UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UBC 360CLT. Brugsanvisning. Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio DK 3036"

Transkript

1 UBC 360CLT Programmérbar radiobasescanner, 300 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3036

2 Indholdsfortegnelse Pakning Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 360CLT... side 4 Opsætning... side 5 Set bagfra... side 6 Set oppefra... side 7 Display... side 9 Kanaler - kodning... side 10 Scanning... side 11 Prioritet... side 12 Lockout + Delay... side 12 Søgning + Frekvensstep... side 13 Musikradio... side 14 Ur og Alarm-indstilling + Birdies... side 15 Vedligeholdelse... side 16 Resette scanneren... side 16 Garanti... side 17 Frekvensbånd... side 18 Tekniske specifikationer... side 19 Kom nemt igang... side 20 Uniden Bearcat 360CLT leveres med: - Teleskopantenne - AM radio antenne - Brugsanvisning på dansk og engelsk - Strømforsyning til 220 volt Advarsel Uniden Bearcat 360CLT er ikke vandtæt og er ikke konstrueret til brug under vand eller under fugtige forhold. Læs denne brugeranvisning grundigt før ibrugtagning af denne scanner. 2 Engelsk manual 2008 Uniden Dansk brugsanvisning 2008 danita electronics a/s

3 Hvad er radioscanning? En radioscanner er en radiomodtager, som kan modtage radiosignaler indenfor et givet frekvensområde. Hvor stort dette frekvensområde er, varierer fra apparat til apparat. En radioscanner kan bruges til at aflytte analoge mobiltelefoner, telegrafstationer osv., herunder politi, brandvæsen, havnevæsen, skibstrafik, lufthavne mv. Radioscanning kan med UBC 360CLT scanne over forudprogrammerede kanaler. Først skal man finde ønskede frekvenser ved søgning, se dem på internettet eller få dem af en scanner ven. Nu kan man scanne hurtigt gennem de frekvenser der sker noget på. Med scanning over faste kanaler er det let at overvåge et antal forudbekendte frekvenser, f.eks.politi. Vigtigt! Apparatet må ikke smides væk i den daglige renovation, men bortskaffes på en forsvarlig måde. F.eks. på en genbrugsstation. Vigtigt! Ingen licens er påkrævet for at eje eller bruge en radioscanner. Alligevel er brug af radioscannere underlagt visse restriktioner. I følge Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 17 har enhver bruger af en radiomodtager ubetinget tavshedspligt. Dette betyder, at udsendelsernes indhold ikke må udnyttes, videregives, nedskrives eller registreres; deres eksistens må end ikke røbes for uvedkommende. Undtaget fra tavshedspligt er: 1) udsendelser fra radio eller fjernsynsstationer, amatørradioanlæg og 27MHz walkie-talkie-anlæg; 2) udsendelser fra radio- eller fjernsynsstationer fremført via satellit; 3) udsendelser beregnet for enhver, f.eks. nødsignaler, navigations-signaler e.lign. 3

4 UBC 360CLT Uniden Bearcat UBC 360CLT er en kvalitetsbasescanner i et elegant kompakt design. UBC 360CLT er designet til stationær placering med net adaptor og eventuelt ekstern antennetilslutning. Uniden Bearcat UBC 360CLT har 300 progammérbare kanaler for faste frekvenser, som er grupperet i 10 banke af hver 30 kanaler. Een bank kan f.eks. indeholde 30 forskellige frekvenser for politi, en anden med brand og rednings tjenester. Bankene kan kobles til og fra på tast 1-0 når UBC 360CLT er i scan mode. Derved bliver UBC 360CLT meget let i brug, når først de interessante frekvenser er indprogrammeret. Scanningen stopper ved første aktive kanal og fastholder denne kanal så længe, der vedbliver med at være radiotrafik. Når kommunikationen ophører, fortsætter scanneren til næste aktive kanal. Uniden Bearcat UBC 360CLT dækker frekvensområde fra 25MHz til 960MHz (dog med visse undtagelser). Som noget særligt har UBC 360CLT indbygget ur med alarm funktion og musikradio. De indprogrammerede frekvenser lagres i radioscannerens hukommelse. 4

5 Opsætning Uniden Bearcat UBC 360CLT får strøm fra den medfølgende AC-adapter, som sættes i stikkontakten til 220 volt. (Ved ophold i udlandet med anden spænding og/eller stik kræves speciel strømforsyning). AC-adapteren forbindes til radioscanneren på bagsiden af UBC 360CLT. Brug ikke andre strømforsyninger (AC-adapter) end den, som medfølger. Brug af andre strømforsyninger kan ødelægge UBC 360CLT. UBC 360CLT kan også bruges med almindelige Alkaliske batterier. På undersiden at UBC 360CLT er en batterikasse til 3 stk AA batterier. UBC 360CLT er forsynet med standard 3,5 millimeter jackstick for ekstern headset. Brug kun headset med en impedans på minimum 32 Ω. Højttalere med lavere impedans kan være ødelæggende for dine ører og radio-scanneren. Den medfølgende antenne påsættes radioscanneren i stikket på bagsiden af scanneren, mærket ANT. Endvidere vil modtagerækkevidden kunne øges med yderligere op mod det dobbelte ved tilslutning af en udendørs antenne af typen discone monteret på toppen af en bygning og forbundet med et 50 Ω koaksialkabel. Speciel AM antenne er også medleveret og isættes AM radio ANT stikket. 5

6 Set bagfra Teleskop-antenne: Tilslut den medfølgende teleskopantenne til ANT (21) BNC-stikket på bagsiden af radioscanneren. Eller tilslut en ekstern antenne (ekstra udstyr) med en impedans på 50 Ohm. AM antennen tilsluttes AM stikket (21) HEADPHONE: Ekstern headset, tilsluttes her (20) med en impedans på 32 Ohm med et 3,5 mm jackstick. DC 12V: + på center. Stik for tilslutning af medfølgende strømforsyning til 220 VAC. 6

7 Set oppefra Funktions oversigt. 1. VOLUME. Lydstyrke regulering. 2. SQUELCH. Støjfjerner. Drej med uret for at få baggrundsstøjen til at forsvinde. Ved signal / støj stopper scanneren. 3. SCAN. Tryk for scanning af lagrede frekvenser. Mindst 2 skal der være. 4. ALARM. Indstil om alarm skal starte med musik eller tone. 5. SNOOZE/BACKLIGHT. Press for at genstarte alarmen efter 5 min. Når tændt, tryk for lys. Langt tryk, konstant lys. Langt tryk sluk igen. 6. TIME set. Indstil tid og alarm tidspunkt med piltastene. 7. HOLD/BAND. Stop ved scanning eller søgning. Ved direkte kanal, tryk STOP, indtast lagerplads, tryk STOP. BAND, bruges med STEP til indsætning af frekvensstep. (Se side 13) 7

8 8. E/PGM. Bruges til at lagre en frekvens. Se side MODE. Skift mellem AM/FM radio, Fly bånd eller radio scanner. 10. POWER. Tænt / sluk. 11. CLR., et tryk giver decimal punkt i frekvensen, 2 tryk sletter indtastningen. Skal altid bruges ved frekvenslagring. 12. AM - SEARCH. Valg af AM radio. Omskifter 17 skal være i AM/FM. SEARCH er søgning start. Omskifter 17 skal være i Scanner. 13. FM1 - L/O, FM radio og Lock Out i scanning/søgning. 14. FM2 - DELAY, FM radio og 2 sek forsinkelse i scanner mode. 15. MEM - PRI. Musikradio hukommelse og prioritets valg i scanner mode. 16. DIR - STEP. Direkte frekvens indsætning til musikradio og valg af step i scanner søge mode. 17. MODE. Sæt UBC 360CLT til musikradio, fly bånd eller radio scanner Piltaster til step i frekvenser og hukommelse. 8

9 Display 1+2.BANK. Hver bank indeholder 30 kanaler. Banke kan kun ind og udtages under scanning, ved tryk på tastaturet BATT. Batteri indikator blinker, ved lav batteristand. 4. STEP. Viser frekvens step i søgning. 5. SEARCH. Søgemode er valgt 6. HOLD. Scanning eller søgning er stoppet. 7. PGM. Programering / lagring af frekvens er aktiv. 8. Hz. indikation for 250 Hz, 500 Hz og 750 Hz. Ingen er 0 Hz. 9. ALARM. Radio eller tone alarm er aktiv. 10. L/O. Lock Out. Kanalen er udelukket fra scanning. 11. P. Viser prioritets kanalen. Der er en i hver bank. 12. DELAY. Delay, forsinkelse er valgt. Scanneren venter 2 sekunder før scanning starter igen efter et scanner stop. 13. MEMORY. FM/AM radio memory. Vælg med piltaster. 14. DIRECT. Indtast musik radio frekvensen direkte for aflytning. 9

10 Kanaler - kodning En meget vigtig egenskab ved UBC 360CLT er muligheden for at indprogrammere faste kanaler. UBC 360CLT har 300 faste kanaler. Hver kanal kan tildeles sin egen frekvens. Lagring af en frekvens: (Skal være i SCAN mode) 1. Tryk på HOLD 2. Indtast kanalnummer f.eks Tryk på HOLD 4. Tryk på PGM (PGM er programerings mode) 5. Indtast en frekvens mellem 25 og 960 MHz. Indtastes en frekvens som ikke er i UBC 360CLT vises Error i displayet. Indtast f.eks Husk decimalpunkt. 5. Tryk på PGM for at lagre frekvensen i kanal 18. Aflytning af frekvensen starter samtidig. Hvis man indtaster forkert frekvens, tryk da 2 gange på. og indtast påny. Bemærk at UBC 360CLT ikke kan modtage frekvenser inden for følgende områder, og MHz. En programmeret frekvens kan slettes ved at indprogrammere frekvensen Dette gøres på følgende måde: 1. Tryk på HOLD 2. Indtast kanalnummer f.eks Tryk på HOLD 4. Tryk på PGM 5. Tryk på nummertasten 0 6. Tryk på PGM Frekvenser til indkodning kan enten findes på ved søgning eller få dem af en radioscannerven. P.S. Frekvenserne lagres med de KHz som det aktuelle frekvensstep er valgt. 10

11 Scanning Når radioscanneren har indprogrammerede kanaler, er det muligt at foretage programmerede scanninger, dvs. scanninger over forudprogrammerede frekvenser. Der skal være mindst 2 kanaler for at kunne scanne. For at få radioscanneren til at scanne henover alle kanaler, som ikke manuelt er udelukket, gør da følgende: 1. Tryk på SCAN. 2. Tryk på HOLD for at stoppe scanningen. HOLD vises i displayet. 3. Når scanningen er stoppet ved en given kanal, kan du skifte kanal op og ned med eller. Hvis du blot ønsker at aflytte en enkelt programmeret kanal, gør da følgende: 1. Tryk på HOLDUAL 2. Indtast det ønskede kanalnummer, f.eks Tryk igen på HOLD 11

12 Prioritet. Det er med UBC 360CLT muligt at prioritere een kanal i hver bank. Prioritér en kanal på følgende måde: 1. Vælg en kanal, f.eks. som på foregående side. 2. Tryk PGM. Tryk PRI. Hvert andet tryk vises P i displayet. Når P vises, scannes denne kanal hvert 2 sekund. Gentag proceduren for at flytte prioriteringen til en anden kanal. 3. Tryk PGM så PGM forsvinder i displayet. Tryk på PRI, PRI ON og PRI OFF skifter i displayet. Vælg om prioritetscanning skal være til eller fra. Lockout + Delay: Det er med UBC 360CLT muligt manuelt at udelukke en eller flere kanaler fra scanningen, samt at indsætte et delay på den enkelte kanal. Dette gøres på følgende måde: 1. Vælg den kanal som ønskes udelukket fra scanningen. 2. Tryk på L/O. L/O vises i displayet. Nu er kanalen udelukket fra den automatiske scanning. 2A. Tryk på DELAY, DELAY vises i displayet. Nu venter scanneren 2 sekunder før scanning starter igen. 3. Tryk på L/O for at inkludere kanalen i scanningen igen. 3A. Tryk på DELAY for at fjerne delay/forsinkelsen igen. 4. Tryk på L/O i mindst 2 sekunder for at inkludere alle udelukkede kanaler. 2 bip høres. Ved ændring af lockout og Delay skal scanneren være i HOLD. 12

13 Søgning. Uniden Bearcat UBC 360CLT kan søge et defineret område for at aflytte om der er interessante frekvenser i et bestemt område. Tryk SEARCH og derefter HOLD. Indtast den laveste søgefrekvens f.eks , tryk PGM, LO står i displayet. Tryk piltast og displayet viser UP xxx, indsæt den højeste søgefrekvens f.eks , tryk PGM. Tryk SEARCH. Nu søger UBC 360CLT fra 158 MHz til 168 MHz. Er der signal på en frekvens stopper scanneren til signalet forsvinder igen. Er det støj eller uinteressante frekvenser, tryk da på L/O og søgning springer da denne frekvens over ved næste søge runde. Op til 50 frekvenser kan L/O, derefter er det den ældste L/O som fjernes. Ønsker man at lagre en frekvens under søgning, skal man gøre følgende. Ved søgning stopper scanneren på en frekvens som man ønsker at lagre, tryk PGM, displayet skifter mellem frekvensen og den næste frie lager kanal. Tryk PGM for at lagre. Ellers brug piltaster til den kanal man ønsker at lagre frekvensen på, for så at trykke på PGM, for at lagre. Frekvensstep. Søgning foregår med de step som det enkelte bånd er sat op til. Samtidig er det også de KHz som frekvensen bliver lagret med. Som udgangs punklt er det AUTO indstillinger som benyttes, og benævnes AT (auto) i displayet. Se auto step i frekvensbånd på side 18. Ændre step. UBC 360CLT skal være i enten SCAN eller SEARCH mode. Tryk BAND, tryk STEP. AT er auto, vælg med piltaster. 6,25 er for scandinavien for frekvenser over 30 MHz, i MHz båndet er det 5 KHz. Skift mellem bånd og step med BAND og STEP tasten. Det der blinker er det aktive, og ændres med piltasterne. Gemmes med PGM tasten. 13

14 Musikradio. UBC 360CLT har også indbygget AM og FM radio. Stil omskifter 17, til AM/FM. Tryk på AM, FM1 eller FM2. Der er 10 hukommelses pladser i hver. (FM1 og FM2 er kun for at der kan være 20 FM hukommelser) Tryk DIR for at indsætte frekvensen direkte. (FM1) Eks Tryk PGM og kanalen aflyttes direkte. Ønsker man at lagre denne frekvens, hold da PGM til 2 bip høres og den lagres på den plads som det lille tal angiver i top af displayet. Søg frekvens ved at holde en piltast nede, til frekvensen begynder at steppe op eller ned, afhængig af hvilken pil man trykker på. Tryk piltast for at skifte til næste station. Vælg lagerplads ved at trykke på MEM, og derefter skift lagerplads med piltasterne. Find en station ved langt og derefter kort tryk på en piltast, lagre igen med PGM tasten. Lagerpladsen kan overskrives, men ønskes ---- på pladsen, gør da følgende. Tryk MEM, vælg med piltaster den lagerplads der skal være tom. Tryk piltast til søgning begynder, tryk HOLD, tryk tast 0, Tryk PGM til 2 bip høres og lageret er slettet. 14

15 UR og Alarm-indstilling Når UBC 360CLT tilsluttes strøm vil 0:00 stå i display. Sæt omskifter 6 i stilling Clock Set. Indtast tid eller brug piltaster. Step mellem timer og minutter med E. Når færdig, sæt omskifter 6 i Alarm set, og indstil en evt. tid. Derefter sættes omskifter i stilling Clock. Alarm til/fra: Stil omskifter ALARM på OFF for ingen alarm, Radio, for alarm opstart i musikradio eller radioscanner afhængig af MODE 17 omskifteren. Eller i stilling Tone for flertone alarm. Husk at indstille alarm tiden med TIME 6 omskifteren. Birdies Birdies er et Amerikansk slangord for interne frekvenser i scanneren, som scanneren kan stoppe på. Hvis man vil undersøge om en eller flere af disse frekvenser forefindes, kan man tage antennen af og søge gennem de frekvensområder, som ønskes benyttet. Høres susen / støj med lukket squelch er det en Birdie og søgning henover en sådan bør undgås eller indsætte en L/O. 15

16 Vedligeholdelse Scanneren bør rengøres med en fugtig klud. Brug ikke organiske opløsningsstoffer, da plastmaterialet kan tage skade. Udfør ikke reparationer eller modifikationer selv. Kontakt nærmeste forhandler. Uautoriserede reparationer eller modifikationer vil føre til bortfald af garanti. Nulstille/ Resette UBC 360CLT Har man efterhånden fået for mange ændringer, kan man nulstille scanneren. Men husk inden da at nedskrive de frekvenser, som skal gemmes igen. Fjern spændingen fra UBC 360CLT. Hold knapperne 2, 9 og HOLD nede når spændingen tilsluttes. (ikke POWER knappen, men strømforsyningen) Hold alle 3 knapper inde i ca. 3 sekunder. CLEAr står i displayet og alle data er slettet. 16

17 Garanti Kvittering eller faktura gælder som garantibevis, når den er forsynet med forhandlernavn og dato. Der ydes 6 måneders garanti efterfulgt af 18 måneders reklamationsret på radioscanneren fra købsdato. UBC 360CLT er ikke vandtæt. Skader opstået p.g.a. væske eller fugt er ikke omfattet af garantien. Garantien omfatter ikke skader opstået p.g.a. forkert betjening af radioscanneren eller p.g.a. modifikationer eller reparationer udført af uautoriseret reparatør. Garantien omfatter ikke skader opstået på grund af utilsigtet brug af scanneren. UBC 360CLT bør opbevares utilgængeligt for mindre børn. UBC 360CLT er CE-godkendt og lever derfor op til de europæiske standarder for elektronisk udstyr. Ved fejl eller mangler, som er omfattet af garantien, skal radioscanneren indleveres inden garantiperiodens udløb til autoriseret forhandler med angivelse af fejl eller mangler. 17

18 Frekvensbånd UBC 360CLT dækker frekvenser indenfor frekvensområdet MHz fordelt som følger: Bemærk, at UBC 360CLT ikke kan modtage frekvenser indenfor følgende områder: og MHz. Ændring af frekvensstep se side 13. Frekvens Auto frekvensstep Transmission MHz KHz ,0 FM Amatør bånd ,5 FM Landmobil ,0 FM VHF lav frekvens 83-87,3 12,5 FM VHF lav frekvens ,5 AM Fly frekvenser ,0 FM Trådløs mikrofon ,5 FM VHF Landmobile ,6 10,0 FM VHF Landmobil 160,6-162,6 12,5 FM VHF Landmobil 162, ,0 FM VHF Landmobil ,25 FM UHF Landmobil ,0 FM UHF Landmobil ,0 FM UHF Landmobil ,25 FM UHF Landmobil ,5 FM Offentlige tjenester Radio mode AM AM musik radio WFM FM musik radio 18

19 Tekniske specifikationer Uniden Bearcat UBC 360CLT har følgende tekniske specifikationer: Frekvenser: MHz. (Med visse undtagelser) AM musik radio KHz FM musik radio MHz Antal kanaler: 300 Antal banks: 10 med hver 30 kanaler Scanningshastighed: Følsomhed: Audio udgang: Antenne: Temperatur: 50 kanaler pr. sekund 0,4 µv (VHF) 0,9 W nominelt i 8 Ω højttaler Ext. headset 3,5 Ø-jack. Teleskopantenne. BNC connector, 50 Ω AM radio spec loop antenne. Medfølger. UBC 360CLT er funktionsdygtig ved temperaturer imellem -10 C og +50 C. Størrelse: 209 x 148 x 81 (B x D x H) Vægt: 600 g. Strømforsyning: 220 volt AC 12V DC 19

20 Kom nemt igang. Hvis du ikke kender frekvensen for den trafik, som du ønsker at aflytte, kan du benytte dig af UBC 360CLT s fremragende søgeegenskaber på følgende måde: 1. Tænd apparatet på POWER knappen. 2. Drej VOLUME med uret ca. halvt op. 3. Drej SQUELCH knappen med uret til støjen forsvinder. 4. Omskifter MODE skal stå i Scanner. 5. Tryk SEARCH og derefter HOLD. Indtast den laveste søgefrekvens f.eks (husk.), tryk PGM LO står i displayet, tryk piltast, UP står i displayet. Indsæt den højeste søgefrekvens f.eks. 168., tryk PGM, tryk SEARCH. Nu søger UBC 360CLT fra 158 MHz til 168 MHz. 6. Stopper UBC 360CLT på støj, tryk på L/O eller SEARCH. 7. Tryk HOLD for at stoppe søgning. Tryk SEARCH for at starte igen. Ret til ændringer forbeholdes danita electronics a/s Printed in China UBZZ21355ZZ(0)

UBC 244CLT. Programmérbar 50 kanaler radiobasescanner med ur og alarm. Brugsanvisning DK 3042

UBC 244CLT. Programmérbar 50 kanaler radiobasescanner med ur og alarm. Brugsanvisning DK 3042 UBC 244CLT Brugsanvisning Programmérbar 50 kanaler radiobasescanner med ur og alarm DK 3042 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 244CLT... side 4 Opsætning... side 5 Set bagfra... side

Læs mere

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078

UBC 278CLT. Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 UBC 278CLT Programmérbar radiobasescanner, 100 kanaler med ur, alarm og musikradio Brugsanvisning DK 3078 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 278CLT... side 4 Opsætning... side 5 Set

Læs mere

UBC69XLT-2. Programmérbar radiohåndscanner med 80 kanaler. Brugsanvisning DK 3069

UBC69XLT-2. Programmérbar radiohåndscanner med 80 kanaler. Brugsanvisning DK 3069 UBC69XLT-2 Programmérbar radiohåndscanner med 80 kanaler Brugsanvisning DK 3069 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?...side 3 UBC69XLT-2...side 4 Opladelige batterier...side 4 Opsætning...side 5

Læs mere

UBC 30XLT. Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler. Brugsanvisning DK 3030

UBC 30XLT. Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler. Brugsanvisning DK 3030 UBC 30XLT Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler Brugsanvisning DK 3030 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?...side 3 UBC 30XLT...side 4 Opsætning...side 5 Tastatur oversigt...side 6 Funktionstast:...side

Læs mere

UBC 72XLT. Programmérbar radiohåndscanner 100 kanaler close call. Brugsanvisning DK 3072

UBC 72XLT. Programmérbar radiohåndscanner 100 kanaler close call. Brugsanvisning DK 3072 UBC 72XLT Programmérbar radiohåndscanner 100 kanaler close call Brugsanvisning DK 3072 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?...side 3 UBC 72XLT...side 4 Opsætning...side 5 Funktionsoversigt...side

Læs mere

UBC 800XLT. Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080

UBC 800XLT. Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080 UBC 800XLT Programmérbar Radiobasescanner op til 6000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3080 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 800XLT... side 4 Opsætning... side 5 Bagsiden......

Læs mere

UBC 785XLT. Programmérbar radiobasescanner, 1000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3085

UBC 785XLT. Programmérbar radiobasescanner, 1000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3085 UBC 785XLT Programmérbar radiobasescanner, 1000 kanaler fra 25 til 1300 MHz Brugsanvisning DK 3085 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 UBC 785XLT... side 4 Opsætning... side 5 Bagsiden......

Læs mere

USC 230. Programmérbar radiohåndscanner 25-1300 MHz Op til 2500 kanaler Close Call. Brugsanvisning DK 3023

USC 230. Programmérbar radiohåndscanner 25-1300 MHz Op til 2500 kanaler Close Call. Brugsanvisning DK 3023 USC 230 Programmérbar radiohåndscanner 25-1300 MHz Op til 2500 kanaler Close Call Brugsanvisning DK 3023 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?... side 3 USC 230...... side 4 Opsætning... side 5 Funktions

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

UBC 92XLT. Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler Close Call. Brugsanvisning DK 3092

UBC 92XLT. Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler Close Call. Brugsanvisning DK 3092 UBC 92XLT Programmérbar radiohåndscanner med 200 kanaler Close Call Brugsanvisning DK 3092 Indholdsfortegnelse Hvad er radioscanning?...side 3 UBC 92XLT...side 4 Opsætning...side 5 Funktionsoversigt...side

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET

ADVARSEL IBRUGTAGNING RESET ADVARSEL Du skal installere antennen (forbindelse til placering "B" på bagsiden af radioen) og indstille SWR (Standing Wave Ratio) ved installationen. Undladelse af dette kan resultere i ødelæggelse af

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900

Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 Brugervejledning for Lydaktiveret Kald LAK900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: - 1 - www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af LAK900

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

LAK-900-M. Brugervejledning for lydaktiveret kald med monitorudgang

LAK-900-M. Brugervejledning for lydaktiveret kald med monitorudgang Brugervejledning for lydaktiveret kald med monitorudgang LAK-900-M KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: - 1-9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING

V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING V-COM V40 JAGTRADIO 31MHz og 155MHz BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Vigtig information angående bekyttelse og råd 4 Pakken skal indeholde 4 Radio 5 Display 5 Kom igang 6 Antenne 6 Batteri

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER

Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER Betjeningsvejledning SM-02 SATMETER El.nr. 63 98 941 011 DAGATRON SM-02 side 2 1. Beskrivelse af frontpanel LED indikator for horisontal eller vertikal polarisation niveau checker Genopladelige batteri

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING

CR-718 B R U K S A N V I S N I N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE U SO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING CR-718 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G B E T J E N I N G S V E J L E D N I N G B E D I E N U N G S A N L E I T U N G M O D E D E M P L O I MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES

Læs mere

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI

MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI MANUAL PROFESSIONAL HÅNDVÆRKER RADIO HÅNDVÆRKER KONSTRUKTION INDUSTRI Navne & Funktioner... 1 Montering og fjernelse af batteripakke... 2 Opladning af batteriet... 2 Display symboler... 3 Grundlæggende

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Shake Awake Jumbo 901

Shake Awake Jumbo 901 Brugervejledning Shake Awake Jumbo 901 Vibratovækkeur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit vibratorvækkeur ShakeAwake Jumbo 901. Vågn

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C

DS-3300X Wireless Optical Deskset Produktoplysninger. Holder/receiver. Tastatur U V L M N O P Q R S T G J D E A B C Produktoplysninger Mus A B C D E 2 3 4 Holder/receiver F G J I 5 6 7 Tastatur 8 K L M N O P Q R S T U V 9 0 X Y Z DK W Mus Tastatur Holder/receiver A: Højre tast B: Rullehjul Knap Indikator C: Venstre

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere