Af Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi"

Transkript

1 Flere kabler til udlandet er ikke løsningen. El og varme skal integreres Af Preben Maegaard, forstander emeritus, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi I foråret 2012 inviterede Mogens Lesch, energiekspert og politiker mig til at besøge en del vindmølleejere i Nordfriesland. Her bor Lesch og her er der virkelig mange vindmøller. De er en vigtig indtægtskilde i Slesvig-Holsten, hvorfor regeringen i Kiel har bestemt, at arealet med vindmøller skal fordobles fra 1,3% nu til 2,6% af delstatens areal på km 2. Men problemfrit er det langt fra, oplyste nogle af vindmølleejerne. På årsbasis mister de op til 30 % af vind-el produktionen, fordi nettet ikke kan transportere den væk. Allerede ved 10 m/s standses en del af vindmøllerne. Storstilet netudbygning og flere højspændingslinjer nordpå over grænser og helt ned til Sydtyskland, var også i Nordfriesland vindmølleejernes refleksmæssige løsning, hvortil jeg svarede: Jamen, inde i Heide, Itzehoe, Husum mv., nogle få kilometre borte, brænder gassen, olien og andet brændbart lystigt under kedlerne på hospitalet, i skolerne, rådhuset, fabrikkerne, i folks huse osv. Det kunne jeg svare, fordi der i dette land allerede er opsat en del elkedler, Power-to-Heat, på kraftvarmeværkerne. Overløbs-el bruges til varme Eftersom varmesektoren er 3-4 gange større end elsektoren kan den med lethed aftage den vind-el, der ellers ville blive spildt, når vindmøllerne stopper eller pitcher ud af vinden. Teknologien findes og tilmed er det overordentligt billigt at installere elkedler, samt at styre dem over internettet, når der er vind-el til overs. Der blev da også hurtigt enighed om, hvor tumpet det er at udbygge med kostbare kabler til den anden ende af det store land, når der er oplagte afsætningsmuligheder lige henne om hjørnet. Der var også enighed om, at en forøgelse af effektbehovet i elsektoren skal undgås, da det straks ville føre til en fornyet debat om, at vindenergi kræver kostbar back-up, når det ikke blæser. Også nord for grænsen har man den slags problemer. Det burde tilhøre fortiden, men også i Danmark hører man stadig eksempler på, at vindmøllerne standses, når det blæser meget, dvs m/s eller mere. At vindmøllerne standses viser, at der er noget galt med integrationen af vindmøllerne i det samlede energisystem, som ikke bare er el med et forbrug på ca 36 TWh om året men også varme med over 105 TWh. I fremtidens el system skal el, varme og mobilitet ses som en helhed. Det sker ikke i dag, og det vil med mange flere planlagte vindmøller kun blive værre. Afgiftsmæssige forhold betyder, at vindmøllestrømmen, som ikke kan bruges her og nu, forsøger Energinet.dk at sælge til udlandet. Det er her kæden hopper af. 1

2 Alle vil sælge vind-el til alle Både på lederplads og i artikler, når man i Naturlig Energi, februar 2013 frem til, at med flere kabler til udlandet, kan man i fremtiden forebygge og undgå, at der opstår negative priser på elmarkedet. Løsningen er altså som hos Energinet.dk, der udlægger og ejer kablerne. Men er flere kraftige udlandsforbindelser nu også en gennemtænkt løsning? Det er jo ikke bare i Danmark, der er vindmøller og planer om mange flere. Det har alle nabolandene. Og så er man lige vidt. Vi er på vej til en situation, hvor alle vil eksportere til alle, skriver Boston Consulting, Frankfurt, i en rapport om de reelle fysiske problemer i fremtidens elsystem, hvor de fluktuerende energiformer sol og vind kommer til at dominere mere og mere. Over dette tema har jeg de sidste fem år holdt talrige foredrag på fem kontinenter og skrevet herom i forskellige publikationer; se nedenfor. På Folkecenteret har vi siden 2005 forsynet m 2 bygninger (svarende til boliger) med en kombination af sol, biomasse, kraftvarme og vindenergi. En nyudviklet Power Flow Control dirigerer den interne overskudselektricitet til en el-kedel. På årsbasis leverer den 60 % af varmebehovet, som altså kommer fra vinden og lidt fra solcellerne. Flere tusinde årlige besøgende får forklaret, hvorledes man således effektivt håndterer vind-elektriciteten, når det blæser godt. Vi risikerer ikke at få en opkrævning for at have leveret den rene energi ind i nettet, og vi gør ikke landet til grin ved at levere vind-el, der efterfølgende sælges til latterlige priser. Vi bidrager heller ikke til, at vindmøllerne stoppes, samtidig med at der er bål under kedlerne. I 2013 er flere andre bygninger blevet koblet på Power-to-Heat systemet på Folkecenteret. Når hovedbygningen ikke kan aftage al overskudsstrømmen, aktiveres andre elkedler via internettet. Et sådant system kan udbredes på et bredere plan til erstatning af især fyringsolie i det åbne land. Oliefyret og olietanken (energilageret) skal naturligvis ikke fjernes, men blive stående som backup, når der ikke er overløbsstrøm, for ellers vil der komme en ny skævvridning af elsystemet. Jeg plæderer ikke for, at man lister mere elvarme ind igen med den uundgåelige forøgelse af effektbehovet, som traditionel elvarme, varmepumper og el-biler vil forårsage. Udfordringen er, at vindelektriciteten ikke går til spilde eller sælges til alt for lave eller endog negative priser. Slut med at standse vindmøllerne Når man stadig standser vindmøllerne i blæsevejr, er problemet først og fremmest politisk. Det er ikke teknisk. Samtidig forårsager fyring med gas og olie CO 2 udslip, der med en beskeden investering kunne have været undgået. Indtægten fra vindmøllerne går naturligvis tabt, når de stoppes. Når den danske el-systemansvarlige, det statsejede Energinet.dk, alligevel ikke fokuserer på det potentielt givtige varmemarked, men foretrækker at sælge strømmen til latterligt lave priser til nabolandene eller endog stopper vindmøllerne, så er det et eksempel på ekstremt dårligt nationalt købmandsskab forårsaget af inkonsekvente afgifter, der er designet til fortidens energisystem. 2

3 Høj pris i varmesektoren Anvendt i varmesektoren vil hver kilowatt time vindmøllestrøm nemlig have en værdi, der er lige så høj som det brændsel, den erstatter. Det er næsten altid en pris, der er meget højere, end hvad der kan opnås ved eksport. Her er prisen pr. kwh ofte kun nogle få øre og kan som bekendt være negativ. Samtidig buldrer gas- og olieflammerne i de tusinder af varmekedler og kraftvarmeværkerne kører. Det er naturligvis Ebberød bank. Anvendt i elkedler på varmeværkerne vil værdien af vindmøllestrømmen være meget forskellig. Ifølge den officielle varmeprisstatistik kan kwh prisen afhængig af brændsel og teknik være fra under 40 øre til langt over en krone. På naturgas kraftvarmeværkerne oplyser man, at brændselsudgiften til varmen er omkring 70 øre pr. kwh, som altså kan sættes som substitutionsprisen for vind-el. Dersom overskudselektriciteten anvendes, hvor der er oliefyr, er gevinsten meget højere. Olie koster omkring 11 kroner pr. liter. Der er 10 kwh i en liter olie. Ved forbrændingen er der et tab på ca. 20 %. Dermed koster varme fra oliefyr ca. 1,30 kroner/kwh. Så når man i timerne med overløbsstrøm anvender den til oliebaseret varme, så har den værdi på op til 130 øre pr. kwh. Der er således oplagte og profitable muligheder for en bæredygtig anvendelse af overløbsstrømmen, men afgiftssystemet er forkert indrettet. Det er derfor her, der politisk skal sættes ind. Energinet.dk oplyser ellers konstant, at flere, kraftige kabler til udlandet vil løse problemet. Men argumentet holder ikke. Der er mere fornuft i at sælge overløbsstrømmen til det nærliggende kraftvarmeværk eller husejer med oliefyr og få en god pris pr. kwh end at lægge dyre kabler til nabolandene og få en lav pris. Så de lande, der viser rettidig omhu, og ikke gør sig afhængig af eksport, de vil klare sig bedst og skabe den bedste vindmølleøkonomi ved at bruge overløbsstrømmen lokalt. Milliarder vil være i spil i fremtiden Det er store beløb, der her er i spil. I 2020 skal vindmøllerne levere 50 % af elektriciteten, altså 18 milliarder kwh om året. En stor del, det kan blive nogle milliarder kwh om året, kan ikke bruges i el-systemet her og nu. Derfor er der tre muligheder: 1) Standse vindmøllerne. 100 % tab, som er uacceptabelt 2) Eksportere til udlandet. Dyre kabelforbindelser. Lave priser 3) Varme i elkedler. Lav investering. Gode priser Det er allerede nu tiden at forberede fremtidens vedvarende energisystem med store mængder fluktuerende strøm. Fejlinvesteringer i dyre kabler skal undgås. Men hvad så, når det ikke blæser, vil man naturligvis spørge? Ja, her står de mange kraftvarmeværker standby, klar til at levere el i løbet af få minutter, når sol og vind ikke er til rådighed. Et dobbelt system er uundgåeligt. Spørgsmålet bliver dermed, om back-up kapaciteten skal stå på kraftvarmeværkerne i Danmark, altid klar til start, eller om den skal 3

4 stå i udlandet? Svaret må være, at den nødvendige back-up bedst står, hvor der produceres el og varme på samme værk. For hvad er alternativet til den lokale kraftvarme back-up? Det er at hente strømmen i udlandet, især Norges vandkraft. Og det kan blive dyrt. For når det ikke blæser eller solen ikke skinner over Nordeuropa, så vil alle landene stå i kø for at købe den manglende el i Norge. Da Norge har kabler til Tyskland, Holland, Sverige, Danmark og UK, vil den højestbydende få den norske el, som kan blive meget dyr. Det er markedets logik. Her skal Danmark undgå at blive sorteper. Fremtidens energidoktrin Den mest oplagte løsning er at udbygge med endnu flere effektive, men billige decentrale kraftvarmeværker med en kombination af varmepumper og elkedler. Det vil give den nødvendige kapacitet balancekraft og fleksibilitet. Det vil være slut med at standse vindmøllerne, når det blæser godt, det vil være slut med at eksportere vind-el til latterlige eller negative priser. Det vil spare naturgas, lagrene kan strække nogle ekstra årtier. Der skal investeres mindre i forbindelser til udlandet. Primært skal overløbsstrømmen bruges til varme. Det er her der kan hentes det største afkast pr. kwh. Men det kræver oprydning i afgiftsjunglen, som blev til under helt andre forudsætninger end de fremtidigt gældende.. Så fremtidens doktrin i et fossil frit energisystem er: Sol og vind dækker energibehovet til el og varme 100 %, når sol og vind er til rådighed. Naturgas og biomasse (biomasse er en begrænset ressource; nemt og billigt at lagre) må ikke bruges, når der er sol og vind nok. Når sol og vind ikke er til rådighed, bruges biomasse (og naturgas i en periode endnu) som backup brændsel. Kombinationen vind-varme er der langt mere perspektiv i end smart grid, hvor man vil flytte på tidspunkterne for el-forbrug i frysere, vaskemaskiner mv. Smart grid lyder smart og alle kan snakke med om det. Men allerede om nogle få år vil der være omkring MW vindkraft i Danmark. Vindmøllerne vil have meget højere kapacitetsfaktorer (0,40 eller højere) end tidligere og levere fuldlast allerede ved m/s. Sat i forhold til et effektbehov om dagen på til MW og om natten på til MW er det kun nogle få hundrede MW man kan flytte rundt med mellem vindrige og vindfattige perioder. Det batter ikke tilstrækkeligt i forhold til en vindmøllekapacitet på MW. Heller ikke el-bilernes op- og afladning har en kapacitet, der matcher med de flere tusinde MW overløbsstrøm, der i vindrige timer og dage skal finde en økonomisk forsvarlig anvendelse. El-bilen skal jo også oplades, når det ikke blæser, og det forøger effektbehovet. Derved udgør el-bilerne en grundlæggende forskel til kraftvarmeværkerne, hvor varmen kun kommer fra vind-el, når der er overskud heraf, hvorimod kraftvarmeværkernes turbiner og motorer går i gang, straks når vinden lægger sig. 4

5 Fremtidens el-system med store mængder fluktuerende mængder strøm fra sol og vind er således på den ene side ret enkelt, på den anden side kræver det en anden tankegang end den gængse i el-sektoren. Konklusion Fremtidens løsning er ikke at lade Nordpool styre el-markedet eller at bygge kraftige kabelforbindelser til udlandet. Her kan Danmark nemt blive sorteper. Danmark er med de mange centrale og decentrale kraftvarmeværker velforberedt til at anvende meget store mængder fluktuerende el til varmeformål. En del fremsynede kraftvarmeværker har allerede installeret elkedler, og der kan med små investeringer komme mange flere. Det er den politiske verden, som skal tilpasse afgiftssystemet og den systemansvarlige Energinet.dk skal til at tænke i færre kabler til udlandet. Selv ud fra de mest optimistiske vurderinger af eksport af overløbs vind-el, vil man aldrig kunne forvente at opnå priser på el-markedet, der tilnærmelsesvist vil kunne komme på højde med de priser, der efter en afgiftsregulering er opnåelige ved salg af overløbs-el til de store og små kraftvarmeværker, samt som supplementsvarme, hvor der er oliefyr. En helt ny epoke kan begynde for udbygningen med de fluktuerende energiformer, sol og vind ved at begynde at se behovet for el og varme som en helhed Maegaard, P., Palz, W., Krenz, A.: "Power for the World. The Emergence of Wind Energy, Vol. I II, Pan Stanford, Singapore, 2013 > > Maegaard, P.: "Integrated Systems to Reduce Global Warming" in > "Handbook of Climate Mitigation", Springer Science, New York, 2012 > > El Bassam, N., Maegaard, P., Schlichting, M.L., "Distributed Renewable > Energies for Off-Grid Communities," Elsevier Science, New York, > > Maegaard, P., "Wind Energy Development and Application Prospects, of > Non-Grid-Connected Wind Power," in: Proceedings of 2009 World > Non-Grid-Connected Wind, Power and Energy Conference. IEEE Press

6 Power-to-Heat diagram. Overløbsstrøm fra sol og vind anvendes til varme. Når der ikke er sol og vind til rådighed leverer kraftvarmeanlægggen den nødvendige el og varme

7 12 MW Parat 10 kv el-kedel, Hanstholm Varmeværk

8 + 15 KW Värmebaronen 3x400 V el-kedel. Folkecenteret. 8

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse

Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Tid til energidemokrati i Danmark Nye virkemidler og ejerformer i omstillingen til sol, vind og biomasse Lokale hvile-i-sig-selv selskaber kan gennemføre vindmølleudbygning på land billigere end private

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden

Et nordisk energiscenario. Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Et nordisk energiscenario Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden Greenpeace 26 Sammendrag Vi skal modvirke klimaforandringer ved at reducere CO2-udslippet. Det betyder, at vi skal nedtrappe

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

Danmark på nedtrapning. Et målrettet energiscenarie

Danmark på nedtrapning. Et målrettet energiscenarie Danmark på nedtrapning Et målrettet energiscenarie Juli 21 Danmark på nedtrapning - Et målrettet energiscenarie Greenpeace, juli 21 Tekst: Ebbe Sønderriis Layout: Ebbe Sønderriis og Christian Uhlenfeldt

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem

Smart Grid-Strategi. - fremtidens intelligente energisystem Smart Grid-Strategi - fremtidens intelligente energisystem Klima-, Energi- og Bygningsministeriet April 2013 Smart Grid-Strategi 3 Indhold Forord 5 Resumé af strategien og de vigtigste initiativer 7 1.

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

På vej mod det fossilfrie Danmark

På vej mod det fossilfrie Danmark 16 På vej mod det fossilfrie Danmark I år 235 skal al energien til el og opvarmning i Danmark komme fra vedvarende energikilder. Der tegner sig nu en realistisk model for, hvordan dette kan lade sig gøre.

Læs mere

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. 1220 København K Tel: 88 70 70 83 Fax: 33

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

NYT lll. Kraftvarme. Bygningsudvalget. Skatteudvalget. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Livø kan blive selvforsynende

NYT lll. Kraftvarme. Bygningsudvalget. Skatteudvalget. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Livø kan blive selvforsynende Kraftvarme lllll NYT lll N U M M E R 1 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1 Ministeren Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Skatteudvalget Livø kan blive selvforsynende Reduceret ledningstab Elpatronordningen NO

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde

alle de møller? Tjener den energien hjem igen? Allerede på under et halv år har en vindmølle produceret den mængde 12 mytedræbere Debatten om nye vindmøller bølger i lokalaviser, på borgermøder, på sidelinjen til fodboldkampen. Her er den saglige, sobre og konkret viden, debatten skriger efter. Danmarks Vindmølleforening

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg.

Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg. Ansøgning om opstilling af solcelleanlæg. Gårdbovej 300, 9982 Ålbæk Anders Ztorm Telefon: +45 50 720 700 Mobil: +45 50 200 500 Mail: info@solenergidanmark.dk Baggrund Der ansøges om etablering af 22,8

Læs mere

Nøj, hvor sejt! Vi skal bruge mere vind-strøm. Red verden og bliv rig. Populært åbent hus på Den elektriske Storebæltsforbindelse side 12-13

Nøj, hvor sejt! Vi skal bruge mere vind-strøm. Red verden og bliv rig. Populært åbent hus på Den elektriske Storebæltsforbindelse side 12-13 V I N T e r 2 0 0 9 Vi skal bruge mere vind-strøm Tema om CO 2 -reduktion side 5-11 Red verden og bliv rig Interview med Tor Nørretranders side 18-22 Nøj, hvor sejt! Populært åbent hus på Den elektriske

Læs mere

Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges?

Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges? Individuelle varmepumper og fleksibelt elforbrug -Hvor ligger indtjeningsmulighederne og hvordan skal styringen tilrettelægges? 22.8.1 Indledning Dette notat beskriver økonomien ved at lade individuelle

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED

SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED SIKKERHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 SMART GRID - EL- OG MÅLESIKKERHED Forord Det danske elsystem står over for store omvæltninger i de kommende år. Vedvarende energikilder som vindog solenergi vil fremover

Læs mere