Kom godt i gang & Programmering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang & Programmering"

Transkript

1 Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Kom godt i gang & Programmering

2 Indhold side Kom godt i gang Programmings eksempel Modelfly med to servoer på krængror... 5 Valg af model # hukommelse... 5 Valg af modeltype... 5 Navngivning... 5 Valg af vingetype... 6 Servo opsætning... 6 Dual Rate og Eksponentiel... 7 Motorstyring (motorgas)... 8 Motor gaskurve... 8 Differentiel krængror... 9 Stopur (timer), start med motorgas... 9 Eksempel Helikopter med CCPM Valg af model # hukommelse Valg af modeltype Navngivning Valg af swashplade type Servo opsætning Swashplade opsætning, justering Dual Rates og eksponentiel Motorgas kurver Pitch kurver på rotorblade GYRO Hastighedsregulatorer (Governor) Motorgas mikser ved manøvrer Motor og pitch mikser Opsætning af timer efter motorgas NB: Denne start og programmeringsvejledning er et supplement til den store manual til DX8. Alle detaljer om programmering og funktioner i DX8 kan ses i de respektive afsnit! Indholdet som denne vejledning dækker, kan ændres uden varsel af Horizon Hobby Inc Horizon Hobby kan ikke gøres ansvarlig for indholdet i denne vejledning. Horizon Hobby er ansvarlig for CE mærkningen af DX8. Der tages forbehold for fejl og fejlfortolkninger af den engelske vejledning, der ligger til grund for den Danske vejledning. 2

3 KOM GODT I GANG: DX8 Dansk start og programmeringsvejledning 1. Installer hovedmodtageren I fly med brændstofmotorer skal modtageren installeres i materiale der dæmper mod rystelser. Det kan være gummiophæng, skumgummi og lignende. I EL modelfly, kan man montere modtageren med dobbeltklæbende tape eller Velcro. 2. Installer hjælpemodtageren (Remote) Brug f.eks. servotape, dobbeltklæbende tape med dæmpning eller Velcro. Hjælpemodtageren skal monteres mindst 5 cm. fra hovedmodtageren og med antennerne i en vinkel på hovedmodtagerens antenner. 3. Monter alle stik fra servoerne 4. Installer Telemetri senderen Forbind TM1000 til AR8000 s BIND/DAT stik. Installer TM1000 i lighed med hovedmodtageren og før antennen ud til overfladen af modelflyet. Modtagerens driftsspænding og data vil blive vist på DX8 uden ekstra sensorer på TM1000. Hvis du vil have vist batterispændingen på motorbatteriet, skal der monteres den medfølgende sensor, på batteriets plus (rød) og minus (sort). Så vises batterispænding på DX8 display også. Hvis det ønskes, at måle f.eks. batteritemperatur, monteres føleren til temperatur også, og den fæstnes på batteriets overflade. 5. Opladning af batteri i DX8 Et opladestik er placeret i højre side af DX8. Opladeren medfølger i sættet, men en ekstern strømkilde på 12 Volt jævnspænding kan anvendes. DX8 placeres på et ikke brændbart materiale under opladningen. Det tager, opladeren i DX8, 10 til 12 timer til fuld opladning fra tom (hvis batterialarm har været aktiv). Hvis batteriet føles lun på overfladen afbrydes opladningen, der kommer ikke mere strøm i batteriet. Batteriet kan tage skade (det er levetiden der begrænses) ved overopladning og det er af den unødvendige varmeudvikling. 6. BIND DX8 til AR8000 med TM1000 tilsluttet A: Indsæt BIND stikket i BIND/DAT stikket på AR8000. Hvis modtageren får strøm fra dette stik, flyttes det til et frit af de andre midlertidigt, til BIND er gennemført. Anvend evt. BIND på TM1000 med den medfølgende firkantede plastic pind. B: Tænd for modtageren og LED på AR8000 og hjælpemodtageren vil blinke. C: Flyt alle styrepinde på DX8 til deres neutrale stillinger. Motorgas i laveste stilling. D: Tryk på TRAINER / BIND kontakten samtidig med at DX8 tændes. Slip knappen når displayet viser BIND. E: LED på AR8000 og hjælpemodtageren vil lyse konstant når BIND er OK. F: Fjern BIND stikket når de lyser konstant. 7. Opladning og kontrol af modtagerbatteri. Manglen på tilstrækkelig strøm og dermed faldende spænding, kan give store problemer for styringen af et modelfly. Før hver flyvning skal batteriet være fuldt opladet og man skal kontrollere, at det har sin fulde spænding, også under belastning. Spændingen på et 4 cellet batteri bør ikke komme under 4,8 Volt under belastning. Anvendes en motorstyring med batteri elimination, dvs. den leverer strøm til modtager og servoer, skal kunne klare det samlede forbrug konstant. Hvis spændingen falder til under 3,5 Volt vil Spektrum modtagere blinke i sin LED indikator. NB: Hvis modtageren slukkes og tændes igen, vil den indikere det samme. Det er ikke en fejl. Hvis DX8 slukkes og tændes igen, så vil modtageren når den tændes igen, lyse konstant. 3

4 8. Programmering af DX8 senderen Nu er du klar til at programmere DX8. Tænd for DX8 vent nogle sekunder og tænd for modtageren. Første kontrol er, at alle styreflader (ror) bevæger sig i den rigtige retning. Er det ikke tilfældet se i DX8 manualen side 6 og 7 hvordan retningen vendes. Justering af vandringen kan også være nødvendig. Vingetype, ror antal servoer osv. skal også programmeres. Det følgende er en hurtig gennemgang med et almindeligt forekommende på et fastvinget modelfly. 9. BIND nok en gang Når din model er programmeret ind i DX8 er det god skik at BIND igen. Det er specielt motorgas, der skal tages højde for, da denne nulstilles ved signalfejl eller helt mangler i længere tid. 10. Rækkevidde test A: Placer modelflyet stående på jorden i en afstand af ca. 30 meter og med modtageren tændt. B: Med front mod modelflyet aktiveres DX8 s Range Check menu. C: Tryk på Trainer/BIND knappen og kontroller, at alle styrefunktioner kan gennemføres uden fejl. D: Hvis der er fejl kontrolleres modtagerens placering og seancen gentages. Fortsætter fejlen må udstyret kontrolleres med en anden modtager / sender. Er der direkte fejl på DX8 eller modtageren, sker fejlretning via din forhandler og Horizon Hobby (evt. 4

5 GUIDE TIL FASTVINGET MODELFLY Programmering af en fastvinget model med to servoer på krængror (aileron). Når et modelfly har særskilte servoer på krængror kan DX8 mikse dem sammen pr. programmering og uden Y kabler. Sidst i dette eksempel vises også motor stop og timer til kontrol af flyvetid. SERVO FORBINDELSER THRO = motorgas AILE = højre krængror ELEV = højderor AUX1 = venstre krængror RUDD = sideror TRIN 2 Valg af modeltype Model type valget foregår fra System Setup menuen. Drej med rulleknappen ned til Model Type Tryk på rulleknappen. Med rulleknappen frem og tilbage vælg Airplane og tryk på rulleknappen. TRIN 1 Valg af model # i hukommelsen Først skal der vælges en placering i en af de 30 placeringer, der er mulig i DX8. Der er adgang via System Setup eller Direct Access. Direct Access (adgang) er det letteste at komme til, da det kan findes fra alle menuer under drift. Direkte adgang til modelnummervalg Tryk på CLEAR og BACK samtidigt skifter til Model Select Menu Valget skifter til DATA WILL BE RESET og drej og vælg YES (ja) sletter tidligere opsætninger på modelnummeret. TRIN 3 Navngiv modellen Navnefunktionen giver mulighed for at opsætte et navn på 10 karakterer. Navnet vises i menuerne sammen med modelnummeret. Menuen vises i 10 sekunder, hvis der ikke vælges én blandt de 30 modeller. Tryk på rulleknappen skifter til navnemenuen. I eksemplet vælges Mdl02-Acro, tryk på rulleknappen går til normal display. Adgang via System Setup Menu Tænd for DX8 samtidigt med at rulleknappen holdes nede til System Setup vises i displayet. 5

6 TRIN 3 fortsat Navngiv modellen I menuen Model Name rulles knappen mod højre (frem) eller venstre (tilbage) til karakteren der skal ændres. Drej på rulleknappen til Servo Setup fremhæves og tryk på knappen. Det første der vises er Travel justeringen. Drej og fremhæv feltet og tryk på knappen. Feltet blinker (indrammet) og drej frem til Reverse og tryk igen. Tryk på rulleknappen og der kan rulles frem og tilbage, til valg af karakter. Tryk på rulleknappen og næste kan vælges. Afslut med BACK. Drej til næste og tryk og drej. TRIN 4 Valg af vingetype Valg af vingetype foregår i System Setup menuen. Vælg Wing Type og tryk på rulleknappen. Fremhæv første felt Wing: Tryk på rulleknappen og feltet skiftes med rulleknappen. Vinge typen vises grafisk og der vælges Dual Ail = krængror med to servoer. Vælg Elevator (højderor) tryk på rulleknappen og drej ned til NOR REV feltet. Tryk på rulleknappen skifter mellem NOR og REV. I vort eksempel skal højderor servoen reverseres for at bevæge sig rigtigt i forhold til styrepinden. Adgang til Sub-Trim, centerjustering. I samme område som Reverse findes Sub-Trim. Tail = Hale er Normal og ændres ikke. Vælg kanal (Elevator) højderor. Drej ned til værdifeltet og tryk på rulleknappen. Feltet viser xd (down, ned) og xu (Up, op). TRIN 5 Opsætning af servoer Med Servo Setup kan alle servoer justeres med vandring, center sub trim, reversering og hastighed. Juster værdien så højderoret centrerer visuelt. Adgang til Reversering via Function List. Tryk på rulleknappen med tændt DX8 skifter til Function List, hvor Servo Setup findes. 6

7 I dette eksempel er det 15U punkter op. Tryk på rulleknappen igen accepterer værdien. Adgang til justering af vandring (Travel) I første felt vælges Travel og accepter til næste felt, der er servo valget. Valg af kanal Drej ned til Chan: tryk på rulleknappen. Drej og vælge mellem Aileron, Elevator og Rudder som er hhv. krængror, højderor og sideror. Vælg kanal ved at trykke på rulleknappen. Fremhæv servo og vælg den der skal justeres. I dette eksempel er det Elevator, højderor. Valg af omskifter til aktiv ikke aktiv Drej på rulleknappen til feltet ved Sw: er markeret. Tryk på rulleknappen og feltet afmærkes og der kan vælges blandt: Inhibit (fra), On (altid aktiv), Aile D/R, Elev D/R, Rudd D/R, F Mode, Gear eller Mix. NB: Ved at vælge den samme omskifter, kan alle tre vælges/skiftes samtidigt! Fremhæv 100% til venstre = vandring op. Flyt styrepinden til maksimum nedad = maksimum højderor (stigning) og juster værdien. Udslaget kan ses med det samme på servo/højderor. Tilsvarende gøres med højre felt og styrepinden maksimum = minimum (dyk) højderor. Hvis man ikke flytter styrepinden, vil begge felter blive justeret samtidigt. Valg af Dual Rate og Expo i omskifterposition, 0, 1 og 2. Ved at sætte den valgte omskifter i positionen der skal indstilles kan værdierne for Dual Rate og Expo indstilles fælles eller særskilt ved at flytte styrepindene i retningen, der skal indstilles. TRIN 6 Dual Rate og Eksponentiel Funktionen kan styres i tre niveauer og via en selvvalgt omskifter. Det er krængror, højderor og sideror der kan vælges med hver sin omskifter eller en fælles for alle tre. Dual Rate kontrollerer hvor meget udslag der kan være maksimum. Eksponentielfunktionen kontrolleret følsomheden omkring center styringen. Valg af D/R og Expo værdier. Kontroller at den rigtige omskifter er valgt ved at se på displayet når den flyttes i sine stillinger. Ved Pos: vises 0, 1 eller 2. Når felterne er markeret med blinkende ramme kan værdierne indstilles med rulleknappen. Ved at flytte styrepindene til yderpositionerne kan udslaget kontrolleres direkte. Påvirkningen af Dual Rate og Expo kan ses grafisk på displayet. CLEAR knappen nulstiller eller 100% stille værdierne. Adgang til D/R og Expo funktionerne. 7

8 TRIN 7 Motor stop (throttle Cut) Motorstop anvendes næsten kun på modelfly med brændstofmotorer. Med en omskifter eller kontakt kan motor servoen bringes til at køre længere tilbage end i tomgang og dermed standse motoren. Aktivering af den valgte omskifter vil standse motoren, uanset hvor styrepinden til motorgasen er stillet. Valg af kontakt/omskifter til skift af gaskurve. Drej ned til Inhibit og tryk på rulleknappen. Drej frem til den ønskede omskifter og accepter med et tryk på rulleknappen. Man kan vælge at have kurven koblet på hele tiden ved valg af ON. Aktivering af motor stop. Kør ned til Throttle Cut og tryk på rulleknappen. Kør ned til Inhibit og tryk på rulleknappen. Vælg hvilken omskifter, kontakt eller L. eller R. trim og næste Throttle Cut menu vises. Justering af gaskurven. Med omskifteren, der vises nederst i displayet stille den fra 0 til 2 og kurverne indstilles for hver omskifterposition. De 5 trin indstilles efter tur. I denne menu kan værdien for servoen indstilles så motoren stopper. Kurven vises grafisk til venstre i displayet. Positionerne svaret til Lav, 25%, 50%, 75% og højeste stilling af styrepinden til motorgas. Kontroller ved at se på grafikken i displayet og aktiver den valgte knap/omskifter. TRIN 8 Motor Gas Kurve, Throttle Curve Typisk kan man bruge motorgas kurver til at få en ikke lineær karburator til at blive lineær for motorgassen og trækkraft. Man kan have kurven aktiv hele tiden eller have op til tre forskellige efter flyvestil. En eksponentielfunktion kan glatte kurven ud. Adgang til motorgaskurverne. I Funktion List vælges Throttle Curve og et tryk på rulleknappen skifter til motorgas kurve menuen. Indstil alle trin og punkter. Er indstillingen udført med skarpe knæk, kan Expo sættes til Act og glatte kurven ud. Aktiver Expo på gaskurven. Drej med rulleknappen til feltet Inh ved siden af Expo: Et tryk på rulleknappen skifter mellem Inh (inaktiv, koblet fra) og Act (aktiv, koblet til) 8

9 TRIN 9 Differentiel Forskel på krængror Du kan bruge denne funktion til at modvirke kroppens tendens til at dreje ved krængror. Drejningen er i længdeaksen og skyldes forskellig vindmodstand om roret vender opad eller nedad. Underforstået har kræng rors udslag ikke nødigt at være ens op og ned. Det er nødvendigt med mere op end der er med nedadgående rorflader. NB: Funktionen er kun tilgængelig med Dual Aileron, Flaperon, 2 Aileron og 2 Flaps eller Elevon typerne på Wing Type valget. Adgang til Differential menuen Der er adgang fra Function List. Tryk på rulleknappen når det er afmærket. TRIN 10 STOPUR, Timer når motor får strøm Du kan kontrollere driftstiden med en timer, der starter og stopper med DX8 motorstyring (gas). Når motorgassen kommer over et valgt niveau vil timeren starte og lukke igen når den kommer under. Det vises i det følgende eksempel. NB: Timeren kan nulstilles med CLEAR knappen! Adgang til indstilling af STOPUR, Timer Timer, stopur kan indstilles fra Function List og vælge Timer. Det skifter til: Standard er funktionen frakoblet (Inhibit) Drej ned til feltet (Inhibit) og tryk på rulleknappen. Når man har markeret, kan følgende vælges i stedet. ON Altid aktiv Ail D/R Aktiveres med AIL D/R omskifteren Ele D/R Aktiveres med ELE DR omskifteren Rud D/R Aktiveres med RUD D/R omskifteren F Mode Aktiveres med F-Mode omskifteren Flap Aktiveres med Flaps omskifteren Aux 2 Aktiveres med Aux 2 omskifteren Gear Aktiveres med Gear omskifteren Mix Aktiveres med Mix omskifteren Valg af måde timer skal fungere på Drej ned til Mode: og tryk på rulleknappen. Inhibit Ikke aktiv Stop Watch Tæller fra 0 (nul) til valgt tid Count Down Tæller ned fra valgt tid til 0 (nul) Indstil tiden til timeren skal give alarm Flyt afmærkningen til minutter og tryk på rulleknappen stiller minutter og endnu et tryk accepterer. Indstil tilsvarende for sekunder. Tryk på rulleknappen og den valgte omskifter fungerer til, at koble funktionen ind og ud. Menu skifter til: Hvordan skal timeren give alarm Alarmen kan være Inhibit (ingen alarm kun visning), Tone = Bip lyd, Vibe = rumle/ryste DX8 eller Tone/Vibe = Tone og rumle. Drej til feltet ved omskifterens position og tilfør hvor mange % forskel der skal være når omskifteren sættes der, under flyvning. Positive værdier øger krængror op og negative sænker krængror op, i forholde til ned på modsatte vinge. Hvad skal aktivere timeren Drej markeringen ned til Start: og tryk på rulleknappen. 9

10 TRIN 1 Valg af modelnummer Timeren kan startes af: Throttle: Motorgas over/under niveau Gyro: Gyro/Gear kontakten L Trim: Venstre trim kontakt R Trim: Højre trim kontakt Throttle 1-Time Første gang motorgas er over Trainer: Tryk på BIND/Trainer kontakten Mix: Mix omskifteren Throttle Out: Motorgas over/under xx% Timeren kan afslutte med alarm og den kan være som: Bip (tone), Vibrering (vibe) eller begge dele. Inhibit = afbrudt. Først skal der vælges en placering i en af de 30 placeringer, der er mulig i DX8. Der er adgang via System Setup eller Direct Access. Direct Access (adgang) er det letteste at komme til, da det kan findes fra alle menuer under drift. Direkte adgang til modelnummervalg Tryk på CLEAR og BACK samtidigt skifter til Model Select Menu Menuen vises i 10 sekunder, hvis der ikke vælges én blandt de 30 modeller. I eksemplet vælges Mdl02-Heli, tryk på rulleknappen går til normal display. CCPM helikopter med GYRO I næste eksempel vil vi anvende er AR7100R modtager med RevLimit, omdrejningsbegrænser op på en helikopter med 120 grader swashplade med 3 servoer. Vi viser hvordan og med en timer med start fra motoren gives gas. RevLimit er en governor og dertil en GYRO med Heading Hold. De er identiske med de fleste andre tilsvarende governor/gyro. SERVO FORBINDELSER THRO = motorgas AILE = højre krængror ELEV = højderor AUX1 = venstre krængror RUDD = sideror AUX1 = pitch AR7100R med RevLimit software fra Model Avionics og som er tilegnet Horizon Hobby. NB: Når modelnummeret skiftes skal modtageren BIND på nummeret! TRIN 2 Valg af modeltype Modeltypen vælges fra System Setup og Model Type. I dette eksempel skal Heli vælges. Hvis modeltypen ændres vil alle opsætninger blive nulstillet til grundindstillingerne for modeltypen. RexMax er et handelsmærke for Model Avionics. 10

11 Adgang til modetype valg Model type valget foregår fra System Setup menuen. Drej med rulleknappen ned til Model Type Tryk på rulleknappen. TRIN 4 Valg af SWASHPLADE TYPE I menuen Swashplate Type kan de fleste typer af helikopteres rotorstyring programmers i grundtype. Vi har valgt en model med 120 graders vinkel og med 3 servoer i CCPM Miksning. Adgang til valg af swashplade Fra System Setup og med Swash Type kan helikopterens swashplade opsættes. Med rulleknappen frem og tilbage vælg Helicopter og tryk på rulleknappen. Den første er med én servo til hver funktion. Drej på rulleknappen og marker feltet [1 SERVO NOR- MAL] tryk på rulleknappen og swashplate typen skiftes i det indrammede felt. Valget skifter til DATA WILL BE RESET og drej og vælg YES (ja) sletter tidligere opsætninger på modelnummeret. TRIN 3 Navngiv modellen Navnefunktionen giver mulighed for at opsætte et navn på 10 karakterer. Navnet vises i menuerne sammen med modelnummeret. Når [3 SERVOS 120 ] trykkes på rulleknappen og vores eksempels type er valgt. TRIN 5 SERVO OPSÆTNING Med Servo Setup kan alle servoer justeres med vandring, center sub trim, reversering og hastighed. Tryk på rulleknappen skifter til navnemenuen. I menuen Model Name rulles knappen mod højre (frem) eller venstre (tilbage) til karakteren der skal ændres. Adgang til Reversering via Function List. Tryk på rulleknappen med tændt DX8 skifter til Function List, hvor Servo Setup findes. Tryk på rulleknappen og der kan rulles frem og tilbage, til valg af karakter. Tryk på rulleknappen og næste kan vælges. Afslut med BACK. 11

12 TRIN 5 fortsat SERVO OPSÆTNING Drej på rulleknappen til Servo Setup fremhæves og tryk på knappen. Det første der vises er Travel justeringen. Drej og fremhæv feltet og tryk på knappen. Feltet blinker (indrammet) og drej frem til Reverse og tryk igen. Adgang til justering af vandring (Travel) I første felt vælges Travel og accepter til næste felt, der er servo valget. Fremhæv servo og vælg den der skal justeres. I dette eksempel er det Elevator, højderor. Drej til næste og tryk og drej. Vælg Elevator (højderor) tryk på rulleknappen og drej ned til NOR REV feltet. Tryk på rulleknappen skifter mellem NOR og REV. Fremhæv 100% til venstre = vandring op. Flyt styrepinden til maksimum nedad = maksimum højderor (stigning) og juster værdien. Udslaget kan ses med det samme på servo/højderor. Tilsvarende gøres med højre felt og styrepinden maksimum = minimum (dyk) højderor. Hvis man ikke flytter styrepinden, vil begge felter blive justeret samtidigt. I vort eksempel skal højderor servoen reverseres for at bevæge sig rigtigt i forhold til styrepinden. Adgang til Sub-Trim, centerjustering. I samme område som Reverse findes Sub-Trim. Vælg kanal (Elevator) højderor. Drej ned til værdifeltet og tryk på rulleknappen. Feltet viser xd (down, ned) og xu (Up, op). Juster værdien så swashpladen justeres vandret evt. blot visuelt (Det gyldne øjemål). TRIN 6 OPSÆTNING AF SWASHPLADEN I menuen Swashplate kan vandringen af krængror (Aileron) eller roll højre/venstre, højderor (Elevator) nick eller frem/tilbage og Pitch (op/ned), justeres. For at alle servoer bevæger sig i samme retning er det nødvendigt at reversere nogle af servoerne. Det skyldes bl.a. placeringen af servoen i forhold til trækstænger og swashpladen. Swashpladen skal stå vandret og bevæge sig vandret op og ned med motorgas og pitch styrepinden. Hvis f.eks. en servo kører modsat af de to andre, skal servoens køreretning skiftes, som beskrevet i trin 5. Når styrepinden til krængror går mod venstre skal swashpladen vippe mod venstre og tilsvarende til højre. Når styrepinden til højderor skubbes frem skal swashpladen vippe fremad og tilsvarende tilbage ved styrepind bagud. Kort sagt skal swashpladen vende/vippe i den retning som man forventer helikopteren skal flyve i. Pitch, styres af pinden til motorgas og den skal få rotorbladene til at øge bladenes vinkel, når der gives motorgas. En E-RING funktion sikrer, at servoerne ikke kan bringes ud over deres vandring ved kraftige manøvrer. Der kan også aktiveres en eksponentiel funktion, der gør bevægelserne blødere. 12

13 TRIN 6 OPSÆTNING AF SWASHPLADEN Adgang fra Function List Tryk på rulleknappen viser Function List menuen. Drej ned til Swashplate og tryk på rulleknappen. Justering af vandring på Swashpladen Fremhæv den ønskede retning ved at indramme Ail:, Ele: eller Pit: og tryk på rulleknappen. TRIN 7 DUAL RATES OG EKSPONENTIEL Med Dual Rate og Eksponentielfunktionen kan man gøre det nemmere at styre helikopteren. Det er muligt med tre (3) forskellige maksimum udslag og tilhørende eksponentiel indstillinger. Funktionerne er tilgængelig på krængror (Aileron) højre/ venstre, højderor (Elevator) frem/tilbage og sideror (Rudder) drej kroppen højre/venstre. Benyt positive værdier for Eksponentielfunktionen, da de mindsker følsomheden for styring omkring center, men bibeholder fuld udslag. Adgang til D/R og Expo funktionerne. I Function List menuen findes D/R and Expo menuen. Nu indstilles værdien ved at dreje på rulleknappen. (Positive og negative værdier kan vælges) Gentag indstillinger på alle tre akser. NB: Swashplate værdierne indstiller vandringslængden på hver af de tre akser. Servoerne sammenkøres, så det passer med vandringerne for frem/tilbage (højderor/aileron), højre/venstre (krængror/aileron) og op/ned (pitch) Valg af kanal Drej ned til Chan: tryk på rulleknappen. Drej og vælge mellem Aileron, Elevator og Rudder som er hhv. krængror, højderor og sideror. Vælg kanal ved at trykke på rulleknappen. Aktivering af Swashpladens Eksponentiel Drej med rulleknappen ned til EXPO og tryk på rulleknappen skifter mellem Inh og Act. Funktionen kompenserer for u linearitet på servoarme. Det anbefales at sætte den aktiv (Act). Valg af omskifter til aktiv ikke aktiv Drej på rulleknappen til feltet ved Sw: er markeret. Tryk på rulleknappen og feltet afmærkes og der kan vælges blandt: Inhibit (fra), On (altid aktiv), Aile D/R, Elev D/R, Rudd D/R, F Mode, Gear eller Mix. NB: Ved at vælge den samme omskifter, kan alle tre vælges/skiftes samtidigt! Aktivering af E-Ring funktionen Fremhæv E-Ring og skift til Act med tryk på rulleknappen. Valg af Dual Rate og Expo i omskifterposition, 0, 1 og 2. Ved at sætte den valgte omskifter i positionen der skal indstilles kan værdierne for Dual Rate og Expo indstilles fælles eller særskilt ved at flytte styrepindene i retningen, der skal indstilles. 13

14 Valg af D/R og Expo værdier. Kontroller at den rigtige omskifter er valgt ved at se på displayet når den flyttes i sine stillinger. Ved Pos: vises 0, 1 eller 2. Når felterne er markeret med blinkende ramme kan værdierne indstilles med rulleknappen. Ved at flytte styrepindene til yderpositionerne kan udslaget kontrolleres direkte. Påvirkningen af Dual Rate og Expo kan ses grafisk på displayet. CLEAR knappen nulstiller eller 100% værdierne. TRIN 9 OPSÆTNING AF PITCHKURVER DX8 har 5 punkts pitchkurver. Du kan indstille fire forskellige kurvesæt, én til hver F-Mode og Hold. Et grafisk display viser kurveforløbet og værdierne styrepinden er placeret ved. En Expo funktion kan glatte kurven ud. Programmering af pitchkurver Fra Function List vælges menuen Pitch Curve og tryk på rulleknappen skifter til Pitch menuen. TRIN 8 OPSÆTNING AF GASKURVER DX8 har 5 punktkurver, én for hver flyvestil (F- Mode) Det grafiske display viser kurveforløbet under indstilling. Programmering af gaskurver I Function List fremhæves Throttle Curve og menuen skifter til Throttle. F-Mode valg Fremhæv Modefeltet N, 1, 2 eller N og tryk på rulleknappens skifter ned til værdier i rækkefølge. N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation Justering af pitchkurverne Fremhæv Modefeltet N, 1, 2 eller N og tryk på rulleknappens skifter ned til værdier i rækkefølge. N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation Flyt F-Mode omskifteren til de respektive stillinger og indstil alle fem punkter for hver. Det er L for laveste stilling på styrepinden, 25%, 50%, 75% og H for højeste stilling. Styrepindens position vises som en lodret streg i det grafiske display. Det vises også som tal under grafikken. Justering af gaskurven Flyt F-Mode omskifteren til de respektive stillinger og indstil alle fem punkter for hver. Det er L for laveste stilling på styrepinden, 25%, 50%, 75% og H for højeste stilling. Styrepindens position vises som en lodret streg i det grafiske display. Det vises også som tal under grafikken. Alle indstillinger kontrolleres med vinkelmåler på rotorbladene. Manualen til helikopteren viser hvor meget det skal være ved hver af de fem positioner. Kurven kan glattes ud med Expo funktionen. Det kan være en god ide, at rådføre sig med en erfaren modelhelikopterpilot. 14

15 TRIN 10 OPSÆTNING AF GYRO Gyroen kan indstilles med fire forskellige styrker (GAIN) Én til hver F-Mode eller en anden af de omskiftere der er på DX8. Det kan evt. også anvendes til at skifte mellem normal og Heading Hold på GYRO n. Gyroen fastholder selv retningen efter styrepindens position. Normal GYRO dæmper kun de hurtige svingninger. Næsten alle Gyroer er efterhånden af Heading Hold typen. TRIN 11 OPSÆTNING AF GOVERNOR Governor funktionen kræver, at der er installeret en motorstyring, der kan kontrollere rotor eller direkte motoromdrejningerne. Formålet er, at holde rotorens hastighed konstant uanset belastningen på rotorbladene. Governor overtager gaskurverne og regulerer motoren til de ønskede omdrejninger over og i et vist niveau. Kanalen til motorstyringen kan vælge bland AUX2, AUX3 eller GEAR, hvis den ikke bruges af GYRO. Aktivering af GYRO Gain funktionen Under menuen Function List, findes og vælges Gyro og tryk på rulleknappen. Rul ned til Inhibit og tryk på rulleknappen og drej til omskifteren der skal skifte gain. I dette tilfælde vælges F- Mode omskifteren og menu FM Gyro vises i displayet. Valg af omskifter Funktionen Governor er normalt Inhibit (ikke aktiv). Vælges f.eks. F-Mode Ændring af omskifter Drej ned til Sw: og tryk på rulleknappen kan skifte omskifteren eller koble den ind altid og med én styrke. Vælg kanal hvor GAIN skal styres til GYROen Du kan tildele en kanal til GAIN styringen. Typisk vælges GEAR (kanal 5) da den sidder ved siden af RUDDER (Kanal 4), men det kan også være AUX2 eller AUX3. Tildeling af kanal for styring af Governor Drej ned til Ch: og tryk på rulleknappen. Drej og vælg blandt kanalerne, der kan anvendes AUX2 og AUX3 med en 8 kanal modtager. Justering af Governor værdier Disse værdier skal stille til governoren s motorhastighed, som passer til rotorens omdrejninger. Justering af Gain værdier Drej på rulleknappen og vælg det omskifterpunkt der skal stilles Gain på. En pil viser kontakternes stilling. NB: Værdien 0.0 svarer til 1500 ms, som for de fleste governor er er ikke aktiv og motoromdrejninger styres af gaskurverne. NB: 0 (nul) er 1500 ms, som for de fleste gyroer er er OFF. Under 0 er Normal Gain og over er Heading Hold Gain. 15

16 TRIN 12 OPSÆT MIKSER TIL MOTORGAS Mikserens formål er at holde rotoromdrejningerne konstante ved manøvrering af helikopteren. Rotoren belastes forskelligt ved opstigning og ved drejning og dette kan denne mikser kompensere for. NB: Hvis der anvendes governor skal denne mikser ikke anvendes! Governoren kompenserer automatisk for belastningerne og låser omdrejningstallet på rotoren. Aktivering af C Mix ved hver F-Mode I Function List er menuen Mixing tilgængelig. Fremhæv og tryk på rulleknappen skifter til C Mix menuen. Første mikser er Cyclic > Throttle. I menuen kan enkelte F-Mode eller alle markeres i bunden og stille dem samtidigt. Hvis ingen er markeret, er mikseren ikke aktiv (frakoblet). N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation M = Mikser kontakten N, 1, 2 svarer til F-Mode omskifteren, H til Hold kontakten og M til mikser kontakten. TRIN 13 CYCLIC MIX, MIKSER kompensation Denne funktion kan kompensere for fejl på grund af swashpladens timing (stilling af rotorbladenes stigning i cirkelen) ikke er korrekt ved f.eks. rulning eller snævre loop. Helikopteren kan stige eller falde under rullet. Dette kan denne mikser kompensere for, så manøvren kan udføreres korrekt. Aktivering af Cyclic Mix ved hver F-Mode I Function List vælges Mixing og tryk på rulleknappen. Fremhæv feltet under Mix og tryk på rulleknappen. Drej og vælg Swashplate. Tryk på rulleknappen og menuen vises. I menuen kan enkelte F-Mode eller alle markeres i bunden og stille dem samtidigt. Hvis ingen er markeret, er mikseren ikke aktiv (frakoblet). N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation M = Mikser kontakten N, 1, 2 svarer til F-Mode omskifteren, H til Hold kontakten og M til mikser kontakten. Justering af værdier Afmærk hvilke kontakter/omskifteres stilling, der skal indstilles. Drej på rulleknappen og marker felt L(eft, venstre) eller R(ight, højre) der skal kompenseres. En positiv værdi giver mere motorgas og tilsvarende negativ mindre motorgas. Juster alle værdier efter tur. Justering af værdier Afmærk hvilke kontakter/omskifteres stilling, der skal indstilles. Drej på rulleknappen og marker felt L(eft, venstre) eller R(ight, højre) der skal kompenseres. Kontrol af Cyclic > Throttle mikseren For at vise funktionens påvirkning af motorgassen, placeres F-Mode i en af de aktive stillinger. Se på grafikken til venstre i displayet, om motorgassen bevæger sig ved f.eks. svingning mod venstre og højre. Motorviseren, ved THR, skal øge sin stilling ved drejning, når mikseren er aktiv. Efterjuster evt. fejl korrektion til positive værdier (mere motorgas). Ved sideror trækker halerotoren mere motorkraft ved større stigning på bladene og kan derfor have en negativ værdi i den ene retning og positiv i den anden. For at vise funktionens påvirkning af mikseren, placeres F-Mode i en af de aktive stillinger. Se på grafikken til venstre i displayet, AIL / ELE bevæger sig ved svingning mod venstre og højre. Viseren ved ELE skal øge/sænke sin stilling ved drejning når mikseren er aktiv. Efterjuster evt. fejl korrektioner til positive/negative værdier. 16

17 TRIN 14 TIMER MED STYRET AF MOTORGAS Du kan kontrollere driftstiden med en timer, der starter og stopper med DX8 motorstyring (gas). Når motorgassen kommer over et valgt niveau vil timeren starte og lukke igen når den kommer under. Det vises i det følgende eksempel. NB: Timeren kan nulstilles med CLEAR knappen! Hvad skal aktivere timere Drej markeringen ned til Start: og tryk på rulleknappen. Drej og vælg Throttle 1-Time. Adgang til indstilling af STOPUR, Timer Timer, stopur kan indstilles fra Function List og vælge Timer. Det skifter til: Hvordan skal timeren give alarm Alarmen kan være Inhibit (ingen alarm kun visning), Tone = Bip lyd, Vibe = rumle/ryste DX8 eller Tone/Vibe = Tone og rumle. Valg af måde timer skal fungere på Drej ned til Mode: og tryk på rulleknappen. Inhibit Ikke aktiv Stop Watch Tæller fra 0 (nul) til valgt tid Count Down Tæller ned fra valgt tid til 0 (nul) Bemærk: Før du flyver, skal du være bekendt med de regler og retningsliner, der er for modelflyvning i Danmark! Se på for regler og om forsikringsordningen ved medlemskab af Modeflyvning Danmark. Indstil tiden til timeren skal give alarm Flyt afmærkningen til minutter og tryk på rulleknappen stiller minutter og endnu et tryk accepterer. Indstil tilsvarende for sekunder. 17

18 18

19 19 DX8 Dansk start og programmeringsvejledning

20 16:23: januar 2011

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

DX18. Dansk. Betjeningsvejledning. 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system

DX18. Dansk. Betjeningsvejledning. 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system DX18 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system Dansk Betjeningsvejledning BEMÆRK Alle instruktioner og garantier i denne manual og tilhørende dokumenter, kan ændres uden varsel af producent,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE HOVEDKORT: Grønt kort: Det grønne kort har et stort grønt plus tegn på forsiden og bruges til at tilføje brugere til alarmen.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Fjern batteridækslet og installere 4 AA batterier observere polariteten er markeret på batteriholderen. Udskift batteriet dør.

Fjern batteridækslet og installere 4 AA batterier observere polariteten er markeret på batteriholderen. Udskift batteriet dør. Indledning Spektrum's DX3S har en integreret telemetri system giver præcise hastighed / rpm, temperatur og +. Med DSM 2.4GHz teknologi, D-3S tilbyder sofistikeret software kombineret med en let touse one-touch

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1

Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Manuel opsætning af trådløse højttalere/subwoofere med BeoLab Transmitter 1 Du skal bruge manuel opsætning, hvis du vil sætte flere højttalere/subwoofere op til den samme lydkanal. I denne vejledning beskrives

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:...

PA system i studie 2. Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE 2. DETALJERET BESKRIVELSE 3. SIMPEL BRUG AF PA SYSTEMET BRUG AF PA SYSTEMET:... Teknologiprojektet Indholdsfortegnelse: 1. GENEREL BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 2 BLOKDIAGRAM:... 2 2. DETALJERET BESKRIVELSE BESKRIVELSE AF PA SYSTEMET.... 3 HØJTTALERE:... 3 FORSTÆRKERE:...

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere