BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

2 DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Audibility Extender Telefon T M+T Zen Master + Zen Master + Bagudrettet fokus Master + Audibility Extender Master + T Master + M+T Master + Telefon Zen+ Telefon+ Dato 2 Din høreklinik

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HØREAPPARATET...4 Akustiske indikatorer... 7 Batteriet... 8 Isætning af batteri... 8 Batterialarm Tænd og sluk for høreapparatet Markering af højre og venstre Placering af høreapparatet Udtagning af høreapparatet Lydstyrkeregulering Mistet partner-alarm Programmer Skift mellem lytteprogrammer Zen Telefon Brug af telefon RENGØRING...24 Høreapparatet TILBEHØR...26 HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER...30 VEDLIGEHOLDELSE...32 FORHOLDSREGLER INFORMATION...38 Tilpasning til høreapparaterne REGULATORY INFORMATION YDERLIGERE PROGRAMFORMER...46 SYMBOLER

4 HØREAPPARATET Illustrationen nedenfor viser høreapparatet uden earsettet. Valg af earset-løsning afhænger af dine specifikke behov. Vi henviser til separat brugsanvisning for earset. 1. Mikrofonåbninger 2. Volumenkontrol (valgfri) 3. Programknap 4. Tænd/sluk-kontakt 5. Batteriskuffe med neglegreb Hvis du har brug for hjælp til at identificere serienummeret (normalt 6 eller 7 cifre) på produktet, skal du kontakte din høreklinik. 4

5 BEMÆRK Ud over denne brugsanvisning er der udarbejdet en separat brugsanvisning med beskrivelse af de earset-løsninger, der er til rådighed til dit høreapparat: "Earset til Widex bag-ørethøreapparater" ADVARSEL Denne brugsanvisning samt brugsanvisningen Earset til Widex bag-øret-høreapparater indeholder vigtige oplysninger og vejledninger. Læs begge brugsanvisninger grundigt, inden du tager høreapparatet i brug. BEMÆRK I denne brugsanvisning kan dit høreapparat, earset og tilbehør se anderledes ud, end det du har. Ret til ændringer forbeholdes. 5

6 Påtænkt anvendelse Høreapparaterne er påtænkt anvendt til at forstærke lyd og lede den forstærkede lyd ind i øregangen i hverdagens lyttesituationer. Høreapparaterne kan være forsynet med Zen-programmet, som voksne kan bruge som lydbaggrund (dvs. musik/støjkilde), når de ønsker at slappe af. Oplysninger om brug Høreapparaterne er beregnet til personer med høretab inden for alle sværhedsgrader mellem minimalt (10 db HL) og svært (90 db HL) høretab og med alle høretabskonfigurationer. Høreapparaterne programmeres af professionelle audiologiske fagfolk (audiologer, høreapparattilpassere, ørenæse-hals-læger), som er uddannet i høre(re)habilitering. Beskrivelse af høreapparatet Dit CLEAR høreapparat anvendes med et earset, som består af en slange og en eartip eller øreprop. Høreapparatet bruger WidexLink, som er en patentbeskyttet trådløs teknologi, der giver mulighed for kommunikation mellem venstre og højre høreapparat samt mellem høreapparater og DEX tilbehør. 6

7 Dit høreapparat kan være forsynet med et lytteprogram, vi kalder Zen. Programmet genererer musiktoner (og af og til susen) i baggrunden. Disse toner er formet efter dit høretab. Akustiske indikatorer Høreapparatet kan være indstillet til at give et signal ved brug af bestemte funktioner. Signalet kan være en talebesked eller toner. Signalet kan også slås fra. Funktioner Standardindstillinger Justerer lydstyrke Tone Fra Bekræfter brug af programknap Kliklyd Fra Andre indstillinger Skifter program Talebesked Toner/fra Opstarter høreapparatet Talebesked Tone/fra Advarer om lavt batteri Talebesked 4 toner/fra Advarsel om mistet partner Fra Talebesked Påmindelse om service Fra Talebesked Bemærk: "Advarsel om mistet partner" kan kun gøres tilgængelig i CLEAR440 og CLEAR330. 7

8 Batteriet Den anbefalede batteritype er luft/zink-batteri. Til dit høreapparat skal benyttes batteri størrelse 13. På høreklinikken kan du få oplysninger om anskaffelse af batterier. Bemærk, at der på emballagen findes en datomarkering, som angiver, hvor længe batterierne kan holde, og anbefalinger om, hvordan batterierne skal kasseres efter brug. Isætning af batteri Inden du sætter et nyt batteri i høreapparatet, skal det lille klistermærke på batteriet fjernes. Batteriet begynder at virke, nogle sekunder efter at klistermærket er fjernet. FORSIGTIG! Hvis der er limrester eller andre fremmedlegemer på batteriet, bør batteriet ikke anvendes, da dette kan forårsage funktionsfejl i høreapparatet. Brug neglegrebet til forsigtigt at åbne batteriskuffen. 8

9 Placér batteriet i batteriskuffen, så plustegnet (+) på batteriet vender opad. Brug evt. den medfølgende batterimagnet til at styre batteriet på plads. + Hvis batteriskuffen er svær at lukke, er batteriet ikke anbragt korrekt. Når du skifter batteri, er det en god idé at holde høreapparatet ind over et bord. Høreapparatet kan være forsynet med en speciel batteriskuffe, som hjælper til at holde batteriet fast. Det er især en god ide, hvis høreapparatet skal bruges af et barn. 9

10 Batterialarm En akustisk indikator giver en lyd, når batteriet er ved at være brugt op, medmindre denne funktion er slået fra (se side 7). Vi anbefaler derfor altid at have et nyt batteri ved hånden. ADVARSEL Lad aldrig et brugt batteri sidde i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lække, vil det beskadige høreapparatet. ADVARSEL Høreapparat kan holde op med at fungere, for eksempel hvis batteriet er ved at være brugt op. Vær opmærksom på denne mulighed, specielt når du befinder dig i trafikken eller på anden måde er afhængig af advarselssignaler. 10

11 Tænd og sluk for høreapparatet Batteriskuffen på høreapparatet fungerer også som tænd/sluk-kontakt. Skub den lille tap opad for at tænde høreapparatet. En akustisk indikator angiver, når høreapparatet bliver tændt, medmindre denne funktion er slået fra. Tryk den lille tap nedad for at slukke høreapparatet. Når høreapparatet er slukket, kommer OFF til syne øverst på batteriskuffen. Bemærk: En anden måde at finde ud af, om høreapparatet er tændt, er ved at holde om det med hul hånd. Hvis det er tændt, hyler det. Husk altid at slukke høreapparatet, når du lægger det fra dig. Tag batteriet ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i flere dage. 11

12 Markering af højre og venstre Hvis du bruger høreapparat på begge ører, kan høreapparaterne forsynes med en farvemarkering (rødt mærke = højre øre og blåt mærke = venstre øre). Pilen viser, hvor markeringen er placeret. 12

13 Placering af høreapparatet Placér øreproppen/eartippen i øregangen, mens du holder fast nederst på slangen. Det kan være en hjælp, hvis du med den anden hånd trækker øret lidt bagud og opad. Placér høreapparatet bag øret, således at høreapparat og slange hviler behageligt på øret tæt ind imod hovedet. Illustrationerne viser en åben eartip. Se medfølgende separate earset-brugsanvisning, hvis du ønsker flere oplysninger om eartip/øreprop-typer, ankre og fremgangsmåder. Hvis earsettet ikke passer eller sidder korrekt i øret, så det giver anledning til ubehag, irritation, røde mærker eller lignende, skal du kontakte din høreklinik. 13

14 Udtagning af høreapparatet Fjern høreapparatet fra bag øret. Træk derefter forsigtigt øreproppen/eartippen ud af øregangen, mens du holder fast nederst på slangen. Hvis øreproppen/eartippen er forsynet med en udtrækssnor, skal du tage fat i denne og trække øreproppen/ eartippen ud af øregangen. 14

15 Lydstyrkeregulering Høreapparatet regulerer automatisk lydstyrken efter de omgivelser, du befinder dig i. Hvis dit høreapparat er udstyret med en volumenkontrol, har den form som en lille vippekontakt. Tryk kontakten opad, hvis du ønsker lyden kraftigere. Tryk kontakten nedad, hvis du ønsker lyden svagere. I standardindstilling har enhver regulering af lydstyrken indflydelse på begge høreapparater. Tal med høreklinikken, hvis du gerne vil have justeret de trin, hvormed lydstyrken øges eller sænkes. Hver gang du bruger volumenkontrollen, høres en biptone, medmindre funktionen er slået fra. Når lydstyrken er skruet helt op eller ned, bliver biplyden konstant. 15

16 ADVARSEL Hvis lydstyrken i høreapparatet generelt er for kraftig eller for svag, hvis gengivelsen af lyde virker forkert eller forvrænget, eller hvis du ønsker yderligere vejledning i brugen af høreapparatet, bør du kontakte høreklinikken. For at afbryde lyden helt Fortsæt med at trykke volumenkontrollen nedad, indtil biplyden har lydt For at få lyden tilbage igen Tryk kontakten opad eller Skift lytteprogram Alle lydstyrkereguleringer vil blive annulleret, når høreapparatet slukkes, eller når du skifter program. Kontakt høreklinikken, hvis du ønsker at få sat volumenkontrollen ud af funktion. 16

17 Mistet partner-alarm (Bemærk: Gælder kun, hvis denne funktion er tilgængelig og er blevet aktiveret af tilpasseren). Hvis et af dine høreapparater falder ud af øret, og/eller batteriet er brugt op, lyder et tonesignal og en talebesked to gange i det andet høreapparat. Programmer Dit høreapparat kan være forsynet med flere af følgende programmer plus det særlige Zen-program kaldet Zen+. I visse høreapparater kan Telefon+-programmet gøres tilgængeligt i stedet for Zen+. Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Audibility Extender Telefon Standard Når man lytter til musik Når man lytter til TV Dæmper baggrundsstøj Fokus på bagfra kommende lyde Gør højfrekvente lyde hørbare Når man taler i telefon 17

18 T M+T Zen Programkombination Zen+ Telefon+* I dette program lytter du via en telespole (T) og ikke via høreapparatets mikrofoner (M). Telespolen anvendes på steder, hvor der er installeret et teleslyngeanlæg. Hvis du aktiverer telespoleprogrammet, lytter du direkte til lydkilden og udelukker samtidig omgivende lyde. I dette program lytter du både via høreapparatets mikrofoner (M) og via telespolen (T). Genererer forskellige toner eller støj. Master-program i ét øre og Zen, Bagudrettet fokus, Audibility Extender, T, MT eller Telefon i det andet øre. Specielt Zen-program med op til tre forskellige Zen-lydstile Kun til telefonbrug. Sender telefonlyd, modtaget i det ene høreapparat, videre til det andet høreapparat. Bemærk, at mikrofonerne på det høreapparat, lyden sendes til, er slukkede. * ikke tilgængeligt i CLEAR220 Hvis dit behov ændrer sig, kan kombinationen af lytteprogrammer ligeledes ændres. FORSIGTIG! Når du vælger lytteprogrammet Telefon+, skal du huske på, at der er situationer, hvor det er særligt vigtigt at kunne høre omgivende lyde. 18

19 Zen-program Dit høreapparat kan være forsynet med et helt specielt, valgfrit lytteprogram, som vi kalder Zen. Programmet genererer musiktoner (og af og til susen) i baggrunden. Zen-programmet kan anvendes alene (uden forstærkning) i rolige omgivelser, når det ikke er nødvendigt at høre omgivende lyde. Eller det kan anvendes med forstærkning, således at omgivende lyde og genererede lyde (fraktaltoner og støj) høres sammen. FORSIGTIG! Anvendelse af forskellige Zen-programmer kan gribe forstyrrende ind, når det er nødvendigt at høre omgivende lyde og tale. Programmerne bør ikke anvendes, når det er vigtigt at høre sådanne lyde. Skift program i høreapparatet til et andet program end Zen. FORSIGTIG! Hvis du oplever reduceret lydstyrkeopfattelse, lydtolerance, tydelighed af tale, eller at tinnitus forværres, så kontakt høreklinikken. 19

20 Fordele Zen-programmet kan give nogle mennesker en afslappende lydbaggrund. Når Zen-programmet anvendes som hjælp til håndtering af tinnitus, kan brugeren opleve lindring af sin tinnitus. Oplysninger om brug Hensigten med Zen-programmet er at give en afslappende lydbaggrund (musik/støjkilde), som voksne kan bruge, når de ønsker at slappe af. Programmet kan bruges som et værktøj til lydterapi i et tinnitusbehandlingsprogram, der fastlægges af audiologiske fagfolk (audiologer, høreapparattilpassere, øre-næse-hals-læger). Vejledning til brug På grund af de helt specielle måder Zen-programmet er programmeret på i dit høreapparat, er det vigtigt, at du følger tilpasserens anbefalinger om, hvordan og hvornår programmet skal bruges, og/eller hvor længe programmet skal bruges. 20

21 Skift mellem lytteprogrammer Tryk kort på programknappen for at skifte program. Hver gang du skifter til et andet program, vil der lyde en akustisk indikator, medmindre denne funktion er slået fra. Program 1: Talebesked eller én kort biptone Program 2: Talebesked eller to korte biptoner Program 3: Talebesked eller tre korte biptoner Program 4: Talebesked eller én lang og én kort biptone Program 5: Talebesked eller én lang og to korte biptoner Zen+ eller Telefon+: Talebesked eller biptone I standardindstillingen får det indflydelse på begge dine høreapparater, når du skifter program. 21

22 Zen+ Du får adgang til dette program ved et langt tryk (mere end 1 sek.) på programknappen på høreapparatet eller RC-DEX. Med korte tryk kan du gå igennem de Zen-lydstile, du har til rådighed. Du kan forlade Zen+ ved at holde programtasten nede i mere end 1 sekund. Telefon+ Hvis dit høreapparat er programmeret med Phone+ i stedet for Zen+, får du adgang til programmet ved et langt tryk (mere end 1 sek.) på programknappen på høreapparatet. Du kan forlade Telefon+ ved at holde den samme programknap nede i mere end 1 sekund. Kontakt høreklinikken, hvis du ønsker at få programknappen sat ud af funktion. 22

23 Brug af telefon Ved brug af telefon anbefaler vi, at du holder telefonen ind mod hovedet i en skrå vinkel over øret ved høreapparatets mikrofon i stedet for direkte ind mod øregangen. Hvis lyden ikke er optimal, forsøg at flytte telefonen til en lidt anden position. 23

24 RENGØRING Til rengøring af høreapparat og earset findes følgende renseværktøjer*. Med hensyn til rengøring af earsettet henvises til brugsanvisningen Earset til Widex bagøret-høreapparater. 1. Klud 2. Rensenål 3. Rensetråd Kontakt høreklinikken, hvis du har brug for ekstra renseværktøj. * Udvalget afhænger af earset-type. 24

25 Høreapparatet Rengør høreapparatet med den bløde klud, hver gang du har brugt det. Hvis mikrofonåbningerne stadig er blokerede, skal du kontakte høreklinikken. ADVARSEL Brug aldrig vand eller rengøringsmidler til at rengøre høreapparatet, da dette kan forårsage funktionsfejl i høreapparatet. + Når høreapparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et varmt og tørt sted med batteriskuffen åben, så høreapparatet kan blive udluftet, og eventuel fugt kan forsvinde. 25

26 TILBEHØR Der findes flere forskellige audiohjælpemidler til dit høreapparat. RC-DEX TV-DEX fjernbetjening til brug i forbindelse med tv og radio M-DEX til mobiltelefon og fjernbetjening PHONE-DEX til nem brug af fastnettelefon* T-DEX til tilslutning af høreapparater til mobiltelefoner ved hjælp af telespole. FM+DEX FM+DEX er en kvalitetsstreamer, der er specielt designet til Widex høreapparater * Kun tilgængelige i visse lande 26

27 Direkte audioindgang (DAI - Direct Audio Input) Høreapparatet kan, via en audioindgang/audiosko, kobles direkte til forskellige former for tekniske hjælpemidler (FM-system og CROS/Bi-CROS-system) samt eksternt audioudstyr (radio, TV m.m.). I skemaet på næste side kan tilpasseren notere, hvilke audioprogrammer du har adgang til, samt hvilken programplads de ligger på. For yderligere detaljer om brugen af audioindgang henviser vi til høreklinikken. 27

28 Programrækkefølge DAI M-DAI ADVARSEL Hvis høreapparaterne anvendes sammen med udstyr, som er forbundet til en stikkontakt, skal sikkerhedsreglerne for dette udstyr overholdes, som angivet i IEC 60065, IEC , IEC eller tilsvarende standarder. Høreapparatet må ikke forbindes til stik, der er forsynet med et af følgende symboler: 28

29 FM-systemer Widex FM-systemet, SCOLA, består af en trådløs mikrofon og en modtager, der klikkes på høreapparatet via en FM-sko. Systemet kan indstilles til dine behov. Du kan finde flere oplysninger om SCOLA FM-systemet i brugermanualerne til SCOLA FM-systemet. På høreklinikken kan du få hjælp til at afgøre, om du kunne få glæde af en fjernbetjening eller andet tilbehør. 29

30 HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER Problem Mulig årsag Løsning Høreapparatet er helt tavst Høreapparatet er ikke tændt Sørg for, at batteriskuffen er skubbet helt op. Lyden i høreapparatet er ikke kraftig nok Høreapparatet hyler vedvarende Høreapparatet fungerer uregelmæssigt De to høreapparater arbejder ikke synkront Batteriet virker ikke Øret er tilstoppet af ørevoks Hørelsen er forandret Øret er tilstoppet af ørevoks Tænd/sluk-kontakten er snavset. Forbindelsen mellem høreapparaterne er gået tabt Sæt et nyt batteri i høreapparatet Kontakt læge/ørelæge Kontakt høreklinikken Kontakt læge/ørelæge Skub kontakten frem og tilbage et par gange Sluk for høreapparaterne og tænd dem igen 30

31 Problem Mulig årsag Løsning Høreapparaterne reagerer ikke på en tilsvarende lydstyrke- eller programændring på RC- DEX DEX anvendes uden for rækkevidde Stærk elektromagnetisk interferens i området DEX og høreapparaterne er ikke matchet Flyt DEX tættere på høreapparaterne Flyt væk fra kendt kilde til elektromagnetisk interferens Tjek med høreklinikken, at DEX er matchet med høreapparaterne Du hører "afbrudt" tale (diskontinuerlig) fra høreapparaterne eller ingen tale (lydløs) fra det transmitterende høreapparat. Batteriet i et af høreapparaterne er udløbet Stærk elektromagnetisk interferens i området Skift batteri i et eller begge høreapparater Flyt væk fra kendt kilde til interferens Bemærk: Disse oplysninger er kun gældende for høreapparatet. Se brugsanvisningen Earset til Widex bag-øret-høreapparater vedrørende informationer om netop din earset-løsning. Hvis problemet stadig er til stede, så kontakt høreklinikken for at få hjælp. 31

32 VEDLIGEHOLDELSE Høreapparatet skal behandles forsigtigt og omhyggeligt. Her er et par gode råd, som kan forlænge høreapparatets levetid: FORSIGTIG! Sluk for høreapparatet, når det ikke er i brug. Tag batteriet ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i flere dage. Når høreapparatet ikke er i brug, skal det opbevares i æsken på et tørt sted, hvor børn og husdyr ikke kan få fat i det. Høreapparatet må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed. Sørg for at tørre høreapparatet grundigt af, hvis det har været udsat for meget sved som efter intens fysisk aktivitet (f.eks. sport). Undgå at tabe høreapparatet - udfør rengøring og batteriskift, mens du holder høreapparatet ind over en blød overflade. Tag høreapparatet af, før du går i bad eller i vandet, og når du bruger en føntørrer, parfume, andre former for spray eller gelé som f.eks. solcremer eller andre cremer. 32

33 FORHOLDSREGLER ADVARSEL Høreapparater og batterier kan være farlige, hvis de sluges eller anvendes fejlagtigt. Hvis man sluger et batteri eller anvender det fejlagtigt, kan man komme meget alvorligt og muligvis livsfarligt til skade. Hvis skaden er sket, skal du straks kontakte en læge. Sørg for at holde høreapparater og deres dele, tilbehør og batterier uden før børns og andres rækkevidde, som kan risikere at sluge dem eller på anden måde komme til skade. Skift ikke batterier for øjnene af dem, og lad dem ikke se, hvor du opbevarer dine batterier. Bortskaf brugte batterier med omhu. Batterier er meget små og kan nemt forveksles med piller og lignende. Put aldrig batterier eller høreapparater i munden, da du kan risikere at sluge dem. Rengør og efterse høreapparatet efter brug for at kontrollere, at det er intakt. Hvis høreapparatet eller earsettet går i stykker, mens det sidder i øregangen, skal du straks kontakte høreklinikken. Forsøg ikke selv at fjerne delene. 33

34 ADVARSEL Eksplosionsrisiko, hvis batteriet udskiftes med en batteritype, der er ukorrekt eller genopladelig. Brugte batterier skal kasseres i overensstemmelse med anvisningerne. Lad aldrig andre bruge dit høreapparat, da dette kan skade deres hørelse permanent. Når du vælger et lytteprogram, skal du huske på, at der er situationer, hvor det er særligt vigtigt at kunne høre omgivende lyde (f.eks. trafik, advarselssignaler). Høreapparatet er fremstillet af moderne kunststofmaterialer med meget lille risiko for allergiske reaktioner. Vær alligevel opmærksom på eventuel hudirritation. Kontakt høreklinikken, hvis du bemærker hudirritation i eller omkring dit øre eller øregangen. 34

35 ADVARSEL Bemærk, at du altid ved brug af høreapparat skal sørge for regelmæssig udluftning af øregangen. Hvis øret ikke udluftes tilstrækkeligt, kan der være en let øget risiko for infektion eller sygdom i øregangen. Vi anbefaler derfor, at høreapparat og earset fjernes fra øret, når du går i seng, så øregangen kan blive udluftet. Hvis der i løbet af dagen er perioder, hvor du ikke har brug for høreapparat og earset, kan du også her fjerne dem. Derudover skal du sørge for at rengøre og efterse både høreapparat og earset efter behov. Hvis der opstår en infektion eller sygdom, bør du søge læge og kontakte høreklinikken for vejledning om, hvordan du desinficerer de forskellige høreapparatdele. Der må under ingen omstændigheder benyttes sprit, klor eller lignende materialer. Regelmæssig brug af fugtfjerner anbefales for at undgå funktionsfejl af høreapparatet. Brug ikke Widex høreapparater i miner eller andre områder med eksplosive luftarter. Hvis du skal under røntgen, scanning (MRI, CT) eller anden form for medicinsk behandling, skal høreapparatet tages af. Strålinger fra disse behandlinger samt andre former for stråling, som den i en mikrobølgeovn, kan beskadige dit høreapparat, og apparatet kan blive meget varmt. Den stråling, der kan komme fra bl.a. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner, er svagere og vil ikke skade høreapparatet, men kan forårsage hørbar interferens. 35

36 ADVARSEL Interferens med aktive implantater For at udvise forsigtighed anbefaler vi, at du følger de retningslinjer, som producenterne af defibrillatorer og pacemakere giver i forbindelse med anvendelse af mobiltelefoner: Hvis du bærer en aktiv implanterbar enhed, skal du holde trådløse høreapparater og høreapparattilbehør som f.eks. trådløse fjernbetjeninger eller kommunikationsudstyr mindst 15 cm væk fra implantatet. Hvis du oplever nogen form for interferens, skal du holde op med at anvende høreapparaterne og kontakte producenten af implantatet. Bemærk, at interferens også kan forårsages af strømførende ledninger, elektronisk udladning, metaldetektorer i lufthavne, etc. Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, bedes du kontakte producenten af implantatet for at få en risikovurdering. Hvis du har en implanterbar enhed, anbefaler vi at holde magneter* mindst 15 cm væk fra implantatet. (*= kan specificeres som Autophone magnet, høreapparatæske, magnet i et værktøj, etc.). 36

37 FORSIGTIG! Dit høreapparat er blevet testet for interferens efter internationale standarder. Det er ikke desto mindre muligt, at uforudset interferens kan opstå i høreapparater på grund af elektromagnetisk stråling fra andre produkter som alarmsystemer, overvågningssystemer og mobiltelefoner. Selvom høreapparatet er designet til at opfylde de skrappeste internationale EMC-standarder (elektromagnetisk kompatibilitet), kan man ikke udelukke den mulighed, at det kan forårsage interferens med andet udstyr, som f.eks. medicinsk udstyr. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere høreapparatet. 37

38 INFORMATION BEMÆRK Høreapparatet giver dig ikke normal hørelse og forhindrer eller forbedrer ikke organisk betingede høretab. Høreapparatet kan imidlertid hjælpe dig til at udnytte den hørelse, du har, bedst muligt. Du skal dog være opmærksom på, at det kan tage tid at vænne sig til et nyt høreapparat og nye lyde. Det betyder, at man oftest ikke får det fulde udbytte af sit høreapparat, hvis man kun bruger det sjældent. Anvendelse af et høreapparat er kun en del af hørehabiliteringen, som muligvis skal suppleres med auditiv træning og vejledning i mundaflæsning. Brug af høreapparat kan medføre, at ørevoks samler sig til egentlige propper. Hvis du har mistanke om, at der har samlet sig en prop af ørevoks i dit øre, skal du kontakte din læge/ørelæge. Ørevoks kan nemlig nedsætte dels din egen hørelse og dels høreapparatets virkning betydeligt. Som høreapparatbruger er det i øvrigt en god ide at få skyllet ørerne et par gange om året. 38

39 Tilpasning til høreapparaterne Tillykke med, at du tager de første skridt hen imod at genskabe dine kommunikationsfærdigheder med købet af avancerede høreapparater fra Widex. Da mange af de lyde, du muligvis hører nu, ikke har været fuldt ud hørbare uden høreapparater, opfordrer vi dig til at bruge et par minutter på at udføre følgende enkle aktiviteter i nævnte rækkefølge. Udfør dem først i stille omgivelser, og derefter i mere støjende omgivelser. 1. aktivitet: Lyt først til en ven eller et familiemedlem, der taler til dig. Dine øjne skal være lukkede og høreapparaterne slukkede. Tænd derefter for høreapparaterne, og fortsæt med at lytte. Kan du mærke forskellen? Formålet med denne aktivitet er ikke at høre hvert enkelt ord, men blot at bemærke forskellen i den forstærkede tale fra en velkendt kilde. 2. aktivitet: Lyt til din ven eller dit familiemedlem, der taler til dig. Høreapparaterne skal være tændte, men dine øjne lukkede. Fortsæt derefter med at lytte med åbne øjne. Formålet er at demonstrere, hvor nyttigt det er at modtage informationer fra øjnene som supplement til ørerne. 3. aktivitet: Køb to eksemplarer af en af dagens aviser. Bed en ven eller et familiemedlem om at læse en historie højt, samtidig med at du selv læser den samme historie. 39

40 Som alternativ kan du selv læse den højt og lytte til din egen stemme. Det er også en god idé at se tv med tekstning for hørehæmmede. Vi hører i vores hjerne, ikke i vores ører. Det tager lidt tid, før din hjerne vænner sig helt til de nye lyde, du hører. Det er f.eks. ikke usædvanligt at høre visse lyde, f.eks. dine egne fodtrin, raslen fra en avis, eller køleskabets brummen lyde, som personer med normal hørelse tager for givet og derfor ikke bevidst registrerer. Vær tålmodig, og giv dig selv et par uger til vænne dig til det. Din hjerne lærer at ignorere lyde, hvis de ikke er vigtige. Hvis lydene er for høje eller ubehagelige, skal du selvfølgelig kontakte din høreklinik. Almindelig tale indeholder mange overflødige toner. Hvis du bekymrer dig om, at du er gået glip af et ord, går du sandsynligvis glip af flere ord. Fokusér på indholdet af samtalen. Det kan være til hjælp at bede en, du er tryg ved, om diskret at gøre dig opmærksom på, hvad man taler om, når du lytter i en gruppe. Før du går på restaurant, bør du ringe i forvejen og bede om en plads borte fra køkken- eller barområdet. Husk, at selv normalthørende kan have problemer med at høre i støjende omgivelser. På kan du finde flere aktiviteter, træningsmaterialer og nyttige råd om kommunikation. 40

41 REGULATORY INFORMATION FCC ID: TTY-C49 IC: 5676B-C49 Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 41

42 NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 42

43 Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 43

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning

SMARTERE BLODTRYKSMÅLING. Brugsvejledning SMARTERE BLODTRYKSMÅLING Brugsvejledning DE Bedienungsanleitung - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso - NL Handleiding NO Brukerveiledning - PT Manual do usuário - PL Instrukcja

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663

Læs mere

Brugervejledning. SmartBand SWR10

Brugervejledning. SmartBand SWR10 Brugervejledning SmartBand SWR10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Indledning...3 Oversigt over hardware...3 Opladning af dit SmartBand...3 Samling...4 Sådan slår du SmartBand til og fra...4 Konfiguration

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

isight Brugerhåndbog

isight Brugerhåndbog isight Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse 5 Introduktion 6 Opstille isight 18 Bruge isight 18 Åbne linsen 19 Bruge ichat AV 19 Videokonferencer 21 Sende video den ene vej 21 Lydkonferencer 22 Indstille

Læs mere

Time Capsule Opstillingsvejledning

Time Capsule Opstillingsvejledning Time Capsule Opstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 5 Kapitel 1: Introduktion 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-softwaren 9 Hvad du har brug for 11 Statuslampen på Time Capsule 13 Kapitel 2: Indstille

Læs mere

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Betjeningsvejledning Betjeningselementer apparat 18 17 16 15 14 13 12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 1 Tasten RADIO Start af radiotilstand I radiotilstand:

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Din brugermanual APPLE IPHONE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/3673480

Din brugermanual APPLE IPHONE 3G http://da.yourpdfguides.com/dref/3673480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

STOCKHOLM. Brugermanual

STOCKHOLM. Brugermanual STOCKHOLM Brugermanual Tillykke med dit valg Vifa Stockholm. En højttaler til dem, der sætter pris på eksklusivt nordisk design og autentisk lyd. Den er designet til at være ekstremt brugervenlig. Denne

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE

BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE DK DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless barometric count log SPORT ready 6.o BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Funktioner og pakkens indhold... 7 1.1

Læs mere

Vejledning med vigtige produktoplysninger

Vejledning med vigtige produktoplysninger Vejledning med vigtige produktoplysninger Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, bortskaffelse og genbrug samt godkendelser og softwarelicensaftale

Læs mere

ipad Vejledning med vigtige produktoplysninger

ipad Vejledning med vigtige produktoplysninger ipad Vejledning med vigtige produktoplysninger Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, bortskaffelse og genbrug samt godkendelser og softwarelicensaftale

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Advarsel (kan forårsage personskade) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige negative reaktioner.

Læs mere

Brugsanvisning. soundscope pro-tect ihunt

Brugsanvisning. soundscope pro-tect ihunt Brugsanvisning soundscope pro-tect ihunt 1 Indhold Dit personlige høreværn... 4 Beskyt din hørelse... 6 Identifikation... 7 Batterier... 8 Isætning og udtagning af høreværnet... 10 Funktion tænd og sluk

Læs mere

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning

Brother Laserprinter. HL-7050-serien. Brugsanvisning Brother Laserprinter HL-7050-serien Brugsanvisning Svagtseende brugere Læs de to HTML-filer, index_win.html og index_mac.html, på den medfølgende cd-rom. Du kan læse dem med Skærmlæser tekst-til-tale -

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

ipod touch Vejledning med vigtige produktoplysninger

ipod touch Vejledning med vigtige produktoplysninger ipod touch Vejledning med vigtige produktoplysninger Denne Vejledning med vigtige produktoplysninger indeholder oplysninger om sikkerhed, håndtering, godkendelser og softwarelicensaftale og oplysninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere