Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!"

Transkript

1 Velkommen til - En håndbog for kommende elever og forældre! 1. udgave 2012

2 Kære elever og forældre! Vi ses på Vejle Idrætsefterskole søndag den 5. august 2012 Hermed en kort orientering som forhåbentlig kan være til hjælp og måske give svar på nogle af alle de spørgsmål, man naturligvis har i forbindelse med skolestart på en ny skole specielt i forhold til et efterskoleophold. Program for første dag, søndag den 5. august 2012: Ankomst og indkvartering Sang og velkomsttaler i hallen Besøg hos kontaktlærerne for forældre og elever Tid til at pakke det sidste ud og måske en rundtur på skolen inden I tager afsked med Jeres forældre Første måltid i spisesalen for elever Samling i hallen (første praktiske opgave) Kontaktgruppemøde Aktiviteter for alle i hallen På sit værelse og godnat efter en lang og spændende dag Program for den første uge: Mandag onsdag, introdage Et varieret og spændende program, som har til formål, at vi lærer hinanden at kende, både elever, lærere og personale. Samtidig skal du gerne opnå et vist kendskab til skolen, så du kan finde rundt og begynde at føle dig hjemme på Vejle Idrætsefterskole. De første dage byder på en masse praktiske ting som: Linjetræning Rundtur på skolen og i nærområdet Orientering om livet på skolen Møde med kontaktlærer Kendskab til de praktiske opgaver, du skal løse på efterskolen Hvordan rydder vi op og gør rent efter os selv

3 Torsdag og fredag er der teamtur! Husk sovepose, cykel mm. Torsdag efter linjeidræt tager man af sted på en teamtur. Fredag kl har du weekend. Den første weekend kan du tage hjem eller blive, alt efter behov og lyst. Alle møder igen søndag fra kl. 20 til senest kl Husk at om mandage inden kl , skal du bestemme om du bliver, eller tager hjem i weekenden! Praktiske oplysninger Adresse: Vejle Idrætsefterskole Ørnebjergvej Vejle Tlf.: (kl ) Fax: Mail: eller Hjemmeside: Lærerværelse telefon: Forstander: Frank Rasmussen Viceforstander: Rikke Bonde Hauge Sekretær: Lone Heegaard Skolens bankkonto: Reg.nr konto nr (Kun til betaling af skolepenge)

4 Økonomi, skolepenge, depositum, rejse, kontingent m.v. Skolepengene opdeles i 10 rater. Første rate betales senest den 01. juli Depositum anvendes til køb af tøjpakke fra Adidas, og dele af betalingen til skolens fælles skitur til udlandet i december. Endvidere bruges depositum til dækning af eventuelle skader samt køb af årbogen, årsfoto m.m. Depositum afregnes og evt. restbeløb betales tilbage til eleven ved skoleårets afslutning. Depositum er 3.500,- Efterskoleopholdet kan af forældre/værge opsiges med 4 ugers varsel til udgangen af en skoleuge. Opsigelse kan kun ske skriftligt. For at opnå statsstøtte i opsigelsesperioden (4 uger) skal eleven fortsætte undervisningen i hele opsigelsesperioden. Depositum tilbagebetales ikke i denne forbindelse. Evt. udmeldelse kan kun ske skriftligt til skolens kontor. I forbindelse med en linjeidrætstur i uge 10 skal der betales 5.000,-. I betaler første rate på 2.500,- i september. Øvrige 2.500,- betales i november. Opkræves sammen med elevbetaling rate 3 og 5. Der skal desuden påregnes et kontingent for danselinjen (600,- pr. mdr.) Der er også kontingent for håndbold (1500,-) Kontingent og fastsættelse af dette er udelukkende vores samarbejdsklubber! Vaskeordning 300 kr. pr. halvår og der kan vaskes ligeså tit man vil. Betaling opkræves sammen med egenbetalingen i august og februar. Hvis man ikke ønsker at deltage i vaskeordning, skal man skriftligt framelde sig ordningen. Benyttelse af skolens vaskemaskine og tørretumbler er på eget ansvar! Forsikring Ved uheld i undervisningen eller fritiden samt hvis du ødelægger noget på skolen og ved indbrud på elevværelser, skal jeres egen forsikring dække. Derfor vil vi anbefale, at I tegner en forsikring, såfremt man ikke har en sådan. Skolen har ikke en forsikring der dækker! Lommepenge Elever kan indbetale deres lommepenge kontant på skolens kontor, hvor de vil blive opbevaret sikkert. Skolens almindelige bankkonto kan ikke benyttes til indbetaling af lommepenge. For ikke at friste svage sjæle anbefaler vi, at I ikke medbringer penge. Hvis der ikke er tydeligt tegn på indbrud anmelder skolen det ikke til politiet.

5 Undervisning Vejle Idrætsefterskole er en efterskole, der vægter de boglige fag og idrætsfagene højt. Undervisningen i alle fag sigter mod faglig dygtiggørelse, fordybelse og indlevelse. Målet med undervisningen er at udvikle elevernes almene dannelse og faglige kvalifikationer. For at kunne yde et væsentligt personligt bidrag til undervisningsforløbet kræves det, at eleverne er aktive, velforberedte og lærevillige. Udover de obligatoriske fag: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, biologi, historie, geografi, samfundsfag, idrætslinjetimer, fortælletimer og sang, tilbyder vi enkelte valgfag. Ved større skriftlige opgaver vil der være tilbagemelding fra lærer efter max. 21 dage. Valgfagene vælges tre eller fire gange i løbet af skoleåret, der skal tages forbehold for at det kræver et minimum af elever før et valgfag oprettes. Udover de obligatoriske fag og valgfag indgår projekt og selvvalgt opgave også i skemaet. Der er flere anderledes dage og uger. Der er f.eks. udflugt, samarbejde med Vejle Handelsskole, et gymnasium og idrætscamps sammen med lokale børn fra Vejle og omegn. Idrætscamp er de tre dage inden påske! Der er en fælles studietur til udlandet, hvor der vil være fokus på fællesskab, oplevelse og idrætsmæssigt sigte i form af skiløb. I dette skoleår går turen til Østrig i december. Der er en tur væk fra skolen med ens linjehold. Boglige fag På Vejle Idrætsefterskole prioriteres den boglige undervisning højt. Vi tilbyder undervisning og prøver på 9. og 10. klasses niveau i følgende fag: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi og selvvalgt opgave. I 9. klasse ligeledes i geografi, biologi, kristendom, historie og samfundsfag. Der skal aflægges prøve i skolens obligatoriske prøvefag. 10. klasse har også historie, samfundsfag og anatomi. Undervisningen er seriøs og målrettet og foregår på et højt fagligt niveau. IT indgår i undervisningen. Skolen har trådløst netværk, Iboards og vi anbefaler, at eleverne medbringer eller lejer en bærbar PC. Skolen har dagligt formaliseret lektielæsning, hvor der er mulighed for at få lærerhjælp. Skolen tilbyder ikke specialundervisning. I enkelte tilfælde tilbydes der ekstra hjælp til elever, der deltager i specialforbunds arrangerede og Team Danmark støttede stævner og udtagelser. Dette skal godkendes af Team Danmark.

6 Anvendelse af PC under de skriftlige prøver i foråret 2013 Vejle Idrætsefterskole tilbyder eleverne at anvende PC og egen printer ved de skriftlige prøver. Skolen har desværre ikke mulighed for at stille maskinel til rådighed. Derfor anmodes eleverne om selv at medbringe en PC og printer. Skolen kan ikke påtage sig teknisk support på hardware fejl opstået under prøverne. På grund af pladsmangel på vores værelser anbefaler vi, at du ikke medbringer stationære PC, men en bærbar PC. Se afsnit om EDB til den skriftlige prøve Skolevejledning Du skal have to samtaler med skolevejlederen i løbet af året Du skal udfylde/skrive uddannelsesbog og uddannelsesplan, som skal bruges i dit videre skoleforløb I 10. klasse skrives OSO (Obligatorisk selvvalgt opgave), hvor du beskæftiger dig med dine fremtidsønsker Du skal beslutte dig for, hvilken ungdomsuddannelse du vil ind på Du og dine forældre skal udfylde et tilmeldingsskema ifm. uddannelsesvalget Skolevejlederen sender skemaet videre til den skole, hvor du skal gennemføre din ungdomsuddannelse. Dette sker i marts måned. 10. klasses vejledning foretages af vejleder fra UU Vejle 9. klasses vejledning af lærer Claus Larsen Kontaktlærer Forældrekontakten, herunder talsmand/kvinde ved forældresamtaler Den lærer som eleven har tættest kontakt med Udarbejder udtalelser i samarbejde med faglærerne og eleverne Tager sig af de emner, der måtte opstå omkring den enkelte Afholder ugentlige kontaktgruppemøder. Skal tage telefonisk kontakt med forældrene, med det formål at styrke forholdet mellem hjem og skole. Kontaktlæreren vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvor ofte forældrene skal kontaktes udover den første kontakt. Kontaktlæreren følger op på henvendelser fra Teams/ andre lærere på elevers opførsel/ indsats/ trivsel Under rengøringstjek af værelser undersøges værelsernes vedligeholdes tilstand. Kontaktlæreren skal bevidstgøre eleven om det hensigtsmæssige i, at der er gjort rent og ryddet op. Kontaktlæreren er ligeledes den, der kan give fri fra undervisningen og skolens obligatoriske aktiviteter, hvis dette er nødvendigt. Kontaktlæreren koordinerer rengøringsopgaver, køkkentjans og øvrige opgaver.

7 Kost Der er mødepligt til alle måltider, som foregår i skolens spisesal. Dette foregår i god ro og orden, dvs., at man følger almindelig god bordskik, deles om maden og smager på det der serveres. Der vil desuden være et antal mellemmåltider som tilbydes. Efterskoleeleverne spiser forskudt i forhold til højskoleeleverne. Skolen har selvfølgelig en kostpolitik, som tager udgangspunkt i en stærk idrætsprofil. Tøj Alle elever skal købe en tøjpakke fra Adidas leveret af HC Sport. Pengene trækkes fra indbetalt depositum. Vi anbefaler, at I skriver navn i tøjet. Ligeledes håber vi, at I vil sætte navnemærkater i. Der er mulighed for at købe VIES-merchandise. Ordensregler For at sikre gode og trygge rammer for dit efterskoleophold har vi opstillet følgende regler, som du skal overholde, så længe du er elev på Vejle Idrætsefterskole: 01. Det er forbudt at indtage alkohol på skolen og være påvirket på skolens område. 02. Det er forbudt at medbringe og indtage narkotika eller andre euforiserende stoffer, ligesom snifning ikke er tilladt. Disse to regler kan aldrig fraviges! Overtræder man en af disse to regler, udmelder man sig samtidig af Vejle Idrætsefterskole. 03. Du skal være en god kammerat og behandle andre med respekt. Du skal vise ansvarlighed overfor andre og omgivelserne. 04. Efterskolen er total røgfri 05. Eleverne må IKKE sælge til hinanden (kioskvirksomhed). Du skal desuden være opmærksom på, at Der er mødepligt til al undervisning. Du møder altid velforberedt! Vi skal undgå, at vi spilder hinandens tid! Har du ikke orden i dine boglige forpligtelser, kan du ikke deltage i skolens idrætsundervisning. Du møder til alle timer. Samt du møder til tiden. Der er mødepligt til alle måltiderne. Du skal smage på det, der bliver serveret. Du er en del af et forpligtende fællesskab, som blandt andet betyder, at du deltager i den daglige oprydning, køkkentjans og rengøring på værelse og fællesarealer. Du skal deltage i skolens planlagte ture, arrangementer og anderledes uger.

8 Der skal være ro på værelset fra klokken til næste morgen. I det tidsrum skal du være på dit eget værelse. Computer skal slukkes Drengene og pigerne bor hver for sig og må ikke komme på hinandens gange. Der kan forekomme tidsrum, hvor der er åbne gange. Hvis du opholder dig på modsatte køns gang udenfor de officielle tidspunkter, sætter du din plads på Vejle Idrætsefterskole på spil! Hvis du vil modtage besøg på skolen, skal du have tilladelse af vagtlærerne. Kun dine forældre og søskende må komme på elevgangene af hensyn til dine kammerater og dig selv. I forældre behøver naturligvis ikke tilladelse for at besøge jeres barn. I er altid velkomne på skolen. Hvis mobiltelefonen forstyrrer i undervisningen, bliver den inddraget. Såfremt gentagne overskridelser af skolens almindelige regler for god opførsel finder sted, kan vi desværre være nødsaget til at afbryde samarbejdet. Bo forhold: Eleverne bor to sammen på værelserne, skolen har enkelte tre mandsværelser. IT til den skriftlige prøve For at kunne anvende PC under prøverne skal følgende krav være opfyldt: Eleven skal kunne anvende tekstbehandling og/eller regneark på en sikker og forsvarlig måde. Skolen kan dog kun tilbyde softwaresupport på Word og Excel. Det vil sige, at eleven skal kunne: Gemme en fil på harddisken Udskrive en fil Skifte patron i printeren Opsætte og ændre sidelayout Slå stave- og grammatikkontrol fra (engelsk og tysk) En selvstændig og sikker rutine i arbejdet med sin PC For at kvalificere sig til at bruge PC under de skriftlige prøver, skal eleven desuden: 1. Godkendes af den enkelte faglærer til brug af IT 2. Arbejde på PC i de boglige fag, også under terminsprøven. 3. Selv kunne medbringe printer til prøverne. Skolen stiller ikke printer til rådighed.

9 Skolen kan ikke påtage sig teknisk support på hardwarefejl opstået under prøverne. Dette betyder ifølge bekendtgørelsen om anvendelse af computer ved folkeskolens afsluttende skriftlige prøver nr. 58 af 28. januar 1998, at den enkelte elev såfremt uheldet er ude, skal fortsætte eller starte forfra på opgaven ved hjælp af almindelig håndskrift. Tiden bliver dog ikke udvidet. Man har således kun den ordinære tid til rådighed, uanset problemets art. Det kan evt. være, at computeren eller printeren går ned eller der kommer en strømafbrydelse. Endvidere hæfter skolen ikke for elevens medbragte EDB- Udstyr. Det går under familiens egen forsikring. Elever i 9. og 10. klasse kan godt låne computere og printere af hinanden, da de sjældent skal til prøve på samme tid. 2. årselever I forbindelse med efterårsferien (uge 42) beder vi dig overveje, såfremt du går i 9. klasse, om du ønsker at blive 2. årselev. Ønsker du at blive et år mere på skolen, bedes du skriftlig meddele os det i uge 44, og aflevere den til din kontaktlærer. Vi vil i løbet af november behandle din ansøgning og senest i slutningen af december vil kontaktlæreren give dig og dine forældre besked om, hvorvidt du kan fortsætte på Vejle Idrætsefterskole som 2. årselev eller om vi anbefaler dig at finde en anden skole. Hvis man er positiv overfor skolen, følger dens regler, udviser en god opførsel, elsker at træne, deltager i det boglige og kan have udbytte af et år mere, er der chance for at blive 2. årselev. (Der er et begrænset antal pladser, derfor kan vi komme i en situation, hvor pladserne fordeles efter lodtrækning.) I det øjeblik skolen har meddelt, at der er plads i det kommende skoleår, har man fire uger til at betale indmeldelsesgebyr og depositum. Ferier og weekender Ferier fremgår af kalenderen på hjemmesiden og på Viggonet som også omfatter weekender og fridage. Vi gør opmærksom på, at skolen er lukket i efterårsferien, juleferien og vinterferien. I andre ferier og weekender er du velkommen til at blive på skolen. Alle ferier slutter på den angivne dag klokken Skolen har 4 forskellige typer weekender: 1. Alm. weekend. Når undervisningen slutter fredag klokken kan du enten tage hjem og komme søndag aften fra kl. 20 til senest kl , eller du kan vælge at blive på skolen. Programmet for weekenden tilrettelægges i samarbejde med den pågældende vagtlærer. 2. Arrangementsweekend. Hvis du vælger at blive på skolen, skal du følge de arrangementer, der er på skolen i denne weekend. Du kan også vælge at tage hjem og komme igen søndag fra kl. 20 til senest kl

10 3. Blive på skolen weekend. Alle skal blive på skolen og deltage i de arrangementer, der foregår på skolen. Der gives ikke fri i disse weekender. 4. Forlængede weekender. Her er fredag undervisningsfri, idet undervisningen er henlagt til andre tidspunkter. Der er ingen arrangementer i disse weekender. (brug dem til tandlægebesøg og lignende) Alle weekender slutter kl , hvor du melder din ankomst til vagtlæreren. Et eventuelt senere ankomsttidspunkt er således ikke muligt. Inden onsdag middag skal du meddele os på weekendlisten, hvor du tilbringer din weekend! Læge Sygdom Skader Du forbliver patient hos familiens egen læge, mens du er elev på Vejle Idrætsefterskole. Derfor skal du ved alm. sygdom kendte lidelser m.m. hjem til egen læge. Ved uheld der sker her på skolen, benytter vi Vejle Skadestue. Skolen anvender typisk Vejle taxa til sygetransport. Hvis du bliver syg her på skolen, foregår det på følgende måde: Du står op og går til morgenmad. Føler du dig stadig syg efter samling i globen, melder du dig på lærerværelset hos morgenvagten (du skal aflevere din computer). Til middag vil en vagtlærer tilse dig. Din værelseskammerat vil sørge for, at du får mad! Hvis man melder sig syg, er man syg resten af dagen. Forældrene underrettes om fraværet pga. sygdom. Al fritagelse fra idræt pga. skade kan kun ske efter aftale med linjeidrætslæreren. Hvis en af idrætslærerne vurderer, at du skal tilses af en læge, massør eller en fysioterapeut, er dette muligt. De vil behandle og give råd, inden du genoptager den daglige træning.

11 Hvad skal medbringes? Sengelinned, dyne, rullemadras og pude Tack-all (tyggegummi til ophæng) Toiletsager Håndklæder (kan evt. købes for 100 kr. af skolen) Vækkeur Cykel i køreklar stand samt cykelhjelm og lygter (lappegrej og cykelpumpe) Lommeregner, skriveredskaber og matematik redskaber Ordbøger til dansk og sprogfagene. Meget gerne elektroniske ordbøger Idrætstøj og sko til inde og ude samt badetøj Printer til terminsprøverne & til de skriftlige prøver i maj Sygesikringsbevis Pas skal bruges til turene til udlandet Den nye højskolesangbog Et krus Hvad må medbringes? På eget ansvar Stereoanlæg på eget ansvar. Badmintonketcher/bordtennisbat & bolde kan købes på VIES Mobiltelefon USB stick Bærbar PC og printer Penge Hvad må ikke medbringes? Alkohol Husdyr Fjernsyn Køleskab Varmeblæsere, mikroovn, kogekande, kaffemaskine og toaster Træningsbænke, vægtstænger og andet tungt træningsudstyr Scooter

12 Personale: Lærerne: Anders Sækmose Brian Blensner Claus Larsen Frank Knudsen Hans Hansen Inge B. Rasmussen Jacob Thychosen Katrine Karlsson Kim Torp Kristian Lundsgaard Maj-Britt Degn Mette Elkjær Mette Sjøberg Rikke B. Hauge Sandra D. Kirketofte Stine Bossen Thomas Guldhammer Sundhedssektor: Sentensbehandler og sygeplejerske: Anne-Dorthe Bertelsen Hanne Mouritsen Massør: Frank Knudsen

Velkommen. til skoleåret 2012-13

Velkommen. til skoleåret 2012-13 Velkommen til skoleåret 2012-13 PRAKTISKE OPLYSNINGER Skolens adresse Halvorsmindevej 107-109, 9800 Hjørring (www.halvorsminde.dk.) Skolens kontor Kontortid: 9.00 14.30 Tlf.: 98 92 12 22 Fax: 98 91 10

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN til skoleåret 2014-2015 lærere VELKOMMEN HJERTELIG VELKOMMEN Vi er glade for at netop I har valgt Halvorsminde Efterskole 1.0. I er med på det første hold, hvor rammerne og indholdet i høj grad

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN

VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN VELKOMMEN TIL SKÅRUPSKOLEN SKOLEÅRET 2012/2013 Velkommen til elever og forældre på ankomstdagen Søndag den 12. august 2012 Kl. 15.00 Kl. 16.00 Kl. 17.00 Ankomst og indkvartering Kaffe, velkomst og præsentation

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Ferier og weekender... 9 Skema... 9 Lejrskole...

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Bestilling af elevtøj

Bestilling af elevtøj 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bestilling af elevtøj... 3 Crazysport.dk... 5 Hvad skal medbringes til skoleåret... 8 Hvad må/må ikke medbringes... 8 Elevbank... 8 Instagram og Facebook...

Læs mere

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE

Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE 2017 Praktiske oplysninger AARHUS EFTERSKOLE Praktiske oplysninger Aarhus Efterskole Brunbakkevej 21 8270 Højbjerg tlf 8627 1777 Udenfor kontorets åbningstid vil man kunne kontakte en vagtlærer på dette

Læs mere

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside:

Telefonnumre mv. Skolens hovednummer Vagttelefon: Hjemmeside: 2017 2018 Telefonnumre mv. Skolens hovednummer 59 31 53 45 Skolens telefon besvares så vidt muligt på hverdage mellem kl. 09.00 og Kl. 15.00. Hvis vi ikke tager telefonen, kan der indtales en besked på

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank

Hvad skal medbringes til skoleåret Hvad må/må ikke medbringes Elevbank 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad skal medbringes til skoleåret... 3 Hvad må/må ikke medbringes... 3 Elevbank... 3 Instagram og Facebook... 4 Skema... 4 Lejrskole... 4 Bestilling af elevtøj... 4 Crazysport.dk...

Læs mere

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018!

Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Juni 2017 Kære elever og forældre, skoleåret 2017/2018! Så har vi fået sendt elevholdet 2016/17 hjem. Vi glæder os til at møde jer efter ferien og derfor får I allerede nu en invitation til åbningsmødet:

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016

Praktiske oplysninger. Infofolder for skoleåret 2015-2016 Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2015-2016 2 Infofolder Udgave pr. 11. maj 2015 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

Kongensgaards elevhåndbog

Kongensgaards elevhåndbog Kongensgaards elevhåndbog Find svar på dine spørgsmål her Kongensgaard Efterskole Alkohol: Det er ikke tilladt at indtage eller være i besiddelse af alkohol på KGE. Heller ikke til og fra skolen. Overtrædelse

Læs mere

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger

Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Ryå Efterskole Praktiske oplysninger Indhold Kontakt... 3 Praktiske oplysninger til forældre... 3 Forsikring... 3 Fri... 4 Transport... 4 Læge... 4 Medicin... 4 Lommepenge... 4 Opstart... 5 Hvad skal jeg

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016

Nyhedsbrev. Ladelund Rock. November 2016 Nyhedsbrev November 2016 Kære forældre Først og fremmest tusind tak for forældre-weekenden. Det var rigtig dejligt at have jer i huset og mærke jeres positive bidrag til, at det blev en rigtig god weekend

Læs mere

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

Adresse: Telefonnummer: Navn:

Adresse: Telefonnummer: Navn: Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer. E-mail. Mobiltelefon Forældre/værge Navn Cpr-nummer Postnummer By Telefon privat Telefon

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Rønde, 3. juli 2012 Kære kommende elev og forældre Vi glæder os til at se jer til skolestart søndag den 19. august 2012. Ankomst er mellem klokken 14.00 15.00 Du bliver modtaget og budt velkommen i skolens

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2013-2014 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole

Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Orienteringsfolder for Frøslevlejrens Efterskole Praktiske oplysninger for det kommende år (A-Å) I den følgende tekst, er der praktiske oplysninger i alfabetisk orden. Anderledes uger: I løbet af skoleåret

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte

Brejninggaard Efterskole 2011-2012. Orienteringshæfte Brejninggaard Efterskole 2011-2012 Orienteringshæfte I sidder nu med orienteringshæftet fra Brejninggaard Efterskole, hvor I kan få svar på mange af de spørgsmål, som I måtte have før skolestart. A Affaldssortering

Læs mere

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45

Telefonnumre. Skolen: 59 31 53 45 2013 2014 Telefonnumre Skolen: 59 31 53 45 Kontortid mellem kl. 08.00-12.30 alle dage. Herefter besvares telefonen i det omfang vi er på kontoret. Telefonsvareren aflyttes om morgenen. Vagtmobil: 21 23

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2015/16

Informationshæfte Skoleår 2015/16 Informationshæfte Skoleår 2015/16 Gældende fra 1. august 2015 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth

Værd at vide. Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Værd at vide Information om praktiske oplysninger for kommende elever på Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth Velkommen Kære nye elev. Hjertelig velkommen til Dalum Landbrugsskole, afd. Korinth. Vi

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2015 / 2016 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Helle Sikjær Sørensen Klaus Lorenzen Le Kondrup Mads Kamp

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016

VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 VELKOMMEN TIL FJORDVANG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2015-2016 ELEV - OG FORÆLDREORIENTERING Kære elev. Et år på efterskole betyder, at du tager det første skridt væk fra hjemmets kendte rammer. Barndommen er

Læs mere

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold

Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold Rønde Efterskole 2015/2016 Vigtige informationer i forbindelse med dit ophold I alfabetisk rækkefølge: Aftale med Sport 1 i Rønde Vi har i indeværende skoleår lavet en aftale med Sport 1 i Rønde om leverance

Læs mere

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole

Sport Musik Design Tro. Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Sport Musik Design Tro Praktiske oplysninger Djurslands Efterskole Skoleåret 2015-2016 Stikordsregister Side Cykel og cykelhjelm... 4 Optagelsesgebyr... 4 Elevbank... 3 Erhvervsvejledning... 4 Erstatning...

Læs mere

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016

Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 Vigtige informationer til elever på Ollerup Efterskole Årgang 2015/2016 - på gensyn den 9. august 2015. Rev. 30.06.15 Adresser Besøg Brandinstruks Busordning Elevbank Computer Ferier Hvis du under opholdet

Læs mere

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen!

Brejninggaard Efterskole 2015-2016 Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Brejninggaard Efterskole. Vi glæder os til samarbejdet om at skabe et godt og givtigt skoleår for alle, og håber, at vi med denne skolefolder

Læs mere

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF

SKOLEÅRET KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017 2018 KLANK EFTERSKOLE, SKOLEVEJ 70, 8464 GALTEN, TLF 8694 4166 VELKOMMEN PÅ KLANK EFTERSKOLE Med dette hæfte vil vi gerne byde dig velkommen som elev på skolen. Da der altid

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk

SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk SPORTSEFTERSKOLEN SINE Idrætsvej 23 6240 Løgumkloster Telefon +45 74744990 Fax +45 74745990 www.sine.dk sine@sine.dk Kære kommende elev og forældre Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne

Læs mere

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter

Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Beskrivelse af idrætsklasserne for talenter Målsætning og værdigrundlag for talentidrætsklasser på Skolen på Sønderager (TIK-klasser) Skolen på Sønderager tilbyder i samarbejde med Herning Elite og idrætsforeninger

Læs mere

Informationshæfte Skoleår 2014/15

Informationshæfte Skoleår 2014/15 Informationshæfte Skoleår 2014/15 Gældende fra 1. august 2014 Velkommen til Højer Design Efterskole Højer Design Efterskole Søndergade 21 6280 Højer Telefon: 73628900 mail@hoejerdesignefterskole.dk www.hoejerdesignefterskole.dk

Læs mere

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret

Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret Praktiske oplysninger Infofolder for skoleåret 2016-2017 2 Infofolder Udgave pr. 17. maj 2016 Praktiske oplysninger Kontakt Vejlefjordskolens telefonnummer: 7589 5202 Vejlefjordskolens e-mail: info@vejlefjordskolen.dk

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2012 / 2013 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Charlotte Slot Larsen Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Klaus Lorenzen

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.

Qasigiannguit. Elevens fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr. s fulde navn: Adresse: Sted: Postnummer: By: Cpr-nummer: Udskrives fra: skole, Efter klassi År: Navn: Cpr-nr.: Adresse: Post nr.: By: Telefon privat: Mobiltelefon: Telefon arbejde: E-mail: Moder / Værge

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på handelsfagskolen Handelsfagskolen uddanner elever inden for handel og specialdetailhandel samt lægesekretærer. Vores elever

Læs mere

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015

Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø. Kære Rekha og dine forældre. Dato: 11-06-2015 Midtsjællands Efterskole Tolstrupvej 29 4330 Hvalsø Telefon46496096 kontoret@mse.dk Dato: 11-06-2015 Kære Rekha og dine forældre Elevnr 225 Med venlig hilsen og ønsket om en god sommer Christian Hougaard-Jakobsen

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Første uge på Brejninggaard Efterskole

Første uge på Brejninggaard Efterskole Første uge på Brejninggaard Efterskole August 2015 Søndag d. 9/8 14.00 Skolen åbner for indkvartering efter sengeredning og udpakning er der kaffe i Hallen 15.30 Velkomst i hallen 16.30 Første møde med

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012

Magleby Efterskole. Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Magleby Efterskole Nyhedsbrev! Kære forældre Februar 2012 Bemærk at der nederst i dette nyhedsbrev er evaluering, som vi beder Jer forældre om at deltage i. Omberegning af elevstøtten Til glæde for de

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse

FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT H Å R SLEV EFTERSKOLE FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB. For elever i 7. og 8. klasse FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE For elever i 7. og 8. klasse IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSL EV EFTERSKOLES FORÅRSCAMP

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2013 / 2014 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Katja Maria

Læs mere

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk

Fag På Maniitsumi Efterskoli undervises i følgende obligatoriske fag. - Grønlandsk - Dansk Ankomst Den dag du ankommer, vil der være personale på kajen til at byde dig velkommen. Du vil ankomme nogle dage før skolestart, så der er tid til at finde sig til rette. Besøg på skolen Forældre, søskende

Læs mere

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre.

I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. I denne folder kan I finde forskellige praktiske oplysninger, som er nyttige at vide for elever og forældre. Et efterskoleophold har en 7-dages uge. Vi opfordrer derfor til, at eleverne i nogle weekender

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Indhold Advarsler og bortvisning

Indhold Advarsler og bortvisning Retningslinjer for Risskov Efterskole Indhold Advarsler og bortvisning 1 Alkohol og rusmidler 2 Computer mm 2 Cykel 2 Fritidsarbejde 2 Gæster 2 Meddelelsesbogen 3 Mobiltelefon 3 Måltider 3 Rengøring 4

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017

Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017 Strib Idrætsefterskole INFOHÆFTE Skoleåret 2016/2017 1 Infohæftet er tiltænkt som en praktisk hjælp på alverdens oplysninger om livet på Strib Idrætsefterskole. Lad infohæftet blive hjemme, så familien

Læs mere

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017

Velkommen til Vibenshus Gymnasium. Møde for nye elever 6. juni 2017 Velkommen til Vibenshus Gymnasium Møde for nye elever 6. juni 2017 Aftenens program Velkomst v. rektor Rikke Kirkeskov Sørup Grundforløbet og strukturen efter reformen Præsentation af valgfag i 1.g Organisationen

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE

MIDTSJÆLLANDS EFTERSKOLE Du skal medbringe: c sengetøj - dyne, betræk, hovedpude og lagen samt skånemadras (rullemadras) ca. 70 x 190 cm. c håndklæder og toiletgrej c ekstra skiftetøj c idrætstøj og idrætssko (kun til indendørs

Læs mere

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk

HANDELSFAGSKOLEN. velkommen til. handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til SKÅDE HANDELSFAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen uddanner elever inden for detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret

VELKOMMEN til skoleåret VELKOMMEN til skoleåret 2016-2017 REGLER ORDENSREGLER Vi forventer at eleverne viser hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Vi forventer at eleverne møder til undervisningen og holder aftaler

Læs mere

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder

Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder Velkommen på EUC Syd Skolehjem Tønder GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Vi byder dig velkommen til dit ophold, og vil med denne folder gerne give dig mulighed for at få et overblik over stedet, vores regler

Læs mere

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre!

Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Dette er en håndbog for nye børn og deres forældre! Velkommen til Køgevejens Børne og Ungdomshus. Vi ved at det kan være svært at overlade sit barn fra fritidshjemmets trygge favn til en klub. Men vi vil

Læs mere

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole

Terminsprøver og Afsluttende prøver. Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole Terminsprøver og Afsluttende prøver Lomborg Gymnastik- og Idrætsefterskole 2013 2014 Indholdsfortegnelse 2 Prøveoversigt FSA - 9. klasse... 3 Prøveoversigt FS10 10.klasse... 3 Terminsprøverne... 4 Folkeskolens

Læs mere

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne og rammerne for Sportsefterskolen SINE, for at give dig og dine forældre mulighed for at vurdere, om denne skole

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2017/18 kr. 2.295,00 pr. uge*. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skoletrøje, undervisningsmateriale,

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 5 2017 I uge 5 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. 10. kl. tirsdag til fredag 9. kl. tirsdag til torsdag Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder,

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018

MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 MINI A-B-C FOR NYE ELEVER VEJLE TEKNISKE GYMNASIUM BYDER VELKOMMEN TIL SKOLEÅRET 2017/2018 Vi er glade for at byde dig velkommen på Vejle Tekniske gymnasium. Vi har samlet et par praktiske informationer

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne

10. klasse. på Nyborg Gymnasium. et godt bindeled til ungdomsuddannelserne 10. klasse på Nyborg Gymnasium et godt bindeled til ungdomsuddannelserne Hvis du vælger 10. klasse på Nyborg Gymnasium, får du kan du forvente Fællesskab og nye kammerater Attraktivt ungdomsmiljø En engageret

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET

INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET INFORMATIONSHÆFTE SKOLEÅRET 2014 / 2015 Skolens personale Ledelse Heine Boe Anders Iburg Andersen Lærere Anders Filtenborg Spliid Dan Søndergaard Fia Maria Hjortshøj Glahn Helle Sikjær Pedersen Klaus Lorenzen

Læs mere

Eleverne har flere muligheder

Eleverne har flere muligheder 10. klasse på Sct. Mariæ Skole 10. klasse på Sct. Mariæ Skole er et tilbud til de elever, der ønsker et større fagligt og personligt overskud, inden de påbegynder deres videre ungdomsuddannelse. 10. klasse

Læs mere

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn

Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Regler og vilkår i forbindelse med betalinger samt forældretilsagn Elevbetaling Elevbetalingen udgør i skoleåret 2015/16 kr. 2.195,00 pr. uge. I dette beløb er inkluderet: Skolerejse, skolejakke, undervisningsmateriale,

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

ELEV UNDERSØGELSE. Nysted Efterskole

ELEV UNDERSØGELSE. Nysted Efterskole ELEV UNDERSØGELSE Nysted Efterskole JUNI 2006 Spørgsmål 1: Går du på ABSOLUTTE TAL OG Sp. 1 Blå linie (auto) 37 45 % Grøn linie 45 55 % Grøn linie 55% Blå linie (auto) 45% Blå linie (auto) Grøn linie Spørgsmål

Læs mere

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE

KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE KÆRE KOMMENDE ELEV OG FORÆLDRE Med den følgende skoleplan vil vi fortælle lidt om ideerne og rammerne for Sportsefterskolen SINE, for at give dig og dine forældre mulighed for at vurdere, om denne skole

Læs mere

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1

Ryå Efterskole. Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16. For unge med læsevanskeligheder. RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Ryå Efterskole For unge med læsevanskeligheder Praktiske oplysninger for Skoleåret 2015-16 RYÅ EFTERSKOLE Side 1 Vores vision - vores ledestjerne Vores mission - vores rolle og opgave Vores værdier - hvad

Læs mere

velkommen til HANDELSFAGSKOLEN HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk

velkommen til HANDELSFAGSKOLEN HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk HANDELSFAGSKOLEN velkommen til ODDER HANDELS FAGSKOLEN handelsfagskolen.dk ELEV på HANDELSFAGSKOLEN Handelsfagskolen uddanner elever inden for detailhandel og handel samt lægesekretærer. vores elever kommer

Læs mere

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03

ELITEIDRÆTSKLASSER 7.-9. KLASSE. olen.indd 1 06/11/13 12.03 ELITEIDRÆTSKLASSER 76 81 37 00 7.-9. KLASSE olen.indd 1 06/11/13 12.03 VEJLE ER ELITEKOMMUNE1 VELKOMMEN: Velkommen som ny elev og forælder på NOVAskolen. Vi glæder os til at have jer på holdet, der vægter

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2012 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER 2. maj 9.00 13.00 Salen (14.00) Matematiske færdigheder

Læs mere

1 Går du på 0 Intet svar 0 0,0% 1 Blå linie (Auto) 68 51,5% 2 Grøn linie 64 48,5% 2 Er du 0 Intet svar 0 0,0% 1 En pige 22 16,7% 2 En dreng 110 83,3%

1 Går du på 0 Intet svar 0 0,0% 1 Blå linie (Auto) 68 51,5% 2 Grøn linie 64 48,5% 2 Er du 0 Intet svar 0 0,0% 1 En pige 22 16,7% 2 En dreng 110 83,3% Spørgeskemaundersøgelse December 23. Elever 1 Går du på,% 1 Blå linie (Auto) 68 51,5% 2 Grøn linie 64 48,5% 2 Er du,% 1 En pige 22 16,7% 2 En dreng 11 83,3% 3 Er du,% 1 1. års elev 82 62,1% 2 2. års elev

Læs mere