Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 6 December 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 6 December 2009"

Transkript

1 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 6 December 2009

2 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen Grafisk Udgiver Jydske Dragonregiment Dragonkasernen 7500 Holstebro Telefon: , lokal 230 Direkte: Fax: Oplag 3000/Seks gange årligt Produktion Redaktionen bestræber sig på at belyse aktiviteter med relationer til Jydske Dragonregiment. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere indsendte artikler. Stof til bladet, forslag etc. indsendes til redaktionen, der træffer beslutning om optagelse. Eftertryk tilladt med kildeangivelse Leder Moral, høj motivation, udvikling og korpsånd. 350 års jubilæum i Nyborg Julehilsen fra Holstebro Nyt om personel Jydske Dragonregiments Fond Danmark under anden verdenskrig Prinsens Livregiments Soldaterforening Dragonforeningerne Abonnement Årsabonnement kr. 150,- Adressering Adresseændringer meddeles de respektive soldaterforeninger. Forside Foto: KFOR 21. Øvelse Hugin. Læs mere inde i bladet. OGSÅ MEDLEMSBLAD FOR PRINSENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING

3 LEDER Af regimentschef, oberst Torben Aa. Lund. Gardehusarregimentet og Den Kongelige Livgarde har igen måtte tage tab i Hellmand Provinsen. Æret være de dødes minde og må respekten stå om dem og de hårdt sårede. Jeg har besøgt vores mekaniserede infanterikompagni i Kosovo november og besøget gav et meget godt indtryk. Ånden og stemningen i kompagniet er meget høj og de gør regimentet stor ære i missionen. Når jeg ser på Kosovo, er det en meget stor udvikling, der er sket over de seneste 10 år. Hvad der før kunne ligne provinsbyer, er nu moderne byer og motorveje, lyssignaler samt varehuse skyder frem. Der er selvfølgelig lang vej endnu, men set over tid et det et kæmpefremskridt, der er sket i området. Den udvikling havde ikke kunnet gennemføres uden sikkerheden var skabt og vedligeholdt. De dragoner, der er og har været med i missionen kan godt være stolte over at have været med til at skabe dette. Fra februar overgår NATO til Task Force koncepten og dermed mindskes antallet af bl.a. danske soldater fra ca. 350 til ca. 180 mand. Opgaven vil mere være møntet på at være reserve og skulle forstærke eller undsætte Kosovos politi eller EU politifolk, hvis de bliver trængt. Nedskæringen ses som endnu et tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning. En affødt konsekvens er, at vi ikke skal tegne kontrakter til udsendelser til Kosovo fra august 2010 og frem. Vi må derfor hjemsende vores værnepligtshold august 2009 uden at tegne kontrakter hertil. Jeg rejser december til Afghanistan for at besøge vores udsendte i Hellmand. Jeg ser frem til besøget og at høre om deres oplevelser samt overbringe regimentets julehilsen til dem. Jeg gennemfører en række nye tiltag i forhold til vores udsendelser, således kontakten mellem regimentet og de udsendte forbedres før, under og efter udsendelse. Jeg ser i denne forbindelse styrkelsen af GSE med en kaptajn som presseofficer/kto i det nye forlig som en øget mulighed for at varetage denne opgave bedre i fremtiden. I det hjemlige venter jeg fortsat på et mere klart billede af udmøntningen af forliget og sådan påregner jeg, det vil det være frem til foråret Indtil jeg kender vores fremtidige struktur, vil jeg ikke lægge mig fast på forankringen af enhedernes historik. I dialog med Forsvarets Personeltjeneste vil jeg styrke koordinationen og udviklingen af personelplanlægningen for premierløjtnanter og kaptajner ved regimentet i såvel vertikal som horisontal karriere, så regimentets ressourcer udnyttes bedst muligt og specielt således, at de mange dygtige officerer vi har fremmes tidligere i deres karriere. Det er min hensigt at gennemføre et udviklingsmøde med bataljonscheferne og FPT udstikker halvårligt, så chefernes holdning og prioriteter fremstår mere klart, herunder søge etableret en mentorordning for de unge. Tilsvarende skal vores sergenter udvikles og efterfølgende de civile i tæt koordination mellem chefer og FPT. På messeområdet har Lokalt Støtteelement bestilt og indkøbt nogle automatiserede kaffemaskiner, der vil blive opsat i køkkenet mellem officers- og sergentmessen. Derved skulle vi frit kunne gøre brug af messerne, når maskinerne tilgår. LSE har yderligere til hensigt at opstille en automat, hvor man kan købe lidt tilbehør til kaffen. I bladet er en artikel om Jydske Dragonregimentets Fond, der blev oprettet 22. oktober 2009 og hvor de første legater blev uddelt under fødselsdagsparaden 30. oktober Foran står det hårde arbejde med at udbygge formuen, så der også fremover er midler at dele ud af. Jeg støttes af to af regimentets hæderkronede oberstløjtnanter af reserven, H. Lyngsbo og H. Sommer Nielsen i denne sag. Jeg vil gerne udtrykke min store tak for deres indsats og ikke mindst den store juridiske støtte OL-R H. Lyngsbo omkostningsfrit har ydet regimentet. Vær med til at bakke op om fonden og giv et bidrag. Konto- og registreringsnummer finder du i artiklen. Alle bidrag store som små er velkomne. Til sidst vil jeg ønske alle dragoner, ansatte på Dragonkasernen og jeres familier en glædelig Jul og et godt Nytår. Til vores udsendte i Kosovo og Afghanistan samt i FN-missioner en særlig varm hilsen og vi glæder os til at se jer alle hjemme igen i det nye år. 3

4 Moral, høj motivation, udvikling og korpsånd Denne artikel er en hilsen fra alle os i A-Coy/ DANBN/KFOR 21 og omhandler dagligdagen i og udenfor Camp Olaf Rye og hvad vi har lavet, siden vi ankom til Kosovo. Af konstabel Camilla Jørgensen / KTHJ A-COY DANBN/KFOR 21. Overdragelse fra hold 20 Hold 21 ankom i tre rotationer, og efterhånden som vi kom herned, blev vi taget godt imod af Hold 20 som stod klar, smilede og vinkede da vi ankom i busserne. De følgende dage blev brugt på overdragelse af materiel og køretøjer. Delingerne var med hold 20 ude at se ansvarsområderne, og vi vil gerne takke hold 20 for at være rigtige gode til at sætte os ind i funktionerne og få overdraget stille og roligt til os. Da hold 20 skulle hjem hjalp vi på bedste vis med at lave afskeds ceremoni med røg, lys, banner, flag og PMVér hvilket var rigtig flot. En afsked de helt klart havde fortjent. Hektisk Start Efter overdragelsen fik vi en ret hektisk start. Albanerne var begyndt at bygge på KROI I VITAKUT (KIV) uden tilladelse, hvilket naturligvis ikke gik i god jord hos serberne. KIV var inden krigen et område hvor både serbere og albanere boede, men efter krigen var alle de albanske huse bombet væk, og i dag er det et serbisk område. Albanerne er for nylig begyndt at genopbygge deres huse deroppe, hvilket serberne naturligvis ikke er interesseret i, da de ønsker det skal forblive serbisk. Som ved mange andre steder sker der en ting som så får noget andet til følge. I dette tilfælde havde ROSU, som 4

5 er Kosovo politiets speciale enhed og hovedsaligt består af albanere, fået til opgave, at de skulle op på KIV, og sørge for at serberne ikke generede albanerne, så de kunne bygge fred og ro, hvilket de ikke havde fået lov til. Politisk set noget rigtig rod. Derfor blev vi sendt ud for at stoppe ROSU. Vi var i fuld kampudrustning og forberedt på det værste, da vi var klar over at det var yderst veluddannet politi vi skulle stoppe. Derudover havde vi fået af vide de ville stille over 200 mand. Operation Fenrir. Øvelse Munin. Da vi normalt arbejder sammen med Kosovo politiet, deri blandt også ROSU, opstod der en del forvirring, og senere på denne dag var der taget nogle beslutninger på højere niveau, om at vi skulle lade de få ROSU patruljer som kørte i området komme op til KIV, da de heller ikke udviste nogen form for fjendtlighed. Så vi iagttog ROSU bilerne i området, skrev deres nummerplader ned og kiggede deres vagt skifte ved broerne. En heldig udgang når alt kommer til alt. efter den blev brændt ned for få år siden. Grænse-overgangen er naturligvis vigtig, da man skal kunne kontrollere de biler og lastbiler som transportere lovlige såvel som ulovlige varer ind i Kosovo. Hvilket mange naturligvis ikke har interesse i, da en stor del af deres indtægt kommer fra kriminalitet eller ulovlig import af varer fra bland andet Serbien. Vejen ud til grænseposten er en bjergvej og der er kun den ene vej, derfor har vi en delingslejr kaldt Sherwood som ligger tæt på grænseovergangen, så vi hurtig kan komme til udsætning hvis nogen skulle forsøge at brænde grænsen ned igen. Denne delingslejr har vi haft lige siden vi kom herned. I starten, da Delingslejeren Sherwood Ved grænseovergangen mellem Serbien og Kosovo, ligger der en grænsepost, som er i fuld gang med at blive bygget op, Farvel til hold 20. 5

6 Sygehjælper HELI træning. solen skinnede og det var varmt, var delingslejren et sted hvor soldaterne kørte patruljer, sov i telte og hyggede sig, men efter hånden som tiden er gået og der er kommet sne og en masse nedbør ligner Sherwood nu en dansk pløje mark. Teltene braser sammen på grund af sne og marken, hvorpå biler, PMVér, telte og spisningen forgår på, går man i mudder til knæene så alt er møg beskidt. Efter en endt Sherwood tur på tre dage, skal køretøjer, uniformer, våben og andet grej gøres rent. Det tager naturligvis hårdt på kræfterne, når det er uge efter uge det står på. Derudover er det blevet utroligt koldt og der er meget sne i bjergene, så alt i alt er Sherwood blevet en trist affære som ikke lige frem er en moral booster. Vi håber dog snart at kunne frigøre fra området. Forberedelser til flytning til Novo Selo Alle her i lejren er så småt begyndt at indstille sig på at vi skal flytte. Nogen glæder sig og andre gør ikke, men sådan er det jo altid. Os i MECHINF er så småt begyndt at tænke på hvad vi kan flytte med, og hvilke nye ting vi skal købe, så vi får det godt i Novo Selo, men da tænker vi også på hold 22, da vi naturligvis gerne vil give dem en god start i Kosovo. Derfor håber vi også at vi kan lave et fælles fritidsområde, noget i den stil som vi har nu, da man bruger meget tid sammen med spil, bordtennis og playstation. Med hensyn til fabberne har vi det jo godt, da mange hold før os har brugt lang tid på at indrette fabberne, så de bliver rare og venlige at bo i. Ligeledes vil vi tage så meget så muligt med fra vores fabber så hold 22 kan få det rigtig godt og hyggeligt der hvor de skal bo. Fritid og sport Når der ikke bliver kørt patruljer, forsøger vi naturligvis at lave noget sammen for at skabe korpsånd. For tiden står den i sportens tegn. Vi tager det tyske atletik mærke, har deltaget i belgiske highland games og blevet nummer to. Vi er i gang med COR mesterskaberne, hvor vi ligger i spidsen, og så skal vi deltage i nogle franske games senere. Om aftenen er der ofte hygge på fabberne, ellers er folk på kuffen, spiller Trivial og andre quiz spil. Generelt er der altid noget at lave, og hvis man keder sig er der stort set spinning hver aften eller en form for boldspil i hallen. Så alle hygger sig når vi har fri. Øvelser I den tid vi har været hernede har der også været en del øvelser, som alle har været en stor oplevelse. Den første øvelse hed Hugin (opkaldt efter kompagniets ravn). Denne øvelse bestod af en marchtur på ca. 10 km efterfulgt at undervisning på en bjergtop i området. Efter endt frokost i det fri, gik vi yderlige 3 km ned til en helikopterlandingsplads, hvor en Puma og en Super Puma samlede os op i grupper, og herved fik vi øvet procedurerne i forbindelse med HELI transport, som vi havde fået undervisning i tidligere. Herefter fløj helikopterne os tilbage til COR. Anden øvelse vi havde hed Munin (Odins anden ravn), som var en beredskabsøvelse, så her var der mange i lejren der blev trænet. MECHINF blev trænet i at komme og hjælpe med det de nu kunne, eksempel førstehjælp og afspærring, så andre eller civile der kommer til området ikke genere beredskabsenheden arbejde. Derudover gav denne øvelse også en eye åbner for hvad beredskabsenheden egentligt laver og kan. Og de kan en del! Den tredje øvelse hed Fenrir (engelsk for Fenrisulven). Her blev delingerne smidt af oppe i bjergene (HELI eller lastvogn). Herefter skulle de gå patruljer i ca. et døgn med fuld oppakning. Formålet var at dele

7 Highland games ved belgierne. løbesedler ud til befolkningen i bjergene, for at fortælle om konsekvenserne af overgangen til DP til januar Dette var også en god øvelse i orientering på kort, kompas og GPS, da man ikke kunne se langt frem på grund af tåge og skyer. Alle synes at dette havde været en god tur, godt nok var de våde og mudret da de kom ned til opsamlingsstedet, men alle havde et smil på læberne og der var bred enighed om, at det havde været en hård men god tur. Den sidste øvelse, en sygehjælperøvelse, forgik her i lejren. Ud over sygehjælper træning, gik øvelsen ud på at blive hejst op og ned fra helikopteren og ligeledes med sårede. Dette var en udfordring for mange, da helikopteren var 30 meter over jorden og naturligvis gav en masse vind fra sig. Efter endt skydninger spiste de grillede pølser med brød og hyggede sig. Senere kommer der skydninger i Bondsteel, som er den amerikanske lejr. Her fortsættes der med enhedsskydninger og funktionsskydninger. Morterne skal også ud og luftes lidt her. Moral, høj motivation, udvikling, sammenhold og korpsånd er få af de mange ord man kan sætte på soldaterne fra MECHINF. Vi træner hele tiden for at blive bedre, hvilket man kan se vi bliver igennem alle vores øvelser. Sygehjælperne får træning af saniteten, mange går frivilligt til undervisningen i albansk og serbisk om aftenen, kørerne kommer på kursus hos MP, og signalmændene har også deres sag for. Trods vejret ikke altid er med os, får mange mere og mere blod på tanden af at være udsendt soldat soldater, ud af de 92 mand vi er af sted, har ønske kontrakt når vi kommer hjem. Det er spændende og alle suger til sig af den viden og erfaring man kan få hernede. Vi er glade og top motiveret for at komme hjem og fortsætte i det danske forsvar også selvom næste mission nok er Afghanistan. Skydeperioder Delingerne har på skift været ved den svenske lejrs skydeområde, Kisnica, og skyde. Her har der været gruppe skydninger og TMG skydninger, hvilket var et hit, da der var masser af krudt og bilvrag at skyde på. Øvelse i CRC. 7

8 350 års jubilæum i Nyborg Af major K.K. Madsen, Garnisonsstøtteelementet. I forbindelse med 350 års jubilæet for slaget ved Nyborg 14. november 2009 deltog JDR med estandartkommando fra 2 ESK / II Uddannelsesbataljon og Prinsens Musikkorps. Som officiel repræsentant for regimentet deltog chefen for II JDR, OL J. P. Nyrup. Efter Roskildefreden i 1658 hvor Danmark for altid måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge fortrød svenskekongen Carl X Gustav, at han ikke havde forlangt hele Danmark underlagt Sverige. Han og den svenske hær genoptog krigen mod Danmark, belejrede resultatløst København, men fortsatte indtil det afgørende slag stod lige uden for Nyborg, den 14. november Her slog den danske hær under general Schack og feltmarskal Eberstein støttet af en hollandsk flådestyrke, den svenske hær eftertrykkeligt. Freden blev genoprettet - dog fik Danmark ikke de tabte besiddelser tilbage - stormagterne var godt tilfredse med at Øresund var delt mellem to nationer. Blandt de sejrende enheder i slaget var Kongens Livregiment (Senere Den Kongelige Livgarde) og Ebersteins Regiment (senere Prinsens Livregiment - nu Jydske Dragonregiment) hvorfor et æreskommando fra Livgarden deltog sammen med estandartkommandoet fra JDR. Festlighederne bestod bl.a. i en gudstjeneste i Vor Frue Kirke, en march gennem Nyborg by, kransenedlæggelse ved mindestenen for slaget, koncert på Dronningens Bastion og afsluttet med kanonskydning fra bastionen det hele suppleret til toner fra Prinsens Musikkorps og Livgardens Trompeterkorps. Der deltog også faner fra Sverige, Holland og samtlige fynske soldaterforeninger. Således var regimentet efter 350 år tilbage på åstedet for en afgørende begivenhed i Danmarks historie en tragisk dag for de soldater der ikke overlevede - men en begivenhed, hvis udfald nok har gjort at dette indlæg er skrevet på dansk og ikke svensk det de gjorde var ikke forgæves. 8

9

10 Vi er stolte af dragonerne Julehilsen fra borgmester Arne Lægaard, Holstebro. Den 26. februar 2009 blev 600 soldater, der vendte hjem efter seks måneders tjeneste i Afghanistan, modtaget i Holstebro. Blandt dem var der mange dragoner. Det var en festdag i byen og en stor oplevelse at se paraden gennem gågaden. Fra nær og fjern var folk strømmet til for at hylde soldaterne. Det var et synligt bevis på, at vi i Holstebro anerkender og er stolte af den store indsats, som bl.a. vore dragoner yder i Afghanistan og i andre af verdens brændpunkter. Jeres indsats uden for landets grænser er med til at skabe håb om en fredeligere verden og en bedre fremtid for de mennesker, der lever i områder med krig og uro. Men jeres indsats er også med til at holde terror på afstand af Danmark, så vi danskere kan leve i sikkerhed. Til jer, der gør tjeneste i udlandet: Vi ved, at det ofte er med livet som indsats. Det har vi desværre set tragiske eksempler på. Vi tænker også på de store afsavn og den usikkerhed, som jeres pårørende og venner må leve med, når I gør tjeneste i brændpunkter. Til jer, der gør tjeneste hjemme i Danmark: I Holstebro er vi stolte af at huse dragonerne. Unge fra alle dele af landet har i generationer fået en god uddannelse og en god ballast på dragonkasernen og været med til at gøre Holstebro kendt. Også som en stor arbejdsplads betyder dragonkasernen meget for os. Vi er stolte af alle jer dragoner, og vi er taknemmelige for jeres indsats. På Holstebro Kommunes vegne ønsker jeg alle jer i ind- og udland og jeres respektive familier en rigtig god jul og et godt nytår. 10

11 Seniorsergent Claus Skyttegaard-Nielsen, ansat ved Skydesikkerhed Borris, har den 26. september 2009 modtaget Hæderstegnet for 25 års god tjeneste ved Hæren. På Billedet ses til venstre Chef for Lokalstøttecenter Vestjylland, oberstløjtnant Ib E. Jensen, og til højre, Claus Skyttegaard-Nielsen. Oversergent Brian Ploug Hansen er ansat af Forsvarschefen som tjenestemand med varig ansættelse, fra den 1. august Overkonstabel af 1. grad Benny Bendtsen har forrettet 25 års tjeneste under staten. Overkonstabel af 1. grad Palle Bjerg har modtaget Forsvarschefens påskønnelse for Modig Indsats (FC.P.). med patent og motivation for indsatsen under tjeneste i Helmand, Afghanistan. Oversergent Jesper Lyngbye Jensen har modtaget Forsvarets påskønnelse af Forsvarschefen for Særlig/Ekstraordinær Indsats. Overkonstabel af 1. grad Anders Lau Rasmussen har modtaget Forsvarets Medalje for Sårede i Tjenesten (Fsv.M.S.3.) med patent og motivation. OKS-1 blev hårdt såret i tjenesten i Afghanistan. Overkonstabel af 1. grad Devan Nørholm har modtaget Forsvarets Medalje for Sårede i Tjenesten (Fsv.M.S.3.) med patent og motivation. OKS-1 blev hårdt såret i tjenesten i Afghanistan. Oversergent Morten Clausen har modtaget Forsvarets Påskønnelse for Særlig/Ekstraordinær Indsats (Fsv.P.) med patent og motivation for tjenesten i Afghanistan. Materielassistent Anker Schmidt, ved Forsvarets Materieltjeneste (FMT). har 3. november 2009, været ansat i 40 år under staten. Dragonen ønsker alle læsere samt deres familier en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår. En særlig hilsen skal lyde til alle udsendte samt deres familier. Må I alle have en fredfyldt jul samt et lykkebringende nytår. En respektfuld tanke går til dem der ikke kom hjem! Æret være Deres minde! 11

12 JYDSKE DRAGONREGIMENTS FOND Støt nogle af hverdagens helte. Giv et bidrag! Jydske Dragonregiment udsender hvert år flere hundrede soldater til nogle af verdens brændpunkter. Mine soldater har mange gange været indsat i meget hårde kampe, hvor de risikerer liv og lemmer ikke kun i løsningen af deres opgaver men også for at redde andres liv. For dette tildeles nogle meget få forsvarets heltemedalje. Andre modtager en skriftlig påskønnelse fra forsvaret. Jeg har oprettet en fond 22. oktober 2009, for at kunne give de af mine soldater, der yder en helt uselvisk indsats i internationale operationer et økonomisk skulderklap for deres indsats. Når man læser om en soldat, der under beskydning fortsætter frem gennem kugleregnen for at hjælpe en såret kammerat, der var ramt af en vejsidebombe, hvordan han får trukket ham fri og tilbage i sikkerhed, hvor han giver ham livreddende førstehjælp og er med til at sikre, at han kan føres tilbage i sikkerhed, får jeg lyst til at give ham et særligt skulderklap. Herhjemme støttes vi af mange frivillige, der uden løn eller ydelser bakker op om udsendelsen af vores soldater og deres pårørende. Hvis de engang imellem, får et skulderklap i form af et legat, kan jeg vise min anerkendelse og forhåbentlig give dem et lille plaster plaster på såret for de mange udgifter, de yder i en god sags tjeneste. Hjælp mig til at vise soldaterne respekt. Yd et bidrag til fonden. Med venlig hilsen Torben Aa. Lund, oberst, chef for Jydske Dragonregiment Det er fondens formål at uddele alment velgørende legater til: 1. Dragoner, der har ydet en helt særlig og uselvisk indsats i internationale missioner eller i den hjemlige tjeneste. Den uselviske indsats skal have haft afgørende betydning for imødegåelse af tab af personers liv og førlighed, afværgelse af angreb på enheders sikkerhed eller for løsningen af en foresats ordre. 2. Dragoners pårørende og andre, der har ydet en påskønnelsesværdig indsats til gavn for Jydske Dragonregiments personel og/eller regimentets omdømme. Jydske Dragonregiments Fond Dragonkasernen, Kasernevej Holstebro CVR/SE-nummer Tlf.: Salling Bank: Reg. nr.: 7890 Konto: Se også JDR hjemmeside: 12

13 13

14 8. december Julekoncert i Skt. Lukas Kirken, 8000 Århus. Den Jydske Operas kor. 9. december Julekoncert i Skt. Lukas Kirken, 8000 Århus. Den Jydske Operas kor. 10. december Julekoncert i Vestervig Kirke, 7770 Vestervig. Den Jydske Operas kor. 12. december Julekoncert i Vor Freksers Kirke, 1416 København K. Den Jydske Operas kor. NYTÅRSKONCERTER Solister Maria Lucia og Preben Kristensen. Se mere på www. prinsensmusikkorps.dk 14

15 Danmark under anden verdenskrig - forspillet til den 9. april 1940 AF ERIK BROCK HANSEN. Omtrent midtvejs mellem våbenstilstanden i november 1918 og Anden verdenskrigs udbrud september 1939, brød hele det økonomiske system sammen. I Tyskland voksede inflationen til astronomiske højder i 1920 erne, seddelpresserne kørte på højtryk, men på trods af påtrykte million og senere milliard beløb, var marksedlerne intet værd. Det blev en god forretning at veksle til hård valuta i skillemønt, der trods alt havde en stigende metalværdi. En verdens omspændende krise var under opsejling, og i oktober 1929 raslede kurserne ned på børsen i New York, der resulterede i det store krak den 24. oktober 1929, hvor panikken bredte sig til hele finansverdenen. Selv om kurserne rettede sig lidt op hen i november, var de kun på det halve niveau af før krakket. Kaos herskede, og det beredne politi i New York havde besvær med at holde orden blandt de fortvivlede spekulanter i Wall Street. Beskæftigelsen faldt med op til 60 % og de udbetalte lønninger ca. 40 %. Da USA var forbundet Nazistiske massemøder blev afholdt i de fleste tyske storbyer. Billedet viser de nazistiske propagandamagers iscenesætterkunst; den hysteriske begejstring skabtes gennem brug af dekorationer, faner med nazitegnet og lysvirkninger m.v. 15

16 vestfronten og sluttede som korporal. I 1920 deltog han i grundlæggelsen af National- Sozialistiche Arbeiter-Partei (NSDAP), hvis demagogiske agitation især vandt genklang hos den forarmede og revanchelystne middelstand. Anklagedes efter et mislykket kupforsøg i 1923 for højforræderi og idømtes 1925 fem års fæstningsarrest, men løslades et halvt år senere, efter under opholdet at havde dikteret kampskriftet Mein kampf til medfangen Rudolf Hess, der kort tid efter blev udgivet i Tyskland, og på dansk i Bogen omfatter Adolf Hitlers germanske og antisemitiske synspunkter. En afdeling af Hitlers Stormtropper paraderer med hagekorset, symbolet på al Hitler-tidens ondskab, blev nazisternes vartegn lige fra begyndelsen. med Europas økonomi gennem verdenshandelen og det Internationale lånemarked, brød systemet fuldstændigt sammen og blev til en verdenskrise, der fik verdenshandelen radikalt til at skrumpe ind til under det halve. Krisen og depressionen var dybest set et udtryk for et kolossalt misforhold mellem produktionsevne og effektiv efterspørgsel, der ikke mindst i Tyskland gjort et stort indhug i nationalindkomsten fra 1929 til 1932 med 40 % og en arbejdsløshed pa seks mio. mennesker i vinteren Krisen måtte naturligvis få politiske følger, der var mest afgørende i USA og Tyskland. USA s 31. præsident Herbert Hoover (rep.) født 1874 i Iowa valgt 1929, havde på det nærmeste personligt lovet amerikanerne evig velstand, men måtte nu erkende, at han ikke magtede at klare problemerne, hvorfor en ny præsident Franklin D. Roosevelt (dem.) født 1882 i New York. blev nyvalgt Han var en fjern slægtning til den første præsident Teddy Roosevelt, og fik en stor støtte i sit politiske arbejde af sin hustru Elenor. I Tyskland stod det ikke bedre til på den politiske front. I august 1920 vedtog Nationalforsamlingen i Weimar Tysklands nye forfatning. Det kejserlige rige blev til en republik, og på papiret en af verdens mest demokratiske, hvor republikkens præsident imidlertid blev udstyret med stor myndighed og valgt direkte af befolkningen afhængig af Rigsdagen, som han i henhold til 48 under henvisning til alvorlige trusler eller forstyrrelser i den offentlige ro og orden, kunne overtage Rigsdagens beføjelser og regere ved nødforordninger, hvilket kort tid senere skulle vise sig, at være med til, at tage livet at Weimar republikken. En søn af en tolder fra Østrig blandede sig nu i den tyske politik. Han var født i Branau (Østrig) og skiftede navn til Adolf Hitler, boede i Wien, hvorfra han flyttede til München og meldte sig som frivillig til tjeneste på Under den økonomiske krise efter 1929, øgedes tilslutningen til NSDAP stærkt, og ved rigsdagsvalget i juli 1932 blev partiet Tysklands største. Trods at det gik to mio. stemmer tilbage ved et nyvalg i november samme år, blev Hitler 30. januar 1933 af Hindenburg udnævnt til rigskansler, og den 30. juni 1934 (De lange knives nat) udrensede Hitler partiets radikale elementer, ved at lade Ernst Rohm og andre farlige modstandere i SA myrde. Efter Hindenburgs død, udnævntes Hitler 2. august 1934 til fører (Führer) og rigskansler, hvilket gav ham uindskrænket diktatorisk magt og blev øverstkommanderende for hæren. Afhjalp den sociale nød i Tyskland ved oprustning og deraf følgende industrialisering samt ved offentlige arbejder, der bl.a. omfattede store vejanlæg. Opnåede derved afgjort stor popularitet i Tyskland og blev i vide kredse forgudet. Hitler havde en næsten hypnotisk magt både over for sine medarbejdere og den tyske befolkning. Når han stod overfor en forsamling, havde han en uhyggelig suggerende evne, der både kunne piske denne og sig selv op til ekstase med sine ord. Det gjorde intet 16

17 skår i hans popularitet, at han var den drivende kraft bag en systematisk udryddelsespolitik overfor jøderne i Europa indførte han almindelig værnepligt og han annekterede i 1936 Rhinlandet, i 1938 gennemførtes Anschluss af Østrig og Tjekkiet blev sønderlemmet i Samme år aftaltes med russerne en deling af Polen, hvilket tillod Hitler at åbne krigen mod dette land. Adolf Hitler kort efter magtovertagelsen efteråret Der Führer ses midt blandt nogle af sine håndgangne mænd under et partimøde i Dortmund. Jydske Dragonregiment har igen fornøjelsen af at præsentere et lille hæfte samlet, genredigeret og udgivet af pensioneret major F. H. Pedersen. Skriftet består af ældre artikler fra panservåbnets blad Kentaur, samlet under emnet Kampvogne og Fodfolk og fra en tid, hvor der stort set var vandtætte skodder mellem panservåbnet og fodfolket. Eventuelle eksemplarer kan rekvireres ved Garnisonsstøtteelementet Jydske Dragonregiment og gerne via mail 17

18 Landsformand: Jens Christian Lund, Sct. Mogens Gade 31 A, 2., 8800 Viborg. Tlf Mobil: Vicelandsformand: Peder Korshøj, Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro. Tlf Mobil: Landskasserer: Poul Erik Timm Århusvej 111, 8900 Randers. Tlf Landssekretær: Preben I. Troelsen (MR), Niels Bohrs Vej 32 A, 7400 Herning. Tlf , Redaktør: Bent Ingolf Johansen (MR), Juelsparken 26, 9210 Aalborg SØ. Tlf Mobil: Fødselsdagslistefører: Poul Erik Rasmussen (MR), Rosenvang 31, 8543 Hornslet. Tlf FORENINGEN FOR ALLE, DER BRÆNDER FOR ÅNDEN VED PRINSENS LIVREGIMENT Med tak for godt samarbejde og behageligt samvær i året der nu rinder ud ønsker vi alle PLS medlemmer, deres familier og vore samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår. På gensyn i 2010 til endnu flere oplevelser. J U L E G A V E R Udover de gode PLS tilbud der er nævnt under mindelokaler er her en virkelig Med venlig hilsen Præsidiet GOD OG EKSKLUSIV GAVE til dig selv, lillemor eller kæresten. Se side 7 i Dragonen oktober

19 Julefrokost Du kan stadig nå at tilmelde dig og pårørende til afdelingens julefrokost søndag den 6. december 2009, kl i Oasen på Viborg Kaserne. (Se Dragonen, oktober 2009) Tilmelding til formanden, Mobil: Ordinær generalforsamling 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 18. februar 2010 kl i Oasen på Viborg Kaserne. Formand: Jan Vinther Magnussen (MR) Drosselvej 8, 8544 Mørke. Tlf , Mobil Kasserer: Sekretær: Henning Kristensen Toftefaldet 1, 8240 Risskov Tlf Poul Erik Rasmussen (MR) Rosenvang 31, 8543 Hornslet Tlf Formand: Peder Korshøj (MR) Hvedevej 5, 8840 Rødkærsbro Tlf Mobil Kasserer: Jens Erik Pedersen (MR) Krogen 4 A, Rødding, 8830 Tjele. Tlf Sekretær: Knud Erik Kristensen (MR) Bredgade 14, Mønsted, 8800 Viborg. Tlf Mobil Bent Nielsen (MR) Gl. Århusvej 96, 8800 Viborg Tlf Niels Jørgen D. Christensen, Holstebrovej 69, 8800 Viborg. Tlf Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Aflæggelse af regnskab for jubilarstævne Indkomne forslag, herunder fastsættelse af næste års kontingent 6. Valg af formand 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af bestyrelsessuppleanter 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen 10. Valg af revisorer 11. Valg af revisorsuppleanter 12. Valg af medlemmer til repræsentantskabet 13. Valg af fanebærer 14. Eventuelt Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement. Medlemmer, der ønsker at deltage i traktementet, bedes tilmelde sig hos formanden, / senest den 15. februar. Mød op denne aften og gør din indflydelse gældende. Tag en soldaterkammerat med. Medlemssituation I det forløbne år har bestyrelsen igen været aktiv for at tegne nye medlemmer. Endvidere har mange medlemmer taget opgaven op og har tegnet en del nye medlemmer. Det har givet et pænt resultat. Hvad har du gjort for at tegne nye medlemmer? Kontakt bestyrelsen. Aktiviteter Kammeratskabsaftener den 2. og 4. tirsdag kl fra SEP til APR i Paradiset på Viborg Kaserne. Indendørs skydning: Fra december 1. og 3. torsdag på banerne ved Kirkebækvej. Kontakt Bent Nielsen, Julefrokost: Søndag den 6. december. Generalforsamling: Torsdag den 18. februar P. Korshøj 19

20 Indtryk fra en kammeratskabsaften I vores afdeling mødes ca. 15 kammerater 2. og hver 4. tirsdag fra september til april i foreningens lokale Paradiset på Viborg Kaserne. Aftenen starter kl , men allerede 25 minutter før møder de første deltagere op. Det drejer sig om at få gang i aktiviteterne, som lige nu er billardspil og kortspil, men vi er klar til at tage andre ønsker op, såfremt der måtte komme et behov herfor. Det er billardspillerne og opnåelsen af 100 points, der afgør, hvornår alle drikker fælles kaffe og spiser den mad, som én af kammeraterne er udpeget til at tage med. Under kaffen går snakken livligt og der udveksles gamle minder og fortælles gode soldaterhistorier, ofte de samme hver gang, men det er helt i orden, så ved alle, hvornår der skal grines. I løbet af den hyggelige aften kommer der lejlighedsvis højlydte udbrud fra bordet med kortspillere, når en spiller har dummet sig, eller en anden har haft en triumf. Så er der kaffe! Fra venstre: Gunnar Bak, Egon Kristensen, Niels Erik Hvid og Basse. En væsentlig del af spillet er også at analysere og diskutere spillet: Hvorfor gjorde du sådan?, og hvorfor gjorde du ikke sådan? Ved billardbordet høres også lejlighedsvis store latterudbrud, når en spiller ikke har formået at udnytte et fantastisk oplæg. Det forekommer også, at en spiller høster stor anerkendelse for et eller undertiden flere gode stød. Ingen af spillerne kan kvalificere sig til landsniveau, men et er sikkert: Når det er ens tur til at støde, er man omgivet af eksperter, der lige netop ved, hvad man skal gøre i den enkelte situation. Efter kaffen fortsætter kortspillerne ofte en times tid, mens billardspillerne går udmattede hjem med en klar holdning til at gøre det bedre næste gang. Vi giver hinanden nogle hyggelige timer, og vi ved alle: Det drejer sig ikke om at vinde, men om at være med. Jo flere vi er sammen... Vi håber meget, at flere af medlemmerne vil få lyst til at deltage i disse aftener. Alle vil blive godt modtaget. P. Korshøj Formand: Arne Simonsen (MR) Ørnevej 59, 9230 Svenstrup. Tlf Aage Pedersen ser på, at Jens Anton Jensen rejser keglerne korrekt. Kasserer: Aakjær Skov (MR) Sæby Landevej 2, 9830 Tårs. Tlf

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 5 Oktober 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009

Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Udgivet af Jydske Dragonregiment 5. årgang Nr. 3 Juni 2009 Redaktion Ansvarshavende redaktør: Major Kim K. Madsen Redaktør: Korporal Tommy Bruhn Layout Korporal Tommy Bruhn Tryk & adressering Johansen

Læs mere

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012

Dragonen. Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Dragonen Udgivet af Jydske Dragonregiment 8. årgang Nr. 1 Februar 2012 Indhold Godt nytår 3 Marchrute for ISAF 12 den 24. februar 4 To mindestene indviet på Viborg Kaserne 5 Personel nyt 6 UDDSTELM/1 BDE

Læs mere

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år

Januar 2014. Livgarden imponerer i Kosovo. GF for Vejle og Omegn 100 år Januar 2014 Juletid Livgarden imponerer i Kosovo GF for Vejle og Omegn 100 år Præsidiet 1-14 Kære Garderkammerater Så er det atter en gang blevet tid til at sende jer alle en Nytårshilsen tid til at sige

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk

fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 2 Marts 2011 tel. & fax +45 33 12 82 53 postgiro nr: 102-3071 danske bank: 3015-127201 e-mail: mwm@mwmorch.dk dk-1054 københavn k peder skrams

Læs mere

Januar 2015. Indsamling i Køge

Januar 2015. Indsamling i Køge Januar 2015 Stærekassen indviet Indsamling i Køge RKG 2014-II på øvelse i Tyskland Præsidiet 1-15 Præsidenten har ordet Et nyt år truer. Nej, sådan ser vi ikke på det i De Danske Garderforeninger (DG).

Læs mere

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 6 - December 2009 9. årgang Indhold nr. 6 DMI fodbold i Fredericia...3 Med soldaterforeningen til fods ved Nijmegenmarchen i Holland...4 Træningscenteret er indviet...6 Forsidebillede:

Læs mere

fra Militærpolitiforeningen i Danmark

fra Militærpolitiforeningen i Danmark fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk 2011 Nr. 1 Januar-Februar 2011 TEL. & FAX +45 33 12 82 53 POSTGIRO NR: 102-3071 DANSKE BANK: 3015-127201 E-MAIL: MWM@MWMORCH.DK DK-1054 KØBENHAVN

Læs mere

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang

Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Gardehusaren Nr. 5 - Oktober 2012 12. årgang Indhold nr. 5 Leder...3 Combat Tracking kursus ved I/GHR...4 Fremstilling af V GHR for RC...6 Flagdag ved GHR: De danske heltes dag...7 Navnenyt...8 Forsidebillede:

Læs mere

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern.

45. årgang # 02 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Mission Updates. Side 4-5. 50 år for Cypern. 45. årgang # 02 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Mission Updates Side 4-5 50 år for Cypern Side 6-7 Side 12-13 Ny formandskandidat Side 4-5 Mission Updates 6-7 Cypern-træf

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 97. ÅRGANG - 2007 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 4 - August 2008 8. årgang Indhold nr 4 Et Heltesagn fra Slagelse...3 Ellevilde Esbjerg og sprudlende festlige Fredericia...4 Til lands, til vands og i luften...6 Forsidebillede: En rundtur

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Deadline: Den 1. marts 2012

Deadline: Den 1. marts 2012 Indholdsfortegnelse: Aktivitetskalender 2 Leder 3 Nytårshilsen fra DAR 4 Krigsfanger 6 Lokalt og RegionsNyt 7 Nytårshilsen 8 40 års jubilæum 9 Lokalt og RegionsNyt 10 Mærkedage 14 Billeder fra Nørrejyske

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Gardehusaren Nr. 2 - marts 2005 5. årgang Indhold nr 2. 2005 571 nye ansigter og et nyt bataljons mærke.......3 Generalforsamling, Sergent klubben............6 Generalforsamling, Antvorskov 6 Stormvejr

Læs mere

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014.

45. årgang # 01 2014. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. Side 17. 50-året for Cypern. Godt nytår 2014. 45. årgang # 01 2014 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter Side 17 50-året for Cypern Godt nytår 2014 Side 3 Side 17 50-året for Cypern Side 16 Varesalget 14 Mission updates Side

Læs mere

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark

Det røde Betræk. fra Militærpolitiforeningen i Danmark Det røde Betræk fra Militærpolitiforeningen i Danmark www.militarypolice.dk Nr. 7 Oktober-november 2006 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 3 JUNI 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 3/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 5 - DECEMBER Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes

Læs mere

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3

lice.d o p ry ilita.m w w w MARTS 2004 - NR. 3 www.militarypolice.dk MARTS 2004 - NR. 3 Salg - udlejning og vurdering af erhvervsejendomme Ring for materiale og besigtigelse. Soldatersange - og tapre historier 350 sider med illustrationer. Hardback-bog.

Læs mere

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 1 - Februar 2011 11. årgang Indhold nr. 1 RC leder...3 Nytårskuren 2011...4 1 LOPKESK Juleidræt...6 Militær Fysisk Træning...7 Forsidebillede: B-Coy sweeper efter IED under en patrulje,

Læs mere

66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 66. ÅRGANG NR. 5 NOVEMBER 2009 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 5/2009 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og

Læs mere

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 68. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2011 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 2 PROPEL Nr. 2/2011 Aktivitetskalender Mød op når din forening kalder, så får du glæde af foreningen, og foreningen

Læs mere

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon

3. årgang Nr. 3 juni 2008. Side 10. Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 3. årgang Nr. 3 juni 2008 Side 10 Med på en sveder! - Idrætsdag for 2 uddannelsesbataljon 1 Indhold 3 Leder Det er bare herrefedt at være konstabelelev... 6 8 En dag i idrættens navn 10 Billeder fra Åbent

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Indhold nr. 3 Hesteskadronen på adventure training i London!...3 NYT fra Forsvarets mest alsidige kampenhed...6 Tabet af Rocco...8 HESK rekrutternes slutspurt...9

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland.

Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. 22. ÅRGANG, FEB 2014 Danmarks Internationale Veteranmuseum Under protektion af Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Associeret medlem af Museum Sønderjylland. INDHOLD Nytårshilsen fra museets formand Det

Læs mere