pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING"

Transkript

1 pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING

2

3 Betjeningsvejledningen til Rad-5 har til formål at give de nødvendige oplysninger til korrekt betjening af alle modeller af Rad-5-pulsoximetre. Der kan være oplysninger i denne vejledning, som ikke er relevante for Deres pulsoximetersystem. Generel viden om pulsoximetri og en forståelse af egenskaberne og funktionerne i Rad-5- pulsoximeter er en forudsætning for korrekt brug. Rad-5-pulsoximeter må kun betjenes, hvis denne vejledning er læst og forstået fuldstændigt. BEMÆRK: Køb eller besiddelse af denne anordning indebærer ingen udtrykkelig eller underforstået tilladelse til at anvende anordningen sammen med reservedele, som alene eller sammen med anordningen kan komme ind under et af de patenter, der vedrører anordningen. FORSIGTIG: I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV (USA) MÅ DENNE ANORDNING KUN FORHANDLES ELLER ORDINERES AF EN LÆGE. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, kontaktes: Masimo Corporation 40 Parker Irvine, CA USA Tlf.: +US Fax: +US Autoriseret repræsentant i EU for Masimo Corporation: EC REP MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Tlf.: Fax: MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR OPFYLDER KUN UL /CAN/CSA C22.2 nr MED HENSYN TIL ELEKTRISK STØD, BRAND OG MEKANISKE FARER. 80 fk Omfattet af et eller flere af følgende USA-patenter: RE38,492, RE38,476, 7,221,971, 7,215,986, 7,215,984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,699,194, 6,684,090, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, modsvarende internationale versioner eller et eller flere af patenterne, der henvises til på <http://www.masimo>.com/patents.htm. Andre patenter anmeldt. Fremstillet i USA 2010 Masimo Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Masimo, SET,, Radical, Rad-5v, PRONTO, Signal IQ, APOD, LNOP, LNCS, DCI og FastSat er varemærker tilhørende Masimo Corporation. Rad5v, TrendCom, SatShare, Discrete Saturation Transform (DST), DCIP og SIQ er varemærker tilhørende Masimo Corporation. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion i

4 SIKKERHEDSOPLYSNINGER, ADVARSLER, FORHOLDSREGLER OG BEMÆRKNINGER Rad-5 håndholdt pulsoximeter er designet til at mindske muligheden for farer, der opstår ved fejl i softwareprogrammet, ved at følge de lydtekniske designprocesser, Risk Analysis og Software Validation. Eksplosionsfare. Pulsoximetret må ikke bruges i nærheden af brandbare anæstesimidler eller andre brandbare stoffer sammen med luft, oxygen-berigede miljøer eller dinitrogenoxid. Pulsoximetret er IKKE beregnet til brug som en apnømonitor. Et pulsoximeter skal betragtes som en anordning, der giver en tidlig advarsel. Hvis der indikeres en trend i retning af hypoksi hos patienten, analyseres blodprøver af laboratorieinstrumenter for at kunne forstå patientens tilstand fuldstændigt. Pulsfrekvensmåling er baseret på den optiske detektion af en perifer gennemstrømningspuls og kan måske derfor ikke detektere visse arytmier. Pulsoximeteret bør ikke bruges som erstatning eller substitut for EKG-baseret arytmianalyse. Pulsoximetretmå kun betjenes af kvalificeret personale. Denne brugervejledning, vejledninger til tilbehør, al sikkerhedsinformation og specifikationer, bør læses inden brug. Fare for elektrisk stød. Dækslet på pulsoximetret må kun åbnes for at udskifte enhedens batteri. Kun en kvalificeret bruger må udføre vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet specifikt i denne vejledning. Servicering henvises til Masimo, når dette udstyr skal repareres. Som ved alt medicinsk udstyr skal patientkabler lægges omhyggeligt for at reducere risikoen for at patienten vikles ind i eller stranguleres i kablet. Pulsoximetret eller tilbehør må ikke lægges et sted, hvor det kan falde ned på patienten. Pulsoximetret må ikke løftes i patientkablet. Interferensstoffer: Carboxyhæmoglobin kan forhøje aflæsningerne fejlagtigt. Forhøjelsesniveauet er omtrent lig med mængden af carboxyhæmoglobin til stede. Farvestoffer eller ethvert stof, som indeholder farvestof, der kan ændre sædvanlig blodpigmentering, kan give fejlagtige aflæsninger. Svær anæmi kan give fejlagtige SpO 2 -aflæsninger. Pulsoximetret eller oximetrisensorer må ikke bruges under magnetisk resonans imagografi- (MRI) scanning. Induceret strøm kan muligvis give forbrændinger. Pulsoximetret kan påvirke MRI-billedet, og MRI-enheden kan påvirke oximetrimålingernes nøjagtighed. Hvis der anvendes pulsoximetri under strålebehandling af hele kroppen, skal sensoren holdes ude af strålingsfeltet. Hvis sensoren udsættes for stråling, kan aflæsningen være unøjagtig eller være nul i hele den aktive strålingsperiode. Tag altid sensoren af patienten og kobl patienten fuldstændig fra pulsoximetret, inden han/ hun bades. Pulsoximetret må ikke anbringes, hvor knapperne kan ændres af patienten. Pulsoximetrets forside må ikke anbringes mod en flade. Dette vil bevirke, at alarmen dæmpes. Pulsoximetret må ikke anbringes på elektrisk udstyr, som kan påvirke pulsoximetret og forhindre det i at fungere korrekt. Pulsoximetret må ikke udsættes for overdreven fugt, som fx direkte eksponering af regn. Overdreven fugt kan bevirke, at pulsoximetret fungerer unøjagtigt eller svigter. ii Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

5 SIKKERHEDSOPLYSNINGER, ADVARSLER, FORHOLDSREGLER OG BEMÆRKNINGER Beholdere med væske må ikke anbringes på eller i nærheden af pulsoximetret. Væsker, der spildes på pulsoximetret, kan bevirke, at det fungerer unøjagtigt eller svigter. Undgå at placere beholdere med væske på eller i nærheden af pulsoximeteret. Spildt væske på pulsoximeteret kan forårsage unøjagtig eller fejlfunktion. Funktionssvigt Hvis pulsoximetret svigter under en eller flere af opsætningsprocedurerne, tages det ud af drift, indtil kvalificeret servicepersonale har korrigeret situationen. Patientsikkerhed Hvis en sensor på nogen måde er skadet, tages den omgående ud af brug. Pulsoximetret kan bruges under defibrillering, men aflæsningerne kan være unøjagtige i op til 20 sekunder. Dette udstyr er afprøvet og imødekommer grænserne for medicinske anordninger ifølge IEC , Direktiv vedrørende medicinske apparater 93/42/EU. Disse grænser er udformet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en typisk medicinsk installation. Dette udstyr udvikler, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det give skadelig interferens med andre anordninger i nærheden. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en særlig installation. Hvis dette udstyr alligevel forårsager skadelig interferens på andre anordninger, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af de følgende foranstaltninger: Drej eller flyt den modtagende anordning. Øg afstanden mellem udstyret. Kontakt producenten for at få hjælp. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion iii

6 indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERSIGT Om denne brugervejledning Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Produktbeskrivelse Egenskaber og fordele Indikationer Pulsoximetri Generel beskrivelse Funktionsprincip Funktionel kontra fraktioneret iltmætning Målt kontra beregnet iltmætning Masimo SET Signal Extraction Technology [signalekstrationsteknologi] Masimo SET DST Masimo SET parallelle funktioner AFSNIT 2 - BESKRIVELSE AF SYSTEMET Indledning Rad-5/5v-knapper på frontpanel Rad-5/5v-bagpanel Symbols AFSNIT 3 - OPSÆTNING Indledning Udpakning og eftersyn Forberedelse til monitorering Strømkrav Opsætning af monitor Indledende opsætning AFSNIT 4 - BETJENING Indledning Grundlæggende betjening Generel opsætning og brug Standardindstillinger Vellykket SpO 2 -monitorering Numerisk display - SpO Masimo-Sensorer Numerisk display Pulsslag Signal IQ og pulssøjle Lav perfusion Handlinger, der skal udføres Følsomhed Indikator for Batteriniveau Hørlig alarm for lavt batteri Normal patientmonitorering Rad-5v-betjening af knapper på frontpanel Rad-5-betjening af knapper på frontpanel Opsætningsmenu (Kun Rad-5) Navigering i menu iv Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

7 indholdsfortegnelse Opsætningsmenu niveau 1 Alarmgrænser og alarmstyrke Opsætningsmenu niveau 2 Gennemsnitsberegning, følsomhed, FastSat, og SmartTone Opsætningsmenu Niveau 3 - Tendensindstillinger Opsætningsmenu niveau 4 - LED -lysstyrke og standardindstillinger fra fabrikken 4-13 Opsætning og brug af tendensfunktion (kun Rad-5) Introduktion Installation af Trendcom Hjælpeprogram Betjening af Trendcom Hjælpeprogram Sletning af Tendenshukommelse Format af Tendensberegningsdata Tendensoutputeksempler Specialmenu Standard- og søvnmodus Betjening i søvnmodus AFSNIT 5 - ALARMER / MEDDELELSER Alarmindikering Alarmgrænser (Kun Rad-5) Alarmdæmpning Indikator for Alarm dæmpet AFSNIT 6 - FEJLFINDING Fejlfinding AFSNIT 7 SPECIFIKATIONER Rad-5/5V serien specifikationer Ydeevne Nøjagtighed Elektrisk Miljøspecifikationer Fysiske egenskaber AFSNIT 8 SENSORER OG PATIENTKABLER Indledning Masimo SpO 2 - sensorer og kablers Valg af Masimo SET-Sensor Sensorens anvendelsessted LNOP Genanvendelige Sensorer LNOP Selvklæbende Sensorer LNOP Specialsensorer LNCS TM Genanvendelige Sensorer LNCS TM Selvklæbende Sensorer LNOPv TM Selvklæbende Sensorer M-LNCS TM Genanvendelige Sensorer M-LNCS TM Selvklæbende Sensorer Rengøring og genbrug af Masimo-genbrugssensorer og kablers Genfastsættelse af Selvklæbende Sensorer til Engangsbrug Masimo SET-patientkabler Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion v

8 indholdsfortegnelse AFSNIT 9 SERVICE/VEDLIGEHOLDELSE Indledning Rengøring Udskiftning af batterier Kontrol af ydeevne Service og reparation Reparationsvilkår Returneringsprocedure Garanti Begrænsninger Licensaftale til slutbruger AFSNIT 10 - TILBEHØR Rad-5 Tilbehør vi Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

9

10

11 oversigt 1 Om denne brugervejledning Denne brugervejledning forklarer, hvordan Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter sættes op og bruges. Vigtige oplysninger i forbindelse med generel brug af Rad-5/5v-pulsoximeter forekommer før denne indledning. Andre vigtige sikkerhedsoplysninger findes i manualen, hvor det er relevant. Læs hele afsnittet om sikkerhedsoplysninger, inden De starter på at bruge monitoren. I tillæg til afsnittet om sikkerhed indeholder denne brugervejledning følgende afsnit: AFSNIT 1 OVERSIGT giver en generel beskrivelse af pulsoximetri. AFSNIT 2 BESKRIVELSE AF SYSTEMET beskriver Rad-5/5v håndholdt pulsoximetersystem og dets funktioner og egenskaber. AFSNIT 3 OPSÆTNING beskriver, hvordan Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter sættes op til brug. AFSNIT 4 BETJENING beskriver betjening af Rad-5/5v puls oximetrisystem. AFSNIT 5 ALARMER OG MEDDELELSER beskriver alarmsystem meddelelserne. AFSNIT 6 FEJLFINDING giver oplysninger om fejlfinding. AFSNIT 7 SPECIFIKATIONER giver de detaljerede specifikationer for Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter. AFSNIT 8 SENSORER OG PATIENTKABLER ANGIVER, hvordan Masimo SET LNOP- og LNCS-sensorer og Masimo SET-patientkabler bruges og plejes. AFSNIT 9 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE BESKRIVER, hvordan Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter vedligeholdes, serviceres og repareres. AFSNIT 10 TILBEHØR Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-1

12 1 oversigt Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Læs og følg venligst alle advarsler, forholdsregler og bemærkninger, der vises i denne brugervejledning. En forklaring på disse er som følger: Der anføres en ADVARSEL, når handlinger kan få et alvorligt udfald (dvs. læsion, alvorlig bivirkning, død) for patienten og brugeren. Se efter teksten i en gråtonet boks. Eksempel på advarsel: ADVARSEL: DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ EN ADVARSEL. Der anføres en FORHOLDSREGEL, når der skal udvises særlig omhu fra patientens eller brugerens side for at undgå læsion af patienten, beskadigelse af denne anordning eller beskadigelse af anden ejendom. Eksempel på forholdsregel: FORHOLDSREGEL: DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ EN FORHOLDSREGEL. Der anføres en BEMÆRKNING, når der er behov for yderligere generelle oplysninger. Eksempel på bemærkning: BEMÆRK: Dette er et eksempel på en bemærkning. 1-2 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

13 oversigt 1 Produktbeskrivelse Rad-5 serien af håndholdte pulsoximetre er non-invasive monitorer af arteriel iltmætning og pulsslag. Rad-5 serien har et flerfarvet LED-display, som kontinuerligt viser numeriske værdier af SpO 2 og pulsslag, såvel som LED-indikatorsøjler til perfusionsindeks (PI) og signalidentifikation og kvalitetsindikator (Signal IQ ). Rad-5-serien består af to modeller: Rad-5 med alle egenskaberne og Rad-5v-stikprøvekontrollør. Begge enheder er bygget på den samme bevægelsestolerante pulsoximetriteknologi, hvor Rad-5 har tilføjet parameteralarmering, tre følsomhedsindstillinger og justerbare gennemsnitsberegningstider. Egenskaber, der kun gælder for Rad-5 er angivet med (Rad-5). EGENSKABER OG FORDELE Disse egenskaber er fælles for Rad-5-serien: Klinisk påvist ydeevne for Masimo SET -teknologi Kan anvendes på neonatale, pædiatriske og voksne patienter Testet for nøjagtig monitorering ved bevægelse og lav perfusion SpO 2 -, pulsslag-, alarm- og perfusionsindeksdisplays Signal IQ til signalidentifikation og kvalitetsindikation Bekvemt, håndholdt letvægtsdesign Lang levetid for batteri: over 30 timer på 4 AA alkalinebatterier Hørlig alarm for manglende sensor, sensor taget af, registreret interferens og lavt batteri Rad-5 har desuden disse egenskaber: Alarmer for Høj/Lav iltmætning og Højt/Lavt pulsslag FastSat SmartTone Brugerdefineret indstilling af alarmgrænser Søvnundersøgelsesfunktion Tre følsomhedsniveauer Maks., Normal og APOD TM Lagrer op til 72 timers tendensdata i hukommelsen Justerbar alarmstyrke Justerbar gennemsnitsberegningstid 2 til 16 sekunder Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-3

14 1 oversigt INDIKATIONER Rad-5-serien af håndholdte pulsoximetre og tilbehør er indiceret til kontinuerlig (kun Rad-5) eller stikprøvekontrol, non-invasiv monitorering af funktionel iltmætning af arteriel hæmoglobin (SpO 2 ) og pulsslag (måles af en SpO 2 -sensor). Rad-5-serien af håndholdte pulsoximetre og tilbehør er indiceret til brug hos voksne, pædiatriske og neonatale patienter under forhold både med og uden bevægelse, og hos patienter, som er godt eller dårligt perfunderet, på hospitaler, hospitalslignende institutioner, i mobile miljøer samt ved arbejde i marken. 1-4 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

15 oversigt 1 Pulsoximetri GENEREL BESKRIVELSE Pulsoximetri er en kontinuerlig og non-invasiv metode til at måle iltmætningsniveauet i det arterielle blod. Målingen foretages ved at placere en sensor på en patient, sædvanligvis på fingerspidsen hos voksne, og på hånden eller foden hos neonatale patienter. Sensoren tilsluttes pulsoximetri-enheden med et patientkabel. Sensoren henter signaldata fra patienten og sender dem til enheden. Enheden viser de beregnede data på to måder: 1) som en procentværdi for arteriel iltmætning (SpO2), og 2) som et pulsslag (PR). Den følgende figur viser den generelle monitoreringsopsætning Enheden 2. Patientkabel 3. Sensor 1 FUNKTIONSPRINCIP Pulsoximetri styres af følgende principper: 1. Oxyhæmoglobin (iltet blod) og deoxyhæmoglobin (ikke-iltet blod) har forskellige absorptioner af rødt og infrarødt lys (spektrofotometri). 2. Mængden af arterielt blod i væv ændres i takt med pulsen (fotoplethysmografi). Derfor ændres mængden af lys, der absorberes af de varierende kvantiteter af arterielt blod, ligeledes. Rad-5 håndholdt pulsoximeter anvender et pulserende system med to bølgelængder til at skelne mellem iltet og ikke-iltet blod. Signaldata opnås ved at føre rødt (rd) (660 nm bølgelængde) og infrarødt (ir) (905 nm bølgelængde) lys gennem en kapillærbane (fx en fingerspids, en hånd, en fod) og måle ændringer i lysabsorption under den pulserende cyklus. Dette kan være nyttigt for klinikere at vide. Lyset har en nominel strålingseffekt på 0,79 mw (maks.). Se nedenstående figur. Rad-5/5v anvender en sensor med røde og infraråde lysdioder (LED), der sender lyset igennem stedet til en fotodiode (detektor). Detektoren modtager lyset, omdanner det til et elektronisk signal og sender det til Rad-5/5v, hvor det beregnes. Så snart Rad-5 modtager signalet fra sensoren, anvender den Masimo SET-signalekstraktionsteknologi til beregning af patientens funktionelle iltmætning og pulsslag Infrarøde lysemitterende dioder (LED er) 2. Detektor Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-5

16 1 oversigt FUNKTIONEL KONTRA FRAKTIONERET ILTMÆTNING Rad-5/5v er kalibreret til at måle og vise funktionel iltmætning: mængden af iltet hæmoglobin udtrykt som en procentdel af det hæmoglobin, der kan transportere ilt. Rad-5 måler ikke fraktioneret iltmætning: iltet hæmoglobin udtrykt som en procentdel af alt målt hæmoglobin, inklusiv målt dysfunktionelt hæmoglobin som fx karboxyhæmoglobin eller methæmoglobin. For at konvertere fraktioneret iltmætning til funktionel iltmætning skal målingerne af fraktioneret iltmætning konverteres ifølge: Funktionel iltmætning = Fraktioneret iltmætning x (% karboxyhæmoglobin + % methæmoglobin) MÅLT KONTRA BEREGNET ILTMÆTNING Målinger af iltmætning taget med et pulsoximeter sammenlignes sædvanligvis med iltmætninger, der er beregnet ud fra det partielle tryk af ilt (PO 2 ) taget fra en blodgasprøve fra en arterie. Ved sammenligning af de to målinger og tolkning af værdier skal der udvises forsigtighed, da den beregnede værdi opnået fra blodgasprøven kan være forskellig fra SpO 2 -målingen i pulsoximetret. Der opnås sædvanligvis forskellige resultater fra blodgasprøven, hvis den beregnede iltmætning ikke er passende korrigeret for virkningerne af variabler, der forskyder forholdet mellem PO 2 og iltmætning, fx: ph, temperatur, det partielle tryk af kuldioxid (PCO 2 ), 2,3-DPG, og føtal hæmoglobin. Da blodgasanalyser også sædvanligvis tages over en periode på 20 sekunder (den tid, det varer at tage blodprøven) kan en meningsfyldt sammenligning kun opnås, hvis patientens kerneiltmætning ligger stabilt og ikke ændrer sig i den tidsperiode, hvor blodgasprøven tages. MASIMO SET SIGNAL EXTRACTION TECHNOLOGY [SIGNALEKSTRATIONSTEKNOLOGI] Signalbehandlingen i Masimo-signalekstraktionsteknologien er anderledes end konventionelle pulsoximetre. Konventionelle pulsoximetre antager, at det arterielle blod er det eneste blod, der bevæger sig (pulserer) på målestedet. Under en patientbevægelse bevæger det ikke-arterielle blod sig dog også og får konventionelle pulsoximetre til at aflæse lave værdier, fordi de ikke kan skelne mellem bevægelse i det arterielle og det venøse blod (kaldes sommetider støj). Masimo SETpulsoximetri anvender parallelle funktioner og digitalfiltrering, som kan tilpasses. Tilpasningsfiltre er meget effektive, fordi de er i stand til at tilpasse sig de varierende fysiologiske signaler og/eller støj og adskille dem ved at se på hele signalet og nedbryde det i dets fundamentale komponenter. Masimo SET-signalbehandlingsalgoritme, Discrete Saturation Transform TM (DST), identificerer på pålidelig måde støjen, isolerer den og annullerer den ved hjælp af tilpasningsfiltre. Den rapporterer dernæst den sande arterielle iltmætning til visning på monitoren. 1-6 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

17 oversigt 1 MASIMO SET PARALLELLE FUNKTIONER MASIMO SET DST IR RD Generator med referencesignal Referencesignal Justeringsfilter Udgangseffekt Prøvemætning SpO 2 95 % Strøm Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-7

18

19 beskrivelse af systemet 2 Indledning Rad-5-serien af håndholdte pulsoximetre er fuldt udstyrede pulsoximetre, der er designet, så de er lette at betjene. Alle oplysninger om pulsoximetrimåling samt anordningens statusdata vises på anordningens frontpanel. Al brugerinput håndteres med betjeningsknapper på frontpanelet, og sensorkablets tilslutning findes ved anordningens øverste kant. Rad-5 og Rad-5v får strømforsyning fra 4 AA alkalinebatterier, som har over 30 timers batterilevetid. Rad-5-serien tilbyder fuld Masimo SET-teknologi i en lille håndholdt anordning Rad-5-serien understøtter hele produktlinjen af Masimo-sensorer og patientkabler (se afsnit 8, Sensorer og patientkabler) Rad-5-serien understøtter standardisering af sensorer og pulsoximetriteknologi på hele hospitalet Rad-5v sørger for vigtige pulsoximetriegenskaber Rad-5 omfatter alle egenskaberne hos Rad-5v, plus Alarmer for Høj/Lav iltmætning Alarmer for Højt/Lavt pulsslag Brugerdefineret indstilling af alarmgrænser Søvnundersøgelsesfunktion Lagrer op til 72 timers tendensdata i hukommelsen Justerbar gennemsnitsberegningstid Tre følsomhedsniveauer Maks., Normal og APOD FastSat SmartTone En Red Direct Connect spot-tjeksensor eller et Masimo-patientkabel og Masimo-sensor tilkobles konnektoren øverst på Rad-5/5v. Rad-5/5v kan enten bruges til stikprøver eller til kontinuerlig (Rad-5) SpO 2 monitorering. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 2-1

20 2 beskrivelse af systemet Rad-5/5v-knapper på frontpanel MAX Rad-5 Rad-5v INDIKATOR FOR BETJENINGSKNAP Patientkabelkonnektor Indikator for FastSat Displayet for Iltmætning Signal IQ / Pulssøjle Displayet for Pulsslag Knappen Mode / Enter (Modus / Enter) Knappen Next (Næste) BESKRIVELSE Forbindes til Rød Direct Connect spot-tjeksensor eller Masimo-patientkabel Lyser, når FastSat modus er aktiveret. FastSat muliggør hurtig registrering af ændringer i arteriel iltmætning. Den funktionelle arterielle iltmætning af hæmoglobin vises i SpO 2 -enheder. Når enheden søger efter en iltmætning og en puls, vil den blinke med tankestreger. Signal IQ giver en indikation af kvaliteten af det hentede signal såvel som timing af pulsen. En grøn lodret LED-søjle stiger og falder i takt med pulsen, hvor højden på søjlen indikerer signalets kvalitet. Pulsslaget i slag pr. minut (beats per minute, bpm). Når enheden søger efter en iltmætning og en puls, vil den blinke med tankestreger. Bruges til at gå ind i opsætningsmenuerne og til at vælge/ aktivere visse indtastninger i menu-/opsætningssystemet. Bruges i menu-/opsætningssystemet til at gå gennem valgmulighederne for opsætning. Ikke aktiv under normal patientmonitorering. 2-2 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

21 beskrivelse af systemet 2 INDIKATOR FOR BETJENINGSKNAP BESKRIVELSE Strøm tændt / slukket Indikator for Batteriniveau Indikator for Visuel alarm Bruges til at tænde og slukke enheden. Fire LED er indikerer batteriets status. Når den sidste indikator begynder at blinke, udskiftes batterierne. Lyser, når en alarmtilstand eksisterer. Denne indikator må ikke slukkes eller på anden måde tilsidesættes Perfusionsindeks Indikator for MAX Indikator for Alarm dæmpet Knappen Alarmdæmpning Knap Op Knap Ned Højttaler Pulstonestyrke Display lysstyrke Perfusionsindeks giver en indikation af procentdelen af pulserende signal til ikke-pulserende signal. Søjlen er højest, når kvaliteten af det perfunderede sted er bedst. Lyser, når MAX-modus er aktiveret. Bemærk: Ved brug af indstillingen til maksimal følsømhed er der risiko for, at det ikke registreres korrekt, hvis sensoren falder af patienten. Blinker for at indikere, at alarmen er dæmpet midlertidigt (ved at trykke på knappen Alarmdæmning én gang) eller lyser konstant for at indikere, at alarmerne er blevet dæmpet permanent (ved at trykke på knappen Alarmdæmpning to gange). Tryk én gang for at dæmpe alarmen midlertidigt i 120 sekunder. Tryk anden gang til for at dæmpe (suspendere) alarmen permanent. Et tredje tryk får enheden tilbage til standardmonitorering med alarm. Under monitorering af iltmætning bruges disse knapper til at justere lydstyrken af pulsbippetonen. I menu-/opsætningssystemet bruges disse knapper til at vælge værdier inden for hvert menuvalg. Giver hørlig indikation af alarmtilstande, pulstone og feedback til tastetryk. Sørg for, at højttaleren ikke er tildækket, eller at enheden ikke er anbragt, så den vender nedad på sengen eller anden lydabsorberende overflade. Giver styring af pulstonestyrken. Kører gennem tre lydstyrkeniveauer, og dæmpning. Ved det højeste niveau vil et tryk på pulstonestyrkeknappen få lydstyrken til at dæmpes. Giver styring af frontpanelindikatorens lysstyrke. Kører gennem fire lysstyrkeniveauer. Ved det kraftigste lysstyrkeniveau vil et tryk på lysstyrkeknappen få displayet til at vende tilbage til den laveste lysstyrkeindstilling. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 2-3

22 2 beskrivelse af systemet Rad-5/5v-bagpanel AA AA AA AA INDIKATOR FOR BETJENINGSKNAP Serienummermærkat BESKRIVELSE Sidder inde i batterirummet og på bagsiden af enheden 2 Agenturgodkendelsesmærkat 3 Batteridæksel 4 Udløsning af batteridæksel Tryk ned og skub batteridækslet af bunden af oximetret 2-4 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

Fingertip Pulsoximeter

Fingertip Pulsoximeter Fingertip Pulsoximeter Model: Fairy A4 www.kendan.dk 1. Brugsområde Pulsoximeter anvendes til måling af SpO2 og puls via fingerspidsen. Pulsoximeteret kan anvendes til børn og voksne på hospitaler, klinikker

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Vejledning til hjemmebrug

Vejledning til hjemmebrug TM Nellcor Transportabelt SpO 2 - patientmonitoreringssystem PM10N Vejledning til hjemmebrug 2014 Covidien. COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien-logoet og Nellcor er amerikansk og internationalt registrerede

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow Technology BRUGERHÅNDBOG

signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow Technology BRUGERHÅNDBOG signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow Technology BRUGERHÅNDBOG Signal Extraction Pulse CO-Oximeter BRUGERHÅNDBOG Betjeningsvejledningen til Radical-7 Signal Extraction Pulse CO-Oximeter indeholder

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

med farvedisplay signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow Technology BRUGERHÅNDBOG

med farvedisplay signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow Technology BRUGERHÅNDBOG med farvedisplay signal extraction pulse co-oximeter med Rainbow Technology BRUGERHÅNDBOG Signal Extraction Pulse CO-Oximeter BRUGERHÅNDBOG med farvedisplay Betjeningsvejledningen til Radical-7 Signal

Læs mere

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35

DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 Systronik S46XX- serien:01/10/50/80 Dansk/norsk manual Side 4-2 DK: 6398 969 145/310/323/218 SE: 42 107 98, 42 111 65, 42 006 16 NO: 80 624 65, 80 624 77, 80 624 78/80 628 35 EAN: 5706445570386/485/492/588

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere