Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde DOT (Dansk Ortopædkirurgisk Traumeselskab) Mandag 8. JUNI 2015 Tilstede: Ulrik Branner (UB), Frank Farsø (FF), Illja Bann (IB), Annie Primdahl (AP), Lonnie Froberg (LF), Michael Brix (MB), Nanna Salling (NS) og Frank Damborg (FD). Afbud fra: Upender Singh, Lasse Bayer, Juozas Petruskevicius. 1. Valg af dirigent FD vælges 2. Valg af referent NS vælges 3. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen godkendes 4. Medlemsliste Ca. 123 medlemmer. UB har lavet et større arbejde med at samkøre Dadl s, SundVisions og Nannas lister. Nogle mangler at blive registreret hos Dadl. Det gør UB. UB beder SundVision om fremover at sende mail til UB og NS, når nye melder sig ind. UB vil desuden forhøre om det er muligt at få SundVision til at give besked til Dadl når nye medlemmer melder sig ind. På den måde får vi dem registreret med det samme. NS foreslår at der ved autoreply eller lignende sendes mail til de nye medlemmer med følgende indhold: Kære xxxx xxxx, Bestyrelsen i DOT vil gerne byde dig velkommen i selskabet. Bestyrelsen varetager repræsentantskaber i forskellige sammenhænge: Kvalitetsudvalget i DOS ATLS's bestyrelse DFDB s bestyrelse Multicentergruppen under Dansk Ortopædisk Traumeselskab Dansk Traumedatabase s Styregruppe Derudover har vi et Uddannelsesudvalg, der arrangerer symposier og minisymposier på DOS-møder mv.

2 For mere info se: Du vil fremover modtage nyhedsbrev, når der er nyt fra DOT. MVH Nanna Salling, Sekretær i DOT UB sender forespørgsel til SundVision. 5. Hjemmesiden UB har allerede lavet en del arbejde med hjemmesiden. Timerne, der er betalt af DOS, er ved at være brugt op. Drøftelse om fordele ved at bruge en professionel grafiker til at hjælpe med hjemmesiden. Særligt er det vigtigt for bestyrelsen at få lavet Skeletmanden, men siden kunne også have gavn af at blive set igennem af en professionel grafiker. Der er stemning for opdatering af hjemmesiden, som bør underlægges en generel oprydning inden vi opdaterer. Der bevilges en ramme på kr til at få lavet Skeletmanden og kr til oprydning og opdatering af hjemmesiden. Det må gerne kunne ses på forsiden, hvor mange medlemmer, der er. Vedr. Skeletmanden vil det i første omgang blive de mest gængse implantater til de mest almindelige osteosynteser, der skal kunne findes. Vores ambition er, at man kan finde de ovennævnte implantater, så må industrien rette henvendelse til os, hvis de har noget nyt, de mener skal på. Desuden kunne det være en god idé at rette henvendelse til landets afdelinger og bede dem kommentere på udvalget på hjemmesiden og gøre opmærksom på, hvis der mangler noget (IB). Gennemgang af idéen bag Skeletmanden med menuer og undermenuer. Forslag om diskussionsforum ved hver enkelt knogle, hvor der er en faglig specialist fra bestyrelsen eller selskabet (UB). God idé med debatforum, måske for ambitiøst, at det ligger under hver enkelt knogle. Hvis vi derimod får en hjemmeside, med tung trafik, og selskabet har så mange medlemmer, som vi nu er nået op på, kan vi nok efterhånden åbne op for debatforum. På hjemmesiden bør forefindes info om hvordan Skeletmanden administreres, fx en FAQ, samt link til henvendelse til UB. 6. Kvalitetsudvalg og KKR Der har ikke været møde i DOS kvalitetsudvalg siden sidst. Diskussion af anvendelighed af og formål med KKR. Det forventes at der også fremover vil blive opfordret til at udarbejde KKR, og DOT ønsker fortsat at deltage i arbejdet. Det er meget arbejde at investere og det er særligt vigtigt at vi stiller de rigtige PICO-spørgsmål.

3 Vi melder tilbage til DOS at bestyrelsen finder det naturligt at der i arbejdet med KKR også udarbejdes forslag til monitorering af effekten af udarbejdelse og implementering, da det synes at være uforholdsmæssigt meget arbejde at lave, hvis der ikke er en effekt på det kliniske arbejde. Vi nedsætter KKR udvalg (AP, IB, NS), der vil være repræsenteret ved et fremtidigt KKR møde. Derudover foreslår bestyrelsen at der er en skabelon for afrapporteringen af arbejdet med KKR, således at de fremstår ensartet ved udgivelsen. KKR udvalget melder tilbage til Claus Munk og Camilla Ryge. KKR om proximale humerusfrakturer hos ældre godkendes af bestyrelsen og kan sendes i høring. KKR om suprakondylære humerusfrakturer hos børn godkendes af bestyrelsen og kan sendes i høring. KKR vil blive lagt i høring på DOS s hjemmeside eller vores egen hjemmeside. Såfremt det lægges i høring på DOSs hjemmeside, vil vi sende medlemsbrev ud. 7. Forskningsråd/Multicentergruppen LF informerer. Der er lukket for inklusionen i studiet om amotio atellae. Der er inkluderet ca. 400 patienter. Det har været meget svært at få folk til at respondere. Det kan være at det har været svært at inkludere, da det er en operation, der typisk foretages af rigtig mange yngre læger, så måske har antallet af læger, der inkluderer og deres Charge en betydning for hvor let det er at gennemføre et multicenterstudie. IB foreslår at forsøge at udarbejde en multicenterstudie protokol, hvor der via DFDB randomiseres til operativ eller konservativ behandling. FF foreslår revision af skrift om organiseringen af multicentergruppen. Det kan gøres, hvis der laves nyt projekt. 8. RIOT årsmøde + EFORT foredrag Vi har på de sidste 2 møder talt om at arbejde frem mod en konference hvor RIOT + DOT går sammen om at invitere en international foredragsholder. AP har skrevet med Morten Schultz Larsen og fået oplyst at EFORT ikke kan tilbyde at holde foredrag for DOT. MB har talt med nogle af medlemmerne, der kan fortælle at der er rift om deres foredrag, så det haster med at finde et tidspunkt. EFORT betaler rejseudgifter. MB mener ikke at det er et problem at få afholdt et foredrag ved EFORT og vil undersøge det nærmere. AP fremlægger første brainstorm over formen på mødet. Start fredag kl 10 med kaffe.

4 Foredrag Udstilling (FD foreslår at industrien tager grej med som kan afprøves fx på saw-bones, så de som måtte have lyst kan bruge lidt længere tid på det) Festmiddag Start lørdag med morgenmad Foredrag Frokost i en pose til hjemtur Emne: Malleolfrakturer. MB laver forslag til præliminært program og rundsender. Tid: 11-12/ Sted: Middelfart, Fx Huset hvor AO-kurserne afholdes, Hindsgaul? Trinity? (MB undersøger). Deltagere: minimum 50. Andre selskaber og læger fra andre lande kan også deltage. Pris: Kan differentieres til med overnatning og uden overnatning. Deadline: Invitation skal være klar til DOS kongressen. MB træder ind, så gruppen nu består af MB, AP, US, FF, UB og NS. 9. LVS Som besluttet på mødet i Kbh. 13/3-15 har FD sendt anmodning om indmeldelse af DOT i LVS. Vores anmodning vil blive behandlet på LVS-møde 5/ FD opfordrer til at en anden end han melder sig til at deltage i mødet på vegne af bestyrelsen. 10. Behandling af calcaneusfrakturer På sidste møde vedtog vi at opfordre til et møde mellem de 4 centre der varetager behandling af calcaneusfrakturer. Dette mhbp. Om muligt at ensrette og optimere behandlingen. Der er opnået enighed blandt de 4 centre om at mødes efter sommerferien og udarbejde retningslinjer i fællesskab. 11. Habilitet På DOS hjemmeside kan man se at alle bestyrelsesmedlemmerne har udfyldt og fremlagt en habilitetserklæring. På sidste møde diskuterede vi om vi også i DOT skulle gøre en habilitetserklæring tilgængelig for alle bestyrelsesmedlemmer. Der var overordnet enighed om dette. Vi aftalte dog et se lidt mere på den formular som DOS anvender + formalia inden endelig beslutning. Bestyrelsesmedlemmerne får tilsendt habilitetserklæringer, der kan udfyldes med henblik på offentliggørelse på vores hjemmeside. Det noteres at vi i bestyrelsen synes at det er fint med gennemsigtighed, men at vi ikke finder at man ikke kan deltage i bestyrelsesarbejdet såfremt man ikke kan svare nej til alle punkterne eller ikke har udfyldt en erklæring.

5 12. Symposium på DOS? Der er fastlagt emne for vores egen undervisningsdag (Onsdag) på DOS 2015 (Clavikelfraktur). IB præsenterer program. 13. Nyhedsmail Vi brainstormer her over mulige emner til næste medlemsbrev. KKR i høring Multicenterstudie Dos symposium Investering i hjemmeside Calcaneus behandling Brug af mailingliste til Traumatologisk relevante emner FD forfatter dette nyhedsbrev NS forfatter næste nyhedsbrev, efter sommerferien med indkaldelse og dagsorden til generalforsamling senest 4 uger før afholdelse. 14. Kommende møder De 2 næste møder vil være: På DOS kongressen. 1-2 timer indpasset i programmet NS fastlægger tidspunkt, laver dagsorden, indkalder og booker lokale v. Gitte Eggers når program foreligger. NS byder velkommen til generalforsamlingen og varetager første punkter med valg af referent og ordstyrer. Fredag 4/ til i Odense (Vært OUH. FD indkalder. MB står for lokale mmm. Herunder juleafslutning i passende omgivelser) Hvis presserende sager gør det nødvendigt, vil yderligere møder selvfølgeligt blive indplaceret. 15. Evt MB: Præsenterer hæftet: Operativ evaluering. 16. Frokost: Der er efterhånden tradition for en sommerfrokost i DOT bestyrelsen. Årets sommerfrokost blev afholdt i bidende kulde. 8/6-15 Nanna Salling

Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab)

Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Ålborg d. 8/3-2013 kl. 10.00 til 13.00. Referat af Bestyrelsesmøde i DOT (Dansk ortopædkirurgisk traumeselskab) Lokale: Aalborg Sygehus Syd, Medicinerhuset, Mødelokale 9.5. Til stede: Søren Kold (SK),

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag 13. marts 2013, kl. 9.30 17.30 Odense Universitetshospital, Patienthotellet, 5. sal, nord Sdr. Boulevard 29, indgang 1, 5000 Odense C Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK

DOS BULLETIN WWW.ORTOPAEDI.DK DOS BULLETIN OKTOBER 2012 41. ÅRGANG FORORD.........................................................3 DOS KONGRESSEN 2012 - OVERSIGT...................................5 LISTE OVER UDSTILLERE.............................................6

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final )

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30. Referat (Final ) DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Scandic Tampere City Hotel, Finland Onsdag d. 4. maj 2011 13.30 17.30 Referat (Final ) Deltagere fra bestyrelsen: Benn Duus (BD), Søren Overgaard (SO), Steen Lund

Læs mere

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005

Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005 Dansk Sundhedspsykologisk Selskab, bestyrelsesmøde 09.06.2005 Tilstede: Bo Snedker Boman, Camilla Schrøder Lassen, Eva Gall, Lotte Mølsted, Alice Cleaver og Lars Bak (ref.), fraværende: Berit Winsløv.

Læs mere

Dato for møde: 20. aug. 2013

Dato for møde: 20. aug. 2013 Referat Referat for møde i: Regionsbestyrelsen i region hovedstaden Referant: Tenna von Cappeln Dato for møde: 20. aug. 2013 Dato for udarbejdelse: 6. sept. 2013 Referat til regionsbestyrelsesmøde 20.

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden:

Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012. Dagsorden: Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse, 13. november 2012 Dagsorden: 1. Formalia 2. Valgmøde 3. Bruxelles 4. Skt. Petersborg 5. Generalforsamling 6. Forårets program 7. Kubulus 8. DAL 9. Hvervning

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt.

Power Weekend April 2007. 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. Power Weekend April 2007 1. Valg af referent: Charlotte er valgt. 2. Tilstede: Ole, Kenneth, Laila og Charlotte. Afbud: Annette, Camilla, Claus og Kjeld. 3. Valg af Dirigent: Ole er valgt. 4. Godkendelse

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF?

Indledning. Hvorfor overhovedet holde ledermøder i FDF? Det gode ledermøde Indledning På FDFs landsmøde i 2004 blev det vedtaget, at landsforbundet skulle udgive et materiale med henblik på en styrkelse af ledermødet. Denne folder dækker nogle af de tiltag,

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl. 11.00 17.00 i Brøndby

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl. 11.00 17.00 i Brøndby Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl. 11.00 17.00 i Brøndby Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe og Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud: Martin

Læs mere

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011

REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 REFERAT - FYGO bestyrelsesinternat Molslaboratoriet 13-14 maj 2011 Fredag d. 13. Maj 1. Formalia Valg af referent: Helene. Kasper vælges som ordstyrer. 2. Godkendelse af referat fra BM April 2010 Referatet

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere