Kursusoversigt TILMELDING TIL KURSER PÅ WEB KATALOGET. 1. FTZ Akademi. Kurser & efteruddannelser. Håndværkervej Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusoversigt TILMELDING TIL KURSER PÅ WEB KATALOGET. 1. FTZ Akademi. Kurser & efteruddannelser. Håndværkervej 28 9000 Aalborg"

Transkript

1 Kurser & efteruddannelser Kursusoversigt TILMELDING TIL KURSER PÅ WEB KATALOGET 1 1. FTZ Akademi Håndværkervej Aalborg 2 2. FTZ Akademi Sintrupvej Brabrand 5 3. FTZ Akademi Norgesvej Haderslev FTZ Akademi Hvidkærvej 23D 5250 Odense SV FTZ Akademi Elsenbakken Frederikssund

2 FTZ Akademi Formål: At støtte og præge den danske autobranche igennem aktiviteter som: Efteruddannelse Temadage Teknisk Hotline Kundearrangementer Konsulentydelser FTZ Akademi udbyder en lang række tekniske kurser og efteruddannelsesforløb, der kan være med til at sikre, at det enkelte værksted er ajourført i forhold til den store tekniske udvikling, der er i bilerne. Kurserne strækker sig lige fra 2 dages kurser med et specifikt indhold til autotekniker uddannelsen, der strækker sig over 2 år fordelt på 8 moduler. Derudover tilbydes kurser i alle de øvrige områder, der vedrører det at drive et moderne autoværksted, eksempelvis værkstedsplanlægning, kvalitet, kundeservice, ledelse, medarbejderpleje og værkstedsøkonomi. Teknisk support er i dag en vigtig faktor for autoværkstedet og udgør derfor også en stor del af akademiets aktiviteter. Akademiet tilbyder desuden reparation/opdatering af Bosch testudstyr. Facts om FTZ Akademi: Akademiet råder i dag over 5 kursussteder rundt i landet, og tilbyder derudover kurser ude på værkstederne. Der er 15 ansatte i akademiet, fordelt på 6 instruktører, 4 i teknisk hotline, 1 i karrosseri konceptet, 1 i tester reparation, samt 3 i administrationen. Alle tekniske kurser gennemføres med et max. antal deltagere på 9, der skal sikre, at der er tid til den enkelte kursist. 2

3 Indholdsfortegnelse Aircondition....4 Automekanikeren og kundeservice....6 Autotekniker Diagnose...10 Diesel & Hybrid Tekniker DSG / DMF / Kobling Karrosseri & Skadecenter Måleteknik og fejlfinding Rudekursus Værkstedsdrift dages tekniske kurser

4 Aircondition Formål: At kursisterne lærer at tilslutte og betjene en fyldestation, hvorledes et airconditionanlæg fungerer, samt lærer at håndtere fluorholdige kølemidler sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser, både m.h.t. personlig sikkerhed og i forhold til tankbekendtgørelsen. Derudover lærer kursisterne at håndtere kølemidler miljømæssigt forsvarligt i.h.t. Miljøministeriets regler og bekendtgørelser samt i forhold til EU forordninger og direktiver. Kursisterne lærer om KMO s formål (Kølebranchens Miljø Ordning) med bl.a. registrering af godkendte virksomheder og personer, udstedelse af certifikat, kontrollere køb og salg af kølemidler, og registrering og indberetning af køretøjer med kølemiddel over 1000 g. Mål: At kunne tømme og fylde et airconditionanlæg. Opnå kendskab til egenskaber for fluorholdige kølemidler, herunder hvilke værnemidler, der kræves i forbindelse med omgang med stoffet. Opnå kendskab til bekendtgørelser vedr. opbevaring og genvinding af fluorholdige kølemidler i fyldestationer og reglerne i forhold til trykflaskeregulativet. Opnå kendskab til kølemidlets miljømæssige egenskaber, og EU regler på området med hensyn til indberetningspligt når indholdet af kølemiddel på et køretøj overstiger 1000 g. Få kendskab til GWP værdier / fluorholdige kølemidlers bidrag til drivhuseffekten, samt hvornår de nuværende kølemidler skal erstattes af mere miljøvenlige produkter, og hvornår der kræves certifikat for at arbejde med klimaanlæg. Efter gennemført kursus skal kursisterne bestå en teoretisk prøve i det gennemgåede stof. 4

5 Gennemførelse af kurserne Tilmelding til kurserne via din FTZ konsulent eller via vores web-katalog. Efter tilmelding tilsendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde. 9 deltagere pr. kursus. Alle kurser er på 16 lektioner og afvikles over 2 sammenhængende dage. 1. kursusdag kl kursusdag kl Kurserne afholdes på værksteder rundt omkring i landet eller på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. Kursusindhold Funktion og virkemåde af manuelle og automatiske airconditionanlæg. Funktion og virkemåde af en fyldestation. Servicering og reparation af airconditionanlæg. Gennemgang af EU forordninger og direktiver (nr. 307/2008, 842/2006 og 2006/40/EF). Gennemgang af arbejdstilsynets regler på området. Teoretisk prøve. Efter kurset og bestået prøve udstedes et kursusbevis og kursisterne instrueres i at søge et KMO certifikat, samt i at registrere virksomheder og personer via hjemmesiden Kurset består af både en teoretisk gennemgang og praktiske øvelser og opgaver, hvor kursisterne vil få mulighed for at anvende fyldestationer, der svarer til værkstedets egen. 5

6 Automekanikeren og kundeservice Målgruppe Alle automekanikere der har kundekontakt, og hvor indehaveren ønsker optimering i forhold til en generelt bedre kundeservice, bedre mulighed for rådgivning og mersalg til kunderne og dermed større kundetilfredshed. Kursusindhold Forskellige kundetyper og forskellige forventninger til værkstedet. Service: - Hvor meget skal der til for at sikre kundernes tilfredshed? - Firmaets servicepakke? Kvalitet: - Er der forskellig opfattelse hos værkstedets indehaver? - Mekaniker og kunden? Mekanikerens personlige fremtræden. Mekanikeren som kundens rådgiver. Den effektive og kvalitetsbevidste mekaniker. Arbejdsglæde på værkstedet. 6

7 Gennemførelse af kursus Tilmelding til kurset foregår via webkatalog. Efter tilmelding sendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde kan deltage. Kurset varer 2 dage. Kurset afholdes kl Kurset afholdes på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. Kursuspris: kr. 950,- pr. kursusdag. 7

8 Autotekniker Kursusbeskrivelse for Autotekniker uddannelsen: Modul 1 Brug af testudstyr Egendiagnose Hjemmeopgave 3 dage Modul 2 Modul 3 Motorstyring Benzin Hjemmeopgave Motorstyring Diesel Hjemmeopgave 3 dage 3 dage Modul 4 Komfortelektronik 3 dage Modul 5 Hybridteknik 3 dage Modul 6 Modul 7 Modul 8 Motorstyring avanceret Hjemmeopgave Komfortelektronik avanceret Afsluttende praktiske og teoretiske prøver 3 dage 3 dage 2 dage Valgfrit modul: Modul 1 Automekanikeren og kundeservice 2 dage 8

9 Tag uddannelsen gennem FTZ Akademi Da FTZ Akademiet er tæt på en lang række af branchens leverandører og derfor har adgang til viden og erfaring med service, reparation, og fejlfinding på bilerne, er det naturligt at give denne viden videre til vores kunder. En af Akademiets tætte samarbejdspartnere er Bosch, som er med til at sikre instruktørernes ajourføring og opkvalificering, bl.a gennem kurser hos Bosch. Der kræves stor effektivitet på moderne autoværksteder, derfor er denne uddannelse mere relevant end nogensinde før, da deltagerne efter gennemførelsen vil være både hurtigere og bedre til konkrete fejlfindingsopgaver. Uddannelsesforløbet er en vekselvirkning mellem ophold i kursuscentret og opgaver hjemme på værkstedet. Derfor kan antallet af kursusdage udenfor værkstedet holdes nede på et minimum. Udbytte og krav til kursusdeltagerne Uddannelsen strækker sig over 8 moduler af 3 dage, samt en del hjemmeopgaver, der skal udføres mellem de enkelte moduler. Der stilles krav til deltagerne igennem hele uddannelsen, både med hensyn til hjemmeopgaverne, samt gennemførelsen af modulerne, men der vil være en support og støtte fra instruktørerne til den enkelte deltager, der svarer til kravene. Holdene består af max 9 deltagere. Uddannelsen er opbygget med et indhold der først og fremmest skal gøre den enkelte deltager bedre og hurtigere til at stille diagnose, fejlfinde og reparere på de elektroniske systemer i moderne personbiler. Der er stor fokus på egendiagnosen, brug af det testudstyr det enkelte værksted har, motorstyring, komfortsystemerne, og CAN-systemernes opbygning og funktion. Der udstedes diplom, til alle der består de afsluttende teoretiske og praktiske prøver. For at sikre kvaliteten og et højt fagligt niveau, vil der blive tilknyttet skuemestre udenfor Akademiet, bl.a. fra Bosch, til at vurdere de afsluttende prøver. Praktisk information Samme hold følges ad igennem hele uddannelsen. Udover de 8 moduler tilbydes 1 ekstra kursus om Automekanikeren og kundeservice. Modulet er valgfrit og indgår ikke i Auto Tekniker uddannelsen. BEMÆRK: Der skal medbringes bærbar PC. Kurset består af både en teoretisk gennemgang og praktiske øvelser og opgaver, hvor kursisterne vil få mulighed for at anvende egne testere. 9

10 Diagnose Kursusbeskrivelse for diagnosetestere Formål: At værkstedet i højere grad kan udnytte de muligheder, der er i egendiagnosetesteren, samt få kendskab til de begrænsninger der er. Da der er stor forskel på de forskellige testere og ikke mindst de forskellige bilers diagnosesystem, vil dette kursus sætte fokus på de muligheder den enkelte tester har med hensyn til udlæsning af fejl, sletning af fejl samt opsætning og kodning af bilens software. At mekanikeren får mulighed for at gennemgå nogle praktiske opgaver på forskellige biler med netop den tester, de har på værkstedet. Mål: At deltagerne på egen hånd kan: Udlæse og slette fejl Vurdere de enkelte fejlkoder Foretage komponentafprøvning Lave eksempler på kodning og opsætning Kende forskel på bilens egendiagnose og EOBD Udlæse og vurdere relevante parametre og fejlkoder fra motorstyringens egendiagnose og EOBD Få kendskab til hvor relevante tekniske data findes Der er kursus til følgende testere: Bosch - alle versioner TEXA Carman Scan VAG COM - VCDS Delphi Gutmann 10

11 Gennemførelse af kurserne Tilmelding til kurserne via din FTZ konsulent eller via vores web-katalog. Efter tilmelding tilsendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde. 9 deltagere pr. kursus. Kursustidspunkt kl Deltagerne kan selv medbringe egen tester. Kurserne afholdes på værksteder rundt omkring i landet eller på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. Kursusindhold Der vil være en kort teoretisk gennemgang af den enkelte tester med nyheder og opdateringer, samt en overordnet gennemgang af bilens egendiagnose og EOBD. Herefter vil hovedvægten blive lagt på praktiske anvendelser og målinger med testeren på forskellige biler. Der vil være opgaver og øvelser der omfatter: Serviceindikator/lamper Udlæsning og sletning af fejl Udlæsning af forskellige måleværdier/parametre og vurdering af disse Komponentafprøvning Tilpasning og opsætning Kodning Brug af scope og multimeter Kurset består af både en teoretisk gennemgang og af praktiske øvelser og opgaver, hvor kursisterne vil få mulighed for at anvende egne testere. 11

12 Diesel & Hybrid Tekniker FTZ Akademi har i samarbejde med Bosch udviklet uddannelsen Diesel Hybrid tekniker, som henvender sig til de værksteder der i endnu højere grad vil kunne tilbyde service, reparation og ikke mindst fejlfinding på nye og nyere dieselbiler. Uddannelsen henvender sig til de værksteder, der vil være på forkant med hensyn til service, reparation og fejlfinding på Hybrid og El biler. Det tredje modul omhandler hybrid og foregår i Tyskland. På dette område er der, udover en række nye faglige områder, også mange sikkerhedsmæssige ting der skal være på plads på grund af de høje spændinger, der er på nogle af komponenterne i disse biler. Bilparken i Danmark indeholder mange dieselbiler i alderen 3 8 år, som stadig har så stor værdi, at de skal vedligeholdes og serviceres de næste 3 5 år. Den nyere del af disse biler er udstyret med systemer, der kræver stor ekspertise ikke mindst ved fejlfinding, så der vil være behov for både udstyr og uddannelse på dette område. Uddannelsen Adgangsbetingelser: Deltagere: Instruktører: Kursussted: Kursusperiode: Kursuspris: Specielle bemærkninger: Automekanikere med bestået svendeprøve. Max 9 deltagere pr. hold. Samme hold følges ad gennem hele forløbet. Fra FTZ Akademi med stor erfaring i diesel og efteruddannelse. FTZ Akademiets 5 kursussteder Kurset er på 4 moduler af 3 dage og gennemføres på ca. 18 mdr. Kr. 950,- pr. kursusdag. Der skal påregnes hjemmeopgaver mellem modulerne, og der skal medbringes bærbar PC. Der udstedes diplom til alle, der gennemfører uddannelsen og består de afsluttende prøver. Alle 4 moduler skal gennemføres for at komme til de afsluttende prøver. 12

13 Kursusindhold Modul 1 Dieselmotoren generelt Brændstoftilførsel Fejlfinding på motorens mekaniske del Fejlfinding igennem egendiagnosen/eobd Common Rail systemets ind- og uddata Måling med scope og vurdering af scope billeder 3 dage Hjemmeopgave Modul 2 Fejlfinding på Common Rail med praktiske øvelser og opgaver Pumpe dyse systemet Fejlfinding på pumpesystemet Soddannelser og rensning på diesel generelt Partikelfilter og regenerering generelt 3 dage Hjemmeopgave Modul 3 Gennemføres hos Bosch i Tyskland Hybrid- og elbiler 4 dage Modul 4 Denso, Siemens og Delphi diesel Turbo og EGR-systemer Fejlfindingsstrategier på diesel Brug af tekniske data og diagrammer Praktiske fejlfindingsopgaver på forskellige systemer Afsluttende teoretisk og praktisk prøve 3 dage 13

14 DSG / DMF / Kobling Kursusindhold DSG Gearkassen Dobbelt Masse Svinghjul (DMF) Xtend/selvjusterende koblinger Kursusbeskrivelse Teoretisk gennemgang af opbygning og funktion af DSG gearkassen, både 6 og 7 trins, DMF svinghjul samt Xtend koblinger. Praktiske øvelser og demonstrationer med brug af relevant specialværktøj i forbindelse med afmontering og montering af kobling. Deltagerne vil på kurset få et grundigt indblik i de krav og muligheder, der er for at servicere og reparere på systemerne. 14

15 Gennemførelse af kursus Tilmelding til kurset foregår via webkatalog. Efter tilmelding sendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde kan deltage. Kurset varer 1 dag. Kurset afholdes kl Kurset afholdes på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. 15

16 Karrosseri & Skadecenter FTZ Akademi og Teknisk Skole Silkeborg har i samarbejde udviklet karrosseri og skadekonceptet, der skal sikre værkstederne mulighed for at opnå aftaler med forsikringsselskaberne, og dermed få del i skades-reparationerne. Et af kravene til værkstederne er at få tilgang til de originale reparationsanvisninger og her stilles et program til rådighed, som gør det enkelt at finde disse anvisninger på bilfabrikkernes hjemmesider. En vigtig del af konceptet er uddannelsen, som indeholder de nyeste reparationsmetoder, sammenføjningsteknikker samt den vigtige finish i forhold til aflevering til maler. Konceptet lever op til kravene fra forsikringsselskaberne. Få adgang til: Karrosseriuddannelse Fabrikkernes reparationsanvisninger Viden og kendskab om krav af udstyr Låneværktøj og udstyr Teknisk hotline / fjernsupport Brug af logo og markedsføringsmateriale 16

17 Uddannelsen 4 moduler af 3 dage Gennemføres på ca. 14 måneder Max 12 deltagere pr. hold Samme hold følges gennem hele uddannelsen Gennemføres på Teknisk Skole Silkeborg Afsluttes med teoretiske og praktiske prøver Diplom udstedes ved beståede prøver Fokus på praktiske øvelser og opgaver under uddannelsen Der skal påregnes hjemmeopgaver Bærbar PC medbringes på kurserne Kursusmaterialer og opgaver udsendes elektronisk Kursuspris: kr. 950,- pr. kursusdag incl. forplejning og kursusmaterialer Kursusindhold Modul 1 Moderne karrosseriopbygninger Sikkerhedszoner Brug af reparationsanvisninger Sammenføjningstyper 3 dage Modul 2 Svejse- og loddeteknik, herunder MIG lodning 3 dage Modul 3 Autotaksering/Forsi Rudeteknik - stenslag og udskiftning af ruder Plastreparationer 3 dage Modul 4 Overgang imellem karrosserireparation og klar til maler Afsluttende prøve 3 dage 17

18 Måleteknik og fejlfinding Kursusindhold Måleteknik: Brug af scope Opsætning og tilpasning af scope i forhold til specifikke målinger og komponenter Vurdering af scopebilleder normalbilleder og fejlbilleder Bilens egendiagnose: Vurdering af fejlkoder parametre komponent aktivering Kodning og opsætning Software opdatering Nulstilling af service indikatorer Værkstedets tester: Hvilke muligheder er der med testeren Direkte målinger: Fejlfinding med multimeter og scope Udstødningsanalyse: Brug af 4 gasmåling Fejlfindingsstrategi: Planlægning af fejlfindingsprocedurer Kurset er sammensat med ca. 40 % teoretisk gennemgang og 60% praktiske øvelser og opgaver. Kurset afsluttes med fejlfindingsopgaver. 18

19 Gennemførelse af kurset Tilmelding til kurset foregår via webkatalog. Efter tilmelding sendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde kan deltage. Alle mekanikere, både lærlinge og svende eller tilsvarende baggrund, kan deltage. Instruktører fra FTZ Akademi med stor erfaring i måleteknik og efteruddannelse. Kurset varer 2 dage. Kurset afholdes kl Kurset afholdes på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. Max 9 deltagere pr. kursus. Kursuspris: kr. 950,- pr. kursusdag (For 2 dage i alt kr. 1900,- inkl. kursusmateriale) Deltagerne kan medbringe eget scope/tester. Kurset er også åbent for værksteder, der ikke har købt scope. 19

20 Rudekursus Kursusindhold Rudereparation Gennemgang og demonstration af værktøj og udstyr til reparation af stenslag. Forberedelse, vurdering af stenslag og reparationsmetoder, samt en grundig demonstration af en korrekt udført stenslagsreparation. Deltagerne får mulighed for i praksis at foretage reparation af stenslag. Rudeudskiftning Gennemgang af relevant værktøj og udstyr til udskiftning af ruder. Grundig demonstration af udskæring, klargøring og montering af ruder. Deltagerne vil få mulighed for at foretage udskiftning af en rude. 20

21 Gennemførelse af kursus Tilmelding til kurset foregår via webkatalog. Efter tilmelding sendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde kan deltage. Hvert kursus varer 3 timer. Kurset afholdes på et af de 5 kursussteder. Kursuspris: kr. 475,- pr. kursus. Max. 6 deltagere pr. kursus. Kurserne arrangeres således, at begge kan gennemføres på en dag. Ved tilmelding til begge kurser samme dag er frokost inkluderet. 21

22 Værkstedsdrift Modul 1 Værkstedsplanlægning Kvalitet Indskrivning Reparation Aflevering Kvalitet for kunden Værkstedsplanlægning og kvalitet Gennemgang af det forløb kunden oplever fra aftalen til faktura. Deltagerne skal, ud fra de input der er på kurset, optimere egne rutiner i firmaet, således alle ansatte har samme billede af de arbejdsgange, kunden oplever i firmaet, og som kunden vurderer værkstedet ud fra. Opbygning af rutiner der sikrer kvaliteten i det daglige arbejde og gennemgang af forskellige metoder til sikring af kvalitetsopfølgning. Ansvar og kompetence som redskab til kvalitetssikring. Arbejdsglæde som redskab til kvalitetskontrol. Hvad er det kunden opfatter som kvalitet? Modul 2 Ledelse Kundepleje Værkstedsledelse At være leder Medarbejdermotivation Medarbejdersamtale Det gode eksempel Kundepleje Kunderelationer - loyalitet Kendte kunder - nye kunder Målgrupper 22

23 Modul 3 Værkstedsøkonomi Papirgangen og rutiner vedr. fakturering Effektivitet Solgte timer Spildtid Timeløn, reservedelspriser og fortjeneste Faste og variable udgifter Nøgletal På kurset vil der være mulighed for at sammenligne egne tal med et gennemsnitsværksted, og dermed kunne vurdere muligheder og områder for optimering og tilpasning. Tilmelding Tilmelding til kurserne via din FTZ konsulent eller via vores web-katalog. Efter tilmelding tilsendes indkaldelse til værkstedet. Alle FTZ kunder uanset tilhørsforhold i kæde. Kurset gennemføres på ca. 1 år med 3 moduler af 2 dage. Tilmelding er gældende for alle 3 moduler. Kurset afholdes på et af FTZ Akademiets 5 kursussteder. Kursustidspunkt kl

24 2 dages tekniske kurser Motorstyring Diesel: 2 dage Indhold: Gennemgang af systemet og komponenterne i de nyeste Common Rail og PD systemer. Fejlsøgning, opdatering og kodning samt brug af egendiagnosen generelt. Praktiske opgaver og øvelser med fejlfinding, kodning og tilpasning på forskellige biler. Det vil være muligt at medbringe egen bil og tester, hvis det ønskes. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus. Motorstyring Benzin: 2 dage Indhold: Teoretisk gennemgang af de nyeste benzinmotorstyringer og relevante parametre i motorstyringen i forbindelse med fejlfinding. Praktiske opgaver på forskellige biler med målinger gennem egendiagnosen samt brug af scope, med stor vægt på logisk fejlfindingsteknik. Det vil være muligt at medbringe egen bil og tester, hvis det ønskes. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus. Bilens Komfortsystemer: 2 dage Indhold: Gennemgang af CAN systemerne i moderne biler. Brug af egendiagnosen i forbindelse med opsætning, tilpasning og fejfinding på forskellige komfortsystemer. Udover den teoretiske gennemgang bliver der lagt vægt på praktiske opgaver, både med fejlfindingsopgaver og øvelser med opsætning og tilpasning. Det vil være muligt at benytte egen tester, hvis det ønskes. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus. 24

25 Bilens Sikkerhedssystemer: 2 dage Indhold: Gennemgang af sikkerhedssystemerne i moderne personbiler, herunder funktion og komponenterne i ESP systemet. Der lægges vægt på praktiske opgaver, hvor der gennem egendiagnosen udlæses relevante parametre i forbindelse med fejlfinding og service. Det vil være muligt at benytte egen tester, hvis det ønskes. Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus. Kursusinformation Kurserne afholdes på et af de 5 kursussteder. Tilmelding til kurserne kan ske gennem din FTZ konsulent eller på webkataloget. 9 deltagere pr. kursus. Kursustidspunkt kl

26 Vi glæder os 26

27 til at se jer... 27

28 Råd og vejledning om: Kundestyring FTZ+ e-conomic Teknisk Diagnose Fejlfinding

Autobranchens efteruddannelse

Autobranchens efteruddannelse Autobranchens efteruddannelse Autobranchens efteruddannelse Dybdegående kurser der dækker alle behov Har du helt styr på den nye teknik i bilerne? Får du fuld udnyttelse af det dyrt indkøbte testudstyr?

Læs mere

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken

Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Fra praktik- og fagmål til faglige opgaver - praktikperioderne i skolepraktikken Yderligere information får du ved henvendelse til: Allan Kristiansen Uddannelsesleder tlf: 51 64 99 88 Thomas Wejrup Praktikinstruktør

Læs mere

Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER

Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Nexa Autocolor Kursusprogram 2015 INNOVATIVE REPARATIONSLØSNINGER Kære kunde, Fra praktiske øvelser til praktisk arbejde ud fra denne devise har vi sammensat kursusprogrammet for 2015. Vi mener, at løbende

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område

Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område Analyse af kompetencekrav for det karrosseritekniske område INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Analysens problemfelt og afgrænsning 4 4. Jobfunktioner og arbejdsområder i karrosseribranchen

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring PRIVAT A personbil fra 0-5 år B personbil fra 5-10 år ERHVERV C fra 0-5 år D fra 5-10 år Vi kan ikke forhindre, at din

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelse Kurser og Konsulentydelser KMD Opera Univers

Uddannelse Kurser og Konsulentydelser KMD Opera Univers Uddannelse Kurser og Konsulentydelser KMD Opera Univers . Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse, videregivelse eller mangfoldiggørelse af dette materiale eller dele

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2707 Titel: Køleteknisk område Kort titel: Køl Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet omfatter alle de

Læs mere

ServiceSikring. Skal vi betale din værkstedsregning?

ServiceSikring. Skal vi betale din værkstedsregning? ServiceSikring Skal vi betale din værkstedsregning? Hvordan tegner man en ServiceSikring og er der særlige regler? ServiceSikringen kan tegnes på privat- og erhvervskøretøjer med en totalvægt op til 3.500

Læs mere

Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1

Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1 Kursuskatalog 2014 TwinCAT 3.1 Kursusoversigt 2014 Modul 30 Basic Kursus K143001 K143002 K143003 K143004 Dato 25. 26.02.14 13. 14.05.14 02. 03.09.14 04. 05.11.14 Modul 31 Konvertering fra TC2 til TC3 Kursus

Læs mere

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke A. FORMÅL Formålet er først og fremmest, at opkvalificere et antal fungerende flugtskydningsinstruktører, så de kan udøve praktisk instruktion i haglskydning.

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2751 Titel: Produktion af køle- og klimaanlæg Kort titel: Køleteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter

EftEruddannElsE for tandklinikassistenter EftEruddannElsE for tandklinikassistenter Praktisk information alle kurserne afholdes i samarbejde med HansEnBErG på dental College aalborg, rørdalsvej 10, 9000 aalborg. Er du ledig i første ydelsesperiode,

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

På Sjælland afholdes kurserne på: Octavia Kursus- og Konferencecenter Maglegårdsvej 10 4000 Roskilde Tlf. 4634-6200. eller

På Sjælland afholdes kurserne på: Octavia Kursus- og Konferencecenter Maglegårdsvej 10 4000 Roskilde Tlf. 4634-6200. eller B R A N D S O F T Kursuskalender Forår 2012 Tlf. 9928-3565. www.brandsoft.dk Kurser - første halvår 2012 Forårets kurser Du kan læse mere om kurserne på vores hjemmeside www.brandsoft.dk. Du kan også rekvirere

Læs mere

WABCO expert Diagnostics. en løsning for alle diagnosebehov

WABCO expert Diagnostics. en løsning for alle diagnosebehov WABCO expert Diagnostics en løsning for alle diagnosebehov Håndholdt- eller PC baseret løsning WABCO EXpert Diagnostics WABCO - Expert Diagnostics januar 2008 Diagnoseværktøj - alsidigt og med nye muligheder

Læs mere

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest

Teknologicenter. Forår 2015. Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid. Produktion og udvikling euc nordvest Teknologicenter Forår 2015 Læse/stave problemer? Kontakt os i god tid Produktion og udvikling euc nordvest Grundlæggende robotkendskab Robotter i industrien for operatører Varighed: 2 dage AMU 42838 Efter

Læs mere

Velkommen på dit nye Bilværksted

Velkommen på dit nye Bilværksted Velkommen på dit nye Bilværksted Nikolaj Nielsen Tlf. 97 12 40 95 Bo Gregersen Tlf. 96 26 58 05 Velkommen på dit nye bilværksted Du kan glæde dig... Uanset om du i dag er værkstedkunde hos bil-centrum,

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle. Nyt kursus. om mobile undersøgelser Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2012, 2. halvår - København/Vejle Nyt kursus om mobile undersøgelser Best Practices Nyt kursus om mobile undersøgelser Udnyt de mange nye muligheder med mobile undersøgelser

Læs mere

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursusoversigt 2015 Modul 30 - Basic Kursus K153001 K153002 K153003 K153004 Dato 24.-25.02.15 12.-13.05.15 01.-02.09.15 10.-11.11.15 Modul 32 - OOP programmering Kursus

Læs mere

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår

1 Kursuskatalog. Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår 1 Kursuskatalog Kursuskatalog 2012 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2012. Ved deltgelse i vores kurser opnås

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Genialt enkelt. ESI[tronic] 2.0 den nye diagnosesoftware fra Bosch

Genialt enkelt. ESI[tronic] 2.0 den nye diagnosesoftware fra Bosch DK Genialt enkelt. ESI[tronic] 2.0 den nye diagnosesoftware fra Bosch 2 Universel: ESI[tronic] 2.0 Diagnose, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse Bildiagnose med aktiv fejlfinding: ESI[tronic] 2.0

Læs mere

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet KMD Aktiv 2013 Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Overordnet introduktion til KMD Aktiv kurser... 3 Målgruppe...

Læs mere

Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab:

Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab: Nye kurser vedr. Brandsoft Kirkeregnskab: Revideret 1.december 2011 På baggrund af en del henvendelser fra kasserere og regnskabsførere, der har ønsket mere overblik over programmets faciliteter og uddata,

Læs mere

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag.

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. SOC Kursusoversigt IT Sikkerhedskursus (temadag) Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. Tænker du nogensinde på sikkerheden i dit

Læs mere

Elektrisk Transport. for bil ombygget til elbil. Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport

Elektrisk Transport. for bil ombygget til elbil. Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport TEKNOLOGISK INSTITUT Elektrisk Transport Godkendelsesdokumentation d d k ti for bil ombygget til elbil Kjeld Nørregaard Programleder, Elektrisk Transport Tlf: 7220 1317 / kjn@teknologisk.dk k k Teknologisk

Læs mere

Viborg ESI og FSA kurser. Nu også træning i NYHED! Bosch Kursusbeskrivelse 2014. Bosch knowhow - Viden er vejen frem

Viborg ESI og FSA kurser. Nu også træning i NYHED! Bosch Kursusbeskrivelse 2014. Bosch knowhow - Viden er vejen frem Viborg ESI og FSA kurser Nu også træning i NYHED! Bosch Kursusbeskrivelse 2014 Bosch knowhow - Viden er vejen frem 2 Bosch Kursusbeskrivelse 2014 Bosch Car Service Tekniskafdeling Når man indtræder i Bosch

Læs mere

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker

Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker Til interesserede Vandråd, grupper af vandværker eller enkeltstående vandværker v/ Jørgen Krogh Andersen, DVN Indledning Flere vandråd og enkelte vandværker har vist interesse for KUV - ledelsessystem

Læs mere

Efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere 2015 Efteruddannelse af kørelærere Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter 10-06-2015 Indholdsfortegnelse OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE... 3 FORMÅL... 3 EFTERUDDANNELSESCENTRE... 3 HVEM ER OMFATTET?... 3

Læs mere

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus

Enalyzer Survey Solution. Kursusbeskrivelser. Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kursusbeskrivelser Kursuskalender 2014 2. halvår - København/Odense/Aarhus Kalender Kursusdage i 2014 2. halvår Trin 1 Trin 2 Trin 3 Webinars August 13. København 15. Aarhus 27. København 10. København

Læs mere

Skønne kurser til dig

Skønne kurser til dig Efteruddannelse og kurser For kosmetikere Skønne kurser til dig Velkommen til en verden af skønhed, lækre behandlinger og ikke mindst faglighed. På Style & Wellness College Aalborg er vi specialister i

Læs mere

Uddannelse. Før kommunens idriftsættelse af FLIS

Uddannelse. Før kommunens idriftsættelse af FLIS Uddannelse Før kommunens idriftsættelse af FLIS Kursusindhold Tid Dag 1 Grundkursus Dag 2 Udvidet kursus 8.30-9.00 Morgenmad + opsætning Morgenmad Morgenmad Dag 3 Udvidet kursus (fortsat) + lokaladmin

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015

UGE 26 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN. Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 ELBRANCHENS EFTER- UDDANNELSESUGE FOR FAGLÆRERE PÅ ELEKTRIKERUDDANNELSEN UGE 26 2015 Aalborg d. 23. - 25. juni 2015 Ny elektrikeruddannelse Erhvervsrettet innovation...iso 12100......Ny forlagsportal......eud-reform......maskindirektivet......nyt

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013

Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013 Schneider Electric Kursuskatalog 2012-2013 Schneider Electric, Hørkær 12B, DK-2730 Herlev, 8820 4060 Kursusoversigt Schneider Electric - Uddannelse... 3 Lidt om Buildings Business i Schneider Electric...

Læs mere

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen.

Uddannelsen er rettet mod alle, der har den officielle godkendte faglige uddannelse indenfor frisør- og kosmetikerbranchen. Efteruddannelse for frisør og kosmetiker Beauty Business Academy BBA Du er en fremragende håndværker indenfor dit felt. Du ved, hvad der rører sig, når det gælder skønhed, velvære, stil, mode og din viden

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår

Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår Kursuskatalog 2010 Bosch Termoteknik 2. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores kursusprogram for 2. halvår 2010. Ved deltagelse i vores kurser opnås indgående viden

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG

Kom tæt på muligheder & udfordringer i et spændende metal KURSUSKATALOG KURSUSKATALOG 2013 Danmarks aluminiumsklynge. Tidssvarende kurser af høj faglighed Udtrykket at lære for livet gælder også inden for aluminiumsbranchen. Hvert år sker der udvikling inden for materialet,

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kursusprogram VLT Drives 2012 www.vlt.dk Vil du have den nyeste viden? VLT Grundkursus Kursus 1 VLT Grundkursus GRUNDKURSUS i Danfoss VLT frekvensomformere. Kurset henvender

Læs mere

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår

Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Kursuskatalog 2009 Bosch Termoteknik 1. halvår Indledning Hos Bosch Termoteknik er vi glade for at præsentere vores omfattende kursusprogram for 1. halvår 2009. Vi tilbyder tekniske kurser indenfor: Villa

Læs mere

Commonrail Power Chip. Monteringsvejledning

Commonrail Power Chip. Monteringsvejledning Commonrail Power Chip Monteringsvejledning Version: 10-04-2008 Vigtigt! Montering af Commonrail Power Chip sker på dit eget ansvar. Ligeledes tager Chiptuning Direct ApS ikke ansvar for eventuelle defekter/skader,

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret

Medarbejder udvikling og øget effektivitet i. Borgerservice centret Medarbejder udvikling og øget effektivitet i Borgerservice centret God borgerservice er god forretning! Undersøgelse viser en direkte sammenhæng mellem oplevelsen af jeres Borgerservice, og borgernes vilje

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

2014 IT REVISOR KURSER

2014 IT REVISOR KURSER 2014 IT REVISOR KURSER Koncernregnskab Regnskab og rapportsystemet Budget Arbejdsplan og kvalitetsstyring Afslutningsark, posteringsanalyse og import/eksport Revisors egen administration IT Revisor grundlæggende

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER

NYE KRAV NYE LØSNINGER KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne nye gas, som er bedre

Læs mere

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø

Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø Diesel partikel filtre: Vores nærmiljø MT Filter Aps Metalgangen 7 Karlslunde Hvad laver en filterrenser? Anno 2003 : Taastrup-Hedehusene-Karlslunde 2 ovne -9 ovne 2 fuldautomatiske rensemaskiner Indgå

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere

Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere Excel UNDERVISNING Online, bedre og billigere Indhold Et markedsledende concept Fakta om undervisningen Fordele Priser Underviserne Bilag 1: eksempel på lektionsplan 1 Bilag 2: eksempel på lektionsplan

Læs mere

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt

Personaleguide. Deleurans Eftf. ApS DELEURAN. Tlf. 86 12 66 77 Vi gør tingene ordentligt Personaleguide Deleurans Eftf. ApS Vi løser alle former for el-opgaver - herunder specielt til - og ombygninger, renoveringer og små reparationer samt serviceopgaver. Alle opgaver udføres i tæt dialog

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk Kursusprogram VLT Drives 2015 Grundkursus VLT Basis KURSUS 1 Målgruppe Kurset henvender sig til teknisk personale, som arbejder med projektering, installation og vedligeholdelse af udstyr, hvori der indgår

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Kursus i Plastsvejsning. Academy

Kursus i Plastsvejsning. Academy Plastsvejsning GPA Academy Kursus i Plastsvejsning Academy Vores kursustilbud Her finder du vores kursustilbud hos det vi kalder GPA Academy. Dette er de standardkurser vi kan tilbyde. Finder du ikke det

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk

Efteruddannelseskurser for industrien. www.kts.dk R e pa r at i o n o g v e d l i g e h o l d e l s e T e k n i s k t e g n i n g l e a n Fa g l i g r e g n i n g Efteruddannelseskurser for industrien www.kts.dk Efteruddannelseskurser for industrien 2010

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Hvorfor Autodata? data fra 1960 og frem. +45 75 31 09 06 elektropartner.dk

Hvorfor Autodata? data fra 1960 og frem. +45 75 31 09 06 elektropartner.dk AUTODATA ONLINE Teknisk information til professionelle værksteder 1 2 9 50 1 51 52 53 5 3 25 37 36 C C 2 35 C C 2 C C 3 B 18 3 17 B B 17 B B 1 w s sw n sw e r t e 5 6 B138 25 26 27 2 28 e sw e n C 2 13

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. FYN Hvidkærvej 4 5250 Odense SV Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. FYN Hvidkærvej 4 5250 Odense SV Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk FYN Hvidkærvej 4 5250 Odense SV Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

Det første diagnosesystem med realtime-reparationskoncept til professionelle værksteder

Det første diagnosesystem med realtime-reparationskoncept til professionelle værksteder mega macs 66 Det første diagnosesystem med realtime-reparationskoncept til professionelle værksteder mega macs 66 Features: > touchscreen-interface med intuitiv betjening > kodning, grundindstilling, servicereset

Læs mere

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk FYN Hvidkærvej 4 5250 Odense SV Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning

Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder. Langsigtet uddannelsesplanlægning Model til Screening af behov for efteruddannelse hos virksomheder Langsigtet uddannelsesplanlægning Udarbejdelse af model Denne model er udarbejdet i forbindelse med et tiltag, med det formål at kæde virksomhedens

Læs mere

Med TPMS dækkontrolsystemet fra REMA TIP TOP DANMARK kan du servicere En stor del af den europæiske bilpark REMA TIP TOP DANMARK A/S

Med TPMS dækkontrolsystemet fra REMA TIP TOP DANMARK kan du servicere En stor del af den europæiske bilpark REMA TIP TOP DANMARK A/S Én sensor for alle! Med TPMS dækkontrolsystemet fra REMA TIP TOP DANMARK kan du servicere En stor del af den europæiske bilpark REMA TIP TOP DANMARK A/S Hvad siger loven? Fra 1. november, 2012 skal alle

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere?

1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Udbud Indkomne spørgsmål til uddannelsesudbud 1) Bilag 2, side 10: Er prøven obligatorisk for både energikonsulenter og BB-rådgivere? Ja de tre prøver under modulet teoretisk modul for enfamiliehuse er

Læs mere

NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET TEXA HAR UDVIKLET EN NY SERIE FOR AT IMØDEKOMME DE NYE KRAV

NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET TEXA HAR UDVIKLET EN NY SERIE FOR AT IMØDEKOMME DE NYE KRAV KONFORT 700R SERIEN NYE KRAV NYE LØSNINGER DESIGNET FOR EFFEKTIVITET Fra den 1. januar 2011 skal alle nye typegodkendte biler under EEC lovgivningen anvende det nye kølemiddel R1234yf i A/C systemer. Denne

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER

KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER KOGNITIV UDDANNELSE REDSKABER, TEKNIKKER OG KVALIFICERING AF SAMTALER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN 2014/2015 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK KOGNITIV UDDANNELSE En metode

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015

DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 DAMRC nyhedsbrev 1 / 2015 Dette DAMRC nyhedsbrev må videresendes til alle interesserede, men kun gengives efter aftale med Direktør Klaus Bonde Ørskov kbo@damrc.com Hvis du er interesseret i at høre mere

Læs mere