Kom godt i gang & Programmering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang & Programmering"

Transkript

1 Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Kom godt i gang & Programmering

2 Indhold side Kom godt i gang Programmings eksempel Modelfly med to servoer på krængror... 5 Valg af model # hukommelse... 5 Valg af modeltype... 5 Navngivning... 5 Valg af vingetype... 6 Servo opsætning... 6 Dual Rate og Eksponentiel... 7 Motorstyring (motorgas)... 8 Motor gaskurve... 8 Differentiel krængror... 9 Stopur (timer), start med motorgas... 9 Eksempel Helikopter med CCPM Valg af model # hukommelse Valg af modeltype Navngivning Valg af swashplade type Servo opsætning Swashplade opsætning, justering Dual Rates og eksponentiel Motorgas kurver Pitch kurver på rotorblade GYRO Hastighedsregulatorer (Governor) Motorgas mikser ved manøvrer Motor og pitch mikser Opsætning af timer efter motorgas NB: Denne start og programmeringsvejledning er et supplement til den store manual til DX8. Alle detaljer om programmering og funktioner i DX8 kan ses i de respektive afsnit! Indholdet som denne vejledning dækker, kan ændres uden varsel af Horizon Hobby Inc Horizon Hobby kan ikke gøres ansvarlig for indholdet i denne vejledning. Horizon Hobby er ansvarlig for CE mærkningen af DX8. Der tages forbehold for fejl og fejlfortolkninger af den engelske vejledning, der ligger til grund for den Danske vejledning. 2

3 KOM GODT I GANG: DX8 Dansk start og programmeringsvejledning 1. Installer hovedmodtageren I fly med brændstofmotorer skal modtageren installeres i materiale der dæmper mod rystelser. Det kan være gummiophæng, skumgummi og lignende. I EL modelfly, kan man montere modtageren med dobbeltklæbende tape eller Velcro. 2. Installer hjælpemodtageren (Remote) Brug f.eks. servotape, dobbeltklæbende tape med dæmpning eller Velcro. Hjælpemodtageren skal monteres mindst 5 cm. fra hovedmodtageren og med antennerne i en vinkel på hovedmodtagerens antenner. 3. Monter alle stik fra servoerne 4. Installer Telemetri senderen Forbind TM1000 til AR8000 s BIND/DAT stik. Installer TM1000 i lighed med hovedmodtageren og før antennen ud til overfladen af modelflyet. Modtagerens driftsspænding og data vil blive vist på DX8 uden ekstra sensorer på TM1000. Hvis du vil have vist batterispændingen på motorbatteriet, skal der monteres den medfølgende sensor, på batteriets plus (rød) og minus (sort). Så vises batterispænding på DX8 display også. Hvis det ønskes, at måle f.eks. batteritemperatur, monteres føleren til temperatur også, og den fæstnes på batteriets overflade. 5. Opladning af batteri i DX8 Et opladestik er placeret i højre side af DX8. Opladeren medfølger i sættet, men en ekstern strømkilde på 12 Volt jævnspænding kan anvendes. DX8 placeres på et ikke brændbart materiale under opladningen. Det tager, opladeren i DX8, 10 til 12 timer til fuld opladning fra tom (hvis batterialarm har været aktiv). Hvis batteriet føles lun på overfladen afbrydes opladningen, der kommer ikke mere strøm i batteriet. Batteriet kan tage skade (det er levetiden der begrænses) ved overopladning og det er af den unødvendige varmeudvikling. 6. BIND DX8 til AR8000 med TM1000 tilsluttet A: Indsæt BIND stikket i BIND/DAT stikket på AR8000. Hvis modtageren får strøm fra dette stik, flyttes det til et frit af de andre midlertidigt, til BIND er gennemført. Anvend evt. BIND på TM1000 med den medfølgende firkantede plastic pind. B: Tænd for modtageren og LED på AR8000 og hjælpemodtageren vil blinke. C: Flyt alle styrepinde på DX8 til deres neutrale stillinger. Motorgas i laveste stilling. D: Tryk på TRAINER / BIND kontakten samtidig med at DX8 tændes. Slip knappen når displayet viser BIND. E: LED på AR8000 og hjælpemodtageren vil lyse konstant når BIND er OK. F: Fjern BIND stikket når de lyser konstant. 7. Opladning og kontrol af modtagerbatteri. Manglen på tilstrækkelig strøm og dermed faldende spænding, kan give store problemer for styringen af et modelfly. Før hver flyvning skal batteriet være fuldt opladet og man skal kontrollere, at det har sin fulde spænding, også under belastning. Spændingen på et 4 cellet batteri bør ikke komme under 4,8 Volt under belastning. Anvendes en motorstyring med batteri elimination, dvs. den leverer strøm til modtager og servoer, skal kunne klare det samlede forbrug konstant. Hvis spændingen falder til under 3,5 Volt vil Spektrum modtagere blinke i sin LED indikator. NB: Hvis modtageren slukkes og tændes igen, vil den indikere det samme. Det er ikke en fejl. Hvis DX8 slukkes og tændes igen, så vil modtageren når den tændes igen, lyse konstant. 3

4 8. Programmering af DX8 senderen Nu er du klar til at programmere DX8. Tænd for DX8 vent nogle sekunder og tænd for modtageren. Første kontrol er, at alle styreflader (ror) bevæger sig i den rigtige retning. Er det ikke tilfældet se i DX8 manualen side 6 og 7 hvordan retningen vendes. Justering af vandringen kan også være nødvendig. Vingetype, ror antal servoer osv. skal også programmeres. Det følgende er en hurtig gennemgang med et almindeligt forekommende på et fastvinget modelfly. 9. BIND nok en gang Når din model er programmeret ind i DX8 er det god skik at BIND igen. Det er specielt motorgas, der skal tages højde for, da denne nulstilles ved signalfejl eller helt mangler i længere tid. 10. Rækkevidde test A: Placer modelflyet stående på jorden i en afstand af ca. 30 meter og med modtageren tændt. B: Med front mod modelflyet aktiveres DX8 s Range Check menu. C: Tryk på Trainer/BIND knappen og kontroller, at alle styrefunktioner kan gennemføres uden fejl. D: Hvis der er fejl kontrolleres modtagerens placering og seancen gentages. Fortsætter fejlen må udstyret kontrolleres med en anden modtager / sender. Er der direkte fejl på DX8 eller modtageren, sker fejlretning via din forhandler og Horizon Hobby (evt. 4

5 GUIDE TIL FASTVINGET MODELFLY Programmering af en fastvinget model med to servoer på krængror (aileron). Når et modelfly har særskilte servoer på krængror kan DX8 mikse dem sammen pr. programmering og uden Y kabler. Sidst i dette eksempel vises også motor stop og timer til kontrol af flyvetid. SERVO FORBINDELSER THRO = motorgas AILE = højre krængror ELEV = højderor AUX1 = venstre krængror RUDD = sideror TRIN 2 Valg af modeltype Model type valget foregår fra System Setup menuen. Drej med rulleknappen ned til Model Type Tryk på rulleknappen. Med rulleknappen frem og tilbage vælg Airplane og tryk på rulleknappen. TRIN 1 Valg af model # i hukommelsen Først skal der vælges en placering i en af de 30 placeringer, der er mulig i DX8. Der er adgang via System Setup eller Direct Access. Direct Access (adgang) er det letteste at komme til, da det kan findes fra alle menuer under drift. Direkte adgang til modelnummervalg Tryk på CLEAR og BACK samtidigt skifter til Model Select Menu Valget skifter til DATA WILL BE RESET og drej og vælg YES (ja) sletter tidligere opsætninger på modelnummeret. TRIN 3 Navngiv modellen Navnefunktionen giver mulighed for at opsætte et navn på 10 karakterer. Navnet vises i menuerne sammen med modelnummeret. Menuen vises i 10 sekunder, hvis der ikke vælges én blandt de 30 modeller. Tryk på rulleknappen skifter til navnemenuen. I eksemplet vælges Mdl02-Acro, tryk på rulleknappen går til normal display. Adgang via System Setup Menu Tænd for DX8 samtidigt med at rulleknappen holdes nede til System Setup vises i displayet. 5

6 TRIN 3 fortsat Navngiv modellen I menuen Model Name rulles knappen mod højre (frem) eller venstre (tilbage) til karakteren der skal ændres. Drej på rulleknappen til Servo Setup fremhæves og tryk på knappen. Det første der vises er Travel justeringen. Drej og fremhæv feltet og tryk på knappen. Feltet blinker (indrammet) og drej frem til Reverse og tryk igen. Tryk på rulleknappen og der kan rulles frem og tilbage, til valg af karakter. Tryk på rulleknappen og næste kan vælges. Afslut med BACK. Drej til næste og tryk og drej. TRIN 4 Valg af vingetype Valg af vingetype foregår i System Setup menuen. Vælg Wing Type og tryk på rulleknappen. Fremhæv første felt Wing: Tryk på rulleknappen og feltet skiftes med rulleknappen. Vinge typen vises grafisk og der vælges Dual Ail = krængror med to servoer. Vælg Elevator (højderor) tryk på rulleknappen og drej ned til NOR REV feltet. Tryk på rulleknappen skifter mellem NOR og REV. I vort eksempel skal højderor servoen reverseres for at bevæge sig rigtigt i forhold til styrepinden. Adgang til Sub-Trim, centerjustering. I samme område som Reverse findes Sub-Trim. Tail = Hale er Normal og ændres ikke. Vælg kanal (Elevator) højderor. Drej ned til værdifeltet og tryk på rulleknappen. Feltet viser xd (down, ned) og xu (Up, op). TRIN 5 Opsætning af servoer Med Servo Setup kan alle servoer justeres med vandring, center sub trim, reversering og hastighed. Juster værdien så højderoret centrerer visuelt. Adgang til Reversering via Function List. Tryk på rulleknappen med tændt DX8 skifter til Function List, hvor Servo Setup findes. 6

7 I dette eksempel er det 15U punkter op. Tryk på rulleknappen igen accepterer værdien. Adgang til justering af vandring (Travel) I første felt vælges Travel og accepter til næste felt, der er servo valget. Valg af kanal Drej ned til Chan: tryk på rulleknappen. Drej og vælge mellem Aileron, Elevator og Rudder som er hhv. krængror, højderor og sideror. Vælg kanal ved at trykke på rulleknappen. Fremhæv servo og vælg den der skal justeres. I dette eksempel er det Elevator, højderor. Valg af omskifter til aktiv ikke aktiv Drej på rulleknappen til feltet ved Sw: er markeret. Tryk på rulleknappen og feltet afmærkes og der kan vælges blandt: Inhibit (fra), On (altid aktiv), Aile D/R, Elev D/R, Rudd D/R, F Mode, Gear eller Mix. NB: Ved at vælge den samme omskifter, kan alle tre vælges/skiftes samtidigt! Fremhæv 100% til venstre = vandring op. Flyt styrepinden til maksimum nedad = maksimum højderor (stigning) og juster værdien. Udslaget kan ses med det samme på servo/højderor. Tilsvarende gøres med højre felt og styrepinden maksimum = minimum (dyk) højderor. Hvis man ikke flytter styrepinden, vil begge felter blive justeret samtidigt. Valg af Dual Rate og Expo i omskifterposition, 0, 1 og 2. Ved at sætte den valgte omskifter i positionen der skal indstilles kan værdierne for Dual Rate og Expo indstilles fælles eller særskilt ved at flytte styrepindene i retningen, der skal indstilles. TRIN 6 Dual Rate og Eksponentiel Funktionen kan styres i tre niveauer og via en selvvalgt omskifter. Det er krængror, højderor og sideror der kan vælges med hver sin omskifter eller en fælles for alle tre. Dual Rate kontrollerer hvor meget udslag der kan være maksimum. Eksponentielfunktionen kontrolleret følsomheden omkring center styringen. Valg af D/R og Expo værdier. Kontroller at den rigtige omskifter er valgt ved at se på displayet når den flyttes i sine stillinger. Ved Pos: vises 0, 1 eller 2. Når felterne er markeret med blinkende ramme kan værdierne indstilles med rulleknappen. Ved at flytte styrepindene til yderpositionerne kan udslaget kontrolleres direkte. Påvirkningen af Dual Rate og Expo kan ses grafisk på displayet. CLEAR knappen nulstiller eller 100% stille værdierne. Adgang til D/R og Expo funktionerne. 7

8 TRIN 7 Motor stop (throttle Cut) Motorstop anvendes næsten kun på modelfly med brændstofmotorer. Med en omskifter eller kontakt kan motor servoen bringes til at køre længere tilbage end i tomgang og dermed standse motoren. Aktivering af den valgte omskifter vil standse motoren, uanset hvor styrepinden til motorgasen er stillet. Valg af kontakt/omskifter til skift af gaskurve. Drej ned til Inhibit og tryk på rulleknappen. Drej frem til den ønskede omskifter og accepter med et tryk på rulleknappen. Man kan vælge at have kurven koblet på hele tiden ved valg af ON. Aktivering af motor stop. Kør ned til Throttle Cut og tryk på rulleknappen. Kør ned til Inhibit og tryk på rulleknappen. Vælg hvilken omskifter, kontakt eller L. eller R. trim og næste Throttle Cut menu vises. Justering af gaskurven. Med omskifteren, der vises nederst i displayet stille den fra 0 til 2 og kurverne indstilles for hver omskifterposition. De 5 trin indstilles efter tur. I denne menu kan værdien for servoen indstilles så motoren stopper. Kurven vises grafisk til venstre i displayet. Positionerne svaret til Lav, 25%, 50%, 75% og højeste stilling af styrepinden til motorgas. Kontroller ved at se på grafikken i displayet og aktiver den valgte knap/omskifter. TRIN 8 Motor Gas Kurve, Throttle Curve Typisk kan man bruge motorgas kurver til at få en ikke lineær karburator til at blive lineær for motorgassen og trækkraft. Man kan have kurven aktiv hele tiden eller have op til tre forskellige efter flyvestil. En eksponentielfunktion kan glatte kurven ud. Adgang til motorgaskurverne. I Funktion List vælges Throttle Curve og et tryk på rulleknappen skifter til motorgas kurve menuen. Indstil alle trin og punkter. Er indstillingen udført med skarpe knæk, kan Expo sættes til Act og glatte kurven ud. Aktiver Expo på gaskurven. Drej med rulleknappen til feltet Inh ved siden af Expo: Et tryk på rulleknappen skifter mellem Inh (inaktiv, koblet fra) og Act (aktiv, koblet til) 8

9 TRIN 9 Differentiel Forskel på krængror Du kan bruge denne funktion til at modvirke kroppens tendens til at dreje ved krængror. Drejningen er i længdeaksen og skyldes forskellig vindmodstand om roret vender opad eller nedad. Underforstået har kræng rors udslag ikke nødigt at være ens op og ned. Det er nødvendigt med mere op end der er med nedadgående rorflader. NB: Funktionen er kun tilgængelig med Dual Aileron, Flaperon, 2 Aileron og 2 Flaps eller Elevon typerne på Wing Type valget. Adgang til Differential menuen Der er adgang fra Function List. Tryk på rulleknappen når det er afmærket. TRIN 10 STOPUR, Timer når motor får strøm Du kan kontrollere driftstiden med en timer, der starter og stopper med DX8 motorstyring (gas). Når motorgassen kommer over et valgt niveau vil timeren starte og lukke igen når den kommer under. Det vises i det følgende eksempel. NB: Timeren kan nulstilles med CLEAR knappen! Adgang til indstilling af STOPUR, Timer Timer, stopur kan indstilles fra Function List og vælge Timer. Det skifter til: Standard er funktionen frakoblet (Inhibit) Drej ned til feltet (Inhibit) og tryk på rulleknappen. Når man har markeret, kan følgende vælges i stedet. ON Altid aktiv Ail D/R Aktiveres med AIL D/R omskifteren Ele D/R Aktiveres med ELE DR omskifteren Rud D/R Aktiveres med RUD D/R omskifteren F Mode Aktiveres med F-Mode omskifteren Flap Aktiveres med Flaps omskifteren Aux 2 Aktiveres med Aux 2 omskifteren Gear Aktiveres med Gear omskifteren Mix Aktiveres med Mix omskifteren Valg af måde timer skal fungere på Drej ned til Mode: og tryk på rulleknappen. Inhibit Ikke aktiv Stop Watch Tæller fra 0 (nul) til valgt tid Count Down Tæller ned fra valgt tid til 0 (nul) Indstil tiden til timeren skal give alarm Flyt afmærkningen til minutter og tryk på rulleknappen stiller minutter og endnu et tryk accepterer. Indstil tilsvarende for sekunder. Tryk på rulleknappen og den valgte omskifter fungerer til, at koble funktionen ind og ud. Menu skifter til: Hvordan skal timeren give alarm Alarmen kan være Inhibit (ingen alarm kun visning), Tone = Bip lyd, Vibe = rumle/ryste DX8 eller Tone/Vibe = Tone og rumle. Drej til feltet ved omskifterens position og tilfør hvor mange % forskel der skal være når omskifteren sættes der, under flyvning. Positive værdier øger krængror op og negative sænker krængror op, i forholde til ned på modsatte vinge. Hvad skal aktivere timeren Drej markeringen ned til Start: og tryk på rulleknappen. 9

10 TRIN 1 Valg af modelnummer Timeren kan startes af: Throttle: Motorgas over/under niveau Gyro: Gyro/Gear kontakten L Trim: Venstre trim kontakt R Trim: Højre trim kontakt Throttle 1-Time Første gang motorgas er over Trainer: Tryk på BIND/Trainer kontakten Mix: Mix omskifteren Throttle Out: Motorgas over/under xx% Timeren kan afslutte med alarm og den kan være som: Bip (tone), Vibrering (vibe) eller begge dele. Inhibit = afbrudt. Først skal der vælges en placering i en af de 30 placeringer, der er mulig i DX8. Der er adgang via System Setup eller Direct Access. Direct Access (adgang) er det letteste at komme til, da det kan findes fra alle menuer under drift. Direkte adgang til modelnummervalg Tryk på CLEAR og BACK samtidigt skifter til Model Select Menu Menuen vises i 10 sekunder, hvis der ikke vælges én blandt de 30 modeller. I eksemplet vælges Mdl02-Heli, tryk på rulleknappen går til normal display. CCPM helikopter med GYRO I næste eksempel vil vi anvende er AR7100R modtager med RevLimit, omdrejningsbegrænser op på en helikopter med 120 grader swashplade med 3 servoer. Vi viser hvordan og med en timer med start fra motoren gives gas. RevLimit er en governor og dertil en GYRO med Heading Hold. De er identiske med de fleste andre tilsvarende governor/gyro. SERVO FORBINDELSER THRO = motorgas AILE = højre krængror ELEV = højderor AUX1 = venstre krængror RUDD = sideror AUX1 = pitch AR7100R med RevLimit software fra Model Avionics og som er tilegnet Horizon Hobby. NB: Når modelnummeret skiftes skal modtageren BIND på nummeret! TRIN 2 Valg af modeltype Modeltypen vælges fra System Setup og Model Type. I dette eksempel skal Heli vælges. Hvis modeltypen ændres vil alle opsætninger blive nulstillet til grundindstillingerne for modeltypen. RexMax er et handelsmærke for Model Avionics. 10

11 Adgang til modetype valg Model type valget foregår fra System Setup menuen. Drej med rulleknappen ned til Model Type Tryk på rulleknappen. TRIN 4 Valg af SWASHPLADE TYPE I menuen Swashplate Type kan de fleste typer af helikopteres rotorstyring programmers i grundtype. Vi har valgt en model med 120 graders vinkel og med 3 servoer i CCPM Miksning. Adgang til valg af swashplade Fra System Setup og med Swash Type kan helikopterens swashplade opsættes. Med rulleknappen frem og tilbage vælg Helicopter og tryk på rulleknappen. Den første er med én servo til hver funktion. Drej på rulleknappen og marker feltet [1 SERVO NOR- MAL] tryk på rulleknappen og swashplate typen skiftes i det indrammede felt. Valget skifter til DATA WILL BE RESET og drej og vælg YES (ja) sletter tidligere opsætninger på modelnummeret. TRIN 3 Navngiv modellen Navnefunktionen giver mulighed for at opsætte et navn på 10 karakterer. Navnet vises i menuerne sammen med modelnummeret. Når [3 SERVOS 120 ] trykkes på rulleknappen og vores eksempels type er valgt. TRIN 5 SERVO OPSÆTNING Med Servo Setup kan alle servoer justeres med vandring, center sub trim, reversering og hastighed. Tryk på rulleknappen skifter til navnemenuen. I menuen Model Name rulles knappen mod højre (frem) eller venstre (tilbage) til karakteren der skal ændres. Adgang til Reversering via Function List. Tryk på rulleknappen med tændt DX8 skifter til Function List, hvor Servo Setup findes. Tryk på rulleknappen og der kan rulles frem og tilbage, til valg af karakter. Tryk på rulleknappen og næste kan vælges. Afslut med BACK. 11

12 TRIN 5 fortsat SERVO OPSÆTNING Drej på rulleknappen til Servo Setup fremhæves og tryk på knappen. Det første der vises er Travel justeringen. Drej og fremhæv feltet og tryk på knappen. Feltet blinker (indrammet) og drej frem til Reverse og tryk igen. Adgang til justering af vandring (Travel) I første felt vælges Travel og accepter til næste felt, der er servo valget. Fremhæv servo og vælg den der skal justeres. I dette eksempel er det Elevator, højderor. Drej til næste og tryk og drej. Vælg Elevator (højderor) tryk på rulleknappen og drej ned til NOR REV feltet. Tryk på rulleknappen skifter mellem NOR og REV. Fremhæv 100% til venstre = vandring op. Flyt styrepinden til maksimum nedad = maksimum højderor (stigning) og juster værdien. Udslaget kan ses med det samme på servo/højderor. Tilsvarende gøres med højre felt og styrepinden maksimum = minimum (dyk) højderor. Hvis man ikke flytter styrepinden, vil begge felter blive justeret samtidigt. I vort eksempel skal højderor servoen reverseres for at bevæge sig rigtigt i forhold til styrepinden. Adgang til Sub-Trim, centerjustering. I samme område som Reverse findes Sub-Trim. Vælg kanal (Elevator) højderor. Drej ned til værdifeltet og tryk på rulleknappen. Feltet viser xd (down, ned) og xu (Up, op). Juster værdien så swashpladen justeres vandret evt. blot visuelt (Det gyldne øjemål). TRIN 6 OPSÆTNING AF SWASHPLADEN I menuen Swashplate kan vandringen af krængror (Aileron) eller roll højre/venstre, højderor (Elevator) nick eller frem/tilbage og Pitch (op/ned), justeres. For at alle servoer bevæger sig i samme retning er det nødvendigt at reversere nogle af servoerne. Det skyldes bl.a. placeringen af servoen i forhold til trækstænger og swashpladen. Swashpladen skal stå vandret og bevæge sig vandret op og ned med motorgas og pitch styrepinden. Hvis f.eks. en servo kører modsat af de to andre, skal servoens køreretning skiftes, som beskrevet i trin 5. Når styrepinden til krængror går mod venstre skal swashpladen vippe mod venstre og tilsvarende til højre. Når styrepinden til højderor skubbes frem skal swashpladen vippe fremad og tilsvarende tilbage ved styrepind bagud. Kort sagt skal swashpladen vende/vippe i den retning som man forventer helikopteren skal flyve i. Pitch, styres af pinden til motorgas og den skal få rotorbladene til at øge bladenes vinkel, når der gives motorgas. En E-RING funktion sikrer, at servoerne ikke kan bringes ud over deres vandring ved kraftige manøvrer. Der kan også aktiveres en eksponentiel funktion, der gør bevægelserne blødere. 12

13 TRIN 6 OPSÆTNING AF SWASHPLADEN Adgang fra Function List Tryk på rulleknappen viser Function List menuen. Drej ned til Swashplate og tryk på rulleknappen. Justering af vandring på Swashpladen Fremhæv den ønskede retning ved at indramme Ail:, Ele: eller Pit: og tryk på rulleknappen. TRIN 7 DUAL RATES OG EKSPONENTIEL Med Dual Rate og Eksponentielfunktionen kan man gøre det nemmere at styre helikopteren. Det er muligt med tre (3) forskellige maksimum udslag og tilhørende eksponentiel indstillinger. Funktionerne er tilgængelig på krængror (Aileron) højre/ venstre, højderor (Elevator) frem/tilbage og sideror (Rudder) drej kroppen højre/venstre. Benyt positive værdier for Eksponentielfunktionen, da de mindsker følsomheden for styring omkring center, men bibeholder fuld udslag. Adgang til D/R og Expo funktionerne. I Function List menuen findes D/R and Expo menuen. Nu indstilles værdien ved at dreje på rulleknappen. (Positive og negative værdier kan vælges) Gentag indstillinger på alle tre akser. NB: Swashplate værdierne indstiller vandringslængden på hver af de tre akser. Servoerne sammenkøres, så det passer med vandringerne for frem/tilbage (højderor/aileron), højre/venstre (krængror/aileron) og op/ned (pitch) Valg af kanal Drej ned til Chan: tryk på rulleknappen. Drej og vælge mellem Aileron, Elevator og Rudder som er hhv. krængror, højderor og sideror. Vælg kanal ved at trykke på rulleknappen. Aktivering af Swashpladens Eksponentiel Drej med rulleknappen ned til EXPO og tryk på rulleknappen skifter mellem Inh og Act. Funktionen kompenserer for u linearitet på servoarme. Det anbefales at sætte den aktiv (Act). Valg af omskifter til aktiv ikke aktiv Drej på rulleknappen til feltet ved Sw: er markeret. Tryk på rulleknappen og feltet afmærkes og der kan vælges blandt: Inhibit (fra), On (altid aktiv), Aile D/R, Elev D/R, Rudd D/R, F Mode, Gear eller Mix. NB: Ved at vælge den samme omskifter, kan alle tre vælges/skiftes samtidigt! Aktivering af E-Ring funktionen Fremhæv E-Ring og skift til Act med tryk på rulleknappen. Valg af Dual Rate og Expo i omskifterposition, 0, 1 og 2. Ved at sætte den valgte omskifter i positionen der skal indstilles kan værdierne for Dual Rate og Expo indstilles fælles eller særskilt ved at flytte styrepindene i retningen, der skal indstilles. 13

14 Valg af D/R og Expo værdier. Kontroller at den rigtige omskifter er valgt ved at se på displayet når den flyttes i sine stillinger. Ved Pos: vises 0, 1 eller 2. Når felterne er markeret med blinkende ramme kan værdierne indstilles med rulleknappen. Ved at flytte styrepindene til yderpositionerne kan udslaget kontrolleres direkte. Påvirkningen af Dual Rate og Expo kan ses grafisk på displayet. CLEAR knappen nulstiller eller 100% værdierne. TRIN 9 OPSÆTNING AF PITCHKURVER DX8 har 5 punkts pitchkurver. Du kan indstille fire forskellige kurvesæt, én til hver F-Mode og Hold. Et grafisk display viser kurveforløbet og værdierne styrepinden er placeret ved. En Expo funktion kan glatte kurven ud. Programmering af pitchkurver Fra Function List vælges menuen Pitch Curve og tryk på rulleknappen skifter til Pitch menuen. TRIN 8 OPSÆTNING AF GASKURVER DX8 har 5 punktkurver, én for hver flyvestil (F- Mode) Det grafiske display viser kurveforløbet under indstilling. Programmering af gaskurver I Function List fremhæves Throttle Curve og menuen skifter til Throttle. F-Mode valg Fremhæv Modefeltet N, 1, 2 eller N og tryk på rulleknappens skifter ned til værdier i rækkefølge. N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation Justering af pitchkurverne Fremhæv Modefeltet N, 1, 2 eller N og tryk på rulleknappens skifter ned til værdier i rækkefølge. N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation Flyt F-Mode omskifteren til de respektive stillinger og indstil alle fem punkter for hver. Det er L for laveste stilling på styrepinden, 25%, 50%, 75% og H for højeste stilling. Styrepindens position vises som en lodret streg i det grafiske display. Det vises også som tal under grafikken. Justering af gaskurven Flyt F-Mode omskifteren til de respektive stillinger og indstil alle fem punkter for hver. Det er L for laveste stilling på styrepinden, 25%, 50%, 75% og H for højeste stilling. Styrepindens position vises som en lodret streg i det grafiske display. Det vises også som tal under grafikken. Alle indstillinger kontrolleres med vinkelmåler på rotorbladene. Manualen til helikopteren viser hvor meget det skal være ved hver af de fem positioner. Kurven kan glattes ud med Expo funktionen. Det kan være en god ide, at rådføre sig med en erfaren modelhelikopterpilot. 14

15 TRIN 10 OPSÆTNING AF GYRO Gyroen kan indstilles med fire forskellige styrker (GAIN) Én til hver F-Mode eller en anden af de omskiftere der er på DX8. Det kan evt. også anvendes til at skifte mellem normal og Heading Hold på GYRO n. Gyroen fastholder selv retningen efter styrepindens position. Normal GYRO dæmper kun de hurtige svingninger. Næsten alle Gyroer er efterhånden af Heading Hold typen. TRIN 11 OPSÆTNING AF GOVERNOR Governor funktionen kræver, at der er installeret en motorstyring, der kan kontrollere rotor eller direkte motoromdrejningerne. Formålet er, at holde rotorens hastighed konstant uanset belastningen på rotorbladene. Governor overtager gaskurverne og regulerer motoren til de ønskede omdrejninger over og i et vist niveau. Kanalen til motorstyringen kan vælge bland AUX2, AUX3 eller GEAR, hvis den ikke bruges af GYRO. Aktivering af GYRO Gain funktionen Under menuen Function List, findes og vælges Gyro og tryk på rulleknappen. Rul ned til Inhibit og tryk på rulleknappen og drej til omskifteren der skal skifte gain. I dette tilfælde vælges F- Mode omskifteren og menu FM Gyro vises i displayet. Valg af omskifter Funktionen Governor er normalt Inhibit (ikke aktiv). Vælges f.eks. F-Mode Ændring af omskifter Drej ned til Sw: og tryk på rulleknappen kan skifte omskifteren eller koble den ind altid og med én styrke. Vælg kanal hvor GAIN skal styres til GYROen Du kan tildele en kanal til GAIN styringen. Typisk vælges GEAR (kanal 5) da den sidder ved siden af RUDDER (Kanal 4), men det kan også være AUX2 eller AUX3. Tildeling af kanal for styring af Governor Drej ned til Ch: og tryk på rulleknappen. Drej og vælg blandt kanalerne, der kan anvendes AUX2 og AUX3 med en 8 kanal modtager. Justering af Governor værdier Disse værdier skal stille til governoren s motorhastighed, som passer til rotorens omdrejninger. Justering af Gain værdier Drej på rulleknappen og vælg det omskifterpunkt der skal stilles Gain på. En pil viser kontakternes stilling. NB: Værdien 0.0 svarer til 1500 ms, som for de fleste governor er er ikke aktiv og motoromdrejninger styres af gaskurverne. NB: 0 (nul) er 1500 ms, som for de fleste gyroer er er OFF. Under 0 er Normal Gain og over er Heading Hold Gain. 15

16 TRIN 12 OPSÆT MIKSER TIL MOTORGAS Mikserens formål er at holde rotoromdrejningerne konstante ved manøvrering af helikopteren. Rotoren belastes forskelligt ved opstigning og ved drejning og dette kan denne mikser kompensere for. NB: Hvis der anvendes governor skal denne mikser ikke anvendes! Governoren kompenserer automatisk for belastningerne og låser omdrejningstallet på rotoren. Aktivering af C Mix ved hver F-Mode I Function List er menuen Mixing tilgængelig. Fremhæv og tryk på rulleknappen skifter til C Mix menuen. Første mikser er Cyclic > Throttle. I menuen kan enkelte F-Mode eller alle markeres i bunden og stille dem samtidigt. Hvis ingen er markeret, er mikseren ikke aktiv (frakoblet). N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation M = Mikser kontakten N, 1, 2 svarer til F-Mode omskifteren, H til Hold kontakten og M til mikser kontakten. TRIN 13 CYCLIC MIX, MIKSER kompensation Denne funktion kan kompensere for fejl på grund af swashpladens timing (stilling af rotorbladenes stigning i cirkelen) ikke er korrekt ved f.eks. rulning eller snævre loop. Helikopteren kan stige eller falde under rullet. Dette kan denne mikser kompensere for, så manøvren kan udføreres korrekt. Aktivering af Cyclic Mix ved hver F-Mode I Function List vælges Mixing og tryk på rulleknappen. Fremhæv feltet under Mix og tryk på rulleknappen. Drej og vælg Swashplate. Tryk på rulleknappen og menuen vises. I menuen kan enkelte F-Mode eller alle markeres i bunden og stille dem samtidigt. Hvis ingen er markeret, er mikseren ikke aktiv (frakoblet). N = Normal flyvning (inkl. Hover) 1 = Stunt 1, kunstflyvning 2 = Stunt 2, ekstrem kunstflyvning, 3D H = Hold, Idle Down, autorotation M = Mikser kontakten N, 1, 2 svarer til F-Mode omskifteren, H til Hold kontakten og M til mikser kontakten. Justering af værdier Afmærk hvilke kontakter/omskifteres stilling, der skal indstilles. Drej på rulleknappen og marker felt L(eft, venstre) eller R(ight, højre) der skal kompenseres. En positiv værdi giver mere motorgas og tilsvarende negativ mindre motorgas. Juster alle værdier efter tur. Justering af værdier Afmærk hvilke kontakter/omskifteres stilling, der skal indstilles. Drej på rulleknappen og marker felt L(eft, venstre) eller R(ight, højre) der skal kompenseres. Kontrol af Cyclic > Throttle mikseren For at vise funktionens påvirkning af motorgassen, placeres F-Mode i en af de aktive stillinger. Se på grafikken til venstre i displayet, om motorgassen bevæger sig ved f.eks. svingning mod venstre og højre. Motorviseren, ved THR, skal øge sin stilling ved drejning, når mikseren er aktiv. Efterjuster evt. fejl korrektion til positive værdier (mere motorgas). Ved sideror trækker halerotoren mere motorkraft ved større stigning på bladene og kan derfor have en negativ værdi i den ene retning og positiv i den anden. For at vise funktionens påvirkning af mikseren, placeres F-Mode i en af de aktive stillinger. Se på grafikken til venstre i displayet, AIL / ELE bevæger sig ved svingning mod venstre og højre. Viseren ved ELE skal øge/sænke sin stilling ved drejning når mikseren er aktiv. Efterjuster evt. fejl korrektioner til positive/negative værdier. 16

17 TRIN 14 TIMER MED STYRET AF MOTORGAS Du kan kontrollere driftstiden med en timer, der starter og stopper med DX8 motorstyring (gas). Når motorgassen kommer over et valgt niveau vil timeren starte og lukke igen når den kommer under. Det vises i det følgende eksempel. NB: Timeren kan nulstilles med CLEAR knappen! Hvad skal aktivere timere Drej markeringen ned til Start: og tryk på rulleknappen. Drej og vælg Throttle 1-Time. Adgang til indstilling af STOPUR, Timer Timer, stopur kan indstilles fra Function List og vælge Timer. Det skifter til: Hvordan skal timeren give alarm Alarmen kan være Inhibit (ingen alarm kun visning), Tone = Bip lyd, Vibe = rumle/ryste DX8 eller Tone/Vibe = Tone og rumle. Valg af måde timer skal fungere på Drej ned til Mode: og tryk på rulleknappen. Inhibit Ikke aktiv Stop Watch Tæller fra 0 (nul) til valgt tid Count Down Tæller ned fra valgt tid til 0 (nul) Bemærk: Før du flyver, skal du være bekendt med de regler og retningsliner, der er for modelflyvning i Danmark! Se på for regler og om forsikringsordningen ved medlemskab af Modeflyvning Danmark. Indstil tiden til timeren skal give alarm Flyt afmærkningen til minutter og tryk på rulleknappen stiller minutter og endnu et tryk accepterer. Indstil tilsvarende for sekunder. 17

18 18

19 19 DX8 Dansk start og programmeringsvejledning

20 16:23: januar 2011

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere

Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere Den førende inden for Spread Spectrum teknologi Betjeningsvejledning 6-Kanal 10 modellers hukommelse DSM2 24 GHz RC system til modelfly og helikoptere INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle informationer Spektrum

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX

Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Lowrance X-47 Lowrance X-47EX Cuda 128 Cuda 128 Bærbar Cuda 168 Cuda 168EX Installation og betjeningsvejledning FairPoint 2003 Tak for at De har købt dette ekkolod. Disse ekkolodder er de seneste medlemmer

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Begynderguide. GLK Ellehammer rc-klub 2005, rev. 1, 2006

Begynderguide. GLK Ellehammer rc-klub 2005, rev. 1, 2006 Begynderguide GLK Ellehammer rc-klub 2005, rev. 1, 2006 Forord. Tidligere var det almindeligt, at modelflyvere havde lige så stor interesse for bygning af modeller som for flyvning med modeller. Mens der

Læs mere

Brugermanual SuperSail System

Brugermanual SuperSail System Brugermanual SuperSail System Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse... 1 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 6.1 FUNKTIONER...

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Brugervejledning. for

Brugervejledning. for Brugervejledning for HE-VA Doublet Seed Controller System HE-VA Doublet Seed Controller Vare nummer Serienummer Installeret af Dato for installation 1 af 40 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL!

TEKNISK MANUAL DM6000 INTERNT DOKUMENT SKIOLD GØR EN FORSKEL! TEKNISK MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DM6000 INTERNT DOKUMENT 982 002 060 Ver. 2.27 22-04-2013 Indhold 1. Indledning... 6 2. Software installation( PC )... 6 2.1 PROGRAM ILÆGNING CONTROLER... 11 2.2 INSTALLATION

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning

Ontech GSM 9030. Brugsanvisning Ontech GSM 9030 Brugsanvisning adanska Velkommen Tak fordi du valgte Ontech GSM 9030. Vi håber du vil få et stort udbytte samt meget glæde af dette produkt og at du syntes at denne manual er enkel at følge

Læs mere

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71

SAMSON AGRO A/S Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Brugerrmanual 2.8 3B Side 1 af 71 Gylledoseringscomputer Brugermanual version 3,0 = Montørmanual 1.22 Okt.2010 SlurryMaster 6000 V2 3B Ændringer i forhold til foregående revision er markeret med kursiv.

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere