En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn"

Transkript

1 En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

2 N En skimmelsag fra Hillerød

3 Frødalen

4

5

6 Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning af vand i brønde til faskiner Vand på terræn Kun boliger i stueetagen har skimmel. 18 ud af 47 boliger er fraflyttet.

7

8

9

10

11

12

13

14 Skadeårsag: Opstigende grundfugt? Kuldebro ved sokler? Manglende ventilation?

15 Opstigende grundfugt? Der er udført tapet fugtspærre på terrændæk og pap under vægelementer. Den særlige undersøgelse konkluderer, at der ikke er tale om opstigende grundfugt.

16 Kuldebro ved sokler? Få blokke har omfangsdræn

17

18 Rumklimaklasse 2 Højst 10 g H 2 0/m 3

19 Manglende ventilation? BR82: Bad: Konstant udsugning 15 l/s med natsænkning ikke under 40% Køkken: Udsugning 20 l/s med natsænkning Udført: Bad: Tidsstyret mekanisk ventilator Køkken: Tænd/sluk emhætte

20 Udbedring: Dræning af terræn? Ingen opstigende grundfugt. Terræn dækkes ikke af fonden. Isolering af sokler? Der er effektiv afbrydelse af kuldebro iflg. DS 418, 5. udg. Det går normalt godt.

21 Den valgte udbedring: Øget ventilation. Konstant udsugning fra bad og køkken uden natsænkning. Registrering af skimmelvækst i øvrige boliger. Renovering efter skimmel i boliger (ikke under fugtspærren på terrændækket).

22 Stade i dag: Nye ventilationsanlæg er monteret og i funktion, og registreringen af skimmelvækst i boligerne er afsluttet. Boligorganisationen har valgt selv at stå for renoveringen efter skimmel. Dræning af terrænet er udført af boligorganisationen. Udgifterne søges dækket delvist af Landsbyggefonden.

23 Ventilation BR08 i beboelsesbygninger Ændringer i forhold til BR95 og BRS98

24 Uændret: Enfamilieshuse: Naturlig eller mekanisk ventilation. Etageboliger: Mekanisk ventilation. Boliger anses normalt for at være benyttet døgnet rundt. Den mekaniske ventilation skal derfor køre hele døgnet, og naturlige aftræk skal altid stå åbne.

25 Etageboliger og enfamilieshuse 0,35 l/s pr. m 2 Tidligere var det 0,5 gange pr. time Etageboliger dog mindst: Køkkener mindst 20 l/s Badeværelser mindst 15 l/s (betydning for boliger under 100 m 2 ) Tidligere gjaldt disse minimums mængder også for enfamilieshuse med mekanisk ventilation

26 Etageboliger og enfamiliehuse skal have emhætte med mekanisk udsugning over komfur. Afkast til det fri (uændret). I boliger med konstant mekanisk udsugning skal udsugningen ikke længere nødvendigvis ske gennem emhætten.

27 SBi-anvisning 216 Uændret: Naturlig ventilation: 60 cm 2 indtil 25 m 2 + 2,4 cm 2 pr. m 2 herover Mekanisk udsugning: 30 cm 2 indtil 25 m 2 + 1,2 cm 2 pr. m 2 herover

28 Eksempler på udeluftventiler F 30 Friareal: 16 cm 2 F 40 Friareal: 23 cm 2 F 32 Friareal: Spalte 32 cm 2 Huller 23 cm 2 F 102 Friareal: 60 cm 2 F 102 db Friareal: 60 cm 2 Fremex

29 Hvor mange udeluftventiler skal der monteres i hver bolig? Anbefalet lufthastighed over bruttoarealet af hensyn til støj i ventilen er 2,5 m/sek. Fremex F 32 har et friareal på 32 cm 2 (brutto?) Det svaret til 8 l/sek. pr. ventil Køkken + bad = 20 l/sek.+15 l/sek. = 35 l/sek. Altså mindst 35:8= 4,4= 5 ventiler pr. bolig

30 Præcisering: Åbning på mindst 100 cm 2 mod adgangsrum Gælder for: Køkkener Bade- og wc-rum Særskilt wc-rum og bryggers

31 Køkkener, tilførsel af luft: Oplukkeligt vindue, lem eller yderdør Tidligere stod der også udeluftventil (30 cm 2 )

32 Hensigtsmæssig fordeling af luften i et enfamiliehus ved placering af luftindtag og spalter under døre

33 Kælderrum (stort set uændret): Enfamiliehuse: Tilførsel af luft: Gennem en eller flere udeluftventiler Fjernelse af indeluft: Naturligt aftræk i mindst ét kælderrum (200 cm 2 ) eller mekanisk udsugning fra mindst ét kælderrum (10 l/s) Etageboliger: Ventilationen i fælles kælderrum dimensioneres efter behov

34 Hensigtsmæssig fordeling af luften i klæder ved placering af luftindtag og åbninger i tværvægge.

35 Opfølgning på fondens 1- og 5-års eftersyn

36 Fondens konklusionsbrev

37 Gruppering af byggetekniske svigt

38 5 grupper Tiltag Gruppe 1 Intakt eller med mindre svigt i ubetydeligt omfang Oftest ingen tiltag Gruppe 2 Mindre svigt i meget beskedent omfang Udbedring eller øget vedligeholdelse Gruppe 3 Væsentlige svigt i mindre omfang Udbedring Gruppe 4 Væsentlige svigt i stort omfang Udbedring evt. ved Byggeskadefonden Gruppe 5 Svigt med betydning for personsikkerheden Afspærring og udbedring øjeblikkeligt

39 Tekst i brev til emner i gruppe 1 Emne 1: Byggegrube, fundamenter og kælder Der er ikke registreret byggetekniske svigt under dette emne.

40 Tekst i brev til emner i gruppe 2 Emne 3: Ydervægge Der er registreret mindre væsentlige byggetekniske svigt under dette emne. Der henvises til rapporten. Eller Emne 3: Ydervægge Der er registreret mindre væsentlige byggetekniske svigt under dette emne. 3.1 Indv. tunge og udv. tunge ydervægge, normalkonstruktion: Flere steder er terrænet udført, så det går tæt op til skalmuren. Det giver mulighed for opfugtning af murværket, misfarvning og nedsat levetid. Terrænet reguleres eller driften tilpasses, så bygningsdelen holdes under øget observation og udbedres i nødvendigt omfang.

41

42

43

44 Tekst i brev til emner i gruppe 3 Emne 2: Bærende og stabiliserende konstruktioner Der er registreret væsentlige byggetekniske svigt under dette emne. Byggeskadefonden skønner samlet, at risikoen er middel. Her fremhæves alene: 2.4 Ydervægge: Gavltrekanterne er ikke fastholdt tilstrækkeligt. Den manglende forankring kan medføre revner og skader ved ekstreme vindforhold. Gavltrekanten fastholdes for vindbelastninger i henhold til normen. 2.8 Tagværker: Ved eftersynet forelå der ingen beregninger over stabiliteten. Hvis stabiliteten ikke er tilstrækkelig, opstår der ofte revner i lofter og vægge. De statiske beregninger over stabiliteten fremskaffes.

45 3 risikoklasser (Mindre) Middel Stor STOR Lille Sandsynlighed

46 Erklæring om risikobehæftede forhold Udfyldes både i forbindelse med projektforslag og projekt

47 Vejledning om erklæring om risikobehæftede forhold

48 Der kan være tale om en bygningsdel med større risiko hvis: Bygningsdelen ikke har en tilpasset driftsplan. Bygningsdelens konstruktive udformning eller materialevalg er utraditionel. Bygningsdelen er sammensat af nye og efter danske forhold uprøvede materialer. Bygningsdelen er vanskelig at inspicere. Bygningsdelen kræver hyppige eftersyn. Bygningsdelen kræver mange forudsætninger opfyldt for at kunne fungere efter hensigten.

49 Driftsplanen er omdrejningspunktet for vurderingen af, om forholdet er risikobehæftet. Hvis driftsplanen er tilpasset og indeholder en realistisk beskrivelse af hvordan, hvornår, hvor ofte og til hvilken pris en bygningsdel skal vedligeholdes herunder skøn over en forventet levetid på bygningsdelen, er der ikke mere tale om at bygningsdelen er risikobehæftet.

50 Følgevirkningerne af et risikobehæftet forhold kan eksempelvis være: øget drift, kortere levetid for en eller flere bygningsdele, skærpet opmærksomhed på resultater af indbyggede måleredskaber, usikkerhed om levetid og drift på nye og uprøvede materialer og konstruktioner.

51 Konkrete eksempler på risikobehæftede forhold: Uventilerede tagkassetter af træ Lette baderum udført af organiske materialer Ubeskyttet murværk Terrændæk lavere end omgivende terræn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme

Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme GUIDE. etageejendomme GUIDE Ventilation med varmegenvinding i eksisterende etageejendomme 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. ANLÆGSTYPER... 4 3. MULIGE LØSNINGER FOR OPGRADERING... 6 3.1 Decentrale ventilationsanlæg... 6 3.2 Centrale

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat

Fordele. Afkast fra ventilationsaggregat Energiløsning UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Ventilationsanlæg med varmegenvinding Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger

Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Energibesparelser i eksisterende og nye boliger DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-080 2004 ISSN 1601-2917 ISBN 87-7877-143-9 Energibesparelser i eksisterende og nye boliger Department of

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING

MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING klassifikation af MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING FORELØBIG VEJLEDNING FOR EJERE OG ADMINISTRATORER AF STØTTET BOLIGBYGGERI August 2005 KLASSIFIKATION AF MANGLER VED AFLEVERINGSFORRETNING Denne vejledning

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering

Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk. Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Telefon: 8234 7328 E-mail: jeas@bane.dk Gør noget ved togstøjen få tilskud til lydisolering 1 2 Gør noget ved togstøjen Banedanmark arbejder på at gøre jernbanen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014

UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 UNDERSØGELSE AF ERFARINGSPRISER FOR PCB-SANERING 2. APRIL 2014 Konsortiet Grontmij/Cowi ADRESSE Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup KONTAKT Majbrith Langeland MLS@Grontmij.dk Tlf: 9879 9876 Marie

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere