Nyhedsbrev nr.1, Godt nytår! Det er lang tid siden, vi er kommet med et nyhedsbrev, så vi har mange emner med denne gang:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr.1, 2002. Godt nytår! Det er lang tid siden, vi er kommet med et nyhedsbrev, så vi har mange emner med denne gang:"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr.1, 2002 Godt nytår! Det er lang tid siden, vi er kommet med et nyhedsbrev, så vi har mange emner med denne gang: Besøg - besøg - besøg hos jer DDN-InfoCenter Netværksseminar for DDN-projektpartnere maj 2002 Regnskab og revision 2001 Dig og IT DDN-netværksgrupper Opmærksomhed om DDN - også fra udlandet Informer os - og kvalificer vores formidling Alle billeder er fra DDN-projektpartnerseminaret 2001 Fyrtårnscentret ønsker alle projektpartnere i Det Digitale Nordjylland et rigtig godt nytår! Opmærksomheden på og forventningerne til Det Digitale Nordjylland, og dermed også til jer, er fortsat meget store mange af de juleog nytårshilsener, vi har fået, har glædet sig til at se, at der i løbet af 2002 for alvor kommer lys i Fyrtårnet! Fyrtårnscentrets væsentligste opgave hidtil har været at få pengene ud at arbejde i de rigtige projekter. I løbet af første halvår 2002 vil vores fokus imidlertid ændre sig, så vi nu vil fokusere på to kerneområder: det første er at medvirke til at sikre resultater, dvs. at projekterne gennemføres og at der skabes synergi, både på tværs af DDN-projekter og mellem DDN-projekter og øvrige relevante tiltag. Det andet er at begynde at få synlig- og nyttiggjort resultater fra projekterne, både enkeltvis, inden for de respektive temaer og indsatsområder og på kryds og tværs af pt. identificerede områder.

2 Besøg - besøg - besøg hos jer Kortlægning af DDN-projekter Som meddelt i brev til alle udførende projektledere den 4. januar 2002 går vi sammen med ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Center for Netværkssamfundet nu i gang med en kortlægning af alle DDN-projekter. Kortlægningen gennemføres af Oxford Research, som selv aftaler besøg med de enkelte projekter. Statusmøde mellem Fyrtårnscentret og det enkelte DDN-projekt Fyrtårnscentret vil også komme på besøg hos hvert enkelt projekt i løbet af Vinderne fra udbudsrunden 2000 vil få besøg først, og Fyrtårnscentret vil fast være repræsenteret ved projektkonsulenten inden for området, nogle gange suppleret af Dorte Stigaard. Udover overordnet - forhåbentlig da! - at bidrage til resultater og formidling og spredning af disse, er idéen med dette besøg mere konkret At sikre at projektet er på ret kurs, komme om bag perioderapporterne At sikre at Fyrtårnscentret har føling med det enkelte projekt At sikre en fortsat konstruktiv kommunikation mellem Fyrtårnscentret og projektet Gennem dialog at følge op på projektets status/projektplan/økonomi/organisation Snakke forventninger til Fyrtårnscentret og Det Digitale Nordjylland, både ift. det enkelte projekt og mere generelt Hermed håber vi at kunne indsamle både helt konkret faktuel information til brug for formidling og erfaringsudveksling, men også gode idéer til DDN-indsatsen mere generelt i 2002 og I vil meget snart få en plan vedr. dato og tidspunkter for besøgsrunden. Stikprøvekontrol Det økonomiske tilsyn med støttemidlernes anvendelse føres først og fremmest via periodebudgetter, -rapporter og -regnskab. Derudover vil vi konkret komme på besøg hos nogle projekter for stikprøvevis at se dokumentation for at faktisk afholdte omkostninger matcher regnskabsoplysninger og for at kontrollere, at støttemidlerne ikke anvendes til udgifter, der ikke er angivet i budgettet, eller som ligger uden for projektets formål. Identificere hvad er gået godt/ Hvad er gået skidt - og hvorfor? Drøfte evt. problemer, som skal løses her og nu

3 Følgeforskning Derudover vil følgeforskningsindsatsen, som den 1. februar 2002 åbner hjemmeside på adressen selv fortsat kontakte og samarbejde med en del af DDNprojekterne. DDN-InfoCenter I november 2001 flyttede vi i Fyrtårnscentret ind på vores nye adresse i Brohuset, Vesterbro 102, 9000 Aalborg. Vi har ikke hverken glemt at holde reception eller glemt at invitere jer - receptionen er bare udskudt til ombygningen af 1. og 2. sal her i huset er færdig, således at der i foråret bliver en fælles reception for hele huset. Informations- og markedsføringsmateriale fra og om DDN-projekterne Lige her og nu vil vi til brug for centret dog nøjes med at bede jer om følgende: Inden 1. marts at sende os eksemplarer (gerne flere af hver) af hvad I måtte have af informations- og markedsføringsmateriale fra jeres projekter, det være sig i form af foldere, pjecer, merchandising, webadresser o.lign. Konkrete produkter, løsninger osv. er også mere end velkomne, også gerne som prototype. Vi efterlyser alt, hvad der kan gøre jeres projekt konkret, forståeligt og nærværende, og som kan formidle og også gerne visualisere resultater og delresultater.kontakt gerne jeres projektkonsulent, hvis I er i tvivl, eller hvis overdragelsen kræver nærmere forklaring. DDN-InfoCenter vil til den tid naturligvis også blive markedsført overfor nordjyderne og offentligheden i det hele taget. Til den tid slår vi også dørene op for DDN-InfoCenter, hvor en del af vores lokaler 2 gange ugentlig vil være åben for offentligheden til at stifte nærmere bekendtskab med Det Digitale Nordjylland. Adhoc forestiller vi os tema udstillinger og -møder, f.eks. Lær selv på nettet, Digitale landsbyer og forsamlingshuse, IT-samarbejde mellem virksomheder, Betjen dig selv i din åbne kommune for blot at nævne nogle af de idéer, vi lige nu arbejder med, og hvor jeres aktive deltagelse er en forudsætning.

4 Netværksseminar for DDNprojektpartnere maj 2002 Den maj 2002 inviterer vi alle projektpartnere til netværksseminar. Ligesom sidste år finder arrangementet sted på Scanticon i Rebild, startende med frokost den ene dag og afsluttende med frokost den næste. Målgruppen er den udførende projektleder samt gerne én yderligere fra hvert projekt. Selvom rammerne ligner sidste års arrangement, vil indholdet afvige væsentligt. Fokus er igen på erfaringsudveksling og den mere uformelle netværksdannelse, men mere DDN-fagligt. Slå kryds i kalenderen allerede nu - indbydelse og program følger i foråret. Regnskab og revision 2001 Perioderegnskabet for 4. kvartal 2001 skal vi, fuldstændig tilsvarende øvrige kvartalsregnskaber, have senest 4 uger efter udgangen af 2001 (jf. kontraktens 8.1). Husk at perioderapport skal indsendes sammen med regnskabet - ellers mangler vi et af værktøjerne til at godkende regnskabet! Men vær derudover opmærksom på, at vi senest 8 uger efter udgangen af 2001 også skal have en revisionserklæring vedr. regnskab 2001 (jf. kontraktens 9.1), og at revisionserklæringen skal udarbejdes i overensstemmelse med revisionsinstruksen, bilag G i kontrakten. Dig og IT Som de fleste af jer forhåbentlig allerede har bemærket, arrangerer Det Digitale Nordjylland i samarbejde med Aalborg Kongres- og Kulturcenter og en række andre organisationer en IT-messe for børn og unge den februar Alle DDN-projekter vil kunne få et antal gratis billetter ved at lægge vejen forbi Brohuset i Aalborg eller ved at kontakte os på anden vis. Udover at være arrangør har Det Digitale Nordjylland selvfølgelig også en stand, ligesom flere af DDN-projekterne på den ene eller den anden måde er at finde på messen. Vi håber, I vil være med til at bakke op om og at udbrede kendskabet til arrangementet! Læs mere på og når vi nu er ved det: en forudsætning for fortsat udbetaling af DDN-støtte er altså, at man overholder kontrakten, og således også opdaterer projektdagbøger med relevant information minimum en gang i kvartalet samt indsender de kvartalsvise afrapporteringer rettidigt!

5 DDN- netværksgrupper? På netværksseminaret i Rebild i efteråret 2001 drøftede deltagerne i grupper emnet erfa- og netværksgrupper under Det Digitale Nordjylland. Der kom mange forskellige holdninger frem, hvor det kan være svært at komme med nogen egentlige konklusioner. Alligevel er her en slags opsamling: Netværksgrupper skal kun etableres ud fra konkrete behov fra projekterne - der skal virkelig være noget at komme efter Det er for tidligt at etablere netværksgrupper - vi skal først lidt længere hen i projekterne Initiativet skal ikke komme fra Fyrtårnscentret men fra projektpartnerne - og de skal selv være tovholdere (så bliver deltagelsen ikke af pligt) Fyrtårnscentret skal være støtteorganisation for netværksgrupperne Fyrtårnscentret bør satse på at etablere rammer og fora, f.eks. i form af seminarer, hvor projektpartnerne mødes og der inviteres til netværksdannelse formelt og uformelt, så knyttes kontakterne hos dem, der har behov Erfarings- og vidensudveksling kan godt finde sted uden tykke netværk, dvs. en afgrænset gruppe der mødes fysisk; tynde netværk f.eks. via lukkede fora på DDNhjemmesiden kan også bruges Kun ganske få, herunder projekter inden for Digital Forvaltning gav udtryk for et konkret behov for at komme hurtigt i gang med erfamøder. Rammer og støtte fra Fyrtårnscentret - konkret initiativ fra projekterne Fyrtårnscentret har derfor ikke taget initiativ til, og vil heller ikke tage initiativ til at etablere egentlige erfa- og netværksgrupper. I stedet vil vi satse på at inspirere til nye netværksdannelser ved enten alene eller sammen med andre organisationer at tage initiativ til arrangementer, hvor målgruppen enten er alle projektpartnere eller i det mindste alle projektpartnere med interesse inden for et givent tema. Det kan være åbne arrangementer, eller lukkede arrangementer for DDN-projektpartnerne, f.eks. vores halvdagsseminar hos Melsen Tryk den 17. januar, projektpartnerseminaret i maj 2002, gå-hjem-møder i Brohuset o.lign. Man vil helst ikke bindes op på bestemte netværk, men kunne shoppe rundt der, hvor man synes, der er noget at hente / man kan bidrage med noget

6 Det Digitale Nordjylland vil dog meget gerne hjælpe og støtte evt. netværksgrupper!! Vi kan bidrage med: et for offentligheden lukket forum på Her vil man kunne udveksle erfaringer, dagsordener/referater, notater mv. samt løbende komme med diskussionsindlæg at stille mødelokaler mv. til rådighed at yde økonomisk støtte, f.eks. til formidlingsaktiviteter, eksterne oplægsholdere og andet at formidle kontakt til andre relevante nationale eller internationale netværk eller organisationer Noget for noget Netværksgruppernes organisering og form er i høj grad op til den enkelte netværksgruppe, dog skal netværksgrupperne tilgodese, at formålet med netværksgrupperne under Det Digitale Nordjylland især er at fremme vidensdeling og samarbejde blandt projektpartnerne. Derfor skal alle netværksgrupper som udgangspunkt være åbne for alle projektpartnere under Det Digitale Nordjylland. Derudover skal der - for generelt at sikre koordination og formidling - til hver netværksgruppe være tilknyttet en repræsentant fra Fyrtårnscentret. Fyrtårnscentrets repræsentant deltager ikke nødvendigvis i alle netværksgruppens møder og aktiviteter, men holder sig løbende orienteret via referater mv.

7 Besøg fra Rumænien Den 7. september 2001 havde Fyrtårnscentret besøg af nogle rumænske TV-journalister, der som led i deres ophold i Danmark var meget interesserede i at høre om Det Digitale Nordjylland. Deres besøg var arrangeret af Aalborg Kommune (venskabsbysekretariatet) og var finansieret af Demokratifonden. Opmærksomhed om Det Digitale Nordjylland - også fra udlandet Omverdenens interesse for Det Digitale Nordjylland er fortsat stor. To tendenser er gældende: for det første er det nu ofte organisationer og personer uden for Nordjylland og også uden for Danmark, der viser IT-fyrtårnet opmærksomhed; for det andet har interessen, som vi har håbet og satset på, flyttet sig fra det generelle, fra visioner og koncept, over til at snakke konkrete strategier, projekter og resultater. Det er lykkedes at holde flere mediers opmærksomhed fangen, ligesom Det Digitale Nordjylland er et yndet studieobjekt både i den danske folkeskole og for udenlandske universitetsstuderende. Besøg fra Canada og USA Den 25. september 2001 havde Fyrtårnscentret besøg af en Group Study Exchange fra Rotary International fra Canada og USA., der ud over at høre om Det Digitale Nordjylland også kunne fortælle om de IT-mæssige forhold over there. Besøg af Udviklingscentret for folkeoplysning og voksenundervisning 9. oktober 2001 var forskere og rådgivere fra UFV på besøg. De var især interesseret i projekterne inden for Kompetence og Uddannelse, og vi havde derfor inviteret et lille udpluk af disse til at holde oplæg. UFV skrev efterfølgende en flot artikel om DDN i deres blad Ny og Næ - se Arrangementer og besøg Besøg fra Finland 28. august 2001 aflagde repræsentanter fra Helsinki University of Technology og Helsingfors stad besøg i Det Digitale Nordjylland. De finske gæster var særligt interesserede i projekter vedr. byplanlægning og digital forvaltning.

8 Besøg fra Skotland EUC Nord - som også er projektpartner i Det Digitale Nordjylland - har haft besøg af deres samarbejdspartner i Skotland, og i forbindelse hermed var der også indlagt et besøg hos Fyrtårnscentret onsdag den 31. oktober Skotterne havde spændende ting at fortælle om deres brug af IT i uddannelses øjemed, både for så vidt angår infrastruktur som anvendelse (kontaktperson: Erik Normann, FutureCamp Nordjylland - 30 timer i regionens tjeneste 8. og 9. november 2001 arrangerede Nordjyllands Amt i samarbejde med Det Digitale Nordjylland, Mindwork og KMD FutureCamp Nordjylland. Her fik andre end de professionelle og beslutningstagerne lejlighed til at komme med indspark til fremtidens Nordjylland. Læs mere på: diverse/presse/pr011017a.html. Besøg fra Norge - Sørlandet Den 15. november 2001 havde Fyrtårnscentret besøg fra Sørlandet fra Norge. Sørlandet er meget interesserede i konceptet bag Det Digitale Nordjylland, og vil muligvis lave noget lignende i Norge. Conference on egovernment From Policy to Practice Sammen med demokratiportalen Nordpol.dk under Den Digitale Amtsgaard var Det Digitale Nordjylland efter ansøgning blevet udtaget til at deltage på Conference on egovernment From Policy to Practice. Med udtagelsen fulgte an egovernment label, in recognition that this ranks amongst the very best practice of egovernment in Europe to-day. Konferencen foregik i Bruxelles den november 2001 og skulle afspejle, hvad man pt. kan præstere på europæisk plan mht. brug af IT i den offentlige sektor. Læs mere på: pr html. Se i øvrigt: frompolicytopractice Besøg fra Lollands Handelsgymnasium Den 6. december 2001 besøgte Lollands Handelsskole og Nakskov Tekniske Skole Det Digitale Nordjylland. De to skoler vil igangsætte et kompetenceudviklingsprojekt og ville i denne sammenhæng gerne høre nærmere om Det Digitale Nordjyllands erfaringer. Informer os - og kvalificer vores formidling Rigtig mange projekter er gode til at sende os kopier af informations- og markedsføringsmateriale, herunder også pressemeddelelser. For dem, der ikke gør det nu, husk så at sende specielt pressemeddelelser til os - enten på eller på fax nr Tak for hjælpen!

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland

Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland 1 Virksomhedsberetning 2003 Udgivet maj 2004 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester Bent

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre

Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre Midtvejsevaluering Projekt Bydelsmødre 1. Projekt Bydelsmødre, Akacieparken/Bispebjerg, side 2-36 2. Projekt Bydelsmødre, Nørrebro, side 37-72 3. Projekt Bydelsmødre, Sjælør/Kgs. Enghave, side 73-104 4.

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland:

Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Virksomhedsberetning 2000 Udgivet september 2001 af bestyrelsen for Det Digitale Nordjylland: Amtsborgmester Orla Hav, Nordjyllands Amt (formand) Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg Kommune Borgmester

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere