Indtal meddelelse. Skru op for lyd Afspil meddelelse. Skru ned for lyd Dørklokke til/fra. Afbryd højttaler STRAKS tilkobling Hændelseslog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indtal meddelelse. Skru op for lyd Afspil meddelelse. Skru ned for lyd Dørklokke til/fra. Afbryd højttaler STRAKS tilkobling Hændelseslog"

Transkript

1 MKP-150, MKP Vejs Trådløst Tastatur Bruger Guide 1. INTRODUKTION NOTE: RELEVANT FOR POWERMAX+ VERSION B OG EFTER MKP-150 / MKP-151 anvender kodet og krypteret 2-vejs kommunikation og giver brugeren Audio-visuelle indikeringer. PowerMax+, PowerMax Pro, PowerMaxComplete, PowermaxExpress. MKP-150/MKP-151 kan arbejde på enten en Netspændingsadaptor eller på batterier. Hvis enheden arbejder på netspænding, vil enheden være konstant operativ og opdateret med system status. Hvis enheden arbejder på batterier, vil enheden gå i dvale tilstand 15 sek. efter sidste tryk på en tast. Enheden bliver straks operativ når der igen trykkes på en tast. MKP-150/151 inkluderer en optionel områdefunktion. Områdeopdeling gør det muligt for dig at have op til tre, kontrollerbare områder med forskellige brugerkoder for hvert område eller én brugerkode for op til tre områder. Et område kan være tilkoblet eller frakoblet uden hensyn til statussen for de andre områder i systemet.. Bemærk: Områdefunktionen ses først, når Områder er aktiveret via kontrolpanelet. Note: I tilfælde af bortfald af netspænding, vil MKP-150/MKP-151 arbejde som ovenfor beskrevet. MKP-150/MKP-151 giver brugeren mulighed for at til- og frakoble alarmsystemet, initiere en alarmsituation som Nødkald, Brand eller Panik, og at tænde og slukke lys-enheder. MKP-150/MKP-151 tastaturets hovedfunktioner er: Videregive Status, Alarm og systemfejlinformationer fra kontrolpanelet. Automatisk rapportering til kontrolpanelet om lav batteri-spænding, bortfald af netspænding og Sabotage på Enhed. Visuel indikation med rød/grøn/orange LED og LCD display. Tastatur og LCD backlight aktiveres med et langt tryk (2 sek.) på en tast. Lys op- og nedregulering. Forskellige lydsignaler afgivet af enhedens højttaler som reaktion på forskellige aktioner. Automatiske supervision meddelelser. Diagnose test af kontrolpanel. Arbejder på to long-life 3 Volt Litium batterier. Vægmontage med beslag. Brugervenlig programmering. Netspændingsindikering (grøn) LED lyser når enheden er tilsluttet med Netspændingsadapter. Fejlindikering (orange) LED lyser hvis en fejlsituation er fundet på kontrolpanelet. Klokkeindikering (grøn) LED lyser når Klokkefunktion er aktiv. Tilkoblet indikering (rød) LED lyser når systemet er i Tilkoblet status (away mode), eller blinker når det er tilkoblet I Hjemme tilkobling (home mode). En periodisk supervision meddelelse transmitteres med faste mellemrum fra MKP-150/MKP-151 til kontrolpanelet. Dette sikrer MKP- 150/MKP-151 tastaturets aktive deltagelse i alarmsystemet. Hvis enheden arbejder på de to 3 Volt Litium batterier vil en "lavt batteri meddelelse blive sendt til kontrolpanelet, når batterierne er ved at blive for svage. En Screen Saver vises på displayet (hvis dette er valgt i den tilhørende menu på kontrolpanelet) når der ikke trykkes på en tast i mere end 30 sekunder. Displayet viser POWERMAX og indikerings LEDerne slukkes (så en indbrudstyv ikke kan se status på systemet). Displayet vender tilbage til normal efter tryk på OFF tasten efterfulgt af en bruger kode (opdater ved kode) eller efter tryk på en tast (Opdater ved tast), afhængig af opsætningen af kontrolpanelet. Hvis Opdater ved tast var valgt, vil første tastetryk (undtagen Brand og Nødkald) få normalt Display tilbage og næste tastetryk vil udføre den ønskede taste funktion. Hvis der trykkes på Brand eller Nødkald taster, vil første tastetryk retablere display og samtidig udføre den ønskede funktion. LCD VINDUE HØJTTALER TILBAGE TAST VIS/ TAST ESCAPE TAST TAST MIKROFON Indtal meddelelse Skru op for lyd Afspil meddelelse Skru ned for lyd Dørklokke til/fra Afbryd højttaler STRAKS tilkobling Hændelseslog Tænd lys Fuld tilkobling Sluk lys Nattilkobling Områdevalg Frakobling BRAND (Tryk i 2 sek.) Isolering Tryk begge knapper for Panikalarm Figur 1: Tastatur Oversigt DD2462U 1

2 2. SPECIFIKATIONER ELEKTRISKE Batteri specifikation: To 3 Volt Litium batterier, type CR123A (Sanyo eller lignende). Batteri levetid: 2 år (for typisk brug). AC spændingsforsyning (optionel): Plug-in adapter. 230 VAC, 50 Hz / 9 VAC, 0.35 A min. I Europe: Anvend kun nationalt sikkerhedsgodkendte AC adapter, 230-til-9 VAC, 0.35 A min. AC Strømforbrug: Ca. 30 ma standby, 300 ma max. ved fuld belastning. Display: Enkelt linie, bag-belyst 16-karakterer LCD og 4 LED indikatorer. Funktioner: Fuld tilkobling, Hjemme tilkobling, Isolering, Tvungen Tilkobling, Frakobling, Frakoblingsrapport, Lys TIL / FRA, Lys Op / Nedregulering, Optagelse, Panik, Brand og Nødkald. Dvale: Minimerer strømforbrug. Enheden går i Dvale 15 sekunder efter sidste tastetryk (Når enheden kører på batteri alene eller ved strømafbrydelse). Supervision: En periodisk supervision meddelelse (programmerbar) transmitteres automatisk hver 15 minutter. Denne funktion kan slås fra. Panik Alarm Meddelelse: Aktiveres ved samtidigt tryk på knapperne: og. 3. INSTALLATION OG KABLING Sabotage kontakt: Normalt lukket (Normally Closed). Et sabotage signal transmitteres på tre måder: Når MKP-150/MKP-151 kabinettet åbnes; Når Tastaturkabinettet tages af beslaget; eller hvis MKP- 150/MKP-151 enheden bliver brækket af beslaget på væggen. Standarder: FCC part 15, EN Grade 2 Class II, TS og Direktiv 1999/5/EC RF SEKTION Frekvens: 868 MHz UHF. Modtager Type: Super-heterodyne, fast frekvens Modtager dækning: Ca. 180 m over åben mark. Antenne Type: Spatial Kode: To-vejs trådløs protokol MILJØ For indendørs anvendelse. Funktionstemperatur: 0 C til 49 C Opbevaringstemperatur: -20 C til 60 C Fugtighed: 85 % relativ fugtighed ved 30 C FYSISKE MÅL Dimension: 172 x 99 x 39 mm. Vægt: 375 g. Montering: Vægmontage Farve: Off-white Udfør installation som anvist på nedenstående figurer. Note: Placer enheden på et sted der giver optimal signalmodtagelse fra kontrolpanelet (Se også Guiden: Installation af trådløse systemer Den rigtige måde, dokument nr. DD2000W, for yderligere detaljer). Mærk op og bor 4 huller hvor enheden skal placeres. Slå rawplugs i hullerne (om nødvendigt) og fastgør beslaget til væggen med 4 skruer Skruehul Skruehuller 1 Skru først skruen ud, tryk derefter beslaget helt ned Figur 2: Aftagning af beslag 2 Tag beslaget af VIKTIGT! Sabotagekontakten på beslaget vil ikke aktivere en sabotagealarm uden at den er skruet fast i væggen med en skrue. Note: Der bør være mindst 3 cm. frit omkring beslaget. Figur 3: Montering af beslag Skruehul 1 Tryk tappen ind og åbn batteridækslet Sabotagekontakt Tilslut 9 VAC strømforsyningen til skruterminalen. Før ledningen ud gennem kabelkanalen. Kabelkanal Bemærk: Strømforsyningen er tillægsudstyr 9 VAC 2 Skift batterierne (check rigtig polaritet) og sæt batteridækslet på Note: Efter udskiftning af batteri udfør da indlæsning af enheden, og monter denne tilbage på beslag. Figur 4: Udskiftning af batteri Figur 5: Kabling Hæng tastaturenheden på beslagets tre tappe og tryk nedefter til det stopper. Skru låseskruen i bunden fast Figur 6: Montering af Enhed 2 DD2462U

3 4. INDLÆS/SLET MKP-150/MKP-151 FRA POWERMAX+ For at indlæse alle MKP-150/MKP-151 funktioner (for en komplet liste se PowerMax+ Installationsguide), gå til PowerMax+ Installatør Menu fra PowerMax+ tastaturet, og fortsæt som anvist i nedenstående illustration. Bemærk: For PowerMax Pro, PowerMaxComplete og PowerMaxExpress kontrolpaneler, se venligst de respektive brugervejledninger. (Først viser displayet KLAR eller IKKE KLAR) INDLÆSNINGSMÅDE INDLÆS DETEKTOR INDLÆS HÅNDSEND. KLAR 00:00 GANGTEST BRUGEROPSÆTN. INDTAST KODE [Montør kode] 1. NY MONTØR KODE 2. INDLÆSNING 9. TILSTANDSTEST Bemærk: Se Vantage+ Installatør Guide for detaljer om hvordan man udfører en tilstandstest INDLÆS TASTATUR Tryk én gang på sabotagekontakten bag på enheden (se fig. 4) INDLÆS FJERNBETJ SEND NU for næste indlæsning Indlæsning af trådløs fjernbetjening MKP-150 / MKP-151 FJERNBETJ.NR: [MKP-150 / MKP-151 No. 1 to 2] (e.g. 2) Sort firkant betyder at MKP-150 / MKP-151 nr. 2 allerede er indlæst i systemet DD2462U 3 FJERNBETJ.NR: 2 FJERNBETJ.NR: 2 FJERNBETJ.NR: 2 <OFF> FOR SLET FJERNBETJ.NR: 2 Slette trådløs fjernbetjening MKP-150 / MKP-151 Figur 7: Indlæs / Slet en MKP-150/MKP-151 enhed fra PowerMax+ 5. KONFIGURERING AF MKP-150/MKP-151 PARAMETRE 5.1 Montørmenu Menu Funktioner Vigtigt: Alle montør opsætninger berører kun den tastatur- enhed hvorpå opsætningen blev udført. Montørmenuen giver mulighed for tre separate funktioner, som følger: SUPERVISION Tastaturenheden transmitterer supervision rapporter periodisk til kontrolpanelet. Mulighederne er: 15 minutter, 1 time og Fra. UD/IND BIPS Her angives det om advarsels bips skal lyde, eller ikke, ved indgangsog udgangsforsinkelse. Mulige: UD/IND BIP TIL, BIP FRA V/NAT og UD/IND BIP FRA. BAGGRUNDSLYS Tastatur og LCD baggrundslys kan aktiveres på én af to måder: Ved tastetryk: Baggrundslyset aktiveres i 10 sekunder ved et langt tryk (2 sek.) på en tast. Altid: Baggrundslyset er vedvarende tændt. (Er kun muligt når Enheden er tilsluttet netspænding.) Mulighederne er: FRA efter 10s og Altid tændt. RF-STØJ DETEKTERING 1. Bemærk: For PowerMax+ kontrolpanel er denne funktion kun aktiveret på version og højere. 2. Her bestemmes om og hvordan RF-Støj skal detekteres. (forstyrrende transmission på den radiokanal som systemet anvender). Mulighederne er: UL 20/20, EN 30/60, class 6 (30/60), og Afbrudt. OPTAGELSE AF TALE Denne menu giver mulighed for optagelse af op til 5 egne zonenavne. SERIENUMMER I denne menu læses systemet serienummer. Anvendes i sammenhæng med support Opsætning af Supervision Tid Ved denne opsætning må systemet ikke være Tilkoblet. Montørmenuen er kun tilgængelig med en Montørkode. Denne kode er sat til fra fabrikken. A. Tryk på Næste tasten ( ) indtil displayet viser: B. Tryk på Vis/ tasten ( ). Displayet skal vise: INDTAST KODE: Bemærk: For kontrolpaneler med to montør koder, vil default MONTØR kode være 8888, og default MASTER MONTØR kode vil være C. Indtast montørkode. Displayet vil vise: SUPERVISION D. Tryk < >. E. Tryk < > indtil den ønskede funktion vises i displayet. F. Tryk < > for at gemme den valgte funktion Aktivering af taleoptagelse A. Ved adgang til montørmenuen (se afsnit A til C), vil displayet B. Tryk < > indtil OPTAG TALE vises i displayet: C. Tryk < >. Displayet vil vise: ZONE NAVN 1 Note: Det indtalte Zone navn bør korrespondere med det navn der er programmeret ind i kontrolpanelet via Programmeringssoftware. D. Tryk tasten indtil der i displayet kort står: OPTAG TALE Straks derefter vil displayet vise: TAL NU

4 E. Hold knappen inde, og begynd at tale straks (for eksempel: Stue eller Kontor), hold ansigtet mod enheden. De mørke firkanter vil langsomt forsvinde en efter en, fra højre mod venstre. Når den sidste firkant er forsvundet (5 sekunder senere) vil følgende meddelelse blive vist i displayet: OPTAGELSE SLUT F. Slip tasten. For at høre meddelelsen igen tryk tasten og lyt til afspilningen. G. Tryk < >. Display vil skifte til: ZONE NAVN 2 H. Gentag proceduren for Zone navn 2-5 for at indtale navnene på zonerne Til/ Frakobling af Ind/Ud Bips A. Ved adgang til montørmenuen (se afsnit A til C), vil displayet B. Tryk < > indtil PIEZO BEEP vises i displayet: C. Tryk < >. D. Tryk < > for at vælge mellem UD/IND BIP TIL, BIP FRA V/NAT og UD/IND BIP FRA. E. Tryk < > for at gemme den valgte funktion Baggrundslys A. Ved adgang til montørmenuen (se afsnit A til C) vil displayet B. Tryk < > indtil BACK LIGHT vises i displayet. C. Tryk < >. D. Tryk < > for at vælge mellem FRA efter 10s og Altid tændt. E. Tryk < > for at gemme den valgte funktion RF-støj detektering A. Ved adgang til montørmenuen (se afsnit A til C) vil displayet B. Tryk < > RF-STØJ DET. vises i displayet. C. Tryk < >. D. Tryk < > for at vælge mellem UL 20/20, EN 30/60, class 6 (30/60) og afbrudt. E. Tryk < > to for at gemme den valgte funktion Aflæsning af Serienummer A. Ved adgang til montørmenuen (se afsnit A til C), vil displayet B. Tryk < > indtil SERIENUMMER vises i displayet. C. Tryk < > for at læse serienummeret for denne enhed. KLAR 00:00 GANGTEST BRUGEROPSÆTN. INDTAST KODE [Montør kode] OVERVÅGNING overv. tid 15m overv. tid 1T deaktiver BAGGRUNDSLYS altid tændt sluk efter 10s OPTAG TALE zone navn 1 zone navn 2 zone navn 3 zone navn 4 zone navn 5 RF-STØJ DET. UL (20/20) EN (30/60) class 6 (30/60) afbrudt 5.2 Opsætning af Brugerfunktioner Bemærk: Områdefunktionen ses først, når Områder er aktiveret via kontrolpanelet. Brugeropsætningen på MKP-150/MKP-151 tastaturet inkluderer følgende funktioner (for instruktioner se PowerMax+,PowerMax Pro, PowerMaxComplete, PowerMaxExpress Bruger Guide): Sæt Isolering Vis Isolering (Anvendelig, når Område er deaktiveret) Sæt Telefonnummer Sæt Brugerkoder Sæt Stemmefunktion Automatisk Tilkobling Automatisk Tilkobling tid Squawk menu Lys ved Timer (for yderligere detaljer, se PowerMax+ Bruger Guide, Afsnit 4.5 Automatisk TIL/FRA kontrol). (For yderligere oplysninger, se venligst kontrolpanelets brugervejledning). Lys ved Sensor (for yderligere detaljer, se PowerMax+ Bruger Guide, Afsnit 4.5 Automatisk TIL/FRA kontrol). (For yderligere oplysninger, se venligst kontrolpanelets brugervejledning). Ved opsætning må systemet ikke være Tilkoblet. Displayet skal vise: KLAR Område aktiveret UD/IND BIP ud/ind bip til bip fra v/natt. ud/ind bip fra SERIENUMMER xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Figur 8: Opsætning af MKP-150/MKP-151 Funktioner Område deaktivert PIEZO BEEP P1 P2 P3 Bemærk: Det aktuelt lagrede alternativ vises ved at en mørk boks ses helt til højre i displayet. For at gennemse alternativer tryk eller til ønsket valg vises i displayet. tryk så (en mørk boks vil vises til højre i displayet) OPSÆTNING AF FUNKTIONER Bruger menuen er tilgængelig med en Master Bruger kode. Denne er fra fabrikken sat til: Denne kode anvendes første gang, men bør herefter ændres til en anden kode kun kendt af dig som Master Bruger (se PowerMax, PowerMax Pro, PowerMaxComplete, PowerMaxExpress Bruger Guide). A. Tryk på tasten to gange. Displayet skal vise: BRUGEROPSÆTNING B. Tryk. Displayet skal vise: INDTASTKODE: C. Indtast din burger kode. Displayet vil skifte til: OPSÆT ISOLERING Bemærk: Hvis Isolering Funktion er slået fra, vil displayet vise: OPSÆT TEL.NUMMER D. Ved adgang til brugermenuen, kan du nu frit vælge et emne i Brugeropsætningsmenuen som detaljeret i Figur 9. 4 DD2462U

5 (Først viser displayet KLAR eller IKKE KLAR) KLAR INDTAST KODE [4-cifret master/bruger kode] (for at checke status på næste zone) (4) (eksempel) OPSÆT ISOLERING Z01: ÅBEN <> FOR ISOLERING Vekslende med KØKKEN (4) (4)(6) (5) VIS ISOLERING GENKALD ISOLER. OPSÆT TALE tale til tale fra (Hvis dette er aktuelt valgte) AUTO TILK. VALG aut. tilk. fra aut. tilk. til (Hvis dette er aktuelt valgte) AUTOM. TILK. TID ISOLERETLISTE <> FOR GENKALD tilk. tid : A [tid] (3) (2) BRUGEROPSÆTN. Z01: ISOLERET Vekslende med KØKKEN INDT. TLF. NUMMER 1. priv. tlf.nr. 2. priv. tlf.nr. 3. priv. tlf.nr. 4. priv. tlf.nr. GANGTEST OPSÆT BRUGERKOD. bruger kode 1 bruger kode [code] bruger kode 2 bruger kode [code] Indtast områdenumre (f.eks. for Til valg af næste områderne 2 og 3, indtast 23) brugerkoder (3 8) (til næste brugerkoder) adg. til område U02:P1 P2 P3 U02:P1 P2 P3 tale fra aut. tilk. til SQUAWK MENU VED TIMER TIL aktiver deaktiver deaktiver VED SENSOR TIL squawk fra squawk vol. lav squawk vol. mid squawk vol. høj (For at gennemse valg, brug eller TILBAGE tasterne) aktiver deaktiver deaktiver For at bevæge sig rundt i menuen kan følgende taster bruges: ESC VIS / TILBAGE Gå et niveau op i menuen Bemærk Funktioner i sorte felter er kun tilgængelige hvis master brugerkode blev brugt ved log ind (2) Tryk for at vise nummer, status og navn på første isolerede zone. Tryk /TILBAGE gentagne gange for at se alle isolerede zoner (3) For at definere A (AM), tryk (eller en af de 3 taster over denne), for at definere P (PM), tryk (eller en af de 3 taster over denne) (Fungerer ikke hvis tidsformatet er sat til 24T Ur i Vantage+) (4) SÆT/VIS/GENKALD ISOLERING menuerne er kun tilgængelige hvis Manuel isolering er aktiveret i Vantage+ af montøren. (5) Hvis der i OPSÆT TALE menuen er valgt TALE TIL, vil tasten for Afbryd Højttaler i Vantage+ være aktiv. (6) GENKALD BYPASS er anvendelig, når område er deaktiveret Figur 9: Oversigt over Brugeropsætningsmenu DD2462U 5

6 6. OPERATION Funktion Områdevalg (når aktiveret) Tastesekvens Område Nr] (3) Strakstilkobling hjemme [brugerkode] Fuld Tilkobling [brugerkode] Fuld Strakstilkobling [brugerkode] Tvungen tilkobling hjemme [brugerkode] Tvungen Fuld Tilkobling [brugerkode] Frakobling [brugerkode] X-10 enhed (1-15) TIL enhed # [1-15] X-10 enhd (1-15) FRA enhed # [1-15] Lys op / nedregulering or enhed # [1-15] Nødkald ( 2 sek.) (5) Brand alarm ( 2 sek.) (5) Panik alarm or Hurtig tilkobling / Fuld / Hjemme Klokke TIL/FRA Tale optagelse Afspil talebesked Lokalt Tale Til / Fra Test (kun muligt hvis funktion er slået til på kontrolpanelet) (tryk igen for at vælge) (trykkes ind under hele optagelsen) Isolering [brugerkode] Overfald ( (3) [overfaldskode](2580 default) Bemærk 1. Master bruger kode er fra fabrikken sat til Koden er ikke nødvendig hvis Hurtig Tilkobling er opsat som tilladt i montørmenuen. 2. For at modtage en Frakoblingsrapport fra brugerne 5-8, tryk tasten to gange ved Tilkobling. 3. Ved angivelse af en ikke eksisterende kode (ikke master / bruger kode) vil der lyde et langt fejl bip. 4. Hvis en tastesekvens ikke færdiggøres i løbet af 5 sekunder, vil den ønskede funktion ikke udføres 5. Nødkald, Brand og Panik tasterne er kun aktive hvis dette er opsat på kontrolpanelet. Tilkobling med Frakoblingsrapport [brugerkode] (2) 7. OVERHOLDELSE AF STANDARDER Denne enhed overholder de essentielle krav og regler under Direktiv 1999/5/EC fra det Europæiske Parlament og fra Council of 9 March 1999 vedrørende radio og telekommunikations terminal udstyr. Frekvensallokering for trådløse enheder i Europæiske lande: 315 MHz er ikke tilladt i noget EU medlemsland MHz har ingen restriktioner i noget EU medlemsland MHz (wide band) er tilladt i alle EU medlemslande MHz (narrow band) har ingen restriktioner i noget EU medlemsland. Brugeren gøres opmærksom på at ændringer og modifikationer til enheden, som ikke er godkendte af Visonic Ltd., kan ugyldiggøre brugerens FCC og andre myndigheders tilladelse til at bruge udstyret. WARRANTY Visonic Ltd. and/or its subsidiaries and its affiliates ("the Manufacturer") warrants its products hereinafter referred to as "the Product" or "Products" to be in conformance with its own plans and specifications and to be free of defects in materials and workmanship under normal use and service for a period of twelve months from the date of shipment by the Manufacturer. The Manufacturer's obligations shall be limited within the warranty period, at its option, to repair or replace the product or any part thereof. The Manufacturer shall not be responsible for dismantling and/or reinstallation charges. To exercise the warranty the product must be returned to the Manufacturer freight prepaid and insured. This warranty does not apply in the following cases: improper installation, misuse, failure to follow installation and operating instructions, alteration, abuse, accident or tampering, and repair by anyone other than the Manufacturer. This warranty is exclusive and expressly in lieu of all other warranties, obligations or liabilities, whether written, oral, express or implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, or otherwise. In no case shall the Manufacturer be liable to anyone for any consequential or incidental damages for breach of this warranty or any other warranties whatsoever, as aforesaid. This warranty shall not be modified, varied or extended, and the Manufacturer does not authorize any person to act on its behalf in the modification, variation or extension of this warranty. This warranty shall apply to the Product only. All products, accessories or attachments of others used in conjunction with the Product, including batteries, shall be covered solely by their own warranty, if any. The Manufacturer shall not be liable for any damage or loss whatsoever, whether directly, indirectly, incidentally, consequentially or otherwise, caused by the malfunction of the Product due to products, accessories, or attachments of others, including batteries, used in conjunction with the Products. The Manufacturer does not represent that its Product may not be compromised and/or circumvented, or that the Product will prevent any death, personal and/or bodily injury and/or damage to property resulting from burglary, robbery, fire or otherwise, or that the Product will in all cases provide adequate warning or protection. User understands that a properly installed and maintained alarm may only reduce the risk of events such as burglary, robbery, and fire without warning, but it is not insurance or a guarantee that such will not occur or that there will be no death, personal damage and/or damage to property as a result. The Manufacturer shall have no liability for any death, personal and/or bodily injury and/or damage to property or other loss whether direct, indirect, incidental, consequential or otherwise, based on a claim that the Product failed to function. However, if the Manufacturer is held liable, whether directly or indirectly, for any loss or damage arising under this limited warranty or otherwise, regardless of cause or origin, the Manufacturer's maximum liability shall not in any case exceed the purchase price of the Product, which shall be fixed as liquidated damages and not as a penalty, and shall be the complete and exclusive remedy against the Manufacturer. Warning: The user should follow the installation and operation instructions and among other things test the Product and the whole system at least once a week. For various reasons, including, but not limited to, changes in environmental conditions, electric or electronic disruptions and tampering, the Product may not perform as expected. The user is advised to take all necessary precautions for his /her safety and the protection of his/her property. 6/91 W.E.E.E. Produkt genvindingsdeklaration For information om genvinding af dette produkt, skal De kontakte leverandøren hvor produktet blev købt. Hvis De ikke ønsker produktet repareret, men helt vil bortskaffe produktet, skal De sikre Dem at det returneres efter leverandørens anvisninger. Dette produkt må ikke smides væk med almindelig dagrenovation. Direktiv 2002/96/EF Affald af elektrisk og elektronisk udstyr VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B TEL-AVIV ISRAEL. PHONE: (972-3) , FAX: (972-3) VISONIC INC. (U.S.A.): 65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT PHONE: (860) , (800) FAX: (860) VISONIC LTD. (UK): UNIT 6 MADINGLEY COURT CHIPPENHAM DRIVE KINGSTON MILTON KEYNES MK10 0BZ. TEL: (0870) FAX: (0870) PRODUCT SUPPORT: (0870) VISONIC GmbH (D-A-CH): KIRCHFELDSTR. 118, D DÜSSELDORF, TEL.: +49 (0) , FAX: +49 (0) VISONIC IBERICA: ISLA DE PALMA, 32 NAVE 7, POLÍGONO INDUSTRIAL NORTE, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, (MADRID), ESPAÑA. TEL (34) , FAX (34) INTERNET: VISONIC LTD MKP-150/MKP-151 DD2462U (REV 3, 7/10) Translated from DE2462U Rev. 3 6 DD2462U

KABEL GENNEMFØRING BUS FORBINDELSE FLADKABEL MONTERINGS HUL BUS TERMINAL TRÅDLØSE POWERCODE SENDERE OG DETEKTORE (OP TIL 4 PER UDGANG) 4 STATUS ZONER

KABEL GENNEMFØRING BUS FORBINDELSE FLADKABEL MONTERINGS HUL BUS TERMINAL TRÅDLØSE POWERCODE SENDERE OG DETEKTORE (OP TIL 4 PER UDGANG) 4 STATUS ZONER MCR-08 Trådløs interface til trådfaste alarm centraler Manual 1. INDLEDNING 1.1 Formål og anvendelse MCR-08 er en trådløs PowerCode modtager, der er udviklet til at opgradere en almindelig trådfast alarm

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Brugervejledning. MKP-160 Fjernbetjening med touch-skærm

Brugervejledning. MKP-160 Fjernbetjening med touch-skærm Brugervejledning MKP-160 Fjernbetjening med touch-skærm Ikoner og Vigtigste Markeringer 1 3 4 6 7 8 9 10 29 28 2 5 6 7 16 11 12 6 7 15 14 13 27 26 25 24 23 22 21 20 18 19 19 17 1. Vis Proxbrik 2. Volume

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Brugervejledning. KP-160 PG2 Fjernbetjening med touch-skærm

Brugervejledning. KP-160 PG2 Fjernbetjening med touch-skærm Brugervejledning KP-160 PG2 Fjernbetjening med touch-skærm Ikoner og Vigtigste Markeringer 1 3 4 6 7 8 9 10 29 28 2 5 6 7 16 11 12 6 7 15 14 13 27 26 25 24 23 22 21 20 18 19 19 17 1. Vis Proxbrik 2. Volume

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5 Taster på Alarmcentralen...5

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

KP-160 PG2. Indholdsfortegnelse. Fjernbetjening med touch-skærm. Brugervejledning. Danske

KP-160 PG2. Indholdsfortegnelse. Fjernbetjening med touch-skærm. Brugervejledning. Danske Danske KP-160 PG2 Fjernbetjening med touch-skærm Indholdsfortegnelse Brugervejledning 1. INTRODUKTION... 2 1.1 Beskrivelse... 2 1.2 Hvad er inkluderert... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 Sæt batteriet i...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1

POWERMAX+ Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DD5467U 1 POWERMAX+ Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1.1 Oversigt...4 1.2 Systemets Faciliteter...5 1.3 Fagudtryk...5 1.4 Symboler anvendt I vejledningen...5 1.5

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Installation manual. 8841r. GSM Modul

Installation manual. 8841r. GSM Modul Installation manual 8841r GSM Modul Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 Oversigt.... 3 Installation... 4 Programmering... 8 Test GSM modulets forbindelse.... 8 Test etablering af forbindelse... 8 Cooper

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Sikker kodelås AHV2010

Sikker kodelås AHV2010 Sikker kodelås AHV2010 Installations - og brugervejledning. BA0682 Indledning. AHV2010 er en elektronisk kodelås for en dør. Den består af en tastaturenhed, som placeres udenfor adgangen, og en lille central,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Penta. Electronics Line (E.L.) Ltd. www.elecline.com. Montering, Programmering og brug

Penta. Electronics Line (E.L.) Ltd. www.elecline.com. Montering, Programmering og brug Penta Montering, Programmering og brug Electronics Line (E.L.) Ltd. www.elecline.com ELECTRONICS LINE S TECHNICAL SUPPORT DEPARTMENT INTERNATIONAL: (972)-3-9211110 USA: 1-800-683-6835 ZI0094E (1/00) Indholdsfortegnelse

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Opstart af central & betjeningspanel

Opstart af central & betjeningspanel Comfort CSx75 Introduktion Denne kvikguide viser de første trin til at starte centralen. Kvikguiden beskriver hvordan betjeningspanelet og centralen fabriksindstilles, og hvordan man indstiller dato/tid,

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

RS-SD1+ Tale sender. Installations vejledning. Page Page 1

RS-SD1+ Tale sender. Installations vejledning. Page Page 1 RS-SD1+ ERHVERVS Tale TYVERI sender ALARM Installations vejledning Page 12 496898 496898 Page 1 Indhold 1. OVERBLIK...4 2. INSTALLATION KARV...5 3. MONTERINGS VEJLEDNING...5 4. PCB LAYOUT...5 5. RS-SD1+

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm

Manual til trådløst tastatur til Miracas ST-3 868MHz GSM Tyverialarm Indhold Beskrivelse af funktioner... 3 Standard koder... 4 Slå alarmen til og fra med tastaturet... 5 Dato og klokkeslæt... 6 Ændring af brugerkode... 7 Ændring af administratorkode... 8 Indkodning af

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere