GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR"

Transkript

1 MEDLEMSBLAD FOR FAABORG SEJLKLUB Årg. December Marts 2010 Så kom bådene på land. Halv-vinds fotograf Bent Kruse vil gerne fra stuevinduet kunne holde øje med det kære skiv i den mørke vinter. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

2 Bladet der rummer Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 3 gange årligt i Oplag: ca. 450 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre klubber, annoncører, m.fl. Sats og tryk: Redaktør Foto: Hjemmeside: Forsidefoto: one2one A/S, Odense. Kristian Mortensen (ansvh.) Dybendal Ringe tlf Hvor ikke andet er anført: Bent Kruse, Damtoften Faaborg, tlf John Gunn Bent Kruse Faaborg Sejlklub Lillestrand, 5600 Faaborg, tlf Stiftet Medlem af Dansk Sejlunion. BESTYRELSE: Formand: Bo Bundgaard Lassen Østerled 7, 5600 Faaborg tlf / Næstformand.: Morten Rohde Strandgårdsparken 178, 5600 Faaborg, tlf Kasserer: Susanne Hinz Kirketoften 13, Diernæs, 5600 Faaborg tlf mobil Carsten Jensen Eden Lange Gyde 12, 5600 Faaborg tlf mobil Johs. Snedker, Færgevej 10, 5600 Faaborg, tlf John Gunn, Strandgårdsparken 96, 5600 Faaborg, tlf , mobil Havnefoged Lars Iversen: Tlf.: mobil: Mail: Kapsejladsudvalg: John Gunn (formand), Christian Dam, Niels Dam, Søren Dam, Bo Bundgaard Lassen, Søren Schön Nielsen. Frank Vilhelmsen Ungdomsafdelingen: Carsten Jensen Eden (formand), Peder Bay, Glenn Christoffersen, Jakob Frost, Gudrun Harboe, Frans Lund, Morten Rohde, Arne Sørensen, Henning Sørensen, Tommy Vilhelmsen Bladudvalg: Kristian Mortensen (Midlertidig formand), Bent Kruse (foto), Bente Nielsen Festudvalg: P. t. ikke besat Hus, bro og plads: Johs. Snedker (formand), Kaj Thomsen, Hans Peter Jørgensen, Finn Henriksen, Hans Kruse Andersen, Leif Sædholm, Lars Frost, Ove Christoffersen, Svend Å. Rasmussen, Peer Nielsen, Bent Munk Johansen, Niels Normann Christensen, Lau Laursen Bøjer: Bent Kruse Klubmålere: Bo Bundgaard Lassen, Østerled 7, 5600 Faaborg, tlf , Frank Vilhelmsen, Kirkelundvej 43, 5250 Odense SV, tlf Økonomiudvalg: Bo Andersen, Hans Christiansen, Henning Sørensen, Lars Frost. Mdl.-register: Lars Frost, Nørregade 7, 5600 Faaborg, Tlf mail: Ind- og udmelding af klubben foretages skriftligt til Lars Frost eller via hjemmesiden. 2

3 Redaktøren har ordet Siden sidste nummer af Halv-vind er det lykkedes at finde et emne til jobbet som kasserer. Det er derimod ikke lykkedes at finde en ny redaktør. Undertegnede har nu været midlertidig redaktør i 2 år og nu går det ikke længere. Nærværende nummer af Halv-vind er det uigenkaldeligt sidste nummer fra min hånd. Vi håber stadig på at et eller flere af klubbens medlemmer vil melde sig på banen, så klubbladet fortsat kan udkomme. Derfor gentager vi nedenfor annoncen fra sidst. Jeg skal benytte lejligheden til at sige mange tak for alle artikler, som jeg har modtaget fra klubbens medlemmer. Også mange tak til Bent Kruse mangeårig fotograf for altid beredvilligt at stille op, når der skulle tages billeder fra klubbens mange forskellige aktiviteter. Kristian Mortensen Annonce GENOPSLAG FSK søger ny redaktør for Halv-vind Undertegnede har ladet sig overtale til at være midlertidig redaktør for 3 numre af Halv-vind i Det sidste nummer fra min hånd er derfor december - nummeret. Det er derfor tiden igen at prøve at finde en ny redaktør af klubbladet. Undertegnede vil selvfølgelig gøre alt for at hjælpe den nye i gang - og tilbyder også i en periode at hjælpe til som skrivende medarbejder, hvis det ønskes. Det tilstræbes, at Halv-vind skal udkomme 4 gange årligt - ca. 1. marts, ca. 1. juni, ca. 15. september og ca. 1. december. Men bestyrelsen er indstillet på at være fleksibel - både på antal numre pr. år og udgivelsestidspunkter, hvilket betyder at den nye redaktør i samarbejde med bestyrelsen kan ændre på ovennævnte datoer. Undertegnede har i de sidste 4 år kunnet konstatere, at der har været stof til hvert eneste nummer, så jeg endda i flere numre har måttet forkorte eller undlade at bringe indleveret stof. Kontakt Kristian Mortensen eller formanden Bo Bundgaard Lassen (Se kontaktoplysninger på side 2 i bladet). Uddrag af formandens tale ved afriggerfesten den Formanden kunne konstatere, at sæson nr. 95 i Faaborg Sejlklub nu blev afsluttet, idet klubben blev stiftet den 24. januar Efter at have fabuleret lidt om vejret i den forgangne sæson, kunne man ved at se på standeren konstatere, at vejret i hvert fald også har været blæsende ind i mellem. Året 2009 har været præget af de mere traditionelle aktiviteter som træningsaftner for optimister og joller, de ugentlige kapsejladser for kølbåde samt træningsaftner i sejlerskoleregi. Det blev i 2009 ikke afholdt et større stævne, som det eller skete i mange af de foregående år. Afriggerfest og standernedhaling er i år slået sammen til Årets Fest efter at det i 2008 stod sin prøve. I år er der tilmeldt 107 deltagere. Det er mange år siden, at der har været så mange deltagere til afriggerfesten. Så det må betegnes som en fuldendt succes, når både form og indhold har kunnet få så mange af huse. Ideen til denne nyskabelse er kommet fra især Solveig, Jørgen og Charlotte, som i det forløbne år sammen 3

4 Uddrag af formandens tale ved afriggerfesten den med flere andre har fungeret som det uofficielle festudvalg. Formanden udtrykte sin store glæde over at et rigtigt godt initiativ har kunnet vende en negativ udvikling til en aften med et fyldt klubhus. Faaborg Sejlklub har gennem de sidste 20 år stået for afvikling af mange store stævner og man vil fortsat arbejde for at skaffe et større stævne til klubben. Der er indtil nu ikke aftaler i hus for Sejlerskolen har i sæsonen haft ca. 15 elever. Formanden takkede Hans Ove Holmstrup og Dave Munk for at yde en stor og værdifuld indsats med at skaffe instruktører og helt generelt med at koordinere alle aktiviteterne i sejlerskolen. Endvidere blev nævnt fællesturen til Fjellebroen den august, hvor 20 medlemmer deltog til trods for en ikke alt for god vejrmelding. Tuco Cup den første lørdag i september måtte desværre aflyses. Denne kapsejlads har ellers været gennemført 21 gange i træk. Da tilmeldingsfristen var udløbet var kun tilmeldt 10 både mod 55 både i Formanden måtte erkende, at vi ikke havde været dygtige nok i samarbejdet med hovedsponsoren at få Tuco Cup sat på skinner, således at såvel vor egne som de mange udenbys sejlere blev gjort opmærksom på kapsejladsen. Der var ikke blevet udarbejdet en indbydelse, som kunne sendes ud. Omtalen lå udelukkende på hjemmesiden, som ikke er tilstrækkeligt. Vi vil i løbet af vinteren undersøge om det kan lykkes at genskabe interessen for en festlig efterårssejlads. Tilsyneladende er interessen der ikke. Man kan jo også stille spørgsmål ved, om det virkeligt er rigtigt, at der skal mange flotte lodtrækningspræmier til for at tiltrække sejlere. Vi må se om det igen lykkes. I ungdomsafdelingen har der været sejlet siden starten af marts måned og der sejles fortsat hver søndag frem til ca. 1. december. Flere sejlere har deltaget i flere forskellige optimist- og jollestævner samt sommerlejr. Kasper Andresen blev vinder af DM i Finnjolle en flot præstation som vi ønsker til lykke med! Aftenkapsejladser for kølbåde har haft pæn tilslutning på ca. 25 både om onsdagen samt 5 både om tirsdagen. Der har været sejlet 14 tirsdage og onsdage. Flere kølbåde har været med Fyn rundt og deltaget i klassemesterskaber. Aftenkapsejlads er fortsat en god aktivitet for mange af klubbens medlemmer. Faaborg Sejlklubs pigesejlere var den 29. august vært ved afviklingen af Fyns Mesterskab 4

5 Uddrag af formandens tale ved afriggerfesten den i pigekapsejlads. Her deltog 9 både som kom fra Faaborg, Svendborg Sund klubberne og Nyborg. Vinder blev folkebåd ført af Lisbeth Bundgaard Lassen med besætning. Udvalget for Hus Bro og Plads og klabautermændene har igen i denne sæson lavet et stor og flot stykke arbejde med vedligeholdelse af vore bygninger og arealer. Udvalget har stået for søsætning og optagning af både ved sejlklubbens bro, udlagt mærker både i forbindelse med kapsejlads og turbøjer samt hjemtaget samme. Af kommende arrangementer i løbet af vinter sæsonen kan nævnes: Sten Beckett kommer onsdag den 20. januar 2010 og beretter om sin halve jordomsejling. Halv-vind er i den forgangne sæson udkommet med et nummer i april - august og igen med et nummer september - november To gode og læsevenlige udgaver som beretter om aktiviteterne i Faaborg Sejlklub. I det sidste nummer var der på side 3 to annoncer omhandlende at Faaborg Sejlklub i forbindelse med den kommende Generalforsamling søger ny kasserer og som der stod skrevet Genopslag Faaborg Sejlklub søger ny redaktør for Halv-vind. Jeg vil opfordre til at overveje med hvem og hvorledes vi inden den kommende Generalforsamling besætter disse to poster med gode kandidater. Begge poser er vigtige for Faaborg Sejlklubs eksistens. Vi kan ikke forestille os en sejlklub uden en kasserer og et klubblad. Derfor endnu engang en kraftig opfordring om at overveje mulighederne. Henvendelse herom kan ske til undertegnede. Vi vil afslutte den officielle del af sæsonen med at skyde 3 skud fra kanonen. Endnu engang tak for en rigtig god sæson. Bo Bundgaard Lassen NB: I mellemtiden har der meldt sig en kandidat til posten som kasserer (Red.) Ovenstående fotos er taget af Leif Nielsen og Bent Kruse. 5

6 DEBAT Vi har modtaget nedenstående fra Erik Medelby Andersen. I forlængelse heraf bringes svar fra formanden for kapsejladsudvalget John Gunn Jeg fatter det ikke! Tuco-cup blev aflyst. Jamen det havde ikke engang været sidste frist for tilmelding endnu! Jeg fatter det ikke: Jeg har fuld forståelse for at finanskrisen trykker, og at Tuco måske ikke har de samme muligheder længere, men hvorfor lavede kapsejladsudvalget så ikke et alternativ? Kald det Faaborg-cup i stedet og lad os sejle rundt den første lørdag i september som vi altid har gjort. Det er da sejladsoplevelsen vi kommer efter og ikke lodtrækningspræmierne. Lad tilmeldingsgebyret dække præmierne til de bedst sejlende både, og lad os få en hyggelig fællesspisning bagefter. Men at aflyse, det er da for tyndt! Man siger det ikke engang i klubhuset onsdag aften, selvom kapsejladsudvalget har taget beslutningen! Det virker uengageret, og det er da pinligt at stå og høre formanden fortælle under standernedhalingen, at man aflyste pga. manglende tilmeldinger, når det ikke er sandt. Lav nogle plakater, send en mail til de omkringliggende sejlklubber, få noget på hjemmesiden, i klubbladet og i aviserne, hvor man fortæller om at arrangementet er uden de store lodtrækningspræmier, men sejladsen er den samme. Der skal gøres noget. Det kan ikke være rigtigt at vi kun skal sejle 14 onsdagssejladser og at man bare dropper vores lørdagssejladser fordi nogle få ikke kan deltage. Selvom at tendensen er færre deltagende, så må vi som sejlklub gøre noget for at vende udviklingen, i stedet for bare passivt at aflyse. Det ender galt! Kom nu ud af hullerne og få lavet noget sjovt. Jeg har flere gange foreslået at vi laver en lørdag først i maj måned, hvor vi afvikler 3 op-ned sejladser i Hansebugten, der alle tæller med i klubmesterskabet, men sejladserne skal være åbne for udenbys sejlere, der kan pudse formen af inden årets DM er. Slut sæsonen af med lørdagssejladser, men find på en sjov bane i stedet for at det altid er den samme rød over 5-mærket. Lav en stjerne-sejlads eller en M-bane eller det bliver skide skægt! Vi vil Nyborg Havn... i vandkanten Lejligheder til leje Her kan vi f.eks tilbyde dig en 2-3 eller 4 værs. lejlighed fra 90 til 130 kvm, med ene-stående beliggenhed og panoramaudsigt over by, havn og hav til månedlig husleje fra kr til kr Langelinielejlighederne, alle med altaner, er i særklasse med de bedste materialer, skønt italiensk køkken, hårde hvidevarer i høj kvalitet og badeværelse med jacussi. Det skal opleves! Lejlighederne kan bebos uden bopælspligt og evt. lejes med forkøbsret og evt. bådplads. Kontakt: Tlf

7 DEBAT ikke nøjes med 14 ens sejladser, vi kan starte allerede sidste onsdag i april og vi kan lade Tuco-cup eller hvad den nu skal hedde tælle med i klubmesterskabet. Så kunne vi komme op på 21 sejladser i klubmesterskabet! Jeg har før bedt om et debat-forum på hjemmesiden eller en møde-aften i løbet af vinterhalvåret, hvor vi der gerne vil sejle kapsejlads i Faaborg Sejlklub kunne udveksle gode ideer og holdninger. Gør noget! Lad os så få investeret i en kran der kan tage 3000 kg og få den støbt fast ved kajkanten, så de stakkels Folkebådssejlere ikke skal bestille vognmand hele tiden. Det kunne også tiltrække andre kølbåde på trailer som H-både, Drager, J-80 m.fl. som kunne tænke sig at sejle kapsejlads hos Faaborg Sejlklub, men det kræver at der er mulighed for at kunne søsætte skivet. Vi andre kunne bruge kranen til at blive skrubbet i bunden i løbet af sommeren, når vi nu skal sejle rundt med den miljørigtige (læs ubrugelige) bundmaling. Pengene skal investeres i fremtiden og aktivt, og ikke på døde materialer som ovenlysvinduer i klubhuset. Det må være i kapsejladsudvalgets interesse at få sådan en kran, så I må lave et gennemarbejdet forslag til dette, som vi kan vedtage på kommende generalforsamling. Man kunne forestille sig at bruge vores bros inderste plads til sådan en kran. Den plads er alligevel ubrugelig, og så ville kranen stå perfekt. Tja, konstruktiv kritik, og jeg ved, at jeg ikke er alene med mine holdninger, men lad os få debatten og så skal der ske noget! Erik Medelby Andersen Svar fra John Gunn Jeg fatter det godt! Jeg har med stor interesse læst Eriks indlæg vedrørende kritik af kapsejlads i Faaborg Sejlklub og har en række kommentarer dertil. Selv om flere sejlere (bland andet jeg selv) var skuffede over, at det var nødvendigt at aflyse en sejlads, der har været afholdt over mange år, er jeg fast overbevist om, at det var den rigtige beslutning, som jeg (og andre) tog i sidste øjeblik. Det var ikke muligt at offentliggøre et fast sejladsprogram i rimelig tid forud for sejladsen, og uden et fast sejladsprogram kan man ikke afholde en rigtig kapsejlads. På det tidspunkt vi aflyste sejladsen, var kun 9 både tilmeldt givetvis under forudsætning af, at sejladsen skulle afholdes på samme vilkår som de foregående år med flere gode lodtrækningspræmier. Vi ved ikke, hvor mange der ville have sejlet med, hvis vi havde lavet den om i sidste øjeblik til den form, som Erik foreslog. Men én ting er sikker, og det er, at jeg ikke vil være med til at arrangere en sejlads på et så uprofessionelt grundlag Faaborg Sejlklub har ikke brug for et kaotisk arrangement. Til næste år regner vi med, at sejladsen afholdes igen således, at programmet sendes ud i god tid med mere vægt på det sportslige og mindre vægt på lodtrækningspræmier. Jeg er enig i, at vi sejler for lidt. Forudsætningen for, at vi kan starte sæsonen lidt tidligere, er, at søsætning og klargøring af både rykkes lidt. Hvis resten af broliggerne kan acceptere det, kan vi få mindst en ekstra aftenkapsejlads ind på kalenderen. Med hensyn til lørdagssejladser kan jeg huske min erfaring fra sidste gang, vi forsøgte. Deltagerantallet var forsvindende lille. Hvis du, Erik, kommer med en liste på både, der vil forpligte sig til at møde op til lørdagssejladser enten forår eller efterår, kan vi sagtens sætte dem på programmet igen. Jeg har sympati for dit forslag om alternative baner ude i Hanse bugten men vi løber straks ind i spørgsmålet om bemanding af dommerbåde. For at få de nuværende aftenkapsejladser til at fungere, har vi været nødt til at bede alle både om at deltage i kapsejladsledelsen ved at 7

8 Alt inden for bådreparationer Motorreparation Aut. elinstallatør Glasfiberarbejde Malerarbejde Sprøjtelakering Fremstilling og montering teak deck Apteringsarbejde Møbelpolstring Derudover tilbyder vi forår og efterårs klargøring af både samt bundmaling Desuden forhandler vi sejl, kalecher og covers til alle typer både Kom ind og få en skræddersyet løsning til lige netop din båd Næsvej Assens Tel Mobil

9 En noget speciel oplevelse opgive at sejle med engang imellem og afgive mandskab. Efter min mening fungerer ordningen meget fint. Hvordan finder vi de nødvendige frivillige til at hjælpe ude på vandet? Selv om mange medlemmer laver en stor indsats for klubben og gerne vil hjælpe en gang imellem med større stævner, har vi et problem med at finde frivillige, der vil hjælpe med kapsejladser hver uge. Alle de kvalificerede eller erfarne vil gerne selv ud og sejle kapsejlads. Jeg foreslår, at du, Erik, og de, der har de samme holdninger som dig, stiller op og tilbyder jeres hjælp klubben trænger til yngre kræfter. En kran, som Erik foreslår, vil være en (dyr) bekvemmelighed for nogle få og jeg har svært ved at se, at det vil lokke flere til at sejle kapsejlads. Til større stævner har brug af en vognmand fungeret fint, og de få sejlere, der vasker deres både midt sæsonen, kan sagtens bruge havnens gamle kran eller en vognmand. Det er trist, at så få sejlere i en stor havn som Faaborgs og fra klubben ikke ønsker at sejle kapsejlads - men vi må se i øjnene, at aldersfordelingen går i den forkerte retning, og mange af de ældre sejlere har sejlet nok så meget kapsejlads. Bestyrelsen har for et par år siden forsøgt at komme i kontakt med samtlige sejlere/sejlbåde i havnen ved at distribuere en folder, der fortæller om klubben og kapsejlads, og der har været afholdt møder for nye medlemmer med et meget ringe resultat til følge. Flere aktive kapsejlere vil også kunne give grundlag for flere aktiviteter. John Gunn Foto: Bent kruse 9/9 09 9

10 Vognmandsfirmaet LARS NIELSEN A/S V Båd-, træ- og maskintransport samt alt kranarbejde m/u kurv udføres V Lastvogne med og uden anhænger V Lev. af sten & grus V Containerservice Smedemestervej 12, 5600 Faaborg RENGØRING TILBYDES: *ERHVERVS- & PRIVATRENGØRING * HOVED- OG FLYTTERENGØRING * FRITVALG I FAABORG OG HAARBY KOMMUNE RING FAABORG RENGØRING OG HJEMMESERVICE v/lissy KRAGELUND IVERSEN FOR EN FAST AFTALE, EN PERIODE ELLER EN ENGANGSOPGAVE 10

11 Resultater fra kølbådssejladser i 2009 Onsdagssejladser - placering i alt Nr. 1: Folkebåd - Bo Bundgaard-Lassen Nr. 2: Folkebåd - Jakob Frost Nr. 3: Folkebåd - Glenn Christoffersen Tirsdagssejladser - Placering i alt Nr. 1: Folkebåd - Lisbeth Bundgaard Lassen Nr. 2: Fenix - Lene Dolris Nr. 3: X Else Madsen Lisbeth med besætning under Hyæneræset lørdag den 29. august Foto: Bent Kruse Fynsmesterskaber for pigesejlere -også kaldet Hyæneræs - sejlet den 29. august 2009 i Faaborg Faaborg placeringer overalt: Nr. 1: Folkebåd Lisbeth Bundgaard-Lassen Nr. 2: Folkebåd Pia Fuglsang Nr. 3: Grinde Jytte Nytoft Nr. 5: Spækhugger Else Madsen Nr. 9: Fenix Lene Dolris ANNONCE Velfungerende bådfællesskab søger nye partshavere. Dacapo BB-10 m søger en eller to nye partshavere til vores 10 år gamle bådfællesskab. Dacapo er en ældre, men velholdt 10- meter, som vi bruger til tur- og kapsejlads med udgangspunkt i Faaborg. Båden har fast liggeplads ved sejlklubbens bro. Seriøs henvendelse til Jørgen Andersen mob eller Søren Snedker tlf

12 FAABORG Svendborgvej Faaborg TÆPPEHUSET GULVE & GARDINER Tlf.: Fax: Faaborg Tømmerhandel & Byggecenter Nyborgvej Faaborg Tlf Fax hobbyartikler - lædervarer kontorartikler - papirvarer kontormøbler - kontormaskiner LOTTERI og bankoartikler Næste nummer udkommer ca. 1. april 2010 Deadline er 10. marts 2010 MELLEMGADE FAABORG - TELEFON

13 Aktiviteter i FSK i de nærmeste måneder Sten Beckett beretter fra langturssejlads med Senõr Kon-Tiki. Onsdag, den 20. januar 2010 kl i klubhuset. Kom og se billeder, hør om turen og lyt til musikken. En fantastisk rejse over havene til fjerne kulturer sømil fra Humlebæk til Tahiti. Sommeren 2008: fra Danmark til Canarieøerne, Dec. -08 og jan -09: Atlanten og Dansk Vestindien. April august -09: Caribien via Panama og Galapagos til Fransk Polynesien. Billede: Vibeke Beckett med Bora Bora i baggrunden Foto: Sten Beckett VHF/SRC Kursus marts 2010 Lørdag den 20 og søndag den 21 marts 2010 vil der i sejlklubbens klubhus blive afholdt kursus i VHF fra kl til Underviser: Mogens Larsen. Pris: ca kr. per deltager, hvis der er min. 10 deltagere og ca. 1000,00 kr. per deltager, hvis der er 15 deltagere. Priserne er inkl. alle materialer dvs. lærebøger + opgavehæfte + bog fra Lyngby Radio + diverse skemaer + CD med mange gode opgaver og nyttig viden. Prøven er programsat til Svendborg den 15. april Søfartsstyrelsen opkræver desforuden 525 kr. i prøvegebyr, der dækker også certifikatudstedelse. ( Kurset afholdes på foranledning af Faaborg Bådejerforening (www.fbf-faaborg. dk/), hvis formand Bent Ibsen er tovholder. Foreningen har på forhånd tilsagn fra 6 bådejere, så jo flere fra klubben, jo billigere.) Yderligere oplysninger: dk og Hurtig tilmelding nødvendig - til Johannes Snedker. Tlf

14 Tlf Brønnersvej 1, 5600 Faaborg Tlf Åbningstider: Mandag-fredag kl Lørdag kl

15 Aktiviteter i FSK i de nærmeste måneder Torsken skal svømme Fredag den 29. januar 2009 kl Vise-spiseaften Fredag den 26. marts 2010 kl Vi skal denne aften have nytårstorsk med det hele. Der er varmt og hyggeligt i klubhuset, selvom der skulle ligge sne derude. Kom og få en snak med klubkammerater om den kommende sæsons sejladser. Nye medlemmer er også meget velkomne. Det er en aften, hvor du kan få kontakt med andre klubkammerater. Tilmelding til Ingrid på telefon , på faaborg-sejlklub.dk eller skriv jer på opslag i klubhuset. Menuprisen er kr. 60 pr. næse. Børn under 12 år halv pris. Vin, øl og vand til klubpriser. Madholdet med Ingrid i spidsen står for madlavningen, så vi får en rigtig hyggelig aften. Palle Alle optrædende - Viseaften 2009 Foto: Bent Kruse Årets viseaften står i fornyelsens tegn. Vi vil prøve at ændre programmet, så vi spiser en buffet først og kl går vi over til den traditionelle viseaften med solister og fællessang. Aktørerne er de samme. Det gode underholdende hold med Erling Nielsen som nestor. Han er god for en eller flere af de gode gamle viser bl. a. fra revyer. Peer Nielsen synger og spiller guitar og med hjælp af Palle Bruun på mundharmonika, har de et yngre repertoire bl.a.fra De gyldne løver. Husorkesteret med Leif Eggertsen på harmonika og Erling Krebs på guitar står for fællessangen. Programmet er i skrivende stund ikke tilrettelagt i detaljer, men vil blive offentliggjort senere med opslag i klubhuset og på faaborgsejlklub.dk Palle Nye medlemmer Bjarne Larsen Odense S. Morten Petersen Faaborg Emil Jensen Faaborg Anders Bangsgaard Odense C Kristian Bender Odense S. Tony Wahl Årslev Mads W. Andersen Horne Karsten Schmidt Odense NØ. Anne-Merethe Olsen Faaborg 15

16 Sejlerskolen Sejlerskolen afholdte praktisk prøve den Heidi Glasdam, Inge K. Skov og Susanne Weesch gik op og bestod. Til lykke! Censor var Jørgen Oscar, som ses på billedet nedenfor placeret så han har det store overblik under havnemanøvren. Tekst og foto: Red Midtfyns VVS Comfort VVS BLIK VENTILATION Bøgebjergvej Broby Tlf

17 Glimt fra arbejdet i Hus Bro og Plads Både op den både står nu på pladsen omkring klubhuset. Alt forløb planmæssigt. 2 bådejere meldte fra nogle få dage før optagning. Vi kunne derfor godt have haft plads til enkelte flere både. Adskillige har i år valgt at sætte deres kære skiv i hal for vinteren. Broen Broen ser pæn ud og kræver ikke umiddelbart reparation. Svend Aage Rasmussen undersøger i øjeblikket, om vore bro kan få samme metalnumre som f.eks. I Fjellebroen. Opgaver før vinteren Den blev luftslanger lagt ud. El, vand og varme aflæst. Affaldscontainer sat i vinterhi. Der er 2 gange indenfor de sidste 6 måneder anmeldt rotter til kommunens rottebekæmpelse. Fra udvalgsmøde den Klubbens TV fungerer nu med ny antenne. Det overvejes om der skal installeres trådløst netværk. Søsætning i 2010: 17. april Optagning i 2010: 16. oktober Ønsker til 2010: I køkkenet: Større ovnkapacitet Klubhus: Nye gardiner, tavlelys, ny hfi-relæ, ny pusleplads, baderum malet. På klubhus: Nye tagrender, enkelte tagplader udskiftes, udendørs højtalere med mikrofon. På mastehus: Skifte træ/vægbeklædning 1 ny brovogn. Måske kan vi lave en aften, hvor vi afprøver nødraketter, førstehjælp samt brandslukning. Giv udvalget besked, hvis i er interesserede. Joller på klubbens plads: Jeg har fået svar fra 5 klubmedlemmer, som har givet mig data vedr. deres joller: Wayfarer, Megin, Snipe, Contender, 3 optimister og Rygen. På bestyrelsesmødet d fremlagde jeg følgende forslag til reglement: Forslag til reglement for joller i FSK : Ungdomsafdelingen udpeger en jollechef, som sammensætter et jolleudvalg. Udvalget: Sælger årsmærker. Kvittering udstedes og skal forevises på forlangende. Årlig pris fastsættes på generalforsamlingen. Registrerer joller: type, navn, forsikring+ FSK-medlemsnr.- ejernavn-adresse-tlf.- . Ser til, at alle joller er fjernet fra klubbens pladser inden medio oktober. Bortviser alle fremmede ikke registrerede joller. Afholder årlig auktion over bl.a. fremmede joller. Overskud af salg af årsmærker og afholdelse af auktion tilfalder ungdomsafdelingen. Kun registrerede joller med årsmærke må anbringes på klubbens pladser eller i klubbens huse. Alle joller ( optimist- Feva- Megin- Lasersejlbrætter- kajakker- o-s-v.) skal have et navn på yderside af skroget. Årsmærket anbringes ved siden af navnet. I klubhuset opsættes listen over alle købere af årsmærket. Der indkøbes årsmærker hvorpå man med tusch kan skrive årstallet.? Evt. også tlf. på ejer. Morten Rohde arbejder videre med det i ungdomsafdelingen. Fremtidige tilmeldinger bedes sendt til Morten R. Lars Frost søger at fremskaffe årsmærkater med FSK-logo. Johannes Snedker Det kræver sine mænd Foto: Bent Kruse 17

18 Ekstrem glans! nyhed Få et professionelt resultat med de nyeste bådplejeprodukter.prøv den nye Clean & Polish. Dette 3-i-1 produkt både rengører, polerer og beskytter. Køb mere hos din lokale forhandler og giv hele din båd dens flotte glans tilbage. l Syning af kalecher, bompresenninger, l sprayhoods og læsejl mm. l Alt i reparation l Syning af sejl, Rigarbejde l Forhandling af rulleanlæg bla. Furlex l Forhandling af MP-sejl l Hynder Markedspladsen Faaborg Åben fra 9-17 mandag til fredag Åben fra 9-13 lørdag Fyns Sejlservice Jan Rosing Havnegade 19 H l 5600 Faaborg Tlf.: l Bil: Støt vore annoncører de støtter os! 18

19 Uddrag af logbog fra Sydhavet - Fortsat fra sidste nummer Kaare Hinz sejler i øjeblikket rundt i Sydhavet på sejlbåden AMAZING. Via Kaare s mor Susanne Hinz har vi fået lov til at bringe uddrag fra hans personlige logbog fra denne tur. Fortsættelse følger i næste nummer af Halv-vind. Man kan følge bådens færd på hjemmesiden: hvorfra vi har lånt billederne. Endelig vind 10/7-09 kl Så er vinden for alvor kommet, alle sejl er sat og vi stryger af sted for en halv vind med ca. 7 knob. Jeg har fået sø-ben og er i et med båden, når jeg står ved roret. Smilet er helt op til begge ører! Vinden dør igen, Kim starter motoren op, og med et morgen surt brøl, vågner den op og spinder lystig. Vi kan se Orbit ude i horisonten og motoren får et ekstra tryk på gashåndtaget, så vi kan indhente dem. De ligger for storsejl og slår i vinden, og lader sig frivilligt indhente. Vi hilser pænt på, og fryder os over at de ikke har fanget nogen fisk, siden sidst vi snakkede med dem over VHF'en. De fanger fisk hele tiden, mens vi ikke fanger en skid, vi har kun haft bid en gang, det var til gengæld en stor Sailfish. Det stille hav indbyder til dukkert, og da bådene nu er samlet, er her en oplagt mulighed. Jeg skifter til bade tøj, og er hurtig på vej på hovedet i. På vejen i, hører jeg Kim sige: Der sker ikke noget ved at springe på hovedet i her, her er nemlig 3000 meter dybt. Jeg svømmer en smule utryg ned i det dybe hav og åbner mine øjne, vandet er fuldstændigt klart, blåt og solens stråler laver det flotteste farvespil i vandet. Vi lader os trække efter båden, til vi har fået nok af det salte hav. De sidste dage er gået godt, vi har haft vind, pigerne har lavet lækkert mad og nattevagterne har været fantastiske, med den klareste stjerne himmel, I kan forestille jer. En kæmpe lysende hvælving, der nærmest falder ned i hovedet på os, når vi kigger op. Udover stjerne himlen, lyser morilden fra vandet, der brydes af båden. Tankerne for frit spil og udsigten nydes, jeg falder tit hen og pludselig sejler jeg 20 under kursen. Land i sigte 14/7 Jeg våger med et sæt, klokken er 06.20, jeg kigger mig rundt, men kan ikke se nogle i saloonen. Det undrer mig, og jeg undrer mig endnu mere, da jeg konstaterer at min vagt er begyndt for 20 minutter siden og at jeg ikke blevet vækket! Jeg går op i cockpittet, Kim står ved roret og alle er bænket i styrbord side. Palmerston ligger nu tydeligt ude i morgen disen; alle er spændte og kameraerne blitzer på livet løs. Orbit kalder øen over radioen, og vi får tilladelse til at besøge øen. En fisker er hurtigt ovre ved os og anviser os sin bøje, som vi gerne må ligge ved. Vi skal tjekkes ind, før vi må gøre landgang, hvilket irriterer os, da tiden bare går og går. Så kommer spillekortene på bordet og det er endnu engang tid til et spil poker. Før vi kommer rigtig i gang er myndighederne ude ved os, og vi skal tjekkes ind. Vores eneste problem er, at de ikke vil tillade os at dykke på de helt uspolerede rev, der er rundt om atollen. Edward, som vi alle har læst om i bogen Land I Sigte, bliver vores vært. Han sejler os ind igennem det snævre pas. Det gælder om at have tungen lige i munden, da de skarpe koraller omkredser jollen på begge sider. Inde på den 19

20 Uddrag af logbog fra Sydhavet lille ø står hans kone, Shirley, klar med frisk fanget frokost til os alle. Papegøjefisk på flere forskellige måder og ris. Efter en lille bordbøn går vi alle sultne i krig med maden, de lokale kvinder venter høfligt med at spise, til mænd og gæster er mætte. Fisken smager rigtig godt, og det er heldigvis ikke sidste gang, Shirley viser sine evner i det primitive køkken, der ligger ved siden af huset, og hvor høns og kyllinger slås om benene på hende, for at få lidt af den gode fisk. Efter maden spiller Edward lokale sange for os på sin Ukulele, og vi får en rundvisning på øen. Vi aftaler at spille fodbold med de lokale børn, fra den lille skole dagen efter. Det er ved at blive mørkt og vi skal tilbage til vores lille hjem, Amazing, men først skal der uddeles forskellige gaver til vore værter, som en lille tak for deres store gæstfrihed. Hjemme på Amazing venter Palmerston Open i poker, stemningen er i top, men en efter en falder folk fra, til sidst er Nana og jeg tilbage. Et karton rødvin bliver åbnet og nu skal spillet afgøres. Efter nogle gode dueller, bliver jeg kronet som vinder. Spillet er trukket ud, alle andre er gået i seng. Rødvinen har gjort os i godt humør og holder os vågne. Det er tid til en cigaret på agter dækket, hvor snakken går om livets store og små spørgsmål, fællesskabet ombord, fortid og fremtid. Jn FAABORG YACHT SERVICE Eksempler på serviceydelser: Bådopbevaring Træreparationer Teakdæk, såvel renovering som udskiftning Nylakering/omlakering evt. med epoxy Nyeste teknikker indenfor glasfiberarmeringer Udbedre skader i glasfiber, laminat og gelcoat Komplette osmosebehandlinger efter gældende forskrifter Motor installation i samarbejde med bådmekanikere Service, klargøring og reparation af din båd, hos dig eller ved bådopbevaring Vinteropbevaring tilbydes i aflåst hal. Pris: 20,- kr. pr. m2, pr. md. excl. moms. w w w. f a a b o r g y a c h t. d k Jn Fra

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen.

Første punkt på dagsorden er valg af dirigent, her vil Bestyrelsen foreslå Bent Munk Johansen. Beretning for Faaborg Sejlklub sæson 2010-2011. Jeg vil gerne på Faaborg Sejlklubs vegne byde alle velkommen til årets generalforsamling. En speciel velkomst til vort æresmedlem Palle Røssel og vort æresmedlem

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Optimisterne fra FSK har deltaget i mange stævner i denne sæson Her de glade deltagere i Sail Extreme i Kerteminde

Optimisterne fra FSK har deltaget i mange stævner i denne sæson Her de glade deltagere i Sail Extreme i Kerteminde MEDLEMSBLAD FOR FAABORG SEJLKLUB 2 32. Årg. September - November 2009 Optimisterne fra FSK har deltaget i mange stævner i denne sæson Her de glade deltagere i Sail Extreme i Kerteminde Bladet der rummer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013.

AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. AFSLUTNING I PEDALKLUBBEN 30. SEPTEMBER 2013. 1. VELKOMST Johannes bød velkommen til 41 tilmeldte. Sidste år 25. Godt fremmøde. 63 har betalt kontingent. Johs. lovede smørrebrød og øl/vand og kaffe og

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012

Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Referat af Bestyrelsesmøde, tirsdag d. 11. september 2012 Til stede: Bjørn Ejlersen, Jesper Lorentzen, Susanne Mainz, Dan Guldhammer, Niels Høgfeldt, Michael Jacobsen, Nina Ravn Meden Referatet af bestyrelsesmødet

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere