Referat fra debatmøde. Godsbanen i Aarhus d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra debatmøde. Godsbanen i Aarhus d. 24.4.2013."

Transkript

1 1

2 Referat fra debatmøde Godsbanen i Aarhus d

3 INDHOLD INDLEDNING... 4 MÅL: FLERE TILFREDSE KUNDER... 5 Chauffører... 5 Indretning og udstyr... 6 Prisen... 7 Kort- og billettyper... 8 MÅL: SAMMENHÆNG... 8 Køreplanerne... 9 Stoppesteder og stationer... 9 Forkantsområder... 9 MÅL: BÆREDYGTIGHED Miljøet på den kommunale dagsorden Dieselteknologi El-busser Gasbusser Små busser Økonomien MÅL: PUBLIC SERVICE På landet Mest til flest DELTAGERE

4 INDLEDNING Velkommen ved Arne Lægaard, bestyrelsesformand i Midttrafik De sidste år har været præget af store opgaver. Det regionale rutenet er lagt om, og i mange af de større byer er bybussystemerne ændret. Diskussionen om Rejsekortet har fyldt meget, og først nu er det ved at falde på plads. På markedsføringsiden har filmen Bussen været en super succes, hvor det er lykkedes at gøre opmærksom på den kollektive transport på en positiv måde. Der skal følges op på de senere års succeser. Dagsorden på debatmødet er spørgsmålet om, hvordan den kollektive transport kan udvikles i de næste fire år. Mål for Trafikplan 2013 ved Jens Erik Sørensen, direktør i Midttrafik Præsentationen findes på De fire områder som Midttrafik lægger op til, at der skal arbejdes med målsætninger for i Trafikplan 2013, er: Flere tilfredse kunder, sammenhæng, bæredygtighed og public service. Flere tilfredse kunder. Når Midttrafik i dag måler kundetilfredsheden, er den meget høj. Det er ikke realistisk, at den kan blive meget højere. Derfor er målet at fastholde niveauet for tilfredshed på de nuværende 92 %. Mht. antallet af passagerer skal man også være realistisk. I de senere år er det lykkedes at fastholde passagerne på trods af nedskæringer og effektiviseringer. Målet er fremover at øge antallet af buspassagerer per køreplantime med 1 %. Sammenhæng. Det er svært at lave et kvantitativt mål for sammenhæng i den kollektive transport. Men der skal arbejdes på at flest muligt oplever, at det er nemt at finde ud af og bruge den kollektive transport. Der skal være en god sammenhæng mellem tog, lokalbaner og busser. Bæredygtighed. Mindre brændstofforbrug og busser med højere euronormer er vejen frem. Midlerne er at skærpe kravene ved udbud og incitamenter til miljørigtig adfærd for vognmænd og chauffører. Midttrafik stiller gerne op med rådgivning, hvis der er kommuner der ønsker at eksperimentere med alternative teknologier. Public service. Der er en helt særlig forpligtigelse til at sørge for transport for de befolkningsgrupper, der ikke har andre muligheder. Halvdelen af Midttrafiks brugere er unge. Der skal fortsat være fokus på, hvordan unge på den mest effektive måde kommer til og fra ungdomsuddannelser. Forudsætningerne for den kollektive transport er vidt forskellig rundt om i Region Midtjylland. Det er intentionen, at Trafikplan 2013 bliver et værktøj, der både kan bruges i de tyndt befolkede områder og områder med meget trafik og trængsel. Der kan aldrig laves fælles niveauer for målsætningerne, men der kan opstilles fælles sigtepunkter. 4

5 Verden udenfor Midttrafik, ved Lykke Magelund, konsulent, Tetraplan Præsentationen findes på Desuden beskrives emnet i baggrundsmaterialet til dialogmødet, som også findes på webadressen. Tre forhold ved man får betydning for efterspørgslen efter kollektiv bustransport i de kommende år: Den demografiske udvikling, initiativer på baneområder (både statens baner og den nye letbane i Aarhus) samt den nylige off-peak takstnedsættelse. Andre forhold kan man kun gætte på, det gælder fx udviklingen i samfundsøkonomien og ændringer i befolkningens livsstil og transportadfærd. Rammebetingelserne er gunstige for den kollektive bustransport i Region Midtjylland, når man ser det under ét, og der kan forventes flere bus kunder. Der er imidlertid en meget forskellig udvikling rundt om i kommunerne. Aarhus får i særklasse mange nye brugere. Og der er kommuner som må forvente et fald i efterspørgslen især pga. den demografiske udvikling. MÅL: FLERE TILFREDSE KUNDER Indledende vox pops: En glad busschauffør kan lette stemningen i bussen. En der gir de rigtige oplysninger og fyrer nogle jokes af. Det skaber en god stemning og tryghed i bussen. Der skal være god benplads, ellers er det ulideligt at være i en bus, når man er en høj fyr. Jeg forstår ikke, at der er borde i nogle af busserne. De er ikke til nogen nytte. Det ryster alligevel så meget, at jeg slet ikke kan arbejde. Jeg kunne godt tænke mig en realtidsapp, der fortæller, hvornår bussen kommer. Hvis man får at vide, at der er et stykke tid, så har man mulighed for at udnytte tiden eller tage en anden bus. Mobilklippekort ville også være fint. Chauffører Chaufføren er ansigtet udadtil. Det har en stor betydning for kundernes oplevelse, om de mødes af en glad eller sur chauffør. En glad chauffør letter stemningen og så accepteres det nemmere, hvis der er proppet i bussen eller bussen kører på en kantsten. 5

6 Det er lettere at skræmme folk væk end at tiltrække nye. Derfor skal man værne om de kunder, der allerede er i den kollektive transport Glade chauffører får man ved at give jobbet en højere status. Hvis chaufføren oplever en glæde og status, så smitter det af på humøret. I uddannelsesprogrammet Fly High arbejdes der med at give chauffører redskaber til en optimal kundeservice. Både chauffører og kunder har givet positive tilbagemeldinger efter, at chauffører har været gennem sådanne forløb. Chaufførjobbet er et lavtlønsområde, hvilket bidrager til den lave status. Som eksempel blev nævnt, at en lokofører på Odderbanen får 50 % mere i løn end en buschauffør, men ansvaret for buschaufføren er ikke mindre. Køreplanerne og vagtplanerne har en meget stor betydning for, hvordan chaufførerne oplever deres jobsituations. Inddragelse af chaufførenes viden og ønsker omkring vagtplaner er vejen frem. Der er chauffører som positivt vælger faget til, fordi det er forbundet med en stor grad af frihed. Chaufførservice kunne med fordel indarbejdes mere direkte i kontrakterne. Der skal skabes gode rammer, så chaufførerne føler sig vigtige og kan se fordele ved at yde en god service. Indretning og udstyr Følge- og fokusgrupper blev foreslået som et effektivt middel til at få et indblik i kundernes ønsker omkring indretning og udstyr i og udenfor bussen. Der skal arbejdes med, at der er den bedste indretning og det rigtige udstyr i de forskellige typer af busser. På kortere strækninger accepteres bedre at komforten ikke er optimal, fx at man må stå op hvis der er mange i bussen, end på de længere ture. Hvis man kan arbejde og være på nettet, og hvis man samtidig har realtidsinformation, så bliver rejsetiden anvendelig og hverdagsagtig. Det vil nærmest være som om, man er på kontoret eller derhjemme. Lektiebusser er et eksempel på, at Midttrafik har lyttet til især de unges ønsker om at kunne bruge tiden mere effektivt under transporten. Realtidsinformation var der generelt enighed om er et stort fremskridt, og der blev spurgt om tidshorisonten. Med forbehold nævnte Midttrafik en horisont, hvor man kan forvente realtidsapps til smartphones i drift ultimo Mht. det udstyr man sætter på stop, stationer og andre steder til realtidsinformation så er udfordringen lige nu at få etableret en ramme eller standard, så ikke hver enkelt kommune køber sit eget. Der arbejdes på at etablere et fællesindkøb, hvor kommuner og region naturligvis selv bestemmer, hvor meget de indkøber. 6

7 Det som borgere i første omgang reagerer på, når de vælger eller fravælger bussen, relaterer sig til grundproduktet: Hvor, hvornår og hvor ofte bussen kører. I næste omgang er det vigtigt, hvilke services og tilbud der er før og under rejsen. Internettet og de muligheder der er for at få information er vigtigt. Prisen Når man som politiker diskuterer transport på gymnasier og andre steder, så er prisen det første der nævnes. Buspriser er et tema, der virkelig kan samle folk. Der er en grund til, at det er sådan, og som politikere skal man tage det alvorligt. En mulighed er at holde priserne i ro, og så se om det har en positiv effekt. Den internetbaserede brugerundersøgelse som blev gennemført i februar 2013 viste, at det kunderne er mest utilfredse med er prisen på den kollektive rejse. Det er i overensstemmelse med de fleste andre brugerundersøgelser. Direkte adspurgt, så svarer mange, at det er for dyrt at bruge kollektiv transport. Når det uddybes så handler det ofte om value for money, man synes ikke man får nok for det man betaler, og slet ikke hvis bustransport associeres med lavstatus. Der var synspunkter om at pris ikke er så afgørende i hvert fald ikke for alle kunder. Det er også vigtigt, at den kollektive transport signalerer status. Og måske er pengene i sidste ende givet bedre ud på at hæve kvaliteten end i at sænke priserne? Priserne i den kollektive transport er underlagt et takstloft, så de ikke stiger mere end den almindelige prisudvikling. Priserne i Midttrafik stiger derfor stille og roligt. En forudsætning for at man kan sætte priserne ned er, at region og kommuner vil investere mere i den kollektive transport. Og i det omfang man vil det, så er der som oftest større interesse for driftsudvideler end takstsænkninger. Det betyder dog ikke, at der ikke er basis for enkelte målrettede initiativer med pristilbud til særlige grupper, lokaliteter eller begivenheder. Lavere pris er lig lavere indtægt. Det betyder, at der skal være et større skattefinansieret bidrag til den kollektive transport. Spørgsmålet er om politiker, når der skal prioriteres, vil have laver takster eller serviceforbedringer? Ikke alle kunder er lige prisfølsomme. Kunde undersøgelser viser, at for nogle kunder er det vigtigste at komme fra A til B, for andre er det trygheden og for andre igen er det prisen. Man skal altså se differentieret på kunderne, og hvad der får dem til at benytte den kollektive transport. 7

8 Kort- og billettyper Et særligt problem er de mange forskellige typer af kort og billetter. Beskrivelsen af typer af rejsehjemmel fylder tre sider og er ganske uoverskuelig. Der er behov for en forenkling. Flere giver op overfor at anvende den kollektive transport, fordi de ikke kan finde ud af det. Midttrafik er født med de mange forskellige ordninger, som endnu ikke er harmoniseret. De er der ikke for at genere kunderne. Der blev foreslået brug af særlig pristilbud fx ved større arrangementer eller i form af billig- eller gratisdage. MÅL: SAMMENHÆNG Indledende vox pops Jeg står op kl for at komme i skole kl. 8. Først skal jeg med en bybus, så en regionalbus og så igen en bybus. Det er virkelig trælst, at by- og regionalbusserne slet ikke hænger sammen. Det er irriterende, når bussen ikke kommer til tiden, så kan jeg ikke nå den næste bus til skole, og så bliver jeg noteret for fravær. Det er irriterende, at det er bussen skyld. Der er ikke noget jeg kan gøre ved det. Ude på landet består det ideelle stoppested af et læskur, en skraldespand og køreplaner med digital realtidsinfo. Inde i byerne skal der også være et rutekort, så man kan finde ud af, hvordan man kommer videre med andre busser. Der skal flere busser til større uddannelsesinstitutioner. Jeg har flere gange været ude for, at vi slet ikke kan være i bussen eller, at vi står meget tæt, fordi der ikke er plads. 8

9 Køreplanerne Sammenhæng handler bl.a. om sammenhæng til DSB og koordinering af køreplaner for tog og for busser. DSB har tidligere været næsten umulige at få i tale, men sådan er det heldigvis ikke længere. Den største udfordring nu er at få skoler, institutioner og virksomheder i tale omkring ringe- og mødetider. Det kan være næsten umuligt at få flyttet en mødetid et par minutter. Der ligger en kæmpe udfordring i gensidigt at koordinere tider for aktiviteter og køreplaner. Chaufførerne er de første til at opdage manglende sammenhæng i køreplanerne, og det er vigtigt at inddrage de erfaringer i planlægningen. Der blev givet udtryk for forskellige erfaringer med, hvor lydhøre Midttrafik er, når chaufførfere eller vognmænd henvender sig med iagttagelser og forslag til køreplansjusteringer. Der er imidlertid en fælles interesse i, at køreplaner er realistiske. Midttrafik blev opfordret til at skære igennem, så der ikke opstår uhensigtsmæssigheder på tværs af kommunegrænser. Spørgsmålet om sammenhæng i køreplanerne, og behovet for at inddrage så megen information som muligt, aktualiseres af, at der i de kommende år i forbindelse med etablering af letbanen vil være mange uregelmæssigheder pga. vejarbejde. Stoppesteder og stationer Stationsstrukturen på statens baner skal man arbejde med i forbindelse med de kommende års opgradering. Er der steder, hvor der er et passagermæssigt underlag for åbning af nye stationer? Det må i hvert tilfælde komme an på en konkret vurdering. Kommunerne har ansvaret for publikumsfaciliteter udenfor bussen, dvs. adgangsvejene og stoppestederne. Det er vigtigt med et godt samarbejde omkring at skabe de forhold, som nutidens og fremtidens kunder efterspørger. Forkantsområder I de områder hvor der er langt mellem husene skal man tænke økonomi som andet end tilskud per rejse. Måske er det netop tilstedeværelsen af et tilbud om kollektiv transport, der gør, at man kan tiltrække nye borgere eller fastholde nogen, som ellers ville være fraflyttet. Man skal holde op med at betragte det som udkantsområder, men i stedet se på det som forkantsområder eller den smarte periferi. Man skal udnytte de nye teknologiske muligheder til at opnå nye udviklingspotentialer. Man skal være mere visionær og ville noget mere end bare afvikle den kollektive transport, der hvor der ikke er et stort kundeunderlag. Det blev nævnt, at i det skriftlige materiale til debatmødet fremstår kunderne som tvangskunder. Man skal også have en vision om at udvikle den kollektive transport, så den er interessant for folk med andre muligheder. På Norddjurs har man fx søgt puljemidler til opsætning af ladestandere til 9

10 el-cykler ved stationer på Grenåbanen. På samme måde kan man tænke sig ladestandere til el-biler, hvor betaling for opladning integreres i Rejsekortet. MÅL: BÆREDYGTIGHED Miljøet på den kommunale dagsorden Mange kommuner har gennem de såkaldte Borgmesteraftaler forpligtiget sig til, sammen med andre europæiske kommuner, at gå forrest for at reducere CO 2 udslippet. Den kollektive transport har en rolle i de bestræbelser. Indledende vox pop Støj fra trafikken er et miljøproblem, man arbejder med rundt om i kommunerne. Den kollektive transport skal også bidrage her. Den nye letbane er i den henseende rigtig god, da den næsten er lydløs. De busser der kører i byerne er ikke up to date. Når man kommer til andre lande er det en fornøjelse at se hybrid- og trolleybusser Dieselteknologi De moderne dieselbusser er langt mere miljøvenlige end tidligere tiders. De kører længere på literen og deres udslip er reduceret. Dieselpriserne giver vognmændene et incitament til at indkøbe brændstofbesparende køretøjer og at uddanne chauffører i miljøvenlig kørestil. El-busser Der blev efterlyst mere el-baseret teknologi. Fra Samsø blev det rapporteret, at der forventes indsat små el-busser. Der store problem er batteriernes korte levetid. Fra Aarhus blev rapporteret, at man ikke er så langt mht. el-drift, men at det forventes at blive aktuelt indenfor få år. Aarhus har aftalt med Midttrafik, at der skal gennemføres en udredning af potentialer og omkostninger ved miljøvenlige teknologier. Et mål om at nå euronorm 4,5 i 2017 er simpelthen ikke ambitiøst nok. For tre år siden kørte jeg en lastbil med euronorm 5 og nu er normen på 6. Det må kunne gøres bedre på busområdet. Gasbusser I Holstebro indsættes snart 10 biogasbusser i bybusdrift. Der er foretaget et bevidst valg, hvor økonomien ikke har været eneste faktor. Det koster lidt mere end konventionelle busser, men det er vigtigt at få begyndt og at få konkrete erfaringer med biogasteknologien. 10

11 Fra 2014 indsættes en færge som sejler på naturgas til Samsø. Det ville være naturligt, at man samtidigt indsætter gasbusser. Allerede i 2015 kommer der nye afgiftsregler for skibe, som gør at diesel er 50 % dyrere end LPG gas. Små busser På Samsø er der i øjeblikket en udredning omkring bustrafikken i gang. Der skal ryddes op i de mange store tomme busser der køres med, og så skal der skabes et system baseret på mindre miljøvenlige køretøjer, som er tilpasset efterspørgslen. Økonomien Så længe de alternative teknologier er dyrere end diselteknologien, så går det langsomt med at indfase miljøvenlige busser. Men efterhånden som prisen på diesel stiger, begynder det også at være økonomisk interessant at se på andre løsninger. Undersøgelser viser, at man kan spare op til 5 % af brændstoffet ved såkaldt øko-kørsel. Gennem træning af chauffører eventuelt kombineret med incitamenter i form af bonus, hvis der praktiseres øko-kørsel, kan brændstofforbruget sænkes. Randers har allerede aftaler af den karakter. MÅL: PUBLIC SERVICE Indledende vox pops Flextur fungerer som det skal. Men det er et problem, at man skal bestille to timer før man skal køre. Det kan være svært at vide, hvornår man skal hjem, og så ender man alligevel med at måtte tage en taxa. Om morgenen, aften og weekend måtte der gerne være flere busser. Hvis man arbejder sent, er det svært at komme hjem igen. Det ville være dejligt, hvis man i Aarhus havde særlige busser til store arrangementer. På landet Det er et problem, at der er områder som i perioder ikke er betjent. Fx er der mange steder ikke busser i skolernes sommerferie. Det er svært at tiltrække og fastholde børnefamilier, når der ikke er kollektive transportmuligheder. Måske man i skoleferierne kunne opretholde en minimumsbetjening med mindre vogne. 11

12 I de tyndere befolkede områder kan det vise sig, at det basistilbud der kan opretholdes er åbne skolebusruter kombineret med Flextur. Især ældre har en barrierer for at bruge Flextur. Det minder om at bruge taxa, og det er der en vis forbeholdenhed overfor. Det skal formidles, at det samfundsmæssigt er fornuftigt med den individuelle betjening i Flexturen fremfor store halv- og heltomme busser. Tidligere var der meget fokus på spørgsmålet om ældre på landet. Der er imidlertid ikke mange ældre på landet som i dag bruger den kollektive transport i væsentligt omfang. Mange er bekymrede på de ældres vegne, men det er ikke de ældre selv der efterspørger mere kollektiv transport. Der er en udfordring i at fastholde de unge fra landområderne i den kollektive transport. I dag kan man købe en ny bil for kr. Og er man et par stykker der slår sig sammen om kørslen, så kan det prismæssigt godt matche at bruge kollektiv transport. Vi har allerede alle de bustyper, der skal til for at få en god kollektiv transport. Vi skal bare få det til at spille bedre sammen, og så skal det markedsføres meget bedre. Det nytter ikke, at vi har verdens bedste tilbud, hvis der ikke er nogen, der ved det. Mest til flest Generelt er tendensen at allokere ressourcerne hen, hvor der er flest - efter princippet om mest til flest. Det betyder, at nogen lades tilbage med en ringere betjening end tidligere. Det opleves naturligvis som en serviceforringelse. 12

13 DELTAGERE Arne Lægaard, Bestyrelsesformand, Midttrafik, Holstebro Kommune Hans Bang-Hansen, Bestyrelsesmedlem, Midttrafik, Horsens Kommune Steen Fris, Repræsentantskabsmedlem, Midttrafik, Syddjurs Kommune Bünyamin Simsek, Rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Jan Ravn Christensen, Byrådsmedlem, Aarhus Kommune Steen B. Andersen, Byrådsmedlem, Aarhus Kommune Finn Mikkelsen, Produktionschef, Busselskabet Aarhus Sporveje Inger Lise Kirkegaard, Økonomichef, Busselskabet Aarhus Sporveje Maja Sig Vestergaard, Analytiker, Busselskabet Aarhus Sporveje Kim Nielsen, Direktør, De Grønne Busser Per Nielsen, Rutebilejer, De Grønne Busser Anne Olsen, Direktør, Malling Turistbusser ApS Peter Frentz, Medlem af Socialdemokratiet, Aarhus Jens Erik Sørensen, Direktør, Midttrafik Peters Lundtofte, Projektkoordinator, Favrskov Kommune Thomas Thume Nielsen, Projektchef, Norddjurs Kommune Nana Andersen, Teknisk assistent, Randers Kommune Claus Meldgaard, Udviklingskonsulent, Region Midtjylland Klaus Dannemarre Sørensen, Kørselskoordinator, Syddjurs Kommune Rigmor Korsgaard, Afdelingsleder, Aarhus Kommune Claus Holm, formand for brugerforeningen Samrejs, Samsø Kommune Poul Guldborg, Ordstyrer, Guldborg Unlimited Lykke Magelund, Konsulent, Tetraplan Henning Nielsen, Specialkonsulent, Midttrafik Britta Charmig, Kommunikationsmedarbejder, Midttrafik Mikkel Degn, Gruppeleder, Midttrafik Danni Giørtz-Jørgensen, Direktionsassistent, Midttrafik 13

Referat fra debatmøde. Nupark i Holstebro d. 30.4.2013

Referat fra debatmøde. Nupark i Holstebro d. 30.4.2013 0 Referat fra debatmøde Nupark i Holstebro d. 30.4.2013 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 MÅL: FLERE TILFREDSE KUNDER... 4 Chauffører... 5 Bemanding af stationer... 5 Indretning af busser... 6 En fancy bus...

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN

Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Strategiplan 2013-2016 STRAT GIPLAN Redaktion Midttrafik Foto Rasmus Baaner, Søren Nellemann, Photopop Layout Kastrup &Grafisk design Tryk CS Grafisk A/S STRATEGIPLAN 2013-2016 Side 2 Midttrafik strategiplan

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Besøg fra Rejsekort A/S 1 2 Billetautomer i bybusserne

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Forretningsplan 2014-2017

Forretningsplan 2014-2017 Forretningsplan 2014-2017 Nye rammer og forventninger Movias forretningsplan 2014-2017 sætter retningen for, hvor langt Movia skal nå de kommende fire år med de mål, som er aftalt i Trafikplan 2013. I

Læs mere

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse

Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 Blinde og svagtseendes transport En kvalitativ interviewundersøgelse Maj 2007 På den ene side skal man som blind turde indrømme, at man har nogle begrænsninger.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Første nordjyske gasbusser er sat i drift mellem Aalborg og Frederikshavn

Første nordjyske gasbusser er sat i drift mellem Aalborg og Frederikshavn Magasinet Bus Onsdag 26. november til torsdag 18. december 2014 - nummer 11-2. årgang Første nordjyske gasbusser er sat i drift mellem Aalborg og Frederikshavn Læs mere side 12 Sidekamera forebygger svingulykker

Læs mere

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport

Udkast. Trafikplan evalueringsrapport Udkast Trafikplan evalueringsrapport Resume... 2 0 Indledning... 5 0.1 Historie og baggrund... 5 0.2 Forventninger og forudsætninger for den vedtagne trafikplan... 6 0.3 Beskrivelse af R-nettet og øvrige

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 4. april 2014 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Pkt. Tekst Side 1 Driftsregnskab for 2013 2 2 Anvendelse af mindre forbrug i Trafikselskabet

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia

Årsberetning 2009 Trafikselskabet Movia Årsberetning 2009 Trafikselskabet movia Bestyrelsen for Trafikselskabet Movia har ni medlemmer. To medlemmer kommer fra regionerne ét fra Region Hovedstaden og ét fra Region Sjælland. Den kommune, der

Læs mere

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for:

Før biltrafikken står stille. Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009. Udarbejdet for: Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Udarbejdet for: 1 Før biltrafikken står stille Hvad kan den kollektive transport bidrage med? Juni 2009 Titel Før biltrafi

Læs mere

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som

Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som Status 2012 2 Indledning Det er nu to år siden, at Movia udarbejdede Forretningsplan 2011-2014. I de to år, der er gået, er der ændret på en række vilkår, som betyder, at vi skal justere Movias mål. Rejsekortet

Læs mere

TØF Oktober 2002 Kollektiv transport på landet Indlæg af Lykke Magelund, Ph.D, civilingeniør, TetraPlanA/S

TØF Oktober 2002 Kollektiv transport på landet Indlæg af Lykke Magelund, Ph.D, civilingeniør, TetraPlanA/S TØF Oktober 2002 Kollektiv transport på landet Indlæg af Lykke Magelund, Ph.D, civilingeniør, TetraPlanA/S Jeg har tænkt mig at bruge det meste af min taletid til at fortælle tre hverdagsberetninger. De

Læs mere

Magasinet Bus. Fredag 20. december 2013 - Nummer 2-1. årgang

Magasinet Bus. Fredag 20. december 2013 - Nummer 2-1. årgang Magasinet Bus Fredag 20. december 2013 - Nummer 2-1. årgang Kontrollen af miljøzonekrav handler om mere end miljø Læse mere side 4, 5, 6 og 7 Neoplan. Læs mere side 14 Mr. Neoplan takker af - Thydrengen,

Læs mere

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 10 - Oktober 2013-10. årgang Sæt kryds ved taxien til kommunalvalget side 12 Flex fuld af fejl Alle de store sjællandske taxiselskaber oplever, at afregninger

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1. Indhold: Nyheder side 12. Giv din kollega et tip om nyhedsbrevet Kollektiv Trafik

K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1. Indhold: Nyheder side 12. Giv din kollega et tip om nyhedsbrevet Kollektiv Trafik K O L L E K T I V T R A F I K 4 2 011 S I D E 1 Nr. 4-2011 10.08.2011 Deadline for indlæg til næste nummer 01.09.2011 ISSN 1903-2714 Redaktion Mikael Hansen, IMAGITA Kommunikation Jess Abildskou (ansvarshavende)

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 13. december 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Rejsekort og rabruter 1 2 Billige busbilletter

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice

Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice Buspassagerers forventninger til chaufførers kundeservice - og implementering af resultater i uddannelsesmål December 2013 Alumbra Alumbra Jystrup Leragervej 10 4174 Jystrup Tlf: 61 34 60 69 E-mail: cr@alumbra.dk

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 1. marts 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Strategiplan 2013-2016 1 2 Rejsekortet 2 3 Flextur

Læs mere