Kursusoversigt TILMELDING TIL KURSER PÅ WEB KATALOGET. 1. FTZ Akademi. Kurser & efteruddannelser. Håndværkervej Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusoversigt TILMELDING TIL KURSER PÅ WEB KATALOGET. 1. FTZ Akademi. Kurser & efteruddannelser. Håndværkervej 28 9000 Aalborg"

Transkript

1 Kurser & efteruddannelser Kursusoversigt TILMELDING TIL KURSER PÅ WEB KATALOGET 1 1. FTZ Akademi Håndværkervej Aalborg 2 2. FTZ Akademi Sintrupvej Brabrand 5 3. FTZ Akademi Norgesvej Haderslev FTZ Akademi Hvidkærvej 23D 5250 Odense SV FTZ Akademi Elsenbakken Frederikssund

2 FTZ Akademi Formål: At støtte og præge den danske autobranche igennem aktiviteter som: Efteruddannelse Temadage Teknisk Hotline Kundearrangementer Konsulentydelser FTZ Akademi udbyder en lang række tekniske kurser og efteruddannelsesforløb, der kan være med til at sikre, at det enkelte værksted er ajourført i forhold til den store tekniske udvikling, der er i bilerne. Kurserne strækker sig lige fra 2 dages kurser med et specifikt indhold til autotekniker uddannelsen, der strækker sig over 2 år fordelt på 8 moduler. Derudover tilbydes kurser i alle de øvrige områder, der vedrører det at drive et moderne autoværksted, eksempelvis værkstedsplanlægning, kvalitet, kundeservice, ledelse, medarbejderpleje og værkstedsøkonomi. Teknisk support er i dag en vigtig faktor for autoværkstedet og udgør derfor også en stor del af akademiets aktiviteter. Akademiet tilbyder desuden reparation/opdatering af Bosch testudstyr. Facts om FTZ Akademi: Akademiet råder i dag over 5 kursussteder rundt i landet, og tilbyder derudover kurser ude på værkstederne. Der er 15 ansatte i akademiet, fordelt på 6 instruktører, 4 i teknisk hotline, 1 i karrosseri konceptet, 1 i tester reparation, samt 3 i administrationen. Alle tekniske kurser gennemføres med et max. antal deltagere på 9, der skal sikre, at der er tid til den enkelte kursist. 2

3 Indholdsfortegnelse Aircondition....4 Automekanikeren og kundeservice....6 Autotekniker Diagnose...10 Diesel & Hybrid Tekniker DSG / DMF / Kobling Karrosseri & Skadecenter Måleteknik og fejlfinding Rudekursus Værkstedsdrift dages tekniske kurser

4 Aircondition Formål: At kursisterne lærer at tilslutte og betjene en fyldestation, hvorledes et airconditionanlæg fungerer, samt lærer at håndtere fluorholdige kølemidler sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser, både m.h.t. personlig sikkerhed og i forhold til tankbekendtgørelsen. Derudover lærer kursisterne at håndtere kølemidler miljømæssigt forsvarligt i.h.t. Miljøministeriets regler og bekendtgørelser samt i forhold til EU forordninger og direktiver. Kursisterne lærer om KMO s formål (Kølebranchens Miljø Ordning) med bl.a. registrering af godkendte virksomheder og personer, udstedelse af certifikat, kontrollere køb og salg af kølemidler, og registrering og indberetning af køretøjer med kølemiddel over 1000 g. Mål: At kunne tømme og fylde et airconditionanlæg. Opnå kendskab til egenskaber for fluorholdige kølemidler, herunder hvilke værnemidler, der kræves i forbindelse med omgang med stoffet. Opnå kendskab til bekendtgørelser vedr. opbevaring og genvinding af fluorholdige kølemidler i fyldestationer og reglerne i forhold til trykflaskeregulativet. Opnå kendskab til kølemidlets miljømæssige egenskaber, og EU regler på området med hensyn til indberetningspligt når indholdet af kølemiddel på et køretøj overstiger 1000 g. Få kendskab til GWP værdier / fluorholdige kølemidlers bidrag til drivhuseffekten, samt hvornår de nuværende kølemidler skal erstattes af mere miljøvenlige produkter, og hvornår der kræves certifikat for at arbejde med klimaanlæg. Efter gennemført kursus skal kursisterne bestå en teoretisk prøve i det gennemgåede stof. 4

5 Gennemførelse af kurserne Tilmelding til kurserne via din FTZ konsulent eller via vores web-katalog. Efter tilmelding tilsendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde. 9 deltagere pr. kursus. Alle kurser er på 16 lektioner og afvikles over 2 sammenhængende dage. 1. kursusdag kl kursusdag kl Kurserne afholdes på værksteder rundt omkring i landet eller på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. Kursusindhold Funktion og virkemåde af manuelle og automatiske airconditionanlæg. Funktion og virkemåde af en fyldestation. Servicering og reparation af airconditionanlæg. Gennemgang af EU forordninger og direktiver (nr. 307/2008, 842/2006 og 2006/40/EF). Gennemgang af arbejdstilsynets regler på området. Teoretisk prøve. Efter kurset og bestået prøve udstedes et kursusbevis og kursisterne instrueres i at søge et KMO certifikat, samt i at registrere virksomheder og personer via hjemmesiden Kurset består af både en teoretisk gennemgang og praktiske øvelser og opgaver, hvor kursisterne vil få mulighed for at anvende fyldestationer, der svarer til værkstedets egen. 5

6 Automekanikeren og kundeservice Målgruppe Alle automekanikere der har kundekontakt, og hvor indehaveren ønsker optimering i forhold til en generelt bedre kundeservice, bedre mulighed for rådgivning og mersalg til kunderne og dermed større kundetilfredshed. Kursusindhold Forskellige kundetyper og forskellige forventninger til værkstedet. Service: - Hvor meget skal der til for at sikre kundernes tilfredshed? - Firmaets servicepakke? Kvalitet: - Er der forskellig opfattelse hos værkstedets indehaver? - Mekaniker og kunden? Mekanikerens personlige fremtræden. Mekanikeren som kundens rådgiver. Den effektive og kvalitetsbevidste mekaniker. Arbejdsglæde på værkstedet. 6

7 Gennemførelse af kursus Tilmelding til kurset foregår via webkatalog. Efter tilmelding sendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde kan deltage. Kurset varer 2 dage. Kurset afholdes kl Kurset afholdes på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. Kursuspris: kr. 950,- pr. kursusdag. 7

8 Autotekniker Kursusbeskrivelse for Autotekniker uddannelsen: Modul 1 Brug af testudstyr Egendiagnose Hjemmeopgave 3 dage Modul 2 Modul 3 Motorstyring Benzin Hjemmeopgave Motorstyring Diesel Hjemmeopgave 3 dage 3 dage Modul 4 Komfortelektronik 3 dage Modul 5 Hybridteknik 3 dage Modul 6 Modul 7 Modul 8 Motorstyring avanceret Hjemmeopgave Komfortelektronik avanceret Afsluttende praktiske og teoretiske prøver 3 dage 3 dage 2 dage Valgfrit modul: Modul 1 Automekanikeren og kundeservice 2 dage 8

9 Tag uddannelsen gennem FTZ Akademi Da FTZ Akademiet er tæt på en lang række af branchens leverandører og derfor har adgang til viden og erfaring med service, reparation, og fejlfinding på bilerne, er det naturligt at give denne viden videre til vores kunder. En af Akademiets tætte samarbejdspartnere er Bosch, som er med til at sikre instruktørernes ajourføring og opkvalificering, bl.a gennem kurser hos Bosch. Der kræves stor effektivitet på moderne autoværksteder, derfor er denne uddannelse mere relevant end nogensinde før, da deltagerne efter gennemførelsen vil være både hurtigere og bedre til konkrete fejlfindingsopgaver. Uddannelsesforløbet er en vekselvirkning mellem ophold i kursuscentret og opgaver hjemme på værkstedet. Derfor kan antallet af kursusdage udenfor værkstedet holdes nede på et minimum. Udbytte og krav til kursusdeltagerne Uddannelsen strækker sig over 8 moduler af 3 dage, samt en del hjemmeopgaver, der skal udføres mellem de enkelte moduler. Der stilles krav til deltagerne igennem hele uddannelsen, både med hensyn til hjemmeopgaverne, samt gennemførelsen af modulerne, men der vil være en support og støtte fra instruktørerne til den enkelte deltager, der svarer til kravene. Holdene består af max 9 deltagere. Uddannelsen er opbygget med et indhold der først og fremmest skal gøre den enkelte deltager bedre og hurtigere til at stille diagnose, fejlfinde og reparere på de elektroniske systemer i moderne personbiler. Der er stor fokus på egendiagnosen, brug af det testudstyr det enkelte værksted har, motorstyring, komfortsystemerne, og CAN-systemernes opbygning og funktion. Der udstedes diplom, til alle der består de afsluttende teoretiske og praktiske prøver. For at sikre kvaliteten og et højt fagligt niveau, vil der blive tilknyttet skuemestre udenfor Akademiet, bl.a. fra Bosch, til at vurdere de afsluttende prøver. Praktisk information Samme hold følges ad igennem hele uddannelsen. Udover de 8 moduler tilbydes 1 ekstra kursus om Automekanikeren og kundeservice. Modulet er valgfrit og indgår ikke i Auto Tekniker uddannelsen. BEMÆRK: Der skal medbringes bærbar PC. Kurset består af både en teoretisk gennemgang og praktiske øvelser og opgaver, hvor kursisterne vil få mulighed for at anvende egne testere. 9

10 Diagnose Kursusbeskrivelse for diagnosetestere Formål: At værkstedet i højere grad kan udnytte de muligheder, der er i egendiagnosetesteren, samt få kendskab til de begrænsninger der er. Da der er stor forskel på de forskellige testere og ikke mindst de forskellige bilers diagnosesystem, vil dette kursus sætte fokus på de muligheder den enkelte tester har med hensyn til udlæsning af fejl, sletning af fejl samt opsætning og kodning af bilens software. At mekanikeren får mulighed for at gennemgå nogle praktiske opgaver på forskellige biler med netop den tester, de har på værkstedet. Mål: At deltagerne på egen hånd kan: Udlæse og slette fejl Vurdere de enkelte fejlkoder Foretage komponentafprøvning Lave eksempler på kodning og opsætning Kende forskel på bilens egendiagnose og EOBD Udlæse og vurdere relevante parametre og fejlkoder fra motorstyringens egendiagnose og EOBD Få kendskab til hvor relevante tekniske data findes Der er kursus til følgende testere: Bosch - alle versioner TEXA Carman Scan VAG COM - VCDS Delphi Gutmann 10

11 Gennemførelse af kurserne Tilmelding til kurserne via din FTZ konsulent eller via vores web-katalog. Efter tilmelding tilsendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde. 9 deltagere pr. kursus. Kursustidspunkt kl Deltagerne kan selv medbringe egen tester. Kurserne afholdes på værksteder rundt omkring i landet eller på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. Kursusindhold Der vil være en kort teoretisk gennemgang af den enkelte tester med nyheder og opdateringer, samt en overordnet gennemgang af bilens egendiagnose og EOBD. Herefter vil hovedvægten blive lagt på praktiske anvendelser og målinger med testeren på forskellige biler. Der vil være opgaver og øvelser der omfatter: Serviceindikator/lamper Udlæsning og sletning af fejl Udlæsning af forskellige måleværdier/parametre og vurdering af disse Komponentafprøvning Tilpasning og opsætning Kodning Brug af scope og multimeter Kurset består af både en teoretisk gennemgang og af praktiske øvelser og opgaver, hvor kursisterne vil få mulighed for at anvende egne testere. 11

12 Diesel & Hybrid Tekniker FTZ Akademi har i samarbejde med Bosch udviklet uddannelsen Diesel Hybrid tekniker, som henvender sig til de værksteder der i endnu højere grad vil kunne tilbyde service, reparation og ikke mindst fejlfinding på nye og nyere dieselbiler. Uddannelsen henvender sig til de værksteder, der vil være på forkant med hensyn til service, reparation og fejlfinding på Hybrid og El biler. Det tredje modul omhandler hybrid og foregår i Tyskland. På dette område er der, udover en række nye faglige områder, også mange sikkerhedsmæssige ting der skal være på plads på grund af de høje spændinger, der er på nogle af komponenterne i disse biler. Bilparken i Danmark indeholder mange dieselbiler i alderen 3 8 år, som stadig har så stor værdi, at de skal vedligeholdes og serviceres de næste 3 5 år. Den nyere del af disse biler er udstyret med systemer, der kræver stor ekspertise ikke mindst ved fejlfinding, så der vil være behov for både udstyr og uddannelse på dette område. Uddannelsen Adgangsbetingelser: Deltagere: Instruktører: Kursussted: Kursusperiode: Kursuspris: Specielle bemærkninger: Automekanikere med bestået svendeprøve. Max 9 deltagere pr. hold. Samme hold følges ad gennem hele forløbet. Fra FTZ Akademi med stor erfaring i diesel og efteruddannelse. FTZ Akademiets 5 kursussteder Kurset er på 4 moduler af 3 dage og gennemføres på ca. 18 mdr. Kr. 950,- pr. kursusdag. Der skal påregnes hjemmeopgaver mellem modulerne, og der skal medbringes bærbar PC. Der udstedes diplom til alle, der gennemfører uddannelsen og består de afsluttende prøver. Alle 4 moduler skal gennemføres for at komme til de afsluttende prøver. 12

13 Kursusindhold Modul 1 Dieselmotoren generelt Brændstoftilførsel Fejlfinding på motorens mekaniske del Fejlfinding igennem egendiagnosen/eobd Common Rail systemets ind- og uddata Måling med scope og vurdering af scope billeder 3 dage Hjemmeopgave Modul 2 Fejlfinding på Common Rail med praktiske øvelser og opgaver Pumpe dyse systemet Fejlfinding på pumpesystemet Soddannelser og rensning på diesel generelt Partikelfilter og regenerering generelt 3 dage Hjemmeopgave Modul 3 Gennemføres hos Bosch i Tyskland Hybrid- og elbiler 4 dage Modul 4 Denso, Siemens og Delphi diesel Turbo og EGR-systemer Fejlfindingsstrategier på diesel Brug af tekniske data og diagrammer Praktiske fejlfindingsopgaver på forskellige systemer Afsluttende teoretisk og praktisk prøve 3 dage 13

14 DSG / DMF / Kobling Kursusindhold DSG Gearkassen Dobbelt Masse Svinghjul (DMF) Xtend/selvjusterende koblinger Kursusbeskrivelse Teoretisk gennemgang af opbygning og funktion af DSG gearkassen, både 6 og 7 trins, DMF svinghjul samt Xtend koblinger. Praktiske øvelser og demonstrationer med brug af relevant specialværktøj i forbindelse med afmontering og montering af kobling. Deltagerne vil på kurset få et grundigt indblik i de krav og muligheder, der er for at servicere og reparere på systemerne. 14

15 Gennemførelse af kursus Tilmelding til kurset foregår via webkatalog. Efter tilmelding sendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde kan deltage. Kurset varer 1 dag. Kurset afholdes kl Kurset afholdes på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. 15

16 Karrosseri & Skadecenter FTZ Akademi og Teknisk Skole Silkeborg har i samarbejde udviklet karrosseri og skadekonceptet, der skal sikre værkstederne mulighed for at opnå aftaler med forsikringsselskaberne, og dermed få del i skades-reparationerne. Et af kravene til værkstederne er at få tilgang til de originale reparationsanvisninger og her stilles et program til rådighed, som gør det enkelt at finde disse anvisninger på bilfabrikkernes hjemmesider. En vigtig del af konceptet er uddannelsen, som indeholder de nyeste reparationsmetoder, sammenføjningsteknikker samt den vigtige finish i forhold til aflevering til maler. Konceptet lever op til kravene fra forsikringsselskaberne. Få adgang til: Karrosseriuddannelse Fabrikkernes reparationsanvisninger Viden og kendskab om krav af udstyr Låneværktøj og udstyr Teknisk hotline / fjernsupport Brug af logo og markedsføringsmateriale 16

17 Uddannelsen 4 moduler af 3 dage Gennemføres på ca. 14 måneder Max 12 deltagere pr. hold Samme hold følges gennem hele uddannelsen Gennemføres på Teknisk Skole Silkeborg Afsluttes med teoretiske og praktiske prøver Diplom udstedes ved beståede prøver Fokus på praktiske øvelser og opgaver under uddannelsen Der skal påregnes hjemmeopgaver Bærbar PC medbringes på kurserne Kursusmaterialer og opgaver udsendes elektronisk Kursuspris: kr. 950,- pr. kursusdag incl. forplejning og kursusmaterialer Kursusindhold Modul 1 Moderne karrosseriopbygninger Sikkerhedszoner Brug af reparationsanvisninger Sammenføjningstyper 3 dage Modul 2 Svejse- og loddeteknik, herunder MIG lodning 3 dage Modul 3 Autotaksering/Forsi Rudeteknik - stenslag og udskiftning af ruder Plastreparationer 3 dage Modul 4 Overgang imellem karrosserireparation og klar til maler Afsluttende prøve 3 dage 17

18 Måleteknik og fejlfinding Kursusindhold Måleteknik: Brug af scope Opsætning og tilpasning af scope i forhold til specifikke målinger og komponenter Vurdering af scopebilleder normalbilleder og fejlbilleder Bilens egendiagnose: Vurdering af fejlkoder parametre komponent aktivering Kodning og opsætning Software opdatering Nulstilling af service indikatorer Værkstedets tester: Hvilke muligheder er der med testeren Direkte målinger: Fejlfinding med multimeter og scope Udstødningsanalyse: Brug af 4 gasmåling Fejlfindingsstrategi: Planlægning af fejlfindingsprocedurer Kurset er sammensat med ca. 40 % teoretisk gennemgang og 60% praktiske øvelser og opgaver. Kurset afsluttes med fejlfindingsopgaver. 18

19 Gennemførelse af kurset Tilmelding til kurset foregår via webkatalog. Efter tilmelding sendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde kan deltage. Alle mekanikere, både lærlinge og svende eller tilsvarende baggrund, kan deltage. Instruktører fra FTZ Akademi med stor erfaring i måleteknik og efteruddannelse. Kurset varer 2 dage. Kurset afholdes kl Kurset afholdes på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. Max 9 deltagere pr. kursus. Kursuspris: kr. 950,- pr. kursusdag (For 2 dage i alt kr. 1900,- inkl. kursusmateriale) Deltagerne kan medbringe eget scope/tester. Kurset er også åbent for værksteder, der ikke har købt scope. 19

20 Rudekursus Kursusindhold Rudereparation Gennemgang og demonstration af værktøj og udstyr til reparation af stenslag. Forberedelse, vurdering af stenslag og reparationsmetoder, samt en grundig demonstration af en korrekt udført stenslagsreparation. Deltagerne får mulighed for i praksis at foretage reparation af stenslag. Rudeudskiftning Gennemgang af relevant værktøj og udstyr til udskiftning af ruder. Grundig demonstration af udskæring, klargøring og montering af ruder. Deltagerne vil få mulighed for at foretage udskiftning af en rude. 20

21 Gennemførelse af kursus Tilmelding til kurset foregår via webkatalog. Efter tilmelding sendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde kan deltage. Hvert kursus varer 3 timer. Kurset afholdes på et af de 5 kursussteder. Kursuspris: kr. 475,- pr. kursus. Max. 6 deltagere pr. kursus. Kurserne arrangeres således, at begge kan gennemføres på en dag. Ved tilmelding til begge kurser samme dag er frokost inkluderet. 21

22 Værkstedsdrift Modul 1 Værkstedsplanlægning Kvalitet Indskrivning Reparation Aflevering Kvalitet for kunden Værkstedsplanlægning og kvalitet Gennemgang af det forløb kunden oplever fra aftalen til faktura. Deltagerne skal, ud fra de input der er på kurset, optimere egne rutiner i firmaet, således alle ansatte har samme billede af de arbejdsgange, kunden oplever i firmaet, og som kunden vurderer værkstedet ud fra. Opbygning af rutiner der sikrer kvaliteten i det daglige arbejde og gennemgang af forskellige metoder til sikring af kvalitetsopfølgning. Ansvar og kompetence som redskab til kvalitetssikring. Arbejdsglæde som redskab til kvalitetskontrol. Hvad er det kunden opfatter som kvalitet? Modul 2 Ledelse Kundepleje Værkstedsledelse At være leder Medarbejdermotivation Medarbejdersamtale Det gode eksempel Kundepleje Kunderelationer - loyalitet Kendte kunder - nye kunder Målgrupper 22

23 Modul 3 Værkstedsøkonomi Papirgangen og rutiner vedr. fakturering Effektivitet Solgte timer Spildtid Timeløn, reservedelspriser og fortjeneste Faste og variable udgifter Nøgletal På kurset vil der være mulighed for at sammenligne egne tal med et gennemsnitsværksted, og dermed kunne vurdere muligheder og områder for optimering og tilpasning. Tilmelding Tilmelding til kurserne via din FTZ konsulent eller via vores web-katalog. Efter tilmelding tilsendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde. Kurset gennemføres på ca. 1 år med 3 moduler af 2 dage. Tilmelding er gældende for alle 3 moduler. Kurset afholdes på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. Kursustidspunkt kl

24 2 dages tekniske kurser Motorstyring Diesel: 2 dage Indhold: Gennemgang af systemet og komponenterne i de nyeste Common Rail og PD systemer. Fejlsøgning, opdatering og kodning samt brug af egendiagnosen generelt. Praktiske opgaver og øvelser med fejlfinding, kodning og tilpasning på forskellige biler. Det vil være muligt at medbringe egen bil og tester, hvis det ønskes. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus. Motorstyring Benzin: 2 dage Indhold: Teoretisk gennemgang af de nyeste benzinmotorstyringer og relevante parametre i motorstyringen i forbindelse med fejlfinding. Praktiske opgaver på forskellige biler med målinger gennem egendiagnosen samt brug af scope, med stor vægt på logisk fejlfindingsteknik. Det vil være muligt at medbringe egen bil og tester, hvis det ønskes. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus. Bilens Komfortsystemer: 2 dage Indhold: Gennemgang af CAN systemerne i moderne biler. Brug af egendiagnosen i forbindelse med opsætning, tilpasning og fejfinding på forskellige komfortsystemer. Udover den teoretiske gennemgang bliver der lagt vægt på praktiske opgaver, både med fejlfindingsopgaver og øvelser med opsætning og tilpasning. Det vil være muligt at benytte egen tester, hvis det ønskes. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus. 24

25 Bilens Sikkerhedssystemer: 2 dage Indhold: Gennemgang af sikkerhedssystemerne i moderne personbiler, herunder funktion og komponenterne i ESP systemet. Der lægges vægt på praktiske opgaver, hvor der gennem egendiagnosen udlæses relevante parametre i forbindelse med fejlfinding og service. Det vil være muligt at benytte egen tester, hvis det ønskes. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus. Kursusinformation Kurserne afholdes på et af de 5 kursussteder. Tilmelding til kurserne kan ske gennem din FTZ konsulent eller på webkataloget. 9 deltagere pr. kursus. Kursustidspunkt kl

26 Vi glæder os 26

27 til at se jer... 27

28 Råd og vejledning om: Kundestyring FTZ+ e-conomic Teknisk Diagnose Fejlfinding

Viborg ESI og FSA kurser. Nu også træning i NYHED! Bosch Kursusbeskrivelse 2014. Bosch knowhow - Viden er vejen frem

Viborg ESI og FSA kurser. Nu også træning i NYHED! Bosch Kursusbeskrivelse 2014. Bosch knowhow - Viden er vejen frem Viborg ESI og FSA kurser Nu også træning i NYHED! Bosch Kursusbeskrivelse 2014 Bosch knowhow - Viden er vejen frem 2 Bosch Kursusbeskrivelse 2014 Bosch Car Service Tekniskafdeling Når man indtræder i Bosch

Læs mere

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12

Indhold. Forord 4. Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5. Bygningsautomatik 7. Energikurser 9. Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Indhold Forord 4 Fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg 5 Bygningsautomatik 7 Energikurser 9 Lovpligtige og lovmæssige kurser 12 Robotkurser 16 Salg og service 18 Styring og regulering 19 It- og

Læs mere

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker

EUC Vest. Hovedforløb personvognsmekaniker Hovedforløb personvognsmekaniker Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1514 af 15.12.2010 og uddannelsesordning af 15.07.2012 Udarbejdet Af Autoteamet. Redigeret af Anders Christensen

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

PMP - ID-nr.42289. Kursusl2011. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

PMP - ID-nr.42289. Kursusl2011. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. PMP - ID-nr.42289 Kursusl2011 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger.... www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer Firmakurser & kompetanceanalyse NTI

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov inden for mekanikerområdet

Analyse af uddannelsesbehov inden for mekanikerområdet Analyse af uddannelsesbehov inden for mekanikerområdet Udført af Svend Jensen, ERA Erhvervspædagogisk Rådgivning ApS for Industriens Uddannelser november 2014 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Metodeovervejelser

Læs mere

Kursusl2013l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg

Kursusl2013l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg Kursusl2013l 1 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger.... www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer Firmakurser & kompetanceanalyse NTI CADcenter afholder

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. kurser 2011

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. kurser 2011 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer kurser 2011 QMS-Consult Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Ingrid Bornæs Seniorkonsulent inb@qmsconsult.dk

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN

MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN MASKINDIREKTIVET I VIRKELIGHEDENS VERDEN Kurser i maskin- og el-sikkerhed Efterår 2012 & Forår 2013 Introduktion til Maskindirektivet og CE-mærkning CE-mærkning af maskiner og anlæg Sikkerhedsfunktioner

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2013 1 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 QMS-Consult Lone Meng Kursusadministration/bogholderi

Læs mere

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Kursusl2015l 1 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Gold Partner Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver...

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af kursustyper Åbent kursus... 7 Modul uddannelse... 7 AMU kurser... 7 Temadag... 7 Firmakursus... 7 Prøver... Indholdsfortegnelse Praktiske oplysninger Kursustilmelding........................................... 4 er................................................... 4 Afbestillingsregler/regler for flytning.............................

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Kursuskatalog 2011. Europæiske Academy Leisure

Kursuskatalog 2011. Europæiske Academy Leisure Kursuskatalog 2011 Europæiske Academy Leisure Indhold Kurser beskrivelse s. 2 Produktkursus Basis s. 6 Produktkursus Advanced s. 7 Introduktion til Europæiskes Alarmcentral s. 8 Førstehjælpskursus s. 8

Læs mere

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010.

1. Forord. undersøge behovet for eventuelle ændringer af Huseftersynsordningen. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i foråret 2010. Årsberetning 2009 1 2 1. Forord I 2009 har der atter både internationalt og nationalt været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der arbejdet videre med et recast af Bygningsdirektivet,

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus.

Kursusl2015l 1. NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger. Gold Partner. Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Kursusl2015l 1 NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS- og PDM-løsninger Gold Partner Værløse. Ringsted. Vejle. Aarhus. Aalborg www.nti.dk altid opdateret med de sidste nye kurser og datoer

Læs mere

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding

Fremskridt. Vejen til fremskridt: Kursusguide og program. Nr. 3 2013. 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Nr. 3 2013 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Vejen til fremskridt: Kursusguide og program Ny lederuddannelse skræddersyet til byggeriet 20% rabat ved tidlig kursustilmelding Kig fremad

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads

Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult. Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Kursuskatalog 2015 udbudt af Dental Consult Hos Dental Consult, kan du få et løft, der styrker dit CV og klinikken som arbejdsplads Klinikmægler v/ Civiløkonom Ken Kürstein kursuer 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kursusl2014-15. Workshop Certificering. Floorwalk. Seminar Webinar. Uddannelse hos NTI CADcenter. Online. kurser. Kompetenceanalyse. Firmakurser.

Kursusl2014-15. Workshop Certificering. Floorwalk. Seminar Webinar. Uddannelse hos NTI CADcenter. Online. kurser. Kompetenceanalyse. Firmakurser. Kursusl2014-15 Floorwalk Workshop Certificering Online kurser Firmakurser Uddannelse hos NTI CADcenter Åbne kurser Seminar Webinar Kompetenceanalyse NTI CADcenter A/S totalleverandør af CAD-, CAM-, GIS-

Læs mere

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK.

1. Forord. og disse skal akkrediteres af DANAK. Årsberetning 2008 1 2 1. Forord Både internationalt og nationalt har der i 2008 været meget opmærksomhed omkring energibesparelser. På europæisk plan er der taget initiativ til en ombearbejdning af Bygningsdirektivet.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER

AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 2014 2014 AMU-KURSER FVU FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING IDV VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER (AMU) FOR ALLE KOM FORAN I DIT FAG RING TIL OS PÅ TLF. 7010 9900 SE ALLE VORES KURSER

Læs mere