Bedømmelseskriterier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelseskriterier"

Transkript

1 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI FOREBYGGELSE OG REHABILITERING SUNDHEDSPÆDAGOGIK OG KOMMUNIKATION DANSK NIVEAU C NATURFAG NIVEAU C AFSLUTTENDE PRØVE Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. februar 2014

2 Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation Mål 1 Eleven kan forklare social- og sundhedsassistentens opgaver ud fra Serviceloven, Sundhedsloven og lovgivning inden for psykiatrien og kan anvende viden om lovgivningen i sin 12 Eleven kan forklare forskellen på Servicelov, Sundhedslov og lovgivning indenfor psykiatrien, og det område de dækker og kender formålet med lovene. Eleven demonstrerer omfattende viden om lovene og kan anvende den relevant ift. borgeren/patienten. Derudover reflekterer og perspektiverer eleven situationen. udøvelse af faget. 7 Eleven kan forklare forskellen på Servicelov, Sundhedslov og lovgivning indenfor psykiatrien, og det område de dækker og kender formålet med lovene. Eleven kan anvende lovene ift. borgeren/patienten og begrunde dette. 02 Eleven kan forklare forskellen på Servicelov, Sundhedslov og lovgivning indenfor psykiatrien, og det område de dækker. Eleven kan anvende lovene ift. borgeren/patienten. Mål 2 Eleven kan forklare, hvad autorisation og delegering indebærer. 12 Eleven kan forklare og har omfattende kendskab til, hvad autorisation indebærer, samt hvad delegering betyder i forhold til det daglige arbejde. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 7 Eleven kan forklare hvad autorisation indebærer, samt hvad delegering betyder i forhold til det daglige arbejde. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare hvad autorisation indebærer, samt hvad delegering betyder i forhold til det daglige arbejde. 2

3 Mål 3 Eleven kan forklare, hvad embedslægens funktion er. 12 Eleven kan forklare og har omfattende kendskab til embedslægens funktion og hans arbejdsområde og kan sætte den ift. borgeren/patienten, samt begrunde og reflektere over betydningen heraf. Mål 4 Eleven kan forklare sammenhængen mellem social- og sundhedspolitik og lokale målsætninger samt kvalitetsstandarder og serviceniveauer i kommuner og regioner og kan reflektere over betydningen heraf for borgere/patienter og egne arbejdsopgaver. 7 Eleven kan forklare embedslægens funktion og hans arbejdsområde og kan sætte den ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare embedslægens funktion og kan sætte den ift. borgeren/patienten. 12 Eleven kan forklare sammenhængen mellem rammelovgivningen og de kommunalt udarbejdede kvalitetsstandarder og betydningen for SSAs arbejdsopgaver og borgerens/patientens situation. Eleven har et omfattende kendskab til politiske målsætninger på nationalt og lokalt niveau og kan reflektere kritisk over deres betydning ift. borgerens/patientens situation. 7 Eleven kan forklare sammenhængen mellem rammelovgivningen og de kommunalt udarbejdede kvalitetsstandarder og betydningen for SSAs arbejdsopgaver og borgerens/patientens situation. Eleven kender til politiske målsætninger på nationalt og lokalt niveau og kan reflektere over dem ift. borgerens/patientens situation. 02 Eleven kan forklare sammenhængen mellem rammelovgivningen og de kommunalt udarbejdede kvalitetsstandarder og betydningen for SSAs arbejdsopgaver og borgerens/patientens situation. 3

4 Mål 5 Eleven kan på baggrund af principperne for kvalitetssikring forklare social- og sundhedsassistentens rolle i forbindelse med at sikre kvaliteten i serviceydelser og sundhedsydelser og i forhold til arbejdsmiljøcertificering og akkreditering. Mål 6 Eleven kan forklare dokumentationens betydning i en tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng som basis for sikring af kontinuitet i sygeplejen, i rehabiliteringen og for sikring af patientrettigheder og udvikling af kvaliteten af service- og sundhedsydelser. 12 Eleven har en omfattende viden om at arbejde med kvalitetssikring, herunder begrebet UTH, arbejdsmiljøcertificering og akkreditering og kan forklare og reflektere over SSAs rolle i den forbindelse. Eleven kan redegøre for og reflektere over patientombuddets funktion. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 7 Eleven kan forklare og begrunde, hvorfor det er vigtigt at arbejde med kvalitetssikring, herunder begrebet UTH og akkreditering og SSAs rolle i den forbindelse. Eleven kan forklare og begrunde patientombuddets funktion. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare, hvorfor det er vigtigt at arbejde med kvalitetssikring, herunder begrebet UTH og SSAs rolle i den forbindelse. Eleven kan forklare patientombuddets funktion. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten. 12 Eleven kan forklare og reflektere over begrebet dokumentation, og hvilken betydning det har for samarbejdet mellem sektorer og samarbejdet internt i personalegrupper med henblik på at udvikle kvaliteten i arbejdet. Eleven demonstrerer omfattende viden om dokumentationsredskaberne, som kan anvendes hertil. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begrebet ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 7 Eleven kan forklare begrebet dokumentation, og hvilken betydning det har for samarbejdet mellem sektorer og samarbejdet internt i personalegrupper med henblik på at udvikle kvaliteten i arbejdet. Eleven demonstrerer viden om dokumentationsredskaberne, som kan anvendes hertil. Desuden kan eleven anvende begrebet ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. 02 Eleven kan forklare begrebet dokumentation og betydningen for samarbejdet, samt nævne eksempler på dokumentationsredskaber. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten. 4

5 Mål 7 Eleven kan forklare, hvordan sammenhængende borger- /patientforløb kan tilrettelægges og evalueres ud fra viden om opgavefordelingen inden for 12 Eleven kan forklare og reflektere over vigtigheden af sammenhængende patientforløb, herunder demonstrere omfattende kendskab til sundhedsaftalen, dens funktion samt forskellige patientforløb. Desuden kan eleven anvende og reflektere over begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. sundhedssektoren. 7 Eleven kan forklare vigtigheden af sammenhængende patientforløb, herunder demonstrere kendskab til sundhedsaftalen og dens funktion. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten og begrunde betydningen heraf. Mål 8 Eleven kan forstå betydningen af kulturen i en organisation, herunder ledelsesform, værdier og samarbejdsformer i forskellige sektorer, og kan reflektere over egen rolle i organisationen. 02 Eleven kan forklare vigtigheden af sammenhængende patientforløb, herunder demonstrere kendskab til sundhedsaftalen. Desuden kan eleven anvende begreberne ift. borgeren/patienten. 12 Eleven viser omfattende viden om forskellige ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer og kan reflektere over deres betydning for kulturen på arbejdspladsen samt egen rolle heri. 7 Eleven forstår og begrunder at forskellige ledelsesformer, værdier og samarbejdsformer har betydning for kulturen på arbejdspladsen og er bevidst om egen rolle heri. 02 Eleven forstår at ledelsesform, værdier og samarbejde har betydning for kulturen på arbejdspladsen og er bevidst om egen rolle hermed. 5

6 Mål 9 Eleven kender betydningen af voldspolitik og kriseberedskab på arbejdspladser og kan forklare socialog sundhedsassistentens rolle og 12 Eleven har et omfattende kendskab til og kan reflektere over begreberne kriseberedskab og voldspolitik, herunder dens indhold, samt definitioner på vold. Desuden kan eleven reflektere over, hvilken rolle SSA spiller i forbindelse med forebyggelse af vold i arbejdet med borgeren. arbejdsområde i den forbindelse. 7 Eleven kender til begreberne kriseberedskab og voldspolitik, herunder dens indhold, samt definitioner på vold. Desuden kan eleven forklare og begrunde, hvilken rolle SSA spiller i forbindelse med forebyggelse af vold i arbejdet med borgeren. Mål 10 Eleven kan forklare, hvordan social- og sundhedsassistenten som gruppeleder tilrettelægger og evaluerer andres arbejde med udgangspunkt i arbejdspladsens ressourcer og kvalitetsstandarder. 02 Eleven kender til begreberne kriseberedskab og voldspolitik, herunder definitioner på vold. Desuden kan eleven forklare, hvilken rolle SSA spiller i forbindelse med forebyggelse af vold i arbejdet med borgeren. 12 Eleven har omfattende kendskab til forskellige ledelsesteorier, og kan reflektere over deres betydning for organisering og koordinering af arbejdet og betydningen for den ydelse, der leveres ift. borgeren/patienten. 7 Eleven kender til forskellige ledelsesteorier og kan forklare deres betydning for organisering og koordinering af arbejdet og betydningen for den ydelse, der leveres ift. borgeren/patienten. 02 Eleven kan nævne forskellige ledelsesteorier og deres betydning for organisering og koordinering af arbejdet samt betydningen for den ydelse, der leveres ift. borgeren/patienten. 6

7 Kompetencemål 11 Eleven kan reflektere over anvendelsen af velfærdsteknologi og innovation i forhold til social- og sundhedsassistentens arbejdsområde. 12 Eleven er bevidst om innovationens betydning i det moderne velfærdssamfund og kan sondre mellem de fire former for velfærdsteknologi samt definere velfærdsteknologi. Eleven kan reflektere over fordele og ulemper samt egen rolle ved implementeringen af velfærdsteknologi, og hvilken betydning det har for borgeren/patienten. 7 Eleven kender til innovation og kan sondre mellem de fire former for velfærdsteknologi og kan reflektere over fordele og ulemper ved implementeringen af velfærdsteknologi, og hvilken betydning det har for borgeren/patienten. 02 Eleven kender til innovation og forskellige former for velfærdsteknologi og kan reflektere over fordele og ulemper ved implementeringen af velfærdsteknologi, og hvilken betydning det har for borgeren/patienten. 7

8 Sygepleje Mål 1 Eleven kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg ud fra forskellige sygeplejeteorier. (det vil for sige at eleverne kan forklare hensigten med sygepleje og omsorg, kunne beskrive udvalgte sygeplejeteorier og kunne forklare anvendelsen af de udvalgte teorier i forhold til pleje og omsorg af en beskrevet borger) Mål 2 Eleven kan forklare, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i borgeres/patienters sundhedstilstand og til at identificere og begrunde behov for sygepleje. 12 Eleven skal demonstrere en udtømmende forståelse for hensigten med sygepleje og omsorg, og kunne kombinere flere sygplejeteorier i deres pleje og omsorg af den beskrevne borger, samt kunne begrunde deres teorivalg. 7 Eleven skal demonstrere indsigt i og forståelse for hensigten med sygepleje og omsorg, og skal kunne redegøre for udvælgelse af en eller flere sygeplejeteorier samt kunne redgøre for anvendelsen af teorien i forhold til den beskrevne borger. 02 Eleven skal demonstrere en begrænset forståelse af hensigten med sygepleje og omsorg, og skal kunne nævne minimum 2 sygeplejeteorier samt kunne redegøre for disse teoriers fokus. 12 Eleven kan forklare udtømmende, hvordan viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder kan anvendes til at observere ændringer i en beskreven borgers sundhedstilstand og hvordan denne viden kobles til at identificere og begrunde borgerens behov for sygepleje. 7 Eleven skal vise indsigt og forståelse for sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder i forhold til den beskrevne borger, og at han/hun kan anvende denne viden til at observere ændringer borger/ patients sundhedstilstand som er tilstrækkelig til at identificere og begrunde de væsentligste behov for sygepleje. 02 Eleven viser en begrænset viden om sygdomslære og sygeplejefaglige problemområder i forhold til den beskrevne borger, og viser en begrænset forståelse af hvordan denne viden kan anvendes til at observere ændringer i patient/borgers tilstand og er således i stand til at identificere og begrunde sin sygepleje til borgeren på det mindst acceptable niveau. 8

9 Mål 3 Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen, herunder hvordan grundlæggende sygepleje prioriteres, tilrettelægges, udføres og evalueres med udgangspunkt i borgeres/ patienters ressourcer og behov. 12 Eleven kan forklare principperne for sygeplejeprocessen som viser en udtømmende forståelse af de enkelte elementer, og at eleven kan reflektere over sygeplejeprocessen som redskab til at strukturere den grundlæggende sygepleje. 7 Eleven skal demonstrere indsigt i og forståelse for principperne for sygeplejeprocessen og de faser der indgår, samt at han/hun viser anvendelse af disse elementer i sin grundlæggende sygepleje til den beskrevne borger. 02 Eleven demonstrer en begrænset forståelse for principperne for sygeplejeprocessen ved som minimum at kunne redegøre for sygeplejeprocessens 5 faser og på et begrænset niveau kunne forklare hvordan grundlæggende sygepleje udføres til en beskreven borger. Mål 4 Eleven kan forklare, hvordan sterile teknikker anvendes i forbindelse med sår-, drop-, og kateterpleje. 12 Eleven på en udtømmende måde kan redegøre for principperne for steril teknik, og hvordan disse anvendes som et redskab til at forebygge infektioner hos en borger/patient. 7 Eleven har indsigt i og forståelse for, hvordan man anvender steril teknik som et redskab til at forebygge infektioner hos en borger/patient. 02 Eleven har kendskab til steril teknik som et redskab til at forebygge infektioner hos en borger/patient Mål 5 Eleven kan forklare, hvordan viden om fysiske, psykiske og sociale handicap kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg herunder kan reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 12 Eleven på udtømmende vis kan redegøre for, hvordan han/ hun vil anvende sin viden om handikapbegrebet samt sin viden om fysiske, psykiske og sociale handicap kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg herunder kan reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 7 Eleven viser indsigt i og forståelse for handikapbegrebet, og kan redegøre for anvendelse af dette. Desuden skal eleven anvende sin viden om fysiske, psykiske og sociale handikap i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg samt reflektere over et handicaps betydning for hverdagslivet. 02 Eleven viser kendskab til handikapbegrebet og en begrænset forståelse af, hvordan viden om fysiske, psykiske og sociale handicap kan anvendes i forhold til at planlægge sygepleje og omsorg- 9

10 Mål 6 Eleven kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan forklare, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i normale sorg- og kriseforløb. Mål 7 Eleven kender de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring i den basale palliative indsats og kan med udgangspunkt i menneskers behov de sidste levedøgn forklare, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres. 12 Eleven på en udtømmende måde kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats i den tidlige, sene og terminale fase og kan anvende sin viden til at analysere, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i sorg- og kriseforløb. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats, og kan forklare, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter og pårørende i sorgog kriseforløb. 02 Eleven demonstrerer et kendskab til social- og sundhedsassistentens rolle i den palliative indsats og viser en begrænset viden om, hvordan der drages professionel omsorg for borgere/patienter samt pårørende i sorg- og kriseforløb. 12 Eleven demonstrerer en omfattende viden om de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring hos borgere/ patienter i den basale palliative indsats, og kan koble denne viden til menneskers behov de sidste levedøgn og deraf kunne udlede, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres. 7 Eleven demonstrerer indsigt i og forståelse for de hyppigst forekommende symptomer og former for symptomlindring hos borgere/ patienter i den basale palliative indsats, og med udgangspunkt i menneskers behov de sidste levedøgn kan anvende denne viden til at forklare, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres. 02 Eleven demonstrerer kendskab til forekommende symptomer hos borgeren/ patienten med behov for palliativ indsats, og viser en begrænset forståelse for symptomlindring, samt i begrænset omfang kan forklare, hvordan plejen af døende borgere/ patienter tilrettelægges, udføres og evalueres ud fra den beskrevne borgers behov. 10

11 Mål 8 Eleven behersker et mundligt og skriftligt fagsprog, som er dækkende for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, og kan forklare, hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i et borger-/ patientforløb. Mål 9 Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 12 Eleven behersker det mundtlige fagsprog for social- og sundhedsassistentens kompetenceområde på fremragende vis, og kan reflekterer indsigtsfuldt over de sygeplejefaglige optegnelsers betydning for kontinuiteten i borger-/ patientforløbet. 7 Eleven anvender hovedsageligt et mundtligt fagsprog undereksaminationen, som er dækkende for SSA S kompetenceområde, og viser indsigt i samt forståelse for hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i en borger- /patients forløb. 02 Eleven i et begrænset omfang anvender et mundtligt fagsprog under eksaminationen, som er indenfor social- og sundhedsassistentens kompetenceområde, men demonstrerer en forståelse for hvordan sygeplejefaglige optegnelser anvendes til at skabe kontinuitet i borgerens/patients forløb. 12 Eleven kan reflektere over forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden og på udtømmende vis kan forklare, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 7 Eleven demonstrerer viden om forskellen på erfaringsbaseret og evidensbaseret viden, og viser indsigt i og forståelse for, hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 02 Eleven viser, at han/hun kender begreberne erfaringsbaseret og evidensbaseret viden, og viser en begrænset forståelse for hvordan faglig vejledning og refleksion kan indgå som redskab i det daglige arbejde. 11

12 Somatisk sygdomslære og farmakologi Mål 1 Eleven kan forstå kroppens anatomi og fysiologi og kan forklare sammenhænge mellem de enkelte organsystemer og de enkelte organers 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og kan selvstændigt og med sikkerhed og på fyldestgørende måde vise forståelse for kroppens anatomi og fysiologi og organernes sammenhæng og betydning for funktionerne. betydning for kroppens funktioner. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og kan i nogen grad forklare og vise forståelse for kroppens anatomi og fysiologi og organernes sammenhæng og betydning for funktionerne. Kan med usikkerhed kombinere sammenhænge mellem organsystemerne. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget, med en del hjælp forstå og forklare kroppens anatomi og fysiologi. Kan i netop acceptabelt omfang forklare sammenhæng mellem de enkle organsystemer. Mål 2 Eleven kan forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekomne sygdomme herunder kronisk obstruktiv lungelidelse, hjertekarsygdomme, diabetes mellitus, cancer, gigtsygdomme, apopleksi, frakturer, pneumoni, kronisk bronkitis, allergi, lidelser i mave-tarmsystemet samt nyre- og urinvejslidelser. Mål 3 Eleven kan ud fra viden om den ældre medicinske borger/patient forklare, hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i sundhedstilstanden herunder ændringer, der skyldes dehydrering, under- og fejlernæring, anæmi, obstipation, diarré, fald, feber, konfusion, fejlmedicinering og immobilitet. 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare årsager, symptomer og plejeog behandlingsformer. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og kan i nogen grad forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare årsager, symptomer og pleje- og behandlingsformer i forhold til den specifikke sygdom. 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og i nogen grad forklare hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare hvordan man som social- og sundhedsassistent observerer ændringer i borgerens sundhedstilstand. 12

13 Mål 4 Eleven kender præ-, per- og postoperativ fase og kan forklare, hvordan patienter forberedes til operation, og hvad der skal observeres 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare præ-, per- og postoperativ fase samt forklare hvordan patienter forberedes til operation og hvad der skal observeres i den postoperative fase. i den postoperative fase. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og i nogen grad forklare præ-, per- og postoperativ fase samt forklare hvordan patienter forberedes til operation og hvad der skal observeres i den postoperative fase. Mål 5 Eleven kan forklare, hvordan gældende regler og retningslinjer for medicindispensering og medicinadministration anvendes, når der udføres en medicinordination. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare præ-, per- og postoperativ fase samt forklare hvordan patienter forberedes til operation og hvad der skal observeres i den postoperative fase. 12 Eleven kan fyldestgørende forklare den gældende lovgivning om ordination og håndtering af lægemidler, samt retningslinjer for medicingivning. 7 Eleven kan delvist og ikke fyldestgørende forklare den gældende lovgivning om ordination og håndtering af lægemidler, samt retningslinjer for medicingivning. 02 Eleven kan usikkert og i begrænset omfang forklare den gældende lovgivning om ordination og håndtering af lægemidler, samt retningslinjer for medicingivning. 13

14 Mål 6 Eleven kan på baggrund af viden om almen og speciel farmakologi forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de mest almindelige hovedgrupper, og kan forklare, hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. Mål 7 Eleven kan anvende fagsprog, skriftligt og mundtligt, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi. 12 Eleven kan fyldestgørende og præcist forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de hovedgrupper der er relevante i forhold til eksamensgrundlaget. Eleven kan fyldestgørende og præcist forklare hvad hun i den forbindelse vil observere hos borgeren. 7 Eleven viser kendskab til virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de hovedgrupper der er relevante i forhold til eksamensgrundlaget. Eleven kan i nogen grad forklare hvad hun i den forbindelse vil observere hos borgeren. 02 Eleven viser en basal forståelse for virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner inden for de hovedgrupper der er relevante i forhold til eksamensgrundlaget. Eleven kan i begrænset omfang forklare hvad hun i den forbindelse vil observere hos borgeren 12 Eleven demonstrerer sikkerhed i anvendelse af relevant fagsprog, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi 7 Eleven demonstrerer usikkerhed i anvendelsen af fagsprog, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi 02 Eleven demonstrerer en enkel og begrænset anvendelse af fagsprog, ved beskrivelse af kroppens anatomi og fysiologi, de hyppigst forekomne sygdomme og farmakologi 14

15 Mål 8 Eleven kan forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 12 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og med sikkerhed og på fyldestgørende måde forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 7 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget vælge relevant teori og i nogen grad forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan i nogen grad forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 02 Eleven kan ud fra eksamensgrundlaget med en del hjælp og i begrænset omfang forklare principperne for hygiejne ved særlige regimer i forbindelse med infektionssygdomme og institutionsinfektioner og kan i mindre grad forklare, hvordan borgere/patienter, pårørende og kolleger kan vejledes i disse og i de generelle principper for hygiejne. 15

16 Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi Mål 1 Eleven kan forklare mulige årsager til psykisk sygdoms opståen og symptomer og pleje- og behandlingsformer ved de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder demenssygdomme, skizofreni, affektive lidelser, angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser. Mål 2 Eleven kan med viden om mellemmenneskelige relationer og interaktioner forklare, hvordan professionelle relationer med borgere/patienter, pårørende og andre samarbejdspartnere etableres, fastholdes og afsluttes. Mål 3 Eleven kan forklare, hvordan de almindeligt anvendte terapeutiske principper, fx jegstøttende sygepleje, kognitive tilgange, miljøterapi og recovery, kan anvendes i arbejdet som kontaktperson for at understøtte borgeres/patienters psykosociale rehabilitering. 12 Eleven skal forklare mulige årsager ud fra de 3 grundsyn. Eleven skal kunne forklare alle symptomerne på sygdomme ud fra ICD-10 diagnosesystemet. Eleven skal forklare konsekvenser af forskellige pleje og behandlingsformer i relation til borgeren. 7 Eleven skal forklare mulige årsager ud fra de 2 grundsyn. Eleven skal forklare de vigtigste symptomer på den aktuelle sygdom ud fra ICD-10 diagnosesystemet. Eleven skal forklare konsekvenser af den beskrevne borgers pleje og behandlingsform. 02 Eleven skal forklare dele af mulige årsager af grundsynet. Eleven skal kunne identificere de væsentligste symptomer på den aktuelle sygdom ud fra ICD -10 diagnosesystemet. Eleven skal kunne forklare enkelte eller dele af pleje og behandlingsformer men når ikke til sammenhænge. 12 Eleven skal med udgangspunkt i viden forklare kontaktpersonens rolle i forskellige typer af relationer og interaktioner fra første møde til den afsluttende kontakt. 7 Eleven skal forklare kontaktpersonen rolle i det aktuelle behandlingsforløb. 02 Eleven skal som minimum kunne forklare den professionelles funktion ud fra fagligviden. 12 Eleven skal forklare og diskutere anvendte terapeutiske principper, samt koble til opnåelse af psykosociale rehabilitering 7 Eleven skal forklare og diskutere det anvendte terapeutiske princip i casen, samt koble til opnåelse af psykosociale rehabilitering 02 Eleven skal forklare centrale dele af det anvendte terapeutiske princip i casen, samt redegøre for centrale begreber af psykosocial rehabilitering. 16

17 Mål 4 Eleven kan forklare, hvordan lovgivning og regler om indgreb i patienters selvbestemmelsesret kan anvendes, og hvordan magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område kan begrænses. 12 Eleven kan forklare lovgivning omkring frihedsberøvelse og serviceloven og hvornår disse skal anvendes. Eleven kan forklare hvordan man forebygger magtanvendelse og tvang indenfor det psykiatriske område. 7 Eleven kan forklare lovgivning omkring frihedsberøvelse og serviceloven og hvornår disse kan anvendes set i relation til casen. Eleven kan redegøre for egen rolle i forhold til magt og tvang i det psykiatriske område. 02 Eleven kan forklare hvornår og i hvilke situationer magt eller tvang anvendes i det psykiatriske område. Eleven kan forklare selvbestemmelsesrettens betydning i det psykiatriske område. Mål 5 Eleven kan på baggrund af viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, og hvilken betydning det har for observationen af borgere og patienter. 12 Eleven skal have en viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka, samt forklare sammenhængen mellem virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, hvordan det indvirker i kroppen. Eleven skal kunne kombinere sin viden omkring observationer af psykofarmaka. Eleven skal kunne redegøre for observationerne i forhold til psykofarmaka. 7 Eleven skal have en viden om de anvendte psykofarmaka i casen, samt forklare sammenhængen mellem virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, hvordan det indvirker i kroppen. Eleven skal kunne kombinere sin viden omkring observationer af psykofarmaka. Eleven skal kunne redegøre for observationerne i forhold til psykofarmaka i casen. 02 Eleven skal have centrale dele af viden om de anvendte psykofarmaka i casen, samt forklare virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner, hvordan det indvirker i kroppen. Eleven skal kunne redegøre for observationerne i forhold til psykofarmaka. 17

18 Mål 6 Eleven kan forklare de væsentligste principper for samarbejdet med borgere/patienter med psykiatriske 12 Eleven skal forklare de væsentligste principper for samarbejdet med borgere/patienter med psykiatriske lidelser ved medicinindtag. (Kap 29, psykiatri bogen) lidelser ved medicinindtag. 7 Eleven skal forklare de væsentligste principper i casen for samarbejdet med borgere/patienter med psykiatriske lidelser ved medicinindtag. 02 Eleven skal kunne forklare elementer i forhold til de væsentligste principper for samarbejdet med borgere/patienter med psykiatriske lidelser ved medicinindtag i casen. Mål 7 Eleven kender behandlingsplaner og 12 Eleven kan forklare betydningen af kontinuiteten i et behandlingsforløb og forstår betydningen af at følge disse. SSA rolle i denne plan samt evaluere på dette. Mål 8 Eleven kan forklare, hvordan sygepleje- og handleplaner anvendes som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere. 7 Eleven kan forklare betydningen af den aktuelle behandlingsplan i relationen til casen og betydningen af social- og sundhedsassistentens egen rolle. 02 Eleven kan som minimum forklare sammenhængen mellem observationernes betydning i behandlingsplan og videregive dette til respektive samarbejdspartnere. 12 Eleven kan forklare betydningen af kontinuiteten i sygepleje- og handleplaner og SSA rolle i denne plan samt evaluere på dette. Eleven kan forklare hvilke samarbejdsrelationer de kan indgå i. 7 Eleven kan forklare betydningen af den aktuelle sygepleje- og handleplaner i casen og SSA rolle i denne plan samt evaluere på dette. Eleven kan forklare hvilke samarbejdsrelationer de i casen kan indgå i. 02 Eleven kan som minimum forklare hvad en sygeplejeplan og handleplan er- Eleven kan som minimum forklare hvad et samarbejde er. 18

19 Forebyggelse og rehabilitering Mål 1 Eleven kan forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering og kan forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats 12 Eleven kan udtømmende forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering. Eleven kan udtømmende og på sikker vis forklare social- og sundhedsassistentens rolle og relatere den til den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. 7 Eleven kan forklare forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering på en sammenhængende måde. Eleven demonstrerer godt kendskab til og kan forklare og eksemplificere social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. 02 Eleven har begrænset forståelse for forskellen på og hensigten med henholdsvis forebyggelse og rehabilitering Eleven kan i begrænset omfang forklare social- og sundhedsassistentens rolle i den tværprofessionelle og tværsektorielle forebyggende og rehabiliterende indsats. Mål 2 Eleven kan forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder 12 Eleven kan på sikker og veldisponeret vis ud fra anvendelse af relevante teorier forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. faldtendens og ernæringstilstand. 7 Eleven har indsigt i relevante begreber og teori således at eleven kan forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. 02 Eleven kan ved begrænset brug af teori forklare, hvordan man vurderer borgeres/patienters fysiske, psykiske og sociale funktionsevne i forhold til daglig livsførelse herunder faldtendens og ernæringstilstand. 19

20 Mål 3 Eleven kan forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der 12 Eleven kan på sikker og veldisponeret vis ud fra anvendelse af relevante teorier forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. skal udføre dem. 7 Eleven har indsigt i relevant teori således at eleven kan forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. Mål 4 Eleven kan forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. 02 Eleven kan ved begrænset brug af teori forklare, hvordan man analyserer aktiviteter, ud fra hvilke fysiske, psykiske og sociale krav aktiviteterne stiller til den person, der skal udføre dem. 12 Eleven kan på sikker og veldisponeret vis ud fra anvendelse af relevante teorier forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. 7 Eleven har indsigt i relevant teori således at eleven kan forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. 02 Eleven kan ved begrænset brug af teori forklare, hvordan der ud fra en analyse af borgeres/patienters forudsætninger og behov kan planlægges, udføres og evalueres målrettede aktiviteter, herunder sansestimulering, med henblik på at borgerne/patienterne bevarer eller styrker deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. 20

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION... 5 PSYKOLOGI OG KOMMUNIKATION... 10 REHABILITERING OG SOCIAL- OG SUNDHEDSFAGLIG INDSATS...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Skoleperiode 1 = 7 uger

Skoleperiode 1 = 7 uger Side: Side 1 af 11 5.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN Skoleperiode 1 = 7 uger Velkomst Fronter Godskrivning/PIU Praktik Brandøvelse Mentorordning Motion Hvorfor fysisk aktivitet Muligheder

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Undervisning i Simlab

Undervisning i Simlab Navn: Hold: Undervisning i Simlab Udarbejdet af: Helle Bjørn & Hans-Henrik Johansen Version 1.0 Indhold Velkommen til vores simulations laboratorium.... 2 Simulationsmetoden... 4 Beskrivelse til de enkelte

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84

UDDANNELSESBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER FOR DENNE BOG TILHØRER: Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84 Uddannelsesbog for social- og sundhedsassistentuddannelsen Side 1 af 84 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne tlf. 36 98 29 00 Mail: bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk UDDANNELSESBOG

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløbet - Afsluttende prøve AFSLUTTENDE PRØVE GF FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 2 AFSLUTTENDE PRØVE GF SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL SOSU... 5 AFSLUTTENDE PRØVE GF - SÆRLIGE KOMPETENCEMÅL PA...

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Modulbeskrivelse Trin 2 Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Modulbeskrivelse Trin 2 Gældende for hold optaget fra oktober 2010 Tilrettet juli 2011 Modulbeskrivelse Trin 2: Social- og sundhedsassistent Modulernes

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Primær kommunal praktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Kære elev Du bydes velkommen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Randers Social- og Sundhedsskole

Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Randers Social- og Sundhedsskole Undervisningsplan for social- og sundhedsuddannelsens Trin 2 (social- og sundhedsassistent) ved Gældende fra 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE 4 1.2 Praktiske oplysninger

Læs mere

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN MÅL OG LÆRINGSAKTIVITETER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, som eleven skal opnå, omfatter såvel viden, færdigheder som evnen til at omsætte og anvende disse

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik

Læs mere

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning Navn: 1 Forventning Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: 2 Ugesamtale 3 Ugesamtale Hold: 4 Ugesamtale 5 Ugesamtale 6 Ugesamtale Periode: 7 Ugesamtale 8 Midtvejs/bilag til praktikerklæring 9 Ugesamtale

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Onsdag den 26. juni 2013 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Trin 1, januar 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Læring i uddannelsen... 5 At læring... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsrum...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden

Fredericia 15.09.2011. Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Fredericia 15.09.2011 Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Principper for indførelse af teknologi i Fredericia Former Fremtiden Indhold Principper for indførelse af teknologi

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for Grundfag Mål for Bundne uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2016 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere