ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29"

Transkript

1 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015/ /29

2

3 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller 17 Elevtalsprognosen 2015/ /29 er udarbejdet af COWI for Silkeborg Kommune, marts Kontaktpersoner: Heine K. Jakobsen, Silkeborg Kommune, tlf Thomas Jensen, COWI, tlf

4 1 INDLEDNING OG HOVEDFORUDSÆTNINGER ELEVTALSPROGNOSENS DATAMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER De grundlæggende datasæt bag modellen, som danner elevtalsprognosen er: - Befolkningsprognosen Elevtal for skoleårene 2012/ /16 - Skoler med grund- og overbygningsklasser - Skoledistriktsinddeling gældende for skoleåret 2015/16 BEFOLKNINGSPROGNOSEN Befolkningsprognosen er baseret på prognoseprogrammet Demografix og beregner - med udgangspunkt i historiske data for årene samt kommunens boligprogram for det forventede indbyggertal i Silkeborg Kommune. Befolkningsprognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI og Silkeborg Kommune. De beregnede børnetal for kommunens skoledistrikter anvendes til at beregne, hvilke skoler der vil opleve stigende eller faldende elevtal. ELEVTALLENE FOR SKOLEÅRENE 2012/ /16 Data er udtrukket fra Silkeborg Kommunes elevadministrationssystem og indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Silkeborg Kommune samt elever, der går i skole i Silkeborg Kommune men er bosat uden for kommunen. Data er udtrukket fra Tabulex TEA (Silkeborg Kommunes elevadministrationssystem) og viser elevtal pr. skole pr i årene Elevtallene er efterfølgende bearbejdet af COWI i samarbejde med Silkeborg Kommune. SKOLER MED GRUND- OG OVERBYGNINGSKLASSER Elevtalsprognosen er baseret på den skole- og klassestruktur for folkeskolerne som er vist nedenfor. Det fremgår her, hvilke skoler der har hhv. grund- og overbygningsklasser samt 10. klasser. Øvrige klasser dækker over special- og modtageklasser. Skole Grundsk. Overb. 10. kl. Øvr. kl. Note Ans Skole X Har specialklasser Balleskolen Bryrup Buskelundskolen Dybkærskolen Har modtageklasser Dybkær Specialskole X Alene specialklasser Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole X Har modtageklasser Gjern Skole 0-6 Gjessø Skole 0-6 Grauballe Skole 0-6 Gødvadskolen 0-6 Hvinningdalskolen X Har special- og modtageklasser Højmarksskolen X Alene specialklasser Kjellerup Skole X Har modtageklasser Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 4

5 Skole Grundsk. Overb. 10. kl. Øvr. kl. Note Kragelund Skole 0-6 Langsøskolen X Har specialklasser Resenbro Skole 0-6 Sejs Skole Silkeborg Ungdomsskole X X Har special- og modtageklasser Sjørslev Skole 0-6 Skægkærskolen Har modtageklasser Sorring Skole 0-6 Sølystskolen X Har special- og modtageklasser Thorning Skole X Har specialklasser Vestre Skole Vinderslev Skole 0-6 Virklund Skole Voel Skole 0-6 Elever som går på skoler, der ikke har overbygning, sendes som udgangspunkt til overbygningsskolerne som vist af nedenstående oversigt: Grundskole Gjern Skole, Grauballe Skole og Sorring Skole Gjessø Skole Gødvadskolen Kragelund Skole Resenbro Skole og Voel Skole Sjørslev Skole og Vinderslev Skole Overbygningsskole Fårvang Skole Frisholm Skole Dybkærskolen Funder Skole Langsøskolen Kjellerup Skole Ikke alle elever overføres fra grund- til overbygningsskoler, idet det ventes, at en del vil søge andre skoler, herunder fri- eller privatskoler, efterskoler, folkeskoler i andre kommuner samt øvrige skoler - jf. skoleskifttabellerne side Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 5

6 SKOLEDISTRIKTSINDDELING Silkeborg Kommune er inddelt i skoledistrikter som vist nedenfor: Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 6

7 2 MODELMÆSSIGE FORUDSÆTNINGER Elevtalsprognosen er lavet ved at overføre de historiske søgemønstre fra skoleårene 2012/ /16 til de børnetal, som ventes i befolkningsprognosen Der regnes med selvstændige søgemønstre for alle skoledistrikter, dvs. de skolesøgende børn fordeles på de skoler, som børn i deres eget skoledistrikt historisk set søger inkl. skoler i andre kommuner. Endvidere er det estimeret, hvor mange elever fra andre kommuner, som vil søge skole i Silkeborg Kommune. Søgemønstrene indgår på forskellig måde alt efter klassetrin: BØRN SOM SKAL I 0. KLASSE Børnene, som skal gå i 0. klasse, fordeles på skolerne efter det historiske søgemønster for 0. klasseeleverne bosat i samme skoledistrikt - jf. tabellen side 10. OMFORDELING VED OPRYKNING GENNEM GRUNDSKOLEN Ved oprykning gennem grundskoleforløbet 0-6. klassetrin sker en omfordeling mellem skolerne ud fra de mønstre for omfordeling som har været i skoleårene 2012/ /16. BØRN SOM SKAL I KLASSE Børnene fordeles efter et "overbygningsmønster", som er dannet ud fra de sidste fire års historiske søgemønstre. Eleverne fra hver enkelt skole omfordeles således ved skift fra 6. til 7. klasse fra 7. til 8. klasse, fra 8. til 9. klasse og fra 9. til 10. klasse efter de fordelingsmønstre, som tidligere elever har fulgt ved oprykning og skift mellem overbygningsskolerne - jf. tabellerne side Ved oprykning til overbygningsklasserne tages der endvidere højde for, at nogle elever vil søge privatskoler, efterskoler eller andre skoler i eller udenfor Silkeborg Kommune, ligesom nogle vil afslutte skolegangen inden 10. klasse. KLASSEDANNELSE Der regnes med en klassekvotient på 28 således at elev nr. 29, 57, 85 osv. udløser en ekstra klasse. JUSTERINGER OG OMFORDELINGER Der er foretaget en række justeringer af de historiske søgemønstre på baggrund af skolernes forventede elevtal for skoleåret 2016/17. FLYGTNINGE I PROGNOSEÅRENE I Silkeborg Kommunes befolkningsprognose indgår forudsætninger om tilflytning af flygtninge i alle prognoseår. Antallet af flygtninge over prognoseperioden er samlet set personer. En del af disse flygtninge ventes at være børn som ved tilflytningen enten er i skolealderen eller yngre og dermed potentielle skolestartere i løbet af prognoseårene. Da det ikke vides i hvilke geografiske områder disse flygtninge vil blive bosat er de distriktsmæssigt ikke inkluderet i de normale skoledistrikter, men derimod i et selvstændigt delområde. Fra dette administrative delområde fordeles der over prognoseperioden elever til både modtageklasser og normalklasser efter følgende principper: Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 7

8 Flygtninge i modtageklasser Det første år efter tilflytning af et barn i skolealderen forudsættes det, at barnet går i en modtageklasse på et klassetrin der svarer til dets alder fx. vil en 6-årig gå i 0. klasse og en 10-årige i 4. klasse. Eleverne fordeles på skolerne proportionelt efter den nuværende kapacitet for modtageklasser hvilket er: Dybkærskolen 36 Fårvang Skole 24 Hvinningdalskolen 12 Kjellerup Skole 30 Skægkærskolen 24 Sølystskolen 50 Silkeborg Ungdomsskole 45 Endnu ikke placeret 78 Total 299 I år hvor det samlede modtageklasseelevtal måtte overstige 221 dannes en restpulje af modtageklasseelever som endnu ikke er placeret på navngivne skoler. Det drejer sig om 78 elever i skoleåret 2016/17 og 41 elever i 2017/18. Flygtninge i normalklasser Når barnet har været i kommunen ud over det første år forudsættes det, at barnet går i en normalklasse på et klassetrin der svarer til dets alder fx. vil en 6-årig gå i 0. klasse og en 10-årige i 4. klasse. Eleverne fordeles på skolerne proportionelt efter den historiske geografiske fordeling af børn, som har gået i modtageklasse. USIKKERHEDER I ELEVTALSPROGNOSEN Elevtalsprognosen vil indeholde en række usikkerheder, idet de datasæt, som prognosen er baseret på, kan være usikre. Nedenfor er nævnt de største kilder til usikkerhederne. Fire års elevdata ligger til grund for søgemønstrene Søgemønstrene, som anvendes til fordeling af eleverne i prognoseårene, er dannet ud fra de seneste fire skoleårs søgemønstre. Har der været ekstreme/unormale søgemønstre i disse år, vil det således slå igennem i alle prognoseårene. De faktiske børnetal kan afvige fra befolkningsprognosens forventninger Befolkningsprognosen giver et bud på, hvor mange børn i forskellige aldre, der vil bo i de enkelte distrikter ud fra at en række forudsætninger holder - herunder det planlagte boligprogram. Prognosen regner med gennemsnitlige udviklingstal, men kan ikke tage højde for de årlige udsving i flytninger, som altid og helt naturligt forekommer - et år er der tilfældigvis stor fraflytning af børn i en vis alder, mens der næste år måske er stor tilflytning. Det estimerede børnetal i prognosen vil således sjældent ramme 100% korrekt, og da elevtallene er afledt af børnetallene, vil elevtallene heller ikke være mere nøjagtige end de beregnede børnetal. Usikkerheder omkring antal og fordeling af flygtninge I befolkningsprognosen er der en væsentlig usikkerhed omkring både antallet af flygtninge samt hvilke distrikter disse vil blive bosat i. Da flygtningene vil påvirke både modtageklasser og normalklasser vil denne usikkerhed også påvirke elevprognosen. Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 8

9 3 ELEVFORDELINGSTABELLER ANDEL BØRN SOM STARTER I 0. KLASSE SOM HHV. 5 OG 6 ÅRIGE Distrikt 5 år 6 år Ans Skole 0,6% 88,0% Balleskolen 0,4% 89,8% Bryrup 0,7% 83,7% Buskelundskolen 2,2% 94,0% Dybkærskolen 0,7% 90,9% Frisholm 0,0% 88,5% Funder Skole 0,0% 95,5% Fårvang 1,7% 88,7% Gjern 0,8% 93,9% Gjessø 1,2% 84,0% Grauballe 1,0% 87,2% Gødvadskolen 0,0% 86,0% Hvinningdalskolen 1,1% 91,9% Kjellerup Skole 0,4% 91,7% Kragelund Skole 0,0% 93,3% Langsøskolen 1,4% 89,4% Linå Skole* 2,0% 82,1% Resenbro Skole 3,2% 97,0% Sejs Skole 0,0% 93,2% Sjørslev Skole 3,1% 93,0% Skægkærskolen 1,7% 94,0% Sorring 4,4% 97,3% Sølystskolen 1,0% 92,5% Thorning Skole 0,6% 90,1% Vestre Skole 1,1% 89,5% Vinderslev Skole 0,0% 82,9% Virklund Skole 2,2% 96,8% Voel 0,6% 95,1% * Distriktet Linå eksisterer stadig som selvstændigt distrikt i modellen bag elevprognosen selvom det i praksis er sammenlagt med Sejs skoledistrikt. Det skyldes at søgemønstrene i Linå-distriktet adskiller sig fra søgemønstre i distrikt Sejs. Tabellen viser, hvor stor en del af de børn, der er fyldt hhv. 5 og 6 år ved kalenderårets udgang, som forventes at ville være skolesøgende. Eksempelvis forventes det at 88,0 % af børnene, som bor i distriktet der hører til Ans Skole vil være skolesøgende det år de fylder 6 år. Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 9

10 SØGEMØNSTRE VED START I 0. KLASSE Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Gjern Skole Gjessø Skole Grauballe Skole Gødvadskolen Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Kragelund Skole Langsøskolen Resenbro Skole Sejs Skole Sjørslev Skole Skægkærskolen Sorring Skole Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Vinderslev Skole Virklund Skole Voel Skole Specialklasser samlet Modtageklasser Privatskoler Folkeskoler i andre kommuner Total Distrikt Ans Skole Balleskolen Bryrup Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Funder Skole Fårvang Gjern Gjessø Grauballe Gødvadskolen Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Kragelund Skole Langsøskolen Linå Skole Resenbro Skole Sejs Skole Sjørslev Skole Skægkærskolen Sorring Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Vinderslev Skole Virklund Skole Voel For hvert skoledistrikt vises hvordan 0. klasse-eleverne søger de respektive skoler. Distrikt Linå er bevaret i modellen idet søgemønstrene afviger fra distrikt Sejs. Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 10

11 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 6. TIL 7. KLASSETRIN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Modtageklasser Privatskoler Folkeskoler i andre kommuner Total NAVN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Gjern Skole Gjessø Skole Grauballe Skole Gødvadskolen Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Kragelund Skole Langsøskolen Resenbro Skole Sejs Skole Sjørslev Skole Skægkærskolen Sorring Skole Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Vinderslev Skole Virklund Skole Voel Skole Specialklasser samlet Modtageklasser Privatskoler Folkeskoler i andre kommuner Tabellen viser, for hver skole, hvor stor en andel af de elever der gik i 6. klasse som vil vælge de respektive skoler i 7. klasse Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 11

12 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 7. TIL 8. KLASSETRIN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Modtageklasser Privatskoler Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Total NAVN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Modtageklasser Privatskoler Folkeskoler i andre kommuner Tabellen viser, for hver skole, hvor stor en andel af de elever der gik i 7. klasse som vil vælge de respektive skoler i 8. klasse Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 12

13 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 8. TIL 9. KLASSETRIN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Modtageklasser Privatskoler Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Total NAVN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Modtageklasser Privatskoler Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Tabellen viser, for hver skole, hvor stor en andel af de elever der gik i 8. klasse som vil vælge de respektive skoler i 9. klasse Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 13

14 SØGEMØNSTRE VED OPRYKNING FRA 9. TIL 10. KLASSETRIN Silkeborg Ungdomsskole NAVN Ans Skole Balleskolen Bryrup Skole Buskelundskolen Dybkærskolen Frisholm Skole Funder Skole Fårvang Skole Hvinningdalskolen Kjellerup Skole Langsøskolen Sejs Skole Skægkærskolen Sølystskolen Thorning Skole Vestre Skole Virklund Skole Specialklasser samlet Modtageklasser Privatskoler Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Tabellen viser hvor stor en andel af de elever, der gik i 9. klasse, som vil vælge de respektive skoler i 10. klasse Specialklasser samlet Modtageklasser Privatskoler Efterskoler Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Afslutter skole Total Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 14

15 4 ELEVTALSPROGNOSENS HOVEDRESULTATER UDVIKLING I ANTAL ELEVER OG KLASSER I SILKEBORG KOMMUNE Elevtalsprognosen venter i perioden 2015/ /22 et fald i antallet af elever i folkeskolens klasser (ekskl. specialklasser og modtageklasser) fra til elever. Dette svarer til et fald på 309 elever eller 3,0%. Det faldende elevtal ventes at reducere antallet af klasser fra de nuværende 472 (beregnet klassetal) til 457 svarende til 15 færre klasser. Efter 2021/22 ventes yderligere fald i elevtallet til i 2028/29 hvor elevtallet dermed er 621 elever under 2015/16 svarende til -6,0%. Antallet af klasser vil til den tid være 22 lavere end niveauet i 2015/16. Fordelt på de enkelte skoler ses udviklingen af nedenstående tabel: Udvikling Udvikling Skole Type '15/16 '21/22 Abs. Rel. '28/29 Abs. Rel. Ans Skole Elever ,8% ,6% Klasser ,0% ,3% Balleskolen Elever ,5% ,3% Klasser ,4% ,3% Bryrup Skole Elever ,2% ,4% Klasser ,3% ,0% Buskelundskolen Elever ,6% ,4% Klasser ,8% ,8% Dybkærskolen Elever ,4% ,1% Klasser ,0% ,0% Frisholm Skole Elever ,9% ,9% Klasser ,5% ,1% Funder Skole Elever ,8% ,7% Klasser ,8% ,8% Fårvang Skole Elever ,6% ,2% Klasser ,7% ,0% Gjern Skole Elever ,7% ,6% Klasser ,0% 7 0 0,0% Gjessø Skole Elever ,0% ,0% Klasser ,5% ,5% Grauballe Skole Elever ,1% ,8% Klasser ,5% ,5% Gødvadskolen Elever ,3% ,2% Klasser ,0% ,0% Hvinningdalskolen Elever ,0% ,0% Klasser ,9% ,8% Kjellerup Skole Elever ,5% ,1% Klasser ,7% ,7% Kragelund Skole Elever ,7% ,4% Klasser ,7% ,7% Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 15

16 Udvikling Udvikling ,7% Skole Type '15/16 '21/22 Abs. Rel. '28/29 Abs. Rel. Resenbro Skole Elever ,7% ,9% Klasser ,0% ,5% Sejs Skole Elever ,2% ,9% Klasser ,3% ,0% Sjørslev Skole Elever ,3% ,2% Klasser ,0% 7 0 0,0% Skægkærskolen Elever ,7% ,3% Klasser ,5% ,3% Sorring Skole Elever ,5% ,0% Klasser ,0% ,0% Sølystskolen Elever ,0% ,4% Klasser ,7% ,4% Thorning Skole Elever ,2% ,9% Klasser ,0% ,0% Vestre Skole Elever ,0% ,2% Klasser ,8% ,8% Vinderslev Skole Elever ,0% ,0% Klasser ,0% 7 0 0,0% Virklund Skole Elever ,6% ,2% Klasser ,8% ,0% Voel Skole Elever ,0% ,7% Klasser ,0% ,1% Alle folkeskoler Elever ,0% ,0% Klasser ,2% ,7% Fremskrivning af elever og klasser for folkeskoler i Silkeborg Kommune, Indextal (2015/16 = index 100). Årsagen til at der kan forekomme forskellig udvikling i klassetal og elevtal er, at elevsammensætningen nogle år tilfældigvis betyder, at mange klasser vil have 29 og ikke 28 (eller 57 og ikke 56) elever, hvorved der udløses en række ekstra klasser. Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 16

17 5 RESULTATTABELLER De følgende resultattabeller viser det forventede elev- og klassetal for folkeskolerne i Silkeborg Kommune. Der regnes med en klassekvotient på 28 elever. FOLKESKOLER Ans Skole 0. kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser SpSp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 17

18 Balleskolen 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser SpSp.kl. Elever I alt Elever Bryrup Skole 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser SpSp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 18

19 Buskelundskolen 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever Klasser kl. Elever kl Elever Klasser I alt Elever Dybkærskolen 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser SpSp.kl. Elever MM.kl Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 19

20 Frisholm Skole 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl Elever Klasser I alt Elever Funder Skole 0. kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 20

21 Fårvang Skole 0. kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser SpSp.kl. Elever MM.kl Elever I alt Elever Gjern Skole 0. kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl Elever Klasser I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 21

22 Gjessø Skole 0. kl. Elever kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl Elever Klasser I alt Elever Grauballe Skole 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl Elever Klasser I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 22

23 Gødvadskolen 0. kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl Elever Klasser I alt Elever Hvinningdalskolen 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser SpSp.kl. Elever MM.kl Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 23

24 Kjellerup Skole 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser SpSp.kl. Elever MM.kl Elever I alt Elever Kragelund Skole 0. kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl Elever Klasser I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 24

25 Langsøskolen 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser SpSp.kl. Elever I alt Elever Resenbro Skole 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl Elever Klasser I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 25

26 Sejs Skole 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser I alt Elever Sjørslev Skole 0. kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl Elever Klasser I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 26

27 Skægkærskolen 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser MM.kl Elever I alt Elever Sorring Skole 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl Elever Klasser I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 27

28 Sølystskolen 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever kl. Elever kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl Elever Klasser SpSp.kl. Elever MM.kl Elever I alt Elever Thorning Skole 0. kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever Klasser kl. Elever Klasser kl. Elever kl. Elever kl. Elever Klasser kl Elever Klasser SpSp.kl. Elever I alt Elever Silkeborg elevtalsprognose 2015/ /29 28

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 10 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 16 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26

ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 ELEVTALSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2012/13-2025/26 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/ /30 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2016/17-2029/30 INDHOLD 1 Indledning og hovedforudsætninger 4 2 Modelmæssige forudsætninger 7 3 Elevfordelingstabeller 9 4 Elevtalsprognosens hovedresultater 15 5 Resultattabeller

Læs mere

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28

ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE 2014/15-2027/28 ELEVTALSPROGNOSE SVENDBORG KOMMUNE /-/ INDHOLD Indledning og hovedforudsætninger Modelmæssige forudsætninger Elevfordelingstabeller 9 Elevtalsprognosens hovedresultater Resultattabeller 6 Elevtalsprognosen

Læs mere

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune

Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækning i Silkeborg Kommune Kompetencedækningen er et udtryk for, hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningskompetence eller tilsvarende

Læs mere

OVERSIGT OVER ALLE SKOLER:

OVERSIGT OVER ALLE SKOLER: OVERSIGT OVER ALLE SKOLER: Nr 1. ANS SKOLE Nr 2. BALLESKOLEN Nr 3. BRYRUP SKOLE Nr 4. DYBKÆRSKOLEN Nr 5. FRISHOLM SKOLE Nr 6. FUNDER SKOLE Nr 7. FÅRVANG SKOLE Nr 8. GJERN SKOLE Nr 9. GJESSØ SKOLE Nr 10.

Læs mere

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492

4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 31-05-2012 Budgetlægning 2013 Reg.kontonr.niveau 1 4 Børne- og Ungeudvalget U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 41 Skoler U 947.943 939.268 I -137.491-140.492 03 Undervisning og kultur U 901.905 895.354

Læs mere

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012

:26:26 Budgetlægning 2011 Gruppering 2. niv. Struktur og tekst Budget 2010 i Budget 2011 Overslagsår 11-priser 2012 I nedenstående tal er det forventede lavere lønskøn på i alt 9,9 mio kr. IKKE indregnet, hverken i 2011 eller 2012. Effekten af den fulde besparelse er IKKE med på den enkelte skole i 2012, men står som

Læs mere

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023

Elevtalsprognose 2012/2013-2022/2023 sprognose 2012/2013-2022/2023 Indhold Indhold...1 Forord...3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose...4 1.1. Skolestruktur...5 1.2. Overbygningselever... 2. Resultater af prognosen... 2.1.

Læs mere

Elevtals- og klassetalsprognose

Elevtals- og klassetalsprognose s- og klassetalsprognose 2013/2014-2023/2024 Center for Børn og Læring, januar 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 3 1. Forudsætninger for elev- og klassetalsprognose... 4 1.1. Skolestruktur... 5 1.2.

Læs mere

Oversigt over kontaktpersoner: tale-hørekonsulenter og psykologer på skoler September 2016

Oversigt over kontaktpersoner: tale-hørekonsulenter og psykologer på skoler September 2016 Ans Skole Maria Schnack Wolff Tlf. 51 18 56 07 mariaschnack.wolff@silkeborg. Skolen i Nørskovlund elever med autisme Nørskovlund afd. Karen.sondergaard1@silkeborg. Nørskovlund afd. Maria Schnack Wolff

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

4 Orientering om Lokale samarbejder på 0-18 årsområdet

4 Orientering om Lokale samarbejder på 0-18 årsområdet 4 Orientering om Lokale samarbejder på 0-18 årsområdet 4.1 - Bilag: Lokale samarbejder - kommissorium(2) DokumentID: 4477214 Kommissorium for forpligtende samarbejder mellem dagtilbud og skole i Silkeborg

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation i forbindelse med behandlingen af Silkeborg Kommunes budget 2017. Kredsens Budgetinformation

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2016-2031 Til godkendelse på Økonomiudvalgets møde den 17 marts 2016 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2015-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

SOGN FOR SOGN En gennemgang af situationen i sognene i Silkeborg Provsti i forhold til konfirmationsforberedelsen.

SOGN FOR SOGN En gennemgang af situationen i sognene i Silkeborg Provsti i forhold til konfirmationsforberedelsen. Bilag 1 SOGN FOR SOGN En gennemgang af situationen i sognene i Silkeborg Provsti i forhold til konfirmationsforberedelsen. Alderslyst sogn Konfirmander fra: Sølystskolen Gran Allé, Sølystskolen Gran Allé

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune 2013-2028 Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen

Læs mere

Høringssvar til: Ny skolestruktur i Silkeborg kommune

Høringssvar til: Ny skolestruktur i Silkeborg kommune Høringssvar til: Ny skolestruktur i Silkeborg kommune Af Lars Ole Hansen, Brombærvej 15, Silkeborg Email: loh@simcorp.com Børne- og unge udvalgets vision for folkeskolen er, at vi i Silkeborg Kommune vil

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg ---------------- 1 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ---------------------------------- 2 Praktik i Læreruddannelsen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR

PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR INDHOLD Side Strukturelle rammer for praktik i Lærerudannelsen i Silkeborg --------- 2 Generelle forhold om praktik i læreruddannelsen ------------------------- 3 Praktik i Læreruddannelsen i Silkeborg-------------------------------------

Læs mere

Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 2008-2014

Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 2008-2014 Udviklingen af folkeskolen i Silkeborg Kommune 28-214 Skolestruktur Skoleafdelingen 27 Forord Silkeborg Kommune arbejder i øjeblikket med en grundig analyse af skolestrukturen, en analyse som i 26 blev

Læs mere

INDHOLD PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG. Side

INDHOLD PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR PRAKTIKVEJLEDNING - STRUKTUR LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG LÆRERUDDANNELSEN I SILKEBORG. Side 9. Praktikken koordineres af uddannelsesinstitutionen med de øvrige dele af uddannelsen. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastlægger i studieordningen praktikkens nærmere placering i hvert studieår og

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev.

Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation. Silkeborg Kommunes udgifter til folkeskolen pr. elev. Silkeborg Lærerforenings Budgetinformation Indledning: Silkeborg Lærerforening udsender igen i år en Budgetinformation til lokale politikere, skolebestyrelser, lærere og andre interesserede i forbindelse

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26 Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2025/26 1. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers Kommunes

Læs mere

Bilag A A1: Rammebetingelser, 9 sider A2: Pædagogiske processer, 5 sider A3: Resultater, 1 side

Bilag A A1: Rammebetingelser, 9 sider A2: Pædagogiske processer, 5 sider A3: Resultater, 1 side Bilag A A1: Rammebetingelser, 9 sider A2: Pædagogiske processer, 5 sider A3: Resultater, 1 side Kvalitetsrapport 2007/08 Rammebetingelser Bilag A1 figur 1 Klassetrin og spor 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl.

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser tirsdag den 14. september 2010

Kursus for nyvalgte skolebestyrelser tirsdag den 14. september 2010 Kursus for nyvalgte skolebestyrelser tirsdag den 14. september 2010 Indhold: Program Deltagerliste Præsentation med plads til notater Oversigt over bilag til styrelsesvedtægt Vigtige links på www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9

INDHOLD. 1 Prognosens hovedresultater 1. 2 Indledning 3. 3 Overordnede forudsætninger 4. 4 Beregningsmetode 9 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 9 5 Befolkningsprognosens resultater 10 5.1 Boligbyggeri 11 5.2 Flytninger 14 5.3 Fødsler og dødsfald

Læs mere

RESULTATLISTE SKOLESKYDNING INDLEDENDE RUNDE

RESULTATLISTE SKOLESKYDNING INDLEDENDE RUNDE RESULTATLISTE SKOLESKYDNING INDLEDENDE RUNDE 2010 Nr Skole Klasse Forenings- Foreningsnavn Point (+HOLD) nummer 1 Gjessø Skole 5.a 1 2 Them Skytteforening 775 2 Arnborg Skole 5.1 12 Arnborg IF.s Skytteafdl.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE

BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE SILKEBORG KOMMUNE 2016-2029 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 4 2 Indledning 6 3 Overordnede forudsætninger 7 4 Beregningsmetode 13 5 Befolkningsprognosens resultater 14 Boligbyggeri

Læs mere

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning

Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune Økonomisk Forvaltning Skoleprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Den foreliggende skoleplanlægningsmodel for Vesthimmerlands Kommune er resultatet af samarbejde imellem Lene Juel Petersen

Læs mere

ANNEX D Started/Planned Investments A.2.2. Updated list of started/planned implementation of the Investment Programme Investme nt project (IP) identificat ion Name of IP (in Danish only) Short description

Læs mere

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger

Aabenraa Kommune 2008-2020. Resultater og forudsætninger Aabenraa Kommune Dagtilbudsplanlægning og skoleplanlægning 2008-2020 Resultater og forudsætninger Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/19 Skoleplanlægning Aabenraa Kommune 2007/08-2018/019 2

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Folkeskoler Udtalelser til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen Kommentarer

Folkeskoler Udtalelser til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen Kommentarer Folkeskoler Udtalelser til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen Kommentarer Ans Skole Allerførst vil vi gerne anerkende B&U udvalget og Skoleafdelingen for et fint og gennemarbejdet oplæg

Læs mere

Kære studerende! PRAKTIKJOURNAL Læreruddannelsen i Silkeborg Side 1

Kære studerende! PRAKTIKJOURNAL Læreruddannelsen i Silkeborg Side 1 Kære studerende! I læreruddannelsen har faget praktik en sammenbindende funktion for undervisningen i uddannelsens fag og dit arbejde på praktikskolen. Faget er karakteriseret ved to centrale kompetencer:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014/15 Bilag: Skolebestyrelsens udtalelser til egen skoles kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport 2014/15 Bilag: Skolebestyrelsens udtalelser til egen skoles kvalitetsrapport I dette bilag er de enkelte skolebestyrelsers udtalelser til egen skoles kvalitetsrapport samlet i sin fulde ordlyd. Ans Skole... 1 Balleskolen... 2 Bryrup Skole... 2 Buskelundskolen... 3 Dybkærskolen...

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2016 Befolkningsprognose 2016-2029 Svendborg Kommune, april 2016 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2016-2029 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2016. Spørgsmål

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

3 Godkendelse af undervisning af nyankomne ikke dansktalende elever

3 Godkendelse af undervisning af nyankomne ikke dansktalende elever 3 Godkendelse af undervisning af nyankomne ikke dansktalende elever 3.1 - Bilag: Notat_om_undervisningen_af_nyankomne_ikke_dansktalende_elever_160426 DokumentID: 5144644 Kompetencecenter Integration April

Læs mere

2 Endelig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

2 Endelig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune 2 Endelig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune 2.1 - Bilag: Notat_skolebestyrelsernes_høringssvar DokumentID: 5374930 Notat: Sammenskrivning af udtalelserne fra skolebestyrelserne i forbindelse

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

5: Befolkning, prognose og kapacitet

5: Befolkning, prognose og kapacitet 5: Befolkning, prognose og kapacitet På baggrund af det voksende behov for skolekapacitet på Amager, er det i forbindelse med budgetforliget for budget 2011 besluttet, at der tilvejebringes 2 spor ved

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022

BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 BEFOLKNINGSPROGNOSE Horsens Kommune 2012-2022 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 4 Områdeinddeling... 5 Bolig- & befolkningsudvikling... 7 Datagrundlag og forudsætninger... 15 Resultattabeller...

Læs mere

Strategiudvalgsmøde den 5. april 2011 - referat

Strategiudvalgsmøde den 5. april 2011 - referat optaget af siden valget og som har givet positiv energi - side 1 af 9 Samling af skolernes oplæg (alfabetisk) Ans Skole (v/keld), NG2 Den nye specialstruktur Trivsel Autister i Nørskovlund og specialklasserække

Læs mere

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen

Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen

Læs mere

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017

Befolkningsprognose Svendborg Kommune, april 2017 Befolkningsprognose 2017-2030 Svendborg Kommune, april 2017 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2017-2030 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, marts 2017. Spørgsmål

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

Bilag til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler

Bilag til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Bilag til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Bilag A: Skolelederens anbefalinger (afsnit 3),7 sider Bilag B: Rammebetingelser (udvalgt jf. dispensationsbevillingen, afsnit 4 og

Læs mere

GIS og befolkningsprognoser

GIS og befolkningsprognoser GIS og befolkningsprognoser 1. GIS og inddata 2. DemoGrafix-prognosen 3. GIS og uddata 4. Perspektiver for brug af GIS til befolkningsanalyser og prognoser Thomas Jensen Civilingeniør Sven Allan Jensen

Læs mere

Vi opfordrer til fairplay!

Vi opfordrer til fairplay! Byder Velkommen til ENERGI MIDT CUP 2015 i Lemming Lørdag d. 13. juni 2015 Der spilles efter DGI s regler for 5 & 7/8 mands hold. Kampene varer 18 minutter. Kampene startes og sluttes fra speakervognen.

Læs mere

Bilag september 2006

Bilag september 2006 Bilag 2 Konsekvenser af en ændring af optagelsesreglerne, således at søskende til henviste børn får krav på optagelse på samme skole som den, det henviste barn går på. 7. september 2006 I dette bilag beregnes

Læs mere

Høringsmateriale: Fremtidens skole i Struer kommune Høringsperiode: 30. april -23. maj 2014 kl. 12

Høringsmateriale: Fremtidens skole i Struer kommune Høringsperiode: 30. april -23. maj 2014 kl. 12 HØRINGSFORSLAG: B: LUKNING AF STRUER ØSTRE SKOLE Med det faldende børnetal er der brug for at vurdere antallet af skoler i midtbyen: Struer Østre Skoles elever fordeles på Gimsing Skole og Parkskolen.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68

Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Kvalitetsrapport 2007 for Silkeborg Kommunale Skolevæsen Side 1 af 68 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Indledning...5 Silkeborg Kommunes Skolevæsen...6 Kvalitetsbeskrivelse af Silkeborg

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE UDKAST BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2027 Befolkningspyramide 2016 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2027 set i forhold til 2016? 95-99 årige 157 37 90-94 årige 468 184 85-89 årige

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. MARTS 2016 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2016-2029 FOR VORDINGBORG KOMMUNE MARTS 2016 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2016-2029 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE AALBORG KOMMUNE 216-228 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 1 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

Navn EAN-Lokationsnr. Afdeling/inst. Adresse Postnr. Bemærkning:

Navn EAN-Lokationsnr. Afdeling/inst. Adresse Postnr. Bemærkning: 5798005633082 Brand- og Redning - Administrationen Bredhøjvej 10 8600 Silkeborg Brand- og Redning 5798005633105 Brand- og Redning - Drift Bredhøjvej 10 8600 Silkeborg Brand- og Redning 5798005633099 Brand-

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015-2027 Nordborg Havnbjerg Nørreskov Bakkensbro Nydam Augustenborg Fryndesholm Kværs Gråsten Nybøl Rinkenæs Egernsund Dybbøl Ulkebøl Humlehøj Ahlmann Sønderskov Hørup Lysabild Broager

Læs mere

3 Orientering om ejendomsstrategi i Silkeborg Kommune

3 Orientering om ejendomsstrategi i Silkeborg Kommune 3 Orientering om ejendomsstrategi i Silkeborg Kommune 3.1 - Bilag: Ejendomsstrategi for perioden 2016-2020 DokumentID: 4726414 Ejendomsstrategi Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune Hvad er en ejendomsstrategi?

Læs mere

3 Godkendelse af tildelingsmodeller for skolernes undervisning, inklusionscentre m.m.

3 Godkendelse af tildelingsmodeller for skolernes undervisning, inklusionscentre m.m. 3 Godkendelse af tildelingsmodeller for skolernes undervisning, inklusionscentre m.m. 3.1 - Bilag: Forslag 1 tildeling undervisning, nuværende pulje DokumentID: 4087741 Nøgletal nuværende budget 2015 Kompensation

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2018/2019 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 008-09 November 009 Kvalitetsrapport 008/09 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Kvalitetsrapport 008/09 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler

Udkast til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Udkast til Kvalitetsrapport 2012/13 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 0. Sammenfatning af årets kvalitetsrapport... 3 1. Nøgleresultater pædagogiske

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Til udtalelse. Udkast til kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2013/14

Til udtalelse. Udkast til kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2013/14 Til udtalelse Udkast til kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2013/14 Billede fra Grauballe Skole Side 1 af 51 Kvalitetsrapport 2013/14 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

22. VESTER VAMDRUP SKOLE

22. VESTER VAMDRUP SKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 22. VESTER VAMDRUP SKOLE Herredsvej 45, 6580 Vamdrup Vester Vamdrup Skole ligger i den vestlige del af Vamdrup by og betjener

Læs mere

Udkast til Kvalitetsrapport 2009/10 for Silkeborg Kommunes folkeskoler

Udkast til Kvalitetsrapport 2009/10 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Udkast til Kvalitetsrapport 2009/10 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 Om kvalitetsrapporten...2 Skolepolitikken...2 Dialogspind...3 Forsøgsarbejde

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

Skolenr. Skole Praktikkoordinator e-mail praktikkoordinator

Skolenr. Skole Praktikkoordinator e-mail praktikkoordinator 1 2 Kommune lige=l ulige=u efterskoler=e Silkeborg u 771001 Ans Skole Tina Nørum Nyrup tinanorumnyrup@gmail.com Skolenr. Skole Praktikkoordinator e-mail praktikkoordinator Randers u 747002 Assentoftskolen

Læs mere

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3)

generelle indlæringsvanskeligheder (2) socio emotionelle vanskeligheder (1) specifikke indlæringsvanskeligheder (3) Visualisering af ny struktur for udvidet specialpædagogisk bistand i Silkeborg Kommune Tallene i parentes henviser til bilagsnumre på de følgende sider Den 20. december 2010 Inklusionscenter for elever

Læs mere

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole

Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole Sagsnr. 13/1722 Udviklingen i elevtal på Vestervang Glostrup Skole I dette notatet ses på faktorer, der har haft betydning for udviklingen i klassekvotienterne og sammenlægning af klasser på undervisningsstedet

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 3. BRAMDRUP SKOLE Møllegårdsvej 12, 000 Kolding Bramdrup Skole er opført i 191 og senere udbygget i 199. Efterfølgende er der

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027

Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.

Læs mere