XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "XXL-Rehab Vekseltryksmadras XXL-Rehab Alternating Mattress"

Transkript

1 BRUGSANVISNING USER MANUAL Vekseltryksmadras Alternating Mattress MAX 270 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere, der på grund af deres overvægt eller anden sygdom skal have hjælp til stillingsskift. - Bariatriske brugere, der har udviklet tryksår, eller som er i høj risiko for at gøre det. Ideal use for: - Bariatric users who due to their obesity or other disease need help with postural change. - Bariatric users who developed pressure ulcers or who are at high risk of doing so.

2 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Brugsanvisning for Vekseltryksmadras ADVARSEL ADVARSEL Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale. Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet. påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt. Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele. kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra. For at sikre korrekt brug af Vekseltryksmadras skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med. Desuden må madrassen kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade. KONTRAINDIKATIONER Vekseltryksmadrassen bør ikke bruges til personer med: - Cervikale traumer der ikke er udredte - Ustabile frakturer - Ustabile skader på rygraden SIKKERHEDSVEJLEDNINGER Ved brug af elektriske installationer og specielt når børn er tilstede bør de mest basale sikkerhedsforanstaltninger følges, samt følgende: Fare For at reducere risikoen for elektrisk stød: - Sørg altid for at tage stikket ud efter brug. - Brug ikke madrassen i en decideret badesituation. - Placér ikke madras og pumpe så de kan falde ned i en vask eller et kar. - Stil ikke hverken madras eller pumpe i vand eller andet flydende. - Ræk IKKE efter madras eller pumpe der er faldet ned i vand eller andet flydende. Træk straks stikket ud. Advarsel For at reducere risikoen for at blive brændt, få stød eller anden skade: - Madras og pumpe bør ikke efterlades uden opsyn når det er sat til lysnettet. - Opsyn med madras og pumpe er nødvendigt, specielt når børn eller handicappede er i nærheden. - Brug kun madras og pumpe efter de anvisninger der er beskrevet i denne manual. - Brug ikke tilbehør der ikke er anbefalet af producent/forhandler. - Benyt aldrig pumpen hvis der er en beskadiget ledning eller stik, hvis pumpen er blevet tabt eller dyppet i vand. Ret henvendelse til forhandleren. - Hold ledningen væk fra opvarmede overflader. - Blokér aldrig luftindtaget, eller læg pumpen på en blød overflade (i.e. senge eller sofa) hvor luftindtaget kan blive blokeret. Hold luftindtaget fri for nullermænd, hår og lign. - Forsøg aldrig at stikke fremmedlegemer i slanger eller huller. - Bør ikke bruges udenfor. - Pumpen bør tilsluttes et jordet stik. Jording Pumpens ledning bør forbindes med et korrekt jordet stik. Scan koden og få flere produktinformationer. Vekseltryksmadras 2

3 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING ANVENDELSE vekseltryks helmadras kan med fordel anvendes på hospitaler, i hjemmet, i hjemmeplejen, i plejeboliger og på institutioner. Madrassen er særligt velegnet til den bariatriske bruger med en brugervægt på op til 270 kg, som har brug for maksimal trykaflastning på grund af tryksår stadie 0-4 eller som er i høj risiko for at udvikle tryksår. Hvis brugere vejer mere end 270 kg er der risiko for at madrassen vil gå i stykker eller tage skade. BESKRIVELSE Vekseltryksmadrassen er en madras af høj kvalitet passende til brugere med middel til høj risiko for at udvikle tryksår. Den er specielt udviklet til at forebygge tryksår og yder 24 timers tryksårsterapi. Trykaflastning af den bariatriske bruger er ekstra vigtig, fordi de ofte har svært ved at flytte og vende sig selv i sengen. Mange kan på grund af fysiske begrænsninger kun tåle at ligge i én bestemt stilling. CHECK-LISTE TIL UDPAKNING Kontrollér indholdet af kassen. Hvis èn af følgende elementer skulle mangle eller være beskadiget, kontakt da straks forhandleren. Pumpe Check at pumpen er identisk med den indkøbte. Madras Madrassen er en helmadras. Kontrollér at størrelsen matcher den bestilte størrelse. Betræk Manual Læs altid denne manual før brug. FUNKTIONER Pumpen Tænd/sluk Knappen er på højre side af pumpen. Aktivering vil starte/stoppe pumpen. Tryk valg Der er 7 niveauer for valg af tryk. Cyklus tid Aktivering af panelet giver mulighed for at vælge cyklus tid på 10, 15, 20 eller 25 minutter. Der er to LED lamper for hver værdi. Alarm Reset Alarmen vil lyde, hvis Lavt Tryk LED tændes. For at gøre alarmen stille tryk da på Reset knappen. Nu vil Alarm LED lampen blinke. Tryk igen på Reset knappen for at gøre alarmen hørbar. Statisk / vekseltryks kontrol Sætter madrassen til statisk- eller vekseltryks funktion. Auto firm Starter en automatisk opfyldning af madrassen til maksimalt niveau (ca. 70 mmhg) i ca. 30 minutter. Efter disse 30 minutter returnerer madrassen til det fastsatte niveau. Madrassen Vekseltryksmadrassen består af 22 cm høje Nylon/PU celler. Vekseltryksmadras 3

4 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Brugsanvisning for Vekseltryksmadras TILPASNING TIL BRUGER 1. Læg madrassen fladt på liggefladen. Slangerne der skal tilkobles pumpen bør være i fodenden. 2. Hæng pumpen på fodenden og kontrollér at den sidder stabilt. 3. Kobl slangerne fra madrassen til pumpen. Se efter at de slutter korrekt til. Det er vigtigt at slangerne ikke er knækkede, eller fanget under madrassen. 4. Se efter at CPR ventilen er korrekt tilsluttet madrassen og LUKKET! 5. Tilslut pumpen til lysnettet et jordet stik. Før pumpen tilsluttes bør det kontrolleres at stikket er jordet. BRUGEREN MÅ IKKE LIGGE PÅ MADRASSEN I OPSTARTSFASEN. 6. Tilslut strømmen ved at tænde på tænd/sluk knappen på højre side af pumpen. Der vil nu høres en BIP lyd. 7. Pumpen vil straks gå i statisk funktion. Den vil fylde madrassen til 30 mmhg, og derefter skifte over til vekseltryks funktion. Hvis madrassen ikke opnår 30 mmhg efter 30 minutter vil den blive i statisk funktion og fortsætte opfyldningen. Hvis 30 mmhg endnu ikke er opnået efter endnu 15 minutter vil alarmen lyde og LED lampen vil tænde. Kontakt forhandleren. 8. Cyklus tid og tryk niveau er forudsat til middel niveau. Brug panelet til at vælge korrekt cyklus tid og tryk niveau. 9. Når madrassen er klar (Normalt Tryk LED lampen lyser), lægges et almindeligt lagen løst henover madrassen. Under normal brug vil monitoren konstant måle trykket i madrassen, Hvis trykket er lavere end det man har indstillet pumpen til, vil pumpen automatisk fylde madrassen til det fastsatte niveau og derefter stoppe. Alarmen vil lyde og LED lampen vil lyse. Sluk for pumpen, vent 2 minutter og tænd igen. Hvis alarmen kommer igen indenfor 20 minutter, tryk da Alarm Reset knappen for at alarmen kun vises ved, at LED lampen blinker og kontakt forhandleren. Aktivering af Auto Firm pumper madrassen op til ca. 70 mmhg i 30 min, og returnerer derefter til vekseltryks funktionen, i det før angivne niveau. Passende tryk findes ved at foretage en håndprøve Når cellen under brugers tungeste del er tom, føres en hånd ind ovenpå den tomme celle. Vi anbefaler en afstand mellem bruger og underlægningsmadrassen på 2 4 cm. Husk at bruger skal have ligget på madrassen sv.t. cyklus tiden håndprøven udføres. Når bruger ikke benytter madrassen, pumpes den op til den opnår det indstillede modtryk. Når brugeren så lægger sig på madrassen lukker pumpen selv den overskydende luft ud. UNDER BRUG Se til at madrassen og tilhørende pumpe bruges korrekt for at få det maksimale udbytte af madrassen. Brug IKKE en anden pumpe end Legacy XL pumpen til madrassen. Det kan være farligt at benytte en pumpe med en kapacitet på mere end 120 mmhg. Det kan resultere i, at cellerne punkterer. Skift IKKE komponenter i pumpen selv. Hvis der er brug for reparation kontakt da forhandleren først. Når Normalt Tryk LED lampen lyser grønt har madrassen opnået det ønskede tryk og brugeren kan nu benytte madrassen. Madrassen bør betrækkes med et almindeligt bomuldslagen, der lægges løst henover for ikke at formindske madrassens effektivitet. Passende tryk i madrassen findes ved at foretage en håndprøve Når cellen under brugers tungeste del er tom, føres en hånd ind ovenpå den tomme celle. Vi anbefaler en afstand mellem bruger og underlægningsmadrassen på 2 4 cm. Husk at bruger skal have ligget på madrassen sv.t. cyklus tiden håndprøven udføres. Når bruger ikke benytter madrassen, pumpes den op til den opnår det indstillede modtryk. Når brugeren så lægger sig på madrassen lukker pumpen selv den overskydende luft ud. CPR funktion Hvis der skal foretages hjertemassage ved hjertestop, træk i CPR ventilerne STRAKS for at lade luften slippe HURTIGT ud af madrassen. CPR ventilen findes fortil på højre side af madrassen. Tryk anbefaler at trykket justeres af en erfaren terapeut. Det er nemmest at indstille trykket hvis madrassen har været fyldt til maks. inden brugeren lægger sig på madrassen. Lavt tryk Hvis et unormalt tryk opstår, vil Lavt Tryk LED lampen lyse og alarmen vil blive aktiveret. Efterse at alle samlinger er tætte og at luftslangerne er korrekt tilsluttet pumpen. Hvis trykket er konstant lavt bør madrassen efterses for lækage. Hvis det er nødvendigt kontakt da forhandleren. Vekseltryksmadras 4

5 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Af pumpen Sæt IKKE pumpen til opløsning i vand. - Check pumpen for eksterne skader og flyt den til rengøringsområdet. - Sæt pumpen på et bord. Pumpen kan aftørres med sprit eller en klud vredet op i mild sæbevand. Rensevæsker MÅ IKKE sprayes direkte på pumpehuset. BRUG IKKE hypocarbonat eller fenol baserede rengøringsmidler. - Tør pumpehuset efter med en tør klud. - Tør frontpanelet af med en klud vredet hårdt op i mildt sæbevand eller en klud vædet med sprit. Der må ikke ligge overskydende sæbevand eller sprit på frontpanelet da det kan trænge ind i pumpehuset og gøre skade. - Lad pumpehuset tørre grundigt. - Når pumpen er vel tør check da, at den arbejder som den skal. Af madrassen - Tør madrassen af med en klud vredet op i mildt sæbevand før der evt. sprayes desinfektionsmiddel på madrassen (Virkon, KeboMed). Følg brugsvejledningen for desinfektionsmidlet. - Tag det øverste betræk af madrassen. Tør cellerne af med en klud vredet op i mildt sæbevand før der evt. sprayes desinfektionsmiddel på madrassen (Virkon, KeboMed). - Luftcellerne knappes af basen og sprayes med desinfektionsmiddel. Det samme gøres ved alle slanger og samlinger. Lad midlet virke efter forskriften og tør af. - Basen bør også sprayes med desinfektionsmiddel og tørres af. - I tilfælde af at man har en transport taske til madrassen skal denne også desinficeres på indersiden! - Lad madrassen lufttørre efter endt rengøring. Håndtering og opbevaring - Træk stikket til pumpen ud, og stil den væk med korrekt identifikation vedhæftet. - Læg madrassen ud fladt. - Rul fra fodenden af madrassen mod hovedenden. Fodende stroppen kan derefter strækkes rundt om den sammenrullede madras for at forhindre at den ruller ud igen. Det er ikke tilladt at folde, knække eller stable madrassen. - I tilfælde af bortskaffelse af pumpen, bør det gøres i henhold til de nationale forskrifter. Generel vedligeholdelse - Check ledningen for skader eller slid. - Check madrassen for tegn på skader eller slid. Check at madrasbetrækket slutter korrekt om cellerne og at slangerne slutter tæt til pumpen. - Tilslut pumpen til lysnettet. Aktivér altererende funktion og check at pumpen skifter mellem ventilerne efter hver halve cyklus. - Check slange koblingerne for knæk eller anden skade. Kontakt forhandleren hvis der er behov for reservedele. - Check pumpen for at både strømmen og strømindikatoren er slukket når Tænd/sluk knappen er slukket. Lavt tryk - Undersøg om der er lufttab mellem pumpen og madrassamlingerne, eller fra slangerne. - Check samlingerne mellem madras og pumpe. - Check CPR ventilerne. De skal være komplet tillukkede. - Check samlingerne mellem celler og slangerne/manifolden. - Aktiver Auto Firm og check derefter hver enkelt celle for lækage. Af betræk - Betræk kan lægges i blød i sæbevand eller desinfektionsmiddel. Følg brugsvejledningen for desinfektionsmidlet. - Efter iblødlægning kan betrækkes skylles i vaskemaskine uden brug af vaskemiddel. Derefter kan betrækket vaskes i vaskemaskine på 90 C med mild sæbe. - Betrækkes skal lufttørre ved C. Vekseltryksmadras 5

6 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING CHECKLISTE FOR PROBLEMLØSNING PROBLEM Pumpen arbejder ikke LØSNING 1. Check om stikket sidder korrekt i udtaget på væggen. 2. Tænd på Tænd/sluk igen. - Hvis Power LED lampen lyser men pumpen stadig ikke virker, så kontakt forhandleren. - Hvis Power LED lampen IKKE lyser, kan der være fejl i outlettet. Forsøg med en anden udgang fra væggen. Hvis Power LED stadig ikke lyser, kontakt en elektriker der kan kontrollere det generelle lysnet hos brugeren. Madrassen fyldes ikke komplet (Lavt tryk) Rengøring af filter 1. For hurtigt check aktivér Auto Firm. 2. Check at slangerne er korrekt tilsluttet pumpen og ikke er afklemte eller drejede. - Sørg altid for at slangerne er uden knæk. - Skift slangerne hvis der er lækage. - Se til at CPR ventilerne er komplet tillukkede. - Check cellerne for lækage. Et tilsmudset filter kan nedsætte / blokere lufttilførslen. Vask filteret i mild sæbevand for at holde det rent. Det kan behøve en udskiftning. - Check filteret mindst én gang om måneden. Vekseltryksmadras 6

7 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING GARANTI Garantiperioden for Vekseltryksmadras er 1 år fra købsdato. Fakturaen er garantibevis. Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af, er ikke omfattet af denne garanti. Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret. Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien. PRODUCENT Roscoe Medical, Inc Commerce Parkway Strongsville, Ohio USA FORHANDLER Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Danmark Tlf.: Fax: /2014/JP SPECIFIKATIONER Brugervægt max. Længde Bredde Højde Madrassens vægt Pumpens vægt Pumpens mål Sektionsopdelt madras Alarm ved lufttab Alarm ved strømsvigt Batteribackup Lyntømningsfunktion Statisk funktion Anvendelig direkte på sengebund Anvendelig til indstillelig sengebund Brandhæmmende betræk Inkontinens betræk Allergivenligt betræk Vask- og desinficerbart betræk 270 kg 200 cm 100 / 120 cm 27 cm 14 kg 3,8 kg 35 x 13 x 24 cm Tryksårsforebyggende stadie 0-4 Betræk Celler Medicinsk udstyr Tilsluttet del Strøm tilslutning Tryk interval Cyklus tid Sikkerhedsstandarder Nej PU Nylon / PU Klasse I IXP0 AP/APG NO TYPE BF Madras AC 120 V / 60 Hz, 10 W 1A mmhg 10, 15, 20, 25 min valgbar UL, c-ul, CE ISO - klassifikation ISO Vekseltryksmadras er testet og certificeret efter følgende standarder: UL60601, CE, FDA. Vekseltryksmadras 7

8 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL Instructions for using Alternating Mattress CAUTION CAUTION This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional. Using the product for individuals weighing more than the maximum weightbearing capacity may pose a risk for damaging the product. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product. If components are damaged or missing, contact immediately. Do NOT use substitute parts. cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from. To ensure proper use of the Alternating Mattress, please read these instructions thoroughly before using the product. In doing so, pay particular attention to the warning notes marked with. Also remember that in order to prevent the risk of injury to the ser, the mattress may be operated only by trained caregivers or aides or by individuals who have been instructed in its proper use. CONTRAINDICATION Patient conditions for which the application of pressure reliveving therapy on an alternation system is contraindicated as follows: - Cervical or skeletal traction - Unstable spinal cord injuries SAFETY NOTES When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following: Danger To reduce the risk of electric shock: - Always unplug this product immediately after use. - Do not use while bathing. - Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink. - Do no place in or drop into water or other liquids. - Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately. Warning To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury: - This product should never be left unattended when plugged in. - Close supervision is necessary when this product is used by, on or near children or invalids. - Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer. - Never operate this product if it has a damaged cord or plug, is not working properly, has been dropped or damaged, or has been dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair. - Keep the cord from heated surfaces. - Never block the air openings of this product or place it on a soft surface, such as a bed or couch where the openings may be blocked. Keep the air opening free of lint, hair and other similar particles. - Never drop or insert any object into any opening or hose. - Connect this product to a properly grounded outlet only. - Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. Grounding Before any connection is made, make certain that this product is connected to a protective earth conductor via the three-wire power cord; the three-blade plug must be inserted only into a socket outlet that provides a protective earth contact. Alternating Mattress 8

9 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USE Alternating Mattress can be used in hospitals, in homes, in nursing homes and in institutions. The mattress is suitable for bariatric users weighing up to 270 kg who need pressure ulcer prevention or treatment grade 0-4. If users are weighing more than 270 kg there is a risk that the mattress will break or take damage. DESCRIPTION The Alternating Mattress is a mattress of high quality suitable for users with medium to high risk of developing pressure ulcers. It is specially designed to help prevent pressure sores and provide 24-hour pressure area care. Pressure relief of the bariatric user is extra important because they often find it difficult to move and turn themselves in bed. UNPACKING CHECKLIST Check inside the package. If any of the following items should be missing or damaged, please contact your dealer. Pump unit Make sure the pump is identical to the one you purchased. Mattress Make sure the size is identical to the one you purchased. Cover Manual Read this manual before use. PRODUCT FUNCTIONS Pump unit Power switch The switch is on the right side of the unit. Turn ON/OFF the power, the unit will start/stop operation. Pressure-selector touch panel There are seven pressure levels on the touch panel, providing options of pressure value. Cycle time-selector touch panel Selects a desired alternating cycle time from the touch panel. The cycle time value can be 10, 15, 20 or 25 minutes. There are two LEDs for each time value. Alarm reset The alarm will turn on when the low pressure LED is on. To mute the alarm, simply press the reset button. The alarm LED will flash. Re-press the reset button to reactivate the audible alarm. Static/alternating control Sets the air mattress in static mode or alternating mode. Auto firm Sets the air mattress to auto-inflation mode. Mattress The Alternating Mattress consists of Nylon/PU cells with a cell height of 22 cm. Alternating Mattress 9

10 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL Brugsanvisning for Vekseltryksmadras USER CUSTOMISATION 1. Place the mattress flatly on the bed frame. The inflation tube should be towards the foot end. 2. Hang the pump unit on the foot end of the bed frame and make sure it is stable. 3. Connect the inflation tubes from the mattress to the pump s inflating nozzles. Make sure they are properly attached. Make sure the air hoses are not kinked or tucked under the mattress. Also check to ensure the CPR valve is properly attached. 4. Make sure the CPR valve is correctly connected and CLOSED. 5. Plug the power cord into an electrical outlet with grounded AC power. Before inserting the plug into the outlet, make sure the voltage is compatible. Also make sure this product is well grounded. THE USER SHOULD NOT LIE ON THE MATTRESS IN THE INITIAL PHASE. 6. Turn on the power by pressing the power switch on the right side of the pump unit. A beep sound will begin the operation. 7. The pump will enter static mode. It will inflate the mattress to 30 mmhg and then enter alternating mode. If 30 mmhg cannot be reached within 30 minutes, the unit will stay in static mode and keep inflating. If 30 mmhg cannot be reached within another 15 minutes, the alarm will beep and its LED will come on. Contact the dealer. 8. The alternating cycle time and pressure level are preset to the middle settings. Select from the touch panel to adjust the cycle time and pressure level. 9. When the mattress is ready (normal pressure LED is on), place a sheet on the mattress. During normal operation, the unit will monitor pressure. If the pressure is lower than set pressure, the pump will automatically inflate the mattress to the set level and then stop. The alarm will beep and its LED will come on. Turn off the pump, wait 2 minutes and then turn on again. If the alarm starts again within 20 minutes, press the alarm reset button to mute the alarm and contact the dealer. When activating the Auto Firm button the mattress will automatically inflate to the maximum level (above 70 mmhg), and then returns to the alternating level. For suitable pressure make a hand check Check to see if suitable pressure is selected by sliding one hand between the air mattress and the foam base (or bed frame if there is no foam base) to feel the user s buttock. We recommend a distance between user and mattress of 2-4 cm. When the user does not use the mattress, it is pumped to achieve the set back pressure. When the user then lies down on the mattress the pump releases the excess air. DURING USE Make sure that you operate this product in a proper way to optimize its value. DO NOT use another pump than Legacy XL. It is dangerous to use a pump with pressure capacity greater than 120 mmhg. This may result in cell-puncture. DO NOT change any component by yourself. If there is need for replacement or repair, always contact your dealer. When the normal pressure LED (green) comes on to indicate the pressure is adjusted to a desired firmness, the user kan then lie on the mattress. Please cover the mattress with a cotton sheet to avoid direct skin contact. Do not tighten the cover, this will reduce the effect of the mattress. For suitable pressure make a hand check Check to see if suitable pressure is selected by sliding one hand between the air mattress and the foam base (or bed frame if there is no foam base) to feel the user s buttock. We recommend a distance between user and mattress of 2-4 cm. When the user does not use the mattress, it is pumped to achieve the set back pressure. When the user then lies down on the mattress the pump releases the excess air. CPR function If there is an emergency to perform CPR on the user, pull the CPR valves immediately to release the air quickly from the mattress. The CPR valves are located at the front right-hand side of the mattress. Pressure set up recommends that the pressure is adjusted by an experienced health care professional. It is easiest to set the pressure if the mattress has been filled to the max before the user lies down on the mattress. Low pressure When abnormal pressure occurs, the low pressure LED will come on and the alarm will be activated. Check if the connections are secure and correctly installed. If the pressure is consistenly low, check for any leakage (tubes or connecting hoses). If necessary, contact the dealer. Alternating Mattress 10

11 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL MAINTENANCE AND CLEANING Of pump unit DO NOT immerse or soak the pump unit. - Check for external damage and move the pump to the cleaning area. - Place the pump on a work surface and wipe the outside of the case with alcohol or mild detergent. DO NOT spray any cleaning solution directly on the surface of the pump. DO NOT use a hypocarbonate or phenolic based cleaning solution as this may cause damage to the case. - Wipe case with a clean cloth. Make sure all areas are clean. - Spray cloth with cleaning solution and clean faceplate. DO NOT allow excess cleaning solution on faceplate or control panel. If solution gets inside, damage will occur. - Allow surface to thoroughly dry after cleaning. - After the pump is thoroughly cleaned and dried, proceed to plug in the pump and test to see if it runs normally. Of mattress system - Brush off or wipe down all surfaces of the cover sheet with soap and water before wetting with any liquid disinfectant. - Unzip the top cover from the mattress. Brush or wipe down all surfaces with soap and water. - The air cells are unsnapped from one side and are sprayed on all sides with a disinfectant as are the connections and hoses. Let it sit for a required incubation time and wipe down with a clean cloth. - Spray the base with the disinfectant, inside and outside. - Dry the mattress on a sunless area after cleaning. Handling and storage - Unplug the pump and store with proper identification tag. - Lay the mattress out flat. - Roll from the foot end towards the head end. The foot-end strap can be stretched around the rolled mattress to prevent unrolling. Do not fold, crease or stack the mattress. - Follow the national requirement to dispose the pump unit. General maintenance - Check the power cord and plug to see if there are abrasions or excessive wear. - Check the mattress cover for signs of wear and damage. Ensure the mattress cover and tubes are connected together correctly. - Plug in the pump unit and check the airflow from the hose connection port. The airflow should alternate between ports every half-cycle tme. - Check the air hoses to see if there are kinks or breaks. For replacement, contact the dealer. - Make sure the mattress tube is well connected. - Check the pump unit and make sure both power and power are off when the switch is turned off. Low pressure - Examine if there is air leakage between the pump and the mattress connections or from the air mattress tubes. - Check connectors between the air mattress and pump. - Check the CPR valves. Ensure their outlets are sealed. - Check the air connecting tubes. - Activate Auto Firm and then check each cell for leakage. Of cover - Covers are immersed and soaked in disinfectant for the required incubation time. - After pre-soaking, the cover is rinsed through a regular cycle in a washingmachine with no soap. Then laundered with mild detergent in washingmachine at 90 C. - Covers are aerated until they are fully dry at C. Alternating Mattress 11

12 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL CHECKLIST FOR TROUBLESHOOTING PROBLEM The pump does not work SOLUTION 1. Check if the plug is inserted firmly into the outlet. 2. Turn on the power switch again. - If the power LED is ON and the pump still does not work, contact your dealer. - If the power LED is OFF, there may be a faulty outlet. Try to connect the power cord to another outlet. If the power LED is still OFF, contact a qualified electrician for main power check. Incomplete inflation (low pressure) 1. For a quick check, adjust the pressure to Auto Firm position. 2. Check to see if the tubes connected to the pump are twisted or there is any leakage occuring. - Always keep the tubes straight. - Change the tubes if there is any leakage. - Ensure the CPR valves are closed. - Ensure every single cell is not broken. Filter cleaning A dirty filter may decrease the air flow. Wash the filter with mild detergent to keep it clean. - Check the air filter at the back of the pump unit at least once a month. Alternating Mattress 12

13 USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL USER MANUAL WARRANTY The Alternating Mattress is covered by one year warranty from the invoice date for materials and workmanship. Products which have been used for purposes other than the intended uses; or which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond normal wear and tear as determined by, are not covered by this warranty. If weight capacity is exceeded, the warranty will be void. Any unauthorized repairs to product / part, as well as tampering with any components, will void the warranty. MANUFACTURER Roscoe Medical, Inc Commerce Parkway Strongsville, Ohio USA DEALER Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Denmark Tel.: Fax: /2014/JP SPECIFIKATIONER Maximum weight capacity is Length Width Height Weight of mattress Weight of pump Pump measurement Mattress divided into sections Air loss alarm Power failure alarm Battery back up CPR control Static function Place directly on bed base Suitable for adjustable bed base Fire resistant cover Incontinence cover Allergenic cover Washable and disinfectable cover 270 kg 200 cm 100 / 200 cm 27 cm 14 / 18 cm 3.8 kg 35 x 13 x 24 cm Pressure ulcer prevention grade 0-4 Cover Cells Medical equipment Applied part Power supply Pressure range Cycle time Safety standards No PU Nylon / PU Class I IXP0 AP/APG NO TYPE BF Mattress AC 120 V / 60 Hz, 10 W 1A mmhg 10, 15, 20, 25 min valgbar UL, c-ul, CE ISO classification ISO Alternating Mattress is tested and certified according to these standards: UL60601, CE, FDA. Alternating Mattress 13

14 Strongly engineered and functionally designed exclusively for bariatric users! Minimaxx Minimaxx Push Motor Manual Wheelchair - The Eclipse Manual Wheelchair - The Eclipse Tilt HD Electric Wheelchair Wheelchair Cushions Shower Bench Bedside commode Shower Commode Shower Commode Wheeler Shower Commode Rise N Recline Shower Commode Tilt Barton Transferstol Patient/Dinner chair 14

15 Rollator King Rollator Support Stand Tall Bariatric walking frame Canes Multifunktional Scale Lift and Slings 400 bariatric hospital bed Home Care Bed Floor raiser Comfort Foam Mattress Low Air Loss mattress Alternating mattress Bariatric suit 15

16 mauryathome.dk Vekseltryksmadras / Alternating Mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Fuglebækvej 1D DK-2770 Kastrup Denmark Telephone: Fax:

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress

XXL-Rehab Low Air Loss madras XXL-Rehab Low Air Loss mattress BRUGSANVISNING USER MANUAL Low Air Loss madras Low Air Loss mattress MAX 450 KG Kan med fordel anvendes til: - Bariatriske brugere med et længerevarende sengeforløb. - Bariatriske brugere, der har det

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Madras System Bruger Manual Modell No.: 9P-051 serie LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. 1 Indhold Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse.. 4 Instalation 6 Operation..

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Carital Optima Junior statisk madras Statisk zoneinddelt helmadras med fuldautomatisk indstilling og dobbeltcellestruktur

Carital Optima Junior statisk madras Statisk zoneinddelt helmadras med fuldautomatisk indstilling og dobbeltcellestruktur Carital Optima Junior statisk madras Statisk zoneinddelt helmadras med fuldautomatisk indstilling og dobbeltcellestruktur 20-100 KG Kan med fordel anvendes til: - Børn/unge, der er ny opererede. - Børn/unge,

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Integrity management. Setting the Scene

Integrity management. Setting the Scene Integrity management Setting the Scene Integrity management The HSSE tablestake LoPC Process safety Equipment Integrity - 20 essentielle elementer CUI - Et eksempel Risk Based Approach - RAM Risk assesment

Læs mere

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter

Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter DS-information DS/CLC Guide 29 1. udgave 2007-07-12 Temperaturer på varme overflader, det er sandsynligt man kan komme til at berøre Vejledning til Tekniske Komitéer og fabrikanter Temperatures of hot

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS

LEJRELET - Tube. Manual. Ver. 2.05. Vers. 1.2. All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS LEJRELET - Tube Manual Ver. 2.05 Vers. 1.2 All rights reserved. Copyright 2012 Vendlet ApS Dansk Anvendelse LEJRELET Tube er en lang blød cylinder, fyldt med trykaflastende skum granulat. Den er let at

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Athene Auto Dynamic 5100

Athene Auto Dynamic 5100 Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen

Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras. PM171 Bruger Manual. Scan koden og se præsentations videoen Dynamisk Alternerende Topmadras eller helmadras med integreret skummadras PM171 Bruger Manual Scan koden og se præsentations videoen Model No.: 9P-077 series Læs brugsvejledning før brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL

DORMILET. Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL DORMILET Dyna-Form Static Air HZ BRUGERMANUAL Denne manual skal udleveres til brugeren af produktet. Brugeren bør læse denne manual før produktet tages i brug og gemme manualen til senere brug. Indhold

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Brugervejledning User Manual BS12

Brugervejledning User Manual BS12 Brugervejledning User Manual BS12 ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt med væske, såsom vaser på apparatet. Netstikket kan benyttes som hovedafbryder

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring 1 Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG

GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning. POWERTEX Wire Rope Grip PWRG GB Assembly instructions DK Monteringsanvisning! PWRG-10-2014 POWERTEX Wire Rope Grip PWRG 1 POWERTEX Wire Rope Grip Assembly instructions (GB) (Original instructions) Read through these user instructions

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28)

Indkøbsskabelon. Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras. ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Indkøbsskabelon Trykaflastende luftmadras, vekseltryk, topmadras ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 04 33 06 (-05) eller 18 12 18 (-28) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere