BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

2 DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Audibility Extender Telefon T M+T Zen Master + Zen Master + Bagudrettet fokus Master + Audibility Extender Master + T Master + M+T Master + Telefon Zen+ Telefon+ Dato 2 Din høreklinik

3 INDHOLDSFORTEGNELSE HØREAPPARATET...4 Akustiske indikatorer... 7 Batteriet... 8 Isætning af batteri... 8 Batterialarm Tænd og sluk for høreapparatet Markering af højre og venstre Placering af høreapparatet Udtagning af høreapparatet Lydstyrkeregulering Mistet partner-alarm Programmer Skift mellem lytteprogrammer Zen Telefon Brug af telefon RENGØRING...24 Høreapparatet TILBEHØR...26 HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER...30 VEDLIGEHOLDELSE...32 FORHOLDSREGLER INFORMATION...38 Tilpasning til høreapparaterne REGULATORY INFORMATION YDERLIGERE PROGRAMFORMER...46 SYMBOLER

4 HØREAPPARATET Illustrationen nedenfor viser høreapparatet uden earsettet. Valg af earset-løsning afhænger af dine specifikke behov. Vi henviser til separat brugsanvisning for earset. 1. Mikrofonåbninger 2. Volumenkontrol (valgfri) 3. Programknap 4. Tænd/sluk-kontakt 5. Batteriskuffe med neglegreb Hvis du har brug for hjælp til at identificere serienummeret (normalt 6 eller 7 cifre) på produktet, skal du kontakte din høreklinik. 4

5 BEMÆRK Ud over denne brugsanvisning er der udarbejdet en separat brugsanvisning med beskrivelse af de earset-løsninger, der er til rådighed til dit høreapparat: "Earset til Widex bag-ørethøreapparater" ADVARSEL Denne brugsanvisning samt brugsanvisningen Earset til Widex bag-øret-høreapparater indeholder vigtige oplysninger og vejledninger. Læs begge brugsanvisninger grundigt, inden du tager høreapparatet i brug. BEMÆRK I denne brugsanvisning kan dit høreapparat, earset og tilbehør se anderledes ud, end det du har. Ret til ændringer forbeholdes. 5

6 Påtænkt anvendelse Høreapparaterne er påtænkt anvendt til at forstærke lyd og lede den forstærkede lyd ind i øregangen i hverdagens lyttesituationer. Høreapparaterne kan være forsynet med Zen-programmet, som voksne kan bruge som lydbaggrund (dvs. musik/støjkilde), når de ønsker at slappe af. Oplysninger om brug Høreapparaterne er beregnet til personer med høretab inden for alle sværhedsgrader mellem minimalt (10 db HL) og svært (90 db HL) høretab og med alle høretabskonfigurationer. Høreapparaterne programmeres af professionelle audiologiske fagfolk (audiologer, høreapparattilpassere, ørenæse-hals-læger), som er uddannet i høre(re)habilitering. Beskrivelse af høreapparatet Dit CLEAR høreapparat anvendes med et earset, som består af en slange og en eartip eller øreprop. Høreapparatet bruger WidexLink, som er en patentbeskyttet trådløs teknologi, der giver mulighed for kommunikation mellem venstre og højre høreapparat samt mellem høreapparater og DEX tilbehør. 6

7 Dit høreapparat kan være forsynet med et lytteprogram, vi kalder Zen. Programmet genererer musiktoner (og af og til susen) i baggrunden. Disse toner er formet efter dit høretab. Akustiske indikatorer Høreapparatet kan være indstillet til at give et signal ved brug af bestemte funktioner. Signalet kan være en talebesked eller toner. Signalet kan også slås fra. Funktioner Standardindstillinger Justerer lydstyrke Tone Fra Bekræfter brug af programknap Kliklyd Fra Andre indstillinger Skifter program Talebesked Toner/fra Opstarter høreapparatet Talebesked Tone/fra Advarer om lavt batteri Talebesked 4 toner/fra Advarsel om mistet partner Fra Talebesked Påmindelse om service Fra Talebesked Bemærk: "Advarsel om mistet partner" kan kun gøres tilgængelig i CLEAR440 og CLEAR330. 7

8 Batteriet Den anbefalede batteritype er luft/zink-batteri. Til dit høreapparat skal benyttes batteri størrelse 13. På høreklinikken kan du få oplysninger om anskaffelse af batterier. Bemærk, at der på emballagen findes en datomarkering, som angiver, hvor længe batterierne kan holde, og anbefalinger om, hvordan batterierne skal kasseres efter brug. Isætning af batteri Inden du sætter et nyt batteri i høreapparatet, skal det lille klistermærke på batteriet fjernes. Batteriet begynder at virke, nogle sekunder efter at klistermærket er fjernet. FORSIGTIG! Hvis der er limrester eller andre fremmedlegemer på batteriet, bør batteriet ikke anvendes, da dette kan forårsage funktionsfejl i høreapparatet. Brug neglegrebet til forsigtigt at åbne batteriskuffen. 8

9 Placér batteriet i batteriskuffen, så plustegnet (+) på batteriet vender opad. Brug evt. den medfølgende batterimagnet til at styre batteriet på plads. + Hvis batteriskuffen er svær at lukke, er batteriet ikke anbragt korrekt. Når du skifter batteri, er det en god idé at holde høreapparatet ind over et bord. Høreapparatet kan være forsynet med en speciel batteriskuffe, som hjælper til at holde batteriet fast. Det er især en god ide, hvis høreapparatet skal bruges af et barn. 9

10 Batterialarm En akustisk indikator giver en lyd, når batteriet er ved at være brugt op, medmindre denne funktion er slået fra (se side 7). Vi anbefaler derfor altid at have et nyt batteri ved hånden. ADVARSEL Lad aldrig et brugt batteri sidde i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lække, vil det beskadige høreapparatet. ADVARSEL Høreapparat kan holde op med at fungere, for eksempel hvis batteriet er ved at være brugt op. Vær opmærksom på denne mulighed, specielt når du befinder dig i trafikken eller på anden måde er afhængig af advarselssignaler. 10

11 Tænd og sluk for høreapparatet Batteriskuffen på høreapparatet fungerer også som tænd/sluk-kontakt. Skub den lille tap opad for at tænde høreapparatet. En akustisk indikator angiver, når høreapparatet bliver tændt, medmindre denne funktion er slået fra. Tryk den lille tap nedad for at slukke høreapparatet. Når høreapparatet er slukket, kommer OFF til syne øverst på batteriskuffen. Bemærk: En anden måde at finde ud af, om høreapparatet er tændt, er ved at holde om det med hul hånd. Hvis det er tændt, hyler det. Husk altid at slukke høreapparatet, når du lægger det fra dig. Tag batteriet ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i flere dage. 11

12 Markering af højre og venstre Hvis du bruger høreapparat på begge ører, kan høreapparaterne forsynes med en farvemarkering (rødt mærke = højre øre og blåt mærke = venstre øre). Pilen viser, hvor markeringen er placeret. 12

13 Placering af høreapparatet Placér øreproppen/eartippen i øregangen, mens du holder fast nederst på slangen. Det kan være en hjælp, hvis du med den anden hånd trækker øret lidt bagud og opad. Placér høreapparatet bag øret, således at høreapparat og slange hviler behageligt på øret tæt ind imod hovedet. Illustrationerne viser en åben eartip. Se medfølgende separate earset-brugsanvisning, hvis du ønsker flere oplysninger om eartip/øreprop-typer, ankre og fremgangsmåder. Hvis earsettet ikke passer eller sidder korrekt i øret, så det giver anledning til ubehag, irritation, røde mærker eller lignende, skal du kontakte din høreklinik. 13

14 Udtagning af høreapparatet Fjern høreapparatet fra bag øret. Træk derefter forsigtigt øreproppen/eartippen ud af øregangen, mens du holder fast nederst på slangen. Hvis øreproppen/eartippen er forsynet med en udtrækssnor, skal du tage fat i denne og trække øreproppen/ eartippen ud af øregangen. 14

15 Lydstyrkeregulering Høreapparatet regulerer automatisk lydstyrken efter de omgivelser, du befinder dig i. Hvis dit høreapparat er udstyret med en volumenkontrol, har den form som en lille vippekontakt. Tryk kontakten opad, hvis du ønsker lyden kraftigere. Tryk kontakten nedad, hvis du ønsker lyden svagere. I standardindstilling har enhver regulering af lydstyrken indflydelse på begge høreapparater. Tal med høreklinikken, hvis du gerne vil have justeret de trin, hvormed lydstyrken øges eller sænkes. Hver gang du bruger volumenkontrollen, høres en biptone, medmindre funktionen er slået fra. Når lydstyrken er skruet helt op eller ned, bliver biplyden konstant. 15

16 ADVARSEL Hvis lydstyrken i høreapparatet generelt er for kraftig eller for svag, hvis gengivelsen af lyde virker forkert eller forvrænget, eller hvis du ønsker yderligere vejledning i brugen af høreapparatet, bør du kontakte høreklinikken. For at afbryde lyden helt Fortsæt med at trykke volumenkontrollen nedad, indtil biplyden har lydt For at få lyden tilbage igen Tryk kontakten opad eller Skift lytteprogram Alle lydstyrkereguleringer vil blive annulleret, når høreapparatet slukkes, eller når du skifter program. Kontakt høreklinikken, hvis du ønsker at få sat volumenkontrollen ud af funktion. 16

17 Mistet partner-alarm (Bemærk: Gælder kun, hvis denne funktion er tilgængelig og er blevet aktiveret af tilpasseren). Hvis et af dine høreapparater falder ud af øret, og/eller batteriet er brugt op, lyder et tonesignal og en talebesked to gange i det andet høreapparat. Programmer Dit høreapparat kan være forsynet med flere af følgende programmer plus det særlige Zen-program kaldet Zen+. I visse høreapparater kan Telefon+-programmet gøres tilgængeligt i stedet for Zen+. Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Audibility Extender Telefon Standard Når man lytter til musik Når man lytter til TV Dæmper baggrundsstøj Fokus på bagfra kommende lyde Gør højfrekvente lyde hørbare Når man taler i telefon 17

18 T M+T Zen Programkombination Zen+ Telefon+* I dette program lytter du via en telespole (T) og ikke via høreapparatets mikrofoner (M). Telespolen anvendes på steder, hvor der er installeret et teleslyngeanlæg. Hvis du aktiverer telespoleprogrammet, lytter du direkte til lydkilden og udelukker samtidig omgivende lyde. I dette program lytter du både via høreapparatets mikrofoner (M) og via telespolen (T). Genererer forskellige toner eller støj. Master-program i ét øre og Zen, Bagudrettet fokus, Audibility Extender, T, MT eller Telefon i det andet øre. Specielt Zen-program med op til tre forskellige Zen-lydstile Kun til telefonbrug. Sender telefonlyd, modtaget i det ene høreapparat, videre til det andet høreapparat. Bemærk, at mikrofonerne på det høreapparat, lyden sendes til, er slukkede. * ikke tilgængeligt i CLEAR220 Hvis dit behov ændrer sig, kan kombinationen af lytteprogrammer ligeledes ændres. FORSIGTIG! Når du vælger lytteprogrammet Telefon+, skal du huske på, at der er situationer, hvor det er særligt vigtigt at kunne høre omgivende lyde. 18

19 Zen-program Dit høreapparat kan være forsynet med et helt specielt, valgfrit lytteprogram, som vi kalder Zen. Programmet genererer musiktoner (og af og til susen) i baggrunden. Zen-programmet kan anvendes alene (uden forstærkning) i rolige omgivelser, når det ikke er nødvendigt at høre omgivende lyde. Eller det kan anvendes med forstærkning, således at omgivende lyde og genererede lyde (fraktaltoner og støj) høres sammen. FORSIGTIG! Anvendelse af forskellige Zen-programmer kan gribe forstyrrende ind, når det er nødvendigt at høre omgivende lyde og tale. Programmerne bør ikke anvendes, når det er vigtigt at høre sådanne lyde. Skift program i høreapparatet til et andet program end Zen. FORSIGTIG! Hvis du oplever reduceret lydstyrkeopfattelse, lydtolerance, tydelighed af tale, eller at tinnitus forværres, så kontakt høreklinikken. 19

20 Fordele Zen-programmet kan give nogle mennesker en afslappende lydbaggrund. Når Zen-programmet anvendes som hjælp til håndtering af tinnitus, kan brugeren opleve lindring af sin tinnitus. Oplysninger om brug Hensigten med Zen-programmet er at give en afslappende lydbaggrund (musik/støjkilde), som voksne kan bruge, når de ønsker at slappe af. Programmet kan bruges som et værktøj til lydterapi i et tinnitusbehandlingsprogram, der fastlægges af audiologiske fagfolk (audiologer, høreapparattilpassere, øre-næse-hals-læger). Vejledning til brug På grund af de helt specielle måder Zen-programmet er programmeret på i dit høreapparat, er det vigtigt, at du følger tilpasserens anbefalinger om, hvordan og hvornår programmet skal bruges, og/eller hvor længe programmet skal bruges. 20

21 Skift mellem lytteprogrammer Tryk kort på programknappen for at skifte program. Hver gang du skifter til et andet program, vil der lyde en akustisk indikator, medmindre denne funktion er slået fra. Program 1: Talebesked eller én kort biptone Program 2: Talebesked eller to korte biptoner Program 3: Talebesked eller tre korte biptoner Program 4: Talebesked eller én lang og én kort biptone Program 5: Talebesked eller én lang og to korte biptoner Zen+ eller Telefon+: Talebesked eller biptone I standardindstillingen får det indflydelse på begge dine høreapparater, når du skifter program. 21

22 Zen+ Du får adgang til dette program ved et langt tryk (mere end 1 sek.) på programknappen på høreapparatet eller RC-DEX. Med korte tryk kan du gå igennem de Zen-lydstile, du har til rådighed. Du kan forlade Zen+ ved at holde programtasten nede i mere end 1 sekund. Telefon+ Hvis dit høreapparat er programmeret med Phone+ i stedet for Zen+, får du adgang til programmet ved et langt tryk (mere end 1 sek.) på programknappen på høreapparatet. Du kan forlade Telefon+ ved at holde den samme programknap nede i mere end 1 sekund. Kontakt høreklinikken, hvis du ønsker at få programknappen sat ud af funktion. 22

23 Brug af telefon Ved brug af telefon anbefaler vi, at du holder telefonen ind mod hovedet i en skrå vinkel over øret ved høreapparatets mikrofon i stedet for direkte ind mod øregangen. Hvis lyden ikke er optimal, forsøg at flytte telefonen til en lidt anden position. 23

24 RENGØRING Til rengøring af høreapparat og earset findes følgende renseværktøjer*. Med hensyn til rengøring af earsettet henvises til brugsanvisningen Earset til Widex bagøret-høreapparater. 1. Klud 2. Rensenål 3. Rensetråd Kontakt høreklinikken, hvis du har brug for ekstra renseværktøj. * Udvalget afhænger af earset-type. 24

25 Høreapparatet Rengør høreapparatet med den bløde klud, hver gang du har brugt det. Hvis mikrofonåbningerne stadig er blokerede, skal du kontakte høreklinikken. ADVARSEL Brug aldrig vand eller rengøringsmidler til at rengøre høreapparatet, da dette kan forårsage funktionsfejl i høreapparatet. + Når høreapparatet ikke er i brug, skal det opbevares på et varmt og tørt sted med batteriskuffen åben, så høreapparatet kan blive udluftet, og eventuel fugt kan forsvinde. 25

26 TILBEHØR Der findes flere forskellige audiohjælpemidler til dit høreapparat. RC-DEX TV-DEX fjernbetjening til brug i forbindelse med tv og radio M-DEX til mobiltelefon og fjernbetjening PHONE-DEX til nem brug af fastnettelefon* T-DEX til tilslutning af høreapparater til mobiltelefoner ved hjælp af telespole. FM+DEX FM+DEX er en kvalitetsstreamer, der er specielt designet til Widex høreapparater * Kun tilgængelige i visse lande 26

27 Direkte audioindgang (DAI - Direct Audio Input) Høreapparatet kan, via en audioindgang/audiosko, kobles direkte til forskellige former for tekniske hjælpemidler (FM-system og CROS/Bi-CROS-system) samt eksternt audioudstyr (radio, TV m.m.). I skemaet på næste side kan tilpasseren notere, hvilke audioprogrammer du har adgang til, samt hvilken programplads de ligger på. For yderligere detaljer om brugen af audioindgang henviser vi til høreklinikken. 27

28 Programrækkefølge DAI M-DAI ADVARSEL Hvis høreapparaterne anvendes sammen med udstyr, som er forbundet til en stikkontakt, skal sikkerhedsreglerne for dette udstyr overholdes, som angivet i IEC 60065, IEC , IEC eller tilsvarende standarder. Høreapparatet må ikke forbindes til stik, der er forsynet med et af følgende symboler: 28

29 FM-systemer Widex FM-systemet, SCOLA, består af en trådløs mikrofon og en modtager, der klikkes på høreapparatet via en FM-sko. Systemet kan indstilles til dine behov. Du kan finde flere oplysninger om SCOLA FM-systemet i brugermanualerne til SCOLA FM-systemet. På høreklinikken kan du få hjælp til at afgøre, om du kunne få glæde af en fjernbetjening eller andet tilbehør. 29

30 HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER Problem Mulig årsag Løsning Høreapparatet er helt tavst Høreapparatet er ikke tændt Sørg for, at batteriskuffen er skubbet helt op. Lyden i høreapparatet er ikke kraftig nok Høreapparatet hyler vedvarende Høreapparatet fungerer uregelmæssigt De to høreapparater arbejder ikke synkront Batteriet virker ikke Øret er tilstoppet af ørevoks Hørelsen er forandret Øret er tilstoppet af ørevoks Tænd/sluk-kontakten er snavset. Forbindelsen mellem høreapparaterne er gået tabt Sæt et nyt batteri i høreapparatet Kontakt læge/ørelæge Kontakt høreklinikken Kontakt læge/ørelæge Skub kontakten frem og tilbage et par gange Sluk for høreapparaterne og tænd dem igen 30

31 Problem Mulig årsag Løsning Høreapparaterne reagerer ikke på en tilsvarende lydstyrke- eller programændring på RC- DEX DEX anvendes uden for rækkevidde Stærk elektromagnetisk interferens i området DEX og høreapparaterne er ikke matchet Flyt DEX tættere på høreapparaterne Flyt væk fra kendt kilde til elektromagnetisk interferens Tjek med høreklinikken, at DEX er matchet med høreapparaterne Du hører "afbrudt" tale (diskontinuerlig) fra høreapparaterne eller ingen tale (lydløs) fra det transmitterende høreapparat. Batteriet i et af høreapparaterne er udløbet Stærk elektromagnetisk interferens i området Skift batteri i et eller begge høreapparater Flyt væk fra kendt kilde til interferens Bemærk: Disse oplysninger er kun gældende for høreapparatet. Se brugsanvisningen Earset til Widex bag-øret-høreapparater vedrørende informationer om netop din earset-løsning. Hvis problemet stadig er til stede, så kontakt høreklinikken for at få hjælp. 31

32 VEDLIGEHOLDELSE Høreapparatet skal behandles forsigtigt og omhyggeligt. Her er et par gode råd, som kan forlænge høreapparatets levetid: FORSIGTIG! Sluk for høreapparatet, når det ikke er i brug. Tag batteriet ud, hvis høreapparatet ikke skal bruges i flere dage. Når høreapparatet ikke er i brug, skal det opbevares i æsken på et tørt sted, hvor børn og husdyr ikke kan få fat i det. Høreapparatet må ikke udsættes for kraftig varme/kulde eller høj fugtighed. Sørg for at tørre høreapparatet grundigt af, hvis det har været udsat for meget sved som efter intens fysisk aktivitet (f.eks. sport). Undgå at tabe høreapparatet - udfør rengøring og batteriskift, mens du holder høreapparatet ind over en blød overflade. Tag høreapparatet af, før du går i bad eller i vandet, og når du bruger en føntørrer, parfume, andre former for spray eller gelé som f.eks. solcremer eller andre cremer. 32

33 FORHOLDSREGLER ADVARSEL Høreapparater og batterier kan være farlige, hvis de sluges eller anvendes fejlagtigt. Hvis man sluger et batteri eller anvender det fejlagtigt, kan man komme meget alvorligt og muligvis livsfarligt til skade. Hvis skaden er sket, skal du straks kontakte en læge. Sørg for at holde høreapparater og deres dele, tilbehør og batterier uden før børns og andres rækkevidde, som kan risikere at sluge dem eller på anden måde komme til skade. Skift ikke batterier for øjnene af dem, og lad dem ikke se, hvor du opbevarer dine batterier. Bortskaf brugte batterier med omhu. Batterier er meget små og kan nemt forveksles med piller og lignende. Put aldrig batterier eller høreapparater i munden, da du kan risikere at sluge dem. Rengør og efterse høreapparatet efter brug for at kontrollere, at det er intakt. Hvis høreapparatet eller earsettet går i stykker, mens det sidder i øregangen, skal du straks kontakte høreklinikken. Forsøg ikke selv at fjerne delene. 33

34 ADVARSEL Eksplosionsrisiko, hvis batteriet udskiftes med en batteritype, der er ukorrekt eller genopladelig. Brugte batterier skal kasseres i overensstemmelse med anvisningerne. Lad aldrig andre bruge dit høreapparat, da dette kan skade deres hørelse permanent. Når du vælger et lytteprogram, skal du huske på, at der er situationer, hvor det er særligt vigtigt at kunne høre omgivende lyde (f.eks. trafik, advarselssignaler). Høreapparatet er fremstillet af moderne kunststofmaterialer med meget lille risiko for allergiske reaktioner. Vær alligevel opmærksom på eventuel hudirritation. Kontakt høreklinikken, hvis du bemærker hudirritation i eller omkring dit øre eller øregangen. 34

35 ADVARSEL Bemærk, at du altid ved brug af høreapparat skal sørge for regelmæssig udluftning af øregangen. Hvis øret ikke udluftes tilstrækkeligt, kan der være en let øget risiko for infektion eller sygdom i øregangen. Vi anbefaler derfor, at høreapparat og earset fjernes fra øret, når du går i seng, så øregangen kan blive udluftet. Hvis der i løbet af dagen er perioder, hvor du ikke har brug for høreapparat og earset, kan du også her fjerne dem. Derudover skal du sørge for at rengøre og efterse både høreapparat og earset efter behov. Hvis der opstår en infektion eller sygdom, bør du søge læge og kontakte høreklinikken for vejledning om, hvordan du desinficerer de forskellige høreapparatdele. Der må under ingen omstændigheder benyttes sprit, klor eller lignende materialer. Regelmæssig brug af fugtfjerner anbefales for at undgå funktionsfejl af høreapparatet. Brug ikke Widex høreapparater i miner eller andre områder med eksplosive luftarter. Hvis du skal under røntgen, scanning (MRI, CT) eller anden form for medicinsk behandling, skal høreapparatet tages af. Strålinger fra disse behandlinger samt andre former for stråling, som den i en mikrobølgeovn, kan beskadige dit høreapparat, og apparatet kan blive meget varmt. Den stråling, der kan komme fra bl.a. overvågningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner, er svagere og vil ikke skade høreapparatet, men kan forårsage hørbar interferens. 35

36 ADVARSEL Interferens med aktive implantater For at udvise forsigtighed anbefaler vi, at du følger de retningslinjer, som producenterne af defibrillatorer og pacemakere giver i forbindelse med anvendelse af mobiltelefoner: Hvis du bærer en aktiv implanterbar enhed, skal du holde trådløse høreapparater og høreapparattilbehør som f.eks. trådløse fjernbetjeninger eller kommunikationsudstyr mindst 15 cm væk fra implantatet. Hvis du oplever nogen form for interferens, skal du holde op med at anvende høreapparaterne og kontakte producenten af implantatet. Bemærk, at interferens også kan forårsages af strømførende ledninger, elektronisk udladning, metaldetektorer i lufthavne, etc. Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, bedes du kontakte producenten af implantatet for at få en risikovurdering. Hvis du har en implanterbar enhed, anbefaler vi at holde magneter* mindst 15 cm væk fra implantatet. (*= kan specificeres som Autophone magnet, høreapparatæske, magnet i et værktøj, etc.). 36

37 FORSIGTIG! Dit høreapparat er blevet testet for interferens efter internationale standarder. Det er ikke desto mindre muligt, at uforudset interferens kan opstå i høreapparater på grund af elektromagnetisk stråling fra andre produkter som alarmsystemer, overvågningssystemer og mobiltelefoner. Selvom høreapparatet er designet til at opfylde de skrappeste internationale EMC-standarder (elektromagnetisk kompatibilitet), kan man ikke udelukke den mulighed, at det kan forårsage interferens med andet udstyr, som f.eks. medicinsk udstyr. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere høreapparatet. 37

38 INFORMATION BEMÆRK Høreapparatet giver dig ikke normal hørelse og forhindrer eller forbedrer ikke organisk betingede høretab. Høreapparatet kan imidlertid hjælpe dig til at udnytte den hørelse, du har, bedst muligt. Du skal dog være opmærksom på, at det kan tage tid at vænne sig til et nyt høreapparat og nye lyde. Det betyder, at man oftest ikke får det fulde udbytte af sit høreapparat, hvis man kun bruger det sjældent. Anvendelse af et høreapparat er kun en del af hørehabiliteringen, som muligvis skal suppleres med auditiv træning og vejledning i mundaflæsning. Brug af høreapparat kan medføre, at ørevoks samler sig til egentlige propper. Hvis du har mistanke om, at der har samlet sig en prop af ørevoks i dit øre, skal du kontakte din læge/ørelæge. Ørevoks kan nemlig nedsætte dels din egen hørelse og dels høreapparatets virkning betydeligt. Som høreapparatbruger er det i øvrigt en god ide at få skyllet ørerne et par gange om året. 38

39 Tilpasning til høreapparaterne Tillykke med, at du tager de første skridt hen imod at genskabe dine kommunikationsfærdigheder med købet af avancerede høreapparater fra Widex. Da mange af de lyde, du muligvis hører nu, ikke har været fuldt ud hørbare uden høreapparater, opfordrer vi dig til at bruge et par minutter på at udføre følgende enkle aktiviteter i nævnte rækkefølge. Udfør dem først i stille omgivelser, og derefter i mere støjende omgivelser. 1. aktivitet: Lyt først til en ven eller et familiemedlem, der taler til dig. Dine øjne skal være lukkede og høreapparaterne slukkede. Tænd derefter for høreapparaterne, og fortsæt med at lytte. Kan du mærke forskellen? Formålet med denne aktivitet er ikke at høre hvert enkelt ord, men blot at bemærke forskellen i den forstærkede tale fra en velkendt kilde. 2. aktivitet: Lyt til din ven eller dit familiemedlem, der taler til dig. Høreapparaterne skal være tændte, men dine øjne lukkede. Fortsæt derefter med at lytte med åbne øjne. Formålet er at demonstrere, hvor nyttigt det er at modtage informationer fra øjnene som supplement til ørerne. 3. aktivitet: Køb to eksemplarer af en af dagens aviser. Bed en ven eller et familiemedlem om at læse en historie højt, samtidig med at du selv læser den samme historie. 39

40 Som alternativ kan du selv læse den højt og lytte til din egen stemme. Det er også en god idé at se tv med tekstning for hørehæmmede. Vi hører i vores hjerne, ikke i vores ører. Det tager lidt tid, før din hjerne vænner sig helt til de nye lyde, du hører. Det er f.eks. ikke usædvanligt at høre visse lyde, f.eks. dine egne fodtrin, raslen fra en avis, eller køleskabets brummen lyde, som personer med normal hørelse tager for givet og derfor ikke bevidst registrerer. Vær tålmodig, og giv dig selv et par uger til vænne dig til det. Din hjerne lærer at ignorere lyde, hvis de ikke er vigtige. Hvis lydene er for høje eller ubehagelige, skal du selvfølgelig kontakte din høreklinik. Almindelig tale indeholder mange overflødige toner. Hvis du bekymrer dig om, at du er gået glip af et ord, går du sandsynligvis glip af flere ord. Fokusér på indholdet af samtalen. Det kan være til hjælp at bede en, du er tryg ved, om diskret at gøre dig opmærksom på, hvad man taler om, når du lytter i en gruppe. Før du går på restaurant, bør du ringe i forvejen og bede om en plads borte fra køkken- eller barområdet. Husk, at selv normalthørende kan have problemer med at høre i støjende omgivelser. På kan du finde flere aktiviteter, træningsmaterialer og nyttige råd om kommunikation. 40

41 REGULATORY INFORMATION FCC ID: TTY-C49 IC: 5676B-C49 Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 41

42 NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 42

43 Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 43

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater

BRUGSANVISNING RC-DEX. Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater BRUGSANVISNING RC-DEX Fjernbetjening til Widex tinnitusapparater SYMBOLER I denne brugsanvisning anvendes følgende symboler: ADVARSEL Beskeder med denne overskrift angiver bivirkninger, potentiel sikkerhedsrisiko

Læs mere

BRUGSANVISNING. CROS-FA model Bag-øret

BRUGSANVISNING. CROS-FA model Bag-øret BRUGSANVISNING CROS-FA model Bag-øret 2 INDHOLD WIDEX CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb...10 Markering af højre og venstre...12 Placering af transmitteren...12

Læs mere

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret

Brugsanvisning. CROS-FA model Bag-øret Brugsanvisning CROS-FA model Bag-øret 2 Indhold widex CROS TRANSMITTER...4 Batteriet... 7 Isætning af batteri... 7 Batteriskuffe uden neglegreb... 8 Markering af højre og venstre... 9 Placering af transmitteren...

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening

Brugsanvisning. RC-Dex fjernbetjening Brugsanvisning RC-Dex fjernbetjening 2 Indhold Din nye Dex fjernbetjening... 4 Tilbehør....7 Batteriinformation...8 Udskiftning af batteri... 9 Anvendelse af fjernbetjeningen... 11 Senderækkevidde....

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear)

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear) BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear) DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal)

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik

Læs mere

BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN. m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret

BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN. m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret BRUGSANVISNING MIND 440, MIND 330, MIND 220 SERIEN m4-9/m3-9/m2-9 model bag-øret DIT WIDEX MIND HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) mind440 mind330 mind220 Dato: Batteristørrelse: 13 2 Programmer:

Læs mere

BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING

BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING BRUGSANVISNING RC-DEX FJERNBETJENING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DIN NYE DEX FJERNBETJENING... 5 Påtænkt anvendelse... 5 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 6 Forside... 6 Bagside... 7 TILBEHØR... 8 BATTERIET...

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-CIC/D-CIC-TR model Helt-inde-i-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-CIC/D-CIC-TR model Helt-inde-i-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-CIC/D-CIC-TR model Helt-inde-i-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Ventilation: Ikke gennemgående Gennemgående Ingen DREAM440 DREAM330 DREAM220

Læs mere

BRUGSANVISNING. CROS-FS model

BRUGSANVISNING. CROS-FS model BRUGSANVISNING CROS-FS model 2 INDHOLDSFORTEGNELSE WIDEX CROS TRANSMITTER... 4 Batteriet... 8 Isætning af batteri... 8 Batteriskuffe uden neglegreb... 11 Markering af højre og venstre... 13 Placering af

Læs mere

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN U-FA/U-FP model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) FA Din høreapparatserie: FP PROGRAM Universal Ro Transport By Selskab

Læs mere

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper

Brugsanvisning EARSETS TIL. Individuelle eartips og ørepropper Brugsanvisning EARSETS TIL Widex bag-ørethøreapparater Individuelle eartips og ørepropper Indholdsfortegnelse Indledning.... 3 Oversigt og afkrydsningsfelter.... 4 Individuelle eartips... 6 Højre/venstre-markering....

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-FA/D-FA P model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-FA/D-FA P model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN D-FA/D-FA P model Bag-øret-høreapparat DIT HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) FA Din høreapparatserie: FA P PROGRAMMER Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN. D-FS model Højttaler-i-øret

BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN. D-FS model Højttaler-i-øret BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN D-FS model Højttaler-i-øret DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Din høreapparatserie: PROGRAMMER Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus T M+T Telefon

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

BRUGSANVISNING FM+DEX

BRUGSANVISNING FM+DEX BRUGSANVISNING FM+DEX PAKKENS INDHOLD FM+DEX Oplader Jack-til-jack-kabel Halsslyngeantenne (to længder) Clips Klik-på-modul Brugsanvisning 2 INDHOLD SYMBOLER...................................... 4 DIN

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN. D-PA model Højttaler-i-øregangen

BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN. D-PA model Højttaler-i-øregangen BRUGSANVISNING WIDEX DAILY SERIEN D-PA model Højttaler-i-øregangen DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Din høreapparatserie: PROGRAMMER Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-PA model Højttaler-i-øregangen

WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN. U-PA model Højttaler-i-øregangen WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN U-PA model Højttaler-i-øregangen DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Din høreapparatserie: PROGRAMMER Universal Ro Transport By Selskab Musik

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2 model RIC/RITE Højttaler-i-øregang/højttaler-i øret

BRUGSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2 model RIC/RITE Højttaler-i-øregang/højttaler-i øret BRUGSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT B-F2 model RIC/RITE Højttaler-i-øregang/højttaler-i øret DIT HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Din høreapparatserie: PROGRAMMER Universal Ro Transport By

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear)

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear) BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-FS/C3-FS/C2-FS RIC/RITE (Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear) DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN. D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUGSANVISNING WIDEX DREAM SERIEN D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Din høreapparatserie: Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal)

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-PA/C3-PA/C2-PA RIC (receiver-in-canal) DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 Model C4-9/C3-9/C2-9 bag-øret DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-m Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ Model C2-m/C2-m-CB Bag-øret

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ Model C2-m/C2-m-CB Bag-øret BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 C4-m/C4-m-CB/C3-m/C3-m-CB/ Model C2-m/C2-m-CB Bag-øret DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10

Brugervejledning. Bluetooth -musikmodtager BM10 Brugervejledning Bluetooth -musikmodtager BM10 Indholdsfortegnelse Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Parring og tilslutning...5 Afbrydelse og genoprettelse af forbindelse...6 Smart Connect...7

Læs mere

Brugsanvisning. TV-Dex

Brugsanvisning. TV-Dex Brugsanvisning TV-Dex 2 Indholdsfortegnelse Pakkens indhold... 4 Beskrivelse af høreapparatet...5 TV-Controller...7 TV-Base...8 Lysdioder... 9 Kom godt i gang...10 Tilslutning af enhederne:... 10 Ved brug

Læs mere

BRUGSANVISNING SUPER 440, 220 SERIEN. S4-VS/S2-VS model RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear

BRUGSANVISNING SUPER 440, 220 SERIEN. S4-VS/S2-VS model RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear BRUGSANVISNING SUPER 440, 220 SERIEN S4-VS/S2-VS model RIC/RITE Receiver-in-canal/ Receiver-in-the-ear DIT HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) S4-VS S2-VS Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-FA model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HEARING AID (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-FA model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HEARING AID (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Brugervejledning. Quick Charger UCH10

Brugervejledning. Quick Charger UCH10 Brugervejledning Quick Charger UCH10 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Anvendelse af Quick Charger...4 Opladning af enheden...4 Juridisk meddelelse...5 Declaration of Conformity for

Læs mere

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, skal, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-9 model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN

BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN U-XP model I-øret DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Ventilation: Din høreapparatserie: Ikke gennemgående Gennemgående Ingen 2 PROGRAM Universal

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-m CB model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-38 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-PA model RIC Receiver-in-canal

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-PA model RIC Receiver-in-canal BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-PA model RIC Receiver-in-canal DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus Telefon

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-PA model RIC Receiver-in-canal 4 0219 010 #03.indd 1 06-07-2015 15:08: DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 4 0219 010 #03.indd

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB model Bag-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB model Bag-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-m CB model Bag-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Programmer: Master Musik TV Komfort Bagudrettet fokus

Læs mere

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10

Brugervejledning. Trådløst display fra Miracast IM10 Brugervejledning Trådløst display fra Miracast IM10 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til trådløst display fra Miracast...3 Konfiguration af trådløst display fra Miracast...4 Oversigt over hardware...4

Læs mere

RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening

RC4-2. Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening RC4-2 Brugsanvisning RC4-2 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN

BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN WIDEX UNIQUE BRUGSANVISNING WIDEX UNIQUE SERIEN U-CIC/U-CIC TR/U-CIC-M/U-CIC-M TR model Helt-inde-i-øret DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) Ventilation: Ikke gennemgående CIC CIC-M Din

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-FS model RIC/RITE Receiver-in-canal/Receiver-in-the-ear DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programmer: Master Musik TV Komfort

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR Widex BABY 440 høreapparatet (Udfyldes af tilpasseren) Dato: Batteristørrelse: Earset: Standard receiver eartip Custom receiver øreprop Lytteprogrammer Master

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH20 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH20 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over tilbehør...3 Grundlæggende...4 Opkald...6 Sådan hører du musik...6 Multipunktteknologi...7 Fejlfinding...7

Læs mere

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER.

TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. DANSK TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA - EN CLINT HØJTTALER. Velkommen til en verden af Clint Asgard højttalere. Designet og udviklet med elegance og enkelhed som nøglefaktorer af den danske designer Phillip

Læs mere

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12

Brugervejledning. Opladningsdæksel CP12 Brugervejledning Opladningsdæksel CP12 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Specifikationer...3 Brug af opladningsdækslet...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske oplysninger...6 2

Læs mere

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24

Brugervejledning. Style Cover Window SCR24 Brugervejledning Style Cover Window SCR24 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Indledning...3 Oversigt...3 Opladning...3 One-touch-opsætning...4 De grundlæggende funktioner...5 Interaktion med vinduet...5

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-XP model I-øret-høreapparat

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-XP model I-øret-høreapparat BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-XP model I-øret-høreapparat DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Ventilation: Ventilation Ingen ventilation DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Programmer: Master

Læs mere

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-CIC/D-CIC-TR/ D-CIC-M/D-CIC-M-TR model Helt-inde-i-øret

BRUGSANVISNING DREAM SERIEN. D-CIC/D-CIC-TR/ D-CIC-M/D-CIC-M-TR model Helt-inde-i-øret BRUGSANVISNING DREAM SERIEN D-CIC/D-CIC-TR/ D-CIC-M/D-CIC-M-TR model Helt-inde-i-øret DIT WIDEX HØREAPPARAT (Udfyldes af din høreklinik) D-CIC ikke-trådløst D-CIC-M DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3

Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON. Til brug med SoundGate 3 Brugervejledning SOUNDGATE MIKROFON Til brug med SoundGate 3 Indholdsfortegnelse Generelle retningslinjer og retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 SoundGate Mikrofon oversigt 9 Sådan virker SoundGate

Læs mere

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk

SkillGuide. Brugervejledning. Dansk SkillGuide Brugervejledning Dansk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhed, der er designet til at give "real time" og opsummerende feedback på udførelse af HLR. www.laerdal.com Medfølgende dele SkillGuide

Læs mere

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING

TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING TV-ADAPTER 2 INSTALLATIONS VEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 2 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sikkerhed 6 Indledning 8 Oversigt over TV-adapter 2 9 Installation 11 Sådan aktiveres TV-adapter 2 første

Læs mere

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening

RC4-1. Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening RC4-1 Brugsanvisning RC4-1 fjernbetjening I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud end det, du har fået udleveret. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater og tilbehør

Læs mere

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50

Brugervejledning. Bluetooth Keyboard BKB50 Brugervejledning Bluetooth Keyboard BKB50 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Generelt overblik...3 Tastaturoversigt...3 Opladning af tastaturet...4 Sådan tænder og slukker du...5 Introduktion...6 Konfiguration

Læs mere

BRUGSANVISNING TV-DEX

BRUGSANVISNING TV-DEX BRUGSANVISNING TV-DEX 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAKKENS INDHOLD... 5 BESKRIVELSE AF HØREAPPARATET... 7 TV-CONTROLLER... 9 TV-BASE... 10 LYSDIODER... 12 KOM GODT I GANG... 13 TILSLUTNING AF ENHEDERNE:... 13

Læs mere

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Brugervejledning Magnetic Charging Dock Indholdsfortegnelse Indledning...3 Enkel opladning...3 Brug af den magnetiske opladningsdock...4 Brug af fikseringerne...4 Opladning af din telefon...4 Juridiske

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH60 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Sådan slår du headsettet

Læs mere

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen

RC3-2. Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen RC3-2 Brugsanvisning til RC3-2 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen

RC3-1. Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen RC3-1 Brugsanvisning til RC3-1 fjernbetjeningen I denne brugsanvisning kan fjernbetjeningen og andre dele se anderledes ud, end det du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og

Læs mere

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Senso Systemet P38 Bag-øret apparatet I denne brugsanvisning kan høreapparat, é-tip, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

BRUGSANVISNING M DEX

BRUGSANVISNING M DEX BRUGSANVISNING M DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning 2 Halssnor Oplader Jack-til-jack-kabel 3 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF HØREAPPARATET...7 PÅTÆNKT ANVENDELSE...9 STATUSIKONER...10 BATTERISTATUS...10

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B1 / B2 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B11 / B12 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80

Brugervejledning. Stereo Bluetooth -headset SBH80 Brugervejledning Stereo Bluetooth -headset SBH80 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Grundlæggende...5 Opladning af batteriet...5 Batteristatus...5

Læs mere

iwavit Quick Start Guide*

iwavit Quick Start Guide* * Denne manual findes også i andre sprog på www.iwavit.com / Manuals.html TM iwavit Quick Start Guide* Made for iphone 3GS, iphone 3G, iphone, ipod touch (1st and 2nd generation), og ipad Contents iwavit

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. C4-XP/C3-XP/C2-XP-model I-øret

BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220. C4-XP/C3-XP/C2-XP-model I-øret BRUGERVEJLEDNING WIDEX CLEAR, SERIE 440, 330, 220 C4-XP/C3-XP/C2-XP-model I-øret DIT WIDEX CLEAR HØREAPPARAT (Udfyldes af tilpasseren) Ventilation CLEAR440 CLEAR330 CLEAR220 Programmer: Master Musik TV

Læs mere

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint

Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint DANSK 1 Bruger vejledning Rev. 1.0.1 til Clint FREYA - Model: FREYA Vi tager forbehold for trykfejl. Produkt specifikationerne kan ændres uden varsel - Clint Digital 2014. TAK FORDI DU HAR KØBT FREYA -

Læs mere

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A

RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning. December 2012 440530-001 Rev A RUBY Håndhold Video Forstørrelse Brugervejledning December 2012 440530-001 Rev A Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com. Copyright

Læs mere

Brugsanvisning M DEX

Brugsanvisning M DEX Brugsanvisning M DEX Pakkens indhold M-DEX Brugsanvisning Halssnor Oplader Jack-til-jack-kabel 2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af høreapparatet... 5 Påtænkt anvendelse... 6 Statusikoner... 7 batteristatus...

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

BRUGSANVISNING M-DEX

BRUGSANVISNING M-DEX BRUGSANVISNING M-DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsvejledning Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-DA Sprog: Dansk (oversættelse fra engelsk) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50

Brugervejledning. Stereo Bluetooth Headset SBH50 Brugervejledning Stereo Bluetooth Headset SBH50 Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Stereo Bluetooth Headset...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Oversigt over

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

Synology Remote. Brugervejledning

Synology Remote. Brugervejledning Synology Remote Brugervejledning Remote08312010 Indholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Overblik over Synology Remote 5 Pakkens indhold 6 Kom i gang 8 Nyd din musik med Synology Remote 11 Specifikationer for

Læs mere

BRUGSANVISNING M DEX

BRUGSANVISNING M DEX BRUGSANVISNING M DEX PAKKENS INDHOLD M-DEX Brugsanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack-kabel 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DIN NYE M-DEX.... 6 PÅTÆNKT ANVENDELSE... 6 BESKRIVELSE AF M-DEX... 6 M DEX OVERSIGT...

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s

n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s M A N U A L N I - 7 0 7 5 4 7 D A N S K n e t w o r k r e p e a t e r w i r e l e s s 3 0 0 n 3 0 0 m b p s Først og fremmest tak, fordi

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere