Alle beboere i de 2 sogne ønskes en rigtig glædelig jul. Kr. Stillinge er blevet en blomstrende landsby. Beboerblad for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alle beboere i de 2 sogne ønskes en rigtig glædelig jul. Kr. Stillinge er blevet en blomstrende landsby. Beboerblad for"

Transkript

1 Beboerblad for Hejninge og Flaget blev hejst den 1. december ved Brugsen Kr. Stillinge er blevet en blomstrende landsby Nr årgang Stillinge December 2012 Alle beboere i de 2 sogne ønskes en rigtig glædelig jul Stillinge Låne- og Sparekasse uddeler penge for 15. gang Se side 54 Reklame- og gavebanko i Stillinge Forsamlingshus Se side 11

2 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg Børge Carlsen Marianne Espenhain Ib Jensen Mads Jensen Ketty Munch Jack Rasmussen Lars Schou Hanne Tew Lokalrådets formand: Lars Schou Pedersen Solvænget 28, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Lokalrådets kasserer: Hanne Tew Bildsøvej Slagelse Tlf Lokalrådets web-master: Ib Jensen Redaktionsadresse: Arne Olsen Birkemosevej 11, Næsby Strand, 4200 Slagelse Tlf Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. februar Indlevering til bladet, såsom læserbreve, fotos og tegninger skal være redaktionen i hænde senest d. 10. januar Mail adresse for tekst til bladet: Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Tryksted: Jannerup offset a/s 2 Sogne trykkes i 1500 eksemplarer (eftertryk tilladt). Indlæg og synspunkter, som bringes i bladet, deles ikke nødvendigvis af redaktionen. I dette nummer: 3: Nyt fra Lokalrådsformanden 5: Årspris - konkurrence - Åbent hus 10: Nabohjælp 10: Stillinge Skole 11: Reklamebanko Forårsfest i Stillingehallen 12: Stillingehallen Huset 18: Stillinge Skolebestyrelse Plejehjemmet 20: Kr. Stillinge Smedje 21: Et aflyst bryllup 25: Kirkesiderne 36: Ungdomsklubben Stjernen 37: Trelleborggård Blomster 38: Stillinge IF 41: Kelstrup Forsamlingshus 46: Konfirmander for 50 år siden 47: Konfirmander for 50 år siden 48: Dagplejen Sommerfuglen 49: Så er det der igen... 54: Flystyrtet ved Kongsmark Ansøgning Stillinge Laaneog Sparekasse 55: Mødekalender Forside: Kr. Stillinge er blevet Blomstrende Landsby. Mere om det i næste nummer.

3 2 sogne 3 Nyt fra Lokalrådsformanden Lokalrådet var lørdag d. 29. september på bustur til Askø. Turen var arrangeret i samarbejde med Hashøj NordVest og naturligvis Askø Beboerforening. Turen er et led i projekt Vennelandsbyer under Landliv A/S. Ideen med projektet er at danne netværk med andre landdistrikter, hvormed vi kan sammenligne os. Der er trods alt langt flere ligheder end forskelle mellem os og f.eks. Hashøj NordVest (Slots Bjergby / Gerlev). Turen bød på debat om organisering af landsbyer, landdistriktsudvikling, erhverv (nicheproduktion og afsætning) på landet. Vi kom alle hjem med ny energi, inspiration og ideer til det fortsatte arbejde i Lokalrådet, ligesom vi også gav Askø-boerne stof til eftertanke. Til april håber vi de gode folk fra Askø og Halsted, som også er med i projektet, kommer på besøg her hos os. Lørdag d. 22. september havde Slagelse Kommune og Kontaktudvalget for Lokalråd i Slagelse Kommune booket HUSET til Landdistriktskonference. Omkring 65 personer var mødt op til en interessant og inspirerende dag i landdistriktspolitikens navn. Der var indlæg fra medarbejdere i Landdistriktsministeriet, fra medarbejdere i Slagelse Kommunes forvaltning, fra kommunens politiske ledelse og fra udviklingsdirektøren i Bornholms Kommune. Masser af god debat krydret med workshops om konkrete og relevante emner. Endnu en dag med god energi og inspiration til arbejdet i landdistriktet. Onsdag d. 24. oktober havde Landdistrikternes Fællesråd inviteret til Landdistrikternes dag på Christiansborg, hvor undertegnede deltog. Igen en dag med masser af debat om og inspiration til landdistriktsudviklingen. Der var naturligvis en del politiske budskaber og varm luft, men også holdninger, meninger og konkrete initiativer, der vedrører livet på landet. Ovenstående møder og konferencer har blandt andet født en ide i Lokalrådet om at finde en Venskabsbydel i en større by, f.eks. et boligkvarter eller andelsboligforening i København. Ved at udbrede kendskabet til vores dejlige lokalområde kan vi måske tiltrække flere huskøbere, altså fastholde eller øge bosætningen. Lokalrådet tror, at markedsføring, især mund til øre, er en god vej til udvikling og øget velstand, herunder naturligvis også øget social kapital. Lokalrådet har valgt Marianne Espenhain som tovholder på næste års Picnickoncert. Marianne var også tovholder på dette års koncert, og med den succes er der ingen grund til at lave om på bemandingen. Børge Carlsen er tovholder på næste års Gadeteaterfestival, der formentlig igen bliver holdt første weekend i august. Børge har fokus på, at vi ikke må love mere end vi kan holde. I år havde vi annonceret ponyridning, men ponyen meldte fra i sidste øjeblik, hvilket var en stor skuffelse for nogle af de mindste beklager. Lokalrådets næstformand Ib Jensen arbejder en del med markedsføring af området. Han har således været rundt til de forskellige ejendomsmæglere for

4 4 2 sogne at indlede et samarbejde med disse om profilering og salg af vores landdistrikt. Alle mæglerne har meldt positivt tilbage, og alle er enige om, at jo bedre vi er til at vise vores dejlige og aktive område frem, jo større chance har vi for at fastholde den positive udvikling, der hersker i området. Søndag d. 10. marts 2013 kl holder Lokalrådet det årlige beboermøde med bl.a. valg til Lokalrådet. Har du lyst til at være med i en glad og uformel forening med masser af aktiviteter, og hvor du kan få indflydelse på de emner og aktiviteter der interesserer dig, så mød op d. 10. marts og meld dit kandidatur. Vil du vide mere om lokalrådsarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på På beboermødet afsløres også modtageren af Lokalrådets Årspris se mere andet sted i bladet. I EU, på Christiansborg og mange andre steder er man af den mening, at hvis landdistrikterne skal udvikles eller blot fastholde status, så skal kommunerne udarbejde og vedtage en landdistriktspolitik. Faktisk er det ikke utænkeligt, at udviklingsmidler fra EU eller stat gøres afhængig af at kommunen har en landdistriktspolitik. En sådan politik har Slagelse Kommune endnu ikke, men Lokalrådet vil hen over vinteren gå sammen med andre landsby- og lokalråd, for at gå i dialog med kommunen om udarbejdelse af en sådan. Første møde mellem landsby- og lokalrådene var d. 19. november i HUSET. Har du input til dette arbejde, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på I sidste nummer skrev vi blandt andet, at Lokalrådet havde planer om opsætning af 4 hjertestartere i vores lokalområde. Vi forestiller os en ved Stillingehallen / Stillinge skole, en ved Trelleborg Friskole og en ved hver af vores Sparkøbmænd ved henholdsvis Næsby- og Stillinge Strand. Indkøb og opsætning af disse løber op i ca ,00 kr. Vi opfordrer bladets læsere til at støtte op om dette arbejde, økonomisk støtte modtages med glæde og kan ydes ved en bankoverførsel til Lokalrådets konto i Arbejdernes Landsbank: Husk at sætte afsender på på forhånd tak. En arbejdsgruppe under Lokalrådet har nu to gange efter sommeren, inviteret til borgermøde om Nabohjælp, uden at det dog har vakt den store interesse. Egentlig underligt, da der fortsat begås en del tyverier i vores lokalområde. Er man interesseret i dette Nabo-hjælps-projekt er man meget velkommen til at kontakte undertegnede på Lars Schou Besøg vores hjemmeside

5 2 sogne 5 Lokalrådets Årspris Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet. Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af Tordenskjolds Soldater, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det normale i det daglige i lokalområdet. Prisen kan også gives for den gode historie i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket. Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet. Prisen er på 5.000,00 kr. og uddeles på det årlige beboermøde. Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i hænde senest 31. december. På Lokalrådets vegne Lars Schou - Konkurrence Lokalrådet har snart eksisteret i 35 år, i alle disse år har vi heddet Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne. Dette navn er måske ikke så mundret, i hvert fald er det temmelig langt. At ordet Sogne indgår i vores navn, er ikke altid heldigt, mange opfatter os som en religiøs bevægelse. I alle årene har vi haft et logo med et blomstrende paragraftegn, tegnet af mor Karen (Madsen). Logoet er rigtig godt, men måske trænger vi til lidt fornyelse. Derfor udskriver Lokalrådet nu en konkurrence om nyt logo og nyt navn. Tag de kreative briller på, og send os dit forslag til nyt logo og / eller nyt navn. Lad os modtage dit forslag senest d. 31. januar 2013 på 2sogneformand. gmail.com, så præsentere vi det nye navn og logo ved beboermødet Vinderen af konkurrencen bliver præmieret med en tur i biografen for to personer med popcorn og sodavand. Åbent hus Lokalrådet ønsker en mere åben og bredere dialog med lokalområdets øvrige institutioner, foreninger og borgere. Derfor holder vi nu Åbent hus forud for vores lokalrådsmøder, hvor alle er velkommen til at møde op med input, debatoplæg, ideer til aktiviteter, spørgsmål el.lign. Du er velkommen i HUSET, Bildsøvej 74C den første onsdag i hver måned, mellem kl og (dog ikke december, juli og august).

6 6 2 sogne

7 2 sogne 7 Jeg elsker sommer. Jeg får sådan lyst til at bo ved havet med en lille badebro Du er godt klar over, at det er saltvand, ikk?

8 8 2 sogne Erlings Hestevogne Aftal tur med hestevogn Vogne fra 2-30 personer Tlf.: Mobil: Lysgaarden, Kelstrup Bed & Breakfast 2 hyggelige værelser med separat indgang og med fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet med 2 enkeltsenge. Priser: Se hjemmesiden eller kom forbi og tal med mig eller ring. Hanne Kathlyn Tew Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse Tlf Bed & Breakfast er åben hele året, men husk at bestille værelser i god tid. Velkommen!

9 2 sogne 9 Læs mere om vores produkter på eller kontakt os på Mobil Værksted Computer-Problemer v/torben Ryttersgaard Grønhøjvej 12 Øster Stillinge 4200 Slagelse Alt malerarbejde udføres Tilbud gives uden forbindende Malerfirmaet Bo Nielsen ApS Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse Tlf Mobil Fax

10 10 2 sogne Stillinge Skole Bedste resultat i skolefodbold i mange år Skolen deltager hvert år i Ekstrabladets skolefodboldturnering. I år er vi nået til 4. runde. Vi tabte til Marievangsskolen, men det er mange år siden, vi sidst er nået så langt som i år. Faglige læringsmiljøer inde og ude Et af kommunens indsatsområder i dette skoleår er, at der skal arbejdes med at skabe andre læringsrum end klasselokalerne. I forbindelse med indsatsområdet har vi derfor besluttet at få etableret faglige læringsmiljøer i skolegården og på gangene. Vi har fået lavet tabeller, koordinatsystem, alfabetslange og meget andet i skolegården, så eleverne og lærerne har mulighed for at bruge skolegården mere aktivt i timerne. Koncert på Skoletorvet Den 31. oktober var der koncert med Figura Ensemble - et spændende musikkollektiv der underholdt vores elever med med moderne musikdramatik. Der var sat musik til Isolationsdigte skrevet af den østtyske romeospion Jörg Meyer samt jazzy kabaretsange af Derek Bermel og Wendy S. Walters. Det var med garanti ny musik for vores elever. Valg af ny skolebestyrelsesformand Helene Jørgensen er valgt til ny skolebestyrelsesformand, Bjarne Nielsen er valgt til næstformand og Anette er repræsentant i SFO en. Gyserdag Torsdag den 8. november var med garanti årets mest uhyggelige dag på Stillinge Skole. I hallens mørke kunne elever udstyret med lommelygter gå på jagt efter edderkopper, spøgelser, hugtænder og meget andet. På skoletorvet var hekse, vampyrer og spøgelser i gang med en uhyggelig produktion af kister,

11 2 sogne 11 tårne og æsker. Der var også rig mulighed for at bruge sin fantasi til at lave sin egen gyserfilm og tegneserie. Al den kreative energi giver en uhyggelig appetit, så derfor var skolekøkkenets hekse travlt optaget med at producere edderkoppemuffins og snotklatter. Den 15. november var elever og forældre velkommen til gyseraften på skolen, hvor der blev serveret en uhyggelig lækker menu. Reklame- og gavebanko!!! Husk det årlige reklame- og gavebankospil i Stillinge Forsamlingshus Onsdag d. 12. december kl Bestyrelsen FORÅRSFEST I STILLINGE HALLEN Skyproduction præsenterer FEDE FINN & FUNNYBOYZ Lørdag 9. marts 2013 kl Årets brag af en fest med spisning og live musik hele aftenen for det voksne publikum Pris pr. Person 350,- + gebyr incl. mad Køb dine billetter på Posthuset Turistkontoret Dagli Brugsen, Stillinge

12 12 2 sogne Stillingehallen Stillingehallens bestyrelse har været nødt til at omkonstituere sig, her et halvt år før næste generalforsamling. Årsagen er at tidligere Formand Niels-Jørgen Düring og undertegnede har trukket os i utide. At vi således har trukket os skyldes ikke samarbejdet i bestyrelsen, men er udelukkende af personlige årsager, nemlig tidsnød. Bestyrelsesarbejdet er dog normalt en overkommelig opgave, men i de forgangene år har Hallen været gennem en omorganisering og en ændring i samarbejdet med Slagelse Kommune, og det har naturligvis krævet ekstraordinært arbejde. Dette arbejde er dog nu så langt og bestyrelsens øvrige medlemmer er så effektive, at vores tilbagetrækning næppe vil kunne mærkes. Ny formand for Stillingehallen er Henrik Test Jensen, ny næstformand er Lykke Brix fra Havrebjerg. John M. Jensen er fortsat kasserer og Jacob Raft er menigt medlem. Jack Rasmussen er kommet rigtigt godt fra start som halinspektør, Bent Petersen er ansat som halassistent og Betina Godtfredsen regerer i udsalget. En god og kompetent besætning, der nok skal forstå at udvikle hallen, til gavn for lokalområdets kultur- og fritidsliv. Stillingehallen kan kontaktes på Lars Schou HUSET HUSET holdt generalforsamling d. 29. oktober. Af formandens beretning fremgik bl.a., at bestyrelsen allerede et par måneder efter sidste års generalforsamling måtte tage afsked med Charlotte Akselsen, der havde erkendt, at hun ikke havde resurser til bestyrelsesarbejdet. Mie Olsen har således været fuldgyldigt bestyrelsesmedlem siden januar, Mie påtog sig endvidere opgaven som kasserer. Allerede inden arbejdsgruppen blev til en bestyrelse i 2011, havde der været gang i etableringsarbejderne. Slagelse Kommune har bygget selve HUSET, men inventar, køkkenudstyr, gardiner, terrassebelægning m.v. er et lokalt anliggende. Bestyrelsen har fortsat disse etableringsarbejder, vi har fået lagt flisebelægning om HUSET, vi har indkøbt TV, projektor, smartboard m.v., vi er bestemt ikke helt i hus, men vi er godt på vej. Fremadrettet arbejder vi på etablering af en overdækning for cykler og barnevogne samt en anden løsning for at tørre hænder på toiletterne, med papir eller varm luft. Udlejningen / brugen af HUSET har været udmærket. Stjernen har indrettet sig på 1. sal, og stueetagen bruges hver fredag af områdets dagplejere. Lo-

13 2 sogne 13 kalrådet og Stillinge Idrætsforening bruger vel lokalerne i gennemsnit 1 gang om ugen hver. Stillinge Plejehjem har nu også lejet sig ind på en fast aftale. Dertil kommer endvidere en del udlejninger til enkelte arrangementer, det kan være møde i Vandrådet eller en generalforsamling i andre foreninger. HUSETs bestyrelse lagde ud med en ambition om at lave et månedligt arrangement, det kunne være vinsmagning, foredrag, fællesspisning el.lign. Vi har da også prøvet forskellige arrangementer med vekslende succes, men vi har set i øjnene at et månedligt arrangement, har vi p.t. ikke resurser til, men andre må også gerne byde ind på opgaven. Vi har i hele projektet haft et fortrinligt samarbejde med Slagelse Kommune, især med Kultur- & Fritidsforvaltningen. Bestyrelsen håber naturligvis denne gode konstruktive dialog vil fortsætte i årene fremad. På generalforsamlingen var der genvalg til Niels-Jørgen Düring og Ib Jensen. Mie Olsen ønskede ikke genvalg, og blev erstattet af Lizanne Düring fra Havrebjerg. Lars Schou TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP TRELLEBORG ALLE SLAGELSE TLF: RING OG BESTIL BUKETTER BEGRAVELSE RECEPTIONER BRYLLUP m.m. ÅBNINGSTIDER: FREDAG: LØRDAG: ELLERS EFTER AFTALE GRATIS LEVERING I HELE SLAGELSE

14 14 2 sogne Frisør Harlekin v/ Marianne Christiansen Bildsøvej 76 Kirke Stillinge 4200 Slagelse Tlf Lukket lørdag og mandag Også solarium Mangler du GODT LYS I HJEMMET? små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER KIRKE STILLINGE - FORRETNING A/S EL v/ Aut. el-installatør Christian Jensen Stillingevej 66, 4200 Slagelse Tlf.: Mobil: Fax:

15 2 sogne 15! Murermester Torkild Mølholt Tilbygning Flisearbejde Frostskader m.m. Møllevænget 11 Kirke Stillinge 4200 Slagelse Telefon: Mobil: Kom-Ann Hudplejeklinik Ansigtsbehandlinger Frugtsyrebehandlinger Hårfjerning Dag og fest makeup Massage Vipper og bryn Tandsmykker Gelénegle Ansigtszoneterapi Kom-Ann - Hudpleje og makeup for alle Rosengade Slagelse Tlf GAVEKORT UDSTEDES KURT s OLIEFYRSSERVICE Reparation og rensning Service-abonnement Lovpligtig oliefyrskontrol Aften- og weekendvagt Udskiftning af oliefyr og varmtvandsbeholder Opsætning og reparation af træpillefyr Woody og Scotte KURT s OLIEFYRSERVICE v/ Jakob Nielsen Strandvejen Slagelse Tlf FYRTEST

16 16 2 sogne NÆSBY STRAND TLF FAX: BILDSØVEJ SLAGELSE NYE ÅBNINGSTIDER VINTERTID: Man.-fre. kl Lør.-søn. kl UDBRINGNING I HELE POSTNUMMER 4200 RING OG BESTIL MANDAG ELLER TIRSDAG LEVERES TORSDAG KL SOMMERTID: Man.-søn. kl

17 2 sogne 17 Rigelig og veltillavet mad Stillinge Forsamlingshus Stillingevej Slagelse Tlf Også mad ud af huset Ring venligst efter brochure Lars Meng Ring til os, hvis De vil ha et godt uforbindende tilbud! Klip ud og gem Billige planter Til disse priser har vi ikke råd til at annoncere igen foreløbig! Bøg til hæk...fra kr. 5,00-8,75 Liguster Atros...fra kr. 6,25-8,75 Spirea Van houtii...fra kr. 7,50-8,75 Spirea Grefsheim...fra kr. 10,00-11,25 Rød Snebær...fra kr. 7,50-8,75 Fjeldribs...fra kr. 7,50-8,75 Potentilla Goldfinger... kr 11,25 Stkpris incl. moms for: Efterår 2010 og forår Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s Kildemosen 4, 4200 Slagelse ,

18 18 2 sogne Stillinge skolebestyrelse Busruterne skal omlægges og nu ser det ud til, at der sker noget i forhold til få bedre forbindelse til Korsør. I det seneste forslag til busruter er det planen, at rute 438 skal forlænges til Korsør. Det har stået højt på vores ønskeseddel i flere år, at der kom bedre forbindelser til området syd for skolen mod Vemmelev og Korsør. Derfor er vi meget tilfreds med, at der nu sker noget i den sag. I løbet af dette efterår er skolen blive dekoreret med billeder og udsmykning, som skal styrke det faglige læringsmiljø. På asfalten mellem Skolen og SFO er der malet flere forskellige hinkeruder med tabeller, bogstaver og koordinatsystemer. På skoletorvet er der malet en fiskedam med ord, i skolens gang på første sal er malet en historisk linje af historiske begivenheder og på væggene er der udsmykket med en moderne udgave af det periodiske system. Der gennemføres jævnligt trivselsundersøgelser på skolen. Faktisk gennemføres der to trivselsundersøgelser; en for elever og en for medarbejdere. Undersøgelsen af eleverne skal give skolen nogle basale oplysninger om de ældre elevers almene helbred, psykisk sundhed og trivsel. I undersøgelsen indgår alkoholvaner, rygning, motion, sociale relationer til venner og skole, herunder undersøgelse af mobning. Undersøgelsen er gennemført blandt elever fra femte til niende klasse og er anonym. Dermed kan undersøgelsen ikke vise hvad de enkelte elever svarer. Resultaterne fremkommer via gennemsnit af f.eks. klasser, piger eller drenge. Undersøgelsens resultater anvendes af det pædagogiske personale til at iværksætte tiltag, som kan skabe de bedste forhold for eleverne på skolen. Trivselsundersøgelsen af medarbejderne kaldes også den psykiske APV, som står for arbejdspladsvurdering. Undersøgelsen skal være med til at afdække medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og undersøgelsen anvendes af ledelsen i deres bestræbelser på at skabe det bedste arbejdsklima. Elevtallet stiger fortsat og vi er nu í den situation, at vi ikke kan indskrive alle de elever som søger skolen. Det har betydet, at der er oprettet en venteliste til den kommende syvende klasse i næste skoleår. Interesserede kan kontakte skolen inden den 15. dec. For mere information se skolens hjemmeside (www.stillingeskole.dk).hvis ledelsen vurderer, at der er tilstrækkelig med elever vil der blive oprettet to syvende klasser til næste år, hvilket vil passe fint med den strategi og udvikling som bestyrelsen ønsker for Stillinge skole. Med to syvendeklasser kan vi tilbyde flere timer og fag i udskolingsårene og dermed styrke skolegangen i de sidste år i folkeskolen. De meget foreløbige tal peger også på, at der vil være børn til to børnehaveklasser i det kommende skoleår. Det er meget positivt at elevtallet vokser til trods for at vi har haft en række usikre år med omlægninger af skolestrukturen i Slagelse Kommune.

19 2 sogne 19 Der er initiativ på vej til, at der vil blive afholdt månedlige møder mellem forældrene til autist-klassernes elever. Foreløbig er der planer om møder for resten af skoleåret. Det er meget positivt, at forældrene mødes. Samvær og god kommunikation mellem forældrene skaber det bedste grundlag for at vores børn og skolens elever får en god omgangstone og godt samvær med hinanden. Derved skabes de bedste forudsætninger for trivsel i klasserne og på skolen. Bjarne Nielsen Stillinge Plejehjem Her i starten af november mindes vi stadig vore ferie ved Slettestrand. Vi havde en fantastisk tur, med en masse sen sommersol. Vi var på tur i hestevogn, til stor glæde for os alle, en tur i Nordsømuseet, onsdags bal m.m. Fredag, da vi kom hjem, var alle trætte men fyldt med nye indtryk og en masse minder. Vi har fået lavet vores have til én stor have i stedet for 2 små, ved at Venneforeningen har sponseret nyt hegn. En stor tak til dem for deres store indsats. Uden dem alle havde vi ikke kunnet få gjort mange af de små ting, der gør hverdagen bedre for vores beboere. Den 30 okt. havde vi Landsbykoret på besøg. Det er efterhånden en tilbagevendende begivenhed, hvilket vi er rigtig glade for. Vi nyder alle de smukke stemmer og musik. Der var ca. 60 besøgende til kaffe og lagkage den dag. De næste par måneder står i julens tegn. Der skal bages og pyntes. En tur ud i byen for at købe julegaver. De hvide sygeplejersker kommer og synger i november, så har I lyst til at komme, er alle velkommen. Der sælges kaffe og lagkage til en pris a 25,00 kr. Vores venneforening har fuld gang i vores loppemarked. En stor tak til dem for deres store indsats. Så hvis I har effekter, I vil forære væk, kan I kontakte vores ildsjæl af en formand Ib, så kommer han gerne og henter effekterne. Ib kan kontaktes på tlf HUSK der er åbent i vores loppemarked den første lørdag i måneden - den gule gård ved gadekæret. Vi vil alle ønske jer en glædelig jul og et godt nytår. Mange hilsner Beboere og personale på Stillinge plejehjem

20 20 2 sogne Kirke Stillinge Smedje Af Helge Christiansen Smed Niels Hansen over tog smedjen i Kirke Stil linge efter sin far Hans Jensen i Allerede i 1866 havde Niels Hansen overtaget smedejor den som arvefæste under sognekaldet. Den 9/ solgte Valdbygård et hus matr. nr. 42 til Niels Hansen. Det havde hidtil været udlejet til Niels Madsens enke. Folketælling 1870 nævner: Smed Hans Jensen, 69 år, født i Pedersborg, hans kone Karen Nielsdatter, 73 år, født i Hyllested, smed Niels Hansen, 36 år, født i Kirkestillinge og hans ko ne Mette Christensdatter, 31 år, født i Kirkestillinge. I 1892 byggede Niels Hansen en ny smedje, øst for den gamle. Denne bygning eksisterer stadig. Han solgte smedjen til smed N.P. Andersen i Denne byggede straks et nyt stuehus og solgte smedejorden til gårdejer Hans Chr. Poulsen, Frederikkeslyst. Niels Hansen købte et hus skråt over for smed jen, nu Bildsøvej 61. Her boede han til sin død i I 1902 solgte Andersen smedjen med smedeværktøj til smed Frederik Peder Abrahamsen. I 1906 måtte der holdes skiftesamling i smedens konkursbo, og smedjen blev solgt til smed Frits Møl ler af Kragerup. Han blev imidlertid boende på Kra gerupgård, men indsatte sin bror Alfred Møller som smed i Kirke Stillinge. I 1913 fik Alfred Møller mulighed for at købe smedjen af sin bror, og den har siden været i samme fami lies eje. Alfred Møller døde i 1928, og hans søn, Svend Enøe Møller, fortsatte arbejdet i smedjen, skønt han kun var godt en snes år gammel. Næste generation blev Bent A. Enøe Møller. Nuværende ejer er Carsten Enøe Møller. Et aflyst bryllup Af Helge Christiansen Pastor K. F. Olesen var præst i Kirke Stillinge fra 1940 til Han fortæller følgende i et interview til Sorø Amtstidende den 7. januar 1967: Det er for øvrigt en religiøst spændende tid at være præst i. Folk taler ganske vist om de tomme kirker, men tænk på, at det er som med K.F. Olesen

21 2 sogne 21 flagstænger. Der er heller ikke flag på hver dag, men vi er glade for dem, når vi har lyst til at flage. Ja, jeg ved jo godt, at folk siger, en præst kun bestiller noget om søndagen. Men sandheden er, at søndagen faktisk er den dag, vi har mest fritid til rådighed. Vi har en masse skrivebordsarbejde i løbet af ugen. Og 500 par har jeg viet i min tid i Kirke Stillinge foreløbig altså. Tusind unge har siddet her i min sofa og bedyret, at de havde fundet den eneste ene. Nå, man ved jo, hvordan det går. Nogle har jeg fået besøg af år senere de sad ikke sammen i sofaen, men sommetider i hvert sit værelse. Jeg har måttet gå frem og tilbage for at forsøge at mægle. Præstegården har været rammen om mange hændelser både morsomme og tragiske. Landevejsriddere kigger ofte indenfor og beder om et lån til hjælp til et par træsko eller en rejse, og præsten ryster op med en skilling. Jeg havde besøg af et par, der ville giftes lige på minuttet. Han var en af landevejens farende svende, og hun levede den samme tilværelse. De havde mødt hinanden på vejen samme eftermiddag og besluttet at slå pjalterne sammen. Jeg inviterede dem indenfor og forklarede, at det ikke kunne ordnes på den måde, men inden jeg var færdig, lå bruden på gulvet og sov. De havde åbenbart fejret brylluppet på forhånd, og da manden så hende ligge og sove, kiggede han på hende og sagde: - K.F. Olesen... Nej, ærlig talt, præst, jeg tror ikke jeg vil alligevel

22 22 2 sogne Kunstgræsanlæg i hele Danmark. Total-, hoved- eller fagentreprenør, autoriseret kloakmester, tømrermester, døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning. Bildsøvej Kelstrup Slagelse Tlf fax mobil www. hjhuse.dk - Online-tips Håndkøbsudsalg OK-benzin Alt i dagligvarer Kopiservice Posthus KIRKE STILLINGE Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf

23 2 sogne 23 Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge 4200 Slagelse Tlf LØVE TRAKTORSERVICE Reparation af traktorer og landbrugsmaskiner samt smedeopgaver udføres. Reservedele og stålmaterialer leveres. SALON HERDIS Hele familiens frisør Herrepensionist klipning 110,- kr. Luksus permanent 590,- kr. Miljøvenlig permanent 670,- kr. Langt hår 743,- kr. Åbningstider: Onsdag-torsdag kl Fredag kl Niels Arne Skovgård Andersen Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng Værksted: Servicevogn: Salon Herdis Degnevænget 14 Kirke Stillinge Tlf

24 24 2 sogne Snyd din el- og varmeregning Som husejer er det en stor fordel at have øje for energibesparende tiltag. Det vil Arbejdernes Landsbank gerne hjælpe sine kunder med og tilbyder derfor nu et helt nyt energilån til særlig fordelagtige priser. Der er mange måder at spare på de årlige udgifter til sin ejendom. Man kan installere eksempelvis solfangere/solceller, naturgas, fjernvarme eller jordvarme, skifte vinduerne ud med lavenergivinduer eller efterisolere. Ta banken med på råd Kom ind og tal med os om dine ønsker og ideer til energiforbedringer - så fi nder vi en løsning. Jernbanegade Slagelse

25 2 sogne 25 NYE MENIGHEDSRÅD I begge vore sogne blev menighedsrådsvalget afviklet som aftalevalg, da der ikke blev indleveret flere end én kandidatliste hvert sted. KIRKESIDERNE K I R K E S I D E R N E Valgt til Kirke Stillinge sogns menighedsråd blev: Ebbe Gjørup, Bildsø Søren Skovager, Bildsø Strand Poul Tranekær Nielsen, Næsby Strand Susanne Broustbo, Kelstrup Strand Gitte Olesen, Næsby Strand Birte Andersen, Kelstrup Strand Jens Erling Jensen, Kirke Stillinge Valgt til Hejninge sogns menighedsråd blev: Anette Andersen, Hejninge Knud Hansen, Hejninge Else Berg, Slagelse Alfred Berg, Slagelse Lars Andersen, Hejninge Sognepræst Morten Brøgger er altid medlem af begge menighedsråd. I skrivende stund har der ikke været konstituerende møde, så angivelsen formænd og kirkeværge på sidste side sker med forbehold for ændringer. Formændene for begge menighedsråd byder de nye medlemmer velkomne og vil her rette en tak for godt samarbejde til dem, der er gået af: Agnes Jensen, Annette Madsen og Tove Stephenson i Kirke Stillinge menighedsråd og Elisabeth Rosasco i Hejninge menighedsråd.

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013

Beboerblad for. Nr. 1 36. årgang Februar 2013 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 36. årgang Februar 2013 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26 80 91 49 Børge Carlsen 23 72 03 51 Marianne Espenhain 58 54 84 58 Ib Jensen 58 52 97

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Referat fra KLR s generalforsamling lørdag d. 6. november kl. 13.30 i Gimlinge Forsamlingshus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jørgen Damgaard, der blev valgt uden

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 1 34. årgang Februar 2011

Beboerblad for. Nr. 1 34. årgang Februar 2011 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 34. årgang Februar 2011 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 2 34. årgang April 2011 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6

sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd 6 December 2013 36 årg. Stillinge IF afholder generalforsamling Se side 6 UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD Hejninge-Stillinge Lokalråd 2 sogne Hejninge-Stillinge Lokalråd Hejninge-Stillinge Lokalråd UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING NÆRHED ÅBENHED SAMMENHOLD UDVIKLING

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 33. årgang Oktober 2010

Beboerblad for. Nr. 5 33. årgang Oktober 2010 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 33. årgang Oktober 2010 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr. 1 35. årgang Februar 2012. Se side 51 BEBOERMØDE

Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole. Beboerblad for. Nr. 1 35. årgang Februar 2012. Se side 51 BEBOERMØDE Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 1 35. årgang Februar 2012 Rasmus Klumps 100-års fødselsdag fejret på Stillinge Skole Se side 51 BEBOERMØDE FASTELAVN I STILLINGEHALLEN 2 2 sogne Mail adresse for

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 4 33. årgang August 2010

Beboerblad for. Nr. 4 33. årgang August 2010 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 33. årgang August 2010 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening Eftermiddagstur Tirsdag den 11. marts kl. 14.00 16.30 besøger vi Musikgalleriet/Mariehaven i Ansager Rie og Helge Engelbrecht laver underholdning med foredrag, fællessang, besøg

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere