BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

2 DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Audibility Extender Telefon T M+T Zen Master + Zen Master + Bagudrettet fokus Master + Audibility Extender Master + T Master + M+T Master + Telefon Zen+ Telefon+ Dato 2 Din høreklinik

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HØREAPPARATET...4 Akustiske indikatorer... 7 Batteriet... 8 Isætning af batteri... 8 Batterialarm Tænd og sluk for høreapparatet Markering af højre og venstre Placering af høreapparatet Udtagning af høreapparatet Lydstyrkeregulering Mistet partner-alarm Programmer Skift mellem lytteprogrammer Zen Telefon Brug af telefon RENGØRING...24 Høreapparatet TILBEHØR...26 HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER...30 VEDLIGEHOLDELSE...32 FORHOLDSREGLER INFORMATION...38 Tilpasning til høreapparaterne REGULATORY INFORMATION YDERLIGERE PROGRAMFORMER...46 SYMBOLER

4 HØREAPPARATET Illustrationen nedenfor viser høreapparatet uden earsettet. Valg af earset-løsning afhænger af dine specifikke behov. Vi henviser til separat brugsanvisning for earset. 1. Mikrofonåbninger 2. Volumenkontrol (valgfri) 3. Programknap 4. Tænd/sluk-kontakt 5. Batteriskuffe med neglegreb Hvis du har brug for hjælp til at identificere serienummeret (normalt 6 eller 7 cifre) på produktet, skal du kontakte din høreklinik. 4

5 BEMÆRK Ud over denne brugsanvisning er der udarbejdet en separat brugsanvisning med beskrivelse af de earset-løsninger, der er til rådighed til dit høreapparat: "Earset til Widex bag-ørethøreapparater" ADVARSEL Denne brugsanvisning samt brugsanvisningen Earset til Widex bag-øret-høreapparater indeholder vigtige oplysninger og vejledninger. Læs begge brugsanvisninger grundigt, inden du tager høreapparatet i brug. BEMÆRK I denne brugsanvisning kan dit høreapparat, earset og tilbehør se anderledes ud, end det du har. Ret til ændringer forbeholdes. 5

6 Påtænkt anvendelse Høreapparaterne er påtænkt anvendt til at forstærke lyd og lede den forstærkede lyd ind i øregangen i hverdagens lyttesituationer. Høreapparaterne kan være forsynet med Zen-programmet, som voksne kan bruge som lydbaggrund (dvs. musik/støjkilde), når de ønsker at slappe af. Oplysninger om brug Høreapparaterne er beregnet til personer med høretab inden for alle sværhedsgrader mellem minimalt (10 db HL) og svært (90 db HL) høretab og med alle høretabskonfigurationer. Høreapparaterne programmeres af professionelle audiologiske fagfolk (audiologer, høreapparattilpassere, ørenæse-hals-læger), som er uddannet i høre(re)habilitering. Beskrivelse af høreapparatet Dit CLEAR høreapparat anvendes med et earset, som består af en slange og en eartip eller øreprop. Høreapparatet bruger WidexLink, som er en patentbeskyttet trådløs teknologi, der giver mulighed for kommunikation mellem venstre og højre høreapparat samt mellem høreapparater og DEX tilbehør. 6

7 Dit høreapparat kan være forsynet med et lytteprogram, vi kalder Zen. Programmet genererer musiktoner (og af og til susen) i baggrunden. Disse toner er formet efter dit høretab. Akustiske indikatorer Høreapparatet kan være indstillet til at give et signal ved brug af bestemte funktioner. Signalet kan være en talebesked eller toner. Signalet kan også slås fra. Funktioner Standardindstillinger Justerer lydstyrke Tone Fra Bekræfter brug af programknap Kliklyd Fra Andre indstillinger Skifter program Talebesked Toner/fra Opstarter høreapparatet Talebesked Tone/fra Advarer om lavt batteri Talebesked 4 toner/fra Advarsel om mistet partner Fra Talebesked Påmindelse om service Fra Talebesked Bemærk: "Advarsel om mistet partner" kan kun gøres tilgængelig i CLEAR440 og CLEAR330. 7

8 Batteriet Den anbefalede batteritype er luft/zink-batteri. Til dit høreapparat skal benyttes batteri størrelse 13. På høreklinikken kan du få oplysninger om anskaffelse af batterier. Bemærk, at der på emballagen findes en datomarkering, som angiver, hvor længe batterierne kan holde, og anbefalinger om, hvordan batterierne skal kasseres efter brug. Isætning af batteri Inden du sætter et nyt batteri i høreapparatet, skal det lille klistermærke på batteriet fjernes. Batteriet begynder at virke, nogle sekunder efter at klistermærket er fjernet. FORSIGTIG! Hvis der er limrester eller andre fremmedlegemer på batteriet, bør batteriet ikke anvendes, da dette kan forårsage funktionsfejl i høreapparatet. Brug neglegrebet til forsigtigt at åbne batteriskuffen. 8

9 Placér batteriet i batteriskuffen, så plustegnet (+) på batteriet vender opad. Brug evt. den medfølgende batterimagnet til at styre batteriet på plads. + Hvis batteriskuffen er svær at lukke, er batteriet ikke anbragt korrekt. Når du skifter batteri, er det en god idé at holde høreapparatet ind over et bord. Høreapparatet kan være forsynet med en speciel batteriskuffe, som hjælper til at holde batteriet fast. Det er især en god ide, hvis høreapparatet skal bruges af et barn. 9

10 Batterialarm En akustisk indikator giver en lyd, når batteriet er ved at være brugt op, medmindre denne funktion er slået fra (se side 7). Vi anbefaler derfor altid at have et nyt batteri ved hånden. ADVARSEL Lad aldrig et brugt batteri sidde i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lække, vil det beskadige høreapparatet. ADVARSEL Høreapparat kan holde op med at fungere, for eksempel hvis batteriet er ved at være brugt op. Vær opmærksom på denne mulighed, specielt når du befinder dig i trafikken eller på anden måde er afhængig af advarselssignaler. 10

11 Tænd og sluk for høreapparatet Batteriskuffen på høreapparatet fungerer også som tænd/sluk-kontakt. Skub den lille tap opad for at tænde høreapparatet. En akustisk indikator angiver, når høreapparatet bliver tændt, medmindre denne funktion er slået fra. Tryk den lille tap nedad for at slukke høreapparatet. Når høreapparatet er slukket, kommer OFF til syne øverst på batteriskuffen. Bemærk: En anden måde at finde ud af, om høreapparatet er tændt, er ved at holde om det med hul hånd. Hvis det er tændt, hyler det. Husk altid at slukke høreapparatet, når du lægger det fra dig. Tag batteriet ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i flere dage. 11

12 Markering af højre og venstre Hvis du bruger høreapparat på begge ører, kan høreapparaterne forsynes med en farvemarkering (rødt mærke = højre øre og blåt mærke = venstre øre). Pilen viser, hvor markeringen er placeret. 12

13 Placering af høreapparatet Placér øreproppen/eartippen i øregangen, mens du holder fast nederst på slangen. Det kan være en hjælp, hvis du med den anden hånd trækker øret lidt bagud og opad. Placér høreapparatet bag øret, således at høreapparat og slange hviler behageligt på øret tæt ind imod hovedet. Illustrationerne viser en åben eartip. Se medfølgende separate earset-brugsanvisning, hvis du ønsker flere oplysninger om eartip/øreprop-typer, ankre og fremgangsmåder. Hvis earsettet ikke passer eller sidder korrekt i øret, så det giver anledning til ubehag, irritation, røde mærker eller lignende, skal du kontakte din høreklinik. 13

14 Udtagning af høreapparatet Fjern høreapparatet fra bag øret. Træk derefter forsigtigt øreproppen/eartippen ud af øregangen, mens du holder fast nederst på slangen. Hvis øreproppen/eartippen er forsynet med en udtrækssnor, skal du tage fat i denne og trække øreproppen/ eartippen ud af øregangen. 14

15 Lydstyrkeregulering Høreapparatet regulerer automatisk lydstyrken efter de omgivelser, du befinder dig i. Hvis dit høreapparat er udstyret med en volumenkontrol, har den form som en lille vippekontakt. Tryk kontakten opad, hvis du ønsker lyden kraftigere. Tryk kontakten nedad, hvis du ønsker lyden svagere. I standardindstilling har enhver regulering af lydstyrken indflydelse på begge høreapparater. Tal med høreklinikken, hvis du gerne vil have justeret de trin, hvormed lydstyrken øges eller sænkes. Hver gang du bruger volumenkontrollen, høres en biptone, medmindre funktionen er slået fra. Når lydstyrken er skruet helt op eller ned, bliver biplyden konstant. 15

16 ADVARSEL Hvis lydstyrken i høreapparatet generelt er for kraftig eller for svag, hvis gengivelsen af lyde virker forkert eller forvrænget, eller hvis du ønsker yderligere vejledning i brugen af høreapparatet, bør du kontakte høreklinikken. For at afbryde lyden helt Fortsæt med at trykke volumenkontrollen nedad, indtil biplyden har lydt For at få lyden tilbage igen Tryk kontakten opad eller Skift lytteprogram Alle lydstyrkereguleringer vil blive annulleret, når høreapparatet slukkes, eller når du skifter program. Kontakt høreklinikken, hvis du ønsker at få sat volumenkontrollen ud af funktion. 16

17 Mistet partner-alarm (Bemærk: Gælder kun, hvis denne funktion er tilgængelig og er blevet aktiveret af tilpasseren). Hvis et af dine høreapparater falder ud af øret, og/eller batteriet er brugt op, lyder et tonesignal og en talebesked to gange i det andet høreapparat. Programmer Dit høreapparat kan være forsynet med flere af følgende programmer plus det særlige Zen-program kaldet Zen+. I visse høreapparater kan Telefon+-programmet gøres tilgængeligt i stedet for Zen+. Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Audibility Extender Telefon Standard Når man lytter til musik Når man lytter til TV Dæmper baggrundsstøj Fokus på bagfra kommende lyde Gør højfrekvente lyde hørbare Når man taler i telefon 17

18 T M+T Zen Programkombination Zen+ Telefon+* I dette program lytter du via en telespole (T) og ikke via høreapparatets mikrofoner (M). Telespolen anvendes på steder, hvor der er installeret et teleslyngeanlæg. Hvis du aktiverer telespoleprogrammet, lytter du direkte til lydkilden og udelukker samtidig omgivende lyde. I dette program lytter du både via høreapparatets mikrofoner (M) og via telespolen (T). Genererer forskellige toner eller støj. Master-program i ét øre og Zen, Bagudrettet fokus, Audibility Extender, T, MT eller Telefon i det andet øre. Specielt Zen-program med op til tre forskellige Zen-lydstile Kun til telefonbrug. Sender telefonlyd, modtaget i det ene høreapparat, videre til det andet høreapparat. Bemærk, at mikrofonerne på det høreapparat, lyden sendes til, er slukkede. * ikke tilgængeligt i CLEAR220 Hvis dit behov ændrer sig, kan kombinationen af lytteprogrammer ligeledes ændres. FORSIGTIG! Når du vælger lytteprogrammet Telefon+, skal du huske på, at der er situationer, hvor det er særligt vigtigt at kunne høre omgivende lyde. 18

19 Zen-program Dit høreapparat kan være forsynet med et helt specielt, valgfrit lytteprogram, som vi kalder Zen. Programmet genererer musiktoner (og af og til susen) i baggrunden. Zen-programmet kan anvendes alene (uden forstærkning) i rolige omgivelser, når det ikke er nødvendigt at høre omgivende lyde. Eller det kan anvendes med forstærkning, således at omgivende lyde og genererede lyde (fraktaltoner og støj) høres sammen. FORSIGTIG! Anvendelse af forskellige Zen-programmer kan gribe forstyrrende ind, når det er nødvendigt at høre omgivende lyde og tale. Programmerne bør ikke anvendes, når det er vigtigt at høre sådanne lyde. Skift program i høreapparatet til et andet program end Zen. FORSIGTIG! Hvis du oplever reduceret lydstyrkeopfattelse, lydtolerance, tydelighed af tale, eller at tinnitus forværres, så kontakt høreklinikken. 19

20 Fordele Zen-programmet kan give nogle mennesker en afslappende lydbaggrund. Når Zen-programmet anvendes som hjælp til håndtering af tinnitus, kan brugeren opleve lindring af sin tinnitus. Oplysninger om brug Hensigten med Zen-programmet er at give en afslappende lydbaggrund (musik/støjkilde), som voksne kan bruge, når de ønsker at slappe af. Programmet kan bruges som et værktøj til lydterapi i et tinnitusbehandlingsprogram, der fastlægges af audiologiske fagfolk (audiologer, høreapparattilpassere, øre-næse-hals-læger). Vejledning til brug På grund af de helt specielle måder Zen-programmet er programmeret på i dit høreapparat, er det vigtigt, at du følger tilpasserens anbefalinger om, hvordan og hvornår programmet skal bruges, og/eller hvor længe programmet skal bruges. 20

21 Skift mellem lytteprogrammer Tryk kort på programknappen for at skifte program. Hver gang du skifter til et andet program, vil der lyde en akustisk indikator, medmindre denne funktion er slået fra. Program 1: Talebesked eller én kort biptone Program 2: Talebesked eller to korte biptoner Program 3: Talebesked eller tre korte biptoner Program 4: Talebesked eller én lang og én kort biptone Program 5: Talebesked eller én lang og to korte biptoner Zen+ eller Telefon+: Talebesked eller biptone I standardindstillingen får det indflydelse på begge dine høreapparater, når du skifter program. 21

22 Zen+ Du får adgang til dette program ved et langt tryk (mere end 1 sek.) på programknappen på høreapparatet eller RC-DEX. Med korte tryk kan du gå igennem de Zen-lydstile, du har til rådighed. Du kan forlade Zen+ ved at holde programtasten nede i mere end 1 sekund. Telefon+ Hvis dit høreapparat er programmeret med Phone+ i stedet for Zen+, får du adgang til programmet ved et langt tryk (mere end 1 sek.) på programknappen på høreapparatet. Du kan forlade Telefon+ ved at holde den samme programknap nede i mere end 1 sekund. Kontakt høreklinikken, hvis du ønsker at få programknappen sat ud af funktion. 22

23 Brug af telefon Ved brug af telefon anbefaler vi, at du holder telefonen ind mod hovedet i en skrå vinkel over øret ved høreapparatets mikrofon i stedet for direkte ind mod øregangen. Hvis lyden ikke er optimal, forsøg at flytte telefonen til en lidt anden position. 23

24 RENGØRING Til rengøring af høreapparat og earset findes følgende renseværktøjer*. Med hensyn til rengøring af earsettet henvises til brugsanvisningen Earset til Widex bagøret-høreapparater. 1. Klud 2. Rensenål 3. Rensetråd Kontakt høreklinikken, hvis du har brug for ekstra renseværktøj. * Udvalget afhænger af earset-type. 24

25 Høreapparatet Rengør høreapparatet med den bløde klud, hver gang du har brugt det. Hvis mikrofonåbningerne stadig er blokerede, skal du kontakte høreklinikken. ADVARSEL Brug aldrig vand eller rengøringsmidler til at rengøre høreapparatet, da dette kan forårsage funktionsfejl i høreapparatet. + Når høreapparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et varmt og tørt sted med batteriskuffen åben, så høreapparatet kan blive udluftet, og eventuel fugt kan forsvinde. 25

26 TILBEHØR Der findes flere forskellige audiohjælpemidler til dit høreapparat. RC-DEX TV-DEX fjernbetjening til brug i forbindelse med tv og radio M-DEX til mobiltelefon og fjernbetjening PHONE-DEX til nem brug af fastnettelefon* T-DEX til tilslutning af høreapparater til mobiltelefoner ved hjælp af telespole. FM+DEX FM+DEX er en kvalitetsstreamer, der er specielt designet til Widex høreapparater * Kun tilgængelige i visse lande 26

27 Direkte audioindgang (DAI - Direct Audio Input) Høreapparatet kan, via en audioindgang/audiosko, kobles direkte til forskellige former for tekniske hjælpemidler (FM-system og CROS/Bi-CROS-system) samt eksternt audioudstyr (radio, TV m.m.). I skemaet på næste side kan tilpasseren notere, hvilke audioprogrammer du har adgang til, samt hvilken programplads de ligger på. For yderligere detaljer om brugen af audioindgang henviser vi til høreklinikken. 27

28 Programrækkefølge DAI M-DAI ADVARSEL Hvis høreapparaterne anvendes sammen med udstyr, som er forbundet til en stikkontakt, skal sikkerhedsreglerne for dette udstyr overholdes, som angivet i IEC 60065, IEC , IEC eller tilsvarende standarder. Høreapparatet må ikke forbindes til stik, der er forsynet med et af følgende symboler: 28

29 FM-systemer Widex FM-systemet, SCOLA, består af en trådløs mikrofon og en modtager, der klikkes på høreapparatet via en FM-sko. Systemet kan indstilles til dine behov. Du kan finde flere oplysninger om SCOLA FM-systemet i brugermanualerne til SCOLA FM-systemet. På høreklinikken kan du få hjælp til at afgøre, om du kunne få glæde af en fjernbetjening eller andet tilbehør. 29

30 HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER Problem Mulig årsag Løsning Høreapparatet er helt tavst Høreapparatet er ikke tændt Sørg for, at batteriskuffen er skubbet helt op. Lyden i høreapparatet er ikke kraftig nok Høreapparatet hyler vedvarende Høreapparatet fungerer uregelmæssigt De to høreapparater arbejder ikke synkront Batteriet virker ikke Øret er tilstoppet af ørevoks Hørelsen er forandret Øret er tilstoppet af ørevoks Tænd/sluk-kontakten er snavset. Forbindelsen mellem høreapparaterne er gået tabt Sæt et nyt batteri i høreapparatet Kontakt læge/ørelæge Kontakt høreklinikken Kontakt læge/ørelæge Skub kontakten frem og tilbage et par gange Sluk for høreapparaterne og tænd dem igen 30

31 Problem Mulig årsag Løsning Høreapparaterne reagerer ikke på en tilsvarende lydstyrke- eller programændring på RC- DEX DEX anvendes uden for rækkevidde Stærk elektromagnetisk interferens i området DEX og høreapparaterne er ikke matchet Flyt DEX tættere på høreapparaterne Flyt væk fra kendt kilde til elektromagnetisk interferens Tjek med høreklinikken, at DEX er matchet med høreapparaterne Du hører "afbrudt" tale (diskontinuerlig) fra høreapparaterne eller ingen tale (lydløs) fra det transmitterende høreapparat. Batteriet i et af høreapparaterne er udløbet Stærk elektromagnetisk interferens i området Skift batteri i et eller begge høreapparater Flyt væk fra kendt kilde til interferens Bemærk: Disse oplysninger er kun gældende for høreapparatet. Se brugsanvisningen Earset til Widex bag-øret-høreapparater vedrørende informationer om netop din earset-løsning. Hvis problemet stadig er til stede, så kontakt høreklinikken for at få hjælp. 31

32 VEDLIGEHOLDELSE Høreapparatet skal behandles forsigtigt og omhyggeligt. Her er et par gode råd, som kan forlænge høreapparatets levetid: FORSIGTIG! Sluk for høreapparatet, når det ikke er i brug. Tag batteriet ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i flere dage. Når høreapparatet ikke er i brug, skal det opbevares i æsken på et tørt sted, hvor børn og husdyr ikke kan få fat i det. Høreapparatet må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed. Sørg for at tørre høreapparatet grundigt af, hvis det har været udsat for meget sved som efter intens fysisk aktivitet (f.eks. sport). Undgå at tabe høreapparatet - udfør rengøring og batteriskift, mens du holder høreapparatet ind over en blød overflade. Tag høreapparatet af, før du går i bad eller i vandet, og når du bruger en føntørrer, parfume, andre former for spray eller gelé som f.eks. solcremer eller andre cremer. 32

33 FORHOLDSREGLER ADVARSEL Høreapparater og batterier kan være farlige, hvis de sluges eller anvendes fejlagtigt. Hvis man sluger et batteri eller anvender det fejlagtigt, kan man komme meget alvorligt og muligvis livsfarligt til skade. Hvis skaden er sket, skal du straks kontakte en læge. Sørg for at holde høreapparater og deres dele, tilbehør og batterier uden før børns og andres rækkevidde, som kan risikere at sluge dem eller på anden måde komme til skade. Skift ikke batterier for øjnene af dem, og lad dem ikke se, hvor du opbevarer dine batterier. Bortskaf brugte batterier med omhu. Batterier er meget små og kan nemt forveksles med piller og lignende. Put aldrig batterier eller høreapparater i munden, da du kan risikere at sluge dem. Rengør og efterse høreapparatet efter brug for at kontrollere, at det er intakt. Hvis høreapparatet eller earsettet går i stykker, mens det sidder i øregangen, skal du straks kontakte høreklinikken. Forsøg ikke selv at fjerne delene. 33

34 ADVARSEL Eksplosionsrisiko, hvis batteriet udskiftes med en batteritype, der er ukorrekt eller genopladelig. Brugte batterier skal kasseres i overensstemmelse med anvisningerne. Lad aldrig andre bruge dit høreapparat, da dette kan skade deres hørelse permanent. Når du vælger et lytteprogram, skal du huske på, at der er situationer, hvor det er særligt vigtigt at kunne høre omgivende lyde (f.eks. trafik, advarselssignaler). Høreapparatet er fremstillet af moderne kunststofmaterialer med meget lille risiko for allergiske reaktioner. Vær alligevel opmærksom på eventuel hudirritation. Kontakt høreklinikken, hvis du bemærker hudirritation i eller omkring dit øre eller øregangen. 34

35 ADVARSEL Bemærk, at du altid ved brug af høreapparat skal sørge for regelmæssig udluftning af øregangen. Hvis øret ikke udluftes tilstrækkeligt, kan der være en let øget risiko for infektion eller sygdom i øregangen. Vi anbefaler derfor, at høreapparat og earset fjernes fra øret, når du går i seng, så øregangen kan blive udluftet. Hvis der i løbet af dagen er perioder, hvor du ikke har brug for høreapparat og earset, kan du også her fjerne dem. Derudover skal du sørge for at rengøre og efterse både høreapparat og earset efter behov. Hvis der opstår en infektion eller sygdom, bør du søge læge og kontakte høreklinikken for vejledning om, hvordan du desinficerer de forskellige høreapparatdele. Der må under ingen omstændigheder benyttes sprit, klor eller lignende materialer. Regelmæssig brug af fugtfjerner anbefales for at undgå funktionsfejl af høreapparatet. Brug ikke Widex høreapparater i miner eller andre områder med eksplosive luftarter. Hvis du skal under røntgen, scanning (MRI, CT) eller anden form for medicinsk behandling, skal høreapparatet tages af. Strålinger fra disse behandlinger samt andre former for stråling, som den i en mikrobølgeovn, kan beskadige dit høreapparat, og apparatet kan blive meget varmt. Den stråling, der kan komme fra bl.a. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner, er svagere og vil ikke skade høreapparatet, men kan forårsage hørbar interferens. 35

36 ADVARSEL Interferens med aktive implantater For at udvise forsigtighed anbefaler vi, at du følger de retningslinjer, som producenterne af defibrillatorer og pacemakere giver i forbindelse med anvendelse af mobiltelefoner: Hvis du bærer en aktiv implanterbar enhed, skal du holde trådløse høreapparater og høreapparattilbehør som f.eks. trådløse fjernbetjeninger eller kommunikationsudstyr mindst 15 cm væk fra implantatet. Hvis du oplever nogen form for interferens, skal du holde op med at anvende høreapparaterne og kontakte producenten af implantatet. Bemærk, at interferens også kan forårsages af strømførende ledninger, elektronisk udladning, metaldetektorer i lufthavne, etc. Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, bedes du kontakte producenten af implantatet for at få en risikovurdering. Hvis du har en implanterbar enhed, anbefaler vi at holde magneter* mindst 15 cm væk fra implantatet. (*= kan specificeres som Autophone magnet, høreapparatæske, magnet i et værktøj, etc.). 36

37 FORSIGTIG! Dit høreapparat er blevet testet for interferens efter internationale standarder. Det er ikke desto mindre muligt, at uforudset interferens kan opstå i høreapparater på grund af elektromagnetisk stråling fra andre produkter som alarmsystemer, overvågningssystemer og mobiltelefoner. Selvom høreapparatet er designet til at opfylde de skrappeste internationale EMC-standarder (elektromagnetisk kompatibilitet), kan man ikke udelukke den mulighed, at det kan forårsage interferens med andet udstyr, som f.eks. medicinsk udstyr. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere høreapparatet. 37

38 INFORMATION BEMÆRK Høreapparatet giver dig ikke normal hørelse og forhindrer eller forbedrer ikke organisk betingede høretab. Høreapparatet kan imidlertid hjælpe dig til at udnytte den hørelse, du har, bedst muligt. Du skal dog være opmærksom på, at det kan tage tid at vænne sig til et nyt høreapparat og nye lyde. Det betyder, at man oftest ikke får det fulde udbytte af sit høreapparat, hvis man kun bruger det sjældent. Anvendelse af et høreapparat er kun en del af hørehabiliteringen, som muligvis skal suppleres med auditiv træning og vejledning i mundaflæsning. Brug af høreapparat kan medføre, at ørevoks samler sig til egentlige propper. Hvis du har mistanke om, at der har samlet sig en prop af ørevoks i dit øre, skal du kontakte din læge/ørelæge. Ørevoks kan nemlig nedsætte dels din egen hørelse og dels høreapparatets virkning betydeligt. Som høreapparatbruger er det i øvrigt en god ide at få skyllet ørerne et par gange om året. 38

39 Tilpasning til høreapparaterne Tillykke med, at du tager de første skridt hen imod at genskabe dine kommunikationsfærdigheder med købet af avancerede høreapparater fra Widex. Da mange af de lyde, du muligvis hører nu, ikke har været fuldt ud hørbare uden høreapparater, opfordrer vi dig til at bruge et par minutter på at udføre følgende enkle aktiviteter i nævnte rækkefølge. Udfør dem først i stille omgivelser, og derefter i mere støjende omgivelser. 1. aktivitet: Lyt først til en ven eller et familiemedlem, der taler til dig. Dine øjne skal være lukkede og høreapparaterne slukkede. Tænd derefter for høreapparaterne, og fortsæt med at lytte. Kan du mærke forskellen? Formålet med denne aktivitet er ikke at høre hvert enkelt ord, men blot at bemærke forskellen i den forstærkede tale fra en velkendt kilde. 2. aktivitet: Lyt til din ven eller dit familiemedlem, der taler til dig. Høreapparaterne skal være tændte, men dine øjne lukkede. Fortsæt derefter med at lytte med åbne øjne. Formålet er at demonstrere, hvor nyttigt det er at modtage informationer fra øjnene som supplement til ørerne. 3. aktivitet: Køb to eksemplarer af en af dagens aviser. Bed en ven eller et familiemedlem om at læse en historie højt, samtidig med at du selv læser den samme historie. 39

40 Som alternativ kan du selv læse den højt og lytte til din egen stemme. Det er også en god idé at se tv med tekstning for hørehæmmede. Vi hører i vores hjerne, ikke i vores ører. Det tager lidt tid, før din hjerne vænner sig helt til de nye lyde, du hører. Det er f.eks. ikke usædvanligt at høre visse lyde, f.eks. dine egne fodtrin, raslen fra en avis, eller køleskabets brummen lyde, som personer med normal hørelse tager for givet og derfor ikke bevidst registrerer. Vær tålmodig, og giv dig selv et par uger til vænne dig til det. Din hjerne lærer at ignorere lyde, hvis de ikke er vigtige. Hvis lydene er for høje eller ubehagelige, skal du selvfølgelig kontakte din høreklinik. Almindelig tale indeholder mange overflødige toner. Hvis du bekymrer dig om, at du er gået glip af et ord, går du sandsynligvis glip af flere ord. Fokusér på indholdet af samtalen. Det kan være til hjælp at bede en, du er tryg ved, om diskret at gøre dig opmærksom på, hvad man taler om, når du lytter i en gruppe. Før du går på restaurant, bør du ringe i forvejen og bede om en plads borte fra køkken- eller barområdet. Husk, at selv normalthørende kan have problemer med at høre i støjende omgivelser. På kan du finde flere aktiviteter, træningsmaterialer og nyttige råd om kommunikation. 40

41 REGULATORY INFORMATION FCC ID: TTY-C49 IC: 5676B-C49 Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 41

42 NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 42

43 Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 43

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal)

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014. TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA -

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen

Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURlig lyd De nye CLEAR 330 høreapparater fra Widex er fuldstændig trådløse, og de kan kommunikere med hinanden konstant, ligesom

Læs mere

har givet os to ører designet til at arbejde sammen

har givet os to ører designet til at arbejde sammen Widex clear440-pa Naturen har givet os to ører designet til at arbejde sammen en verden af NATURLig lyd Naturen har givet os to ører, designet til at arbejde sammen. Og de nye WIDEX CLEAR 440-PA høreapparater

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint ODIN - Model: ODIN Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint ODIN - Model: ODIN Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint ODIN - Model: ODIN Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014 TAK FORDI DU HAR KØBT ODIN - EN

Læs mere

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3

G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 G I G A B I T R O U T E R W I R E L E S S 3 0 0 N 3 0 0 M B P S W I T H U S B P O R T B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 3 3 1 D A N S K Pa k k e n s i n d h o l d 5 T e k n i s k e s p e c i f i

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING CIC, MIC, ITC, HS, FS Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater

Læs mere

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM GODE 3GRUNDE WIDEX INTRODUCERER naturtro lyd I WIDEX DREAM DREAM er den nye familie af exceptionelle høreapparater fra Widex. Takket være den nye og banebrydende teknologiske platform TRUE ISP sætter DREAM

Læs mere

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning

Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30. Betjeningsvejledning Phonak Bolero Q Q90, Q70, Q50, Q30 Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger: Læs venligst oplysningerne på de følgende sider, før du bruger dit høreapparat 6 2.1 Advarsler

Læs mere

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BAg-ØRET 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning minirite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse

Hørelse for livet Beskyt din hørelse. Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse Hørelse for livet Beskyt din hørelse Tips til, hvordan du bedst beskytter din hørelse 3 Din hørelse er vigtig Gennem hele livet bliver vi konstant udsat for forskellige lyde - i skolen, derhjemme, på

Læs mere

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk.

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Carat www.siemens.dk/hearing Nyd lyden af livet De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Dine perfekte partnere til binaural hørelse og forbedret forbindelse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion M micon Motion P micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

Din hørelse er dyrebar

Din hørelse er dyrebar Beskyt din hørelse 3 Din hørelse er dyrebar Igennem livet bliver vi bombarderet med en konstant strøm af lyde i skolen, derhjemme, på arbejdet og når vi færdes ude. Og nogle gange bliver disse lyde så

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi

Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi Zubehör / Accessories Bluetooth / USB Interface 7 607 545 550 VW / Audi http://www.blaupunkt.com 12V Fakra Microphone PTT (Push to talk) - key GROUND BLAUPUNKT Pin9 (Fakra) Bluetooth 10 Pin 2 (ISO) GROUND

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Vejledning til Quantum 2 bag-øret (BTE)- og i-øret (ITE)-høreapparat

Vejledning til Quantum 2 bag-øret (BTE)- og i-øret (ITE)-høreapparat Vejledning til Quantum 2 bag-øret (BTE)- og i-øret (ITE)-høreapparat Tak Tak, fordi du har valgt et Unitron-høreapparat. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med hørenedsættelse. Vi er i tæt samarbejde

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

WIDEX NYHEDER FRA WIDEX TIL PROFESSIONELLE. Nummer 1

WIDEX NYHEDER FRA WIDEX TIL PROFESSIONELLE. Nummer 1 Nummer 1 MARTS 2011 Udgivet af: Redaktion: Widex DK A/S Annelise Riis Ebbesen - are@widex.dk Martin Bloch Schlawitz - mbh@widex.dk Michael Westermann - mw@widex.dk Ønsker du ikke at modtage pro.widex pr

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Lille, komfortabelt og fleksibelt WIDEX SUPER introducerer for første gang RITE-teknologi i kategorien meget kraftige høreapparater.

Lille, komfortabelt og fleksibelt WIDEX SUPER introducerer for første gang RITE-teknologi i kategorien meget kraftige høreapparater. Ægte Super Power Lille, komfortabelt og fleksibelt WIDEX SUPER introducerer for første gang RITE-teknologi i kategorien meget kraftige høreapparater. 4 Ultimativ POWER For høreapparatbrugere med svær og

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugervejledning. SmartBand SWR10

Brugervejledning. SmartBand SWR10 Brugervejledning SmartBand SWR10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Indledning...3 Oversigt over hardware...3 Opladning af dit SmartBand...3 Samling...4 Sådan slår du SmartBand til og fra...4 Konfiguration

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual

Wonderfil Wrap Automatisk luftpudepumpe. Brugsanvisning Oversættelse af original manual Automatisk luftpudepumpe Brugsanvisning Oversættelse af original manual Wonderfil Wrap is covered by U.S. Patent 8272510. Other patents pending. www.sealedair.com WFW 11/12 Wonderfil Wrap is covered by

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere