GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FAABORG SEJLKLUB Årg. December Marts 2010 Så kom bådene på land. Halv-vinds fotograf Bent Kruse vil gerne fra stuevinduet kunne holde øje med det kære skiv i den mørke vinter. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

2 Bladet der rummer Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører, m.fl. Sats og tryk: Redaktør Foto: Hjemmeside: Forsidefoto: one2one A/S, Odense. Kristian Mortensen (ansvh.) Dybendal Ringe tlf Hvor ikke andet er anført: Bent Kruse, Damtoften Faaborg, tlf John Gunn Bent Kruse Faaborg Sejlklub Lillestrand, 5600 Faaborg, tlf Stiftet Medlem af Dansk Sejlunion. BESTYRELSE: Formand: Bo Bundgaard Lassen Østerled 7, 5600 Faaborg tlf / Næstformand.: Morten Rohde Strandgårdsparken 178, 5600 Faaborg, tlf Kasserer: Susanne Hinz Kirketoften 13, Diernæs, 5600 Faaborg tlf mobil Carsten Jensen Eden Lange Gyde 12, 5600 Faaborg tlf mobil Johs. Snedker, Færgevej 10, 5600 Faaborg, tlf John Gunn, Strandgårdsparken 96, 5600 Faaborg, tlf , mobil Havnefoged Lars Iversen: Tlf.: mobil: Mail: Kapsejladsudvalg: John Gunn (formand), Christian Dam, Niels Dam, Søren Dam, Bo Bundgaard Lassen, Søren Schön Nielsen. Frank Vilhelmsen Ungdomsafdelingen: Carsten Jensen Eden (formand), Peder Bay, Glenn Christoffersen, Jakob Frost, Gudrun Harboe, Frans Lund, Morten Rohde, Arne Sørensen, Henning Sørensen, Tommy Vilhelmsen Bladudvalg: Kristian Mortensen (Midlertidig formand), Bent Kruse (foto), Bente Nielsen Festudvalg: P. t. ikke besat Hus, bro og plads: Johs. Snedker (formand), Kaj Thomsen, Hans Peter Jørgensen, Finn Henriksen, Hans Kruse Andersen, Leif Sædholm, Lars Frost, Ove Christoffersen, Svend Å. Rasmussen, Peer Nielsen, Bent Munk Johansen, Niels Normann Christensen, Lau Laursen Bøjer: Bent Kruse Klubmålere: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 Faaborg, tlf , Frank Vilhelmsen, Kirkelundvej 43, 5250 Odense SV, tlf Økonomiudvalg: Bo Andersen, Hans Christiansen, Henning Sørensen, Lars Frost. Mdl.-register: Lars Frost, Nørregade 7, 5600 Faaborg, Tlf mail: Ind- og udmelding af klubben foretages skriftligt til Lars Frost eller via hjemmesiden. 2

3 Redaktøren har ordet Siden sidste nummer af Halv-vind er det lykkedes at finde et emne til jobbet som kasserer. Det er derimod ikke lykkedes at finde en ny redaktør. Undertegnede har nu været midlertidig redaktør i 2 år og nu går det ikke længere. Nærværende nummer af Halv-vind er det uigenkaldeligt sidste nummer fra min hånd. Vi håber stadig på at et eller flere af klubbens medlemmer vil melde sig på banen, så klubbladet fortsat kan udkomme. Derfor gentager vi nedenfor annoncen fra sidst. Jeg skal benytte lejligheden til at sige mange tak for alle artikler, som jeg har modtaget fra klubbens medlemmer. Også mange tak til Bent Kruse mangeårig fotograf for altid beredvilligt at stille op, når der skulle tages billeder fra klubbens mange forskellige aktiviteter. Kristian Mortensen Annonce GENOPSLAG FSK søger ny redaktør for Halv-vind Undertegnede har ladet sig overtale til at være midlertidig redaktør for 3 numre af Halv-vind i Det sidste nummer fra min hånd er derfor december - nummeret. Det er derfor tiden igen at prøve at finde en ny redaktør af klubbladet. Undertegnede vil selvfølgelig gøre alt for at hjælpe den nye i gang - og tilbyder også i en periode at hjælpe til som skrivende medarbejder, hvis det ønskes. Det tilstræbes, at Halv-vind skal udkomme 4 gange årligt - ca. 1. marts, ca. 1. juni, ca. 15. september og ca. 1. december. Men bestyrelsen er indstillet på at være fleksibel - både på antal numre pr. år og udgivelsestidspunkter, hvilket betyder at den nye redaktør i samarbejde med bestyrelsen kan ændre på ovennævnte datoer. Undertegnede har i de sidste 4 år kunnet konstatere, at der har været stof til hvert eneste nummer, så jeg endda i flere numre har måttet forkorte eller undlade at bringe indleveret stof. Kontakt Kristian Mortensen eller formanden Bo Bundgaard Lassen (Se kontaktoplysninger på side 2 i bladet). Uddrag af formandens tale ved afriggerfesten den Formanden kunne konstatere, at sæson nr. 95 i Faaborg Sejlklub nu blev afsluttet, idet klubben blev stiftet den 24. januar Efter at have fabuleret lidt om vejret i den forgangne sæson, kunne man ved at se på standeren konstatere, at vejret i hvert fald også har været blæsende ind i mellem. Året 2009 har været præget af de mere traditionelle aktiviteter som træningsaftner for optimister og joller, de ugentlige kapsejladser for kølbåde samt træningsaftner i sejlerskoleregi. Det blev i 2009 ikke afholdt et større stævne, som det eller skete i mange af de foregående år. Afriggerfest og standernedhaling er i år slået sammen til Årets Fest efter at det i 2008 stod sin prøve. I år er der tilmeldt 107 deltagere. Det er mange år siden, at der har været så mange deltagere til afriggerfesten. Så det må betegnes som en fuldendt succes, når både form og indhold har kunnet få så mange af huse. Ideen til denne nyskabelse er kommet fra især Solveig, Jørgen og Charlotte, som i det forløbne år sammen 3

4 Uddrag af formandens tale ved afriggerfesten den med flere andre har fungeret som det uofficielle festudvalg. Formanden udtrykte sin store glæde over at et rigtigt godt initiativ har kunnet vende en negativ udvikling til en aften med et fyldt klubhus. Faaborg Sejlklub har gennem de sidste 20 år stået for afvikling af mange store stævner og man vil fortsat arbejde for at skaffe et større stævne til klubben. Der er indtil nu ikke aftaler i hus for Sejlerskolen har i sæsonen haft ca. 15 elever. Formanden takkede Hans Ove Holmstrup og Dave Munk for at yde en stor og værdifuld indsats med at skaffe instruktører og helt generelt med at koordinere alle aktiviteterne i sejlerskolen. Endvidere blev nævnt fællesturen til Fjellebroen den august, hvor 20 medlemmer deltog til trods for en ikke alt for god vejrmelding. Tuco Cup den første lørdag i september måtte desværre aflyses. Denne kapsejlads har ellers været gennemført 21 gange i træk. Da tilmeldingsfristen var udløbet var kun tilmeldt 10 både mod 55 både i Formanden måtte erkende, at vi ikke havde været dygtige nok i samarbejdet med hovedsponsoren at få Tuco Cup sat på skinner, således at såvel vor egne som de mange udenbys sejlere blev gjort opmærksom på kapsejladsen. Der var ikke blevet udarbejdet en indbydelse, som kunne sendes ud. Omtalen lå udelukkende på hjemmesiden, som ikke er tilstrækkeligt. Vi vil i løbet af vinteren undersøge om det kan lykkes at genskabe interessen for en festlig efterårssejlads. Tilsyneladende er interessen der ikke. Man kan jo også stille spørgsmål ved, om det virkeligt er rigtigt, at der skal mange flotte lodtrækningspræmier til for at tiltrække sejlere. Vi må se om det igen lykkes. I ungdomsafdelingen har der været sejlet siden starten af marts måned og der sejles fortsat hver søndag frem til ca. 1. december. Flere sejlere har deltaget i flere forskellige optimist- og jollestævner samt sommerlejr. Kasper Andresen blev vinder af DM i Finnjolle en flot præstation som vi ønsker til lykke med! Aftenkapsejladser for kølbåde har haft pæn tilslutning på ca. 25 både om onsdagen samt 5 både om tirsdagen. Der har været sejlet 14 tirsdage og onsdage. Flere kølbåde har været med Fyn rundt og deltaget i klassemesterskaber. Aftenkapsejlads er fortsat en god aktivitet for mange af klubbens medlemmer. Faaborg Sejlklubs pigesejlere var den 29. august vært ved afviklingen af Fyns Mesterskab 4

5 Uddrag af formandens tale ved afriggerfesten den i pigekapsejlads. Her deltog 9 både som kom fra Faaborg, Svendborg Sund klubberne og Nyborg. Vinder blev folkebåd ført af Lisbeth Bundgaard Lassen med besætning. Udvalget for Hus Bro og Plads og klabautermændene har igen i denne sæson lavet et stor og flot stykke arbejde med vedligeholdelse af vore bygninger og arealer. Udvalget har stået for søsætning og optagning af både ved sejlklubbens bro, udlagt mærker både i forbindelse med kapsejlads og turbøjer samt hjemtaget samme. Af kommende arrangementer i løbet af vinter sæsonen kan nævnes: Sten Beckett kommer onsdag den 20. januar 2010 og beretter om sin halve jordomsejling. Halv-vind er i den forgangne sæson udkommet med et nummer i april - august og igen med et nummer september - november To gode og læsevenlige udgaver som beretter om aktiviteterne i Faaborg Sejlklub. I det sidste nummer var der på side 3 to annoncer omhandlende at Faaborg Sejlklub i forbindelse med den kommende Generalforsamling søger ny kasserer og som der stod skrevet Genopslag Faaborg Sejlklub søger ny redaktør for Halv-vind. Jeg vil opfordre til at overveje med hvem og hvorledes vi inden den kommende Generalforsamling besætter disse to poster med gode kandidater. Begge poser er vigtige for Faaborg Sejlklubs eksistens. Vi kan ikke forestille os en sejlklub uden en kasserer og et klubblad. Derfor endnu engang en kraftig opfordring om at overveje mulighederne. Henvendelse herom kan ske til undertegnede. Vi vil afslutte den officielle del af sæsonen med at skyde 3 skud fra kanonen. Endnu engang tak for en rigtig god sæson. Bo Bundgaard Lassen NB: I mellemtiden har der meldt sig en kandidat til posten som kasserer (Red.) Ovenstående fotos er taget af Leif Nielsen og Bent Kruse. 5

6 DEBAT Vi har modtaget nedenstående fra Erik Medelby Andersen. I forlængelse heraf bringes svar fra formanden for kapsejladsudvalget John Gunn Jeg fatter det ikke! Tuco-cup blev aflyst. Jamen det havde ikke engang været sidste frist for tilmelding endnu! Jeg fatter det ikke: Jeg har fuld forståelse for at finanskrisen trykker, og at Tuco måske ikke har de samme muligheder længere, men hvorfor lavede kapsejladsudvalget så ikke et alternativ? Kald det Faaborg-cup i stedet og lad os sejle rundt den første lørdag i september som vi altid har gjort. Det er da sejladsoplevelsen vi kommer efter og ikke lodtrækningspræmierne. Lad tilmeldingsgebyret dække præmierne til de bedst sejlende både, og lad os få en hyggelig fællesspisning bagefter. Men at aflyse, det er da for tyndt! Man siger det ikke engang i klubhuset onsdag aften, selvom kapsejladsudvalget har taget beslutningen! Det virker uengageret, og det er da pinligt at stå og høre formanden fortælle under standernedhalingen, at man aflyste pga. manglende tilmeldinger, når det ikke er sandt. Lav nogle plakater, send en mail til de omkringliggende sejlklubber, få noget på hjemmesiden, i klubbladet og i aviserne, hvor man fortæller om at arrangementet er uden de store lodtrækningspræmier, men sejladsen er den samme. Der skal gøres noget. Det kan ikke være rigtigt at vi kun skal sejle 14 onsdagssejladser og at man bare dropper vores lørdagssejladser fordi nogle få ikke kan deltage. Selvom at tendensen er færre deltagende, så må vi som sejlklub gøre noget for at vende udviklingen, i stedet for bare passivt at aflyse. Det ender galt! Kom nu ud af hullerne og få lavet noget sjovt. Jeg har flere gange foreslået at vi laver en lørdag først i maj måned, hvor vi afvikler 3 op-ned sejladser i Hansebugten, der alle tæller med i klubmesterskabet, men sejladserne skal være åbne for udenbys sejlere, der kan pudse formen af inden årets DM er. Slut sæsonen af med lørdagssejladser, men find på en sjov bane i stedet for at det altid er den samme rød over 5-mærket. Lav en stjerne-sejlads eller en M-bane eller det bliver skide skægt! Vi vil Nyborg Havn... i vandkanten Lejligheder til leje Her kan vi f.eks tilbyde dig en 2-3 eller 4 værs. lejlighed fra 90 til 130 kvm, med ene-stående beliggenhed og panoramaudsigt over by, havn og hav til månedlig husleje fra kr til kr Langelinielejlighederne, alle med altaner, er i særklasse med de bedste materialer, skønt italiensk køkken, hårde hvidevarer i høj kvalitet og badeværelse med jacussi. Det skal opleves! Lejlighederne kan bebos uden bopælspligt og evt. lejes med forkøbsret og evt. bådplads. Kontakt: Tlf

7 DEBAT ikke nøjes med 14 ens sejladser, vi kan starte allerede sidste onsdag i april og vi kan lade Tuco-cup eller hvad den nu skal hedde tælle med i klubmesterskabet. Så kunne vi komme op på 21 sejladser i klubmesterskabet! Jeg har før bedt om et debat-forum på hjemmesiden eller en møde-aften i løbet af vinterhalvåret, hvor vi der gerne vil sejle kapsejlads i Faaborg Sejlklub kunne udveksle gode ideer og holdninger. Gør noget! Lad os så få investeret i en kran der kan tage 3000 kg og få den støbt fast ved kajkanten, så de stakkels Folkebådssejlere ikke skal bestille vognmand hele tiden. Det kunne også tiltrække andre kølbåde på trailer som H-både, Drager, J-80 m.fl. som kunne tænke sig at sejle kapsejlads hos Faaborg Sejlklub, men det kræver at der er mulighed for at kunne søsætte skivet. Vi andre kunne bruge kranen til at blive skrubbet i bunden i løbet af sommeren, når vi nu skal sejle rundt med den miljørigtige (læs ubrugelige) bundmaling. Pengene skal investeres i fremtiden og aktivt, og ikke på døde materialer som ovenlysvinduer i klubhuset. Det må være i kapsejladsudvalgets interesse at få sådan en kran, så I må lave et gennemarbejdet forslag til dette, som vi kan vedtage på kommende generalforsamling. Man kunne forestille sig at bruge vores bros inderste plads til sådan en kran. Den plads er alligevel ubrugelig, og så ville kranen stå perfekt. Tja, konstruktiv kritik, og jeg ved, at jeg ikke er alene med mine holdninger, men lad os få debatten og så skal der ske noget! Erik Medelby Andersen Svar fra John Gunn Jeg fatter det godt! Jeg har med stor interesse læst Eriks indlæg vedrørende kritik af kapsejlads i Faaborg Sejlklub og har en række kommentarer dertil. Selv om flere sejlere (bland andet jeg selv) var skuffede over, at det var nødvendigt at aflyse en sejlads, der har været afholdt over mange år, er jeg fast overbevist om, at det var den rigtige beslutning, som jeg (og andre) tog i sidste øjeblik. Det var ikke muligt at offentliggøre et fast sejladsprogram i rimelig tid forud for sejladsen, og uden et fast sejladsprogram kan man ikke afholde en rigtig kapsejlads. På det tidspunkt vi aflyste sejladsen, var kun 9 både tilmeldt givetvis under forudsætning af, at sejladsen skulle afholdes på samme vilkår som de foregående år med flere gode lodtrækningspræmier. Vi ved ikke, hvor mange der ville have sejlet med, hvis vi havde lavet den om i sidste øjeblik til den form, som Erik foreslog. Men én ting er sikker, og det er, at jeg ikke vil være med til at arrangere en sejlads på et så uprofessionelt grundlag Faaborg Sejlklub har ikke brug for et kaotisk arrangement. Til næste år regner vi med, at sejladsen afholdes igen således, at programmet sendes ud i god tid med mere vægt på det sportslige og mindre vægt på lodtrækningspræmier. Jeg er enig i, at vi sejler for lidt. Forudsætningen for, at vi kan starte sæsonen lidt tidligere, er, at søsætning og klargøring af både rykkes lidt. Hvis resten af broliggerne kan acceptere det, kan vi få mindst en ekstra aftenkapsejlads ind på kalenderen. Med hensyn til lørdagssejladser kan jeg huske min erfaring fra sidste gang, vi forsøgte. Deltagerantallet var forsvindende lille. Hvis du, Erik, kommer med en liste på både, der vil forpligte sig til at møde op til lørdagssejladser enten forår eller efterår, kan vi sagtens sætte dem på programmet igen. Jeg har sympati for dit forslag om alternative baner ude i Hanse bugten men vi løber straks ind i spørgsmålet om bemanding af dommerbåde. For at få de nuværende aftenkapsejladser til at fungere, har vi været nødt til at bede alle både om at deltage i kapsejladsledelsen ved at 7

8 Alt inden for bådreparationer Motorreparation Aut. elinstallatør Glasfiberarbejde Malerarbejde Sprøjtelakering Fremstilling og montering teak deck Apteringsarbejde Møbelpolstring Derudover tilbyder vi forår og efterårs klargøring af både samt bundmaling Desuden forhandler vi sejl, kalecher og covers til alle typer både Kom ind og få en skræddersyet løsning til lige netop din båd Næsvej Assens Tel Mobil

9 En noget speciel oplevelse opgive at sejle med engang imellem og afgive mandskab. Efter min mening fungerer ordningen meget fint. Hvordan finder vi de nødvendige frivillige til at hjælpe ude på vandet? Selv om mange medlemmer laver en stor indsats for klubben og gerne vil hjælpe en gang imellem med større stævner, har vi et problem med at finde frivillige, der vil hjælpe med kapsejladser hver uge. Alle de kvalificerede eller erfarne vil gerne selv ud og sejle kapsejlads. Jeg foreslår, at du, Erik, og de, der har de samme holdninger som dig, stiller op og tilbyder jeres hjælp klubben trænger til yngre kræfter. En kran, som Erik foreslår, vil være en (dyr) bekvemmelighed for nogle få og jeg har svært ved at se, at det vil lokke flere til at sejle kapsejlads. Til større stævner har brug af en vognmand fungeret fint, og de få sejlere, der vasker deres både midt sæsonen, kan sagtens bruge havnens gamle kran eller en vognmand. Det er trist, at så få sejlere i en stor havn som Faaborgs og fra klubben ikke ønsker at sejle kapsejlads - men vi må se i øjnene, at aldersfordelingen går i den forkerte retning, og mange af de ældre sejlere har sejlet nok så meget kapsejlads. Bestyrelsen har for et par år siden forsøgt at komme i kontakt med samtlige sejlere/sejlbåde i havnen ved at distribuere en folder, der fortæller om klubben og kapsejlads, og der har været afholdt møder for nye medlemmer med et meget ringe resultat til følge. Flere aktive kapsejlere vil også kunne give grundlag for flere aktiviteter. John Gunn Foto: Bent kruse 9/9 09 9

10 Vognmandsfirmaet LARS NIELSEN A/S V Båd-, træ- og maskintransport samt alt kranarbejde m/u kurv udføres V Lastvogne med og uden anhænger V Lev. af sten & grus V Containerservice Smedemestervej 12, 5600 Faaborg RENGØRING TILBYDES: *ERHVERVS- & PRIVATRENGØRING * HOVED- OG FLYTTERENGØRING * FRITVALG I FAABORG OG HAARBY KOMMUNE RING FAABORG RENGØRING OG HJEMMESERVICE v/lissy KRAGELUND IVERSEN FOR EN FAST AFTALE, EN PERIODE ELLER EN ENGANGSOPGAVE 10

11 Resultater fra kølbådssejladser i 2009 Onsdagssejladser - placering i alt Nr. 1: Folkebåd - Bo Bundgaard-Lassen Nr. 2: Folkebåd - Jakob Frost Nr. 3: Folkebåd - Glenn Christoffersen Tirsdagssejladser - Placering i alt Nr. 1: Folkebåd - Lisbeth Bundgaard Lassen Nr. 2: Fenix - Lene Dolris Nr. 3: X Else Madsen Lisbeth med besætning under Hyæneræset lørdag den 29. august Foto: Bent Kruse Fynsmesterskaber for pigesejlere -også kaldet Hyæneræs - sejlet den 29. august 2009 i Faaborg Faaborg placeringer overalt: Nr. 1: Folkebåd Lisbeth Bundgaard-Lassen Nr. 2: Folkebåd Pia Fuglsang Nr. 3: Grinde Jytte Nytoft Nr. 5: Spækhugger Else Madsen Nr. 9: Fenix Lene Dolris ANNONCE Velfungerende bådfællesskab søger nye partshavere. Dacapo BB-10 m søger en eller to nye partshavere til vores 10 år gamle bådfællesskab. Dacapo er en ældre, men velholdt 10- meter, som vi bruger til tur- og kapsejlads med udgangspunkt i Faaborg. Båden har fast liggeplads ved sejlklubbens bro. Seriøs henvendelse til Jørgen Andersen mob eller Søren Snedker tlf

12 FAABORG Svendborgvej Faaborg TÆPPEHUSET GULVE & GARDINER Tlf.: Fax: Faaborg Tømmerhandel & Byggecenter Nyborgvej Faaborg Tlf Fax hobbyartikler - lædervarer kontorartikler - papirvarer kontormøbler - kontormaskiner LOTTERI og bankoartikler Næste nummer udkommer ca. 1. april 2010 Deadline er 10. marts 2010 MELLEMGADE FAABORG - TELEFON

13 Aktiviteter i FSK i de nærmeste måneder Sten Beckett beretter fra langturssejlads med Senõr Kon-Tiki. Onsdag, den 20. januar 2010 kl i klubhuset. Kom og se billeder, hør om turen og lyt til musikken. En fantastisk rejse over havene til fjerne kulturer sømil fra Humlebæk til Tahiti. Sommeren 2008: fra Danmark til Canarieøerne, Dec. -08 og jan -09: Atlanten og Dansk Vestindien. April august -09: Caribien via Panama og Galapagos til Fransk Polynesien. Billede: Vibeke Beckett med Bora Bora i baggrunden Foto: Sten Beckett VHF/SRC Kursus marts 2010 Lørdag den 20 og søndag den 21 marts 2010 vil der i sejlklubbens klubhus blive afholdt kursus i VHF fra kl til Underviser: Mogens Larsen. Pris: ca kr. per deltager, hvis der er min. 10 deltagere og ca. 1000,00 kr. per deltager, hvis der er 15 deltagere. Priserne er inkl. alle materialer dvs. lærebøger + opgavehæfte + bog fra Lyngby Radio + diverse skemaer + CD med mange gode opgaver og nyttig viden. Prøven er programsat til Svendborg den 15. april Søfartsstyrelsen opkræver desforuden 525 kr. i prøvegebyr, der dækker også certifikatudstedelse. ( Kurset afholdes på foranledning af Faaborg Bådejerforening (www.fbf-faaborg. dk/), hvis formand Bent Ibsen er tovholder. Foreningen har på forhånd tilsagn fra 6 bådejere, så jo flere fra klubben, jo billigere.) Yderligere oplysninger: dk og Hurtig tilmelding nødvendig - til Johannes Snedker. Tlf

14 Tlf Brønnersvej 1, 5600 Faaborg Tlf Åbningstider: Mandag-fredag kl Lørdag kl

15 Aktiviteter i FSK i de nærmeste måneder Torsken skal svømme Fredag den 29. januar 2009 kl Vise-spiseaften Fredag den 26. marts 2010 kl Vi skal denne aften have nytårstorsk med det hele. Der er varmt og hyggeligt i klubhuset, selvom der skulle ligge sne derude. Kom og få en snak med klubkammerater om den kommende sæsons sejladser. Nye medlemmer er også meget velkomne. Det er en aften, hvor du kan få kontakt med andre klubkammerater. Tilmelding til Ingrid på telefon , på faaborg-sejlklub.dk eller skriv jer på opslag i klubhuset. Menuprisen er kr. 60 pr. næse. Børn under 12 år halv pris. Vin, øl og vand til klubpriser. Madholdet med Ingrid i spidsen står for madlavningen, så vi får en rigtig hyggelig aften. Palle Alle optrædende - Viseaften 2009 Foto: Bent Kruse Årets viseaften står i fornyelsens tegn. Vi vil prøve at ændre programmet, så vi spiser en buffet først og kl går vi over til den traditionelle viseaften med solister og fællessang. Aktørerne er de samme. Det gode underholdende hold med Erling Nielsen som nestor. Han er god for en eller flere af de gode gamle viser bl. a. fra revyer. Peer Nielsen synger og spiller guitar og med hjælp af Palle Bruun på mundharmonika, har de et yngre repertoire bl.a.fra De gyldne løver. Husorkesteret med Leif Eggertsen på harmonika og Erling Krebs på guitar står for fællessangen. Programmet er i skrivende stund ikke tilrettelagt i detaljer, men vil blive offentliggjort senere med opslag i klubhuset og på faaborgsejlklub.dk Palle Nye medlemmer Bjarne Larsen Odense S. Morten Petersen Faaborg Emil Jensen Faaborg Anders Bangsgaard Odense C Kristian Bender Odense S. Tony Wahl Årslev Mads W. Andersen Horne Karsten Schmidt Odense NØ. Anne-Merethe Olsen Faaborg 15

16 Sejlerskolen Sejlerskolen afholdte praktisk prøve den Heidi Glasdam, Inge K. Skov og Susanne Weesch gik op og bestod. Til lykke! Censor var Jørgen Oscar, som ses på billedet nedenfor placeret så han har det store overblik under havnemanøvren. Tekst og foto: Red Midtfyns VVS Comfort VVS BLIK VENTILATION Bøgebjergvej Broby Tlf

17 Glimt fra arbejdet i Hus Bro og Plads Både op den både står nu på pladsen omkring klubhuset. Alt forløb planmæssigt. 2 bådejere meldte fra nogle få dage før optagning. Vi kunne derfor godt have haft plads til enkelte flere både. Adskillige har i år valgt at sætte deres kære skiv i hal for vinteren. Broen Broen ser pæn ud og kræver ikke umiddelbart reparation. Svend Aage Rasmussen undersøger i øjeblikket, om vore bro kan få samme metalnumre som f.eks. I Fjellebroen. Opgaver før vinteren Den blev luftslanger lagt ud. El, vand og varme aflæst. Affaldscontainer sat i vinterhi. Der er 2 gange indenfor de sidste 6 måneder anmeldt rotter til kommunens rottebekæmpelse. Fra udvalgsmøde den Klubbens TV fungerer nu med ny antenne. Det overvejes om der skal installeres trådløst netværk. Søsætning i 2010: 17. april Optagning i 2010: 16. oktober Ønsker til 2010: I køkkenet: Større ovnkapacitet Klubhus: Nye gardiner, tavlelys, ny hfi-relæ, ny pusleplads, baderum malet. På klubhus: Nye tagrender, enkelte tagplader udskiftes, udendørs højtalere med mikrofon. På mastehus: Skifte træ/vægbeklædning 1 ny brovogn. Måske kan vi lave en aften, hvor vi afprøver nødraketter, førstehjælp samt brandslukning. Giv udvalget besked, hvis i er interesserede. Joller på klubbens plads: Jeg har fået svar fra 5 klubmedlemmer, som har givet mig data vedr. deres joller: Wayfarer, Megin, Snipe, Contender, 3 optimister og Rygen. På bestyrelsesmødet d fremlagde jeg følgende forslag til reglement: Forslag til reglement for joller i FSK : Ungdomsafdelingen udpeger en jollechef, som sammensætter et jolleudvalg. Udvalget: Sælger årsmærker. Kvittering udstedes og skal forevises på forlangende. Årlig pris fastsættes på generalforsamlingen. Registrerer joller: type, navn, forsikring+ FSK-medlemsnr.- ejernavn-adresse-tlf.- . Ser til, at alle joller er fjernet fra klubbens pladser inden medio oktober. Bortviser alle fremmede ikke registrerede joller. Afholder årlig auktion over bl.a. fremmede joller. Overskud af salg af årsmærker og afholdelse af auktion tilfalder ungdomsafdelingen. Kun registrerede joller med årsmærke må anbringes på klubbens pladser eller i klubbens huse. Alle joller ( optimist- Feva- Megin- Lasersejlbrætter- kajakker- o-s-v.) skal have et navn på yderside af skroget. Årsmærket anbringes ved siden af navnet. I klubhuset opsættes listen over alle købere af årsmærket. Der indkøbes årsmærker hvorpå man med tusch kan skrive årstallet.? Evt. også tlf. på ejer. Morten Rohde arbejder videre med det i ungdomsafdelingen. Fremtidige tilmeldinger bedes sendt til Morten R. Lars Frost søger at fremskaffe årsmærkater med FSK-logo. Johannes Snedker Det kræver sine mænd Foto: Bent Kruse 17

18 Ekstrem glans! nyhed Få et professionelt resultat med de nyeste bådplejeprodukter.prøv den nye Clean & Polish. Dette 3-i-1 produkt både rengører, polerer og beskytter. Køb mere hos din lokale forhandler og giv hele din båd dens flotte glans tilbage. l Syning af kalecher, bompresenninger, l sprayhoods og læsejl mm. l Alt i reparation l Syning af sejl, Rigarbejde l Forhandling af rulleanlæg bla. Furlex l Forhandling af MP-sejl l Hynder Markedspladsen Faaborg Åben fra 9-17 mandag til fredag Åben fra 9-13 lørdag Fyns Sejlservice Jan Rosing Havnegade 19 H l 5600 Faaborg Tlf.: l Bil: Støt vore annoncører de støtter os! 18

19 Uddrag af logbog fra Sydhavet - Fortsat fra sidste nummer Kaare Hinz sejler i øjeblikket rundt i Sydhavet på sejlbåden AMAZING. Via Kaare s mor Susanne Hinz har vi fået lov til at bringe uddrag fra hans personlige logbog fra denne tur. Fortsættelse følger i næste nummer af Halv-vind. Man kan følge bådens færd på hjemmesiden: hvorfra vi har lånt billederne. Endelig vind 10/7-09 kl Så er vinden for alvor kommet, alle sejl er sat og vi stryger af sted for en halv vind med ca. 7 knob. Jeg har fået sø-ben og er i et med båden, når jeg står ved roret. Smilet er helt op til begge ører! Vinden dør igen, Kim starter motoren op, og med et morgen surt brøl, vågner den op og spinder lystig. Vi kan se Orbit ude i horisonten og motoren får et ekstra tryk på gashåndtaget, så vi kan indhente dem. De ligger for storsejl og slår i vinden, og lader sig frivilligt indhente. Vi hilser pænt på, og fryder os over at de ikke har fanget nogen fisk, siden sidst vi snakkede med dem over VHF'en. De fanger fisk hele tiden, mens vi ikke fanger en skid, vi har kun haft bid en gang, det var til gengæld en stor Sailfish. Det stille hav indbyder til dukkert, og da bådene nu er samlet, er her en oplagt mulighed. Jeg skifter til bade tøj, og er hurtig på vej på hovedet i. På vejen i, hører jeg Kim sige: Der sker ikke noget ved at springe på hovedet i her, her er nemlig 3000 meter dybt. Jeg svømmer en smule utryg ned i det dybe hav og åbner mine øjne, vandet er fuldstændigt klart, blåt og solens stråler laver det flotteste farvespil i vandet. Vi lader os trække efter båden, til vi har fået nok af det salte hav. De sidste dage er gået godt, vi har haft vind, pigerne har lavet lækkert mad og nattevagterne har været fantastiske, med den klareste stjerne himmel, I kan forestille jer. En kæmpe lysende hvælving, der nærmest falder ned i hovedet på os, når vi kigger op. Udover stjerne himlen, lyser morilden fra vandet, der brydes af båden. Tankerne for frit spil og udsigten nydes, jeg falder tit hen og pludselig sejler jeg 20 under kursen. Land i sigte 14/7 Jeg våger med et sæt, klokken er 06.20, jeg kigger mig rundt, men kan ikke se nogle i saloonen. Det undrer mig, og jeg undrer mig endnu mere, da jeg konstaterer at min vagt er begyndt for 20 minutter siden og at jeg ikke blevet vækket! Jeg går op i cockpittet, Kim står ved roret og alle er bænket i styrbord side. Palmerston ligger nu tydeligt ude i morgen disen; alle er spændte og kameraerne blitzer på livet løs. Orbit kalder øen over radioen, og vi får tilladelse til at besøge øen. En fisker er hurtigt ovre ved os og anviser os sin bøje, som vi gerne må ligge ved. Vi skal tjekkes ind, før vi må gøre landgang, hvilket irriterer os, da tiden bare går og går. Så kommer spillekortene på bordet og det er endnu engang tid til et spil poker. Før vi kommer rigtig i gang er myndighederne ude ved os, og vi skal tjekkes ind. Vores eneste problem er, at de ikke vil tillade os at dykke på de helt uspolerede rev, der er rundt om atollen. Edward, som vi alle har læst om i bogen Land I Sigte, bliver vores vært. Han sejler os ind igennem det snævre pas. Det gælder om at have tungen lige i munden, da de skarpe koraller omkredser jollen på begge sider. Inde på den 19

20 Uddrag af logbog fra Sydhavet lille ø står hans kone, Shirley, klar med frisk fanget frokost til os alle. Papegøjefisk på flere forskellige måder og ris. Efter en lille bordbøn går vi alle sultne i krig med maden, de lokale kvinder venter høfligt med at spise, til mænd og gæster er mætte. Fisken smager rigtig godt, og det er heldigvis ikke sidste gang, Shirley viser sine evner i det primitive køkken, der ligger ved siden af huset, og hvor høns og kyllinger slås om benene på hende, for at få lidt af den gode fisk. Efter maden spiller Edward lokale sange for os på sin Ukulele, og vi får en rundvisning på øen. Vi aftaler at spille fodbold med de lokale børn, fra den lille skole dagen efter. Det er ved at blive mørkt og vi skal tilbage til vores lille hjem, Amazing, men først skal der uddeles forskellige gaver til vore værter, som en lille tak for deres store gæstfrihed. Hjemme på Amazing venter Palmerston Open i poker, stemningen er i top, men en efter en falder folk fra, til sidst er Nana og jeg tilbage. Et karton rødvin bliver åbnet og nu skal spillet afgøres. Efter nogle gode dueller, bliver jeg kronet som vinder. Spillet er trukket ud, alle andre er gået i seng. Rødvinen har gjort os i godt humør og holder os vågne. Det er tid til en cigaret på agter dækket, hvor snakken går om livets store og små spørgsmål, fællesskabet ombord, fortid og fremtid. Jn FAABORG YACHT SERVICE Eksempler på serviceydelser: Bådopbevaring Træreparationer Teakdæk, såvel renovering som udskiftning Nylakering/omlakering evt. med epoxy Nyeste teknikker indenfor glasfiberarmeringer Udbedre skader i glasfiber, laminat og gelcoat Komplette osmosebehandlinger efter gældende forskrifter Motor installation i samarbejde med bådmekanikere Service, klargøring og reparation af din båd, hos dig eller ved bådopbevaring Vinteropbevaring tilbydes i aflåst hal. Pris: 20,- kr. pr. m2, pr. md. excl. moms. w w w. f a a b o r g y a c h t. d k Jn Fra

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2007-2008. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år.

I år var der entreret med vores faste instruktører i Aalborg Sejlklub, så udover Laust var også Trille og Christian klar på opgaven i år. Sommercamp 2015 Årets Sommercamp for unge sejlere fik en rigtig fin optakt. Tilmeldingerne strømmede ind tidligt i år og da vi startede op var der 23 tilmeldte sejlere fra Sejlklubberne KDY, Nappedam,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013

Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Rønbjerg Open 1.-2. juni 2013 Windsurfing Kitesurfing Race klasse Open Fun klasse www.ronbjergopen.dk Rønbjerg Open 2013 Nordjydsk Windsurfing Klub indbyder hermed til wind- og kitesurfing stævne i Rønbjerg

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Frederiksværk Sejlklub

Frederiksværk Sejlklub Kære Venner. 2016 er nu blot historie, tiden flyver og vi er nu på vej mod sol og sommer. Inden det kommer så vidt har Aktivitetsudvalget dog endnu en perlerække af aktiviteter under det såkaldte vinterprogram!

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter December 2011. Lukke/åbne tider omkring Jul og Nytår. Glædelig jul & godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter December 2011 Glædelig jul & godt nytår Så blev det december og julen nærmer sig hastigt. Når jeg ser tilbage på året, så har vi lavet rigtig mange ting i klubben.

Læs mere

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen?

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen? Mølleavisen Maj 2015 Så fik vi afsluttet vores revy. Vi syntes selv den var helt fantastisk. Men det var hårdt med 4 forestillinger, men vi synes, at vi klarede det så godt. Vi var lidt skuffede over,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

Foto: Fra unghunde træning forår 2016

Foto: Fra unghunde træning forår 2016 Foto: Fra unghunde træning forår 2016 Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Nu er solen ved at få magt efter en lang vinters mørke og vi begynder at glæde os til sommerens togter!

Nu er solen ved at få magt efter en lang vinters mørke og vi begynder at glæde os til sommerens togter! MEDLEMSBLAD FOR FAABORG SEJLKLUB 1 32. Årg. April - August 2009 Nu er solen ved at få magt efter en lang vinters mørke og vi begynder at glæde os til sommerens togter! Her fra en sommeraften på Götakanalen

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk

Under Overfladen. Husk. Du kan altid finde os på. www.annabang.dk Under Overfladen Husk Du kan altid finde os på w www.annabang.dk Så er Under Overfladen på ude igen. Denne gang med ny redaktør og i nyt design. Og hvorfor så det? John Andersen har takket af som redaktør

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere