/drikke. - Medicinindtagelse. Personlig hygiejne, herunder: - Bad. - Øvre toilette. - Nedre toilette. - Af-/påklædning.

3 - Toiletbesøg Færden, herunder: - Forflytninger. - Færden indendørs. - Færden udendørs. Husførelse, herunder: - Rengøring. - Tøjvask. - Indkøb. Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. 5. Hvem kan modtage: Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger. Indsatsen? - Som kan udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne - helt eller delvist. - Som har udviklet kompetencer til selv at varetage opgaverne, men har brug for hjælp til at fastholde disse. 6. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget, er fagligt og individuelt vurderet Her vil det være kommunen der leverer ydelsen. Jf. lov om social service ( 92) 8. Uddannelse indenfor sundhedsområdet, andet personale skal være specifikt oplært til opgaven. Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. 9. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling 10. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen. Den aftalte tid overholdes med + / - 60 min.

4 11. Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov. Opfølgning i henhold til visitation. Opfølgning sker via behandling af klager. Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne. 12. Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse hvert 4. år. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunalt tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. jf. lov om social service ( 151 ) 13. Indsatsen leveres kun når borgeren er hjemme. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget personlig pleje, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget praktisk hjælp, kan der byttes mellem disse opgaver. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Jf. lov om social service ( 94 ) 14. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der kan klages over afgørelsen og udførelsen til: Kommunens klageråd. Der henvises til klagevejledning Måltider, mad og drikke Måltider, mad og drikke Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren, ikke er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring, i relation til ernæring. Indsatserne kan være oplæring i relation til: - Indtagelse af mad og drikke. - Tilberede / anrette mad/drikke, ud fra rammerne inden for sikre/udføre. - Opvask / oprydning i relation til måltider / mad / drikke. - Medicinindtagelse. Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger: Som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne helt eller delvist.

5 Indsatsen kan leveres alle dage, hele døgnet. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Mikroovn udlånes, hvis borgeren er visiteret til madservice, ellers må borgeren selv anskaffe og betale for mikroovn. Der kan ansøges om relevante spiseredskaber og andre hjælpemidler. Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Personlig hygiejne Bad Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring, i relation til bad. Indsatserne kan være oplæring i relation til brusebad: vask af krop hårvask klipning og rensning af fingernegle optørring efter bad Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist.

6 Indsatsen kan leveres i dagtiden på hverdage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Øvre toilette/ Nedre toilette Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring, i relation til øvre/ nedre toilette. Indsatserne kan være oplæring i relation til øvre/nedre toilette: vask af over og under krop tandbørstning frisering barbering briller / høreapparat klipning / rensning af negle Borgere med lette, moderate og svære begrænsninger: som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne helt eller delvist. Indsatsen kan leveres i dagtiden på hverdage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre /udføre indsats.

7 Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Her vil det være kommunen der leverer indsatsen Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Af og påklædning Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til af og påklædning. Indsatserne kan være oplæring i relation til af og påklædning: af- og påklædning af- og påklædning, kropsbårne hjælpemidler Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder.

8 Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Toiletbesøg & Kateter-/stomipleje Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til toiletbesøg. Indsatserne kan være oplæring i relation til: Toiletbesøg Toiletbesøg, skift af ble Toiletbesøg, tømme toiletspand Toiletbesøg, give / tømme bækken / kolbe Toiletbesøg, tømme / skifte kateterpose Toiletbesøg, skiftning af stomiplade / pose Toiletbesøg, tømme stomipose. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder.

9 Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt, før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Mobilitet Forflytning Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til forflytning. Indsatserne kan være oplæring i relation til: Forflytning Forflytning ligger ofte implicit i andre indsatser. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder.

10 Der er mulighed for supervision af forflytningsvejledere. Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats. Anvisninger i forflytningsplan, skal efterleves af leverandøren Færden, indendørs Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at kunne færdes indendørs. Indsatserne kan være oplæring i relation til: At bevæge sig i et rum At bevæge sig fra et rum til et andet At bevæge sig rundt i boligen i relation til toiletbesøg, tage mad og drikke. Færden kan ligge implicit i andre indsatser. Indsatsen gives i kombination med en træningsindsats. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der kan vælges mellem Samsø Kommune

11 Der er mulighed for supervision af forflytningsvejledere. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Anvisninger i forflytningsplan, skal efterleves af leverandøren Færden, udendørs Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at kunne færdes udendørs. Indsatserne kan være oplæring i relation til: at færdes til og fra postkasse at færdes til og fra affaldscontainer. Færden kan ligge implicit i andre indsatser. Indsatsen gives i kombination med en træningsindsats. Borgere, med moderate begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen omfang? Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der kan Samsø Kommune.

12 Der er mulighed for supervision af forflytningsvejledere. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Anvisninger i forflytningsplan, skal efterleves af leverandøren Husførelse Rengøring Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre.? At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at gøre rent i daglige opholdsrum. Der ydes oplæring til rengøring i de daglige opholdsrum. Det vil almindeligvis være: Køkken, toilet / bad, soveværelse, indendørs gangarealer og 1 opholdsstue. Indsatserne kan være oplæring i relation til: - Oprydning. - Støvsuge / feje i stue. - Støvsuge / feje i gang. - Støvsuge / feje i køkken. - Støvsuge / feje i soveværelse. - Støvsuge / feje i toilet/bad. - Gulv vask i stue. - Gulv vask i gang. - Gulv vask i køkken. - Gulv vask i soveværelse. - Gulv vask i toilet/bad. - Støve af i Stue. - Støve af i Gang. - Støve af i Køkken. - Støve af i Soveværelse.

13 - Støve af i toilet/bad. - Vask af toilet. - Vask af Håndvask og spejl. - Vask af Køkkenbord. - Vask af Køleskab. - Vask af Mikroovn. - Vask af Affaldsspand. - Vask af kørestol. - Skift af sengelinned. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre/ udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der kan vælges Samsø Kommune Borgeren skal selv stille godkendte rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før rengøringen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Tøjvask Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre.? At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at vaske tøj.

14 Indsatserne kan være oplæring i relation til: - at sortere vasketøj - at vaske tøj i maskine, eller vaskeri tilknyttet bolig - at hænge tøj op - at tage tøj ned - at lægge tøj sammen - at lægge tøj på plads - at tørre tøj i tumbler - at sende tøj på eksternt vaskeri. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Borgeren skal selv stille godkendte vaskemidler til rådighed, vaskemaskine og tørretumbler skal være i forsvarlig stand. Skal tøjet transporteres over længere afstande, skal borgeren stille kurv med hjul til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats Indkøb

15 Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre. At borgeren oplæres i og opretholder mestring i relation til at købe ind. Indsatserne kan være oplæring i relation til: - planlægger indkøb, skrive liste - iværksætte indkøb, bestille varer - sætte varer på plads - hæve penge Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres på hverdage i dagtiden. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Hjælp til at hæve penge, leveres max x 1 månedligt Der kan vælges Samsø Kommune Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan Leverandører udarbejder og følger løbende op på APV. Ved visitation til indkøb, afholder kommunen udgiften til udbringning af varer. Indsatsen kan leveres i relation til en træningsindsats. 1.2 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 )

16 Oplæring til personer i borgerens netværk. Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At medvirke til, at borgerens netværk er oplært i forhold til personlige og praktiske opgaver. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Rådgive/vejlede personer i borgerens netværk, så de handler passende i relation til borgeren, herunder: - Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger. Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Der kan Samsø Kommune. Her vil det være kommunen der leverer ydelsen. Jf. lov om social service ( 92) Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren. Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen. Den aftalte tid overholdes med +/- 60 min.

17 Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov Opfølgning i henhold til visitation Opfølgning sker via behandling af klager Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse en gang årligt. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. Jf. lov om social service ( 151 ) Indsatsen leveres kun når borgeren er hjemme. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget personlig pleje, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget praktisk hjælp, kan der byttes mellem disse opgaver. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Der kan ikke byttes indsatser på tværs af leverandører. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Jf. lov om social service ( 94 ) Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der kan klages over afgørelsen og udførelsen til: Kommunens klageråd Der henvises til klagevejledning Rådgive / vejlede personer i borgerens netværk, så de handler passende i relation til borgeren Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger Oplære eller vejlede med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre. At pårørende kan varetage opgaver og handle passende i relation til borgeren. - Oplæring i opgaveløsning i relation til den visiterede borger.

18 Borgere med moderate og svære begrænsninger, som skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne, helt eller delvist. Indsatsen kan leveres hele døgnet, alle dage. Indsatsen er tidsbegrænset, men kan kombineres med en sikre / udføre indsats. Er oplæring ikke mulig overgås til sikre / udføre indsats. Indsatsen kan højst visiteres alene i 3 måneder. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering), som skal være godkendt før indsatsen kan 2. Sikre/udføre 2.1 Praktiske opgaver Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 ) Hjælp til nødvendige praktiske opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: - at sikre / udføre praktiske opgaver, som borgeren ikke selv magter. Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. - Rengøring - Tøjvask

19 - Indkøb - Mad - Andre praktiske opgaver Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. Borgere, med moderate, svære og totale begrænsninger - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne - som ikke har andre personer i husstanden, som kan varetage opgaverne. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Jf. lov om social service ( 92) Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren. Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt. Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen. Den aftalte tid overholdes med +/- 60 min. Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov Opfølgning i henhold til visitation Opfølgning sker via behandling af klager Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse en gang årligt. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. Jf. lov om social service ( 151 )

20 Indsatsen leveres kun når borgeren er hjemme. Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget praktisk hjælp, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget personlig pleje, kan der byttes mellem imellem disse. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Der kan ikke byttes indsatser på tværs af leverandører. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der kan klages over afgørelsen og udførelsen til: Kommunens klageråd. Der henvises til klagevejledning Rengøring Rengøring Hjælpe med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.? At medvirke til at renholde boligens daglige opholdsrum At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. Der ydes hjælp til rengøring i de daglige opholdsrum. Det vil almindeligvis være: Køkken, toilet/bad, soveværelse, indendørsgangarealer og 1 opholdsstue. - Oprydning - Støvsuge / feje i stue - Støvsuge / feje i gang - Støvsuge / feje i køkken - Støvsuge / feje i soveværelse - Støvsuge / feje i toilet/bad - Gulv vask i stue - Gulv vask i gang - Gulv vask i køkken - Gulv vask i soveværelse - Gulv vask i toilet / bad - Støve af i stue - Støve af i gang - Støve af i køkken - Støve af i soveværelse

21 - Støve af i toilet/bad - Vask af toilet - Vask af håndvask og spejl - Vask af køkkenbord - Vask af køleskab - Vask af mikroovn - Vask af affaldsspand - Vask af kørestol - Skift af sengelinned Borgere, med lette, moderate, svære og totale begrænsninger - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage rengøringen - som ikke har andre personer i husstanden, der kan varetage rengøringen Indsatsen leveres hverdage i dagtimerne og som hovedregel hver 3. uge. Borgeren skal selv stille godkendte rengøringsredskaber og rengøringsmidler til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før rengøringen kan Tøjvask Tøjvask Hjælpe med opgaver omkring tøjvask som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.? At medvirke til at renholde borgerens tøj/linned.

22 At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. - At sortere vasketøj - At vaske tøj i maskine, eller vaskeri tilknyttet bolig - At hænge tøj op - At tage tøj ned - At lægge tøj sammen - At lægge tøj på plads - At tørre tøj i tumbler - At sende tøj på eksternt vaskeri. Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage tøjvasken - som ikke har andre personer i husstanden, som kan varetage tøjvasken Indsatsen leveres hverdage i dagtimerne og som hovedregel hver 14. dag. Der kan vælges mellem Samsø Kommune. Borgeren skal selv stille godkendte vaskemidler til rådighed og vaskemaskine og tørretumbler skal være i forsvarlig stand. Skal tøjet transporteres over længere afstande, skal borgeren stille kurv med hjul til rådighed. Der skal udarbejdes en APV (arbejdsplads vurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Indkøb Indkøb Hjælpe med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.

23 At medvirke til at fornødne varer findes i hjemmet. At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. - Planlægge indkøb, skrive liste - Iværksætte indkøb, bestille varer - Sætte varer på plads - Hæve penge Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: - som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at sikre indkøbene - som ikke har andre personer i husstanden, som kan sikre indkøbene Indsatsen leveres hverdage i dagtimerne og som hovedregel 1 gang ugentligt. Hjælp til at hæve penge, leveres max én gang hver 14. dag. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Leverandører udarbejder og følger løbende op på APV. Ved visitation til indkøb, afholder kommunen udgiften til udbringning af varer Mad Mad Vejlede eller hjælpe med de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.

24 At borgerens ernæringstilstand sikres At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger At tilberede, anrette og servere morgenmad At tilberede, anrette og servere drikkevarer og mellemmåltider At varme / anrette madservice eller anden tilberedt mad Anrette og servere smurt smørrebrød Borddækning / afrydning og opvask Borgere med moderate, svære og totale begrænsninger: som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaven som ikke har andre personer i husstanden, som kan varetage opgaven Indsatsen kan leveres alle dage, hele døgnet. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Mikroovn udlånes, hvis borgeren er visiteret til madservice ellers må borgeren selv anskaffe og betale for mikroovn Andre praktiske opgaver Diverse Hjælp til de opgaver, som borgeren eller pårørende i husstanden, ikke selv er i stand til at udføre.

25 At medvirke til at løse andre nødvendige praktiske opgaver. At borgeren aktiveres og medinddrages ud fra ressourcer og belastninger. Tømning af skraldespand Tømning af postkasse Sengeredning Vande blomster Trække gardiner fra og lufte ud Tjek køleskab Borgere med svære og totale begrænsninger: som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne som ikke har andre personer i husstanden som kan varetage opgaverne Indsatsen leveres hverdage og i dagtimerne. Vedr. bankærinder henvises til gældende retningslinier. Der skal udarbejdes en APV (arbejdspladsvurdering) som skal være godkendt før indsatsen kan Leverandøren udarbejder og følger løbende op på APV 2.2 Personlige opgaver. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om social service ( 83 ) Hjælp til nødvendige personlige opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre.

26 Hvad er formålet med indsatsen? At fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten ved: At sikre / udføre personlige opgaver som borgeren ikke selv magter At borgeren medinddrages og aktiveres ud fra ressourcer / belastninger Visiterede, målrettede indsatser, ud fra en konkret faglig og individuel vurdering. Personlig hygiejne, herunder: o Bad o Øvre toilette o Nedre toilette o Af-/påklædning o Toiletbesøg Indtagelse af mad/drikke, herunder o Indtagelse af mad / drikke Helbred/sygdom/sundhedsfremme/forebyggelse, herunder o Tilsyns- / omsorgsbesøg o Fast vagt o Medicingivning Mobilitet, herunder o Forflytning o Vending / lejring o Af- / udspænding o Ledsagelse Struktur og sammenhæng, herunder: o Struktur og sammenhæng i hverdagens aktiviteter Se nærmere i indsatskatalog for de enkelte indsatser. Borgere med lette, moderate, svære og totale begrænsninger: Som ikke skønnes at kunne udvikle kompetencer til selv at varetage opgaverne. Indsatsen er visiteret, tidsbegrænset og målrettet. Omfanget er fagligt og individuelt vurderet. Borgere bosiddende i plejeboliger/plejehjem er ikke omfattet af retten til selv at vælge leverandør. Her vil det være kommunen der leverer ydelsen. Jf. lov om social service ( 92 )

27 Personalet skal være bekendt med den specifikke indsatsbeskrivelse. Personalet skal kende og arbejde ud fra kommunens ældrepolitik. Hvad koster indsatsen for borgeren? Ved varig hjælp er indsatsen omkostningsfri for borgeren. Ved midlertidig hjælp opkræves en indtægtsreguleret betaling. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 90 % af borgerne er tilfredse med indsatsen. Bevilget hjælp udføres som aftalt Aftaler om iværksættelse af hjælpen sker ud fra behov eller indenfor 3 hverdage efter bevillingen Den aftalte tid overholdes med +/- 60 min Hvordan følges op på indsatsen? Revisitation foregår løbende efter behov Opfølgning i henhold til visitation Opfølgning sker via behandling af klager Myndigheden fører løbende kontrol med leverandørerne Brugerundersøgelse? Der foretages brugerundersøgelse hvert 4. år. Der føres på plejecentrene årlige tilsyn ved embedslægen samt kommunale tilsyn. Der udarbejdes ved hvert tilsyn en rapport, samt en årlig samlet redegørelse for alle tilsyn. Jf. lov om social service ( 151 ) Personalet har oplysnings- og tavshedspligt. Borgeren har indenfor den visiterede tidsramme, mulighed for at bytte til andre indsatser. Er borgeren kun bevilget personlig pleje, kan der kun byttes indenfor dette område. Er borgeren også bevilget praktisk hjælp, kan der byttes mellem imellem disse. Personalet vurderer om det er fagligt forsvarligt at bytte en indsats. Der kan ikke byttes indsatser på tværs af leverandører. Gentagne bytninger vil medføre at visitator vurderer behovet for evt. at ændre afgørelsen. Jf. lov om social service ( 94 ) Er der klagemulighed over vurderingen af indsatsens omfang? Der henvises til klagevejledning Personlig hygiejne Bad Hjælp til de opgaver, som borgeren ikke selv er i stand til at udføre.

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Ydelsesbeskrivelser Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger med hjemmehjælp efter Lov om Social Service Gentofte Kommune 2015 Godkendt på den 6. februar 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere