GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FAABORG SEJLKLUB Årg. December Marts 2010 Så kom bådene på land. Halv-vinds fotograf Bent Kruse vil gerne fra stuevinduet kunne holde øje med det kære skiv i den mørke vinter. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

2 Bladet der rummer Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører, m.fl. Sats og tryk: Redaktør Foto: Hjemmeside: Forsidefoto: one2one A/S, Odense. Kristian Mortensen (ansvh.) Dybendal Ringe tlf Hvor ikke andet er anført: Bent Kruse, Damtoften Faaborg, tlf John Gunn Bent Kruse Faaborg Sejlklub Lillestrand, 5600 Faaborg, tlf Stiftet Medlem af Dansk Sejlunion. BESTYRELSE: Formand: Bo Bundgaard Lassen Østerled 7, 5600 Faaborg tlf / Næstformand.: Morten Rohde Strandgårdsparken 178, 5600 Faaborg, tlf Kasserer: Susanne Hinz Kirketoften 13, Diernæs, 5600 Faaborg tlf mobil Carsten Jensen Eden Lange Gyde 12, 5600 Faaborg tlf mobil Johs. Snedker, Færgevej 10, 5600 Faaborg, tlf John Gunn, Strandgårdsparken 96, 5600 Faaborg, tlf , mobil Havnefoged Lars Iversen: Tlf.: mobil: Mail: Kapsejladsudvalg: John Gunn (formand), Christian Dam, Niels Dam, Søren Dam, Bo Bundgaard Lassen, Søren Schön Nielsen. Frank Vilhelmsen Ungdomsafdelingen: Carsten Jensen Eden (formand), Peder Bay, Glenn Christoffersen, Jakob Frost, Gudrun Harboe, Frans Lund, Morten Rohde, Arne Sørensen, Henning Sørensen, Tommy Vilhelmsen Bladudvalg: Kristian Mortensen (Midlertidig formand), Bent Kruse (foto), Bente Nielsen Festudvalg: P. t. ikke besat Hus, bro og plads: Johs. Snedker (formand), Kaj Thomsen, Hans Peter Jørgensen, Finn Henriksen, Hans Kruse Andersen, Leif Sædholm, Lars Frost, Ove Christoffersen, Svend Å. Rasmussen, Peer Nielsen, Bent Munk Johansen, Niels Normann Christensen, Lau Laursen Bøjer: Bent Kruse Klubmålere: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 Faaborg, tlf , Frank Vilhelmsen, Kirkelundvej 43, 5250 Odense SV, tlf Økonomiudvalg: Bo Andersen, Hans Christiansen, Henning Sørensen, Lars Frost. Mdl.-register: Lars Frost, Nørregade 7, 5600 Faaborg, Tlf mail: Ind- og udmelding af klubben foretages skriftligt til Lars Frost eller via hjemmesiden. 2

3 Redaktøren har ordet Siden sidste nummer af Halv-vind er det lykkedes at finde et emne til jobbet som kasserer. Det er derimod ikke lykkedes at finde en ny redaktør. Undertegnede har nu været midlertidig redaktør i 2 år og nu går det ikke længere. Nærværende nummer af Halv-vind er det uigenkaldeligt sidste nummer fra min hånd. Vi håber stadig på at et eller flere af klubbens medlemmer vil melde sig på banen, så klubbladet fortsat kan udkomme. Derfor gentager vi nedenfor annoncen fra sidst. Jeg skal benytte lejligheden til at sige mange tak for alle artikler, som jeg har modtaget fra klubbens medlemmer. Også mange tak til Bent Kruse mangeårig fotograf for altid beredvilligt at stille op, når der skulle tages billeder fra klubbens mange forskellige aktiviteter. Kristian Mortensen Annonce GENOPSLAG FSK søger ny redaktør for Halv-vind Undertegnede har ladet sig overtale til at være midlertidig redaktør for 3 numre af Halv-vind i Det sidste nummer fra min hånd er derfor december - nummeret. Det er derfor tiden igen at prøve at finde en ny redaktør af klubbladet. Undertegnede vil selvfølgelig gøre alt for at hjælpe den nye i gang - og tilbyder også i en periode at hjælpe til som skrivende medarbejder, hvis det ønskes. Det tilstræbes, at Halv-vind skal udkomme 4 gange årligt - ca. 1. marts, ca. 1. juni, ca. 15. september og ca. 1. december. Men bestyrelsen er indstillet på at være fleksibel - både på antal numre pr. år og udgivelsestidspunkter, hvilket betyder at den nye redaktør i samarbejde med bestyrelsen kan ændre på ovennævnte datoer. Undertegnede har i de sidste 4 år kunnet konstatere, at der har været stof til hvert eneste nummer, så jeg endda i flere numre har måttet forkorte eller undlade at bringe indleveret stof. Kontakt Kristian Mortensen eller formanden Bo Bundgaard Lassen (Se kontaktoplysninger på side 2 i bladet). Uddrag af formandens tale ved afriggerfesten den Formanden kunne konstatere, at sæson nr. 95 i Faaborg Sejlklub nu blev afsluttet, idet klubben blev stiftet den 24. januar Efter at have fabuleret lidt om vejret i den forgangne sæson, kunne man ved at se på standeren konstatere, at vejret i hvert fald også har været blæsende ind i mellem. Året 2009 har været præget af de mere traditionelle aktiviteter som træningsaftner for optimister og joller, de ugentlige kapsejladser for kølbåde samt træningsaftner i sejlerskoleregi. Det blev i 2009 ikke afholdt et større stævne, som det eller skete i mange af de foregående år. Afriggerfest og standernedhaling er i år slået sammen til Årets Fest efter at det i 2008 stod sin prøve. I år er der tilmeldt 107 deltagere. Det er mange år siden, at der har været så mange deltagere til afriggerfesten. Så det må betegnes som en fuldendt succes, når både form og indhold har kunnet få så mange af huse. Ideen til denne nyskabelse er kommet fra især Solveig, Jørgen og Charlotte, som i det forløbne år sammen 3

4 Uddrag af formandens tale ved afriggerfesten den med flere andre har fungeret som det uofficielle festudvalg. Formanden udtrykte sin store glæde over at et rigtigt godt initiativ har kunnet vende en negativ udvikling til en aften med et fyldt klubhus. Faaborg Sejlklub har gennem de sidste 20 år stået for afvikling af mange store stævner og man vil fortsat arbejde for at skaffe et større stævne til klubben. Der er indtil nu ikke aftaler i hus for Sejlerskolen har i sæsonen haft ca. 15 elever. Formanden takkede Hans Ove Holmstrup og Dave Munk for at yde en stor og værdifuld indsats med at skaffe instruktører og helt generelt med at koordinere alle aktiviteterne i sejlerskolen. Endvidere blev nævnt fællesturen til Fjellebroen den august, hvor 20 medlemmer deltog til trods for en ikke alt for god vejrmelding. Tuco Cup den første lørdag i september måtte desværre aflyses. Denne kapsejlads har ellers været gennemført 21 gange i træk. Da tilmeldingsfristen var udløbet var kun tilmeldt 10 både mod 55 både i Formanden måtte erkende, at vi ikke havde været dygtige nok i samarbejdet med hovedsponsoren at få Tuco Cup sat på skinner, således at såvel vor egne som de mange udenbys sejlere blev gjort opmærksom på kapsejladsen. Der var ikke blevet udarbejdet en indbydelse, som kunne sendes ud. Omtalen lå udelukkende på hjemmesiden, som ikke er tilstrækkeligt. Vi vil i løbet af vinteren undersøge om det kan lykkes at genskabe interessen for en festlig efterårssejlads. Tilsyneladende er interessen der ikke. Man kan jo også stille spørgsmål ved, om det virkeligt er rigtigt, at der skal mange flotte lodtrækningspræmier til for at tiltrække sejlere. Vi må se om det igen lykkes. I ungdomsafdelingen har der været sejlet siden starten af marts måned og der sejles fortsat hver søndag frem til ca. 1. december. Flere sejlere har deltaget i flere forskellige optimist- og jollestævner samt sommerlejr. Kasper Andresen blev vinder af DM i Finnjolle en flot præstation som vi ønsker til lykke med! Aftenkapsejladser for kølbåde har haft pæn tilslutning på ca. 25 både om onsdagen samt 5 både om tirsdagen. Der har været sejlet 14 tirsdage og onsdage. Flere kølbåde har været med Fyn rundt og deltaget i klassemesterskaber. Aftenkapsejlads er fortsat en god aktivitet for mange af klubbens medlemmer. Faaborg Sejlklubs pigesejlere var den 29. august vært ved afviklingen af Fyns Mesterskab 4

5 Uddrag af formandens tale ved afriggerfesten den i pigekapsejlads. Her deltog 9 både som kom fra Faaborg, Svendborg Sund klubberne og Nyborg. Vinder blev folkebåd ført af Lisbeth Bundgaard Lassen med besætning. Udvalget for Hus Bro og Plads og klabautermændene har igen i denne sæson lavet et stor og flot stykke arbejde med vedligeholdelse af vore bygninger og arealer. Udvalget har stået for søsætning og optagning af både ved sejlklubbens bro, udlagt mærker både i forbindelse med kapsejlads og turbøjer samt hjemtaget samme. Af kommende arrangementer i løbet af vinter sæsonen kan nævnes: Sten Beckett kommer onsdag den 20. januar 2010 og beretter om sin halve jordomsejling. Halv-vind er i den forgangne sæson udkommet med et nummer i april - august og igen med et nummer september - november To gode og læsevenlige udgaver som beretter om aktiviteterne i Faaborg Sejlklub. I det sidste nummer var der på side 3 to annoncer omhandlende at Faaborg Sejlklub i forbindelse med den kommende Generalforsamling søger ny kasserer og som der stod skrevet Genopslag Faaborg Sejlklub søger ny redaktør for Halv-vind. Jeg vil opfordre til at overveje med hvem og hvorledes vi inden den kommende Generalforsamling besætter disse to poster med gode kandidater. Begge poser er vigtige for Faaborg Sejlklubs eksistens. Vi kan ikke forestille os en sejlklub uden en kasserer og et klubblad. Derfor endnu engang en kraftig opfordring om at overveje mulighederne. Henvendelse herom kan ske til undertegnede. Vi vil afslutte den officielle del af sæsonen med at skyde 3 skud fra kanonen. Endnu engang tak for en rigtig god sæson. Bo Bundgaard Lassen NB: I mellemtiden har der meldt sig en kandidat til posten som kasserer (Red.) Ovenstående fotos er taget af Leif Nielsen og Bent Kruse. 5

6 DEBAT Vi har modtaget nedenstående fra Erik Medelby Andersen. I forlængelse heraf bringes svar fra formanden for kapsejladsudvalget John Gunn Jeg fatter det ikke! Tuco-cup blev aflyst. Jamen det havde ikke engang været sidste frist for tilmelding endnu! Jeg fatter det ikke: Jeg har fuld forståelse for at finanskrisen trykker, og at Tuco måske ikke har de samme muligheder længere, men hvorfor lavede kapsejladsudvalget så ikke et alternativ? Kald det Faaborg-cup i stedet og lad os sejle rundt den første lørdag i september som vi altid har gjort. Det er da sejladsoplevelsen vi kommer efter og ikke lodtrækningspræmierne. Lad tilmeldingsgebyret dække præmierne til de bedst sejlende både, og lad os få en hyggelig fællesspisning bagefter. Men at aflyse, det er da for tyndt! Man siger det ikke engang i klubhuset onsdag aften, selvom kapsejladsudvalget har taget beslutningen! Det virker uengageret, og det er da pinligt at stå og høre formanden fortælle under standernedhalingen, at man aflyste pga. manglende tilmeldinger, når det ikke er sandt. Lav nogle plakater, send en mail til de omkringliggende sejlklubber, få noget på hjemmesiden, i klubbladet og i aviserne, hvor man fortæller om at arrangementet er uden de store lodtrækningspræmier, men sejladsen er den samme. Der skal gøres noget. Det kan ikke være rigtigt at vi kun skal sejle 14 onsdagssejladser og at man bare dropper vores lørdagssejladser fordi nogle få ikke kan deltage. Selvom at tendensen er færre deltagende, så må vi som sejlklub gøre noget for at vende udviklingen, i stedet for bare passivt at aflyse. Det ender galt! Kom nu ud af hullerne og få lavet noget sjovt. Jeg har flere gange foreslået at vi laver en lørdag først i maj måned, hvor vi afvikler 3 op-ned sejladser i Hansebugten, der alle tæller med i klubmesterskabet, men sejladserne skal være åbne for udenbys sejlere, der kan pudse formen af inden årets DM er. Slut sæsonen af med lørdagssejladser, men find på en sjov bane i stedet for at det altid er den samme rød over 5-mærket. Lav en stjerne-sejlads eller en M-bane eller det bliver skide skægt! Vi vil Nyborg Havn... i vandkanten Lejligheder til leje Her kan vi f.eks tilbyde dig en 2-3 eller 4 værs. lejlighed fra 90 til 130 kvm, med ene-stående beliggenhed og panoramaudsigt over by, havn og hav til månedlig husleje fra kr til kr Langelinielejlighederne, alle med altaner, er i særklasse med de bedste materialer, skønt italiensk køkken, hårde hvidevarer i høj kvalitet og badeværelse med jacussi. Det skal opleves! Lejlighederne kan bebos uden bopælspligt og evt. lejes med forkøbsret og evt. bådplads. Kontakt: Tlf

7 DEBAT ikke nøjes med 14 ens sejladser, vi kan starte allerede sidste onsdag i april og vi kan lade Tuco-cup eller hvad den nu skal hedde tælle med i klubmesterskabet. Så kunne vi komme op på 21 sejladser i klubmesterskabet! Jeg har før bedt om et debat-forum på hjemmesiden eller en møde-aften i løbet af vinterhalvåret, hvor vi der gerne vil sejle kapsejlads i Faaborg Sejlklub kunne udveksle gode ideer og holdninger. Gør noget! Lad os så få investeret i en kran der kan tage 3000 kg og få den støbt fast ved kajkanten, så de stakkels Folkebådssejlere ikke skal bestille vognmand hele tiden. Det kunne også tiltrække andre kølbåde på trailer som H-både, Drager, J-80 m.fl. som kunne tænke sig at sejle kapsejlads hos Faaborg Sejlklub, men det kræver at der er mulighed for at kunne søsætte skivet. Vi andre kunne bruge kranen til at blive skrubbet i bunden i løbet af sommeren, når vi nu skal sejle rundt med den miljørigtige (læs ubrugelige) bundmaling. Pengene skal investeres i fremtiden og aktivt, og ikke på døde materialer som ovenlysvinduer i klubhuset. Det må være i kapsejladsudvalgets interesse at få sådan en kran, så I må lave et gennemarbejdet forslag til dette, som vi kan vedtage på kommende generalforsamling. Man kunne forestille sig at bruge vores bros inderste plads til sådan en kran. Den plads er alligevel ubrugelig, og så ville kranen stå perfekt. Tja, konstruktiv kritik, og jeg ved, at jeg ikke er alene med mine holdninger, men lad os få debatten og så skal der ske noget! Erik Medelby Andersen Svar fra John Gunn Jeg fatter det godt! Jeg har med stor interesse læst Eriks indlæg vedrørende kritik af kapsejlads i Faaborg Sejlklub og har en række kommentarer dertil. Selv om flere sejlere (bland andet jeg selv) var skuffede over, at det var nødvendigt at aflyse en sejlads, der har været afholdt over mange år, er jeg fast overbevist om, at det var den rigtige beslutning, som jeg (og andre) tog i sidste øjeblik. Det var ikke muligt at offentliggøre et fast sejladsprogram i rimelig tid forud for sejladsen, og uden et fast sejladsprogram kan man ikke afholde en rigtig kapsejlads. På det tidspunkt vi aflyste sejladsen, var kun 9 både tilmeldt givetvis under forudsætning af, at sejladsen skulle afholdes på samme vilkår som de foregående år med flere gode lodtrækningspræmier. Vi ved ikke, hvor mange der ville have sejlet med, hvis vi havde lavet den om i sidste øjeblik til den form, som Erik foreslog. Men én ting er sikker, og det er, at jeg ikke vil være med til at arrangere en sejlads på et så uprofessionelt grundlag Faaborg Sejlklub har ikke brug for et kaotisk arrangement. Til næste år regner vi med, at sejladsen afholdes igen således, at programmet sendes ud i god tid med mere vægt på det sportslige og mindre vægt på lodtrækningspræmier. Jeg er enig i, at vi sejler for lidt. Forudsætningen for, at vi kan starte sæsonen lidt tidligere, er, at søsætning og klargøring af både rykkes lidt. Hvis resten af broliggerne kan acceptere det, kan vi få mindst en ekstra aftenkapsejlads ind på kalenderen. Med hensyn til lørdagssejladser kan jeg huske min erfaring fra sidste gang, vi forsøgte. Deltagerantallet var forsvindende lille. Hvis du, Erik, kommer med en liste på både, der vil forpligte sig til at møde op til lørdagssejladser enten forår eller efterår, kan vi sagtens sætte dem på programmet igen. Jeg har sympati for dit forslag om alternative baner ude i Hanse bugten men vi løber straks ind i spørgsmålet om bemanding af dommerbåde. For at få de nuværende aftenkapsejladser til at fungere, har vi været nødt til at bede alle både om at deltage i kapsejladsledelsen ved at 7

8 Alt inden for bådreparationer Motorreparation Aut. elinstallatør Glasfiberarbejde Malerarbejde Sprøjtelakering Fremstilling og montering teak deck Apteringsarbejde Møbelpolstring Derudover tilbyder vi forår og efterårs klargøring af både samt bundmaling Desuden forhandler vi sejl, kalecher og covers til alle typer både Kom ind og få en skræddersyet løsning til lige netop din båd Næsvej Assens Tel Mobil

9 En noget speciel oplevelse opgive at sejle med engang imellem og afgive mandskab. Efter min mening fungerer ordningen meget fint. Hvordan finder vi de nødvendige frivillige til at hjælpe ude på vandet? Selv om mange medlemmer laver en stor indsats for klubben og gerne vil hjælpe en gang imellem med større stævner, har vi et problem med at finde frivillige, der vil hjælpe med kapsejladser hver uge. Alle de kvalificerede eller erfarne vil gerne selv ud og sejle kapsejlads. Jeg foreslår, at du, Erik, og de, der har de samme holdninger som dig, stiller op og tilbyder jeres hjælp klubben trænger til yngre kræfter. En kran, som Erik foreslår, vil være en (dyr) bekvemmelighed for nogle få og jeg har svært ved at se, at det vil lokke flere til at sejle kapsejlads. Til større stævner har brug af en vognmand fungeret fint, og de få sejlere, der vasker deres både midt sæsonen, kan sagtens bruge havnens gamle kran eller en vognmand. Det er trist, at så få sejlere i en stor havn som Faaborgs og fra klubben ikke ønsker at sejle kapsejlads - men vi må se i øjnene, at aldersfordelingen går i den forkerte retning, og mange af de ældre sejlere har sejlet nok så meget kapsejlads. Bestyrelsen har for et par år siden forsøgt at komme i kontakt med samtlige sejlere/sejlbåde i havnen ved at distribuere en folder, der fortæller om klubben og kapsejlads, og der har været afholdt møder for nye medlemmer med et meget ringe resultat til følge. Flere aktive kapsejlere vil også kunne give grundlag for flere aktiviteter. John Gunn Foto: Bent kruse 9/9 09 9

10 Vognmandsfirmaet LARS NIELSEN A/S V Båd-, træ- og maskintransport samt alt kranarbejde m/u kurv udføres V Lastvogne med og uden anhænger V Lev. af sten & grus V Containerservice Smedemestervej 12, 5600 Faaborg RENGØRING TILBYDES: *ERHVERVS- & PRIVATRENGØRING * HOVED- OG FLYTTERENGØRING * FRITVALG I FAABORG OG HAARBY KOMMUNE RING FAABORG RENGØRING OG HJEMMESERVICE v/lissy KRAGELUND IVERSEN FOR EN FAST AFTALE, EN PERIODE ELLER EN ENGANGSOPGAVE 10

11 Resultater fra kølbådssejladser i 2009 Onsdagssejladser - placering i alt Nr. 1: Folkebåd - Bo Bundgaard-Lassen Nr. 2: Folkebåd - Jakob Frost Nr. 3: Folkebåd - Glenn Christoffersen Tirsdagssejladser - Placering i alt Nr. 1: Folkebåd - Lisbeth Bundgaard Lassen Nr. 2: Fenix - Lene Dolris Nr. 3: X Else Madsen Lisbeth med besætning under Hyæneræset lørdag den 29. august Foto: Bent Kruse Fynsmesterskaber for pigesejlere -også kaldet Hyæneræs - sejlet den 29. august 2009 i Faaborg Faaborg placeringer overalt: Nr. 1: Folkebåd Lisbeth Bundgaard-Lassen Nr. 2: Folkebåd Pia Fuglsang Nr. 3: Grinde Jytte Nytoft Nr. 5: Spækhugger Else Madsen Nr. 9: Fenix Lene Dolris ANNONCE Velfungerende bådfællesskab søger nye partshavere. Dacapo BB-10 m søger en eller to nye partshavere til vores 10 år gamle bådfællesskab. Dacapo er en ældre, men velholdt 10- meter, som vi bruger til tur- og kapsejlads med udgangspunkt i Faaborg. Båden har fast liggeplads ved sejlklubbens bro. Seriøs henvendelse til Jørgen Andersen mob eller Søren Snedker tlf

12 FAABORG Svendborgvej Faaborg TÆPPEHUSET GULVE & GARDINER Tlf.: Fax: Faaborg Tømmerhandel & Byggecenter Nyborgvej Faaborg Tlf Fax hobbyartikler - lædervarer kontorartikler - papirvarer kontormøbler - kontormaskiner LOTTERI og bankoartikler Næste nummer udkommer ca. 1. april 2010 Deadline er 10. marts 2010 MELLEMGADE FAABORG - TELEFON

13 Aktiviteter i FSK i de nærmeste måneder Sten Beckett beretter fra langturssejlads med Senõr Kon-Tiki. Onsdag, den 20. januar 2010 kl i klubhuset. Kom og se billeder, hør om turen og lyt til musikken. En fantastisk rejse over havene til fjerne kulturer sømil fra Humlebæk til Tahiti. Sommeren 2008: fra Danmark til Canarieøerne, Dec. -08 og jan -09: Atlanten og Dansk Vestindien. April august -09: Caribien via Panama og Galapagos til Fransk Polynesien. Billede: Vibeke Beckett med Bora Bora i baggrunden Foto: Sten Beckett VHF/SRC Kursus marts 2010 Lørdag den 20 og søndag den 21 marts 2010 vil der i sejlklubbens klubhus blive afholdt kursus i VHF fra kl til Underviser: Mogens Larsen. Pris: ca kr. per deltager, hvis der er min. 10 deltagere og ca. 1000,00 kr. per deltager, hvis der er 15 deltagere. Priserne er inkl. alle materialer dvs. lærebøger + opgavehæfte + bog fra Lyngby Radio + diverse skemaer + CD med mange gode opgaver og nyttig viden. Prøven er programsat til Svendborg den 15. april Søfartsstyrelsen opkræver desforuden 525 kr. i prøvegebyr, der dækker også certifikatudstedelse. ( Kurset afholdes på foranledning af Faaborg Bådejerforening (www.fbf-faaborg. dk/), hvis formand Bent Ibsen er tovholder. Foreningen har på forhånd tilsagn fra 6 bådejere, så jo flere fra klubben, jo billigere.) Yderligere oplysninger: dk og Hurtig tilmelding nødvendig - til Johannes Snedker. Tlf

14 Tlf Brønnersvej 1, 5600 Faaborg Tlf Åbningstider: Mandag-fredag kl Lørdag kl

15 Aktiviteter i FSK i de nærmeste måneder Torsken skal svømme Fredag den 29. januar 2009 kl Vise-spiseaften Fredag den 26. marts 2010 kl Vi skal denne aften have nytårstorsk med det hele. Der er varmt og hyggeligt i klubhuset, selvom der skulle ligge sne derude. Kom og få en snak med klubkammerater om den kommende sæsons sejladser. Nye medlemmer er også meget velkomne. Det er en aften, hvor du kan få kontakt med andre klubkammerater. Tilmelding til Ingrid på telefon , på faaborg-sejlklub.dk eller skriv jer på opslag i klubhuset. Menuprisen er kr. 60 pr. næse. Børn under 12 år halv pris. Vin, øl og vand til klubpriser. Madholdet med Ingrid i spidsen står for madlavningen, så vi får en rigtig hyggelig aften. Palle Alle optrædende - Viseaften 2009 Foto: Bent Kruse Årets viseaften står i fornyelsens tegn. Vi vil prøve at ændre programmet, så vi spiser en buffet først og kl går vi over til den traditionelle viseaften med solister og fællessang. Aktørerne er de samme. Det gode underholdende hold med Erling Nielsen som nestor. Han er god for en eller flere af de gode gamle viser bl. a. fra revyer. Peer Nielsen synger og spiller guitar og med hjælp af Palle Bruun på mundharmonika, har de et yngre repertoire bl.a.fra De gyldne løver. Husorkesteret med Leif Eggertsen på harmonika og Erling Krebs på guitar står for fællessangen. Programmet er i skrivende stund ikke tilrettelagt i detaljer, men vil blive offentliggjort senere med opslag i klubhuset og på faaborgsejlklub.dk Palle Nye medlemmer Bjarne Larsen Odense S. Morten Petersen Faaborg Emil Jensen Faaborg Anders Bangsgaard Odense C Kristian Bender Odense S. Tony Wahl Årslev Mads W. Andersen Horne Karsten Schmidt Odense NØ. Anne-Merethe Olsen Faaborg 15

16 Sejlerskolen Sejlerskolen afholdte praktisk prøve den Heidi Glasdam, Inge K. Skov og Susanne Weesch gik op og bestod. Til lykke! Censor var Jørgen Oscar, som ses på billedet nedenfor placeret så han har det store overblik under havnemanøvren. Tekst og foto: Red Midtfyns VVS Comfort VVS BLIK VENTILATION Bøgebjergvej Broby Tlf

17 Glimt fra arbejdet i Hus Bro og Plads Både op den både står nu på pladsen omkring klubhuset. Alt forløb planmæssigt. 2 bådejere meldte fra nogle få dage før optagning. Vi kunne derfor godt have haft plads til enkelte flere både. Adskillige har i år valgt at sætte deres kære skiv i hal for vinteren. Broen Broen ser pæn ud og kræver ikke umiddelbart reparation. Svend Aage Rasmussen undersøger i øjeblikket, om vore bro kan få samme metalnumre som f.eks. I Fjellebroen. Opgaver før vinteren Den blev luftslanger lagt ud. El, vand og varme aflæst. Affaldscontainer sat i vinterhi. Der er 2 gange indenfor de sidste 6 måneder anmeldt rotter til kommunens rottebekæmpelse. Fra udvalgsmøde den Klubbens TV fungerer nu med ny antenne. Det overvejes om der skal installeres trådløst netværk. Søsætning i 2010: 17. april Optagning i 2010: 16. oktober Ønsker til 2010: I køkkenet: Større ovnkapacitet Klubhus: Nye gardiner, tavlelys, ny hfi-relæ, ny pusleplads, baderum malet. På klubhus: Nye tagrender, enkelte tagplader udskiftes, udendørs højtalere med mikrofon. På mastehus: Skifte træ/vægbeklædning 1 ny brovogn. Måske kan vi lave en aften, hvor vi afprøver nødraketter, førstehjælp samt brandslukning. Giv udvalget besked, hvis i er interesserede. Joller på klubbens plads: Jeg har fået svar fra 5 klubmedlemmer, som har givet mig data vedr. deres joller: Wayfarer, Megin, Snipe, Contender, 3 optimister og Rygen. På bestyrelsesmødet d fremlagde jeg følgende forslag til reglement: Forslag til reglement for joller i FSK : Ungdomsafdelingen udpeger en jollechef, som sammensætter et jolleudvalg. Udvalget: Sælger årsmærker. Kvittering udstedes og skal forevises på forlangende. Årlig pris fastsættes på generalforsamlingen. Registrerer joller: type, navn, forsikring+ FSK-medlemsnr.- ejernavn-adresse-tlf.- . Ser til, at alle joller er fjernet fra klubbens pladser inden medio oktober. Bortviser alle fremmede ikke registrerede joller. Afholder årlig auktion over bl.a. fremmede joller. Overskud af salg af årsmærker og afholdelse af auktion tilfalder ungdomsafdelingen. Kun registrerede joller med årsmærke må anbringes på klubbens pladser eller i klubbens huse. Alle joller ( optimist- Feva- Megin- Lasersejlbrætter- kajakker- o-s-v.) skal have et navn på yderside af skroget. Årsmærket anbringes ved siden af navnet. I klubhuset opsættes listen over alle købere af årsmærket. Der indkøbes årsmærker hvorpå man med tusch kan skrive årstallet.? Evt. også tlf. på ejer. Morten Rohde arbejder videre med det i ungdomsafdelingen. Fremtidige tilmeldinger bedes sendt til Morten R. Lars Frost søger at fremskaffe årsmærkater med FSK-logo. Johannes Snedker Det kræver sine mænd Foto: Bent Kruse 17

18 Ekstrem glans! nyhed Få et professionelt resultat med de nyeste bådplejeprodukter.prøv den nye Clean & Polish. Dette 3-i-1 produkt både rengører, polerer og beskytter. Køb mere hos din lokale forhandler og giv hele din båd dens flotte glans tilbage. l Syning af kalecher, bompresenninger, l sprayhoods og læsejl mm. l Alt i reparation l Syning af sejl, Rigarbejde l Forhandling af rulleanlæg bla. Furlex l Forhandling af MP-sejl l Hynder Markedspladsen Faaborg Åben fra 9-17 mandag til fredag Åben fra 9-13 lørdag Fyns Sejlservice Jan Rosing Havnegade 19 H l 5600 Faaborg Tlf.: l Bil: Støt vore annoncører de støtter os! 18

19 Uddrag af logbog fra Sydhavet - Fortsat fra sidste nummer Kaare Hinz sejler i øjeblikket rundt i Sydhavet på sejlbåden AMAZING. Via Kaare s mor Susanne Hinz har vi fået lov til at bringe uddrag fra hans personlige logbog fra denne tur. Fortsættelse følger i næste nummer af Halv-vind. Man kan følge bådens færd på hjemmesiden: hvorfra vi har lånt billederne. Endelig vind 10/7-09 kl Så er vinden for alvor kommet, alle sejl er sat og vi stryger af sted for en halv vind med ca. 7 knob. Jeg har fået sø-ben og er i et med båden, når jeg står ved roret. Smilet er helt op til begge ører! Vinden dør igen, Kim starter motoren op, og med et morgen surt brøl, vågner den op og spinder lystig. Vi kan se Orbit ude i horisonten og motoren får et ekstra tryk på gashåndtaget, så vi kan indhente dem. De ligger for storsejl og slår i vinden, og lader sig frivilligt indhente. Vi hilser pænt på, og fryder os over at de ikke har fanget nogen fisk, siden sidst vi snakkede med dem over VHF'en. De fanger fisk hele tiden, mens vi ikke fanger en skid, vi har kun haft bid en gang, det var til gengæld en stor Sailfish. Det stille hav indbyder til dukkert, og da bådene nu er samlet, er her en oplagt mulighed. Jeg skifter til bade tøj, og er hurtig på vej på hovedet i. På vejen i, hører jeg Kim sige: Der sker ikke noget ved at springe på hovedet i her, her er nemlig 3000 meter dybt. Jeg svømmer en smule utryg ned i det dybe hav og åbner mine øjne, vandet er fuldstændigt klart, blåt og solens stråler laver det flotteste farvespil i vandet. Vi lader os trække efter båden, til vi har fået nok af det salte hav. De sidste dage er gået godt, vi har haft vind, pigerne har lavet lækkert mad og nattevagterne har været fantastiske, med den klareste stjerne himmel, I kan forestille jer. En kæmpe lysende hvælving, der nærmest falder ned i hovedet på os, når vi kigger op. Udover stjerne himlen, lyser morilden fra vandet, der brydes af båden. Tankerne for frit spil og udsigten nydes, jeg falder tit hen og pludselig sejler jeg 20 under kursen. Land i sigte 14/7 Jeg våger med et sæt, klokken er 06.20, jeg kigger mig rundt, men kan ikke se nogle i saloonen. Det undrer mig, og jeg undrer mig endnu mere, da jeg konstaterer at min vagt er begyndt for 20 minutter siden og at jeg ikke blevet vækket! Jeg går op i cockpittet, Kim står ved roret og alle er bænket i styrbord side. Palmerston ligger nu tydeligt ude i morgen disen; alle er spændte og kameraerne blitzer på livet løs. Orbit kalder øen over radioen, og vi får tilladelse til at besøge øen. En fisker er hurtigt ovre ved os og anviser os sin bøje, som vi gerne må ligge ved. Vi skal tjekkes ind, før vi må gøre landgang, hvilket irriterer os, da tiden bare går og går. Så kommer spillekortene på bordet og det er endnu engang tid til et spil poker. Før vi kommer rigtig i gang er myndighederne ude ved os, og vi skal tjekkes ind. Vores eneste problem er, at de ikke vil tillade os at dykke på de helt uspolerede rev, der er rundt om atollen. Edward, som vi alle har læst om i bogen Land I Sigte, bliver vores vært. Han sejler os ind igennem det snævre pas. Det gælder om at have tungen lige i munden, da de skarpe koraller omkredser jollen på begge sider. Inde på den 19

20 Uddrag af logbog fra Sydhavet lille ø står hans kone, Shirley, klar med frisk fanget frokost til os alle. Papegøjefisk på flere forskellige måder og ris. Efter en lille bordbøn går vi alle sultne i krig med maden, de lokale kvinder venter høfligt med at spise, til mænd og gæster er mætte. Fisken smager rigtig godt, og det er heldigvis ikke sidste gang, Shirley viser sine evner i det primitive køkken, der ligger ved siden af huset, og hvor høns og kyllinger slås om benene på hende, for at få lidt af den gode fisk. Efter maden spiller Edward lokale sange for os på sin Ukulele, og vi får en rundvisning på øen. Vi aftaler at spille fodbold med de lokale børn, fra den lille skole dagen efter. Det er ved at blive mørkt og vi skal tilbage til vores lille hjem, Amazing, men først skal der uddeles forskellige gaver til vore værter, som en lille tak for deres store gæstfrihed. Hjemme på Amazing venter Palmerston Open i poker, stemningen er i top, men en efter en falder folk fra, til sidst er Nana og jeg tilbage. Et karton rødvin bliver åbnet og nu skal spillet afgøres. Efter nogle gode dueller, bliver jeg kronet som vinder. Spillet er trukket ud, alle andre er gået i seng. Rødvinen har gjort os i godt humør og holder os vågne. Det er tid til en cigaret på agter dækket, hvor snakken går om livets store og små spørgsmål, fællesskabet ombord, fortid og fremtid. Jn FAABORG YACHT SERVICE Eksempler på serviceydelser: Bådopbevaring Træreparationer Teakdæk, såvel renovering som udskiftning Nylakering/omlakering evt. med epoxy Nyeste teknikker indenfor glasfiberarmeringer Udbedre skader i glasfiber, laminat og gelcoat Komplette osmosebehandlinger efter gældende forskrifter Motor installation i samarbejde med bådmekanikere Service, klargøring og reparation af din båd, hos dig eller ved bådopbevaring Vinteropbevaring tilbydes i aflåst hal. Pris: 20,- kr. pr. m2, pr. md. excl. moms. w w w. f a a b o r g y a c h t. d k Jn Fra

Sejlerskolen starter! Se side 3

Sejlerskolen starter! Se side 3 1 34. Årg. April - september 2011 Sejlerskolen starter! Se side 3 F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i 2011. Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

26. ÅRG December 2003

26. ÅRG December 2003 5 26. ÅRG December 2003 Her hjælper end ikke Waders F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR.

428. ÅRGANG BALLONEN. Indhold: Lederen side 3 Rævejagten 2012 side 4 2 x DM i Sønderborg side 7 Optimist Ballonen side 10 Ro Ballonen side 12 NR. BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Den flyvende Maja. Maja, som jeg første gang kom til at kende, da hun som 1-års optimistjollesejler lå i vandet ud for sejlklubben og råbte om hjælp, idet jeg

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

26. ÅRG September-November 2003

26. ÅRG September-November 2003 4 26. ÅRG September-November 2003 Faaborg Drenge til junior VM i Moskva F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt Oplag: ca. 550 eksemplarer. Udsendes

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm

Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Valborg ved en af aftenkapsejladserne. Foto: Jens Lindholm NR. 331. ÅRGANG JULI - 2015 Indhold: Lederen side 3 Pinsetur med Marstal Sejlklub side 5 Aftenkapsejladser

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010. Svendborg Sunds Sejlklub

Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010. Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 3 Oktober 2009 Næste deadline 8. marts 2010 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk

Læs mere

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk

Gammel Havn 3-8700 Horsens Tlf. : +45 25 57 87 81 - Fax: +45 75 61 49 02 E-mail: info@horsensvaerft.dk www.horsensvaerft.dk H O R S E N S S E J L K L U B Teak dæk: Elegante, traditionelle dæk/cockpit eller efter ønske. Udvalgte Burma teak, lagt i epoxy uden brug af skruer og propper, giver vores dæk lang levetid og optimal

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Flot fremmøde til oprydningsdagen d. 12. september, men der er plads til flere både til velfortjente pauser på vores smukke terrasse, og især til at bekæmpe vildtvoksende

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2014 NR. 02 600 nye sejlere fra Sejlerskolen siden 1990...side 6 Ancha - sejlertilbud til unge...side 8 Sejlads med børn ombord...side 16

Læs mere

2/09 J U N I. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle

2/09 J U N I. Indhold: Sejlklubben Neptun Vejle Sejlklubben Neptun Vejle Indhold: Nyt fra bestyrelsen.. 6 Vision 2014........ 7 Windsurfing....... 10 Nyt fra havnen..... 14 SNV s Spring Cup... 16 VFW program...... 23 Ungdoms - afdelingen......... 28

Læs mere

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering

Økonomisk overblik HORSENS SEJLKLUB. www.horsensvaerft.dk. Er din virksomhed på rette kurs? Bundbehandling og bundrenovering Pluspartner Revision + rådgivning Tobaksgården 3, 8700 Horsens Telefon 76 25 19 00 Fax 7625 1909 www.plus-partner.dk kbp@plus-partner.dk Økonomisk overblik Er din virksomhed på rette kurs? HORSENS SEJLKLUB

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 2, August 2012 1 Side: I dette nummer: 3 Formanden har ordet 4 Nekrolog for Erland Vornøe 4 Aktivitetskalender og Standernedhaling 6 Hærværk 7 April Stævne for

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN JUNI 2015 NR. 01 Nyt fra havnen...side 5 Ancha sejlklubben for studerende...side 7 Kurs mod ny bolig en sommer på vandet...side 12 Delebåd hvorfor

Læs mere

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet

STENSBALLE TRAILER. Vi har traileren. til din båd. - og til din bil CENTER. Dansk kvalitet Vi har traileren til din båd - og til din bil H O R S E N S S E J L K L U B NR. 1 MARTS 2009 MEDLEMSBLAD FOR HORSENS SEJLKLUB Dansk kvalitet STENSBALLE TRAILERCENTER Specialværksted for reparation og vedligehold

Læs mere