pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING"

Transkript

1 pulsoximeters med signalekstraktion BRUGERVEJ LEDNING

2

3 Betjeningsvejledningen til Rad-5 har til formål at give de nødvendige oplysninger til korrekt betjening af alle modeller af Rad-5-pulsoximetre. Der kan være oplysninger i denne vejledning, som ikke er relevante for Deres pulsoximetersystem. Generel viden om pulsoximetri og en forståelse af egenskaberne og funktionerne i Rad-5- pulsoximeter er en forudsætning for korrekt brug. Rad-5-pulsoximeter må kun betjenes, hvis denne vejledning er læst og forstået fuldstændigt. BEMÆRK: Køb eller besiddelse af denne anordning indebærer ingen udtrykkelig eller underforstået tilladelse til at anvende anordningen sammen med reservedele, som alene eller sammen med anordningen kan komme ind under et af de patenter, der vedrører anordningen. FORSIGTIG: I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV (USA) MÅ DENNE ANORDNING KUN FORHANDLES ELLER ORDINERES AF EN LÆGE. Hvis De ønsker yderligere oplysninger, kontaktes: Masimo Corporation 40 Parker Irvine, CA USA Tlf.: +US Fax: +US Autoriseret repræsentant i EU for Masimo Corporation: EC REP MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Tlf.: Fax: MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR OPFYLDER KUN UL /CAN/CSA C22.2 nr MED HENSYN TIL ELEKTRISK STØD, BRAND OG MEKANISKE FARER. 80 fk Omfattet af et eller flere af følgende USA-patenter: RE38,492, RE38,476, 7,221,971, 7,215,986, 7,215,984, 6,850,787, 6,826,419, 6,816,741, 6,699,194, 6,684,090, 6,654,624, 6,650,917, 6,643,530, 6,606,511, 6,501,975, 6,463,311, 6,430,525, 6,360,114, 6,263,222, 6,236,872, 6,229,856, 6,157,850, 6,067,462, 6,011,986, 6,002,952, 5,919,134, 5,769,785, 5,758,644, 5,685,299, 5,632,272, 5,490,505, 5,482,036, modsvarende internationale versioner eller et eller flere af patenterne, der henvises til på <http://www.masimo>.com/patents.htm. Andre patenter anmeldt. Fremstillet i USA 2010 Masimo Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Masimo, SET,, Radical, Rad-5v, PRONTO, Signal IQ, APOD, LNOP, LNCS, DCI og FastSat er varemærker tilhørende Masimo Corporation. Rad5v, TrendCom, SatShare, Discrete Saturation Transform (DST), DCIP og SIQ er varemærker tilhørende Masimo Corporation. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion i

4 SIKKERHEDSOPLYSNINGER, ADVARSLER, FORHOLDSREGLER OG BEMÆRKNINGER Rad-5 håndholdt pulsoximeter er designet til at mindske muligheden for farer, der opstår ved fejl i softwareprogrammet, ved at følge de lydtekniske designprocesser, Risk Analysis og Software Validation. Eksplosionsfare. Pulsoximetret må ikke bruges i nærheden af brandbare anæstesimidler eller andre brandbare stoffer sammen med luft, oxygen-berigede miljøer eller dinitrogenoxid. Pulsoximetret er IKKE beregnet til brug som en apnømonitor. Et pulsoximeter skal betragtes som en anordning, der giver en tidlig advarsel. Hvis der indikeres en trend i retning af hypoksi hos patienten, analyseres blodprøver af laboratorieinstrumenter for at kunne forstå patientens tilstand fuldstændigt. Pulsfrekvensmåling er baseret på den optiske detektion af en perifer gennemstrømningspuls og kan måske derfor ikke detektere visse arytmier. Pulsoximeteret bør ikke bruges som erstatning eller substitut for EKG-baseret arytmianalyse. Pulsoximetretmå kun betjenes af kvalificeret personale. Denne brugervejledning, vejledninger til tilbehør, al sikkerhedsinformation og specifikationer, bør læses inden brug. Fare for elektrisk stød. Dækslet på pulsoximetret må kun åbnes for at udskifte enhedens batteri. Kun en kvalificeret bruger må udføre vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet specifikt i denne vejledning. Servicering henvises til Masimo, når dette udstyr skal repareres. Som ved alt medicinsk udstyr skal patientkabler lægges omhyggeligt for at reducere risikoen for at patienten vikles ind i eller stranguleres i kablet. Pulsoximetret eller tilbehør må ikke lægges et sted, hvor det kan falde ned på patienten. Pulsoximetret må ikke løftes i patientkablet. Interferensstoffer: Carboxyhæmoglobin kan forhøje aflæsningerne fejlagtigt. Forhøjelsesniveauet er omtrent lig med mængden af carboxyhæmoglobin til stede. Farvestoffer eller ethvert stof, som indeholder farvestof, der kan ændre sædvanlig blodpigmentering, kan give fejlagtige aflæsninger. Svær anæmi kan give fejlagtige SpO 2 -aflæsninger. Pulsoximetret eller oximetrisensorer må ikke bruges under magnetisk resonans imagografi- (MRI) scanning. Induceret strøm kan muligvis give forbrændinger. Pulsoximetret kan påvirke MRI-billedet, og MRI-enheden kan påvirke oximetrimålingernes nøjagtighed. Hvis der anvendes pulsoximetri under strålebehandling af hele kroppen, skal sensoren holdes ude af strålingsfeltet. Hvis sensoren udsættes for stråling, kan aflæsningen være unøjagtig eller være nul i hele den aktive strålingsperiode. Tag altid sensoren af patienten og kobl patienten fuldstændig fra pulsoximetret, inden han/ hun bades. Pulsoximetret må ikke anbringes, hvor knapperne kan ændres af patienten. Pulsoximetrets forside må ikke anbringes mod en flade. Dette vil bevirke, at alarmen dæmpes. Pulsoximetret må ikke anbringes på elektrisk udstyr, som kan påvirke pulsoximetret og forhindre det i at fungere korrekt. Pulsoximetret må ikke udsættes for overdreven fugt, som fx direkte eksponering af regn. Overdreven fugt kan bevirke, at pulsoximetret fungerer unøjagtigt eller svigter. ii Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

5 SIKKERHEDSOPLYSNINGER, ADVARSLER, FORHOLDSREGLER OG BEMÆRKNINGER Beholdere med væske må ikke anbringes på eller i nærheden af pulsoximetret. Væsker, der spildes på pulsoximetret, kan bevirke, at det fungerer unøjagtigt eller svigter. Undgå at placere beholdere med væske på eller i nærheden af pulsoximeteret. Spildt væske på pulsoximeteret kan forårsage unøjagtig eller fejlfunktion. Funktionssvigt Hvis pulsoximetret svigter under en eller flere af opsætningsprocedurerne, tages det ud af drift, indtil kvalificeret servicepersonale har korrigeret situationen. Patientsikkerhed Hvis en sensor på nogen måde er skadet, tages den omgående ud af brug. Pulsoximetret kan bruges under defibrillering, men aflæsningerne kan være unøjagtige i op til 20 sekunder. Dette udstyr er afprøvet og imødekommer grænserne for medicinske anordninger ifølge IEC , Direktiv vedrørende medicinske apparater 93/42/EU. Disse grænser er udformet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en typisk medicinsk installation. Dette udstyr udvikler, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, kan det give skadelig interferens med andre anordninger i nærheden. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en særlig installation. Hvis dette udstyr alligevel forårsager skadelig interferens på andre anordninger, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen ved hjælp af en eller flere af de følgende foranstaltninger: Drej eller flyt den modtagende anordning. Øg afstanden mellem udstyret. Kontakt producenten for at få hjælp. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion iii

6 indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERSIGT Om denne brugervejledning Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Produktbeskrivelse Egenskaber og fordele Indikationer Pulsoximetri Generel beskrivelse Funktionsprincip Funktionel kontra fraktioneret iltmætning Målt kontra beregnet iltmætning Masimo SET Signal Extraction Technology [signalekstrationsteknologi] Masimo SET DST Masimo SET parallelle funktioner AFSNIT 2 - BESKRIVELSE AF SYSTEMET Indledning Rad-5/5v-knapper på frontpanel Rad-5/5v-bagpanel Symbols AFSNIT 3 - OPSÆTNING Indledning Udpakning og eftersyn Forberedelse til monitorering Strømkrav Opsætning af monitor Indledende opsætning AFSNIT 4 - BETJENING Indledning Grundlæggende betjening Generel opsætning og brug Standardindstillinger Vellykket SpO 2 -monitorering Numerisk display - SpO Masimo-Sensorer Numerisk display Pulsslag Signal IQ og pulssøjle Lav perfusion Handlinger, der skal udføres Følsomhed Indikator for Batteriniveau Hørlig alarm for lavt batteri Normal patientmonitorering Rad-5v-betjening af knapper på frontpanel Rad-5-betjening af knapper på frontpanel Opsætningsmenu (Kun Rad-5) Navigering i menu iv Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

7 indholdsfortegnelse Opsætningsmenu niveau 1 Alarmgrænser og alarmstyrke Opsætningsmenu niveau 2 Gennemsnitsberegning, følsomhed, FastSat, og SmartTone Opsætningsmenu Niveau 3 - Tendensindstillinger Opsætningsmenu niveau 4 - LED -lysstyrke og standardindstillinger fra fabrikken 4-13 Opsætning og brug af tendensfunktion (kun Rad-5) Introduktion Installation af Trendcom Hjælpeprogram Betjening af Trendcom Hjælpeprogram Sletning af Tendenshukommelse Format af Tendensberegningsdata Tendensoutputeksempler Specialmenu Standard- og søvnmodus Betjening i søvnmodus AFSNIT 5 - ALARMER / MEDDELELSER Alarmindikering Alarmgrænser (Kun Rad-5) Alarmdæmpning Indikator for Alarm dæmpet AFSNIT 6 - FEJLFINDING Fejlfinding AFSNIT 7 SPECIFIKATIONER Rad-5/5V serien specifikationer Ydeevne Nøjagtighed Elektrisk Miljøspecifikationer Fysiske egenskaber AFSNIT 8 SENSORER OG PATIENTKABLER Indledning Masimo SpO 2 - sensorer og kablers Valg af Masimo SET-Sensor Sensorens anvendelsessted LNOP Genanvendelige Sensorer LNOP Selvklæbende Sensorer LNOP Specialsensorer LNCS TM Genanvendelige Sensorer LNCS TM Selvklæbende Sensorer LNOPv TM Selvklæbende Sensorer M-LNCS TM Genanvendelige Sensorer M-LNCS TM Selvklæbende Sensorer Rengøring og genbrug af Masimo-genbrugssensorer og kablers Genfastsættelse af Selvklæbende Sensorer til Engangsbrug Masimo SET-patientkabler Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion v

8 indholdsfortegnelse AFSNIT 9 SERVICE/VEDLIGEHOLDELSE Indledning Rengøring Udskiftning af batterier Kontrol af ydeevne Service og reparation Reparationsvilkår Returneringsprocedure Garanti Begrænsninger Licensaftale til slutbruger AFSNIT 10 - TILBEHØR Rad-5 Tilbehør vi Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

9

10

11 oversigt 1 Om denne brugervejledning Denne brugervejledning forklarer, hvordan Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter sættes op og bruges. Vigtige oplysninger i forbindelse med generel brug af Rad-5/5v-pulsoximeter forekommer før denne indledning. Andre vigtige sikkerhedsoplysninger findes i manualen, hvor det er relevant. Læs hele afsnittet om sikkerhedsoplysninger, inden De starter på at bruge monitoren. I tillæg til afsnittet om sikkerhed indeholder denne brugervejledning følgende afsnit: AFSNIT 1 OVERSIGT giver en generel beskrivelse af pulsoximetri. AFSNIT 2 BESKRIVELSE AF SYSTEMET beskriver Rad-5/5v håndholdt pulsoximetersystem og dets funktioner og egenskaber. AFSNIT 3 OPSÆTNING beskriver, hvordan Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter sættes op til brug. AFSNIT 4 BETJENING beskriver betjening af Rad-5/5v puls oximetrisystem. AFSNIT 5 ALARMER OG MEDDELELSER beskriver alarmsystem meddelelserne. AFSNIT 6 FEJLFINDING giver oplysninger om fejlfinding. AFSNIT 7 SPECIFIKATIONER giver de detaljerede specifikationer for Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter. AFSNIT 8 SENSORER OG PATIENTKABLER ANGIVER, hvordan Masimo SET LNOP- og LNCS-sensorer og Masimo SET-patientkabler bruges og plejes. AFSNIT 9 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE BESKRIVER, hvordan Rad-5/5v håndholdt pulsoximeter vedligeholdes, serviceres og repareres. AFSNIT 10 TILBEHØR Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-1

12 1 oversigt Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Læs og følg venligst alle advarsler, forholdsregler og bemærkninger, der vises i denne brugervejledning. En forklaring på disse er som følger: Der anføres en ADVARSEL, når handlinger kan få et alvorligt udfald (dvs. læsion, alvorlig bivirkning, død) for patienten og brugeren. Se efter teksten i en gråtonet boks. Eksempel på advarsel: ADVARSEL: DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ EN ADVARSEL. Der anføres en FORHOLDSREGEL, når der skal udvises særlig omhu fra patientens eller brugerens side for at undgå læsion af patienten, beskadigelse af denne anordning eller beskadigelse af anden ejendom. Eksempel på forholdsregel: FORHOLDSREGEL: DETTE ER ET EKSEMPEL PÅ EN FORHOLDSREGEL. Der anføres en BEMÆRKNING, når der er behov for yderligere generelle oplysninger. Eksempel på bemærkning: BEMÆRK: Dette er et eksempel på en bemærkning. 1-2 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

13 oversigt 1 Produktbeskrivelse Rad-5 serien af håndholdte pulsoximetre er non-invasive monitorer af arteriel iltmætning og pulsslag. Rad-5 serien har et flerfarvet LED-display, som kontinuerligt viser numeriske værdier af SpO 2 og pulsslag, såvel som LED-indikatorsøjler til perfusionsindeks (PI) og signalidentifikation og kvalitetsindikator (Signal IQ ). Rad-5-serien består af to modeller: Rad-5 med alle egenskaberne og Rad-5v-stikprøvekontrollør. Begge enheder er bygget på den samme bevægelsestolerante pulsoximetriteknologi, hvor Rad-5 har tilføjet parameteralarmering, tre følsomhedsindstillinger og justerbare gennemsnitsberegningstider. Egenskaber, der kun gælder for Rad-5 er angivet med (Rad-5). EGENSKABER OG FORDELE Disse egenskaber er fælles for Rad-5-serien: Klinisk påvist ydeevne for Masimo SET -teknologi Kan anvendes på neonatale, pædiatriske og voksne patienter Testet for nøjagtig monitorering ved bevægelse og lav perfusion SpO 2 -, pulsslag-, alarm- og perfusionsindeksdisplays Signal IQ til signalidentifikation og kvalitetsindikation Bekvemt, håndholdt letvægtsdesign Lang levetid for batteri: over 30 timer på 4 AA alkalinebatterier Hørlig alarm for manglende sensor, sensor taget af, registreret interferens og lavt batteri Rad-5 har desuden disse egenskaber: Alarmer for Høj/Lav iltmætning og Højt/Lavt pulsslag FastSat SmartTone Brugerdefineret indstilling af alarmgrænser Søvnundersøgelsesfunktion Tre følsomhedsniveauer Maks., Normal og APOD TM Lagrer op til 72 timers tendensdata i hukommelsen Justerbar alarmstyrke Justerbar gennemsnitsberegningstid 2 til 16 sekunder Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-3

14 1 oversigt INDIKATIONER Rad-5-serien af håndholdte pulsoximetre og tilbehør er indiceret til kontinuerlig (kun Rad-5) eller stikprøvekontrol, non-invasiv monitorering af funktionel iltmætning af arteriel hæmoglobin (SpO 2 ) og pulsslag (måles af en SpO 2 -sensor). Rad-5-serien af håndholdte pulsoximetre og tilbehør er indiceret til brug hos voksne, pædiatriske og neonatale patienter under forhold både med og uden bevægelse, og hos patienter, som er godt eller dårligt perfunderet, på hospitaler, hospitalslignende institutioner, i mobile miljøer samt ved arbejde i marken. 1-4 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

15 oversigt 1 Pulsoximetri GENEREL BESKRIVELSE Pulsoximetri er en kontinuerlig og non-invasiv metode til at måle iltmætningsniveauet i det arterielle blod. Målingen foretages ved at placere en sensor på en patient, sædvanligvis på fingerspidsen hos voksne, og på hånden eller foden hos neonatale patienter. Sensoren tilsluttes pulsoximetri-enheden med et patientkabel. Sensoren henter signaldata fra patienten og sender dem til enheden. Enheden viser de beregnede data på to måder: 1) som en procentværdi for arteriel iltmætning (SpO2), og 2) som et pulsslag (PR). Den følgende figur viser den generelle monitoreringsopsætning Enheden 2. Patientkabel 3. Sensor 1 FUNKTIONSPRINCIP Pulsoximetri styres af følgende principper: 1. Oxyhæmoglobin (iltet blod) og deoxyhæmoglobin (ikke-iltet blod) har forskellige absorptioner af rødt og infrarødt lys (spektrofotometri). 2. Mængden af arterielt blod i væv ændres i takt med pulsen (fotoplethysmografi). Derfor ændres mængden af lys, der absorberes af de varierende kvantiteter af arterielt blod, ligeledes. Rad-5 håndholdt pulsoximeter anvender et pulserende system med to bølgelængder til at skelne mellem iltet og ikke-iltet blod. Signaldata opnås ved at føre rødt (rd) (660 nm bølgelængde) og infrarødt (ir) (905 nm bølgelængde) lys gennem en kapillærbane (fx en fingerspids, en hånd, en fod) og måle ændringer i lysabsorption under den pulserende cyklus. Dette kan være nyttigt for klinikere at vide. Lyset har en nominel strålingseffekt på 0,79 mw (maks.). Se nedenstående figur. Rad-5/5v anvender en sensor med røde og infraråde lysdioder (LED), der sender lyset igennem stedet til en fotodiode (detektor). Detektoren modtager lyset, omdanner det til et elektronisk signal og sender det til Rad-5/5v, hvor det beregnes. Så snart Rad-5 modtager signalet fra sensoren, anvender den Masimo SET-signalekstraktionsteknologi til beregning af patientens funktionelle iltmætning og pulsslag Infrarøde lysemitterende dioder (LED er) 2. Detektor Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-5

16 1 oversigt FUNKTIONEL KONTRA FRAKTIONERET ILTMÆTNING Rad-5/5v er kalibreret til at måle og vise funktionel iltmætning: mængden af iltet hæmoglobin udtrykt som en procentdel af det hæmoglobin, der kan transportere ilt. Rad-5 måler ikke fraktioneret iltmætning: iltet hæmoglobin udtrykt som en procentdel af alt målt hæmoglobin, inklusiv målt dysfunktionelt hæmoglobin som fx karboxyhæmoglobin eller methæmoglobin. For at konvertere fraktioneret iltmætning til funktionel iltmætning skal målingerne af fraktioneret iltmætning konverteres ifølge: Funktionel iltmætning = Fraktioneret iltmætning x (% karboxyhæmoglobin + % methæmoglobin) MÅLT KONTRA BEREGNET ILTMÆTNING Målinger af iltmætning taget med et pulsoximeter sammenlignes sædvanligvis med iltmætninger, der er beregnet ud fra det partielle tryk af ilt (PO 2 ) taget fra en blodgasprøve fra en arterie. Ved sammenligning af de to målinger og tolkning af værdier skal der udvises forsigtighed, da den beregnede værdi opnået fra blodgasprøven kan være forskellig fra SpO 2 -målingen i pulsoximetret. Der opnås sædvanligvis forskellige resultater fra blodgasprøven, hvis den beregnede iltmætning ikke er passende korrigeret for virkningerne af variabler, der forskyder forholdet mellem PO 2 og iltmætning, fx: ph, temperatur, det partielle tryk af kuldioxid (PCO 2 ), 2,3-DPG, og føtal hæmoglobin. Da blodgasanalyser også sædvanligvis tages over en periode på 20 sekunder (den tid, det varer at tage blodprøven) kan en meningsfyldt sammenligning kun opnås, hvis patientens kerneiltmætning ligger stabilt og ikke ændrer sig i den tidsperiode, hvor blodgasprøven tages. MASIMO SET SIGNAL EXTRACTION TECHNOLOGY [SIGNALEKSTRATIONSTEKNOLOGI] Signalbehandlingen i Masimo-signalekstraktionsteknologien er anderledes end konventionelle pulsoximetre. Konventionelle pulsoximetre antager, at det arterielle blod er det eneste blod, der bevæger sig (pulserer) på målestedet. Under en patientbevægelse bevæger det ikke-arterielle blod sig dog også og får konventionelle pulsoximetre til at aflæse lave værdier, fordi de ikke kan skelne mellem bevægelse i det arterielle og det venøse blod (kaldes sommetider støj). Masimo SETpulsoximetri anvender parallelle funktioner og digitalfiltrering, som kan tilpasses. Tilpasningsfiltre er meget effektive, fordi de er i stand til at tilpasse sig de varierende fysiologiske signaler og/eller støj og adskille dem ved at se på hele signalet og nedbryde det i dets fundamentale komponenter. Masimo SET-signalbehandlingsalgoritme, Discrete Saturation Transform TM (DST), identificerer på pålidelig måde støjen, isolerer den og annullerer den ved hjælp af tilpasningsfiltre. Den rapporterer dernæst den sande arterielle iltmætning til visning på monitoren. 1-6 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

17 oversigt 1 MASIMO SET PARALLELLE FUNKTIONER MASIMO SET DST IR RD Generator med referencesignal Referencesignal Justeringsfilter Udgangseffekt Prøvemætning SpO 2 95 % Strøm Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 1-7

18

19 beskrivelse af systemet 2 Indledning Rad-5-serien af håndholdte pulsoximetre er fuldt udstyrede pulsoximetre, der er designet, så de er lette at betjene. Alle oplysninger om pulsoximetrimåling samt anordningens statusdata vises på anordningens frontpanel. Al brugerinput håndteres med betjeningsknapper på frontpanelet, og sensorkablets tilslutning findes ved anordningens øverste kant. Rad-5 og Rad-5v får strømforsyning fra 4 AA alkalinebatterier, som har over 30 timers batterilevetid. Rad-5-serien tilbyder fuld Masimo SET-teknologi i en lille håndholdt anordning Rad-5-serien understøtter hele produktlinjen af Masimo-sensorer og patientkabler (se afsnit 8, Sensorer og patientkabler) Rad-5-serien understøtter standardisering af sensorer og pulsoximetriteknologi på hele hospitalet Rad-5v sørger for vigtige pulsoximetriegenskaber Rad-5 omfatter alle egenskaberne hos Rad-5v, plus Alarmer for Høj/Lav iltmætning Alarmer for Højt/Lavt pulsslag Brugerdefineret indstilling af alarmgrænser Søvnundersøgelsesfunktion Lagrer op til 72 timers tendensdata i hukommelsen Justerbar gennemsnitsberegningstid Tre følsomhedsniveauer Maks., Normal og APOD FastSat SmartTone En Red Direct Connect spot-tjeksensor eller et Masimo-patientkabel og Masimo-sensor tilkobles konnektoren øverst på Rad-5/5v. Rad-5/5v kan enten bruges til stikprøver eller til kontinuerlig (Rad-5) SpO 2 monitorering. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 2-1

20 2 beskrivelse af systemet Rad-5/5v-knapper på frontpanel MAX Rad-5 Rad-5v INDIKATOR FOR BETJENINGSKNAP Patientkabelkonnektor Indikator for FastSat Displayet for Iltmætning Signal IQ / Pulssøjle Displayet for Pulsslag Knappen Mode / Enter (Modus / Enter) Knappen Next (Næste) BESKRIVELSE Forbindes til Rød Direct Connect spot-tjeksensor eller Masimo-patientkabel Lyser, når FastSat modus er aktiveret. FastSat muliggør hurtig registrering af ændringer i arteriel iltmætning. Den funktionelle arterielle iltmætning af hæmoglobin vises i SpO 2 -enheder. Når enheden søger efter en iltmætning og en puls, vil den blinke med tankestreger. Signal IQ giver en indikation af kvaliteten af det hentede signal såvel som timing af pulsen. En grøn lodret LED-søjle stiger og falder i takt med pulsen, hvor højden på søjlen indikerer signalets kvalitet. Pulsslaget i slag pr. minut (beats per minute, bpm). Når enheden søger efter en iltmætning og en puls, vil den blinke med tankestreger. Bruges til at gå ind i opsætningsmenuerne og til at vælge/ aktivere visse indtastninger i menu-/opsætningssystemet. Bruges i menu-/opsætningssystemet til at gå gennem valgmulighederne for opsætning. Ikke aktiv under normal patientmonitorering. 2-2 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

21 beskrivelse af systemet 2 INDIKATOR FOR BETJENINGSKNAP BESKRIVELSE Strøm tændt / slukket Indikator for Batteriniveau Indikator for Visuel alarm Bruges til at tænde og slukke enheden. Fire LED er indikerer batteriets status. Når den sidste indikator begynder at blinke, udskiftes batterierne. Lyser, når en alarmtilstand eksisterer. Denne indikator må ikke slukkes eller på anden måde tilsidesættes Perfusionsindeks Indikator for MAX Indikator for Alarm dæmpet Knappen Alarmdæmpning Knap Op Knap Ned Højttaler Pulstonestyrke Display lysstyrke Perfusionsindeks giver en indikation af procentdelen af pulserende signal til ikke-pulserende signal. Søjlen er højest, når kvaliteten af det perfunderede sted er bedst. Lyser, når MAX-modus er aktiveret. Bemærk: Ved brug af indstillingen til maksimal følsømhed er der risiko for, at det ikke registreres korrekt, hvis sensoren falder af patienten. Blinker for at indikere, at alarmen er dæmpet midlertidigt (ved at trykke på knappen Alarmdæmning én gang) eller lyser konstant for at indikere, at alarmerne er blevet dæmpet permanent (ved at trykke på knappen Alarmdæmpning to gange). Tryk én gang for at dæmpe alarmen midlertidigt i 120 sekunder. Tryk anden gang til for at dæmpe (suspendere) alarmen permanent. Et tredje tryk får enheden tilbage til standardmonitorering med alarm. Under monitorering af iltmætning bruges disse knapper til at justere lydstyrken af pulsbippetonen. I menu-/opsætningssystemet bruges disse knapper til at vælge værdier inden for hvert menuvalg. Giver hørlig indikation af alarmtilstande, pulstone og feedback til tastetryk. Sørg for, at højttaleren ikke er tildækket, eller at enheden ikke er anbragt, så den vender nedad på sengen eller anden lydabsorberende overflade. Giver styring af pulstonestyrken. Kører gennem tre lydstyrkeniveauer, og dæmpning. Ved det højeste niveau vil et tryk på pulstonestyrkeknappen få lydstyrken til at dæmpes. Giver styring af frontpanelindikatorens lysstyrke. Kører gennem fire lysstyrkeniveauer. Ved det kraftigste lysstyrkeniveau vil et tryk på lysstyrkeknappen få displayet til at vende tilbage til den laveste lysstyrkeindstilling. Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion 2-3

22 2 beskrivelse af systemet Rad-5/5v-bagpanel AA AA AA AA INDIKATOR FOR BETJENINGSKNAP Serienummermærkat BESKRIVELSE Sidder inde i batterirummet og på bagsiden af enheden 2 Agenturgodkendelsesmærkat 3 Batteridæksel 4 Udløsning af batteridæksel Tryk ned og skub batteridækslet af bunden af oximetret 2-4 Brugervejledning til Rad-5/5v-pulsoximeter med signalekstraktion

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler

OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler OnTrak 90227 Ambulatorisk blodtryksmåler 070-2621-00 Rev. A www.spacelabshealthcare.com B R U G E R V E J L E D N I N G Se dokumentationen DETTE SYMBOL BETYDER, AT DU SKAL LÆSE DE MEDFØLGENDE DOKUMENTER

Læs mere

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning

Connex Spot Monitor. Brugsanvisning Connex Spot Monitor Brugsanvisning 2015 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, 162 08018, Barcelona Tel.. +34-933090668 Fax: +34-934019762 www. morpheus-medical.com info@morpheus-medical.com

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering

BRUGERHÅNDBOG. IntelliVue X2. Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx. Patientmonitorering BRUGERHÅNDBOG IntelliVue X2 Multi-Measurement Module Release G.0 med softwarerevision G.0x.xx Patientmonitorering Trykt i Tyskland 09/08 *M3002-9011B* Partnummer M3002-9011B 4512 610 28351 M3002-9011B

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning

Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler. Brugsanvisning Welch Allyn Connex ProBP 3400 digital blodtryksmåler Brugsanvisning 2011 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med den tilsigtede anvendelse af det produkt, som er beskrevet i denne

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Pulse eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmeringsenhed Referencehåndbog MEDTRONIC CARELINK 2090 Referencehåndbog En vejledning i opsætning og brug af Medtronic CareLink 2090 programmeringsenhed. Følgende liste indeholder

Læs mere

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da

Paradigm Veo. Brugsanvisning. Version: 06-24-2010 DeviceUG_with_PrinterMarks.xsl Language: da Paradigm Veo Brugsanvisning 2008 Medtronic MiniMed, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Bolus Wizard (Bolusguide), CareLink, Dual Wave (Kombineret), Guardian, MiniLink, Paradigm, Quick-serter, Quick-set,

Læs mere

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe

Alaris GP (Guardrails ) infusionspumpe laris GP (Guardrails ) infusionspumpe (med Plus-software) s Brugsanvisning da Indhold Page Indledning.... 2 Om denne manual.... 2 Oprettelse af datasæt... 3 Karakteristika for den volumetriske pumpe....

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

INTERCEPT LYSBOKS INT100

INTERCEPT LYSBOKS INT100 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT100-50 til 50 Hz INT100-60 til 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra GO 6430. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra GO 6430 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Vigtige advarsler og sikkerhedsoplysninger...6 2.1 Læs Sikkerhedsvejledningen...6 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...6

Læs mere

Kun på recept (kun i USA)

Kun på recept (kun i USA) Fremstillet af Bioness Neuromodulation Ltd. En virksomhed under Bioness Inc. 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Worldwide Corporate Office Bioness Inc. 25103 Rye Canyon

Læs mere

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion

Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK AR30/DR30. Your music + our passion Stereomodtager Brugermanual 50 DANSK A30/D30 Your music + our passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/sts Ved at registrere dig, vil du være en af de første, der

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprøjtestyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4372-DA-TPA Rev. nummer: 1.2.2 Til brug med softwareversion: 3.12.12 Copyright Topcon

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

Velkommen. Se alt det nye!

Velkommen. Se alt det nye! Velkommen Motorola byder dig hermed velkommen til en hel verden af digitale og trådløse kommunikationsmuligheder. Det glæder os, at du har valgt den trådløse Motorola V620 GSM-telefon. Velkommen - 1 Se

Læs mere

LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING

LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING LIFEPAK 15 -MONITOR/DEFIBRILLATOR BETJENINGSVEJLEDNING Vigtige oplysninger!usa Rx Only!USA Sporing af apparatet FDA i USA (kontoret for kontrol med fødevarer og medicin) kræver, at producenter og distributører

Læs mere