Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning"

Transkript

1 Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1

2 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1.

3 Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets traditioner, at genskabe et kollegium af idag der, i samspil med den omkringliggende universitetspark, også i 2025 er en vigtig del af Aarhus Universitets campus. Fornyelse At skabe et kollegium, som både opfylder de moderne studerendes behov for at studere, for privathed, og i særlig grad det helt unikke fællesskab, som et kollegium kan tilbyde. 3

4 EN CAMPUS MIDT I BYEN»Aarhus Universitet er en levende og attraktiv bydel. Parken fungerer som en oase tæt på bykernen, som man kan søge til, når man har brug for en pause. Her er altid liv takket være de studerende. Hvis de ikke boede i parken, ville universitetet være som ethvert andet forretningsbyggeri, hvor folk kom og gik på arbejde om dagen. Et sted der blev forladt, når arbejdstiden var slut«. Gøsta Knudsen, stadsarkitekt i Århus I små grupper slikker de studerende sol over opslåede bøger på græsplænen foran kollegierne. Ved søen midt i parken fodrer kvarterets børnehavebørn ænder. Og trafi kken af cykler og gående i små fl okke er livlig og konstant. Aarhus Universitet adskiller sig fra de fl este europæiske universiteter ved at være centralt placeret i byens centrum. Universitetet er en del af byen, og universitets campus fungerer som en levende bypark. Universitet regnes som en af de 10 bedste bebyggelser i Danmark i regeringens arkitekturkanon. Samspillet mellem bebyggelse, natur og bymidte er unikt. Det fremhæver den bevarende lokalplan for Universitetsparken, som Århus kommune har lavet for at sikre at områdets helhed bevares. En plan som dette projekt i øvrigt nøje vil følge. De ni kollegier, der tilsammen udgør Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus, har en enestående beliggenhed i parken. Sådan har det været siden 1935, hvor det første kollegium blev bygget til universitetets studerende for privat indsamlede midler. At de studerende ikke bare kommer til forelæsninger, men også bor her, giver parken liv hele døgnet og i weekenderne. De studerende fremhæver kollegierne som en boligform, der giver dem mulighed for at indgå i frie og forpligtende fællesskaber med andre studerende på universitetet. De fremhæver den tværfaglige inspiration til opgaver og specialeskrivning og støtten til eksamenslæsningen. Men kollegierne er skabt til unge i 1930 erne. Hvad der dengang var attraktiv og fl ot standard, er det ikke for nutidens og især ikke fremtidens unge Fælles bad og fælles toiletter på gangen lever ikke op til moderne unge menneskers krav til deres kollegium. Især ikke for pigerne. Det ser kollegierne på listen over interesserede studerende. Langt fl ere drenge end piger ønsker at bo på Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. rne er desuden for små til, at de studerende bor her længere end et år i gennemsnit. Den gennemsnitlige botid for kollegianerne er faldet markant de sidste fem år. For at sikre kollegierne en fremtid som en levende del af Aarhus Universitets campus er det nødvendigt at modernisere, forny og ombygge kollegierne. I respekt for traditionen skal kollegierne kunne tilbyde individuelle boliger, der også på længere sigt opfylder kollegianeres behov for såvel plads og privathed som mulighed for at deltage i det helt unikke fællesskab som et kollegium tilbyder. Kollegierne i Universitetsparken, der i daglig tale kaldes Parkkollegierne, er en selvejende institution. Den er økonomisk uafhængig af Århus Universitet og modtager ikke offentlig støtte. Denne uafhængighed er afgørende for kollegiernes mulighed for at kunne blive ved med at fungere som boliger for studerende ved Aarhus Universitet og derved støtte det unikke fællesskab de studerende imellem. Kollegierne i Universitetsparken ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for drift og videreudvikling. Igennem årene er der løbende foretaget vedligeholdelse af bygningerne. Driften er sund, men der er ikke midler til den gennemgående renovering og fornyelse, der nu er nødvendig. Det er derfor påkrævet at søge eksterne midler til ombygningen, der skal sikre at kollegierne også på længere sigt kan opfylde deres fornemste formål; at tjene som boliger for studerende ved Aarhus Universitet. 4

5 5

6 6 Udsnit af facade - Kollegium 3.

7 LYS, LUFT OG PLADS TIL FÆLLESSKAB Mere plads til at bo, er et af de ønsker de unge har til deres ungdomsbolig, fremgår det af en undersøgelse blandt kollegiebeboere fra Kollegiekontoret i Århus. Samfundet har ændret sig, siden det første kollegium blev bygget for knap 75 år siden. Hvad der i 30 erne blev beskrevet som gode forhold for studenterne i Danmark, lever ikke længere op til nutidens krav om en moderne bolig. I dag er indretningen i Kollegierne i Universitetsparken forældet. Der er 15 kollegianere om at dele to bruserum og to toiletter på gangen. Fælleskøkkenet er på 15 kvadratmeter og værelserne er små. NORD Ser man på de senest opførte og prisbelønnede kollegier i Danmark er det tydeligt at individet er kommet mere i fokus. Kollegier anno 2008 er indrettet med gode og moderne køkkener og opholdsrum. rne er blevet større og har eget bad og toilet. Desuden er der lagt vægt på at skabe en række gode og velordnede forhold, som underbygger fællesskabet og følelsen af at bo på et kollegium. Med udgangspunkt i disse erfaringer og kollegiets unikke placering og tradition genskabes Kollegierne i Universitetsparken, så de også i fremtiden vil være et unikt omdrejningspunkt for det sociale liv ved Aarhus Universitet. For at få plads til eget bad og toilet på værelserne nedlægges nogle af værelserne. 500 små værelser bliver til godt 300 rummelige værelser med plads til både en og to beboere. Samtidig gøres rammerne for fællesskabet mere indbydende. To og to bliver etagerne knyttet sammen med en trappe og et fællesrum i to etager. Gangfællesskabet består i dag af 15 kollegianere på nær i stueniveau, hvor de er otte kollegianere. Det er helt centralt for fællesskabet at det kan bestå, selv hvis enkelte kollegianere ikke ønsker at bidrage. 15 til 18 værelser danner således rammen for de nye fællesskaber i to etager. Fællesskabet får mere plads med det store fællesrum der bliver et naturligt samlingspunkt for gangfællesskabet. Og muligheden for at der kan foregå fl ere ting på samme tid bliver meget bedre end i dag. For eksempel kan der både laves mad, diskuteres, læses avis og spilles kort samtidig med, at der ses fodbold på det fælles fjernsyn. Det åbne fællesrum giver samtidig lys og luft og en følelse af plads på de i dag mørke gange. Universitetsparken 7

8 PROJEKT OG ARKITEKTUR Med udgangspunkt i kollegiets unikke placering og tradition, og med øje for de studerende som i fremtiden skal udgøre kollegiets fællesskab, genskabes et kollegium, som også i fremtiden vil være et unikt omdrejningspunkt for det sociale liv ved Aarhus Universitet. I projektforslaget defi neres kollegiegangfællesskabet som et begreb nærmere end en fysisk afgrænsning til én gang/etage. Dermed skabes muligheden for at lave et gangfællesskab, der strækker sig over to etager med et stort toetagers fællesrum som gevinst. I projektet udgøres et kollegium derfor af to gangfællesskaber - hvert bestående af henholdsvis 15 og 18 værelser der er lidt færre værelser i det nederste gangfællesskab, da dele af stueetagen er indrettet til vaskeri, tørrerum, teknikrum samt foyer og fl ugtveje for det enkelte kollegium. Øverst udgør loftrummet ventilationsafl øb, tørrerum samt en række opbevaringsrum til brug for beboerne. I Parkkollegierne er forståelsen af fællesskabsfølelse ligeledes essentiel, idet man opererer med 3 niveauer af fællesskab. Generelt set opfattes de 9 parkkollegier som ét samlet kollegium. Herefter splittes kollegiet op i 3 undergrupper bestående af hver 3 kollegier. Disse kollegier er udover at være sammensatte bygningskroppe fysisk forbundet via en gang i stueetagen, som tillader direkte adgang kollegierne imellem. Som følge af denne forbindelse opstår der en grad af nærhed tre kollegier imellem. En nærhed, der dyrkes og som forstærkes af, at der i projektforslaget fastholdes en række fælles faciliteter i dele af stueniveauet, som kan benyttes af alle kollegianerne de tre kollegier imellem. En stor del af disse faciliteter såsom vaskerier og cykelparkering/værksted er til dels allerede etableret eller opdateret til nutidens standard som et led i den fortløbende vedligeholdelsesplan. De to sidste grader af fællesskab ligger indenfor den fysiske afgrænsning af de ni kollegiebygninger, idet der er tale om det enkelte kollegiums fællesskabsfølelse samt de to gangfællesskaber. I projektforslaget er kollegianernes fællesskab fortsat det bærende element. 8

9 GANGFÆLLESSKAB NR værelser ( 9 på etagerne) FÆLLESRUM - OPHOLD FÆLLESRUM - KØKKEN FÆLLESRUM - OPHOLD FÆLLESRUM - KØKKEN GANGFÆLLESSKAB NR værelser ( 6+9 på etagerne) KONCEPT 9

10 Pulterrum & Teknik Toilet / bad Fællesrum - ophold Altan Toilet / bad Fællesrum - køkken Altan Toilet / bad Fællesrum - ophold Altan Toilet / bad Fællesrum - køkken Terrasse 10

11 Fællesrummet i to niveauer udgøres af 31 m2 køkken/ophold og 28 m2 ophold. Et fællesrum, som via den interne trappe forbinder de to etager naturligt og ubesværet. Dermed bliver fællesrummet et naturligt samlingspunkt for gangfællesskabet, idet muligheden for at foretage fl ere aktiviteter samtidig forøges. Eksempelvis er det muligt at lave mad, diskutere eller spille kort alt sammen mens der ses fodbold på det fælles fjernsyn. Yderligere tilfører det åbne fællesrum lys, luft og en følelse af plads på gangene. Endelig opnår fællesrummet et areal, der udgør en mulighed for en bredere udnyttelse i større sammenhæng. Dermed bliver det muligt at lave arrangementer, som strækker sig på tværs af gangfællesskaberne. Arrangementer, som kan annonceres på den elektroniske opslagstavle, der opsættes ved indgangen til de enkelte gangfællesskaber. Fællesrummet placeres i kollegium 1-3 mod øst, således at kollegianerne får mest mulig glæde af universitetsparken samt solens placering. ALTAN ALTAN KOGEPLADER DOBBELTHØJT FORDELINGSGANG KØKKEN ALTAN ALTAN DOBBELTHØJT FORDELINGSGANG OPHOLD 11

12 12

13 FÆLLESRUM OG KØKKEN - EFTER OMBYGNING NYT FÆLLESRUM I TO ETAGER En trappe forbinder køkken og opholdsrum der tilsammen udgør fællesrummet. Det åbne fællesrum giver en fornemmelse af lys, luft, og en følelse af plads på gangene. 13

14 Fællesrum - ophold Fællesrum - Køkken Fællesrum - ophold Fællesrum - Køkken 14

15 I tilblivelsen af etageplanerne er der taget udgangspunkt i det gridsystem som de eksisterende vægge udgør. Dermed opnåes 4 værelsestyper varierende fra m2, alle med eget toilet/bad, et trinette samt opbevaringsmulighed for den enkelte kollegianer. Udover den arealmæssige forskel, som er nærmere beskrevet i arealoversigten, er alle værelserne ens af opbygning, idet toilet/bad elementet er ens for alle værelserne, ligesom trinettemøblet er en del af det faste inventar. Teknik Gennemgang 15

16 PERSPEKTIV - R MED EGET BAD Der er både mere plads og eget bad i de nye værelser. Skydelågerne foran værelsets trinette gør det muligt at pakke køkkenet væk og dermed have et ryddeligt og behageligt sted at studere, sove, og have besøg. De store skabe, som indgår i møblet, gør det muligt for den enkelte studerende at opbevare sine ejendele. 16

17 17

18 STYPER TYPE A Netto: 29.4 M2 TYPE B Netto: 25.9 M2 SENG SKAB SKAB TV BORD SKAB BORD SKAB STOL STOL REOLER BORD TRINETTE SKAKT SENG TV BORD STOL REOLER TRINETTE SKAKT ALTAN ALTAN ALTAN ALTAN TYPE C Netto: 17.2 M2 TYPE D Netto: 32.0 M2 SKAB REOLER SKAB BORD SKAKT STOL STOL TRINETTE TV BORD TRINETTE SKAB SKAB BORD TV SENG SENG ALTAN ALTAN ALTAN 18

19 ETAGEPLANER - TRADITION OG FORNYELSE KØKKEN TOILETTER / BAD KØKKEN / FÆLLESRUM WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD WC/ BAD Fornyelse 19

20 PLANER GENNEMGANG TEKNIK FÆLLESRUM TRAPPE FORDELINGSGANG TRAPPE RENG. INDGANG VASKERI FOYER NIV 00-1:200 FÆLLESRUM TRAPPE FORDELINGSGANG TRAPPE NIV 01-1:200 20

21 FÆLLESRUM TRAPPE FORDELINGSGANG TRAPPE NIV 02-1:200 FÆLLESRUM TRAPPE FORDELINGSGANG TRAPPE NIV 03-1:200 21

22 MATERIALER OG UDTRYK Indvendigt holdes kollegierne i en lys farveskala for bl.a. at understrege den nordiske tradition men også for at sikre, at de enkelte kollegier bliver så lyse som muligt og dermed tillader sollyset fra fællesrummet og fra vinduespartierne i gavlene at trække så langt ind i bygningen som muligt. Kollegiegangen brydes op af en række vægfl ader, der skubber sig ud, og giver gangen et varieret forløb. Disse fl ader opstår som følge af en ændret etageplan, men også som et direkte ønske om at gøre gangen mere interessant. Vægfl aderne holdes i en for hvert gangfællesskab valgt farve og adskiller sig dermed fra de lyse fl ader. Det er muligt at tilføre fl aderne et motiv. Et motiv som kan gå igen internt i gangfællesskabet, men skifte både imellem gangfællesskaberne i kollegiet og igen imellem de ni kollegier dermed opstår der en genkendelighed af de enkelte kollegier og en klar reference for de enkelte kollegianere. Fælleskøkkenerne og værelsernes trinetter og badeværelser holdes i kvalitetsmaterialer i en tidløs stil som sikrer, at de både er velfungerende og moderne om mange år. Skydelågerne, der kan skydes for kollegieværelsernes trinette og opbevaring samt foran TV væggen i opholdsstuen, laves i en træfi ner, som passer i farveskala og udseende til resten af projektet. På gulvene lægges der linoleum i såvel fællesrummene, på gangen samt i værelserne. På badeværelserne lægges der vinyl. TRINETTE TEKNIKSKAKT SKYDELÅGER OPBEVARING Skabselement indeholdende trinette, teknik og opbevaring Perspektiv af badeværelse 22

23 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. 23

24 ARKITEKTONISK UÆNDREDE FACADER Helt i stil med den tradition som gennem tiden har sikret en samlet arkitektur for hele Aarhus Universitet, fastholdes i Parkollegiernes facader den eksisterende stramme modernistiske stil med respekt for de arkitektoniske linier der blev lagt i 30 erne. OMKRINGLIGGENDE AREALER De eksterne forhold omkring kollegierne fastholdes som de er i dag. Dog er det muligt at anlægge en terrasse ud for fællesrummet i stueetagen. Denne terrasse udføres i de gældende materialer for universitetet. Endelig fl yttes cyklerne ud af kollegierne og over i en fremtidig fælles cykelkælder placeret i en nærliggende bygning. TILGÆNGELIGHED Projektets opbygning gør det muligt at indarbejde de tiltag, som er nødvendige, for at bevægelseshæmmede kan have glæde af at bo på kollegiet. Dette i kraft af muligheden for at sammenlægge to værelser med et større areal til bad/toilet til følge. Endelig kan der etableres en elevator i foyerarealet i stueniveau. Et indgreb, som ikke vil betyde de store ændringer på etagerne over. GENNEM- GANG TEKNIK FÆLLES- RUM TRAPPE FORDELINGS- GANG TRAPPE NIV 00 - ALTERNATIV RENG. IND- GANG VASKERI - TILGÆNGE- LIGHED FOYER + ELEV. 24

25 Universitetsparken og kollegium 9. 25

26 UNGE OG MODERNE Det er historien om en arkitektur, der engang var så ny og frejdig, at de få huse i datidens park skræmte folk, og nu, da husene efterhånden fylder parkerne og er beundret for deres enkle og friske udtryk, er som en hel by, der stadig fortæller forårets historie om at være ung og moderne (fra Arkitektur fortællinger - om Århus Universitets bygninger) Her ca. 75 år efter er det præcis det, Kollegierne i Universitsparken i Aarhus igen ønsker at være: unge og moderne. Samfundet har ændret sig, hvilket har betydet, at der stilles større krav til boligen. De studerende og dermed kollegierne er ingen undtagelse fra denne tendens. Projektet anerkender nutidens kollegianers klart defi nerede behov for privathed og dermed muligheden for at kunne trække sig tilbage og blot være sig selv, samt ønsket om eget bad, toilet og muligheden for at lave mad under velordnede og moderne forhold. Ved at kombinere dette ønske med en viden om, at kollegiefællesskabet skal opnås via antallet af kollegia- nere, der tager del i fællesskabet, skabes et kollegium, der netop tilskynder dannelsen af det helt unikke fællesskab. For at skabe dette fællesskab skal der være et passende stort antal velfungerende værelser. Planlægningsmæssigt kommer dette til udtryk ved at arrangere værelser omkring et toetagers fællesrum forbundet af en intern trappe. Ud fra enkle arkitektoniske principper, en særlig tilgang til universitetets byggetraditioner samt en dybere forståelse af kollegiefællesskabet skabes der i de nuværende parkkollegier en samlet, men stadig nuanceret og oplevelsesrig arkitektur. En arkitektur, der fastholder bebyggelsens karakteristiske udseende udadtil, og som gennem rytme og variation skaber sekvenser af rum indadtil. Et enkelt og klart hovedgreb, der skaber en naturligt hierarki i bebyggelsen, og på denne måde sikrer optimale vilkår for de kollegianere, som værdsætter privatheden såvel som de, der gerne vil fællesskabet. 26

27 27

28 28

29 29

30 AREALOVERSIGT Niveau 00 Fællesrum - køkkken : 29.6 m2 Fællesrum - gang : 44.6 m2 Brandtrapper : 17.9 m2 r : m2 Vaskeri + depot + reng. : 36.6 m2 Foyer + indgang + gang : 37.8 m2 Teknikrum : 13.8 m2 Samlet areal Niv. 00 : m2 Niv. 01 : m2 Niv. 02 : m2 Niv. 03 : m2 Niv. 04 : m2 Samlet areal netto : 1512 m2 Samlet areal netto : m2 Niveau 01 Fællesrum - ophold : 27.8 m2 Fællesrum - gang : 45.4 m2 Brandtrapper : 17.8 m2 r : m2 Samlet areal netto : m2 Niveau 02 Fællesrum - køkken : 31.0 m2 Fællesrum - gang : 45.4 m2 Brandtrapper : 17.8 m2 r : m2 soversigt pr. kollegium Niv. 00 : 6 værelser Niv. 01 : 9 værelser Niv. 02 : 9 væresler Niv. 03 : 9 værelser Niv. 04 : 9 værelser Ialt pr. kollegium : 33 værelser Ialt for 9 kollegier : 297 værelser Samlet areal netto : m2 Niveau 03 Fællesrum - ophold : 31.0 m2 Fællesrum - gang : 45.3 m2 Brandtrapper : 17.8 m2 r : m2 Samlet areal netto : m2 Niveau 04 Pulterrum : m2 Teknikrum : 10.6 m2 Krydsfelt : 9.4 m2 Brandtrapper : 17.1 m2 Fordelingsgang : 55.5 m2 Samlet areal netto : m2 30

31 31

32 IT-Byen AARHUS UNIVERSITET ÅRHUS DOMKIRKE ÅRHUS RÅDHUS ÅRHUS Å

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst

Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Hvis campus er fremtiden fra nød til lyst Dato for udgivelse: April 2011 Forfattere: Maria Lindorf og Iben Berg Hougaard med assistance fra Christiane Præstgaard

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse.

At have sin egen bolig - sit eget hjem - er en central del af en normal tilværelse. 1 Den overordnede danske handicappolitik har som målsætning at fremme det tilgængelige samfund hvor handicappede har mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. At have sin egen bolig -

Læs mere

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde

SBi 2010:01. Om at bo sammen i et multietnisk boligområde SBi 2010:01 Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Om at bo sammen i et multietnisk boligområde Knud Erik Hansen Annette Heron Hansen Hakan Kalkan Winnie Rasmussen SBi 2010:01 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere