Dato: Lasse Bagge Hansen Lokal sektorekspert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dato: 01.09.2015 Lasse Bagge Hansen Lokal sektorekspert"

Transkript

1 Dato: Af: Lasse Bagge Hansen Lokal sektorekspert

2 SPANIEN, MADRID, BARCELONA, ENERGI, MILJØ, VEDVARENDE, BÆREDYGTIGHED, ENERGIEFFEKTIVITET, ENERGIBESPARELSE, DRIVHUSGASSER, EMISSIONER, FORURENING, AFFALD, CLEANTECH, SEKTORANALYSE, RAPPORT. : I Spanien er der blevet øget fokus på energieffektivitet /energibesparelse som en direkte konsekvens af den økonomiske krise. Særligt i den nuværende situation med solid økonomisk vækst er dette stadig tilfældet, hvilket giver gode argumenter for danske virksomheder at til at forstærke tilstedeværelsen på det spanske marked. Danske virksomheder bidrager allerede med knowhow, teknologi og udstyr til det spanske marked i Spanien, og der er fortsat uudnyttede forretningsmuligheder i et af Vesteuropas største lande. Danske virksomheder med fokus på eksempelvis energieffektivisering/ energibesparelse, cleantech, biomasse/biogas og district heating bør allerede nu positionere sig. Indtil krisen ramte i 2008, oplevede markedet en hurtig udvikling og høj vækst med investeringer i milliardstørrelsen specielt inden for vedvarende energi (VE). Krisen og fejlslagne støtteordninger til VE har skabt strukturelle problemer som endnu ikke er løst (bl.a. har det bidraget til det såkaldte tarif underskud på 30 mia. EUR). Der er dog visse faktorer der gør, at sektoren stadig er vigtig for regeringen, virksomhederne og samfundet generelt: - Øget fokus på energieffektivisering som en konsekvens af stærkt stigende elpriser. - Cleantech er, afhængigt af den konkrete teknologi, en sektor, som skaber nye arbejdspladser. Dette er en uhyre vigtig faktor for Spanien med en arbejdsløshed på omkring 22%. - Forretningsudsigter for branchen både lokalt og internationalt. - Landets internationale forpligtelser om bæredygtighed (primært 20/20 mål). På mellemlangt sigt har Spanien planer om at forbedre landets energieffektivitet, især inden for bolig, bygninger, industri og transport. Spanien var i begyndelsen af årtusindet et foregangsland i kampen mod klimaændringerne, men dette har ændret sig radikalt de senere år, og specielt i forbindelse med regeringsskiftet i 2011, hvor den nye højreorienterede regering har ændret fokus. Frem til 2011 iværksatte den daværende spanske regering adskillige tiltag for at tilpasse sig de forskellige EU-direktiver og samtidig udvikle en lokal cleantech-industri. Liberalisering af el- og gasmarkedet, tilskud til VE,

3 finansiering af miljøprojekter, tilskud til R&D-projekter samt udarbejdelsen af nationalplaner for VE-udvikling og energibesparelse var vigtige skridt i processen. Regeringsskiftet betød et paradigmeskift inden for energipolitik, hvor fokus blev rettet mod at finansiere en underfinansieret statsreguleret elsektor (finansiere af det såkaldte tarifunderskud). Energipolitikken blev i høj grad rettet mod at reducere det store strukturelle underskud i det spanske elsystem, samt undgå nye finansielle ubalancer og sikre forbrugerne billigere elektricitet i fremtiden. Lovmæssige indgreb var primært rettet mod at korrigere de store ubalancer i det spanske elsystem pga. et akkumuleret tarifunderskud, der er resultatet af uoverensstemmelser mellem de anerkendte omkostninger ved elproduktionen og det, forbrugerne i sidste ende har betalt for elektriciteten (såkaldt tarif). I slutningen af 2014 havde de spanske forbrugere derfor opbygget en samlet gæld til de spanske elselskaber på over 30 mia. euro. Mange indgreb var rettet mod at reducere tilskud til VE teknologier. Dog har der også været plads til en reduktion af den regulerede pris på el på 2.2%, som træder i kraft mellem august og december De vigtigste elementer af lovdekreter og elementer i : 1. Overordnet skal omkostningerne ved at dække det årlige tarifunderskud og tilbagebetale den eksisterende gæld over en periode på godt 15 år deles mellem elselskaberne og forbrugerne. Støtte til eksisterende VE-teknologier/projekter reduceres. 2. Alle vedvarende teknologier, inkl. kraftvarme og affaldsbehandling, ligestilles ved at fastsætte en afregningspris pr. teknologi, der tillader et samlet afkast for investeringer over hele støtteperioden (normalt 25 år) på ca. 7,5 % før skat. Der er et moratorium for støtte til nye VE-anlæg, og anlæg fra før 2005 modtager ikke længere støtte. 3. Midlertidig lukning af gasværker tillades, og det årlige tilskud til investering i strømproduktion, der udbetales til elselskaberne for at have opbygget produktionskapacitet, mere end halveres fra euro/mw til euro/mw. 4. Net metering (nettomåler ordning) reguleres, og der pålægges en afgift for opkobling på nettet på op mod 0,09 euro/kwh, som skal være med til at finansiere vedligeholdelsen af nettet. Afgiftens størrelse vurderes af mange eksperter som meget høj og fungerer derfor som en barriere for udbredelse af net metering i Spanien. 5. Mht. elmarkedet har mindre forbrugere med elinstallationer på under 10 kw nu tre optioner. a. Frivillig pris for den mindre forbruger, også kaldet PVPC. Red Eléctrica de España beregner en pris for faktureringsperioden baseret på aktuelle priser i el markedet, og en estimering af kwt forbrug for hver enkelt kunde. Forbruget kan også aflæses via intelligente elmåler (kun et fåtal af husholdninger har en tilstrækkeligt avanceret intelligent elmåler installeret). I efterfølgende fakturaer

4 bliver kundens betaling justeret for reelt forbrug og de faktisk observerede priser i el markedet. b. Fast pris per kwt, også kaldet PF. Der er tale om en fast pris over en periode på 12 måneder. c. Man kan vælge at købe i det frie marked. El selskaberne tilbyder forskellige modeller som kan tilpasses den enkelte forbrugers behov og præferencer. Spanien har meget begrænsede naturlige energiressourcer, og derfor har landet en af de højeste afhængighedsgrader af importeret energi i Europa - tæt på 80 %. Samtidig er Iberia en energiø, da el- og gasforbindelserne med Frankrig stadigvæk er alt for ringe. Det betyder, at i) produktionskapaciteten er overdimensioneret for at kunne håndtere periodiske peak points for efterspørgslen efter el, og ii) en stor del af den installerede kapacitet ligger stille mange timer om året, især naturgaskraftværkerne. Regeringen satser på energieffektivisering som et fokusområde, der skal bidrage til at mindske afhængigheden af energiimport. Andel af vedvarende energi i produktionsmix/faktisk produktion: Udviklingen i vedvarende energier, som Spanien har oplevet, har tjent forskellige formål: at mindske landets energiafhængighed, formindske CO2- udslippet, skabe arbejdspladser og udvikle den lokale industri. Produktionskapacitet el (2014): Ved udgangen af 2014 udgjorde VE tæt ved halvdelen af den samlede produktionskapacitet: PRODUKTIONSKAPACITET/FAKTISK ELPRODUKTION 2014 Produktions- Kapacitet Faktisk Produktion Hydro 19.5 % 15.5 % Kul 10.7 % 16.5 % Combined cycle 24.8 % 8.5 % Solar fotovoltaisk 4.3 % 3.1 % Solar termo 2.2 % 2.0 % Kernekraft 7.7 % 22,0 % Vind 22.3 % 20.3 % VE termisk 1.0 % 1.9 % Fuel/gas 0.5 % - Resterende teknologier 7.0 % 10.2 % Total 100 % 100 % (kilde: REE 2014, The Spanish Electricity System)

5 VE-elproduktion steg i 2014 marginalt og udgjorde i % (42.2% i 2013) af den totale elproduktion, inkl. hydro. VE-elproduktion har erstattet traditionelle produktionsformer som combined cycle, idet VE-teknologier har kunnet repræsentere en stigende andel af den samlede produktion. Vindenergi spiller fortsat en vigtig rolle for Spaniens energiproduktion, og udgør efter kernekraft den anden vigtigste energiteknologi.det samlede elforbrug var i 2014 på 253 GWh, hvilket svarer til niveauet i 2005 (støt faldende siden 2008). Energi-intensitet: Energiintensitet defineres som energiforbrug per BNP-enhed. Energiintensiteten for energiforbrug i Spanien var i december 2014 på tep/1.000, et fald på 6,56% i sammenligning med primo 2014 (kilde: IDAE). Solenergi. Spanien har udviklet sig til en af verdens førende nationer på solenergiområdet (PV og koncentration) med ca MW installeret på rekordtid. Den fotovoltaiske sektor nød gyldne år i perioden med markante vækstrater, indtil regeringen i 2011 trådte ind for at normalisere væksten. Investorer har kritiseret ændringerne af rammerne for deres investeringer, og den spanske regering er indklaget for den Internationale Voldgiftsret i London for at have ændret støttevilkårene med tilbagevirkende kraft (retroaktivt). Energireformen fastsætter en afregningspris pr. teknologi, der tillader et samlet afkast på investeringer over hele støtteperioden (normalt 25 år) på ca. 7,5 % før skat. Der er et moratorium for støtte til nye VE-anlæg, og anlæg fra før 2005 modtager ikke længere støtte. EU-Kommissionen har kritiseret fremgangsmåden. Den termiske solenergi har haft en pæn vækst takket være bestemmelsen i den spanske byggetekniske lovgivning, der kræver at alle nybyggerier skal have solpaneler til opvarmning af varmt vand. Innovative solpaneler til opvarmning i nybyggerier (termisk solenergi). Inverters til solanlæg med minimalt energitab. Rådgivning og konsulentydelser, IT-løsninger. Vindenergi har traditionelt været den vigtigste teknologi blandt de vedvarende energier i Spanien med en samlet installeret kapacitet på knap

6 MW ved udgangen af Dette er MW under målet defineret i 2020 PER planen. I 2013 blev der blot ny-installeret 27 MW, hvilket er det laveste tal siden I de første 7 måneder af 2015 var tallet på 0 MW dvs. ingen ny-installering! Dette er en direkte konsekvens af det indførte moratorium for støtte til nye VE-anlæg. I 2014 var 20,3% af den energi (elektricitet) der blev produceret i Spanien vindenergi. Rekorden er fra 2013 hvor denne teknologi stod for 21,2% af den totale el produktion i Spanien. Vedligeholdelse og effektivisering af den spanske vindmøllepark. Effektive og konkurrencedygtige løsninger til energiopbevaring (el batterier). Off grid husstandsvindmøller til dækning af eget energibehov. Rådgivning og konsulentydelser, IT-løsninger. Biomasse og Biogas. Regeringen vil gerne fremskynde udviklingen i branchen, da der vurderes at være et betydeligt uudnyttet potentiale. P.t. er der særligt fokus på små kedler til husstande og installering af mellemstore anlæg til varmeproduktion til industrien, store bygninger og mindre fjernvarme installationer. Der er et etableret marked med lokal produktion af pellets, olivensten og andre biomassearter. Biomasse og biogas har potentialet, men regeringen satser ikke utvetydigt på at støtte disse teknologier. En satsning ville også betyde fremgang for fjernvarmeprojekter. District heating baseret på biomasse har oplevet en stærkt stigende interesse de seneste år. Specielt i Catalonien er der blevet udviklet projekter, men generelt er der ikke en infrastruktur som f.eks. i Danmark, hvilket begrænser udbredelsen. Produktionen af varme (district heating) i Spanien er ca. 120 TJ, mens det tilsvarende tal er ca TJ i Danmark. Teknologisk avancerede løsninger til biomasse / biogasanlæg. District Heating løsninger, også infrastruktur. Rådgivning til udvikling af nye projekter. Bølgekraft. Der er et stort potentiale på Spaniens nordlige kyst. IBERDROLA og andre spanske virksomheder er aktive i udviklingen af

7 teknologier og projekter, både i Spanien og i udlandet. Aktiviteten inden for dette område er dog blevet kraftigt indskrænket som en konsekvens af det indførte moratorium for støtte til nye VE-anlæg. Der er i øjeblikket stor fokus på energieffektivisering og besparelser i Spanien. Grunden hertil er især den høje energiintensitet kombineret med landets store afhængighed af energiimport, frygt for stigende oliepriser og de omkostningstunge støtteordninger til vedvarende energier. Energibesparelse / effektivisering i bygninger I 1979 blev der vedtaget en lov med relativt lave minimumskrav til isolering af bygninger. Først i 2006 blev kravene til isolering af nye bygninger skærpet. Det betyder, at en stor del af alle boligblokke bygget før 2006 blev bygget uden særlig hensyntagen til energimæssig effektivisering. I 2014 trådte yderligere skærpede krav til nye bygninger i kraft. Den nye lovgivning sikrer, at nye bygninger vil blive mere effektive mht. energi, men samtidig vurderes det at 90 % af den eksisterende boligmasse har brug for at blive energieffektiviseret. Den optimale løsning er bygningsrenovering med fokus på energieffektivisering. Af nødvendige tiltag skal nævnes krav til energicertificering af boliger. Det estimeres, at kun ½ mio. af ca. 2 mio. boliger, der burde have certifikatet i forbindelse med salg eller leje, rent faktisk er blevet certificeret. I f.m. implementering af EU-direktivet vedrørende energieffektivisering (2012/27/UE), er der nu blevet udarbejdet et udkast til et lovdekret vedrørende obligatorisk installation af varmemåler og (afhængigt af bygningens karakteristika) automatiserede termostater. Både den eksisterende boligmasse og nybyggeri er inkluderet. Det forventes at den endelige version af lovdekretet offentliggøres i Et nyt forretningsområde inden for energieffektivisering er skabt: Energy Services Companies (ESCO eller ESE på spansk), som vurderes at kunne få en afgørende rolle inden for energibesparelse. Konceptet er, at disse ESE finansierer energirenoveringsprojekter og kunden afbetaler denne finansiering via den opnåede energibesparelse. Den offentlige sektor er via planen 2000ESE forpligtet til at identificere offentlige bygninger, som skal energirenoveres og reducere deres energiforbrug med 20 %. Projekterne kan modtage statslig støttemidler på op til 20 % af budgettet. Der er stigende interesse for biomasse installationer til boliger (enten individuelle installationer eller lokale netværk). Ifølge data fra Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa (ONCB Det Nationale Observatorium for biomasse installationer) omkring udviklingen i antallet af denne type installationer var der ultimo 2014 registreret 331 installationer til ca boliger med samlet Kw. Den økonomiske besparelse i fht. traditionel opvarmning (f.eks. el / gas) er den vigtigste faktor bag denne

8 udvikling, hvor nye mere fleksible regler på området ang. termiske installationer og certificering har haft en positiv effekt. Intelligente energimålere, varmemålere og automatiske termostater. Energibesparelse i bygninger, eksempelvis energirigtige vinduer, isolering eller automatiserede termostater. Biomasseanlæg til boliger. Rådgivning og konsulentydelser, IT-løsninger. Net metering - nettomålerordning I juli 2015 præsenterede det spanske industriministerium et udkast til et nyt lovdekret om egenproduktion af el (net metering), der skulle promovere og skabe et lovgivningsmæssigt grundlag for egen-produktion af el. Udkastet er blevet kraftigt kritiseret af VE brancheorganisationer, der mener at lovdekretet vil have den stik modsatte effekt af hensigten med ordningen dvs. at denne vil afholde folk fra at investere i egen-produktion af el. Overordnet definerer dekretet at net metering skal pålægges at betale netværksomkostninger dvs. en fair del af de omkostninger der er ved vedligeholdelse og investering i elnettet i Spanien. Regeringens argument er at alle brugere af elnettet skal bidrage til vedligeholdelsen af dette også dem der bruger nettomålerordningen. Kritikere argumenterer at lovdekretet definerer alt for høje tariffer for brug af elnettet i forhold til de reelle omkostninger. Derved mener man at regeringen i realiteten ønsker at beskytte elselskabernes forretningsgrundlag, idet det høje tarifunderskud jo kun kan nedbringes (med mindre man sætte de regulerede elpriser kraftigt op) ved at forbruge traditionelt produceret el og derved nedbringe den opsamlede gæld til elselskaberne. Desuden kritiseres det nye lovdekret for at være i strid med EU's fokus på energieffektivitet og med promoveringen af PV. Off grid husstandsvindmøller og solar installationer til dækning af eget energibehov. El/hybrid biler Den spanske regering ser på den elektriske bil med interesse, da man her ved at udvikle markedet kan slå flere fluer med et smæk: i) flere bilproducenter vil forhåbentligt - vælge at lægge produktionen af den

9 elektriske bil i deres spanske fabrikker, ii) reducere udslip af drivhusgasser og iii) optimere udnyttelsen af vindenergiproduktionen. Planen MOVELE blev igangsat i 2008 som et pilotprojekt, der skulle etablere 500 opladningsstationer og sætte ca elektriske køretøjer på markedet. I 2009 blev der vedtaget en revideret plan frem til Salget har igennem hele perioden været støt stigende. I 2014 blev der indregistreret hybrid-køretøjer og el-køretøjer. Dette var en stigning på henholdsvis 18 % og 33 % i sammenligning med MOVELE 2015 er den nye ordning for tilskud til hybrid/el køretøjer som giver et tilskud på mellem EUR og EUR per køretøj afhængig af biltype. Dog gives der kun tilskud til køretøjer med en oprindelig pris på under EUR. Rådgivning omkring infrastruktur i byer til effektiv opladning. Underleverancer til den spanske elbil industri Smartgrids Flere spanske energiselskaber er ved at udvikle pilotprojekter, der omhandler smartgrid-konceptet. I Spanien vurderes det at der skal udskiftes 16 mio. elmålere i 2016/17, og smartgrid og metering har derfor en meget høj prioritet for elselskaberne. Smartgrid-løsninger kan give præcis information både til forbrugeren og energiselskabet om forbrug samt give anledning til at udvide ydelser til optimering af kundens forbrug. De fleste spanske storbyer har smart city-projekter, som netop smartgrids er en vigtig del af. Smartgrids løsninger til storbyer med integrerede infrastrukturløsninger til både energieffektivisering og kommunikation. Individuelle intelligente elmålere (eksempelvis til privatboliger)

10 For at høre mere om mulighederne i det spanske marked eller hvis din virksomhed allerede har besluttet sig for at fokusere på det iberiske marked, er du velkommen til at kontakte Eksportrådet Iberia (se nedenfor). Vi tilbyder rådgivning og hjælp til opstart som tilpasses netop din virksomheds specifikke behov. Eksportrådet IBERIA Ambassaden i Madrid Calle Serrano 26-7º Madrid Tel.: Handelskontoret i Barcelona Rambla de Catalunya, 81, 5º 4ª Barcelona Tel.: Ambassaden i Lissabon Rua Castilho 14.C Lissabon Tel.: The Trade Council is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies, Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish companies in their export activities and internationalisation process according to the vision: Creating Value All the Way. The work in the Trade Council follows specific procedures and quality guidelines. In this way our customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any given point of time. Danmarks Udenrigsministerium Eksportrådet Ambassaden i Madrid Calle Serrano 26-7º Madrid Tel.:

Dato: Lasse Bagge Hansen Sektorekspert

Dato: Lasse Bagge Hansen Sektorekspert Dato: 05.06.2017 Af: Lasse Bagge Hansen Sektorekspert E-mail: lashan@um.dk SPANIEN, MADRID, BARCELONA, ENERGI, MILJØ, VEDVARENDE, BÆREDYGTIGHED, ENERGIEFFEKTIVITET, ENERGIBESPARELSE, DRIVHUSGASSER, EMISSIONER,

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5

1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 1 Introduktion... 3 2 Markedsindikatorer... 3 3 Markedstrends... 5 4 Markedsevaluering og anbefalinger... 5 Danmarks ambassade, Stockholm Side 2 af 6 Fødevarebranchen er Sveriges fjerdestørste industri

Læs mere

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen

SEKTORANALYSE. Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø. Udarbejdet af Ambassaden i Athen SEKTORANALYSE Grækenland: Offshore vindparker Sektor: Energi og miljø Udarbejdet af Ambassaden i Athen Date 12-11-2010 File No. 66.DAN.Grækenland.27-1.ATH Our ref. IE Nøgleord: Grækenland, Ambassaden i

Læs mere

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed.

Eksportrådet skal fortsat have fokus på værdiskabelse for den enkelte virksomhed og for Danmark som helhed. Dato 01.01.2014 Små og mellemstore danske virksomheder udgør en særlig prioritet. SMV er repræsenterer mere end 95 procent af den danske erhvervsstruktur, de vurderes at besidde et stort og uudnyttet eksportpotentiale,

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Dato Januar 2014 Journal nr. 66.DAN.Frankrig.106 PAR Vor ref.

Dato Januar 2014 Journal nr. 66.DAN.Frankrig.106 PAR Vor ref. Dato Januar 2014 Journal nr. 66.DAN.Frankrig.106 PAR Vor ref. zs Frankrig, Eksportrådet Paris, Møbler, Design, Markedsindikatorer, Markedstrends, Messer, Gaveartikler, Dekoration, Bolig Denne sektor rapport

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Få inspiration til nye eksportmarkeder. Netværke med repræsentanter fra 200 virksomheder. Møde eksportrådgivere fra mere end 30 markeder

Få inspiration til nye eksportmarkeder. Netværke med repræsentanter fra 200 virksomheder. Møde eksportrådgivere fra mere end 30 markeder #dkeksportdag VEJEN TIL EKSPORT En eksportsucces kan nås ad flere veje. Dansk Eksportdag er en konference og et netværksmøde for små og mellemstore virksomheder, der sætter fokus på vækstmuligheder gennem

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi

Kristine van het Erve Grunnet. Kraftvarmeteknologi. 28. feb. 11. Kraftvarmeteknologi Kraftvarmeteknologi 28. feb. 11 Kraftvarmeteknologi Vision Danmark skal være det globale kompetencecenter for udvikling og kommercialisering af bæredygtig teknologi og viden på bioenergiområdet. Bidrage

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012

Energipolitisk aftale 2012 PI årsdag 2012 29. mar. 12 Energipolitisk aftale 2012 Procesindustriens årsdag Aftaleelementer Mere vedvarende energi Mere effektiv udnyttelse af energien Smart elnet mv. Transport Forskning, udvikling,

Læs mere

Prisloft i udbud for Kriegers Flak

Prisloft i udbud for Kriegers Flak Prisloft i udbud for Kriegers Flak Der er på baggrund af energiaftalen fra 2012 igangsat et udbud for opførelsen af en 600 MW havmøllepark på Kriegers Flak. Udbuddet forventes afsluttet i november 2016,

Læs mere

Samfundet bliver elektrisk

Samfundet bliver elektrisk Samfundet bliver elektrisk reduce..but use with Aarhus 6. juni 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990.

NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis. Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 200 Offentligt NOTAT 12. december 2008 J.nr. 070101/85001-0069 Ref. mis Side 1/5 Om tiltag til reduktion af klimagasudledningen siden 1990. Miljøstyrelsen

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker

Forsyningssikkerheden og de decentrale værker Forsyningssikkerheden og de decentrale værker - og store varmepumpers rolle 17/4-2013. Charlotte Søndergren, Dansk Energi Dansk Energi er en kommerciel og professionel organisation for danske energiselskaber.

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Overordnede budskaber: 1. Energiforsyningssikkerhed og klimaproblematikken

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid

Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid Mette Diego-Roll Handelschef Ambassaden i Madrid 2 1. Verdens 12. største økonomi 2. En boomende turistindustri 3. Stort potentiale i B-2-B markedet 4. Springbræt til Latinamerika, Sydeuropa og Nordafrika

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder

Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Vedvarende energi i erhvervsvirksomheder Thomas Budde Christensen og Tyge Kjær Roskilde Universitet, ENSPAC Introduktion I forbindelse med et møde i Roskilde Klimaråd i marts 2012 blev der bl.a. foreslået

Læs mere

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir

Samspil med det intelligente elsystem. Lara Aagaard, Adm.dir Samspil med det intelligente elsystem Lara Aagaard, Adm.dir Ind med vind og biomasse 3 Elektrificering CO2 2 VE Mindre energiforbrug 1 Ren el og fjernvarme Ud med olie og gas Det åbenbare mod 2020 Vind

Læs mere

Vi skal senere illustrere, hvordan dette koncept kan bane vej for meget mere vindkraft.

Vi skal senere illustrere, hvordan dette koncept kan bane vej for meget mere vindkraft. 1 50 % vindenergi Muligheder og udfordringer Samordnede energisystemer, aktiv medvirken af forbrugerne, nye kommunikationsnet og automatik med distribueret intelligens er nogle af de nye, spændende virkemidler,

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

ANALYSE OVER ØKONOMISKE, ADMINISTRATIVE OG REGULATORISKE FORHOLD DER ER EN BARRIERE FOR UDBREDELSE AF SOLCELLEANLÆG TIL EL-PRODUKTION I DANMARK

ANALYSE OVER ØKONOMISKE, ADMINISTRATIVE OG REGULATORISKE FORHOLD DER ER EN BARRIERE FOR UDBREDELSE AF SOLCELLEANLÆG TIL EL-PRODUKTION I DANMARK Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 B 119 Bilag 1 Offentligt ANALYSE OVER ØKONOMISKE, ADMINISTRATIVE OG REGULATORISKE FORHOLD DER ER EN BARRIERE FOR UDBREDELSE AF SOLCELLEANLÆG TIL EL-PRODUKTION I DANMARK

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre?

Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? Fjernvarmens nye muligheder Hvordan kommer vi videre? v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse Ea Energianalyse a/s 1 1000 PJ Danmarks bruttoenergiforbrug 800 600 400 Kul Naturgas VE 200 0 Olie 1960 1970

Læs mere

Baggrund, Formål og Organisation

Baggrund, Formål og Organisation Baggrund, Formål og Organisation Om projektet Varmeplan Dansk Design Center 9 juni 2008 Inga Thorup Madsen Disposition Lidt fjernvarmehistorie Status for fjernvarmesystemet i Hovedstadsområdet Om projektet

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.

Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015. Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea. Hvordan kan afgiftssystemet bedre understøtte energipolitikken? 5 februar 2015 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Energipriser er en international konkurrenceparameter Kr/GJ Energi og

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Omlægning af støtten til biogas

Omlægning af støtten til biogas N O T AT 11.april 2011 J.nr. 3401/1001-2919 Ref. Omlægning af støtten til biogas Med Energistrategi 2050 er der for at fremme udnyttelsen af biogas foreslået, dels at støtten omlægges, og dels at den forøges.

Læs mere

Tyskland Sektor: Byggeri og Anlæg

Tyskland Sektor: Byggeri og Anlæg SEKTORANALYSE Tyskland Sektor: Byggeri og Anlæg Udarbejdet af: Danmarks Handelskontor i Hamborg Dato April 2014 Journal nr. 66.DAN.Tyskland.107.HAM. Vor ref. HSL Sagsnr. 1. Nøgleord... 3 2. Resumé... 3

Læs mere

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0

Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Den. 9. april 2010 Aftale mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst 2.0 Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Der er i alt 139.000 beskæftigede

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI FJERNVARMESEKTOREN KLIMATILPASNING OG BÆREDYGTIGHED Kim Mortensen Direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 2. marts 2017 FJERNVARME = VÆKST Fjernvarmesektoren

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning

Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Naturgas er stadig godt for miljøet Energinet.dk s kortlægning Dansk Gas Forening Nyborg, 26. november 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Naturgas er stadig godt for

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere