Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig"

Transkript

1 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde i Vivabolig Mødested: Vesterbro 23 Mødetidspunkt: Mandag den 6. oktober 2014 kl Tilstede: Frede Skrubbeltrang, Pia Hornbæk, Christian Vestergaard,, Eigil Stausholm, Palle Christensen, Egon Jensen, Steen Købsted, Bjarne Olsen, Søren Brobak Røge og Lotte Bang Fraværende: Referent: Dagsorden: Kirsten Sørensen Lotte Bang 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Update omkring igangværende nybyggerier, renoveringer m.v. 4. Strategi og strukturændringer m.v. 5. Orientering fra formand og udvalg a. Formanden beretter om sit virke i boligorganisationen b. Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde c. Nyt fra kredsrepræsentantskabet 6. Opfølgning på Wintergarten Berlin 7. Temamøde den 22. oktober Profilering 9. Dato for næste møde 10. Punkter til kommende møder 11. Eventuelt

2 1. Godkendelse af dagsordenen Referat: Punkt 9. Punkter til kommende møder ændres til punkt 10. Punkt 10 ændres til punkt 11. Dagsordnen blev godkendt 2. Godkendelse af referat Referat: Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Update omkring igangværende nybyggerier, renoveringer m.v. Ansvarlig: Lotte Bang Beskrivelse: Søren Brobak Røge deltager i mødet. Godkendelse af nybyggeri på Forchammersvej, 50 plejeboliger, ombygning/ommærkning af Kærby Hvilehjem og Absalonsgaard samt orientering om stade på de forskellige helhedsplaner. Referat: Søren Brobak Røge orienterer og fremlægger sidste nyt i alle vore projekter. Afdeling 4 Rughaven m.fl. er sendt i udbud og der er licitation den 20. november Afdeling 15 Store Tingbakke er vi i gang med en beboerproces og forventer en urafstemning den 9., 10. og 11. november 2014 og offentliggørelse af resultat den 12. november Hvorefter det skal sendes til godkendelse i Kommunen. Opstart af projektet forventes primo Aalborg Kommune har varslet nedlæggelse af afdeling 21 Kærby Hvilehjem og Absalonsgaard som er en bygning i afdeling 20 Vestbyen. Landsbyggefonden kommer på besøg den 12. november 2014 for at hjælpe med at finde den rigtige løsning om det skal sælges, renoveres, ommærkes eller nedlægges. Kærby hvilehjem har en kvm husleje på kr og Absalonsgaard kr så der er langt ned til en ungdomsbolig husleje. Landsbyggefonden ser endvidere på afdeling 3 Øgadens badeværelsesrenovering som for nogle opganges vedkommende skal laves til tilgængeligheds boliger. Afdelingsbestyrelsen er positive for planerne. Afdeling 5 Konvalvejs højhus og Afdeling 17 Visses tagrenovering afventer svar fra Landsbyggefonden, Afdeling 10 Kayerødsgade og afdeling 25 Gundorfslund er ansøgningen under udarbejdelse. Endvidere har vi undersøgelser i gang med hvad Kommunen skal med den tomme blok der bliver i Gundorfslund nr. 5 efter de er flyttet, det vil være oplagt at vi laver den om til boliger. Bestyrelsen er positive overfor at høre nærmere om det. Projekt Ny Forchhammersvej 50 plejeboliger tæt ved Birkebo, det bliver en meget stram tidsplan og vi forventer boligerne færdige november Opstart juni/juli 2015, budgettet er på ca. kr. 99,7 mio. Der er en risiko i forbindelse med køb af grund og projektering som skal sættes i gang inden skema A kan godkendes.

3 Aalborg Kommunes Kim G. Pedersen har sagt god for projektet. Vi anbefaler bestyrelsen at tage risikoen og godkende at vi arbejder videre med projektet. Bestyrelsen godkendte enstemmigt projektet. Symfonien er sendt i udbud og der er licitation den 4. november 2014, nedbrydningen er startet i dag med en umiddelbart rigtig god licitation. Vi forventer at opstarte byggefasen midt i januar Salg af inventar indbragte ca. kr til os incl. salg af andre biografstole. Lotte Bang har købt nogle brosten som hun er i gang med at hente, det kommer oveni. Stor ros til Kasper Nielsen som har lagt et rigtig stort arbejde i projektet. Vi har tegnet et falck abonnement hvori der er en aftale om 5*hjælp til enten autoskade eller anden skade, hvor forsikringen ikke dækker skaden. Vi har fået et tilbud på at vi og vore beboere kan købe maling hos noget der hedder Aalborg farver og lak, hvortil bestyrelsen takkede nej. Søren orienterede om det projekt vi er en del af omkring fremtidens ungdomsboliger hvilket er en rigtig god investering. Service = Nærhed vi har udarbejdet et kommunikations skema for at forsøge at målrette vores kommunikation bedst muligt så det giver mening i forhold til service = nærhed. Vi vil forsøge at opdrage på vores organisation så vi ikke alle bruger hinandens tid unødvendigt. Det betyder selvfølgelig ikke at man ikke må kontaktes på tværs af skemaet, nærmere at der er uendelige meget tyndere streger over det hele i diagrammet.

4 4. Strategi og strukturændringer m.v. Ansvarlig: Lotte Bang Beskrivelse: Søren Brobak Røge deltager i mødet og orienterer om strukturændringer i driften. Lotte Bang orienterer om administrationen. Referat: Driften Søren orienterede om en omstrukturering i teamsene så de 9 teams bliver til 7 i fremtiden nogle ændringer træder ikraft 1/ og andre først senere på året. Vi skal have en medarbejder ansat til driften omkring 1. februar 2015 ung færdig evt. nyuddannet bygningskonstruktør til at aflaste Søren med al den byggeaktivitet der kommer. Der bliver spurgt ind til differentiering af udgifterne til byggeaktiviteter, hvor vi kan henvise til at der bliver faktureret et byggesags honorar som bl.a. betaler en del af Søren og Jans løn. Administration: de tidligere 5 afdelinger Udlejning, Administration, Økonomi, Genhusning, Økonomi og beboerrådgivning er blevet til 3 områder Beboerservice, Beboerrådgivning og Økonomi. Nye telefontider fra 1/ Før 1/ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag I alt 26 timer Efter 1/ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag I alt 28 timer og nye åbningstider fra 1/ Før 1/ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag I alt 19,5 timer Efter 1/ Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Torsdag Fredag I alt 28 timer Dermed får vi en mulighed for at holde fællesmøder om torsdagen i de 2 timer der er lukket. Der var positiv stemning omkring det. Opslag om en medarbejder med 2-4 års erfaring til økonomiafdelingen til at generationsskifte Tove Pedersen, der vil blive en overlapning for at kunne overlevere status.

5 Vi forventer at kunne holde ny ansættelser og generationsskifte inden for det aflagte budget og den øgede byggeaktivitet. Vi diskuterede principperne for rette mand til rette job, løn efter kvalifikationer, krav til medarbejderne, generationsskifte, ansættelser og afskedigelser m.v. 5. Orientering fra formand og udvalg a. Formanden beretter om sit virke i boligorganisationen Referat: Frede har på forkant udsendt en liste over seneste og kommende aktiviteter. b. Udvalgene beretter om det arbejde der er lavet siden sidste møde Referat: Palle Christensen stiller tvivl ved Bjarne Olsens repræsentation i byggeudvalget og er bange for interessekonflikt da Bjarne Olsen er ansat, som kan sætte både udvalget og Bjarne selv i dilemma. Lotte Bang siger, at hun er enig med Palle i at positionering kan give udfordringer, men mener ikke det hos os vil være dilemma. Der var 5 for og 2 imod at Bjarne Olsen bliver siddende i udvalget. c. Nyt fra kredsrepræsentantskabet Referat: Møde i kursusudvalget grundkurser for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forår 2014, forår 2015 for ob, og dirigent kurser. For ansatte bolig engelsk. Fyraftensmøder kundebetjening og service. Kredsrepræsentantskabsmøde evaluering af hjallerupmarked, det var en succes gentages i Lotte Bang Bo i Aalborg vil profilerer sig. 6. Opfølgning på Wintergarden Berlin Ansvarlig: Lotte Bang Referat: Det var svært at sælge billetterne, men enden blev, at vi gav 2 billetter væk på dagen og de sidste 2 var spredte ved forskellige borde, dem kunne vi ikke komme af med. Vi har haft et tab på lige under kr på forestillingen da vi afsatte de sidste 2/3 af billetterne til reduceret pris. 7. Temamøde den 22. oktober 2014 Referat: Jacob Ørnbjerg har ikke meldt tilbage. Thomas Fedder har det heller ikke været muligt at få fat i. Mødet er udskudt og Eigil Stausholm indkalder til udvalgsmøde. 8. Profilering

6 Beskrivelse: Skal vi profilere os mere end vi gør og hvordan? Bybusreklamer, bannerreklamer, Vivabolig biler, film, magasiner m.v. Referat: Punktet er udsat til næste møde. 9. Dato for næste møde Referat: Næste møde 5. november Punkter til kommende møder Referat: Hvad vil vi med beboerrådgiverne Carsten og Johnny deltager i en dialog om udviklingen af deres arbejde. Netværk og samarbejde med andre boligorganisationer og Kommunen. Hvad kan en husorden rumme i forhold til lovgivningen - Anne Henriksen, udvidet beboerservice - Jan Kristensen 11. Eventuelt Referat: Lotte Bang orienterer om at der er styringsdialog i Kommunen den 18. november 2014 kl Vi skal komme med punkter til dagsordenen inden den 4. november Palle Christen vil gerne orienteres løbende om flygtninge og det der sker i det udvalg der er nedsat sammen med Kommunen. Christian Vestergaard - Transport til lufthavnen Lotte Bang henter ham. Sæby strandpark kunne være en udflugt værd. Salg af grund Thulevej til udvidelse af Scoresbysundvej med et ekstra kørespor og en cykelsti har Aalborg Kommune behov for at erhverve ca. 30 kvm af vores jord til en pris i alt kr Julegaver kommer for alle i organisationen, som noget helt nyt, som et lille plastickort fra Julegavekortet og så skal I gå på nettet og vælge mellem 24 forskellige ting så kommer gaven pænt pakket ind leveret på adressen. Bil til kontoret valget står mellem e-up og up ca. kr i forskel på prisen. Til gengæld er brændstof ½ pris og ingen vægtafgift. Der var bred opbakning til at købe El bil contra ikke el. Egon Jensen viste sit kunstværk i afdelingen.

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud.

Lise Lotte Kjær og Søren Andersen havde meldt afbud. 14 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. marts 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 oktober 2013 Odinsgade har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk Vivabolig

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen.

Iver Eriksen har meldt afbud. Jytte Faitanini fra udlejningen deltog i det første punkt på dagsordnen. 78 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. maj 2010 Start kl. 16.30, slut kl. 19.45 Tilstede var Brian Skræm, Frede Skrubbeltrang, Ann Bylund Andersen, Søren Andersen, Christian Vestergaard, Eigil

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt

Dagsordnen godkendt. Referatet er godkendt 178 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 4. juni 2012 Start kl. 17.00, slut kl. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Søren Andersen, Palle Christensen og Lotte Bang. Afbud fra

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.12.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere