Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Vejle Idrætsefterskole elevhold 2012/13. vies.dk. Velkommen til. - En håndbog for kommende elever og forældre!"

Transkript

1 Velkommen til - En håndbog for kommende elever og forældre! 1. udgave 2012

2 Kære elever og forældre! Vi ses på Vejle Idrætsefterskole søndag den 5. august 2012 Hermed en kort orientering som forhåbentlig kan være til hjælp og måske give svar på nogle af alle de spørgsmål, man naturligvis har i forbindelse med skolestart på en ny skole specielt i forhold til et efterskoleophold. Program for første dag, søndag den 5. august 2012: Ankomst og indkvartering Sang og velkomsttaler i hallen Besøg hos kontaktlærerne for forældre og elever Tid til at pakke det sidste ud og måske en rundtur på skolen inden I tager afsked med Jeres forældre Første måltid i spisesalen for elever Samling i hallen (første praktiske opgave) Kontaktgruppemøde Aktiviteter for alle i hallen På sit værelse og godnat efter en lang og spændende dag Program for den første uge: Mandag onsdag, introdage Et varieret og spændende program, som har til formål, at vi lærer hinanden at kende, både elever, lærere og personale. Samtidig skal du gerne opnå et vist kendskab til skolen, så du kan finde rundt og begynde at føle dig hjemme på Vejle Idrætsefterskole. De første dage byder på en masse praktiske ting som: Linjetræning Rundtur på skolen og i nærområdet Orientering om livet på skolen Møde med kontaktlærer Kendskab til de praktiske opgaver, du skal løse på efterskolen Hvordan rydder vi op og gør rent efter os selv

3 Torsdag og fredag er der teamtur! Husk sovepose, cykel mm. Torsdag efter linjeidræt tager man af sted på en teamtur. Fredag kl har du weekend. Den første weekend kan du tage hjem eller blive, alt efter behov og lyst. Alle møder igen søndag fra kl. 20 til senest kl Husk at om mandage inden kl , skal du bestemme om du bliver, eller tager hjem i weekenden! Praktiske oplysninger Adresse: Vejle Idrætsefterskole Ørnebjergvej Vejle Tlf.: (kl ) Fax: Mail: eller Hjemmeside: Lærerværelse telefon: Forstander: Frank Rasmussen Viceforstander: Rikke Bonde Hauge Sekretær: Lone Heegaard Skolens bankkonto: Reg.nr konto nr (Kun til betaling af skolepenge)

4 Økonomi, skolepenge, depositum, rejse, kontingent m.v. Skolepengene opdeles i 10 rater. Første rate betales senest den 01. juli Depositum anvendes til køb af tøjpakke fra Adidas, og dele af betalingen til skolens fælles skitur til udlandet i december. Endvidere bruges depositum til dækning af eventuelle skader samt køb af årbogen, årsfoto m.m. Depositum afregnes og evt. restbeløb betales tilbage til eleven ved skoleårets afslutning. Depositum er 3.500,- Efterskoleopholdet kan af forældre/værge opsiges med 4 ugers varsel til udgangen af en skoleuge. Opsigelse kan kun ske skriftligt. For at opnå statsstøtte i opsigelsesperioden (4 uger) skal eleven fortsætte undervisningen i hele opsigelsesperioden. Depositum tilbagebetales ikke i denne forbindelse. Evt. udmeldelse kan kun ske skriftligt til skolens kontor. I forbindelse med en linjeidrætstur i uge 10 skal der betales 5.000,-. I betaler første rate på 2.500,- i september. Øvrige 2.500,- betales i november. Opkræves sammen med elevbetaling rate 3 og 5. Der skal desuden påregnes et kontingent for danselinjen (600,- pr. mdr.) Der er også kontingent for håndbold (1500,-) Kontingent og fastsættelse af dette er udelukkende vores samarbejdsklubber! Vaskeordning 300 kr. pr. halvår og der kan vaskes ligeså tit man vil. Betaling opkræves sammen med egenbetalingen i august og februar. Hvis man ikke ønsker at deltage i vaskeordning, skal man skriftligt framelde sig ordningen. Benyttelse af skolens vaskemaskine og tørretumbler er på eget ansvar! Forsikring Ved uheld i undervisningen eller fritiden samt hvis du ødelægger noget på skolen og ved indbrud på elevværelser, skal jeres egen forsikring dække. Derfor vil vi anbefale, at I tegner en forsikring, såfremt man ikke har en sådan. Skolen har ikke en forsikring der dækker! Lommepenge Elever kan indbetale deres lommepenge kontant på skolens kontor, hvor de vil blive opbevaret sikkert. Skolens almindelige bankkonto kan ikke benyttes til indbetaling af lommepenge. For ikke at friste svage sjæle anbefaler vi, at I ikke medbringer penge. Hvis der ikke er tydeligt tegn på indbrud anmelder skolen det ikke til politiet.

5 Undervisning Vejle Idrætsefterskole er en efterskole, der vægter de boglige fag og idrætsfagene højt. Undervisningen i alle fag sigter mod faglig dygtiggørelse, fordybelse og indlevelse. Målet med undervisningen er at udvikle elevernes almene dannelse og faglige kvalifikationer. For at kunne yde et væsentligt personligt bidrag til undervisningsforløbet kræves det, at eleverne er aktive, velforberedte og lærevillige. Udover de obligatoriske fag: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, biologi, historie, geografi, samfundsfag, idrætslinjetimer, fortælletimer og sang, tilbyder vi enkelte valgfag. Ved større skriftlige opgaver vil der være tilbagemelding fra lærer efter max. 21 dage. Valgfagene vælges tre eller fire gange i løbet af skoleåret, der skal tages forbehold for at det kræver et minimum af elever før et valgfag oprettes. Udover de obligatoriske fag og valgfag indgår projekt og selvvalgt opgave også i skemaet. Der er flere anderledes dage og uger. Der er f.eks. udflugt, samarbejde med Vejle Handelsskole, et gymnasium og idrætscamps sammen med lokale børn fra Vejle og omegn. Idrætscamp er de tre dage inden påske! Der er en fælles studietur til udlandet, hvor der vil være fokus på fællesskab, oplevelse og idrætsmæssigt sigte i form af skiløb. I dette skoleår går turen til Østrig i december. Der er en tur væk fra skolen med ens linjehold. Boglige fag På Vejle Idrætsefterskole prioriteres den boglige undervisning højt. Vi tilbyder undervisning og prøver på 9. og 10. klasses niveau i følgende fag: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi og selvvalgt opgave. I 9. klasse ligeledes i geografi, biologi, kristendom, historie og samfundsfag. Der skal aflægges prøve i skolens obligatoriske prøvefag. 10. klasse har også historie, samfundsfag og anatomi. Undervisningen er seriøs og målrettet og foregår på et højt fagligt niveau. IT indgår i undervisningen. Skolen har trådløst netværk, Iboards og vi anbefaler, at eleverne medbringer eller lejer en bærbar PC. Skolen har dagligt formaliseret lektielæsning, hvor der er mulighed for at få lærerhjælp. Skolen tilbyder ikke specialundervisning. I enkelte tilfælde tilbydes der ekstra hjælp til elever, der deltager i specialforbunds arrangerede og Team Danmark støttede stævner og udtagelser. Dette skal godkendes af Team Danmark.

6 Anvendelse af PC under de skriftlige prøver i foråret 2013 Vejle Idrætsefterskole tilbyder eleverne at anvende PC og egen printer ved de skriftlige prøver. Skolen har desværre ikke mulighed for at stille maskinel til rådighed. Derfor anmodes eleverne om selv at medbringe en PC og printer. Skolen kan ikke påtage sig teknisk support på hardware fejl opstået under prøverne. På grund af pladsmangel på vores værelser anbefaler vi, at du ikke medbringer stationære PC, men en bærbar PC. Se afsnit om EDB til den skriftlige prøve Skolevejledning Du skal have to samtaler med skolevejlederen i løbet af året Du skal udfylde/skrive uddannelsesbog og uddannelsesplan, som skal bruges i dit videre skoleforløb I 10. klasse skrives OSO (Obligatorisk selvvalgt opgave), hvor du beskæftiger dig med dine fremtidsønsker Du skal beslutte dig for, hvilken ungdomsuddannelse du vil ind på Du og dine forældre skal udfylde et tilmeldingsskema ifm. uddannelsesvalget Skolevejlederen sender skemaet videre til den skole, hvor du skal gennemføre din ungdomsuddannelse. Dette sker i marts måned. 10. klasses vejledning foretages af vejleder fra UU Vejle 9. klasses vejledning af lærer Claus Larsen Kontaktlærer Forældrekontakten, herunder talsmand/kvinde ved forældresamtaler Den lærer som eleven har tættest kontakt med Udarbejder udtalelser i samarbejde med faglærerne og eleverne Tager sig af de emner, der måtte opstå omkring den enkelte Afholder ugentlige kontaktgruppemøder. Skal tage telefonisk kontakt med forældrene, med det formål at styrke forholdet mellem hjem og skole. Kontaktlæreren vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvor ofte forældrene skal kontaktes udover den første kontakt. Kontaktlæreren følger op på henvendelser fra Teams/ andre lærere på elevers opførsel/ indsats/ trivsel Under rengøringstjek af værelser undersøges værelsernes vedligeholdes tilstand. Kontaktlæreren skal bevidstgøre eleven om det hensigtsmæssige i, at der er gjort rent og ryddet op. Kontaktlæreren er ligeledes den, der kan give fri fra undervisningen og skolens obligatoriske aktiviteter, hvis dette er nødvendigt. Kontaktlæreren koordinerer rengøringsopgaver, køkkentjans og øvrige opgaver.

7 Kost Der er mødepligt til alle måltider, som foregår i skolens spisesal. Dette foregår i god ro og orden, dvs., at man følger almindelig god bordskik, deles om maden og smager på det der serveres. Der vil desuden være et antal mellemmåltider som tilbydes. Efterskoleeleverne spiser forskudt i forhold til højskoleeleverne. Skolen har selvfølgelig en kostpolitik, som tager udgangspunkt i en stærk idrætsprofil. Tøj Alle elever skal købe en tøjpakke fra Adidas leveret af HC Sport. Pengene trækkes fra indbetalt depositum. Vi anbefaler, at I skriver navn i tøjet. Ligeledes håber vi, at I vil sætte navnemærkater i. Der er mulighed for at købe VIES-merchandise. Ordensregler For at sikre gode og trygge rammer for dit efterskoleophold har vi opstillet følgende regler, som du skal overholde, så længe du er elev på Vejle Idrætsefterskole: 01. Det er forbudt at indtage alkohol på skolen og være påvirket på skolens område. 02. Det er forbudt at medbringe og indtage narkotika eller andre euforiserende stoffer, ligesom snifning ikke er tilladt. Disse to regler kan aldrig fraviges! Overtræder man en af disse to regler, udmelder man sig samtidig af Vejle Idrætsefterskole. 03. Du skal være en god kammerat og behandle andre med respekt. Du skal vise ansvarlighed overfor andre og omgivelserne. 04. Efterskolen er total røgfri 05. Eleverne må IKKE sælge til hinanden (kioskvirksomhed). Du skal desuden være opmærksom på, at Der er mødepligt til al undervisning. Du møder altid velforberedt! Vi skal undgå, at vi spilder hinandens tid! Har du ikke orden i dine boglige forpligtelser, kan du ikke deltage i skolens idrætsundervisning. Du møder til alle timer. Samt du møder til tiden. Der er mødepligt til alle måltiderne. Du skal smage på det, der bliver serveret. Du er en del af et forpligtende fællesskab, som blandt andet betyder, at du deltager i den daglige oprydning, køkkentjans og rengøring på værelse og fællesarealer. Du skal deltage i skolens planlagte ture, arrangementer og anderledes uger.

8 Der skal være ro på værelset fra klokken til næste morgen. I det tidsrum skal du være på dit eget værelse. Computer skal slukkes Drengene og pigerne bor hver for sig og må ikke komme på hinandens gange. Der kan forekomme tidsrum, hvor der er åbne gange. Hvis du opholder dig på modsatte køns gang udenfor de officielle tidspunkter, sætter du din plads på Vejle Idrætsefterskole på spil! Hvis du vil modtage besøg på skolen, skal du have tilladelse af vagtlærerne. Kun dine forældre og søskende må komme på elevgangene af hensyn til dine kammerater og dig selv. I forældre behøver naturligvis ikke tilladelse for at besøge jeres barn. I er altid velkomne på skolen. Hvis mobiltelefonen forstyrrer i undervisningen, bliver den inddraget. Såfremt gentagne overskridelser af skolens almindelige regler for god opførsel finder sted, kan vi desværre være nødsaget til at afbryde samarbejdet. Bo forhold: Eleverne bor to sammen på værelserne, skolen har enkelte tre mandsværelser. IT til den skriftlige prøve For at kunne anvende PC under prøverne skal følgende krav være opfyldt: Eleven skal kunne anvende tekstbehandling og/eller regneark på en sikker og forsvarlig måde. Skolen kan dog kun tilbyde softwaresupport på Word og Excel. Det vil sige, at eleven skal kunne: Gemme en fil på harddisken Udskrive en fil Skifte patron i printeren Opsætte og ændre sidelayout Slå stave- og grammatikkontrol fra (engelsk og tysk) En selvstændig og sikker rutine i arbejdet med sin PC For at kvalificere sig til at bruge PC under de skriftlige prøver, skal eleven desuden: 1. Godkendes af den enkelte faglærer til brug af IT 2. Arbejde på PC i de boglige fag, også under terminsprøven. 3. Selv kunne medbringe printer til prøverne. Skolen stiller ikke printer til rådighed.

9 Skolen kan ikke påtage sig teknisk support på hardwarefejl opstået under prøverne. Dette betyder ifølge bekendtgørelsen om anvendelse af computer ved folkeskolens afsluttende skriftlige prøver nr. 58 af 28. januar 1998, at den enkelte elev såfremt uheldet er ude, skal fortsætte eller starte forfra på opgaven ved hjælp af almindelig håndskrift. Tiden bliver dog ikke udvidet. Man har således kun den ordinære tid til rådighed, uanset problemets art. Det kan evt. være, at computeren eller printeren går ned eller der kommer en strømafbrydelse. Endvidere hæfter skolen ikke for elevens medbragte EDB- Udstyr. Det går under familiens egen forsikring. Elever i 9. og 10. klasse kan godt låne computere og printere af hinanden, da de sjældent skal til prøve på samme tid. 2. årselever I forbindelse med efterårsferien (uge 42) beder vi dig overveje, såfremt du går i 9. klasse, om du ønsker at blive 2. årselev. Ønsker du at blive et år mere på skolen, bedes du skriftlig meddele os det i uge 44, og aflevere den til din kontaktlærer. Vi vil i løbet af november behandle din ansøgning og senest i slutningen af december vil kontaktlæreren give dig og dine forældre besked om, hvorvidt du kan fortsætte på Vejle Idrætsefterskole som 2. årselev eller om vi anbefaler dig at finde en anden skole. Hvis man er positiv overfor skolen, følger dens regler, udviser en god opførsel, elsker at træne, deltager i det boglige og kan have udbytte af et år mere, er der chance for at blive 2. årselev. (Der er et begrænset antal pladser, derfor kan vi komme i en situation, hvor pladserne fordeles efter lodtrækning.) I det øjeblik skolen har meddelt, at der er plads i det kommende skoleår, har man fire uger til at betale indmeldelsesgebyr og depositum. Ferier og weekender Ferier fremgår af kalenderen på hjemmesiden og på Viggonet som også omfatter weekender og fridage. Vi gør opmærksom på, at skolen er lukket i efterårsferien, juleferien og vinterferien. I andre ferier og weekender er du velkommen til at blive på skolen. Alle ferier slutter på den angivne dag klokken Skolen har 4 forskellige typer weekender: 1. Alm. weekend. Når undervisningen slutter fredag klokken kan du enten tage hjem og komme søndag aften fra kl. 20 til senest kl , eller du kan vælge at blive på skolen. Programmet for weekenden tilrettelægges i samarbejde med den pågældende vagtlærer. 2. Arrangementsweekend. Hvis du vælger at blive på skolen, skal du følge de arrangementer, der er på skolen i denne weekend. Du kan også vælge at tage hjem og komme igen søndag fra kl. 20 til senest kl

10 3. Blive på skolen weekend. Alle skal blive på skolen og deltage i de arrangementer, der foregår på skolen. Der gives ikke fri i disse weekender. 4. Forlængede weekender. Her er fredag undervisningsfri, idet undervisningen er henlagt til andre tidspunkter. Der er ingen arrangementer i disse weekender. (brug dem til tandlægebesøg og lignende) Alle weekender slutter kl , hvor du melder din ankomst til vagtlæreren. Et eventuelt senere ankomsttidspunkt er således ikke muligt. Inden onsdag middag skal du meddele os på weekendlisten, hvor du tilbringer din weekend! Læge Sygdom Skader Du forbliver patient hos familiens egen læge, mens du er elev på Vejle Idrætsefterskole. Derfor skal du ved alm. sygdom kendte lidelser m.m. hjem til egen læge. Ved uheld der sker her på skolen, benytter vi Vejle Skadestue. Skolen anvender typisk Vejle taxa til sygetransport. Hvis du bliver syg her på skolen, foregår det på følgende måde: Du står op og går til morgenmad. Føler du dig stadig syg efter samling i globen, melder du dig på lærerværelset hos morgenvagten (du skal aflevere din computer). Til middag vil en vagtlærer tilse dig. Din værelseskammerat vil sørge for, at du får mad! Hvis man melder sig syg, er man syg resten af dagen. Forældrene underrettes om fraværet pga. sygdom. Al fritagelse fra idræt pga. skade kan kun ske efter aftale med linjeidrætslæreren. Hvis en af idrætslærerne vurderer, at du skal tilses af en læge, massør eller en fysioterapeut, er dette muligt. De vil behandle og give råd, inden du genoptager den daglige træning.

11 Hvad skal medbringes? Sengelinned, dyne, rullemadras og pude Tack-all (tyggegummi til ophæng) Toiletsager Håndklæder (kan evt. købes for 100 kr. af skolen) Vækkeur Cykel i køreklar stand samt cykelhjelm og lygter (lappegrej og cykelpumpe) Lommeregner, skriveredskaber og matematik redskaber Ordbøger til dansk og sprogfagene. Meget gerne elektroniske ordbøger Idrætstøj og sko til inde og ude samt badetøj Printer til terminsprøverne & til de skriftlige prøver i maj Sygesikringsbevis Pas skal bruges til turene til udlandet Den nye højskolesangbog Et krus Hvad må medbringes? På eget ansvar Stereoanlæg på eget ansvar. Badmintonketcher/bordtennisbat & bolde kan købes på VIES Mobiltelefon USB stick Bærbar PC og printer Penge Hvad må ikke medbringes? Alkohol Husdyr Fjernsyn Køleskab Varmeblæsere, mikroovn, kogekande, kaffemaskine og toaster Træningsbænke, vægtstænger og andet tungt træningsudstyr Scooter

12 Personale: Lærerne: Anders Sækmose Brian Blensner Claus Larsen Frank Knudsen Hans Hansen Inge B. Rasmussen Jacob Thychosen Katrine Karlsson Kim Torp Kristian Lundsgaard Maj-Britt Degn Mette Elkjær Mette Sjøberg Rikke B. Hauge Sandra D. Kirketofte Stine Bossen Thomas Guldhammer Sundhedssektor: Sentensbehandler og sygeplejerske: Anne-Dorthe Bertelsen Hanne Mouritsen Massør: Frank Knudsen

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015

Elbæk Efterskole. Skoleåret 2014 2015 Elbæk Efterskole Skoleåret 2014 2015 Tlf: 7566 9057 (man. tors. 8:30-14:30, fre. 8:30-13:00) Mobil: 2014 9057 (17:30 7:30) Mail: info@elbaekefterskole.dk 1 Denne mappe er til vejledning for dig og dine

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015

INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 INFORMATIONSHÆFTE FOR FEMMØLLER EFTERSKOLE 2014/2015 Skolens adresse, telefonnumre og e-mail: FEMMØLLER EFTERSKOLE Molsvej 137 8400 Ebeltoft Telefon: 8636 2400 E-mail: fe@femmoeller.dk (kontor) E-mail:

Læs mere

Håndbog for forældre og elever

Håndbog for forældre og elever Håndbog for forældre og elever Sydvestjyllands Efterskole Årgang 2014/15 Håndbog for elever på Sydvestjyllands Efterskole Velkommen på Sydvestjyllands Efterskole. Til en levende skole med et levende fællesskab

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden

TJELE ABC. Kontortid: se hjemmesiden TJELE ABC Oplysninger om skolen Tjele Efterskole, Skolevej 2, Hammershøj, 8830 Tjele Tlf.nr. 86 45 12 11 E-mail: info@tjeleefterskole.dk Hjemmeside: www.tjeleefterskole.dk Kontortid: se hjemmesiden Her

Læs mere

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag:

Skoleåret starter søndag den 9. august 2015. Program for 1. dag: INFO- hæfte 2015/16 Skoleåret starter søndag den 9. august 2015 Program for 1. dag: 14.00-15.00: Eleverne ankommer Indkvartering 15.15: Velkomst i hallen Kaffe 17.00: Afsked med forældrene Ved ankomsten

Læs mere

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16

Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Orientering til elever og forældre. Skoleåret 2015-16 Alle nye elever møder søndag d. 9. august mellem kl. 13.30 og 14.00. Først er der indkvartering og en lille rundtur på skolen. Klokken 14.30 mødes

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Informationshæfte skoleåret 2014/15

Informationshæfte skoleåret 2014/15 Informationshæfte skoleåret 2014/15 tilhører: gældende fra 1. august 2014 Gl. Skamlingvej 1 6093 Sjølund Tlf. 75 57 40 26 kontor@skamling.dk www.skamling.dk 1 Skolens historie 1903-1916 Højskole 1916-1954

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk

Dette skal ske direkte til skolens sekretær Bitten Carl pr. E- mail: slottet@nordborg- slot.dk 1 Forældrenes ABC... - Skoleåret 2015/16 Cykler Eleverne har ved skolestart mulighed for at medbringe en cykel. Det er elevernes eget ansvar at sørge for at cyklerne er driftsikre - og skal således selv

Læs mere

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016

RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 RÅD OG VINK ELEVHOLD 2015/2016 INDHOLD VELKOMMEN TIL VESTSJÆLLANDS IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 Sådan bliver du helt klar... 4 Regler... 5 Kontakt til skolen... 6 ForældreIntra... 6 Efternyt... 6 Medbringelisten...

Læs mere

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler

Husorden 2015 16. 1. Generelle regler. 2. Praktiske informationer og særlige regler Husorden 2015 16 På Sædding Efterskole har vi nogle regler og rutiner, som vi ønsker at leve efter. Vi har ikke regler for alting, for det ønsker vi ikke. Reglerne fortæller dig fx ikke noget om, hvorvidt

Læs mere

Kære kommende elev og forældre

Kære kommende elev og forældre Kære kommende elev og forældre Hermed fremsender vi noget materiale omkring skolen. Der står noget omkring skolens dagligdag, vores fag og regler. Det er vigtigt at du og dine forældre læser hele materialet

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO

INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Velkommen til en oplevelse for livet! Fælleskabet er stærkt vanedannende! Vi vægter gensidig tillid højt! INFo INFOHÆft INFOHÆFTET 2013 INFOHÆF INFO Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive

Læs mere

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30

Søndag, den 8. august 2010 kl. 13.30 Kære kommende elev Du bedes læse dette Sommerbrev 2010 grundigt igennem. Selv om informationerne muligvis ikke er nye, er det vigtigt at få repeteret indholdet. Medbring sommerbrevet på første skoledag,

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014

Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Infofolder Frøstruphave Efterskole 2013-2014 Til alle elever på Frøstruphave Efterskole i skoleåret 2013-14 og deres forældre. Når et nyt elevhold begynder, og en ny stor flok unge flytter ind på vores

Læs mere

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO

INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO INFO - INFO - INFO - INFO - INFO - INFO Skoleåret starter Søndag d. 9. august 2015 kl. 14.00 Forord Med dette lille informationshæfte bydes I velkomne som elev og som forældre på Hald Ege Efterskole. Hæftet

Læs mere

mandag den 12. august

mandag den 12. august Velkommen til Pederstrup Efterskole. Stedet der skal danne rammen om din skole og dit hjem de næste 42 uger. Mange af jer vinker farvel til jeres folkeskole. Nogle af jer skal starte på skolen for anden

Læs mere

Ankomstdag d. 9. August

Ankomstdag d. 9. August Kære forældre og elever på Efterskolen Epos årgang 1! Vi glæder os meget til snart at byde jer velkommen til den officielle åbning af Efterskolen Epos d. 9. August. Herunder er en række praktiske informationer

Læs mere

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole

Indholdsplan. Grejsdalens Efterskole Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR Kære GEsandt og forældre - årgang 2013/2014 En efterskole midt i Vejle by giver rigtig mange muligheder. Socialt, trafikalt, kulturelt, sportsligt osv. At gå på efterskole

Læs mere

FORÆLDREFOLDER 2013-14

FORÆLDREFOLDER 2013-14 FORÆLDREFOLDER 2013-14 Gode og nyttige oplysninger for forældre. Faaborgegnens Efterskole udgiver hvert år en folder til nybagte efterskoleforældre. Folderen indeholder en lang række praktiske oplysninger

Læs mere

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole.

Kære elev, årgang 2014/2015. Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. Kære elev, årgang 2014/2015 Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen som elev på Rovvig Efterskole. I hæftet kan du og dine forældre finde svar på en mængde praktiske spørgsmål i forbindelse med det

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2013-2014

Indholdsplan for skoleåret 2013-2014 Indholdsplan for skoleåret 2013-2014 Indhold Vision:... 3 Værdigrundlag og formål:... 3 Formål:... 3 Fællesfag:... 3 Morgensamling:... 3 Kontaktgruppemøder:... 3 Motions og valgfag:... 4 Obligatoriske

Læs mere

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe.

Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. 1 GENEREL INFORMATION SKOLEÅRET 2014/2015 Kære kommende elev! Det er mig en stor glæde at præsentere dig for MARIAGER EFTERSKOLEs Infomappe. På side 2 til 3 beskrives skolens vision og værdier. Visionen

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Elev- og Forældremagasin 2015-16

Elev- og Forældremagasin 2015-16 Elev- og Forældremagasin 2015-16 ADRESSE- OG TELEFONLISTE Skolen: Forstander : Viceforstander: Forretningsfører : Formand for Skolebestyrelsen: Formand for Skolekredsen: Formand for Venneskræsen: Runegårdsalle

Læs mere

Orienteringshæfte 2014/15

Orienteringshæfte 2014/15 Orienteringshæfte 2014/15 INDHOLD 2 Dagsprogram 3 At skabe et godt ophold 3 Liv om aftenen 3 Skoleårets sammensætning 4 Regler og oplysninger 6 Kostpolitik 6 Sundhed 6 Snetur 7 Om IT 7 Niveaudeling 7 Skolevejledning

Læs mere