Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning"

Transkript

1 Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1

2 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1.

3 Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets traditioner, at genskabe et kollegium af idag der, i samspil med den omkringliggende universitetspark, også i 2025 er en vigtig del af Aarhus Universitets campus. Fornyelse At skabe et kollegium, som både opfylder de moderne studerendes behov for at studere, for privathed, og i særlig grad det helt unikke fællesskab, som et kollegium kan tilbyde. 3

4 EN CAMPUS MIDT I BYEN»Aarhus Universitet er en levende og attraktiv bydel. Parken fungerer som en oase tæt på bykernen, som man kan søge til, når man har brug for en pause. Her er altid liv takket være de studerende. Hvis de ikke boede i parken, ville universitetet være som ethvert andet forretningsbyggeri, hvor folk kom og gik på arbejde om dagen. Et sted der blev forladt, når arbejdstiden var slut«. Gøsta Knudsen, stadsarkitekt i Århus I små grupper slikker de studerende sol over opslåede bøger på græsplænen foran kollegierne. Ved søen midt i parken fodrer kvarterets børnehavebørn ænder. Og trafi kken af cykler og gående i små fl okke er livlig og konstant. Aarhus Universitet adskiller sig fra de fl este europæiske universiteter ved at være centralt placeret i byens centrum. Universitetet er en del af byen, og universitets campus fungerer som en levende bypark. Universitet regnes som en af de 10 bedste bebyggelser i Danmark i regeringens arkitekturkanon. Samspillet mellem bebyggelse, natur og bymidte er unikt. Det fremhæver den bevarende lokalplan for Universitetsparken, som Århus kommune har lavet for at sikre at områdets helhed bevares. En plan som dette projekt i øvrigt nøje vil følge. De ni kollegier, der tilsammen udgør Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus, har en enestående beliggenhed i parken. Sådan har det været siden 1935, hvor det første kollegium blev bygget til universitetets studerende for privat indsamlede midler. At de studerende ikke bare kommer til forelæsninger, men også bor her, giver parken liv hele døgnet og i weekenderne. De studerende fremhæver kollegierne som en boligform, der giver dem mulighed for at indgå i frie og forpligtende fællesskaber med andre studerende på universitetet. De fremhæver den tværfaglige inspiration til opgaver og specialeskrivning og støtten til eksamenslæsningen. Men kollegierne er skabt til unge i 1930 erne. Hvad der dengang var attraktiv og fl ot standard, er det ikke for nutidens og især ikke fremtidens unge Fælles bad og fælles toiletter på gangen lever ikke op til moderne unge menneskers krav til deres kollegium. Især ikke for pigerne. Det ser kollegierne på listen over interesserede studerende. Langt fl ere drenge end piger ønsker at bo på Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. rne er desuden for små til, at de studerende bor her længere end et år i gennemsnit. Den gennemsnitlige botid for kollegianerne er faldet markant de sidste fem år. For at sikre kollegierne en fremtid som en levende del af Aarhus Universitets campus er det nødvendigt at modernisere, forny og ombygge kollegierne. I respekt for traditionen skal kollegierne kunne tilbyde individuelle boliger, der også på længere sigt opfylder kollegianeres behov for såvel plads og privathed som mulighed for at deltage i det helt unikke fællesskab som et kollegium tilbyder. Kollegierne i Universitetsparken, der i daglig tale kaldes Parkkollegierne, er en selvejende institution. Den er økonomisk uafhængig af Århus Universitet og modtager ikke offentlig støtte. Denne uafhængighed er afgørende for kollegiernes mulighed for at kunne blive ved med at fungere som boliger for studerende ved Aarhus Universitet og derved støtte det unikke fællesskab de studerende imellem. Kollegierne i Universitetsparken ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for drift og videreudvikling. Igennem årene er der løbende foretaget vedligeholdelse af bygningerne. Driften er sund, men der er ikke midler til den gennemgående renovering og fornyelse, der nu er nødvendig. Det er derfor påkrævet at søge eksterne midler til ombygningen, der skal sikre at kollegierne også på længere sigt kan opfylde deres fornemste formål; at tjene som boliger for studerende ved Aarhus Universitet. 4

5 5

6 6 Udsnit af facade - Kollegium 3.

7 LYS, LUFT OG PLADS TIL FÆLLESSKAB Mere plads til at bo, er et af de ønsker de unge har til deres ungdomsbolig, fremgår det af en undersøgelse blandt kollegiebeboere fra Kollegiekontoret i Århus. Samfundet har ændret sig, siden det første kollegium blev bygget for knap 75 år siden. Hvad der i 30 erne blev beskrevet som gode forhold for studenterne i Danmark, lever ikke længere op til nutidens krav om en moderne bolig. I dag er indretningen i Kollegierne i Universitetsparken forældet. Der er 15 kollegianere om at dele to bruserum og to toiletter på gangen. Fælleskøkkenet er på 15 kvadratmeter og værelserne er små. NORD Ser man på de senest opførte og prisbelønnede kollegier i Danmark er det tydeligt at individet er kommet mere i fokus. Kollegier anno 2008 er indrettet med gode og moderne køkkener og opholdsrum. rne er blevet større og har eget bad og toilet. Desuden er der lagt vægt på at skabe en række gode og velordnede forhold, som underbygger fællesskabet og følelsen af at bo på et kollegium. Med udgangspunkt i disse erfaringer og kollegiets unikke placering og tradition genskabes Kollegierne i Universitetsparken, så de også i fremtiden vil være et unikt omdrejningspunkt for det sociale liv ved Aarhus Universitet. For at få plads til eget bad og toilet på værelserne nedlægges nogle af værelserne. 500 små værelser bliver til godt 300 rummelige værelser med plads til både en og to beboere. Samtidig gøres rammerne for fællesskabet mere indbydende. To og to bliver etagerne knyttet sammen med en trappe og et fællesrum i to etager. Gangfællesskabet består i dag af 15 kollegianere på nær i stueniveau, hvor de er otte kollegianere. Det er helt centralt for fællesskabet at det kan bestå, selv hvis enkelte kollegianere ikke ønsker at bidrage. 15 til 18 værelser danner således rammen for de nye fællesskaber i to etager. Fællesskabet får mere plads med det store fællesrum der bliver et naturligt samlingspunkt for gangfællesskabet. Og muligheden for at der kan foregå fl ere ting på samme tid bliver meget bedre end i dag. For eksempel kan der både laves mad, diskuteres, læses avis og spilles kort samtidig med, at der ses fodbold på det fælles fjernsyn. Det åbne fællesrum giver samtidig lys og luft og en følelse af plads på de i dag mørke gange. Universitetsparken 7

8 PROJEKT OG ARKITEKTUR Med udgangspunkt i kollegiets unikke placering og tradition, og med øje for de studerende som i fremtiden skal udgøre kollegiets fællesskab, genskabes et kollegium, som også i fremtiden vil være et unikt omdrejningspunkt for det sociale liv ved Aarhus Universitet. I projektforslaget defi neres kollegiegangfællesskabet som et begreb nærmere end en fysisk afgrænsning til én gang/etage. Dermed skabes muligheden for at lave et gangfællesskab, der strækker sig over to etager med et stort toetagers fællesrum som gevinst. I projektet udgøres et kollegium derfor af to gangfællesskaber - hvert bestående af henholdsvis 15 og 18 værelser der er lidt færre værelser i det nederste gangfællesskab, da dele af stueetagen er indrettet til vaskeri, tørrerum, teknikrum samt foyer og fl ugtveje for det enkelte kollegium. Øverst udgør loftrummet ventilationsafl øb, tørrerum samt en række opbevaringsrum til brug for beboerne. I Parkkollegierne er forståelsen af fællesskabsfølelse ligeledes essentiel, idet man opererer med 3 niveauer af fællesskab. Generelt set opfattes de 9 parkkollegier som ét samlet kollegium. Herefter splittes kollegiet op i 3 undergrupper bestående af hver 3 kollegier. Disse kollegier er udover at være sammensatte bygningskroppe fysisk forbundet via en gang i stueetagen, som tillader direkte adgang kollegierne imellem. Som følge af denne forbindelse opstår der en grad af nærhed tre kollegier imellem. En nærhed, der dyrkes og som forstærkes af, at der i projektforslaget fastholdes en række fælles faciliteter i dele af stueniveauet, som kan benyttes af alle kollegianerne de tre kollegier imellem. En stor del af disse faciliteter såsom vaskerier og cykelparkering/værksted er til dels allerede etableret eller opdateret til nutidens standard som et led i den fortløbende vedligeholdelsesplan. De to sidste grader af fællesskab ligger indenfor den fysiske afgrænsning af de ni kollegiebygninger, idet der er tale om det enkelte kollegiums fællesskabsfølelse samt de to gangfællesskaber. I projektforslaget er kollegianernes fællesskab fortsat det bærende element. 8

9 GANGFÆLLESSKAB NR værelser ( 9 på etagerne) FÆLLESRUM - OPHOLD FÆLLESRUM - KØKKEN FÆLLESRUM - OPHOLD FÆLLESRUM - KØKKEN GANGFÆLLESSKAB NR værelser ( 6+9 på etagerne) KONCEPT 9

10 Pulterrum & Teknik Toilet / bad Fællesrum - ophold Altan Toilet / bad Fællesrum - køkken Altan Toilet / bad Fællesrum - ophold Altan Toilet / bad Fællesrum - køkken Terrasse 10

11 Fællesrummet i to niveauer udgøres af 31 m2 køkken/ophold og 28 m2 ophold. Et fællesrum, som via den interne trappe forbinder de to etager naturligt og ubesværet. Dermed bliver fællesrummet et naturligt samlingspunkt for gangfællesskabet, idet muligheden for at foretage fl ere aktiviteter samtidig forøges. Eksempelvis er det muligt at lave mad, diskutere eller spille kort alt sammen mens der ses fodbold på det fælles fjernsyn. Yderligere tilfører det åbne fællesrum lys, luft og en følelse af plads på gangene. Endelig opnår fællesrummet et areal, der udgør en mulighed for en bredere udnyttelse i større sammenhæng. Dermed bliver det muligt at lave arrangementer, som strækker sig på tværs af gangfællesskaberne. Arrangementer, som kan annonceres på den elektroniske opslagstavle, der opsættes ved indgangen til de enkelte gangfællesskaber. Fællesrummet placeres i kollegium 1-3 mod øst, således at kollegianerne får mest mulig glæde af universitetsparken samt solens placering. ALTAN ALTAN KOGEPLADER DOBBELTHØJT FORDELINGSGANG KØKKEN ALTAN ALTAN DOBBELTHØJT FORDELINGSGANG OPHOLD 11

12 12

13 FÆLLESRUM OG KØKKEN - EFTER OMBYGNING NYT FÆLLESRUM I TO ETAGER En trappe forbinder køkken og opholdsrum der tilsammen udgør fællesrummet. Det åbne fællesrum giver en fornemmelse af lys, luft, og en følelse af plads på gangene. 13

14 Fællesrum - ophold Fællesrum - Køkken Fællesrum - ophold Fællesrum - Køkken 14

15 I tilblivelsen af etageplanerne er der taget udgangspunkt i det gridsystem som de eksisterende vægge udgør. Dermed opnåes 4 værelsestyper varierende fra m2, alle med eget toilet/bad, et trinette samt opbevaringsmulighed for den enkelte kollegianer. Udover den arealmæssige forskel, som er nærmere beskrevet i arealoversigten, er alle værelserne ens af opbygning, idet toilet/bad elementet er ens for alle værelserne, ligesom trinettemøblet er en del af det faste inventar. Teknik Gennemgang 15

16 PERSPEKTIV - R MED EGET BAD Der er både mere plads og eget bad i de nye værelser. Skydelågerne foran værelsets trinette gør det muligt at pakke køkkenet væk og dermed have et ryddeligt og behageligt sted at studere, sove, og have besøg. De store skabe, som indgår i møblet, gør det muligt for den enkelte studerende at opbevare sine ejendele. 16

17 17

18 STYPER TYPE A Netto: 29.4 M2 TYPE B Netto: 25.9 M2 SENG SKAB SKAB TV BORD SKAB BORD SKAB STOL STOL REOLER BORD TRINETTE SKAKT SENG TV BORD STOL REOLER TRINETTE SKAKT ALTAN ALTAN ALTAN ALTAN TYPE C Netto: 17.2 M2 TYPE D Netto: 32.0 M2 SKAB REOLER SKAB BORD SKAKT STOL STOL TRINETTE TV BORD TRINETTE SKAB SKAB BORD TV SENG SENG ALTAN ALTAN ALTAN 18

19 ETAGEPLANER - TRADITION OG FORNYELSE KØKKEN TOILETTER / BAD KØKKEN / FÆLLESRUM WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD Fornyelse 19

20 PLANER GENNEMGANG TEKNIK FÆLLESRUM TRAPPE FORDELINGSGANG TRAPPE RENG. INDGANG VASKERI FOYER NIV 00-1:200 FÆLLESRUM TRAPPE FORDELINGSGANG TRAPPE NIV 01-1:200 20

21 FÆLLESRUM TRAPPE FORDELINGSGANG TRAPPE NIV 02-1:200 FÆLLESRUM TRAPPE FORDELINGSGANG TRAPPE NIV 03-1:200 21

22 MATERIALER OG UDTRYK Indvendigt holdes kollegierne i en lys farveskala for bl.a. at understrege den nordiske tradition men også for at sikre, at de enkelte kollegier bliver så lyse som muligt og dermed tillader sollyset fra fællesrummet og fra vinduespartierne i gavlene at trække så langt ind i bygningen som muligt. Kollegiegangen brydes op af en række vægfl ader, der skubber sig ud, og giver gangen et varieret forløb. Disse fl ader opstår som følge af en ændret etageplan, men også som et direkte ønske om at gøre gangen mere interessant. Vægfl aderne holdes i en for hvert gangfællesskab valgt farve og adskiller sig dermed fra de lyse fl ader. Det er muligt at tilføre fl aderne et motiv. Et motiv som kan gå igen internt i gangfællesskabet, men skifte både imellem gangfællesskaberne i kollegiet og igen imellem de ni kollegier dermed opstår der en genkendelighed af de enkelte kollegier og en klar reference for de enkelte kollegianere. Fælleskøkkenerne og værelsernes trinetter og badeværelser holdes i kvalitetsmaterialer i en tidløs stil som sikrer, at de både er velfungerende og moderne om mange år. Skydelågerne, der kan skydes for kollegieværelsernes trinette og opbevaring samt foran TV væggen i opholdsstuen, laves i en træfi ner, som passer i farveskala og udseende til resten af projektet. På gulvene lægges der linoleum i såvel fællesrummene, på gangen samt i værelserne. På badeværelserne lægges der vinyl. TRINETTE TEKNIKSKAKT SKYDELÅGER OPBEVARING Skabselement indeholdende trinette, teknik og opbevaring Perspektiv af badeværelse 22

23 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. 23

24 ARKITEKTONISK UÆNDREDE FACADER Helt i stil med den tradition som gennem tiden har sikret en samlet arkitektur for hele Aarhus Universitet, fastholdes i Parkollegiernes facader den eksisterende stramme modernistiske stil med respekt for de arkitektoniske linier der blev lagt i 30 erne. OMKRINGLIGGENDE AREALER De eksterne forhold omkring kollegierne fastholdes som de er i dag. Dog er det muligt at anlægge en terrasse ud for fællesrummet i stueetagen. Denne terrasse udføres i de gældende materialer for universitetet. Endelig fl yttes cyklerne ud af kollegierne og over i en fremtidig fælles cykelkælder placeret i en nærliggende bygning. TILGÆNGELIGHED Projektets opbygning gør det muligt at indarbejde de tiltag, som er nødvendige, for at bevægelseshæmmede kan have glæde af at bo på kollegiet. Dette i kraft af muligheden for at sammenlægge to værelser med et større areal til bad/toilet til følge. Endelig kan der etableres en elevator i foyerarealet i stueniveau. Et indgreb, som ikke vil betyde de store ændringer på etagerne over. GENNEM- GANG TEKNIK FÆLLES- RUM TRAPPE FORDELINGS- GANG TRAPPE NIV 00 - ALTERNATIV RENG. IND- GANG VASKERI - TILGÆNGE- LIGHED FOYER + ELEV. 24

25 Universitetsparken og kollegium 9. 25

26 UNGE OG MODERNE Det er historien om en arkitektur, der engang var så ny og frejdig, at de få huse i datidens park skræmte folk, og nu, da husene efterhånden fylder parkerne og er beundret for deres enkle og friske udtryk, er som en hel by, der stadig fortæller forårets historie om at være ung og moderne (fra Arkitektur fortællinger - om Århus Universitets bygninger) Her ca. 75 år efter er det præcis det, Kollegierne i Universitsparken i Aarhus igen ønsker at være: unge og moderne. Samfundet har ændret sig, hvilket har betydet, at der stilles større krav til boligen. De studerende og dermed kollegierne er ingen undtagelse fra denne tendens. Projektet anerkender nutidens kollegianers klart defi nerede behov for privathed og dermed muligheden for at kunne trække sig tilbage og blot være sig selv, samt ønsket om eget bad, toilet og muligheden for at lave mad under velordnede og moderne forhold. Ved at kombinere dette ønske med en viden om, at kollegiefællesskabet skal opnås via antallet af kollegia- nere, der tager del i fællesskabet, skabes et kollegium, der netop tilskynder dannelsen af det helt unikke fællesskab. For at skabe dette fællesskab skal der være et passende stort antal velfungerende værelser. Planlægningsmæssigt kommer dette til udtryk ved at arrangere værelser omkring et toetagers fællesrum forbundet af en intern trappe. Ud fra enkle arkitektoniske principper, en særlig tilgang til universitetets byggetraditioner samt en dybere forståelse af kollegiefællesskabet skabes der i de nuværende parkkollegier en samlet, men stadig nuanceret og oplevelsesrig arkitektur. En arkitektur, der fastholder bebyggelsens karakteristiske udseende udadtil, og som gennem rytme og variation skaber sekvenser af rum indadtil. Et enkelt og klart hovedgreb, der skaber en naturligt hierarki i bebyggelsen, og på denne måde sikrer optimale vilkår for de kollegianere, som værdsætter privatheden såvel som de, der gerne vil fællesskabet. 26

27 27

28 28

29 29

30 AREALOVERSIGT Niveau 00 Fællesrum - køkkken : 29.6 m2 Fællesrum - gang : 44.6 m2 Brandtrapper : 17.9 m2 r : m2 Vaskeri + depot + reng. : 36.6 m2 Foyer + indgang + gang : 37.8 m2 Teknikrum : 13.8 m2 Samlet areal Niv. 00 : m2 Niv. 01 : m2 Niv. 02 : m2 Niv. 03 : m2 Niv. 04 : m2 Samlet areal netto : 1512 m2 Samlet areal netto : m2 Niveau 01 Fællesrum - ophold : 27.8 m2 Fællesrum - gang : 45.4 m2 Brandtrapper : 17.8 m2 r : m2 Samlet areal netto : m2 Niveau 02 Fællesrum - køkken : 31.0 m2 Fællesrum - gang : 45.4 m2 Brandtrapper : 17.8 m2 r : m2 soversigt pr. kollegium Niv. 00 : 6 værelser Niv. 01 : 9 værelser Niv. 02 : 9 væresler Niv. 03 : 9 værelser Niv. 04 : 9 værelser Ialt pr. kollegium : 33 værelser Ialt for 9 kollegier : 297 værelser Samlet areal netto : m2 Niveau 03 Fællesrum - ophold : 31.0 m2 Fællesrum - gang : 45.3 m2 Brandtrapper : 17.8 m2 r : m2 Samlet areal netto : m2 Niveau 04 Pulterrum : m2 Teknikrum : 10.6 m2 Krydsfelt : 9.4 m2 Brandtrapper : 17.1 m2 Fordelingsgang : 55.5 m2 Samlet areal netto : m2 30

31 31

32 IT-Byen AARHUS UNIVERSITET ÅRHUS DOMKIRKE ÅRHUS RÅDHUS ÅRHUS Å

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel

Søparken. Lækre lejeboliger i Søndergård - Måløvs nye bydel øparken Lækre lejeboliger i øndergård - Måløvs nye bydel øparken øndergård ø anlægges med lige kajkant og promenade En lille by i torkøbenhavn Måløv er en lille by i torkøbenhavn - med det hele! Her er

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov

ENERGI-O BOLIGEN. Det visionære svar på fremtidens behov ENERGI-O BOLIGEN Det visionære svar på fremtidens behov 1 Forord ved Lejerbo 2 Den arkitektoniske hovedidé 3 Boligen- 4 grundmodeller 4 Energiforbrug 5 Placeringen i landskabet 6 Kontakter side 3 1. IDEEN

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter Situationsplan 1:2000 Udgangspunkt for endelig afklaring af modernisering og kapacitetsudvidelse af Rødkilde Gymnasium Arkitektonisk princip for udvidelser Kapacitetsudvidelse og modernisering - afsæt

Læs mere

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk

Østergårds Allé - Hørning. Aarhus. CasaFutura.dk Østergårds Allé - Hørning Aarhus CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK

WWW.GLASPARKEN-EBELTOFT.DK GLASPARKEN Den nye boligbebyggelse Glasparken, placerer sig centralt i de fremtidige planer for Ebeltoft havnefront. Havnefrontens helhedsplan indeholder en oplevelsesrig promenade langs havnen, der knytter

Læs mere

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K

Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K JAKOB KRISTENSEN E JE N DO M S AD M I NI ST R AT IO N Enestående Ejendom i Bredgade, tæt ved Kongens Nytorv Bredgade 14 1260 København K Samlet etage areal Afkast 1. år Hæftelser til overtagelse Pris ved

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade

IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008. 1 Stationsgade IDESKITSER - Stationsgade 28 13_03_2008 1 Stationsgade AD E 30 Grunden må ifølge lokalplan 470 bebygges med 25 % i 2 etage - svarende til 125 m2. (130 m2). max. bygningshøjde er 8,5 meter. Ny bebyggelse

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk

Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Kirsten og Ivan Holm Vejen, den 4. maj 2015 Venusvej 4 6600 Vejen Tlf.: 75363202 ivan@homvenusvej.dk Til Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Bemærkninger til Lokalplan 271, Boligformål

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger - Arkitekttegnede boliger - Fantastisk udsigt til skov, eng og Århus bugt - Attraktiv beliggenhed i grøn park - God forbindelse til midtby og motorvej - Tæt på

Læs mere

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter

VIKÆRGÅRDEN SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL. Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag BOLIGDEL SERVICEDEL Regnbuen arkitekter AARHUS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSHOTEL Byggeprogram og dispositionsforslag Analyse

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Bedøvelse hjem 1. Toårig Architecture Prize 08198, Sant Cugat Del Vallés, Spanien () sup. 408 m2 / Grundstykke: 1800 m2 / Vær.: 3 / Badeværelser: 3

Bedøvelse hjem 1. Toårig Architecture Prize 08198, Sant Cugat Del Vallés, Spanien () sup. 408 m2 / Grundstykke: 1800 m2 / Vær.: 3 / Badeværelser: 3 Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 408 m2 Grund 1800 m2 Værelser 3 Badeværelser 3 Pris 1.700.000 Reference Side 1 fra 11 Beskrivelse af ejendommen Imponerende design hus til

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

CALUM CONCEPT CONCEPT

CALUM CONCEPT CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM CONCEPT CALUM ConCEpT CALUM Concept er totalkonceptet for jer, der vil bo ikke bare godt, men bedst. I som ønsker et spændende, individuelt drømmehus på en attraktiv grund i et attraktivt

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Odense Havn Fyns almennyttige Boligselskab Fyns almennyttige Boligselskab har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk M. Goldschmidt kollegiet lotshaven lotshaven 3 A-G, 4300 Holbæk tudielejligheder i Holbæk Lyst, grønt, åbent og tæt på byen M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

K o m p r o m i s l ø s t

K o m p r o m i s l ø s t E j g å r d s p a r k e n - O r d r u p L i e b h a v e r b o l i g e r i g r ø n n e o m g i v e l s e r K o m p r o m i s l ø s t Arkitektonisk er liebhaverboligerne på Ordrup Cykelbane et kompromisløst

Læs mere

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE?

SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? SKAL VI SAMMEN BYGGE NYE BILLIGE BOLIGER I DIN KOMMUNE? 2 HILLERØD DEN FØRSTE BOKLOK KOMMUNE Hillerød kommune var den første kommune som kunne tilbyde BoKlok boliger i Danmark. Det skete med opførelsen

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Ll. Grundet - Vejle CasaFutura.dk

Ll. Grundet - Vejle CasaFutura.dk Ll. Grundet - Vejle CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed, der igennem

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere