UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036"

Transkript

1 UBC 360CLT Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3036

2 Indholdsfortegnelse Pakning Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 360CLT... side 4 Opsætning... side 5 Set bagfra... side 6 Set oppefra... side 7 Display... side 9 Kanaler - kodning... side 10 Scanning... side 11 Prioritet... side 12 Lockout + Delay... side 12 Søgning + Frekvensstep... side 13 Musikradio... side 14 Ur og Alarm-indstilling + Birdies... side 15 Vedligeholdelse... side 16 Resette scanneren... side 16 Garanti... side 17 Frekvensbånd... side 18 Tekniske specifikationer... side 19 Kom nemt igang... side 20 Uniden Bearcat 360CLT leveres med: - Teleskopantenne - AM radio antenne - Brugsanvisning på dansk og engelsk - Strømforsyning til 220 volt Advarsel Uniden Bearcat 360CLT er ikke vandtæt og er ikke konstrueret til brug under vand eller under fugtige forhold. Læs denne brugeranvisning grundigt før ibrugtagning af denne scanner. 2 Engelsk manual 2008 Uniden Dansk brugsanvisning 2008 danita electronics a/s

3 Hvad er radioscanning? En radioscanner er en radiomodtager, som kan modtage radiosignaler indenfor et givet frekvensområde. Hvor stort dette frekvensområde er, varierer fra apparat til apparat. En radioscanner kan bruges til at aflytte analoge mobiltelefoner, telegrafstationer osv., herunder politi, brandvæsen, havnevæsen, skibstrafik, lufthavne mv. Radioscanning kan med UBC 360CLT scanne over forudprogrammerede kanaler. Først skal man finde ønskede frekvenser ved søgning, se dem på internettet eller få dem af en scanner ven. Nu kan man scanne hurtigt gennem de frekvenser der sker noget på. Med scanning over faste kanaler er det let at overvåge et antal forudbekendte frekvenser, f.eks.politi. Vigtigt! Apparatet må ikke smides væk i den daglige renovation, men bortskaffes på en forsvarlig måde. F.eks. på en genbrugsstation. Vigtigt! Ingen licens er påkrævet for at eje eller bruge en radioscanner. Alligevel er brug af radioscannere underlagt visse restriktioner. I følge Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 17 har enhver bruger af en radiomodtager ubetinget tavshedspligt. Dette betyder, at udsendelsernes indhold ikke må udnyttes, videregives, nedskrives eller registreres; deres eksistens må end ikke røbes for uvedkommende. Undtaget fra tavshedspligt er: 1) udsendelser fra radio eller fjernsynsstationer, amatørradioanlæg og 27MHz walkie-talkie-anlæg; 2) udsendelser fra radio- eller fjernsynsstationer fremført via satellit; 3) udsendelser beregnet for enhver, f.eks. nødsignaler, navigations-signaler e.lign. 3

4 UBC 360CLT Uniden Bearcat UBC 360CLT er en kvalitetsbasescanner i et elegant kompakt design. UBC 360CLT er designet til stationær placering med net adaptor og eventuelt ekstern antennetilslutning. Uniden Bearcat UBC 360CLT har 300 progammérbare kanaler for faste frekvenser, som er grupperet i 10 banke af hver 30 kanaler. Een bank kan f.eks. indeholde 30 forskellige frekvenser for politi, en anden med brand og rednings tjenester. Bankene kan kobles til og fra på tast 1-0 når UBC 360CLT er i scan mode. Derved bliver UBC 360CLT meget let i brug, når først de interessante frekvenser er indprogrammeret. Scanningen stopper ved første aktive kanal og fastholder denne kanal så længe, der vedbliver med at være radiotrafik. Når kommunikationen ophører, fortsætter scanneren til næste aktive kanal. Uniden Bearcat UBC 360CLT dækker frekvensområde fra 25MHz til 960MHz (dog med visse undtagelser). Som noget særligt har UBC 360CLT indbygget ur med alarm funktion og musikradio. De indprogrammerede frekvenser lagres i radioscannerens hukommelse. 4

5 Opsætning Uniden Bearcat UBC 360CLT får strøm fra den medfølgende AC-adapter, som sættes i stikkontakten til 220 volt. (Ved ophold i udlandet med anden spænding og/eller stik kræves speciel strømforsyning). AC-adapteren forbindes til radioscanneren på bagsiden af UBC 360CLT. Brug ikke andre strømforsyninger (AC-adapter) end den, som medfølger. Brug af andre strømforsyninger kan ødelægge UBC 360CLT. UBC 360CLT kan også bruges med almindelige Alkaliske batterier. På undersiden at UBC 360CLT er en batterikasse til 3 stk AA batterier. UBC 360CLT er forsynet med standard 3,5 millimeter jackstick for ekstern headset. Brug kun headset med en impedans på minimum 32 Ω. Højttalere med lavere impedans kan være ødelæggende for dine ører og radio-scanneren. Den medfølgende antenne påsættes radioscanneren i stikket på bagsiden af scanneren, mærket ANT. Endvidere vil modtagerækkevidden kunne øges med yderligere op mod det dobbelte ved tilslutning af en udendørs antenne af typen discone monteret på toppen af en bygning og forbundet med et 50 Ω koaksialkabel. Speciel AM antenne er også medleveret og isættes AM radio ANT stikket. 5

6 Set bagfra Teleskop-antenne: Tilslut den medfølgende teleskopantenne til ANT (21) BNC-stikket på bagsiden af radioscanneren. Eller tilslut en ekstern antenne (ekstra udstyr) med en impedans på 50 Ohm. AM antennen tilsluttes AM stikket (21) HEADPHONE: Ekstern headset, tilsluttes her (20) med en impedans på 32 Ohm med et 3,5 mm jackstick. DC 12V: + på center. Stik for tilslutning af medfølgende strømforsyning til 220 VAC. 6

7 Set oppefra Funktions oversigt. 1. VOLUME. Lydstyrke regulering. 2. SQUELCH. Støjfjerner. Drej med uret for at få baggrundsstøjen til at forsvinde. Ved signal / støj stopper scanneren. 3. SCAN. Tryk for scanning af lagrede frekvenser. Mindst 2 skal der være. 4. ALARM. Indstil om alarm skal starte med musik eller tone. 5. SNOOZE/BACKLIGHT. Press for at genstarte alarmen efter 5 min. Når tændt, tryk for lys. Langt tryk, konstant lys. Langt tryk sluk igen. 6. TIME set. Indstil tid og alarm tidspunkt med piltastene. 7. HOLD/BAND. Stop ved scanning eller søgning. Ved direkte kanal, tryk STOP, indtast lagerplads, tryk STOP. BAND, bruges med STEP til indsætning af frekvensstep. (Se side 13) 7

8 8. E/PGM. Bruges til at lagre en frekvens. Se side MODE. Skift mellem AM/FM radio, Fly bånd eller radio scanner. 10. POWER. Tænt / sluk. 11. CLR., et tryk giver decimal punkt i frekvensen, 2 tryk sletter indtastningen. Skal altid bruges ved frekvenslagring. 12. AM - SEARCH. Valg af AM radio. Omskifter 17 skal være i AM/FM. SEARCH er søgning start. Omskifter 17 skal være i Scanner. 13. FM1 - L/O, FM radio og Lock Out i scanning/søgning. 14. FM2 - DELAY, FM radio og 2 sek forsinkelse i scanner mode. 15. MEM - PRI. Musikradio hukommelse og prioritets valg i scanner mode. 16. DIR - STEP. Direkte frekvens indsætning til musikradio og valg af step i scanner søge mode. 17. MODE. Sæt UBC 360CLT til musikradio, fly bånd eller radio scanner Piltaster til step i frekvenser og hukommelse. 8

9 Display 1+2.BANK. Hver bank indeholder 30 kanaler. Banke kan kun ind og udtages under scanning, ved tryk på tastaturet BATT. Batteri indikator blinker, ved lav batteristand. 4. STEP. Viser frekvens step i søgning. 5. SEARCH. Søgemode er valgt 6. HOLD. Scanning eller søgning er stoppet. 7. PGM. Programering / lagring af frekvens er aktiv. 8. Hz. indikation for 250 Hz, 500 Hz og 750 Hz. Ingen er 0 Hz. 9. ALARM. Radio eller tone alarm er aktiv. 10. L/O. Lock Out. Kanalen er udelukket fra scanning. 11. P. Viser prioritets kanalen. Der er en i hver bank. 12. DELAY. Delay, forsinkelse er valgt. Scanneren venter 2 sekunder før scanning starter igen efter et scanner stop. 13. MEMORY. FM/AM radio memory. Vælg med piltaster. 14. DIRECT. Indtast musik radio frekvensen direkte for aflytning. 9

10 Kanaler - kodning En meget vigtig egenskab ved UBC 360CLT er muligheden for at indprogrammere faste kanaler. UBC 360CLT har 300 faste kanaler. Hver kanal kan tildeles sin egen frekvens. Lagring af en frekvens: (Skal være i SCAN mode) 1. Tryk på HOLD 2. Indtast kanalnummer f.eks Tryk på HOLD 4. Tryk på PGM (PGM er programerings mode) 5. Indtast en frekvens mellem 25 og 960 MHz. Indtastes en frekvens som ikke er i UBC 360CLT vises Error i displayet. Indtast f.eks Husk decimalpunkt. 5. Tryk på PGM for at lagre frekvensen i kanal 18. Aflytning af frekvensen starter samtidig. Hvis man indtaster forkert frekvens, tryk da 2 gange på. og indtast påny. Bemærk at UBC 360CLT ikke kan modtage frekvenser inden for følgende områder, og MHz. En programmeret frekvens kan slettes ved at indprogrammere frekvensen Dette gøres på følgende måde: 1. Tryk på HOLD 2. Indtast kanalnummer f.eks Tryk på HOLD 4. Tryk på PGM 5. Tryk på nummertasten 0 6. Tryk på PGM Frekvenser til indkodning kan enten findes på ved søgning eller få dem af en radioscannerven. P.S. Frekvenserne lagres med de KHz som det aktuelle frekvensstep er valgt. 10

11 Scanning Når radioscanneren har indprogrammerede kanaler, er det muligt at foretage programmerede scanninger, dvs. scanninger over forudprogrammerede frekvenser. Der skal være mindst 2 kanaler for at kunne scanne. For at få radioscanneren til at scanne henover alle kanaler, som ikke manuelt er udelukket, gør da følgende: 1. Tryk på SCAN. 2. Tryk på HOLD for at stoppe scanningen. HOLD vises i displayet. 3. Når scanningen er stoppet ved en given kanal, kan du skifte kanal op og ned med eller. Hvis du blot ønsker at aflytte en enkelt programmeret kanal, gør da følgende: 1. Tryk på HOLDUAL 2. Indtast det ønskede kanalnummer, f.eks Tryk igen på HOLD 11

12 Prioritet. Det er med UBC 360CLT muligt at prioritere een kanal i hver bank. Prioritér en kanal på følgende måde: 1. Vælg en kanal, f.eks. som på foregående side. 2. Tryk PGM. Tryk PRI. Hvert andet tryk vises P i displayet. Når P vises, scannes denne kanal hvert 2 sekund. Gentag proceduren for at flytte prioriteringen til en anden kanal. 3. Tryk PGM så PGM forsvinder i displayet. Tryk på PRI, PRI ON og PRI OFF skifter i displayet. Vælg om prioritetscanning skal være til eller fra. Lockout + Delay: Det er med UBC 360CLT muligt manuelt at udelukke en eller flere kanaler fra scanningen, samt at indsætte et delay på den enkelte kanal. Dette gøres på følgende måde: 1. Vælg den kanal som ønskes udelukket fra scanningen. 2. Tryk på L/O. L/O vises i displayet. Nu er kanalen udelukket fra den automatiske scanning. 2A. Tryk på DELAY, DELAY vises i displayet. Nu venter scanneren 2 sekunder før scanning starter igen. 3. Tryk på L/O for at inkludere kanalen i scanningen igen. 3A. Tryk på DELAY for at fjerne delay/forsinkelsen igen. 4. Tryk på L/O i mindst 2 sekunder for at inkludere alle udelukkede kanaler. 2 bip høres. Ved ændring af lockout og Delay skal scanneren være i HOLD. 12

13 Søgning. Uniden Bearcat UBC 360CLT kan søge et defineret område for at aflytte om der er interessante frekvenser i et bestemt område. Tryk SEARCH og derefter HOLD. Indtast den laveste søgefrekvens f.eks , tryk PGM, LO står i displayet. Tryk piltast og displayet viser UP xxx, indsæt den højeste søgefrekvens f.eks , tryk PGM. Tryk SEARCH. Nu søger UBC 360CLT fra 158 MHz til 168 MHz. Er der signal på en frekvens stopper scanneren til signalet forsvinder igen. Er det støj eller uinteressante frekvenser, tryk da på L/O og søgning springer da denne frekvens over ved næste søge runde. Op til 50 frekvenser kan L/O, derefter er det den ældste L/O som fjernes. Ønsker man at lagre en frekvens under søgning, skal man gøre følgende. Ved søgning stopper scanneren på en frekvens som man ønsker at lagre, tryk PGM, displayet skifter mellem frekvensen og den næste frie lager kanal. Tryk PGM for at lagre. Ellers brug piltaster til den kanal man ønsker at lagre frekvensen på, for så at trykke på PGM, for at lagre. Frekvensstep. Søgning foregår med de step som det enkelte bånd er sat op til. Samtidig er det også de KHz som frekvensen bliver lagret med. Som udgangs punklt er det AUTO indstillinger som benyttes, og benævnes AT (auto) i displayet. Se auto step i frekvensbånd på side 18. Ændre step. UBC 360CLT skal være i enten SCAN eller SEARCH mode. Tryk BAND, tryk STEP. AT er auto, vælg med piltaster. 6,25 er for scandinavien for frekvenser over 30 MHz, i MHz båndet er det 5 KHz. Skift mellem bånd og step med BAND og STEP tasten. Det der blinker er det aktive, og ændres med piltasterne. Gemmes med PGM tasten. 13

14 Musikradio. UBC 360CLT har også indbygget AM og FM radio. Stil omskifter 17, til AM/FM. Tryk på AM, FM1 eller FM2. Der er 10 hukommelses pladser i hver. (FM1 og FM2 er kun for at der kan være 20 FM hukommelser) Tryk DIR for at indsætte frekvensen direkte. (FM1) Eks Tryk PGM og kanalen aflyttes direkte. Ønsker man at lagre denne frekvens, hold da PGM til 2 bip høres og den lagres på den plads som det lille tal angiver i top af displayet. Søg frekvens ved at holde en piltast nede, til frekvensen begynder at steppe op eller ned, afhængig af hvilken pil man trykker på. Tryk piltast for at skifte til næste station. Vælg lagerplads ved at trykke på MEM, og derefter skift lagerplads med piltasterne. Find en station ved langt og derefter kort tryk på en piltast, lagre igen med PGM tasten. Lagerpladsen kan overskrives, men ønskes ---- på pladsen, gør da følgende. Tryk MEM, vælg med piltaster den lagerplads der skal være tom. Tryk piltast til søgning begynder, tryk HOLD, tryk tast 0, Tryk PGM til 2 bip høres og lageret er slettet. 14

15 UR og Alarm-indstilling Når UBC 360CLT tilsluttes strøm vil 0:00 stå i display. Sæt omskifter 6 i stilling Clock Set. Indtast tid eller brug piltaster. Step mellem timer og minutter med E. Når færdig, sæt omskifter 6 i Alarm set, og indstil en evt. tid. Derefter sættes omskifter i stilling Clock. Alarm til/fra: Stil omskifter ALARM på OFF for ingen alarm, Radio, for alarm opstart i musikradio eller radioscanner afhængig af MODE 17 omskifteren. Eller i stilling Tone for flertone alarm. Husk at indstille alarm tiden med TIME 6 omskifteren. Birdies Birdies er et Amerikansk slangord for interne frekvenser i scanneren, som scanneren kan stoppe på. Hvis man vil undersøge om en eller flere af disse frekvenser forefindes, kan man tage antennen af og søge gennem de frekvensområder, som ønskes benyttet. Høres susen / støj med lukket squelch er det en Birdie og søgning henover en sådan bør undgås eller indsætte en L/O. 15

16 Vedligeholdelse Scanneren bør rengøres med en fugtig klud. Brug ikke organiske opløsningsstoffer, da plastmaterialet kan tage skade. Udfør ikke reparationer eller modifikationer selv. Kontakt nærmeste forhandler. Uautoriserede reparationer eller modifikationer vil føre til bortfald af garanti. Nulstille/ Resette UBC 360CLT Har man efterhånden fået for mange ændringer, kan man nulstille scanneren. Men husk inden da at nedskrive de frekvenser, som skal gemmes igen. Fjern spændingen fra UBC 360CLT. Hold knapperne 2, 9 og HOLD nede når spændingen tilsluttes. (ikke POWER knappen, men strømforsyningen) Hold alle 3 knapper inde i ca. 3 sekunder. CLEAr står i displayet og alle data er slettet. 16

17 Garanti Kvittering eller faktura gælder som garantibevis, når den er forsynet med forhandlernavn og dato. Der ydes 6 måneders garanti efterfulgt af 18 måneders reklamationsret på radioscanneren fra købsdato. UBC 360CLT er ikke vandtæt. Skader opstået p.g.a. væske eller fugt er ikke omfattet af garantien. Garantien omfatter ikke skader opstået p.g.a. forkert betjening af radioscanneren eller p.g.a. modifikationer eller reparationer udført af uautoriseret reparatør. Garantien omfatter ikke skader opstået på grund af utilsigtet brug af scanneren. UBC 360CLT bør opbevares utilgængeligt for mindre børn. UBC 360CLT er CE-godkendt og lever derfor op til de europæiske standarder for elektronisk udstyr. Ved fejl eller mangler, som er omfattet af garantien, skal radioscanneren indleveres inden garantiperiodens udløb til autoriseret forhandler med angivelse af fejl eller mangler. 17

18 Frekvensbånd UBC 360CLT dækker frekvenser indenfor frekvensområdet MHz fordelt som følger: Bemærk, at UBC 360CLT ikke kan modtage frekvenser indenfor følgende områder: og MHz. Ændring af frekvensstep se side 13. Frekvens Auto frekvensstep Transmission MHz KHz ,0 FM Amatør bånd ,5 FM Landmobil ,0 FM VHF lav frekvens 83-87,3 12,5 FM VHF lav frekvens ,5 AM Fly frekvenser ,0 FM Trådløs mikrofon ,5 FM VHF Landmobile ,6 10,0 FM VHF Landmobil 160,6-162,6 12,5 FM VHF Landmobil 162, ,0 FM VHF Landmobil ,25 FM UHF Landmobil ,0 FM UHF Landmobil ,0 FM UHF Landmobil ,25 FM UHF Landmobil ,5 FM Offentlige tjenester Radio mode AM AM musik radio WFM FM musik radio 18

19 Tekniske specifikationer Uniden Bearcat UBC 360CLT har følgende tekniske specifikationer: Frekvenser: MHz. (Med visse undtagelser) AM musik radio KHz FM musik radio MHz Antal kanaler: 300 Antal banks: 10 med hver 30 kanaler Scanningshastighed: Følsomhed: Audio udgang: Antenne: Temperatur: 50 kanaler pr. sekund 0,4 µv (VHF) 0,9 W nominelt i 8 Ω højttaler Ext. headset 3,5 Ø-jack. Teleskopantenne. BNC connector, 50 Ω AM radio spec loop antenne. Medfølger. UBC 360CLT er funktionsdygtig ved temperaturer imellem -10 C og +50 C. Størrelse: 209 x 148 x 81 (B x D x H) Vægt: 600 g. Strømforsyning: 220 volt AC 12V DC 19

20 Kom nemt igang. Hvis du ikke kender frekvensen for den trafik, som du ønsker at aflytte, kan du benytte dig af UBC 360CLT s fremragende søgeegenskaber på følgende måde: 1. Tænd apparatet på POWER knappen. 2. Drej VOLUME med uret ca. halvt op. 3. Drej SQUELCH knappen med uret til støjen forsvinder. 4. Omskifter MODE skal stå i Scanner. 5. Tryk SEARCH og derefter HOLD. Indtast den laveste søgefrekvens f.eks (husk.), tryk PGM LO står i displayet, tryk piltast, UP står i displayet. Indsæt den højeste søgefrekvens f.eks. 168., tryk PGM, tryk SEARCH. Nu søger UBC 360CLT fra 158 MHz til 168 MHz. 6. Stopper UBC 360CLT på støj, tryk på L/O eller SEARCH. 7. Tryk HOLD for at stoppe søgning. Tryk SEARCH for at starte igen. Ret til ændringer forbeholdes danita electronics a/s Printed in China UBZZ21355ZZ(0)

UBC 72XLT. Programmérbar radiohåndscanner 100 kanaler close call. Brugsanvisning DK 3072

UBC 72XLT. Programmérbar radiohåndscanner 100 kanaler close call. Brugsanvisning DK 3072 UBC 72XLT Programmérbar radiohåndscanner 100 kanaler close call Brugsanvisning DK 3072 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?...side 3 UBC 72XLT...side 4 Opsætning...side 5 Funktionsoversigt...side

Læs mere

UBC 800XLT. Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080

UBC 800XLT. Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080 UBC 800XLT Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 800XLT... side 4 Opsætning... side 5 Bagsiden......

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det.

Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. Tak for dit valg af TEAC! Vi håber at du bruger denne manual til at blive fortrolig med vores produkt, så du får meget glæde af det. SL-D90 Til egne notater DANSK QUICK GUIDE Før ibrugtagning Generelt

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ IKKE ÅBNES SIKKERHEDSANVISNINGER - Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden du tager radioen i brug, og gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. - Kontrollér, at netspændingen i dit lokalområde matcher angivelserne

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik

2-VEJS RADIO DANSK. bælteclip. antenne bagbelyst LCD-display. TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap. TALKknap. batterirum. intercom-stik DANSK 2-VEJS RADIO MODEL MT-900 antenne bagbelyst LCD-display TÆND- SLUK/LYDSTYRKEknap bælteclip intercomstik TALKknap KANALVÆLGERknapper batterirum LYS/MAKS. RÆKKEVIDDEknap LÅSEflig CALLknap LOCKknap

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere