Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR HANDICAP IDRÆTSFORENINGEN LAVIA VIBORG Senest rettet Medlem af D.H.I.F, DGI og Viborg Sport 1 Foreningens Navn er LAVIA (Lad alle være i Aktivitet) VIBORG Foreningens hjemsted er Viborg og dens adresse er formandens 2 Foreningens formål er at samle fysisk handicappede til udøvelse af idræt og at udbrede interessen for handicapidræt 3. Indmeldelse sker til afdelingens bestyrelse. Ved indmeldelsen betales et indmeldelsesgebyr, der fastsættes på generalforsamlingen.. 4. Kontingentet og indmeldelsesgebyr fastsættes af den ordinære generalforsamling og betales halvårsvis den 1.1 og 1.7. Kontingentrestance udover 1 måned. kan efter bestyrelsens afgørelse medføre eksklusion af foreningen Et medlem kan efter aftale med formanden eller kassereren være kontingentfri i ½ år. Et på grund af kontingentrestance ekskluderet medlem kan kun genindtræde efter ordning af sit mellemværende og betaling af ny indmeldelse. Bestyrelsesmedlemmer i Lavia - Viborgs Hovedbestyrelse er fritaget for betaling af kontingent.

2 5. 1. Medlemmerne er underkastet foreningens love og bestemmelser. 2. Medlemmerne er forpligtet til.: a) At underkaste sig enhver beslutning, der vedtages af generalforsamlingen eller træffes af bestyrelsen i overensstemmelse med loven subsidiært de respektive specialforbunds love. b) Selv at være ansvarlig for personlige ejendele under træning, konkurrencer og lignende, således at foreningen er uden ansvar for disses evt. bortkomst. 6. Udmeldelse SKAL ske skriftligt til kasserer/formand. 7. Ethvert brud på de gældende love og bestemmelser(reglement) samt ethvert spørgsmål om krænkelse af foreningens anseelse kan efter bestyrelsens bestemmelser medføre udelukkelse. Medlemmet som er udelukket kan indanke sagen for den først kommende generalforsamling. 8. Foreningens anliggender varetages af.: 1. Lavia - Viborg s Hovedbestyrelse består af 1 repræsentant fra hvert idrætsudvalg. 2. Valgene til idrætsudvalgene skal finde sted inden udgangen af februar måned Der vælges mindst 3 udvalgsmedlemmer og evt. 2 suppleanter. I ulige årstal vælges 2 udvalgsmedlemmer (2-årigperiode) I lige årstal vælges 1 udvalgsmedlem (2-årig periode) Udvalgene konstituerer sig med.: Udvalgsformand, udvalgssekretær samt udvalgskasserer. Udvalgsformanden er født medlem af Lavia-Viborgs hovedbestyrelse. Såfremt udvalgsformanden ikke ønsker at være medlem af hovedbestyrelsen vælges der blandt udvalgsmedlemmerne 1 repræsentant til Lavia-Viborgs hovedbestyrelse.

3 Til Idrætsudvalgene kan vælges.: medlemmer som ikke er i restance, som er fyldt 15 år, og som er tilstede. 2 c. Bestyrelsen i de enkelte idrætsudvalg, varetager udvalgets daglige ledelse og træffe afgørelse i løbende sager. 3. På den ordinære generalforsamling vælges.: Lavia-Viborg s Formand (2 årig periode, lige årstal.) Formanden kan ikke vælges ind i noget idrætsudvalg. 4. Til Lavia-Viborg s Formand kan vælges ethvert medlem, som er myndig, som er tilstede og ikke er i restance. 5. Lavia-Viborg s Hovedbestyrelse konstituerer sig med.: Næstformand og Sekretær. 5 a. Hovedbestyrelsen skal blandt Lavia s medlemmer udpege en kasserer. 5 b. Hovedbestyrelsen kan indenfor eller udenfor medlemsskaren ansætte en regnskabsfører. 6. På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer for en 1-årig periode samt 1 suppleant for 1 år. 7. Hjælpere i Lavia-Viborg er kontingentfrie. Herudover kan bestyrelsen træffe beslutning om kontingentfritagelse. 8. Stemmeret i Lavia-Viborg har enhver som kan fremvise gyldigt medlemsbevis. 8 a. Kollektive institutioner/organisationer har 1 stemme på generalforsamlingen. 9. Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og træffer afgørelse i løbende sager. Ændringsforslag Arrangementer og stævner tilrettelægges/afvikles af idrætsudvalgene selv. 10. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig. Generalforsamlingen anses for lovlig indkaldt, når den med 1 måneds varsel fremgår af Lavias hjemmeside

4 Ingen kan vælges til bestyrelse eller andre tillidshverv uden at være til stede ved generalforsamlingen med mindre forhåndstilsagn foreligger fra pågældende. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemning foretages skriftlig. 11. Den årlige generalforsamling skal indkaldes med 1 mdr. varsel og afholdes i Marts måned med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 2 a. Idrætsudvalgenes beretning 3. Regnskab 4. Forslag 5. Valg 6. Fastsættelse af kontingent 6 a. Fastsættelse af kontingent pr. Idrætsgren. 7. Eventuelt 2 a. Udvalget kan træffe aftale med Lavia-formanden, således at denne aflægger udvalgets beretning sammen med hovedberetningen. 3. Lavias regnskab følger kalenderåret. Regnskab aflægges for det foregående år. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 2 Ændringer af vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer herfor.

5 12. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes så ofte bestyrelsen finder det fornødent eller når skriftlig begæring herom med dagsorden tilstilles bestyrelsen fra mindst 2/3 af foreningens aktive medlemmer. Ekstraordinær generalforsamlingen indkaldes ved at den med 1 måneds varsel fremgår af Lavias hjemmeside 13. Foreningen kan kun opløses ved generalforsamlingsbeslutning med 3/4 majoritet. Et sådant forslag skal fremgå af dagsordenen. I tilfælde af foreningens ophævelse opbevares foreningens ejendele af D.H.I.F. Viborg Amt. I tilfælde af at LAVIA-VIBORG ikke længere eksisterer, tilfalder en eventuelt formue, tilhørende LAVIA- VIBORG, D.H.I.F. Viborg Amt. 14. Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og yderligere mindst et bestyrelsesmedlem i forening, dog skal dokumenter vedrørende lån i samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom underskrives af den samlede bestyrelse. Formanden og kasserer er hver for sig underskriftberettigede til bank eller anden pengeinstitution. 15. Ovenstående love for LAVIA-VIBORG er vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. juni Revideret 14. marts Revideret 14. marts Revideret 8. marts Revideret 8. marts Revideret 19. marts Revideret 18. marts Revideret 24. marts Revideret 29. marts Revideret 21. marts Revideret 23. marts Revideret 26. marts Revideret 13. marts LAVIA-VIBORG

6

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere