Kom godt i gang & Programmering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang & Programmering"

Transkript

1 Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Kom godt i gang & Programmering

2 Indhold side Kom godt i gang Programmings eksempel Modelfly med to servoer på krængror... 5 Valg af model # hukommelse... 5 Valg af modeltype... 5 Navngivning... 5 Valg af vingetype... 6 Servo opsætning... 6 Dual Rate og Eksponentiel... 7 Motorstyring (motorgas)... 8 Motor gaskurve... 8 Differentiel krængror... 9 Stopur (timer), start med motorgas... 9 Eksempel Helikopter med CCPM Valg af model # hukommelse Valg af modeltype Navngivning Valg af swashplade type Servo opsætning Swashplade opsætning, justering Dual Rates og eksponentiel Motorgas kurver Pitch kurver på rotorblade GYRO Hastighedsregulatorer (Governor) Motorgas mikser ved manøvrer Motor og pitch mikser Opsætning af timer efter motorgas NB: Denne start og programmeringsvejledning er et supplement til den store manual til DX8. Alle detaljer om programmering og funktioner i DX8 kan ses i de respektive afsnit! Indholdet som denne vejledning dækker, kan ændres uden varsel af Horizon Hobby Inc Horizon Hobby kan ikke gøres ansvarlig for indholdet i denne vejledning. Horizon Hobby er ansvarlig for CE mærkningen af DX8. Der tages forbehold for fejl og fejlfortolkninger af den engelske vejledning, der ligger til grund for den Danske vejledning. 2

3 KOM GODT I GANG: DX8 Dansk start og programmeringsvejledning 1. Installer hovedmodtageren I fly med brændstofmotorer skal modtageren installeres i materiale der dæmper mod rystelser. Det kan være gummiophæng, skumgummi og lignende. I EL modelfly, kan man montere modtageren med dobbeltklæbende tape eller Velcro. 2. Installer hjælpemodtageren (Remote) Brug f.eks. servotape, dobbeltklæbende tape med dæmpning eller Velcro. Hjælpemodtageren skal monteres mindst 5 cm. fra hovedmodtageren og med antennerne i en vinkel på hovedmodtagerens antenner. 3. Monter alle stik fra servoerne 4. Installer Telemetri senderen Forbind TM1000 til AR8000 s BIND/DAT stik. Installer TM1000 i lighed med hovedmodtageren og før antennen ud til overfladen af modelflyet. Modtagerens driftsspænding og data vil blive vist på DX8 uden ekstra sensorer på TM1000. Hvis du vil have vist batterispændingen på motorbatteriet, skal der monteres den medfølgende sensor, på batteriets plus (rød) og minus (sort). Så vises batterispænding på DX8 display også. Hvis det ønskes, at måle f.eks. batteritemperatur, monteres føleren til temperatur også, og den fæstnes på batteriets overflade. 5. Opladning af batteri i DX8 Et opladestik er placeret i højre side af DX8. Opladeren medfølger i sættet, men en ekstern strømkilde på 12 Volt jævnspænding kan anvendes. DX8 placeres på et ikke brændbart materiale under opladningen. Det tager, opladeren i DX8, 10 til 12 timer til fuld opladning fra tom (hvis batterialarm har været aktiv). Hvis batteriet føles lun på overfladen afbrydes opladningen, der kommer ikke mere strøm i batteriet. Batteriet kan tage skade (det er levetiden der begrænses) ved overopladning og det er af den unødvendige varmeudvikling. 6. BIND DX8 til AR8000 med TM1000 tilsluttet A: Indsæt BIND stikket i BIND/DAT stikket på AR8000. Hvis modtageren får strøm fra dette stik, flyttes det til et frit af de andre midlertidigt, til BIND er gennemført. Anvend evt. BIND på TM1000 med den medfølgende firkantede plastic pind. B: Tænd for modtageren og LED på AR8000 og hjælpemodtageren vil blinke. C: Flyt alle styrepinde på DX8 til deres neutrale stillinger. Motorgas i laveste stilling. D: Tryk på TRAINER / BIND kontakten samtidig med at DX8 tændes. Slip knappen når displayet viser BIND. E: LED på AR8000 og hjælpemodtageren vil lyse konstant når BIND er OK. F: Fjern BIND stikket når de lyser konstant. 7. Opladning og kontrol af modtagerbatteri. Manglen på tilstrækkelig strøm og dermed faldende spænding, kan give store problemer for styringen af et modelfly. Før hver flyvning skal batteriet være fuldt opladet og man skal kontrollere, at det har sin fulde spænding, også under belastning. Spændingen på et 4 cellet batteri bør ikke komme under 4,8 Volt under belastning. Anvendes en motorstyring med batteri elimination, dvs. den leverer strøm til modtager og servoer, skal kunne klare det samlede forbrug konstant. Hvis spændingen falder til under 3,5 Volt vil Spektrum modtagere blinke i sin LED indikator. NB: Hvis modtageren slukkes og tændes igen, vil den indikere det samme. Det er ikke en fejl. Hvis DX8 slukkes og tændes igen, så vil modtageren når den tændes igen, lyse konstant. 3

4 8. Programmering af DX8 senderen Nu er du klar til at programmere DX8. Tænd for DX8 vent nogle sekunder og tænd for modtageren. Første kontrol er, at alle styreflader (ror) bevæger sig i den rigtige retning. Er det ikke tilfældet se i DX8 manualen side 6 og 7 hvordan retningen vendes. Justering af vandringen kan også være nødvendig. Vingetype, ror antal servoer osv. skal også programmeres. Det følgende er en hurtig gennemgang med et almindeligt forekommende på et fastvinget modelfly. 9. BIND nok en gang Når din model er programmeret ind i DX8 er det god skik at BIND igen. Det er specielt motorgas, der skal tages højde for, da denne nulstilles ved signalfejl eller helt mangler i længere tid. 10. Rækkevidde test A: Placer modelflyet stående på jorden i en afstand af ca. 30 meter og med modtageren tændt. B: Med front mod modelflyet aktiveres DX8 s Range Check menu. C: Tryk på Trainer/BIND knappen og kontroller, at alle styrefunktioner kan gennemføres uden fejl. D: Hvis der er fejl kontrolleres modtagerens placering og seancen gentages. Fortsætter fejlen må udstyret kontrolleres med en anden modtager / sender. Er der direkte fejl på DX8 eller modtageren, sker fejlretning via din forhandler og Horizon Hobby (evt. 4

5 GUIDE TIL FASTVINGET MODELFLY Programmering af en fastvinget model med to servoer på krængror (aileron). Når et modelfly har særskilte servoer på krængror kan DX8 mikse dem sammen pr. programmering og uden Y kabler. Sidst i dette eksempel vises også motor stop og timer til kontrol af flyvetid. SERVO FORBINDELSER THRO = motorgas AILE = højre krængror ELEV = højderor AUX1 = venstre krængror RUDD = sideror TRIN 2 Valg af modeltype Model type valget foregår fra System Setup menuen. Drej med rulleknappen ned til Model Type Tryk på rulleknappen. Med rulleknappen frem og tilbage vælg Airplane og tryk på rulleknappen. TRIN 1 Valg af model # i hukommelsen Først skal der vælges en placering i en af de 30 placeringer, der er mulig i DX8. Der er adgang via System Setup eller Direct Access. Direct Access (adgang) er det letteste at komme til, da det kan findes fra alle menuer under drift. Direkte adgang til modelnummervalg Tryk på CLEAR og BACK samtidigt skifter til Model Select Menu Valget skifter til DATA WILL BE RESET og drej og vælg YES (ja) sletter tidligere opsætninger på modelnummeret. TRIN 3 Navngiv modellen Navnefunktionen giver mulighed for at opsætte et navn på 10 karakterer. Navnet vises i menuerne sammen med modelnummeret. Menuen vises i 10 sekunder, hvis der ikke vælges én blandt de 30 modeller. Tryk på rulleknappen skifter til navnemenuen. I eksemplet vælges Mdl02-Acro, tryk på rulleknappen går til normal display. Adgang via System Setup Menu Tænd for DX8 samtidigt med at rulleknappen holdes nede til System Setup vises i displayet. 5

6 TRIN 3 fortsat Navngiv modellen I menuen Model Name rulles knappen mod højre (frem) eller venstre (tilbage) til karakteren der skal ændres. Drej på rulleknappen til Servo Setup fremhæves og tryk på knappen. Det første der vises er Travel justeringen. Drej og fremhæv feltet og tryk på knappen. Feltet blinker (indrammet) og drej frem til Reverse og tryk igen. Tryk på rulleknappen og der kan rulles frem og tilbage, til valg af karakter. Tryk på rulleknappen og næste kan vælges. Afslut med BACK. Drej til næste og tryk og drej. TRIN 4 Valg af vingetype Valg af vingetype foregår i System Setup menuen. Vælg Wing Type og tryk på rulleknappen. Fremhæv første felt Wing: Tryk på rulleknappen og feltet skiftes med rulleknappen. Vinge typen vises grafisk og der vælges Dual Ail = krængror med to servoer. Vælg Elevator (højderor) tryk på rulleknappen og drej ned til NOR REV feltet. Tryk på rulleknappen skifter mellem NOR og REV. I vort eksempel skal højderor servoen reverseres for at bevæge sig rigtigt i forhold til styrepinden. Adgang til Sub-Trim, centerjustering. I samme område som Reverse findes Sub-Trim. Tail = Hale er Normal og ændres ikke. Vælg kanal (Elevator) højderor. Drej ned til værdifeltet og tryk på rulleknappen. Feltet viser xd (down, ned) og xu (Up, op). TRIN 5 Opsætning af servoer Med Servo Setup kan alle servoer justeres med vandring, center sub trim, reversering og hastighed. Juster værdien så højderoret centrerer visuelt. Adgang til Reversering via Function List. Tryk på rulleknappen med tændt DX8 skifter til Function List, hvor Servo Setup findes. 6

7 I dette eksempel er det 15U punkter op. Tryk på rulleknappen igen accepterer værdien. Adgang til justering af vandring (Travel) I første felt vælges Travel og accepter til næste felt, der er servo valget. Valg af kanal Drej ned til Chan: tryk på rulleknappen. Drej og vælge mellem Aileron, Elevator og Rudder som er hhv. krængror, højderor og sideror. Vælg kanal ved at trykke på rulleknappen. Fremhæv servo og vælg den der skal justeres. I dette eksempel er det Elevator, højderor. Valg af omskifter til aktiv ikke aktiv Drej på rulleknappen til feltet ved Sw: er markeret. Tryk på rulleknappen og feltet afmærkes og der kan vælges blandt: Inhibit (fra), On (altid aktiv), Aile D/R, Elev D/R, Rudd D/R, F Mode, Gear eller Mix. NB: Ved at vælge den samme omskifter, kan alle tre vælges/skiftes samtidigt! Fremhæv 100% til venstre = vandring op. Flyt styrepinden til maksimum nedad = maksimum højderor (stigning) og juster værdien. Udslaget kan ses med det samme på servo/højderor. Tilsvarende gøres med højre felt og styrepinden maksimum = minimum (dyk) højderor. Hvis man ikke flytter styrepinden, vil begge felter blive justeret samtidigt. Valg af Dual Rate og Expo i omskifterposition, 0, 1 og 2. Ved at sætte den valgte omskifter i positionen der skal indstilles kan værdierne for Dual Rate og Expo indstilles fælles eller særskilt ved at flytte styrepindene i retningen, der skal indstilles. TRIN 6 Dual Rate og Eksponentiel Funktionen kan styres i tre niveauer og via en selvvalgt omskifter. Det er krængror, højderor og sideror der kan vælges med hver sin omskifter eller en fælles for alle tre. Dual Rate kontrollerer hvor meget udslag der kan være maksimum. Eksponentielfunktionen kontrolleret følsomheden omkring center styringen. Valg af D/R og Expo værdier. Kontroller at den rigtige omskifter er valgt ved at se på displayet når den flyttes i sine stillinger. Ved Pos: vises 0, 1 eller 2. Når felterne er markeret med blinkende ramme kan værdierne indstilles med rulleknappen. Ved at flytte styrepindene til yderpositionerne kan udslaget kontrolleres direkte. Påvirkningen af Dual Rate og Expo kan ses grafisk på displayet. CLEAR knappen nulstiller eller 100% stille værdierne. Adgang til D/R og Expo funktionerne. 7

8 TRIN 7 Motor stop (throttle Cut) Motorstop anvendes næsten kun på modelfly med brændstofmotorer. Med en omskifter eller kontakt kan motor servoen bringes til at køre længere tilbage end i tomgang og dermed standse motoren. Aktivering af den valgte omskifter vil standse motoren, uanset hvor styrepinden til motorgasen er stillet. Valg af kontakt/omskifter til skift af gaskurve. Drej ned til Inhibit og tryk på rulleknappen. Drej frem til den ønskede omskifter og accepter med et tryk på rulleknappen. Man kan vælge at have kurven koblet på hele tiden ved valg af ON. Aktivering af motor stop. Kør ned til Throttle Cut og tryk på rulleknappen. Kør ned til Inhibit og tryk på rulleknappen. Vælg hvilken omskifter, kontakt eller L. eller R. trim og næste Throttle Cut menu vises. Justering af gaskurven. Med omskifteren, der vises nederst i displayet stille den fra 0 til 2 og kurverne indstilles for hver omskifterposition. De 5 trin indstilles efter tur. I denne menu kan værdien for servoen indstilles så motoren stopper. Kurven vises grafisk til venstre i displayet. Positionerne svaret til Lav, 25%, 50%, 75% og højeste stilling af styrepinden til motorgas. Kontroller ved at se på grafikken i displayet og aktiver den valgte knap/omskifter. TRIN 8 Motor Gas Kurve, Throttle Curve Typisk kan man bruge motorgas kurver til at få en ikke lineær karburator til at blive lineær for motorgassen og trækkraft. Man kan have kurven aktiv hele tiden eller have op til tre forskellige efter flyvestil. En eksponentielfunktion kan glatte kurven ud. Adgang til motorgaskurverne. I Funktion List vælges Throttle Curve og et tryk på rulleknappen skifter til motorgas kurve menuen. Indstil alle trin og punkter. Er indstillingen udført med skarpe knæk, kan Expo sættes til Act og glatte kurven ud. Aktiver Expo på gaskurven. Drej med rulleknappen til feltet Inh ved siden af Expo: Et tryk på rulleknappen skifter mellem Inh (inaktiv, koblet fra) og Act (aktiv, koblet til) 8

9 TRIN 9 Differentiel Forskel på krængror Du kan bruge denne funktion til at modvirke kroppens tendens til at dreje ved krængror. Drejningen er i længdeaksen og skyldes forskellig vindmodstand om roret vender opad eller nedad. Underforstået har kræng rors udslag ikke nødigt at være ens op og ned. Det er nødvendigt med mere op end der er med nedadgående rorflader. NB: Funktionen er kun tilgængelig med Dual Aileron, Flaperon, 2 Aileron og 2 Flaps eller Elevon typerne på Wing Type valget. Adgang til Differential menuen Der er adgang fra Function List. Tryk på rulleknappen når det er afmærket. TRIN 10 STOPUR, Timer når motor får strøm Du kan kontrollere driftstiden med en timer, der starter og stopper med DX8 motorstyring (gas). Når motorgassen kommer over et valgt niveau vil timeren starte og lukke igen når den kommer under. Det vises i det følgende eksempel. NB: Timeren kan nulstilles med CLEAR knappen! Adgang til indstilling af STOPUR, Timer Timer, stopur kan indstilles fra Function List og vælge Timer. Det skifter til: Standard er funktionen frakoblet (Inhibit) Drej ned til feltet (Inhibit) og tryk på rulleknappen. Når man har markeret, kan følgende vælges i stedet. ON Altid aktiv Ail D/R Aktiveres med AIL D/R omskifteren Ele D/R Aktiveres med ELE DR omskifteren Rud D/R Aktiveres med RUD D/R omskifteren F Mode Aktiveres med F-Mode omskifteren Flap Aktiveres med Flaps omskifteren Aux 2 Aktiveres med Aux 2 omskifteren Gear Aktiveres med Gear omskifteren Mix Aktiveres med Mix omskifteren Valg af måde timer skal fungere på Drej ned til Mode: og tryk på rulleknappen. Inhibit Ikke aktiv Stop Watch Tæller fra 0 (nul) til valgt tid Count Down Tæller ned fra valgt tid til 0 (nul) Indstil tiden til timeren skal give alarm Flyt afmærkningen til minutter og tryk på rulleknappen stiller minutter og endnu et tryk accepterer. Indstil tilsvarende for sekunder. Tryk på rulleknappen og den valgte omskifter fungerer til, at koble funktionen ind og ud. Menu skifter til: Hvordan skal timeren give alarm Alarmen kan være Inhibit (ingen alarm kun visning), Tone = Bip lyd, Vibe = rumle/ryste DX8 eller Tone/Vibe = Tone og rumle. Drej til feltet ved omskifterens position og tilfør hvor mange % forskel der skal være når omskifteren sættes der, under flyvning. Positive værdier øger krængror op og negative sænker krængror op, i forholde til ned på modsatte vinge. Hvad skal aktivere timeren Drej markeringen ned til Start: og tryk på rulleknappen. 9

10 TRIN 1 Valg af modelnummer Timeren kan startes af: Throttle: Motorgas over/under niveau Gyro: Gyro/Gear kontakten L Trim: Venstre trim kontakt R Trim: Højre trim kontakt Throttle 1-Time Første gang motorgas er over Trainer: Tryk på BIND/Trainer kontakten Mix: Mix omskifteren Throttle Out: Motorgas over/under xx% Timeren kan afslutte med alarm og den kan være som: Bip (tone), Vibrering (vibe) eller begge dele. Inhibit = afbrudt. Først skal der vælges en placering i en af de 30 placeringer, der er mulig i DX8. Der er adgang via System Setup eller Direct Access. Direct Access (adgang) er det letteste at komme til, da det kan findes fra alle menuer under drift. Direkte adgang til modelnummervalg Tryk på CLEAR og BACK samtidigt skifter til Model Select Menu Menuen vises i 10 sekunder, hvis der ikke vælges én blandt de 30 modeller. I eksemplet vælges Mdl02-Heli, tryk på rulleknappen går til normal display. CCPM helikopter med GYRO I næste eksempel vil vi anvende er AR7100R modtager med RevLimit, omdrejningsbegrænser op på en helikopter med 120 grader swashplade med 3 servoer. Vi viser hvordan og med en timer med start fra motoren gives gas. RevLimit er en governor og dertil en GYRO med Heading Hold. De er identiske med de fleste andre tilsvarende governor/gyro. SERVO FORBINDELSER THRO = motorgas AILE = højre krængror ELEV = højderor AUX1 = venstre krængror RUDD = sideror AUX1 = pitch AR7100R med RevLimit software fra Model Avionics og som er tilegnet Horizon Hobby. NB: Når modelnummeret skiftes skal modtageren BIND på nummeret! TRIN 2 Valg af modeltype Modeltypen vælges fra System Setup og Model Type. I dette eksempel skal Heli vælges. Hvis modeltypen ændres vil alle opsætninger blive nulstillet til grundindstillingerne for modeltypen. RexMax er et handelsmærke for Model Avionics. 10

11 Adgang til modetype valg Model type valget foregår fra System Setup menuen. Drej med rulleknappen ned til Model Type Tryk på rulleknappen. TRIN 4 Valg af SWASHPLADE TYPE I menuen Swashplate Type kan de fleste typer af helikopteres rotorstyring programmers i grundtype. Vi har valgt en model med 120 graders vinkel og med 3 servoer i CCPM Miksning. Adgang til valg af swashplade Fra System Setup og med Swash Type kan helikopterens swashplade opsættes. Med rulleknappen frem og tilbage vælg Helicopter og tryk på rulleknappen. Den første er med én servo til hver funktion. Drej på rulleknappen og marker feltet [1 SERVO NOR- MAL] tryk på rulleknappen og swashplate typen skiftes i det indrammede felt. Valget skifter til DATA WILL BE RESET og drej og vælg YES (ja) sletter tidligere opsætninger på modelnummeret. TRIN 3 Navngiv modellen Navnefunktionen giver mulighed for at opsætte et navn på 10 karakterer. Navnet vises i menuerne sammen med modelnummeret. Når [3 SERVOS 120 ] trykkes på rulleknappen og vores eksempels type er valgt. TRIN 5 SERVO OPSÆTNING Med Servo Setup kan alle servoer justeres med vandring, center sub trim, reversering og hastighed. Tryk på rulleknappen skifter til navnemenuen. I menuen Model Name rulles knappen mod højre (frem) eller venstre (tilbage) til karakteren der skal ændres. Adgang til Reversering via Function List. Tryk på rulleknappen med tændt DX8 skifter til Function List, hvor Servo Setup findes. Tryk på rulleknappen og der kan rulles frem og tilbage, til valg af karakter. Tryk på rulleknappen og næste kan vælges. Afslut med BACK. 11

12 TRIN 5 fortsat SERVO OPSÆTNING Drej på rulleknappen til Servo Setup fremhæves og tryk på knappen. Det første der vises er Travel justeringen. Drej og fremhæv feltet og tryk på knappen. Feltet blinker (indrammet) og drej frem til Reverse og tryk igen. Adgang til justering af vandring (Travel) I første felt vælges Travel og accepter til næste felt, der er servo valget. Fremhæv servo og vælg den der skal justeres. I dette eksempel er det Elevator, højderor. Drej til næste og tryk og drej. Vælg Elevator (højderor) tryk på rulleknappen og drej ned til NOR REV feltet. Tryk på rulleknappen skifter mellem NOR og REV. Fremhæv 100% til venstre = vandring op. Flyt styrepinden til maksimum nedad = maksimum højderor (stigning) og juster værdien. Udslaget kan ses med det samme på servo/højderor. Tilsvarende gøres med højre felt og styrepinden maksimum = minimum (dyk) højderor. Hvis man ikke flytter styrepinden, vil begge felter blive justeret samtidigt. I vort eksempel skal højderor servoen reverseres for at bevæge sig rigtigt i forhold til styrepinden. Adgang til Sub-Trim, centerjustering. I samme område som Reverse findes Sub-Trim. Vælg kanal (Elevator) højderor. Drej ned til værdifeltet og tryk på rulleknappen. Feltet viser xd (down, ned) og xu (Up, op). Juster værdien så swashpladen justeres vandret evt. blot visuelt (Det gyldne øjemål). TRIN 6 OPSÆTNING AF SWASHPLADEN I menuen Swashplate kan vandringen af krængror (Aileron) eller roll højre/venstre, højderor (Elevator) nick eller frem/tilbage og Pitch (op/ned), justeres. For at alle servoer bevæger sig i samme retning er det nødvendigt at reversere nogle af servoerne. Det skyldes bl.a. placeringen af servoen i forhold til trækstænger og swashpladen. Swashpladen skal stå vandret og bevæge sig vandret op og ned med motorgas og pitch styrepinden. Hvis f.eks. en servo kører modsat af de to andre, skal servoens køreretning skiftes, som beskrevet i trin 5. Når styrepinden til krængror går mod venstre skal swashpladen vippe mod venstre og tilsvarende til højre. Når styrepinden til højderor skubbes frem skal swashpladen vippe fremad og tilsvarende tilbage ved styrepind bagud. Kort sagt skal swashpladen vende/vippe i den retning som man forventer helikopteren skal flyve i. Pitch, styres af pinden til motorgas og den skal få rotorbladene til at øge bladenes vinkel, når der gives motorgas. En E-RING funktion sikrer, at servoerne ikke kan bringes ud over deres vandring ved kraftige manøvrer. Der kan også aktiveres en eksponentiel funktion, der gør bevægelserne blødere. 12

13 TRIN 6 OPSÆTNING AF SWASHPLADEN Adgang fra Function List Tryk på rulleknappen viser Function List menuen. Drej ned til Swashplate og tryk på rulleknappen. Justering af vandring på Swashpladen Fremhæv den ønskede retning ved at indramme Ail:, Ele: eller Pit: og tryk på rulleknappen. TRIN 7 DUAL RATES OG EKSPONENTIEL Med Dual Rate og Eksponentielfunktionen kan man gøre det nemmere at styre helikopteren. Det er muligt med tre (3) forskellige maksimum udslag og tilhørende eksponentiel indstillinger. Funktionerne er tilgængelig på krængror (Aileron) højre/ venstre, højderor (Elevator) frem/tilbage og sideror (Rudder) drej kroppen højre/venstre. Benyt positive værdier for Eksponentielfunktionen, da de mindsker følsomheden for styring omkring center, men bibeholder fuld udslag. Adgang til D/R og Expo funktionerne. I Function List menuen findes D/R and Expo menuen. Nu indstilles værdien ved at dreje på rulleknappen. (Positive og negative værdier kan vælges) Gentag indstillinger på alle tre akser. NB: Swashplate værdierne indstiller vandringslængden på hver af de tre akser. Servoerne sammenkøres, så det passer med vandringerne for frem/tilbage (højderor/aileron), højre/venstre (krængror/aileron) og op/ned (pitch) Valg af kanal Drej ned til Chan: tryk på rulleknappen. Drej og vælge mellem Aileron, Elevator og Rudder som er hhv. krængror, højderor og sideror. Vælg kanal ved at trykke på rulleknappen. Aktivering af Swashpladens Eksponentiel Drej med rulleknappen ned til EXPO og tryk på rulleknappen skifter mellem Inh og Act. Funktionen kompenserer for u linearitet på servoarme. Det anbefales at sætte den aktiv (Act). Valg af omskifter til aktiv ikke aktiv Drej på rulleknappen til feltet ved Sw: er markeret. Tryk på rulleknappen og feltet afmærkes og der kan vælges blandt: Inhibit (fra), On (altid aktiv), Aile D/R, Elev D/R, Rudd D/R, F Mode, Gear eller Mix. NB: Ved at vælge den samme omskifter, kan alle tre vælges/skiftes samtidigt! Aktivering af E-Ring funktionen Fremhæv E-Ring og skift til Act med tryk på rulleknappen. Valg af Dual Rate og Expo i omskifterposition, 0, 1 og 2. Ved at sætte den valgte omskifter i positionen der skal indstilles kan værdierne for Dual Rate og Expo indstilles fælles eller særskilt ved at flytte styrepindene i retningen, der skal indstilles. 13

14 Valg af D/R og Expo værdier. Kontroller at den rigtige omskifter er valgt ved at se på displayet når den flyttes i sine stillinger. Ved Pos: vises 0, 1 eller 2. Når felterne er markeret med blinkende ramme kan værdierne indstilles med rulleknappen. Ved at flytte styrepindene til yderpositionerne kan udslaget kontrolleres direkte. Påvirkningen af Dual Rate og Expo kan ses grafisk på displayet. CLEAR knappen nulstiller eller 100% værdierne. TRIN 9 OPSÆTNING AF PITCHKURVER DX8 har 5 punkts pitchkurver. Du kan indstille fire forskellige kurvesæt, én til hver F-Mode og Hold. Et grafisk display viser kurveforløbet og værdierne styrepinden er placeret ved. En Expo funktion kan glatte kurven ud. Programmering af pitchkurver Fra Function List vælges menuen Pitch Curve og tryk på rulleknappen skifter til Pitch menuen. TRIN 8 OPSÆTNING AF GASKURVER DX8 har 5 punktkurver, én for hver flyvestil (F- Mode) Det grafiske display viser kurveforløbet under indstilling. Programmering af gaskurver I Function List fremhæves Throttle Curve og menuen skifter til Throttle. F-Mode valg Fremhæv Modefeltet N, 1, 2 eller N og tryk på rulleknappens skifter ned til værdier i rækkefølge. N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation Justering af pitchkurverne Fremhæv Modefeltet N, 1, 2 eller N og tryk på rulleknappens skifter ned til værdier i rækkefølge. N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation Flyt F-Mode omskifteren til de respektive stillinger og indstil alle fem punkter for hver. Det er L for laveste stilling på styrepinden, 25%, 50%, 75% og H for højeste stilling. Styrepindens position vises som en lodret streg i det grafiske display. Det vises også som tal under grafikken. Justering af gaskurven Flyt F-Mode omskifteren til de respektive stillinger og indstil alle fem punkter for hver. Det er L for laveste stilling på styrepinden, 25%, 50%, 75% og H for højeste stilling. Styrepindens position vises som en lodret streg i det grafiske display. Det vises også som tal under grafikken. Alle indstillinger kontrolleres med vinkelmåler på rotorbladene. Manualen til helikopteren viser hvor meget det skal være ved hver af de fem positioner. Kurven kan glattes ud med Expo funktionen. Det kan være en god ide, at rådføre sig med en erfaren modelhelikopterpilot. 14

15 TRIN 10 OPSÆTNING AF GYRO Gyroen kan indstilles med fire forskellige styrker (GAIN) Én til hver F-Mode eller en anden af de omskiftere der er på DX8. Det kan evt. også anvendes til at skifte mellem normal og Heading Hold på GYRO n. Gyroen fastholder selv retningen efter styrepindens position. Normal GYRO dæmper kun de hurtige svingninger. Næsten alle Gyroer er efterhånden af Heading Hold typen. TRIN 11 OPSÆTNING AF GOVERNOR Governor funktionen kræver, at der er installeret en motorstyring, der kan kontrollere rotor eller direkte motoromdrejningerne. Formålet er, at holde rotorens hastighed konstant uanset belastningen på rotorbladene. Governor overtager gaskurverne og regulerer motoren til de ønskede omdrejninger over og i et vist niveau. Kanalen til motorstyringen kan vælge bland AUX2, AUX3 eller GEAR, hvis den ikke bruges af GYRO. Aktivering af GYRO Gain funktionen Under menuen Function List, findes og vælges Gyro og tryk på rulleknappen. Rul ned til Inhibit og tryk på rulleknappen og drej til omskifteren der skal skifte gain. I dette tilfælde vælges F- Mode omskifteren og menu FM Gyro vises i displayet. Valg af omskifter Funktionen Governor er normalt Inhibit (ikke aktiv). Vælges f.eks. F-Mode Ændring af omskifter Drej ned til Sw: og tryk på rulleknappen kan skifte omskifteren eller koble den ind altid og med én styrke. Vælg kanal hvor GAIN skal styres til GYROen Du kan tildele en kanal til GAIN styringen. Typisk vælges GEAR (kanal 5) da den sidder ved siden af RUDDER (Kanal 4), men det kan også være AUX2 eller AUX3. Tildeling af kanal for styring af Governor Drej ned til Ch: og tryk på rulleknappen. Drej og vælg blandt kanalerne, der kan anvendes AUX2 og AUX3 med en 8 kanal modtager. Justering af Governor værdier Disse værdier skal stille til governoren s motorhastighed, som passer til rotorens omdrejninger. Justering af Gain værdier Drej på rulleknappen og vælg det omskifterpunkt der skal stilles Gain på. En pil viser kontakternes stilling. NB: Værdien 0.0 svarer til 1500 ms, som for de fleste governor er er ikke aktiv og motoromdrejninger styres af gaskurverne. NB: 0 (nul) er 1500 ms, som for de fleste gyroer er er OFF. Under 0 er Normal Gain og over er Heading Hold Gain. 15

16 TRIN 12 OPSÆT MIKSER TIL MOTORGAS Mikserens formål er at holde rotoromdrejningerne konstante ved manøvrering af helikopteren. Rotoren belastes forskelligt ved opstigning og ved drejning og dette kan denne mikser kompensere for. NB: Hvis der anvendes governor skal denne mikser ikke anvendes! Governoren kompenserer automatisk for belastningerne og låser omdrejningstallet på rotoren. Aktivering af C Mix ved hver F-Mode I Function List er menuen Mixing tilgængelig. Fremhæv og tryk på rulleknappen skifter til C Mix menuen. Første mikser er Cyclic > Throttle. I menuen kan enkelte F-Mode eller alle markeres i bunden og stille dem samtidigt. Hvis ingen er markeret, er mikseren ikke aktiv (frakoblet). N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation M = Mikser kontakten N, 1, 2 svarer til F-Mode omskifteren, H til Hold kontakten og M til mikser kontakten. TRIN 13 CYCLIC MIX, MIKSER kompensation Denne funktion kan kompensere for fejl på grund af swashpladens timing (stilling af rotorbladenes stigning i cirkelen) ikke er korrekt ved f.eks. rulning eller snævre loop. Helikopteren kan stige eller falde under rullet. Dette kan denne mikser kompensere for, så manøvren kan udføreres korrekt. Aktivering af Cyclic Mix ved hver F-Mode I Function List vælges Mixing og tryk på rulleknappen. Fremhæv feltet under Mix og tryk på rulleknappen. Drej og vælg Swashplate. Tryk på rulleknappen og menuen vises. I menuen kan enkelte F-Mode eller alle markeres i bunden og stille dem samtidigt. Hvis ingen er markeret, er mikseren ikke aktiv (frakoblet). N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation M = Mikser kontakten N, 1, 2 svarer til F-Mode omskifteren, H til Hold kontakten og M til mikser kontakten. Justering af værdier Afmærk hvilke kontakter/omskifteres stilling, der skal indstilles. Drej på rulleknappen og marker felt L(eft, venstre) eller R(ight, højre) der skal kompenseres. En positiv værdi giver mere motorgas og tilsvarende negativ mindre motorgas. Juster alle værdier efter tur. Justering af værdier Afmærk hvilke kontakter/omskifteres stilling, der skal indstilles. Drej på rulleknappen og marker felt L(eft, venstre) eller R(ight, højre) der skal kompenseres. Kontrol af Cyclic > Throttle mikseren For at vise funktionens påvirkning af motorgassen, placeres F-Mode i en af de aktive stillinger. Se på grafikken til venstre i displayet, om motorgassen bevæger sig ved f.eks. svingning mod venstre og højre. Motorviseren, ved THR, skal øge sin stilling ved drejning, når mikseren er aktiv. Efterjuster evt. fejl korrektion til positive værdier (mere motorgas). Ved sideror trækker halerotoren mere motorkraft ved større stigning på bladene og kan derfor have en negativ værdi i den ene retning og positiv i den anden. For at vise funktionens påvirkning af mikseren, placeres F-Mode i en af de aktive stillinger. Se på grafikken til venstre i displayet, AIL / ELE bevæger sig ved svingning mod venstre og højre. Viseren ved ELE skal øge/sænke sin stilling ved drejning når mikseren er aktiv. Efterjuster evt. fejl korrektioner til positive/negative værdier. 16

17 TRIN 14 TIMER MED STYRET AF MOTORGAS Du kan kontrollere driftstiden med en timer, der starter og stopper med DX8 motorstyring (gas). Når motorgassen kommer over et valgt niveau vil timeren starte og lukke igen når den kommer under. Det vises i det følgende eksempel. NB: Timeren kan nulstilles med CLEAR knappen! Hvad skal aktivere timere Drej markeringen ned til Start: og tryk på rulleknappen. Drej og vælg Throttle 1-Time. Adgang til indstilling af STOPUR, Timer Timer, stopur kan indstilles fra Function List og vælge Timer. Det skifter til: Hvordan skal timeren give alarm Alarmen kan være Inhibit (ingen alarm kun visning), Tone = Bip lyd, Vibe = rumle/ryste DX8 eller Tone/Vibe = Tone og rumle. Valg af måde timer skal fungere på Drej ned til Mode: og tryk på rulleknappen. Inhibit Ikke aktiv Stop Watch Tæller fra 0 (nul) til valgt tid Count Down Tæller ned fra valgt tid til 0 (nul) Bemærk: Før du flyver, skal du være bekendt med de regler og retningsliner, der er for modelflyvning i Danmark! Se på for regler og om forsikringsordningen ved medlemskab af Modeflyvning Danmark. Indstil tiden til timeren skal give alarm Flyt afmærkningen til minutter og tryk på rulleknappen stiller minutter og endnu et tryk accepterer. Indstil tilsvarende for sekunder. 17

18 18

19 19 DX8 Dansk start og programmeringsvejledning

20 16:23: januar 2011

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

AR635 med 3D GYRO AS3X Brugervejledning DX sender i mode 2

AR635 med 3D GYRO AS3X Brugervejledning DX sender i mode 2 Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Dedikeret modtager for fastvingede modelfly AR635 med 3D GYRO AS3X Brugervejledning DX sender i mode 2 - - Bemærk: Alle instruktioner i denne vejledning

Læs mere

DX18. Dansk. Betjeningsvejledning. 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system

DX18. Dansk. Betjeningsvejledning. 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system DX18 18 kanal 2,4 Ghz DSMX modelfly fjernstyrings system Dansk Betjeningsvejledning BEMÆRK Alle instruktioner og garantier i denne manual og tilhørende dokumenter, kan ændres uden varsel af producent,

Læs mere

ESKY LAMA 2. Tillykke med din nye helikopter. 1. Justering

ESKY LAMA 2. Tillykke med din nye helikopter. 1. Justering ESKY LAMA 2 Tillykke med din nye helikopter Der er et væld af muligheder med en RC helikopter, som du ikke kan få andre steder med øvelse vil du være i stand til at hover (hænge stille i luften), flyve

Læs mere

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter

ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter ESKY LAMA Tillykke med din nye helikopter Hvis du har ris/ros, forslag eller kommentarer er du meget velkommen til at skrive til os på info@rcfun.dk. Der er et væld af muligheder med en RC helikopter,

Læs mere

9 kanal 2.4 Ghz RC anlæg med DSMX System. Dansk betjeningsvejledning

9 kanal 2.4 Ghz RC anlæg med DSMX System. Dansk betjeningsvejledning 9 9 kanal 2.4 Ghz RC anlæg med DSMX System Dansk betjeningsvejledning BEMÆRK Alle instruktioner og garantier i denne manual og tilhørende dokumenter, kan ændres uden varsel af producent, Horizon Hobby,

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram.

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram. Auto let funktion. Rund flyvnings funktion. Hyper IOC funktion. GPS Telemetri funktion. Altitude hold funktion. Automatisk landings funktion. Landingsstel der kan kører op. 5.8G live billede transmission.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening

Knapper og kontroller: 1. DRONE 2. Fjernbetjening Danish slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde

Læs mere

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi.

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi. . no more doubts! Device for counting..simplicity in itself! www.poingi.com Nice to know! Developed and manufactured in Denmark poingi Hvad nu hvis? En spiller er kommet til at trykke på knap på Sender

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dette dokument tilhører: FLYVESKOLE MANUAL

Dette dokument tilhører: FLYVESKOLE MANUAL Dette dokument tilhører: FLYVESKOLE MANUAL Side 1 INTRO: Der er mange tilgange til flyvning, man kan uddanne sig til pilot eller stewardesse/steward, eller man kan nøjes med at være passager. Med begge

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

H-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af H-certifikat. Formål. Udførelse. Nervøsitet. Radio

H-certifikat. Retningslinjer ved erhvervelse af H-certifikat. Formål. Udførelse. Nervøsitet. Radio Retningslinjer ved erhvervelse af H-certifikat Formål H-certifikatets formål er at vise at en given pilot, som er indehaver af et sådant certifikat, på tilfredsstillende måde har bevist at han er i stand

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

MANUAL FRA AGROSOFT Ver

MANUAL FRA AGROSOFT Ver MANUAL FRA AGROSOFT 981 002 815 Ver. 01 17-04-2013 Indholdsfortegnelse Fysisk opsætning på APR500... 2 Bluetooth indstillinger... 2 Opsætning (APR500/PDA)... 2 Krav til PDA... 2 Skab forbindelse til Læser

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Vejledning til Baghusets lydanlæg

Vejledning til Baghusets lydanlæg Vejledning til Baghusets lydanlæg Denne vejledning er inddelt i følgende kapitler med farvekoder: 1. Forstærker og Afbrydere 2. Minimixeren 3. Monitorhøjtalere (Medhør) 4. Subwhoofer 5. PA-mixeren 6. Linedrivere

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Trust Predator Extreme Brugsanvisning

Trust Predator Extreme Brugsanvisning Trust Predator Extreme Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE HOVEDKORT: Grønt kort: Det grønne kort har et stort grønt plus tegn på forsiden og bruges til at tilføje brugere til alarmen.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Guide til montering af komplet videolink

Guide til montering af komplet videolink Guide til montering af komplet videolink www.droner.dk Sættet indeholder følgende dele: Produkt Indhold 1x 7 HD-skærm 1x Solskærm (3 dele) 2x stickantenner 1x Batteri i skærmen Diverse ledninger 1x Oplader

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

RFK klubmesterskab 2014. FEJL:

RFK klubmesterskab 2014. FEJL: RFK klubmesterskab 2014. Her følger flyveprogrammet for årets klubmesterskab i Radioflyveklubben, Frederikssund. Flyveprogrammet skal gennemflyves 3 gange og de 2 bedste runder tæller i slutresultatet.

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

SPHERO 2.0 undervisningsforløb til mellemtrinnet i matematik Polygoner og vinkler

SPHERO 2.0 undervisningsforløb til mellemtrinnet i matematik Polygoner og vinkler SPHERO 2.0 undervisningsforløb til mellemtrinnet i matematik Polygoner og vinkler Fælles mål 2014 Matematik Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende geometriske

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Killswitch failsafe. Brugervejledning

Killswitch failsafe. Brugervejledning Killswitch failsafe Brugervejledning Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Egenskaber...3 Tekniske detaljer...3 Krav til modellen...4 Virkemåde...5 Montering og forbindelse...5

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Fjern batteridækslet og installere 4 AA batterier observere polariteten er markeret på batteriholderen. Udskift batteriet dør.

Fjern batteridækslet og installere 4 AA batterier observere polariteten er markeret på batteriholderen. Udskift batteriet dør. Indledning Spektrum's DX3S har en integreret telemetri system giver præcise hastighed / rpm, temperatur og +. Med DSM 2.4GHz teknologi, D-3S tilbyder sofistikeret software kombineret med en let touse one-touch

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7

Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Hurtigbrugsanvisning til Dynomet 6.31 for Windows 7 Tilslut usb boksen til en usbport, og start programmet. Efter kort tid står der Boks OK, og en grøn lampe tænder imellem 4 og 5 knap. Effektmåling: Gå

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BEMÆRK Alle instruktioner og garantier i denne manual og tilhørende dokumenter, kan ændres uden varsel af producent. Horizon Hobby, Inc. E-flite kan ikke gøres ansvarlig for oversættelsen!

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

PPL(A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: 6042 Masterset: 7161

PPL(A) Luftfartøjskendskab og flyvelære. 32 spørgsmål, 60 minutter. Elevsæt: 6042 Masterset: 7161 32 spørgsmål, 60 minutter Elevsæt: 6042 Masterset: 7161 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 29 Højderoret anvendes til at bevæge flyvemaskinen omkring: a) tværaksen. b) højaksen. c) propelaksen. d) længdeaksen.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere