XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress"

Transkript

1 BRUGSANVISNING USER MANUAL Vekseltryksmadras Alternating Mattress MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere, der på grund af deres overvægt eller anden sygdom skal have hjælp til stillingsskift. - Bariatriske brugere, der har udviklet tryksår, eller som er i høj risiko for at gøre det. Ideal use for: - Bariatric users who due to their obesity or other disease need help with postural change. - Bariatric users who developed pressure ulcers or who are at high risk of doing so.

2 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Brugsanvisning for Vekseltryksmadras ADVARSEL ADVARSEL Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale. Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet. påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt. Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele. kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra. For at sikre korrekt brug af Vekseltryksmadras skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med. Desuden må madrassen kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade. KONTRAINDIKATIONER Vekseltryksmadrassen bør ikke bruges til personer med: - Cervikale traumer der ikke er udredte - Ustabile frakturer - Ustabile skader på rygraden SIKKERHEDSVEJLEDNINGER Ved brug af elektriske installationer og specielt når børn er tilstede bør de mest basale sikkerhedsforanstaltninger følges, samt følgende: Fare For at reducere risikoen for elektrisk stød: - Sørg altid for at tage stikket ud efter brug. - Brug ikke madrassen i en decideret badesituation. - Placér ikke madras og pumpe så de kan falde ned i en vask eller et kar. - Stil ikke hverken madras eller pumpe i vand eller andet flydende. - Ræk IKKE efter madras eller pumpe der er faldet ned i vand eller andet flydende. Træk straks stikket ud. Advarsel For at reducere risikoen for at blive brændt, få stød eller anden skade: - Madras og pumpe bør ikke efterlades uden opsyn når det er sat til lysnettet. - Opsyn med madras og pumpe er nødvendigt, specielt når børn eller handicappede er i nærheden. - Brug kun madras og pumpe efter de anvisninger der er beskrevet i denne manual. - Brug ikke tilbehør der ikke er anbefalet af producent/forhandler. - Benyt aldrig pumpen hvis der er en beskadiget ledning eller stik, hvis pumpen er blevet tabt eller dyppet i vand. Ret henvendelse til forhandleren. - Hold ledningen væk fra opvarmede overflader. - Blokér aldrig luftindtaget, eller læg pumpen på en blød overflade (i.e. senge eller sofa) hvor luftindtaget kan blive blokeret. Hold luftindtaget fri for nullermænd, hår og lign. - Forsøg aldrig at stikke fremmedlegemer i slanger eller huller. - Bør ikke bruges udenfor. - Pumpen bør tilsluttes et jordet stik. Jording Pumpens ledning bør forbindes med et korrekt jordet stik. Scan koden og få flere produktinformationer. Vekseltryksmadras 2

3 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING ANVENDELSE vekseltryks helmadras kan med fordel anvendes på hospitaler, i hjemmet, i hjemmeplejen, i plejeboliger og på institutioner. Madrassen er særligt velegnet til den bariatriske bruger med en brugervægt på op til 270 kg, som har brug for maksimal trykaflastning på grund af tryksår stadie 0-4 eller som er i høj risiko for at udvikle tryksår. Hvis brugere vejer mere end 270 kg er der risiko for at madrassen vil gå i stykker eller tage skade. BESKRIVELSE Vekseltryksmadrassen er en madras af høj kvalitet passende til brugere med middel til høj risiko for at udvikle tryksår. Den er specielt udviklet til at forebygge tryksår og yder 24 timers tryksårsterapi. Trykaflastning af den bariatriske bruger er ekstra vigtig, fordi de ofte har svært ved at flytte og vende sig selv i sengen. Mange kan på grund af fysiske begrænsninger kun tåle at ligge i én bestemt stilling. CHECK-LISTE TIL UDPAKNING Kontrollér indholdet af kassen. Hvis èn af følgende elementer skulle mangle eller være beskadiget, kontakt da straks forhandleren. Pumpe Check at pumpen er identisk med den indkøbte. Madras Madrassen er en helmadras. Kontrollér at størrelsen matcher den bestilte størrelse. Betræk Manual Læs altid denne manual før brug. FUNKTIONER Pumpen Tænd/sluk Knappen er på højre side af pumpen. Aktivering vil starte/stoppe pumpen. Tryk valg Der er 7 niveauer for valg af tryk. Cyklus tid Aktivering af panelet giver mulighed for at vælge cyklus tid på 10, 15, 20 eller 25 minutter. Der er to LED lamper for hver værdi. Alarm Reset Alarmen vil lyde, hvis Lavt Tryk LED tændes. For at gøre alarmen stille tryk da på Reset knappen. Nu vil Alarm LED lampen blinke. Tryk igen på Reset knappen for at gøre alarmen hørbar. Statisk / vekseltryks kontrol Sætter madrassen til statisk- eller vekseltryks funktion. Auto firm Starter en automatisk opfyldning af madrassen til maksimalt niveau (ca. 70 mmhg) i ca. 30 minutter. Efter disse 30 minutter returnerer madrassen til det fastsatte niveau. Madrassen Vekseltryksmadrassen består af 22 cm høje Nylon/PU celler. Vekseltryksmadras 3

4 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Brugsanvisning for Vekseltryksmadras TILPASNING TIL BRUGER 1. Læg madrassen fladt på liggefladen. Slangerne der skal tilkobles pumpen bør være i fodenden. 2. Hæng pumpen på fodenden og kontrollér at den sidder stabilt. 3. Kobl slangerne fra madrassen til pumpen. Se efter at de slutter korrekt til. Det er vigtigt at slangerne ikke er knækkede, eller fanget under madrassen. 4. Se efter at CPR ventilen er korrekt tilsluttet madrassen og LUKKET! 5. Tilslut pumpen til lysnettet et jordet stik. Før pumpen tilsluttes bør det kontrolleres at stikket er jordet. BRUGEREN MÅ IKKE LIGGE PÅ MADRASSEN I OPSTARTSFASEN. 6. Tilslut strømmen ved at tænde på tænd/sluk knappen på højre side af pumpen. Der vil nu høres en BIP lyd. 7. Pumpen vil straks gå i statisk funktion. Den vil fylde madrassen til 30 mmhg, og derefter skifte over til vekseltryks funktion. Hvis madrassen ikke opnår 30 mmhg efter 30 minutter vil den blive i statisk funktion og fortsætte opfyldningen. Hvis 30 mmhg endnu ikke er opnået efter endnu 15 minutter vil alarmen lyde og LED lampen vil tænde. Kontakt forhandleren. 8. Cyklus tid og tryk niveau er forudsat til middel niveau. Brug panelet til at vælge korrekt cyklus tid og tryk niveau. 9. Når madrassen er klar (Normalt Tryk LED lampen lyser), lægges et almindeligt lagen løst henover madrassen. Under normal brug vil monitoren konstant måle trykket i madrassen, Hvis trykket er lavere end det man har indstillet pumpen til, vil pumpen automatisk fylde madrassen til det fastsatte niveau og derefter stoppe. Alarmen vil lyde og LED lampen vil lyse. Sluk for pumpen, vent 2 minutter og tænd igen. Hvis alarmen kommer igen indenfor 20 minutter, tryk da Alarm Reset knappen for at alarmen kun vises ved, at LED lampen blinker og kontakt forhandleren. Aktivering af Auto Firm pumper madrassen op til ca. 70 mmhg i 30 min, og returnerer derefter til vekseltryks funktionen, i det før angivne niveau. Passende tryk findes ved at foretage en håndprøve Når cellen under brugers tungeste del er tom, føres en hånd ind ovenpå den tomme celle. Vi anbefaler en afstand mellem bruger og underlægningsmadrassen på 2 4 cm. Husk at bruger skal have ligget på madrassen sv.t. cyklus tiden håndprøven udføres. Når bruger ikke benytter madrassen, pumpes den op til den opnår det indstillede modtryk. Når brugeren så lægger sig på madrassen lukker pumpen selv den overskydende luft ud. UNDER BRUG Se til at madrassen og tilhørende pumpe bruges korrekt for at få det maksimale udbytte af madrassen. Brug IKKE en anden pumpe end Legacy XL pumpen til madrassen. Det kan være farligt at benytte en pumpe med en kapacitet på mere end 120 mmhg. Det kan resultere i, at cellerne punkterer. Skift IKKE komponenter i pumpen selv. Hvis der er brug for reparation kontakt da forhandleren først. Når Normalt Tryk LED lampen lyser grønt har madrassen opnået det ønskede tryk og brugeren kan nu benytte madrassen. Madrassen bør betrækkes med et almindeligt bomuldslagen, der lægges løst henover for ikke at formindske madrassens effektivitet. Passende tryk i madrassen findes ved at foretage en håndprøve Når cellen under brugers tungeste del er tom, føres en hånd ind ovenpå den tomme celle. Vi anbefaler en afstand mellem bruger og underlægningsmadrassen på 2 4 cm. Husk at bruger skal have ligget på madrassen sv.t. cyklus tiden håndprøven udføres. Når bruger ikke benytter madrassen, pumpes den op til den opnår det indstillede modtryk. Når brugeren så lægger sig på madrassen lukker pumpen selv den overskydende luft ud. CPR funktion Hvis der skal foretages hjertemassage ved hjertestop, træk i CPR ventilerne STRAKS for at lade luften slippe HURTIGT ud af madrassen. CPR ventilen findes fortil på højre side af madrassen. Tryk anbefaler at trykket justeres af en erfaren terapeut. Det er nemmest at indstille trykket hvis madrassen har været fyldt til maks. inden brugeren lægger sig på madrassen. Lavt tryk Hvis et unormalt tryk opstår, vil Lavt Tryk LED lampen lyse og alarmen vil blive aktiveret. Efterse at alle samlinger er tætte og at luftslangerne er korrekt tilsluttet pumpen. Hvis trykket er konstant lavt bør madrassen efterses for lækage. Hvis det er nødvendigt kontakt da forhandleren. Vekseltryksmadras 4

5 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Af pumpen Sæt IKKE pumpen til opløsning i vand. - Check pumpen for eksterne skader og flyt den til rengøringsområdet. - Sæt pumpen på et bord. Pumpen kan aftørres med sprit eller en klud vredet op i mild sæbevand. Rensevæsker MÅ IKKE sprayes direkte på pumpehuset. BRUG IKKE hypocarbonat eller fenol baserede rengøringsmidler. - Tør pumpehuset efter med en tør klud. - Tør frontpanelet af med en klud vredet hårdt op i mildt sæbevand eller en klud vædet med sprit. Der må ikke ligge overskydende sæbevand eller sprit på frontpanelet da det kan trænge ind i pumpehuset og gøre skade. - Lad pumpehuset tørre grundigt. - Når pumpen er vel tør check da, at den arbejder som den skal. Af madrassen - Tør madrassen af med en klud vredet op i mildt sæbevand før der evt. sprayes desinfektionsmiddel på madrassen (Virkon, KeboMed). Følg brugsvejledningen for desinfektionsmidlet. - Tag det øverste betræk af madrassen. Tør cellerne af med en klud vredet op i mildt sæbevand før der evt. sprayes desinfektionsmiddel på madrassen (Virkon, KeboMed). - Luftcellerne knappes af basen og sprayes med desinfektionsmiddel. Det samme gøres ved alle slanger og samlinger. Lad midlet virke efter forskriften og tør af. - Basen bør også sprayes med desinfektionsmiddel og tørres af. - I tilfælde af at man har en transport taske til madrassen skal denne også desinficeres på indersiden! - Lad madrassen lufttørre efter endt rengøring. Håndtering og opbevaring - Træk stikket til pumpen ud, og stil den væk med korrekt identifikation vedhæftet. - Læg madrassen ud fladt. - Rul fra fodenden af madrassen mod hovedenden. Fodende stroppen kan derefter strækkes rundt om den sammenrullede madras for at forhindre at den ruller ud igen. Det er ikke tilladt at folde, knække eller stable madrassen. - I tilfælde af bortskaffelse af pumpen, bør det gøres i henhold til de nationale forskrifter. Generel vedligeholdelse - Check ledningen for skader eller slid. - Check madrassen for tegn på skader eller slid. Check at madrasbetrækket slutter korrekt om cellerne og at slangerne slutter tæt til pumpen. - Tilslut pumpen til lysnettet. Aktivér altererende funktion og check at pumpen skifter mellem ventilerne efter hver halve cyklus. - Check slange koblingerne for knæk eller anden skade. Kontakt forhandleren hvis der er behov for reservedele. - Check pumpen for at både strømmen og strømindikatoren er slukket når Tænd/sluk knappen er slukket. Lavt tryk - Undersøg om der er lufttab mellem pumpen og madrassamlingerne, eller fra slangerne. - Check samlingerne mellem madras og pumpe. - Check CPR ventilerne. De skal være komplet tillukkede. - Check samlingerne mellem celler og slangerne/manifolden. - Aktiver Auto Firm og check derefter hver enkelt celle for lækage. Af betræk - Betræk kan lægges i blød i sæbevand eller desinfektionsmiddel. Følg brugsvejledningen for desinfektionsmidlet. - Efter iblødlægning kan betrækkes skylles i vaskemaskine uden brug af vaskemiddel. Derefter kan betrækket vaskes i vaskemaskine på 90 C med mild sæbe. - Betrækkes skal lufttørre ved C. Vekseltryksmadras 5

6 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING CHECKLISTE FOR PROBLEMLØSNING PROBLEM Pumpen arbejder ikke LØSNING 1. Check om stikket sidder korrekt i udtaget på væggen. 2. Tænd på Tænd/sluk igen. - Hvis Power LED lampen lyser men pumpen stadig ikke virker, så kontakt forhandleren. - Hvis Power LED lampen IKKE lyser, kan der være fejl i outlettet. Forsøg med en anden udgang fra væggen. Hvis Power LED stadig ikke lyser, kontakt en elektriker der kan kontrollere det generelle lysnet hos brugeren. Madrassen fyldes ikke komplet (Lavt tryk) Rengøring af filter 1. For hurtigt check aktivér Auto Firm. 2. Check at slangerne er korrekt tilsluttet pumpen og ikke er afklemte eller drejede. - Sørg altid for at slangerne er uden knæk. - Skift slangerne hvis der er lækage. - Se til at CPR ventilerne er komplet tillukkede. - Check cellerne for lækage. Et tilsmudset filter kan nedsætte / blokere lufttilførslen. Vask filteret i mild sæbevand for at holde det rent. Det kan behøve en udskiftning. - Check filteret mindst én gang om måneden. Vekseltryksmadras 6

7 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING GARANTI Garantiperioden for Vekseltryksmadras er 1 år fra købsdato. Fakturaen er garantibevis. Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af, er ikke omfattet af denne garanti. Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret. Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien. PRODUCENT Roscoe Medical, Inc Commerce Parkway Strongsville, Ohio USA FORHANDLER Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Danmark Tlf.: Fax: /2014/JP SPECIFIKATIONER Brugervægt max. Længde Bredde Højde Madrassens vægt Pumpens vægt Pumpens mål Sektionsopdelt madras Alarm ved lufttab Alarm ved strømsvigt Batteribackup Lyntømningsfunktion Statisk funktion Anvendelig direkte på sengebund Anvendelig til indstillelig sengebund Brandhæmmende betræk Inkontinens betræk Allergivenligt betræk Vask- og desinficerbart betræk 270 kg 200 cm 100 / 120 cm 27 cm 14 kg 3,8 kg 35 x 13 x 24 cm Tryksårsforebyggende stadie 0-4 Betræk Celler Medicinsk udstyr Tilsluttet del Strøm tilslutning Tryk interval Cyklus tid Sikkerhedsstandarder Nej PU Nylon / PU Klasse I IXP0 AP/APG NO TYPE BF Madras AC 120 V / 60 Hz, 10 W 1A mmhg 10, 15, 20, 25 min valgbar UL, c-ul, CE ISO - klassifikation ISO Vekseltryksmadras er testet og certificeret efter følgende standarder: UL60601, CE, FDA. Vekseltryksmadras 7

8 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL Instructions for using Alternating Mattress CAUTION CAUTION This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional. Using the product for individuals weighing more than the maximum weightbearing capacity may pose a risk for damaging the product. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product. If components are damaged or missing, contact immediately. Do NOT use substitute parts. cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from. To ensure proper use of the Alternating Mattress, please read these instructions thoroughly before using the product. In doing so, pay particular attention to the warning notes marked with. Also remember that in order to prevent the risk of injury to the ser, the mattress may be operated only by trained caregivers or aides or by individuals who have been instructed in its proper use. CONTRAINDICATION Patient conditions for which the application of pressure reliveving therapy on an alternation system is contraindicated as follows: - Cervical or skeletal traction - Unstable spinal cord injuries SAFETY NOTES When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following: Danger To reduce the risk of electric shock: - Always unplug this product immediately after use. - Do not use while bathing. - Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink. - Do no place in or drop into water or other liquids. - Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately. Warning To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury: - This product should never be left unattended when plugged in. - Close supervision is necessary when this product is used by, on or near children or invalids. - Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. - Never operate this product if it has a damaged cord or plug, is not working properly, has been dropped or damaged, or has been dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair. - Keep the cord from heated surfaces. - Never block the air openings of this product or place it on a soft surface, such as a bed or couch where the openings may be blocked. Keep the air opening free of lint, hair and other similar particles. - Never drop or insert any object into any opening or hose. - Connect this product to a properly grounded outlet only. - Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. Grounding Before any connection is made, make certain that this product is connected to a protective earth conductor via the three-wire power cord; the three-blade plug must be inserted only into a socket outlet that provides a protective earth contact. Alternating Mattress 8

9 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USE Alternating Mattress can be used in hospitals, in homes, in nursing homes and in institutions. The mattress is suitable for bariatric users weighing up to 270 kg who need pressure ulcer prevention or treatment grade 0-4. If users are weighing more than 270 kg there is a risk that the mattress will break or take damage. DESCRIPTION The Alternating Mattress is a mattress of high quality suitable for users with medium to high risk of developing pressure ulcers. It is specially designed to help prevent pressure sores and provide 24-hour pressure area care. Pressure relief of the bariatric user is extra important because they often find it difficult to move and turn themselves in bed. UNPACKING CHECKLIST Check inside the package. If any of the following items should be missing or damaged, please contact your dealer. Pump unit Make sure the pump is identical to the one you purchased. Mattress Make sure the size is identical to the one you purchased. Cover Manual Read this manual before use. PRODUCT FUNCTIONS Pump unit Power switch The switch is on the right side of the unit. Turn ON/OFF the power, the unit will start/stop operation. Pressure-selector touch panel There are seven pressure levels on the touch panel, providing options of pressure value. Cycle time-selector touch panel Selects a desired alternating cycle time from the touch panel. The cycle time value can be 10, 15, 20 or 25 minutes. There are two LEDs for each time value. Alarm reset The alarm will turn on when the low pressure LED is on. To mute the alarm, simply press the reset button. The alarm LED will flash. Re-press the reset button to reactivate the audible alarm. Static/alternating control Sets the air mattress in static mode or alternating mode. Auto firm Sets the air mattress to auto-inflation mode. Mattress The Alternating Mattress consists of Nylon/PU cells with a cell height of 22 cm. Alternating Mattress 9

10 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL Brugsanvisning for Vekseltryksmadras USER CUSTOMISATION 1. Place the mattress flatly on the bed frame. The inflation tube should be towards the foot end. 2. Hang the pump unit on the foot end of the bed frame and make sure it is stable. 3. Connect the inflation tubes from the mattress to the pump s inflating nozzles. Make sure they are properly attached. Make sure the air hoses are not kinked or tucked under the mattress. Also check to ensure the CPR valve is properly attached. 4. Make sure the CPR valve is correctly connected and CLOSED. 5. Plug the power cord into an electrical outlet with grounded AC power. Before inserting the plug into the outlet, make sure the voltage is compatible. Also make sure this product is well grounded. THE USER SHOULD NOT LIE ON THE MATTRESS IN THE INITIAL PHASE. 6. Turn on the power by pressing the power switch on the right side of the pump unit. A beep sound will begin the operation. 7. The pump will enter static mode. It will inflate the mattress to 30 mmhg and then enter alternating mode. If 30 mmhg cannot be reached within 30 minutes, the unit will stay in static mode and keep inflating. If 30 mmhg cannot be reached within another 15 minutes, the alarm will beep and its LED will come on. Contact the dealer. 8. The alternating cycle time and pressure level are preset to the middle settings. Select from the touch panel to adjust the cycle time and pressure level. 9. When the mattress is ready (normal pressure LED is on), place a sheet on the mattress. During normal operation, the unit will monitor pressure. If the pressure is lower than set pressure, the pump will automatically inflate the mattress to the set level and then stop. The alarm will beep and its LED will come on. Turn off the pump, wait 2 minutes and then turn on again. If the alarm starts again within 20 minutes, press the alarm reset button to mute the alarm and contact the dealer. When activating the Auto Firm button the mattress will automatically inflate to the maximum level (above 70 mmhg), and then returns to the alternating level. For suitable pressure make a hand check Check to see if suitable pressure is selected by sliding one hand between the air mattress and the foam base (or bed frame if there is no foam base) to feel the user s buttock. We recommend a distance between user and mattress of 2-4 cm. When the user does not use the mattress, it is pumped to achieve the set back pressure. When the user then lies down on the mattress the pump releases the excess air. DURING USE Make sure that you operate this product in a proper way to optimize its value. DO NOT use another pump than Legacy XL. It is dangerous to use a pump with pressure capacity greater than 120 mmhg. This may result in cell-puncture. DO NOT change any component by yourself. If there is need for replacement or repair, always contact your dealer. When the normal pressure LED (green) comes on to indicate the pressure is adjusted to a desired firmness, the user kan then lie on the mattress. Please cover the mattress with a cotton sheet to avoid direct skin contact. Do not tighten the cover, this will reduce the effect of the mattress. For suitable pressure make a hand check Check to see if suitable pressure is selected by sliding one hand between the air mattress and the foam base (or bed frame if there is no foam base) to feel the user s buttock. We recommend a distance between user and mattress of 2-4 cm. When the user does not use the mattress, it is pumped to achieve the set back pressure. When the user then lies down on the mattress the pump releases the excess air. CPR function If there is an emergency to perform CPR on the user, pull the CPR valves immediately to release the air quickly from the mattress. The CPR valves are located at the front right-hand side of the mattress. Pressure set up recommends that the pressure is adjusted by an experienced health care professional. It is easiest to set the pressure if the mattress has been filled to the max before the user lies down on the mattress. Low pressure When abnormal pressure occurs, the low pressure LED will come on and the alarm will be activated. Check if the connections are secure and correctly installed. If the pressure is consistenly low, check for any leakage (tubes or connecting hoses). If necessary, contact the dealer. Alternating Mattress 10

11 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL MAINTENANCE AND CLEANING Of pump unit DO NOT immerse or soak the pump unit. - Check for external damage and move the pump to the cleaning area. - Place the pump on a work surface and wipe the outside of the case with alcohol or mild detergent. DO NOT spray any cleaning solution directly on the surface of the pump. DO NOT use a hypocarbonate or phenolic based cleaning solution as this may cause damage to the case. - Wipe case with a clean cloth. Make sure all areas are clean. - Spray cloth with cleaning solution and clean faceplate. DO NOT allow excess cleaning solution on faceplate or control panel. If solution gets inside, damage will occur. - Allow surface to thoroughly dry after cleaning. - After the pump is thoroughly cleaned and dried, proceed to plug in the pump and test to see if it runs normally. Of mattress system - Brush off or wipe down all surfaces of the cover sheet with soap and water before wetting with any liquid disinfectant. - Unzip the top cover from the mattress. Brush or wipe down all surfaces with soap and water. - The air cells are unsnapped from one side and are sprayed on all sides with a disinfectant as are the connections and hoses. Let it sit for a required incubation time and wipe down with a clean cloth. - Spray the base with the disinfectant, inside and outside. - Dry the mattress on a sunless area after cleaning. Handling and storage - Unplug the pump and store with proper identification tag. - Lay the mattress out flat. - Roll from the foot end towards the head end. The foot-end strap can be stretched around the rolled mattress to prevent unrolling. Do not fold, crease or stack the mattress. - Follow the national requirement to dispose the pump unit. General maintenance - Check the power cord and plug to see if there are abrasions or excessive wear. - Check the mattress cover for signs of wear and damage. Ensure the mattress cover and tubes are connected together correctly. - Plug in the pump unit and check the airflow from the hose connection port. The airflow should alternate between ports every half-cycle tme. - Check the air hoses to see if there are kinks or breaks. For replacement, contact the dealer. - Make sure the mattress tube is well connected. - Check the pump unit and make sure both power and power are off when the switch is turned off. Low pressure - Examine if there is air leakage between the pump and the mattress connections or from the air mattress tubes. - Check connectors between the air mattress and pump. - Check the CPR valves. Ensure their outlets are sealed. - Check the air connecting tubes. - Activate Auto Firm and then check each cell for leakage. Of cover - Covers are immersed and soaked in disinfectant for the required incubation time. - After pre-soaking, the cover is rinsed through a regular cycle in a washingmachine with no soap. Then laundered with mild detergent in washingmachine at 90 C. - Covers are aerated until they are fully dry at C. Alternating Mattress 11

12 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL CHECKLIST FOR TROUBLESHOOTING PROBLEM The pump does not work SOLUTION 1. Check if the plug is inserted firmly into the outlet. 2. Turn on the power switch again. - If the power LED is ON and the pump still does not work, contact your dealer. - If the power LED is OFF, there may be a faulty outlet. Try to connect the power cord to another outlet. If the power LED is still OFF, contact a qualified electrician for main power check. Incomplete inflation (low pressure) 1. For a quick check, adjust the pressure to Auto Firm position. 2. Check to see if the tubes connected to the pump are twisted or there is any leakage occuring. - Always keep the tubes straight. - Change the tubes if there is any leakage. - Ensure the CPR valves are closed. - Ensure every single cell is not broken. Filter cleaning A dirty filter may decrease the air flow. Wash the filter with mild detergent to keep it clean. - Check the air filter at the back of the pump unit at least once a month. Alternating Mattress 12

13 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL WARRANTY The Alternating Mattress is covered by one year warranty from the invoice date for materials and workmanship. Products which have been used for purposes other than the intended uses; or which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond normal wear and tear as determined by, are not covered by this warranty. If weight capacity is exceeded, the warranty will be void. Any unauthorized repairs to product / part, as well as tampering with any components, will void the warranty. MANUFACTURER Roscoe Medical, Inc Commerce Parkway Strongsville, Ohio USA DEALER Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Denmark Tel.: Fax: /2014/JP SPECIFIKATIONER Maximum weight capacity is Length Width Height Weight of mattress Weight of pump Pump measurement Mattress divided into sections Air loss alarm Power failure alarm Battery back up CPR control Static function Place directly on bed base Suitable for adjustable bed base Fire resistant cover Incontinence cover Allergenic cover Washable and disinfectable cover 270 kg 200 cm 100 / 200 cm 27 cm 14 / 18 cm 3.8 kg 35 x 13 x 24 cm Pressure ulcer prevention grade 0-4 Cover Cells Medical equipment Applied part Power supply Pressure range Cycle time Safety standards No PU Nylon / PU Class I IXP0 AP/APG NO TYPE BF Mattress AC 120 V / 60 Hz, 10 W 1A mmhg 10, 15, 20, 25 min valgbar UL, c-ul, CE ISO classification ISO Alternating Mattress is tested and certified according to these standards: UL60601, CE, FDA. Alternating Mattress 13

14 Strongly engineered and functionally designed exclusively for bariatric users! Minimaxx Minimaxx Push Motor Manual Wheelchair - The Eclipse Manual Wheelchair - The Eclipse Tilt HD Electric Wheelchair Wheelchair Cushions Shower Bench Bedside commode Shower Commode Shower Commode Wheeler Shower Commode Rise N Recline Shower Commode Tilt Barton Transferstol Patient/Dinner chair 14

15 Rollator King Rollator Support Stand Tall Bariatric walking frame Canes Multifunktional Scale Lift and Slings 400 bariatric hospital bed Home Care Bed Floor raiser Comfort Foam Mattress Low Air Loss mattress Alternating mattress Bariatric suit 15

16 mauryathome.dk Vekseltryksmadras / Alternating Mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Denmark Telephone: Fax:

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane

XXL-Rehab 4-punkt Stok XXL-Rehab 4-point Cane BRUGSANVISNING USER MANUAL 4-punkt Stok 4-point Cane MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

XXL-Rehab Albuestok XXL-Rehab Crutch

XXL-Rehab Albuestok XXL-Rehab Crutch BRUGSANVISNING USER MANUAL Albuestok Crutch MAX 325 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

XXL-Rehab Patientstol XXL-Rehab Paitient/Dinner chair

XXL-Rehab Patientstol XXL-Rehab Paitient/Dinner chair BRUGSANVISNING USER MANUAL Patientstol Paitient/Dinner chair MAX 325 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. - Hjemmet. - Plejecentre. - Venteværelser. Ideal use for: - Bariatric users.

Læs mere

XXL-Rehab Toiletstol XXL-Rehab Bedside Commode

XXL-Rehab Toiletstol XXL-Rehab Bedside Commode BRUGSANVISNING USER MANUAL Toiletstol Bedside Commode MAX 325 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

Flo-Tech Plus kørestolspude XXL-Rehab Plus cushion

Flo-Tech Plus kørestolspude XXL-Rehab Plus cushion BRUGSANVISNING USER MANUAL Flo-Tech Plus kørestolspude Plus cushion 152-195 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. - Forebyggelse af tryksår. Ideal use for: - Bariatric users. - Users at

Læs mere

XXL-Rehab gangbuk med og uden hjul XXL-Rehab Bariatric walking frame

XXL-Rehab gangbuk med og uden hjul XXL-Rehab Bariatric walking frame BRUGSANVISNING USER MANUAL gangbuk med og uden hjul Bariatric walking frame MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

XXL-Rehab Badestol XXL-Rehab Shower Bench

XXL-Rehab Badestol XXL-Rehab Shower Bench BRUGSANVISNING USER MANUAL Badestol Shower Bench MAX 325 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

XXL-Rehab Stand Tall gangbord XXL-Rehab Stand Tall

XXL-Rehab Stand Tall gangbord XXL-Rehab Stand Tall BRUGSANVISNING USER MANUAL Stand Tall gangbord Stand Tall MAX 325 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. - Hospitalsbrug eller plejebolig. Ideal use for: - Bariatric users. - Hospitals

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

XXL-Rehab Comfort skummadras XXL-Rehab Comfort foam mattress

XXL-Rehab Comfort skummadras XXL-Rehab Comfort foam mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Comfort skummadras Comfort foam mattress MAX 325 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere som vejer op til 325 kg, og hvor man ønsker at bibeholde deres mobilitet,

Læs mere

XXL-Rehab Badetoiletstol med hjul XXL-Rehab Shower Commode

XXL-Rehab Badetoiletstol med hjul XXL-Rehab Shower Commode BRUGSANVISNING USER MANUAL Badetoiletstol med hjul Shower Commode MAX 325 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. - Bariatriske afdelinger. - Institutioner. - Hjemmet. - Hospitaler. Ideal

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

XXL-Rehab King rollator XXL-Rehab Rollator King

XXL-Rehab King rollator XXL-Rehab Rollator King BRUGSANVISNING USER MANUAL King rollator Rollator King MAX 325 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. Ideal use for: - Bariatric users. BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress

XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Low Air Loss madras Low Air Loss mattress MAX 450 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere med et længerevarende sengeforløb. - Bariatriske brugere, der har det

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual Model No.: 9P-052 series LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG 1 Indholdsfortegnelse. Vigtige Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse..

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Cobi lejringspuder Til særlige lejringsbehov

Cobi lejringspuder Til særlige lejringsbehov Cobi lejringspuder Til særlige lejringsbehov 20-100 KG Kan med fordel anvendes til: - Personer med pareser. - Sclerose. - Hjerneskadede. - Neurologiske patienter. - Smertepatienter. - Alvorligt syge patienter.

Læs mere

XXL-Rehab Minimaxx Push motor XXL-Rehab Minimaxx Push motor

XXL-Rehab Minimaxx Push motor XXL-Rehab Minimaxx Push motor BRUGSANVISNING USER MANUAL MAX 325 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere. - Plejeboliger. - Hospitaler. - Hjemmet. Ideal use for: - Bariatric users. - Nursing homes. - Hospitals. - Home.

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Cobiflow 300 vekseltryksmadras med dual plus pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår

Cobiflow 300 vekseltryksmadras med dual plus pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår Cobiflow 300 vekseltryksmadras med dual plus pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår 30-180 KG Kan med fordel anvendes til: - Brugere, der har tryksår. - Brugere, der midlertidigt

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

PM 211AA. Brugervejledning. Dynamisk selvindstillelig madras. Læs brugervejledning før brug. Model No.: 9P-052080

PM 211AA. Brugervejledning. Dynamisk selvindstillelig madras. Læs brugervejledning før brug. Model No.: 9P-052080 PM 211AA Brugervejledning Dynamisk selvindstillelig madras Model No.: 9P-052080 Læs brugervejledning før brug VIGTIGE SIKKERHEDSFORESKRIFTER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE Reducer risikoen for stød:

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500

Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500 Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500 Vi håber, De får glæde og gavn af madrassystemet i hverdagen. Læs denne brugsanvisning nøje før systemet installeres og tages i brug. Vær venlig specielt at lægge

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Brugervejledning Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Introduktion...3 Oversigt... 3 De grundlæggende funktioner... 4 Sådan bærer du headsettet... 4 Tilslutning af dit

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

Cobiflow 300 vekseltryksmadras med standard pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår

Cobiflow 300 vekseltryksmadras med standard pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår Cobiflow 300 vekseltryksmadras med standard pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår 30-180 KG Kan med fordel anvendes til: - Brugere, der har tryksår. - Brugere, der midlertidigt

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt

Ergonomisk løft. Specials. www.certex.dk. Højdestabler kasser High stacking boxes. Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Ergonomisk løft Højdestabler kasser High stacking boxes Rulle løfter med 90º tilt Roll handling with 90º tilt Kuffert løfter Baggage handling Håndtering af postpakker Handling of parcels Rudehåndtering

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Plexus Auto Sure-Float

Plexus Auto Sure-Float Brugsanvisning Plexus Auto Sure-Float Alternerende, dynamisk, trykaflastende helmadrassystem med automatisk tryksensorstyring. Bariatriske størrelser op til 260 kg. Vare nr. 80-10213 HMI nr. 40692 Maj-10

Læs mere

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D

INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D INSTRUCTION BOOKLET BETJENINGSVEJLEDNING VACUUM CLEANER STØVSUGER VC5D GARANTI Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter hensigten, beklager

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Brugsanvisning til. Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe

Brugsanvisning til. Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe Brugsanvisning til Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe Cobiflow 200 topmadras er udstyret med 17 luft celler der fyldes af en mekanisk vekseltryks pumpe, som hele tiden pumper luft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Madras System Bruger Manual Modell No.: 9P-051 serie LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. 1 Indhold Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse.. 4 Instalation 6 Operation..

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750

Brugervejledning. MHL to HDMI Adapter IM750 Brugervejledning MHL to HDMI Adapter IM750 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over MHL to HDMI Adapter...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af MHL to

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21

Brugervejledning. Xperia P TV Dock DK21 Brugervejledning Xperia P TV Dock DK21 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Bagside oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Håndtering af LiveWare...4 Opgradering af Håndtering af LiveWare...4 Brug

Læs mere

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Brugervejledning Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over TV Dock...3 Kom godt i gang...4 Smart Connect...4 Opgradering af Smart Connect...4 Brug af

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Compact and handy high pressure washers for basic outdoor cleaning tasks

Compact and handy high pressure washers for basic outdoor cleaning tasks This high pressure washer offers a maximal pressure of 110 bar - enough to be efficient on light to moderately dirty surfaces. With Click&Clean connectivity a broad range of accessories ranging from nozzles,

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Model: VOC75 / VOC70

Model: VOC75 / VOC70 Model: VOC75 / VOC70 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 6 113-090213 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning og opstilling 3 El-tilslutning 3 Opstart 3 Termostaten 4 Afrimning 4 Lys

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Cobiflow 500 vekseltryks madras Med Dual Plus pumpe

Cobiflow 500 vekseltryks madras Med Dual Plus pumpe Brugsanvisning til Cobiflow 500 vekseltryks madras Med Dual Plus pumpe INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 1.0 Symboler 2 2.0 Sikkerhed 2 3.0 Advarsler 3 4.0 Produktets opbygning 3 5.0 Kontrolpanel,

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Monteringsvejledning Assembly instruction

Monteringsvejledning Assembly instruction 345690.0 DK Side 2-3 EN Page 4-5 Monteringsvejledning Assembly instruction 501-43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅD OM SIKKERHED OG ADVARSLER 2. RETNINGSLINJER VEDRØRENDE ANVENDELSE 3. OPSTILLING OG INSTALLATION

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere