V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36."

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre mulighederne for at dyrke håndboldspillet i Viborg.

2 Side 2 3. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Indmeldelse sker ved udfyldelse af indmeldelsesblanket, som afleveres til træneren eller til et bestyrelsesmedlem. Ved indmeldelse betales gældende indmeldelsesgebyr. Generalforsamlingen kan efter bestyrelsens indstilling udnævnte æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men har samme rettigheder som aktive medlemmer. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller en af denne udpeget person til udgangen af indeværende måned. 5. Bestyrelsen fastsætter kontingent og opkrævningstidspunkter. Såfremt betaling ikke er sket tre måneder efter påkrav, medfører dette automatisk udmeldelse. Genoptagelse kan herefter først ske, når restancen er indbetalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage medlemmer for kontingent. 6. Bestyrelsen kan beslutte foreløbigt at ekskludere et medlem, når den finder, at den pågældende i væsentlig grad har optrådt usportslig eller på anden måde i væsentlig grad har modarbejdet foreningen. Bestyrelsen skal forelægge sin beslutning for den førstfølgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, der træffer endelige afgørelse om eksklusionens opretholdelse. 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, senest 3 måneder efter regnskabsåret afslutning. Indkaldelse til generalforsamling sker ved mindst 30 dages varsel ved skriftlig henvendelse til de stemmeberettigede medlemmer. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

3 Side 3 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse samt næstkommende års budget til fremlæggelse. 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant til bestyrelsen 7. Valg af revisor samt suppleant til denne 8. Valg af fanebærer 9. Eventuelt. 8. Forslag som bestyrelsen ønsker behandlet af generalforsamlingen skal udsendes til de stemmeberettigede personer med mindst 30 dages skriftlig varsel. Forslag fra stemmeberettigede medlemmer skal fremsendes, så de er bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og efterfølgende af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage inden samme generalforsamling. 9. Bestyrelsen kan beslutte afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse hertil skal ske med 8 dages varsel med skriftlig henvendelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er pligtig til at afholde ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig og motiveret krav herom. 10. Alle medlemmer, der på generalforsamlingstidspunktet er over 17 år er stemmeberettigede. Medlemmer, der er under 18 år på generalforsamlingstidspunktet, kan repræsenteres af 1 forældre eller værge. Stemmeretten kan kun udøves personligt eller ved afgivet fuldmagt, som afleveres ved fremmøde på generalforsamlingen.. Generalforsamlingens beslutninger kræver almindelig stemmeflertal.

4 Side 4 Til ændring af foreningens vedtægter kræves der tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, hvoraf halvdelen skal være til stede. Er halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke tilstede på generalforsamlingen men stemmer mindst 2/3 af de fremmødte for ændringsforslaget, kan ændringsforslaget endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtægtsændringen kan endeligt vedtages med almindeligt stemmeflertal blandet de fremmødte medlemmer. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ¾ majoritet blandet samtlige stemmeberettigede medlemmer. 11. Bestyrelsen, der består af 7 medlemmer over 18 år, vælges på generalforsamlingen. Der vælges 2 suppleanter blandet klubmedlemmer over 18 år. Der vælges 2 revisorer og 1 suppleant for hver af revisorerne. Der vælges 1 fanebærer. Valgene foretages på følgende måde: a. Ulige årstal vælges: 3 bestyrelsesmedlemmer 1 revisor samt 1 revisorsuppleant for den valgte revisor b. Lige årstal vælges 4 bestyrelsesmedlemmer 1 revisor samt 1 revisorsuppleant for den valgte revisor c. Hvert år vælges med valgperiode på 1 år: 1 1. suppleant til bestyrelsen 1 2. suppleant til bestyrelsen 1 fanebærer 12.

5 Side 5 Umiddelbart efter generalforsamlingen træder bestyrelsen sammen og vælger af sin midte formand, næsteformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler forretningerne imellem sig. 13. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver dette. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er indvarslet med mindst 2 dage varsel og mindst 4 medlemmer er mødt. Til beslutningen kræves almindeligt flertal. Over alle bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og vigtige begivenheder i foreningen skal føres protokol. 14. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil. Foreningen tegnes af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer efter behov. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse på de foreningen påhvilende forpligtelser. 15. Foreningens regnskabsår er 1. juli til 30. juni. Omlægningsregnskabsåret løbet fra 1. april 1996 til 30. juni Regnskabet skal til enhver tid være tilgængeligt for bestyrelse og revisorer. Regnskabet skal før ordinær generalforsamling være revideret af 2 revisorer. Ovennævnte vedtægter endeligt vedtages på ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober 2004 Viborg, den

6 Per Tange, dirigent Side 6

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere