Greve Boligselskab. Nyt boligforlig. Første skridt til skulpturpark i Gersagerparken. Hedevangen 25 år. Ny el-bil til ældrekørsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Boligselskab. Nyt boligforlig. Første skridt til skulpturpark i Gersagerparken. Hedevangen 25 år. Ny el-bil til ældrekørsel"

Transkript

1 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 24 - DECEMBER 2014 Kunst til Gersagerparken: René Kloe, Pernille Beckmann og Preben Husted. Nyt boligforlig Første skridt til skulpturpark i Gersagerparken Hedevangen 25 år Ny el-bil til ældrekørsel

2 Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 24 - DECEMBER 2014 Tillykke til: Dorthe Nielsen, administrationen, havde 30 års jubilæum den 1. august Udgiver Greve Boligselskab Greveager Greve Dorthe Telefon: Fax: Joan Wenzel, administrationen, havde 10 års jubilæum den 1. november Kontortid alle dage kl , torsdag tillige kl Redaktion Ansvarshavende redaktør Uffe Petersen Medredaktør Bente Puggaard Foto Greve Boligselskab Grafisk tilrettelæggelse og redigering Infocomm Oplag 2600 eksemplarer Tryk CJGrafik ApS Preben Rasmussen, ejendomsinspektør i Søjlegården, blev 70 år den 2. november Uffe Petersen, boligselskabets formand, fylder 70 år den 18. december Joan Preben Ferielukket Greve Boligselskab holder lukket i forbindelse med jul og nytår fra den 24. december 2014 til den 2. januar begge dage inklusive. Uffe Betalingsfrister - for husleje i første halvår januar 1. april 2. februar 4. maj 2. marts 1. juni Hovedbestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer Formand Uffe Petersen, Tjørnelyparken Næstformand Kim Kjelmann, Elkærparken Bestyrelsesmedlem Bente Puggaard, Bøgehegnet Bestyrelsesmedlem Svend Aage Larsen, Tjur- og Tejstgården Bestyrelsesmedlem Torben Olsen, Søjlegården Suppleanter 1. suppleant Torben Sandgreen, Eghøj 2 GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER 2014

3 Nyt boligforlig Af formand Uffe Petersen I skrivende stund er det nye boligforlig endnu ikke på plads, måske er der indgået en aftale, når dette blad læses. Oplægget fra regeringen, som ligger til forhandling, er ikke speciel opmuntrende læsning. I de seneste fem år har den gennemsnitlige årlige investeringsramme for renoveringer ligget på omkring 5,5 milliarder. I oplægget fra regeringen bliver renoveringsrammen på 12,3 milliarder over fem år, hvilket bliver i gennemsnit pr. år ca. 2,5 milliarder. Vi havde håbet, at regeringen havde været mere ambitiøs, så køerne til renoveringsstøtte ikke skulle vokse yderligere. Vi havde desuden håbet, at der i det nye boligforlig ville blive åbnet op for støtte til rene energirenoveringsprojekter, hvilket vi i Greve Boligselskab havde set frem til. I dag er det ikke muligt at få støtte til rene energirenoveringer og hvis der skal ydes støtte til energirenoveringer, er det typisk bundet op på byggeskadeprojekter. Det er ikke kun den almene boligsektor, som er bekymret for det kommende boligforlig, i Kommunernes Landsforening (KL) er opfattelsen den, at behovet for støtte er omkring det dobbelte af, hvad regeringen lægger op til. Det er også KL s frygt, at planlagte renoveringsprojekter bliver udskudt eller slet ikke bliver gennemført. Byggeriets parter både arbejdsgiver og fagforeninger er meget bekymret over udsigten til en halvering af renoveringsrammen. Dansk Byggeri skønner, at en halvering af renoveringsrammen vil betyde et fald i beskæftigelsen inden for byggeriet på ca ansatte. BAT-kartellet, som er en sammenslutning af syv Formand Uffe Pedersen. fagforbund vurderer, at en halvering af renoveringsrammen kan medføre 3 % flere arbejdsløse håndværkere. Baggrunden for regeringens oplæg er risikoen for en overophedning af økonomien inden for byggeriet, hvilket vi har meget svært ved at se, da det økonomiske opsving, som mange taler om, lader vente på sig, og med udsigterne til den økonomiske udvikling i hele Europa i de kommende år, tror vi ikke på en overophedning i byggeriet i Danmark. Hvis den nuværende renoveringsramme fastholdes i det kommende boligforlig, kunne det tværtimod være med til at holde fast i det meget lille opsving, vi har set de seneste år samt være til gavn for mange boligtagere, som kan få gennemført tiltrængte renoveringer, og til gavn for miljøet på grund af sparet energiforbrug. Da det er den almene boligsektors egne penge, som Landsbyggefonden administrerer, vil en udvidelse af renoveringsrammen ikke betyde øgede udgifter for staten. Derfor må vi håbe, at det nye boligforlig bliver væsentlig bedre end oplægget fra regeringen til gavn for beskæftigelsen, det økonomiske opsving, miljøet og ikke mindst til gavn for boligtagerne. KONKURRENCE Du kan vinde en købmandskurv, hvis du kan svare rigtigt på: Hvor mange hellige konger kom med gaver til Jesus i krybben? For at deltage i lodtrækningen om en kurv skal løsningen afleveres hos administrationen eller i inspektør kon torets postkasse inden den Er du i tvivl om, hvor din inspektør holder til, så kontakt Greve Boligsel skabs administration på telefon: Vinderen bliver udtrukket den på administrationen og får personligt besked. Navn: Adresse: Evt. telefonnr.: Bemærk: Ansatte og redaktion kan ikke deltage i konkurrencen. GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER

4 Greve Boligselskabs administration på Greveager 1. Udlejningssituationen i Greve Boligselskab Af Jens Rasmussen I radio og TV hører vi jævnligt om problemer i almene boligselskaber med tomme boliger, som ikke kan udlejes, om udsættelser og manglende huslejebetalinger. Derfor bliver Greve Boligselskab jævnligt også stillet spørgsmål, om vi har samme problemer, men det har vi heldigvis ikke. I Greve Boligselskab har vi i dag mere end opskrevet på ventelisten og omkring 1/3 på ventelisten er aktive, hvilket vil sige, at de gerne vil have en bolig så hurtigt som muligt. De øvrige på ventelisten ønsker en bolig i Greve Boligselskab, men på lidt længere sigt. Mange spørger jævnligt om, hvad ventetiden er på en bolig i Greve Boligselskab. Det er meget svært at oplyse, da det afhænger af, hvor mange opsigelser vi modtager, i hvilke afdelinger ansøgeren ønsker at bo og om ansøgeren bor i Greve Boligselskab i forvejen. Derfor kan ventetiden være helt fra 2 år til 15 år eller mere. Siden finanskrisens start i 2008 har der været en tendens til, at vores beboere bliver boende i deres boliger. Indtil den 1. oktober i år har der været i alt 183 fraflyt ninger og i samme periode i 2007 havde vi i alt 270 fraflytninger. På grund af det store fald i fraflytningerne er vi tit i kontakt med frustrerede ansøgere, som har svært ved at forstå, at ventetiden på en bolig er så lang. Vores lejere betaler også huslejen til tiden. Pr. 1. oktober i år var den samlede restance i alt på kr. eller knapt 1,3 %, hvilket er meget flot, hvis vi sammenligner os med andre boligselskaber. Den lille restance betyder også, at vi har meget få udsættelser på grund af manglende huslejebetaling. Vi har i år indtil nu, kun haft en enkelt udsættelse. Greve Boligselskab opfordrer vores beboere til at henvende sig til os, hvis der skulle være problemer med at betale huslejen - ring og vi forsøger at finde en løsning. Generelt ser udlejningssituationen rigtig godt ud for Greve Boligselskab, men det ville være rart, hvis vi lidt hurtigere kunne tilfredsstille vores ansøgere på ventelisten. Varmemålere Af Jonathan Schiønning I hele januar måned bliver der i alt skiftet 9089 varmemålere i Greve Boligselskab. Det drejer sig om Enghusene, Hegnsgården, Tjur- & Tejstgården, Elkærparken, Søjlegården og Tjørnely parken. Det er Ista, der står for de nye målere, der kan fjernaflæses, hvilket vil sige, at der ikke skal nogen ind i boligen og aflæse mere, det hele foregår digitalt. Samtidigt kan hver beboer få en app på deres smartphone, så man selv kan følge med i sit varmeforbrug. Man kan se, om ens forbrug ligger inden for det normale eller om man evt. ligger i den lidt højere ende, og måske skal til at holde lidt mere øje med, hvornår man har brug for varmen, og hvornår man ikke har. Målerene virker med det samme, når de er sat op. Delen med appén, hvor man selv kan gå ind og følge 4 GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER 2014 Sådan følger du dit forbrug på din SmartPhone Kom godt i gang med istas app Med istas app kan du følge dit forbrug på SmartPhone når og hvor det passer dig. Ved hjælp af forskellige visninger, kan du let holde øje med dit energiforbrug og reagere på unaturligt forbrug. Denne guide hjælper dig hurtigt i gang med at bruge app en. God fornøjelse. med, skal opsættes, og vil være tilgængelig efter et par måneder. Samtidig med at målerne udskiftes, aflæses varmeforbruget på de gamle målere, således klares det hele med et besøg hos hver beboer i stedet for to. ista app

5 Reception for inspektør Preben Rasmusen. Preben 70 år Af Jonathan Schiønning Torsdag den 30. oktober havde inspektør Preben Rasmussen inviteret til reception i Søjlegårdens selskabslokaler i anledning af sin 70 års fødselsdag den 2. november. Preben blev i 1985 ansat i Tjur- og Tejstgården, men fik i 1993 tilbudt jobbet som inspektør i den nyopførte afdeling Søjlegården, hvor han har fungeret som inspektør siden. I talen for Preben kom direktør Jens Rasmussen bl.a. ind på, at Preben har været en stabil medarbejder gennem årene og kan næste år fejre 30 års jubilæum i Greve Boligselskab. Nye carporte i Bøgehegnet Af Jonathan Schiønning Bøgehegnet har besluttet at opføre 25 nye carporte. De 10 af dem bliver etableret på de eksisterende parkeringspladser, og disse bliver således overdækket. På det lange græsstykke ind mod Lærkehegnet, hvor der tidligere har stået en række gamle træer, bliver der bygget 15 helt nye carporte. Carportene kan så lejes af beboerne, således at man har sin egen faste parkeringsplads under tag. Carportene bliver af samme type som dem, der allerede står i Elkærparken i Tune, som beboerne er meget glade for. Nu afventer vi bare godkendelse af projektet fra kommunen, så byggeriet kan gå i gang. Carportene i Bøgehegnet bliver af samme type som dem, der er i Elkærparken, som ses på fotoet. GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER

6 To nye skulpturer i Gersagerparken. Første skridt til skulpturpark i Gersagerparken I august 2014 blev to nye skulpturer i Gersagerparken offentliggjort. Mange interesserede var mødt op for at se de nye beboere i Gersagerparken - heraf mange beboere og medarbejdere fra de to boligselskaber, Greve Boligselskab og Boligselskabet af 1961 samt borgmester Pernille Beckmann, der indviede skulpturerne ved at sætte plader med navne på. De to afdelingsformænd havde hver især navngivet deres nye beboere. Skulpturen i sort marmor kom til at hedde Beboerfællesskab og symboliserer samarbej- det mellem afdelingerne. Skulpturen af poleret stål kom til at hedde Symbiose og er udtryk for et samarbejde mellem mennesker eller mellem mennesker og dyr, der er til fordel for begge parter. De to bestyrelser har længe ønsket, at området skulle have en skulpturpark og har sparet sammen til denne siden deres 40 års jubilæum i Blandt andet ved at omsætte alle jubilæumsgaverne til kontanter, der blev sat i en fond. De to nye skulpturer er starten på skulpturparken, der skal være en attraktion for området. Afdelingsformand for Gersagerparken René Kloe fortæller: I forsommeren i år besluttede vi at omsætte kontanter fra jubilæumsfonden til forskønnelse, og fandt i fællesskab de to skulpturer. Placeringen af dem er ikke tilfældig, da vi ønskede at dække de tre hjørner, som Gersagerparken former. Samtidigt ønskede vi, at flest mulige beboere skulle kunne se skulpturerne fra deres lejlighed. Borgmester Pernille Beckmann ved siden af skulpturen Symbiose. Skulpturen Beboerfællesskab sættes op. Borgmesteren afsluttede sin tale med at slå fast, at hun var sikker på, at de nye skulpturer vil gøre Gersagerparken og Greve Nord mere attraktive. Vinder af konkurrencen Vinder af konkurrencen i bladet juli 2014: Bente Rasmussen fra Søjlegården Ny konkurrence se side 3 6 GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER 2014

7 25 års jubilæum i Hedevangen. Hedevangen 25 år Af Jens Rasmussen I år kunne afd. 26, Hedevangen fejre 25 års jubilæum, og den 3. september holdt afdelingen frokost for beboere og ansatte. De fleste af beboerne var mødt op til fejringen, hvor alle havde en rigtig hyggelig eftermiddag. Direktør Jens Rasmussen holdt tale i anledning af jubilæet, hvor han fortalte lidt om de 25 år der er gået. I slutningen af 80 erne blev Greve Boligselskab enige med Greve Kommune om opførelsen af ældre- og handicapvenlige boliger i Greve Kommune, da behovet var stort. For at prisen på opførelsen skulle holdes inden for rammebeløbene, var det nødvendigt med så mange boliger som muligt. Der blev fundet tre byggegrunde i kommunen, hvor der kunne opføres ældre- og handicapvenlige boliger: En i Tune, hvor afd. 25, Lundegårds hegnet blev opført, en i Hundige, hvor afd. 27, Olsbækken er opført og så afd. 26, Hedevangen, som ligger i Greve Midt. Alle tre afdelinger blev opført af samme entreprenør og stort set ud fra de samme tegninger, for at holde prisen på et rimeligt niveau. Igennem årene har det selvfølgeligt været nødvendigt med løbende vedligeholdelse af Hedevangen. I 2008 var det nødvendigt at udskifte tagbelægningen, da der var sket en ret så stor nedbrydning af overfladen. I 2012 blev alle gasfyrene udskiftet med mere økonomiske fyr, som betyder væsentlige besparelser i gasforbruget, og senest i 2014 er de gamle termoruder udskiftet med energiruder, som også vil reducere varmeforbruget. Hedevangen var fra starten en meget attraktiv bebyggelse, hvilket også er tilfældet i dag. Afdelingen har ikke længere en afdelingsbestyrelse, men der bliver valgt en beboerrepræsentant, som bl.a. repræsenterer afdelingen i forbindelse med koordi neringsudvalgsmøderne i administrationen. Den nuværende beboerrepræsentant er Connie Ranum. Connie Ranum har boet i Hedevangen siden 2010, efter hun sammen med sin mand fraflyttede Tjurgården efter 21 år i den samme bolig. Connie Ranum var noget betænkelig ved at skulle flytte til Hedevangen, men det har hun aldrig fortrudt, da det var meget let at falde til, og der er et godt fællesskab mellem beboerne, hvilket giver en god tryghed i dagligdagen. Som Connie siger: Vi holder selvfølgelig øje med hinanden, og hjælper hvor vi kan. Connie Ranum. Bedre indeklima på Møllehøj og i Tinggårdsvænget Møllehøj har lige fået skiftet en større del af deres vinduer. Alt sammen i forbindelse med energi optimering, der gør, at varmeforbruget og indeklimaet bliver forbedret. Nu er det snart beboerne i Tinggårdsvænget, der kan begynde at glæde sig over det forbedrede indeklima, da de snart står over for en stor udskiftning af alle vinduerne. GREVE BOLIGSELSKAB - DECEMBER

8 Ny el-bil til ældrekørsel En gruppe aktive ældre i Gersagerparken tog skeen i egen hånd, da kommunen valgte at lukke for kommunens servicebus i I 2011 lykkedes det beboerne i Ger - s agerparken at få sponsoreret en Boddy el-bil ved fælles hjælp fra en række virksomheder og Elbilcenteret som hovedsponsor. I Gersagerparken kører frivillige ældre for de dårligt gående ældre, som tilbydes kørsel til bank, læge, indkøb m.m. En populær ordning, som en del ældre i Gersagerparken har benyttet sig af. Hvorfor en el-bil? Gersagerparken har som en af deres værdier at værne om miljøet. Når der så alligevel skal køres, kan det lige så godt foregå miljørigtigt. Bilen er fuldt sponsoreret, så er det den billigste form for drift, og samtidig er det driftsikkert. Greve Boligselskab ønsker alle boligtagere en god jul og et godt nytår Gersager-omsorg Borgmesteren fik den første tur Det har været vigtigt for beboerne i Indvielsen og ibrugtagningen af den Gers agerparken, at de bor et sted, hvor nye el-bil skete fredag den 14. november, hvor mange gæster var mødt op der bliver taget hånd om de mange Invitation forskellige behov. De ældre er ikke ens, så for at fejre ibrugtagningen sammen i Gers Den agerparken 14. november har ældre kl ressourcestærke beboere frivilligt taget hånd drekørslen. Greves borgmester Pernille i Gersagerparken med alle 48 de Mælkebøtten frivillige, som forestår æl- I anledning om de af lidt donationen svagere beboere. på De kr. aller fra Velux fonden Beckmann til vores klippede nye el-bil, det som røde benyttes bånd til til Ældrekørsel, svageste er afholdes visi teret en reception/indvielse til andre ordninger af bilen el-bilen, med følgende og fik den program: første tur rundt i af kommunen. Gersagerparken, hvorefter mange andre sløjfen interesserede på bilen ved også Mælkebøtten fik en tur 48 i bilen : Greves Borgmester Pernille Beckmann klipper Gersagerparken. udvider ordningen med en ny el-bil Nissan Leaf takket være VE- Det er Aktivitetsudvalget i Gersagerparken, der og borgmesteren har søgt om pengene til 14.35: LUX Der FONDEN. tages et gruppebillede Det vil nu være af de frivillige muligt i Ældreindkøb at have flere ældre med i bilen samtidig. den nye el-bil. Ældrekørselsordningen Der Kører har borgmesteren længe været en et tur stort rundt ønske i Gersagerparken, om består med af 30 vores frivillige, ældste der chauffør indgår Kaj i en Herløv, at medbringe 82 år (den indvendige ægtefælle, ringvej) hvilket hidtidig ikke været mulig, da den lille Boddy Tanken er, at ældre hjælper ældre med vagtordning, og de fleste er over 60 år Borgmesteren opsætter nyt skilt med Velux fonden på sponsor tavlen i Mælkebøtten Elbil kun kunne medbringe én passager. kørsel og meget mere. hvorefter receptionen starter. Under receptionen vil Kaj Herløv, vores ældste chauffør (82) køre de gæster der ønsker en prøvetur rundt i inderkredsen af Gersagerparken (kun voksne). Værter ved højtideligheden er de tre formænd i Gersagerparken Formand Aktivitetsudvalget Trine Rasmussen Formand BS61 Preben Husted Formand GB Rene Kloe. I samarbejde med Falck Vagtordning Borgmester Pernille Beckmann klipper det røde bånd. Falck kan kontaktes på telefon uden for inspektørkontorets åbningstid. Men kun hvis der er tale om udbedring af uopsættelige svigt ved rørende forsyningen af vand, varme eller elektricitet. Eller hvis der sker brud på rør eller tilstopning af afløb.

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 25 - JUNI 2015 87 deltog på Greve Boligselskabs årlige repræsentantskabsmøde. 2014 var igen et godt år Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år Hjertestarter

Læs mere

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet

Greve Boligselskab. Fokus på energibesparelser. Nye altaner i Fjællestien. Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 23 - JULI 2014 Nye altaner på Fjællestien Fokus på energibesparelser Nye altaner i Fjællestien Renoveringen af Elkærparken er afsluttet Greve Boligselskabs hjemmeside

Læs mere

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden

Greve Boligselskab. Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer. greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013. Tilfredse beboere i Byagerlunden Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 20 - DECEMBER 2012 Byagerlunden Beboerdemokratiet - udvikling og udfordringer greve-bolig.dk får nyt design i starten af 2013 Tilfredse beboere i Byagerlunden Husk

Læs mere

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til?

Greve Boligselskab. SMS - service. Nye åbningstider i Greve Boligselskab. Greve Boligselskabs administration fylder 40 år. Hvad går min husleje til? Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 21 - JUNI 2013 40 års jubilæumsfest. SMS - service Nye åbningstider i Greve Boligselskab Greve Boligselskabs administration fylder 40 år Hvad går min husleje til?

Læs mere

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer.

Greve Boligselskab. Nyt boligforlig - bedre end ventet. Byagerlunden - 32 nye boliger. Elkærparken renoveres. Røgalarmer. Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 16 - DECEMBER 2010 Olsbækken Nyt boligforlig - bedre end ventet Byagerlunden - 32 nye boliger Elkærparken renoveres Røgalarmer Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2002 14. ÅRGANG Lyngparken 2 renoveres for 21 millioner kr. Læs om projektet på side 8-9 Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

Læs mere

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand

Boligpakke 2009. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Juni 2009 På toppen i Stilledal side 10 Modelprojekt 1:1 side 12 Boligpakke 2009 Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Vi har ventet meget længe på, at regeringen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Er vi den nye malkeko?

Er vi den nye malkeko? Maj 2011 På job med 300 bedsteforældre Side 10 Navngiv nybyggeri og vind en købmandskurv Side 7 Fællesmøde i Humlevænget Side 8 Er vi den nye malkeko? Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Lejligheden. Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2014

Lejligheden. Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2014 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2014 Ghetto ikke her! Karen og Bjarne følger tidens trend og flytter fra hus til spritny almen bolig i Sønderparken, fordi her er trygt og roligt

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2011 8. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2011 8. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 1. Juni udgaven 2011. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Oktober 2009 22. ÅRGANG Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Ny og bedre plads til alle legebørn 2 Omkring 35 børn og 50 voksne tog mod

Læs mere

Politiet er igen synligt

Politiet er igen synligt Kaj Kruse på patrulje i Skovparken SAB-nyt ÅRGANG 2 - NR 4 - DECEMBER 2008 Politiet er igen synligt Af Thomas Jeppesen Kaj Kruse er igen en del af gadebilledet i SAB s boligområder. På et møde mellem SAB

Læs mere

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, 2008 3 Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2 Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Grøn havetur i Torveparken Gå med fra side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

Bag stilladserne skabes nye boliger

Bag stilladserne skabes nye boliger oktober 2012 26. ÅRGANG Bag stilladserne skabes nye boliger Fotoreportager side 8 og 14 Hold styr på varmen Læs side 6 Gamle køkkener udskiftes ved fraflytning Læs mere side 2 Regnvandet skabte åndehuller

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere