Nyt fra det Internationale Kontor marts 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra det Internationale Kontor marts 2006"

Transkript

1 Nyt fra det Internationale Kontor marts 2006 Dette er det første nyhedsbrev udsendt fra det Internationale Kontor ved Center for Sundhedstelematik, Fyns Amt. Håbet med nyhedsbrevet er at skabe opmærksomhed omkring de tiltag der er sket indenfor det sidste stykke tid i det Internationale Kontor samt at komme med en status på de projekter, der er i gang. Nyt fra kontoret På grund af det store arbejdspres på det Internationale Kontor med mange nye EU ansøgninger, er der kommet et nyt ansigt til på kontoret. Siden 20. marts 2006 er Janne Rasmussen blevet ansat i jobtræning som projektmedarbejder. Aktuelle projekter Baltic ehealth (www.baltic-ehealth.org) Sundhed på tværs af grænser til fordel for yderområderne. Sammenkobling af det nationale netværk i Danmark, Norge og Sverige med de regionale netværk i Estland og Litauen skaber nye muligheder indenfor sundhedsvæsnet. Centrets primære rolle i projektet er at stå for projektledelsen. Fra Fyn deltager endvidere røntgenafdelingen på Sygehus Fyn, som i projektet skal samarbejde med hospitaler i Vilnius og Tallinn med henblik på at nedbringe ventetiden for fynske patienter. Projektet er velkendt i hele Europa og blev så sent som i marts dette år fremhævet ved en europæisk-asiatisk sundheds-it konference i Indien, som det mest innovative projekt i digital kommunikation over grænser. Baltic ehealth har netop afholdt konsortiemøde i Umeå, Sverige. På mødet blev der gjort status for projektet, som i det store hele kører som planlagt. Næste status over projektet vil blive udsendt i et Baltic ehealth nyhedsbrev, der udsendes sidst i maj. (Tilmelding til dette kan ske på projekthjemmesiden.) HEALTH OPTIMUM (www.healthoptimum.info) Optimering af sundhedsydelser ved hjælp af telemedicin mellem Svendborg og Ærø. Telekonsultationer mellem patienter, sygeplejersker og overlæger skaber forbedret behandling for personer med diabetes og mulighed for ultralydsskanning af hjertet for patienter på Ærø. HEALTH OPTIMUM projektet er netop blevet afsluttet ved en sidste revision af EU kommissionens eksperter i Bruxelles. Allerede før revisionen var projektet kåret som eten project of the Year for Konklusionen fra EU evaluatorerne var da også, at projektet har været og er en succes for Europa, samt at de opfodrer til videre samarbejde mellem regionerne såvel som en udbyggelse af de allerede tilbudte services. Telekonsultationerne mellem Sygehus Fyn Svendborg og Sygehus Fyn Ærøskøbing er nu vel ude af deres projektfase og er siden januar - 1 -

2 2006 overgået til daglig drift. FynCom/Den telemedicinske satsning har overtaget projektet og påbegynder nu sammen med Sygehus Fyn en udvidelse af de telemedicinske muligheder. ESA Telemedicin i Rumænien Som en udløber af Health Optimum projektet er Internationalt Kontor blevet tilknyttet som rådgiver til et telemedicinsk projekt i mellem Veneto regionen i Italien og Rumænien. Projektet skal medvirke til at sikre telemedicinske ydelser til de ca borgere fra Veneto, der bor og arbejder i Rumænien, samt medvirke til at forbedre kvaliteten og servicen af det rumænske sundhedsvæsen. Projektet anvender satellitbaseret kommunikation og er støttet af European Space Agency (ESA). Projektet er godkendt, men den endelige kontrakt forventes først underskrevet april/maj INFOBIOMED (www.infobiomed.org) Sammenkobling af bioinformatik og sundhedsinformatik, hvor centeret bidrager med viden og udvikling af standarder, når der rapporteres genetiske data til kliniske databaser. Også INFOBIOMED teamet har været i Bruxelles for at præsentere projektet og dets resultater midtvejs i projektforløbet. Der var stor ros fra de videnskabelige revisorer og projektet er netop blevet kåret til månedens ehealth (www.ithealth.org) Netværksopbygning og erfaringsudveksling indenfor ehealth området mellem europæiske og latinamerikanske partnere. Projektets hjemmeside er nu kommet op at køre med en database, hvor cirka 1000 nationale og internationale organisationer indenfor sundheds-it er samlet. I maj måned ( maj) vil der blive afholdt et arbejdsseminar for europæiske og latinamerikanske organisationer og projekter i Caracas, Venezuela. Hvis man overvejer at komme ind på det latinamerikanske ehealth marked, bør man deltage i konferencen. Deltagelse er gratis og yderligere oplysninger findes på projekthjemmesiden (www.ithealth.org). 4POLICIES Der er i marts 2006 indsendt en ansøgning til FP6 Specific Support Action programmet om at projektet til også at omfatte IT strategier og politikker i Europa og Latinamerika. Konsortiet er det samme som men er dog udvidet med en tysk partner. Projektet er endnu ikke godkendt. WHO/European ehealth Customer Trends Survey Europæisk undersøgelse af borgernes brug og holdninger til Internettet i forbindelse med sundhed og sundhedsvæsnet. Det Internationale Kontor har netop afsluttet en større undersøgelse af danskernes brug af Internettet indenfor sundhed og sundhedsvæsnet. Undersøgelsens resultater blev i starten af 2006 afrapporteret i en artikel til Ugeskrift for Læger. Fageksperter er i øjeblikket i færd med at vurdere artiklen. Undersøgelsen viser, at for mange danskere er det blevet almindeligt at bruge Internettet til sundhedsformål. Den praktiserende læges position som den primære kilde til sundhedsinformation er dog ikke truet. Danskerne bruger snarere Internettet som supplement til lægen, og en hel del især kvinderne bruger informationerne fra Internettet i dialog med deres - 2 -

3 læge. Danskerne efterspørger i stigende grad løsninger, der gør, at de via nettet kan komme i kontakt med de forskellige aktører i sundhedssektoren. Nye projektansøgninger Det Internationale Kontor går en travl tid i møde, da EU netop har publiceret adskillige interessante kald til ansøgninger til EU projekter. I det følgende vil projektansøgningerne, som det Internationale Kontor arbejder med, blive skitseret. IST, 6. Rammeprogram (Fristen for ansøgning er 24. april 2006) FLEXcare Projektet omhandler kroniske patienters behandling og sygdomskontrol i eget hjem så genindlæggelser eller besværlige kontrolbesøg på sygehus undgås så vidt muligt. Projektet tager udgangspunkt i et projekt, der er gennemført i Næstved, hvor 12 aflastningsboliger blev udstyret med apparater der bl.a. måler patienternes blodtryk og fald tendenser. Der er tale om en STREP (specific targeted research projects) ansøgning. Storstrøms ErhvervsCenter er projektleder på denne ansøgning. Fynske deltagere er Center for Sundheds-telematik og Svendborg Kommune. PERSONA projektet har vi fået tæt kontakt til Valencias Polytekniske Universitets Projektafdeling, der er ved at skrive en ansøgning om etablering af IT understøttede miljøer, som kan sikre ældre borgeres evner til at leve selvstændigt længere. Projektet fokuserer ikke kun på boligen men også på nærmiljøet, lokalområdet og hele byen. Fynske deltagere er Center for Sundheds-telematik og Odense Kommune. Elderly BOOM Genfremsendelse af tidligere afsendt ansøgning. Projektet handler om at udvikle services, der kan tilbydes organisationer som har ansvar for pleje og behandling af ældre borgere. Der skal i projektet udvikles en række tekniske løsninger, bl.a. en ny måde at anvende interaktivt digitalt TV på. Projektet har således relation til FLEXcare. Fynsk deltager er Sygehus Fyn, Svendborg Kommune og Center for Sundheds-telematik. Centre of Excellence EU and LAM - projektets succes på det europæiske plan, overvejer projektpartnerne netop nu, om man skal ansøge om at skabe et netværk, der består af de bedste ehealth organisationer i Europa og Latinamerika. eten program (Fristen for eten ansøgninger er 19. maj 2006) Better Breathing Målet med projektet er at markedsvalidere IT løsninger til forbedring af KOL patienters livskvalitet. Formålet er, at KOL patienter kan opnå færre og kortere hospitalsindlæggelse og større tryghed og livskvalitet via digitalt interaktivt tv og måleapparater, som installeres hjemme hos patienten. Dette giver patienterne mulighed for at konsultere lægen, modtage genoptræning og mødes med andre KOL patienter alt sammen i deres eget hjem. Projektet samler partnere fra Belgien, Norge, Wales og Spanien

4 ConSoc Et projekt i tæt samarbejde mellem organisationer i Danmark, Estland, Finland og Spanien rettet mod at indføre eservice komponenter, som kan optimere kommunikationen med eller om personer med specielle behov, familie, behandlere, plejere og andre involverede i social og sundhedsplejen og derved opnå en bedre pleje for disse personer. R-Bay et sikkert emarketplace hvor radiologiske opgaver og ekspert viden udbydes på tværs af europæiske landegrænser. Muligheden for specialist viden er derfor til stede uanset geografisk beliggenhed. Projektet kommer til at forløbe i tæt samarbejde med partnere fra 6 lande Danmark, England, Estland, Finland, Holland, Norge og Tjekkiet. Såfremt man får blot nogle af ovenstående projekter igennem, er håbet at få et vægtigt både teknisk og socialt bidrag til løsningen af de nye kommunale opgaver, der vil komme som en følge af strukturreformen. Øvrige aktiviteter Samarbejde med Nationalt Senter for Telemedicin i Tromsø Gennem de sidste 3 år er der indledt et samarbejde med Nationalt Senter for Telemedicin (NST) i Tromsø. NST er det absolut førende center i verden indenfor udvikling, anvendelse og forskning i telemedicin. På nuværende tidspunkt deltager NST i Baltic ehealth projektet samt er med i adskillige ansøgninger, der er under udarbejdelse. På længere sigt er der indgået aftale om at NST og Center for Sundheds-telematik i fællesskab skal forbedre konsortier og ansøgninger til det kommende 7. rammeprogram, der vil have særlig fokus på Homecare. Samarbejdet betyder også, at NST i dag tilbyder undervisning transmitteret over videokonference. Hver mandag forelæses i et konkret projekt, hvilket transmitteres direkte til interesserede i Norge og nu også til Center for Sundheds-telematik i Danmark, som opkobler sig på relevante og interessante forelæsninger. I juni 2006 i forbindelse med den telemedicinske konference der afholdes i Tromsø, er der planlagt en række workshops for klinikere fra Fyn og Tromsø, der arbejder med telemedicin. WHO Center for Sundheds-telematik arbejder på at blive et WHO collaboration centre. Dette betyder, at vi skal understøtte WHO s arbejde med strategisk rådgivning, praktisk hjælp i forskellige projekter og skabe kontakt til kliniske og tekniske ressourcer. I første omgang er vi blevet anmodet om at understøtte WHO s arbejde med genopbygningen af sundhedsvæsnet i Sri Lanka, en opgave som netop er blevet igangsat hos Center for Sundheds-telematik. Wales Der har gennem flere år været et godt samarbejde mellem NHS Wales og Center for Sundhedstelematik. I den forbindelse er vi blevet bedt om at deltage i et internationalt panel, der skal rådgive NHS i forbindelse med deres arbejde. Veneto Der er som en udløber af Health Optimum projektet indledt et samarbejde med Veneto regionen om bl.a. erfaringsudveksling i forbindelse med EPJ, telemedicin og opbygning af sundhedsdatanet

5 Internationalt Kontor består af: Claus Duedal Pedersen, Konsulent, (tlf ) Henning Voss, Konsulent, (tlf ) Niels Rossing, Ekstern Konsulent (tlf ) Christina E. Wanscher, Konsulent, (tlf ) Jennie Søderberg, Projektassistent, (tlf ) Janne Rasmussen, Projektmedarbejder, (tlf ) Besøg os på Center for Sundheds-telematik Rugårdsvej 15, 2.sal 5000 Odense C Tlf Fax JAR/CEW 28. marts

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Frihed og ansvar Vi vil bevare værdierne Christian Wedell Neergaard 02-09-2013 Valgprogram til Regionsvalg i Region Sjælland 2013 2 Indholdsfortegnelse Forside Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001

Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001. 1. maj 2001 Det Digitale Nordjylland Projektkonkurrence 2/2001 1. maj 2001 Indhold Side 1 Indledning...1 2 IT- og Forskningsministeriets baggrund for projektet...3 3 Bestyrelsen for Det Digitale Nordjyllands forventninger,

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Debatoplæg om teknologi i velfærden

Debatoplæg om teknologi i velfærden Debatoplæg om teknologi i velfærden Velfærd under forandring Teknologi er blevet en integreret del af de fleste danskeres hverdag. Vi surfer på nettet, tager billeder med mobilen, sender sms er og har

Læs mere

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet. Årsrapport 2014. År 1: Opstart og strategiarbejde Center for Innovativ Medicinsk Teknologi Odense Universitetshospital og Syddansk universitet Årsrapport 2014 År 1: Opstart og strategiarbejde Indhold FORORD 4 INNOVATIONSSTRATEGI FOR ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Læs mere

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem

Digital Sundheds projektmodel. Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem Digital Sundheds projektmodel Sygehusbehandling af KOL patienter i eget hjem - Business Case Formål og anvendelse Udarbejdelse af Business Case for digitaliseringsprojekter er omfattet af Finansministeriets

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor.

International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor. International rekruttering til den offentlige sundheds- og omsorgssektor. Kortlægningsrapport Arbejdsmarkedsstyrelsen 22. november 2008 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris

IndenRigs. Rengøring i udbud. Fra ERS til REFLEX. Rigshospitalet får. Model for støtte til børn som pårørende. europæisk arbejdsmiljøpris Rigshospitalet får europæisk arbejdsmiljøpris Fra ERS til REFLEX Center for Neuroendokrine Tumorer udnævnt til europæisk ekspertcenter Model for støtte til børn som pårørende Fra pakkeforløb til virkelighed

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne

Januar 2007. Sammenhængende service med respekt for borgerne Januar 2007 Sammenhængende service med respekt for borgerne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreform 11. januar 2007 1 Sammenhængende service med respekt for borgerne Der skal være sammenhæng

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj Nyhedsbrev nr. 42 Juni 2004 Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj til det lokale Agenda 21-arbejde Local Evaluation 21 er et nyt redskab til selvevaluering til amter og kommuner i forbindelse

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere