Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 6 December 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 6 December 2009"

Transkript

1 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 6 December 2009

2 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen Grafisk Udgiver Jydske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Oplag 3000/Seks gange årligt Produktion Redaktionen bestræber sig på at belyse aktiviteter med relationer til Jydske Dragonregiment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Leder Moral, høj motivation, udvikling og korpsånd. 350 års jubilæum i Nyborg Julehilsen fra Holstebro Nyt om personel Jydske Dragonregiments Fond Danmark under anden verdenskrig Prinsens Livregiments Soldaterforening Dragonforeningerne Abonnement Årsabonnement kr. 150,- Adressering Adresseændringer meddeles de respektive soldaterforeninger. Forside Foto: KFOR 21. Øvelse Hugin. Læs mere inde i bladet. OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING

3 LEDER Af regimentschef, oberst Torben Aa. Lund. Gardehusarregimentet og Den Kongelige Livgarde har igen måtte tage tab i Hellmand Provinsen. Æret være de dødes minde og må respekten stå om dem og de hårdt sårede. Jeg har besøgt vores mekaniserede infanterikompagni i Kosovo november og besøget gav et meget godt indtryk. Ånden og stemningen i kompagniet er meget høj og de gør regimentet stor ære i missionen. Når jeg ser på Kosovo, er det en meget stor udvikling, der er sket over de seneste 10 år. Hvad der før kunne ligne provinsbyer, er nu moderne byer og motorveje, lyssignaler samt varehuse skyder frem. Der er selvfølgelig lang vej endnu, men set over tid et det et kæmpefremskridt, der er sket i området. Den udvikling havde ikke kunnet gennemføres uden sikkerheden var skabt og vedligeholdt. De dragoner, der er og har været med i missionen kan godt være stolte over at have været med til at skabe dette. Fra februar overgår NATO til Task Force koncepten og dermed mindskes antallet af bl.a. danske soldater fra ca. 350 til ca. 180 mand. Opgaven vil mere være møntet på at være reserve og skulle forstærke eller undsætte Kosovos politi eller EU politifolk, hvis de bliver trængt. Nedskæringen ses som endnu et tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning. En affødt konsekvens er, at vi ikke skal tegne kontrakter til udsendelser til Kosovo fra august 2010 og frem. Vi må derfor hjemsende vores værnepligtshold august 2009 uden at tegne kontrakter hertil. Jeg rejser december til Afghanistan for at besøge vores udsendte i Hellmand. Jeg ser frem til besøget og at høre om deres oplevelser samt overbringe regimentets julehilsen til dem. Jeg gennemfører en række nye tiltag i forhold til vores udsendelser, således kontakten mellem regimentet og de udsendte forbedres før, under og efter udsendelse. Jeg ser i denne forbindelse styrkelsen af GSE med en kaptajn som presseofficer/kto i det nye forlig som en øget mulighed for at varetage denne opgave bedre i fremtiden. I det hjemlige venter jeg fortsat på et mere klart billede af udmøntningen af forliget og sådan påregner jeg, det vil det være frem til foråret Indtil jeg kender vores fremtidige struktur, vil jeg ikke lægge mig fast på forankringen af enhedernes historik. I dialog med Forsvarets Personeltjeneste vil jeg styrke koordinationen og udviklingen af personelplanlægningen for premierløjtnanter og kaptajner ved regimentet i såvel vertikal som horisontal karriere, så regimentets ressourcer udnyttes bedst muligt og specielt således, at de mange dygtige officerer vi har fremmes tidligere i deres karriere. Det er min hensigt at gennemføre et udviklingsmøde med bataljonscheferne og FPT udstikker halvårligt, så chefernes holdning og prioriteter fremstår mere klart, herunder søge etableret en mentorordning for de unge. Tilsvarende skal vores sergenter udvikles og efterfølgende de civile i tæt koordination mellem chefer og FPT. På messeområdet har Lokalt Støtteelement bestilt og indkøbt nogle automatiserede kaffemaskiner, der vil blive opsat i køkkenet mellem officers- og sergentmessen. Derved skulle vi frit kunne gøre brug af messerne, når maskinerne tilgår. LSE har yderligere til hensigt at opstille en automat, hvor man kan købe lidt tilbehør til kaffen. I bladet er en artikel om Jydske Dragonregimentets Fond, der blev oprettet 22. oktober 2009 og hvor de første legater blev uddelt under fødselsdagsparaden 30. oktober Foran står det hårde arbejde med at udbygge formuen, så der også fremover er midler at dele ud af. Jeg støttes af to af regimentets hæderkronede oberstløjtnanter af reserven, H. Lyngsbo og H. Sommer Nielsen i denne sag. Jeg vil gerne udtrykke min store tak for deres indsats og ikke mindst den store juridiske støtte OL-R H. Lyngsbo omkostningsfrit har ydet regimentet. Vær med til at bakke op om fonden og giv et bidrag. Konto- og registreringsnummer finder du i artiklen. Alle bidrag store som små er velkomne. Til sidst vil jeg ønske alle dragoner, ansatte på Dragonkasernen og jeres familier en glædelig Jul og et godt Nytår. Til vores udsendte i Kosovo og Afghanistan samt i FN-missioner en særlig varm hilsen og vi glæder os til at se jer alle hjemme igen i det nye år. 3

4 Moral, høj motivation, udvikling og korpsånd Denne artikel er en hilsen fra alle os i A-Coy/ DANBN/KFOR 21 og omhandler dagligdagen i og udenfor Camp Olaf Rye og hvad vi har lavet, siden vi ankom til Kosovo. Af konstabel Camilla Jørgensen / KTHJ A-COY DANBN/KFOR 21. Overdragelse fra hold 20 Hold 21 ankom i tre rotationer, og efterhånden som vi kom herned, blev vi taget godt imod af Hold 20 som stod klar, smilede og vinkede da vi ankom i busserne. De følgende dage blev brugt på overdragelse af materiel og køretøjer. Delingerne var med hold 20 ude at se ansvarsområderne, og vi vil gerne takke hold 20 for at være rigtige gode til at sætte os ind i funktionerne og få overdraget stille og roligt til os. Da hold 20 skulle hjem hjalp vi på bedste vis med at lave afskeds ceremoni med røg, lys, banner, flag og PMVér hvilket var rigtig flot. En afsked de helt klart havde fortjent. Hektisk Start Efter overdragelsen fik vi en ret hektisk start. Albanerne var begyndt at bygge på KROI I VITAKUT (KIV) uden tilladelse, hvilket naturligvis ikke gik i god jord hos serberne. KIV var inden krigen et område hvor både serbere og albanere boede, men efter krigen var alle de albanske huse bombet væk, og i dag er det et serbisk område. Albanerne er for nylig begyndt at genopbygge deres huse deroppe, hvilket serberne naturligvis ikke er interesseret i, da de ønsker det skal forblive serbisk. Som ved mange andre steder sker der en ting som så får noget andet til følge. I dette tilfælde havde ROSU, som 4

5 er Kosovo politiets speciale enhed og hovedsaligt består af albanere, fået til opgave, at de skulle op på KIV, og sørge for at serberne ikke generede albanerne, så de kunne bygge fred og ro, hvilket de ikke havde fået lov til. Politisk set noget rigtig rod. Derfor blev vi sendt ud for at stoppe ROSU. Vi var i fuld kampudrustning og forberedt på det værste, da vi var klar over at det var yderst veluddannet politi vi skulle stoppe. Derudover havde vi fået af vide de ville stille over 200 mand. Operation Fenrir. Øvelse Munin. Da vi normalt arbejder sammen med Kosovo politiet, deri blandt også ROSU, opstod der en del forvirring, og senere på denne dag var der taget nogle beslutninger på højere niveau, om at vi skulle lade de få ROSU patruljer som kørte i området komme op til KIV, da de heller ikke udviste nogen form for fjendtlighed. Så vi iagttog ROSU bilerne i området, skrev deres nummerplader ned og kiggede deres vagt skifte ved broerne. En heldig udgang når alt kommer til alt. efter den blev brændt ned for få år siden. Grænse-overgangen er naturligvis vigtig, da man skal kunne kontrollere de biler og lastbiler som transportere lovlige såvel som ulovlige varer ind i Kosovo. Hvilket mange naturligvis ikke har interesse i, da en stor del af deres indtægt kommer fra kriminalitet eller ulovlig import af varer fra bland andet Serbien. Vejen ud til grænseposten er en bjergvej og der er kun den ene vej, derfor har vi en delingslejr kaldt Sherwood som ligger tæt på grænseovergangen, så vi hurtig kan komme til udsætning hvis nogen skulle forsøge at brænde grænsen ned igen. Denne delingslejr har vi haft lige siden vi kom herned. I starten, da Delingslejeren Sherwood Ved grænseovergangen mellem Serbien og Kosovo, ligger der en grænsepost, som er i fuld gang med at blive bygget op, Farvel til hold 20. 5

6 Sygehjælper HELI træning. solen skinnede og det var varmt, var delingslejren et sted hvor soldaterne kørte patruljer, sov i telte og hyggede sig, men efter hånden som tiden er gået og der er kommet sne og en masse nedbør ligner Sherwood nu en dansk pløje mark. Teltene braser sammen på grund af sne og marken, hvorpå biler, PMVér, telte og spisningen forgår på, går man i mudder til knæene så alt er møg beskidt. Efter en endt Sherwood tur på tre dage, skal køretøjer, uniformer, våben og andet grej gøres rent. Det tager naturligvis hårdt på kræfterne, når det er uge efter uge det står på. Derudover er det blevet utroligt koldt og der er meget sne i bjergene, så alt i alt er Sherwood blevet en trist affære som ikke lige frem er en moral booster. Vi håber dog snart at kunne frigøre fra området. Forberedelser til flytning til Novo Selo Alle her i lejren er så småt begyndt at indstille sig på at vi skal flytte. Nogen glæder sig og andre gør ikke, men sådan er det jo altid. Os i MECHINF er så småt begyndt at tænke på hvad vi kan flytte med, og hvilke nye ting vi skal købe, så vi får det godt i Novo Selo, men da tænker vi også på hold 22, da vi naturligvis gerne vil give dem en god start i Kosovo. Derfor håber vi også at vi kan lave et fælles fritidsområde, noget i den stil som vi har nu, da man bruger meget tid sammen med spil, bordtennis og playstation. Med hensyn til fabberne har vi det jo godt, da mange hold før os har brugt lang tid på at indrette fabberne, så de bliver rare og venlige at bo i. Ligeledes vil vi tage så meget så muligt med fra vores fabber så hold 22 kan få det rigtig godt og hyggeligt der hvor de skal bo. Fritid og sport Når der ikke bliver kørt patruljer, forsøger vi naturligvis at lave noget sammen for at skabe korpsånd. For tiden står den i sportens tegn. Vi tager det tyske atletik mærke, har deltaget i belgiske highland games og blevet nummer to. Vi er i gang med COR mesterskaberne, hvor vi ligger i spidsen, og så skal vi deltage i nogle franske games senere. Om aftenen er der ofte hygge på fabberne, ellers er folk på kuffen, spiller Trivial og andre quiz spil. Generelt er der altid noget at lave, og hvis man keder sig er der stort set spinning hver aften eller en form for boldspil i hallen. Så alle hygger sig når vi har fri. Øvelser I den tid vi har været hernede har der også været en del øvelser, som alle har været en stor oplevelse. Den første øvelse hed Hugin (opkaldt efter kompagniets ravn). Denne øvelse bestod af en marchtur på ca. 10 km efterfulgt at undervisning på en bjergtop i området. Efter endt frokost i det fri, gik vi yderlige 3 km ned til en helikopterlandingsplads, hvor en Puma og en Super Puma samlede os op i grupper, og herved fik vi øvet procedurerne i forbindelse med HELI transport, som vi havde fået undervisning i tidligere. Herefter fløj helikopterne os tilbage til COR. Anden øvelse vi havde hed Munin (Odins anden ravn), som var en beredskabsøvelse, så her var der mange i lejren der blev trænet. MECHINF blev trænet i at komme og hjælpe med det de nu kunne, eksempel førstehjælp og afspærring, så andre eller civile der kommer til området ikke genere beredskabsenheden arbejde. Derudover gav denne øvelse også en eye åbner for hvad beredskabsenheden egentligt laver og kan. Og de kan en del! Den tredje øvelse hed Fenrir (engelsk for Fenrisulven). Her blev delingerne smidt af oppe i bjergene (HELI eller lastvogn). Herefter skulle de gå patruljer i ca. et døgn med fuld oppakning. Formålet var at dele

7 Highland games ved belgierne. løbesedler ud til befolkningen i bjergene, for at fortælle om konsekvenserne af overgangen til DP til januar Dette var også en god øvelse i orientering på kort, kompas og GPS, da man ikke kunne se langt frem på grund af tåge og skyer. Alle synes at dette havde været en god tur, godt nok var de våde og mudret da de kom ned til opsamlingsstedet, men alle havde et smil på læberne og der var bred enighed om, at det havde været en hård men god tur. Den sidste øvelse, en sygehjælperøvelse, forgik her i lejren. Ud over sygehjælper træning, gik øvelsen ud på at blive hejst op og ned fra helikopteren og ligeledes med sårede. Dette var en udfordring for mange, da helikopteren var 30 meter over jorden og naturligvis gav en masse vind fra sig. Efter endt skydninger spiste de grillede pølser med brød og hyggede sig. Senere kommer der skydninger i Bondsteel, som er den amerikanske lejr. Her fortsættes der med enhedsskydninger og funktionsskydninger. Morterne skal også ud og luftes lidt her. Moral, høj motivation, udvikling, sammenhold og korpsånd er få af de mange ord man kan sætte på soldaterne fra MECHINF. Vi træner hele tiden for at blive bedre, hvilket man kan se vi bliver igennem alle vores øvelser. Sygehjælperne får træning af saniteten, mange går frivilligt til undervisningen i albansk og serbisk om aftenen, kørerne kommer på kursus hos MP, og signalmændene har også deres sag for. Trods vejret ikke altid er med os, får mange mere og mere blod på tanden af at være udsendt soldat soldater, ud af de 92 mand vi er af sted, har ønske kontrakt når vi kommer hjem. Det er spændende og alle suger til sig af den viden og erfaring man kan få hernede. Vi er glade og top motiveret for at komme hjem og fortsætte i det danske forsvar også selvom næste mission nok er Afghanistan. Skydeperioder Delingerne har på skift været ved den svenske lejrs skydeområde, Kisnica, og skyde. Her har der været gruppe skydninger og TMG skydninger, hvilket var et hit, da der var masser af krudt og bilvrag at skyde på. Øvelse i CRC. 7

8 350 års jubilæum i Nyborg Af major K.K. Madsen, Garnisonsstøtteelementet. I forbindelse med 350 års jubilæet for slaget ved Nyborg 14. november 2009 deltog JDR med estandartkommando fra 2 ESK / II Uddannelsesbataljon og Prinsens Musikkorps. Som officiel repræsentant for regimentet deltog chefen for II JDR, OL J. P. Nyrup. Efter Roskildefreden i 1658 hvor Danmark for altid måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge fortrød svenskekongen Carl X Gustav, at han ikke havde forlangt hele Danmark underlagt Sverige. Han og den svenske hær genoptog krigen mod Danmark, belejrede resultatløst København, men fortsatte indtil det afgørende slag stod lige uden for Nyborg, den 14. november Her slog den danske hær under general Schack og feltmarskal Eberstein støttet af en hollandsk flådestyrke, den svenske hær eftertrykkeligt. Freden blev genoprettet - dog fik Danmark ikke de tabte besiddelser tilbage - stormagterne var godt tilfredse med at Øresund var delt mellem to nationer. Blandt de sejrende enheder i slaget var Kongens Livregiment (Senere Den Kongelige Livgarde) og Ebersteins Regiment (senere Prinsens Livregiment - nu Jydske Dragonregiment) hvorfor et æreskommando fra Livgarden deltog sammen med estandartkommandoet fra JDR. Festlighederne bestod bl.a. i en gudstjeneste i Vor Frue Kirke, en march gennem Nyborg by, kransenedlæggelse ved mindestenen for slaget, koncert på Dronningens Bastion og afsluttet med kanonskydning fra bastionen det hele suppleret til toner fra Prinsens Musikkorps og Livgardens Trompeterkorps. Der deltog også faner fra Sverige, Holland og samtlige fynske soldaterforeninger. Således var regimentet efter 350 år tilbage på åstedet for en afgørende begivenhed i Danmarks historie en tragisk dag for de soldater der ikke overlevede - men en begivenhed, hvis udfald nok har gjort at dette indlæg er skrevet på dansk og ikke svensk det de gjorde var ikke forgæves. 8

9

10 Vi er stolte af dragonerne Julehilsen fra borgmester Arne Lægaard, Holstebro. Den 26. februar 2009 blev 600 soldater, der vendte hjem efter seks måneders tjeneste i Afghanistan, modtaget i Holstebro. Blandt dem var der mange dragoner. Det var en festdag i byen og en stor oplevelse at se paraden gennem gågaden. Fra nær og fjern var folk strømmet til for at hylde soldaterne. Det var et synligt bevis på, at vi i Holstebro anerkender og er stolte af den store indsats, som bl.a. vore dragoner yder i Afghanistan og i andre af verdens brændpunkter. Jeres indsats uden for landets grænser er med til at skabe håb om en fredeligere verden og en bedre fremtid for de mennesker, der lever i områder med krig og uro. Men jeres indsats er også med til at holde terror på afstand af Danmark, så vi danskere kan leve i sikkerhed. Til jer, der gør tjeneste i udlandet: Vi ved, at det ofte er med livet som indsats. Det har vi desværre set tragiske eksempler på. Vi tænker også på de store afsavn og den usikkerhed, som jeres pårørende og venner må leve med, når I gør tjeneste i brændpunkter. Til jer, der gør tjeneste hjemme i Danmark: I Holstebro er vi stolte af at huse dragonerne. Unge fra alle dele af landet har i generationer fået en god uddannelse og en god ballast på dragonkasernen og været med til at gøre Holstebro kendt. Også som en stor arbejdsplads betyder dragonkasernen meget for os. Vi er stolte af alle jer dragoner, og vi er taknemmelige for jeres indsats. På Holstebro Kommunes vegne ønsker jeg alle jer i ind- og udland og jeres respektive familier en rigtig god jul og et godt nytår. 10

11 Seniorsergent Claus Skyttegaard-Nielsen, ansat ved Skydesikkerhed Borris, har den 26. september 2009 modtaget Hæderstegnet for 25 års god tjeneste ved Hæren. På Billedet ses til venstre Chef for Lokalstøttecenter Vestjylland, oberstløjtnant Ib E. Jensen, og til højre, Claus Skyttegaard-Nielsen. Oversergent Brian Ploug Hansen er ansat af Forsvarschefen som tjenestemand med varig ansættelse, fra den 1. august Overkonstabel af 1. grad Benny Bendtsen har forrettet 25 års tjeneste under staten. Overkonstabel af 1. grad Palle Bjerg har modtaget Forsvarschefens påskønnelse for Modig Indsats (FC.P.). med patent og motivation for indsatsen under tjeneste i Helmand, Afghanistan. Oversergent Jesper Lyngbye Jensen har modtaget Forsvarets påskønnelse af Forsvarschefen for Særlig/Ekstraordinær Indsats. Overkonstabel af 1. grad Anders Lau Rasmussen har modtaget Forsvarets Medalje for Sårede i Tjenesten (Fsv.M.S.3.) med patent og motivation. OKS-1 blev hårdt såret i tjenesten i Afghanistan. Overkonstabel af 1. grad Devan Nørholm har modtaget Forsvarets Medalje for Sårede i Tjenesten (Fsv.M.S.3.) med patent og motivation. OKS-1 blev hårdt såret i tjenesten i Afghanistan. Oversergent Morten Clausen har modtaget Forsvarets Påskønnelse for Særlig/Ekstraordinær Indsats (Fsv.P.) med patent og motivation for tjenesten i Afghanistan. Materielassistent Anker Schmidt, ved Forsvarets Materieltjeneste (FMT). har 3. november 2009, været ansat i 40 år under staten. Dragonen ønsker alle læsere samt deres familier en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår. En særlig hilsen skal lyde til alle udsendte samt deres familier. Må I alle have en fredfyldt jul samt et lykkebringende nytår. En respektfuld tanke går til dem der ikke kom hjem! Æret være Deres minde! 11

12 JYDSKE DRAGONREGIMENTS FOND Støt nogle af hverdagens helte. Giv et bidrag! Jydske Dragonregiment udsender hvert år flere hundrede soldater til nogle af verdens brændpunkter. Mine soldater har mange gange været indsat i meget hårde kampe, hvor de risikerer liv og lemmer ikke kun i løsningen af deres opgaver men også for at redde andres liv. For dette tildeles nogle meget få forsvarets heltemedalje. Andre modtager en skriftlig påskønnelse fra forsvaret. Jeg har oprettet en fond 22. oktober 2009, for at kunne give de af mine soldater, der yder en helt uselvisk indsats i internationale operationer et økonomisk skulderklap for deres indsats. Når man læser om en soldat, der under beskydning fortsætter frem gennem kugleregnen for at hjælpe en såret kammerat, der var ramt af en vejsidebombe, hvordan han får trukket ham fri og tilbage i sikkerhed, hvor han giver ham livreddende førstehjælp og er med til at sikre, at han kan føres tilbage i sikkerhed, får jeg lyst til at give ham et særligt skulderklap. Herhjemme støttes vi af mange frivillige, der uden løn eller ydelser bakker op om udsendelsen af vores soldater og deres pårørende. Hvis de engang imellem, får et skulderklap i form af et legat, kan jeg vise min anerkendelse og forhåbentlig give dem et lille plaster plaster på såret for de mange udgifter, de yder i en god sags tjeneste. Hjælp mig til at vise soldaterne respekt. Yd et bidrag til fonden. Med venlig hilsen Torben Aa. Lund, oberst, chef for Jydske Dragonregiment Det er fondens formål at uddele alment velgørende legater til: 1. Dragoner, der har ydet en helt særlig og uselvisk indsats i internationale missioner eller i den hjemlige tjeneste. Den uselviske indsats skal have haft afgørende betydning for imødegåelse af tab af personers liv og førlighed, afværgelse af angreb på enheders sikkerhed eller for løsningen af en foresats ordre. 2. Dragoners pårørende og andre, der har ydet en påskønnelsesværdig indsats til gavn for Jydske Dragonregiments personel og/eller regimentets omdømme. Jydske Dragonregiments Fond Dragonkasernen, Kasernevej Holstebro CVR/SE-nummer Tlf.: Salling Bank: Reg. nr.: 7890 Konto: Se også JDR hjemmeside: 12

13 13

14 8. december Julekoncert i Skt. Lukas Kirken, 8000 Århus. Den Jydske Operas kor. 9. december Julekoncert i Skt. Lukas Kirken, 8000 Århus. Den Jydske Operas kor. 10. december Julekoncert i Vestervig Kirke, 7770 Vestervig. Den Jydske Operas kor. 12. december Julekoncert i Vor Freksers Kirke, 1416 København K. Den Jydske Operas kor. NYTÅRSKONCERTER Solister Maria Lucia og Preben Kristensen. Se mere på www. prinsensmusikkorps.dk 14

15 Danmark under anden verdenskrig - forspillet til den 9. april 1940 AF ERIK BROCK HANSEN. Omtrent midtvejs mellem våbenstilstanden i november 1918 og Anden verdenskrigs udbrud september 1939, brød hele det økonomiske system sammen. I Tyskland voksede inflationen til astronomiske højder i 1920 erne, seddelpresserne kørte på højtryk, men på trods af påtrykte million og senere milliard beløb, var marksedlerne intet værd. Det blev en god forretning at veksle til hård valuta i skillemønt, der trods alt havde en stigende metalværdi. En verdens omspændende krise var under opsejling, og i oktober 1929 raslede kurserne ned på børsen i New York, der resulterede i det store krak den 24. oktober 1929, hvor panikken bredte sig til hele finansverdenen. Selv om kurserne rettede sig lidt op hen i november, var de kun på det halve niveau af før krakket. Kaos herskede, og det beredne politi i New York havde besvær med at holde orden blandt de fortvivlede spekulanter i Wall Street. Beskæftigelsen faldt med op til 60 % og de udbetalte lønninger ca. 40 %. Da USA var forbundet Nazistiske massemøder blev afholdt i de fleste tyske storbyer. Billedet viser de nazistiske propagandamagers iscenesætterkunst; den hysteriske begejstring skabtes gennem brug af dekorationer, faner med nazitegnet og lysvirkninger m.v. 15

16 vestfronten og sluttede som korporal. I 1920 deltog han i grundlæggelsen af National- Sozialistiche Arbeiter-Partei (NSDAP), hvis demagogiske agitation især vandt genklang hos den forarmede og revanchelystne middelstand. Anklagedes efter et mislykket kupforsøg i 1923 for højforræderi og idømtes 1925 fem års fæstningsarrest, men løslades et halvt år senere, efter under opholdet at havde dikteret kampskriftet Mein kampf til medfangen Rudolf Hess, der kort tid efter blev udgivet i Tyskland, og på dansk i Bogen omfatter Adolf Hitlers germanske og antisemitiske synspunkter. En afdeling af Hitlers Stormtropper paraderer med hagekorset, symbolet på al Hitler-tidens ondskab, blev nazisternes vartegn lige fra begyndelsen. med Europas økonomi gennem verdenshandelen og det Internationale lånemarked, brød systemet fuldstændigt sammen og blev til en verdenskrise, der fik verdenshandelen radikalt til at skrumpe ind til under det halve. Krisen og depressionen var dybest set et udtryk for et kolossalt misforhold mellem produktionsevne og effektiv efterspørgsel, der ikke mindst i Tyskland gjort et stort indhug i nationalindkomsten fra 1929 til 1932 med 40 % og en arbejdsløshed pa seks mio. mennesker i vinteren Krisen måtte naturligvis få politiske følger, der var mest afgørende i USA og Tyskland. USA s 31. præsident Herbert Hoover (rep.) født 1874 i Iowa valgt 1929, havde på det nærmeste personligt lovet amerikanerne evig velstand, men måtte nu erkende, at han ikke magtede at klare problemerne, hvorfor en ny præsident Franklin D. Roosevelt (dem.) født 1882 i New York. blev nyvalgt Han var en fjern slægtning til den første præsident Teddy Roosevelt, og fik en stor støtte i sit politiske arbejde af sin hustru Elenor. I Tyskland stod det ikke bedre til på den politiske front. I august 1920 vedtog Nationalforsamlingen i Weimar Tysklands nye forfatning. Det kejserlige rige blev til en republik, og på papiret en af verdens mest demokratiske, hvor republikkens præsident imidlertid blev udstyret med stor myndighed og valgt direkte af befolkningen afhængig af Rigsdagen, som han i henhold til 48 under henvisning til alvorlige trusler eller forstyrrelser i den offentlige ro og orden, kunne overtage Rigsdagens beføjelser og regere ved nødforordninger, hvilket kort tid senere skulle vise sig, at være med til, at tage livet at Weimar republikken. En søn af en tolder fra Østrig blandede sig nu i den tyske politik. Han var født i Branau (Østrig) og skiftede navn til Adolf Hitler, boede i Wien, hvorfra han flyttede til München og meldte sig som frivillig til tjeneste på Under den økonomiske krise efter 1929, øgedes tilslutningen til NSDAP stærkt, og ved rigsdagsvalget i juli 1932 blev partiet Tysklands største. Trods at det gik to mio. stemmer tilbage ved et nyvalg i november samme år, blev Hitler 30. januar 1933 af Hindenburg udnævnt til rigskansler, og den 30. juni 1934 (De lange knives nat) udrensede Hitler partiets radikale elementer, ved at lade Ernst Rohm og andre farlige modstandere i SA myrde. Efter Hindenburgs død, udnævntes Hitler 2. august 1934 til fører (Führer) og rigskansler, hvilket gav ham uindskrænket diktatorisk magt og blev øverstkommanderende for hæren. Afhjalp den sociale nød i Tyskland ved oprustning og deraf følgende industrialisering samt ved offentlige arbejder, der bl.a. omfattede store vejanlæg. Opnåede derved afgjort stor popularitet i Tyskland og blev i vide kredse forgudet. Hitler havde en næsten hypnotisk magt både over for sine medarbejdere og den tyske befolkning. Når han stod overfor en forsamling, havde han en uhyggelig suggerende evne, der både kunne piske denne og sig selv op til ekstase med sine ord. Det gjorde intet 16

17 skår i hans popularitet, at han var den drivende kraft bag en systematisk udryddelsespolitik overfor jøderne i Europa indførte han almindelig værnepligt og han annekterede i 1936 Rhinlandet, i 1938 gennemførtes Anschluss af Østrig og Tjekkiet blev sønderlemmet i Samme år aftaltes med russerne en deling af Polen, hvilket tillod Hitler at åbne krigen mod dette land. Adolf Hitler kort efter magtovertagelsen efteråret Der Führer ses midt blandt nogle af sine håndgangne mænd under et partimøde i Dortmund. Jydske Dragonregiment har igen fornøjelsen af at præsentere et lille hæfte samlet, genredigeret og udgivet af pensioneret major F. H. Pedersen. Skriftet består af ældre artikler fra panservåbnets blad Kentaur, samlet under emnet Kampvogne og Fodfolk og fra en tid, hvor der stort set var vandtætte skodder mellem panservåbnet og fodfolket. Eventuelle eksemplarer kan rekvireres ved Garnisonsstøtteelementet Jydske Dragonregiment og gerne via mail 17

18 Landsformand: Jens Christian Lund, Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf Mobil: Vicelandsformand: Peder Korshøj, Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf Mobil: Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf , Redaktør: Bent Ingolf Johansen (MR), Juelsparken 26, 9210 Aalborg SØ. Tlf Mobil: Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT Med tak for godt samarbejde og behageligt samvær i året der nu rinder ud ønsker vi alle PLS medlemmer, deres familier og vore samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår. På gensyn i 2010 til endnu flere oplevelser. J U L E G A V E R Udover de gode PLS tilbud der er nævnt under mindelokaler er her en virkelig Med venlig hilsen Præsidiet GOD OG EKSKLUSIV GAVE til dig selv, lillemor eller kæresten. Se side 7 i Dragonen oktober

19 Julefrokost Du kan stadig nå at tilmelde dig og pårørende til afdelingens julefrokost søndag den 6. december 2009, kl i Oasen på Viborg Kaserne. (Se Dragonen, oktober 2009) Tilmelding til formanden, Mobil: Ordinær generalforsamling 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 18. februar 2010 kl i Oasen på Viborg Kaserne. Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke. Tlf , Mobil Kasserer: Sekretær: Henning Kristensen Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf Mobil Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele. Tlf Sekretær: Knud Erik Kristensen (MR) Bredgade 14, Mønsted, 8800 Viborg. Tlf Mobil Bent Nielsen (MR) Gl. Århusvej 96, 8800 Viborg Tlf Niels Jørgen D. Christensen, Holstebrovej 69, 8800 Viborg. Tlf Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne Indkomne forslag, herunder fastsættelse af næste års kontingent 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af bestyrelsessuppleanter 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af revisorer 11. Valg af revisorsuppleanter 12. Valg af medlemmer til repræsentantskabet 13. Valg af fanebærer 14. Eventuelt Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i traktementet, bedes tilmelde sig hos formanden, / senest den 15. februar. Mød op denne aften og gør din indflydelse gældende. Tag en soldaterkammerat med. Medlemssituation I det forløbne år har bestyrelsen igen været aktiv for at tegne nye medlemmer. Endvidere har mange medlemmer taget opgaven op og har tegnet en del nye medlemmer. Det har givet et pænt resultat. Hvad har du gjort for at tegne nye medlemmer? Kontakt bestyrelsen. Aktiviteter Kammeratskabsaftener den 2. og 4. tirsdag kl fra SEP til APR i Paradiset på Viborg Kaserne. Indendørs skydning: Fra december 1. og 3. torsdag på banerne ved Kirkebækvej. Kontakt Bent Nielsen, Julefrokost: Søndag den 6. december. Generalforsamling: Torsdag den 18. februar P. Korshøj 19

20 Indtryk fra en kammeratskabsaften I vores afdeling mødes ca. 15 kammerater 2. og hver 4. tirsdag fra september til april i foreningens lokale Paradiset på Viborg Kaserne. Aftenen starter kl , men allerede 25 minutter før møder de første deltagere op. Det drejer sig om at få gang i aktiviteterne, som lige nu er billardspil og kortspil, men vi er klar til at tage andre ønsker op, såfremt der måtte komme et behov herfor. Det er billardspillerne og opnåelsen af 100 points, der afgør, hvornår alle drikker fælles kaffe og spiser den mad, som én af kammeraterne er udpeget til at tage med. Under kaffen går snakken livligt og der udveksles gamle minder og fortælles gode soldaterhistorier, ofte de samme hver gang, men det er helt i orden, så ved alle, hvornår der skal grines. I løbet af den hyggelige aften kommer der lejlighedsvis højlydte udbrud fra bordet med kortspillere, når en spiller har dummet sig, eller en anden har haft en triumf. Så er der kaffe! Fra venstre: Gunnar Bak, Egon Kristensen, Niels Erik Hvid og Basse. En væsentlig del af spillet er også at analysere og diskutere spillet: Hvorfor gjorde du sådan?, og hvorfor gjorde du ikke sådan? Ved billardbordet høres også lejlighedsvis store latterudbrud, når en spiller ikke har formået at udnytte et fantastisk oplæg. Det forekommer også, at en spiller høster stor anerkendelse for et eller undertiden flere gode stød. Ingen af spillerne kan kvalificere sig til landsniveau, men et er sikkert: Når det er ens tur til at støde, er man omgivet af eksperter, der lige netop ved, hvad man skal gøre i den enkelte situation. Efter kaffen fortsætter kortspillerne ofte en times tid, mens billardspillerne går udmattede hjem med en klar holdning til at gøre det bedre næste gang. Vi giver hinanden nogle hyggelige timer, og vi ved alle: Det drejer sig ikke om at vinde, men om at være med. Jo flere vi er sammen... Vi håber meget, at flere af medlemmerne vil få lyst til at deltage i disse aftener. Alle vil blive godt modtaget. P. Korshøj Formand: Arne Simonsen (MR) Ørnevej 59, 9230 Svenstrup. Tlf Aage Pedersen ser på, at Jens Anton Jensen rejser keglerne korrekt. Kasserer: Aakjær Skov (MR) Sæby Landevej 2, 9830 Tårs. Tlf

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro.

F U N D A T S. for. Dragonfonden. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 1 F U N D A T S for Dragonfonden 1. Fondens navn er Dragonfonden. 2. Fondens hjemsted er Holstebro Kommune. Fondens adresse er Jydske Dragonregiment, Dragonkasernen, Kasernevej 5, 7500 Holstebro. 3. Fondens

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014

RESULTATER I FØRSTEHOLDSKAMPE 1977 2013/2014 1977 Serie 2 1978 Serie 2 Løgstrup u 1-2 h 3-2 Mønsted u 2-0 h 1-1 Herning KFUM h - - - u 2-6 Feldborg h 1-1 u 1-1 KKIK h - - - u 2-4 VFF u 0-3 h 2-0 Borup u 0-0 h 3-3 Bjerringbro h 2-1 u 3-0 Ravnsbjerg

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 REFERAT Mandag den 23. marts blev der afholdt generalforsamling i Nylars Samlingshus, hvor 23 friske gamle gardere var mødt op. Aftenen begyndte med et godt måltid mad, og herefter

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere