Bedømmelseskriterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI FOREBYGGELSE OG REHABILITERING SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG KOMMUNIKATION DANSK NIVEAU C NATURFAG NIVEAU C AFSLUTTENDE PRØVE Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. februar 2014

2 Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Mål 1 Eleven kan forklare social- og sundhedsassistentens opgaver ud fra Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien og kan anvende viden om lovgivningen i sin 12 Eleven kan forklare forskellen på Servicelov, Sundhedslov og lovgivning indenfor psykiatrien, og det område de dækker og kender formålet med lovene. Eleven demonstrerer omfattende viden om lovene og kan anvende den relevant ift. borgeren/patienten. Derudover reflekterer og perspektiverer eleven situationen. udøvelse af faget. 7 Eleven kan forklare forskellen på Servicelov, Sundhedslov og lovgivning indenfor psykiatrien, og det område de dækker og kender formålet med lovene. Eleven kan anvende lovene ift. borgeren/patienten og begrunde dette. 02 Eleven kan forklare forskellen på Servicelov, Sundhedslov og lovgivning indenfor psykiatrien, og det område de dækker. Eleven kan anvende lovene ift. borgeren/patienten. Mål 2 Eleven kan forklare, hvad autorisation og delegering indebærer. 12 Eleven kan forklare og har omfattende kendskab til, hvad autorisation indebærer, samt hvad delegering betyder i forhold til det daglige arbejde. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 7 Eleven kan forklare hvad autorisation indebærer, samt hvad delegering betyder i forhold til det daglige arbejde. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare hvad autorisation indebærer, samt hvad delegering betyder i forhold til det daglige arbejde. 2

3 Mål 3 Eleven kan forklare, hvad embedslægens funktion er. 12 Eleven kan forklare og har omfattende kendskab til embedslægens funktion og hans arbejdsområde og kan sætte den ift. borgeren/patienten, samt begrunde og reflektere over betydningen heraf. Mål 4 Eleven kan forklare sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner og kan reflektere over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. 7 Eleven kan forklare embedslægens funktion og hans arbejdsområde og kan sætte den ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare embedslægens funktion og kan sætte den ift. borgeren/patienten. 12 Eleven kan forklare sammenhængen mellem rammelovgivningen og de kommunalt udarbejdede kvalitetsstandarder og betydningen for SSAs arbejdsopgaver og borgerens/patientens situation. Eleven har et omfattende kendskab til politiske målsætninger på nationalt og lokalt niveau og kan reflektere kritisk over deres betydning ift. borgerens/patientens situation. 7 Eleven kan forklare sammenhængen mellem rammelovgivningen og de kommunalt udarbejdede kvalitetsstandarder og betydningen for SSAs arbejdsopgaver og borgerens/patientens situation. Eleven kender til politiske målsætninger på nationalt og lokalt niveau og kan reflektere over dem ift. borgerens/patientens situation. 02 Eleven kan forklare sammenhængen mellem rammelovgivningen og de kommunalt udarbejdede kvalitetsstandarder og betydningen for SSAs arbejdsopgaver og borgerens/patientens situation. 3

4 Mål 5 Eleven kan på baggrund af principperne for kvalitetssikring forklare social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. Mål 6 Eleven kan forklare dokumentationens betydning i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng som basis for sikring af kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen og for sikring af patientrettigheder og udvikling af kvaliteten af service- og sundhedsydelser. 12 Eleven har en omfattende viden om at arbejde med kvalitetssikring, herunder begrebet UTH, arbejdsmiljøcertificering og akkreditering og kan forklare og reflektere over SSAs rolle i den forbindelse. Eleven kan redegøre for og reflektere over patientombuddets funktion. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 7 Eleven kan forklare og begrunde, hvorfor det er vigtigt at arbejde med kvalitetssikring, herunder begrebet UTH og akkreditering og SSAs rolle i den forbindelse. Eleven kan forklare og begrunde patientombuddets funktion. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare, hvorfor det er vigtigt at arbejde med kvalitetssikring, herunder begrebet UTH og SSAs rolle i den forbindelse. Eleven kan forklare patientombuddets funktion. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten. 12 Eleven kan forklare og reflektere over begrebet dokumentation, og hvilken betydning det har for samarbejdet mellem sektorer og samarbejdet internt i personalegrupper med henblik på at udvikle kvaliteten i arbejdet. Eleven demonstrerer omfattende viden om dokumentationsredskaberne, som kan anvendes hertil. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begrebet ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 7 Eleven kan forklare begrebet dokumentation, og hvilken betydning det har for samarbejdet mellem sektorer og samarbejdet internt i personalegrupper med henblik på at udvikle kvaliteten i arbejdet. Eleven demonstrerer viden om dokumentationsredskaberne, som kan anvendes hertil. Desuden kan eleven anvende begrebet ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare begrebet dokumentation og betydningen for samarbejdet, samt nævne eksempler på dokumentationsredskaber. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten. 4

5 Mål 7 Eleven kan forklare, hvordan sammenhængende borger- /patientforløb kan tilrettelægges og evalueres ud fra viden om opgavefordelingen inden for 12 Eleven kan forklare og reflektere over vigtigheden af sammenhængende patientforløb, herunder demonstrere omfattende kendskab til sundhedsaftalen, dens funktion samt forskellige patientforløb. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. sundhedssektoren. 7 Eleven kan forklare vigtigheden af sammenhængende patientforløb, herunder demonstrere kendskab til sundhedsaftalen og dens funktion. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. Mål 8 Eleven kan forstå betydningen af kulturen i en organisation, herunder ledelsesform, værdier og samarbejdsformer i forskellige sektorer, og kan reflektere over egen rolle i organisationen. 02 Eleven kan forklare vigtigheden af sammenhængende patientforløb, herunder demonstrere kendskab til sundhedsaftalen. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten. 12 Eleven viser omfattende viden om forskellige ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer og kan reflektere over deres betydning for kulturen på arbejdspladsen samt egen rolle heri. 7 Eleven forstår og begrunder at forskellige ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer har betydning for kulturen på arbejdspladsen og er bevidst om egen rolle heri. 02 Eleven forstår at ledelsesform, værdier og samarbejde har betydning for kulturen på arbejdspladsen og er bevidst om egen rolle hermed. 5

6 Mål 9 Eleven kender betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser og kan forklare socialog sundhedsassistentens rolle og 12 Eleven har et omfattende kendskab til og kan reflektere over begreberne kriseberedskab og voldspolitik, herunder dens indhold, samt definitioner på vold. Desuden kan eleven reflektere over, hvilken rolle SSA spiller i forbindelse med forebyggelse af vold i arbejdet med borgeren. arbejdsområde i den forbindelse. 7 Eleven kender til begreberne kriseberedskab og voldspolitik, herunder dens indhold, samt definitioner på vold. Desuden kan eleven forklare og begrunde, hvilken rolle SSA spiller i forbindelse med forebyggelse af vold i arbejdet med borgeren. Mål 10 Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten som gruppeleder tilrettelægger og evaluerer andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder. 02 Eleven kender til begreberne kriseberedskab og voldspolitik, herunder definitioner på vold. Desuden kan eleven forklare, hvilken rolle SSA spiller i forbindelse med forebyggelse af vold i arbejdet med borgeren. 12 Eleven har omfattende kendskab til forskellige ledelsesteorier, og kan reflektere over deres betydning for organisering og koordinering af arbejdet og betydningen for den ydelse, der leveres ift. borgeren/patienten. 7 Eleven kender til forskellige ledelsesteorier og kan forklare deres betydning for organisering og koordinering af arbejdet og betydningen for den ydelse, der leveres ift. borgeren/patienten. 02 Eleven kan nævne forskellige ledelsesteorier og deres betydning for organisering og koordinering af arbejdet samt betydningen for den ydelse, der leveres ift. borgeren/patienten. 6

7 Kompetencemål 11 Eleven kan reflektere over anvendelsen af velfærdsteknologi og innovation i forhold til social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. 12 Eleven er bevidst om innovationens betydning i det moderne velfærdssamfund og kan sondre mellem de fire former for velfærdsteknologi samt definere velfærdsteknologi. Eleven kan reflektere over fordele og ulemper samt egen rolle ved implementeringen af velfærdsteknologi, og hvilken betydning det har for borgeren/patienten. 7 Eleven kender til innovation og kan sondre mellem de fire former for velfærdsteknologi og kan reflektere over fordele og ulemper ved implementeringen af velfærdsteknologi, og hvilken betydning det har for borgeren/patienten. 02 Eleven kender til innovation og forskellige former for velfærdsteknologi og kan reflektere over fordele og ulemper ved implementeringen af velfærdsteknologi, og hvilken betydning det har for borgeren/patienten. 7

8 Sygepleje Mål 1 Eleven kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg ud fra forskellige sygeplejeteorier. (det vil for sige at eleverne kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg, kunne beskrive udvalgte sygeplejeteorier og kunne forklare anvendelsen af de udvalgte teorier i forhold til pleje og omsorg af en beskrevet borger) Mål 2 Eleven kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 12 Eleven skal demonstrere en udtømmende forståelse for hensigten med sygepleje og omsorg, og kunne kombinere flere sygplejeteorier i deres pleje og omsorg af den beskrevne borger, samt kunne begrunde deres teorivalg. 7 Eleven skal demonstrere indsigt i og forståelse for hensigten med sygepleje og omsorg, og skal kunne redegøre for udvælgelse af en eller flere sygeplejeteorier samt kunne redgøre for anvendelsen af teorien i forhold til den beskrevne borger. 02 Eleven skal demonstrere en begrænset forståelse af hensigten med sygepleje og omsorg, og skal kunne nævne minimum 2 sygeplejeteorier samt kunne redegøre for disse teoriers fokus. 12 Eleven kan forklare udtømmende, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i en beskreven borgers sundhedstilstand og hvordan denne viden kobles til at identificere og begrunde borgerens behov for sygepleje. 7 Eleven skal vise indsigt og forståelse for sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder i forhold til den beskrevne borger, og at han/hun kan anvende denne viden til at observere ændringer borger/ patients sundhedstilstand som er tilstrækkelig til at identificere og begrunde de væsentligste behov for sygepleje. 02 Eleven viser en begrænset viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder i forhold til den beskrevne borger, og viser en begrænset forståelse af hvordan denne viden kan anvendes til at observere ændringer i patient/borgers tilstand og er således i stand til at identificere og begrunde sin sygepleje til borgeren på det mindst acceptable niveau. 8

9 Mål 3 Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. 12 Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen som viser en udtømmende forståelse af de enkelte elementer, og at eleven kan reflektere over sygeplejeprocessen som redskab til at strukturere den grundlæggende sygepleje. 7 Eleven skal demonstrere indsigt i og forståelse for principperne for sygeplejeprocessen og de faser der indgår, samt at han/hun viser anvendelse af disse elementer i sin grundlæggende sygepleje til den beskrevne borger. 02 Eleven demonstrer en begrænset forståelse for principperne for sygeplejeprocessen ved som minimum at kunne redegøre for sygeplejeprocessens 5 faser og på et begrænset niveau kunne forklare hvordan grundlæggende sygepleje udføres til en beskreven borger. Mål 4 Eleven kan forklare, hvordan sterile teknikker anvendes i forbindelse med sår-, drop-, og kateterpleje. 12 Eleven på en udtømmende måde kan redegøre for principperne for steril teknik, og hvordan disse anvendes som et redskab til at forebygge infektioner hos en borger/patient. 7 Eleven har indsigt i og forståelse for, hvordan man anvender steril teknik som et redskab til at forebygge infektioner hos en borger/patient. 02 Eleven har kendskab til steril teknik som et redskab til at forebygge infektioner hos en borger/patient Mål 5 Eleven kan forklare, hvordan viden om fysiske, psykiske og sociale handicap kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg herunder kan reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 12 Eleven på udtømmende vis kan redegøre for, hvordan han/ hun vil anvende sin viden om handikapbegrebet samt sin viden om fysiske, psykiske og sociale handicap kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg herunder kan reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 7 Eleven viser indsigt i og forståelse for handikapbegrebet, og kan redegøre for anvendelse af dette. Desuden skal eleven anvende sin viden om fysiske, psykiske og sociale handikap i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg samt reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 02 Eleven viser kendskab til handikapbegrebet og en begrænset forståelse af, hvordan viden om fysiske, psykiske og sociale handicap kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg- 9

10 Mål 6 Eleven kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i normale sorg- og kriseforløb. Mål 7 Eleven kender de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring i den basale palliative indsats og kan med udgangspunkt i menneskers behov de sidste levedøgn forklare, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres. 12 Eleven på en udtømmende måde kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan anvende sin viden til at analysere, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i sorg- og kriseforløb. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats, og kan forklare, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i sorgog kriseforløb. 02 Eleven demonstrerer et kendskab til social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats og viser en begrænset viden om, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter samt pårørende i sorg- og kriseforløb. 12 Eleven demonstrerer en omfattende viden om de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring hos borgere/ patienter i den basale palliative indsats, og kan koble denne viden til menneskers behov de sidste levedøgn og deraf kunne udlede, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring hos borgere/ patienter i den basale palliative indsats, og med udgangspunkt i menneskers behov de sidste levedøgn kan anvende denne viden til at forklare, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres. 02 Eleven demonstrerer kendskab til forekommende symptomer hos borgeren/ patienten med behov for palliativ indsats, og viser en begrænset forståelse for symptomlindring, samt i begrænset omfang kan forklare, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres ud fra den beskrevne borgers behov. 10

11 Mål 8 Eleven behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare, hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i et borger-/ patientforløb. Mål 9 Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 12 Eleven behersker det mundtlige fagsprog for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde på fremragende vis, og kan reflekterer indsigtsfuldt over de sygeplejefaglige optegnelsers betydning for kontinuiteten i borger-/ patientforløbet. 7 Eleven anvender hovedsageligt et mundtligt fagsprog undereksaminationen, som er dækkende for SSA S kompetenceområde, og viser indsigt i samt forståelse for hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i en borger- /patients forløb. 02 Eleven i et begrænset omfang anvender et mundtligt fagsprog under eksaminationen, som er indenfor social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, men demonstrerer en forståelse for hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i borgerens/patients forløb. 12 Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og på udtømmende vis kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 7 Eleven demonstrerer viden om forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden, og viser indsigt i og forståelse for, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 02 Eleven viser, at han/hun kender begreberne erfaringsbaseret og evidensbaseret viden, og viser en begrænset forståelse for hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 11

12 Somatisk sygdomslære og farmakologi Mål 1 Eleven kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og kan selvstændigt og med sikkerhed og på fyldestgørende måde vise forståelse for kroppens anatomi og fysiologi og organernes sammenhæng og betydning for funktionerne. betydning for kroppens funktioner. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og kan i nogen grad forklare og vise forståelse for kroppens anatomi og fysiologi og organernes sammenhæng og betydning for funktionerne. Kan med usikkerhed kombinere sammenhænge mellem organsystemerne. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget, med en del hjælp forstå og forklare kroppens anatomi og fysiologi. Kan i netop acceptabelt omfang forklare sammenhæng mellem de enkle organsystemer. Mål 2 Eleven kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser. Mål 3 Eleven kan ud fra viden om den ældre medicinske borger/patient forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare årsager, symptomer og plejeog behandlingsformer. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og kan i nogen grad forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer i forhold til den specifikke sygdom. 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og i nogen grad forklare hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand. 12

13 Mål 4 Eleven kender præ-, per- og postoperativ fase og kan forklare, hvordan patienter forberedes til operation, og hvad der skal observeres 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare præ-, per- og postoperativ fase samt forklare hvordan patienter forberedes til operation og hvad der skal observeres i den postoperative fase. i den postoperative fase. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og i nogen grad forklare præ-, per- og postoperativ fase samt forklare hvordan patienter forberedes til operation og hvad der skal observeres i den postoperative fase. Mål 5 Eleven kan forklare, hvordan gældende regler og retningslinjer for medicindispensering og medicinadministration anvendes, når der udføres en medicinordination. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare præ-, per- og postoperativ fase samt forklare hvordan patienter forberedes til operation og hvad der skal observeres i den postoperative fase. 12 Eleven kan fyldestgørende forklare den gældende lovgivning om ordination og håndtering af lægemidler, samt retningslinjer for medicingivning. 7 Eleven kan delvist og ikke fyldestgørende forklare den gældende lovgivning om ordination og håndtering af lægemidler, samt retningslinjer for medicingivning. 02 Eleven kan usikkert og i begrænset omfang forklare den gældende lovgivning om ordination og håndtering af lægemidler, samt retningslinjer for medicingivning. 13

14 Mål 6 Eleven kan på baggrund af viden om almen og speciel farmakologi forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de mest almindelige hovedgrupper, og kan forklare, hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. Mål 7 Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi. 12 Eleven kan fyldestgørende og præcist forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de hovedgrupper der er relevante i forhold til eksamensgrundlaget. Eleven kan fyldestgørende og præcist forklare hvad hun i den forbindelse vil observere hos borgeren. 7 Eleven viser kendskab til virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de hovedgrupper der er relevante i forhold til eksamensgrundlaget. Eleven kan i nogen grad forklare hvad hun i den forbindelse vil observere hos borgeren. 02 Eleven viser en basal forståelse for virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de hovedgrupper der er relevante i forhold til eksamensgrundlaget. Eleven kan i begrænset omfang forklare hvad hun i den forbindelse vil observere hos borgeren 12 Eleven demonstrerer sikkerhed i anvendelse af relevant fagsprog, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi 7 Eleven demonstrerer usikkerhed i anvendelsen af fagsprog, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset anvendelse af fagsprog, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi 14

15 Mål 8 Eleven kan forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og i nogen grad forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan i nogen grad forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan i mindre grad forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 15

16 Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Mål 1 Eleven kan forklare mulige årsager til psykisk sygdoms opståen og symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser. Mål 2 Eleven kan med viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner forklare, hvordan professionelle relationer med borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere etableres, fastholdes og afsluttes. Mål 3 Eleven kan forklare, hvordan de almindeligt anvendte terapeutiske principper, fx jegstøttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery, kan anvendes i arbejdet som kontaktperson for at understøtte borgeres/patienters psykosociale rehabilitering. 12 Eleven skal forklare mulige årsager ud fra de 3 grundsyn. Eleven skal kunne forklare alle symptomerne på sygdomme ud fra ICD-10 diagnosesystemet. Eleven skal forklare konsekvenser af forskellige pleje og behandlingsformer i relation til borgeren. 7 Eleven skal forklare mulige årsager ud fra de 2 grundsyn. Eleven skal forklare de vigtigste symptomer på den aktuelle sygdom ud fra ICD-10 diagnosesystemet. Eleven skal forklare konsekvenser af den beskrevne borgers pleje og behandlingsform. 02 Eleven skal forklare dele af mulige årsager af grundsynet. Eleven skal kunne identificere de væsentligste symptomer på den aktuelle sygdom ud fra ICD -10 diagnosesystemet. Eleven skal kunne forklare enkelte eller dele af pleje og behandlingsformer men når ikke til sammenhænge. 12 Eleven skal med udgangspunkt i viden forklare kontaktpersonens rolle i forskellige typer af relationer og interaktioner fra første møde til den afsluttende kontakt. 7 Eleven skal forklare kontaktpersonen rolle i det aktuelle behandlingsforløb. 02 Eleven skal som minimum kunne forklare den professionelles funktion ud fra fagligviden. 12 Eleven skal forklare og diskutere anvendte terapeutiske principper, samt koble til opnåelse af psykosociale rehabilitering 7 Eleven skal forklare og diskutere det anvendte terapeutiske princip i casen, samt koble til opnåelse af psykosociale rehabilitering 02 Eleven skal forklare centrale dele af det anvendte terapeutiske princip i casen, samt redegøre for centrale begreber af psykosocial rehabilitering. 16

17 Mål 4 Eleven kan forklare, hvordan lovgivning og regler om indgreb i patienters selvbestemmelsesret kan anvendes, og hvordan magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område kan begrænses. 12 Eleven kan forklare lovgivning omkring frihedsberøvelse og serviceloven og hvornår disse skal anvendes. Eleven kan forklare hvordan man forebygger magtanvendelse og tvang indenfor det psykiatriske område. 7 Eleven kan forklare lovgivning omkring frihedsberøvelse og serviceloven og hvornår disse kan anvendes set i relation til casen. Eleven kan redegøre for egen rolle i forhold til magt og tvang i det psykiatriske område. 02 Eleven kan forklare hvornår og i hvilke situationer magt eller tvang anvendes i det psykiatriske område. Eleven kan forklare selvbestemmelsesrettens betydning i det psykiatriske område. Mål 5 Eleven kan på baggrund af viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, og hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. 12 Eleven skal have en viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka, samt forklare sammenhængen mellem virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, hvordan det indvirker i kroppen. Eleven skal kunne kombinere sin viden omkring observationer af psykofarmaka. Eleven skal kunne redegøre for observationerne i forhold til psykofarmaka. 7 Eleven skal have en viden om de anvendte psykofarmaka i casen, samt forklare sammenhængen mellem virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, hvordan det indvirker i kroppen. Eleven skal kunne kombinere sin viden omkring observationer af psykofarmaka. Eleven skal kunne redegøre for observationerne i forhold til psykofarmaka i casen. 02 Eleven skal have centrale dele af viden om de anvendte psykofarmaka i casen, samt forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, hvordan det indvirker i kroppen. Eleven skal kunne redegøre for observationerne i forhold til psykofarmaka. 17

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER:

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere