Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne"

Transkript

1 Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne ifm. implementering kontanthjælpsloftet, særligt ift. udmøntningen af myndighedssplittet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Listen er ikke udtømmende og vil løbende blive opdateret. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har på samme måde besvaret spørgsmål og svar om særligt partshøring og vejledning, som kan findes på STARs hjemmeside Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hvor kan kommunen få statistiske oplysninger om kontanthjælpsloftet?... 3 Kommunikation... 3 Hvordan skal kommunen kontakte Udbetaling Danmark?... 3 Hvad er telefonnummeret for kviklinjer på andre ydelsesområder?... 3 Hvem skal kommunen henvende sig til, hvis kommunen har spørgsmål til opgavesplittet?... 4 Hvordan får kommunen tilsendt Fagligt Nyt og tilmelder sig Udbetaling Danmarks ERFA-møder?... 4 Hvor finder jeg Udbetaling Danmarks interne værktøj om kontanthjælpsloftet?... 4 Kan kommunerne få spørgsmål-svar oversigt til Udbetaling Danmarks kunderådgivere?... 4 Kan borgeren se sin opgørelse over kontanthjælpsafgørelsen på Min Side på Borger.dk?... 4 Udbetaling Danmarks administration af kontanthjælpsloftssystem... 5 Hvor kommer oplysninger til brug for beregning af virkning af kontanthjælpsloftet fra?... 5 Hvorfor er korrekte oplysninger afgørende for Udbetaling Danmarks beregninger?... 5 Hvad er den foreløbige beregning af den samlede hjælp?... 5 Hvilke borgere er undtaget fra kontanthjælpsloftet?... 6 Sker der en automatisk opdatering af kommunens kontanthjælpssystem?... 6 Hvorfor regulerer Udbetaling Danmark ikke udbetaling af ydelser vedrørende den samme måned?... 6 Hvorfor har nogle kontanthjælpsmodtagere modtaget agterskrivelse om husstandens boligstøtte?... 6 Opgavesplittet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne... 7 Hvor er opgavesplittet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne beskrevet?... 7 Hvordan ved kommunen, hvor meget borgeren bliver sat ned i ydelse?... 7 Hvornår skal kommunen hhv. Udbetaling Danmark partshøre borgeren?... 7 I hvilke tilfælde skal borgeren klage til kommunen hhv. Udbetaling Danmark?... 7 Hvem kan kommunerne kontakte i forbindelse med klager?... 8 Praktisk udmøntning af opgavesplittet... 8 Hvordan indberetter og korrigerer kommunen oplysninger om bevilligede ydelser?

2 Hvilke frister gælder der for indberetning af oplysninger?... 8 Hvordan indberetter kommunen oplysninger om sanktioner?... 9 Hvordan indberetter kommunen oplysninger om undtagelser?... 9 Hvordan giver kommunen besked om, at kommunen ønsker at få udbetalt borgerens særlig støtte?... 9 Hvornår er en borger under administrations særlig støtte til rådighed for kommunen?... 9 Hvordan skal kommunen forholde sig, når en borger flytter i løbet af en måned?... 9 Kommunens myndighedsopgaver Hvor finder vi inspirationsmateriale til brug for at træffe afgørelse om samliv? Hvilken betydning har registrering af, hvornår samliv er påbegyndt eller afsluttet? Hvis borgeren anvender ansøgningsblanket om forsørgelsesydelser er borgeren så vejledt? Hvorfor bliver der ikke automatisk udsendt afgørelsesbreve til borgeren om borgerens kontanthjælpsloftssats fra d. 20. september til 12. oktober? Hvorfor kan en borger modtage flere breve om borgerens kontanthjælpsloft? Hvorfor modtager nogle borgeres ægtefæller brev fra Udbetaling Danmark? Hvordan sikres ens klagebehandling i kommunerne? Hvordan forholder Udbetaling Danmark sig til, at en borger ikke kan betale sin husleje? Særligt om boligstøtte og kontanthjælpsloftet Hvorfor vil nogen borgere opleve, at deres husleje stiger? Særligt om særlig støtte Hvem udbetaler særlig støtte til borgere, som ikke er omfattet af kontanthjælpsloftet? Hvordan bevilliger kommunen særlig støtte, hvis borger endnu ikke er bevilget boligstøtte? Kan kommunen fortsat anvende kvikudbetaling til udbetaling af særlig støtte som enkeltydelse? Hvem opkræver særlig støtte? Særligt om eindkomst og kontanthjælpsloftet Hvorfor får borgere udbetalt forkert boligstøtte pga. forskudte indberetninger af indkomst?

3 Generelt Hvor kan kommunen få statistiske oplysninger om kontanthjælpsloftet? STAR har adgang til data vedr. kontanthjælpsloftet via Udbetaling Danmark. Kommunerne skal rette alle spørgsmål relateret til statistik og ledelsesinformation til STAR på og angive Spørgsmål til jobreformen i ens emnefelt. Kommunikation Hvordan skal kommunen kontakte Udbetaling Danmark? Hvis kommunen har spørgsmål eller behov for bistand ift. sagsbehandling af en konkret sag kan kommunen kontakte Udbetaling Danmark på en af følgende fire måder: Kviklinjen med tastevalg tlf Må ikke udleveres til borgerne Digital post til Udbetaling Danmarks CVR nr. via borger.dk Sikker post: Må ikke udleveres til borgeren i) Husk kommunen skal skrive Kontanthjælpsloft i emnefeltet ii) Husk kommunen må ikke skrive CPR nr. i emnefeltet Manuelt tværgående advis via KMD Sag i) Kontanthjælpsloftet: KLE nr ii) Særlig støtte: KLE nr Borgere skal henvende sig til udbetaling Danmark på borgerlinjen om kontanthjælpsloftet på tlf eller sende en henvendelse via borger.dk. Hvad er telefonnummeret for kviklinjer på andre ydelsesområder? Telefonnumre for kviklinjer på de andre ydelsesområder fremgår af tabellen nedenfor. Telefonnumrene på kviklinjerne må ikke udleveres til borgerne. Ydelsesområde telefonnummer Pension Familieydelse Boligstøtte Barselsdagpenge Opkrævning International Sygesikring Fleksydelse & Delpension Begravelseshjælp og Efterlevelseshjælp International pension Der findes herudover andre direkte linjer, som både borgere og kommuner kan anvende, som fremgår af tabellen nedenfor. Kommunen må gerne udlevere disse fonnumre til borgerne. Ydelsesområde telefonnummer Helhedsorienteret kontrol Udenlandsk Pension International Social Sikring

4 Hvem skal kommunen henvende sig til, hvis kommunen har spørgsmål til opgavesplittet? Kommunen skal henvende sig til kommunens kommunekontaktchef, hvis kommunen har spørgsmål eller kommentarer til udmøntningen af opgavesplittet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, f.eks. hvis der er områder, som ikke fungerer, eller hvis kommunen har kommentarer til opgavesplitdokumentet. Kommunekontaktchefernes kontaktinformationer fremgår nedenfor. Region Kommunekontaktchef Telefon Hovedstaden Mette Damm-Svendsen Hovedstaden Peter Andersen Hove Sjælland Helle Nagel Syddanmark Bjørn Brøndum Pedersen Midtjylland Kirsten Hother Nordjylland Ann-Charlott Clausen Hvordan får kommunen tilsendt Fagligt Nyt og tilmelder sig Udbetaling Danmarks ERFA-møder? Kommunen får tilsendt Fagligt Nyt og tilmelder sig Udbetaling Danmarks ERFA-møder via kommunekontaktcheferne. Udbetaling Danmark afholder ERFA-møder for kommunerne om aktuelle emner to gange årligt, forår og efterår. De næste møder bliver afholdt i oktober: Frederikshavn onsdag den 12. oktober, Holstebro mandag den 24. oktober, Haderslev onsdag den 26. oktober, Vordingborg Torsdag den 13. oktober og Hillerød torsdag den 13. oktober Hvor finder jeg Udbetaling Danmarks interne værktøj om kontanthjælpsloftet? Udbetaling Danmark har udsendt Udbetaling Danmarks interne værktøj med oversigt over opgavesplit, mekanismen og breve direkte til kommunerne medio september. Værktøjet blev udsendt sammen med materialet fra samarbejdsmøderne, som blev afholdt ultimo august 2016 og denne spørgsmål-svar oversigt. Værktøjet er ikke udarbejdet til kommunerne, men kommunerne kan anvende det som inspiration. Værktøjet er samtidigt gjort tilgængeligt på KLs dialogportal i gruppen Kontanthjælpsloftet, hvor den løbende vil blive opdateret. Man skal være medlem af gruppen, for at få adgang til materialet. Udbetaling Danmark har ikke udarbejdet et særskilt værktøj til brug for kommunerne, da Udbetaling Danmark ikke har indblik i de interne behov i kommunerne. Kan kommunerne få spørgsmål-svar oversigt til Udbetaling Danmarks kunderådgivere? Udbetaling Danmark vil løbende opdatere denne spørgsmål-svar oversigt med de spørgsmål, som er af relevans for både kommunerne og Udbetaling Danmark. Kan borgeren se sin opgørelse over kontanthjælpsafgørelsen på Min Side på Borger.dk? Nej, borgeren kan ikke se sin opgørelse over trufne afgørelser om kontanthjælpsloftet på Min Side på Borger.dk. 4

5 Udbetaling Danmarks administration af kontanthjælpsloftssystem Hvor kommer oplysninger til brug for beregning af virkning af kontanthjælpsloftet fra? Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftssystem beregner en eventuel nedsættelse i en borgers udbetalinger af ydelser ud fra oplysninger fra kommunerne, som er indberettet i kontanthjælpssystemet. Følgende oplysninger bliver automatisk overført fra kommunens kontanthjælpssystem til Udbetaling Danmark kontanthjælpsloftsystemet: Bevilget og faktisk kontanthjælp Bevilget og faktisk særlig støtte Borgerens kontanthjælpsloftssats Sanktioner Nedsættelse pga. 225-timersregel for ugifte Timefradrag Oplysninger om visiteret og anvist bolig til funktionsevnenedsatte til brug for undtagelser Oplysninger som automatisk overføres fra KMD Boligstøtte til kontanthjælpsloftssystemet: Foreløbig boligstøtte Genberegnet boligstøtte Oplysninger til brug for undtagelser. Hvorfor er korrekte oplysninger afgørende for Udbetaling Danmarks beregninger? Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftssystem foretager beregninger på baggrund af de oplysninger, som kommunen har indberettet. Udbetaling Danmark validerer ikke og har ikke mulighed for at rette i de indberettede oplysninger. Hvis de indberettede oplysninger ikke er korrekte, vil Udbetaling Danmarks afgørelser heller ikke være korrekte. Rettelse af fejlbehæftede oplysninger skal ske i de systemer, der indberetter data til Kontanthjælpsloftssystemet. Rettelser bevirker, at der automatisk bliver foretaget en fornyet beregning af virkningen af kontanthjælpsloftet. Hvad er den foreløbige beregning af den samlede hjælp? Den foreløbige beregning er en beregning, der er foretaget på baggrund af borgers kontanthjælpsloft, den forventede kontanthjælp på satsniveau, bevilling af særlige støtte samt borgerens andel af den foreløbige boligstøtte. Beregning resulterer i en foreløbig nedsættelse af den særlige støtte og eventuel boligstøtte for en given måned. I den foreløbige beregning indgår borgerens eventuelle arbejdsindkomst ikke, hvorfor borgeren kan opleve, at særlige støtte og/eller boligstøtte sættes ned, selvom borgeren har det nødvendige arbejde ved siden af kontanthjælpen, for ikke at blive ramt af kontanthjælpsloftet. I den efterfølgende måned foretager Udbetaling Danmark en genberegning af virkningen af kontanthjælpsloftet. Denne beregning bliver foretaget på baggrund af de faktiske beløb, som borgeren fik i kontanthjælp, særlig støtte og den genberegnede boligstøtte. Det er først her, at borgerens eventuelle arbejdsindkomst indgår i beregningen. Hvis der er forskel mellem den foreløbige beregning og genberegningen træffer Udbetaling Danmark en ny afgørelse om borgerens nedsættelse af boligstøtte og særlig støtte for den pågældende måned og regulerer herefter udbetalingen af boligstøtte og særlig støtte til borgeren 5

6 Hvilke borgere er undtaget fra kontanthjælpsloftet? Som reglerne er nu, er alle borgere, der modtager kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp omfattet af kontanthjælpsloftet. For enkelte grupper af borgere gælder der, at boligstøtte og særlig støtte ikke indgår i borgerens kontanthjælpsloftsberegninger. Disse borgere bliver ikke sat ned i ydelser som følge af kontanthjælpsloftet, men får udbetalt deres fulde bevilling. Det drejer sig om borgere, der er bevilget boligstøtte efter reglerne for bevægelseshæmmede, modtagere af døgnhjælp mv. I forhold til disse borgere sørger Udbetaling Danmark for, at den boligstøtte og særlig støtte hustanden modtager, ikke indgår i beregningen af borgerens samlede hjælp. Dermed bliver borgeren ikke sat ned i boligstøtte og særlig støtte. Endvidere skal borgere, som kommunen har visiteret til en særlig bolig på grund af fysisk eller psykisk funktionsevnenedsættelse, og hvor kommunen har anvist en bolig, som nævnt i boligstøtteloven 14, stk. 6, (eks. almen ældrebolig), ikke have deres boligstøtte eller særlig støtte sat ned på grund af kontanthjælpsloftet. Da Udbetaling Danmark ikke har viden om kommunens visitationer og anvisninger, skal kommunen indberette disse oplysninger til Udbetaling Danmark, som derefter sikrer at boligstøtte og særlig støtte ikke indgår i kontanthjælpsloftloftsberegningerne. Oplysningerne gives til Udbetaling Danmark ved at sætte en markering i kommunens kontanthjælpssystem. Det er kommunens opgave at udsøge de berørte borgere og markere dem i kontanthjælpssystemet. Dette gælder både den eksisterende bestand og de fremtidige visitationer og anvisninger, der opfylder betingelserne hertil. For de kommuner, der anvender KMD Aktiv som kontanthjælpssystem, er der udsendt et Servicebrev fra KMD, der beskriver håndteringen af undtagelser til kontanthjælpsloftsberegningen. Servicebrevet beskriver også håndteringen af de tilfælde, hvor borger ikke har modtaget rettidig vejledning, og derfor skal have en senere virkningsdato for kontanthjælpsloftsberegningen. Sker der en automatisk opdatering af kommunens kontanthjælpssystem? Der er ingen integration mellem KMD Boligstøtte og kommunens kontanthjælpssystem. Det betyder f.eks., at sagsbehandleren skal indberette oplysninger om borgerens boligstøtte til brug for beregning af 34-støtte i kontanthjælpssystemet, præcis som i dag. Den udbetalte boligstøtte for de sidste 3 måneder kan altid ses i KMD Sag for den enkelte boligstøttemodtager. Alle beregninger af virkningen af kontanthjælpsloftet fremgår ligeledes af KMD Sag. Hvorfor regulerer Udbetaling Danmark ikke udbetaling af ydelser vedrørende den samme måned? Udbetaling Danmark har efter loven mulighed for at regulere en tillægsbetaling i boligstøtte imod et krav på tilbagebetaling af særlig støtte, hvis hhv. tillæg og krav udspringer af genberegning af kontanthjælpsloftet og vedrører samme måned. Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftsystem kan ikke ved idriftsættelsen foretage denne regulering. Det kan derfor forekomme, at Udbetaling Danmark både udbetaler boligstøtte og sender krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt særlig støtte i samme måned til borgeren. Hvorfor har nogle kontanthjælpsmodtagere modtaget agterskrivelse om husstandens boligstøtte? Ved udsendelse af breve om virkning af kontanthjælpsloftet til boligstøttemodtagere, er agterskrivelserne om husstandens boligstøtte sendt til kontanthjælpsmodtageren i husstanden, hvis denne er tilmeldt e-boks. Der er sendt en ny, identisk agterskrivelse til boligstøttemodtagerne d. 27. september 6

7 Opgavesplittet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Hvor er opgavesplittet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne beskrevet? Opgavesplittet er nærmere beskrevet i Opgavesplitdokumentet. Opgavesplitdokumentet er tilgængeligt på KLs Dialogportal under gruppen Kontanthjælpsloftet. Kommunen kan også få opgavesplitdokumentet fremsendt af Udbetaling Danmarks kommunekontaktchef. Hvordan ved kommunen, hvor meget borgeren bliver sat ned i ydelse? For at få en fornemmelse af, hvor meget borgeren bliver sat ned i ydelser, som følge af kontanthjælpsloftet, kan kommunen anvende den vejledende kontanthjælpsloftsberegner, som er til rådighed på Beregneren vil give et overslag over, hvad borgeren kan få udbetalt i boligstøtte og særlig støtte. Hvornår skal kommunen hhv. Udbetaling Danmark partshøre borgeren? Kommunen skal i det omfang, der er behov, partshøre om afgørelser relateret til kommunens myndighedsopgaver: Bevilling af kontanthjælp og særlig støtte, timefradrag, sanktioner, afgørelser om samliv, borgerens kontanthjælpsloftssats, nedsættelse på grund af 225-timers reglen og ifm. klagebehandling inden for kommunens myndighedsopgaver. Udbetaling Danmark skal i det omfang der er behov partshøre om afgørelser relateret til Udbetaling Danmarks myndighedsopgaver. Konkret vil Udbetaling Danmark partshøre de boligstøttemodtagere, hvis boligstøtte bliver nedsat enten fordi de selv eller andre i husstanden er berørt af kontanthjælpsloftet. Dette skyldes, at boligstøttemodtager måske ikke selv har modtaget vejledning om kontanthjælpsloftet eller afgørelsen om indplacering på kontanthjælpsloftet fra kommunen, hvilket medfører at borgeren som udgangspunkt ikke bekendt med, at Udbetaling Danmark er i besiddelse af oplysningerne og at disse er til ugunst for borger. I hvilke tilfælde skal borgeren klage til kommunen hhv. Udbetaling Danmark? Borgeren skal klage til kommunen om kommunale myndighedsopgaver, hvilket vil sige bevilling af kontanthjælp og særlig støtte, timefradrag, sanktioner, afgørelser om samliv, borgerens kontanthjælpsloft, og nedsættelse på grund af 225-timers-reglen. Borgeren skal klage til Udbetaling Danmark om Udbetaling Danmarks myndighedsopgaver, hvilket vil sige beregninger og afgørelse af, hvilket beløb borgeren skal sættes ned i boligstøtte og særlig støtte, som følge af kontanthjælpsloftet, afgørelse om bevilling af boligstøtte, samt udbetaling af boligstøtte og særlig støtte. Klage vedrørende Borger skal henvende sig til Bevilling af kontanthjælp og særlig støtte Kommunen, der behandler klagen. Borgerens kontanthjælpsloftssats Kommunen, der behandler klagen. Bevilling og beregning af boligstøtte Udbetaling Danmark, der behandler klagen. Nedsættelse af borgerens ydelser, herunder tilbagebetaling af særlig støtte pga. kontanthjælpsloftberegning Udbetaling Danmark, der behandler klagen, eventuelt bidrag med oplysninger mv. fra kommunen. 7

8 Tilbagebetaling af særlig støtte som følge af en ændring af borgers bevilling eller fordi der er tale om en tilbagebetalingspligtig ydelse Kommunen, der behandler klagen, eventuelt bidrag med oplysninger mv. fra Udbetaling Danmark. Eksempelvis både borgerens kontanthjælpsloftsats og beregningen af boligstøtte Kommunen behandler den del af klagen der vedrører kommunens opgaver, her kontanthjælpsloftssats, og Udbetaling Danmark den del der vedrører Udbetaling Danmarks opgaver, her beregning af boligstøtte. Borgerens klage videresendes til den anden myndighed inden 5 arbejdsdage. Hver myndighed skal individuelt behandle deres andel af klagen. Afgørelsen må ikke deles eller koordineres. Hvem kan kommunerne kontakte i forbindelse med klager? Hvis kommunen har spørgsmål til klager vedrørende kontanthjælpsloftet, skal kommunen i første omgang kontakte Udbetaling Danmarks kviklinje for boligstøtte på telefon Såfremt der er spørgsmål til opgavesplittet i en klagesag kan vores kommunekontaktchef kontaktes. Praktisk udmøntning af opgavesplittet Hvordan indberetter og korrigerer kommunen oplysninger om bevilligede ydelser? Hvis kommunen træffer afgørelse om bevilling eller ændring af en bevilling af en borgers kontanthjælp mv. og særlig støtte gældende efter den 1. oktober 2016, skal kommunen opdatere kontanthjælpssystemet med oplysningerne om bevillingen eller ændringen af bevillingen. Kommunernes frist for indberetning af oplysninger til brug for den første foreløbige beregning af virkning af borgerens kontanthjælpsloft for oktober 2016 er den 16. september Oplysningerne bliver herefter automatisk overført til Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftssystem. Hvis Kontanthjælpsloftssystemets beregninger viser, at borgeren skal have mere eller mindre udbetalt i boligstøtte og særlig støtte, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om virkning af kontanthjælpsloftet og giver borgeren besked herom. Kommunen skal fortsat foretage udbetaling af særlig støtte, der vedrører perioder før 1. oktober Udbetaling Danmark lægger de oplysninger, som kommunen indberetter til kontanthjælpssystemet, til grund for beregning af virkningen af borgerens kontanthjælpsloft. Hvis de indberettede oplysninger til Udbetaling Danmark ikke er korrekte, bliver Udbetaling Danmarks beregninger og afgørelser truffet på baggrund heraf heller ikke korrekte. Hvilke frister gælder der for indberetning af oplysninger? Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftssystem bliver dagligt opdateret med oplysninger, som kommunerne indberetter til Udbetaling Danmark via kommunernes kontanthjælpssystem. Det betyder, at Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftsystem foretager daglige beregninger af virkningen af borgerens kontanthjælpsloft, for hvor meget borgeren kan få udbetalt i boligstøtte og særlig støtte. Udbetaling Danmark giver løbende borgeren besked, hvis der er ændringer. På den måde har Udbetaling Danmark og kommunerne Kontanthjælpsloftssystemet også mulighed for at vejlede borgeren ift. virkningen af kontanthjælpsloftet af de aktuelle oplysninger. 8

9 Hvis kommunen foretager indberetning af oplysninger før Udbetaling Danmarks månedlige kontanthjælpsloft- og boligstøttekørsel, som Udbetaling Danmark foretager medio måneden, tager Udbetaling Danmark hensyn til oplysningerne i beregningen af virkningen af borgerens kontanthjælpsloft. Der er forskel på, om oplysninger skal tillægges virkning for den indeværende måned, eller først fra den kommende måned. Kontanthjælpsloftsystemet kan både medtage oplysningen i den indeværende måned og i den kommende måned, afhængig af virkningsdatoen for den enkelte oplysning. Hvordan indberetter kommunen oplysninger om sanktioner? Oplysninger om sanktioner bliver automatisk indberettet til Udbetaling Danmark via kommunens kontanthjælpssystem. Det er derfor afgørende, at oplysninger er opdateret i kontanthjælpssystemet. Hvordan indberetter kommunen oplysninger om undtagelser? Kommunen giver Udbetaling Danmark besked om undtagelser via en undtagelsesmarkering i kommunens kontanthjælpssystem. Hvis kommunen har indberettet oplysningerne korrekt vil borgeren enten ikke være omfattet af reglerne, f.eks. hvis borgeren endnu ikke er vejledt, eller borgerens ydelser vil ikke indgå i Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftsberegninger, og borgeren bliver dermed ikke sat ned i ydelser. Udbetaling Danmark henviser til kommunens it-leverandør for de nærmere retningslinjer. Hvordan giver kommunen besked om, at kommunen ønsker at få udbetalt borgerens særlig støtte? Kommunen kan få udbetalt borgerens boligstøtte og særlig støtte, hvis en borger er sat under administration. Hvis kommunen ønsker en borger, som er under administrations, ydelser udbetalt, skal kommunen følge den samme proces, som i dag bliver brugt til ansøgning om udbetaling af boligstøtte til kommunen. Kommunen beslutter, hvilken konto ydelserne skal udbetales til. I praksis skal kommunen gøre følgende: Mail til med følgende oplysninger: Mail til med følgende oplysninger: Borgerens CPR nr. Kommunens CVR nr. Kommunens registrerings- og kontonummer, som ydelserne skal udbetales på Kommunens kontaktperson inkl. adresse og telefonnummer. Hvilket område ændringen gælder: (1) Boligstøtte, (2) Særlig støtte, (3) Boligstøtte og særlig støtte. Hvis Udbetaling Danmark allerede udbetaler boligstøtte til en alternativ konto vil denne konto ikke automatisk blive anvendt til udbetaling af særlig støtte til kommunen. Kommunen skal anmode om udbetaling til alternativt kontonummer pr. ydelsesområde. Hvornår er en borger under administrations særlig støtte til rådighed for kommunen? Borgerens særlig støtte er som udgangspunkt til rådighed for kommunen dagen efter at Udbetaling Danmark har udbetalt den særlige støtte til kommunen. Hvordan skal kommunen forholde sig, når en borger flytter i løbet af en måned? Når en borger flytter til en anden kommune, er det vigtigt at borgerens kontanthjælpsbevillinger fra begge kommuner vedrører hele måneder, også selvom borgeren flytter i løbet af måneden. Det betyder, at bevillingen fra fraflytningskommunen skal gælde i den måned, hvor kommunen er opholdskommune. Tilflytterkommunen skal først bevillige kontanthjælp pr. den første i den måned, hvor flytningen er sket. Det vil sige at nuværende praksis skal opretholdes. På denne måde kan Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftssystem foretage korrekt beregning af, hvor meget borgeren skal sættes ned i boligstøtte og særlig støtte. 9

10 Eksempel: Borgeren har boet i A kommune indtil den 15. november, hvor borgeren flytter til B kommune. A er opholdskommune ved udbetalingen i oktober, og skal udbetale kontanthjælpen for oktober. B kommune er opholdskommune ved udbetalingen i november, og skal udbetale kontanthjælpen for november måned. Kommunens myndighedsopgaver Hvor finder vi inspirationsmateriale til brug for at træffe afgørelse om samliv? Man kan finde inspirationsmateriale ift. hvordan kommunen kan træffe afgørelse om samliv på STARs hjemmeside, hvor pjecen om samliv i relation til børnetilskud er tilgængelig. Udbetaling Danmark har desuden gjort relevant materiale, som kan bruges som inspiration, tilgængeligt på KLs Dialogportal i gruppen Kontanthjælpsloftet. Hvilken betydning har registrering af, hvornår samliv er påbegyndt eller afsluttet? Samliv har betydning for borgerens kontanthjælpsloftsats. Kommunen skal som udgangspunkt registrere den dato, hvor samlivet er påbegyndt eller ophørt, da borger skal have en ny kontanthjælpsloftsats pr. denne dato. Som KMD Aktiv er opsat lige nu, er det kun muligt at registrere, at samliv er påbegyndt eller ophørt den 1. i måneden. Registrering af påbegyndelse af samliv Hvis samlivet er påbegyndt den 1. i en måned, skal kommunen registrere samlivet som påbegyndt pr. den 1. i den pågældende måned. Hvis samliv er påbegyndt den 2. eller senere i en måned skal kommunen registrere samlivet som påbegyndt den 1. i den efterfølgende måned. F.eks. er samliv påbegyndt den 1. november 2016 skal kommunen registrere samliv som påbegyndt den 1. november Hvis samliv er påbegyndt f.eks. den 5. november 2016, skal kommunen registrere samliv som påbegyndt den 1. december Det er vigtigt, at kommunen ikke registrerer samliv som påbegyndt før samlivet reelt er påbegyndt, da det stiller borgeren ringere end borgeren har ret til. Baggrunden herfor, er udbetaling Danmark, skal benytte den mest gunstige kontanthjælpsloftssats for borgeren i måneder, hvor der gælder to satser. Registrering af ophør af samliv enlig status registreres pr. den 1. i den måned samlivet ophører Da KMD Aktiv pt. ikke understøtter indberetning af status som enlig pr. den dato, hvor borger reelt bliver enlig, skal der ske indberetning efter følgende retningslinjer: Når samliv ophører, skal kommunen, uanset tidspunktet på måneden, altid registrerer samlivet, som ophørt pr. den 1. i den pågældende måned, hvor samlivet er ophørt. Dermed skal der ske registrering af ophør af samliv, før dette reelt er sket. Dette er begrundet i, at borger stilles bedst muligt i relation til indplacering på kontanthjælpsloftet. F.eks. er samliv ophørt den 1. november 2016, skal kommunen registrere samliv som ophørt den 1. november Hvis samliv er ophørt f.eks. den 5. november 2016, skal kommunen registrere samliv som påbegyndt den 1. november Hvis borgeren anvender ansøgningsblanket om forsørgelsesydelser er borgeren så vejledt? Ansøgningsblanket til ansøgning om forsørgelsesydelsers bagside er opdateret med vejledning i samarbejde mellem kommunerne og KL. KL har vurderet, at anvendelse af den opdaterede ansøgningsblanket er tilstrækkelig ift., at vejledning af borgeren er gennemført. Der skal ikke sendes en særskilt vejledning til borgeren sammen med afgørelse om bevilling af forsørgelsesydelser. Hvorfor bliver der ikke automatisk udsendt afgørelsesbreve til borgeren om borgerens kontanthjælpsloftssats fra d. 20. september til 12. oktober? Der bliver i perioden fra d. 20. september oktober 2016 ikke automatisk udsendt afgørelser fra KMD Aktiv for kommunerne om borgerens ændrede kontanthjælpsloftsatser. Det skyldes, at der fortsat sker 10

11 kvalitetssikring af integrationen mellem KMD Aktiv og Udbetaling Danmarks nye kontanthjælpsloftssystem. Det anbefales derfor, at I så vidt det er muligt, undlader at indberette ændringer i KMD Aktiv til d. 1. oktober 2016, hvis ændringerne resulterer i en ny kontanthjælpsloftsats for borgeren. For de sager, hvor I ikke kan vente med indberetning til d. 1. oktober, er det vigtigt, at I udsender en manuel afgørelse til borgeren, om borgerens ændrede kontanthjælpsloftssats, da ændringen ellers ikke vil få virkning for oktober, som den skal efter lovgivningen. KMD har udarbejdet en brevskabelon. Hvis I venter til den 1. oktober med at indberette ændringer i KMD Aktiv, og I indberetter med ændringsdato 1. oktober eller senere, vil det betyde, at ændringer til gunst for borgerne får virkning fra 1. oktober 2016, og ændring, der er til gunst for borgeren først får virkning fra 1. november Det anbefales derfor, så vidt muligt at undlade at indberette med en ændringsdato, der ligger før 1. oktober Fra den 13. oktober 2016 bliver der igen automatisk udsendt afgørelser fra KMD Aktiv for kommunerne om borgerens kontanthjælpsloft. Her bliver der samlet op på ændringer, som er indberettet i KMD Aktiv i perioden fra 20. september til 12. oktober. Bemærk, at KMD Aktiv ikke registrerer, hvis I sender et manuelt brev til borgeren. Det betyder, at borgeren også vil modtage et automatisk brev efter den 12. oktober 2016 om ændringen i borgerens kontanthjælpsloftssats. Hvorfor kan en borger modtage flere breve om borgerens kontanthjælpsloft? Som udgangspunkt modtager borgeren løbende besked fra kommunen om, hvilket kontanthjælpsloft, der gælder for borgeren. Kontanthjælpsloftet gælder fra den dag, som det brev, som borgeren modtager fra kommunen om borgerens kontanthjælpsloftssats, er dateret. Bemærk, at der bliver i perioden 20. september oktober 2016 ikke automatisk udsendt afgørelser fra KMD Aktiv for kommunerne om borgerens eventuelt ændrede kontanthjælpsloftsats pga. ændringer i borgerens forhold, jf. nærmere i artiklen Hvorfor bliver der ikke automatisk udsendt afgørelsesbreve til borgeren om borgerens kontanthjælpsloftssats fra d. 20. september til 12. oktober? Nogle borgere kan opleve at modtage mere end et brev fra kommunen om borgerens kontanthjælpsloft i en given måned. Det drejer sig om de borgere, hvor forhold, der har betydning for borgerens kontanthjælpsloft ændrer sig i løbet af måneden, f.eks. hvis borgeren fylder 30 år, hvis borgerens barn fylder 18 år i løbet af måneden. Som brevene fra kommunen er formuleret nu, fremgår det ikke af brevene for hvilken periode i måneden, der gælder hvilken kontanthjælpsloftssats. Det ene brev med oplysninger om den ene kontanthjælpsloftsats er gældende for den ene del af måneden, og det andet brev med oplysninger om den anden kontanthjælpsloftssats er gældende for den anden del af måneden uanset datering af brevet. Borgeren skal som udgangspunkt henvende sig til kommunen for at få oplyst hvilke kontanthjælpsloftssatser, der gælder for hvilke perioder i måneden. Udbetaling Danmark kan også oplyse borgeren herom. I den foreløbige beregning af, hvad borgeren skal have udbetalt i boligstøtte og særlig støtte anvender Udbetaling Danmark den sats, der sammenholdt med den bevilligede forsørgelsesydelse, giver mulighed for størst udbetaling til borgeren af boligstøtte og særlig støtte. I genberegningen anvender Udbetaling Danmark 11

12 de satser, som gælder for en given måned til beregningen af, hvad Udbetaling Danmark kan udbetale i boligstøtte og særlig støtte. Hvorfor modtager nogle borgeres ægtefæller brev fra Udbetaling Danmark? Der er i nogle tilfælde blevet overført oplysninger for begge ægtefæller til kontanthjælpsloftssystemet, på trods af at det kun er den ene ægtefælle, der rent faktisk er bevilliget kontanthjælp. Det medfører desværre at der bliver sendt en afgørelse til den arbejdende borger om, hvor meget borgeren bliver sat ned i ydelser, på trods af at borgeren ikke er omfattet af kontanthjælpsloftet. For at undgå denne fejl skal kommunerne anvende undtagelsesmarkeringen herfor i kommunens kontanthjælpssystem. Hvis undtagelsesmarkeringen er anvendt rigtigt vil borgeren ikke modtage brev om, hvor meget borgeren bliver sat ned i ydelser fra Udbetaling Danmark. I KMD Aktiv skal kommunerne benytte undtagelsesmarkering B hvis borgere ikke modtager forsøgelsesydelser efter AKL 22-25, f.eks. fordi de er i fuldtidsarbejde. Hvordan sikres ens klagebehandling i kommunerne? Udbetaling Danmark foretager ens sagsbehandling af klager vedrørende samme problemstilling. Udbetaling Danmark må ikke koordinere Udbetaling Danmarks klagebesvarelser med kommunernes besvarelse af klager. I forhold til forskelligartet kommunal praksis i klagebehandlingen, er det Ankestyrelsen som fastlægger praksis. Hvordan forholder Udbetaling Danmark sig til, at en borger ikke kan betale sin husleje? Udbetaling Danmark administrerer reglerne om kontanthjælpsloftet, som de er vedtaget af Folketinget. Udbetaling Danmark besvarer henvendelser fra kommuner og borgere vedrørende effekten af kontanthjælpsloftet for udbetaling af boligstøtte og særlig støtte til den enkelte borger. Det er udenfor Udbetaling Danmarks myndighedsområde at vejlede borgere om valg af bolig ift. den enkelte borgers økonomi. Udbetaling Danmark vil derfor henvise borgeren til at søge socialfaglig hjælp i kommunen. Særligt om boligstøtte og kontanthjælpsloftet Hvorfor vil nogen borgere opleve, at deres husleje stiger? For borger, som bor i et alment boligselskab kan boligstøtten bliver udbetalt til boligselskabet. Det betyder, at borgere, som bliver sat ned i boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet vil opleve, at deres huslejebetaling stiger, idet der bliver overført mindre beløb til boligselskabet. For borgere under administration, hvis boligstøtte bliver udbetalt til et alment boligselskab er det ikke muligt at overføre boligstøtten til kommunen. Særligt om særlig støtte Hvem udbetaler særlig støtte til borgere, som ikke er omfattet af kontanthjælpsloftet? Fra 1. oktober er det Udbetaling Danmark, som udbetaler særlig støtte, hvorfor kommunen ikke skal udbetale særlig støtte, heller ikke for borgere, som ikke er omfattet af kontanthjælpsloftet. Kommunerne skal anvende kommunens kontanthjælpssystem ift. bevilling af særlig støtte efter de retningslinjer, som 12

13 kommunens it-leverandør angiver. Kommunen skal ikke udbetale tillæg til borgeren uden om kommunens kontanthjælpssystem. Når kommunerne anvender kommunernes kontanthjælpssystem, er der ikke behov for yderligere kommunikation om udbetaling af særlig støtte til borgeren mellem kommunen og Udbetaling Danmark, da relevant data i kommunens kontanthjælpssystem automatisk bliver overført til Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftsystem. Hvis kommunen har behov for at kontakte Udbetaling Danmark om en konkret sag kan kommunen benytte de aftalte kanaler: Kviklinie for kommunerne, digital post, tværgående manuelt advis og direkte kontakt til kommunens kommunekontaktchef. Hvordan bevilliger kommunen særlig støtte, hvis borger endnu ikke er bevilget boligstøtte? Kommunen skal medtage forventet boligstøtte i kommunens bevilling af særlig støtte, for at borgeren ikke efterfølgende bliver mødt med krav om tilbagebetaling af den særlige støtte. Hvis borgeren endnu ikke har fået bevilget boligstøtte af Udbetaling Danmark, kan kommunen anvende den vejledende boligstøtteberegner på borger.dk for at få en fornemmelse af, hvor meget borgeren bliver bevilget i boligstøtte, og medtage dette forventede beløb i kommunens bevilling af særlig støtte. Kommunen kan ikke lave foreløbig udbetaling af særlig støtte til borgeren, mens borgeren afventer svar fra Udbetaling Danmark på borgerens boligstøtteansøgning, da kommunen efter 1. oktober 2016 ikke kan foretage udbetaling af særlig støtte. Når Udbetaling Danmark har behandlet boligstøtteansøgningen, beregner Udbetaling Danmarks kontanthjælpsloftssystem, hvad borgeren skal have udbetalt i boligstøtte og særlig støtte i de relevante måneder og udbetaler evt. ydelser til borgeren. Kan kommunen fortsat anvende kvikudbetaling til udbetaling af særlig støtte som enkeltydelse? Nej, kommunen kan ikke anvende kvikudbetaling til udbetaling af særlig støtte som enkeltydelse, da myndighedsansvaret for udbetaling af særlig støtte overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. oktober Det betyder, at kommunen ikke længere har mulighed for at udbetale særlig støtte for perioden efter 1. oktober Hvem opkræver særlig støtte? Det er fortsat kommunerne, der opkræver for meget udbetalt særlig støtte. Udbetaling Danmark, KL og KMD arbejder på at systemunderstøtte overdragelse af grundlag for krav mod borgeren om tilbagebetaling af for meget udbetalt særlig støtte til kommunerne. Systemunderstøttelse forventes klar i første kvartal Når en løsning er endelig afklaret, kommer der besked til kommunerne om, hvordan kommunerne skal forholde sig. Særligt om eindkomst og kontanthjælpsloftet Hvorfor får borgere udbetalt forkert boligstøtte pga. forskudte indberetninger af indkomst? Udbetaling Danmark har siden februar 2016 modtaget indkomstoplysninger fra eindkomstregistret til beregning af boligstøtte. Med indkomstoplysningerne fra eindkomstregistret kan vi beregne borgeres boligstøtte på ny ud fra de modtagne oplysninger. Der tegner sig et mønster af, at bestemte typer af indkomster, primært kontanthjælp og dagpenge, bliver indberettet forskudt til eindkomstregistret. Det vil sige, at indkomsten ikke bliver indberettet for den måned, som indkomsten vedrører. Det betyder, at beregningen af boligstøtten for de berørte borgere bliver forkert. Oplysningerne bliver rettet, når borgeren gør os opmærksom på fejlen. Vi har ikke mulighed for selv at identificere de berørte borgere. 13

14 Hvis borgerne først gør os opmærksom på, at oplysningerne er forkerte, efter at boligstøtten er udbetalt, kan der være borgere, der kan få udfordringer med at betale deres husleje i den måned, hvor den dobbelte udbetaling er indberettet. Det er svært at imødekomme problematikken over for borgeren, da reglerne for indberetning af indkomster til e-indkomstregistret fastslår, at såfremt en borgers ydelser, f.eks. kontanthjælp og dagpenge, bliver udbetalt forskudt af en hel måned, skal det indberettes til eindkomstregistret i den måned, hvor indkomsten bliver udbetalt. Hvis kommunen ikke kan nå at indberette ydelserne inden for den relevante måned, f.eks, fordi dokumentation for indkomst udestår, opfordrer Udbetaling Danmark kommunen til at vejlede borgerne om betydningen for borgernes boligstøtte og at anbefale borgerne, at kontakte Udbetaling Danmark for at få de korrekte oplysninger ind i boligstøttesagen. Kommunen må gerne vejlede borgerne om betydningen for deres boligstøtte, hvis kommunen ikke når at indberette oplysningerne inden for den relevante måned. Borgerne må gerne kontakte Udbetaling Danmark for at få de korrekte oplysninger ind i borgerens boligstøttesag. 14

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne

Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Spørgsmål og svar for implementering af kontanthjælpsloftet: Opgavesplit mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark har samlet en række spørgsmål og svar, som har særlig relevans for kommunerne

Læs mere

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte

Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Kontanthjælpsloftet boligstøtte og særlig støtte Samarbejdsprocesser mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit i relation til implementeringen af kontanthjælpsloftet (supplement

Læs mere

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2

Boligstøtte... 2 Ændring af satser pr. 1. januar Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Ændring af satser pr. 1. januar 2017...2 Efterregulering...2 Liste over boligorganisationer...2 Kontanthjælpsloftet... 3 Ændring

Læs mere

Boligstøtte... 3 Ankestyrelsens principafgørelse om kommunernes vejlednings- og bistandspligt.. 3

Boligstøtte... 3 Ankestyrelsens principafgørelse om kommunernes vejlednings- og bistandspligt.. 3 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Barsel.... 2 Ny konkret afgørelse fra Ankestyrelsen: Fleksløn eller barselsdagpenge under opsigelse ved konkurs?... 2 Barselsdagpenge under en

Læs mere

Tværgående... 2 Store forsendelser med Doc2Mail... 2

Tværgående... 2 Store forsendelser med Doc2Mail... 2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 Store forsendelser med Doc2Mail.... 2 Barselsdagpenge.... 3 Barselsdagpenge ifm. med mors sygemelding efter fødsel.... 3 Idriftsættelse

Læs mere

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6

International Pension... 6 International Pension flytter til Holstebro... 6 Fagligt nyt Information fra Udbetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Boligstøtte.... 2 Implementering af Kontanthjælpsloftet... 2 Boligstøtten ændrer sig for borgere på integrationsydelse....

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4

Boligstøtte... 2 Opgørelsen af boligstøtten for Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag... 4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelsen af boligstøtten for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 4 Ny Klient i KMD Sag.... 4 Familieydelser.... 5 Efterregulering

Læs mere

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt

Borgere må gerne sende papirdokumentation, selvom de søger om boligstøtte digitalt Til alle kommuner 11. juli 2013 Ref. nr.: Oplys venligst ved Nyhedsbrev fra Boligstøtte Udbetaling Danmark henvendelse Dette er det første nyhedsbrev om boligstøtte fra Udbetaling Danmark. Vi vil fremadrettet

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar I oktober 2016 modtog i alt personer integrationsydelse ifølge Jobindsats. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ninna Hedeager Olsen, MB E-mail: Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk 18-01-2017 Sagsnr. 2017-0038704 Dokumentnr. 2017-0038704-1

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Marts 2014 Ref. nr.: 3-2014 Indhold Boligstøtte... 2 Anvendelse af oplysninger fra huslejeregistret ændring af Din Boligstøtte...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

Tværgående... 2 Fagligt Nyt ændrer layout og samles i ét nyhedsbrev... 2 Skrivbare blanketter er nu tilgængelige i KL s blanketsamling...

Tværgående... 2 Fagligt Nyt ændrer layout og samles i ét nyhedsbrev... 2 Skrivbare blanketter er nu tilgængelige i KL s blanketsamling... Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 ændrer layout og samles i ét nyhedsbrev.... 2 Skrivbare blanketter er nu tilgængelige i KL s blanketsamling... 2 Barselsdagpenge....

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte, Mellemkommunal refusion, ændring i processen for

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice Oktober 2014 Uge 41 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Undtagelsesmodel... 2

Læs mere

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Efterlevelseshjælp. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen og samspillet mellem

Læs mere

Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Til: Direktøren for beskæftigelsesområdet Chefen ydelsesområdet Jobcenterchefen Socialchefen Implementering af kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen Loven om kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen

Læs mere

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på.

Tak for din henvendelse af 3. juni 2016, hvor du har videresendt en række spørgsmål fra en borger vedr. Jobreform fase I, som du ønsker svar på. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 13-06-2016 Sagsnr. 2016-0244835 Dokumentnr. 2016-0244835-1 Kære Andreas Keil

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice februar 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 2 Idriftsættelse af nye selvbetjeningsløsninger...

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice Maj 2014 Ref. nr.: 5-2014 Indhold Indhold... 1 Boligstøtte... 2 Udbetaling af boligstøtte til almene boligorganisationer...

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0

Delpension. Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension Opgavesplit ved overgang til Udbetaling Danmark version 1.0 Delpension - Overordnet fordeling af opgaver Udmøntning af opgavesplit og procestegning i nærværende dokument fastlægger opgavedelingen

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Indhold Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ November 2015 Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Nye regler for Boligstøtte i 2016... 2 Kommunikation til

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Boligstøtte... 5 Ny film om boligstøtte... 5 Opgørelse af boligstøtten for

Boligstøtte... 5 Ny film om boligstøtte... 5 Opgørelse af boligstøtten for Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 Giv besked til Udbetaling Danmark, når en borger er blevet undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening på Barsel og Familieydelser....

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn Barselsdagpenge - Forældrepålæg Ca. antal pr. år Afsender Modtager

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Ny version af "Søg boligstøtte"

Ny version af Søg boligstøtte Ny version af "Søg boligstøtte" Går i luften den 1. juli 2015 17-06-2015 Hvorfor kommer der en ny version af Søg boligstøtte? Søg boligstøtte er tilpasset lovgivningen vedr. eindkomst Det fremgår af loven,

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice marts 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Boligstøtte... 2 Beregning af boligstøtte... 2 Efterregulering... 3 Ændring af udbetalingsform

Læs mere

Vejledning om de øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen)

Vejledning om de øvre grænser for den samlede hjælp (kontanthjælpsloftsvejledningen) VEJ nr 10322 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15798

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes Borgerservice Maj 2015 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Lejekontrakter ved kommunalt anviste

Læs mere

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer

Nyttig viden om kontanthjælpsloftet. Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer Nyttig viden om kontanthjælpsloftet Baggrundsviden til ansatte i almene boligorganisationer 2 Kontanthjælpsloftets konsekvenser 30.000 familier forventes at blive berørt af kontanthjælpsloftet, der træder

Læs mere

Tværgående... 2 Optimering af udveksling af oplysninger mellem kommuner og Udbetaling Danmark... 2

Tværgående... 2 Optimering af udveksling af oplysninger mellem kommuner og Udbetaling Danmark... 2 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 Optimering af udveksling af oplysninger mellem kommuner og Udbetaling Danmark.... 2 Boligstøtte.... 3 Opgørelse af boligstøtten

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Boligstøtte... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for

Boligstøtte... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Boligstøtte.... 2 Opgørelse af boligstøtten for pensionisterne for 2016.... 2 Kontanthjælpsloftet... 3 Den digitale blanket til indberetning af

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice December 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte,... 1 Højere boligsikring til unge forsørgere... 2

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ August 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Forbedrede boligstøttebreve fra

Læs mere

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen.

Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. 1910 Efterregulering: Hvad er efterregulering (startside) Dette er startsiden til artikler om efterregulering i Videnløsningen. Her får du først en introduktion til, hvad efterregulering er. Hvad er efterregulering?

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

Boligstøtte... 4 Små forbedringer i selvbetjeningsløsningen på borger.dk...4

Boligstøtte... 4 Små forbedringer i selvbetjeningsløsningen på borger.dk...4 Information fra Udbetaling Danmark til kommunerne Indhold Tværgående.... 2 Nye klagesider på borger.dk...2 Reviderede anbefalinger til udveksling af oplysninger i forbindelse med nye IT-systemer...3 Nyt

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016.

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016. Notat Side 1 af 5 Til Til Aarhus Byråd Orientering Orientering om Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indsatser i forbindelse med implementering af kontanthjælpsloft, 225-timers

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere

Det er kommunens ansvar at implementere og administrere de reformer og regler, som Folketinget har besluttet.

Det er kommunens ansvar at implementere og administrere de reformer og regler, som Folketinget har besluttet. Notat Vedrørende: på spørgsmål til byrådets åbne spørgetid den 5. september vedr. kontanthjælpsloft Sagsnavn: Spørgsmål til byrådets åbne spørgetid den 5. september 2016 fra Lisbeth Sand vedr. kontanthjælpsloft

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv.

Til Socialudvalget. Sagsnr Dokumentnr Orientering om Jobreform fase I mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Jobreform fase I mv. Den 1. april 2016 trådte de lovændringer i kraft, som udmønter hhv. Jobreform fase

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

A N A L Y S E. Flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet

A N A L Y S E. Flyttemønstre blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet A N A L Y S E Oktober 2017 Flyttemønstre blandt i kontanthjælpssystemet I forbindelse med jobreform fase 1, er der særligt fokus på, om reformen giver anledning til flere fraflytninger af boliger eller

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Underbilag 2.12: Eksempler på breve

Underbilag 2.12: Eksempler på breve Underbilag 2.12: Eksempler på breve Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 1.1 Eksempler på brevskabeloner... 3 1.2 Eksempler på breve... 9 1.3 Afslagsbrev... 10

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Mellemkommunal udligning

Mellemkommunal udligning Mellemkommunal udligning Udligning mellem kommuner vedrørende boligstøtte og pension - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 23. december 2011 Version 1.4 1 overordnet opgavedeling For en række

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft?

Spørgsmål 1 Hvor mange bosiddende i København vil blive påvirket af det netop indførte kontanthjælpsloft? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen E-mail: Borgmesteren@suf.kk.dk Kære Ninna Thomsen 2-5-216 Sagsnr. 216-212113

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Samsø Kommune Ø - SU

Samsø Kommune Ø - SU Samsø Kommune Ø - SU Skoleåret 2017-2018 Side 2 Ø - SU Samsø Kommune Side 3 Forord 4 Hvem kan få Ø-SU? 5 Ø-SU'en består af 5 Der ydes Ø-SU til følgende ungdomsuddannelser 5 Rejsestøtte 6 Opholdsstøtte

Læs mere

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri

Årsrapport 2014 Socialt bedrageri Årsrapport 2014 Socialt bedrageri 1 Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om Team Kontrols resultater og indsatser i 2014. Team Kontrol arbejder på tværs i hele Halsnæs Kommune. I Team Kontrols

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret

Frederiksberg Kommune. Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Faglig bistand og rådgivning i Ydelsescentret Indhold 1 Indledning 2 2 Baggrund 3 2.1 Udført arbejde 3 3 Behandling af advis - resultat 4 3.1 Samlet krav om tilbagebetaling 5 4 Videre forløb 6 4.1 Anbefaling

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

Kommunikationsprocesser

Kommunikationsprocesser Kommunikationsprocesser Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 1 Giv helhedsorienteret vejledning Udbetaling Danmark, 1. september 2011 Version 1.2 2 Definition af helhedsorienteret vejledning

Læs mere

TEMAMØDE OM 225-TIMERSREGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET

TEMAMØDE OM 225-TIMERSREGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET TEMAMØDE 225 TIMERS REGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET TEMAMØDE OM 225-TIMERSREGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET Maj/juni 2016 TEMAMØDE 225 TIMERS REGLEN OG KONTANTHJÆLPSLOFTET Agenda Velkomst v. KL Administrationen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob.

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob. NOTAT Behandling af fleksløntilskud Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet fleksløntilskud er indført januar 2013. 1. Overordnet

Læs mere

Håndter adgang til arkivalier

Håndter adgang til arkivalier Håndter adgang til arkivalier Samarbejdsproces mellem kommuner og Udbetaling Danmark - udmøntning af opgavesplit Udbetaling Danmark, 25. maj 2012 Version 1.5 1 Håndter adgang til arkivalier Definition

Læs mere

Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice København

Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Bilag 1: Forlænget sagsbehandlingstid af nyansøgninger til kontanthjælp hos Ydelsesservice

Læs mere

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE

GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE GUIDE TIL SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE Information fra Ydelsescenter Aarhus SÅDAN FÅR DU SÆRLIG UDDANNELSESYDELSE I ydelsescenteret kan du søge om særlig uddannelsesydelse, hvis du i perioden den 30. december

Læs mere

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre?

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Ansøgning om plejebolig ( 108 i Serviceloven) Enhver der pga. funktionsnedsættelse eller lignende ønsker en plejebolig kan søge om en

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015

Tilfredshedsundersøgelse 2015 Spørgsmål 6 Tilfredshedsundersøgelse 25 I tabellen vises gennemsnittet af besvarelserne. Parenteserne viser sidste års resultat. = Laveste tilfredshed = Højeste tilfredshed ØVRIGE BRUGERE SUPERBRUGE RE

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse

Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Notat Dato 1. februar 2017 MEB Side 1 af 5 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Udvidelse af målgruppen for integrationsydelse Loven om udvidelse af målgruppen

Læs mere

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst.

Du skal betale boligstøtte tilbage, fordi indkomsten sidste år har været højere, end du har oplyst. Side 1 af 5 Tilbagebetaling af boligstøtte Du har fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis du skal betale boligstøtte tilbage. Her på siden kan du læse mere om, hvorfor du skal betale boligstøtte tilbage,

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sociale afgørelsessager Familieydelser og barseldagpenge er i slutningen af 2012 overgået til Udbetaling Danmark. 1. marts 2013 er sagsområderne boligstøtte, folke-

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse NOTAT Behandling af ressourceforløbsydelse Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet ressourceforløbsydelse først er indført

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013

Kontrolgruppen. Årsberetning 2013 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2013 Indhold: 1. Sagsoverblik. 2. Økonomisk opgørelser over kontrolgruppens arbejde. 3. Udbetaling Danmark. 4. Ankestyrelsens vurdering af sager som omhandler samliv. 5. Målrettede

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Udbetaling Danmark bruger oplysninger fra SKAT til at beregne

Læs mere

Det samlede antal timers beskæftigelse blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet

Det samlede antal timers beskæftigelse blandt ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet A N A L Y S E Ordinær beskæftigelse blandt personer berørt af kontanthjælpsloft og 225-timersregel Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen har til formål at øge incitamentet til at arbejde blandt ydelsesmodtagere

Læs mere