KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810

2 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med kvalitetsstandarden PPR s organisatoriske placering At tydeliggøre det pædagogisk-psykologiske tilbud i Svendborg Kommune, herunder at synliggøre PPR som en serviceorganisation, der betjener børn, forældre og samarbejdspartnere i kommunale, selvejende og private dagtilbud og skoler. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau og kvalitetsmål, der er politisk besluttet. PPR er organisatorisk placeret under Skoler. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg Lovgrundlag Folkeskoleloven, LBK nr af 28/08/2007. Vedtagne politikker i Svendborg Kommune Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. BEK.nr. 380 af 28/04/2012. Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. BEK. nr. 356 af 24/04/2006 gældende. Sammenhængende Børn og Unge-politik (med tilhørende kvalitetsstandarder). Formål for skole og dagtilbud frem mod år Økonomi og fordelingsgrundlag PPR s samlede budgetramme for løn og drift for 2011 er 13,4 mio. kr*. Fordelingsgrundlaget bygger på alle faggrupper i PPR, og vurderes internt i PPR halvårligt fra 2013 inden for følgende områder: Konsultative opgaver/møder Pædagogiske-psykologiske opgaver i forbindelse med indstillinger Kompetenceudvikling for personale i dagtilbud/skoler Interne opgaver i PPR *Det bemærkes, at budgetrammen dækker betjeningen af såvel Svendborg og Ærø Kommuner, jf. aftale om forpligtende kommunalt samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune godkendt april Formålet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning yder en serviceorienteret, tværfaglig betjening af dagtilbud og skoler, dvs. børn og unge 0-18 år og deres forældre Understøtter og fremmer en inkluderende praksis i dagtilbud og skole via dialog og en vejlednings-/rådgivningsbaseret bistand Gennemfører pædagogisk-psykologisk vurdering/undersøgelse og muligheden for intervention

3 PPR personalet forestår og gennemfører afgrænsede kompetenceudviklingsforløb for personale i dagtilbud og skoler Målgruppe PPR er en rådgivningsinstans der betjener dagtilbud og skoler dvs. børn/unge 0-18 år og deres forældre i Svendborg Kommune. PPR betjener børn i alderen 0-18 år i Svendborg Kommune. Skoler: PPR betjener: 11 folkeskoler, 7 fri- og privatskoler, 1 specialskoler/fritidstilbud, 2 centerklasseafdelinger samt 4 private dagtilbuds- og opholdssteder. Dagtilbud: PPR betjener: 6 kommunale dagtilbudsområder (32 huse), 4 selvejende dagtilbud, 9 private dagtilbud samt 2 dagplejeområder. PPR s personale PPR s personale* 40 medarbejdere (juni 2014): 1 PPR-leder (psykolog) 2 administrative medarbejdere 12 psykologer (heraf 1 gruppeleder) 8 talehørepædagoger (heraf 1 gruppeleder) 5 konsulenter (socialfaglig- og pædagogiske konsulenter) 12 Ergo -/fysioterapeuter (heraf 1 gruppeleder) *Det bemærkes, at PPR s personale betjener både Svendborg og Ærø Kommuner, jf. aftale om forpligtende kommunalt samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune godkendt april PPR s opgaver Eksterne opgaver i samarbejde med dagtilbud, skoler, forældre, Familieafdelingen/Handicapafdelingen, sundhedsplejen, interkulturelt team og andre instanser: K.I.M. (konsultative interne møder) og tværfaglige grupper (småbørnsfora/skolefora) Konsultative forløb i dagtilbud, på skoler og med forældre Pædagogisk psykologisk undersøgelse/vurdering, intervention, undervisning/træning af børn og unge, rådgivning/vejledning til børn/unge, forældre og personale Kompetenceudvikling for personale i dagtilbud og på skoler Tværfaglige visitationer/revisitationer for elever på folkeskoler og private/friskoler Samarbejde med andre instanser: Familie- og Handicapafdelingen, Det Børnepsykiatriske Hus Organisering/koordinering/administration af samarbejdet og transport Interne opgaver i PPR: Faggruppe-, tværfaglige- og personalemøder Kompetenceudvikling/personaleudvikling Administrative opgaver

4 PPR s samarbejde internt i organisationen Administrationen i PPR udgør en koordinerende rolle i forhold til dagtilbud, skoler, forældre, PPR s interne organisation samt andre relevante samarbejdspartnere. Ledelsen i PPR sikrer en ensartet pædagogisk-psykologisk betjening i Svendborg Kommune. Dagtilbud og skoler har en primær kontaktperson fra psykologgruppen og tale-høregruppen Konsulentgruppen (socialfaglig- og pædagogiske konsulenter) tilknyttes skoler, hvor der er hold- /klassedannelse, som svarer til deres fagområde. Disse faggrupper betjener alle skoler Ergo-/fysioterapeuterne udfører opgaver i dagtilbud og på skoler ift. barnets sansemæssige- og motoriske udvikling. PPR og Familie-/Handicapafdelingen, har et tæt tværfagligt samarbejde på personale- og ledelsesplan. Dette foregår ved det daglige samarbejde i afdelingerne, ved konkrete møder og i De Tværfaglige Grupper (småbørnsfora og skolefora) PPR-personalets betjening af dagtilbud og skoler optimeres ved områdeopdeling med baggrund i dagtilbuds- og skolestrukturen Kontaktpersonerne og ledelsen fra PPR sikrer, at andet personale tiltræder, når der er brug for specialiserede opgaver ift. børn/unge og grupper PPR s personale arbejder primært hele dage i et område for dagtilbud og skoler (kommunale, selvejende, private dagtilbud samt folkeskoler, private- og friskoler) PPR s rolle, inden der foreligger en indstilling: Kontakten vedr. konsultativ tilgang indledes på et KIM-møde. Herefter kan nedenstående tiltag forekomme: Rådgivnings-/vejlednings- og supervisionsindsats rettet mod primærpersonale/team Indledende/afklarende samtale/samtaler med forældre Tiltag ift. kompetenceudvikling for personale i dagtilbud og skoler PPR s rolle, når der foreligger en indstilling: Rådgivning/vejledning til personale Rådgivning/vejledning til forældre Samtaleforløb for barn/unge Børne-/ungegrupper (undervisning/samtale) Forældregrupper Pædagogisk-psykologisk undersøgelse/vurdering Undervisning/træning af barn/elev Visitationer/revisitationer, som foregår i et tværfagligt samarbejde mellem dagtilbud/skoler, PPR, Familieafdeling/Handicapafdeling Aktiv handling på modtagelse af indstillinger fra anden instans Aktiv handling, når der modtages en sag på et barn fra en tilflyttende kommune Samarbejdet mellem PPR, dagtilbud og skoler, jf. Samarbejdsaftalen er værktøjet, der konkretiserer det daglige samarbejde mellem PPR, dagtilbud og skoler

5 Samarbejdsaftalen Møder/tiltag med baggrund i samarbejdsaftalen: På hvert dagtilbudsområde og skoleområde afholdes KIM-møder (Konsultative Interne Møder), hvor dagtilbudsledelse eller skoleledelse, personale og PPR-medarbejdere deltager. På mødet kan drøftes problemstillinger og tiltag for klasser/grupper, eller det enkelte barn/unge. Opfølgning fra tidligere drøftelser/tiltag kan tages op på mødet. Indstilling til PPR finder sted i samarbejde med forældrene, hvis dagtilbudsledelsen/skoleledelsen og personalet samt PPRmedarbejder finder det påkrævet. Ved møder i de tværfaglige grupper (småbørnsfora, skolefora) drøftes tiltag for børn/unge med særlige behov. I de tværfaglige grupper deltager dagtilbuds-/skoleledelse, samt personale fra sundhedsplejen, familieafdelingen og PPR. Ad hoc kan andre fagpersoner deltage. På mødet kan der drøftes problemstillinger, der er i konteksten omkring barn/ung, gruppe eller klasse. Drøftelserne er retningsgivende for de tiltag, der iværksættes for at løse op omkring problemstillingerne. Såfremt disse tiltag ikke er tilstrækkelige, kan der foretages indstilling til PPR i samråd med forældrene. En indstilling fra anden instans kan finde sted. Når dette er gældende, orienteres forældre og samarbejdspartnere herom via brev fra PPR. Kvalitetsmål Dokumentation for antal henvendelser/tiltag uden indstilling til PPR fra dagtilbud og skoler i samarbejde med forældre Dokumentation for antal henvendelser/tiltag med indstilling til PPR fra dagtilbud og skoler i samarbejde med forældre Dokumentation for brugertilfredshed (internt i Børn og ungeorganisationen og eksternt forældre og børn) på udvalgte fokusområder Dokumentationen fremlægges til politisk orientering Kvalitetsopfølgning Antal dage fra modtagelse af indstilling til der er sendt kvittering Månedlig status vedrørende henvendelse/tiltag fra dagtilbud og skoler uden indstilling til PPR Månedlig status vedrørende henvendelse/tiltag fra dagtilbud og skoler med indstilling til PPR Samarbejdsaftalen mellem PPR, dagtilbud og skoler evalueres fortløbende.

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 05-11-2008 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen, Hanne Klit

Læs mere

Motivation for ansøgningen

Motivation for ansøgningen Motivation for ansøgningen I Tønder Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammebetingelser for vores børn og unges trivsel, sundhed, dannelse, udvikling og læring. Gennem det daglige arbejde og udvalgte

Læs mere

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Espe skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Espe skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015

SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 SPECIALUNDERVISNING AARHUS KOMMUNE SKOLEÅRET 2014/2015 Aarhus Kommune Børn og Unge PPR og Specialpædagogik Grøndalsvej 2 8260 Viby J Postbox 4069 Sagsbehandlere: Martin Krog Frederiksen Juni 2014 Telefon:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand

Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Kvalitetsrapport 2011 Specialpædagogisk bistand Pædagogisk Psykologisk Rådgivningscenter Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Kapitel 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Rapportens opbygning...

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune for folkeskolen i CSD 20142015 Indledning... 2 Kapitel 1 Byrådet... 2 Kapitel 2 Skolebestyrelsen... 3 Kapitel 3 Skolens leder... 5 Kapitel 4 Pædagogisk Råd... 6 Kapitel 5 Elevråd... 7 Kapitel 6 Klage...

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2013 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

2012-14. Viby Skole. Lokal Udviklingsplan Lokal Udviklingsplan Viby Skole 2012-14 Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 25 klasser og ca. 500 elever mår at være en attraktiv skole,

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere