pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING"

Transkript

1 pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING

2

3 Betjeningsvejledningen til Rad-5 har til formål at give de nødvendige oplysninger til korrekt betjening af alle modeller af Rad-5-pulsoximetre. Der kan være oplysninger i denne vejledning, som ikke er relevante for Deres pulsoximetersystem. Generel viden om pulsoximetri og en forståelse af egenskaberne og funktionerne i Rad-5- pulsoximeter er en forudsætning for korrekt brug. Rad-5-pulsoximeter må kun betjenes, hvis denne vejledning er læst og forstået fuldstændigt. BEMÆRK: Køb eller besiddelse af denne anordning indebærer ingen udtrykkelig eller underforstået tilladelse til at anvende anordningen sammen med reservedele, som alene eller sammen med anordningen kan komme ind under et af de patenter, der vedrører anordningen. FORSIGTIG: I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV (USA) MÅ DENNE ANORDNING KUN FORHANDLES ELLER ORDINERES AF EN LÆGE. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, kontaktes: Masimo Corporation 40 Parker Irvine, CA USA Tlf.: +US Fax: +US Autoriseret repræsentant i EU for Masimo Corporation: EC REP MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Tlf.: Fax: MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR OPFYLDER KUN UL /CAN/CSA C22.2 nr MED HENSYN TIL ELEKTRISK STØD, BRAND OG MEKANISKE FARER. 80 fk Omfattet af et eller flere af følgende USA-patenter: RE38,492, RE38,476, 7,221,971, 7,215,986, 7,215,984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,699,194, 6,684,090, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, modsvarende internationale versioner eller et eller flere af patenterne, der henvises til på <http://www.masimo>.com/patents.htm. Andre patenter anmeldt. Fremstillet i USA 2010 Masimo Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Masimo, SET,, Radical, Rad-5v, PRONTO, Signal IQ, APOD, LNOP, LNCS, DCI og FastSat er varemærker tilhørende Masimo Corporation. Rad5v, TrendCom, SatShare, Discrete Saturation Transform (DST), DCIP og SIQ er varemærker tilhørende Masimo Corporation. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion i

4 SIKKERHEDSOPLYSNINGER, ADVARSLER, FORHOLDSREGLER OG BEMÆRKNINGER Rad-5 håndholdt pulsoximeter er designet til at mindske muligheden for farer, der opstår ved fejl i softwareprogrammet, ved at følge de lydtekniske designprocesser, Risk Analysis og Software Validation. Eksplosionsfare. Pulsoximetret må ikke bruges i nærheden af brandbare anæstesimidler eller andre brandbare stoffer sammen med luft, oxygen-berigede miljøer eller dinitrogenoxid. Pulsoximetret er IKKE beregnet til brug som en apnømonitor. Et pulsoximeter skal betragtes som en anordning, der giver en tidlig advarsel. Hvis der indikeres en trend i retning af hypoksi hos patienten, analyseres blodprøver af laboratorieinstrumenter for at kunne forstå patientens tilstand fuldstændigt. Pulsfrekvensmåling er baseret på den optiske detektion af en perifer gennemstrømningspuls og kan måske derfor ikke detektere visse arytmier. Pulsoximeteret bør ikke bruges som erstatning eller substitut for EKG-baseret arytmianalyse. Pulsoximetretmå kun betjenes af kvalificeret personale. Denne brugervejledning, vejledninger til tilbehør, al sikkerhedsinformation og specifikationer, bør læses inden brug. Fare for elektrisk stød. Dækslet på pulsoximetret må kun åbnes for at udskifte enhedens batteri. Kun en kvalificeret bruger må udføre vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet specifikt i denne vejledning. Servicering henvises til Masimo, når dette udstyr skal repareres. Som ved alt medicinsk udstyr skal patientkabler lægges omhyggeligt for at reducere risikoen for at patienten vikles ind i eller stranguleres i kablet. Pulsoximetret eller tilbehør må ikke lægges et sted, hvor det kan falde ned på patienten. Pulsoximetret må ikke løftes i patientkablet. Interferensstoffer: Carboxyhæmoglobin kan forhøje aflæsningerne fejlagtigt. Forhøjelsesniveauet er omtrent lig med mængden af carboxyhæmoglobin til stede. Farvestoffer eller ethvert stof, som indeholder farvestof, der kan ændre sædvanlig blodpigmentering, kan give fejlagtige aflæsninger. Svær anæmi kan give fejlagtige SpO 2 -aflæsninger. Pulsoximetret eller oximetrisensorer må ikke bruges under magnetisk resonans imagografi- (MRI) scanning. Induceret strøm kan muligvis give forbrændinger. Pulsoximetret kan påvirke MRI-billedet, og MRI-enheden kan påvirke oximetrimålingernes nøjagtighed. Hvis der anvendes pulsoximetri under strålebehandling af hele kroppen, skal sensoren holdes ude af strålingsfeltet. Hvis sensoren udsættes for stråling, kan aflæsningen være unøjagtig eller være nul i hele den aktive strålingsperiode. Tag altid sensoren af patienten og kobl patienten fuldstændig fra pulsoximetret, inden han/ hun bades. Pulsoximetret må ikke anbringes, hvor knapperne kan ændres af patienten. Pulsoximetrets forside må ikke anbringes mod en flade. Dette vil bevirke, at alarmen dæmpes. Pulsoximetret må ikke anbringes på elektrisk udstyr, som kan påvirke pulsoximetret og forhindre det i at fungere korrekt. Pulsoximetret må ikke udsættes for overdreven fugt, som fx direkte eksponering af regn. Overdreven fugt kan bevirke, at pulsoximetret fungerer unøjagtigt eller svigter. ii Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

5 SIKKERHEDSOPLYSNINGER, ADVARSLER, FORHOLDSREGLER OG BEMÆRKNINGER Beholdere med væske må ikke anbringes på eller i nærheden af pulsoximetret. Væsker, der spildes på pulsoximetret, kan bevirke, at det fungerer unøjagtigt eller svigter. Undgå at placere beholdere med væske på eller i nærheden af pulsoximeteret. Spildt væske på pulsoximeteret kan forårsage unøjagtig eller fejlfunktion. Funktionssvigt Hvis pulsoximetret svigter under en eller flere af opsætningsprocedurerne, tages det ud af drift, indtil kvalificeret servicepersonale har korrigeret situationen. Patientsikkerhed Hvis en sensor på nogen måde er skadet, tages den omgående ud af brug. Pulsoximetret kan bruges under defibrillering, men aflæsningerne kan være unøjagtige i op til 20 sekunder. Dette udstyr er afprøvet og imødekommer grænserne for medicinske anordninger ifølge IEC , Direktiv vedrørende medicinske apparater 93/42/EU. Disse grænser er udformet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en typisk medicinsk installation. Dette udstyr udvikler, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det give skadelig interferens med andre anordninger i nærheden. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en særlig installation. Hvis dette udstyr alligevel forårsager skadelig interferens på andre anordninger, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af de følgende foranstaltninger: Drej eller flyt den modtagende anordning. Øg afstanden mellem udstyret. Kontakt producenten for at få hjælp. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion iii

6 indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERSIGT Om denne brugervejledning Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Produktbeskrivelse Egenskaber og fordele Indikationer Pulsoximetri Generel beskrivelse Funktionsprincip Funktionel kontra fraktioneret iltmætning Målt kontra beregnet iltmætning Masimo SET Signal Extraction Technology [signalekstrationsteknologi] Masimo SET DST Masimo SET parallelle funktioner AFSNIT 2 - BESKRIVELSE AF SYSTEMET Indledning Rad-5/5v-knapper på frontpanel Rad-5/5v-bagpanel Symbols AFSNIT 3 - OPSÆTNING Indledning Udpakning og eftersyn Forberedelse til monitorering Strømkrav Opsætning af monitor Indledende opsætning AFSNIT 4 - BETJENING Indledning Grundlæggende betjening Generel opsætning og brug Standardindstillinger Vellykket SpO 2 -monitorering Numerisk display - SpO Masimo-Sensorer Numerisk display Pulsslag Signal IQ og pulssøjle Lav perfusion Handlinger, der skal udføres Følsomhed Indikator for Batteriniveau Hørlig alarm for lavt batteri Normal patientmonitorering Rad-5v-betjening af knapper på frontpanel Rad-5-betjening af knapper på frontpanel Opsætningsmenu (Kun Rad-5) Navigering i menu iv Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

7 indholdsfortegnelse Opsætningsmenu niveau 1 Alarmgrænser og alarmstyrke Opsætningsmenu niveau 2 Gennemsnitsberegning, følsomhed, FastSat, og SmartTone Opsætningsmenu Niveau 3 - Tendensindstillinger Opsætningsmenu niveau 4 - LED -lysstyrke og standardindstillinger fra fabrikken 4-13 Opsætning og brug af tendensfunktion (kun Rad-5) Introduktion Installation af Trendcom Hjælpeprogram Betjening af Trendcom Hjælpeprogram Sletning af Tendenshukommelse Format af Tendensberegningsdata Tendensoutputeksempler Specialmenu Standard- og søvnmodus Betjening i søvnmodus AFSNIT 5 - ALARMER / MEDDELELSER Alarmindikering Alarmgrænser (Kun Rad-5) Alarmdæmpning Indikator for Alarm dæmpet AFSNIT 6 - FEJLFINDING Fejlfinding AFSNIT 7 SPECIFIKATIONER Rad-5/5V serien specifikationer Ydeevne Nøjagtighed Elektrisk Miljøspecifikationer Fysiske egenskaber AFSNIT 8 SENSORER OG PATIENTKABLER Indledning Masimo SpO 2 - sensorer og kablers Valg af Masimo SET-Sensor Sensorens anvendelsessted LNOP Genanvendelige Sensorer LNOP Selvklæbende Sensorer LNOP Specialsensorer LNCS TM Genanvendelige Sensorer LNCS TM Selvklæbende Sensorer LNOPv TM Selvklæbende Sensorer M-LNCS TM Genanvendelige Sensorer M-LNCS TM Selvklæbende Sensorer Rengøring og genbrug af Masimo-genbrugssensorer og kablers Genfastsættelse af Selvklæbende Sensorer til Engangsbrug Masimo SET-patientkabler Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion v

8 indholdsfortegnelse AFSNIT 9 SERVICE/VEDLIGEHOLDELSE Indledning Rengøring Udskiftning af batterier Kontrol af ydeevne Service og reparation Reparationsvilkår Returneringsprocedure Garanti Begrænsninger Licensaftale til slutbruger AFSNIT 10 - TILBEHØR Rad-5 Tilbehør vi Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

9

10

11 oversigt 1 Om denne brugervejledning Denne brugervejledning forklarer, hvordan Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter sættes op og bruges. Vigtige oplysninger i forbindelse med generel brug af Rad-5/5v-pulsoximeter forekommer før denne indledning. Andre vigtige sikkerhedsoplysninger findes i manualen, hvor det er relevant. Læs hele afsnittet om sikkerhedsoplysninger, inden De starter på at bruge monitoren. I tillæg til afsnittet om sikkerhed indeholder denne brugervejledning følgende afsnit: AFSNIT 1 OVERSIGT giver en generel beskrivelse af pulsoximetri. AFSNIT 2 BESKRIVELSE AF SYSTEMET beskriver Rad-5/5v håndholdt pulsoximetersystem og dets funktioner og egenskaber. AFSNIT 3 OPSÆTNING beskriver, hvordan Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter sættes op til brug. AFSNIT 4 BETJENING beskriver betjening af Rad-5/5v puls oximetrisystem. AFSNIT 5 ALARMER OG MEDDELELSER beskriver alarmsystem meddelelserne. AFSNIT 6 FEJLFINDING giver oplysninger om fejlfinding. AFSNIT 7 SPECIFIKATIONER giver de detaljerede specifikationer for Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter. AFSNIT 8 SENSORER OG PATIENTKABLER ANGIVER, hvordan Masimo SET LNOP- og LNCS-sensorer og Masimo SET-patientkabler bruges og plejes. AFSNIT 9 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE BESKRIVER, hvordan Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter vedligeholdes, serviceres og repareres. AFSNIT 10 TILBEHØR Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-1

12 1 oversigt Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Læs og følg venligst alle advarsler, forholdsregler og bemærkninger, der vises i denne brugervejledning. En forklaring på disse er som følger: Der anføres en ADVARSEL, når handlinger kan få et alvorligt udfald (dvs. læsion, alvorlig bivirkning, død) for patienten og brugeren. Se efter teksten i en gråtonet boks. Eksempel på advarsel: ADVARSEL: DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ EN ADVARSEL. Der anføres en FORHOLDSREGEL, når der skal udvises særlig omhu fra patientens eller brugerens side for at undgå læsion af patienten, beskadigelse af denne anordning eller beskadigelse af anden ejendom. Eksempel på forholdsregel: FORHOLDSREGEL: DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ EN FORHOLDSREGEL. Der anføres en BEMÆRKNING, når der er behov for yderligere generelle oplysninger. Eksempel på bemærkning: BEMÆRK: Dette er et eksempel på en bemærkning. 1-2 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

13 oversigt 1 Produktbeskrivelse Rad-5 serien af håndholdte pulsoximetre er non-invasive monitorer af arteriel iltmætning og pulsslag. Rad-5 serien har et flerfarvet LED-display, som kontinuerligt viser numeriske værdier af SpO 2 og pulsslag, såvel som LED-indikatorsøjler til perfusionsindeks (PI) og signalidentifikation og kvalitetsindikator (Signal IQ ). Rad-5-serien består af to modeller: Rad-5 med alle egenskaberne og Rad-5v-stikprøvekontrollør. Begge enheder er bygget på den samme bevægelsestolerante pulsoximetriteknologi, hvor Rad-5 har tilføjet parameteralarmering, tre følsomhedsindstillinger og justerbare gennemsnitsberegningstider. Egenskaber, der kun gælder for Rad-5 er angivet med (Rad-5). EGENSKABER OG FORDELE Disse egenskaber er fælles for Rad-5-serien: Klinisk påvist ydeevne for Masimo SET -teknologi Kan anvendes på neonatale, pædiatriske og voksne patienter Testet for nøjagtig monitorering ved bevægelse og lav perfusion SpO 2 -, pulsslag-, alarm- og perfusionsindeksdisplays Signal IQ til signalidentifikation og kvalitetsindikation Bekvemt, håndholdt letvægtsdesign Lang levetid for batteri: over 30 timer på 4 AA alkalinebatterier Hørlig alarm for manglende sensor, sensor taget af, registreret interferens og lavt batteri Rad-5 har desuden disse egenskaber: Alarmer for Høj/Lav iltmætning og Højt/Lavt pulsslag FastSat SmartTone Brugerdefineret indstilling af alarmgrænser Søvnundersøgelsesfunktion Tre følsomhedsniveauer Maks., Normal og APOD TM Lagrer op til 72 timers tendensdata i hukommelsen Justerbar alarmstyrke Justerbar gennemsnitsberegningstid 2 til 16 sekunder Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-3

14 1 oversigt INDIKATIONER Rad-5-serien af håndholdte pulsoximetre og tilbehør er indiceret til kontinuerlig (kun Rad-5) eller stikprøvekontrol, non-invasiv monitorering af funktionel iltmætning af arteriel hæmoglobin (SpO 2 ) og pulsslag (måles af en SpO 2 -sensor). Rad-5-serien af håndholdte pulsoximetre og tilbehør er indiceret til brug hos voksne, pædiatriske og neonatale patienter under forhold både med og uden bevægelse, og hos patienter, som er godt eller dårligt perfunderet, på hospitaler, hospitalslignende institutioner, i mobile miljøer samt ved arbejde i marken. 1-4 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

15 oversigt 1 Pulsoximetri GENEREL BESKRIVELSE Pulsoximetri er en kontinuerlig og non-invasiv metode til at måle iltmætningsniveauet i det arterielle blod. Målingen foretages ved at placere en sensor på en patient, sædvanligvis på fingerspidsen hos voksne, og på hånden eller foden hos neonatale patienter. Sensoren tilsluttes pulsoximetri-enheden med et patientkabel. Sensoren henter signaldata fra patienten og sender dem til enheden. Enheden viser de beregnede data på to måder: 1) som en procentværdi for arteriel iltmætning (SpO2), og 2) som et pulsslag (PR). Den følgende figur viser den generelle monitoreringsopsætning Enheden 2. Patientkabel 3. Sensor 1 FUNKTIONSPRINCIP Pulsoximetri styres af følgende principper: 1. Oxyhæmoglobin (iltet blod) og deoxyhæmoglobin (ikke-iltet blod) har forskellige absorptioner af rødt og infrarødt lys (spektrofotometri). 2. Mængden af arterielt blod i væv ændres i takt med pulsen (fotoplethysmografi). Derfor ændres mængden af lys, der absorberes af de varierende kvantiteter af arterielt blod, ligeledes. Rad-5 håndholdt pulsoximeter anvender et pulserende system med to bølgelængder til at skelne mellem iltet og ikke-iltet blod. Signaldata opnås ved at føre rødt (rd) (660 nm bølgelængde) og infrarødt (ir) (905 nm bølgelængde) lys gennem en kapillærbane (fx en fingerspids, en hånd, en fod) og måle ændringer i lysabsorption under den pulserende cyklus. Dette kan være nyttigt for klinikere at vide. Lyset har en nominel strålingseffekt på 0,79 mw (maks.). Se nedenstående figur. Rad-5/5v anvender en sensor med røde og infraråde lysdioder (LED), der sender lyset igennem stedet til en fotodiode (detektor). Detektoren modtager lyset, omdanner det til et elektronisk signal og sender det til Rad-5/5v, hvor det beregnes. Så snart Rad-5 modtager signalet fra sensoren, anvender den Masimo SET-signalekstraktionsteknologi til beregning af patientens funktionelle iltmætning og pulsslag Infrarøde lysemitterende dioder (LED er) 2. Detektor Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-5

16 1 oversigt FUNKTIONEL KONTRA FRAKTIONERET ILTMÆTNING Rad-5/5v er kalibreret til at måle og vise funktionel iltmætning: mængden af iltet hæmoglobin udtrykt som en procentdel af det hæmoglobin, der kan transportere ilt. Rad-5 måler ikke fraktioneret iltmætning: iltet hæmoglobin udtrykt som en procentdel af alt målt hæmoglobin, inklusiv målt dysfunktionelt hæmoglobin som fx karboxyhæmoglobin eller methæmoglobin. For at konvertere fraktioneret iltmætning til funktionel iltmætning skal målingerne af fraktioneret iltmætning konverteres ifølge: Funktionel iltmætning = Fraktioneret iltmætning x (% karboxyhæmoglobin + % methæmoglobin) MÅLT KONTRA BEREGNET ILTMÆTNING Målinger af iltmætning taget med et pulsoximeter sammenlignes sædvanligvis med iltmætninger, der er beregnet ud fra det partielle tryk af ilt (PO 2 ) taget fra en blodgasprøve fra en arterie. Ved sammenligning af de to målinger og tolkning af værdier skal der udvises forsigtighed, da den beregnede værdi opnået fra blodgasprøven kan være forskellig fra SpO 2 -målingen i pulsoximetret. Der opnås sædvanligvis forskellige resultater fra blodgasprøven, hvis den beregnede iltmætning ikke er passende korrigeret for virkningerne af variabler, der forskyder forholdet mellem PO 2 og iltmætning, fx: ph, temperatur, det partielle tryk af kuldioxid (PCO 2 ), 2,3-DPG, og føtal hæmoglobin. Da blodgasanalyser også sædvanligvis tages over en periode på 20 sekunder (den tid, det varer at tage blodprøven) kan en meningsfyldt sammenligning kun opnås, hvis patientens kerneiltmætning ligger stabilt og ikke ændrer sig i den tidsperiode, hvor blodgasprøven tages. MASIMO SET SIGNAL EXTRACTION TECHNOLOGY [SIGNALEKSTRATIONSTEKNOLOGI] Signalbehandlingen i Masimo-signalekstraktionsteknologien er anderledes end konventionelle pulsoximetre. Konventionelle pulsoximetre antager, at det arterielle blod er det eneste blod, der bevæger sig (pulserer) på målestedet. Under en patientbevægelse bevæger det ikke-arterielle blod sig dog også og får konventionelle pulsoximetre til at aflæse lave værdier, fordi de ikke kan skelne mellem bevægelse i det arterielle og det venøse blod (kaldes sommetider støj). Masimo SETpulsoximetri anvender parallelle funktioner og digitalfiltrering, som kan tilpasses. Tilpasningsfiltre er meget effektive, fordi de er i stand til at tilpasse sig de varierende fysiologiske signaler og/eller støj og adskille dem ved at se på hele signalet og nedbryde det i dets fundamentale komponenter. Masimo SET-signalbehandlingsalgoritme, Discrete Saturation Transform TM (DST), identificerer på pålidelig måde støjen, isolerer den og annullerer den ved hjælp af tilpasningsfiltre. Den rapporterer dernæst den sande arterielle iltmætning til visning på monitoren. 1-6 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

17 oversigt 1 MASIMO SET PARALLELLE FUNKTIONER MASIMO SET DST IR RD Generator med referencesignal Referencesignal Justeringsfilter Udgangseffekt Prøvemætning SpO 2 95 % Strøm Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-7

18

19 beskrivelse af systemet 2 Indledning Rad-5-serien af håndholdte pulsoximetre er fuldt udstyrede pulsoximetre, der er designet, så de er lette at betjene. Alle oplysninger om pulsoximetrimåling samt anordningens statusdata vises på anordningens frontpanel. Al brugerinput håndteres med betjeningsknapper på frontpanelet, og sensorkablets tilslutning findes ved anordningens øverste kant. Rad-5 og Rad-5v får strømforsyning fra 4 AA alkalinebatterier, som har over 30 timers batterilevetid. Rad-5-serien tilbyder fuld Masimo SET-teknologi i en lille håndholdt anordning Rad-5-serien understøtter hele produktlinjen af Masimo-sensorer og patientkabler (se afsnit 8, Sensorer og patientkabler) Rad-5-serien understøtter standardisering af sensorer og pulsoximetriteknologi på hele hospitalet Rad-5v sørger for vigtige pulsoximetriegenskaber Rad-5 omfatter alle egenskaberne hos Rad-5v, plus Alarmer for Høj/Lav iltmætning Alarmer for Højt/Lavt pulsslag Brugerdefineret indstilling af alarmgrænser Søvnundersøgelsesfunktion Lagrer op til 72 timers tendensdata i hukommelsen Justerbar gennemsnitsberegningstid Tre følsomhedsniveauer Maks., Normal og APOD FastSat SmartTone En Red Direct Connect spot-tjeksensor eller et Masimo-patientkabel og Masimo-sensor tilkobles konnektoren øverst på Rad-5/5v. Rad-5/5v kan enten bruges til stikprøver eller til kontinuerlig (Rad-5) SpO 2 monitorering. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 2-1

20 2 beskrivelse af systemet Rad-5/5v-knapper på frontpanel MAX Rad-5 Rad-5v INDIKATOR FOR BETJENINGSKNAP Patientkabelkonnektor Indikator for FastSat Displayet for Iltmætning Signal IQ / Pulssøjle Displayet for Pulsslag Knappen Mode / Enter (Modus / Enter) Knappen Next (Næste) BESKRIVELSE Forbindes til Rød Direct Connect spot-tjeksensor eller Masimo-patientkabel Lyser, når FastSat modus er aktiveret. FastSat muliggør hurtig registrering af ændringer i arteriel iltmætning. Den funktionelle arterielle iltmætning af hæmoglobin vises i SpO 2 -enheder. Når enheden søger efter en iltmætning og en puls, vil den blinke med tankestreger. Signal IQ giver en indikation af kvaliteten af det hentede signal såvel som timing af pulsen. En grøn lodret LED-søjle stiger og falder i takt med pulsen, hvor højden på søjlen indikerer signalets kvalitet. Pulsslaget i slag pr. minut (beats per minute, bpm). Når enheden søger efter en iltmætning og en puls, vil den blinke med tankestreger. Bruges til at gå ind i opsætningsmenuerne og til at vælge/ aktivere visse indtastninger i menu-/opsætningssystemet. Bruges i menu-/opsætningssystemet til at gå gennem valgmulighederne for opsætning. Ikke aktiv under normal patientmonitorering. 2-2 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

21 beskrivelse af systemet 2 INDIKATOR FOR BETJENINGSKNAP BESKRIVELSE Strøm tændt / slukket Indikator for Batteriniveau Indikator for Visuel alarm Bruges til at tænde og slukke enheden. Fire LED er indikerer batteriets status. Når den sidste indikator begynder at blinke, udskiftes batterierne. Lyser, når en alarmtilstand eksisterer. Denne indikator må ikke slukkes eller på anden måde tilsidesættes Perfusionsindeks Indikator for MAX Indikator for Alarm dæmpet Knappen Alarmdæmpning Knap Op Knap Ned Højttaler Pulstonestyrke Display lysstyrke Perfusionsindeks giver en indikation af procentdelen af pulserende signal til ikke-pulserende signal. Søjlen er højest, når kvaliteten af det perfunderede sted er bedst. Lyser, når MAX-modus er aktiveret. Bemærk: Ved brug af indstillingen til maksimal følsømhed er der risiko for, at det ikke registreres korrekt, hvis sensoren falder af patienten. Blinker for at indikere, at alarmen er dæmpet midlertidigt (ved at trykke på knappen Alarmdæmning én gang) eller lyser konstant for at indikere, at alarmerne er blevet dæmpet permanent (ved at trykke på knappen Alarmdæmpning to gange). Tryk én gang for at dæmpe alarmen midlertidigt i 120 sekunder. Tryk anden gang til for at dæmpe (suspendere) alarmen permanent. Et tredje tryk får enheden tilbage til standardmonitorering med alarm. Under monitorering af iltmætning bruges disse knapper til at justere lydstyrken af pulsbippetonen. I menu-/opsætningssystemet bruges disse knapper til at vælge værdier inden for hvert menuvalg. Giver hørlig indikation af alarmtilstande, pulstone og feedback til tastetryk. Sørg for, at højttaleren ikke er tildækket, eller at enheden ikke er anbragt, så den vender nedad på sengen eller anden lydabsorberende overflade. Giver styring af pulstonestyrken. Kører gennem tre lydstyrkeniveauer, og dæmpning. Ved det højeste niveau vil et tryk på pulstonestyrkeknappen få lydstyrken til at dæmpes. Giver styring af frontpanelindikatorens lysstyrke. Kører gennem fire lysstyrkeniveauer. Ved det kraftigste lysstyrkeniveau vil et tryk på lysstyrkeknappen få displayet til at vende tilbage til den laveste lysstyrkeindstilling. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 2-3

22 2 beskrivelse af systemet Rad-5/5v-bagpanel AA AA AA AA INDIKATOR FOR BETJENINGSKNAP Serienummermærkat BESKRIVELSE Sidder inde i batterirummet og på bagsiden af enheden 2 Agenturgodkendelsesmærkat 3 Batteridæksel 4 Udløsning af batteridæksel Tryk ned og skub batteridækslet af bunden af oximetret 2-4 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere