Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland."

Transkript

1 Oplevelsesprojekt projektansøgning til Region Midtjylland Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Resumé Turisten skal møde en region, hvis klare profil er sund livsstil, og hvor turismeerhvervet tilbyder alsidige, nytænkende og professionelle oplevelsesprodukter knyttet til sundhed for både krop og sjæl. Baggrund og indhold Sundhed og wellness spiller i dag en betydningsfuld rolle i mange menneskers livsstil. Forbruget på området er stærkt stigende og indgår mere og mere hyppigt som en del af ferieoplevelserne. Dette smitter af på efterspørgslen af konkrete ferieprodukter og oplevelser, som sætter sund livsstil i fokus 1. I fremtidens Region Midtjylland skal erhvervene i oplevelsesøkonomien og i turismen følge denne innovative trend og indarbejde den i deres forretningsudvikling. Region Midtjylland har i dag mange stærke udbydere af turisme og oplevelsesprodukter. Ligeledes rummer regionen et stort udbud af sundhedsprodukter og en alsidig, ressourcerig natur. Turismeerhvervets og oplevelsesøkonomiens udnyttelse af disse udbud og ressourcer enten hver for sig eller i synergi kan danne afsæt for økonomisk vækst og en klar profilering af den sunde region Midtjylland. Viden og kompetencer i forhold til sundhedsprodukter skal udvikles, og initiativer skal igangsættes, så sundhed bliver for alle både for den raske, for den der vil forebygge og for den syge. Som et særligt fokuspunkt skal naturen udnyttes som kilde til både aktivitet og ro, kulinariske oplevelser og familieferier, hvor der rettes bredt fokus på at opleve og lære om sund livsstil. Projektaktiviteter Projektet omfatter en række fælles indsatsområder: Analyser og indsamling af faktaviden og best practise samt afdækning af kvalitetsniveauet på regionens nuværende tilbud indenfor: - wellness og kur - friluftsferier - økologi - oplevelses- og overnatningsprodukter relateret til sundhed for både krop og sjæl Etablering af fælles kvalitetsstandarder for regionens sundheds-, overnatnings- og oplevelsesprodukter. Identifikation af samarbejdspartnere og markeder for sundhedsturisme i Skandinavien og i UK, Holland og Tyskland. samt 4 delprojekter (beskrevet nedenfor): 1 Jf. Tourism Trends for Europe by European Travel Commission

2 1) Sund familieferie i det fri Friluftsliv og mental udvikling som aktiv ferieform. Fokus på udvikling af tematiserede koncepter og familiepakker for rekreative aktiviteter i regionens alsidige og udfordrende natur. Udvikling og test 2 af oplevelsesrige og tematiserede familieferier i det fri. Der rettes fokus på at skabe skræddersyede/individuelt tilrettelagte familieferier, som især lægger vægt på oplevelser, sammenhold og samarbejde. Ferien kan evt. foregå med ledsagelse af motionseller livsstils coach, diætist, turguide etc. 2) Økologi fødevarer og sundhed En mangeartet forståelse for og udnyttelse af potentialet i regionens økologiske fødevareproduktion kan profilere Region Midtjylland som regionen, der går i front i forhold til økologi og sund kost. Etablering af tværgående netværk mellem aktører inden for økologiområdet. Der forventes istandsættelse af konferencer, messer og netværk, som bl.a. skal beskæftige sig med udvikling af feriekoncepter og aktiviteter, der tager afsæt i læren om sund mad og gæsteophold på økologiske landbrug. Ligeledes forventes det, at der skal arbejdes med markedet for madoplevelser relateret til økologi såsom økologi-restauranter og økologigourmet-mad. 3) Wellness og kur I Region Midtjylland er der et stort udbud af wellnessprodukter. Disse udbud skal være i verdensklasse. Høj standard og professionalisme er målet, og der skal fokuseres på totaloplevelser for krop og sjæl, hvor helbred, velvære og sundhed også kan indtænkes i nye rammer og i forhold til nye og utraditionelle samarbejdspartnere. Kompetenceudvikling, udbredelse og konkretisering af produkter med udgangspunkt i de nuværende regionale aktørers viden og erfaringer. Konkrete aktiviteter: - udbredelse af den virtuelle kurby som koncept - strategiseminarer for nøgleaktører - studieture for alle interessenter - etablering af alliancer mellem weelness/kursteder og samarbejdspartnere inden for kulturlivet, såvel museer som kulturinstitutioner, kunstnere og private aktører. 4) Sundhedsservicekoncept: pilotprojekt I Tyrkiet eller i Ungarn gør vi det! - kombinerer tandlægebesøget med et ferieophold. Alderdom, sygdom eller handicap skal ikke være en hindring for at få oplevelser eller være turist i Region Midtjylland. Tværtimod skal et oplevelsesrigt ferieophold i regionen kunne kobles med professionel behandling og pleje fra fagfolk. 2 Kan evt. ske som en del af det internationale initiativ OGM, (offensiv global markedsføring).

3 Igangsættelse af pilotprojektet sundhedsservice til regionens gæster. Projektet skal teste et sundheds- og servicesystem, der giver turisten mulighed for at koble ferieophold med behandling og forebyggelse. Det betyder, at turisten som led i sin feriebooking også skal kunne bestille tid til en operation på et privathospital eller behandling hos fx en fysioterapeut eller en ergoterapeut. Det skal med andre ord være lige så simpelt at bestille sundhedprodukter ved booking af ferieophold, som det er at bestille rengøring ved afrejse fra feriehuset. Analyse af turismepotentiale mellem wellness og rekreations-, genoptrænings- og behandlingsophold. Formål Sundhedsprojekterne skal give turismeerhvervet andel i en stigende omsætning på sundheds- og wellnessområdet, og sikre at turismeerhvervet i Region Midtjylland optimalt og bredt udnytter potentialet i sundhed i udviklingen af oplevelsesbaserede produkter. Mål At gøre sund livsstil til et alsidigt, professionelt og eventyrligt oplevelsesprodukt på tværs af Region Midtjylland. At profilere den sunde Region Midtjylland over for såvel eksisterende og potentielle turister som over for nuværende og kommende borgere i regionen. At tilbyde alle turister i regionen muligheden for og adgangen til sunde ferieoplevelser. At tiltrække nye samarbejdspartnere og skabe nye alliancer til turismeerhvervet i regionen både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Relation til de 6 kriterier i Vækstforums Handlingsplan Initiativet ligger inden for megaprojektet sundhed og favner bredt over partnere og geografi. Initiativet er i tråd med tankerne omkring De sunde oplevelser i Region Midtjylland udledt af Tænketanken for oplevelsesøkonomi og turisme, og initiativet følger trenden omkring unikke, individualiserede oplevelser med fokus på helbred, sundhed, kost- og fødevarer, motion og natur- og friluftsaktiviteter. Initiativet tager afsæt i opkvalificering af igangværende kapacitet og i innovativ udvikling af nye turisme- og oplevelsesprodukter på et velfunderet kompetence- og vidensgrundlag. Initiativet skal foregå på tværs af regionen og udnytte yderområdernes særlige styrker og potentiale i skabelsen af flere oplevelsesmuligheder - fx i forbindelse med økologi og friluftsaktiviteter. Dette vil bidrage til vækst i yderområderne og være til gavn for bosætningspolitikken, idet initiativet også vil bidrage til en generel forøgelse af adgangen til sunde oplevelser for alle regionens borgere.

4 Initiativet har et internationalt perspektiv, da et væsentligt samarbejds- og markedsføringsgrundlag søges i Skandinavien, UK, Tyskland og Holland. Initiativet vil tiltrække nye samarbejdspartnere til turismeerhvervet i regionen både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Og initiativet satser på involvering af lokale aktører og lokale fagfolk i udviklingen af turismeprodukter og oplevelsestilbud. Derved udnyttes lokal viden og det lokale værtskab styrkes. Eksempler på lokale aktører: Ebeltoft Kurcenter, Vejlefjordfonden, DGI, Skov- og Naturstyrelsen ved skovdistrikterne, DanParcs i Gjern, Dansk Landbrugsrådgivning, destinationerne, Kurby Silkeborg m.fl.. Overvågning af projektets fremdrift Med udgangspunkt i den strategiske udviklingsplan for Region Midtjylland koordinerer og overvåger Midtjysk Turisme projektets fremdrift. Målgruppe Destinationer og øvrige turistvirksomheder i Region Midtjylland, private og offentlige organisationer og aktører inden for sundhed samt eksisterende og potentielle nationale og internationale turister. (Initiativet er målrettet den almindelige turist men også individuelt tilrettelagte grupper i spektret fra de rendyrkede luksus- og livsstilsforbrugere til hardcore sundheds- og helbredsorienterede grupper, natur- og friluftsinteresserede grupper eller turister med særlige rekreative og behandlingsmæssige behov). Organisering/aktører Midtjysk Turisme, destinationerne i Region Midtjylland, VisitDenmark, DGI, idrætsforeninger, private udbydere inden for sundhed, kommercielle aktører inden for turisme (overnatningssteder, restauranter mm.), sundhedsorganisationer, Økologisk Landsforening, Skov- & Naturstyrelsen, fagfolk inden for sundhed, brancheorganisationer inden for fødevarer, Aktiv Danmark, Dansk Landbrugsrådgivning. (Se vedlagte hensigtserklæringer). Tidsplan Projektperiode: måneder Fase I: Fase II: Fase III Afklaring af markeder og identifikation af samarbejdspartnere Detaljeret projektformulering Netværksdannelse med samarbejdspartnere og interessenter Definition af analysearbejde og igangsættelse af analyser Afdækning og udvikling af kvalitetsstandarder Organisering af delprojekter Lancering og igangsættelse af delprojekter Konferencer, seminarer og messer Vidensdeling 2. halvår halvår halvår

5 Igangsættelse og videreudvikling af delprojekter Implementering af koncepter Vidensindsamling, dokumentation og evaluering. Effekt Profilering af Region Midtjylland som den sunde region. Øget besøgstal og flere overnatninger inden for overnatningsformerne camping, vandrehjem, primitiv overnatning, feriecentre og feriehuse. Forretningsudvikling af sundhed inden for oplevelsesøkonomi og turismeerhverv Større synergi og samspil mellem turismeprodukter og øget samarbejde mellem turismeerhvervet og private og offentlige organisationer og aktører. Udvikling og vækst i yderområdernes turisme og oplevelsesøkonomi. Finansiering 3 Fælles indsatsområder Delprojekt 1 Delprojekt 2 Delprojekt 3 Delprojekt 4 Region Midtjylland kr kr kr. Destinationer/lokale aktører/kommuner/erhver v kr kr kr kr. Samlet kr kr kr kr. Samlet projektbudget kr kr kr. Forankring efter projektperioden Projekterne forankres hos aktørerne efter projektperiodens udløb. Formidling Synliggørelse af feriekoncepter, produkter og oplevelser. Formidling af kvalitetsstandarder. Vidensdeling, konferencer og seminarer for private og offentlige organisationer og aktører, politikere og turismeerhvervet. Evaluering Opsætning af delmål i forhold til den skitserede tidsplan og løbende projektopfølgning. 3 Se uddybet finansierings- og omkostningsbeskrivelse bagerst i dokumentet.

6 Omkostningsfordeling: Sund turisme.. Alle beløb er i kroner Omkostningstype Kontant Formidlet Total Regionale fællesindsatser Analyser Eksternt indkøbte analyser Materialeomkostninger Indsamling af fakta og best practise Kontraktansat ekst. projektkonsulent Materialeomkostninger Partnerdeltagelse * Afdækning af kvalitetsniveau og etablering af fælles kvalitetsstandarder Kontraktansat ekst.projektkonsulent Kvalitetsmanual Materialeomkostninger Partnerdeltagelse Identifikation af markeder og partnere Kontraktansat ekst. projektkonsulent Research og opsøgende kontakt Delprojekter 1) Sund familieferie i det fri Eksternt indkøbte analyser og best practise Materialeomkostninger Decentral udvikling af koncepter Test af koncepter Partnerdeltagelse ) Økologi - fødevarer og sundhed Kontraktansat ekst. projektkonsulent Konferencer og netværksaktiviteter Materialeomkostninger ) Wellness og kur Kontraktansat ekst.projektkonsulent Udbredelse af koncept "virtuel kurby" Seminarer for nøgleaktører Studieture Partneralliancer/konkretisering af produkter ) Sundhedsservicekoncept: pilotprojekt Kontraktansat ekst.projektkonsulent Etablering af "bookingsystem" Test og evaluering Partnerdeltagelse i konceptudvikling og tests Analyse af turismepotentiale Sum omkostninger Total Ekstern konsulentbistand / kontraktansat projektledelse Produktudvikling Konferencer /arrangementer /deltageres kompetenceudvikling Materialeudgifter * Grundlaget for beregning af timebeløbet er en timesats på 450 kr. Feltet er beregnet efter følgende princip: 20 projektdeltagere bruger hver ca. 5,5 (20x5,5x450= kr.). Ovenstående proncip gælder for alle beregninger. Midtjysk Turisme/UHJ, 1. august 2007

7 Finansiering: Sund turisme.. Alle beløb er i kroner Ansøgt regional finansiering Medfinansiering (destinationer, kommuner, erhverv) Regionale fællesindsatser Analyser kontant Indsamling af fakta kontant Best practise kontant * Afdækning af kvalitetsniveau kontant Etablering af fælles kvalitetsstandarder kontant inkl.kvalitetsniveau inkl.kvalitetsniveau Identifikation af markeder og partnere kontant Delprojekter 1) Sund familieferie i det fri kontant ) Økologi - fødevarer og sundhed kontant ) Wellness og kur kontant ) Sundhedsservicekoncept: pilotprojekt kontant Total Summer finansiering Total Kontant Timer * Grundlaget for beregning af timebeløbet er en timesats på 450 kr. Feltet er beregnet efter følgende princip: 20 projektdeltagere bruger hver ca. 5,5 (20x5,5x450= kr.). Ovenstående proncip gælder for alle beregninger. Midtjysk Turisme/UHJ, 1. august 2007

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Projektets titel Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Baggrund Turismen i de vestdanske regioner, herunder Midtjylland, er kendetegnet ved en række styrkepositioner,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Fonden Midtjysk Turismes strategiske udviklingsplan og aktiviteter 2008-2010 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 6

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger fra den formålsbestemte pulje til regionale oplevelsesprojekter Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 22 " # $ #$ % & & $'(()

Læs mere

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen på Djursland 2012-2015 Forord... Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser

Læs mere

Vækst gennem oplevelser

Vækst gennem oplevelser Strategi for turismen Djursland Vækst gennem oplevelser Forord: Turisme som erhverv og aktivitet har en stor betydning for Djursland. Turisme skaber vækst, arbejdspladser og gode oplevelser for områdets

Læs mere

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3

0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 Indhold 0. DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV... 3 PROJEKTETS BAGGRUND... 4 Fra offline til online kommunikation... 4 Fra foreningsdrift til professionel virksomhed... 5 Fra turistinformation til turistservice...

Læs mere

AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark

AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark 1 AROS your raimbow af Olafur Eliasson Foto: Claes BeckPoulsen - VisitDenmark Indholdsfortegnelse 1. Projektbeskrivelse... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål og mål... 3 2. Strategisk grundlag for projektet...

Læs mere

Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale

Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale Det Lokale Beskæftigelsesråd i Herning Kommune Att.: Herning Kommune Torvet 7400 Herning Herning, den 29-10-2012 Med henvisning til fremlæggelse af Projekt Best City, søger VisitHerning hermed Det Lokale

Læs mere

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt

Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Regionshuset Viborg Afdeing for virksomheds- og kompetenceudvikling Skottenbort 26 8800 Viborg Tel: 87285274 Sagsbehandler: Niels Dahl Christensen Niels.dahl@ru.rm.dk www.rm.dk Virksomhedsudviklingsprogram

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Vækstforum tager i 2014 stilling til muligheden

Læs mere

Djursland Vækst gennem oplevelser

Djursland Vækst gennem oplevelser Ansøgning Djursland Vækst gennem oplevelser Ny Vækst i turismen i Region Midtjylland Operatør af Stærke feriesteder ØST 26. oktober 2011 1 Ansøges af: Fonden Destination Djursland (herefter kaldt Destination

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området

Strategi- og handlingsplan. Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Strategi- og handlingsplan Oplevelsesøkonomi og turisme i Rebild Rold Skov området Marts 2012 Indhold Forord... 3 Deltagere i projektet... 4 Strategi... 5 Indsatsområde: Branding, markedsføring og digitalisering...

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Program for Ny Nordisk Mad Program

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

FRA VISION TIL HANDLING

FRA VISION TIL HANDLING FRA VISION TIL HANDLING Forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland UDVIKLINGSRÅD SØNDERJYLLAND SØNDERJYLLAND DET VIL VI! 21 forretningsplaner der kan løfte Sønderjylland Udgiver: UdviklingsRåd Sønderjylland

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper

Resultatkontrakt. Vedrørende. Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper Resultatkontrakt Vedrørende Vækstinitiativ fra offline til online mod vestdansk turismes primære målgrupper [1.2.2010 31.12.2010] Journalnummer: 1-33-76-23-23-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013

Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Turismeudvalgets forslag til ny Turismepolitik for HORSENS 2007-2013 Forord Alle taler om turismens betydning, om oplevelsesøkonomi og et samfund hvor turismen får større og større betydning. Turismen

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. Januar 2013 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift Januar 2013 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende

Resultatkontrakt Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Procesmidler 2010 Fonden Midtjysk Turisme Tillæg til resultatkontrakt - Bevilling af basismidler til Fonden Midtjysk Turisme (1.1.2008-31.12.2010) [Kontrakten løber fra 20.

Læs mere

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid

Boost. undervisningen med turismefaglig viden. Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi. Vi investerer i din fremtid 1 Hvidbog til undervisere inden for turisme og oplevelsesøkonomi Boost undervisningen med turismefaglig viden DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid 2 Boost undervisningen

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere