Side 1 af 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10-11-2011 Side 1 af 5"

Transkript

1 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen. Det var sat fokus på vandspild, der skulle komme en person fra Dansk Vandalarm og fortælle om fordele ved vandalarm, men det var aflyst på grund af snevejret. Dagsorden: Dagsorden punkt 1. Dagsorden punkt Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Det reviderede regnskab fremlægges. 4. Budget for det kommende år. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af revisorer. 8. Eventuelt. Henrik Jessen blev valgt. Peter Lund blev valgt som referent. Jens Ole S. Jensen fremlagde beretningen 1. Antal medlemmer. Der er kommet 3 nye forbrugere i slutningen af sidste år, 2 af dem har indtil nu været tilsluttet vandværket, men begynder nu at aftage vand, det er Vejlebakken 26, hvor der skal bygges et parcelhus og Nørremarkvej 21/23, Ib Bjerregårds ejendom hvorpå vi havde en tinglyst tilslutning til vandværket ved ejerskifte. Den sidste er Nordholtvej 3 som også er handlet i årets løb, og hvor der skal bygges nyt stuehus. 2. Bestyrelsesarbejder, Deltaget ved FVD s region NORD og MIDT s generalforsamling i henholdsvis Rebild og Randers. Det er ikke sådan at alle bestyrelsesmedlemmer har været med begge steder. Det gælder også de øvrige ting alle fra bestyrelsen har ikke deltaget/været involveret i, lige meget, men alle har været med i beslutningerne eller blevet orienteret om opgaverne.

2 Side 2 af 5 På forespørgsel fra diverse firmaer, skal vi oplyse ledningsnettets placering, det er oftere og oftere disse Forespørgelse kommer. Ajourfører handlingsplanen, det er primært Bent som står for det. Efter opkrævning af genbrugsafgift på de 2 gamle vandværker, har der været lidt skriveri med kommunen for at få det reguleret. Oprettelse af vandråd i Viborg Kommune. Ændring af ledningsstørrelse i forbindelse med udvidelse af dyrehold hos en forbruger. Deltaget i bestyrelseskursus. Været ude for at lukke for vandet til 2 forbrugere som ikke havde betalt for vandet. (Blev afværget i sidste øjeblik) Diverse møder og kontakter omkring Digitalt ledningsregistrering. Detaljeret gennemgang af vandværket for hele bestyrelsen, det brugte vi 3 timer på en lørdag i okt. Kontakter til kommune og Energi Midt i forbindelse med etablering af ledning i Nr. Rind. Der bliver holdt bestyrelsesmøder hver anden måned med en varighed på ca. 3 timer. 3. Udpumpet vandmængde Der er i 2006 udpumpet m 3 det er m 3 mere end i det er en stigning på godt 5 % det kan vi jo kun være tilfreds med. 4. Kommunens tilsyn. Der har ikke været tilsyn fra Møldrup Kommune i 2006, det er efterhånden længe siden der har været tilsyn fra kommunen. Det bliver spændende hvordan det fremover kommer til at se ud med tilsyn. 5. Større vedligeholdelsesarbejder. Der er foretaget nogle store vedligeholdelsesarbejder, der er så et spørgsmål om det er anlægsarbejder. Der er udskiftet alt gammelt ledningsnet i Nr. Rind. Det gamle vandværk er sløjfet. Der er udskiftet 12 stophaner i Låstrup i forbindelse med renovering af vej og anlæg af fortov.

3 Side 3 af 5 Grundfos har udskiftet en pakning på pumpe. Bestyrelsen har besluttet at foretage disse ting i år, selvom budgettet blev overskredet. 6. Vandkvalitet. Der er stadig en fin vandkvalitet. Vi har heldigvis været forskånet for forurening, som vi af og til hører fra andre vandværker. I øjeblikket bliver der set om efter et andet analysefirma til vandprøverne, idet der har været nogle problemer med samarbejde/aftalerne med Analytech. 7. Anlægsarbejder. Der er blevet udskiftet rør m.m. som før omtalt. Der er etableret et nyt nedsivningsanlæg ved vandværket, det gamle virkede ikke efter hensigten. Digitalisering af ledningsnettet er igangsat i 2006 og ventes færdig i Økonomiske tilstande. Økonomisk ser det godt ud for vandværket, men budgettet for 2006 er kraftig overskredet, en beslutning som vi håber, bliver godkendt. Det drejer sig om udskiftning af gamle ledninger i Nr. Rind og udskiftning af stophaner i Låstrup. Hvis ikke det var udført samtidig med igangværende arbejder var det nok anslået til en merpris på / kr. 9. Forhandlinger, kontaktudvalg, arbejde i region og Viborg Amt. Kontaktudvalget i Møldrup Kommune har kørt på vågeblus i 2006, der er holdt et enkelt bestyrelsesmøde, hvor man blev enig om at se tiden an til der kom noget gang i samarbejde i Ny Viborg Kommune. Vandværket er blevet tilknyttet Region Midt i stedet for Region Nord, det er på grund af kommunalreformen. Af samme grund er Jens Ole trådt ud af Region Nords bestyrelse. Flytningen skulle ikke give nogle væsentlige ændringer for vandværket.

4 Side 4 af 5 Jens Ole har, mens han sad i Region Nord været med til at oprette et Vandråd i de nye kommuner. I Viborg Kommune er Vandrådet ved at komme godt i gang. Ca. 1/3 af vandværkerne har tilsluttet sig Vandrådet. Vandrådet består af en bestyrelse på 5 personer, hvoraf Jens Ole er den ene, derudover kommer der en person fra Fjends Kommune, Karup Kommune, Bjerringbro Kommune og én fra Viborg Vand. Der er 102 vandværker i Viborg Kommune, de skal have ca. Ét besøg hvert år. Det foreslås at det gamle Kontaktudvalg i Møldrup Kommune nedlægges og at alle vandværkerne tilslutter sig Vandrådet i Viborg Kommune. 1o. Fremtid. I 2007 undersøges muligheder for tilbygning til vandværket, der mangler toiletforhold samtidig skal der etableres et redskabsrum. 11. Til slut. Formanden takkede de fremmødte trods det dårlige vejr. Han takkede også bestyrelsen for samarbejdet i det forgangen år. Spørgsmål/kommentar til beretningen. Er vandværket færdig med at rydde op efter ledningsarbejdet? Der har været flere entreprenører indblandet, både stærkstrøms ledningsarbejde og nedlægning af bredbånd, så det er ikke sikkert det er vandværkets skyld. Det er en god ide at bygge til vandværket Beretningen godkendt. Dagsorden punkt 3. Poul Johannesen fremlagde regnskabet. Indtægterne var på ,25 kr. Udgifterne + afskrivning + rente indtægt/udgifter blev der et overskud på 41.o42,20 kr. men så kom de ekstraordinære udgifter på ,95 kr. så det endelige resultat blev et minus på ,75 kr. egenkapital er kr.

5 Side 5 af 5 Poul Johannesen kunne oplyse at der var blevet nogle bedre rente vilkår både på indtægt som på udgiftssiden. Regnskabet blev godkendt. Dagsorden punkt 4. Poul Johannesen fremlagde budget for det kommende år. Det viser et underskud ,- kr. Budgettet blev godkendt. Dagsorden punkt 5. Dagsorden punkt 6. Dagsorden punkt 7. Dagsorden punkt 8. Der var ikke indkommet nogen forslag. Valg til bestyrelse Poul Johannesen og Bent Lyngsø blev genvalgt til bestyrelsen Den øvrige bestyrelse består af Jens Ole Jensen, Karina Lyngsø Lund og Peter Lund. Som suppleanter blev Bent Grøn og Arne Mikkelsen genvalgt. Valg af revisorer Som revisorer blev Jens Christiansen og Henrik Jessen genvalgt. Eventuelt: Det var på tale at holde generalforsamling på Kulturcenter Værestedet næste gang, så var man fri for at fyrer en hel sal op for de 12/13 mennesker der møder op, der var også klage om at der var for lidt varme i salen. Efter generalforsamlingen blev der serveret kiks, ost, vin og kaffe. Dirigent Henrik Jessen Referent Peter Lund

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den 19.03. 2014 1. Valg af dirigent Formanden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, valg af dirigent: Jørgen Herholdt

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Onsdag den 10. april 2013 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 22 stemmeberettigede, 1 ægtefælle og revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Uvelse Have Andelsboligforening

Uvelse Have Andelsboligforening Årstal rettet den 19-05-2014 af Jonas, bolig 1 Uvelse Have Andelsboligforening Generalforsamling tirsdag 25. marts 2014 kl. 19.00 1: Valgt til dirigent: Thorkild, bolig 8 - Valgt til referent: Carl-Otto,

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden

Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden Avnbøl-Ullerup Vandværk A.m.b.a. Referat fra ordinær generalforsamling mandag, den 27. februar 2012, kl. 19.30, på Marina Fiskenæs i Gråsten, med følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og protokolfører.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden!

Referat fra Generalforsamlingen. Dagsorden! Referat fra Generalforsamlingen Dagsorden! Brændekilde d. 7/4 2015 Generalforsamling i Brændekilde Vandværk A.M.B.A Mandag d. 30/3 2015 kl. 19,00 i Brændekilde Forsamlingshus Dagsorden 1) Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere